Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. d) Prob scris la Logic i argumentare BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Varianta 9
Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile i specializrile din filiera vocaional, cu excepia profilului militar Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. a) cte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 5 rspunsuri corecte, astfel: 1-A, 2-A, 3-A, 4-F, 5-F 5x2p=10 puncte b) - transcrierea cuvntului/sintagmei care determin caracterul eronat al enunului: de exemplu, contrarietate 5 puncte - nlocuirea cuvntului/sintagmei astfel nct enunul s devin adevrat: de exemplu, contradicie 5 puncte B. a) - cte 1 punct pentru scrierea schemei de inferen corespunztoare fiecruia dintre cele dou moduri silogistice date, astfel: MaP PaM MaS SaM SaP SiP 2 puncte - construirea, n limbaj natural, a unui silogism care s corespund oricreia dintre cele dou scheme de inferen 4 puncte b) - reprezentarea grafic, prin intermediul diagramelor Venn, a oricruia dintre cele dou moduri silogistice date 3 puncte - precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic 1 punct

Prob scris la Logic i argumentare Barem de evaluare i de notare 1

Varianta 9

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

A. precizarea formulei propoziiei 2: SaP 4 puncte B. - cte 1 punct pentru construirea, n limbaj formal, a supraalternei propoziiei 1 (SeP) i a subcontrarei propoziiei 3 (SoP) 2x1p= 2 puncte - cte 2 puncte pentru construirea, n limbaj natural, a supraalternei propoziiei 1 i a subcontrarei propoziiei 3 2x2p= 4 puncte C. - cte 1 punct pentru aplicarea explicit a operaiilor de conversiune i obversiune, pentru a deriva conversa i obversa corecte ale fiecreia dintre propoziiile 2 i 3, n limbaj formal 2x2x1p= 4 puncte - cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a conversei fiecreia dintre propoziiile 2 i 3 2x1p= 2 puncte - cte 2 puncte pentru derivarea, n limbaj natural, a obversei fiecreia dintre propoziiile 2 i 3 2x2p= 4 puncte D. explicarea succint a faptului c propoziia 1 nu se convertete corect 6 puncte E. reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziiei categorice 4 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1. definirea conceptului de definitor 4 puncte 2. cte 3 puncte pentru enumerarea oricror dou tipuri de raionamente 2x3p= 6 puncte 3. - construirea, n limbaj formal, a argumentului valid care s justifice propoziia dat 5 puncte - construirea, n limbaj natural, a argumentului valid care s justifice propoziia dat 5 puncte 4. - determinarea explicit a validitii formulei date, prin utilizarea metodei tabelelor de adevr (metodei matriceale) 4 puncte - precizarea tipului formulei date n funcie de rezultatul obinut prin calcul logic: formul contingent/realizabil 2 puncte 5. - transcrierea argumentului dat n limbaj formal 2 puncte - precizarea corespondenei dintre variabilele propoziionale ale formulei argumentului dat i propoziiile simple din argument 2 puncte

Prob scris la Logic i argumentare Barem de evaluare i de notare 2

Varianta 9