1

Primăvară - la genul feminin
neînţelesă, angoasată şi C apricioasă şimofluză şifaţa zecilor de rochii angoasantă, indecisă ca o domnişoară năzuroasă în vraişte prin dormitor, primăvara aceasta ne-a ţinut încordaţi în faţa termometrelor şi ne-a zdruncinat bruma de încredere pe care o mai aveam în calendar. De mult nu ne-am mai uitat le berze cu fularul la gât şi de mult, parcă, nu ne-am mai strâmbat acelaşi gât încercând să ghicim un semn de viaţă de la Soare, pe cer. Acum, că lucrurile cu mofturile anotimpului par să se fi rezolvat definitiv, aproape am uitat suferinţele lui Aprilie.

Valeriu Leonov nu ne lasă, totuşi, să le uităm, oferindu-ne această imagine a primăverii cu suflet de ghiaţă, surprinsă cu incredibil de puţin timp în urmă, între Niculiţel şi Valea Teilor, în nordul Dobrogei.

2 z

Coordonator: Constantin Daniel ARHIRE Colegiu de redacţie: Dr. Gheorghe ROMANESCU Dr. Paul FLOREA Dr. Cristian CRÃCIUNOIU Dr. Vladimir BOTNARCIUC Dr. Sorin FLOREA Drd. Ştefan RÃILEANU Editor: Dan NICOLAU Colaboratori: Constantin GIURGINCA 7 CRAINA Eugen PETRESCU Vadim BACINSCHI Dtp: Vlad VOICA Fotografie: Valeriu LEONOV Secretar de redacţie: Constantin STRÃINU Revista este editatã de Asociaţia „LA DRUM” Adresa redacţiei: Tulcea, str. Grivitei nr.32 Telefon: 0721-222974

CUPRINS

3 8 9 12 15

ISTORIA UITATĂ

18 20 22 32 34

Leșe

40 45 47 48 51

Tutunul, un viciu istoric

CE nE-ADUCE COpCA nOUĂ

Un sat cu nume de țară

Jurnalul Angelei Lefterescu

BIRDWATHCInG

Sfinții martiri din Grădina Maicii Domnului

Grădina Carolinei

Fax: 0240-537626
E-mail: revistaladrum@gmail.com Website: www.ladrum.org ISSN 1844-4377

S.O.S. Caii SălbatiCi

Biserica ‚‚umblătoare’’ de la Cormaia

Mihai Eminescu la Odesa

După 22 de ani

Zimbrii

Atacama

3

prezentare rostită la lansarea albumului Dobrogea, cheia de bolta - 12 noiembrie 2010 Dan ARHIRE

ISTORIA UITATĂ

P

ănă să mă stabilesc în Dobrogea, în 1988, trebuie să mărturisesc că, deşi eram întru câtva pasionat de istorie, habar n-aveam de 14 noiembrie! Istoria făcută în şcoală nu pomenea nimic de această zi, a alipirii Dobrogei la Romania, iar lecturile mele întâmplătoare nu mă conduseseră la ea. Apoi, când am descoperit această dată, fără a-i fi pătruns însă nici pe departe întreaga semnificaţie, considerând-o doar o zi de importanţă locală, adică un soi de „mai cu moţ” al tulcenilor în raport de constănţeni, m-am întrebat de ce nu este ea sărbătorită nici măcar la Tulcea? Mai ales că până după război ştiam că se sărbătorise, şi chiar şi după revoluţia din decembrie unele instituţii locale desfăşurau „activităţi specifice” cu această ocazie. Din fericire, la Tulcea, astăzi ea se mai marchează, cu timiditate. Cine va tasta 14 noiembrie pe internet şi va parcurge cu speranţă şi răbdare primele 20 de pagini, va constata că această zi este sărbătoarea

luptei împotriva diabetului, mai este zi de sărbătorire a bisericii oprimate, lăsatul secului,că a fost şi ziua filmului maghiar, în organizarea Ministerului Culturii şi Cultelor din România, că este orice, numai marea sărbătoare românească – NU! Doar un interviu luat domnului profesor doctor Stoica Lascu vorbeşte despre importanţa acestei zile, dar este, prin unicitate, surprinzător! Ne-am hotărât să publicăm albumul „Dobrogea – cheia de boltă” din mai multe motive. În primul rând din obidă, pentru că am simţit nevoia să spunem public ceea ce am spus acolo; apoi, în al doilea rând, pentru că am crezut că este necesar ca aceste lucruri frumoase să nu dădeau Europa afară din casă – iertată fie-mi exprimarea aceasta!) s-a luat în calcul şi s-a admis de marile puteri europene, instituinduse prin prevederile Tratatului de pace de la Berlin din 1878, căci existenţa unui stat, altul decât Rusia, prea puternică şi Turcia, prea slabă, le era lor absolut necesară aici, în jurul

gurilor Dunării, pentru servirea propriilor interese de stat şi menţinerea păcii. Încă din 1855, de la Conferinţa de la Viena, instituirea unui regim de neutralitate a principatelor, care să aibă o armată comună, era astfel văzută în Europa : „ Dacă Congresul de la Viena va isbuti, pe cât sperăm, a deslega pentru răsărit această problemă care pentru apus au ţinut aproape 300 de ani de războaie, acesta va fi unul dintre cele mai frumoase triumfuri ale diplomaţiei şi una dintre cele mai mari dovezi de biruinţă a civilizaţiei moderne”!(Saint-Marc Girardin, Debat, 15 martie 1855). Memorandumul privind Principatele Române, anexat Protocolului Conferinţei de la Viena din 1855, prevedea următoarele : „Potrivit textului notelor de la Viena şi interpretării ce li s-a dat de comun acord, opinia celor trei cabinete aliate a vizat nu numai sustragerea Principatelor de sub influenţa care s-a exercitat în exclusivitate asupra lor, ci şi constituirea unui fel de barieră naturală care să nu

Monumentul Independenţei din Tulcea

dar ca să conteste încălcarea privilegiilor lor. când Carol I s-a adresat trupelor române neîntâmplător cu aceste cuvinte : „OSTAȘI. După jumătatea secolului XVII. deci să iei toate măsurile spre a nu-i lipsi nuimic. au unit cu România Dobrogea . înaintea sosirii trupelor tătare. Dacă la sfârşitul primului mileniu creştin. au cunoscut oprimarea. posesiunea vechilor Domni Români. prin bărbăţia şi determinarea dovedite pe câmpul de luptă) al interesului general european. moravuri se deosebesc de ale noastre. scrisoare prin care îl însărcina pe acesta să pregătească proviziile necesare armatei tătăreşti care urma să-i traverseze țara spre Ardeal. Ismailului şi Bolgradu- lui. în care românii. devenind membri ai statului român. să ducă ”în locuri sigure și inaccesibile” populația și vitele din satele aflate pe traseul acestora. în cea mai mare parte română! Dar veți găsi și locuitori de alt neam. și trebuie. Fiți în mijlocul noilor voștri concetățeni ceea ce ați fost până acum și în timp de pace ca și pe câmpul de onoare. n. au drept deopotrivă la protecțiunea. Marile puteri europene. după momentele glorioase cunoscute ale luptei pentru neatârnare. Astăzi voi puneți piciorul pe acest pământ care redevine țară românească. Printre posibilităţile existente. a turcilor. România îşi făcea loc pe harta lumii.n. adică model de bravură și de disciplină. după perioada marilor migraţii.” Aşa sună un fragment din scrisoareaporuncă a sultanului Soliman Magnificul adresată pe la începutul anului 1552 voievodului Moldovei Ştefan Rareș. .. la iubirea voastră. voievoade. domnitorul moldovean este sfătuit de Soliman Magnificul ca. menite a asigura Moldovei şi Valahiei o stabilitate şi o forţă suficiente. în scopul unui regim internaţional de navigaţie liber între Occident şi Orient. oriunde s-ar fi aflat. mai ales. (Tătarii. adică a Cahulului.” Dar gurile Dunării. cu tenacitate şi cu adevăraţi bărbaţi politici. Între aceștia veți afla și populațiuni musulmane a căror religiune. 14 Noiembrie 1878. ci intrați ca amici. de altă religiune. şi pentru ca să asigure buna rânduială dinlăuntrul ţării. C A R O L’’ In istoria noastră aşa a fost : a fost greu să fim români! Acest ordin de zi al lui Carol I încheia în glorie secole întregi de umilinţă. singurul uscat limitrof Deltei Dunării rămânea Dobrogea. care nu mai puteau fi păzite de Imperiul Otoman şi nici lăsate Imperiului Rus. familie. ia aminte. ni se pare că cea dintâi trebuie să fie unirea celor două principate într-un singur stat. printr-o apărare de câteva zile măcar. a tătarilor. şi ea trebuia alipită noului paznic ( considerat apt pentru această misiune. dar. ca frați ai unor locuitori cari de astăzi sunt concetățenii voștri. Ostași! în noua Românie voi veți găsi o populație . poată fi încălcată în viitor şi să ameninţe în acest fel Imperiul Otoman în chiar punctele lui vitale. a leşilor. Toți aceștia. ceea ce cu mândrie constat că vă recunoaște astăzi Europa întreagă. Or. contra maghiarilor. În consecință.4 Intre Marile Puteri ale Europei. soldaților români. Aşa s-a ajuns la acest binecuvântat 14 Noiembrie 1878. ei sunt identificaţi de arheologi cu modificări genetice cauzate de modul de viaţă îndelungat de bejenie.. cum Rusia (care. încet-încet. învingătoare în războiul de la 1877. nu puteau fi asigurate nici de o Românie fără teritoriu adiacent lor. când Apusul precursorilor Iluminismului își pregătea înfăptuirea enciclopediile.) armata tătărească este o armată imensă. iată câteva ştiri despre ei pe care istoria din manualele şcolare nu ni le pomeneşte: ”(. Voi nu intrați în Dobrogea ca cuceritori.” Armata comună a principatelor ar fi avut următorul rost : „Nu ca să se lupte împotriva unor vecini puternici. prin tratatul din Berlin. apărătorii drepturilor României și înainte-mergători ai legalității și ai civilizațiunii europene. și Dumnezeu să vă protege! Cugetările mele cele mai afectuoase sunt nedespărțite de voi! Să trăiască România! Brăila. Cale bună dar. cu dinţii deveniţi abrazivi din cauza tipului de hrană specific – rădăcini şi scoarţă de copac. era prea puternică pentru a putea fi refuzată) cerea ferm în 1878 reîncorporarea sudului Basarabiei.) este știut că mănâncă carne de cal și carne de om(!). Eu cu dinadins vă recomand de a le respecta.

adăstând cu o tenacitate uimitoare în idealul naţional. Era foarte înfloritor. fiind plecaţi în tabăra lui Mihnea. A doua zi am trecut cu caii râul Focșani și am intrat în Țara Românească. Ion Ionescu dela Brad o numea „California românească”. incendiau bisericile şi mânăstirile şi le dărâmau cu tunurile. generalii austrieci. apoi unirea şi independenţa le-au urmărit. căci începuse Unirea! Bărbaţii politici minunaţi de atunci ai românilor. De dimineaţă. Nu s-au găsit nici prăzi.. capturându-se multe prăzi și mulți robi. pe care l-au servit pe timpul întregii lor vieţi. cuvântul acesta. În ziua aceea. incendiind și orașul Vaslui. menționează: ”Ținându-se sfat. care a fost incendiat. şi. iar cei care au ieşit au fost luaţi robi. indiferent cât de nebuneşti pareau a fi scopurile. încât toţi neam îmbogăţit. chiar în ziua aceia.5 Evlia Celebi. capitala Ţării Româneşti. n-a ieşit nimeni înaintea noastră. nici robi. am ajuns în orașul Tecuci..” Ca şi osmanlâii lui Evlia Celebi cu un secol mai înainte. ca ceva de la sine înţeles drept just şi moral! Desigur că aceste îndelungate împrejurări istorice au făcut ca un cântecel intitulat Rasunet. împreună cu 10 000 de voinici. În acel loc. aşa neştiuţi cum sunt ei astăzi. adică primul deziderat al programului lor revoluţionar care. astfel. la 1850. De acolo am năvălit spre apus și. Plecând de aici. cu numele „Deşteaptă-te Române”! Căci acel secol XIX a însemnat. în scrisorile trimise lui Ion Ghica. până la moarte! Şi le-au înfăptuit. Prin votarea. Dimineaţă. iar raiaua și hatmanii săi ieșind în întâmpinarea noastră. abandonată de marile puteri europene care-i erau garante. să se desăvârşească şi să izbândească în atingerea idealului numit Daco-România! Asta presupunea unire. toți au încălecat pe caii lor buni și apoi.. au rămas singuri. am mers prin munţi acoperiţi cu pădure şi. a fost a Valahiei cu Moldova. în ciuda neutralităţii sale. Revoluţiile de la 1848 asta au însemnat şi asta a presupus şi descoperirea Dobrogei de către revoluţionarii exilaţi după înfrângerea lor. Prima unire. De dimineaţă. Gazî-Batîr a fost lăsat în urmă cu bogăţiile şi tezaurele. căci bărbaţii de aici.. Au fost incendiate numaidecât 300 de case. marele centru comercial al Ţării Româneşti.căci toate odată nu se puteau înfăptui. întradevăr. am luat multe prăzi. locuitorii nu şi-au părăsit casele. la Porțile Orientului. prizonierii au fost predaţi tot lui Batîr Paşa. toţi bărbaţii şi toate fetele au ieşit pe străzi cu veşmintele de noapte. omorând pe malul râului Scânteia pe toți prizonierii ce-i luaseră mai înainte. asediind acest târg. De aici am luat numeroşi robi şi multe avuţii şi tezaure din biserici. n. şi am ajuns în zorii zilei la renumitul oraş Bucureşti. în care revoluţiile înfrânte trebuia să continue. trimis în Transilvania de Împărăteasa Austriei spre a face ordine între valahi : ”Mânăstirile de lemn să fie arse pretutindeni. ca unii care disprţtuiesc poruncile regeştişsi tulbură pacea şi ordinea publică. referindu-se la o expediție militară turcă în Țările Române din anul 1657. avuţii şi tezaure. Plecând de acolo spre apus. am ajuns în oraşul Buzău. în plină Epocă Europeană a Luminilor. Plecând de aici. căci raialele plecaseră în tabăra lui Mihnea.” Dar iată cum suna şi ordinul generalului Bucow din 13 iunie 1761. încă de pe atunci. să intre în război împotriva Imperiului Otoman în 1877. Au mai fost capturate atât de multe lucruri. ruinându-l și pe acesta. să cunoască o fulminantă răspândire în toate teritoriile locuite de români şi să fie îmbrăţişat. A doua zi oraşul a fost incendiat. Populația de aici venind în întâmpinarea noastră cu daruri. un nu mai puțin iluminat călător turc. cetăţeni ai imperiului. „Unire şi independenţă” au hotărât încă din 1838 cei cărora le-au fost discipoli. care se afla în urmă. aprope ca un imn naţional. căci sunt aproape neştiuţi. am asediat Târgovişte. fără să se plictisească şi fără să dea vreodată înapoi. mulţi dintre ei au fost luaţi robi.n. România s-a văzut obligată. am parcurs o distanță de treizeci de ore și am ajuns până seara în orașul Scânteia. ţipând şi văitându-se. a lui Alexandru Ioan Cuza şi la Bucureşti. şi-au servit neamul şi ţara cu un devotament aproape de neînţeles acum. înainte ca ei să iasă din casele lor. spre miazăzi. cu sprijinul. omorând oamenii neînarmaţi. Au fost capturate atâtea prăzi. nu mai rămăseseră decât 23 000 de femei şi copii. aşa cum s-a făcut. de frica incendiului. toate femeile. Am sosit în marele oraș Râmnic. Plecând în grabă în noaptea aceia. când am trecut la atac zicând Alah! Alah!. am ajuns în marele menzil Focșani. Iar dacă cineva s-ar opune în mod temerar prea înaltei porunci regale. Pen- . Nu am dat foc acestui oraş. cele de piatră să se distrugă şi să se facă raport Excelenţei Sale Generalului atât despre restituirea bisericilor (către uniţi. De acolo am mers în grabă. este un oraș mare. capturând 8000 de robi aleşi. să fie pedepsit numaidecât cu moartea prin spânzurătoare sau prin tăierea capului. Căci. deşteptarea unui neam. Am sosit apoi în orașul Bârlad. când oastea tătară a pornit la atac. mergând năvalnic. am ajuns în oraşul Gherghiţa. orașul lor nu a fost incendiat. O Dobroge pe care. au adus daruri numeroase. Orașul lor nu a fost devastat. încât nu se poate descrie. dar şi în pofida marilor puteri europene. am luat 7 000 de robi.) cât şi despre demolarea mânâstirilor. dar iluminat în sensul pe care putea să îl cuprindă pe atunci. Au fost luate numaidecât 26 000 de robi aleşi şi 600 de care cu diferite lucruri şi mărfuri. împresurând acest oraş. încă de la 1838 se intitula „Unire şi independenţă” şi care îşi propunea „să întoarcă o patrie slobodă tuturor mădularelor româneşti” răspândite prin lume. marea istorie a României începuse. publicat în 1848 la Braşov. armata islamică a fost uşurată.

6 „Curcanii” trec Dunărea la Corabia.” .

tot în Dobrogea. după dezastrul armatelor creştine în faţa turcilor.D. un anume Carol de Hohenzollen. cu sediul. la ancoră. mai mult sau mai puţin buni. folositor în înţelegerea Dobrogei. întâiul chemat. Am considerat că această îngemănare a fotografiilor lui Magrin cu textele lui Ionescu poate reprezenta un demers fericit. a avut nevoie de o mamă purtătoare. Imperiul Austro-Ungar. Dar despre toate acestea. în poarta căzută a unei curţi ţărăneşti. din păcate. pe câmpul de onoare. la Sulina. prima ei instituţie-simbol : Comisia Europeană a Dunării. Peste nici 40 de ani. în care păzeam. şi toţi împreună au format armata română care a trecut Dunărea spre a-şi da obolul de sânge la Rahova. rânduind pentru ei diaconi. Betsaida. Ce se ştie mai puţin. despre toate acestea. băltind în atemporalitatea sfărşitului de imperiu. Ţara aceasta. Egee şi Adriatică el a ajuns pe coasta Dalmaţiei. Imperiul Rus şi Imperiul Otoman. dar noi. în final. însă. Prin Bosfor. 24 ianuarie şi 1 decembrie. In album. Doresc. de mai puţini români. după ce a intrat deghizat şi cu un paşaport fals în România. vorbeşte mai pe larg . aştepta flota veneţiană. dar parcă în acelaşi război. Ca şi ziua de 14 Noiembrie. ca pe o bătrână tristă. un anume Friederich de Hohenzollen s-a salvat cu fuga de pe câmpul de bătălie. iar această mamă purtătoare i-a fost România. ar trebui să putem. Pâna atunci să spunem că albumul intitulat „Dobrogea. avea să devină primul domnitor al românilor după Mircea cel Bătrân. Ionescu. şi a uitat. fotografii care sunt însoţite de texte referitoare la aceleaşi subiecte. copiii dorobanţilor români de la Rahova. românii de astăzi nu o mai sărbătoresc (cu excepţia salutară a Tulcei!). unde. în prima parte a secolului următor. „convertind la credinţa creştină pe mulţi din locuitorii Sciţiei. moldoveni şi munteni. din nordul Ţării Sfinte. investiţi cu încrederea Europei. ne-am iţit ca o nucă tare în jurul gurilor Dunării. sub soarele pieziş şi înşelător al unei dimineţi care iată. mai puţin importantă decât ziua luptei împotriva diabetului. acolo. România căreia i s-a adăugat Dobrogea a contat. Peste aproximativ 500 de ani. dar şi după alipirea la România. între cei trei coloşi ai vremurilor. adica acolo unde veti gasi si o atât de demodata si aproape incorecta politic dragoste pentru bătrâna noastră Dobrogea şi pentru ţara aceasta. este că şi Sfântul Apostol Filip. ai cărei fii. Nimeni nu face mai mult decât poate. preoţi şi episcopi. primul fotograf al Dobrogei. ultimile două întinzându-se chiar fiecare pe câte două continente. încercând să argumenteze că ziua de 14 Noiembrie pe care.desăvârşind-o. Acest veritabil embrion al viitoarei Uniuni Europene. de la Nicopole. deja a trecut. cea europeană. Şi. atunci noi suntem cei chemaţi a-i aduce aminte. aşa cum era ea înainte de 14 Noiembrie 1878. alt cântec însufleţitor. Şi dacă Europa a uitat asta. copiii celor ce-o făcuseră în a doua jumătate a secolului XIX aveau să-i unească. este menţionat de martirologii şi sinaxare ca a predicat cuvântul Evangheliei aici. desigur!) este fixată în calendarul creştin ortodox în acelaşi 14 Noiembrie. ci este una din marile zile ale României. Griviţa şi Plevna aveau să cânte. cei de astăzi. însă. de Sfântul Apostol Andrei. Griviţa şi Plevna. stăpânitor al Dobrogei! Dumnezeu are tot timpul din lume spre a face astfel de glume istorice! Dumnezeu. fluierând. singură şi uitată. toţi îi suntem. cu o navă proprie. asta. de unde. Apoi albumul conţine 46 de imagini dintr-un exemplar necunoscut al albumelor lui Anatole Magrin. prin deltă şi să-l scoată în Marea Neagră. dac-am vrea. avea să-l poarte pe Dunăre. uniune care avea a se naşte abia peste o sută de ani. După câştigarea independenţei de stat cu arma în mână. dacă nu cea mai mare. de facto. una dintre cele mai importante zile a statului român. după care şi-a continuat lucrarea misionară în Asia Mică”. născut în acelaşi sat cu Sfântul Apostol Andrei. căci sărbătoarea Sfântului Filip ( printr-o coiincidenţă. cheia de boltă”. near fi uşor să ne aducem aminte. prin trecătorile Carpaţilor.7 tru independenţa României români din toate provinciile încă înstrăinate au participat ca voluntari alături de ceilalti. să vă mai reţin atenţia cu două frumoase coincidenţe legate de bătrâna noastră Dobroge. a ajuns în Germania. şi Sfântul Apostol Filip ca încreştinător al lor a cam fost uitat de noi. prinsă în frenezia clocotitoare a începutului unei noi vieţi. În 1396. cel care. preluate din „Biblia Dobro- gei”. nu este o zi. acea preţioasă lucrare a lui M. cel al cărui cuvânt ştim că a fost adus în actuala Românie. pentru demnitatea noastră şi pentru moştenirea copiilor noştri! Acestei ţări care începuse să conteze. ultimul domnitor român stăpânitor al Dobrogei. atunci cel puţin la fel de importantă pentru statul român ca celelalte lui mari zile. cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân. Pe larg. şi celelalte provincii româneşti – Basarabia şi Transilvania. cântând acelaşi prim cântec ostăşesc al tuturor românilor servind o singură Românie. ne-am făcut loc şi noi. prin Ungaria. intitulată „Dobrogea în pragul veacului al XX-lea”. pentru adevăr. în plata lui Dumnezeu! . am părăsit-o. în album. pe care acum douăzeci de ani. Pe harta unei lumi uriaşe. întrun alt album.

. cum se nimereşte. se dădeau cu maşina pe lac”. Dou-trei ore pe gheaţă sunt de ajuns mai ales dacă nu mai trage peştele. Mai pică o ştiucă mai mică. . copcile stau mărturie. „Căteodată pică. După atătea termosuri ne dăm seama că ne-ar trebui şi undiţe. Omul în schimb se descurcă şi semnele pescarilorzeci de găuri mici în gheaţă. Din cănd în cănd gheaţa mai trosneşte şi atunci îţi vine să o iei la fugă spre mal însă localnicii ne liniştesc. după mărimea. Şi aşa ajungem la jumătatea termosului. trebui să mai batem în gheaţă la margine ca să se sperie ştiuca şi să mai mişte prin zonă. pentru cei obişnuiţi cu sculele sofisticate de multe milioane.Cam ca la table”. plumb şi un cărlig micuţ în care înfigem un cărăşel adus de acasă. patronul unei pensiuni din Murighiol împreună cu care am plecat pe canalele îngheţate. în rest totul s-a transformat într-un imens pationoar înconjurat de stuf şi papură. Gerul din ultima perioadă a lăsat doar Dunărea fără pod de gheaţă. nou prilej de pilde pescăreşti. multă pricepre. eliberată imediat. din motive tehnice. aşa că fugim spre căldură şi din capturi.termosul s-a golit. aprofundarea ştiinţei prin metode lăudate de forurile internaţionale. „În primul rănd trebuie să nu uitaţi termosul cu ţuică fiartă. Ne-am oprit la o intersecţie între două canale şi cu toporul din dotare mai lărgim vre-o patru copci şi începem să folosim termosul. „Bineînţeles este vorba despre ştiinţă. S-au jucat unii ieri şi cu Dacia pe aici.Aşa am aflat că am fost ales ca deschizător de drum nu ca o onoare.8 Ce ne-aduCe CopCa nouă Războiul nervilor Cristian DOGARU text si fotografie prin gheaţă între om şi ştiucă P rima regulă cănd mergi la pescuit la copcă este să verifici grosimea gheţii. preparăm nişte sarmale rămase de la revelion de toată frumuseţea. dacă mai aveţi un termos două ar fi bune” spune şi Trofin.un murighiolean care ne desluşeşte urmele de animale de pe gheaţă. vidre. care-s iepuri.gerul începe să se simtă şi aşa se termină şi vinul fiert. o plută din papură. apoi ar mai fi necesar şi nişte vin roşu.. spre nemulţumirea păsărilor de tot felul care nu mai ajung la hrana lor preferată-peştele.mai ne sperie cu un mistreţ. undiţele noastre sunt rustice-un băţ scurt de stuf. Surpinzător. îmbrăcăminte groasă.”. nailon. „Dacă te ţine pe tine la peste o sută de kilograme putem trece şi noi fără probleme!” glumeşte cam serios Sorin Florea. „Aşa dă Dumnezeu peştele.. acolo unde le pitise Trofim la ultima partidă de pescuit. mai mişcăm plutele. Nici nu aruncăm bine undeţele în apă că Sorin scoate o ştiucă şi începe distracţia.. altădată nu.. Din cănd în cănd mai schimbăm copcile. apoi trebuie să vă echipaţi bine. acum pe frig ea mai mult stă pe loc” mai povesteşte Trofim.. însă acestea apar imediat din stuf.

iar alţii s-au alăturat mai mult emoţional ideii de protecţie a păsărilor. I-am întrebat cum a fost şi ei mi-au spus că prinseseră destul de bine în prima zi. să-i stimuleze în mod special pe aceia care se implică în protecţia păsărilor şi progresează evident în cunoaşterea lor. una din explicaţiile fluctuaţiei de tineri în SOR. dar că a doua zi nu căzuseră decât nişte mârliţe şi că totuşi nu le-a părut rău. mai ales. Relatarea celor doi mi-a reamintit de disponibilitatea atâtor oameni pentru observarea lumii păsărilor şi a naturii în general. şi de răspândit azi în lume: BIRDWATCH . faptul că nu notează imediat. s-au putut bucura privind păsările de pe lac. Experienţa sucursalei din Tulcea arată că ieşirile dese în teren. Cel mai simplu era când aveam la mine un determinator ilustrat. Ne aşteptăm ca în următorii ani să apară din ce în ce mai mulţi birdwachers autohtoni şi e de dorit ca aceştia să poată fi îndrumaţi de SOR şi chiar încurajaţi să devină membri capabili să se implice în programe concrete de monitorizare a avifaunei şi poate că astfel suprafeţe tot mai mari ale României să fie cuprinse în programul: Monitorizarea Păsărilor Comune. din cauza lipsei de experienţă. Pe lângă faptul că la adolescenţă priorităţile se schimbă adesea. dar că aceasta abia de corespundea cu descrierea făcută iniţial. a tinerilor cu iniţiativă care pleacă pe cont propriu în mici expediţii. privitul atent al păsărilor.ro u ceva timp în urmă. egrete. în antrenarea tenace a cât mai multor tineri în birdwatch. mi-au spus ei. fiind o zi senină. se datorează de multe ori menţinerii tinerilor prea mult timp într-o zonă călduţă şi comodă a teoriilor generale şi a bunelor intenţii. .pe care l-am dori practicat de cât mai mulţi români şi evident de toţi membrii Societăţii Ornitologice Române (SOR) cărora le revine şi datoria de a face pledoarie pentru acest hobby şi de a ajuta la popularizarea sa prin- tre români. pentru ca acolo unde nu există emoţie e greu să convingi pe alţii de justeţea cauzei tale.9 BIRDWATHCING sau BUCURIA DE A PRIVI PĂSĂRILE Eugen Petrescu foto : www. Cu aceste observaţii am păşit deja uşor înspre terenul unui hobby extrem de atractiv. Erau acolo sute de raţe sălbatice de diferite specii. dar vor găsi şi plăcere în observarea păsărilor. Ne cerem scuze că vom folosi în continuare numele englezesc BIRDWATCH care ar putea fi tradus: pânda (pândirea) păsărilor. a faptului că mulţi dintre ei părăsesc SOR după un timp. Aceştia nu numai că vor ajuta la realizarea diferitelor proiecte ale SOR. S-a încercat şi la noi găsirea unor echivalente autohtone ale termenului. excursiile şi taberele ornitologice ajută cel mai bine la formarea adevăraţilor „birwatchers”. iar celor mai mulţi le joaca feste prea marea încredere în propria memorie. vor deveni adevăraţi „BIRDWATCHERS”. neglijându-le pe cele definitorii. până acum. oferindu-le astfel posibilitatea ca ei înşişi să recunoască în carte imaginea păsării. cu care reuşeam să-i dirijez spre ceea ce credeam că e mai aproape de descrierea lor. iar aceasta nu se poate realiza atât timp cât sucursalele SOR nu vor avea o politică explicită. Nu de puţine ori. m-am întâlnit în Deltă cu doi pescari ce veniseră tocmai din Arad “la ştiucă”. evident. iar revoluţia hormonală e în toi. întrebarea „ce fel de pasăre este?”. nu a reuşit să propună o variantă care să fie general acceptată. a lor. într-un carneţel. urma o descriere C nu întotdeauna concludentă şi. pentru că.danielpetrescu. iar noi suntem de acord şi cu aceştia. Foarte puţini dintre observatorii neantrenaţi dau o descriere exactă a unei specii nou întâlnite. deosebit de frumoasă. detaliile. dar mai credem şi că sucursalele ar trebui să-i încurajeze. se dovedea că puteau recunoaşte pasărea în determinator. Deseori mi se întâmpla să aud: „am fost în cutare loc şi am văzut o pasăre deosebită”. Unora. Suntem de acord că mulţi dintre membri SOR nu au suficient timp. atenţia li se focalizează asupra detaliilor nesemnificative. dar nimeni. lebede si alte păsări pe care nu le ştiau. spre surpriza mea şi. corcodei.

cu a pescarului sau vânătorului: important e să ieşi in teren. ci o organizaţie neguvernamentală de mediu deschisă atât pentru ornitologii profesionişti.păsările libere în mediul lor natural. dar e de dorit şi încurajată în „birdwatch” şi e bine să ştim că. deşi ar părea potrivit. pe ceilalţi . fără să greşim prea mult. nu un teoretician. Un bird- watcher este în general un practician. I-am întrebat dacă nu văzuseră aceste păsări. nu poţi să ştii ce-ti va cădea! Iar realitatea arată că multe din observaţiile făcute de birdwatchers sunt importante pentru ornitologie. ce nu sunt ornitologi ( profesionişti ce studiază în mod ştiinţific păsările). de altfel). şi pentru că. iar aceştia din urmă nu pot progresa decât însuşindu-şi cât mai multe din informaţiile ştiinţifice oferite de ornitologie. care. în marea lor majoritate oameni obişnuiţi. în lacul din King James Park erau câţiva călifari alături de sute de raţe şi gâşte sălbatice de diverse specii. cred că ar fi interesant. Mulţi români dintre cei pasionaţi de birdwatch sunt şi membri în SOR pentru că şi interesul celor ce practica bitrdwatch se concentrează asupra păsărilor sălbatice. Ieşirile sale în teren nu urmăresc întotdeauna un scop ştiinţific. dar câţiva dintre turişti mi-au mulţumit în mod special spunând ca aceasta este pentru ei o „life bird”. acesta va constitui adevărata alternativă non-violentă la vânătoare. dar că acelea nu „se pun”pe lista . Am observat la un moment dat pe un lac câţiva călifari roşii (tadorna ferruginea ). are deja în limba română. libere. care vinde păsări sălbatice. Implicarea emoţională neîngrădită nu e specifică omului de ştiinţă. mentalitatea birdwatcher-ului este asemănătoare. Ornitologul profesionist şi birdwatcher-ul amator. cuvântul va avea şanse să se impună în locul lui birdwatcher. Aşadar aceştia se diferenţiază foarte clar de crescătorii de canari. o persoana care găseşte plăcere în observarea şi chiar studierea lor. acesta din urmă fiind un amator. Eu chiar i-am fotografiat deoarece stăteau aşa aproape de mine. de cele mai multe ori. în timp. câştigând în schimb un plus de sensibilitate proaspătă. nu vedem cum altfel ar putea-o face vânătorii. să istorisesc o întâmplare de acum câţiva ani când însoţeam prin Dobrogea un grup de birdwatchers din Anglia. Birdwatch este un hobby practicat de foarte multe persoane. Pe unii îi interesează păsările în colivie sau volieră. ci cu acela originar care înseamnă iubitor. În urma confuziei apărute la Tulcea. dar trebuie făcută o separaţie netă între cele două preocupări. sensul de persoană care prinde păsări.. eram asaltaţi de cetăţeni ce credeau că este vorba de o societate care promovează creşterea în captivitate a păsărilor exotice.10 Birdwatcher şi ornitolog Asemănări şi deosebiri: Câteva precizări se impun. păsări destul de rare şi i-am atenţionat pe ceilalţi. un om de teren care se bucura observând păsări. aşa cum spunea şi domnul doctor Dan Munteanu. aşa că putem spune că birdwatcher (cel care practică birdwatch) nu poate fi înlocuit întotdeauna cu ornitolog. sunt de fapt complementari. se apropiau de oameni aşteptând să fie hrăniţi. Aceştia „prind” păsările doar cu binoclul/luneta şi uneori cu camera foto sau video.. care poate pierde astfel ceva din rigoarea şi distanţarea faţă de obiectul de studiu. în Europa de vest. S-ar putea spune. chiar şi în centrul Londrei. nu cu sensul peiorativ. precum şi pentru toţi cei interesaţi să cunoască şi să protejeze păsările sălbatice în habitatele lor naturale. în jargonul birdwatcher . dacă nu . (pe nişte elveţieni i-am auzit numind-o „snaps vogel”pasăre pentru care trebuie să dai un şnaps). de papagali şi de alte păsări autohtone sau exotice. Asta nu înseamnă că un crescător de păsări nu poate practica birdwatch. s-a impus să insist că SOR nu este nici pe departe o societate a crescătorilor de păsări. fără entuziasmul şi implicarea majorităţii iubitorilor de păsări neprofesionişti. Toţi au fost entuziasmaţi. Hobbyul lor este diferit şi chiar în contradicţie în unele privinţe. deşi zburau liberi. decât metamorfozându-se în birdwatchers.chiar imposibilă. după înfiinţarea Biroului Societăţii Ornitologice Române. că BIRDWATCH este un fel de democratizare a ornitologiei. Dacă azi. Ar trebui amintit că există destui „birdwatchers” care pot concura cu succes ornitologii profesionişti şi că ar fi bine dacă toţi ornitologii ar fi şi „birdwatchers” pasionaţi. ei mi-au spus ca da. şi ei le văzuseră acolo. printre altele. un protector al păsărilor. M-am mirat să aud aceasta deoarece în Anglia văzusem de mai multe ori călifari roşii în lacurile din unele parcuri. necesare în orice ştiinţă. cel puţin în unele momente. Pentru a înţelege mai bine diferenţa. aplicarea măsurilor de conservare şi protecţie propuse de ornitologii profesionişti devine foarte dificilă. Poate că. când. cu scopul de a le cunoaşte mai bine şi de a le proteja în habitatele lor naturale. prin distanţarea în timp.pasăre pe care o vezi pentru prima dată în viaţă şi pentru care se cade să faci cinste celorlalţi. prin dispariţia ocupaţiei de păsărar (interzisă prin lege. Ornitologii au nevoie de informaţiile şi sprijinul amatorilor. două feţe ale aceleiaşi monede. Aceste conotaţii nedorite ne fac reticenţi la folosirea cuvântului PĂSĂRAR cu sen- sul de „birdwatcher”. comportânduse ca păsările domestice. tot mai mulţi pescari eliberează capturile. iar cuvântul PĂSĂRAR. deci birdwatcher = un iubitor. Aceasta are o legătură cu hobby-ul nostru pentru că e evident că SOR promovează birdwatchingul ca hobby de masă.

o posibilitate de a ne perfecţiona cunoştinţele despre păsări şi de a ne bucura de lumea lor aşa de plină de eleganţă. ”Instrumente” ajutătoare pentru cel interesat de birdwatch ar putea fi în prima fază: -un determinator de teren (SOR a publicat traducerea adaptată pentru Romania a celebrul u i . Turismul de tip birdwatch va lua amploare şi la noi. numai în Marea Britanie sunt peste 1. nici de atestări sau autorizaţii din partea cuiva. Poate e bine să se ştie că în ţările vestice acest hobby a luat proporţii de masă.un binoclu . să-şi găsească timp şi pentru privitul şi cunoaşterea păsărilor.H A M LY N G U I D E . cântec şi culoare.D E T E R M I N ATO R I LU S T R AT ) .A s-a dezvoltat o adevărată industrie care întreţine acest hobby iar oferta ei este extrem de variată şi atrăgătoare. aşa că orice obser vaţii legate de numărul speciilor şi al exemplarelor de păsări obser vate se pot dovedi utile). ci doar de puţină pasiune. Vom reveni. astfel că se poate obţine şi un câştig din această plăcere. cred că. în Japonia şi în S. In vestul Europei.U. Încurajaţi tinerii să părăsească pentru o vreme statul pe internet. de aceea îi încurajăm pe toţi. asigurându-i că nu e nevoie nici de diplome.11 păsărilor „bifate” deoarece nu sunt păsări sălbatice. şi pe care le-am publicat într-un articol din revista AVENTURI LA PESCUIT în urmă cu câţiva ani) . cel puţin. conştienţi că fără implicarea noastră a tuturor în protecţia lor. discotecile şi să iasă în natură.000 de membri cotizanţi în Societatea Regală Britanică pentru Protecţia Păsărilor şi. ci păsări domesticite introduse de crescători în Anglia. membri sau nu în SOR. atunci când ajung în Delta Dunării. tot atâţia „birdwatchers”.s u b t i t l u l PA S A R ILE DIN ROMANIA SI E U R O PA . Cred că. miracolul se va putea sfârşi curând… (Acest material sintetizează şi unele idei mai vechi. de ce SOR nu creează pentru elevi o structură asemănătoare cu a cercetaşilor care să aibă ca obiect central observarea păsărilor în mediul lor natural şi protejarea lor? Nu văd de ce între birdwatch. sau în excursii. Probabil că alţi iubitori de natură sunt observatori experimentaţi. din cele spuse de englezi. probabil cu detalii mai tehnice într-un număr viitor. de un spirit de observaţie mereu treaz şi de ieşiri cât mai dese în teren. pescuit. iar majoritatea turiştilor au făcut şi fac măcar ocazional birdwatch. valoric. Şi pentru ca ne-am exprimat deja convingerea că mulţi oameni obişnuiţi au deja o anume atracţie pentru privitul păsărilor şi au. O idee mai veche nu îmi dă pace. mai cu seama şi oportunitatea de a face birdwatch chiar când se află la pescuit.000. îi încurajăm să încerce mai mult. pentru că România e un loc atractiv şi în această privinţă şi este nevoie de birwatchers români ca ghizi locali care să cunoască locurile şi speciile. la care încă ţin. suma totală de pe această piaţă are tendinţa să se apropie de cea vehiculată pe piaţa uneltelor de pescuit şi de vânătoare. reiese clar cum mentalitatea de birdwatcher se diferenţiază de cea a crescătorilor de păsări. excursiile de la sfârşitul săptămânii şi chiar plimbările obişnuite în parcuri n-ar exista ceva mai mult decât „o simplă coexistenţă paşnică”.un carnet şi un pix pentru notarea obser vaţiilor făcute (în ţara noastră există destule locuri puţin sau deloc studiate.

animalele sălbatice se pot răni caii de asemenea.haideţi să încercăm să le menţinem farmecul. pădurea sau stuful îmi sunt cei mai buni prieteni pe timpul iernii. Pădurile tinere mai cu seama sunt înconjurate în unele locuri de garduri cu sârmă ghimpată care au rolul de a opri accesul cailor in acest perimetru. .. …Vântul mă urmăreşte oriunde aş merge. legiferând să transforme şi să ajute. Aşa ar povesti pe scurt un cal care trăieşte in sălbăticie în Delta Dunării.12 Natura se descoperă numai celui ce ştie să vadă. îmi înfundă sinusurile iar uneori mă prăbuşesc din cauza foamei. cu grupurile de cai sălbatici. Ştefan Răileanu medic veterinar text si fotografie În sistemul naturii. Ne mărginim tot timpul cu ceva ori cu cineva.O. Problema acestor animale este din ce in ce mai gravă cu cât există mai multe proiecte care reconstruiesc sau protejează anumite zone. în desişul lor reuşesc să mă mai adăpostesc de furia crivăţului. iar problema rămâne nerezolvată. om sau stea îşi au locul bine definit. el cu turmele de reni . cunoscând să legifereze. Eu sunt vecin cu marea si Dunărea.. Astfel banii sunt cheltuiţi in zadar.S. tu cu Himalaia. rămânând totuşi nemărginiţi. Caii Sălbatici Dr. scoarţa copacilor este smulsă iar ramurile tinere mâncate deoarece foamea calcă peste obstacole. fie ele şi din sârmă cu ghimpi. de multe ori insă această măsură de protecţie nu are rezultatele aşteptate. văzând să cunoască. (George Corbu: Discutii Despre Ecologie) S.

ro 13 .www.danielpetrescu.

O altă situaţie întâlnită la aceşti cai. aceasta fiind insuficientă pentru hrana zilnică a cailor sălbatici. tei. fructe de stejar. şi fragmente fragede ale plantelor) iar caii se folosesc de solul descoperit pentru a găsi hrana de aceasta natura. . Plantele ce fac parte regula in modul de hrănire al cailor lipsesc in această perioadă sau se găsesc în cantitate redusă. lichenul renilor). valoarea nutritivă a scoarţei lemnoase este foarte redusă cea ce duce la scăderea aportului de substanţe nutritive şi în consecinţă la scăderea imunităţii. plop. păducel si măceş. este relaţia creata cu mistreţii. În perioadele foarte grele ale sezonului rece când hrana este foarte puţină. In zona de pădure sunt căutate ramurile fragede ale speciilor de carpen. vegetaţia schimbată este acoperita cu zăpadă si mai greu de găsit. Aceştia răscolesc pământul în căutarea hranei (rizomi.14 O soluţie vă putem da noi domnilor. ce vă străduiţi să confecţionaţi garduri !!!!! Construiţi hrănitori la marginea pădurilor si puneţi in acestea fân atât timp cât stratul de zăpadă este mai mare de 5 cm şi o să rămâneţi uimiţi de rezultate. In aceasta perioadă sunt căutate in sol părţi fragede ale plantelor încolţite (Familia Liliaceae) ce au ciclul de înflorire în perioada vernală. Spectrul trofic este modificat din punct de vedere nutriţional. cărpiniţa si tei. Tipul si modul de hrănire al cailor sălbatici din Delta Dunării. caii se hrănesc cu scoarţa de co- pac (salcie. păducel). La baza arborilor sunt foarte mult căutate speciile de muşchi (muşchiul comun) si licheni (lichenul galben. Odată cu venirea sezonului rece si a primei ninsorii. bulbi.

în timp ce istoria delfinilor frumoşi de acum 22 de ani se năştea pentru mine. marinarii. întâlnirea unui delfin rămâne întotdeauna în amintire. aşa cum s-a dus şi tinereţea . din recunoştinţă. Asta mi-a spus prietenul meu Gabi Frandeş. om de afaceri din Tulcea. . pe deasupra Dunării. D fără ţintă.15 După Dan ARHIRE text si fotografie 22 de ani Mitologia română numeşte delfinul Dulf şi spune despre el că noaptea iese din mare şi. Gabi Frandeş Mark. cei doi delfini pe care el îi botezase aşa. „Acum a mai rămas numai Mark. îi aruncă mere în prova navei. fie bătând apa în jurul lor spre a-i feri de rechini. Privirea lui Gabi rătăcea. iar şederea prelungită în tovărăşia unui delfin naşte nostalgii şi nu poate fi comparată cu nimic altceva. pas cu pas. pregătit şi doritor de tovărăşie cu omul. oarecum. pe mal.pe nesimţite” . Dar cel mai bine este să îl las chiar pe el să povestească. într-o seară încărcată de poveşti şi de amintiri. fie purtându-i la suprafaţă. iar ceilalţi prieteni cu aripioare din bazinul Delfinariului constănţean s-au dus pe rând. De aceea. în care mi-a vorbit despre Mark şi Alina. Alina a murit cu vreo câţiva ani în urmă. care sunt prietenii săi şi cărora el le este prieten.mi-a spus Gabi. îi mai sunt recunoscători pentru că este frumos şi pentru că este. caută mere roşii pe care le mănâncă. la începutul întâlnirii. e aceea. Ei îi sunt recunoscători pentru că îi ajută în caz de naufragiu. spre mal.

ca să nu fie tăiat de elice. ne îndreptam cu SRS-ul către ei. a înfiinţat Delfinariul la Constanţa şi realiza colaborarea dintre armată şi cei ce aveau în schema de funcţionare Delfinariul . după numele surorii mele. fosta unitate de scafandri. În timpul reprezentaţiilor noi nu aveam voie să apărem la marginea bazinului. . pliat pe cerc. Practic. Ulterior interveneau fetele care prezentau. În momentul în care delfinul începea să se joace în siajul provocat de prova vaporului.era al tău. pe o saltea de burete. Când obosea. de fapt. Aveam un coleg . cel care. Era un soi de minciog. la început. îl puneam pe punte. (o sculă [frânghie subţire . subţire. Delfinul încerca să intre în inersie.)] lungă de vreo 10-15 m) se lega ori o minge. Totul se baza pe nişte scule şi o tactică foarte simplă. ca apoi. acesta fiind.nu mai ştiu ce minister. Scopul nostru. pentru că mulţi. i se făcea o injecţie de calmare şi fugeam cu el în port. Noi îi dresam pe delfini să lipească mine magnetice pe nave. în momentul în care delfinul trecea prin cerc şi lassoul i se înfăşura pe corp. în mare. pe mare delfinii se ţin după vapoare. de la Marius. Când reuşeai să îl prinzi sau doar să pui mâna pe el . în costume de scafandri şi începeam să-l fugărim prin apă. dar mult mai mari. practic. Acolo ne aştepta o maşină cu care îl transportam tot pe targă şi saltea de burete la Delfinariu. la capătul superior avea legat un cerc de metal cu diametrul de 10. atunci.. scopul capturării lor pentru Marina Militară. eram în Marea Neagră cu un SRS (şalupă de remorcare şi salvare) de la unitatea Marinei Militare 02145. dar flotabilitatea pozitivă dată de colacul de salvare sau de minge îl obosea. Îl udam încontinuu. era să prindem delfini şi să facem primele antrenamente cu ei în bazin. acolo. de patru ori. de trei. Acolo ne aflam în subordinea colonelului doctor Tichescu. După ce îl înfometam în bazin intram şi noi. un siaj. Cel mai greu era până în momentul în care îi dădeai să mănânce. delfinii nu le mai ascultau pe prezentatoare şi veneau la noi. care. Şi Mark a fost dresat să lipească mine magnetice şi era unul dintre cei mai buni.Nini Marinescu . dresajul. îi băgam cercul de metal în faţă şi el trecea prin cerc. În acea perioadă au fost prinşi şi Mark şi Alina. colegul meu arunca mingea şi făcea semn să se oprească motoarele. pentru că. Primele exerciţii de dresaj le făceam noi. pe care eu i-am botezat: pe Alina. care provoacă. tăiat bucăţele şi începeam dresajul cu el. ori un colac de salvare. refuzau hrana. iar la celălalt capăt al lassoului. doar. deoarece îi dispărea teama şi devenea docil şi foarte prietenos. După cum probabil ştiţi.n. Alina Claudia şi pe Mark după mine.16 Povestea tânărului soldat Gabi şi a tinerilor delfini Mark şi Alina „În 1986. plutind şi ne apropiam de el.. Acest minciog era legat cu o aţă simplă. unde îi dădeam drumul în bazin. atunci.care era fiul viceamiralului Marinescu de la Mangalia şi aduceam destul de bine. Aveam nişte scule asemănătoare cu cele de prins fluturi. la vremea respectivă era însă altul decât dresura pentru reprezentaţii. Mânca stavrid sau macrou. Când dădeam de bancul de delfini. Am fost prieteni foarte buni! Mark de la început s-a remar- Mark înoată în cerc. cu un băţ de bambus lung de vreo 4 m. cei care ne împrieteniserăm deja cu ei. ei veneau înspre noi şi începeau să se joace în prova. tot dresajul lor se baza pe înfometare. acolo unde despică apa. Eu i-am botezat. Un co- leg ţinea mingea sau colacul de salvare şi.n. în prova. scafandrii. pentru a nu-i crăpa pielea de la soare. rămânea la suprafaţă. Puteai să faci orice cu el. Misiunea noastră.

17

cat ca un delfin de talie mare şi a fost unul dintre cei mai mari pe care noi i-am prins. A fost foarte uşor de lucrat cu el şi asta ne-a transformat munca într-o pasiune frumoasă. Aveam satisfacţii. Eram entuziaşti, pe atunci. Din păcate, nu ştiu dacă în toţi aceşti 22 de ani am mai fost acolo de vreo trei ori. Cred că acum 4 ani am fost ultima oară cu feciorul meu, dar n-am intrat pe marginea piscinei, să mă duc la el. Am stat ca orice turist şi m-am uitat la spectacol. Am avut, însă, impresia că venea foarte mult la marginea piscinei

şi stătea în sluj, se uita. M-am schimbat destul de mult în aceşti ani”. Gabi devenise trist. Privirea lui încă mai rătăcea, liniştită, pe deasupra Dunării. „De ce nu vrei să te mai întâlneşti o dată cu Mark? l-am întrebat eu.

Întâlnirea celor doi Mark
Dimineaţă, peste vreo trei zile, în faţa Delfinariului, Gabi era destul de nervos. Vedeam asta,

deşi el încerca să se controleze şi să pară calm. După prima reprezentaţie din acea zi, Mark a fost dus, ca de obicei, în bazinul “proprietate personală”, din interior, pentru odihnă. Cu îngăduinţa amabilă a directorului ştiinţific, domnul Nicolae Papadopol, şi a doamnei Angelica, şef Secţie Delfinariu, am intrat cu Gabi în bazin. Mark înota lent şi ne ignora, regal. Gabi era mut. În celălalt capăt al bazinului, separată printr-un grilaj, o focă dintr-o altă poveste pufăia din când în când. M-am depărtat, urmărindu-i
Mark se întoarce şi îl priveşte!

Delfinul şi gratiile

pe cei doi Mark, rămaşi singuri într-o extremitate a bazinului. Mark, delfinul, înota în cercuri largi, în ritm regulat. La două, trei ture, se lăsa pe fundul bazinului, unde rămânea încremenit ceva timp. Apoi, cercurile au început să fie din ce în ce mai mici şi după fiecare, se oprea în dreptul lui

Gabi, celălalt Mark, niciodată în dreptul meu. Numai cu spatele, ca şi când nu l-ar fi observat, dar numai acolo. Gâtuit de emoţie, Gabi a început să-l strige uşor, cu o voce destul de stinsă. Mark, delfinul, stătea nemişcat. A stat mai mult ca de obicei. A plecat în cercurile lui, mai rapid, de data aceasta.

Gabi şi-a schimbat locul. Mark delfinul şi-a schimbat locul de oprire, după el. Gabi a început din nou să-l strige şi să-i facă nişte semne, semnele vechi, de acum douăzeci şi doi de ani. Mark a înţepenit în ascultare. Apoi a ţâşnit în cercurile lui, în mare viteză, de data aceasta. O singură dată s-a întors, fixându-l pe Gabi. Trebuia să plecăm. Gabi a ieşit primul, prăbuşit în el însuşi. Nu l-am întrebat nimic. Delfinul Mark a rămas singur, în bazinul “proprietate privată”. Adică, nu chiar singur, ci cu foca, dar ea era dintr-o altă poveste! A fost o tulburare a apelor limpezi, după 22 de ani. Acum, cei doi Mark, trebuie lăsaţi să se liniştească. Delfinul - ni s-a spus - este destul de năzuros. Uneori nu vrea, pur şi simplu, să dea nici un spectacol. Prietenii din tinereţe s-au risipit, iar ceilalţi delfini, tovarăşii lui, s-au dus, unul câte unul. România, ca ţară semnatară a Acordului privind protecţia cetaceelor, nu mai poate captura alţi delfini. Delfinii trăiesc până la 35 de ani. Mark are acum cam 28. (Acest articol a fost publicat în anul 2008. Peste nici doi ani Mark avea să moară.)

Leşe
D R UMU R I L E L U I G R I G O R E A L U ’ I O N U L I O P R I Ş D I N S TO I C E N I

Dan ARHIRE
text si fotografie

red că Dumnezeu nu l-a făcut pe Grigore Leşe pentru că aşa a socotit potrivit, ci pentru că a simţit nevoia. Ar fi putut să-i dea numai vocea, şi atunci Grigore Leşe ar fi trăit mulţumit, cântând pe la nunţi, ar fi putut să-i dea numai harul şi atunci Grigore Leşe ar fi trăit profund nefericit de a vedea strălucirea acolo unde ceilalţi oameni nu văd nimic, căci nu ar fi putut să o mărturisească. Dar El l-a împlinit. În cufăraşul cu puţinul nostru noroc, Grigore Leşe este unul din bulgării adăugaţi în timp; el este un motiv de mândrie naţională. I-am mărturisit asta demult, în deltă, mulţumindu-i pentru că i-a întărit fiului meu mândria de a fi român. Când, după un spectacol, ne-a făcut bucuria de a cânta doar pentru noi, cei câţiva rămaşi, fiul meu tânăr şi curat a izbucnit într-un plâns convulsiv, de necontrolat. La întrebarea mea năucă „Ce e, Tudore, de ce plângi?”, când a reuşit să articuleze primele cuvinte, mi-a răspuns: „De frumos! E prea frumos!”. Atunci am înţeles eu că Dumnezeu - nu! Nu s-a jucat cu Grigore Leşe, ci a făcut cu el o faptă de-a Lui, dumnezeiască! L-am găsit pe Grigore Leşe anul trecut, în august, pe coclaurile prăfuite şi arse de soare ale podişului Casimcei, din Dobrogea, filmând aromâni - vorbind, cântând şi jucând - pentru serialul său de pe TVR Cultural - La porţile ceriului. Ne-a spus atunci că, întotdeauna, dincolo de subiectul pentru care filmează, filmează

C

18

şi „drumuri”. Apoi ne-a povestit despre cum a făcut şi face pentru a ajunge la muzica aceea... Ne-a povestit despre Florea Sâiuchii, din Lăpuş, de la care a învăţat o colindă de război: „Pasăre cu pana rară/Du-te-n Rusia şi zboară/Pe din sus de lagăre/ Unde şăd cătanele/Şi le cântă cu glas tare/Să ştie că-i sărbătoare/ Şi le cântă cu glas bun/Să ştie că îi Crăciun”. Pe acest Florea Sâiuchi l-a găsit Grigore Leşe, într-un început de decembrie cu frig, mocirlă şi întuneric, stând în burniţă la uşa unei brutării. Avea mulţi copii, dar nu avea cartelă de pâine. Grigore Leşe i-a dat atunci pâinea lui, de pe cartela deja bifată. Ne-a spus: „Eu, domnule, de câte ori cânt pe scenă sau altundeva colinda aceea de război, eu nu mai văd nimic în sală sau în jur, îl văd numai pe acel Florea Sâiuchi stând în întuneric şi frig, la uşa brutăriei!” În interviul care urmează, pe tema drumului, îl veţi descoperi pe acest Grigore Leşe care, în Maramureş, poartă numele de Grigore al lu’ Ionu li Opriş din Stoiceni! La Drum. Îmi spuneaţi acum câteva zile, cam aşa: „Astăzi trebuie să filmăm drumuri”. Ce este drumul, domnule Grigore Leşe? Grigore Leşe. Drumul poate fi considerat leit-motivul emisiunii La Porţile Ceriului, dar pentru mine este mai mult decât o plimbare într-un peisaj frumos. Este expresia vizuală, „cinematografică” dacă vreţi, a drumului meu interior.

Drumul acesta pleacă din mine şi mă duce departe, la oameni pe care nu îi cunosc dar am senzaţia că îi ştiu de când lumea. La Drum. Există „drumul bun” şi „drumul rău”, aşa cum există „locul bun” şi locul rău”? Grigore Leşe. Drum rău nu există, există doar cale rea. La Drum. Cum se aşează omul pe drum şi cum ştie el că unul anume este calea cea rea? Grigore Leşe. Cred că drumul dat fiecărui om este unul bun, numai că mulţi îl lasă pentru cărare. Important este să nu se rătăcească prea tare şi pentru prea multă vreme. La Drum. Vorbind odată despre ţărani mi-aţi spus ca despre un noroc rar că aţi văzut ţărani adevăraţi. Pe ce drum se află ţăranul român? Grigore Leşe. Dintotdeauna ţăranul român se află pe drumul bun. La câţi au încercat să-l abată este un miracol că mai există iar dacă-l întâlnim în drumul nostru e semn că am ales bine calea. La Drum. Cum a fost să fie când v-aţi ales acest drum? Grigore Leşe. Pot spune că drumul m-a ales pe mine. Nu mi-a fost uşor nici mie nici drumului. Spre obârşii urci, nu cobori iar urcuşul e de multe ori anevoios. Un vers cântat de mine spune aşa: „ori din vârf, ori din tulpină/ tăţi se ţin cu rădăcină”. Cred că trebuie să ne înălţăm spiritual spre a ne atinge rădăcinile. Sper să nu rămân singur pe drum, sper să reuşesc să vă conving că merită să mergeţi împreună cu mine spre obârşii. La Drum. Cum trebuie să privim

19

răspântia: ca pe o încercare, ca pe o tulburare a drumului, ca pe un noroc sau ca pe o simplă alegere? Grigore Leşe. Cu răspântia nu-i bine a glumi. Aici drumurile se împart. Ţăranii spun că la răspântie e loc risipit. Deci răspântia nu e o tulburare a drumului ci o anulare a lui. Nu este nici noroc dar nici o simplă alegere. Este o alegere făcută sub semnul cru-

cii. Când ajunge la o răspântie – atât materială cât şi spirituală – ţăranul, înainte de toate, îşi face cruce. La Drum. De ce nu vă vedem pe la festivaluri, pe la „Duminica în familie” sau „Folclorul contraatacă”, prin jurii sau ospeţe? Grigore Leşe. Inflaţia de imagine mi se pare de prost gust. Consider că emisiunea pe care o realizez pen-

tru TVR Cultural este suficientă. Îmi oferă ocazia să spun ce gândesc într-un mod artistic şi -mai mult mă ajută să împart bucuria de a descoperi oameni extraordinari şi locuri binecuvântate cu mai multă lume. În pieţe nu cânt pentru că nu obişnuiesc să îmi bat joc nici de mine, nici de publicul meu şi nici de hori. Pentru mine spaţiul în care cânt este esenţial. Doar aşa mesajul meu ajunge nealterat la ascultător iar acesta din urmă îl poate înţelege şi se poate bucura de el. Îmi place să cred că relaţia dintre mine şi spectator este una privilegiată. Nu cânt la nunţi sau la petreceri private nici la serbări câmpeneşti sau festivaluri în aer liber. Muncesc mult la elaborarea fiecărui nou proiect iar acest lucru atrage o riguroasă selecţie a concertelor. Cred că deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că sunt foarte exigent cu propriile apariţii în faţa publicului. La Drum. Ce înseamnă în limba de lemn sintagma „slujitor al folclorului”? Grigore Leşe. Nu înseamnă absolut nimic. Este o sintagmă golită de conţinut, epuizată semantic. Nu vă doresc nici să îi vedeţi, nici să îi ascultaţi pe acei „slujitori ai folclorului” la care vă referiţi. Vedeţi ce puternic este cuvântul? În mod normal ar fi trebuit să mă gândesc la Bartok, Brăiloiu, Ion Ghinoiu… la etnologi, la antropologi, la cercetătorii care îşi distrug sănătatea pe teren şi îşi îngroapă viaţa în biblioteci. La Drum. Cum credeţi că ar trebui

prezentat în emisiunile radio şi TV folclorul? Grigore Leşe. Aşa cum este, aşa cum se prezintă ACUM în hotarul satului: strident, aspru, viu, - în enclavele care îl mai păstrează - sau agonic, poluat, aproximativ, în comunităţile mai puţin conservatoare. Trebuie să înţelegem odată pentru totdeauna că muzica ţărănească nu are nicio legătură cu muzica populară. Muzica tradiţională, ţărănească în cazul românilor, este o muzică utilitară sau de ceremonial. Această muzică nu evoluează ci se transmite din generaţie în generaţie precum limba maternă, în timp ce muzica populară a apărut din diferite raţiuni şi este predispusă înnoirii. Nu cred că folclorul tradiţional, prin trans-

miterea despre care vorbeam, a fost supus unor intervenţii atât de brutale încât s-a transformat în aşa numita „muzică populară”. Muzica populară este altceva. Este golită de mesajele transmise pe plan ceremonial şi se îndreaptă spre o altă finalitate, cea comercială. Mai mult, devine muzică de companie asemenea muzicii lăutăreşti, transformând actul folcloric întrun bun de consum, tributar modei şi exploatat ca atare. Din cauza invaziei kitsch-ului în această zonă, publicul avizat refuză orice fel de ofertă grefată pe tradiţional iar majoritatea tinerilor au pur şi simplu oroare de tot ce înseamnă folclor. Eu mă străduiesc ca, printr-o temeinică arheologie a textelor şi liniilor melodice, să aduc în scenă

stratul arhaic al muzicii tradiţionale iar în emisiunea La Porţile Ceriului să prezint oameni adevăraţi, care mai păstrează încă acea sfinţenie a ţăranului de odinioară. Poate de aceea cărările amăgitoare au dispărut iar drumul s-a deschis drept şi m-a purtat de data aceasta într-o Dobroge care credeam că de mult nu mai există. La Drum. Cum vedeţi capătul drumului? Grigore Leşe. Drumul e ca horea în grumaz: poate continua la nesfârşit deoarece se re-creează în fiecare moment. Nu cred că există un capăt al drumului ci numai o parte nevăzută a lui, care continuă în viaţa de dincolo.

cu simţul umorului. cum spuneau bătrânii ) a trebuit să se strămute mai spre Olt. într-o discuţie cu explicaţii în care pregătitrea aperceptivă este lungă. nou român şi poate. români. catolici. l-au botezat Nou Român. Aici oamenii au cnstruit un alt sat pe care. reformaţi şi adventişti. pentru a nu-l urmări necazurile trecutului. cine ştie. poate nu întâmplător aproape în centrul României. cu aproape 3 km mai la nord-est de locul actual. datorită unei puternice alunecări de teren („s-o cofundat”. în dreapta Oltului. ste situat în sudul Transilvaniei. Oamenii locului. ortodocşi. a foSt denumit de-a lungul vremii neu rumäniSch. Dar asta s-a întâmplat demult. Új román.20 Un sat cu nume de țară Ioan MICLEA foto: Dan ARHIRE Noul Român Se numeşte Nou RomâN şi are o exiStenţă de aproape 1000 de ani. sunt paşnici. probabil. unguri şi ţigani. la începuturile sale. în viitor the new romanian. se înţeleg şi se ajută . Localizat. Dovada este că s-au întemeiat familii mixte şi se cântă la toate petrecerile „Noi suntem Români”. E . în zona de hotar numită „Selişte” (se pare că acesta ar fi fost şi primul nume pe care l-a avut). asta echivalând cu Potopul lui Noe sau Facerea lumii. noianul ţi-o retează: „Nu mă lua de când era Nou în Selişte!”. astfel încât acum.

O rămas văduvă de război. Îl ducea pe tata în cârcă la stână. să poarte nume de împărat? După ce şi-a revenit. Solomoane!”. boală pe care o căpătase în război sau în prizonierat. nu ţ-am spus? -Îhâ.. nu-ţ poci spune. că şi pe el tot Miclea îl chema .. -Tată. Şi.. care nu scăpa din ochi toată stava de cai. ca pe noi. Ea era muma tatii. ca mine. dacă-l întrebai “Câţi ani ai ne΄ Matei?” el zâceă “Un an“ or΄ “Cinci ani“ or΄ “Şapte ani “ or΄ “ Cinsprăce ani“.îl chema Matei. nu şi l-a ales el. Pare-se că atâta mai putea zice nea Victor când venea seara de la cârciumă. de una care era me proastă-n sat şâ nu grăia ghine îi zâceă . râdeau şi îmi era ciudă că nu pricepeam nimic.”. Era tata lu΄ tata lu΄ tat΄ al dumneata. c΄o fo΄ dispenzat. era strămoş. “Bă. Cum el. La început a simţit un fior. Merg cătanele pe drum. numai de ei ştiute şi râdeau. Şi când eşti singur cu oile şi te saturi şi de fluier. Mateiu΄ Miclii. şi-ntoarce armăsarul lu΄ Flocan. de . de sărbători şi când ploua”. îţi trec prin cap tot felul de gânduri. un cioban. da΄. . în pădure la stavă. c-o ia Cătă Săsăuş! Nea Victor era mai blând... da΄ cât era de mare tat΄al dumneata? -Pe. când mergeam şi noi.că de la o sută încolo. care într-o zi s-a gândit că poartă numele marelui împărat şi înţelept Solomon. Era um om glumeţ şi povestea cu tata tot felul de întâmplări trăite sau netrăite.. Ş΄ape tata lu΄ Niculaie o fo΄ Mateiu΄ Miclii. micule.. Victoru΄ lu΄ Achimu΄ Căluşului. suta n΄o me puneă. adică atunci când nu se foloseau caii la muncă. era copil de.. ie. era stăvar la cai.. Şâ pe tata lu΄ tat΄al tati l-o chemat Niculaie. -Nu! Tata era Ilie şi pe tat΄al tati l-o chemat Ion ş΄o murit în războiu΄ din nouă sute paisprăce în Galiţia. ş΄ape tata di΄aceă n΄ o me fo΄ luat în armată. el . Făceu glume unul pe seama celuilalt. bum. aşa le zâceă. Când mă ţineam mai aproape de ei. O me ştii pe mama Nuţa? -A cu nasu΄ ascuţit? -Ie.. numai ei ştiau de ce. cel din faţă cu bâta ţinută în dreptul gurii pe post de trompetă şi cântau “Foaie verde ş-adurlum. mă. adecă Matei a lu΄ Miclea. Ion o fo΄ bărbatu΄ mami Nuţă. Nu avea copii şi se mira foarte tare când vedea câtă mâncare lua tata în traistă.. ca şi când ar fi săvârşit o impietate. întâi mai încet şi apoi din ce în ce mai tare.de fapt era numele cu care părinţii lui l-au botezat. a început să strige: “Solomon!”.. că nenea Victor îi bătrân. la Victoria! Tata are acum optzeci şi unu de ani. păr în zece ani. Iar tata şi nea Victor râdeau. să aud ce spun. tata.bum. că să duce-n cucuruz. îmi zicea: -Ioane.21 De unde ne vine puterea -Un strămoş de-al nostru o trăit o sută şi şaisprăce ani îmi spunea tata când eram copil .s-a gândit cum s-ar auzi numele unui împărat... Uneori defilau în pas cadenţat unul înapoia celuilalt. Bum. da΄ ala n΄o lucrat în gaze. zicea: -Du-te tu.. patru copii.. -Şi Mateiu Miclii era tata lu΄ tat΄al dumneata¬? -Nu mă. care era mai în vârstă decât tata. pe care-l chema Solomon şi care fusese toată viaţa cioban. “Solomoaaaneee!”. Poate-l ajunge pe Mateiu΄ Miclii. La stavă avea un tovarăş. O fo΄ cioban. du-te-ntoarce-o pe Zalinca (o iapă) lu΄ Moise. bum.zâceă tata Un cioban împărăţit Când aveam vreo şapte ani tata şi-a mai luat o slujbă: “duminica. avea astm. Da. că râdeau. păr vi creşte me mare. Şi altele de felul ăsta. Într-o zi au povestit despre bunicul lui nea Victor. Aşa s-a întâmplat şi cu bunicul lui nea Victor. Cel puţin asta am înţeles eu. strigat aşa cum strigă un cioban după slugă. şi asculta cum răsună în pădure.

în Dobrogea. bine călăuzit. 18) a trecut şi Sfântul Apostol Filip. venind din Asia prin Sciţia Mare (sudul Ucrainei) şi coborând prin Sciţia Mică. predicând şi aducând mulţi localnici la credinţa creştină şi rânduind pentru ei episcopi. lipit de buza pădurilor de tei şi a viilor nesfârşite. trece întâi prin triunghiul sfânt din marginea ei (după cum a fost numită zona mănăstirilor foarte apropiate ca distanţă de la Celic Dere. va reveni. pg. De ce? Ne răspunde la această întrebare istoricul Octavian Bounegru. Cele două aşezăminte monahale de măicuţe (Celic Dere şi Saon) şi cea de călugări (Cocoşu) au parte de mulţi oaspeţi la sfârşiturile de săptămână şi de multă tihnă în restul zilelor. ci a fost hrănit secole de-a rândul cu pătimiri şi morţi martirice mărturisitoare ale credinţei. prin cetăţile litorale ale Pontului Euxin şi tot pe aici. după cum ne încredinţează preot profesor doctor Mircea Păcurariu (Istoria Bisericii Ortodoxe Române/ Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române . prin nordul Dobrogei. 2006. tenebroasă şi încă nu pe deplin dezvăluită. Pătimirilor şi }nvierii! Căci pe aici. chiar dacă nu întotdeauna agreabil roţilor maşinii. cel dintâi chemat. . este frumos în orice anotimp pentru ochii omului. însă. Şi tot aici. pe marginea Dunării şi Deltei Dunării. creştinismul propovăduit de Apostolii lui Iisus Hristos nu a rămas o amintire după trecerea lor. astfel că cine a fost o dată. grădină a Maicii Domnului”! Drumul dintre mănăstiri. Căci e un magnetism anume în triunghiul sfânt de la marginea deltei care vine dintr-o istorie zbuciumată şi profundă. Frumuseţea caldă a locurilor şi pacea împăcării cu sine şi cu lumea dintre zidurile lor atrag oamenii la aceste mănăstiri. cu siguranţă. Botezului. a trecut Sfântul Apostol Andrei.Bucureşti. iar şi iar. preoţi şi diaconi. Cocoşu şi Saon) pătrunde mai bine o parte din înţelesul expresiei „România.22 Sfinții martiri din Grădina Maicii Domnului Dan ARHIRE text si fotografie el ce se îndreaptă spre Delta Dunării şi. mult mai mult decât în alte locuri. peste care. s-a C aşternut ca un zâmbet creştin primirea în nădejde a aproape două mii de prăznuiri ale Naşterii.

cât şi numeroase surse epigrafice. adică a religiei creştine. Membru al School of Historical Studies . la care se adaugă o criptă martirică care conţinea resturile bine păstrate . nu a făcut excepţie.şi trebuie s-o spunem. împotriva religiei lor şi. de pildă. cum ar fi Tomisul.) sânge de martir”.h. De altfel. Universitatea „Al. Acolo. Membru al „Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine” (din 1996). Din acest motiv.Institute for Advanced Study – Princeton (din 2004). demonstrează faptul că persecutarea creştinilor şi martirizarea acestora pe teritoriul Scythiei Minor.este vorba despre împăratul Decius . I. până la sfârşitul secolului al III-lea. Cuza”. Director al Centrului de Studii Egeo-Mediteraneene al Universităţii „Al. purtând inscripţia : „ aici şi acolo ( adică sus şi jos. fără îndoială că nici Scythia Minor. mai precis către mijlocul acestui secol.pentru ca secolul al II-lea să fie oarecum liniştit din acest punct de vedere. Aşa se face că încă din secolul I d. împotriva concepţiilor lor. Membru al Societăţii de Studii clasice din România (din 1988). aproape. este primul mare persecutor sistematic al creştinismului şi lucrul acesta a afectat în mod vizibil relaţia dintre stat şi noua religie. Se cunosc numeroase liste de creştini martirizali. monarhia de tip oriental a lui Diocleţian. Dobrogea de astăzi. ceea ce va crea premizele Născut la 29 iulie 1956. de pe la mijlocul secolului I. din acest punct de vedere şi una dintre cele mai importante descoperiri este fără îndoială. persecuţiile din timpul lui Nero. în jurul anului 250. a reprezentat. Secretar ştiinţific al Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice de la Universitatea „Al. sunt dovezi certe descoperite ale unei politici sistematice de persecutare a comunităţilor creştine. un fenomen curent.împotriva creştinilor. I. Este vorba de Diocleţian însuşi. odată ce creştinismul. în Ploieşti Profesor universitar doctor. începutul secolului al IV-lea. care este şi astăzi interpretată din mai multe puncte de vedere. să spunem. care a dat câteva edicte în care era condamnată şi interzisă religia creştină. n. Facultatea de Istorie. mai ales. comunităţile creştine să se dezvolte din ce în ce mai mult.” mari din această provincie. şi alte manifestări de acest tip. Este cunoscut. Noua religie. asta şi pe fondul răspândirii şi consolidării comunităţilor creştine din tot Imperiul Roman. ultimile 3-4 decenii au scos la iveală informaţii deosebit de preţioase privind creştinii martirizaţi din Scythia Minor. care a impus noi repere şi noi modalităţi de comuniune între om şi divinitate afecta într-un mod paradoxal însăşi originea statului roman.23 CURRICULUM VITAE Creştinism pe limes “Începuturile vieţii creştine în Mediterana Orientală au reprezentat o modificare majoră în ideologia şi în viaţa religioasă a Imperiului Roman. perioada destul de lungă de 250 de ani. sub diverse forme.cum ar fi.creştinismul . Unul dintre cele mai spectaculoase situri. pentru dezvoltarea unei religii noi universale . cea de la începutul anilor ‘70. în primul rând la Roma . această nouă religie tindea să înlocuiască credinţele tradiţionale ale locuitorilor acestui imperiu. I. s-a răspândit din Levant în tot spaţiul Imperiului Roman . s-a pus în mişcare un mecanism extrem de dur împotriva noii religii. este marcată de mai multe episoade de reprimare sistematică a creştinismului. Iaşi Doctor în istorie (din 1995). se plasează prima persecuţie generală şi foarte dură a autorităţilor imperiale . Durostorum. originari din marile oraşe ale Scythiei Minor. Membru al Societăţii „Rei Craetariae Romanae Fautores” (din 1994). aceste forme de oprimare a manifestărilor creştine devin din ce în ce mai coordonate şi mai sistematice. şi de mai târziu .începând cu Constantin cel Mare. Şi aşa se face că la mijlocul secolului al III-lea. Cuza” din Iaşi (din 2001). Din fericire. după cum spuneam. atât cercetările recente arheologice. Însă este cunoscut faptul că abia după instaurarea unui nou tip de monarhie. faptul că în timpul lui Diocleţian şi imediat după el a avut loc. surse creştine. iar secolul al III-lea. după cum bine se ştie. Pe fondul acestor persecuţii sistematice. apoi Galerius. Noviodunum şi multe alte oraşe mai mici sau mai Lespedea de piatră care închidea cripta martirică de la niculiţel. pe fondul unei crize instituţionale şi administrative a imperiului. Cuza” din Iaşi (din 2002). înglobând spaţiul circum-mediteranean într-o accepţiune mult mai largă. în sensul că. Profesorul Victor Baumann a făcut această descoperire. şi anume mai întâi a uneia şi apoi a celei de a doua cripte cu martiri de la Niculiţel. într-o perioadă destul de scurtă dar foarte concentrată din punct de vedere a persecuţiilor. unele din ele exagerate uneori . răspândirea creştinismului a fost favorizată şi de faptul că imperiul însuşi era un mozaic etnic. Din fericire.n. Împăratul Decius deci. de pildă. este vorba despre doi creştini martiri necunoscuţi. treptat.din acel moment autoritatea imperială a avut în faţa ei un concurent extraordinar. vechi. Aşadar.

şi în acest fel. chiar. Sunt apoi cei din zona Niculiţel şi. o criptă. se ştie foarte bine. fără îndoială. Aşadar. despre puternica intensitate . Attalos şi Camasis. în sfârşit. arheologice şi literare. unde sunt cunoscute numele mai multor creştini martirizaţi. Ceea ce este interesant pentru acest fenomen privind răspândirea creştinismului în această zonă. în cetatea Halmyris sub pavimentul unei bazilici creştine situată aproximativ în mijlocul fortificaţiei. Este aceasta. Este o descoperire care deja a intrat în circuitul mondial al descoperirilor din acest spaţiu. unde sunt din listele de martiri ale imperiului mai bine de 15 nume . mai precis în fortificaţiile romane din această provincie. cunoscuţi din izvoarele creştine timpurii. printre care un anume Darius. La mai bine de două decenii distanţă în timp. apoi Noviodunum. anume din nordul provinciei Scythia Minor. istorice. în jurul marilor oraşe de pe limesul dunărean. a descoperit la Murighiol. desigur.cunoscuţi sau anonimi. care completează tabloul răspândirii creştinismului în Scythia Minor. conţinând resturile a doi creştini martirizaţi. persecuţiile care au afectat întreg imperiul roman sunt mai mult decât bine documentate şi în spaţiul nostru. au contribuit la dezvoltarea comunităţii creştine din acest spaţiu. pentru că. dintr-o regiune orientală a imperiului probabil din vestul Asiei Mici . Epictet şi Astion. în apropiere de Cernavodă. vorbeşte. pentru că cei doi veneau de undeva. şi aşa se face că insistenţa cu care persecuţiile au încercat să juguleze acest fenomen. un colectiv condus de Mihail Zahariade şi din care am făcut şi eu parte. un cavou. mediul militarilor oferea un cadru care era în concordanţă cu religia creştină. într-un mediu favorabil. Filippos. Epictet şi Astion.” Inscripţie din capela criptei martirice de la Niculiţel: „Martiri ai lui Hristos” ale patru martiri. dar în care creştinismul s-a aclimatizat pe un front foarte propice. geografice. adică de pe graniţa fortificată a imperiului din această zonă. adică la scrierile antice creştine despre martirii din acea epocă) arată că comunităţile principale de creştini din această provincie se grupau în gen- eral. Este cazul oraşului Durostorum.24 Inscripţie din capela criptei martirice de la Niculiţel : „Martirii/ Zotykos/ Attalos/ Kamasis/ Filippos” a vieţii creştine din această zonă. de fapt. o zonă periferică imperiului. o dovadă extrem de importantă în legătură cu consistenţa organizării creştine din Scythia Minor. Aceasta.unii vorbesc chiar de câteva zeci . nu în totalitate. cum spuneam. cei doi de la Halmyris. ale căror nume au fost scrise pe pereţii interiori ai acestui cavou: Zoticos. este cazul fortificaţiei şi oraşului de la Axiopolis. prin aşezarea lor la Halmyris. din surse antropologice. este că din cercetările de până acum şi din sursele pe care le avem (mă refer la izvoarele hagiografice. cei care au imprimat un nou curs fenomenului de răspândire a creştinismului în acest spaţiu.

Hr. dar nu decapitări. nu se mai păstrează în forma originală.305 p. Brevianum Syriacum (cel mai vechi martirologiu răsăritean). În Actele martirice cunoscute. se aflau osemintele mărunţite şi amestecate cu pământ ale altor doi bărbaţi. În compartimentul inferior. la rândul său compartimentat. în nordul judeţului Tulcea. în locul numit „La plăcintă”. S-au constatat semne vizibile de martiraj. lipsite de veşminte şi fără vreun obiect alături. scris între anii 370 - 380 p. constatând că înăuntru se aflau doar nişte oseminte. inscripţia „Martirii lui Hristos”. sperând în comori. scrisă în alfabet grecesc. s-a început căutarea de informaţii scrise. În cel superior se aflau întinse osemintele a patru bărbaţi. însă.Constanţa. martirizaţi cu certitudine cu mult înaintea celorlalţi patru. Moaștele de după potop În primăvara anului 1971. Deoarece amănuntele erau necunoscute cercetătorilor. Martyrologium hieronymianum. Arheologii au început imediat cercetările care s-au extins pe parcursul mai multor ani în diverse etape. Cele patru trupuri fuseseră aşezate într-un sicriu comun. o compilaţie apuseană din secolul VII. Editura Arhiepiscopiei Tomisului).) este păstrat în forma prescurtată inclusă în Martirologiul roman (latin). ploile mari şi inundaţiile au descoperit. Documentele hagiografice.Hr. însoţită de monograma lui Hristos. se afla inscripţia „Martirii/ Zotikos/ Attalos/ Kamasis/ Filippos”. Ele au stabilit că apele au scos la suprafaţă „un monument unic în Europa. Cercetătorii au descoperit cu înfrigurare şi uimire că volumul criptei era împărţit. au spart cupola. intrarea în încăperea în care se aflau era acoperită cu o lespede pe care se afla următoarea inscripţie: „Aici şi acolo. iar Sinaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae din secolul VIII este o listă de sfinţi şi stă la baza calendarului ortodox. Pe peretele din dreapta. . Pe peretele din stânga se afla. sub aceeaşi monogramă a Mântuitorului. De asemenea.25 Clădirea de protecţie bisericii cu cripta martirică de la Niculiţel. la Noviodunum (Isaccea) fără a se cunoaşte. prin ardere. zdrobiri sau tăieri de membre. atât prin concepţia sa arhitectonică. în două compartimente.). anul. la Niculiţel. aspectele carenţiale ale osemintelor descoperite dovedeau un trai ascetic. Deşi acestora nu le erau specificate numele. Sângele martirilor . partea superioară a unei cupole de cărămidă. pe proprietatea localnicului Botea Mitu. trei dintre ei cu vârste cuprinse între 45 şi 55 de ani şi al patrulea care nu depăşise vârsta de 35 de ani. ce realizează prima transpunere în arhitectura creştină a monumentelor greco-romane. doar despre Filippos ştiindu-se că a fost martirizat la data de 4 iunie. formată prin ataşarea unui P pe partea superioară a hastei verticale a unei cruci simple (crucea monogranată). care cuprind copii ale pro- ceselor verbale de judecată (ACTA) şi care au fost în mare parte distruse din ordinele împăraţilor Diocleţian şi Galerius (303 . pe verticală. stă la baza martirologiului roman. nu existau referiri. pe orizontală. cât şi prin numărul mare al martirilor aflaţi în interiorul său” (Victor Henrich Baumann. Oamenii. la rândul lor. 2004. sânge de martir”.

cu o mare doză de probabilitate cele iniţiate de conducătorul vizigoţilor păgâni. la sfârşitul secolului IV. după martiraj. ceea ce atestă importanţa ei zonală şi numărul mare de creştini trăitori în zonă. odată refăcut. începutul secolului V. Basilica paleocreştină de la Niculiţel. la construcţia criptei martirice s-au folosit materiale aflate în compunerea hipogeului. într-o perioadă de persecuţii anticreştine. 70 m. imediat după moartea lor. căci atât dovezile arheologice cât şi raportul antropologului doctor Dardu NicolăescuPlopşor atestă faptul că. care după 376-377 provoacă prăbuşirea în întregime a limes-ului dunărean în Scythia Minor. fără dubii. actuala Dobroge. este astfel depănat de domnul Victor Henrich Baumann. Athanaric. criptei revenindu-i rolul de depozitar atât al moaştelor celor patru martiri „noi”. intrarea în criptă a fost zidită şi tencuită. sfârşitul secolului IV. Atallos şi Camasis au dus o viaţă ascetică ca mărturisitori ai lui Hristos şi au murit de moarte martirică la Noviodunum. În consecinţă. cripta a fost special construită pentru cei patru sfinţi martiri. oricum înaintea descompunerii părţilor moi. imediat după momentul martirajului. ceea ce sugerează că a fost ridicată într-o perioadă de tulburări şi persecuţii anticreştine. în cazul acestora. cât şi celor doi „vechi”. pe proprietatea unui fermier. peste douăzeci de ani. martirajul ca fiind săvârşit la Noviodunum (Isaccea). Cripta martirică . mult mai vechi şi ale căror nume nu se mai cunoşteau. trupurile neînsufleţite au fost aduse de la Noviodunum la Niculiţel. pe care se afla deja un hipogeu (mormânt) ce conţinea osemintele a doi martiri întru Hristos.IV-V) la dimensiuni impresionante: lungime aproximativ 40 m şi lăţime 14. sub al cărei altar fusese construită cripta martirică a fost construită şi s-a extins (sec. pentru a fi ferite moaştele de pângărire. Filippos. este vorba despre o primă înhumare. Firul povestirii. arheologul care.26 Numele celor patru martiri de la Niculiţel erau cunoscute de Martiriologiul hieronymian care atesta. Toate acestea par a sprijini ipoteza că Zoticos. s-a ocupat de cripta martirică (redăm rezumat): dovezile arheologice atestă construirea criptei martirice şi a bazilicii sub altarul căreia era amplasată la momente apropiate.

După developarea filmului şi facerea fotografiilor. şi cu ochiul liber. Attalos şi Camasis în fiecare an. de Prea Sfinţitul Gherasim. De atunci au fost săvârşite astfel de procesiuni. sub un baldachin. locul martirizării lor. s-a făcut prima procesiune a acestor sfinte moaşte şi anume în data de 3 iunie 2001. însoţită de credincioşii care vin din toate colţurile ţării. intră sub forma unui glob de lumină în criptă! Aceasta nu s-a văzut. Suntem convinşi că există şi explicaţii ştiinţifice! . în noaptea de 3 spre 4 iunie. aflat la câţiva kilometri de Tulcea şi păstorit. cu prilejul primei procesiuni. după care. un centru monahal puternic. cuibărindu-se. Procesiunile se petrec astfel: în data de 3 iunie. rămân doar câţiva călugări care fac rugăciuni până dimineaţă. moaştele celor patru sfinţi martiri de la Niculiţel au fost duse spre cercetare antropologică eminentului specialist doctor Dardu Nicolăescu-Plopuşor. În biserica mânăstirii Cocoş. ajunul sărbătoririi lor. După treizeci de ani. atunci când. după instalarea ca Episcop al Tomisului a Înalt Prea Sfinţitului Teodosie. cortegiul se îndreaptă spre cripta din biserica paleocreştină. sfintele moaşte pleacă în procesiune într-o căruţă trasă de cai spre Isaccea. a constatat că într-una dintre acestea o rază de lumină cade oblic pe călugărul stăruitor în rugăciune. Lumea pleacă apoi şi. Zoticos.27 Fotografia cu raza de lumină Raza de lumină După noua descoperire din primăvara anului 1971. însă. După oficierea unei slujbe la Isaccea. un frate de al său a făcut câteva fotografii. cu sfintele moaşte ale Sfinţilor Martiri Filippos. pe când un călugăr se ruga în faţa criptei martirice cu Sfintele Moaşte. În 1974 Patriarhul Iustinian a binecuvântat ridicarea moaştelor şi aşezarea lor la Mânăstirea Cocoş. moaştele au fost aşezate în patru sicriaşe expuse vederii credincioşilor. după care urmează transportul sfintelor moaşte la Mânăstirea Cocoş şi praznicul sărbătorii. unde au fost descoperite şi unde sunt reintroduse. pe atunci. după care se mai face o slujbă. în faţa clădirii de protecţie a criptei şi bisericii paleocreştine are loc slujba cea mare a Sfinţilor Patru Martiri de la Niculiţel. În anul 2001. pe timpul nopţii.

alăturată. fiind ridicată zidăria exterioară. Attalos şi Camasis se ştie că au fost martirizaţi la Noviodunum (Isaccea de astăzi) într-o zi de 4 iunie. şi că biserica vie. şi rămasă aşa. a fost construită în a doua jumătate a secolului XIX. Preotul Nadoleanu. locul de adunare şi închinăciune al creştinilor în perioada romană. ziua de 4 iunie a devenit ziua sfinţilor şi este însemnată cu roşu. Zoticos. legenda spunând că astfel s-a dorit pedepsirea în veci a unui împărat roman. Nu se cunosc exact detalii despre motivele care au stat la baza martirizării lor. de piatră. care.28 Bisericile din Isaccea altar. a fost începută construcţia unei biserici noi. aflată în centrul localităţii şi având hramul Sfântului Gheorghe. sunt ultimele opt rânduri ale unei inscripţii pe care istoricul Alexandru Barnea o consideră ca datând. este mai importantă decât biserica moartă. în chiar ziua de 4 iunie. un fragment inferior dintr-un monument provenind din zona fortăreţei Noviodunum. dar până la ferestre. adică lumea care să vină la slujbă şi rugăciune. nimeni nu ştia că aceasta se petrecuse tot într-o zi de 4 iunie! Dacă ar fi ştiut. Ce se ştie astăzi este doar faptul că cea mai veche biserică ortodoxă din Isaccea. în zidăria piciorului mesei de Interesant este că această inscripţie este plasată cu susul în jos în zidăria piciorului mesei de altar. mult mai mare decât cea existentă. poate şi pentru că se închinaseră lui Hristos Dumnezeu în catacombele de sub biserica veche. amănuntele legate de martirizare şi locul precis din cetate sau din afara ei în care au fost martirizaţi. probabil. după 102 ani. Cert este că. în ciuda încercărilor tuturor preoţilor care au slujit aici. din secolul II p. poate. cu peste 1400 de ani în urmă. pe contur. Poate. „pe vremea turcului”. în 2006 slujea în biserica Sfântul Gheorghe din Isaccea. Anume indicii par a încadra inscripţia în epoca lui Hadrian. dar nu se ştie în care an. ne-a spus că biserica se va termina doar dacă va vrea Dumnezeu. Despre Filippos. al Sfântului Gheorghe! În 1906. când. Toate acestea sunt pomenite într-un proces verbal. ce fuseseră martirizaţi chiar aici. nefiind suficient să vrea doar omul. încheiat în 1906.Hr. hramul celor patru sfinţi martiri. preoţii i-ar fi dat. însă. În calendarul creştin ortodox. dar cu acelaşi hram. biserica „nouă” nu a putut fi terminată. Zoticos. pe locul unei alte biserici mai vechi. Attalos şi Camasis.. nimeni nu ştia de sfinţii Filippos. deasupra unor catacombe. prigonitor al creştinilor! Biserica veche şi zidirea neputincioasă a neterminatei biserici noi . Mai precis. În biserica veche există prinsă. de pe un monument ridicat în cinstea unui împărat roman. poate din soclul unei statui.

se leagă şi legenda întemeierii Niculiţelului. 18 iunie 2005. Anne O’ Brien (Franţa. coloana de foc a apărut din dreptul picturii medalion de pe tavanul paraclisului. fără barbă. Încercând să dezgroape metalul lovit de cuţit a dat peste partea de sus a unei cruci de fier. aflat deasupra altarului. batjocorită de păgâni. la paraclisul mănăstirii de la Celic. La Celic. care se curăţă singură. Ei nu au reuşit. muzeograf la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM) Tulcea. a fost o biserică-paraclis. datată în prima jumătate a secolului XIV. nici un semn de arsură sau de alt fel. de asemenea. pentru a doua zi. aveau să fie martorii unui fapt aparent inexplicabil. La un moment dat. semne fizice ale trecerii lui pe acolo nu sunt! . au fost martorii unei extraordinare întâmplări: În timp ce măicuţa Arsenia depăna povestea unei icoane mai puţin obişnuite. Deasupra bisericuţei (o încăpere cu tavanul drept. după ciobanul Niculiţă care a descoperit biserica Sfântul Athanasie. nu întâmplarea!) le-a alăturat la ora 16. se află biserica Sfântul Athanasie. 40 de ani). s-a reînfiinţat localitatea lor cu numele actual. pictură ce îl înfăţişa pe Sfântul Evanghelist Matei. în locul numit „Cetăţuia”. în sudul localităţii. am constatat că nici pe tavan şi nici pe mochetă nu există nici un fel de semn de arsură. Niculiţă a auzit un sunet metalic şi şi-a văzut cuţitul zburând cât colo. salvate cu prilejul restaurării. o capelă de curte feudală. se juca înfigându-şi cuţitul în pământ. iar Valeriu Leonov traducea în limba engleză pentru cei patru turişti. pe verticală. Deplasându-ne la faţa locului. cu uimire. într-o zi pe când îşi păştea oile. Au chemat un preot care. când românii sărbătoreau Moşii de vară şi se pregăteau.29 Biserica Sfântul Atanasie La marginea Niculiţelului cel tăinuitor de comori creştine. obişnuit) se află o altă încăpere. în care nu se află. sunt extraordinar de frumoase. îngropaseră biserica spre a nu fi pângărită. De atunci. de praznicul marii sărbători a Pogorârii Sfântului Duh. adică. la numele sfântului Athanase. După mărturiile celor prezenţi. aparţinând probabil unui conducător local. Nick Dent (Anglia. datând din secolele XI . Conform acesteia. dar cheia era în broască. instalaţia electrică nu a fost în nici un fel afectată. Atunci a chemat ajutoare şi. 29 de ani) şi măicuţa Arsenia de la mănăstire. un zgomot asurzitor însoţit de o lumină orbitoare au inundat biserica. martiraj! Trei personaje (nu patru. care Scena martirajului. lucruri neobişnuite urmau să se petreacă. De asemenea. să o răsucească spre a deschide uşa bisericii. care. fulger în paraclis Sâmbătă. până la podeaua acoperită cu mochetă. de stâlcire. de zgâriere. reprezintă scena unui. un păstor numit Niculiţă. poate. aflat pe peretele stâng al bisericii. pe care întâmplarea (sau. Biserica dezgropată de Niculiţă şi tovarăşii săi era încuiată.. De asemenea. iar al doilea. îl reprezintă pe Iisus Hristos tânăr. pe rând. o reprezentare extrem de rară a Mântuitorului. iniţial. Celine Ecobichon (Franţa. Dacă cei şase au văzut un fulger (ceea ce este puţin probabil!) în biserică. din judeţul Tulcea. ca rezultat al apariţiei incredibile şi inexplicabile a unei coloane de foc ce a unit tavanul cu podeaua. 24 de în opinia noastră. Şase persoane. cum ar spune cronicarul! Cele două fragmente din pictura iniţială. soţia sa. Irlanda).XII.30 în paraclis. preţ de câteva fracţiuni de secundă. au văzut conturându-se în faţa lor o biserică. abia din secolul XVI devenind biserică parohială. numele tuturor sfinţilor. ce-i drept!) sunt împunse cu un trident! Biserica Sfântul Atanasie ani). cred niculiţenii. De biserica Sfântului Athanasie. însă. este o bijuterie de „smerită mândrie”. poate chiar tainic cuvântătoare: primul. se spune. pe când înlăturau pământul.. restaurată şi redată cultului după revoluţie. Valeriu Leonov. Johnny O’ Brien (25 de ani. probabil deservind un nucleu monastic. cheia s-a putut răsuci în broască şi uşa bisericii s-a deschis! Vechii locuitori. făcând rugăciuni. a început să citească. s-au descoperit şi ruinele primei biserici pe plan treflat din ţara noastră.

strălucitoare. nici unul din noi nu ştiam ce să credem! Totul s-a lămurit. icoana se curăţă singură. unde se slujeşte tot timpul. în acel moment. la fel. . în acest moment fiind curăţată cam pe jumătate. În poziţia în care mă aflam eu. Am plecat spre mănăstire. de la intrarea în sfântul altar. Pentru că mă ocup de fotografie. La această oră era închis şi muzeul şi paraclisul în care se afla icoana Mântuitorului. în 18 iunie. cel cu ferestre. în general. Am vorbit cu maica Arsenia. cu o zi înaintea marii sărbători creştine a Pogorârii Sfântului Duh. cea de la intrare. nimic.30 Ce spune Valeriu Leonov „Sâmbătă. În acest moment. Deasupra bisericuţei nu este acoperişul clădirii. şi cu umărul stâng spre altar. coloana de foc. ploaia aproape s-a oprit. Johnny O’ Brien. eram cu spatele şi am văzut doar lumina reflectată de pânza albă. nu există nici un semn. Între timp afară ploua. cu toate geamurile şi cu singura uşă. a donat stareţului de atunci. în următoarele minute. nici un semn”. unde am ajuns pe la trei şi jumătate. m-am hotărât să plec cu bicicleta spre pădure. cu acel zgomot puternic. În momentul dăruirii ea arăta pătată ca şi cum ar fi curs ulei pe toată icoana. cea care se curăţă singură. Ceilalţi trei turişti văzuseră coloana de foc doar parţial. ci o altă încăpere în care. Nu exista şi nu există nici un semn de arsură. iar ochii Mântuitorului se vor deschide. dar nu cu ecou foarte mare. între tavan şi podea. sau curgere. Nu mai ţin minte când. nici pe podea. a soarelui. ca de trăsnet. iar cei patru străini erau cu faţa spre mine. cu faţa spre peretele opus. Pe drum am întâlnit nişte turişti. nici pe tavan. spre peretele fără ferestre. pe care îmi pare rău că nu pot să-l descriu exact. Athanasie Lisevenko. din care a plecat coloana tunătoare de lumină. care ne-a deschis paraclisul. De atunci. ne-a arătat locul din paraclis unde. icoana pe care doream să le-o arăt. închise. întrucât eu mă aflam între ei şi aceasta. un zgomot între trăsnet şi prăvălire. Maica Arsenia) Icoana de pe tavan a Sfântului Apostol Matei. ceilalţi erau muţi şi se uitau unii la Valeriu Leonov. puternică. astfel încât încăperea în care ne aflam era. la ce parte a povestirii. un soldat austriac. aproximativ orientată la fel. cel care a fost şi întemeietorul mănăstirii de la Celic. nu rece. dar pe măsură ce măicuţa ne vorbea şi eu traduceam în engleză. anume pictura medalion reprezentându-l pe Sfântul Evanghelist Matei şi locul de sub medalion. nu este nimic degradat. care nu are ferestre. în biserică s-a auzit un zgomot puternic. I-a spus stareţului că atunci când ea se va curăţa. oarecum. Am cules împreună scumpie. cu spatele spre peretele cu ferestre şi cu umărul drept spre altar. unde se slujeşte doar în duminicile de vară. Măicuţa Arsenia a intrat şi în altar. (cf. În orice caz. Măicuţa Arsenia îşi făcea cruci tot timpul şi se ruga. o icoană fără ramă. pe podea.mi s-a ridicat părul pe mâini şi pe cap. care a durat mai puţin de o secundă. un sunet foarte puternic. unde se afla mocheta. dar mă aflam cu spatele spre peretele din stânga al încăperii. trecând prin zonă. Măicuţa Arsenia era lângă mine. ne-am întâlnit şi cu pădurarul şi pentru că ei îmi spuneau că ar dori să vadă ceva românesc. aş putea să descriu această lumină ca pe o lumină între cea de blitz şi cea. făcută sul. deodată. se va întâmpla un lucru important pe pământ. Părintele Lisevenko a primit icoana şi a înrămat-o. Johnny O’ Brien ne-a arătat locul de pe tavan din care a coborât coloana. Povestea icoanei Mântuitorului În timpul războiului ruso-turc din 1806-1812. Ea a intrat ultima şi a închis uşa. se formase. smeritul martor al întâmplării. însoţit de o lumină foarte puternică. ca cea de blitz! Prima mea reacţie . de degradare materială. alţii şi. dar totuşi caldă. dar nici acolo nu exista nimic. cel care a văzut cel mai bine ce s-a întâmplat. ca să culeg nişte scumpie. dar de câtva timp a fost adusă în paraclis. O vreme ea a stat în biserica mare a mănăstirii. acelaşi lucru întâmplându-i-se şi irlandezului care afirmase că nu crede în Dumnezeu. le-am propus să îi duc la mănăstirea Celic. De când a fost adusă în paraclis se pare că procesul de autocurăţire s-a accentuat.

dând impresia unei explozii. împăcânduse cu acea rază de lumină curbată şi cu acea coloană tunătoare de foc. asta este ceea ce am vãzut”. legende şi întâmplări uneori inexplicabile şi poate mai ascunde. Acolo. Eu și Johnny ne-am uitat cu atenție și la pictura din tavan.). Mãicuțele ne-au primit în camera de rugãciune. Priveam icoana lui Christ cu ochii inchiși și am fãcut câteva fotografii. dar sistemul electric funcționa. căci este loc binecuvântat de Dumnezeu cu sânge sfinţit şi multă frumuseţe. Aici şi acolo.31 Ce spune Celine Ecobichon “Afarã era furtunã mare. Va simţi ca pe un lucru firesc. venind dinspre centrul picturii (frescei) de pe tavan în colțul din stânga al camerei. Călugăr cu toacă de la Mânăstirea Cocoş. ÎN LOC DE ÎNCHEIERE Triunghiul sfânt de la Niculiţel a ascuns moaşte. „Aici şi acolo sânge de martir”. Nu știu dacă a fost un fel de miracol.n. La început am crezut cã fulgerul luminos ar fi putut fi un bec care explodase. În dreapta mea (stinga altarului) La Niculiţel. că o biserică nu poate fi terminată de 102 ani. care nu crede în Dumnezeu. . Ne-am întors puțin :îmi amintesc cã eram cu fața parțial cãtre ușa de la intrare când un trosnet puternic și o bubuiturã au sunat simultan. pentru că încă nu vrea Dumnezeu şi va căpăta convingerea că este un lucru firesc ca.sau ceva în legãturã cu furtuna. A urmat un tunet puternic ce pãrea sã dãrâme peretii și ne-a fãcut sã tresãrim. după şapte sute de ani. N-am reușit sã vãd de unde venea. mult mai târziu înțelesul acestei întâmplãri. direcționatã spre podea. Acolo. cum o fãcuseși tu (Valeriu Leonov. Auzeam furtuna cu tunete în timp ce ea istorisea și tu traduceai. călătorul va avea senzaţia translatării în dimensiuni paralele. Am privit atât fresca cât și podeaua și nu am observat nici o urmã de stricãciune. privind icoana care se curãța singură . Nu era nici un semn pe tavan”. Era ciudat pentru cã nu a lãsat nici o urmã de fum și nici pete arse ca și cum ceva ar fi explodat. Era ca o luminã strãlucitoare. Afară se auzeau surd tunete. Apoi am privit și celelalte icoane din încãpere. sună textul inscripţiei de sub altarul basilicii paleocreştine. Fiecare dintre noi are o interpretare proprie și poate vom descoperi cândva. nu prea tare. 1700 deani de lumină creştină. în tihna smerită a mânăstirilor Cocoş. unde au fost descoperiţi sfinţii martiri. a fost de acord cã a vãzut și el lumina venind din același loc. pe sub poalele pădurilor de tei. necredinciosul “Maicuța ne explica mãnãstirea și iconostasul. explicabil. în dimineața aceleiași zile. din care pãrea sã fi izvorât. În orice caz. ca și cum ar fi pornit dinspre pictura unui apostol de pe tavan. Ce spune Nick Dent. în triunghiul sfânt de la Niculiţel pare firesc ca toate acestea să se întâmple. Ce spune Johnatan O’Brien Deodatã o explozie mare s-a reverberat în întreaga încãpere. din toată pictura unei bisericuţe să se păstreze intactă doar o scenă de martiraj. La Niculiţel. am vãzut un fulger de lumina apãrând dinspre tavan spre podea. Apoi Nic. Celic şi Saon va privi lumea aceasta aşa cum este. n. Greu de explicat! Sã fie un semn? ”Eram în interiorul manãstirii Celic Dere. sau semn. Priveam în stânga icoanei și deodatã am vãzut izbucnirea luminii.

Atunci „episcopul Ghenadie a sfinţit ca preot pe diaconul Miron.conduse de cneji locali. tenaci. în îndelungatul drum care i-a purtat prin secole pe localnici. biserica.Ştefan Meteş. 1935 . Astfel. ntre dealuri împădurite şi printre linişti de vară verde ne-am întâlnit cu legenda unei biserici călătoare. erau persecutaţi şi socotiţi schismatici. dar găsit din belşug prin partea locului. sau cum apărea mai târziu în documentele medievale. Nu-l tulbură nici creştinii care descind în pelerinaj. deoarece se hotărâse izgonirea de pe aceste meleaguri a preoţilor români). dar suficient de departe ca să simţi vibraţia spirituală a locului de rugăciune. şi actul său de atestare are adânc înscris: anul 1636. Mai târziu ei puteau accede în ierarhiile bisericeşti din locurile de baştină. despre care vrem să vă povestim. Un fel de călătorii iniţiatice.32 B I S E R I C A „UMBLĂTOARE” DE LA CORMAIA Dan NICOLAU text si fotografie perisabil. după înfrângerea lui Mihai Viteazul. pe valea Bichigiului. vol II. din Sângeorz. însă. Valea Someşului Mare. Mai apoi a imperiului austro-ungar pentru argintul munţilor Rodnei şi a tot ce îmbogăţea acest ţinut. poartă hramul Buneivestiri. istoria notează păstrarea formaţiunilor statale româneşti numite cnezate. luna lui martie. Încăpăţânaţi. într-o coeziune comunitară remarcabilă. din Runcul Mănăstirii”. s-ar putea spune. Acasă. ca dată a împlinirii zidirii. „Vallis Rodenensis”. în mănăstirea cu hramul Podrov. Ca pretutindeni în ţară. 17. să-şi clădească locaşuri de cultmare parte din lemn. se află pe Valea Cormăii. Au continuat. mai ales vrednicia locuitorilor scuturaţi de convulsiile unei istorii crude. Documentele vorbesc despre sprijinul oferit cnejilor din Valea Rodnei de către domnitorul Petru Rareş pentru a se ridica o mănăstire între Hordou şi Telciu. când peste valahi au năvălit tătarii. Biserica noastră. alături de Cormaia. Năsăudenii îşi trimiteau la acea vreme copiii să înveţe slova creştină în mănăstirile din Moldova. până târziu în sec. material . XIV. un rol central l-a avut. mai există doar în memoria colectivă (Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania. fireşte. tradiţiile. Este menţionat la 1241. Zona este un tărâm de poveste. undeva aproape de Sângeorz Băi (1 km.). a stârnit de-a lungul vremilor interesul regalităţii maghiare. despre care doar auzisem. ne-a spus părintele Iacob Algeorge. dârji. Este şi motivul pentru care mănăstirile care apar în documente la 14 decembrie 1450 la Năsăud. someşenii şi-au păstrat statu- Î tul de populaţie majoritară. Acelaşi istoric susţine că popa Toader din Sângeorz se afla la 1600 în fruntea cetei de răsculaţi împotriva Dietei. Maieru şi Sângeorz. sau chiar mai frumos „Vallis Valachalis”. instituţiile administrative proprii.

de această dată de 20 de măicuţe. aşa că privind costurile şi consultanţa de specialitate. la 23 iulie. În 2003. cum spunea sfinţitul Nicodim „cine îl descoperă. conform documentelor. cu „12 perechi de boi” de aceiaşi sângeorzeni. Şi nu doar atât. împreună cu maica stareţă Ecaterina Ghiran o aduce după secole. pe vârful Pleşa. Cum spuneam. după o istorisire ca aceasta. au refăcut-o. Este vorba de un loc pe care. Şi acest popă Ion iaste fecioru popii lui Matei din Lăpuşu. Întâi a fost refăcută pe la 1746 de către ieromonahul Clement. cu sprijinul Înaltpreasfinţiei sale Bartolomeu. CORMAIA-10 MAIU’ 2008 . spre a lăsa locul noului edificiu. În mod cert. un miracol de longevitate. rămasă fără călugării care au plecat în Moldova. Tudor Zugravu. în măcar trei locaţii atestate. ne rămâne să înţelegem felul în care toate acestea s-au întâmplat. însă. Despre acesta din urmă aflăm din inscripţia unei icoane împărăteşti: „Această icoană. la locul său iniţial în Cormaia Valea Pleşii pe doar un hectar. deşi mort. Din locul în care s-a aflat şi la care prin osteneala unor dăruiţi slujitori s-a întors. A fost strămutată „pe tălpi”. când copacului. Aici a fost biserică parohială până la 1999. Acesta. Anuţa. a fost târnosită ca mănăstire de călugări după ce popa Constantin zis „Tânău” şi un fost episcop de Rădăuţi. părintele Algeorge a spus că „Bătrânica s-a întors la obârşie”. mult. pe tălpi. Spaţiul îngăduie cam 20 de persoane. creştinii Sângeorzului o desfac şi o remontează pe colina lui Malin. sau desfăcută bârnă cu bârnă şi realcătuită după un ingenios sistem al mesteşugarilor truditori (semnele se disting şi acum pe bârnele bisericii!). ne-a spus părintele ieromonah Nicodim Sângeorzan. Domnul Hristos împreună cu icoana Maicii Precistii Le-au făcut popa Ion dempreună cu fâmeia lui. Un alt miracol. i se cere iertare că îl tai”. pe malul stâng al Someşului. muncă de 3 ani (1748-1751) ajutaţi şi de un celebru artist al vremii. Tudor Zugravu”. Fără un ajutor financiar „de la Bucureşti”. acestea au fost plătite (ar fi tentaţia să spun „ascunde”. Iar acum. aşadar. biserica n-ar fi plecat nici astăzi de acolo. în 1761. de astă dată estetic. dar sângeorzenii nu au „eliberat-o” până la terminarea construcţiei. deşi la dimensiunile ei liliputane este greu de crezut cum a putut sluji o comunitate nu chiar mică. În chiar condiţiile în care un important personaj „de la cultură din vremea lui Ceauşescu” a subtilizat „legal” 5 icoane de la Cormaia. în apropiere. Vine să vadă viaţa de obşte şi să înţeleagă cine suntem. deşi se mai vehiculeză și cifra 6! A mai traversat şi un incendiu. Vlădica Misail. adunate „iarna. bisericuţa a călătorit. chiar Nicolae Iorga a vizitat-o şi „o fost căzut în farmecul ei”. cu boii. construcţia noii biserici a început în 1994 şi a mutat iarăşi bisericuţa cu câţiva metri. Mureş de unde părintele Nicodim a spus că „nu ai nici o şansă să le iei”. este adus la cârma mănăstirii. După incendiu. părintele Nicodim. ca să le fie lor şi ficiorilor lor pomenire în veci. aşa cum au ars alte biserici româneşti sub năpasta imperiului. îndemnaţi de un monah pe numele lui Macarie. pe care. atâta vreme. dacă nu s-ar fi construit alt lăcaş de cult în Sângeorz. Mai târziu. exceptând aprobarea care excludea explicit fondurile. ea a fost translatată (în formă nedemontată). mai vine”. dar nu numai! Până în anul de graţie 2004 această bisericuţă. Acest spaţiu spiritual al Năsăudului să ardă” (iar semnele focului există!). le are expuse într-o expoziţie personală la Tg. Prin 1905. se spune. a călătorit. de unde venim şi încotro ne ducem. în iarna lui 1820. este gardul din nuiele de alun. ale cărui icoane au dăinuit până astăzi. cu liniile arhitecturale împrumutate de la stilul maramureşean.33 Bisericuţa este. Despre ultima descindere. dar de fapt nu ascunde ci) ne arată cât de puternic s-a imprimat şi a dăinuit în rândul localnicilor sentimentul de apartenenţă la crezul în obârşie şi străbuni. Dar la ordinul generalului austriac Buccow „n-a vrut prin ingeniozitatea părintelui Nicodim de a găsi sponsori.

prin firea uşuratică a omului. brodate pe taină de mituri ca mătasea pe etamina goblenului.) Al treilea fel de animale este al acelora ce se numesc uri. că „urii sau boii sălbatici sunt. decât tăcerea celorlalte animale. ca culoare şi ca figură. iar capul celui răpus îi devenea stemă şi simbol al nobleţei lumeşti. le împodobesc de jur împrejur cu argint şi se folosesc de ele ca de cupe în ospeţele lor cele mari.: „(. Tinerii îşi întăresc braţele cu această îndeletnicire şi se exercită cu acest fel de vânătoare. dar mai puţin voluminos.9 m şi o înălţime de 1. devenind sacrificiul din temeliile edificărilor istorice. inteligenţa şi furia devastatoare din luptă l-au făcut respectat şi temut. închis în rezervaţii. Acest simbol a stat în legendele descălecărilor. Puterea şi iuţeala lor este mare şi nu cruţă nici pe om. de lemn.” (G. Conform atestărilor documentare. dar şi râvnit de omul tenace.P 34 ZIMBRII Dan ARHIRE text si fotografie rima întâlnire cu zimbrii rămâne de neuitat. VI. ca cercurile dure ale stejarilor. care creşte an după an. o poartă zimbrul tăcut de milenii privind fără curiozitate şi fără teamă omul. îşi atrag o mare laudă. Iulius Caesar (100-44 î. Aceste coarne le caută cu mult zor. având o lungime de 2. care nu l-a putut domestici niciodată. faţă de care este mai înalt.Cr. Germanii îi numesc urochs sau auerochs. Aşa se face că cel ce reuşea să doboare un zimbru trecea cu arme şi bagaje în legendă. forţa lui colosală. Însuşi marele împărat roman. zimbrul coboară o dată pe zi din desişuri la jgheaburile mari. parcă. cântărind între 300 şi 920 de kg. la gard. zimbrul este năluca tangibilă dintre două cântaturi ale cocoşilor nopţii şi greabănul său grozav duce cu siguranţă povara unui trecut de care noi. Animal mitic. bourii sau zimbrii. încă plutind halucinante prin desişul întunecat al unor codri care nu vor dispărea niciodată. iscoditor şi veşnic neîmpăcat cu limitele fireşti ale naturii ce i-a fost dăruită. ne-am dezbărat fără ca măcar s-o ştim. după care dispare printre copaci şi tufişuri.). hălăduind departe. cu excepţia zonei Ardennes. Germanii îi vânează cu mare grijă în gro- pi şi îi ucid. până hăt.. chiar dacă sunt luaţi de mici. Odinioară. cât mai departe. forma şi felul lor se deosebesc mult de coarnele boilor noştri. Tăcerea lor este altfel. într-una din notele de subsol. pline cu tărâţe şi concentrate. unde a fost semnalat O familie fericită! . o tăcere tăinuitoare de înţelesuri rătăcite şi istorii hiperboreene.Dacia în autorii clasici) Autorul acestei culegeri de texte ne încredinţeză.. ca înfăţişare. 28. Este înrudit cu bizonul fostelor preerii nord-americane. Povara aceasta. Urii nu e cu putinţă să se deprindă cu oamenii şi să se îmblânzească. sunt ca taurii.. Popa –Lisseanu . ni-l pomeneşte în lucrarea sa celebră.9 m. a întemeierilor. Ei sunt ca mărime ceva mai mici decât elefanţii şi. nici fiara ce o zăresc. Mărimea coarnelor. Commentarii de Bello Galicco. el a dispărut din vestul Europei încă din secolul al XI-lea. cei ce ucid mai mulţi uri şi le aduc coarnele în public drept dovadă.” Enciclopediile ne prezintă zimbrul drept cel mai greu animal european de pe uscat. Acum. după toată probabilitatea. Povara aceasta este Povestea uitată a lumilor apuse.

A fost cam grea iarna asta. vara bea fiecare cam la 70 l de apă pe zi. În 1963 s-au mai adus încă doi zimbri. următorul Retezat. au rămas numai doi zimbri: un mascul şi o femelă. în viitor. Dar. astăzi dispărut şi Bison Romo bonasus caucasicus. în Rezervaţia Dragoş . că în rest se duc în sus. a cât mai multe exemplare posibil şi în alte locuri din ţară. Erau. dimineaţa când îi hrănim. Bison bonasus hungarorum.Polanka. Prin înmulţirea lor s-au mai putut duce alţii şi în alte locuri din ţară: în 1967.hăţiş şi pădure. responsabil cu vânătoare la Ocolul Silvic Haţeg: „Scopul cred că era turistic. la Haţeg. ei tot în pădure vor. şi de orzoică. mai suculentă. Petru Crăciunesc. urşi. nu înainte de a participa la relansarea populaţiilor actuale de zimbri.35 până în secolul al XIV-lea.. aici. Dar se urmărea înmulţirea lor şi mutarea. sunt muguri pe care îi pasc. pentru vizitare. În România sunt zimbri în patru rezervaţii şi anume în cea de la Slivuţ . La desime le place! Aici am şase. şi le-o dăm în combinaţie cu nişte concentrate speciale pentru ei. fiind unul din cei 12 (ceilalţi 11 fiind din subspecia Bison bonasus bonasus!) strămoşi din care se trag toţi zimbrii uneia din cele două linii astăzi existente. Acum sunt numai zimbri şi stau aici numai la vizitare. Despre acest eveniment ne-a vorbit domnul Gheorghe Crăcnescu. Din punct de vedere al hranei nu au dus lipsă. adică uruială. cel mai mult mănâncă porumb dat prin moară. Haţeg. mai sunt vreo 4 ha de teren. despre zimbrii de Haţeg pe care îi tratează ca pe nişte membri de familie : „Sunt animale monitorizate în toată Europa şi cred că în toată lumea. ne-a vorbit. toţi 7 fiind Bison bonasus bonasus.” Rezervaţia de la Slivuţ – Haţeg Bucuria în doi timpi: Romaniţa şi Rozina! Rezervaţia de zimbri Slivuţ.. După 1982. grădinile zoologice de la Târgovişte şi Bucureşti au şi zimbri printre animalele expuse.Podarek şi o femelă . cu PO de la Polonia. a fost înfiinţată în 1958. un mascul . tot din Polonia.Vodă de la Vânători Neamţ. Toţi au nume care încep cu R sau cu Ro.Romo . Se numesc Romaniţa şi Rozina. la Slivuţ şi capră neagră. am avut şi de orz. Rusia şi Kîrgîzstan şi mai există exemplare în grădini zoologice din 30 de ţări.Haţeg.trei femele şi doi viţei. un mascul . are 26 de ani. în Rezervaţia Neagra de la Bucşani . în câteva cuvinte. După anul 1951 au fost reintroduşi în sălbăticie. Femela mai trăieşte şi acum. Mai schimbăm uruiala. dar n-am prea avut noi sfeclă în ultima perioadă. De asemenea. Ucraina. să nu-i ţii în acelaşi loc! De mâncat. oricât i-ai hrăni de mult. sfecla le place. Din cauza gradului mare de consanguinitate. În 1919 este vânat ultimul zimbru aflat în sălbăticie din Polonia şi în 1927 ultimul „sălbatic” din Caucaz. s-au numit Podarek şi Polonka. În afara acestei linii mai există una cu doar 7 strămoşi. Le mai dăm şi lucernă şi fân. undeva. dispărut şi el. femelele Purswa şi Pumyla.i vadă! Înainte erau şi cerbi lopătari aici. Vine lumea să . în Moldova ultimul atestat a fi fost vânat în anul 1762. Primul care s-a născut aici s-a numit Roman. cât a fost gerul. diversitatea genetică a celor aproape 4 000 de zimbri care mai trăiesc astăzi este mică. Mai există turme în Lituania. unde sunt nişte păducei de care se freacă. Lor le merge bine dacă îi muţi dintr-un loc în altul. Le dăm cam de 2-3 ori pe zi. Au existat trei subspecii de zimbri: Bison bonasus bonasus. iarna doar 20-30 de litri.Dâmboviţa şi la rezervaţia Vama Buzăului Braşov. Au raţie 10 kg de uruială pe zi. de unde au fost aduşi. la . la vreo 12 specii. Primii. fătaţi în 2008. paznic de vânătoare şi pădurar în cadrul Districtului III al Ocolului Silvic Retezat şi gazda noastră simpatică de la Slivuţ. iar în Transilvania în anul 1790. aduşi din Polonia în 1958. tot aici. în zone de păduri protejate din Polonia şi Belarus. că am stat tot cu mâncarea pe ei. prin aducerea a doi zimbri din Polonia.

din cauza scăderii populaţiei de zimbri de la Haţeg. înălţimea la greabăn fiind mult mai mare decât cea a trenului posterior. în 16 iulie 2008. cu bovinele. dar şi cele de minerale şi vitamine. prin contract. cu trenul anterior foarte bine dezvoltat. dar. Ne-am confruntat cu această problemă aici. la grădina zoologică din Bucureşti . încetul cu încetul lucrurile s-au ameliorat şi s-au . nu se mai aseamănă.doi masculi. pentru că el are nevoie de multă pădure în care să hălăduiască. am fost surprins şi uimit de puterea şi de forţa extraordinare ale zimbrului! Căci m-am văzut nevoit să administrez unuia aproape de trei ori şi jumătate doza normală pentru un taur de aproximativ aceiaşi greutate şi să constat că după doar zece minute se trezeşte şi se ridică în picioare. Ar fi extraordinar. deoarece le-am descoperit pe măsură ce am început să lucrez cu ele. care sunt de fapt cele mai scumpe. câteva femele. poţi găsi grupuri formate din câte doi trei masculi doar. dar la Vânători. gâtul şi pieptul fiind. datele privind naşterile se centralizează la rezervaţia de la Vânători . cu o musculatură puternică. Neamţ. de la Focşani. tot la capitolul cheltuială intră şi contractul de asistenţă sanitar . Astfel. Pe timp de iarnă mănâncă 10 kg de animalele astea! Aceasta. a fost principalul factor care a condus la dispariţia sa. un număr de trei exemplare . coboară până la noi zimbri care sunt. foarte bine dezvoltate. Abia între 6 şi 12 ani ajung să o facă.un mascul şi două femele. în stare liberă. ci o forţă colosală a naturii pentru care nu poţi decât să faci pasiune ! „În primul rând . dacă s-ar putea reface o populaţie semnificativă pentru a putea fi reintrodusă în mediul ei natural. rămân! Pe lângă hrană. unde a trebuit să înlăturăm mai întâi carenţele – şi proteice. acestea ieşind demult din mediul lor natural. dar nu se reproduc dacă nu sunt întrunite toate condiţiile necesare supravieţuirii puiului – de exemplu.ne-a declarat doctorul Mihăilă . acolo fiind zona lor veche. Din punct de vedere al bolilor se aseamănă într. viţeii lor.şase exemplare. la Haţeg. cred că s-ar putea. Sigur că nu poţi să faci actul medical decât după ce îi anesteziezi. precum şi prin împuţinarea suprafeţelor ce-i reveneau. însă. Anual.patru. păşunatul de iarbă şi muguri de arbori şi arbuşti face ca raţia să se mai uşureze din punctul de vedere al banilor. care le transmite la editorii cărţii de pedigree a zimbrilor. care e puţin mai la nord.vreau să vă spun că eu sunt fascinat Trivale. trăieşte în grupuri aglomerate. din punct de vedere medical. dar cele 8 kg de concentrate. la rândul lor. medicul veterinar care deserveşte rezervaţia de la Slivuţ. În acest moment. Masculii ajung la maturitatea sexuală la trei ani.trei exemplare în 1966.o mică măsură cu taurinele. Alterarea mediului său natural.două exemplare. în 1982 . însă. iar la Haţeg . iar din Ucraina. În anul 2007 la Bucşani erau treizeci şi trei de exemplare. Prin robusteţe. iar în rezervaţie este totuşi îngrădit. acolo. Întreţinerea unui zimbru nu este foarte ieftină. din Polonia. din părinţii Roxana şi Romo şi o altă femelă. tineretul şi unul .veterinară şi aplicarea tratamentelor cu un medic veterinar.” Tatăl veghindu-le pe Romaniţa şi Rozina. Au o putere şi o robusteţe extraordinare! Este adevărat că noi ne confruntăm cu lipsa habitatului său natural. dacă nu este hrană suficientă. probe care au fost trimise la laboratoare de specialitate din străinătate şi tot în aceşti ani li s-au aplicat tratamente de deparazitare. la care se adaugă 8 kg de suculente şi între 6 şi 8 kg pe zi de concentrate. Pot să spun că dispariţia de pe acest teritoriu a lui Bison Bonasus s-ar cuveni mai bine cercetată. dar între vârstele de trei şi şase ani nu prea ajung să monteze.Neamţ. la Haţeg. Pe timp de vară. În Ucraina sunt câteva populaţii de zimbri în mediul lor natural . aş spune. ne-a vorbit cu ardoare. el a găsit aici nu nişte animale pe care trebuie să le îngrijească. la Piteşti. Zimbrul este un animal de talie mare. cea mai mare rezervaţie din România este cea de la Bucşani – Dâmboviţa şi apoi cea de la Vânători – Neamţ. numită Rozina. nu cred că ar merge. spre a trage concluziile de rigoare. La noi. În anul 2002. Spre bucuria celor de la Ocolul Silvic. în 1969 . În anul 2007 şi 2008 au fost tranchilizaţi pentru a li se recolta probe de sânge şi probe de păr. căci furajele care li se administrează sunt scumpe. la Târgu Neamţ. Poate ultimele! Lui Romo i se pregăteşte ceva! Doctorul Constantin Mihăilă. prin industrializare şi intersectarea pădurilor de către drumuri. apoi vânătoarea. la Focşani. despre zimbru. Femelele devin apte de reproducţie la 3 ani. când trec de perioada de iarnă. la Vânători treizeci şi patru. s-au dus două exemplare. aceasta este o altă caracteristică a lor. fetele sale. s-au adus aici. Venit de puţin timp. din părinţii Roxi şi Romo. şi nu numai. în 2008 au avut loc două naşteri: în 24 mai 2008 s-a născut o femelă cu numele de Romaniţa. deoarece nu sunt lăsaţi să o facă de către masculii dominanţi.36 de lucernă sau fân pe zi. Ca specialist în acest domeniu veterinar.

pădurile de foioase. pentru a reduce cosanguinizarea şi. Originea venerabilului animal heraldic moldovenesc a dat naştere unor întrebări cărora s-au străduit să le afle răspunsul cronicari. Ceea ce dă originalitate cazului românesc este animalul vânat – bourul sau zimbrul. Principatelor Unite şi României. a dispărut cu totul din fauna ţării noastre încă din perioada medievală dar a supravieţuit în heraldica românească. Este posibilă şi o împletire între credinţele locale şi cultul lui Mithra al cărei îndepărtat ecou să fie prezenţa capului de bour în stema Moldovei. întâiul voievod. la loc de cinste. masculul de la Slivuț . Suficient cât să moară Romo. cel care. Cultul lui Mithra derivat dintr-un mit arhaic indo-iranian avea ca moment central sacrificarea unui taur. scurtă. în amintirea vânătorii care l-a purtat din Maramureş peste munţi spre viitoarea sa patrie şi în timpul căreia a răpus un bou sălbatic – „iar capul boului a vroit să fie însemnul noului său Principat”. Originea capului de bour poate data şi din vremea cuceririi romane a Daciei. Istoricii de mai târziu au interpretat vânătoarea lui Stema Poloniei în timpul regelui Sigismund Wasa. ajungând să se identifice cu Moldova. O dată cu noii stăpâni în Dacia au pătruns şi zeităţile pe care aceştia le venerau. seacă.37 rezolvat. dar se bănuieşte că acest animal se afla în centrul unui complex ansamblu mitico – religios influenţat de credinţele Orientului Apropiat şi ale lumii mediteraneene în care taurul şi tauromahia jucau un rol de seamă. De altfel capul de bour sau de zimbru a făcut parte aproape necontenit din stemele Moldovei. mai viguros. căci au nevoie de spaţii vaste. Din punctul de vedere al teritorialităţii. singurul mascul de acolo. animal înrudit şi nu de puţine ori confundat cu zimbrul şi cu bizonul.Hațeg. ambele de argint. ca să zic aşa. ocupă al doilea cartier al scutului şi reprezintă armele Moldovei. năzdrăvana speranță a rezervației!) Am plecat de la Slivuţ spre seară dar. la dextra o roză şi la senestra o semilună conturnată. semnificaţia şi primele reprezentări ale unei steme de stat Tudor ARHIRE Bourul. Nu sunt foarte pretenţioşi – au vreo 10-20 de specii de plante cu care trăiesc. dintro singură lovitură de corn. din prada de război luată de la daci. a făcut să vibreze gardul zeci de secunde! Capul de bour – originile.e bătrân! Dorim să aducem unul mai tânăr. Acceptarea acestei teorii duce la concluzia că teritoriul moldovenesc sau o parte a acestuia a avut ca emblemă ancestrală capul de bour fără vreo legătură cu familia domnitoare a Moldovei. În stema actuală a României capul de bour negru însoţit de o stea de aur între coarne . În continuare vom examina primele izvoare istorice privitoare la stema statului moldav. supărat de prea marea noastră apropiere de femelele şi puii care mâncau. Chiar dacă aceste izvoare nu permit stabilirea unor legături între stema Moldovei şi religia dacilor sau misterele lui Mithra. Dimitrie Cantemir afirma că stema Moldovei fusese stabilită de către Dragoş. Se presupune că zimbrul se bucura de un anumit prestigiu religios printre daci.”( De la data scrierii articolului și până astăzi a trecut ceva timp. care . printre indiciile ce vin în sprijinul acestei ipoteze numărându-se şi o legendă despre împăratul Traian care a dăruit unui templu de lângă Antiohia. să schimbăm masculul. dar nu refuză. Caută. iar mediul cel mai propice este pădurea. dar nu înainte de a-l lăsa pe Romeo..fiind deja trecut de 18 ani. un corn de zimbru poleit cu aur. după discuţia cu doctorul Mihăilă. Legende construite în jurul temei vânătorii rituale se întâlnesc din India şi până în apusul Europei. Capul de bour a fost considerat fie simbol al ţării înainte de toate fie simbol al familiei domnitoare care s-a transformat cu timpul în emblemă teritorială. ale cărui mistere au devenit foarte populare în provincia nou înfiinţată. Uciderea sălbăticiunii ar avea semnificaţia unui rit de iniţiere. în general. a dobândirii supremaţiei peste un teritoriu (prin înfrângerea celui care îl stăpânise mai înainte) sau a colonizării unui teritoriu (sacrificiu de întemeiere). Tradiţia istorică privitoare la întemeierea Moldovei plasează în chiar acest moment de început adoptarea acestui simbol drept semn distinctiv al statului care tocmai se năştea.. istorici şi specialişti în heraldică. Noi ne propunem să aducem la Haţeg vreo 2-3 femele de la Bucşani –Dâmboviţa şi Vînători –Neamţ. ele sunt de folos pentru a stabili dacă dintru începuturi capul de bour a . deopotrivă. îl priveam cu alţi ochi pe Romo. de asemenea. probabil. incluzând între stemele provinciilor regatului şi stema Moldovei Dragoş ca expresie transpusă în legendă a unui antic rit cinegetic ale cărui obârşii pe teritoriul românesc coboară în timp până în vremea dacilor şi care presupunea sacrificarea unui animal pe malul unui râu . Nu se cunoaşte cu exactitate rolul zimbrului în religia dacilor. la o populaţie de zimbri este. printre ele numărându-se Mithra. nici pădurile de molid şi de brad. până în prezent. nevoie şi de 10 000 de ha.

Capul de bour este foarte asemănător în acest caz celui de pe sigilii şi îşi va păstra forma tot până în anul 1409. coborând apoi în scut pentru a se transforma în parte principală a stemei de stat. aşezat deasupra unui coif care timbrează un scut. însoţit de o stea între coarnele cu vârfurile îndoite spre exterior. Pornind de aici. Bourul apare văzut din faţă. ceea ce exclude posibilitatea ca vreunul dintre cei doi voievozi să fie cei cărora Moldova le datorează stema sa. s-a presupus că şi în Moldova capul de bour a fost mai întâi cimier stemei dinastice. Este redat şi gâtul animalului heraldic. În concluzie capul de bour a fost şi continuă să fie un simbol teritorial a cărui existenţă începe înainte de naşterea Moldovei şi continuă şi după ce aceasta a devenit una dintre provinciile istorice ale României. deşi deteriorat. o curioasă formă de supravieţuire a unui animal exterminat prin vânătoare şi poate o amintire vagă. pe baza analogiei cu Ţara Românească a cărei binecunoscută stemă. Sfragistica şi numismatica oferă primele mărturii. bătute după 1377. implică mai degrabă o evoluţie inversă. iar steaua are de această dată şase raze. acvila. Istoricii au apreciat că diferenţele evidente între cele două tipuri de reprezentări se datorează faptului că. începând cu domnia lui Petru I (1375 .1391). Prezenţa sa în stema de astăzi a ţării noastre este. în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. totul într-un scut triunghiular şi va păstra acest aspect până în 1409. Din a doua jumătate a secolului XV capul de bour apare şi în izvoare epigrafice. Cea mai veche mărturie de acest fel datează din anul 1476 şi însoţeşte pisania ce aminteşte zidirea porţii celei mari de la Cetatea Albă. după cum spuneam şi în primele rânduri ale acestui articol. De altfel. în tipurile monetare şi sigilare capul de bour are rol de principală piesă a stemei ţării. face posibile recunoaşterea şi descrierea stemei cuprinsă în câmpul său: cap de bour. pe când în cealaltă situaţie are rol de cimier pentru stema dinastică. mobila heraldică urcând din scut spre a deveni cimier. cu vârfurile curbate spre interior. a credinţelor pierdute ale Daciei preromane sau a dispărutelor mistere mithraice. Primele monede moldovene. sculptat alături de pisanii laice sau religioase aparţinând epocii lui Ştefan cel Mare. cu excepţia bulei de aur a lui Petru Şchiopul din 1575. roza la dextra şi luna crai– nou la senestra. Sigiliul lui Petru I atârnat la actul său de supunere faţă de regele Poloniei. Vladislav al II-lea Jagello. uşor înclinat spre stânga. figurează pe primele monede cunoscute ale acestui stat în chip de cimier. sau dacă a fost mai întâi un însemn dinastic. . descoperiri arheologice făcute la Rădăuţi au dovedit că stema personală a lui Laţcu. coarnele fiind îndoite spre interior. şi a tatălui său Bogdan I. urechile sunt mai alungite. era un cap de lup. ca emblemă oficială a Moldovei. pe de o parte. aveau stema ţării pe avers. în schimb se regăseşte pe plăci şi discuri de teracotă şi monumente arhitectonice. ale folosirii capului de bour împreună cu mobilele anexe. O astfel de reprezentare a capului de bour este străină monedelor şi sigiliilor. Faptul că în Moldova apariţia capului de bour în stema ţării precede cu aproape un secol prezenţa sa în stema dinastică. domn ale cărui sigilii înfăţişează bourul diferit : coarnele sunt mai masive. O astfel de constatare acordă capului de bour calitatea de simbol teritorial ce precede întemeierea Moldovei şi nu o emblemă preluată de ţară de la familia domnitoare.38 reprezentat un simbol teritorial. pe cale de a se şterge. când va suferi modificări similare cu acelea ale stemei sigilare.

ne drept în ochi cu ochii lor omeneşti. Datorită valorilor mari şi rarităţii circulă foarte multe falsuri. „Vulturi” (1885 . Animale diferite. „Cuza”(1865).1872).1907 sunt foarte valoroase. năluci ale unor istorii ceţoase. Emisiunile următoare: „Principatele unite” (1862 şi 1864). ca şi ieri. Carol al II-lea.cu favoriţi” (1866 . neştampilat.Braşov. timbre şi scrisori circulate în perioada 1858. În prezent sunt catalogate aproximativ 750 de exemplare autentice din prima emisiune „Cap de bour”. colecţionar căci . spre deosebire de bour. Totuşi. mai ieftine şi pot constitui o investiţie deosebit de rentabilă. născând legende. blazoane şi colecţii. celebrele „cap de bour”. încă. Şi.1879). „Spic de grâu” (1893 . sau urii de odinioară. Dacă nu reuşiţi să găsiţi sau nu vă permiteţi să achiziţionaţi un „Cap de bour”. În lucrarea apărută la Bruxelles în 1869(!!!) – „Timbres de Moldavie et de Roumanie” este subliniată deja raritatea timbrelor „Cap de bour”. nu încetează să exercite astăzi. pentru ce ar mai fi fost salvaţi de la totală dispariţie? N. zimbrii şi bourii. la Slivuţ . zimbrul a fost salvat şi mai există. Au circulat şi încă mai circulă legende cu privire la valoarea fabuloasă a unui astfel de timbru. machete. nu înseamnă că nu puteţi avea o colecţie spectaculoasă şi valoroasă. Dintre acestea mai puţin de 50 se află în colecţii din România. dar asemănătoare. dacă se va dovedi că unii dintre noi suntem binecuvântaţi cu darul de-a înţelege mai mult decât ar fi la vedere. „Carol I . zimbrii şi bourii au ajuns în steme. cu atât valoarea colecţiei creşte.1900) – sunt relativ uşor de găsit.colecţionar Primele timbre poştale româneşti. „Paris” (1872).39 Puţină filatelie! Cristinel POPA . lipsiţi de teamă.1889). unele grosolane.Dâmboviţa. altele foarte bine realizate. privindu. falsuri şi dorinţe mistuitoare de-a lungul miilor de ani. colecţiile de eseuri. „Perle” (1880). tipăriţi pe hârtie sau hălăduind prin codrii. căci. care nu a existat niciodată. În general.au fost emise la data de 21 iulie 1858. din valoarea de 27 de parale. Bucşani .Neamţ şi Vama Buzăului . Printre cei mai cunoscuţi filatelişti se numărau regii României Carol I. „Bucureşti I şi II” (1876 .1869). spre deosebire de inorog. doar ei ne-ar putea spune Povestea. care a dispărut pentru totdeauna. Vânători . Acolo încă îi mai putem vedea.Haţeg. altfel.R. Ferdinand şi mai ales. o puternică fascinaţie asupra celor care i-au văzut vreodată. Cu cât tema este mai bine acoperită şi mai coerent prezentată. Odată cu apariţia lor s-au născut şi primii colecţionari români de timbre. „Carol I cu barbă” (1871 . Dar. În licitaţiile internaţionale preţurile se situează între 2 000 $ pentru un exemplar ştampilat din valoarea mai puţin rară de 54 parale şi peste 100 000 $ pentru un exemplar superb. capul de bour rămâne visul tainic al oricărui .

etc. expoziţia „Un viciu istoric” transmite printr-o relativă simplitate un obicei. Muzeul Naţional de Istorie a Romaniei – pentru organizarea unei expoziţii al cărei scop este acela de a prezenta un valoros patrimoniu. Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Muzeul de Isto- rie şi Arheologie Constanţa. alături de băut și jocurile de cărți își face apariția fumatul. cu o sabie neascuțită“. Aurel Stănică D efinind viciul. un viciu. oamenii și-au creat astfel de „dependențe”. Expoziţia. întâlnit din Evul Mediu până în prezent. Tutunul Un viciu istoric Arhg. fie provenind din colecţii particulare.Muzeul Municipiului Bucureşti. rastel. Muzeul de Istorie Galaţi. Cu adevărat. Iorga spunea că „viciile sunt călăii care te omoară încet. Muzeul Naţional Secuiesc. instrumente folosite pentru curăţarea lor. multe asemenea piese se regăsesc . tabachere. tuiuri precum şi diferite alte materiale şi obiecte. Muzeul Judeţean Satu Mare. masă de tocat frunze de tutun. Astfel. respectiv ceramică turcească. monede.40 Bulgari și albanezi în Dobrogea. Muzeul Brăilei. rezultat fie al săpăturilor arheologice. Într-o perioadă în care imaginea vizuală este mai mult difuzată prin media decât trecută prin filtrul raţiunii. care începe să reprezinte un adevărat stil de viața și închide triada celor trei vicii fundamentale din evul mediu.). cele mai timpurii fiind pipele turceşti de secol XVII. iar imaginarul capătă un rol fundamental. secolul XVIII. marele nostru istoric N. Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia. itinerantă. Muzeul Judeţean Mureş. prezintă aproximativ 600 de piese (pipe. de-a lungul istoriei. Muzeul de Istorie şi Arheologie din cadrul Institutului de Cercetări EcoMuzeale Tulcea a colaborat cu alte 11 muzee din ţară . Muzeul Judeţean Ialomiţa. Iuliana Costea Arhg. tipar pentru modelarea acestora.

în perioada secolelor XVIII – XIX. Apar Bazarul din Babadag. 1840. obicei ce a cunoscut încă de la început o largă răspândire în societatea medievală europeană şi nu numai. Centrele de producţie şi-au continuat evoluţia şi în secolele XVIII şi XIX.. ce aminteşte de ceramica terra sigilata). chiar ilegal în unele ţări din Europa. ulterior ca un fapt păcătos. un viciu istoric.. Slobozia (Oraşul de Floci). pipa.dar mai ales meşteşugul realizării de pipe capătă noi valenţe: cultura tutunului devine monopol de stat iar producţia instrumentului de fumat. Šumen. se transformă în artă. datorită potenţialului economic deosebit. Pentru perioada secolelor XVI – XVII. Isaccea. „Un viciu istoric” constituie un demers expoziţional dedi- cat pipelor. în Bulgaria la Varna.41 Tătar din Cernavodă cu lulea.lulea. dăunător sănătăţii. fumatul de tutun cu pipa era perceput cel mai adesea ca o extravaganţă. Ciubuc pe un spaţiu larg şi se pot face analogii cu cele descoperite la Iaşi. unele exemplare fiind de o calitate deosebită. Veliko Târnovo. Bucureşti. o categorie de obiecte ce ilustrează obiceiul fumatului de tutun.de altfel. Lulelele erau lucrate din lut de culoare roşie. Sofia. Inventarea la sfârşitul secolului al XIX-lea a maşinii de împachetat ţigarete a favorizat declinul meşugului realizării de pipe şi mai mult. multe imitând forma şi tehnica decorării atelierelor din Istanbul şi Lűleburgas (însăşi numele localităţii reflectă realitatea existenţei aici a unui important centru de producţie . Babadag. la Corint şi Atena. a accelerat răspândirea obiceiului fumatului. Brăila. Măcin . cultura tutunului. în Grecia. termenul de lűle în limba turcă desemna floarea de lalea şi a fost preluat ca atare pentru numirea acestui tip de pipă . secolul XVIII Narghilea . Tulcea.

este de tradiţie orientală. ca de altfel în întreg spaţiul balcanic. turcilor şi armenilor. spre exemplu. dar există şi colecţii . Tutunul. de produse şi populaţii. fie ca plantă decorativă. Există de altfel o distincţie clară între ceea ce reprezintă fumatul de pipă. armeni. din zonele aflate timp de peste patru secole sub influenţa Imperiului Otoman. Portugaliei şi Franţei. Spre deosebire de zona occidentală a Europei. Planta de tutun. în perioada fanariotă. o practică a turcilor otomani. cercetările arheologice au evidenţiat existenţa unui număr impresionant de pipe. a făcut posibilă dezvoltarea şi evoluţia unei culturi cu puternice influenţe orientale. fumatul de tutun cu pipa apare pe această filieră engleză. la curţile regilor Spaniei. etc. aflat sub influenţă otomană. plantă originară din America. teritoriu aflat sub directa influenţă a Imperiului Otoman. Cel care a studiat de altfel aceste calităţi curative ale tutunului şi le-a recomandat a fost ambasadorul Franţei în Portugalia. cum a fost cazul Dobrogei. acesta este preluat şi adaptat mentalităţii orientale. români. majoritatea dezvoltând chiar adevărate stiluri decorative sau impunând diverse mode şi tipuri de şi pentru pipe. bulgari. În Ţările Române. este rapid preluat şi de restul popoarelor din Balcani. Colecţiile muzeelor sunt alcătuite din exemplare realizate din ceramică. hanuri şi băcănii ale grecilor. afion. Jean Nicot – nicotina – dar obiceiul fumatului de tutun cu pipa se leagă însă de numele lui Walter Raleigh. pentru care La taclale orientale! se foloseau şi alte plante psihotrope şi care deservea unor scopuri ritualice încă din Antichitate şi fumatul de tutun cu pipa. atât tutun cât şi opium. cârciumi. în Balcani Fumători olandezi. dar şi în oraşele de pe linia Dunării. Nicolae Filimon menţiona în romanul său obiceiul boierilor fanarioţi de a fuma „ca turcii”. o arteră cu un esenţial rol în permanentul schimb cultural. în spiţerii. teriac. ilustrație de epocă. Realitatea istorică. zonă din care se răspândeşte obiceiul fumatului de pipă. Fumatul de ciubuc. a Imperiului Otoman. în marea lor majoritate. precum greci. respectiv prezenţa atât în zona gurilor Dunării. În Dobrogea. protejatul reginei Elisabeta. a fost iniţial folosit în Europa. În Imperiul Otoman. cel care la sfârşitul secolului al XVI-lea era recunoscut drept cel mai notoriu fumător şi care a avut un rol esenţial în răspândirea acestui obicei. dar şi din întreg spaţiul românesc.42 centre meşteşugăreşti în întreaga Europă.. astfel de obiceiuri erau prac- ticate şi ele se răspândesc şi în mediul negustorilor şi al târgoveţilor români. fie pentru calităţile sale curative. narghileaua fiind folosită în special pentru haşiş. deşi obiceiul fumatului de narghilea. albanezi. Expoziţia are în vedere punerea în valoare a unei părţi din imensul patrimoniu arheologic aflat în colecţiile muzeelor din ţară.

Nu în ultimul rând. dar şi accesorii pentru fumatul de pipă. reacţia în timp şi spaţiu a oamenilor faţă de obiceiul fumatului. respectiv pipele. expoziţia este completată de diverse alte obiecte de tradiţie orientală. în condiţiile în care numărul acestora în colecţiile muzeelor este impresionant. dovedind astfel larga răspândire a obiceiului fumatului de tutun în Ţările Române. Pentru a ilustra prin obiectele expuse un obicei occidental adaptat Europei răsăritene. secolul XVIII. de pipe lucrate din porţelan şi spumă de mare. Săpăturile arheologice la vechile curţi domneşti de la Bucureşti şi Iaşi au permis înregistrarea unui mare număr de pipe.43 obicei care şi în prezent are ca principală caracteristică această definiţie. puţin aflate până în prezent în lumina reflectoarelor. moda pipelor turceşti lucrate din lut s-a menţinut alături de cea vest occidentală. Sir Walter Raleigh. Jean Nicol. În acelaşi timp. Sunt prezentate publicului acest tip de obiecte. Jean Nicot este cel care îi recomandă reginei Caterina de Medici folosirea plantelor de tutun iar anul 1560 rămâne în istorie ca data la care începe răspândirea tutunului în Europa. mărturii din trecut ale unui TUTUNUL Tutunul este o plantă originară din America de Sud şi a fost folosită de comunităţile umane încă din secolul al VIlea în ritualuri magico-religioase. Ajunge în Europa după descoperirea Americii (1492) şi o primă menţiune a obiceiului de a fuma o avem de la Christofor Columb care amintea despre frunzele de tabac preparate de locuitorii insulei San Salvador. . factorii care i-au determinat apariţia dar mai ales larga răspândire. a evoluţiei pipei ca instrument de fumat tutun dar şi a felului în care o categorie de obiecte reprezintă şi defineşte o mentalitate aflată sub influenţe orientale. vindecarea rănilor şi a muşcăturilor de şarpe. marea majoritate turceşti. Cafenea turcească. dar şi în scopuri curative. primul fumător notoriu. respectiv cea a unui viciu la modă. pentru acestea din urmă. demersul expoziţional are în vedere prezentarea publicului a unei categorii de obiecte. Ambasadorul Franţei în Portugalia. trebuie urmărit criteriul cronologic. 1560. pentru a putea pătrunde în „atmosfera” unei lumi în care fumatul de pipă îndeamnă la siestă şi flecăreală în toridele veri dobrogene. De la numele său s-a păstrat termenul de nicotină. considerate adevărate opere ale tehnicii orfevrăriei datorită stilului decorativ. În zona Ardealului. pentru dureri de cap. lucrate din lut. Acesta serveşte scopului de a prezenta publicului vechimea unui obicei. cele mai frecvente fiind produsele ungureşti.

În Imperiul Otoman tutunul a fost adus de navigatorii englezi şi olandezi şi era iniţial folosit pentru aroma deosebită în amestec cu alte plante. iar în Orient în amestec cu alte plante iritante sau stupefiante. un adversar neînduplecat al fumatului! răspândirea obiceiul fumatului de tutun cu pipă.44 Sultanul Murad al IV-lea. Marinar cu lulea.. la curtea reginei Elisabeta era recunoscut drept cel mai notoriu fumător. a fost utilizat pentru fumat de pipă. secolul XIX. fiind folosit tot în scopuri curative. unul dintre navigatorii spanioli. consumată de categorii sociale tot mai numeroase în întreaga lume. În secolul al XVII-lea fumatul începe să fie condamnat în întreaga Europă: sultanul Murad IV emite în 1633 un edict prin care pedepsea cu moartea pe cei care consumau opium sau fumau tutun. pentru narghilele. De numele lui Sir Walter Raleigh se leagă dăunător pentru creier. în grădinile curţilor regale din Peninsula Iberică. Diego Rodriguez. . rămâne cunoscut drept primul european fumător şi care. . a fost condamnat de Inchiziţia spaniolă pentru „legătură cu diavolul”.și tovarășa lui de viață și de pipă! Bulibașa. papa Urban al VIII-lea ameninţa cu excomunicarea pe fumători şi ţarul Mihail al IIIlea cu deportarea în Siberia pe cei care „beau tutun”. scârbos pentru miros. James I condamnă fumatul pe care îl vedea ca pe „un obicei dezgustător pentru privire. Tutunul a continuat să fie cultivat în Europa. acuzat de soţie că „înghite foc şi scoate fum pe nas”. Totodată.. Fumatul devenea astfel o modă. Succesorul reginei Elisabeta. periculos pentru plămâni”. viciul fumatului era considerat un privilegiu al nobilimii şi un obicei monden. el fiind cel care la sfârşitul secolului al XVI-lea. Astfel devine o marfă comercială cu mare căutare... Cunoscut şi sub numele de herba panacea sau herba sancta. dar şi ca plantă ornamentală.

în port. o dragoste care a absorbito în anaforul unui destin al însingurării fără alternativă.A strigat de bucurie! Le-a luat şi a împodobit fiecare cabină. Omul părea să nu înţeleagă ce i se întâmplă. de carton.A plecat lăsând în urmă câteva (puţine. ziarist la Radio Constanţa. O cutie mărişoară. doamna Irina Constantziu Vlassopol. Pentru povestea atât de frumoasă lăsată în urmă de Angela Lefterescu. prin grija doamnei Rodica Simionescu. după ştiinţa noastră) femeie comandant de navă din România. prin generozitatea aceleiaşi bune prietene. Culmea! Când echipajul se pregătea să plece din port şi doamna Angela făcea ultimile verificări. . o dragoste care a încurcat. De ce? Am simţit că acolo am să găsesc ce caut. Zeci de garoafe în cuib de carton. bere şi uneori un pachet cu mâncare. pe masa mea de lucru. tristă!. Îl deschid. la Las Palmas. pe navă. vânzătorul i-a pus în braţe.. ca toate documentele şi un jurnal. începând cu acest număr al revistei La Drum. deseori.multe probleme. A luat cutia şi în cabina ei a deschis-o nerăbdătoare. eliberat de Căpitănia Portului Tulcea în ziua de 12 decemvbrie 1972. Şi am avut dreptate! Doamna Angela Lefterescu. Mă aflam în faţa unui subiect de… primă pagină. comandantul spiridon Vlassopol. iar jurnalul. tot aici.. Am pus mâna pe telefon în ziua de 1 martie 1995 şi am sunat-o. câteva documente personale. departe de mare şi de navă.. în muzeul orăşenesc. o mărturie credibilă şi lipsită de echivoc a forţei pe care dragostea pentru lumile de dincolo de orizont o poate da omului atins de aripa acestei patimi. un pachet. se deschide şi se înduioşează ori de câte ori se întâmplă să le primească. am dorit să ne facem părtaşi cititorii la bucuria –uneori. Aşadar. O explozie de flori. roşii ca focul. cu titlul “ANGELA LEFTERESCU / UN CĂPITAN DE CURSĂ LUNGĂ”. Doamna Angela. Din acest moment doamna Angela Lefterescu devine unicat în istoria navigaţiei româneşti. seci. bine înfăşurată în hârtie. Citesc ultima filă şi nu prima. publicată în anul 1996 în Călăraşi. Din această întâlnire a ieşit o cărticică frumoasă. cât de mare este lumea şi cât de lung timpul! Nu împrejurările au dus-o pe mare. a văzut un vânzător de flori amărât şi ciudat pe care nu-l băga nimeni în seamă.. prima femeie comandant de navă din România ngela Lefterescu nu mai este printre noi. educat să poarte uniformă şi în somn. pensionară stânjenită de viaţa pe uscat. fiecare locşor de pe navă. Fotografiile sunt acum. Dar i-a dăruit ţigări.45 Angela Lefterescu. lângă mine. A A murit singură. pentru exemplaritatea ei în ce priveşte dragostea pentru drum şi călătorie. Cine să cumpere flori când coboară de pe vapor şi aleargă după magazine sau aiurea? Nici ea n-a cumpărat. Marinarii îl ocoleau şi chiar se împiedicau de el. la scara vaporului. la editura locală Atlas. O dragoste care i-a adus multe împotriviri. Doamna Rodica Simionescu a descoperit-o în singurătatea unei garsoniere din cartierul Tomis Nord al Constanţei. fost ofiţer asistent pe cargoul soţului ei. pentru călătorie. ci dragostea ei neţărmurită pentru aceasta şi pentru drum. care s-au înfoiat în apa proaspătă. vom publica în serial jurnalul Angelei Lefterescu. când scriu.Istoria universală cunoaşte foarte puţine astfel de exemple. Flerul meu de gazetar îmi spunea asta. V-am spus că nu prea era într-ale lui. (Rodica Simionescu) Vaporul cu flori roşii “Vorbim despre flori şi aflu că sufletul ei. O navă împodobită cu garoafe roşii! “(Rodica Simionescu) De mult. a fost prima (şi singura. depăşind performanţa înaintaşei sale. câteva amintiri răzleţite prin lume.a paginilor jurnalului primei femei comandant de navă din ţara noastră. foarte puţine !) fotografii. documentele sunt în Fălticeni. fără oameni dragi în jurul ei şi fără favorul de a o fi putut face pe marea care i-a fost atât de dragă. a însoţit zile de-a rândul drumul marinarilor. după cum i se spunea. cum ar fi normal. Odată. Rodica Simionescu. căpitan de remorcher maritime. Carnetul de marinar “Ţin în mână carnetul de marinar cu numărul 02547/4934. de supertraulere şi alte nave de pescuit oceanic a fost ambarcată la data de 6 februarie 1982 în funcţia de comandant pe nava TW CEAHLĂU. lumea din jurul ei.

să o practic. mai puţin. ideea s-a cuibărit în minte şi nu-mi dădea pace. După circa 3 luni. colo. Din una în alta a venit vorba de marinari . mi-a spus să mă duc la Constanţa. mare şi alegeam florile separat . Acesta stipula că toţi cetăţenii R. Acasă. la Sindicat. Într-o zi.. Pe atunci ce ştiam eu? Că mi-a plăcut marea. care în timpul celui de-al II-lea Război Mondial era concentrat la batalionul tehnic auto de la Urziceni (dispersat) şi care era prieten bun cu familia mea. Mare lucru nu făceam. fără drept de apel am fost trimisă la Institutul Francez pentru a face anul pregătitor pentru medicină. Clar şi lămurit.eu şi fratele meu. mai ales noaptea. Mă învârteam în jurul cozii şi nu puteam să o prind. Eu nu eram principesă şi nimeni din neamul meu nu avea vreo navă. Şi ce frumos se vedea. Din nou trimitere la Constanţa. Atunci a încolţit ideea şi întrebarea am rostit-o cu un pic de invidie : “Dar eu nu pot să mă fac marinar?”. de pe un vas pe altul. rămasă ziariştilor spre a-i ilustra povestea intre într-o tagmă care prin excelenţă până prin anii ‘47 era practicată numai şi numai de bărbaţi? Răspunsul este cât se poate de simplu. Apare însă noua Constituţie. aşa că atunci când am dat bacalaureatul. mi se pare. Cu Constituţia în buzunar şi din nou la D. Mama spunea că atunci când eram foarte mică şi plângeam (tare mult!) numai în apă tăceam.C. Între timp eu totuşi tatonam şi mă interesam. Răspunsul pe loc. Cred că greşea.dorea ca fratele meu să se facă marinar. Ba da.ştiam teoretic foarte multe lucruri. până hăt departe. dragă Doamne. la vila bunicului meu dinspre tată . culesesem flori de tei într-un coş mare. Şi a venit şi d-l Diaconescu şi s-a aşezat să ne ajute şi a început să ne povestească întâmplări de pe mare. bineînţeles renovată.vechiul far cu trepte de lemn şi cu grădina de fructe din apropiere. de cum mă punea în băiţă.M.. Mă purtau de la Ana la Caiafa. tot marinar s-ar face. practic ne fâţâiam de colo. Mai aruncam eu câte o vorbă . etc. Apa nu m-a speriat. Suntem liberi să alegem. acum nu mai era domnul Mangus. după ce mi-a ţinut un logos în care abundau frazele . Tata era militar.) data aceasta cu aviz favorabil. Nu ne lăsa să dormim. pentru că fiecare căuta să scape de noi. deşi sincer ar fi dorit-o. Bineînţeles. rămân” JURNAL(I) Pentru mulţi.doamna X lucrează ca secund pe nava soţului ei.P. Am dorit să fac această meserie. De ce? Ce-a determinat-o şi mai ales cum de a reuşit să Singura fotografie a Angelei Lefterescu după ieşirea la pensie.nimeni nu o lua în seamă.L.comandant de cursă lungă. deoarece disciplina a fost unul din punctele forte ale educaţiei noastre. După un timp am avut nevoie de nişte cărţi şi m-am dus cu tata la comandantul Ionescu Johnson. La 3 şi 5 ani. sunt egali în drepturi. Spuneau că o să ne săturăm şi vom pleca singuri.nici nu voia să audă.care credea. Pe mine pe astfel de pernă m-au culcat. încât aproape că nu mai semăna cu cel care trona falnic pe şemineu.46 „Da. de ce nu. Toţi mi-ar fi sărit în cap. părinţii au rămas muţi şi furioşi. copiii. încadrat în ramă. aşa că nici vorbă nu putea fi să nu urmez cursurile.” (A. Pe vreme bună iubeam farul tare mult. nimeni nu ne punea la treabă. Că nu mi-a fost frică de apă am dovedit-o cu vârf şi îndesat. Nu se punea problema unei nesupuneri. unde vapoarele erau mici ca nişte jucării. ce bibliotecă şi câte cărţi şi toate de specialitate! Apare în cele din urmă un bătrânel simpatic foc şi atât de deformat. Pe ceaţă sau vreme rea. . ni se pot da posturi de marinari. am zis: “Da. cu sirena lui! Ideea mi-a venit din partea unui marinar .mai bine faci altceva. Până într-o zi când am luat taurul de coarne şi m-am dus la Direcţia Marinei Comerciale în audienţă. câte zile bune şi câte rele sunt în viaţa unui marinar?” Văzând aprobarea tacită a tatei . Oricum.era cunoştinţă bună cu noi. care mergeam adesea să privim marea din cel mai înalt punct. aşa cum mii şi mii de oameni au făcut-o până la mine. într-o zi suntem chemaţi la Direcţie şi ni se aduce la cunoştinţă că posturile noastre de ofiţeri asistenţi au fost desfiinţate şi dacă dorim să rămânem. Păs de spune ceva în această privinţă. principesa Ileana (ţara era regat) are un mic iaht pe care şi-l conduce singură . pentru foarte mulţi. Atâta mi-a trebuit. unchii din ambele părţi la fel. Degeaba am căutat eu să-i demonstrez citisem enorm de mult. deoarece veneam în fiecare an la Carmen Silva (Eforie Sud) la plajă. că o să dau înapoi schimbă “murele” şi-mi spune că dacă s-ar naşte a doua oară. Doamne. Drept pentru care am fost angajaţi ca ofiţeri asistenţi (în situaţia mea mai erau doi băieţi) şi trimişi pentru început la remorcherul Filimon Sârbu. (continuarea în numărul viitor) . “Uite ce a făcut marea din mine! Te-ai gândit. faptul că am îmbrăţişat această meserie a fost un mare semn de întrebare. ca să scape de mine. Povestea foarte frumos şi de atunci şi până s-a deconcentrat nu a mai scăpat de noi. indiferent de sex. Nu puteai să fii marinar dacă nu erai în sindicat şi nu puteai să intri în sindicat dacă nu erai marinar! Cerc vicios. care nu m-a încurajat deloc şi m-a trimis înapoi la facultate. Am plecat cu cărţile dăruite (nu a vrut să primească bani) şi cu tata convins că nu voi da înapoi.nici bărbaţii nu reuşesc până la urmă toţi. Aici altă belea. În final. Se schimbase conducerea şi venise un alt individ.vilă care există şi astăzi . de „Să nu culci copiii cu capul pe pernă cu fulgi de păsări călătoare.(Direcţia Marinei Comerciale)! Aici.R. la bosul cel mare. . Farul de la Tuzla . fetiţo.cine a mai văzut femeie marinar. Am citit-o cu atenţie şi mi-a sărit în ochi un articol – primul. rămân”. deoarece de două ori era să mă înec. este firesc.

Şi cum viaţa fără flori. nu?. care nu părea a fi deloc ameninţător.47 Grădina Carolinei (noiembrie.verzui stropită cu picăţele albe. totuşi. pentru rădăcină. având o culoare roşu. potrivit ca dimensiune (cam cât un măr mare sau o gutuie). Sumatra).Originară din sudestul Asiei (Indonezia.3 m. Numai că. . din acel bulb neudat şi nehrănit cu nimic a început să se iţească un soi de mugur gros care. soare sau în locuri parţial umbrite şi are nevoie să fie udată din abundenţă în perioada de creştere. chiar şi în „ticălosul” ăsta de anotimp! Unul din aşa. înainte de creşterea tulpinei. creşte în plin C Trebuie totuşi să recunoaştem că nu degeaba poartă numele de limba diavolului: mirosul florii este înfiorător şi te obligă să o scoţi din casă! În fotografia alăturată planta Carolinei apare în cadrul unei mici opriri pe balcon. iar diametrul coroanei de frunze aşezate tip palmier atinge 1. în drumul ei „pedeapsă” din casă spre grădină. Nu se mai putea! Un boboc de ginere.zisele tertipuri a condus la apariţia în casa noastră a unui bulb. Tulpina. de flori. având o culoare brun. Are nevoie de spaţii ample. iar florile rămân în bună măsură doar un vis. ce sens ar mai avea. deoarece lucrul în grădină evident că nu este posibil. care atinge nişte dimensiuni impresionante: peste 4 m.ea încearcă mereu noi şi noi tertipuri pentru a se înconjura.brun. este surprinzătoare prin floarea ei conică. în decurs de 2. februarie) foto: Dan ARHIRE arolinei i se par prea lungi iernile.3 săptămâni a crescut şi a tot crescut până când a ajuns un ditamai floricioiu! Îl puteţi vedea în toată splendoarea lui bordând marginea din stînga a acestei pagini! Amorphophallus (limba diavolului sau palmierul şarpelui).prin luna februarie. ianuarie.se replantează anual. plantă cu viaţă intermediară în seră. decembrie. atinge înălţimea de 1 m. Japonia.

la Editura Civitas. atelierul de fotografiere Nestor Hecla. prin Italia. poetul avea să-i trimită consulului rus o scrisoare de mulţumire. Vintilă: “În sfârşit. Vlahuţă ş. devine mai optimist vizavi de propria sa sănătate. fotograful l-a scos numai pe dânsul. cu faţa umflată de orbalţ (erizipel . sub-bibliotecar la Biblioteca Centrală din Iaşi Odesa la 1880 Mihai Eminescu Î şi profesor suplinitor de geografie şi statistică la Şcoala Comercială.în 1999.. Eminescu îi scria Veronicăi Micle: “Ţi-aş trimite fotografia.. dar mă tem că n-ai vedea decât un matur. trei ediţii. de prieteni. În Iaşi Eminescu se stabilise cu traiul din aprilie 1884. profitând de bunele lui dispoziţii. (Prin coincidenţă. în casa de sănătate din Ober-Dobling. l-am luat de pe terasa hotelului “Traian”. După indicaţiunile noastre. puţin umflată. Pompiliu. alăturea cu noi.n. Ea ne permite să ne imaginăm cam cum arăta Eminescu atunci. intră în posesia unei scrisori de recomandare. De la Odesa. împreună cu medicul Felician Iachimowicz.n. După 28 iunie 1883. M. când a fost pus în mişcare aşanumitul scenariu al nebuniei poetului ( a se vedea lucrarea lui Theodor Codreanu : “Dubla sacrificare a lui Eminescu”. însă.SĂ NU RÂDEŢI DE MINE.48 Tot ce avem mai scump MIHAI EMINESCU LA ODESA Vadim BACINSCHI “.). diplomatul purta acelaşi nume de familie cu marele poet rus Mihail Lermontov. cu următorul conţinut: “Mult stimate după tragicele evenimente care au intervenit în viaţa sa din ziua de 28 iunie 1883. şi aşa. Pe 10 iulie 1884 s-a fotografiat. Ediţia a treia . Sosit la Iaşi.ne-am dus cu toţii la . P. la renumita clinică a mediculuibalneolog Felician Iachimowicz. Valeria. Se simte bine printre ei. Istoria fotografiei “Revigoratul” În decembrie 1882. Creangă. polonez de origine. Eminescu de asemenea s-a fotografiat. Avea o faţă obosită. începând cu 4 august. pe nume Lermontov. August -septembrie 1885.). lângă Viena.făcută în atelierul lui Nestor Heck. cu sigiliul suferinţei pe ea.. Al. Nu mai era junele senin de cândva şi nici bardul inspirat de la 1878. TREMUR ŞI TOTUŞI ÎMI ARDE DE POEZIE !” (Poetul la Odesa. în limba franceză. cauză pentru care nu mă fotografiez”. Îşi aminteşte P. ce a cunoscut. pentru a se trata. împreună cu Wilhelm Humpel şi cu Petru V. probabil.. ca şi Eminescu). Cercetătorul român Graţian Iucan susţine că. Această fotografie ar fi posedat-o Ion Slavici. Ne-am aşezat împreună.Cu concursul consulului rus Lermontov Înainte de a se porni spre Odesa... deci. însă numai în grup. iulie 1886) n primele zile ale lunii august 1885. . îi are alături pe vechii săi prieteni I. Grigoriu. văzându-se amăgit ca un copil”. ceea ce nu puţin l-a supărat mai apoi. într-o zi. unde a consimţit a se fotografia. adresată medicului Felician Iachimowicz de către consulul Rusiei la Iaşi. făcuse o călătorie de convalescenţă însoţit de prietenul său Chibici-Revneanu.. despre care mai înainte îi scria aceluiaşi Chibici-Revneanu că i s-a dat o “lovitură ireparabilă care va avea influenţă rea asupra întregului rest al vieţii. Missir. Eminescu ajutat. poetul şi ziaristul Mihai Eminescu. Călătoreşte cu trenul prin Chisinau şi Ţiglina.a. începând cu 1997. pleacă la Odesa. îşi revine. el stătuse în ospiciul doctorului Şuţu din strada Plantelor (Bucureşti).” Din această perioadă ieşeană ne-a rămas cea de-a treia fotografie a poetului Revigoratul . CĂCI MĂ COC ÎN GLOD DE 30 GRADE. aflat la Odesa.. decedat prematur. de la fiica mai mică a Veronicăi Micle. îmbrăcat în costumul său alb de vară. din Chişinău. aflat la Odesa.

o poloneză de toată frumuseţea”. Cu această speranţă. Oradea. amicii revin în ţară. care. în 1884. În primul rând bunătatea Dumneavoastră şi apoi a prietenilor noştri de la Iaşi vor reuşi să remedieze răul. i-au aplicat o terapie mercurială (fricţii cu mercur. Găsim o completare a acestui pasaj epistolar în albumul “M. în mod absolut greşit. unul . găzduind la ei. Eminescu va muri prin sincopă cardiacă mercurială. că pricina acestor răni era sifilisul. măsur malurile Limanului (. fiind înconjurat aici de grijă şi atenţie. înaltul meu respect. băi electrolitice şi medicamente. Încă pe atunci poetul suferea de pe urma unor răni (medicii le mai spun erupţii sau gome) ce îi apăreau pe picioare (gambe).E. cocostârc străin. Iucan). Buţureanu. care a fost mişcat de cuvintele adresate de Dumneavoastră în favoarea mea. Dintre cei 4 însoţitori ai săi. care cunoştea limbile engleză.aşa îi spune el O carte pentru medicul Iachimowicz Eminescu. mărturii. Poetul consemnează plecarea lor în scrisoarea din 15 august 1885: “Prietenii Zaharia. Demn de remarcat este că în aceste rânduri Eminescu nu apare absolut deloc dezamăgit şi nici împăcat cu jocul destinului. Traduceri din A. Iucan. 2004).aceasta este completarea. în doze enorme). i-a ruinat organismul.) Eu şi cu madam Dange. 1-2. În august. În august 1885 el punea speranţe în tratamentul de la Kuialnik. în urma unui tratament total contraindicat. Buţureanu. la început de august face pregătirile necesare şi ajunge la Odesa. mă tem că ranele acestea să nu devie incurabile”. “Măsur malurile Limanului cu picioarele mele arhioloage” . D-rul Max s-au întors în ţară. băi în nămol (renumitul nămol de Kuialnik). O are alături. ce ne vorbeşte despre boala trupească a lui Eminescu. Max publicase la Iaşi. Eminescu la Odesa. însoţit de prietenii ieşeni G.Editura “Lumina”. una importantă. “Îngeraşul” . Max. Graţian Iucan afirmă că E. Drăghici şi doctorul E. nr. numai eu. nu se porneşte singur din Iaşi. Studiul “M. Max . ilustraţii” (ediţie pregătită de eminescologul Constantin Popovici . Puşkin”. domnule consul. avea şi lucrări ştiinţifice în domeniul balneologiei. situat la nord-vest de Odesa şi legat pe atunci de portul Odesa printr-o linie de cale ferată îngustă. deci. speră să doboare nenorocirea. din centrul istoric al Odesei. Revista “Familia română”. (G. pe strada Preobrajenskaia 7. cât a durat tratamentul. În sanatoriul său de lângă Liman. Viaţa şi opera în documente. primiţi. 1886.49 domnule consul! Vreau să vă mulţumesc pentru ajutorul acordat şi în acelaşi timp să fiu interpretul domnului Doctor Iachimowicz.. Optimismul este o calitate pspera totdeauna că am să reuşesc să dobor şi această nenorocire. Drăghici. franceză şi germană. Chişinău. am să mă bucur de o sănătate perfectă. la Botoşani (în 1887) medicii care l-au tratat considerau. Eminescu”. G. Mulţumindu-vă încă o dată pentru nobilele aprecieri. M.era doctor. el crede că dacă urmez cura şi anul viitor. Aşa considerând. Fapt pe care acesta din urmă nu putea să nu-l aprecieze. neglijent cum sunt. treptat. pe Rosalia. Venea în ospeţie la familia Iachimowicz. Era specialist cu renume. Eminescu. broşura “Băile de mare şi de liman de la Odesa. . După o scurtă şedere la Kuialnik şi Odesa. G. Veronica Micle Pe 4 august este internat la clinica doctorului Iachimowicz de pe malul limanului Kuialnik. cum scria în studiile sale Ovidiu Vuia. fiica medicului. Lui Eminescu el îi va prescrie tratamentul compus din hidroterapie. El speră la însănătoşire. Zaharia. unde am fost instalat şi m-am bucurat de o atenţie deosebită. (După G. Casa în care a locuit poetul “Picioarele mele arhioloage” Încă în septembrie 1882 el îi scria Veronicăi Micle: “Nici băile de mare.. Câteva noţiuni”. La Iaşi şi mai târziu.D. 1985). nici medicamentele n-au folosit în mod esenţial şi. Putem presupune că oaspeţii de la Iaşi i-au prezentat lui Felician Iachimowicz lucrarea apărută în România. a locuit în stabilimentul de pe malul Kuialnikului.

Cu dragoste frăţească. Vedeţi. căci în toamnă mă gândesc să fac rost de un librar. Povestea despre un pescar şi un peştişor. 23 septembrie. M. Iată ce consemnează G. care mă disperase”. Iucan). Între timp. pe care o trimit (să nu râdeţi de mine. La Odesa are parte de vreme noroasă şi ploioasă. critica şi istoria literară română au respins opiniile că poetul român ar fi amintit în scrisorile sale de Puşkin. poetul trăieşte cu grija banilor de la prietenii săi ieşeni. fie la Bucureşti. La Kuialnik se tratează până în primele zile ale lunii septembrie. unde stă cinci luni. Tu interesează-te şi vezi ce face şi când se apucă de lucru. Eminescu începe.Hotel Strasburg . În toamnă. Ultima şi.. că prietenul Puşkin (poeţii se împrietenesc şi dincolo de mormânt) a avut grozava putere să mă silească să uit de neplăcerile boalei şi a timpului nefavorabil. G. În acelaşi an. De la Bucureşti Eminescu avea să plece în eternitate..5. bolnavă şi ea de picioare. care îi aplică fatalul tratament cu fricţiuni mercuriale.). notând acest fapt în “Însemnările. Am hotărât împreună să scoatem o carte de poveşti pentru copii. pentru a plăti tratamentul şi. pe 8 noiembrie. fie la Iaşi. 1886.să traducă din creaţia lui Alexandr S. Eminescu este internat de urgenţă în spitalul de la Mănăstirea Neamţ. pasionat fiind de traducerile din A. Adresată aceluiaşi Petru Novileanu. apoi revine la Botoşani. “Plictiseala ucigătoare de aici. socotind falsuri de-ale lui Octav Minar scrisorile respective. Puşkin. unde cu ajutorul prietenilor să pot să fac această ispravă. ruinându-i definitiv sănătatea..” Pe tot parcursul aflării la Marea Neagră. Iuncan: “În luna iulie 1886. Puşkin. . mai apoi. . Traduce din Puşkin şi în 1885 şi în 1886.. Puşkin. Din nou la Odesa Portul Odesa. (După G. Povestea despre împărăteasa moartă şi despre şapte fraţi viteji.. Deşi bibliografia subiectului e relativ bogată. ca şi ulterioarele retipărituri”. gravură de epocă N-am ştiut (cred că nu sunt singurul) că Eminescu a vizitat Odesa şi în luna iulie 1886.. De la Iaşi banii ajung la Odesa. Titu Maiorescu află pe 30 august de la Veronica Micle că Eminescu n-are bani de drum. Povestea despre un popă şi lucrătorul lui. călătorie. şi jenat de situaţia sa (lipsa de bani). Ca să scape de ea. poetul le scria prietenilor: “Eu şed aici într-un hotel de mâna a treia . p. Dă acolo de evreul Fr. Medicul Iachimowicz îi dăruieşte două volume cu operele lui Puşkin şi un dicţionar rus-german. că mă coc în glod de 30 grade Reamur şi totuşi îmi arde de poezie). Balda(. Clar că n-a mai reuşit să facă rost de nici un librar.” sale. ori ar fi tradus din opera lui. 1988. după care stă în Odesa şi aşteaptă vreo două săptămâni bani de la Iaşi. În aprilie 1887 pleacă la Botoşani. Iszac. Dragă Novlene. unde rămâne până în 14 aprilie 1888. Şi totuşi. cea mai fericită. Iat-o: “Liman. medic dermatolog. 15 iulie 1886.. nr. dă textul unei scrisori expediate de Eminescu de la Odesa în iulie 1886 dovadă a faptului că poetul a mai poposit o dată la liman.50 într-o scrisoare.Nu se ştie dacă au ajuns sau nu la Novileanu tălmăcirile din A. unde mă coc cu glodul pe mine. la soră-sa Henrieta (Harieta). în studiul deja nominalizat. De ce n-a stat la Iachimowicz? Era incomodat. Lui Petru Novileanu îi scria: “Poţi să-i citeşti lui Burlă traducerea liberă şi imperfectă. Iuncan. Profesorului Petru Novileanu îi scria despre “plictiseala ucigătoare de aici”. este consultat de medici la Iaşi şi la Viena. Povestea despre împăratul Sultan. ca să le tipărească. Eminescu a fost din nou la Liman pentru băi de nămol şi s-a învrednicit şi de data aceasta să traducă şase poveşti din opera poetului rus. şi fiind singur aici.. Am primit ajutorul vostru bănesc şi vă mulţumesc la toţi. drumul acasă.. stă într-un sanatoriu de lângă Innsbruch. Nu ştiu dacă ai primit şi ai predat lui Creangă traducerile trimise de mine: Cucoşul de aur.şi neavând parale. Iaşi.. 39 (1182). m-am învrednicit să traduc din Puşkin aceste povestiri. Eminescu”. e autentică şi o reproducem. această scrisoare prezintă un interes aparte. scrisoarea publicată de Cezar Apreotesei în Cronica. când vine Veronica Micle şi îl ia la Bucureşti. aşadar. ia de la Editura “Socec” 500 de lei (pentru o viitoare ediţie a poeziilor acestuia) şi abia pe 17 septembrie îi lasă la Iaşi. probabil. poate. nu mă duc nici la cafenea măcar”. pentru că a trecut neobservată.

Deșertul Atacama ocupã partea nordicã a statului Chile. între lanțul andin și Oceanul Pacific. între 220 și 270 latitudine sudicã. Face parte din tipul deșerturilor litorale sau de prelitoral. Pe pantele Munților Anzi. În cele mai multe din areale nu existã D . Sunt și exagerãri care spun cã nu a plouat de cca 400 ani. pe teritoriul sãu existând areale în care nu a plouat de peste 100 de ani. Deșertul Atacama pãtrunde în interiorul statului Chile pe o distanțã cuprinsã între 80 și 160 km. format sub acțiunea ciclonilor est-subtropicali. Se întinde ca o fâșie îngustã. climatul acestui deșert poate fi considerat cel mai arid și lipsa precipitațiilor se răsfrânge în existența unui peisaj selenar sau marțian. cu care vine în contact. la peste 250 m. pe cca 1000km. unic la nivel planetar. nu se mai dezvoltã vegetația. Oricum.51 Ata c a m a un ținut selenar Gheorghe ROMANESCU text si fotografie eșertul Atacama este considerat cel mai secetos ținut al Terrei.

pe traseul transandinului ce leagã Antofagasta (Chile) de Salta (Argentina). Localitatea este situatã la o altitudine de 2440 m. Are o populaþie de cca 5000 locuitori și principala ocupație este reprezentatã de turism și cultura plantelor (cele mai multe așezãri urbane din Atacama au apãrut în urma exploatãrii miniere. în general. datoritã precipitațiilor neînsemnate.52 Emanatiile specifice ale geiserului El Tatio viațã decât la scarã microscopicã. cu siguranțã. Cu toatã faima de ținut inospitalier. sunt foarte active. În Atacama. . și chiar din America de Sud. oazele din cadrul deșertului sunt destul de numeroase și relativ bine populate. și procesele de formare a nisipurilor. Nu sunt cele mai spectaculoase dune de pe Terra dar. suprafețe însemnate. în special. mai ales în ghețari. Multe dintre ele au apãrut și în urma exploatãrilor miniere. Cele mai importante areale „vii„ sunt reprezentate de oazele apãrute în zonele unde freaticul iese la suprafațã sau de-a lungul artereler hidrografice cu izvor în munții înalți. pe alocuri. procesele eoli- Peisaj selenar cu acumulari eoliene Lacul Miscantt si vulcanul cu acelasi nume ene. numeroase așezãri sunt aliniate de-a lungul litoralului sau în preajma principalelor ape curgãtoare. sunt cele mai sterile Cu toate cã este cel mai secetos deșert al Terrei. Cea mai importantã locație pentru turismul de aventurã și pentru cele mai importante puncte turistice este reprezentatã de satul San Pedro de Atacama. Dacã în urmã cu 20-30 ani localitatea San Pedro de Atacama era una din cele mai sãrace din Chile. Relieful eolian este reprezentat de barcane simple pânã la cele care formeazã lanțuri complicate de dune. Acumulãrile uriașe de nisip ocupã. mai ales a cuprului).

și chiar la mâncare. amplasate în vechile case sau construite în stil arhitectonic local. Cu toate cã vechiul sat a fost transformat în principalul centru de atracție turisticã de tip agroturistic. Existã un singur hotel de 3 stele. prețurile la cazare. Cele mai multe hoteluri sunt modeste. numãrul turiștilor este în creștere. vizitarea lacurilor vulcanice de mare altitudine (la peste 4000m).XVIII)la care acoperisul si unele obiecte de interior sunt construite din lemn de cactus actualmente întreaga așezare este transformatã în cel mai important punct turistic din deșert și totodatã din întregul stat. la preț european și cu dotãri relativ bune.53 Biserica San Pedro (sec. etc. de mici dimensiuni. Satul Strada comerciala in centrul asezarii San Pedro de Atacama Cafenea in centrul asezarii San Pedro de Atacama . În ciuda acestor prețuri piperate. a salinelor cu sau fãrã apã în care se hrãnesc pãsãrile flamenco. sunt destul de ridicate pentru confortul și serviciile oferite. mai ales a celor dornici de aventurã: escaladarea vulcanilor înalți de peste 50006000m. vizitarea și îmbãierea în apele termale ale vulcanilor activi.

curioși în a vedea un peisaj de neuitat. de unde se pot observa vãile de culoare galbenã.54 Cavou in cimitirul din San Pedro de Atacama Marea duna si aventura unei placi glisante este însã foarte bine dotat cu hosteluri. Imaginea spectaculoasã a Deșertului Atacama este cea aerianã. capabile sã primeascã un numãr mare de turiști tineri. la preþuri convenabile. De fapt. studenți la marile universitãți ale lumii. . fãrã pretenții mari la confort. cea mai mare parte a turiștilor din Deșertul Atacama este reprezentatã de categoria tinerilor. mai ales a celor educați.

5000m. satul Toconao. liniile de fracturã care se întretaie într-un complicat pãienjeniș. satul Caspana. Valle de la Muerte. Sairecabur. Pili. Valea Jere. Printre cele mai importante puncte de atracție figureazã: Valea Lunii. satul Socaire. Lascar. centru minier de mare importanțã economicã pentru Chile și nu numai. Poate cã cel Peisaj de mare altitudine (4300. Simbad. Lacul Chaxas. încã activ. Cordillera de la Sal. marile conuri de dejecție situate la partea terminalã a torenților. 6048m. Lacul Inca Coya etc. ba din contra.). deoarece la Chuquicamata existã cea mai mare minã de acest gen de pe Terra. 5950m. Geyserul El Tatio (4320m). ele pot atrage un important numãr de turiști. 5924m etc. din ce în ce mai numeroase. verdele crud al oazelor minuscule etc. Marile cicatrice create de exploatarea cuprului nu par a deranja sau strica imaginea de apocalipsã a acestui ținut. lacurile vulcanice Miscanti și Miniques.4500 m) in jurul geiserului El Tatio O alta planeta . Excursiile tematice. Pentru cei care pot urca la mare altitudine și pe pante relativ abrupte stau la dispoziþie ghizii specializați pentru a-i conduce spre conurile vulcanice de peste 50006000m (Licancabur. 6050m. satul Machuca. Marea Dunã.55 lipsite de apã. se pot organiza din orașul Calama.

poți vizita Deșertul Atacama și este suficient! Trebuie specificat faptul cã deși Atacama este cel mai secetos deșert de pe Terra. Curentul marin Humboldt. se pare. Se poate spune cã dacã vrei sã ajungi pe Lunã. Zona litoralã a Atacamei cunoaște o viațã economicã prosperã doar în anii cu resurse piscicole mari. de naturã antarcticã. Craterul din sectorul Valle de la Luna .56 mai interesant peisaj din Atacama este reprezentat de Valle de la Luna (Valea Lunii). a fost filmatã „aselenizarea” din 1969. temperaturile nu sunt extrem de ridicate ca cele din Deșertul Sahara și lipsa precipitațiilor este datã de existența curentului rece al Perului (Humbold). Este perioada „foametei”. care nu permite formarea ploilor. aduce ape reci care domolesc climatul local și favorizeazã dezvoltarea unei vieți acvatice ridicate. În timpul manifestãrii fenomenului El Niño echilibrul se stricã și activitatea economicã decade. unde.

zise populare. mituri. fiul lui Isis şi Osiris.57 ARHIVELE TRANSCENDENTE Constantin Giurgincă 7 Craina eîndoielnic că memoria colectivă a omenirii a salvat în gândirea tradiţională şi în cultura populară o serie de date ezoterice. trecându-se uneori la un trecut atât de îndepărtat că ar fi imposibil de determinat. Poporul păstrează astfel sfărâmăturile vechilor tradiţii. A existat un proiect . Ştiinţa modernă consideră aceasta ceva ireal şi mitic. semizeii sau Şemsu-Hor (a slujitorilor lui Horus. (ed. reprezentat diferit acest sacru de sentimentul religios trăit de omenire. în alte timpuri. un mare preot egiptean la templul din Heliopolis. „Ciclopii”. * Orice rege. Acesta afirmă într-un interviu: „Poate că asemenea telecomunicaţii interstelare. din sec.000 şi 36. Dacă răsfoim puţin dosarul ştiinţei „Egiptologie”.III înaintea erei noastre. contacte interstelare. încă de miliarde de ani în urmă”. pentru interceptarea posibilelor telecomunicaţii interstelare. dăm peste atât de mulţi tăgăduitori. Paris 1962): „Concepţia însăşi a folclorului. deci înaintea regelui Menes (cu care începe prima dinastie a faraonilor). şi în alte scrieri care i-au urmat. ci au cu totul altă origine decât cea terestră. de la planetă la planetă. în Egipt ar fi domnit zeii la început şi apoi în epoca succesorilor lor. având o valoare simbolică reală.în acea forţă spirituală nebuloasă . Ce spun însă sursele arhaice care ne-ar oferi Cheia Sfinxului? Prima sursă în timp este opera „Aigyptiaka” (Istoria Egiptului) scrisă de Manethon. rezidă mai ales în faptul că N nu sunt de origine populară. dar nu sunt nici măcar de origine umană. se susţine că în epoca predinastică. egiptologi. Un alt papirus. Iată ce spunea în acest sens unul din cei mai competenţi cugetători ai Sacrului. Nu numai că nu sunt de origine populară. se sprijină pe o idee radical falsă: că există «creaţii populare». Orice rege mort devine un Osiris. denumeşte aceste spirite şi semizei („slujitori ai lui Horus” sau „succesorul lui Horus”) drept spirite transfigurate. că Heliopolis. Arhivele transcendente sunt tocmai aceste lumini din depărtări transmise de civilizaţii galactice. Şi din nou pietrele Egiptului sunt amuţite. poporul împlinind astfel funcţia unei memorii colective. s-au desfăşurat din timpuri imemoriale. drept izvoare nesigure. repet. „urmaşe ale lui Horus”. el îşi pierde individualitatea nelimitată şi se dispensează . expediate cu bunăvoinţă într-un tărâm al bâiguielilor numit . cel ce i-a urmat lui Horus) şi asta o perioadă îndelungată de timp (între 28. de către acei veghetori asupra ordinei şi armoniei transcedentale. iniţiat de NASA . interesul profund al tuturor tradiţiilor.000 de ani) înainte de Menes prima dinastie a faraonilor. Există un papirus (Papirus demoticus Berlin) unde se arată că Heliopolis exista înainte de crearea Pământului. locul iniţial de baştină al preoţilor. care sunt puşi pe plan de egalitate cu „Şemsu Hor”. Continuând povestea şi citind într-o altă cheie arhivele transcendente descoperim conform vechilor texte egiptene. de la civilizaţie la civilizaţie. În acelaşi timp caracterul secret. în momentul în care a murit. condus de doctor Bernard Oliver. ceva incompatibil cu rigoarea şi cu revolta şi trezirea lui Toma Necredinciosul. Ceea ce poate fi de origine populară este numai faptul supravieţuirii. Pentru că memoria arhivelor transcendente a însămânţat un anumit cod şi nişte tipare arhaice memoriei colective umane. vor fi capabili să-l înţeleagă.compătimitor . legende. Gallimard. produse spontane ale masei poporului. basme. în cartea sa: „Simboluri fundamentale ale ştiinţei sacre”. care vin din timpuri de dincolo de orizontul nostru limitat. ar fi fost fondat cu mult înaintea epocii predinastice de către slujitorii lui Horus. oameni de ştiinţă. puţin cunoscut de majoritatea colectivităţii.care întrevedea construirea celei mai mari „urechi” a Terrei. În cartea lui Manethon.ca “succesor al lui Horus” . tocmai ceea ce este mai puţin popular prin esenţă”. mitice. Şi acestei noţiuni ar fi neinspirat să i se acorde o calitate istorică. e o garanţie suficientă că ceea ce este ezoteric se va păstra ca un fel de mărturie a trecutului pentru cei care. ştiinţa contemporană consideră ex abrupto orice viziune şi simbol care nu se descrie cu cheia raţiunii ştiinţei la care au ajuns. poate transmise deja. a fost declarat întruchiparea unui „spirit transfigurat”. revelate oamenilor prin sacru. Rene Guenon. percepute printr-o secretă ştiinţă a simbolurilor. Însă. care lasă pe mai departe să stea neîntoarse filele papirusurilor cu o istorie sacră ce e plasată de unii dintre ei (şi nu puţini!) în zona incontrolabilului. ritualuri. revelată uman prin tradiţiile sacre. poate de miliarde de ani în galaxia noastră.preistorie! Aşadar. balade. şi aceste cunoştinţe ezoterice nu sunt produse spontane ale masei poporului. Punându-ne în legătură cu aceste civilizaţii vom avea posibilitatea să intrăm în posesia unui imens patrimoniu de cunoştinţe. „Papirusul Torino”. toponimie (nume de locuri). cum e înţeleasă în mod obişnuit. Se constată că ceea ce e astfel conservat conţine o sumă considerabilă de date ezoterice (secrete iniţiatice). Dar cum se petrec lucrurile? Organizaţia tradiţională iniţiatică încredinţează voit memoriei colective populare ceea ce s-ar pierde ireversibil şi ar trebui salvat.

era Steaua Polară. tuneluri pe care le regăsim la scară planetară şi care legate între ele ar putea da mii de kilometri. cel sudic din camera regelui vizează Zeta din Orion. Un caz interesant este “Misterul lui Gulliver”. Frank Rothe: Codul piramidelor. zeul grec al tămăduirii.Hr. manifestări ale unei „lumi paralele. toate acele proiecte de început ale unor timpuri primordiale. pg. Autorii Bauval şi Hancock în cărţile lor consideră că orientarea Marelui Sfinx în ziua echinocţiului (21 martie. temple. care în jurul anului 2500 î. ar fi fost iniţiat de Hermes Trismegistul (care întruchipează cele trei cunoaşteri) în tainele cerului. care toate sunt în legătură cu cunoştinţe amănunţite de astronomie.100 d. observaţiile celor doi se referă cumva şi la mulţimea tunelurilor subterane. în pietre. „ceea ce este sus este şi jos” şi îndeosebi de celălat adevăr cu care începe liturghia (slujba) ortodoxă: „să ne rugăm pentru Pacea de Sus”! * Tot acest tezaur transcendent. steaua din centrul celor trei. ca rod al iniţierii Marelui Civilizator Hermes Trismaegistul. măgurele. În fapt. toate acele mesaje şi învăţăminte ezoterice (secrete. Graham Hancock în „Oglinda cerului” (München. 1998) conchide că între piramidele de la Gizeh. Această dimensiune a codului uman ca virtualitate doar la anumite paliere şi niveluri la care ajunge cunoaşterea umană.în apă. Cei care leau cercetat au fost surprinşi să observe orientarea lor astronomică echinocţială (21 martie şi 21 septembrie) ori solstiţială (22 iunie şi 22 decembrie). membru al grupului internaţional de cercetători autointitulat „Colegiul invizibil”. Coridoarele ce ies din camerele reginei şi regelui din piramida lui Keops sunt şi ele orientate precis spre anumite stele la o oră precisă.Hr. Kefren şi Mykerinos şi a fost transmisă mereu urmaşilor (s-au tot construit piramide până la regenţa lui Khendjer.Swift. invizibile” coexistentă pe Terra. nu poate fi ceva real. Coridorul sudic al camerei reginei este îndreptat spre Sirius. ar fi un indiciu că sub Sfinx ar putea exista încă încăperi subterane nedescoperite.toate ar putea fi o proiecţie a constelaţiei Orion.Hr. H. piscurile şi grotele cu inscripţionări rupestre din ţara noastră şi descifrarea lor simbolică. Doi oameni de ştiinţă germani. Matematicianul dr. Să ne amintim de un adevăr revelat în Biblie. trebuie considerat exclusiv mitologie şi deci incontrolabil. chiar o memorie fotografică aşa de puternică. ea însăşi programată să memoreze şi apoi să poată accesa acea mirabilă sămânţă implantată codului nostru genetic: memoria arhetipurilor. . Ştiinţa legată de acest plan atotcuprinzător exista după construirea piramidelor lui Keops.J. dar despre existenţa lor şi o foarte ciudată descriere a lor. eroul lui D. spune: „Există însă o certitudine: o forţă străină se manifestă în mediul nostru înconjurător. Cei doi sateliţi ai Planetei Roşii (Marte) au fost văzuţi prin telescop abia în vara anului 1877. codificat din piramide. Robert Bauval şi A.Bergmann. revelat în cartea „Călătorie spre Laputa”. Saeculum 20. Uimeşte însă pe călătorul de la începutul mileniului trei mulţimea de piramide de-a lungul Nilului şi a zonelor învecinate cu el din Egipt. datini şi toponimie. ed. dictat de motivul acceptat al discreţiei. împreună cu platoul piramidelor de la Gizeh ca punct central . Stuttgart. Gilbert în cartea „Secretul lui Orion” (Munchen. Acestea ar fi. Eu cred că o forţă puternică a influenţat altă dată umanitatea şi o influenţează acum din nou. de fapt. oh.Lüdemann /M.Vallée e cu adevărat revoluţionară: „cea mai mare parte a observaţiilor privind obiectele zburătoare neidentificate nu ar fi în realitate sesizarea unor prezenţe de nave cu echipaje extraterestre. iar Nilul ce le înconjoară ar corespunde pe pământ Căii Lactee. Ideea de bază pe care o lansează J.Janssen).58 (acele spirite transfigurate) care l-a sprijinit pe regele în viaţă din vremi imemoriale. grote subterane. nu întâmplător se numeşte Buna-Vestire. atunci când în Egipt domneau „Zeii”. Coridorul nordic al camerei reginei este orientat spre Kohab din Carul Mic. Rothe. ci membri ai unei civilizaţii anterioare. Locurile au o memorie care poate intra în rezonanţă cu a noastră. sărbătorită la 25 martie) direct la răsăritul Constelaţiei Leul. la Creştini. ritualuri. Ce tehnică stranie utilizează această forţă pentru operaţiunea sa? Aceasta este de fapt problema care formează baza de lucru a „Colegiului Invizibil”. este locuinţa cerului şi a tuturor forţelor ce se află în cer” (citat din Biblia ereticilor. îşi pun întrebarea: „ce s-ar întâmpla dacă acea «forţă nebuloasă spirituală» ar fi fost reală pe atunci. Această energie acţionează pretutindeni . ci şi energie vibratorie. cu menţionarea datelor astronomice privind orbitele . iar Hermes întreabă: „Sau tu. 1997 de G. superioare din punct de vedere tehnic. Sfinx şi celelalte construcţii există o încrengătură care în diverse puncte ale globului nostru reprezintă poziţii ale stelelor la echinocţii şi că ele sunt reprezentate sub forma unor temple şi piramide. în unele cazuri. dar şi în străfundul celulelor noastre. 1994) conchid că toate piramidele de la AbuRoaş în nord.14).Buc 2004. până la Dahşur în sud. (H. Jaques Vallée. Prin ce mister moştenim. După aceste scrieri. Bergmann şi Fr. Toate sunt lumini din depărtări şi au supravieţuit prin memoria colectivă umană. O dovadă în acest sens o găsim în scrierile antice hermetice apărute în jurul anilor 100 î. balade şi cântece bătrâneşti. Asklepios. Vom discuta într-un alt articol despre tunelurile de sub munţii. Cei doi oameni de ştiinţă germani. un faraon din Dinastia a XIII-a din jurul anului 1745 înainte de Hristos) pentru a păstra planul iniţial. încât se pot recunoaşte locuri şi obiecte pe care numai înaintaşii noştri le-au cunoscut? Unii vorbesc despre „memoria celulară”. Robert Bauval în cartea sa a dovedit că cele trei piramide de la Gizeh reprezintă cele trei stele din interiorul pătratului Constelaţiei Orion. mituri. Acesta ar fi un indiciu al existenţei unui plan iniţial comun pentru ridicarea tuturor piramidelor din Egipt. cel nordic din camera regelui spre Alpha Draconis. iniţiatice) sclipesc ca nişte borne transcendente în limbajul cifrat. scrisă în 1727. Asklepios. Universul nu este doar materie. existând peste 30 de piramide mari şi vreo sută de piramide mai mici. iar noi nu o putem percepe din cauza îngustimii ştiinţei noastre?” E încă un exemplu al logicii hibride a ştiinţei: ceea ce nu se poate explica prin concepţia noastră despre lume. Suntem convinşi că acea civilizaţie superioară a existat într-o epocă situată de ştiinţa actuală într-una socotită mitică. încercând să explice codul piramidelor. ajung la următoarea concluzie: „nu egiptenii celei de a IV-a Dinastii au fost constructorii celor trei piramide de la Gizeh. eşti oarecum neştiutor că Egiptul este copia cerului? Mai mult.

Doamne. Marele poet român al secolului XX. iar cel exterior cu cinci diametre. Craiova. 2. „Revenirea zeilor”.8 raze ale planetei. Totul este de citit..Gheorghiţă. Ei au descoperit.S. căci astrofizicienii de azi consideră că cei doi sateliţi ar fi artificiali. iar norii ne spun o poveste. 4. „Scriere este totul. ed. dintre care cel interior este la o distanţă de centrul planetei primare egală exact cu trei diametre ale planetei. Dar enigmele nu se opresc aici.. O. construiţi în mod tehnic. Nichita Stănescu.Şklovski considera în 1959 că dacă ar fi fost obiecte naturale. faţă de acea sesizare a micşorării treptate a altitudinii de rotaţie la ambii sateliţi (Fl. Stănescu: Lecţia de citire din volumul Măreţia frigului) . ar fi trebuit să se fi prăbuşit de mult timp pe solul planetar.59 şi perioadele de timp ale efectuării mişcării lor de revoluţie în jurul planetei. două stele mai mici sau sateliţi care se rotesc în jurul lui Marte. Iată un pasaj din textul care a conturat încă o enigmă despre Marte: „astronomii liliputani îşi petrec cea mai mare parte a vieţii observând corpurile cereşti. ceea ce corespunde la 2. Astăzi se ştie că Phobos se roteşte pe o orbită circulară având o rază de 9. îşiruind istorii vaste. de-aş putea să te citesc. Triste.Obiectiv. avem date din cele povestite de nemuritorul Gulliver în cartea scrisă de Swift cu 150 de ani înainte de descoperirea optică a sateliţilor respectivi. pg. O frază sunt păsările-n zbor. de-aş putea să desluşesc aceste stranii alfabete. Încerc să recompun o frază Dar timpul meu preschimbă scrisul. 5.. 3. Cei doi sateliţi descoperiţi de astronomi în 1877 au fost botezaţi Phobos şi Deimos.D. 2003. Chiar mâna mea ascunde-n sine Uitata scriere a unui imn. având la dispoziţia lor lentile care prin calitate le întrec cu mult pe ale noastre.377 km faţă de centrul planetei. primul face o revoluţie în zece ore. astfel încât pătratele perioadelor lor sunt aproximativ în aceeaşi proporţie cu cuburile distanţelor lor până la centrul lui Marte”. iar gândurile litere îmi sunt. muncite alfabete. iar ultimul în douăzeci şi una de ore şi jumătate. Savantul rus I. oferă o cheie de citire pentru asemenea coduri plămădite în Arhivele transcendente: 1. faţă de trei raze cât „ştia” J.. O. Totul e scriere.141).Swift cu mult timp înainte de a fi descoperit.” (N. Sursa de informare a lui Swift rămâne în continuare o enigmă. Piatra poate fi citită. Stau singur şi în gânduri. Peştele e literă în alfabetul mării. de asemenea.

In numarul viitor: Jurnalul TeMplul de la Morena Canalul Colonelului de la SinCa VeChe MoCanii inSula leTea “eu nadaJduieSC!” Serpilor Si Caii Sai - inTerViu Cu aCTorul dan puriC iniMa reginei Maria “SperanTa” o STare de SpiriT iuliu popper gradina Carolinei arhiVele TranSCendenTe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful