Sunteți pe pagina 1din 11

ABUZUL ASUPRA COPIILOR.

Abuzul asupra copiilor este reprezentat de orice form de violen fizic sau emo ional la care sunt supu i sau expu i copii. n Romnia, Legea nr. 272/2004 privind protec ia copiilor ncearc s clarifice aceste aspecte i s ofere suportul legal pentru a identifica cazurile de abuz. Departe de a fi perfect ofer un cadru care poate fi folosit stoparea comportamentelor abuzatoare asupra copiilor. O dezvoltare a legii ar trebui s permit evolu ia de la ac iuni reactive n caz de abuz c tre ac iuni preventive care s evite apari ia abuzurilor asupra copiilor. Conform acestei legi institu iile statului sunt obligate s previn i s protejeze copiii de orice act de violen , abuz fizic, psihic sau sexual mpotriva lor. Legea interzice orice fel de pedeaps fizic sau umilitoare, acas sau ntr-o institu ie care ar trebui s se ocupe de protejarea sau educa ia copiilor. Plngerile i sesiz rile cu privire la abuzuri mpotriva copiilor pot fi depuse att de c tre copil ct i de c tre oricare persoan din apropierea copilului care observ semnele unor abuzuri asupra acestora. Cuprins Tipuri de abuz Exist mai multe categorii de abuz la care legea face referire mai mult sau mai pu in explicit: ]Categoria 1: abuzurile propriu-zise Prin abuz asupra copilului se n elege orice ac iune voluntar a unei persoane care se afla ntr-o rela ie de r spundere, ncredere sau de autoritate fa de acesta, prin care este periclitat via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului[1] Abuzul fizic (numit i violen fizic ) care const n atingeri sau contacte fizice dureroase neaccidentale, inclusiv n intimidarea fizic ndreptat asupra copilului (de exemplu gestul cuiva de a ridica mna asupra unui copil). Abuzul fizic este reprezentat de acele traume fizice (care pot sa varieze n intensitate de la mici vn t i la fracturi sau chiar moartea minorului) ca rezultat al n ep rii, p lmuirii, lovirii, mu c rii, scutur rii, mbrncirii, arunc rii, sufoc rii, lovirii (cu mna, cu piciorul sau alt obiect contondent), arderii, leg rii, nc tu rii, sechestr rii, cauzate de din partea persoanei abuzatoare; aceste traume sunt considerate abuz indiferent dac persoana abuzatoare a inten ionat s r neasc copilul sau nu. [2]. Fapta unei persoane adulte de a asista f r s intervin la aplicarea violen ei sau de ncuraja aplicarea violen ei asupra copiilor pe care i are n ngrijire, violen aplicat de c tre al i minori (ca de exemplu fra ii mai mari ce lovesc fra ii mai mici sau colegii mari din colectivitate ce lovesc pe colegii mai mici) este de asemenea considerat o form de abuz fizic. Abuzul sexual (numit i violen sexual ) care const n comentarii jignitoare la adresa copilului, h r uirea sexual , atingeri sau aluzii nepl cute, diverse injurii, propuneri indecente, atingerea sau mngierea organelor genitale ale copilului, penetrearea sexului sau anusului copilului, expunerea organelor sexuale ale abuzatorului n fa a copilului, obligarea sau ncurajarea copilului s mngie organele sexuale ale abuzatorului, obligarea minorului de a viziona materiale care

con in pornografie; for area minorilor sub 18 ani s aib contacte sexuale cu alte persoane indiferent dac este vorba de al i minori sau de adul i [3] sau mutilarea organelor genitale ale copiilor [4]. Cteva categorii de abuz sexual sunt: violul (actul sexual mpotriva voin ei copilului), pedofilia (atrac ia sexual a unui adult fa de copii) i respectiv incestul (leg tura sexual ntre p rin i i copii sau ntre fra i i surori), Abuzul emo ional (numit i abuz psihologic) se poate manifesta prin injurii, proferarea de amenin ri, intimid ri, uciderea sau maltratarea animalelor domestice preferate ale copilului, insulte, poreclire, izolare, ignorare, respingere, indiferen , folosirea de apelative sau etichet ri denigratoare, etc. Amenin area cu violen a fizic este de asemenea un abuz psihologic. Violenta fizic , verbal sau denigrarea ndreptat asupra altui membru al familiei precum i violenta fizic sau asupra animalului de companie al copilului sau distrugerea juc riilor acestuia cu inten ia de a i crea acestuia o suferin , sunt i ele forme de manifestare a abuzului emo ional. n majoritatea cazurilor abuzul emo ional nso e te formele de abuz fizic. Copilul simte c nu este iubit, apreciat sau respectat. Un caz particular de abuz emo ional este abuzul alienator; Abuzul alienator reprezint nstr inarea copilului de persoanele, animalele sau lucrurile de care s-a ata at emo ional. Interzicerea de c tre persoana abuzatoare a accesului minorului la persoanele, animale sau lucrurile respective sau a leg turilor emo ionale pe care acesta ar fi normal s aib cu anumite persoane semnificative din via a acestuia. Un caz special este fenomenul alien rii p rinte ti n care persoana abuzatoare denigreaz pe o alt persoan (persoana int ) n fa a minorului. Alienatorul are are a tept ri nerealiste de la copil pretinzndu-i s coopereze la campania de denigrare mpotriva persoanelor int . El condi ioneaz minorului ngrijirea sau oferirea de afectivitate n func ie de comportamentul pe care l pretinde de la copil cu privire de persoanele int . Astfel alienatorul i "retrage" afec iunea pentru copil atunci cnd acesta nu particip la campania de denigrare persoanelor int respectiv "recompenseaz " copilul atunci cnd acesta accept s participe la campania de denigrare. Un caz particular de abuz alienator este reprezentat de scoaterea din ar a minorului ncredin at unuia dintre p rin i prin hot rrea de divor , cunoscut n literatura de specialitate ca r pirea interna ional de minori Abuzul de substan e periculoase - Acest tip de abuz poate fi cauzat de expunerea copilului nen scut (sau a sugarului care este al ptat la sn) la factori risc din cauza faptului ca mama consum substan e ilegale care pot cauza traume f tului (respectiv sugarului). Folosirea de c tre p rinte sau persoana care ngrije te copii de substan e care afecteaz abilitatea respectivei persoane de a se ngriji de copil. De asemenea producerea de alcool, droguri sau alte substan e psihotrope n prezenta copilului, vnzarea sau distribuirea gratuit c tre un minor de alcool, droguri, sau alte substan e psihotrope, ncurajarea minorilor de a consuma alcool, tutun, droguri, substan e psihotrope sau a altor substan e pseudo-psihotrope. Obligarea copilului sa tr iasc ntrun mediu toxic sau care l oblig pe acesta s fumeze pasiv. Orice comportamente din partea vreunui adult care ncurajat consumul de alcool, produse de tutun, droguri sau alte substan e psihotrope sau pseudo-droguri n rndul minori ]Categoria 2: relele tratamente

Relele tratamente reprezint privarea inten ionat a copilului de drepturile sale, sau de satisfacerea nevoilor personale esen iale, de natur s pun n pericol via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului tratamentele inumane - privarea de mncare sau b utur , privarea de medicamentele necesare sau neacordarea tratamentului prescris de c tre medic atunci cnd lipsirea copilului de acest tratament poate nr ut i starea de s n tate a copilului, privarea de somn, privarea de mbr c minte, legarea i sau nchiderea copilului ntr-o camera friguroas , privarea de dreptul la joaca i recreere, privarea de dreptul de a merge la scoala, etc. [5] Neasigurarea unor minime conditii de locuit, a unor facilit i sanitare adecvate, a unei mbr c min i adecvate, neasigurarea unui pat unde copilul poate sa doarm reprezint de asemenea forme de tratament inuman [6] tratamentele degradante... legea nu prevede o defini ie clar de i le aminte te n textul legii la articolul art 28. Ar putea consta n denigrarea copilului (jigniri, etichet ri) indiferent dac este f cut n particular sau n public, n fa a altor persoane (se suprapune cu no iunea de abuz emo ional)[7] tratamentele crude ... legea nu prevede o defini ie clar de i le aminte te n textul legii. Abuzurile fizice repetate n general ar trebui s se ncadreze n aceast categorie. Expunerea inten ionat minorului la imagini statice sau n mi care care arat comportamente de violen extrem asupra altor fiin e s-ar putea ncadra n aceast categ Categoria 3: neglijarea Prin neglijarea copilului se n elege omisiunea a unei persoane care are responsabilitatea cre terii, ngrijirii sau educ rii copilului de a lua orice m sur subordonat acestei responsabilit i, fapt care pune n pericol via a, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului (frazarea exact a legii 272/2004). Neglijarea apare atunci cnd involuntar p rin ii, sau persoanele n grija c rora te afli nu acord ngrijirea, educa ia de care are nevoie copilul i pun astfel n pericol dezvoltarea acestuia pe unul sau mai multe din planurile men ionate anterior. Dac omisiunea este voluntar atunci se ncadreaz la categoria rele tratamente. Neglijare fizic - Neglijen a p rin ilor sau a persoanelor care au n grij copii de a le asigura acestora nevoia de somn, mncarea sau b utura necesare, de a le asigura acestora mbr c mintea adecvat condi iilor meteorologice i respectiv a ad postului pentru copil, legarea si/sau nchiderea copilului intr-o camera ntunecoas sau friguroas , l sarea copilului nesupravegheat n cas sau pe strad . Copiii sub 8 ani nu ar trebui l sa i nesupraveghea i nici m car n cas sau n curtea casei. Un caz particular este Abandonul adic fapta persoanei care are un copil n ingrijire de a l sa un copil singur n circumstan e n care copilul poate suferi daune serioase. Neglijare medical - Neglijen a p rin ilor sau a persoanelor care au n grij copii de a acorda tratamentul medical prescris al unui copil, f r de care minorul ar putea suferi o deteriorare a

st rii sale de s n tate; Neglijen a p rin ilor sau a persoanelor care au n grij copii de a duce copilul la consulta iile doctorilor n cazul n care observ o deteriorare a st rii de s n tate a copiilor sau astfel se pericliteaz recuperarea abilit ilor copilului (de exemplu neacordarea de c tre p rinte a posibilit ii de a fi ndrumat de c tre un specialist logoped); Neglijare educa ional - dac de exemplu un copil nu i se asigura posibilitatea de a merge la coal sau este privat de dreptul la joac i la recreere; Neglijarea emo ional - dac de exemplu persoana abuzatoare nu este receptiv la nevoile emo ionale ale copilului, dac nu i acord copilului n dificultate posibilitatea de a fi v zut de un psiholog, de un specialist logoped, etc.; Expunerea la substan e d un toare - obligarea copilului s fumeze pasiv, prin neluarea m surilor de prevenire a acestei situa ii; comportamentul adul ilor de a l sa la ndemana copiilor chiar i supravegheat) substan e psihotrope, alcool, substan e otr vitoare sau medicamente care ingerate pot s pun n pericol s n tatea copilului; Expunerea la obiecte periculoase - comportamentul adul ilor de a l sa la ndemna copilului (chiar i supravegheat) materiale inflamabile, obiecte t ioase sau foarte fierbin i, pungi de plastic sau juc rii ce con in componente periculoase (de exemplu copiilor sub 3 ani nu ar trebui s li se permit s se joace cu juc rii compuse din elemente foarte mici care ar putea fi nghi ite i ar putea astfel s provoace sufocarea minorilor); Expunerea la cruzimi - Neluarea de c tre persoana care are responsabilitatea cre terii, ngrijirii sau educ rii copilului a precau iilor necesare pentru prevenirea expunerii copilului la ac iuni, imagini statice sau n mi care care reprezint violen e extreme ndreptate asupra altor oameni sau animale inclusiv pornografie extrem . ]Categoria 4: exploatarea Reprezint acele ac iuni ale p rin ilor sau persoanelor care au copii n ngrijire ndreptate spre ob inerea de avantaje economice de pe urma rela iei de autoritate dintre ei i copii lor. Poate mbr ca diferite forme: Exploatare economic - constrngerea minorilor la munca ce comport risc sau poate compromite educa ia ori s d uneze dezvolt rii sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale; "Vnzarea copiilor" de c tre p rin i sau rude c tre ter i pentru a fi folosi i la munc ; o categorie special de exploatare economic este cer etoria. Cer etoria - Obligarea, ncurarajrea sau tolerarea fenomenului de ob inere de bani de c tre minori prin apelarea la mila public Exploatarea n scopuri ilegale - Incitarea minorilor (care nu r spund penal) pentru furt sau fraud de orice fel, folosirea minorilor (care nu r spund penal) pentru furt sau fraud ; Folosirea copiilor

(care nu r spund penal) pentru produc ia, transportul, traficul sau distribuirea de substan e psihotrope; Exploatarea militar - Implicarea copiilor n opera iuni militare (spionaj, c l uz , curier, etc.) indiferent dac e f cut benevol sau n schimbul unei sume de bani (n Romnia, art. 77 din legea 272) Exploatarea sexual - obligarea minorului s se prostitueze; filmarea sau fotografierea copilului pentru a produce materiale cu caracter pornografic Inciden a abuzurilor

Conform unui studiu efectuat n Israel, se pare c abuzul sexual asupra copiilor este destul de r spndit, situndu-se n jurul cifrei de 25% din popula ia intervivat [8] Se estimeaz c aproape 53.000 de copii din ntreaga lume au murit n anul 2002 ca rezultat al omuciderii. n unele ri industrializate, copii mai mici de un an prezint un risc de trei ori mai mare de a fi omor i de mna propriilor p rin i dect copii cu vrste cuprinse ntre 1 i 4 ani i de dou ori al celor de 5-14 ani. Dintre ace tia 42% (22.000) aveau vrste cuprinse ntre 15 i 17 ani, iar 75% erau b ie i. [9] ntre 80 i 98% dintre copii sufer pedepse fizice n c minurile lor, iar mai mult de o treime au fost expu i unor pedepse fizice severe.[9] n fiecare an, ntre 133-275 de milioane de copii sunt martori ai violen ei frecvente ntre p rin ii[9]. ntre 20% i 65% dintre copii din rile n curs de dezvoltare au raportat c au fost abuza i fizic i verbal n ultimele 30 de zile[9]. n Europa Central i de Est, 35% din copiii de vrst ultimele dou luni[9]. colar au afirmat c au fost b tu i n

ntr-un sondaj efectuat n 21 de ri, cel pu in 7% pn la 36% dintre femei i 29% dintre b rba i au fost abuza i sexual n copil rie.[9] n anul 2007, au fost nregistrate de Autoritatea Nationala Pentru Protec ia Copilului (ANPDC) aproape 10.000 de cazuri de abuzuri [10] World Health Organization estimeaz c aproximativ 150 milioane de fete i 73 de milioane de baie i sunt obliga i an de an sunt supu i la abuzuri de natur sexual n cursul anului 2002[11]. Un survey epidiomologic in 21 de ri care au standad de via mediu i superior a ar tat c ntre 7% i 36% de fete i respectiv ntre 3% i 29% din baie i au raportat c au fost abuza i sexual n

copil ria lor. Intr-o propor ie mare tat l vitreg sau rudele tat lui vitreg au fost persoanele abuzatoare;[ COPILUL VICTIMA A ABUZULUI Violenta asupra copilului este o problema grava a societatii romanesti, iar studiile si cercetarile realizate in acest domeniu prezinta dimensiunea acestui fenomen. Incidenta abuzului fizic asupra copilului este de 75% conform unui studiu realizat de Salvati Copiii in 2000 si de 84% conform unei cercetari nationale realizate in 2001 de ANPCA, OMS, Banca Mondiala si Salvati Copiii. Pedeapsa fizica reprezinta o forma de violenta indreptata asupra copiilor aplicata de adulti in scopul "educarii copiilor". Pedeapsa fizica include lovirea copilului cu mana sau cu un obiect (un bat, o curea, bici, pantof, etc); lovirea, bruscarea, trantirea copilului, ciupirea sau tragerea acestuia de par, fortarea unui copil sa stea intr-o pozitie incomoda sau jenanta, sau sa faca un numar mare de exercitii fizice. Aplicarea unei corectii educative" sub forma bataii provoaca nu doar durere fizica, ci si durere psihica, umilinta, neputinta. Copilul care a cunoscut violenta prin lovituri, neglijare sau pedepse stocheaza aceste experiente traumatice in memoria vietii lui personale. Experientele dureroase nu se pot sterge cu buretele" ca si cum nu s-ar fi intamplat. Ele persista si pot afecta intreaga lor dezvoltare actuala, dar si in viitor, ca adult. In Romania, la initiativa Organizatiei Salvati Copiii, au fost introduse doua articole in Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, care prevad: - articolul 85, la alineatul 1: Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva oricaror forme de violenta, abuz, rele tratamente sau neglijenta" - articolul 90: Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice forma..."

Salvati Copiii Romania depune eforturi intense pentru aplicarea si respectarea legii care interzice pedeapsa fizica asupra copiilor si pentru schimbarea mentalitatii conform careia copilul trebuie educat folosind pedeapsa fizica, oferind alternative la aceste metode de educare a copiilor. Pentru stoparea acestui fenomen si prevenirea comportamentelor inadecvate in relatie cu copilul, care reprezinta factori de risc cu consecinte asupra dezvoltarii acestuia, este necesara insa schimbarea mentalitatii adultului in cresterea si educarea copilului. Este necesara derularea de campanii sistematice la nivel national, pregatirea specialistilor care lucreaza cu copiii, dezvoltarea de servicii specializate si un cadru legal care sa asigure respectarea drepturilor copilului si interventia adecvata.

Promovarea unei discipline pozitive in care copilul este tratat ca o persoana care are propriile opinii, a carui participare in deciziile care se iau pentru el este promovata ca o modalitate normala de relationare, reprezinta garantia succesului in schimbarea mentalitatii.

Abuzul asupra copilului

Familiile n care apare abuzul copiilor au probleme multiple: sociale, maritale, financiare, ocupa ionale, dificult i de comunicare, izolare, acceptarea violen ei domestice i a pedepselor corporale. Anumite caracteristici cresc inciden a abuzului: s r cia, omajul, p rin i care au fost la rndul lor victime ale abuzului n copil rie, stresul n familie, familiile cu valori mai rigide, focalizate pe pedeaps . Abuzul poate fi de mai multe tipuri: fizic, emo ional, neglijarea, abuzul sexual. Neglijarea fizic este incapacitatea adultului de a asigura cele necesare vie ii copilului: hran , mbr c minte, ad post, supraveghere, ngrijire medical . Neglijarea emo ional reprezint imposibilitatea p rin ilor de a asigura un mediu securizant psiho-afectiv, favorabil cre terii i dezvolt rii normale a copilului. Angajarea n activit i socioprofesionale a ambilor p rin i, orele lungi de lucru caracteristice ultimelor decenii au atras aten ia cercet torilor i celor interesa i de politica de ocrotire a familiei i copilului prin tendin a de apari ie a neglij rii copilului cauzat de lipsa timpului petrecut n familie. Nu numai p rin ii suprasolicita i profesional i neglijeaz copiii, ci i cei pentru care timpul acordat copilului se suprapune cu activit i casnice sau de alt tip. Copilul are nevoie, pentru a fi securizat, de comunicarea real cu p rintele (p rintele este atent i prezent n conversa ia cu copilul), contactul ochi n ochi, atingerea corporal (mngiere, mbr i are) i de nt rirea comportamentelor pozitive (aten ia la ceea ce face bine copilul n activitatea sa). Abuzul fizic este definit ca fiind orice injurie neaccidental asupra copilului; altfel spus, abuzul fizic este provocarea suferin ei la un copil prin for fizic . Abuzul fizic la copil include una sau mai multe din urm toarele elemente ntlnite mai frecvent: mpingerea, nh area, trre, aruncare, lovire, sugrumare sau sufocare, ardere, op rire sau atacare n alte moduri, pedepsirea crud a copilului (de exemplu ncuierea afar a copilului n timpul nop ii sau pe vreme rea). Copilul n scut prematur, bolnav, n perioada neonatal , necesitnd mai mult dect nivelul obi nuit de ngrijiri este mai probabil s fie maltratat. Efectele abuzului fizic asupra copiilor are consecin e ce pot determina r ni grave, probleme medicale serioase, handicapuri sau chiar moartea. Semnele abuzului fizic: contuzii, dungi de la

curea, oase rupte, t ieturi sau cicatrice, arsuri, p r lips , traumatisme sau ro ea n jurul organelor genitale, r ni sau situa ii medicale care nu au fost tratate corespunz tor. Cel mai ades, p rintele sau chiar copilul poate explica aceste semne ca fiind accidente, fiindu-i greu s spun ce s-a ntmplat sau fiindu-i team c va fi pedepsit. Comportamentul copilului abuzat fizic este un semnal de alarm , mai ales dac s-a produs o schimbare brusc n ultimul timp; comportament de evitare i retragere; temeri exagerate fa de unele persoane, de a merge acas , tnje te dup aten ia celorlal i, oboseal , lipsa capacit ii de concentrare, plns, stare de foame (cer e te mncare, fur ), absen e i ntrzieri frecvente la coal . Abuzul emo ional este o alt form de abuz i se refer la abuzul verbal, unde copilul este supus injuriilor verbale. De asemenea, n cadrul abuzului emo ional sunt cuprinse amenin rile i standardele nerealiste fixate de p rin i copiilor, standarde care impieteaz asupra imaginii de sine. Abuzul sexual este definit ca orice activitate sexual ntre adult i copil, cu sau f r constrngere. Abuzul sexual cuprinde, dup majoritatea autorilor, violul, incestul i molestarea. Studiile arat c abuzul sexual asupra copiilor este realizat cu mai mare frecven de rude, prieteni de familie, persoane care cunosc copilul, dect de str ini, cum s-ar putea crede ini ial. Statisticile indic faptul c fetele sunt mai ades victime ale abuzului, b ie ii pot fi i ei expu i molest rii sexuale, dar inciden a este mult mai mic . Violul este definit ca fiind rela ia sexual f r consim mntul victimei. Violul nu implic neap rat penetrarea i ruperea himenului. Simplul contact al organelor genitale masculine cu labiile mari este suficient pentru diagnosticul de viol. De asemenea, violul nu presupune ejacularea. Femeile sunt victime ale violului n majoritatea cazurilor (peste 90%). Incestul este contactul sexual sau molestarea produs de c tre o rud . Cel mai frecvent este ntre tat (mai ales vitreg) i fiic , dar poate fi ntre fra i, bunic i nepoat etc. Dinamica familial eviden iaz un tat impulsiv i consumator de alcool i o mam pasiv n conflict cu tat l i cu tendin a de neglijare i eventual de respingere a fetei. Molestarea este contactul sexual scurt sau contactul fizic f r consim mntul victimei. Este comis mai frecvent de b rba i i const n exhibi ionism, contact genital, oral, sau anal. Abuzul asupra copilului este nu numai apanajul claselor sociale s race dar p rin ii copiilor abuza i, n toate statisticile, tind s fie p rin i cu un grad socio-economic i educativ slab, de cele mai multe ori omeri i tr ind din ajutor social. Un num r relativ mic de p rin i abuzivi poate fi caracterizat ca psihotic sau suferind de alte tulbur ri de personalitate. Un num r important de p rin i abuzivi au fost la rndul lor abuza i, maltrata i, neglija i sau molesta i n copil rie, au foarte pu in sprijin emo ional sau fizic din partea familiei i prietenilor i au tendin a de a cere exagerat de multe de la copil.

Astfel de p rin i se recomand s beneficieze de psihoterapie i consiliere, mai ales prin integrarea ntr-un grup de p rin i cu probleme similare. Efectele abuzului de toate tipurile asupra copiilor sunt, n primul rnd, legate de faptul c ace tia i formeaz o concep ie negativ despre lume i via , aceasta devenind pentru ei amenin toare i nesigur . Copiii devin astfel anxio i, labili emo ional sau defensivi, cu dificult i de exprimare i de control emo ional. Deficien ele de dezvoltare emo ional i lipsa de ncredere pot face dificil rela ionarea cu persoanele apropiate n cursul vie ii de adult. Consecin ele abuzului asupra copiilor sunt: - co maruri: retr irea traumei n timpul somnului poate fi o caracteristic frecvent la persoanele care au suferit diverse abuzuri; - simptome somatice func ionale: durerile de cap sau abdominale, v rs turile, starea de somnolen sau de r u; tahicardia, tulbur rile respiratorii pot fi consecin e ale st rii de anxietate i depresie cauzat de abuz; - imagine de sine sc zut : copiii cred c adul ii au ntotdeauna dreptate. Ei pot r mne cu impresia c au fost trata i astfel din cauz ca au f cut gre eli i deci au meritat s fie abuza i; - probleme n dezvoltarea emo ional : pe parcursul vie ii, cel ce a suferit un abuz simte c este dificil s i exprime emo iile (indiferent dac sunt pozitive sau negative) sau s n eleag sentimentele altora; - probleme de rela ionare: o parte dintre ei care au fost abuza i tind s devin ei n i i abuzatori, c utnd rela ii cu persoane pe care le pot domina; copiii abuza i nva s nu aib ncredere n adul i i dezvolt n timp tulbur ri de rela ionare Abuzul asupra copilului i implica iile sale n cre terea unei economii

Abuzul asupra copilului poate fi definit ca abuz fizic, mental, sexuale i emo ionale provocate de un ngrijitor, tutore sau p rinte. Potrivit New York stat de drept, abuz asupra copilului poate fi definit n urm toarele moduri:

Atunci cnd un p rinte sau ngrijitor comite un delict sexual, cum ar fi violul, sodomia mpotriva unui copil, un copil se angajeaz n activitate sexual sau promoveaz performan a unui copil sexuale, mam sau ngrijitorul se face vinovat de abuz sexual. Abuzul emo ional include tortura i utilizarea unui limbaj abuziv verbal de a critica sau demoralizeze un copil. r niri fizice poate fi

definit ca ac iunile de catre un parinte sau ingrijitor care creeaz risc substan ial de v t marea fizic a copilului. Cnd p rin ii sau ngrijitorii afecteaza r niri fizice care variaz de la lovituri superficiale la arsuri, oase rupte i leziuni interne grave, ele sunt supuse legilor abuz asupra copilului.

Abuzul copiilor conduce la consecin e diferite, inclusiv pe termen lung probleme fizice i psihologice, criminalitatea adul ilor, violen juvenil , dependen a de droguri. Cercetatorii au observat, de asemenea, c majoritatea prizonierilor violente n nchisoare au fost abuza i sau neglija i de copii. Abuzul copiilor neglijeaz cre terea i dezvoltarea normal a copiilor.

Abuzul asupra copilului este costisitoare pentru societatea i economia unui stat sau ar . Abuzul copiilor are un impact negativ asupra societ ii, direct sau indirect. Costurile directe n economia includ men inerea unui sistem pentru bun starea copilului abuzat.Costurile indirecte includ consecin ele economice, cum ar fi boli mentale, violen ei n familie i activitatea de minori i adul i penale. Pierderile economice cum ar fi costul de servicii educa ionale speciale, pierderea productivit ii, utilizarea sistemului de s n tate sunt, de asemenea, afectate din cauza de abuz asupra copiilor. Acesta a fost observat c New York petrece mai mult de 2.3 miliarde dolari pe an s se ocupe de abuz i neglijare a copiilor. Abuzul sexual asupra copilului a crescut n 2010

Num rul copiilor care au solicitat ajutor la Telefonul Copilului a crescut cu 122 la sut , n 2010, comparativ cu anul trecut, fiind identificate de dou ori mai multe cazuri de abuz sexual asupra copilului i de trafic de minori dect n 2009. Asocia ia Telefonul Copilului informeaz c 14.222 de copii au beneficiat, de la nceputul anului, de serviciile asocia iei, fa de 6.384, nregistra i n anul 2009. Din datele centralizate rezult o cre tere de 60,5 la sut a cazurilor de abuz asupra copilului, sesizate la 116 111. "Fa de anul 2009, au fost identificate de dou ori mai multe cazuri de abuz sexual asupra copilului i de trafic de minori, respectiv 48 astfel de cazuri. Cu sprijinul institu iilor abilitate, au fost adoptate cele mai bune solu ii pentru stoparea abuzului i nl turarea efectelor negative produse de situa ia traumatizant , iar agresorii sunt condamna i pentru faptele s vr ite", se arat ntr-un comunicat, citat de Mediafax Potrivit sursei citate, n 2010 s-a dublat i num rul de copii afla i n risc de suicid, care au apelat la speciali ii Telefonului Copilului, ajungndu-se la 40 astfel de cazuri.

"Consilierea psihologic a nregistrat o cre tere de 46,75 la sut fa de anul 2009, n situa ii n care copiii se sim eau singuri, tri ti, nen ele i, neglija i, discrimina i, respin i. Nevoia tot mai mare pentru serviciile pe care Asocia ia Telefonul Copilului le ofer deopotriv copiilor i p rin ilor ne determin n anul 2011 s extindem programul de lucru pn la miezul nop ii, de luni pn duminic , ceea ce nseamn mai mul i asisten i sociali i psihologi care vor trata cazurile de nc lcare a drepturilor copilului preluate la 116 111", se arat n comunicat.