Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. Baicu, Mariana, Tranzactii economice internationale, Editura Fundatiei Romnesti de Mine, Bucuresti, 2000 2. Curry, J.E., Negocieri internationale de afaceri, Editura Teora, Bucuresti 2000 3. Prutianu, stefan, Manual de comunicare si negociere n afaceri. Comunicarea, Editura Polirom, Bucuresti, 2000 4. Vasile, Dragos, Tehnici de negociere si comunicare, Editura Expert, Bucuresti, 2000 5. Popa, Ioan, Tranzactii de comert exterior, Editura Economica, Bucuresti, 2002 6. Dupont, C., La negociation- conduite, theorie, applications, Dalloz, Paris, 1994 7. Caraiani, Gheorghe, Georgescu Toma, Negocierea interculturala n tranzactiile comerciale internationale, Universul Juridic, Bucuresti, 2006. 8. Georgescu, Toma, Negocierea afacerilor, Editura Porto Franco, Galati,1992 9. Puiu, Alexandru, Tehnici de negociere, contractare si derulare n afacerile economice internationale, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 1997 10. Chitiba, Constanta, Management si negocieri n afaceri internationale, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2006 11. Hassan, Souni, Manipularea n negocieri, Editura Antet, Bucuresti, 1998 12. Maubert, J.F., Negocier. Les cles pour reussir, Editura Dunod, Paris, 1991 13. Savulescu, Silvia, Retorica si teoria argumentarii, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2004 14. Georgescu, Toma, Caraiani Gheorghe, Managementul negocierii afacerilor. Uzante. Protocol, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003 15. Pistol, Gheorghe, Negocierea - Teorie si practica, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 1999 16. Pistol, Ghe., Pistol, Luminita, Negocieri comerciale - uzante si protocol, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2000 17. Chiriacescu, Adriana, Comunicarea n procesul de negociere si formarea negociatorului de afaceri, Editura ASE, Bucuresti, 1999 18. Gherman, Liliana, Negocierea n afacerile economice internationale, Editura Independenta Economica, Bucuresti, 2000

19. Vasiliu, Cristinel, Tehnici de negociere si comunicare n afaceri-note de curs, Editura ASE, Bucuresti, 2003 20. Bill, Scott, Arta negocierii, Editura Tehnica,1996 21. Gulea, M., Strategii, tehnici, tactici n negocierea comerciala fata n fata - sinteza si aplicatii, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2000 Internet: www.york.com, www.yorkromania.com Prospecte, pliante si brosuri de prezentare ale companiei YORK International si ale filialei YORK Romnia Dialog cu Directorul General al filialei YORK Romnia Prospecte, pliante si brosuri de prezentare ale companiei Mirelta Holding Ungaria