Regulatoare cu aetlenara indirecta

--+--'

~-b-

Supape de descarcare cu actlenare directa

e----+-----

Supape de blocare

Filtre

------------~----.

~-----t---

incalzitoare ,i filtre incalzitoare

Separatoare ,i filtre separatoare

----,,__

..

Odorizatoare

RobineJi

StaJii ,i panouri de reglare-masurare ~-----Arzatoare~~---

§~Z=-~
CERTIFICATE

~==-~~-=.nr,oC,IIj~.I;'I)I.;tIII:III

--::~~~i::;e'~:;
,... .... ~ .. QUilIl), ~1.1oIp' _ _
:-;:;;J!lriII

see, ~"'l-~ __ lOTAlGAZ
ISO \!oI1I.U:L"5. !!SO

SA

-~~_..Jilrrminl C1

"'I_I

SR F,:

"""'.h..-_......__. __
_-t'_ ....~I~

'XIU 1.1;5I~

_ .-~--~~". ._of............
__ """"'__J:O»I:B.lLJ'II!!I.l

'---1

.5tcl f

lRasm

1!IJTIII1lIl11loljOl.iibm

Calitate
Termenul calitate poate avea mai multe inlelesuri. Cand el este atribuit unei companii el semnifica calitatea organizaliei ,i a producliei, acest termen aviind o defini!ie precisa in cadrul standardelor care reglementeaza functienarea organizaliilor ,i a producliei. Putem spune cu certitudine ciI in TOTALGAZ gasim indeplinite ambele criterii: de calitate a organizaliei ,i de calitate a prnductiei,

ARCH
Wit

oQU ....I..l"f'r AND ncu.'l:QI.Q(:;'f PLA1"JIoI U.I!.IICATEO[;O~Y

OF EUROPE

___._ m

)_;L"!

CERTlFlCATB.

CERTIFIC

-w-

m

-.--'L-~~,~

H."

C

.......

- ---~-.-.. ......-~, ~====""=;-.:.:E::::'

CBRTIFICATE

----_ .............
........

III

Diploma de Bxcelenta
"-I-'

--_,._ ... -------

Sistemul calitalii este certificat conform SR EN ISO 9001: 1995 inca din 1999, iar in anul 2004 societatea ehtina recertificarea pentru sistemul integrat ealitate-mediu conform standardelor SR EN ISO 9001 :2000 (standard privind calitatea) ,i ISO 14001: 1996 (standard privind cerin!ele de mediu), certificate de catra IQ·NET,i DOS Germania. Activita!ile firmei sunt corect ,i eficient urmarite ,i sustinuta de tehnologii computerizate de ultima generalie. Ca urmare, produsele firmei se bucura de un real succes pe plata romaneasca, calitatea fiind principalul atu al acestora. Produsele TOTALGAZ au fost evaluate ,i certificate din punct de vedere al conformitalii de tip CS de catre ISCIR·CERT Bueurasti ,i DlCPE Bucure,ti. De asemenea au fost testate in laboratoare specializate, primind agremente ,i atestate tehnice din partea DlSTRIGAZNORD,DlSTRIGAZSUD, MLPTL,i ISCIR.

TOTALGAZSA
;--~J,""'I~

~~~~~

Trull

,AN] CON'SECU'I1V

w-...,,~~~

e

Diploma
.. --..!IiiJ#-

TOTALGAZSA

~~~u~~_ __U1_i_~"""~~~,,~~~;; _~ j
~=~r.: ===-E'"'"~~
_"'liIm~
"'-"""'!"D...,....~.::IiII!lIIt

.".-~ .....-

cJ:)
<S.

Q;ATI1'lC~T

~ -.~=.~.~~'
~~:_:_=-:'Cr~"::'"=~ "'.

iE!

I'I1II- __ .._

--- ---

..~~~~--= _-,----

«.

-~-~Prezentarea
firmei
Managementul firmei este orientat
0

spre erastera

retehnologizare ,i imbuniitiilirea

continuii a calitiilii

produselor. Aceste lucruri au ca rezultat

semnificativii a productiei ,i a gamei de prod use. Premiile ,i distincliile obtinute in ultimii ani de ciitre societate, demonstreazii cii S.C. TOTALGAZS.A. a devenit una din firmele cu cea mai dina mica dezvoltare din Romania: . premiul "STELE CE RASAR" acordat de Fundalia "THE RISING STARS FOUNOATION" pentru excelentii in afaceri in anu12002; . premiile acordate de BUSINESS INITIATIVE pentru DIRECTORS (World Quality Commitment)

iniliativa ~i calitate "GOLD DIRECTORY Paris 2004" ~i pentru calitate ,i tehnologie "PLATINUM CATEGORY

Departamentul de proiectare·cercetare
Departamentul de proiectare·cercetare este format dintr·o echipii de ingineri cu practicii produsele solicitate de beneficiari. Tehnica de calcul de ultima generalie cu care este dotat acest depart ament, oferii speeialistilor care lucreazii aici posibilitatea realiziirii unor proiecte care stau la baza oblinerii unor prod use de inaltii calitate.
0

al firmei experienlii

practicii deosebitii, capabilii sii conceapii ,i sii punii in

Sectoare de produclie
Prelucrari mecanice Mecano·sudura Standuri montaj arzatoare ~i regulatoare

Prelucrari mecanice
Sectorul de prelucrari mecanice are in dotare pe langa ma,inile clasice specifice ,i ma,ini cu comanda numerica de ultima generalie. Folosind strunguri, centre de prelucrare orizontale ,i verticale cu CNC se ob!in componente de mare precizie.

Mecano-sudura
Sudura MIG· MAG, WIG. Sudura automata.

Standuri montaj arzatoare ,i regulatoare
Echipament de montare modern. Dispozitive performante de verificare ,i control.

RTG 25 C SB Regulator de presiune Tip RTG 25
Model
Dn 25 Regulator cu actlenare directa.

RTG 25 SB

RTG25

Caracteristici tebnice
• • • • presiunea de intrare: presiunea de ie,ire: grupa de reglare (RG): grupa de inchidere (SG): 0.02 + 2 (3) bar 10+50 mbar ±5+10% 20+30 %

Tip TBt:llrd
Intrare . ie,ire: G1"x G1"

CaTBcteristici constructive
• • • • • • normal deschis venti I echilibrat corp turnat din aluminiu supapa de descarcare incorporata intrelinere fara demontare din instalatie filtru inox incorporat (9000 mmZ)

Conditii climatice de functionare
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30° C + BO° C ·1O°C + BO°C

Mediul de lucru
Pentru gaze naturale. GPL ,i alte gaze necorozive.

~os. Pacurari nr. 128, la,i . Romania
E·mail: office@ltotalgaz.ro

RTG 311 Regulator de presiune Tip RTG 311
Model
On 25·25, On 25·40, On 32·32, On 32·50, On 40·40, On40·50 Regulator cu aejienara directa.

RTG 311 SB

RTG 320 Regulator de presiune Tip RTG 320

Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On400 Regulator cu actlenare directa.

CBl7lcteristici tehnice
• • • • presiunea de intrare: presiunea de ie~ire: grupa de reglare (RG): grupa de inchidere (SG): 0,02 + B bar 0,015 + 0,2 bar ±5+10% 10+20 %

CBl7lcteristici tehnice
• • • • presiunea de intrare: presiunea de ie,ire: grupa de reglare (RG): grupa de inchidere (SG): 0,02 + B bar 0,015 + 2 (3) bar ±2,5 +5 % 5+20 %

Tipl7lcon/
lntrare- ie,ire: G1"x G1". G1"x G1%". G1%"x G1%". G1%"x G2". G1%"x G1%". G1%" x G2"

Tipl7lcon/
Flan~e egaIe: Pn1B. Pn25

CBl7lcteristici constructive
• • • • normal deschis venti I echilibrat inchidere la debit nul corp din ole I turnat

Caracteristici constructive
• • • • • normal deschis ventil echilibrat inchidere la debit nul corp din aluminiu supapa de deseareare incorporat~

VBriBnte constructive
• cu impuls intern (On 25 + On 50) • cu impuls extern (On 50 + On 400) ·30°C + 80°C ·10°C + BO°C

Conditii climBtice de lunctionBTe
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

Condi/ii climatice de lunc/ionaTe
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30°C + 80°C ·20°C + BO°C

Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive. Pentru gaze naturale, GPL ,i alte gaze necorozive.

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

RTG 340 Regulator de presiune Tip RTG 340
Model
On 25, On 32, On 40, On 50 Regulator cu acfienare directa ~i supapa de blocare incorporata.

RTG 350 Regulator de presiune Tip RTG 350
Model
On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On400 Regulator cu aetienare direct a cu sau tara supapa de blocare incorporata.

Caracteristici tehnice
• • • • • presiunea de intrare: presiunea de ie,ire: clasa de precizie (AG): grupa de reglare (RG): grupa de inchidere (SG): 0,02 + 6 bar 0,015 + 2 (3) bar 10/15% ±5 +10 % 5+20 ".

Caracteristici tehnice
• • • • • presiunea de intrare: presiunea de ie~ire: clasa de precizie (AG): grupa de reglare (RG): grupa de inchidere (SG): 0,02 + 6 bar 0,015 + 2 (3) bar 5/10 % ±2,5 + 5 % 5 + 20 %

Tipracord
Flan,e egale: Pn16

Tipracord
Flan~e egaIe:

Caracteristici constructive
• • • • normal deschis ventil echilibrat inchidere la debit nul corp din olel turn at

Caracteristici constructive
• • • • ·30o ·20o normal deschis venti I echilibrat inchidere la debit nul corp din otel turnat

Condifii climatice de funcfionare
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

e e

+ 800 + 600

e e

Condi!ii climlltice de funcfionllre
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30 ·20

°e + 80 e °e + 60 e
0
0

Mediul de lucru
Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive. Pentru gaze naturale, GPL ,i alte gaze necorozive.

~os. Pacurari nr. 128. la,i . Romania
E·mail: office(@totalgaz.ro

RTG 411 Regulator de presiune Tip RTG 411
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On SO, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On400 Regulator cu aejienara indirecta.

RTG 412 Regulator de presiune Tip RTG 412
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On SO, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On400 Regulator cu actienare indirecta.

Caraeteristiei tehniee
• • • • • • • presiunea nominal a: presiunea de intrare: presiunea de ie~ire: diferenta minima de presiune: clasa de precizie (AG): grupa de reglare (RG): grupa de inchidere (SG): 16/25 bar 0,2 +25 bar 0,015 + 16 bar 0,15 bar 2,5/5% ±2 + 3,5% 3,5 + 5%

Caraeteristiei tehniee
• • • • • • • presiunea nominala: presiunea de intrare: presiunea de ie~ire: diferenta minima de presiune: clasa de precizie (AG): grupa de reglare (RG): grupa de inchidere (SG): 16/25/40 bar 0,3 + 40 bar 0,02 + 32 bar 0,2 bar 1,5/3% ±1,5 + 3% 3 + 5%

Tipraeord
Flan~e egale:

Tipraeord
FlanJe egaIe: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40

Op/iuni
• supapa de blocare • amortizor de zgomot incorporat • monitor

Op/iuni
• supapa de blocare • amortizor de zgomot incorporat • monitor ·30oe ·20o

Condi/ii elimatiee de lune/ionare
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

e

+ +

sooe
60°C

Condi/ii elimatice de lune/ionare
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

·30oe ·20o

e

+ +

sooe
60°C

Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive.

Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive.

RTG 413

RTG 413

RTG 421

Regulator de presiune Tip RTG 413
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On BO, On 1~O, On 150, On 200, On 250, On 300, On400 Regulator cu actienara indirecta.

Regulator de presiune Tip RTG 421
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On BO, On 1~O, On 150, On 200, On 250, On 300, On400 Regulator cu actienara indirecta.

Caract.ristici t.bnic.
• presiunea nominal a: bar • presiunea de intrare: • presiunea de ie~ire: • diferenta minima de presiune: • clasa de precizie lAG): • grupa de reglare IRG): • grupa de inchidere ISG): 16/25/40/64/1 DO 0,5 + 100 bar 0,02 +65 bar 0,5 bar 1/2,5 % ±1,5 + 2 % 2,5 + 3 %

Caracteristici tebnice
• • • • • • • presiunea nominala: presiunea de intrare: presiunea de ie~ire: diferenta minima de presiune: clasa de precizie lAG): grupa de reglare IRG): grupa de inchidere ISG): 16/25 bar 0,2 +25 bar 0,015 +16bar 0,15 bar 2,5/5% ±2 + 3,5% 3,5 + 5%

Tipracon/ Tipracon/
Flan~e egale: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 1DO Flan~e egaIe:

OP!iuni Op!iuni
• supapa de blocare • amortizor de zgomot incorporat • monitor • supapa de blocare • amortizor de zgomot incorporat • monitor

Condit;; climatice de lunc!ionate Condi!ii climatice de lunc!ionate
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30°C + BO°C ·20°C + 60°C Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30°C + BO°C ·20°C + 60°C

Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive. Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive.

Sos. Pacurari nr. 128. lasi . Romania . E·mail: office(@totalgaz.ro

.

RTG 422

RTG 422 S8

RTG 423

Regulator de presiune Tip RTG 422
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On400 Regulator cu aejienara indirecta.

Regulator de presiune Tip RTG 423
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On300, On400 Regulator cu actienara indirecta.

Caracteristici tebnice
• • • • • • • presiunea nominal a: presiunea de intrare: presiunea de ie~ire: diferenta minima de presiune: clasa de precizie lAG): grupa de reglare IRG): grupa de inchidere 18G): 16/25/40 bar 0,3 + 40 bar 0,02 + 32 bar 0,2 bar 1,5/3% ±1,5 + 3% 3 + 5%

Caract.ristici t.bnic.
• presiunea nominala: bar • presiunea de intrare: • presiunea de ie,ire: • diferenta minima de presiune: • clasa de precizie lAG): • grupa de reglare IRG): • grupa de inchidere 18G): 16/25/40/64/1 00 0,5 + 100 bar 0,02 +65 bar 0,5 bar 1/2,5 % ±1,5 + 2 % 2,5 + 3 %

Tipracord
Flan~e egale: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40

Tipracord
Flan,e egaIe: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 100

Op/iuni
• supapa de blocare • amortizor de zgomot incorporat • monitor

Op/iuni
• supapa de blocare • amortizor de zgomot incorporat • monitor ·30o ·20o

Condi/ii climatice de lunc/ionaTe
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

e e

+ 80°C + 60°C

Condit;; climatice de lunc/ionaTe
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

·30o ·20o

e e

+

+ 80°C 60°C

Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive. gaze naturale, GPL ,i alte gaze necorozive.

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

SO 710

SO 720

SO 721

Supapi de descircare Tip SO 710
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On BO, On 100, On 150, On 200,On300 On 25·25, On 25·40, On 32·32, On 32·50, On 40·40, On 40·50 Supapii de desciircare cu actinnere directii.

Supape de descircare Tip SO 720
Model
On 25, On 32, On 40 Supapa de descarcare cu aejienara indirecta.

Caracteristici tehnice

• presiunea nominalii: • presiunea de desclircare: • clasa de precizie:

Tipracord

16 bar 0,04 + 10 bar 1 + 2,5 %

Coracteristici tehnice
• • • • presiunea nomina Iii: presiunea de descllrcare: contrapresiunea: clasa de precizie: 16/25 bar 0,04 +6 bar presiunea atmosfericii 2,5 + 5 %

Mediul de lucru

Temperatura mediului ambiant: ·30De + BODe Temperatura agentului de lucru: ·20D + 60D

Condilii climotice de funclionore

Racorzi filatati; Gl" x Gl" • Gl %" x GI14" • Gl %" x Gl%". Gl"xGl%".Gl%"xG2"·Gl%"xG2"

e

e

Pentru gaze naturale, GPL Ji alte gaze necorozive

Tipracord
Flan,e egale: Pn 16 • Pn 25 Racorzi fileta!i: Gl" x Gl" • GI14" x Gl %" • Gl %" x Gl %". Gl" x Gl %". GI14" x G2". Gl%" x G2"

Tip SO 721
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On BO, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300 Supapii de desciircare cu action are indirectii.

Condifii climatice de funcfionare

Coracteristici tehnice

Temperatura mediului ambiant: ·30De Temperatura agentului de lucru: ·20D

e

+

+

BODe 60D

e

• presiunea nominalll: • presiunea de desciircare: • clasa de precizie:

Tipracord

16/25140 bar 0,04 + 25 bar 1 + 2,5 %

Mediul de lucru
Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive.

Mediul de lucru

Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

Condilii climatice de funclionare

Flan,e egaIe: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40 ·30De ·20D

e

+ +

BODe 60D

e

Pentru gaze naturale, GPL Ji alte gaze necorozive.

~os. Picurari nr. 128. la,i . Romania
E·mail: office(@totalgaz.ro

SO 725

SO 740

Supapa de descarcare

Supapa de descarcare

Tip SO 725
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300 Supapii de desearcara cu aetienare indirecta.

Tip SO 740
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On300 Supapa de desciircare cu actienare indirectii.

Caracteristici tehnice Caract.ristici t.hnic.
• presiunea nomina Iii: • presiunea de descarcare: • clasa de precizie: 16/25/40/64/100 0,04 + 65 bar 2,5 + 5 % bar • presiunea nominala: • presiunea de descarcare: • clasa de precizie: 16/25/40/64/100 0,04 + 65 bar 2,5 + 5 % bar

Tipracord
Flan~e egaIe: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 100

Tipracord
Flan~e egale: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 100

Caracteristici constructive ,i func/ionale • aeuratets ridicats
• etensere perfecta • debit ridicat • dimensiuni reduse

Condi/ii climatice de func/iona,.
Temperatura mediului ambiant: ·30°C Temperatura agentului de lucru: ·20°C
+ +

80°C 60°C

Condi/ii climatice de func/iona,.
Temperatura mediului ambiant: ·30°C Temperatura agentului de lucru: ·20°C
+ +

80°C 60°C

Mediul de lucru
Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive.

Mediul de lucru
Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorozive.

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

SO 731

SO 732

SO 735

SO 737

Supape de desciircare Tip SO 731
Model
On 15, On 20, On 25 Supapa de desesreara cu aetienare directa. • presiunea nomina Iii: • presiunea de descarcare: • clasa de precizie: 100 bar 2,5+16 bar 5/10 % Gl" ·30°C ·20°C
+ +

Supape de descircare Tip SO 735
Model
On 25 Supapa de descarcare cu actienare directa.

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice
• • • •

Condi/ii climatice de func/ionare Mediul de lucru
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

Racord filet at: G1/2".

Tipracord

G3/4".

Tipracord

presiunea nominalii: presiunea de descarcare: unghiul dintre racorzi: clasa de precizie: G1" x G1"

25 bar 0,4 + 7,5 bar 90°; 2%

BO°C 60°C

Pentru gaze naturale, GPL ,i alte gaze necorozive.

Mediul de lucru

Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

Condilii climatice de funclionare
·30°C ·20°C
+ +

Racorzi filetati:

BO°C 60°C

Pentru gaze naturale, GPL ,i alte gaze necorozive.

Tip SO 732
Model
On 15, On 20 Supapa de desesreara cu actienara directa • • • • presiunea nomina Iii: presiunea de descarcare: unghiul dintre racorzi: clasa de precizie: 100 bar 2,5+16 bar lBO° 5/10 %

Tip SO 737
Model
On 25 Supapa de descarcare cu actienara directa.

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice
• • • •

Tipracord

Tipracord

presiunea nominalii: presiunea de descarcare: unghiul dintre racorzi: clasa de precizie:

100 bar 2+42 bar 90°; 1,5 %

Condilii climatice de funclionare Mediul de lucru
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

Racorzi filetati:

G1/2" x G1/2" • G3/4" x G3/4" ·30°C ·20°C
+ +

BO°C 60°C

Pentru gaze naturale, GPL ,i alte gaze necorozive.

Mediul de lucru

Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

Condilii climatice de funclionare
·30°C ·20°C
+ +

Racorzi filetati: G1" x G1"

BO°C 60°C

Pentru gaze naturale, GPL ,i alte gaze necorozive.

$os. Picurari nr. 128. la,i . Romania E·mail: office(@totalgaz.ro

SB750

SB755

SB770 Supapa de blocare Tip SB 770
Model On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On 400

Supapa de blocare Tip SB 750 ,i SB 755
Model On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On 400

Caracteristici tebnice
• presiunea nominal a: bar • presiunea minima de blocare: • presiunea maxima de blocare: • clasa de precizie (AG):

Caracteristici tebnice 16/25/40/64/100 0,015 + 27 bar 0,08 + 75 bar 1/2,5 %
• presiunea nominala: bar • presiunea minima de blocare: • presiunea maxima de blocare: • clasa de precizie (AG):

16/25/40/64/100 0,015 + 27 bar 0,08 + 75 bar 1/2,5 %

Tipracord
Flan,e egale: Pn 16. Pn 25. Pn 40. Pn 64. Pn

Tipracord
Flan,e egale: Pn 16. Pn 25. Pn 40. Pn 64. Pn

100

100

Condilii climatice de funclionaTe Temperatura mediului ambiant: ·30oe Temperatura agentului de lucru: ·20oe

+ +

800e 600e

Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

Condilii climatice de funclionaTe ·30oe ·20oe

+ +

800e 600e

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

FTG 603 SB780 Supapa de blocare Tip SB 780
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150

Filtru pentru gaze Tip FTG 603
Model
On 25, On 32, On 40

Caracteristici tebnice Caracteristici tebnice
• • • • presiunea nominal a: presiunea minima de blocare: presiunea maxima de blocare: clasa de precizie lAG): 16/25 bar 0,03 bar 6 bar 5/10% • presiunea nominala: • diametrul nominal: 6 bar On 25, On 32, On 40

Tip racord:
Racorzi fileta!i: Gl"x Gl" • Gl%"x Gl%" • Gl%"x Gl%"

Tipracord
Flan~e egale: Pn16 • Pn 25

CBracteristici constructive
• intre!inere fara demontare din instala!ie • corp filtru: aluminiu turn at sub presiune sitl cu flnetea de filtrare: 10, 50, 160, 300, 800 pm

Condi1ii climatice de tunc1ionare
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30°C ·20°C
+ +

80°C 60°C

• cartus filtrant:

Condi1ii climatice de tunc1ionare
Temperatura mediului ambiant: ·30°C
+

80°C

Mediul de lucru
Pentru gaze naturale GPL ~i alte gaze necorozive.

Temperatura agentului de lucru:

Pentru gaze naturale, GPL sau alte gaze necorozive.

Sos. Pacurari nr. 128. lasi . Romania . E·mail: office(@totalgaz.ro

.

FTG 601

FTG 602

FW620

Filtru pentru gaze Tip FTG 601 ,i FTG 602
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On 65, On BO, On 100, On 125, On 150, On 200, On 250, On 300, On400, On 500

Filtru incalzitor pentru gaze Tip FW620
Model
On 25, On 32, On 40, On 50, On 65, On BO,

On 100, On 125, On 150, On 200, On 250, On 300, On400, On 500

CBract.ristici t.bnic.
• presiunea nominal a: • unghiul dintre racorzi: • fineJea cartuJului: • caderea de presiune: 6/16/25/40/64/1 00 bar 90° sau lBO° (Ia cerere) 10, 50, 160, 300, BOOpm max. 1 bar filtrului

Caracteristici tebnice
• presiunea nominalii: • presiunea agenttermic: • temperatura de lucru: 25/40/64/1 00 bar 6 bar ·30°
+

• capacitatea de colectare: 25% din capacitatea

60°C

• temperatura agenttermic: Booe

Tipracord
FlanJe egaIe: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 100

• fineJea de filtrare:

10, 50, 160, 300, BOOpm

Condi/ii climatice de func/iona,.
Temperatura mediului ambiant: Temperatura fluidului de lucru: ·300e
+

Tipracord
BOoe Flan,e egale: Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 100

Accesorii Accesorii
La cerere poate fi echipat cu manometru diferenJial. La cerere poate fi echipat cu manometru diferenJial.

Pentru gaze naturale sau alte gaze necorozive.

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

WTG 632

08845

RT950 WTG 631 Incalzitor indirect pentru gaze Tip WTG 631 ,i WTG 632
Model
Dn 25, Dn 32, Dn 50, Dn 65, Dn 80, Dn 1~O, Dn 125, Dn 150, Dn 200, Dn 250, Dn 300, Dn400, Dn 500

Regulator temperatura RT950
Modsl CaTBcteristici tebnice
Dn 25, On 32, On40, Dn 50, Dn BO,On 100, On 150

Caracteristici tebnice
• • • • presiunea nominal presiunea agent termic: temperatura de lucru: temperatura agent termic:

a:

• presiunea nominaIii: Pn 16, 25, 40 bar • diametrul nominal: On 50 ... On 150 • materiaIe: olel carbon, otel inox, fontii Intervalul de reglare in t"pte de tOO°C: ·10 + 2500e Temperatura mediului ambiant: ·30 + BoDe Temperatura fluidului de lucru: ·10 + 2500e Temperatura mediului ambiant a dispozitivului de reglare: ·40 + BODe Temperatura de lucru a senzorului: 100 e peste punctul de reglare lungimea tubului capilar: 3 m (la comandii 5, 10 sau 15 m) Mediu de lucru Agent termic.
0

25/40/64/100 bar 6 bar .300 + 60°C max 90°C

Condi/ii climatice de func/ionare:

Tipracord
Flan~eegaIe: Pn 25 • Pn40 • Pn 64 • Pn 100

Pentru gaze naturale sau alte gaze necorozive.

Dispozitiv blocare 08845
Model:
On 25, On 50, On BO,On 100, On 150 Dispozitiv de blocare pentru circuite de api. • mediul de lueru: • presiunea nominall: • montare: intre flan~e egale: agent termie liehid 16/40/64 bar Pn 16/40/64 ·30oe
+

CaTBcteri,tici t,hni":

Conditii climatice de func!ionare
• temperatura mediului ambiant: • temperatura agentului de lucru: 5 + 1oooe, pentru apa; ·30 + 100oe, pentru antigel;

BODe

Mediul de lucru

Apii (agent termie liehid).

~os. Pacurari nr. 128. la,i . Romania
E·mail: office(@totalgaz.ro

WTG 634H WTG 633 WTG 634

WE 860

incilzitor electric pentru gaze
TipWTG 633
Model On 25, On 32, On 40, On 50, On 65, On 80, On 100

incilzitor pentru gaze
Tip WTG 634
Model On 40, On 50, On 65, On 80, On 100 Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice
• • • • presiunea nominal tensiune alimentare: putere electrica: temperatura de lucru:

a:

• presiunea nominala:

25/40/64/100 bar

25/40/64/1 00 bar 380V 2 kW + 24kW ·30° + 600e

Tipracord
Flan,e egale: Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 100

Mediul de lucru
Pentru gaze naturale sau alte gaze necorozive.

Tipracord
Flan~e ega Ie: Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 100

Mediu de lucru
Pentru gaze naturale sau alte gaze necorozive.

incilzitor electric pentru gaz
Tip WE 860
Model
G 1/4, G3/8

Caracteristici tehnice
• presiune intrare: • tensiune alimentare: • putere consumata:

16+ 100 bar 220 V 150 W

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3)
Fax: 0040·232·215.983

FS642 FS 641 Filtru separator pentru gaze Tip FS 641 ,i FS 642
Model
Dn 25, Dn 32, Dn 40, Dn 50, Dn 65, Dn 80, Dn 100, Dn 125, Dn 150, Dn 200, Dn 250, Dn 300, Dn 400, Dn 500

STG 652 STG 651 Separator pentru gaze Tip STG 651 ,i STG 652
Model
Dn 25, Dn 32, Dn 40, Dn 50, Dn 65, Dn 80, Dn 100, Dn 125, Dn 150, Dn 200, Dn 250, Dn 300, Dn 400, Dn500

Caracteristici tebnice
• presiunea nomina Iii: • unghiul dintre racorzi: 6/16/25/40/64/100 bar 1800 sau 900 (la cerere)

Caracteristici tebnice
• presiunea nominalii: • unghiul dintre racorzi: 6/16/25/40/64/1 00 bar 180 sau 90 (Ia cerere)
0 0

Tipracord
Flan,e egale: Pn 16 • Pn 25 • Pn 40 • Pn 64 • Pn 100

Tipracord
Flan,e egale: Pn 16 • Pn 25 • Pn40 • Pn 64 • Pn 100

Variante constructive
filtru separator vertical filtru separator orizontal FS 641 FS 642

Caracteristici constructive
Capacitatea de colectare: • 35% din capacitatea saparatorului la tipul STG 651 • 80% din capacitatea rezervorului

Caracteristici constructive
• capacitatea de colectare: 80% din capacitatea rezervorului • finetea de filtrare 10, 50, 160, 300, 800 pm

Separare
corpuri solide: particule Iichide:

Separare
corpuri solide: particule lichide:

99,5% >2pm 99,5% >2pm

99,5% >2pm 99,5% >2pm

Accesorii
La cerere poate fi echipat cu dispozitiv automat de purjare.

Accesorii
La cerere poate fi echipat cu manometru diferential. La cerere poate fi echipat cu dispozitiv automat de purjare.

Mediu de lucru
Pentru gaze naturale sau alte gaze necorozive.

Mediu de lucru
Pentru gaze naturale sau alte gaze necorozive.

Sos. Pacurari nr. 128. lasi . Romania . E·mail: office(@totalgaz.ro

.

AM 810

AM 811

AM 812 Amortizor de zgomot pentru gaze Tip AM 810

AM813 ,..----Odorizator Tip 830

00830

Model

ModBI
On 50, On80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300

Caracteristici tehnice

On 25, On 32, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300 • presiunea nomina Iii: • nivel de reducere zgomot: • racord: 16/25/40 bar 20+30 dB{A) flan~e inegale

Caracteristici tehnice
• presiunea nominalii: • diametrul nominal: • volumul total: • gaz odorizant: • diafragmii: • debit gaz: • materiale: Pn 16, 25, 40, 64, 100 bar On 50 + On 300 25, 50, 75, 100, 150, 200 litri etilmercaptan (EM) functia de debit 20
+

Tip AM 811 ,i AM 812
Model:
On 25, On 40, On 50, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300 Amortizor de zgomot prin divizarea jetului

12.000 Nm3/h

otel carbon, otel inox

CaractBristici tBhnicB:

Tipracord
FlanJe egale Pn 16, Pn 25, Pn 40, Pn 64, Pn100

Conditii climatice de lunctiona,. Mediul de lucru

• presiunea nominal 16/25/40 bar • nivel de reducere zgomot: panii la 14 dB{A)

a:

Variante constructive
Prin vaporizare Prin picurare

Temperatura mediului ambiant: ·30aC + 80aC Temperatura mediului de lucru: ·20aC + 60aC Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorosive.

Condi/ii climatice de lunctiona,.
Temperatura mediului ambiant: Temperatura de lucru: ·30 ·20
+ +

80aC 60aC

Tip AM 813
Model:
On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On 400, On 500, On 600 nivel de reducere zgomot: panii la 16 dB{A)
+ +

Mediu de lucru
Pentru gaze naturale ~i alte gaze necorosive

Caracteristici tehnice:

Conditii climatice de lunctionare delucru

Rezervor stocare pentru lichide Tip VS 850

Temperatura mediului ambiant: ·30°C mediului de lucru: ·20°C

80aC 60aC

Pentru gaze naturale, GPL ~i alte gaze necorosive.

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

00831

00832 P

00832 LW

Odorizator
Tip 831
Model On 50, On80, On 100, On 150, Dn 200, On250, On300 Caracteristici tehnice • presiunea nominaIii: • diametrul nominal: • volumul total: • gaz odorizant: • diafragmii: • debit gaz: • materiale:

Odorizator
Tip 832
Model 832 LW3, 832 LW5, 832 LW8, 832_1000, 832_1601, 832_2502,832_2505 CafBcteristici tehnice presiunea nominalii: Pn 4, 10, 16, 25, 30, 64 bar diametrul nominal: On 80 + On 300 rezervor lucru: 7, 10, 20, 25, 30 litri rezervor aliment are: 50, 100, 200 litri (Ia cerere se pot executa ,i rezervoare cu capacitiilii maimari) tetrahidrotiofen (THT), gaz odorizant: terliarbutilmercaptan (TBM), etilmarcaptan (EM), etc. 25 + 400.000 Nm3/h debit gaz: 220V,50Hz alimentare: olel inox, sticlii, materia Ie: Tipracord Mufli G1/4", G3/4" ·30 ·20
+ +

Pn 16, 25, 40, 64, 100 bar On 50 + On 300 25, 50, 75, 100, 150, 200 litri etilmercaptan (EM) functie de debit 20 + 100.000 Nm'/h olel carbon, olel inox

Tipracord Flan,e egaIe: Pn 16, Pn 25, Pn40, Pn 64, Pn100 Variante constructive Prin vaporizare Prin picurare Conditii climaticB dB functionafB Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

80aC 60aC Conditii climatice de functionare Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30 ·20
+ +

Mediu de lucru Pentru gaze naturale ,i alte gaze necorosive

80aC 60aC

Pentru gaze naturale ,i alte gaze necorosive

~os. Pacurari nr. 128. la,i . Romania E·mail: office(@totalgaz.ro

RS 902

RS 903

Robinet cu sferi
Tip RS 902
Model
ON 25, On40, On 50, On 65, On 80, On 100, On 150

Robinet cu sferi
Tip RS 903
Model
ON 25, On 40, On 50, On 65, On 80, On 100, On 150, On 200, On 250, On 300, On 350, On 400, On 450, On 500, On 550, On 600, On 700, On800, On 900, On 1000

CaTBcteristici tehnice
• presiunea nomina Iii: • trecerea: • etansara principalii: • cursa de deschidere: • tipul sferei: • modul de racordare la conductli: cu flan,e cont. SR ISO 7005·1; 7005·2 (Ia cerere, flan,ele pot fi executate ,i dupii alte standarde) flotantii 16/25 bar completii PTFE + 15% carbon

Caracteristici tehnice
• presiunea nominalii: 16/25/40/64 bar • trecerea: completii • etan~are principalli: HNBR sau PTFE 15% carbon/olel inoxidabil sau olel carbon nichelat; etansare metal pe metal • cursa de deschidere: 90
0

Caracteristici constructive
• sensul de curgere: • model 2 corpuri: indiferent forjate sau turn ate

• tipul sferei: ghidata (trunnion) • modul de racordare la conductii: cu flan,e conf. SR ISO 7005·1; 7005·2 (la cerere, flan~ele pot fi executate ~i dupa alte standarde)

Caracteristici constructive
• sensuI de curgere: • model 3 corpuri: indiferent forjate sau turnate

Condilii climatice de lunclionaTe
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30 ·20
+

80aC 60aC

Condi/ii climatice de lunc/ionaTe
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru: ·30 ·20
+ +

+

80aC 60aC

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

RF 922 RF 921 Robinet cu clapa fluture Tip RF 921
Model
On 150, On 200, On 250, On 300, On 350, On 400, On 450, On 500, On 600, On700, On800, On900, Onl000, On1200,On1400

Robinet cu clapa fluture Tip RF 922
Model:
On 150, On 200, On 250, On 300, On 350, On 400, On 450, On 500, On 600, On 700, On 800, On 900, Onl000,OnI200,OnI400

CaTBcteristici tehnice
• presiunea nominal a: 6/16/25 bar • trecerea: completa • etan,are principala: NBR, HNBR, FPM, PTFE / otel carbon acoperit sau otel-inox • cursa de deschidere: 90D • modul de actienare: manual a, cu levier sau reductor melcat sau orice alt tip de aejienare la cerere (pneumatica, electrica)_ • modul de racordare la conducta: cu flan,e cont. SR ISO 7005-1; 7005-2 (la cerere, flan~ele pot fi executats ~i dupa alte standarde)

CaTBcteristici tehnice
• presiunea nominal a: 6/16/25 bar • trecerea: completa • etan,are principala: NBR, HNBR, FPM, PTFE / otel carbon acoperit sau otel-inox • cursa de deschidere: 90D • modul de acticnare: manuals, cu levier sau reductor melcat sau orice alt tip de actienare la cerere (pneumatic a, electrica)_ • modul de racordare la conducta: cu flanse cont. SR ISO 7005-1; 7005-2 (la cerere, flan~ele pot fi executats ~i dupa alte standarde)

CaTBcteristici constructive
• sensul de curgere: indiferent • corp: - fara flan~e - flan~e cu gauri de trecere sau cu gauri filet ate

CaTBcteristici constructive
• sensu I de curgere: • corp cu doua flan,e indiferent

Condilii climatice de tunclionare
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

Condilii climatice de tunclionare
Temperatura mediului ambiant: Temperatura agentului de lucru:

-30De -20De

+ +

80De 60De

-30De -20De

+ +

80De 60De

Pentru gaze naturale ~i alte gaze necorozive_ Pentru gaze naturale ~i alte gaze necereziva

Sos. Pacurari nr. 128. lasi . Romania . E·mail: office(@totalgaz.ro

.

RR 931 RR 931 E Robinet de reglare Tip RR 931
Model: DN 25, Dn 40, Dn 50, Dn 80, Dn 1~O, Dn 150, Dn 200, Dn 250, Dn 300, Dn400 Caracteristici tehnice: • presiunea nominal a: 16/25/40/64/100 bar • trecerea: completii • modul de actienare; manualii sau pneumaticii • modul de racordare la conductii: cu flanse conf. SR ISO 7005-1; 7005-2 (la cerere, flan~ele pot fi executate ~idupii alte standarde) Variante constructive • cu actinnere manualii • cu acJionare pneumaticii • cu aetienare electricii Condi1ii climatice de func1ionare Temperatura mediului ambiant: -30°C Temperatura agentului de lucru: -20°C Mediul de lucru Pentru gaze naturale ~i alte gaze necnrezlva

AUTOMATIZARE Sisteme de monitorizare si achizitii de date
I I

+ +

80°C 60°C

Sistemul este conceput ,i dezvoltat pentru a facilita comanda de la distanJii a reJelelor de distribuJie a gazului natural ,i a echipamentelor componente garantiind un nivel inalt de siguranlii in funetienare ,i in acela,i timp reducerea costurilor deintrelinere_ Obiective: • oferirea tuturor informaJiilor necesare administriirii sistemului central permiJiindeuncasterea, controlul ,i verificarea_ • date in timp real referitoare la orice eveniment regulat sau neregulat ce poate apare in proces • emitere de alarme Ji preveniri asupra posibilelor erori de funetienara Ji a avariilor ce au ca efect poluarea mediului: ex, scurgeri de gaz din relea • managementul eficient al resurselor • soluJiipentru simplificarea intrelinerii • interven!ii prompte in enractia erorilor • fiabilitate ,i securitate pentru sisteme Prazentare tehnici: Sistemul este impar!it pe doua nivele ierarhice permi!iind managementul tuturor elementelor funclionale ce caracterizeazli relelele de gaz_ Nivelul de jos se constituie din unitali electronice inteligente, periferice, care sunt conectate la senzorii amplasali in sistem Ji sunt capabile sa actieneze funcliile de achizilii de date Ji managementul asociat alarmelor Ji implementarii comenzilorlsetarilor de la distanla Ji controlul PIOlocal. Nivelulinalt este reprezentat de calculatorul de proces amplasat in centrul operalional de monitorizare care se ocupa cu managementul intregului sistem, colectiind, procesiind ,i afi~iinddatele ce provin de la echipamentele electron ice periferice_ Relele de comunicalie: retea locala, comuncalie radio, satelit,

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

Sos. Pacurari nr. 128. lasi . Romania . E·mail: office(@totalgaz.ro

.

Stalii de reglare·masurare ,i panouri de reglare·masurare
Descriere
Statiila de reglare - miisurare (SRM) fi panourile de reglare-masurare (PRM) sunt un ansamblu de aparate, armaturi ,i accesorii care au rolul de a filtra - regia mlisura gazele naturale, in aplica!ii industriale ,i civile_ S_C_TOTALGAZ SA proiecteaza fi produce SRM-uri fi PRM-uri pentru debite piina la 300_000 Nmc/h, of era selutii adapt ate cerinteler clienlilor_

Configu/'llfiB de b8Zi
• lnstalatia de filtrare (filtre cu finelea de 10, 50, 160, 300,800 Jim); • lnstalatla de reglare (regulatoare cu acticnare directa sau indirecta); • Elemente de siguran!a (supape de blocare la sub ,i suprapresiune, supape de descarcare); • lnstalatia de masurare (contor cu turbina, pistoane rotative, diafragma fi corector PTZ); • Aparate indicatoare (manometre ~i termometre)_

Oplional pot Ii echipate cu:
• • • • • • Manometre diferenliale; Separatoare; Filtre - separatoare; Baterii de filtrare; Cofret metalic, cladire sau firidii; Elemente de automatizare ,i teletransmisie,

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

Sos. Pacurari nr. 128. lasi . Romania . E·mail: office(@totalgaz.ro

.

Stalii de reglare·masurare·predare
Descriere
Staliile de reglare·masurare·predare (S.R.M.P.) se folosesc la racordarea localitAlilor sau a marilor consumatori industriali la magistralele de transport a gazelor naturale ~i asigurii reducerea de presiune in condi!ii optime de la presiunile inalte specifice re!elei de transport la valori utilizate in re!elele de distribu!ie. SRMP·urile sunt un ansamblu de aparate, armaturi ~i accesorii montate lntr-c cladire sau cofret metalic ~i au rolul de separare, filtrare, incalzire, reglare, masurare a gazelor naturale. • Presiuni nominale: 25; 40; 64 bar • Debite: piinii la 300 000 Nmc/h

Configuralia de baz.

• lnstalatia de separare se compune din separatoare prevazute cu evacuare manual A; • lnstalatla de filtrare se compune din filtre cu finatsa de 10, 50, 160, 300 sau 800 pm; • lnstalatia de reglare compusii din: · regulatoare cu actienare directA sau indirectii; · elemente de siguran!li: supape de blocare pentru sub ~i suprapresiune incorporate in regulator sau separate, supape de descarcare; · sisteme locale de inciilzire a elementelor sensibile; • lnstalatia de masurare (contor cu turbinii sau pistoane rotative ~i corector PTZ); • Aparate indicatoare (manometre ~i termometre); • Cliidire sau cofret metalic.

Oplional pot fi echipate cu:

Dispozitiv de evacuare automata a lichidului separat; Alte aparate de masurii omologate; Odorizare (odorizator prin evaporare sau cu injeclie); Elemente de automatizare ~i teletransmisie.

Tel.: 0040·232·216.391 (2); 0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983

·

~os. Pacurari nr. 128. lasi - Romania E-mail: office@totalgaz.ro

Tel.: 0040-232-216.391(2); 0040-332-407.842(3) Fax: 0040-232-215.983

AGCE

AGB

AGB

Arzator automatizat pentru gaze Tip AGCE
Model
AGC2E • AGC3E • AGC4E • AGC5E • AGCSE • AGC2E·500. AGC2E·750. AGC2E·l000. AGC2E·500· 2. AGC2E·750·2 • AGC2E·l000·2 • AGC2E·500·3 • AGC2E·750·3 • AGC2E·l 000·3

Arzator automatizat pentru gaze Tip AGB
Model
AGB1·L • AGB1,S·L. AGB 1,5·L·500 Tip AGB liniar AGB O,S·C. AGB i-c • AGB 2·C Tip AGB circular

Caracteristici tehnice
• Arzator din otel inoxidabil cu un randament de ardere de 98% ,i nivel de noxe conform standardelor europene; • Aprindere piezoelectricli; • Functienare automatA comandata de catre un termostat in limitele 8 + 33° C; • Oprirea automata la tiraj necorespunzator ~i intreruperea accidentaUi a gazelor; • Regulator de presiune incorporat; S+ 20 kW; • Gama de puteri: 0.S+2 Nm3Jh; • Consum nominal: • Timp de siguranla: minim 10 sec; · la deschidere: maxim SO sec; · la inchidere: • Se livreazii cu placa de adaptare.

Caracteristici tehnice • Arzator din etel inoxidabil cu un randament de ardere de
98% ,i nivel de noxe conform standardelor europene; • Aprindere electronica; • Functionare automata comandatii de catre un termestat de imersie in limitele 30 + 90°C; • Oprire automata la depa,irea temperaturii de 95°C; • Supravegherea Ilacarii cu elect rod de ionizare; • Oprirea automata la tiraj necorespunzator ,i intreruperea accidentala a gazelor; • Regulator de presiune incorporat; • Gama de puteri: 20 + 180 kW; • Consum nominal: 2 + 18 Nm3Jh; • La cerere poate Ii echipat cu cronotermostat. • Combustibil utilizat: · gaze naturale (G.N.); · gaz petrolier licheliat (G.P.L.) • Presiunea nominala de alimentare cu combustibil: · 20 mbar pentru G.N. ·30 mbar pentru G.P.L.

Condi!ii tehnice specifice

Conditii tehnice specifice
• Combustibil utilizat: · gaze naturale (G.N.); · gaz petrolier lichefiat (G.P.L.) • Presiunea nominala de alimentare cu combustibil: · 20 mbar pentru G.N. ·30 mbar pentru G.P.L.

Domeniul de utiliz8re
Arziitorul este destin at pentru a echipa centralele term ice precum ,i alte echipamente consumatoare de combustibil gazos.

Domeniul de utilizare
Arzatorul este destin at pentru a echipa sobe de taracota ,i sobe metalice.

~os. Pacurari nr. 128. la,i . Romania
E·mail: office(@totalgaz.ro

AGRR

AGRR AB

Arzator automatizat pentru gaze Tip AGRR
Model
Tip AGRR liniar cu bricheta piezoelectrica: AGRR 0.6·L· PE • AGRR H·PE. AGRR 1.6·L·PE. AGRR 1.5·L·PE· 500 Tip AGRR circular cu bricheta piezoelectrica: AGRR 0.6·C· PE • AGRR l·C·PE • AGRR 2·C·PE• AGRR·SE·PE

Arzator automatizat pentru gaze TipAB
Model
AB 1 • AB2 • AB3 • AB4 AB·C3. AB·C4. AB·C5. AB·C6 Tip AB circular Tip AB liniar

Cal"llcteristici tehnice
• Arzator din olel inoxidabil cu un randament de ardere de 98% ~i nivel de noxe conform standardelor europene; • Aprindere piezoelectrica; • Functienare automata comandata de catre un termostatin limitele 40+80°C; • Oprirea automata la tiraj necorespunzator Ji la intreruperea accidentala a gazelor; • Oprirea automata la depa~irea temperaturii de 92°C; • Gama de puteri: 6 + 60 kW; • Timp de sigurantii: -la deschidere: minim 10 sec.; -la inchidere: maxim 60 sec.

Cal"llcteristici tehnice
• Arzator din otel inoxidabil cu un randament de ardere de 98% Ji nivel de noxe conform standardelor europene; • Aprindere cu sau fara bricheta piezoelectrica; • Proteclie la tiraj defectuos asigurat prin termostat cu temperatura de limitare de 80°C; • Oprirea automata la intreruperea accidental a a gazelor; • Reglare manuala a debitului; 6+ 20kW; • Gama de puteri: 0.6+2 Nm3Jh; • Consum nominal: • Timp de siguran!ii: -la deschidere: minim 10 sec; -la inchidere: maxim 60 sec; • Se livreaza cu placa de adaptare.

Condilii tehnice specifice
• Combustibil utilizat: . gaze naturale (G.N.); . gaz petrolier lichefiat (G.P.l.) • Presiunea nominal a de alimentare cu combustibil: ·20 mbar pentru G.N. ·30 mbar pentru G.P.L.

Condilii tehnice specifice
• Combustibil utilizat: . gaze naturale (G.N.); . gaz petrolier lichefiat (G.P.l.) • Presiunea nominala de alimentare cu combustibil: ·20 mbar pentru G.N. ·30 mbar pentru G.P.L.

Domeniul de utilizare
Arziitorul este destinat a echipa boilerele de inciilzire directa pentru apa calda menajera, centrale termice ~i alte echipamente similare.

Domeniul de utilizare
Arzatorul este destinat a echipa sobe de teracotii Ji sobe metalice, ~eminee, precum ~i alte ec~ipamente similare.

128, Pacurari Street, lasi, Romania E·mail: office@ltotalgaz.ro
I

Phone: 0040·232·216.391 (2);0040·332·407.842(3) Fax: 0040·232·215.983