Sunteți pe pagina 1din 2

Plumb (G.

Bacovia)

Introducere: Curentliterarap rutnFran a, simbolismulpromoveaz necesitateauneinnoiri a poezieifa de retoricaromantic ifa de impersonalitateapoezieiparnasiene. Este exprimat astfel, dorin a de a impunenpoeziesensibilitatea ivisul, muzicalitateace se eviden iaz nu numaiprinrepeti iilecuvintelor, ci iprinaccentuareaunorsunete. Poeziasimbolist estedominat de ambiguitate, de nostalgie, de melancolie, ncearc s exprimeinefabilul, a a cum propuneapoetulfrancez A. Rimbaud. Se urm re testabilireaunorcoresponden eintimentreeulliric ilumeaexterioar , precum iposibilitatea de a da versurilormaimulteinterpret ri. Simboli tiiconsider c nimic nu trebuieexplicatnpoezie, ci doarsugerat.De asemenea, eipledeaz pentruintroducereaculorilornpoezie, dar sub forma nuan elorpentru a p stra idea de impresie.Elementulcheie al acesteipoeziidevinesimbolul, cu rolul de a sugera, iar el trebuies fie autentic ispontan, o asocierespontan ntresenza ie, emo ie i imagine sensibil . Poetulsimbolistgnde tensimboluri i traducenimagini, n mod direct, o anumit stare liric , f r a implicara iunea. Se puneaccentulpeimagina ie, pe idealism ipeorientareaasupralumiiinterioare, care devinemultmaiinteresant dectexteriorul. Suntpreferateanumiteteme i motive, precumiubirea, reveria, natura, moartea, singur tatea, melancolia, culoarea, muzica. nliteraturaromn , simbolismulcunoa tepatrumomenteimportante. Prima etap estecea a experin elor, cndAlexandruMacedonskiteoretizeaz nrevista Literatorul principiileacestuicurentliterar: Poeziaviitoruluiva fi numaimuzic i imagine. Cel de-al doilea moment i are n prim-plan pepoe iiIuliuCezarS vescu, DimitrieAnghel, tefanPetic , care nclin c trelaturaplastic a culorilor iscriu un tip de poeziemelancolico-muzical . O alt etap estereprezenta de Ion Minulescu, cu poeziile sale exotice, pline de vitalitate i de melancolie, cepropunsentimentevagi, iarpentruultimul moment al simbolismuluiromnescestereprezentativpoetul George Bacovia. Volumele sale de versuri (Plumb, Scnteigalbene, Cu voi) ilustreaz propriaconcep iedesprepoezie, preferin aacestuiapentrusimbolurileculorilor, pentrumotivelemuzicale, pentrusingur tate, melancolie, spleen. Motivareaapartenen ei la simbolism a poezieialese: Dintrepoeziileprimuluivolum, Plumb ilustreaz caracteristicilesimbolismului, prinutilizareasimbolurilor, printehnicarepeti iilor, prinsimbolismulculorilor idramatismultr iriloreuluiliric. Tematextuluiestecondi iapoetului care nu se poateadaptauneisociet imeschine, artificiale, limitate, lipsite de aspira ii. De fapt, el iproiecteaz asuprauniversului exterior tr irile, folose tecadrulca pretext pentrucomunicareaangoaselor. Din aceast perspectiv , titlulestesugestiv: Plumb trimite la spa iulnchis, ap s tor, la existen amohort , lipsit de posibilitatean l rii, a idealului,. nceeaceprive testructura, poeziaestealc tuit din dou catrene, care se remarc prinsimetrie, prinposibilitateadelimit riiunorsecven epoetice. Astfel, textulesteconstruitpebazatermenului plumb, repetatn ase din cele opt versuri, iarceledou strofe pot fi n elesecadou secven epoetice, corespunz toarecelordou planuri ale realit ii: prima strof reprezint realitateaexterioar , cu toateelementeleei (cimitirul, cavoul), iarstrofa a doua are nvedererealitateainterioar , printrimiterea la motivuliubirii. Mesajulpoeziei se organizeaz njurulunorsimboluri: cavoul i amorul , cesurprinda adarcadrulspa ialap s tor, n care eul poetic se simteclaustrat, izolat. Elementul

temporal nu apare, dardescrierile transmit sugestianocturnului: Dormeauadncsicriele de plumb. Elementeledecorului din Plumb (sicriele, florile, coroanele) sunttoateaccesoriifunerareieftine, tipicepentrusocietateamediocr a a cum sugereaz imetaforele flori de plumb, coroane de plumb. De asemenea, sentimentul de angoas esteaccentuat i de imaginilevizualestructuratenjurulculoriigri, care transmitesugestiaunuiuniverscenu iu. Se tiec poetul are o percep iedeosebit a culorilornpoezie: Fiec rui sentiment icorespunde o culoare. Simbolulculorilordevinea adarunmijlocsugestivpentrurealizareacoresponden elordintretr irilesufl ete ti idecorul exterior. Culorile nu maialc tuiescnpoeziilebacovieneunmiraj optic, ci func ioneaz cani tesemnalepsihologice ale sufletuluieuluiliric, traumatizat de o realitatebrutal . Dintremotiveletipicsimboliste, npoezieaparsomnul isingur tatea.Somnul, prinruperea de lumeareal , diurn atrage din nousugestiamor ii: Dormeantorsamorulmeu de plumb. Este o moartesimbolic , afectiv , iarepitetul ntors exprim misterul, facndnacela itimpreferin la o credin popular autohton conform c reiamor ii se intorc cu fa ac treapus. Expresivitatealimbajului poetic: De aesemenea, eulliric se dedubleaz , iprive tetr irilecaun spectator, darsolitudineatransmitesenza ia de golireinterioar : Stamsingur (Plumb).nsingur tate, sufletulpoetuluidevinetrist, nelini tit, stare agravat i de realit iledeprimante ale existen ei (noaptea, ploaia, melancolia), ceeacegenereaz acea stare ciudata, numit de simbolisti spleen. Poetulapeleaz la sinestezie, deci la transferulntresim uri: el ivedeamorul dormindntors. O posibilasalvare a sufletuluiestesugerat prinmetafora aripi de plumb, care transmiteideeauneiposibilen l ri, a unuizbor, darsugestiaplumbului face caacestzbors e ueze. Frecven averbelor la imperfect are rolul de aaccentua idea uneiprelungiri la infinit a st rii de angoas , iarperfectulcompus am nceput iconjunctivul s -l strig sugereaz ncercareazadarnic a euluiliric de a se sustragemonotoniei. Apartenen atextelor la simbolism se relev i la nivelfoneticprinfrecven avocalelorinchise o i u, cesugereaz depresia, nchiderea ichiar la nivelulpunctua ieiprinfolosireasimetric a punctelor de suspensie. nceeaceprive teprozodia, rimambra i at , m sura de 10 silabe iritmul iambic, alternnd cu celamfibrahic, sporescmuzicalitateaexterioar a versurilor. Concluzie: Poeziapoate fi considerat , a adar, reprezentativ pentrucurentulsimbolist, nu numaiprineviden iereaunorteme i motive, ci iprinfolosireaunortehnicispecifice.