Sunteți pe pagina 1din 49

Dezvoltarea Normal a Copilului: Primii Doi Ani

Principii


 

Sensul dezvolt rii neurocomportamentale este de la membrele superioare la cele inferioare i de la centru spre periferie R spunsurile la stimuli evolueaz de la reflexe generale i generalizate pn la ac iuni exacte, limitate, pe m sur ce creierul se dezvolt Copilul parcurge drumul de la dependen la independen nv area are loc pe urm toarele c i: contact senzorial, explorare, exerci ii, intrerac iune social

Principii
Copiii ne pot comunica nevoile lor din punct de vedere al dezvolt rii Poten ialul de dezvoltare este un amestec de posibilit i interioare i stimuli externi care are efect asupra organiz rii corticale i dezvolt rii Exist varia ii n dezvoltare de la un individ la altul Cursul dezvolt rii poate fi modificat de interven ia timpurie


Principii
 

Cutumele n ceea ce prive te cre terea copiilor pot influen a dezvoltarea Copiii particip activ n procesul de dezvoltare pe baza unei chem ri interioare de a explora i a st pni mediul Evaluarea eficient a dezvolt rii necesit n egal m sur : Evaluarea remarcilor f cute de p rin i Ob inerea unui istoric al dezvolt rii Observa ii exacte Consulta ii cu al i speciali ti

Principii


Nu e important numai c un copil atinge anumite repere a dezvolt rii, ci e de asemenea important de tiut de ce apar acestea
De aceea, discu ia va cuprinde nu numai enumerarea reperelor dezvolt rii ci cum folose te copilul aceste abilit i pentru a ndeplini anumite obiective.

Domeniile Clasice ale Dezvolt rii


 

Motor grosier Motor fin Cognitiv


 

Rezolvarea problemelor Rela ie cauz -efect

Limbaj
Receptiv Expresiv


Psihosocial
Emo ional Social Adaptativ


Dezvoltarea din Punctul de Vedere al nv rii


Am dou luni Care sunt necesit ile mele? Cum comunic? Cum interac ionez cu lumea? Ce ncerc s nv ?


Dou luni: Care sunt necesit ile mele?


Confort Nutri ie Reglarea st rii comportamentale Pozi ionare i bariere Interac iune social


Dou Luni: Cum Comunic?


   

Schimbarea st rilor Contact ocular Expresie facial Modific ri ale tonusului Sunete Uneori v spun: Imi place ce faci. Continu ! Uneori v spun: Opri i-v !

Dou Luni: Cum Interac ionez cu Lumea?


Vizual (v d lucruri) Auditiv (aud lucruri) Tactil (atins) Vestibular (leg nat) Complet dependent de cei care l ngrijesc


Dou Luni: Ce ncerc S nv ?


Vederea i auzul m ajut s explorez lumea Auto-lini tirea i controlul st rilor Mijloace de comunicare Cum s controlez mu chii de la nivelul gtului i trunchiului


Dou Luni: repere de dezvoltare


Zmbe te Urm re te cu privirea Alternan a zi/noapte Alert la sunet CuCu ine capul i toracele sus cnd e pe burt Deschide pumnii


Dezvoltarea din Punctul de Vedere al nv rii


Am patru luni Care sunt necesit ile mele? Cum comunic? Cum interac ionez cu lumea? Ce ncerc s nv ?


Patru luni: Cum comunic?


Silabe Imitare Expresie facial Mi c ri ale corpului Zmbe te


Patru luni: Cum interac ionez cu lumea?

Vizual Auditiv Tactil Vestibular mi ating minile
Patru luni: Ce ncerc s nv ?


   

Cum s -mi folosesc minile pentru a explora? Rela ii cauz efect u oare n sfera motorie i cea social Mi carea corpului n diferite pozi ii Cum s mestec i s nghit substan e mai solide mbun t irea controlului gtului i trunchiului Interac iune social cu persoanele care m ngrijesc

Patru luni: repere de dezvoltare


Minile pe linia median Controlul capului Caut obiectele Se rostogole te Clatin capul Prive te obiectele Bolborose te i rde Se ntoarce c tre voce Zmbe te spontan ?i ies din ii


Dezvoltarea din Punctul de Vedere al nv rii


Am ase luni Care sunt necesit ile mele? Cum comunic? Cum interac ionez cu lumea? Ce ncerc s nv ?


ase luni: Cum comunic?


Sunete Gesturi Expresie facial Activitate motorie


ase luni: Cum interac ionez cu lumea?


 Manipularea
 Scuturare Lovire Transfer

Obiectelor

Explorare oral Imitare a vocilor
ase luni: Ce ncerc s nv ?


nv s alta Mutarea ncep s singur Con tiinm mut dintr-o parte n din eznd vreau s m hr nesc a de sine

Frica de str ini

Stabilitate n pozi ia eznd

ase luni: repere de dezvoltare


St n ezut Transfer obiecte Grasp ncepe s caute obiecte ascunse Cre te num rul de consoane Silabe


Dezvoltarea din Punctul de Vedere al nv rii


Am nou luni Care sunt necesit ile mele? Cum comunic? Cum interac ionez cu lumea? Ce ncerc s nv ?


Nou luni: Cum comunic?


Cre te verbalizarea Gesturi Expresii faciale Joc interactiv Sunete repetate Asociz cuvintele cu obiectele


Nou luni: Cum interac ionez cu lumea?


 

Manipularea obiectelor


Grasp digital

Imitare Vocal Motorie Repeti ie

Nou luni: Ce ncerc s nv ?


  

 

nv s mi mi c corpul dintr-un loc n altul Trecere la pozi ia stnd n picioare Folosirea pensei digitale pentru a mnca Folosirea ce tii Cre terea con tiin ei de sine Anxietate de separare Cauz i efect mi amintesc lucruri pe care nu le mai v d Cre te capacitatea de explorare

Nou luni: repere de dezvoltare


Trre Pens digital Trecere din ezut n pozi ie ridicat Explorare G se te obiectele ascunse Cucu-Bau


Dezvoltarea din punctul de vedere al nv rii


Am 12 luni Care sunt necesit ile mele? Cum comunic? Cum interac ionez cu lumea? Ce ncerc s nv ?


12 Luni: Cum comunic?


  

Noi cuvinte i gesturi Asociez cuvintele cu obiectele Ar t cu degetul Aleg ntre dou obiecte care mi se ofer Jocuri sociale (cucu-bau)

12 luni: Cum interac ionez cu lumea?


Exploreaz n untru i afar Imita ie Vocal Motorie Joc Imagina ie


12 luni: Ce ncerc s nv ?
 

M deplasez n dou picioare Trec dintr-o pozi ie la alta


 

Din ezut n picioare Stop i pornire

  

Limbaj receptiv Las din mn Rezolvarea problemelor Comportament independent i ncredere n sine No iunea de NU

12 luni: repere de dezvoltare


Mers Stop i pornire Mama i tata R spunde la nume ntoarce paginile Ascult o comand simpl ncearc s lase din mn un obiect mic


Dezvoltarea din punctul de vedere al nv rii


 Am


18 luni

Care sunt necesit ile mele? Cum comunic? Cum interac ionez cu lumea? Ce ncerc s nv ?

18 luni: cum comunic?


 

Increasing expressive and receptive language Cre tere a limbajului expresiv i receptiv Comunicare non-verbal :
 

Gesturi Obiecte

R sf , crize

18 luni: Cum interac ionez cu lumea?


  

Folosesc obiectele ca unelte Alternez independen a cu nevoia de siguran Rutine Joc imaginativ Am no iunea c a tept la rnd

mi ar t afec iunea

18 luni: Ce ncerc s nv ?
    

Comunicarea verbal Sortarea obiectelor Folosirea ustensilelor Activitate independent i ncredere n sine Deosebesc binele de r u (limite) Cre te gradul de manipulare a obiectelor mici Con tiin a de sine Cre te capacitatea de rezolvare a problemelor

18 luni: repere de dezvoltare


Scrijele te Turn de 4 cuburi Arunc mingea Urc Cunoa te p r ile corpului Scoate capacul


Development From A Learning Perspective


 Im

two years old How to I communicate? How do I interact with my world? What am I trying to learn?

Dezvoltarea din punctul de vedere al nv rii


 Am


24 luni (2 ani)

Care sunt necesit ile mele? Cum comunic? Cum interac ionez cu lumea? Ce ncerc s nv ?

Doi ani: Cum comunic?


  

Formez propozi ii de 2-3 cuvinte Conversa ie verbal simpl Pove ti Crize

Doi ani: Cum interac ionez cu lumea?


Joc imaginativ Explorare motorie Joc paralel


Doi ani: Ce ncerc s nv ?


Comunicare verbal S urmez comenzi multiple Mndria de sine Bine i r u Coordonare motorie mai bun S m joc de-a... Independen mbun t irea memoriei


Doi ani: repere de dezvoltare


S ritur , fug , lovire a mingii Sortare obiecte Se mbrac singur (par ial) Pune juc riile la loc Fraze de dou cuvinte


S-ar putea să vă placă și