1

Primăvară - la genul feminin
neînţelesă, angoasată şi C apricioasă şimofluză şifaţa zecilor de rochii angoasantă, indecisă ca o domnişoară năzuroasă în vraişte prin dormitor, primăvara aceasta ne-a ţinut încordaţi în faţa termometrelor şi ne-a zdruncinat bruma de încredere pe care o mai aveam în calendar. De mult nu ne-am mai uitat le berze cu fularul la gât şi de mult, parcă, nu ne-am mai strâmbat acelaşi gât încercând să ghicim un semn de viaţă de la Soare, pe cer. Acum, că lucrurile cu mofturile anotimpului par să se fi rezolvat definitiv, aproape am uitat suferinţele lui Aprilie.

Valeriu Leonov nu ne lasă, totuşi, să le uităm, oferindu-ne această imagine a primăverii cu suflet de ghiaţă, surprinsă cu incredibil de puţin timp în urmă, între Niculiţel şi Valea Teilor, în nordul Dobrogei.

2 z

Coordonator: Constantin Daniel ARHIRE Colegiu de redacţie: Dr. Gheorghe ROMANESCU Dr. Paul FLOREA Dr. Cristian CRÃCIUNOIU Dr. Vladimir BOTNARCIUC Dr. Sorin FLOREA Drd. Ştefan RÃILEANU Editor: Dan NICOLAU Colaboratori: Constantin GIURGINCA 7 CRAINA Eugen PETRESCU Vadim BACINSCHI Dtp: Vlad VOICA Fotografie: Valeriu LEONOV Secretar de redacţie: Constantin STRÃINU Revista este editatã de Asociaţia „LA DRUM” Adresa redacţiei: Tulcea, str. Grivitei nr.32 Telefon: 0721-222974

CUPRINS

3 8 9 12 15

ISTORIA UITATĂ

18 20 22 32 34

Leșe

40 45 47 48 51

Tutunul, un viciu istoric

CE nE-ADUCE COpCA nOUĂ

Un sat cu nume de țară

Jurnalul Angelei Lefterescu

BIRDWATHCInG

Sfinții martiri din Grădina Maicii Domnului

Grădina Carolinei

Fax: 0240-537626
E-mail: revistaladrum@gmail.com Website: www.ladrum.org ISSN 1844-4377

S.O.S. Caii SălbatiCi

Biserica ‚‚umblătoare’’ de la Cormaia

Mihai Eminescu la Odesa

După 22 de ani

Zimbrii

Atacama

3

prezentare rostită la lansarea albumului Dobrogea, cheia de bolta - 12 noiembrie 2010 Dan ARHIRE

ISTORIA UITATĂ

P

ănă să mă stabilesc în Dobrogea, în 1988, trebuie să mărturisesc că, deşi eram întru câtva pasionat de istorie, habar n-aveam de 14 noiembrie! Istoria făcută în şcoală nu pomenea nimic de această zi, a alipirii Dobrogei la Romania, iar lecturile mele întâmplătoare nu mă conduseseră la ea. Apoi, când am descoperit această dată, fără a-i fi pătruns însă nici pe departe întreaga semnificaţie, considerând-o doar o zi de importanţă locală, adică un soi de „mai cu moţ” al tulcenilor în raport de constănţeni, m-am întrebat de ce nu este ea sărbătorită nici măcar la Tulcea? Mai ales că până după război ştiam că se sărbătorise, şi chiar şi după revoluţia din decembrie unele instituţii locale desfăşurau „activităţi specifice” cu această ocazie. Din fericire, la Tulcea, astăzi ea se mai marchează, cu timiditate. Cine va tasta 14 noiembrie pe internet şi va parcurge cu speranţă şi răbdare primele 20 de pagini, va constata că această zi este sărbătoarea

luptei împotriva diabetului, mai este zi de sărbătorire a bisericii oprimate, lăsatul secului,că a fost şi ziua filmului maghiar, în organizarea Ministerului Culturii şi Cultelor din România, că este orice, numai marea sărbătoare românească – NU! Doar un interviu luat domnului profesor doctor Stoica Lascu vorbeşte despre importanţa acestei zile, dar este, prin unicitate, surprinzător! Ne-am hotărât să publicăm albumul „Dobrogea – cheia de boltă” din mai multe motive. În primul rând din obidă, pentru că am simţit nevoia să spunem public ceea ce am spus acolo; apoi, în al doilea rând, pentru că am crezut că este necesar ca aceste lucruri frumoase să nu dădeau Europa afară din casă – iertată fie-mi exprimarea aceasta!) s-a luat în calcul şi s-a admis de marile puteri europene, instituinduse prin prevederile Tratatului de pace de la Berlin din 1878, căci existenţa unui stat, altul decât Rusia, prea puternică şi Turcia, prea slabă, le era lor absolut necesară aici, în jurul

gurilor Dunării, pentru servirea propriilor interese de stat şi menţinerea păcii. Încă din 1855, de la Conferinţa de la Viena, instituirea unui regim de neutralitate a principatelor, care să aibă o armată comună, era astfel văzută în Europa : „ Dacă Congresul de la Viena va isbuti, pe cât sperăm, a deslega pentru răsărit această problemă care pentru apus au ţinut aproape 300 de ani de războaie, acesta va fi unul dintre cele mai frumoase triumfuri ale diplomaţiei şi una dintre cele mai mari dovezi de biruinţă a civilizaţiei moderne”!(Saint-Marc Girardin, Debat, 15 martie 1855). Memorandumul privind Principatele Române, anexat Protocolului Conferinţei de la Viena din 1855, prevedea următoarele : „Potrivit textului notelor de la Viena şi interpretării ce li s-a dat de comun acord, opinia celor trei cabinete aliate a vizat nu numai sustragerea Principatelor de sub influenţa care s-a exercitat în exclusivitate asupra lor, ci şi constituirea unui fel de barieră naturală care să nu

Monumentul Independenţei din Tulcea

Între aceștia veți afla și populațiuni musulmane a căror religiune.. Toți aceștia. scrisoare prin care îl însărcina pe acesta să pregătească proviziile necesare armatei tătăreşti care urma să-i traverseze țara spre Ardeal. şi ea trebuia alipită noului paznic ( considerat apt pentru această misiune. au cunoscut oprimarea. poată fi încălcată în viitor şi să ameninţe în acest fel Imperiul Otoman în chiar punctele lui vitale. C A R O L’’ In istoria noastră aşa a fost : a fost greu să fim români! Acest ordin de zi al lui Carol I încheia în glorie secole întregi de umilinţă..) armata tătărească este o armată imensă. dar ca să conteste încălcarea privilegiilor lor. Aşa s-a ajuns la acest binecuvântat 14 Noiembrie 1878. Dacă la sfârşitul primului mileniu creştin. să ducă ”în locuri sigure și inaccesibile” populația și vitele din satele aflate pe traseul acestora. iată câteva ştiri despre ei pe care istoria din manualele şcolare nu ni le pomeneşte: ”(. Ismailului şi Bolgradu- lui. adică model de bravură și de disciplină. adică a Cahulului. După jumătatea secolului XVII. prin bărbăţia şi determinarea dovedite pe câmpul de luptă) al interesului general european. apărătorii drepturilor României și înainte-mergători ai legalității și ai civilizațiunii europene. familie.” Armata comună a principatelor ar fi avut următorul rost : „Nu ca să se lupte împotriva unor vecini puternici. ei sunt identificaţi de arheologi cu modificări genetice cauzate de modul de viaţă îndelungat de bejenie. după momentele glorioase cunoscute ale luptei pentru neatârnare. ci intrați ca amici. Cale bună dar. cu dinţii deveniţi abrazivi din cauza tipului de hrană specific – rădăcini şi scoarţă de copac. era prea puternică pentru a putea fi refuzată) cerea ferm în 1878 reîncorporarea sudului Basarabiei. voievoade. Printre posibilităţile existente. Ostași! în noua Românie voi veți găsi o populație . nu puteau fi asigurate nici de o Românie fără teritoriu adiacent lor. 14 Noiembrie 1878. În consecință. au unit cu România Dobrogea . Marile puteri europene. învingătoare în războiul de la 1877. înaintea sosirii trupelor tătare. ia aminte. menite a asigura Moldovei şi Valahiei o stabilitate şi o forţă suficiente. în cea mai mare parte română! Dar veți găsi și locuitori de alt neam. când Apusul precursorilor Iluminismului își pregătea înfăptuirea enciclopediile. mai ales. moravuri se deosebesc de ale noastre. și Dumnezeu să vă protege! Cugetările mele cele mai afectuoase sunt nedespărțite de voi! Să trăiască România! Brăila. printr-o apărare de câteva zile măcar. Fiți în mijlocul noilor voștri concetățeni ceea ce ați fost până acum și în timp de pace ca și pe câmpul de onoare. cu tenacitate şi cu adevăraţi bărbaţi politici.4 Intre Marile Puteri ale Europei. ceea ce cu mândrie constat că vă recunoaște astăzi Europa întreagă. la iubirea voastră. ni se pare că cea dintâi trebuie să fie unirea celor două principate într-un singur stat. singurul uscat limitrof Deltei Dunării rămânea Dobrogea. Astăzi voi puneți piciorul pe acest pământ care redevine țară românească. în care românii.n.) este știut că mănâncă carne de cal și carne de om(!).” Dar gurile Dunării. a turcilor. şi pentru ca să asigure buna rânduială dinlăuntrul ţării. România îşi făcea loc pe harta lumii. (Tătarii. a leşilor. Voi nu intrați în Dobrogea ca cuceritori. cum Rusia (care. deci să iei toate măsurile spre a nu-i lipsi nuimic. Or. de altă religiune. domnitorul moldovean este sfătuit de Soliman Magnificul ca. dar. a tătarilor. . și trebuie. prin tratatul din Berlin. ca frați ai unor locuitori cari de astăzi sunt concetățenii voștri. au drept deopotrivă la protecțiunea. oriunde s-ar fi aflat. devenind membri ai statului român. soldaților români. Eu cu dinadins vă recomand de a le respecta. posesiunea vechilor Domni Români.” Aşa sună un fragment din scrisoareaporuncă a sultanului Soliman Magnificul adresată pe la începutul anului 1552 voievodului Moldovei Ştefan Rareș. în scopul unui regim internaţional de navigaţie liber între Occident şi Orient. care nu mai puteau fi păzite de Imperiul Otoman şi nici lăsate Imperiului Rus. după perioada marilor migraţii. încet-încet. n. când Carol I s-a adresat trupelor române neîntâmplător cu aceste cuvinte : „OSTAȘI. contra maghiarilor.

5 Evlia Celebi. cu numele „Deşteaptă-te Române”! Căci acel secol XIX a însemnat. mulţi dintre ei au fost luaţi robi. când am trecut la atac zicând Alah! Alah!. iar raiaua și hatmanii săi ieșind în întâmpinarea noastră. spre miazăzi. Ion Ionescu dela Brad o numea „California românească”. cele de piatră să se distrugă şi să se facă raport Excelenţei Sale Generalului atât despre restituirea bisericilor (către uniţi. Plecând de aici. astfel. capturându-se multe prăzi și mulți robi. să cunoască o fulminantă răspândire în toate teritoriile locuite de români şi să fie îmbrăţişat. prizonierii au fost predaţi tot lui Batîr Paşa. Iar dacă cineva s-ar opune în mod temerar prea înaltei porunci regale. De acolo am mers în grabă.) cât şi despre demolarea mânâstirilor. au adus daruri numeroase. ţipând şi văitându-se. Nu s-au găsit nici prăzi. ruinându-l și pe acesta.” Ca şi osmanlâii lui Evlia Celebi cu un secol mai înainte. incendiau bisericile şi mânăstirile şi le dărâmau cu tunurile. trimis în Transilvania de Împărăteasa Austriei spre a face ordine între valahi : ”Mânăstirile de lemn să fie arse pretutindeni. publicat în 1848 la Braşov. deşteptarea unui neam. generalii austrieci. Populația de aici venind în întâmpinarea noastră cu daruri. de frica incendiului. Pen- . indiferent cât de nebuneşti pareau a fi scopurile. în care revoluţiile înfrânte trebuia să continue. până la moarte! Şi le-au înfăptuit. n-a ieşit nimeni înaintea noastră. Plecând în grabă în noaptea aceia. am asediat Târgovişte. încât nu se poate descrie. toate femeile. la Porțile Orientului.. asediind acest târg. am parcurs o distanță de treizeci de ore și am ajuns până seara în orașul Scânteia. referindu-se la o expediție militară turcă în Țările Române din anul 1657. aşa neştiuţi cum sunt ei astăzi. în ciuda neutralităţii sale. Căci. Au fost incendiate numaidecât 300 de case. Am sosit apoi în orașul Bârlad. orașul lor nu a fost incendiat. incendiind și orașul Vaslui. când oastea tătară a pornit la atac. fiind plecaţi în tabăra lui Mihnea. înainte ca ei să iasă din casele lor. Am sosit în marele oraș Râmnic. Au fost capturate atâtea prăzi. Nu am dat foc acestui oraş. am mers prin munţi acoperiţi cu pădure şi. „Unire şi independenţă” au hotărât încă din 1838 cei cărora le-au fost discipoli.căci toate odată nu se puteau înfăptui. ca unii care disprţtuiesc poruncile regeştişsi tulbură pacea şi ordinea publică. cu sprijinul. încă de la 1838 se intitula „Unire şi independenţă” şi care îşi propunea „să întoarcă o patrie slobodă tuturor mădularelor româneşti” răspândite prin lume. România s-a văzut obligată. toţi bărbaţii şi toate fetele au ieşit pe străzi cu veşmintele de noapte. Orașul lor nu a fost devastat. am ajuns în oraşul Gherghiţa. aşa cum s-a făcut. pe care l-au servit pe timpul întregii lor vieţi. căci sunt aproape neştiuţi. am luat 7 000 de robi. şi am ajuns în zorii zilei la renumitul oraş Bucureşti. capitala Ţării Româneşti. în scrisorile trimise lui Ion Ghica. Gazî-Batîr a fost lăsat în urmă cu bogăţiile şi tezaurele. întradevăr. şi.” Dar iată cum suna şi ordinul generalului Bucow din 13 iunie 1761. capturând 8000 de robi aleşi. Plecând de aici. nu mai rămăseseră decât 23 000 de femei şi copii. chiar în ziua aceia. locuitorii nu şi-au părăsit casele. marele centru comercial al Ţării Româneşti. am ajuns în marele menzil Focșani. împreună cu 10 000 de voinici. În acel loc. ca ceva de la sine înţeles drept just şi moral! Desigur că aceste îndelungate împrejurări istorice au făcut ca un cântecel intitulat Rasunet. De dimineaţă. adăstând cu o tenacitate uimitoare în idealul naţional. să intre în război împotriva Imperiului Otoman în 1877. fără să se plictisească şi fără să dea vreodată înapoi. Plecând de acolo spre apus.n. nici robi. Au fost luate numaidecât 26 000 de robi aleşi şi 600 de care cu diferite lucruri şi mărfuri. A doua zi am trecut cu caii râul Focșani și am intrat în Țara Românească. să se desăvârşească şi să izbândească în atingerea idealului numit Daco-România! Asta presupunea unire. să fie pedepsit numaidecât cu moartea prin spânzurătoare sau prin tăierea capului. omorând oamenii neînarmaţi. O Dobroge pe care. armata islamică a fost uşurată. Revoluţiile de la 1848 asta au însemnat şi asta a presupus şi descoperirea Dobrogei de către revoluţionarii exilaţi după înfrângerea lor. omorând pe malul râului Scânteia pe toți prizonierii ce-i luaseră mai înainte. a lui Alexandru Ioan Cuza şi la Bucureşti. De acolo am năvălit spre apus și. care se afla în urmă. Dimineaţă. Era foarte înfloritor. În ziua aceea. încă de pe atunci. au rămas singuri. marea istorie a României începuse. cetăţeni ai imperiului. la 1850. menționează: ”Ținându-se sfat. Prima unire. adică primul deziderat al programului lor revoluţionar care. am luat multe prăzi. este un oraș mare. avuţii şi tezaure. Prin votarea. un nu mai puțin iluminat călător turc. De dimineaţă. abandonată de marile puteri europene care-i erau garante. aprope ca un imn naţional. cuvântul acesta. dar iluminat în sensul pe care putea să îl cuprindă pe atunci. şi-au servit neamul şi ţara cu un devotament aproape de neînţeles acum. împresurând acest oraş. am ajuns în oraşul Buzău. A doua zi oraşul a fost incendiat.. căci bărbaţii de aici. care a fost incendiat.. dar şi în pofida marilor puteri europene. apoi unirea şi independenţa le-au urmărit.. Au mai fost capturate atât de multe lucruri. în plină Epocă Europeană a Luminilor. căci raialele plecaseră în tabăra lui Mihnea. am ajuns în orașul Tecuci. încât toţi neam îmbogăţit. căci începuse Unirea! Bărbaţii politici minunaţi de atunci ai românilor. mergând năvalnic. iar cei care au ieşit au fost luaţi robi. a fost a Valahiei cu Moldova. De aici am luat numeroşi robi şi multe avuţii şi tezaure din biserici. n. toți au încălecat pe caii lor buni și apoi.

6 „Curcanii” trec Dunărea la Corabia.” .

aşa cum era ea înainte de 14 Noiembrie 1878.desăvârşind-o. near fi uşor să ne aducem aminte. Apoi albumul conţine 46 de imagini dintr-un exemplar necunoscut al albumelor lui Anatole Magrin. adica acolo unde veti gasi si o atât de demodata si aproape incorecta politic dragoste pentru bătrâna noastră Dobrogea şi pentru ţara aceasta. dar şi după alipirea la România. Imperiul Rus şi Imperiul Otoman. în plata lui Dumnezeu! . nu este o zi. ci este una din marile zile ale României. cel care. în care păzeam. este menţionat de martirologii şi sinaxare ca a predicat cuvântul Evangheliei aici. ultimile două întinzându-se chiar fiecare pe câte două continente. rânduind pentru ei diaconi. căci sărbătoarea Sfântului Filip ( printr-o coiincidenţă. In album. de Sfântul Apostol Andrei. Şi. atunci noi suntem cei chemaţi a-i aduce aminte. acolo. singură şi uitată. în album. Pe larg. Ce se ştie mai puţin. Griviţa şi Plevna. şi a uitat. din nordul Ţării Sfinte. pe câmpul de onoare. 24 ianuarie şi 1 decembrie. ca pe o bătrână tristă. prin Ungaria. desigur!) este fixată în calendarul creştin ortodox în acelaşi 14 Noiembrie. avea să-l poarte pe Dunăre. Griviţa şi Plevna aveau să cânte. România căreia i s-a adăugat Dobrogea a contat. la Sulina. Peste aproximativ 500 de ani. Pe harta unei lumi uriaşe. folositor în înţelegerea Dobrogei. pentru adevăr. întâiul chemat. cel al cărui cuvânt ştim că a fost adus în actuala Românie. dac-am vrea. a ajuns în Germania. moldoveni şi munteni. deja a trecut. prin trecătorile Carpaţilor. aştepta flota veneţiană. prima ei instituţie-simbol : Comisia Europeană a Dunării. a avut nevoie de o mamă purtătoare. ne-am iţit ca o nucă tare în jurul gurilor Dunării. cea europeană. în prima parte a secolului următor. şi toţi împreună au format armata română care a trecut Dunărea spre a-şi da obolul de sânge la Rahova. fotografii care sunt însoţite de texte referitoare la aceleaşi subiecte. Ţara aceasta. cei de astăzi. Doresc. cântând acelaşi prim cântec ostăşesc al tuturor românilor servind o singură Românie. intitulată „Dobrogea în pragul veacului al XX-lea”. Betsaida. ai cărei fii. cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân.7 tru independenţa României români din toate provinciile încă înstrăinate au participat ca voluntari alături de ceilalti. Egee şi Adriatică el a ajuns pe coasta Dalmaţiei. întrun alt album. dacă nu cea mai mare. pe care acum douăzeci de ani. una dintre cele mai importante zile a statului român. între cei trei coloşi ai vremurilor. după dezastrul armatelor creştine în faţa turcilor. cheia de boltă”. dar parcă în acelaşi război. avea să devină primul domnitor al românilor după Mircea cel Bătrân. asta. Ca şi ziua de 14 Noiembrie. şi Sfântul Apostol Filip ca încreştinător al lor a cam fost uitat de noi. născut în acelaşi sat cu Sfântul Apostol Andrei. un anume Friederich de Hohenzollen s-a salvat cu fuga de pe câmpul de bătălie. toţi îi suntem. copiii dorobanţilor români de la Rahova. „convertind la credinţa creştină pe mulţi din locuitorii Sciţiei. acea preţioasă lucrare a lui M. tot în Dobrogea. iar această mamă purtătoare i-a fost România. mai mult sau mai puţin buni. uniune care avea a se naşte abia peste o sută de ani. Şi dacă Europa a uitat asta. dar noi. investiţi cu încrederea Europei. românii de astăzi nu o mai sărbătoresc (cu excepţia salutară a Tulcei!). de la Nicopole. primul fotograf al Dobrogei. în poarta căzută a unei curţi ţărăneşti. despre toate acestea. ne-am făcut loc şi noi. la ancoră. vorbeşte mai pe larg . Peste nici 40 de ani. prinsă în frenezia clocotitoare a începutului unei noi vieţi. după care şi-a continuat lucrarea misionară în Asia Mică”. din păcate. Dar despre toate acestea. Nimeni nu face mai mult decât poate. însă. După câştigarea independenţei de stat cu arma în mână. Pâna atunci să spunem că albumul intitulat „Dobrogea. unde. Acest veritabil embrion al viitoarei Uniuni Europene. Prin Bosfor. atunci cel puţin la fel de importantă pentru statul român ca celelalte lui mari zile. Ionescu. însă. alt cântec însufleţitor. cu sediul. ar trebui să putem. prin deltă şi să-l scoată în Marea Neagră. ultimul domnitor român stăpânitor al Dobrogei. de mai puţini români. încercând să argumenteze că ziua de 14 Noiembrie pe care. băltind în atemporalitatea sfărşitului de imperiu. stăpânitor al Dobrogei! Dumnezeu are tot timpul din lume spre a face astfel de glume istorice! Dumnezeu. de unde. preluate din „Biblia Dobro- gei”. am părăsit-o. cu o navă proprie.D. fluierând. după ce a intrat deghizat şi cu un paşaport fals în România. pentru demnitatea noastră şi pentru moştenirea copiilor noştri! Acestei ţări care începuse să conteze. în final. este că şi Sfântul Apostol Filip. mai puţin importantă decât ziua luptei împotriva diabetului. să vă mai reţin atenţia cu două frumoase coincidenţe legate de bătrâna noastră Dobroge. În 1396. sub soarele pieziş şi înşelător al unei dimineţi care iată. Am considerat că această îngemănare a fotografiilor lui Magrin cu textele lui Ionescu poate reprezenta un demers fericit. preoţi şi episcopi. şi celelalte provincii româneşti – Basarabia şi Transilvania. un anume Carol de Hohenzollen. copiii celor ce-o făcuseră în a doua jumătate a secolului XIX aveau să-i unească. Imperiul Austro-Ungar. de facto.

Dou-trei ore pe gheaţă sunt de ajuns mai ales dacă nu mai trage peştele. multă pricepre. pentru cei obişnuiţi cu sculele sofisticate de multe milioane. aprofundarea ştiinţei prin metode lăudate de forurile internaţionale. Surpinzător.. apoi trebuie să vă echipaţi bine. îmbrăcăminte groasă. vidre. dacă mai aveţi un termos două ar fi bune” spune şi Trofin. Mai pică o ştiucă mai mică. eliberată imediat. se dădeau cu maşina pe lac”. Şi aşa ajungem la jumătatea termosului.. mai mişcăm plutele. în rest totul s-a transformat într-un imens pationoar înconjurat de stuf şi papură. cum se nimereşte. Din cănd în cănd mai schimbăm copcile.termosul s-a golit. După atătea termosuri ne dăm seama că ne-ar trebui şi undiţe.Cam ca la table”.. acum pe frig ea mai mult stă pe loc” mai povesteşte Trofim. din motive tehnice. aşa că fugim spre căldură şi din capturi. însă acestea apar imediat din stuf. „Aşa dă Dumnezeu peştele.Aşa am aflat că am fost ales ca deschizător de drum nu ca o onoare.. „Căteodată pică. spre nemulţumirea păsărilor de tot felul care nu mai ajung la hrana lor preferată-peştele. Nici nu aruncăm bine undeţele în apă că Sorin scoate o ştiucă şi începe distracţia. Ne-am oprit la o intersecţie între două canale şi cu toporul din dotare mai lărgim vre-o patru copci şi începem să folosim termosul... nailon.un murighiolean care ne desluşeşte urmele de animale de pe gheaţă. S-au jucat unii ieri şi cu Dacia pe aici. „Dacă te ţine pe tine la peste o sută de kilograme putem trece şi noi fără probleme!” glumeşte cam serios Sorin Florea. patronul unei pensiuni din Murighiol împreună cu care am plecat pe canalele îngheţate. care-s iepuri. preparăm nişte sarmale rămase de la revelion de toată frumuseţea. undiţele noastre sunt rustice-un băţ scurt de stuf. apoi ar mai fi necesar şi nişte vin roşu. plumb şi un cărlig micuţ în care înfigem un cărăşel adus de acasă. Omul în schimb se descurcă şi semnele pescarilorzeci de găuri mici în gheaţă.”. Gerul din ultima perioadă a lăsat doar Dunărea fără pod de gheaţă.mai ne sperie cu un mistreţ. o plută din papură. „În primul rănd trebuie să nu uitaţi termosul cu ţuică fiartă.gerul începe să se simtă şi aşa se termină şi vinul fiert. copcile stau mărturie. nou prilej de pilde pescăreşti. după mărimea. Din cănd în cănd gheaţa mai trosneşte şi atunci îţi vine să o iei la fugă spre mal însă localnicii ne liniştesc. „Bineînţeles este vorba despre ştiinţă.8 Ce ne-aduCe CopCa nouă Războiul nervilor Cristian DOGARU text si fotografie prin gheaţă între om şi ştiucă P rima regulă cănd mergi la pescuit la copcă este să verifici grosimea gheţii. trebui să mai batem în gheaţă la margine ca să se sperie ştiuca şi să mai mişte prin zonă. altădată nu. acolo unde le pitise Trofim la ultima partidă de pescuit. .

oferindu-le astfel posibilitatea ca ei înşişi să recunoască în carte imaginea păsării. . Unora. dar că aceasta abia de corespundea cu descrierea făcută iniţial. a tinerilor cu iniţiativă care pleacă pe cont propriu în mici expediţii. vor deveni adevăraţi „BIRDWATCHERS”. în antrenarea tenace a cât mai multor tineri în birdwatch. dar mai credem şi că sucursalele ar trebui să-i încurajeze.ro u ceva timp în urmă. Erau acolo sute de raţe sălbatice de diferite specii. nu a reuşit să propună o variantă care să fie general acceptată. şi de răspândit azi în lume: BIRDWATCH . Cel mai simplu era când aveam la mine un determinator ilustrat. iar aceasta nu se poate realiza atât timp cât sucursalele SOR nu vor avea o politică explicită. Ne cerem scuze că vom folosi în continuare numele englezesc BIRDWATCH care ar putea fi tradus: pânda (pândirea) păsărilor. egrete. Foarte puţini dintre observatorii neantrenaţi dau o descriere exactă a unei specii nou întâlnite. dar că a doua zi nu căzuseră decât nişte mârliţe şi că totuşi nu le-a părut rău. I-am întrebat cum a fost şi ei mi-au spus că prinseseră destul de bine în prima zi. mai ales. dar vor găsi şi plăcere în observarea păsărilor. într-un carneţel. până acum. să-i stimuleze în mod special pe aceia care se implică în protecţia păsărilor şi progresează evident în cunoaşterea lor. urma o descriere C nu întotdeauna concludentă şi. mi-au spus ei. corcodei. deosebit de frumoasă. din cauza lipsei de experienţă. faptul că nu notează imediat. Cu aceste observaţii am păşit deja uşor înspre terenul unui hobby extrem de atractiv. iar alţii s-au alăturat mai mult emoţional ideii de protecţie a păsărilor. neglijându-le pe cele definitorii. cu care reuşeam să-i dirijez spre ceea ce credeam că e mai aproape de descrierea lor. dar nimeni. una din explicaţiile fluctuaţiei de tineri în SOR. a faptului că mulţi dintre ei părăsesc SOR după un timp. Nu de puţine ori. atenţia li se focalizează asupra detaliilor nesemnificative. iar noi suntem de acord şi cu aceştia. a lor. evident. Suntem de acord că mulţi dintre membri SOR nu au suficient timp.danielpetrescu. detaliile. se dovedea că puteau recunoaşte pasărea în determinator. iar celor mai mulţi le joaca feste prea marea încredere în propria memorie. spre surpriza mea şi.pe care l-am dori practicat de cât mai mulţi români şi evident de toţi membrii Societăţii Ornitologice Române (SOR) cărora le revine şi datoria de a face pledoarie pentru acest hobby şi de a ajuta la popularizarea sa prin- tre români. iar revoluţia hormonală e în toi. fiind o zi senină.9 BIRDWATHCING sau BUCURIA DE A PRIVI PĂSĂRILE Eugen Petrescu foto : www. Aceştia nu numai că vor ajuta la realizarea diferitelor proiecte ale SOR. m-am întâlnit în Deltă cu doi pescari ce veniseră tocmai din Arad “la ştiucă”. pentru ca acolo unde nu există emoţie e greu să convingi pe alţii de justeţea cauzei tale. lebede si alte păsări pe care nu le ştiau. întrebarea „ce fel de pasăre este?”. se datorează de multe ori menţinerii tinerilor prea mult timp într-o zonă călduţă şi comodă a teoriilor generale şi a bunelor intenţii. S-a încercat şi la noi găsirea unor echivalente autohtone ale termenului. pentru că. privitul atent al păsărilor. Ne aşteptăm ca în următorii ani să apară din ce în ce mai mulţi birdwachers autohtoni şi e de dorit ca aceştia să poată fi îndrumaţi de SOR şi chiar încurajaţi să devină membri capabili să se implice în programe concrete de monitorizare a avifaunei şi poate că astfel suprafeţe tot mai mari ale României să fie cuprinse în programul: Monitorizarea Păsărilor Comune. Deseori mi se întâmpla să aud: „am fost în cutare loc şi am văzut o pasăre deosebită”. Pe lângă faptul că la adolescenţă priorităţile se schimbă adesea. Experienţa sucursalei din Tulcea arată că ieşirile dese în teren. excursiile şi taberele ornitologice ajută cel mai bine la formarea adevăraţilor „birwatchers”. Relatarea celor doi mi-a reamintit de disponibilitatea atâtor oameni pentru observarea lumii păsărilor şi a naturii în general. s-au putut bucura privind păsările de pe lac.

cred că ar fi interesant. să istorisesc o întâmplare de acum câţiva ani când însoţeam prin Dobrogea un grup de birdwatchers din Anglia. cu scopul de a le cunoaşte mai bine şi de a le proteja în habitatele lor naturale. Hobbyul lor este diferit şi chiar în contradicţie în unele privinţe. I-am întrebat dacă nu văzuseră aceste păsări. care vinde păsări sălbatice. Un bird- watcher este în general un practician. în Europa de vest. deşi ar părea potrivit. chiar şi în centrul Londrei. Aşadar aceştia se diferenţiază foarte clar de crescătorii de canari. ce nu sunt ornitologi ( profesionişti ce studiază în mod ştiinţific păsările). dacă nu . s-a impus să insist că SOR nu este nici pe departe o societate a crescătorilor de păsări. cel puţin în unele momente. fără entuziasmul şi implicarea majorităţii iubitorilor de păsări neprofesionişti. iar aceştia din urmă nu pot progresa decât însuşindu-şi cât mai multe din informaţiile ştiinţifice oferite de ornitologie. nu cu sensul peiorativ. aşa că putem spune că birdwatcher (cel care practică birdwatch) nu poate fi înlocuit întotdeauna cu ornitolog. Ar trebui amintit că există destui „birdwatchers” care pot concura cu succes ornitologii profesionişti şi că ar fi bine dacă toţi ornitologii ar fi şi „birdwatchers” pasionaţi. un protector al păsărilor..pasăre pe care o vezi pentru prima dată în viaţă şi pentru care se cade să faci cinste celorlalţi. Asta nu înseamnă că un crescător de păsări nu poate practica birdwatch. acesta din urmă fiind un amator.păsările libere în mediul lor natural. sunt de fapt complementari. Am observat la un moment dat pe un lac câţiva călifari roşii (tadorna ferruginea ). păsări destul de rare şi i-am atenţionat pe ceilalţi. comportânduse ca păsările domestice. de cele mai multe ori. şi ei le văzuseră acolo. dar e de dorit şi încurajată în „birdwatch” şi e bine să ştim că. ci cu acela originar care înseamnă iubitor. de papagali şi de alte păsări autohtone sau exotice. aplicarea măsurilor de conservare şi protecţie propuse de ornitologii profesionişti devine foarte dificilă. că BIRDWATCH este un fel de democratizare a ornitologiei. nu poţi să ştii ce-ti va cădea! Iar realitatea arată că multe din observaţiile făcute de birdwatchers sunt importante pentru ornitologie.chiar imposibilă.. Pentru a înţelege mai bine diferenţa. dar câţiva dintre turişti mi-au mulţumit în mod special spunând ca aceasta este pentru ei o „life bird”. în jargonul birdwatcher . pe ceilalţi . ei mi-au spus ca da. acesta va constitui adevărata alternativă non-violentă la vânătoare. cu a pescarului sau vânătorului: important e să ieşi in teren. sensul de persoană care prinde păsări. în lacul din King James Park erau câţiva călifari alături de sute de raţe şi gâşte sălbatice de diverse specii. Poate că. Pe unii îi interesează păsările în colivie sau volieră. Dacă azi. când. Aceasta are o legătură cu hobby-ul nostru pentru că e evident că SOR promovează birdwatchingul ca hobby de masă. precum şi pentru toţi cei interesaţi să cunoască şi să protejeze păsările sălbatice în habitatele lor naturale. nu un teoretician. decât metamorfozându-se în birdwatchers. prin dispariţia ocupaţiei de păsărar (interzisă prin lege. care. după înfiinţarea Biroului Societăţii Ornitologice Române. Aceştia „prind” păsările doar cu binoclul/luneta şi uneori cu camera foto sau video. o persoana care găseşte plăcere în observarea şi chiar studierea lor. S-ar putea spune. care poate pierde astfel ceva din rigoarea şi distanţarea faţă de obiectul de studiu. Mulţi români dintre cei pasionaţi de birdwatch sunt şi membri în SOR pentru că şi interesul celor ce practica bitrdwatch se concentrează asupra păsărilor sălbatice. câştigând în schimb un plus de sensibilitate proaspătă. dar trebuie făcută o separaţie netă între cele două preocupări. eram asaltaţi de cetăţeni ce credeau că este vorba de o societate care promovează creşterea în captivitate a păsărilor exotice. în marea lor majoritate oameni obişnuiţi. tot mai mulţi pescari eliberează capturile. Toţi au fost entuziasmaţi. de altfel). M-am mirat să aud aceasta deoarece în Anglia văzusem de mai multe ori călifari roşii în lacurile din unele parcuri. dar că acelea nu „se pun”pe lista . Implicarea emoţională neîngrădită nu e specifică omului de ştiinţă. libere. deci birdwatcher = un iubitor. iar cuvântul PĂSĂRAR. Aceste conotaţii nedorite ne fac reticenţi la folosirea cuvântului PĂSĂRAR cu sen- sul de „birdwatcher”.10 Birdwatcher şi ornitolog Asemănări şi deosebiri: Câteva precizări se impun. În urma confuziei apărute la Tulcea. Ieşirile sale în teren nu urmăresc întotdeauna un scop ştiinţific. Ornitologul profesionist şi birdwatcher-ul amator. deşi zburau liberi. nu vedem cum altfel ar putea-o face vânătorii. Eu chiar i-am fotografiat deoarece stăteau aşa aproape de mine. (pe nişte elveţieni i-am auzit numind-o „snaps vogel”pasăre pentru care trebuie să dai un şnaps). mentalitatea birdwatcher-ului este asemănătoare. necesare în orice ştiinţă. se apropiau de oameni aşteptând să fie hrăniţi. Birdwatch este un hobby practicat de foarte multe persoane. un om de teren care se bucura observând păsări. are deja în limba română. Ornitologii au nevoie de informaţiile şi sprijinul amatorilor. fără să greşim prea mult. aşa cum spunea şi domnul doctor Dan Munteanu. şi pentru că. printre altele. două feţe ale aceleiaşi monede. cuvântul va avea şanse să se impună în locul lui birdwatcher. prin distanţarea în timp. în timp. ci o organizaţie neguvernamentală de mediu deschisă atât pentru ornitologii profesionişti.

tot atâţia „birdwatchers”. aşa că orice obser vaţii legate de numărul speciilor şi al exemplarelor de păsări obser vate se pot dovedi utile). Probabil că alţi iubitori de natură sunt observatori experimentaţi.000. de aceea îi încurajăm pe toţi. ci doar de puţină pasiune. numai în Marea Britanie sunt peste 1.000 de membri cotizanţi în Societatea Regală Britanică pentru Protecţia Păsărilor şi.un binoclu . membri sau nu în SOR. sau în excursii. In vestul Europei. Turismul de tip birdwatch va lua amploare şi la noi. nici de atestări sau autorizaţii din partea cuiva. iar majoritatea turiştilor au făcut şi fac măcar ocazional birdwatch. ci păsări domesticite introduse de crescători în Anglia. o posibilitate de a ne perfecţiona cunoştinţele despre păsări şi de a ne bucura de lumea lor aşa de plină de eleganţă. Cred că. îi încurajăm să încerce mai mult. discotecile şi să iasă în natură. pentru că România e un loc atractiv şi în această privinţă şi este nevoie de birwatchers români ca ghizi locali care să cunoască locurile şi speciile. suma totală de pe această piaţă are tendinţa să se apropie de cea vehiculată pe piaţa uneltelor de pescuit şi de vânătoare.H A M LY N G U I D E . conştienţi că fără implicarea noastră a tuturor în protecţia lor. atunci când ajung în Delta Dunării. probabil cu detalii mai tehnice într-un număr viitor. valoric. de ce SOR nu creează pentru elevi o structură asemănătoare cu a cercetaşilor care să aibă ca obiect central observarea păsărilor în mediul lor natural şi protejarea lor? Nu văd de ce între birdwatch. din cele spuse de englezi.A s-a dezvoltat o adevărată industrie care întreţine acest hobby iar oferta ei este extrem de variată şi atrăgătoare. reiese clar cum mentalitatea de birdwatcher se diferenţiază de cea a crescătorilor de păsări. excursiile de la sfârşitul săptămânii şi chiar plimbările obişnuite în parcuri n-ar exista ceva mai mult decât „o simplă coexistenţă paşnică”. cred că.11 păsărilor „bifate” deoarece nu sunt păsări sălbatice. miracolul se va putea sfârşi curând… (Acest material sintetizează şi unele idei mai vechi.D E T E R M I N ATO R I LU S T R AT ) . cel puţin. şi pe care le-am publicat într-un articol din revista AVENTURI LA PESCUIT în urmă cu câţiva ani) . Şi pentru ca ne-am exprimat deja convingerea că mulţi oameni obişnuiţi au deja o anume atracţie pentru privitul păsărilor şi au. O idee mai veche nu îmi dă pace. cântec şi culoare. mai cu seama şi oportunitatea de a face birdwatch chiar când se află la pescuit. la care încă ţin. Încurajaţi tinerii să părăsească pentru o vreme statul pe internet. de un spirit de observaţie mereu treaz şi de ieşiri cât mai dese în teren. astfel că se poate obţine şi un câştig din această plăcere. Poate e bine să se ştie că în ţările vestice acest hobby a luat proporţii de masă. să-şi găsească timp şi pentru privitul şi cunoaşterea păsărilor.s u b t i t l u l PA S A R ILE DIN ROMANIA SI E U R O PA . ”Instrumente” ajutătoare pentru cel interesat de birdwatch ar putea fi în prima fază: -un determinator de teren (SOR a publicat traducerea adaptată pentru Romania a celebrul u i . în Japonia şi în S. asigurându-i că nu e nevoie nici de diplome. Vom reveni.U. pescuit.un carnet şi un pix pentru notarea obser vaţiilor făcute (în ţara noastră există destule locuri puţin sau deloc studiate.

fie ele şi din sârmă cu ghimpi. legiferând să transforme şi să ajute. Ştefan Răileanu medic veterinar text si fotografie În sistemul naturii. în desişul lor reuşesc să mă mai adăpostesc de furia crivăţului. pădurea sau stuful îmi sunt cei mai buni prieteni pe timpul iernii. scoarţa copacilor este smulsă iar ramurile tinere mâncate deoarece foamea calcă peste obstacole. animalele sălbatice se pot răni caii de asemenea. Aşa ar povesti pe scurt un cal care trăieşte in sălbăticie în Delta Dunării.12 Natura se descoperă numai celui ce ştie să vadă. îmi înfundă sinusurile iar uneori mă prăbuşesc din cauza foamei. om sau stea îşi au locul bine definit. Ne mărginim tot timpul cu ceva ori cu cineva. cunoscând să legifereze. Pădurile tinere mai cu seama sunt înconjurate în unele locuri de garduri cu sârmă ghimpată care au rolul de a opri accesul cailor in acest perimetru. Problema acestor animale este din ce in ce mai gravă cu cât există mai multe proiecte care reconstruiesc sau protejează anumite zone. (George Corbu: Discutii Despre Ecologie) S.. Eu sunt vecin cu marea si Dunărea. cu grupurile de cai sălbatici. rămânând totuşi nemărginiţi. de multe ori insă această măsură de protecţie nu are rezultatele aşteptate. tu cu Himalaia. iar problema rămâne nerezolvată. el cu turmele de reni .haideţi să încercăm să le menţinem farmecul.S. . Caii Sălbatici Dr. …Vântul mă urmăreşte oriunde aş merge.O. văzând să cunoască.. Astfel banii sunt cheltuiţi in zadar.

danielpetrescu.www.ro 13 .

valoarea nutritivă a scoarţei lemnoase este foarte redusă cea ce duce la scăderea aportului de substanţe nutritive şi în consecinţă la scăderea imunităţii. . plop. Aceştia răscolesc pământul în căutarea hranei (rizomi. ce vă străduiţi să confecţionaţi garduri !!!!! Construiţi hrănitori la marginea pădurilor si puneţi in acestea fân atât timp cât stratul de zăpadă este mai mare de 5 cm şi o să rămâneţi uimiţi de rezultate. Odată cu venirea sezonului rece si a primei ninsorii. cărpiniţa si tei. şi fragmente fragede ale plantelor) iar caii se folosesc de solul descoperit pentru a găsi hrana de aceasta natura. lichenul renilor). caii se hrănesc cu scoarţa de co- pac (salcie. Spectrul trofic este modificat din punct de vedere nutriţional. In zona de pădure sunt căutate ramurile fragede ale speciilor de carpen. fructe de stejar. La baza arborilor sunt foarte mult căutate speciile de muşchi (muşchiul comun) si licheni (lichenul galben. Tipul si modul de hrănire al cailor sălbatici din Delta Dunării. aceasta fiind insuficientă pentru hrana zilnică a cailor sălbatici. vegetaţia schimbată este acoperita cu zăpadă si mai greu de găsit. păducel). Plantele ce fac parte regula in modul de hrănire al cailor lipsesc in această perioadă sau se găsesc în cantitate redusă. In aceasta perioadă sunt căutate in sol părţi fragede ale plantelor încolţite (Familia Liliaceae) ce au ciclul de înflorire în perioada vernală. În perioadele foarte grele ale sezonului rece când hrana este foarte puţină. O altă situaţie întâlnită la aceşti cai.14 O soluţie vă putem da noi domnilor. bulbi. păducel si măceş. tei. este relaţia creata cu mistreţii.

fie purtându-i la suprafaţă. Asta mi-a spus prietenul meu Gabi Frandeş. fie bătând apa în jurul lor spre a-i feri de rechini. iar ceilalţi prieteni cu aripioare din bazinul Delfinariului constănţean s-au dus pe rând. Dar cel mai bine este să îl las chiar pe el să povestească. om de afaceri din Tulcea. De aceea.mi-a spus Gabi.15 După Dan ARHIRE text si fotografie 22 de ani Mitologia română numeşte delfinul Dulf şi spune despre el că noaptea iese din mare şi. întâlnirea unui delfin rămâne întotdeauna în amintire. spre mal. din recunoştinţă. Privirea lui Gabi rătăcea. cei doi delfini pe care el îi botezase aşa. în timp ce istoria delfinilor frumoşi de acum 22 de ani se năştea pentru mine. caută mere roşii pe care le mănâncă. „Acum a mai rămas numai Mark. în care mi-a vorbit despre Mark şi Alina. îi mai sunt recunoscători pentru că este frumos şi pentru că este. . Ei îi sunt recunoscători pentru că îi ajută în caz de naufragiu. într-o seară încărcată de poveşti şi de amintiri. iar şederea prelungită în tovărăşia unui delfin naşte nostalgii şi nu poate fi comparată cu nimic altceva. aşa cum s-a dus şi tinereţea .pe nesimţite” . e aceea. care sunt prietenii săi şi cărora el le este prieten. pe deasupra Dunării. Alina a murit cu vreo câţiva ani în urmă. marinarii. oarecum. pregătit şi doritor de tovărăşie cu omul. îi aruncă mere în prova navei. la începutul întâlnirii. pas cu pas. D fără ţintă. Gabi Frandeş Mark. pe mal.

Misiunea noastră. atunci. plutind şi ne apropiam de el. Eu i-am botezat.nu mai ştiu ce minister. dar flotabilitatea pozitivă dată de colacul de salvare sau de minge îl obosea. după numele surorii mele. Când reuşeai să îl prinzi sau doar să pui mâna pe el . tăiat bucăţele şi începeam dresajul cu el.n. îl puneam pe punte. Când obosea. scopul capturării lor pentru Marina Militară. Aveam nişte scule asemănătoare cu cele de prins fluturi. refuzau hrana. Practic.care era fiul viceamiralului Marinescu de la Mangalia şi aduceam destul de bine. la început. care. unde îi dădeam drumul în bazin. i se făcea o injecţie de calmare şi fugeam cu el în port. Totul se baza pe nişte scule şi o tactică foarte simplă. de la Marius. După ce îl înfometam în bazin intram şi noi. rămânea la suprafaţă. era să prindem delfini şi să facem primele antrenamente cu ei în bazin. Scopul nostru. (o sculă [frânghie subţire . Când dădeam de bancul de delfini.n. pe care eu i-am botezat: pe Alina. Am fost prieteni foarte buni! Mark de la început s-a remar- Mark înoată în cerc. delfinii nu le mai ascultau pe prezentatoare şi veneau la noi. de patru ori. acesta fiind. Primele exerciţii de dresaj le făceam noi. ori un colac de salvare. pliat pe cerc. cel care. care provoacă. atunci. cei care ne împrieteniserăm deja cu ei. În timpul reprezentaţiilor noi nu aveam voie să apărem la marginea bazinului. pentru că. acolo.era al tău. cu un băţ de bambus lung de vreo 4 m. Cel mai greu era până în momentul în care îi dădeai să mănânce. de trei. Un co- leg ţinea mingea sau colacul de salvare şi. Acest minciog era legat cu o aţă simplă. un siaj. îi băgam cercul de metal în faţă şi el trecea prin cerc. Şi Mark a fost dresat să lipească mine magnetice şi era unul dintre cei mai buni. eram în Marea Neagră cu un SRS (şalupă de remorcare şi salvare) de la unitatea Marinei Militare 02145. pentru a nu-i crăpa pielea de la soare. După cum probabil ştiţi. . pentru că mulţi. Alina Claudia şi pe Mark după mine. dar mult mai mari.)] lungă de vreo 10-15 m) se lega ori o minge. acolo unde despică apa. deoarece îi dispărea teama şi devenea docil şi foarte prietenos. ca apoi. la capătul superior avea legat un cerc de metal cu diametrul de 10. Puteai să faci orice cu el. Îl udam încontinuu. la vremea respectivă era însă altul decât dresura pentru reprezentaţii. a înfiinţat Delfinariul la Constanţa şi realiza colaborarea dintre armată şi cei ce aveau în schema de funcţionare Delfinariul . ei veneau înspre noi şi începeau să se joace în prova. ca să nu fie tăiat de elice. subţire. ne îndreptam cu SRS-ul către ei. scafandrii.. doar. iar la celălalt capăt al lassoului. Acolo ne aştepta o maşină cu care îl transportam tot pe targă şi saltea de burete la Delfinariu. Noi îi dresam pe delfini să lipească mine magnetice pe nave. dresajul. Aveam un coleg . fosta unitate de scafandri.Nini Marinescu . în momentul în care delfinul trecea prin cerc şi lassoul i se înfăşura pe corp. Acolo ne aflam în subordinea colonelului doctor Tichescu. în costume de scafandri şi începeam să-l fugărim prin apă. pe mare delfinii se ţin după vapoare. colegul meu arunca mingea şi făcea semn să se oprească motoarele. În momentul în care delfinul începea să se joace în siajul provocat de prova vaporului. în prova.16 Povestea tânărului soldat Gabi şi a tinerilor delfini Mark şi Alina „În 1986. Era un soi de minciog. Mânca stavrid sau macrou. de fapt. în mare. practic. În acea perioadă au fost prinşi şi Mark şi Alina. Ulterior interveneau fetele care prezentau.. tot dresajul lor se baza pe înfometare. pe o saltea de burete. Delfinul încerca să intre în inersie.

17

cat ca un delfin de talie mare şi a fost unul dintre cei mai mari pe care noi i-am prins. A fost foarte uşor de lucrat cu el şi asta ne-a transformat munca într-o pasiune frumoasă. Aveam satisfacţii. Eram entuziaşti, pe atunci. Din păcate, nu ştiu dacă în toţi aceşti 22 de ani am mai fost acolo de vreo trei ori. Cred că acum 4 ani am fost ultima oară cu feciorul meu, dar n-am intrat pe marginea piscinei, să mă duc la el. Am stat ca orice turist şi m-am uitat la spectacol. Am avut, însă, impresia că venea foarte mult la marginea piscinei

şi stătea în sluj, se uita. M-am schimbat destul de mult în aceşti ani”. Gabi devenise trist. Privirea lui încă mai rătăcea, liniştită, pe deasupra Dunării. „De ce nu vrei să te mai întâlneşti o dată cu Mark? l-am întrebat eu.

Întâlnirea celor doi Mark
Dimineaţă, peste vreo trei zile, în faţa Delfinariului, Gabi era destul de nervos. Vedeam asta,

deşi el încerca să se controleze şi să pară calm. După prima reprezentaţie din acea zi, Mark a fost dus, ca de obicei, în bazinul “proprietate personală”, din interior, pentru odihnă. Cu îngăduinţa amabilă a directorului ştiinţific, domnul Nicolae Papadopol, şi a doamnei Angelica, şef Secţie Delfinariu, am intrat cu Gabi în bazin. Mark înota lent şi ne ignora, regal. Gabi era mut. În celălalt capăt al bazinului, separată printr-un grilaj, o focă dintr-o altă poveste pufăia din când în când. M-am depărtat, urmărindu-i
Mark se întoarce şi îl priveşte!

Delfinul şi gratiile

pe cei doi Mark, rămaşi singuri într-o extremitate a bazinului. Mark, delfinul, înota în cercuri largi, în ritm regulat. La două, trei ture, se lăsa pe fundul bazinului, unde rămânea încremenit ceva timp. Apoi, cercurile au început să fie din ce în ce mai mici şi după fiecare, se oprea în dreptul lui

Gabi, celălalt Mark, niciodată în dreptul meu. Numai cu spatele, ca şi când nu l-ar fi observat, dar numai acolo. Gâtuit de emoţie, Gabi a început să-l strige uşor, cu o voce destul de stinsă. Mark, delfinul, stătea nemişcat. A stat mai mult ca de obicei. A plecat în cercurile lui, mai rapid, de data aceasta.

Gabi şi-a schimbat locul. Mark delfinul şi-a schimbat locul de oprire, după el. Gabi a început din nou să-l strige şi să-i facă nişte semne, semnele vechi, de acum douăzeci şi doi de ani. Mark a înţepenit în ascultare. Apoi a ţâşnit în cercurile lui, în mare viteză, de data aceasta. O singură dată s-a întors, fixându-l pe Gabi. Trebuia să plecăm. Gabi a ieşit primul, prăbuşit în el însuşi. Nu l-am întrebat nimic. Delfinul Mark a rămas singur, în bazinul “proprietate privată”. Adică, nu chiar singur, ci cu foca, dar ea era dintr-o altă poveste! A fost o tulburare a apelor limpezi, după 22 de ani. Acum, cei doi Mark, trebuie lăsaţi să se liniştească. Delfinul - ni s-a spus - este destul de năzuros. Uneori nu vrea, pur şi simplu, să dea nici un spectacol. Prietenii din tinereţe s-au risipit, iar ceilalţi delfini, tovarăşii lui, s-au dus, unul câte unul. România, ca ţară semnatară a Acordului privind protecţia cetaceelor, nu mai poate captura alţi delfini. Delfinii trăiesc până la 35 de ani. Mark are acum cam 28. (Acest articol a fost publicat în anul 2008. Peste nici doi ani Mark avea să moară.)

Leşe
D R UMU R I L E L U I G R I G O R E A L U ’ I O N U L I O P R I Ş D I N S TO I C E N I

Dan ARHIRE
text si fotografie

red că Dumnezeu nu l-a făcut pe Grigore Leşe pentru că aşa a socotit potrivit, ci pentru că a simţit nevoia. Ar fi putut să-i dea numai vocea, şi atunci Grigore Leşe ar fi trăit mulţumit, cântând pe la nunţi, ar fi putut să-i dea numai harul şi atunci Grigore Leşe ar fi trăit profund nefericit de a vedea strălucirea acolo unde ceilalţi oameni nu văd nimic, căci nu ar fi putut să o mărturisească. Dar El l-a împlinit. În cufăraşul cu puţinul nostru noroc, Grigore Leşe este unul din bulgării adăugaţi în timp; el este un motiv de mândrie naţională. I-am mărturisit asta demult, în deltă, mulţumindu-i pentru că i-a întărit fiului meu mândria de a fi român. Când, după un spectacol, ne-a făcut bucuria de a cânta doar pentru noi, cei câţiva rămaşi, fiul meu tânăr şi curat a izbucnit într-un plâns convulsiv, de necontrolat. La întrebarea mea năucă „Ce e, Tudore, de ce plângi?”, când a reuşit să articuleze primele cuvinte, mi-a răspuns: „De frumos! E prea frumos!”. Atunci am înţeles eu că Dumnezeu - nu! Nu s-a jucat cu Grigore Leşe, ci a făcut cu el o faptă de-a Lui, dumnezeiască! L-am găsit pe Grigore Leşe anul trecut, în august, pe coclaurile prăfuite şi arse de soare ale podişului Casimcei, din Dobrogea, filmând aromâni - vorbind, cântând şi jucând - pentru serialul său de pe TVR Cultural - La porţile ceriului. Ne-a spus atunci că, întotdeauna, dincolo de subiectul pentru care filmează, filmează

C

18

şi „drumuri”. Apoi ne-a povestit despre cum a făcut şi face pentru a ajunge la muzica aceea... Ne-a povestit despre Florea Sâiuchii, din Lăpuş, de la care a învăţat o colindă de război: „Pasăre cu pana rară/Du-te-n Rusia şi zboară/Pe din sus de lagăre/ Unde şăd cătanele/Şi le cântă cu glas tare/Să ştie că-i sărbătoare/ Şi le cântă cu glas bun/Să ştie că îi Crăciun”. Pe acest Florea Sâiuchi l-a găsit Grigore Leşe, într-un început de decembrie cu frig, mocirlă şi întuneric, stând în burniţă la uşa unei brutării. Avea mulţi copii, dar nu avea cartelă de pâine. Grigore Leşe i-a dat atunci pâinea lui, de pe cartela deja bifată. Ne-a spus: „Eu, domnule, de câte ori cânt pe scenă sau altundeva colinda aceea de război, eu nu mai văd nimic în sală sau în jur, îl văd numai pe acel Florea Sâiuchi stând în întuneric şi frig, la uşa brutăriei!” În interviul care urmează, pe tema drumului, îl veţi descoperi pe acest Grigore Leşe care, în Maramureş, poartă numele de Grigore al lu’ Ionu li Opriş din Stoiceni! La Drum. Îmi spuneaţi acum câteva zile, cam aşa: „Astăzi trebuie să filmăm drumuri”. Ce este drumul, domnule Grigore Leşe? Grigore Leşe. Drumul poate fi considerat leit-motivul emisiunii La Porţile Ceriului, dar pentru mine este mai mult decât o plimbare într-un peisaj frumos. Este expresia vizuală, „cinematografică” dacă vreţi, a drumului meu interior.

Drumul acesta pleacă din mine şi mă duce departe, la oameni pe care nu îi cunosc dar am senzaţia că îi ştiu de când lumea. La Drum. Există „drumul bun” şi „drumul rău”, aşa cum există „locul bun” şi locul rău”? Grigore Leşe. Drum rău nu există, există doar cale rea. La Drum. Cum se aşează omul pe drum şi cum ştie el că unul anume este calea cea rea? Grigore Leşe. Cred că drumul dat fiecărui om este unul bun, numai că mulţi îl lasă pentru cărare. Important este să nu se rătăcească prea tare şi pentru prea multă vreme. La Drum. Vorbind odată despre ţărani mi-aţi spus ca despre un noroc rar că aţi văzut ţărani adevăraţi. Pe ce drum se află ţăranul român? Grigore Leşe. Dintotdeauna ţăranul român se află pe drumul bun. La câţi au încercat să-l abată este un miracol că mai există iar dacă-l întâlnim în drumul nostru e semn că am ales bine calea. La Drum. Cum a fost să fie când v-aţi ales acest drum? Grigore Leşe. Pot spune că drumul m-a ales pe mine. Nu mi-a fost uşor nici mie nici drumului. Spre obârşii urci, nu cobori iar urcuşul e de multe ori anevoios. Un vers cântat de mine spune aşa: „ori din vârf, ori din tulpină/ tăţi se ţin cu rădăcină”. Cred că trebuie să ne înălţăm spiritual spre a ne atinge rădăcinile. Sper să nu rămân singur pe drum, sper să reuşesc să vă conving că merită să mergeţi împreună cu mine spre obârşii. La Drum. Cum trebuie să privim

19

răspântia: ca pe o încercare, ca pe o tulburare a drumului, ca pe un noroc sau ca pe o simplă alegere? Grigore Leşe. Cu răspântia nu-i bine a glumi. Aici drumurile se împart. Ţăranii spun că la răspântie e loc risipit. Deci răspântia nu e o tulburare a drumului ci o anulare a lui. Nu este nici noroc dar nici o simplă alegere. Este o alegere făcută sub semnul cru-

cii. Când ajunge la o răspântie – atât materială cât şi spirituală – ţăranul, înainte de toate, îşi face cruce. La Drum. De ce nu vă vedem pe la festivaluri, pe la „Duminica în familie” sau „Folclorul contraatacă”, prin jurii sau ospeţe? Grigore Leşe. Inflaţia de imagine mi se pare de prost gust. Consider că emisiunea pe care o realizez pen-

tru TVR Cultural este suficientă. Îmi oferă ocazia să spun ce gândesc într-un mod artistic şi -mai mult mă ajută să împart bucuria de a descoperi oameni extraordinari şi locuri binecuvântate cu mai multă lume. În pieţe nu cânt pentru că nu obişnuiesc să îmi bat joc nici de mine, nici de publicul meu şi nici de hori. Pentru mine spaţiul în care cânt este esenţial. Doar aşa mesajul meu ajunge nealterat la ascultător iar acesta din urmă îl poate înţelege şi se poate bucura de el. Îmi place să cred că relaţia dintre mine şi spectator este una privilegiată. Nu cânt la nunţi sau la petreceri private nici la serbări câmpeneşti sau festivaluri în aer liber. Muncesc mult la elaborarea fiecărui nou proiect iar acest lucru atrage o riguroasă selecţie a concertelor. Cred că deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că sunt foarte exigent cu propriile apariţii în faţa publicului. La Drum. Ce înseamnă în limba de lemn sintagma „slujitor al folclorului”? Grigore Leşe. Nu înseamnă absolut nimic. Este o sintagmă golită de conţinut, epuizată semantic. Nu vă doresc nici să îi vedeţi, nici să îi ascultaţi pe acei „slujitori ai folclorului” la care vă referiţi. Vedeţi ce puternic este cuvântul? În mod normal ar fi trebuit să mă gândesc la Bartok, Brăiloiu, Ion Ghinoiu… la etnologi, la antropologi, la cercetătorii care îşi distrug sănătatea pe teren şi îşi îngroapă viaţa în biblioteci. La Drum. Cum credeţi că ar trebui

prezentat în emisiunile radio şi TV folclorul? Grigore Leşe. Aşa cum este, aşa cum se prezintă ACUM în hotarul satului: strident, aspru, viu, - în enclavele care îl mai păstrează - sau agonic, poluat, aproximativ, în comunităţile mai puţin conservatoare. Trebuie să înţelegem odată pentru totdeauna că muzica ţărănească nu are nicio legătură cu muzica populară. Muzica tradiţională, ţărănească în cazul românilor, este o muzică utilitară sau de ceremonial. Această muzică nu evoluează ci se transmite din generaţie în generaţie precum limba maternă, în timp ce muzica populară a apărut din diferite raţiuni şi este predispusă înnoirii. Nu cred că folclorul tradiţional, prin trans-

miterea despre care vorbeam, a fost supus unor intervenţii atât de brutale încât s-a transformat în aşa numita „muzică populară”. Muzica populară este altceva. Este golită de mesajele transmise pe plan ceremonial şi se îndreaptă spre o altă finalitate, cea comercială. Mai mult, devine muzică de companie asemenea muzicii lăutăreşti, transformând actul folcloric întrun bun de consum, tributar modei şi exploatat ca atare. Din cauza invaziei kitsch-ului în această zonă, publicul avizat refuză orice fel de ofertă grefată pe tradiţional iar majoritatea tinerilor au pur şi simplu oroare de tot ce înseamnă folclor. Eu mă străduiesc ca, printr-o temeinică arheologie a textelor şi liniilor melodice, să aduc în scenă

stratul arhaic al muzicii tradiţionale iar în emisiunea La Porţile Ceriului să prezint oameni adevăraţi, care mai păstrează încă acea sfinţenie a ţăranului de odinioară. Poate de aceea cărările amăgitoare au dispărut iar drumul s-a deschis drept şi m-a purtat de data aceasta într-o Dobroge care credeam că de mult nu mai există. La Drum. Cum vedeţi capătul drumului? Grigore Leşe. Drumul e ca horea în grumaz: poate continua la nesfârşit deoarece se re-creează în fiecare moment. Nu cred că există un capăt al drumului ci numai o parte nevăzută a lui, care continuă în viaţa de dincolo.

sunt paşnici. Dovada este că s-au întemeiat familii mixte şi se cântă la toate petrecerile „Noi suntem Români”. Oamenii locului. români. într-o discuţie cu explicaţii în care pregătitrea aperceptivă este lungă. unguri şi ţigani. E . Localizat. catolici. cu aproape 3 km mai la nord-est de locul actual. poate nu întâmplător aproape în centrul României. Új román. noianul ţi-o retează: „Nu mă lua de când era Nou în Selişte!”. l-au botezat Nou Român. Dar asta s-a întâmplat demult. asta echivalând cu Potopul lui Noe sau Facerea lumii. ste situat în sudul Transilvaniei. cine ştie. în dreapta Oltului. cum spuneau bătrânii ) a trebuit să se strămute mai spre Olt. reformaţi şi adventişti. probabil. Aici oamenii au cnstruit un alt sat pe care. astfel încât acum. a foSt denumit de-a lungul vremii neu rumäniSch. la începuturile sale. în zona de hotar numită „Selişte” (se pare că acesta ar fi fost şi primul nume pe care l-a avut). pentru a nu-l urmări necazurile trecutului. în viitor the new romanian.20 Un sat cu nume de țară Ioan MICLEA foto: Dan ARHIRE Noul Român Se numeşte Nou RomâN şi are o exiStenţă de aproape 1000 de ani. datorită unei puternice alunecări de teren („s-o cofundat”. ortodocşi. se înţeleg şi se ajută . cu simţul umorului. nou român şi poate.

care era mai în vârstă decât tata. bum. c-o ia Cătă Săsăuş! Nea Victor era mai blând. Era tata lu΄ tata lu΄ tat΄ al dumneata. Mateiu΄ Miclii. da΄ ala n΄o lucrat în gaze. La stavă avea un tovarăş. să poarte nume de împărat? După ce şi-a revenit.. Iar tata şi nea Victor râdeau. păr în zece ani. bum. că râdeau.zâceă tata Un cioban împărăţit Când aveam vreo şapte ani tata şi-a mai luat o slujbă: “duminica. -Nu! Tata era Ilie şi pe tat΄al tati l-o chemat Ion ş΄o murit în războiu΄ din nouă sute paisprăce în Galiţia. zicea: -Du-te tu. la Victoria! Tata are acum optzeci şi unu de ani. păr vi creşte me mare. Şi când eşti singur cu oile şi te saturi şi de fluier. Cum el.. micule.. strigat aşa cum strigă un cioban după slugă. întâi mai încet şi apoi din ce în ce mai tare. O me ştii pe mama Nuţa? -A cu nasu΄ ascuţit? -Ie. care într-o zi s-a gândit că poartă numele marelui împărat şi înţelept Solomon. Aşa s-a întâmplat şi cu bunicul lui nea Victor. că şi pe el tot Miclea îl chema . pe care-l chema Solomon şi care fusese toată viaţa cioban. ie. era stăvar la cai. şi asculta cum răsună în pădure. boală pe care o căpătase în război sau în prizonierat. mă. în pădure la stavă. dacă-l întrebai “Câţi ani ai ne΄ Matei?” el zâceă “Un an“ or΄ “Cinci ani“ or΄ “Şapte ani “ or΄ “ Cinsprăce ani“.de fapt era numele cu care părinţii lui l-au botezat. Ea era muma tatii.. îmi zicea: -Ioane. du-te-ntoarce-o pe Zalinca (o iapă) lu΄ Moise.. La început a simţit un fior. patru copii. Într-o zi au povestit despre bunicul lui nea Victor.. şi-ntoarce armăsarul lu΄ Flocan.. O rămas văduvă de război.. nu ţ-am spus? -Îhâ. Era um om glumeţ şi povestea cu tata tot felul de întâmplări trăite sau netrăite. ca şi când ar fi săvârşit o impietate. da΄.21 De unde ne vine puterea -Un strămoş de-al nostru o trăit o sută şi şaisprăce ani îmi spunea tata când eram copil .s-a gândit cum s-ar auzi numele unui împărat. râdeau şi îmi era ciudă că nu pricepeam nimic. numai de ei ştiute şi râdeau. aşa le zâceă. cel din faţă cu bâta ţinută în dreptul gurii pe post de trompetă şi cântau “Foaie verde ş-adurlum... de . Făceu glume unul pe seama celuilalt. avea astm. un cioban. Şi. Cel puţin asta am înţeles eu. Şâ pe tata lu΄ tat΄al tati l-o chemat Niculaie. îţi trec prin cap tot felul de gânduri. Da. ca mine. da΄ cât era de mare tat΄al dumneata? -Pe. care nu scăpa din ochi toată stava de cai.. să aud ce spun. suta n΄o me puneă.îl chema Matei. era strămoş. nu-ţ poci spune. Şi altele de felul ăsta. Uneori defilau în pas cadenţat unul înapoia celuilalt. “Solomoaaaneee!”. era copil de. de sărbători şi când ploua”. c΄o fo΄ dispenzat.”. adecă Matei a lu΄ Miclea. -Tată. Îl ducea pe tata în cârcă la stână. “Bă.. Când mă ţineam mai aproape de ei. ş΄ape tata di΄aceă n΄ o me fo΄ luat în armată. ca pe noi.bum. Ion o fo΄ bărbatu΄ mami Nuţă. Solomoane!”. Pare-se că atâta mai putea zice nea Victor când venea seara de la cârciumă. a început să strige: “Solomon!”. . -Şi Mateiu Miclii era tata lu΄ tat΄al dumneata¬? -Nu mă. nu şi l-a ales el. adică atunci când nu se foloseau caii la muncă. Poate-l ajunge pe Mateiu΄ Miclii.. Merg cătanele pe drum.. că nenea Victor îi bătrân. când mergeam şi noi. de una care era me proastă-n sat şâ nu grăia ghine îi zâceă .că de la o sută încolo. că să duce-n cucuruz. el . Ş΄ape tata lu΄ Niculaie o fo΄ Mateiu΄ Miclii. Victoru΄ lu΄ Achimu΄ Căluşului.. numai ei ştiau de ce. tata.. Nu avea copii şi se mira foarte tare când vedea câtă mâncare lua tata în traistă. O fo΄ cioban. Bum.

chiar dacă nu întotdeauna agreabil roţilor maşinii. Frumuseţea caldă a locurilor şi pacea împăcării cu sine şi cu lumea dintre zidurile lor atrag oamenii la aceste mănăstiri. Pătimirilor şi }nvierii! Căci pe aici. prin nordul Dobrogei. creştinismul propovăduit de Apostolii lui Iisus Hristos nu a rămas o amintire după trecerea lor. peste care. . cel dintâi chemat. 2006. lipit de buza pădurilor de tei şi a viilor nesfârşite. mult mai mult decât în alte locuri. prin cetăţile litorale ale Pontului Euxin şi tot pe aici. tenebroasă şi încă nu pe deplin dezvăluită. trece întâi prin triunghiul sfânt din marginea ei (după cum a fost numită zona mănăstirilor foarte apropiate ca distanţă de la Celic Dere.Bucureşti.22 Sfinții martiri din Grădina Maicii Domnului Dan ARHIRE text si fotografie el ce se îndreaptă spre Delta Dunării şi. ci a fost hrănit secole de-a rândul cu pătimiri şi morţi martirice mărturisitoare ale credinţei. este frumos în orice anotimp pentru ochii omului. grădină a Maicii Domnului”! Drumul dintre mănăstiri. Cocoşu şi Saon) pătrunde mai bine o parte din înţelesul expresiei „România. iar şi iar. venind din Asia prin Sciţia Mare (sudul Ucrainei) şi coborând prin Sciţia Mică. bine călăuzit. Cele două aşezăminte monahale de măicuţe (Celic Dere şi Saon) şi cea de călugări (Cocoşu) au parte de mulţi oaspeţi la sfârşiturile de săptămână şi de multă tihnă în restul zilelor. va reveni. Căci e un magnetism anume în triunghiul sfânt de la marginea deltei care vine dintr-o istorie zbuciumată şi profundă. Şi tot aici. pe marginea Dunării şi Deltei Dunării. pg. s-a C aşternut ca un zâmbet creştin primirea în nădejde a aproape două mii de prăznuiri ale Naşterii. în Dobrogea. Botezului. după cum ne încredinţează preot profesor doctor Mircea Păcurariu (Istoria Bisericii Ortodoxe Române/ Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române . însă. a trecut Sfântul Apostol Andrei. predicând şi aducând mulţi localnici la credinţa creştină şi rânduind pentru ei episcopi. 18) a trecut şi Sfântul Apostol Filip. astfel că cine a fost o dată. cu siguranţă. preoţi şi diaconi. De ce? Ne răspunde la această întrebare istoricul Octavian Bounegru.

asta şi pe fondul răspândirii şi consolidării comunităţilor creştine din tot Imperiul Roman. sub diverse forme. Este vorba de Diocleţian însuşi. în primul rând la Roma . a reprezentat. faptul că în timpul lui Diocleţian şi imediat după el a avut loc. din acest punct de vedere şi una dintre cele mai importante descoperiri este fără îndoială. această nouă religie tindea să înlocuiască credinţele tradiţionale ale locuitorilor acestui imperiu. Se cunosc numeroase liste de creştini martirizali. Iaşi Doctor în istorie (din 1995). Din acest motiv. Unul dintre cele mai spectaculoase situri. nu a făcut excepţie.h. Noua religie. surse creştine. înglobând spaţiul circum-mediteranean într-o accepţiune mult mai largă. originari din marile oraşe ale Scythiei Minor. Acolo. Cuza” din Iaşi (din 2001).cum ar fi. Însă este cunoscut faptul că abia după instaurarea unui nou tip de monarhie. Universitatea „Al. Cuza” din Iaşi (din 2002). în Ploieşti Profesor universitar doctor. este primul mare persecutor sistematic al creştinismului şi lucrul acesta a afectat în mod vizibil relaţia dintre stat şi noua religie. Aşadar. un fenomen curent. se plasează prima persecuţie generală şi foarte dură a autorităţilor imperiale . iar secolul al III-lea. Aşa se face că încă din secolul I d. în jurul anului 250. de pe la mijlocul secolului I. ceea ce va crea premizele Născut la 29 iulie 1956. până la sfârşitul secolului al III-lea. I.23 CURRICULUM VITAE Creştinism pe limes “Începuturile vieţii creştine în Mediterana Orientală au reprezentat o modificare majoră în ideologia şi în viaţa religioasă a Imperiului Roman. într-o perioadă destul de scurtă dar foarte concentrată din punct de vedere a persecuţiilor. treptat. Din fericire. Profesorul Victor Baumann a făcut această descoperire. care a dat câteva edicte în care era condamnată şi interzisă religia creştină. şi alte manifestări de acest tip.n.) sânge de martir”. aceste forme de oprimare a manifestărilor creştine devin din ce în ce mai coordonate şi mai sistematice. adică a religiei creştine. cea de la începutul anilor ‘70. Membru al Societăţii „Rei Craetariae Romanae Fautores” (din 1994). pentru dezvoltarea unei religii noi universale . s-a răspândit din Levant în tot spaţiul Imperiului Roman . persecuţiile din timpul lui Nero. împotriva concepţiilor lor. vechi. şi de mai târziu .creştinismul . apoi Galerius. Facultatea de Istorie.şi trebuie s-o spunem. perioada destul de lungă de 250 de ani. începutul secolului al IV-lea. purtând inscripţia : „ aici şi acolo ( adică sus şi jos. Dobrogea de astăzi.începând cu Constantin cel Mare. după cum bine se ştie.din acel moment autoritatea imperială a avut în faţa ei un concurent extraordinar. n. De altfel. la care se adaugă o criptă martirică care conţinea resturile bine păstrate . I.este vorba despre împăratul Decius . este marcată de mai multe episoade de reprimare sistematică a creştinismului. Din fericire. Pe fondul acestor persecuţii sistematice. Secretar ştiinţific al Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice de la Universitatea „Al. şi anume mai întâi a uneia şi apoi a celei de a doua cripte cu martiri de la Niculiţel. Noviodunum şi multe alte oraşe mai mici sau mai Lespedea de piatră care închidea cripta martirică de la niculiţel. Membru al Societăţii de Studii clasice din România (din 1988). cum ar fi Tomisul. demonstrează faptul că persecutarea creştinilor şi martirizarea acestora pe teritoriul Scythiei Minor. odată ce creştinismul. Membru al „Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine” (din 1996). aproape. de pildă. s-a pus în mişcare un mecanism extrem de dur împotriva noii religii.Institute for Advanced Study – Princeton (din 2004). Cuza”. atât cercetările recente arheologice. mai ales. să spunem.pentru ca secolul al II-lea să fie oarecum liniştit din acest punct de vedere. este vorba despre doi creştini martiri necunoscuţi. fără îndoială că nici Scythia Minor. comunităţile creştine să se dezvolte din ce în ce mai mult. în sensul că. Şi aşa se face că la mijlocul secolului al III-lea. sunt dovezi certe descoperite ale unei politici sistematice de persecutare a comunităţilor creştine. pe fondul unei crize instituţionale şi administrative a imperiului. mai precis către mijlocul acestui secol. ultimile 3-4 decenii au scos la iveală informaţii deosebit de preţioase privind creştinii martirizaţi din Scythia Minor. împotriva religiei lor şi. Membru al School of Historical Studies . Este cunoscut. care a impus noi repere şi noi modalităţi de comuniune între om şi divinitate afecta într-un mod paradoxal însăşi originea statului roman. Durostorum. Împăratul Decius deci. după cum spuneam. care este şi astăzi interpretată din mai multe puncte de vedere. cât şi numeroase surse epigrafice. monarhia de tip oriental a lui Diocleţian. Director al Centrului de Studii Egeo-Mediteraneene al Universităţii „Al. unele din ele exagerate uneori . de pildă.” mari din această provincie.împotriva creştinilor. răspândirea creştinismului a fost favorizată şi de faptul că imperiul însuşi era un mozaic etnic. I.

chiar. cunoscuţi din izvoarele creştine timpurii. Filippos. se ştie foarte bine. arheologice şi literare. adică de pe graniţa fortificată a imperiului din această zonă. cum spuneam. dar în care creştinismul s-a aclimatizat pe un front foarte propice. un cavou. persecuţiile care au afectat întreg imperiul roman sunt mai mult decât bine documentate şi în spaţiul nostru. istorice. unde sunt cunoscute numele mai multor creştini martirizaţi.24 Inscripţie din capela criptei martirice de la Niculiţel : „Martirii/ Zotykos/ Attalos/ Kamasis/ Filippos” a vieţii creştine din această zonă.cunoscuţi sau anonimi. geografice. prin aşezarea lor la Halmyris. este cazul fortificaţiei şi oraşului de la Axiopolis. care completează tabloul răspândirii creştinismului în Scythia Minor. o dovadă extrem de importantă în legătură cu consistenţa organizării creştine din Scythia Minor. este că din cercetările de până acum şi din sursele pe care le avem (mă refer la izvoarele hagiografice. dintr-o regiune orientală a imperiului probabil din vestul Asiei Mici . Aceasta. Este o descoperire care deja a intrat în circuitul mondial al descoperirilor din acest spaţiu. Este cazul oraşului Durostorum. apoi Noviodunum. în jurul marilor oraşe de pe limesul dunărean. despre puternica intensitate .şi în acest fel. Este aceasta. Attalos şi Camasis. adică la scrierile antice creştine despre martirii din acea epocă) arată că comunităţile principale de creştini din această provincie se grupau în gen- eral. unde sunt din listele de martiri ale imperiului mai bine de 15 nume . printre care un anume Darius. într-un mediu favorabil. Aşadar. Ceea ce este interesant pentru acest fenomen privind răspândirea creştinismului în această zonă. cei care au imprimat un nou curs fenomenului de răspândire a creştinismului în acest spaţiu. fără îndoială. de fapt. La mai bine de două decenii distanţă în timp. conţinând resturile a doi creştini martirizaţi. în apropiere de Cernavodă. mediul militarilor oferea un cadru care era în concordanţă cu religia creştină. desigur. o zonă periferică imperiului. cei doi de la Halmyris. un colectiv condus de Mihail Zahariade şi din care am făcut şi eu parte. au contribuit la dezvoltarea comunităţii creştine din acest spaţiu. în sfârşit. anume din nordul provinciei Scythia Minor. a descoperit la Murighiol. ale căror nume au fost scrise pe pereţii interiori ai acestui cavou: Zoticos. nu în totalitate. pentru că. Sunt apoi cei din zona Niculiţel şi. din surse antropologice. o criptă. vorbeşte. şi aşa se face că insistenţa cu care persecuţiile au încercat să juguleze acest fenomen. Epictet şi Astion.” Inscripţie din capela criptei martirice de la Niculiţel: „Martiri ai lui Hristos” ale patru martiri. în cetatea Halmyris sub pavimentul unei bazilici creştine situată aproximativ în mijlocul fortificaţiei. Epictet şi Astion. pentru că cei doi veneau de undeva. mai precis în fortificaţiile romane din această provincie.unii vorbesc chiar de câteva zeci .

sânge de martir”. dar nu decapitări. o compilaţie apuseană din secolul VII. la rândul său compartimentat. au spart cupola.305 p. pe proprietatea localnicului Botea Mitu. scris între anii 370 - 380 p. atât prin concepţia sa arhitectonică. prin ardere. în locul numit „La plăcintă”. inscripţia „Martirii lui Hristos”. aspectele carenţiale ale osemintelor descoperite dovedeau un trai ascetic. nu existau referiri. Martyrologium hieronymianum. ploile mari şi inundaţiile au descoperit. Cercetătorii au descoperit cu înfrigurare şi uimire că volumul criptei era împărţit. însă. ce realizează prima transpunere în arhitectura creştină a monumentelor greco-romane. Deşi acestora nu le erau specificate numele. se aflau osemintele mărunţite şi amestecate cu pământ ale altor doi bărbaţi. constatând că înăuntru se aflau doar nişte oseminte. Cele patru trupuri fuseseră aşezate într-un sicriu comun. În compartimentul inferior. pe verticală. Moaștele de după potop În primăvara anului 1971. Sângele martirilor . Pe peretele din dreapta. S-au constatat semne vizibile de martiraj. la rândul lor. martirizaţi cu certitudine cu mult înaintea celorlalţi patru. În Actele martirice cunoscute.) este păstrat în forma prescurtată inclusă în Martirologiul roman (latin). în două compartimente. care cuprind copii ale pro- ceselor verbale de judecată (ACTA) şi care au fost în mare parte distruse din ordinele împăraţilor Diocleţian şi Galerius (303 . zdrobiri sau tăieri de membre. 2004. la Noviodunum (Isaccea) fără a se cunoaşte. Arheologii au început imediat cercetările care s-au extins pe parcursul mai multor ani în diverse etape. însoţită de monograma lui Hristos. sub aceeaşi monogramă a Mântuitorului. .Constanţa. Ele au stabilit că apele au scos la suprafaţă „un monument unic în Europa. formată prin ataşarea unui P pe partea superioară a hastei verticale a unei cruci simple (crucea monogranată). De asemenea. s-a început căutarea de informaţii scrise. la Niculiţel. sperând în comori. lipsite de veşminte şi fără vreun obiect alături. Deoarece amănuntele erau necunoscute cercetătorilor. anul. Brevianum Syriacum (cel mai vechi martirologiu răsăritean). Documentele hagiografice. trei dintre ei cu vârste cuprinse între 45 şi 55 de ani şi al patrulea care nu depăşise vârsta de 35 de ani. stă la baza martirologiului roman. doar despre Filippos ştiindu-se că a fost martirizat la data de 4 iunie. intrarea în încăperea în care se aflau era acoperită cu o lespede pe care se afla următoarea inscripţie: „Aici şi acolo. iar Sinaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae din secolul VIII este o listă de sfinţi şi stă la baza calendarului ortodox. scrisă în alfabet grecesc.Hr. se afla inscripţia „Martirii/ Zotikos/ Attalos/ Kamasis/ Filippos”. pe orizontală.25 Clădirea de protecţie bisericii cu cripta martirică de la Niculiţel. partea superioară a unei cupole de cărămidă.). Oamenii.Hr. Pe peretele din stânga se afla. În cel superior se aflau întinse osemintele a patru bărbaţi. cât şi prin numărul mare al martirilor aflaţi în interiorul său” (Victor Henrich Baumann. în nordul judeţului Tulcea. nu se mai păstrează în forma originală. Editura Arhiepiscopiei Tomisului).

s-a ocupat de cripta martirică (redăm rezumat): dovezile arheologice atestă construirea criptei martirice şi a bazilicii sub altarul căreia era amplasată la momente apropiate. ceea ce sugerează că a fost ridicată într-o perioadă de tulburări şi persecuţii anticreştine. sfârşitul secolului IV. Basilica paleocreştină de la Niculiţel. odată refăcut. căci atât dovezile arheologice cât şi raportul antropologului doctor Dardu NicolăescuPlopşor atestă faptul că. criptei revenindu-i rolul de depozitar atât al moaştelor celor patru martiri „noi”. Firul povestirii. începutul secolului V. imediat după moartea lor. mult mai vechi şi ale căror nume nu se mai cunoşteau. este astfel depănat de domnul Victor Henrich Baumann. 70 m. pentru a fi ferite moaştele de pângărire. pe proprietatea unui fermier. În consecinţă. care după 376-377 provoacă prăbuşirea în întregime a limes-ului dunărean în Scythia Minor. cât şi celor doi „vechi”. actuala Dobroge. sub al cărei altar fusese construită cripta martirică a fost construită şi s-a extins (sec. într-o perioadă de persecuţii anticreştine. Athanaric. trupurile neînsufleţite au fost aduse de la Noviodunum la Niculiţel. în cazul acestora. după martiraj. peste douăzeci de ani. fără dubii. oricum înaintea descompunerii părţilor moi. pe care se afla deja un hipogeu (mormânt) ce conţinea osemintele a doi martiri întru Hristos. la construcţia criptei martirice s-au folosit materiale aflate în compunerea hipogeului.26 Numele celor patru martiri de la Niculiţel erau cunoscute de Martiriologiul hieronymian care atesta. cu o mare doză de probabilitate cele iniţiate de conducătorul vizigoţilor păgâni. ceea ce atestă importanţa ei zonală şi numărul mare de creştini trăitori în zonă. arheologul care.IV-V) la dimensiuni impresionante: lungime aproximativ 40 m şi lăţime 14. Filippos. Toate acestea par a sprijini ipoteza că Zoticos. Atallos şi Camasis au dus o viaţă ascetică ca mărturisitori ai lui Hristos şi au murit de moarte martirică la Noviodunum. la sfârşitul secolului IV. cripta a fost special construită pentru cei patru sfinţi martiri. Cripta martirică . intrarea în criptă a fost zidită şi tencuită. imediat după momentul martirajului. martirajul ca fiind săvârşit la Noviodunum (Isaccea). este vorba despre o primă înhumare.

ajunul sărbătoririi lor. după care. sub un baldachin. moaştele celor patru sfinţi martiri de la Niculiţel au fost duse spre cercetare antropologică eminentului specialist doctor Dardu Nicolăescu-Plopuşor. şi cu ochiul liber. În anul 2001. unde au fost descoperite şi unde sunt reintroduse. pe timpul nopţii. Attalos şi Camasis în fiecare an. a constatat că într-una dintre acestea o rază de lumină cade oblic pe călugărul stăruitor în rugăciune. În biserica mânăstirii Cocoş. rămân doar câţiva călugări care fac rugăciuni până dimineaţă. pe atunci. cu sfintele moaşte ale Sfinţilor Martiri Filippos. un frate de al său a făcut câteva fotografii. aflat la câţiva kilometri de Tulcea şi păstorit. în noaptea de 3 spre 4 iunie. locul martirizării lor. însă. cu prilejul primei procesiuni. atunci când. însoţită de credincioşii care vin din toate colţurile ţării. Procesiunile se petrec astfel: în data de 3 iunie. Lumea pleacă apoi şi. pe când un călugăr se ruga în faţa criptei martirice cu Sfintele Moaşte. Zoticos. după instalarea ca Episcop al Tomisului a Înalt Prea Sfinţitului Teodosie. După oficierea unei slujbe la Isaccea. După treizeci de ani. un centru monahal puternic. sfintele moaşte pleacă în procesiune într-o căruţă trasă de cai spre Isaccea.27 Fotografia cu raza de lumină Raza de lumină După noua descoperire din primăvara anului 1971. Suntem convinşi că există şi explicaţii ştiinţifice! . În 1974 Patriarhul Iustinian a binecuvântat ridicarea moaştelor şi aşezarea lor la Mânăstirea Cocoş. s-a făcut prima procesiune a acestor sfinte moaşte şi anume în data de 3 iunie 2001. moaştele au fost aşezate în patru sicriaşe expuse vederii credincioşilor. de Prea Sfinţitul Gherasim. după care urmează transportul sfintelor moaşte la Mânăstirea Cocoş şi praznicul sărbătorii. De atunci au fost săvârşite astfel de procesiuni. în faţa clădirii de protecţie a criptei şi bisericii paleocreştine are loc slujba cea mare a Sfinţilor Patru Martiri de la Niculiţel. după care se mai face o slujbă. cortegiul se îndreaptă spre cripta din biserica paleocreştină. După developarea filmului şi facerea fotografiilor. cuibărindu-se. intră sub forma unui glob de lumină în criptă! Aceasta nu s-a văzut.

pe contur.. sunt ultimele opt rânduri ale unei inscripţii pe care istoricul Alexandru Barnea o consideră ca datând. de piatră. dar până la ferestre. ce fuseseră martirizaţi chiar aici.28 Bisericile din Isaccea altar. aflată în centrul localităţii şi având hramul Sfântului Gheorghe. preoţii i-ar fi dat. Poate. Attalos şi Camasis. este mai importantă decât biserica moartă. ne-a spus că biserica se va termina doar dacă va vrea Dumnezeu. Nu se cunosc exact detalii despre motivele care au stat la baza martirizării lor. însă. Despre Filippos. Zoticos. fiind ridicată zidăria exterioară. prigonitor al creştinilor! Biserica veche şi zidirea neputincioasă a neterminatei biserici noi . alăturată. Toate acestea sunt pomenite într-un proces verbal. un fragment inferior dintr-un monument provenind din zona fortăreţei Noviodunum. nimeni nu ştia de sfinţii Filippos. locul de adunare şi închinăciune al creştinilor în perioada romană. Cert este că. care. şi că biserica vie. probabil. când. în ciuda încercărilor tuturor preoţilor care au slujit aici. după 102 ani. în chiar ziua de 4 iunie. Attalos şi Camasis se ştie că au fost martirizaţi la Noviodunum (Isaccea de astăzi) într-o zi de 4 iunie. pe locul unei alte biserici mai vechi. în 2006 slujea în biserica Sfântul Gheorghe din Isaccea. din secolul II p. poate din soclul unei statui. al Sfântului Gheorghe! În 1906. ziua de 4 iunie a devenit ziua sfinţilor şi este însemnată cu roşu. legenda spunând că astfel s-a dorit pedepsirea în veci a unui împărat roman. de pe un monument ridicat în cinstea unui împărat roman. dar cu acelaşi hram. cu peste 1400 de ani în urmă. adică lumea care să vină la slujbă şi rugăciune. în zidăria piciorului mesei de Interesant este că această inscripţie este plasată cu susul în jos în zidăria piciorului mesei de altar. a fost construită în a doua jumătate a secolului XIX. nimeni nu ştia că aceasta se petrecuse tot într-o zi de 4 iunie! Dacă ar fi ştiut. Mai precis.Hr. Zoticos. În calendarul creştin ortodox. încheiat în 1906. amănuntele legate de martirizare şi locul precis din cetate sau din afara ei în care au fost martirizaţi. şi rămasă aşa. Anume indicii par a încadra inscripţia în epoca lui Hadrian. poate şi pentru că se închinaseră lui Hristos Dumnezeu în catacombele de sub biserica veche. deasupra unor catacombe. Preotul Nadoleanu. poate. dar nu se ştie în care an. Ce se ştie astăzi este doar faptul că cea mai veche biserică ortodoxă din Isaccea. nefiind suficient să vrea doar omul. În biserica veche există prinsă. hramul celor patru sfinţi martiri. mult mai mare decât cea existentă. „pe vremea turcului”. a fost începută construcţia unei biserici noi. biserica „nouă” nu a putut fi terminată.

Irlanda). Şase persoane. făcând rugăciuni. preţ de câteva fracţiuni de secundă. aflat pe peretele stâng al bisericii. salvate cu prilejul restaurării. iar al doilea. se spune. în care nu se află. pictură ce îl înfăţişa pe Sfântul Evanghelist Matei. ce-i drept!) sunt împunse cu un trident! Biserica Sfântul Atanasie ani). care se curăţă singură. pe când înlăturau pământul. dar cheia era în broască. De biserica Sfântului Athanasie. sunt extraordinar de frumoase. datând din secolele XI . De asemenea. Deplasându-ne la faţa locului. s-au descoperit şi ruinele primei biserici pe plan treflat din ţara noastră. Deasupra bisericuţei (o încăpere cu tavanul drept. am constatat că nici pe tavan şi nici pe mochetă nu există nici un fel de semn de arsură. Niculiţă a auzit un sunet metalic şi şi-a văzut cuţitul zburând cât colo. martiraj! Trei personaje (nu patru. La un moment dat. Conform acesteia. o capelă de curte feudală. pentru a doua zi. aflat deasupra altarului. instalaţia electrică nu a fost în nici un fel afectată. cred niculiţenii. în locul numit „Cetăţuia”. a fost o biserică-paraclis. îl reprezintă pe Iisus Hristos tânăr. 18 iunie 2005. însă. reprezintă scena unui. iniţial. pe care întâmplarea (sau. la numele sfântului Athanase.. să o răsucească spre a deschide uşa bisericii. abia din secolul XVI devenind biserică parohială. aveau să fie martorii unui fapt aparent inexplicabil. Biserica dezgropată de Niculiţă şi tovarăşii săi era încuiată. după ciobanul Niculiţă care a descoperit biserica Sfântul Athanasie.XII.29 Biserica Sfântul Atanasie La marginea Niculiţelului cel tăinuitor de comori creştine.30 în paraclis. pe rând. fulger în paraclis Sâmbătă. o reprezentare extrem de rară a Mântuitorului. De asemenea. când românii sărbătoreau Moşii de vară şi se pregăteau. soţia sa. iar Valeriu Leonov traducea în limba engleză pentru cei patru turişti. poate chiar tainic cuvântătoare: primul. muzeograf la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM) Tulcea. Johnny O’ Brien (25 de ani. adică. Anne O’ Brien (Franţa. obişnuit) se află o altă încăpere. au văzut conturându-se în faţa lor o biserică. poate. Atunci a chemat ajutoare şi. 29 de ani) şi măicuţa Arsenia de la mănăstire. de praznicul marii sărbători a Pogorârii Sfântului Duh. restaurată şi redată cultului după revoluţie. probabil deservind un nucleu monastic. coloana de foc a apărut din dreptul picturii medalion de pe tavanul paraclisului. nici un semn de arsură sau de alt fel. de zgâriere. ca rezultat al apariţiei incredibile şi inexplicabile a unei coloane de foc ce a unit tavanul cu podeaua. Celine Ecobichon (Franţa. nu întâmplarea!) le-a alăturat la ora 16. care Scena martirajului. După mărturiile celor prezenţi. este o bijuterie de „smerită mândrie”. au fost martorii unei extraordinare întâmplări: În timp ce măicuţa Arsenia depăna povestea unei icoane mai puţin obişnuite. batjocorită de păgâni. Au chemat un preot care. datată în prima jumătate a secolului XIV. se juca înfigându-şi cuţitul în pământ. la paraclisul mănăstirii de la Celic. un zgomot asurzitor însoţit de o lumină orbitoare au inundat biserica. s-a reînfiinţat localitatea lor cu numele actual. fără barbă. până la podeaua acoperită cu mochetă. lucruri neobişnuite urmau să se petreacă. îngropaseră biserica spre a nu fi pângărită. din judeţul Tulcea. într-o zi pe când îşi păştea oile. un păstor numit Niculiţă. cheia s-a putut răsuci în broască şi uşa bisericii s-a deschis! Vechii locuitori. Dacă cei şase au văzut un fulger (ceea ce este puţin probabil!) în biserică. La Celic. aparţinând probabil unui conducător local. în sudul localităţii. De atunci. Nick Dent (Anglia. se leagă şi legenda întemeierii Niculiţelului. de asemenea. numele tuturor sfinţilor. Valeriu Leonov.. semne fizice ale trecerii lui pe acolo nu sunt! . 24 de în opinia noastră. a început să citească. Ei nu au reuşit. se află biserica Sfântul Athanasie. cu uimire. 40 de ani). Încercând să dezgroape metalul lovit de cuţit a dat peste partea de sus a unei cruci de fier. cum ar spune cronicarul! Cele două fragmente din pictura iniţială. de stâlcire. care. pe verticală.

unde se slujeşte doar în duminicile de vară. icoana se curăţă singură. care ne-a deschis paraclisul. Am vorbit cu maica Arsenia. Nu exista şi nu există nici un semn de arsură. în general. sau curgere. Am cules împreună scumpie. cu spatele spre peretele cu ferestre şi cu umărul drept spre altar. În poziţia în care mă aflam eu. Părintele Lisevenko a primit icoana şi a înrămat-o. de degradare materială. cu toate geamurile şi cu singura uşă. cu o zi înaintea marii sărbători creştine a Pogorârii Sfântului Duh. Ceilalţi trei turişti văzuseră coloana de foc doar parţial. ca să culeg nişte scumpie. Athanasie Lisevenko. oarecum. un sunet foarte puternic.30 Ce spune Valeriu Leonov „Sâmbătă. pe podea. ci o altă încăpere în care. nici pe podea. le-am propus să îi duc la mănăstirea Celic. un zgomot între trăsnet şi prăvălire. unde se slujeşte tot timpul. în acel moment. o icoană fără ramă. Maica Arsenia) Icoana de pe tavan a Sfântului Apostol Matei. între tavan şi podea. nici unul din noi nu ştiam ce să credem! Totul s-a lămurit. nu este nimic degradat. nu există nici un semn. un soldat austriac. nimic. De când a fost adusă în paraclis se pare că procesul de autocurăţire s-a accentuat. Am plecat spre mănăstire. pe care îmi pare rău că nu pot să-l descriu exact.mi s-a ridicat părul pe mâini şi pe cap. ne-a arătat locul din paraclis unde. în 18 iunie. întrucât eu mă aflam între ei şi aceasta. strălucitoare. Nu mai ţin minte când. eram cu spatele şi am văzut doar lumina reflectată de pânza albă. spre peretele fără ferestre. dar nici acolo nu exista nimic. dar de câtva timp a fost adusă în paraclis. Johnny O’ Brien ne-a arătat locul de pe tavan din care a coborât coloana. în biserică s-a auzit un zgomot puternic. m-am hotărât să plec cu bicicleta spre pădure. În acest moment. iar cei patru străini erau cu faţa spre mine. la fel. De atunci. ne-am întâlnit şi cu pădurarul şi pentru că ei îmi spuneau că ar dori să vadă ceva românesc. O vreme ea a stat în biserica mare a mănăstirii. de la intrarea în sfântul altar. Între timp afară ploua. Măicuţa Arsenia a intrat şi în altar. acelaşi lucru întâmplându-i-se şi irlandezului care afirmase că nu crede în Dumnezeu. unde am ajuns pe la trei şi jumătate. Pe drum am întâlnit nişte turişti. a soarelui. anume pictura medalion reprezentându-l pe Sfântul Evanghelist Matei şi locul de sub medalion. se formase. ca de trăsnet. cel care a văzut cel mai bine ce s-a întâmplat. deodată. dar totuşi caldă. trecând prin zonă. La această oră era închis şi muzeul şi paraclisul în care se afla icoana Mântuitorului. smeritul martor al întâmplării. nu rece. ceilalţi erau muţi şi se uitau unii la Valeriu Leonov. dar nu cu ecou foarte mare. şi cu umărul stâng spre altar. cea care se curăţă singură. în următoarele minute. În orice caz. Pentru că mă ocup de fotografie. dar mă aflam cu spatele spre peretele din stânga al încăperii. alţii şi. unde se afla mocheta. puternică. Povestea icoanei Mântuitorului În timpul războiului ruso-turc din 1806-1812. ploaia aproape s-a oprit. însoţit de o lumină foarte puternică. a donat stareţului de atunci. cel cu ferestre. În momentul dăruirii ea arăta pătată ca şi cum ar fi curs ulei pe toată icoana. cu acel zgomot puternic. nici un semn”. închise. Johnny O’ Brien. coloana de foc. se va întâmpla un lucru important pe pământ. aş putea să descriu această lumină ca pe o lumină între cea de blitz şi cea. la ce parte a povestirii. Deasupra bisericuţei nu este acoperişul clădirii. cel care a fost şi întemeietorul mănăstirii de la Celic. făcută sul. Măicuţa Arsenia îşi făcea cruci tot timpul şi se ruga. care nu are ferestre. I-a spus stareţului că atunci când ea se va curăţa. icoana pe care doream să le-o arăt. aproximativ orientată la fel. ca cea de blitz! Prima mea reacţie . nici pe tavan. în acest moment fiind curăţată cam pe jumătate. din care a plecat coloana tunătoare de lumină. (cf. . cea de la intrare. astfel încât încăperea în care ne aflam era. Măicuţa Arsenia era lângă mine. cu faţa spre peretele opus. care a durat mai puţin de o secundă. dar pe măsură ce măicuţa ne vorbea şi eu traduceam în engleză. iar ochii Mântuitorului se vor deschide. Ea a intrat ultima şi a închis uşa.

Apoi am privit și celelalte icoane din încãpere. Priveam în stânga icoanei și deodatã am vãzut izbucnirea luminii. că o biserică nu poate fi terminată de 102 ani. Călugăr cu toacă de la Mânăstirea Cocoş. Era ca o luminã strãlucitoare. după şapte sute de ani. explicabil. Ce spune Johnatan O’Brien Deodatã o explozie mare s-a reverberat în întreaga încãpere. Nu era nici un semn pe tavan”. Afară se auzeau surd tunete. cum o fãcuseși tu (Valeriu Leonov. n. În orice caz. necredinciosul “Maicuța ne explica mãnãstirea și iconostasul. mult mai târziu înțelesul acestei întâmplãri. sună textul inscripţiei de sub altarul basilicii paleocreştine. din toată pictura unei bisericuţe să se păstreze intactă doar o scenă de martiraj. Acolo. pe sub poalele pădurilor de tei. care nu crede în Dumnezeu. „Aici şi acolo sânge de martir”. din care pãrea sã fi izvorât. Am privit atât fresca cât și podeaua și nu am observat nici o urmã de stricãciune. împăcânduse cu acea rază de lumină curbată şi cu acea coloană tunătoare de foc. unde au fost descoperiţi sfinţii martiri. ÎN LOC DE ÎNCHEIERE Triunghiul sfânt de la Niculiţel a ascuns moaşte. în tihna smerită a mânăstirilor Cocoş. N-am reușit sã vãd de unde venea. Ne-am întors puțin :îmi amintesc cã eram cu fața parțial cãtre ușa de la intrare când un trosnet puternic și o bubuiturã au sunat simultan. Eu și Johnny ne-am uitat cu atenție și la pictura din tavan. Va simţi ca pe un lucru firesc.sau ceva în legãturã cu furtuna. Aici şi acolo. Era ciudat pentru cã nu a lãsat nici o urmã de fum și nici pete arse ca și cum ceva ar fi explodat. Fiecare dintre noi are o interpretare proprie și poate vom descoperi cândva. Acolo.n. Mãicuțele ne-au primit în camera de rugãciune. sau semn. Priveam icoana lui Christ cu ochii inchiși și am fãcut câteva fotografii. ca și cum ar fi pornit dinspre pictura unui apostol de pe tavan.31 Ce spune Celine Ecobichon “Afarã era furtunã mare. călătorul va avea senzaţia translatării în dimensiuni paralele. Apoi Nic. Greu de explicat! Sã fie un semn? ”Eram în interiorul manãstirii Celic Dere. am vãzut un fulger de lumina apãrând dinspre tavan spre podea. privind icoana care se curãța singură . în dimineața aceleiași zile. La început am crezut cã fulgerul luminos ar fi putut fi un bec care explodase. pentru că încă nu vrea Dumnezeu şi va căpăta convingerea că este un lucru firesc ca. 1700 deani de lumină creştină. Ce spune Nick Dent. nu prea tare. Nu știu dacă a fost un fel de miracol. dar sistemul electric funcționa. . căci este loc binecuvântat de Dumnezeu cu sânge sfinţit şi multă frumuseţe. venind dinspre centrul picturii (frescei) de pe tavan în colțul din stânga al camerei. legende şi întâmplări uneori inexplicabile şi poate mai ascunde. în triunghiul sfânt de la Niculiţel pare firesc ca toate acestea să se întâmple. Celic şi Saon va privi lumea aceasta aşa cum este. A urmat un tunet puternic ce pãrea sã dãrâme peretii și ne-a fãcut sã tresãrim. asta este ceea ce am vãzut”.). La Niculiţel. a fost de acord cã a vãzut și el lumina venind din același loc. dând impresia unei explozii. În dreapta mea (stinga altarului) La Niculiţel. Auzeam furtuna cu tunete în timp ce ea istorisea și tu traduceai. direcționatã spre podea.

Este şi motivul pentru care mănăstirile care apar în documente la 14 decembrie 1450 la Năsăud. Biserica noastră. până târziu în sec. biserica. Acelaşi istoric susţine că popa Toader din Sângeorz se afla la 1600 în fruntea cetei de răsculaţi împotriva Dietei. tradiţiile. şi actul său de atestare are adânc înscris: anul 1636. Năsăudenii îşi trimiteau la acea vreme copiii să înveţe slova creştină în mănăstirile din Moldova. someşenii şi-au păstrat statu- Î tul de populaţie majoritară. undeva aproape de Sângeorz Băi (1 km. Atunci „episcopul Ghenadie a sfinţit ca preot pe diaconul Miron.32 B I S E R I C A „UMBLĂTOARE” DE LA CORMAIA Dan NICOLAU text si fotografie perisabil. Un fel de călătorii iniţiatice. sau cum apărea mai târziu în documentele medievale. Au continuat. despre care vrem să vă povestim. în mănăstirea cu hramul Podrov. un rol central l-a avut. să-şi clădească locaşuri de cultmare parte din lemn. alături de Cormaia. luna lui martie. Valea Someşului Mare. Nu-l tulbură nici creştinii care descind în pelerinaj. vol II. XIV. din Sângeorz. mai există doar în memoria colectivă (Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania. material . a stârnit de-a lungul vremilor interesul regalităţii maghiare.Ştefan Meteş.).conduse de cneji locali. într-o coeziune comunitară remarcabilă. Zona este un tărâm de poveste. Este menţionat la 1241. istoria notează păstrarea formaţiunilor statale româneşti numite cnezate. dar suficient de departe ca să simţi vibraţia spirituală a locului de rugăciune. tenaci. sau chiar mai frumos „Vallis Valachalis”. Astfel. ca dată a împlinirii zidirii. după înfrângerea lui Mihai Viteazul. mai ales vrednicia locuitorilor scuturaţi de convulsiile unei istorii crude. Mai târziu ei puteau accede în ierarhiile bisericeşti din locurile de baştină. Mai apoi a imperiului austro-ungar pentru argintul munţilor Rodnei şi a tot ce îmbogăţea acest ţinut. în îndelungatul drum care i-a purtat prin secole pe localnici. deoarece se hotărâse izgonirea de pe aceste meleaguri a preoţilor români). fireşte. Acasă. „Vallis Rodenensis”. din Runcul Mănăstirii”. ntre dealuri împădurite şi printre linişti de vară verde ne-am întâlnit cu legenda unei biserici călătoare. 17. când peste valahi au năvălit tătarii. dar găsit din belşug prin partea locului. erau persecutaţi şi socotiţi schismatici. se află pe Valea Cormăii. pe valea Bichigiului. Ca pretutindeni în ţară. însă. instituţiile administrative proprii. despre care doar auzisem. s-ar putea spune. 1935 . poartă hramul Buneivestiri. Încăpăţânaţi. Documentele vorbesc despre sprijinul oferit cnejilor din Valea Rodnei de către domnitorul Petru Rareş pentru a se ridica o mănăstire între Hordou şi Telciu. dârji. ne-a spus părintele Iacob Algeorge. Maieru şi Sângeorz.

îndemnaţi de un monah pe numele lui Macarie. muncă de 3 ani (1748-1751) ajutaţi şi de un celebru artist al vremii. cu sprijinul Înaltpreasfinţiei sale Bartolomeu. se spune. un miracol de longevitate. Întâi a fost refăcută pe la 1746 de către ieromonahul Clement. dacă nu s-ar fi construit alt lăcaş de cult în Sângeorz. adunate „iarna. Tudor Zugravu”. cu liniile arhitecturale împrumutate de la stilul maramureşean. Acesta. Aici a fost biserică parohială până la 1999. Un alt miracol. exceptând aprobarea care excludea explicit fondurile. cu „12 perechi de boi” de aceiaşi sângeorzeni. pe tălpi. chiar Nicolae Iorga a vizitat-o şi „o fost căzut în farmecul ei”. în iarna lui 1820. atâta vreme. ea a fost translatată (în formă nedemontată). rămasă fără călugării care au plecat în Moldova. Spaţiul îngăduie cam 20 de persoane. la 23 iulie. dar nu numai! Până în anul de graţie 2004 această bisericuţă. A fost strămutată „pe tălpi”. pe care. în măcar trei locaţii atestate. biserica n-ar fi plecat nici astăzi de acolo. ca să le fie lor şi ficiorilor lor pomenire în veci. de unde venim şi încotro ne ducem. a fost târnosită ca mănăstire de călugări după ce popa Constantin zis „Tânău” şi un fost episcop de Rădăuţi. ne rămâne să înţelegem felul în care toate acestea s-au întâmplat. Iar acum. pe vârful Pleşa. i se cere iertare că îl tai”. însă. a călătorit. Mai târziu.33 Bisericuţa este. aşa cum au ars alte biserici româneşti sub năpasta imperiului. Despre acesta din urmă aflăm din inscripţia unei icoane împărăteşti: „Această icoană. Cum spuneam. În mod cert. ne-a spus părintele ieromonah Nicodim Sângeorzan. Dar la ordinul generalului austriac Buccow „n-a vrut prin ingeniozitatea părintelui Nicodim de a găsi sponsori. bisericuţa a călătorit. părintele Nicodim. După incendiu. Vlădica Misail. Din locul în care s-a aflat şi la care prin osteneala unor dăruiţi slujitori s-a întors. le are expuse într-o expoziţie personală la Tg. dar sângeorzenii nu au „eliberat-o” până la terminarea construcţiei. În chiar condiţiile în care un important personaj „de la cultură din vremea lui Ceauşescu” a subtilizat „legal” 5 icoane de la Cormaia. după o istorisire ca aceasta. mult. Domnul Hristos împreună cu icoana Maicii Precistii Le-au făcut popa Ion dempreună cu fâmeia lui. aşadar. Anuţa. când copacului. Fără un ajutor financiar „de la Bucureşti”. este adus la cârma mănăstirii. Prin 1905. Vine să vadă viaţa de obşte şi să înţeleagă cine suntem. deşi mort. Acest spaţiu spiritual al Năsăudului să ardă” (iar semnele focului există!). Despre ultima descindere. Tudor Zugravu. cu boii. Este vorba de un loc pe care. sau desfăcută bârnă cu bârnă şi realcătuită după un ingenios sistem al mesteşugarilor truditori (semnele se disting şi acum pe bârnele bisericii!). acestea au fost plătite (ar fi tentaţia să spun „ascunde”. cum spunea sfinţitul Nicodim „cine îl descoperă. construcţia noii biserici a început în 1994 şi a mutat iarăşi bisericuţa cu câţiva metri. Şi acest popă Ion iaste fecioru popii lui Matei din Lăpuşu. este gardul din nuiele de alun. în 1761. Şi nu doar atât. CORMAIA-10 MAIU’ 2008 . pe malul stâng al Someşului. în apropiere. ale cărui icoane au dăinuit până astăzi. Mureş de unde părintele Nicodim a spus că „nu ai nici o şansă să le iei”. la locul său iniţial în Cormaia Valea Pleşii pe doar un hectar. spre a lăsa locul noului edificiu. de această dată de 20 de măicuţe. mai vine”. de astă dată estetic. părintele Algeorge a spus că „Bătrânica s-a întors la obârşie”. împreună cu maica stareţă Ecaterina Ghiran o aduce după secole. În 2003. creştinii Sângeorzului o desfac şi o remontează pe colina lui Malin. deşi se mai vehiculeză și cifra 6! A mai traversat şi un incendiu. dar de fapt nu ascunde ci) ne arată cât de puternic s-a imprimat şi a dăinuit în rândul localnicilor sentimentul de apartenenţă la crezul în obârşie şi străbuni. aşa că privind costurile şi consultanţa de specialitate. deşi la dimensiunile ei liliputane este greu de crezut cum a putut sluji o comunitate nu chiar mică. au refăcut-o. conform documentelor.

) Al treilea fel de animale este al acelora ce se numesc uri. până hăt. zimbrul este năluca tangibilă dintre două cântaturi ale cocoşilor nopţii şi greabănul său grozav duce cu siguranţă povara unui trecut de care noi. le împodobesc de jur împrejur cu argint şi se folosesc de ele ca de cupe în ospeţele lor cele mari. Urii nu e cu putinţă să se deprindă cu oamenii şi să se îmblânzească. cât mai departe. Acum. Aceste coarne le caută cu mult zor.). zimbrul coboară o dată pe zi din desişuri la jgheaburile mari. faţă de care este mai înalt. ca cercurile dure ale stejarilor. ca înfăţişare. după care dispare printre copaci şi tufişuri. brodate pe taină de mituri ca mătasea pe etamina goblenului. ca culoare şi ca figură. prin firea uşuratică a omului. care nu l-a putut domestici niciodată. Povara aceasta este Povestea uitată a lumilor apuse. iscoditor şi veşnic neîmpăcat cu limitele fireşti ale naturii ce i-a fost dăruită. Commentarii de Bello Galicco. Odinioară. el a dispărut din vestul Europei încă din secolul al XI-lea. unde a fost semnalat O familie fericită! .. dar şi râvnit de omul tenace. închis în rezervaţii.. Iulius Caesar (100-44 î. având o lungime de 2. Povara aceasta. Tinerii îşi întăresc braţele cu această îndeletnicire şi se exercită cu acest fel de vânătoare. decât tăcerea celorlalte animale. forţa lui colosală. pline cu tărâţe şi concentrate. inteligenţa şi furia devastatoare din luptă l-au făcut respectat şi temut. Conform atestărilor documentare. ni-l pomeneşte în lucrarea sa celebră. Aşa se face că cel ce reuşea să doboare un zimbru trecea cu arme şi bagaje în legendă. încă plutind halucinante prin desişul întunecat al unor codri care nu vor dispărea niciodată. parcă. devenind sacrificiul din temeliile edificărilor istorice. cei ce ucid mai mulţi uri şi le aduc coarnele în public drept dovadă. o tăcere tăinuitoare de înţelesuri rătăcite şi istorii hiperboreene. Popa –Lisseanu . că „urii sau boii sălbatici sunt. Mărimea coarnelor. de lemn. VI. forma şi felul lor se deosebesc mult de coarnele boilor noştri.P 34 ZIMBRII Dan ARHIRE text si fotografie rima întâlnire cu zimbrii rămâne de neuitat. a întemeierilor. după toată probabilitatea. îşi atrag o mare laudă. bourii sau zimbrii. iar capul celui răpus îi devenea stemă şi simbol al nobleţei lumeşti. chiar dacă sunt luaţi de mici. ne-am dezbărat fără ca măcar s-o ştim. care creşte an după an. Acest simbol a stat în legendele descălecărilor. dar mai puţin voluminos. Animal mitic. Puterea şi iuţeala lor este mare şi nu cruţă nici pe om. Tăcerea lor este altfel. cântărind între 300 şi 920 de kg. Însuşi marele împărat roman.” Enciclopediile ne prezintă zimbrul drept cel mai greu animal european de pe uscat.Dacia în autorii clasici) Autorul acestei culegeri de texte ne încredinţeză.: „(.Cr. hălăduind departe. o poartă zimbrul tăcut de milenii privind fără curiozitate şi fără teamă omul. nici fiara ce o zăresc. Germanii îi numesc urochs sau auerochs. 28.9 m şi o înălţime de 1. sunt ca taurii. Germanii îi vânează cu mare grijă în gro- pi şi îi ucid.9 m. cu excepţia zonei Ardennes. la gard. Ei sunt ca mărime ceva mai mici decât elefanţii şi.. Este înrudit cu bizonul fostelor preerii nord-americane.” (G. într-una din notele de subsol.

Le dăm cam de 2-3 ori pe zi. Femela mai trăieşte şi acum. a cât mai multe exemplare posibil şi în alte locuri din ţară. Le mai dăm şi lucernă şi fân. au rămas numai doi zimbri: un mascul şi o femelă. în zone de păduri protejate din Polonia şi Belarus. mai sunt vreo 4 ha de teren. să nu-i ţii în acelaşi loc! De mâncat.Polanka. în viitor. am avut şi de orz.hăţiş şi pădure. paznic de vânătoare şi pădurar în cadrul Districtului III al Ocolului Silvic Retezat şi gazda noastră simpatică de la Slivuţ. la Slivuţ şi capră neagră. Despre acest eveniment ne-a vorbit domnul Gheorghe Crăcnescu.” Rezervaţia de la Slivuţ – Haţeg Bucuria în doi timpi: Romaniţa şi Rozina! Rezervaţia de zimbri Slivuţ.trei femele şi doi viţei. Mai există turme în Lituania. în Rezervaţia Dragoş . dar n-am prea avut noi sfeclă în ultima perioadă. undeva. cel mai mult mănâncă porumb dat prin moară. următorul Retezat.Vodă de la Vânători Neamţ. toţi 7 fiind Bison bonasus bonasus. După 1982. iar în Transilvania în anul 1790. un mascul . un mascul . Rusia şi Kîrgîzstan şi mai există exemplare în grădini zoologice din 30 de ţări. Primul care s-a născut aici s-a numit Roman. În 1919 este vânat ultimul zimbru aflat în sălbăticie din Polonia şi în 1927 ultimul „sălbatic” din Caucaz. tot din Polonia. Au existat trei subspecii de zimbri: Bison bonasus bonasus. femelele Purswa şi Pumyla.Podarek şi o femelă .Dâmboviţa şi la rezervaţia Vama Buzăului Braşov. Se numesc Romaniţa şi Rozina. la . Vine lumea să . Din punct de vedere al hranei nu au dus lipsă. a fost înfiinţată în 1958. În România sunt zimbri în patru rezervaţii şi anume în cea de la Slivuţ . la Haţeg. diversitatea genetică a celor aproape 4 000 de zimbri care mai trăiesc astăzi este mică. Au raţie 10 kg de uruială pe zi. Prin înmulţirea lor s-au mai putut duce alţii şi în alte locuri din ţară: în 1967. în Rezervaţia Neagra de la Bucşani . dispărut şi el. despre zimbrii de Haţeg pe care îi tratează ca pe nişte membri de familie : „Sunt animale monitorizate în toată Europa şi cred că în toată lumea. În 1963 s-au mai adus încă doi zimbri. şi le-o dăm în combinaţie cu nişte concentrate speciale pentru ei. în Moldova ultimul atestat a fi fost vânat în anul 1762. Dar se urmărea înmulţirea lor şi mutarea. aduşi din Polonia în 1958. De asemenea. că am stat tot cu mâncarea pe ei. s-au numit Podarek şi Polonka. Din cauza gradului mare de consanguinitate. sunt muguri pe care îi pasc. astăzi dispărut şi Bison Romo bonasus caucasicus. fiind unul din cei 12 (ceilalţi 11 fiind din subspecia Bison bonasus bonasus!) strămoşi din care se trag toţi zimbrii uneia din cele două linii astăzi existente. ei tot în pădure vor. mai suculentă. pentru vizitare. În afara acestei linii mai există una cu doar 7 strămoşi. de unde au fost aduşi. cât a fost gerul. Mai schimbăm uruiala. adică uruială. A fost cam grea iarna asta. grădinile zoologice de la Târgovişte şi Bucureşti au şi zimbri printre animalele expuse.35 până în secolul al XIV-lea. ne-a vorbit. Bison bonasus hungarorum. iarna doar 20-30 de litri. cu PO de la Polonia. că în rest se duc în sus. Haţeg. unde sunt nişte păducei de care se freacă. Toţi au nume care încep cu R sau cu Ro. responsabil cu vânătoare la Ocolul Silvic Haţeg: „Scopul cred că era turistic. vara bea fiecare cam la 70 l de apă pe zi. nu înainte de a participa la relansarea populaţiilor actuale de zimbri. Acum sunt numai zimbri şi stau aici numai la vizitare. După anul 1951 au fost reintroduşi în sălbăticie. La desime le place! Aici am şase. tot aici.Haţeg. Petru Crăciunesc. urşi.. oricât i-ai hrăni de mult. are 26 de ani.i vadă! Înainte erau şi cerbi lopătari aici. Erau. la vreo 12 specii. prin aducerea a doi zimbri din Polonia. şi de orzoică. în câteva cuvinte. fătaţi în 2008. aici. dimineaţa când îi hrănim. Ucraina. sfecla le place.. Primii. Dar. Lor le merge bine dacă îi muţi dintr-un loc în altul.Romo .

de la Focşani. Zimbrul este un animal de talie mare. dar la Vânători. tineretul şi unul . tot la capitolul cheltuială intră şi contractul de asistenţă sanitar . numită Rozina. fetele sale. prin contract. ne-a vorbit cu ardoare. Masculii ajung la maturitatea sexuală la trei ani. dar şi cele de minerale şi vitamine. câteva femele. care e puţin mai la nord. Ne-am confruntat cu această problemă aici. poţi găsi grupuri formate din câte doi trei masculi doar. dar cele 8 kg de concentrate. Ar fi extraordinar. Sigur că nu poţi să faci actul medical decât după ce îi anesteziezi. despre zimbru. pentru că el are nevoie de multă pădure în care să hălăduiască.ne-a declarat doctorul Mihăilă . La noi. din părinţii Roxana şi Romo şi o altă femelă. înălţimea la greabăn fiind mult mai mare decât cea a trenului posterior. Pe timp de vară. gâtul şi pieptul fiind.un mascul şi două femele. cu o musculatură puternică.36 de lucernă sau fân pe zi. în stare liberă. În Ucraina sunt câteva populaţii de zimbri în mediul lor natural . când trec de perioada de iarnă. dar între vârstele de trei şi şase ani nu prea ajung să monteze. cea mai mare rezervaţie din România este cea de la Bucşani – Dâmboviţa şi apoi cea de la Vânători – Neamţ. iar din Ucraina. Prin robusteţe. un număr de trei exemplare . foarte bine dezvoltate. la Haţeg. din cauza scăderii populaţiei de zimbri de la Haţeg. Întreţinerea unui zimbru nu este foarte ieftină. dar. din părinţii Roxi şi Romo. unde a trebuit să înlăturăm mai întâi carenţele – şi proteice. şi nu numai.vreau să vă spun că eu sunt fascinat Trivale. păşunatul de iarbă şi muguri de arbori şi arbuşti face ca raţia să se mai uşureze din punctul de vedere al banilor. la Focşani. iar în rezervaţie este totuşi îngrădit. Alterarea mediului său natural. coboară până la noi zimbri care sunt. prin industrializare şi intersectarea pădurilor de către drumuri. Neamţ. aş spune. s-au adus aici.două exemplare. medicul veterinar care deserveşte rezervaţia de la Slivuţ. însă. Abia între 6 şi 12 ani ajung să o facă.o mică măsură cu taurinele. acolo. Din punct de vedere al bolilor se aseamănă într. trăieşte în grupuri aglomerate. Poate ultimele! Lui Romo i se pregăteşte ceva! Doctorul Constantin Mihăilă. la rândul lor. datele privind naşterile se centralizează la rezervaţia de la Vânători . precum şi prin împuţinarea suprafeţelor ce-i reveneau. spre a trage concluziile de rigoare. la care se adaugă 8 kg de suculente şi între 6 şi 8 kg pe zi de concentrate. căci furajele care li se administrează sunt scumpe. ci o forţă colosală a naturii pentru care nu poţi decât să faci pasiune ! „În primul rând . În anul 2007 şi 2008 au fost tranchilizaţi pentru a li se recolta probe de sânge şi probe de păr. în 1982 . deoarece nu sunt lăsaţi să o facă de către masculii dominanţi. Femelele devin apte de reproducţie la 3 ani. dacă s-ar putea reface o populaţie semnificativă pentru a putea fi reintrodusă în mediul ei natural. viţeii lor. la Târgu Neamţ. aceasta este o altă caracteristică a lor. din Polonia. acolo fiind zona lor veche. am fost surprins şi uimit de puterea şi de forţa extraordinare ale zimbrului! Căci m-am văzut nevoit să administrez unuia aproape de trei ori şi jumătate doza normală pentru un taur de aproximativ aceiaşi greutate şi să constat că după doar zece minute se trezeşte şi se ridică în picioare. nu se mai aseamănă. acestea ieşind demult din mediul lor natural.veterinară şi aplicarea tratamentelor cu un medic veterinar. s-au dus două exemplare. care le transmite la editorii cărţii de pedigree a zimbrilor. dacă nu este hrană suficientă. în 1969 . Ca specialist în acest domeniu veterinar. la grădina zoologică din Bucureşti . cu trenul anterior foarte bine dezvoltat. în 16 iulie 2008. Astfel. nu cred că ar merge. Au o putere şi o robusteţe extraordinare! Este adevărat că noi ne confruntăm cu lipsa habitatului său natural. dar nu se reproduc dacă nu sunt întrunite toate condiţiile necesare supravieţuirii puiului – de exemplu. a fost principalul factor care a condus la dispariţia sa. Venit de puţin timp. din punct de vedere medical. Pe timp de iarnă mănâncă 10 kg de animalele astea! Aceasta. În anul 2007 la Bucşani erau treizeci şi trei de exemplare. la Vânători treizeci şi patru.şase exemplare. el a găsit aici nu nişte animale pe care trebuie să le îngrijească. probe care au fost trimise la laboratoare de specialitate din străinătate şi tot în aceşti ani li s-au aplicat tratamente de deparazitare. la Piteşti. cu bovinele. În acest moment. la Haţeg. în 2008 au avut loc două naşteri: în 24 mai 2008 s-a născut o femelă cu numele de Romaniţa. Spre bucuria celor de la Ocolul Silvic.” Tatăl veghindu-le pe Romaniţa şi Rozina.Neamţ. care sunt de fapt cele mai scumpe. Pot să spun că dispariţia de pe acest teritoriu a lui Bison Bonasus s-ar cuveni mai bine cercetată. cred că s-ar putea. apoi vânătoarea.trei exemplare în 1966. iar la Haţeg . însă. În anul 2002. deoarece le-am descoperit pe măsură ce am început să lucrez cu ele.doi masculi. încetul cu încetul lucrurile s-au ameliorat şi s-au . rămân! Pe lângă hrană. Anual.patru.

Hațeg. ocupă al doilea cartier al scutului şi reprezintă armele Moldovei. singurul mascul de acolo. semnificaţia şi primele reprezentări ale unei steme de stat Tudor ARHIRE Bourul. În stema actuală a României capul de bour negru însoţit de o stea de aur între coarne . scurtă. ambele de argint. la dextra o roză şi la senestra o semilună conturnată. Legende construite în jurul temei vânătorii rituale se întâlnesc din India şi până în apusul Europei. Uciderea sălbăticiunii ar avea semnificaţia unui rit de iniţiere.37 rezolvat. întâiul voievod. la loc de cinste. dar nu refuză. printre indiciile ce vin în sprijinul acestei ipoteze numărându-se şi o legendă despre împăratul Traian care a dăruit unui templu de lângă Antiohia. Din punctul de vedere al teritorialităţii. nevoie şi de 10 000 de ha. la o populaţie de zimbri este. Acceptarea acestei teorii duce la concluzia că teritoriul moldovenesc sau o parte a acestuia a avut ca emblemă ancestrală capul de bour fără vreo legătură cu familia domnitoare a Moldovei. Caută. cel care. Ceea ce dă originalitate cazului românesc este animalul vânat – bourul sau zimbrul. a făcut să vibreze gardul zeci de secunde! Capul de bour – originile. până în prezent. masculul de la Slivuț . supărat de prea marea noastră apropiere de femelele şi puii care mâncau. Noi ne propunem să aducem la Haţeg vreo 2-3 femele de la Bucşani –Dâmboviţa şi Vînători –Neamţ. Tradiţia istorică privitoare la întemeierea Moldovei plasează în chiar acest moment de început adoptarea acestui simbol drept semn distinctiv al statului care tocmai se năştea. printre ele numărându-se Mithra. Nu se cunoaşte cu exactitate rolul zimbrului în religia dacilor. iar mediul cel mai propice este pădurea. care . a dispărut cu totul din fauna ţării noastre încă din perioada medievală dar a supravieţuit în heraldica românească. Istoricii de mai târziu au interpretat vânătoarea lui Stema Poloniei în timpul regelui Sigismund Wasa. Chiar dacă aceste izvoare nu permit stabilirea unor legături între stema Moldovei şi religia dacilor sau misterele lui Mithra. Capul de bour a fost considerat fie simbol al ţării înainte de toate fie simbol al familiei domnitoare care s-a transformat cu timpul în emblemă teritorială.. incluzând între stemele provinciilor regatului şi stema Moldovei Dragoş ca expresie transpusă în legendă a unui antic rit cinegetic ale cărui obârşii pe teritoriul românesc coboară în timp până în vremea dacilor şi care presupunea sacrificarea unui animal pe malul unui râu . Cultul lui Mithra derivat dintr-un mit arhaic indo-iranian avea ca moment central sacrificarea unui taur. În continuare vom examina primele izvoare istorice privitoare la stema statului moldav. Este posibilă şi o împletire între credinţele locale şi cultul lui Mithra al cărei îndepărtat ecou să fie prezenţa capului de bour în stema Moldovei. O dată cu noii stăpâni în Dacia au pătruns şi zeităţile pe care aceştia le venerau. Nu sunt foarte pretenţioşi – au vreo 10-20 de specii de plante cu care trăiesc. pădurile de foioase.. un corn de zimbru poleit cu aur. îl priveam cu alţi ochi pe Romo. ca să zic aşa. animal înrudit şi nu de puţine ori confundat cu zimbrul şi cu bizonul. în amintirea vânătorii care l-a purtat din Maramureş peste munţi spre viitoarea sa patrie şi în timpul căreia a răpus un bou sălbatic – „iar capul boului a vroit să fie însemnul noului său Principat”. căci au nevoie de spaţii vaste. după discuţia cu doctorul Mihăilă. dintro singură lovitură de corn. ale cărui mistere au devenit foarte populare în provincia nou înfiinţată. din prada de război luată de la daci. probabil. istorici şi specialişti în heraldică. Originea capului de bour poate data şi din vremea cuceririi romane a Daciei. năzdrăvana speranță a rezervației!) Am plecat de la Slivuţ spre seară dar. deopotrivă.e bătrân! Dorim să aducem unul mai tânăr. de asemenea. nici pădurile de molid şi de brad. De altfel capul de bour sau de zimbru a făcut parte aproape necontenit din stemele Moldovei. ele sunt de folos pentru a stabili dacă dintru începuturi capul de bour a . mai viguros. Originea venerabilului animal heraldic moldovenesc a dat naştere unor întrebări cărora s-au străduit să le afle răspunsul cronicari. seacă. Se presupune că zimbrul se bucura de un anumit prestigiu religios printre daci. a dobândirii supremaţiei peste un teritoriu (prin înfrângerea celui care îl stăpânise mai înainte) sau a colonizării unui teritoriu (sacrificiu de întemeiere). dar se bănuieşte că acest animal se afla în centrul unui complex ansamblu mitico – religios influenţat de credinţele Orientului Apropiat şi ale lumii mediteraneene în care taurul şi tauromahia jucau un rol de seamă.”( De la data scrierii articolului și până astăzi a trecut ceva timp. să schimbăm masculul.fiind deja trecut de 18 ani. Dimitrie Cantemir afirma că stema Moldovei fusese stabilită de către Dragoş. ajungând să se identifice cu Moldova. Suficient cât să moară Romo. dar nu înainte de a-l lăsa pe Romeo. Principatelor Unite şi României. pentru a reduce cosanguinizarea şi. în general.

era un cap de lup. Bourul apare văzut din faţă. ca emblemă oficială a Moldovei. în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Prezenţa sa în stema de astăzi a ţării noastre este. Capul de bour este foarte asemănător în acest caz celui de pe sigilii şi îşi va păstra forma tot până în anul 1409. pe când în cealaltă situaţie are rol de cimier pentru stema dinastică. deşi deteriorat. s-a presupus că şi în Moldova capul de bour a fost mai întâi cimier stemei dinastice. O astfel de constatare acordă capului de bour calitatea de simbol teritorial ce precede întemeierea Moldovei şi nu o emblemă preluată de ţară de la familia domnitoare. uşor înclinat spre stânga. bătute după 1377. . ale folosirii capului de bour împreună cu mobilele anexe. implică mai degrabă o evoluţie inversă. totul într-un scut triunghiular şi va păstra acest aspect până în 1409. coarnele fiind îndoite spre interior. aveau stema ţării pe avers. figurează pe primele monede cunoscute ale acestui stat în chip de cimier. Pornind de aici. după cum spuneam şi în primele rânduri ale acestui articol. mobila heraldică urcând din scut spre a deveni cimier. aşezat deasupra unui coif care timbrează un scut. O astfel de reprezentare a capului de bour este străină monedelor şi sigiliilor. pe baza analogiei cu Ţara Românească a cărei binecunoscută stemă. sau dacă a fost mai întâi un însemn dinastic. pe de o parte. cu vârfurile curbate spre interior. Este redat şi gâtul animalului heraldic.38 reprezentat un simbol teritorial. face posibile recunoaşterea şi descrierea stemei cuprinsă în câmpul său: cap de bour. În concluzie capul de bour a fost şi continuă să fie un simbol teritorial a cărui existenţă începe înainte de naşterea Moldovei şi continuă şi după ce aceasta a devenit una dintre provinciile istorice ale României.1391). domn ale cărui sigilii înfăţişează bourul diferit : coarnele sunt mai masive. iar steaua are de această dată şase raze. Primele monede moldovene. însoţit de o stea între coarnele cu vârfurile îndoite spre exterior. pe cale de a se şterge. începând cu domnia lui Petru I (1375 . Faptul că în Moldova apariţia capului de bour în stema ţării precede cu aproape un secol prezenţa sa în stema dinastică. în schimb se regăseşte pe plăci şi discuri de teracotă şi monumente arhitectonice. roza la dextra şi luna crai– nou la senestra. o curioasă formă de supravieţuire a unui animal exterminat prin vânătoare şi poate o amintire vagă. Sigiliul lui Petru I atârnat la actul său de supunere faţă de regele Poloniei. Sfragistica şi numismatica oferă primele mărturii. descoperiri arheologice făcute la Rădăuţi au dovedit că stema personală a lui Laţcu. coborând apoi în scut pentru a se transforma în parte principală a stemei de stat. Vladislav al II-lea Jagello. ceea ce exclude posibilitatea ca vreunul dintre cei doi voievozi să fie cei cărora Moldova le datorează stema sa. Istoricii au apreciat că diferenţele evidente între cele două tipuri de reprezentări se datorează faptului că. Din a doua jumătate a secolului XV capul de bour apare şi în izvoare epigrafice. a credinţelor pierdute ale Daciei preromane sau a dispărutelor mistere mithraice. urechile sunt mai alungite. Cea mai veche mărturie de acest fel datează din anul 1476 şi însoţeşte pisania ce aminteşte zidirea porţii celei mari de la Cetatea Albă. şi a tatălui său Bogdan I. în tipurile monetare şi sigilare capul de bour are rol de principală piesă a stemei ţării. când va suferi modificări similare cu acelea ale stemei sigilare. De altfel. cu excepţia bulei de aur a lui Petru Şchiopul din 1575. sculptat alături de pisanii laice sau religioase aparţinând epocii lui Ştefan cel Mare. acvila.

Odată cu apariţia lor s-au născut şi primii colecţionari români de timbre. pentru ce ar mai fi fost salvaţi de la totală dispariţie? N. năluci ale unor istorii ceţoase. ca şi ieri. În prezent sunt catalogate aproximativ 750 de exemplare autentice din prima emisiune „Cap de bour”. la Slivuţ . altele foarte bine realizate. unele grosolane. Vânători . „Vulturi” (1885 . căci.1869). timbre şi scrisori circulate în perioada 1858.39 Puţină filatelie! Cristinel POPA . Bucşani . Datorită valorilor mari şi rarităţii circulă foarte multe falsuri. privindu. Acolo încă îi mai putem vedea. încă. Ferdinand şi mai ales. spre deosebire de inorog. Carol al II-lea. celebrele „cap de bour”. nu încetează să exercite astăzi.au fost emise la data de 21 iulie 1858. „Carol I cu barbă” (1871 . Dintre acestea mai puţin de 50 se află în colecţii din România. „Paris” (1872). neştampilat.Braşov. sau urii de odinioară. capul de bour rămâne visul tainic al oricărui . blazoane şi colecţii.1872). Şi. falsuri şi dorinţe mistuitoare de-a lungul miilor de ani.1889).1907 sunt foarte valoroase. dar asemănătoare. din valoarea de 27 de parale. doar ei ne-ar putea spune Povestea. Animale diferite. Au circulat şi încă mai circulă legende cu privire la valoarea fabuloasă a unui astfel de timbru.cu favoriţi” (1866 . Emisiunile următoare: „Principatele unite” (1862 şi 1864). cu atât valoarea colecţiei creşte. nu înseamnă că nu puteţi avea o colecţie spectaculoasă şi valoroasă.1879). născând legende.1900) – sunt relativ uşor de găsit. dacă se va dovedi că unii dintre noi suntem binecuvântaţi cu darul de-a înţelege mai mult decât ar fi la vedere. Dacă nu reuşiţi să găsiţi sau nu vă permiteţi să achiziţionaţi un „Cap de bour”. o puternică fascinaţie asupra celor care i-au văzut vreodată. „Spic de grâu” (1893 . Totuşi. În lucrarea apărută la Bruxelles în 1869(!!!) – „Timbres de Moldavie et de Roumanie” este subliniată deja raritatea timbrelor „Cap de bour”. altfel.colecţionar Primele timbre poştale româneşti. machete.Haţeg. zimbrii şi bourii.Neamţ şi Vama Buzăului . „Bucureşti I şi II” (1876 . Cu cât tema este mai bine acoperită şi mai coerent prezentată.ne drept în ochi cu ochii lor omeneşti. zimbrul a fost salvat şi mai există. În licitaţiile internaţionale preţurile se situează între 2 000 $ pentru un exemplar ştampilat din valoarea mai puţin rară de 54 parale şi peste 100 000 $ pentru un exemplar superb. colecţiile de eseuri. care nu a existat niciodată. lipsiţi de teamă. mai ieftine şi pot constitui o investiţie deosebit de rentabilă. „Cuza”(1865). Dar. În general.R.Dâmboviţa. „Perle” (1880). care a dispărut pentru totdeauna. Printre cei mai cunoscuţi filatelişti se numărau regii României Carol I. colecţionar căci . „Carol I . tipăriţi pe hârtie sau hălăduind prin codrii. zimbrii şi bourii au ajuns în steme. spre deosebire de bour.

etc. Expoziţia. Într-o perioadă în care imaginea vizuală este mai mult difuzată prin media decât trecută prin filtrul raţiunii. tipar pentru modelarea acestora. multe asemenea piese se regăsesc .). prezintă aproximativ 600 de piese (pipe.40 Bulgari și albanezi în Dobrogea. alături de băut și jocurile de cărți își face apariția fumatul. Muzeul Judeţean Ialomiţa. Muzeul de Istorie şi Arheologie din cadrul Institutului de Cercetări EcoMuzeale Tulcea a colaborat cu alte 11 muzee din ţară . tabachere. Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia. expoziţia „Un viciu istoric” transmite printr-o relativă simplitate un obicei. Iorga spunea că „viciile sunt călăii care te omoară încet. Cu adevărat. Tutunul Un viciu istoric Arhg. Muzeul Judeţean Mureş. Astfel. Aurel Stănică D efinind viciul. itinerantă. cele mai timpurii fiind pipele turceşti de secol XVII. masă de tocat frunze de tutun. rastel. Muzeul de Isto- rie şi Arheologie Constanţa. instrumente folosite pentru curăţarea lor. de-a lungul istoriei. fie provenind din colecţii particulare. oamenii și-au creat astfel de „dependențe”. Muzeul de Istorie Galaţi. tuiuri precum şi diferite alte materiale şi obiecte. întâlnit din Evul Mediu până în prezent. marele nostru istoric N. monede. iar imaginarul capătă un rol fundamental. Muzeul Judeţean Satu Mare. care începe să reprezinte un adevărat stil de viața și închide triada celor trei vicii fundamentale din evul mediu. Muzeul Brăilei.Muzeul Municipiului Bucureşti. Iuliana Costea Arhg. un viciu. respectiv ceramică turcească. cu o sabie neascuțită“. Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. rezultat fie al săpăturilor arheologice. Muzeul Naţional Secuiesc. Muzeul Naţional de Istorie a Romaniei – pentru organizarea unei expoziţii al cărei scop este acela de a prezenta un valoros patrimoniu. secolul XVIII.

Apar Bazarul din Babadag. a accelerat răspândirea obiceiului fumatului. termenul de lűle în limba turcă desemna floarea de lalea şi a fost preluat ca atare pentru numirea acestui tip de pipă . 1840. Tulcea. Slobozia (Oraşul de Floci). chiar ilegal în unele ţări din Europa. pipa. la Corint şi Atena. Babadag. unele exemplare fiind de o calitate deosebită. datorită potenţialului economic deosebit. Bucureşti. Isaccea.de altfel.lulea. în Bulgaria la Varna. se transformă în artă. Măcin ..41 Tătar din Cernavodă cu lulea. Centrele de producţie şi-au continuat evoluţia şi în secolele XVIII şi XIX. o categorie de obiecte ce ilustrează obiceiul fumatului de tutun. multe imitând forma şi tehnica decorării atelierelor din Istanbul şi Lűleburgas (însăşi numele localităţii reflectă realitatea existenţei aici a unui important centru de producţie . fumatul de tutun cu pipa era perceput cel mai adesea ca o extravaganţă. „Un viciu istoric” constituie un demers expoziţional dedi- cat pipelor. ulterior ca un fapt păcătos.. în perioada secolelor XVIII – XIX. un viciu istoric. Pentru perioada secolelor XVI – XVII. în Grecia.dar mai ales meşteşugul realizării de pipe capătă noi valenţe: cultura tutunului devine monopol de stat iar producţia instrumentului de fumat. Brăila. Lulelele erau lucrate din lut de culoare roşie. obicei ce a cunoscut încă de la început o largă răspândire în societatea medievală europeană şi nu numai. Sofia. ce aminteşte de ceramica terra sigilata). Ciubuc pe un spaţiu larg şi se pot face analogii cu cele descoperite la Iaşi. Inventarea la sfârşitul secolului al XIX-lea a maşinii de împachetat ţigarete a favorizat declinul meşugului realizării de pipe şi mai mult. secolul XVIII Narghilea . Šumen. cultura tutunului. Veliko Târnovo. dăunător sănătăţii.

În Dobrogea. fie pentru calităţile sale curative. hanuri şi băcănii ale grecilor. albanezi. majoritatea dezvoltând chiar adevărate stiluri decorative sau impunând diverse mode şi tipuri de şi pentru pipe. este de tradiţie orientală. Există de altfel o distincţie clară între ceea ce reprezintă fumatul de pipă. Planta de tutun. Expoziţia are în vedere punerea în valoare a unei părţi din imensul patrimoniu arheologic aflat în colecţiile muzeelor din ţară. ilustrație de epocă. în marea lor majoritate. aflat sub influenţă otomană. spre exemplu. a fost iniţial folosit în Europa. cum a fost cazul Dobrogei. o practică a turcilor otomani. Tutunul. în spiţerii. acesta este preluat şi adaptat mentalităţii orientale. în Balcani Fumători olandezi. dar şi din întreg spaţiul românesc. turcilor şi armenilor. Colecţiile muzeelor sunt alcătuite din exemplare realizate din ceramică. teriac. bulgari. români. Nicolae Filimon menţiona în romanul său obiceiul boierilor fanarioţi de a fuma „ca turcii”. cel care la sfârşitul secolului al XVI-lea era recunoscut drept cel mai notoriu fumător şi care a avut un rol esenţial în răspândirea acestui obicei. etc. Realitatea istorică. deşi obiceiul fumatului de narghilea. în perioada fanariotă. ca de altfel în întreg spaţiul balcanic. protejatul reginei Elisabeta. atât tutun cât şi opium. cârciumi. a Imperiului Otoman. În Ţările Române. cercetările arheologice au evidenţiat existenţa unui număr impresionant de pipe. teritoriu aflat sub directa influenţă a Imperiului Otoman.42 centre meşteşugăreşti în întreaga Europă. Spre deosebire de zona occidentală a Europei. fie ca plantă decorativă. pentru care La taclale orientale! se foloseau şi alte plante psihotrope şi care deservea unor scopuri ritualice încă din Antichitate şi fumatul de tutun cu pipa. dar există şi colecţii . fumatul de tutun cu pipa apare pe această filieră engleză. Fumatul de ciubuc. Cel care a studiat de altfel aceste calităţi curative ale tutunului şi le-a recomandat a fost ambasadorul Franţei în Portugalia. narghileaua fiind folosită în special pentru haşiş. zonă din care se răspândeşte obiceiul fumatului de pipă. este rapid preluat şi de restul popoarelor din Balcani. afion. armeni. din zonele aflate timp de peste patru secole sub influenţa Imperiului Otoman. precum greci. plantă originară din America. Jean Nicot – nicotina – dar obiceiul fumatului de tutun cu pipa se leagă însă de numele lui Walter Raleigh. În Imperiul Otoman. de produse şi populaţii. o arteră cu un esenţial rol în permanentul schimb cultural. Portugaliei şi Franţei. a făcut posibilă dezvoltarea şi evoluţia unei culturi cu puternice influenţe orientale. astfel de obiceiuri erau prac- ticate şi ele se răspândesc şi în mediul negustorilor şi al târgoveţilor români. dar şi în oraşele de pe linia Dunării.. respectiv prezenţa atât în zona gurilor Dunării. la curţile regilor Spaniei.

pentru acestea din urmă. a evoluţiei pipei ca instrument de fumat tutun dar şi a felului în care o categorie de obiecte reprezintă şi defineşte o mentalitate aflată sub influenţe orientale. dovedind astfel larga răspândire a obiceiului fumatului de tutun în Ţările Române. Săpăturile arheologice la vechile curţi domneşti de la Bucureşti şi Iaşi au permis înregistrarea unui mare număr de pipe. dar şi în scopuri curative. Jean Nicol. demersul expoziţional are în vedere prezentarea publicului a unei categorii de obiecte. Ambasadorul Franţei în Portugalia. pentru dureri de cap.43 obicei care şi în prezent are ca principală caracteristică această definiţie. Nu în ultimul rând. marea majoritate turceşti. Pentru a ilustra prin obiectele expuse un obicei occidental adaptat Europei răsăritene. lucrate din lut. respectiv pipele. Acesta serveşte scopului de a prezenta publicului vechimea unui obicei. mărturii din trecut ale unui TUTUNUL Tutunul este o plantă originară din America de Sud şi a fost folosită de comunităţile umane încă din secolul al VIlea în ritualuri magico-religioase. Cafenea turcească. 1560. De la numele său s-a păstrat termenul de nicotină. factorii care i-au determinat apariţia dar mai ales larga răspândire. puţin aflate până în prezent în lumina reflectoarelor. dar şi accesorii pentru fumatul de pipă. primul fumător notoriu. Sunt prezentate publicului acest tip de obiecte. Ajunge în Europa după descoperirea Americii (1492) şi o primă menţiune a obiceiului de a fuma o avem de la Christofor Columb care amintea despre frunzele de tabac preparate de locuitorii insulei San Salvador. Jean Nicot este cel care îi recomandă reginei Caterina de Medici folosirea plantelor de tutun iar anul 1560 rămâne în istorie ca data la care începe răspândirea tutunului în Europa. cele mai frecvente fiind produsele ungureşti. moda pipelor turceşti lucrate din lut s-a menţinut alături de cea vest occidentală. reacţia în timp şi spaţiu a oamenilor faţă de obiceiul fumatului. pentru a putea pătrunde în „atmosfera” unei lumi în care fumatul de pipă îndeamnă la siestă şi flecăreală în toridele veri dobrogene. de pipe lucrate din porţelan şi spumă de mare. În acelaşi timp. secolul XVIII. . În zona Ardealului. expoziţia este completată de diverse alte obiecte de tradiţie orientală. în condiţiile în care numărul acestora în colecţiile muzeelor este impresionant. considerate adevărate opere ale tehnicii orfevrăriei datorită stilului decorativ. vindecarea rănilor şi a muşcăturilor de şarpe. trebuie urmărit criteriul cronologic. Sir Walter Raleigh. respectiv cea a unui viciu la modă.

. Succesorul reginei Elisabeta. În secolul al XVII-lea fumatul începe să fie condamnat în întreaga Europă: sultanul Murad IV emite în 1633 un edict prin care pedepsea cu moartea pe cei care consumau opium sau fumau tutun. Astfel devine o marfă comercială cu mare căutare.. James I condamnă fumatul pe care îl vedea ca pe „un obicei dezgustător pentru privire. la curtea reginei Elisabeta era recunoscut drept cel mai notoriu fumător. .. papa Urban al VIII-lea ameninţa cu excomunicarea pe fumători şi ţarul Mihail al IIIlea cu deportarea în Siberia pe cei care „beau tutun”. unul dintre navigatorii spanioli. un adversar neînduplecat al fumatului! răspândirea obiceiul fumatului de tutun cu pipă.și tovarășa lui de viață și de pipă! Bulibașa. secolul XIX. Fumatul devenea astfel o modă. pentru narghilele. el fiind cel care la sfârşitul secolului al XVI-lea. scârbos pentru miros. În Imperiul Otoman tutunul a fost adus de navigatorii englezi şi olandezi şi era iniţial folosit pentru aroma deosebită în amestec cu alte plante. Marinar cu lulea. Totodată. De numele lui Sir Walter Raleigh se leagă dăunător pentru creier. fiind folosit tot în scopuri curative. periculos pentru plămâni”. iar în Orient în amestec cu alte plante iritante sau stupefiante. a fost utilizat pentru fumat de pipă.. Cunoscut şi sub numele de herba panacea sau herba sancta. acuzat de soţie că „înghite foc şi scoate fum pe nas”. Tutunul a continuat să fie cultivat în Europa. în grădinile curţilor regale din Peninsula Iberică.44 Sultanul Murad al IV-lea. viciul fumatului era considerat un privilegiu al nobilimii şi un obicei monden. dar şi ca plantă ornamentală. rămâne cunoscut drept primul european fumător şi care. consumată de categorii sociale tot mai numeroase în întreaga lume. a fost condamnat de Inchiziţia spaniolă pentru „legătură cu diavolul”. Diego Rodriguez. .

la scara vaporului. fiecare locşor de pe navă. Şi am avut dreptate! Doamna Angela Lefterescu. vânzătorul i-a pus în braţe. Mă aflam în faţa unui subiect de… primă pagină. Doamna Rodica Simionescu a descoperit-o în singurătatea unei garsoniere din cartierul Tomis Nord al Constanţei. ziarist la Radio Constanţa. pe masa mea de lucru. A A murit singură. o dragoste care a absorbito în anaforul unui destin al însingurării fără alternativă. bere şi uneori un pachet cu mâncare.A strigat de bucurie! Le-a luat şi a împodobit fiecare cabină. Aşadar. a fost prima (şi singura. publicată în anul 1996 în Călăraşi.. De ce? Am simţit că acolo am să găsesc ce caut. vom publica în serial jurnalul Angelei Lefterescu. foarte puţine !) fotografii. cu titlul “ANGELA LEFTERESCU / UN CĂPITAN DE CURSĂ LUNGĂ”. Culmea! Când echipajul se pregătea să plece din port şi doamna Angela făcea ultimile verificări. documentele sunt în Fălticeni. . V-am spus că nu prea era într-ale lui. educat să poarte uniformă şi în somn. când scriu. O dragoste care i-a adus multe împotriviri. Flerul meu de gazetar îmi spunea asta. pentru exemplaritatea ei în ce priveşte dragostea pentru drum şi călătorie. fost ofiţer asistent pe cargoul soţului ei. Cine să cumpere flori când coboară de pe vapor şi aleargă după magazine sau aiurea? Nici ea n-a cumpărat.. (Rodica Simionescu) Vaporul cu flori roşii “Vorbim despre flori şi aflu că sufletul ei.multe probleme. depăşind performanţa înaintaşei sale. prin generozitatea aceleiaşi bune prietene.Istoria universală cunoaşte foarte puţine astfel de exemple.. roşii ca focul. eliberat de Căpitănia Portului Tulcea în ziua de 12 decemvbrie 1972. fără oameni dragi în jurul ei şi fără favorul de a o fi putut face pe marea care i-a fost atât de dragă.a paginilor jurnalului primei femei comandant de navă din ţara noastră. am dorit să ne facem părtaşi cititorii la bucuria –uneori. doamna Irina Constantziu Vlassopol. cum ar fi normal. în muzeul orăşenesc. ci dragostea ei neţărmurită pentru aceasta şi pentru drum. de carton. O navă împodobită cu garoafe roşii! “(Rodica Simionescu) De mult. lângă mine. câteva amintiri răzleţite prin lume. a văzut un vânzător de flori amărât şi ciudat pe care nu-l băga nimeni în seamă. bine înfăşurată în hârtie. Doamna Angela. prima femeie comandant de navă din România ngela Lefterescu nu mai este printre noi. după ştiinţa noastră) femeie comandant de navă din România. Rodica Simionescu. Zeci de garoafe în cuib de carton. ca toate documentele şi un jurnal.. seci. Din acest moment doamna Angela Lefterescu devine unicat în istoria navigaţiei româneşti. Carnetul de marinar “Ţin în mână carnetul de marinar cu numărul 02547/4934. Pentru povestea atât de frumoasă lăsată în urmă de Angela Lefterescu. pe navă. un pachet. Îl deschid. Omul părea să nu înţeleagă ce i se întâmplă. Dar i-a dăruit ţigări. o mărturie credibilă şi lipsită de echivoc a forţei pe care dragostea pentru lumile de dincolo de orizont o poate da omului atins de aripa acestei patimi. O cutie mărişoară. căpitan de remorcher maritime. după cum i se spunea. departe de mare şi de navă. deseori. prin grija doamnei Rodica Simionescu. tot aici. pentru călătorie. se deschide şi se înduioşează ori de câte ori se întâmplă să le primească. Am pus mâna pe telefon în ziua de 1 martie 1995 şi am sunat-o. O explozie de flori. Citesc ultima filă şi nu prima. câteva documente personale. Fotografiile sunt acum. la editura locală Atlas.45 Angela Lefterescu. de supertraulere şi alte nave de pescuit oceanic a fost ambarcată la data de 6 februarie 1982 în funcţia de comandant pe nava TW CEAHLĂU. iar jurnalul. pensionară stânjenită de viaţa pe uscat. a însoţit zile de-a rândul drumul marinarilor. A luat cutia şi în cabina ei a deschis-o nerăbdătoare. comandantul spiridon Vlassopol. Marinarii îl ocoleau şi chiar se împiedicau de el. Odată. la Las Palmas.A plecat lăsând în urmă câteva (puţine. lumea din jurul ei. tristă!. în port. Din această întâlnire a ieşit o cărticică frumoasă. care s-au înfoiat în apa proaspătă. începând cu acest număr al revistei La Drum. o dragoste care a încurcat. cât de mare este lumea şi cât de lung timpul! Nu împrejurările au dus-o pe mare.

tot marinar s-ar face. deoarece de două ori era să mă înec. mi-a spus să mă duc la Constanţa. care nu m-a încurajat deloc şi m-a trimis înapoi la facultate. deşi sincer ar fi dorit-o. de pe un vas pe altul. Pe atunci ce ştiam eu? Că mi-a plăcut marea.. colo. Apare însă noua Constituţie. După circa 3 luni. Cred că greşea.C. După un timp am avut nevoie de nişte cărţi şi m-am dus cu tata la comandantul Ionescu Johnson. rămasă ziariştilor spre a-i ilustra povestea intre într-o tagmă care prin excelenţă până prin anii ‘47 era practicată numai şi numai de bărbaţi? Răspunsul este cât se poate de simplu. încât aproape că nu mai semăna cu cel care trona falnic pe şemineu. cu sirena lui! Ideea mi-a venit din partea unui marinar .mai bine faci altceva.comandant de cursă lungă.46 „Da. Nu puteai să fii marinar dacă nu erai în sindicat şi nu puteai să intri în sindicat dacă nu erai marinar! Cerc vicios. Doamne.ştiam teoretic foarte multe lucruri. deoarece veneam în fiecare an la Carmen Silva (Eforie Sud) la plajă.nici bărbaţii nu reuşesc până la urmă toţi. În final.cine a mai văzut femeie marinar.L. Atâta mi-a trebuit. Farul de la Tuzla . etc. este firesc.doamna X lucrează ca secund pe nava soţului ei.care credea. culesesem flori de tei într-un coş mare. Din nou trimitere la Constanţa. de ce nu. am zis: “Da. la vila bunicului meu dinspre tată . de cum mă punea în băiţă. Aici altă belea. mai ales noaptea. Acesta stipula că toţi cetăţenii R. pentru că fiecare căuta să scape de noi. Păs de spune ceva în această privinţă.. încadrat în ramă. Degeaba am căutat eu să-i demonstrez citisem enorm de mult. Drept pentru care am fost angajaţi ca ofiţeri asistenţi (în situaţia mea mai erau doi băieţi) şi trimişi pentru început la remorcherul Filimon Sârbu. Mare lucru nu făceam. Am plecat cu cărţile dăruite (nu a vrut să primească bani) şi cu tata convins că nu voi da înapoi. fără drept de apel am fost trimisă la Institutul Francez pentru a face anul pregătitor pentru medicină. fetiţo. mai puţin. indiferent de sex. Pe ceaţă sau vreme rea. Mai aruncam eu câte o vorbă . aşa că nici vorbă nu putea fi să nu urmez cursurile. care în timpul celui de-al II-lea Război Mondial era concentrat la batalionul tehnic auto de la Urziceni (dispersat) şi care era prieten bun cu familia mea. mare şi alegeam florile separat . că o să dau înapoi schimbă “murele” şi-mi spune că dacă s-ar naşte a doua oară. Cu Constituţia în buzunar şi din nou la D.) data aceasta cu aviz favorabil. aşa cum mii şi mii de oameni au făcut-o până la mine.vilă care există şi astăzi .P. care mergeam adesea să privim marea din cel mai înalt punct.M. Am citit-o cu atenţie şi mi-a sărit în ochi un articol – primul.era cunoştinţă bună cu noi. copiii. aşa că atunci când am dat bacalaureatul. sunt egali în drepturi. ce bibliotecă şi câte cărţi şi toate de specialitate! Apare în cele din urmă un bătrânel simpatic foc şi atât de deformat. Că nu mi-a fost frică de apă am dovedit-o cu vârf şi îndesat. acum nu mai era domnul Mangus. într-o zi suntem chemaţi la Direcţie şi ni se aduce la cunoştinţă că posturile noastre de ofiţeri asistenţi au fost desfiinţate şi dacă dorim să rămânem. câte zile bune şi câte rele sunt în viaţa unui marinar?” Văzând aprobarea tacită a tatei . Se schimbase conducerea şi venise un alt individ. la Sindicat.nici nu voia să audă.dorea ca fratele meu să se facă marinar. mi se pare.(Direcţia Marinei Comerciale)! Aici. Acasă. (continuarea în numărul viitor) .” (A. Toţi mi-ar fi sărit în cap. după ce mi-a ţinut un logos în care abundau frazele . Spuneau că o să ne săturăm şi vom pleca singuri. până hăt departe. . la bosul cel mare. . ni se pot da posturi de marinari. deoarece disciplina a fost unul din punctele forte ale educaţiei noastre.nimeni nu o lua în seamă. ca să scape de mine. Din una în alta a venit vorba de marinari . rămân”. părinţii au rămas muţi şi furioşi. Şi ce frumos se vedea.eu şi fratele meu. Pe mine pe astfel de pernă m-au culcat. Nu se punea problema unei nesupuneri. ideea s-a cuibărit în minte şi nu-mi dădea pace. “Uite ce a făcut marea din mine! Te-ai gândit.R. Mama spunea că atunci când eram foarte mică şi plângeam (tare mult!) numai în apă tăceam. unde vapoarele erau mici ca nişte jucării.vechiul far cu trepte de lemn şi cu grădina de fructe din apropiere. Suntem liberi să alegem. Clar şi lămurit. faptul că am îmbrăţişat această meserie a fost un mare semn de întrebare. unchii din ambele părţi la fel. La 3 şi 5 ani. rămân” JURNAL(I) Pentru mulţi. principesa Ileana (ţara era regat) are un mic iaht pe care şi-l conduce singură . de „Să nu culci copiii cu capul pe pernă cu fulgi de păsări călătoare. Mă purtau de la Ana la Caiafa. De ce? Ce-a determinat-o şi mai ales cum de a reuşit să Singura fotografie a Angelei Lefterescu după ieşirea la pensie. dragă Doamne. Nu ne lăsa să dormim. pentru foarte mulţi. Şi a venit şi d-l Diaconescu şi s-a aşezat să ne ajute şi a început să ne povestească întâmplări de pe mare. Atunci a încolţit ideea şi întrebarea am rostit-o cu un pic de invidie : “Dar eu nu pot să mă fac marinar?”. Între timp eu totuşi tatonam şi mă interesam. bineînţeles renovată. Oricum. Apa nu m-a speriat. Până într-o zi când am luat taurul de coarne şi m-am dus la Direcţia Marinei Comerciale în audienţă. practic ne fâţâiam de colo. Pe vreme bună iubeam farul tare mult. Într-o zi. să o practic. Eu nu eram principesă şi nimeni din neamul meu nu avea vreo navă. Tata era militar. Povestea foarte frumos şi de atunci şi până s-a deconcentrat nu a mai scăpat de noi. Bineînţeles. nimeni nu ne punea la treabă. Ba da. Răspunsul pe loc. Am dorit să fac această meserie. Mă învârteam în jurul cozii şi nu puteam să o prind.

prin luna februarie. Are nevoie de spaţii ample. în decurs de 2. înainte de creşterea tulpinei.3 m. . este surprinzătoare prin floarea ei conică.47 Grădina Carolinei (noiembrie. totuşi. din acel bulb neudat şi nehrănit cu nimic a început să se iţească un soi de mugur gros care. iar diametrul coroanei de frunze aşezate tip palmier atinge 1. Japonia.zisele tertipuri a condus la apariţia în casa noastră a unui bulb. ianuarie. Şi cum viaţa fără flori. plantă cu viaţă intermediară în seră. potrivit ca dimensiune (cam cât un măr mare sau o gutuie). ce sens ar mai avea. februarie) foto: Dan ARHIRE arolinei i se par prea lungi iernile. de flori. Nu se mai putea! Un boboc de ginere.3 săptămâni a crescut şi a tot crescut până când a ajuns un ditamai floricioiu! Îl puteţi vedea în toată splendoarea lui bordând marginea din stînga a acestei pagini! Amorphophallus (limba diavolului sau palmierul şarpelui). care atinge nişte dimensiuni impresionante: peste 4 m. atinge înălţimea de 1 m. care nu părea a fi deloc ameninţător. nu?. având o culoare brun.se replantează anual.Originară din sudestul Asiei (Indonezia.brun. Numai că. Tulpina. deoarece lucrul în grădină evident că nu este posibil. Sumatra). decembrie. pentru rădăcină. creşte în plin C Trebuie totuşi să recunoaştem că nu degeaba poartă numele de limba diavolului: mirosul florii este înfiorător şi te obligă să o scoţi din casă! În fotografia alăturată planta Carolinei apare în cadrul unei mici opriri pe balcon. chiar şi în „ticălosul” ăsta de anotimp! Unul din aşa.ea încearcă mereu noi şi noi tertipuri pentru a se înconjura.verzui stropită cu picăţele albe. soare sau în locuri parţial umbrite şi are nevoie să fie udată din abundenţă în perioada de creştere. iar florile rămân în bună măsură doar un vis. având o culoare roşu. în drumul ei „pedeapsă” din casă spre grădină.

adresată medicului Felician Iachimowicz de către consulul Rusiei la Iaşi. îşi revine. decedat prematur.. Al. la renumita clinică a mediculuibalneolog Felician Iachimowicz. polonez de origine. din Chişinău. pleacă la Odesa. ca şi Eminescu). Pompiliu. deci. Această fotografie ar fi posedat-o Ion Slavici. sub-bibliotecar la Biblioteca Centrală din Iaşi Odesa la 1880 Mihai Eminescu Î şi profesor suplinitor de geografie şi statistică la Şcoala Comercială. Eminescu de asemenea s-a fotografiat.SĂ NU RÂDEŢI DE MINE. poetul şi ziaristul Mihai Eminescu. probabil. După 28 iunie 1883. trei ediţii.” Din această perioadă ieşeană ne-a rămas cea de-a treia fotografie a poetului Revigoratul . cu sigiliul suferinţei pe ea.. dar mă tem că n-ai vedea decât un matur. poetul avea să-i trimită consulului rus o scrisoare de mulţumire.făcută în atelierul lui Nestor Heck.. Sosit la Iaşi.. unde a consimţit a se fotografia. Creangă. iulie 1886) n primele zile ale lunii august 1885. cu următorul conţinut: “Mult stimate după tragicele evenimente care au intervenit în viaţa sa din ziua de 28 iunie 1883. Eminescu îi scria Veronicăi Micle: “Ţi-aş trimite fotografia. TREMUR ŞI TOTUŞI ÎMI ARDE DE POEZIE !” (Poetul la Odesa. la Editura Civitas.). îi are alături pe vechii săi prieteni I. începând cu 4 august. îmbrăcat în costumul său alb de vară. De la Odesa. Se simte bine printre ei.. August -septembrie 1885. Missir.. intră în posesia unei scrisori de recomandare. Nu mai era junele senin de cândva şi nici bardul inspirat de la 1878. făcuse o călătorie de convalescenţă însoţit de prietenul său Chibici-Revneanu. cu faţa umflată de orbalţ (erizipel . Îşi aminteşte P. (Prin coincidenţă. . ceea ce nu puţin l-a supărat mai apoi. el stătuse în ospiciul doctorului Şuţu din strada Plantelor (Bucureşti).a..Cu concursul consulului rus Lermontov Înainte de a se porni spre Odesa. când a fost pus în mişcare aşanumitul scenariu al nebuniei poetului ( a se vedea lucrarea lui Theodor Codreanu : “Dubla sacrificare a lui Eminescu”. prin Italia.48 Tot ce avem mai scump MIHAI EMINESCU LA ODESA Vadim BACINSCHI “. alăturea cu noi. Ediţia a treia . Pe 10 iulie 1884 s-a fotografiat. începând cu 1997. lângă Viena.). Valeria. devine mai optimist vizavi de propria sa sănătate. Eminescu ajutat. CĂCI MĂ COC ÎN GLOD DE 30 GRADE. Istoria fotografiei “Revigoratul” În decembrie 1882. Vlahuţă ş. de la fiica mai mică a Veronicăi Micle.ne-am dus cu toţii la . împreună cu Wilhelm Humpel şi cu Petru V. Grigoriu. pe nume Lermontov.n. cauză pentru care nu mă fotografiez”. într-o zi. Cercetătorul român Graţian Iucan susţine că. Ne-am aşezat împreună. puţin umflată. P. aflat la Odesa. în casa de sănătate din Ober-Dobling. fotograful l-a scos numai pe dânsul. Ea ne permite să ne imaginăm cam cum arăta Eminescu atunci. însă numai în grup. despre care mai înainte îi scria aceluiaşi Chibici-Revneanu că i s-a dat o “lovitură ireparabilă care va avea influenţă rea asupra întregului rest al vieţii. M. împreună cu medicul Felician Iachimowicz. diplomatul purta acelaşi nume de familie cu marele poet rus Mihail Lermontov. pentru a se trata. Călătoreşte cu trenul prin Chisinau şi Ţiglina. în limba franceză. ce a cunoscut. Vintilă: “În sfârşit. însă.n. În Iaşi Eminescu se stabilise cu traiul din aprilie 1884. şi aşa. atelierul de fotografiere Nestor Hecla. Avea o faţă obosită. de prieteni. După indicaţiunile noastre.. aflat la Odesa. văzându-se amăgit ca un copil”.în 1999. l-am luat de pe terasa hotelului “Traian”. profitând de bunele lui dispoziţii.

Max. înaltul meu respect. (G. în 1884.era doctor. situat la nord-vest de Odesa şi legat pe atunci de portul Odesa printr-o linie de cale ferată îngustă. Veronica Micle Pe 4 august este internat la clinica doctorului Iachimowicz de pe malul limanului Kuialnik. amicii revin în ţară. la Botoşani (în 1887) medicii care l-au tratat considerau. o poloneză de toată frumuseţea”. fiind înconjurat aici de grijă şi atenţie. care. el crede că dacă urmez cura şi anul viitor. Puşkin”. pe strada Preobrajenskaia 7. Iucan). 1-2. deci. (După G. găzduind la ei. Buţureanu. Buţureanu. Încă pe atunci poetul suferea de pe urma unor răni (medicii le mai spun erupţii sau gome) ce îi apăreau pe picioare (gambe). Eminescu va muri prin sincopă cardiacă mercurială. a locuit în stabilimentul de pe malul Kuialnikului. Eminescu.E. M. Max . D-rul Max s-au întors în ţară.. am să mă bucur de o sănătate perfectă. Drăghici. băi în nămol (renumitul nămol de Kuialnik). După o scurtă şedere la Kuialnik şi Odesa. O are alături. Viaţa şi opera în documente. Drăghici şi doctorul E. La Iaşi şi mai târziu. El speră la însănătoşire. pe Rosalia. unde am fost instalat şi m-am bucurat de o atenţie deosebită. ilustraţii” (ediţie pregătită de eminescologul Constantin Popovici . în mod absolut greşit. cât a durat tratamentul. avea şi lucrări ştiinţifice în domeniul balneologiei. 2004). . În primul rând bunătatea Dumneavoastră şi apoi a prietenilor noştri de la Iaşi vor reuşi să remedieze răul.aceasta este completarea. fiica medicului. Mulţumindu-vă încă o dată pentru nobilele aprecieri.49 domnule consul! Vreau să vă mulţumesc pentru ajutorul acordat şi în acelaşi timp să fiu interpretul domnului Doctor Iachimowicz. Eminescu”. unul .. însoţit de prietenii ieşeni G. nu se porneşte singur din Iaşi. neglijent cum sunt. Câteva noţiuni”. treptat. Putem presupune că oaspeţii de la Iaşi i-au prezentat lui Felician Iachimowicz lucrarea apărută în România. cum scria în studiile sale Ovidiu Vuia. “Măsur malurile Limanului cu picioarele mele arhioloage” . mărturii. Oradea. în urma unui tratament total contraindicat. nici medicamentele n-au folosit în mod esenţial şi. Eminescu la Odesa. domnule consul. din centrul istoric al Odesei. broşura “Băile de mare şi de liman de la Odesa. Poetul consemnează plecarea lor în scrisoarea din 15 august 1885: “Prietenii Zaharia. franceză şi germană. i-a ruinat organismul. “Îngeraşul” . Lui Eminescu el îi va prescrie tratamentul compus din hidroterapie. Era specialist cu renume. G. Dintre cei 4 însoţitori ai săi. În sanatoriul său de lângă Liman. una importantă. Demn de remarcat este că în aceste rânduri Eminescu nu apare absolut deloc dezamăgit şi nici împăcat cu jocul destinului. Studiul “M. primiţi. cocostârc străin. Iucan. ce ne vorbeşte despre boala trupească a lui Eminescu. mă tem că ranele acestea să nu devie incurabile”. i-au aplicat o terapie mercurială (fricţii cu mercur. Revista “Familia română”. Venea în ospeţie la familia Iachimowicz. În august 1885 el punea speranţe în tratamentul de la Kuialnik. 1886. nr. că pricina acestor răni era sifilisul. 1985). numai eu. În august. Chişinău.Editura “Lumina”.D. la început de august face pregătirile necesare şi ajunge la Odesa. Fapt pe care acesta din urmă nu putea să nu-l aprecieze. măsur malurile Limanului (. Găsim o completare a acestui pasaj epistolar în albumul “M. Zaharia. Aşa considerând.aşa îi spune el O carte pentru medicul Iachimowicz Eminescu. Max publicase la Iaşi. care a fost mişcat de cuvintele adresate de Dumneavoastră în favoarea mea.) Eu şi cu madam Dange. G. Optimismul este o calitate pspera totdeauna că am să reuşesc să dobor şi această nenorocire. care cunoştea limbile engleză. Casa în care a locuit poetul “Picioarele mele arhioloage” Încă în septembrie 1882 el îi scria Veronicăi Micle: “Nici băile de mare. Cu această speranţă. Graţian Iucan afirmă că E. băi electrolitice şi medicamente. Traduceri din A. speră să doboare nenorocirea. în doze enorme).

În toamnă.). critica şi istoria literară română au respins opiniile că poetul român ar fi amintit în scrisorile sale de Puşkin. Eminescu este internat de urgenţă în spitalul de la Mănăstirea Neamţ. ca să le tipărească. (După G. La Odesa are parte de vreme noroasă şi ploioasă. Eminescu”. 23 septembrie. dă textul unei scrisori expediate de Eminescu de la Odesa în iulie 1886 dovadă a faptului că poetul a mai poposit o dată la liman. Între timp. Adresată aceluiaşi Petru Novileanu. Iat-o: “Liman. călătorie. nr. Puşkin... Vedeţi. că prietenul Puşkin (poeţii se împrietenesc şi dincolo de mormânt) a avut grozava putere să mă silească să uit de neplăcerile boalei şi a timpului nefavorabil. este consultat de medici la Iaşi şi la Viena. poetul le scria prietenilor: “Eu şed aici într-un hotel de mâna a treia . apoi revine la Botoşani. La Kuialnik se tratează până în primele zile ale lunii septembrie. Iucan). Lui Petru Novileanu îi scria: “Poţi să-i citeşti lui Burlă traducerea liberă şi imperfectă. mai apoi. Ca să scape de ea.. Tu interesează-te şi vezi ce face şi când se apucă de lucru. la soră-sa Henrieta (Harieta). 15 iulie 1886. De la Iaşi banii ajung la Odesa. unde stă cinci luni. medic dermatolog.50 într-o scrisoare. nu mă duc nici la cafenea măcar”. drumul acasă. poate. ia de la Editura “Socec” 500 de lei (pentru o viitoare ediţie a poeziilor acestuia) şi abia pe 17 septembrie îi lasă la Iaşi. Dă acolo de evreul Fr.. ca şi ulterioarele retipărituri”.. această scrisoare prezintă un interes aparte. că mă coc în glod de 30 grade Reamur şi totuşi îmi arde de poezie). pentru a plăti tratamentul şi. 1988. unde mă coc cu glodul pe mine. Povestea despre un pescar şi un peştişor. Povestea despre împărăteasa moartă şi despre şapte fraţi viteji. bolnavă şi ea de picioare. care îi aplică fatalul tratament cu fricţiuni mercuriale. Iaşi. Şi totuşi. Iată ce consemnează G. care mă disperase”. pe care o trimit (să nu râdeţi de mine.. ori ar fi tradus din opera lui. . şi jenat de situaţia sa (lipsa de bani). după care stă în Odesa şi aşteaptă vreo două săptămâni bani de la Iaşi. M. Profesorului Petru Novileanu îi scria despre “plictiseala ucigătoare de aici”. unde rămâne până în 14 aprilie 1888. Titu Maiorescu află pe 30 august de la Veronica Micle că Eminescu n-are bani de drum. “Plictiseala ucigătoare de aici. .. gravură de epocă N-am ştiut (cred că nu sunt singurul) că Eminescu a vizitat Odesa şi în luna iulie 1886. Povestea despre un popă şi lucrătorul lui. Puşkin. fie la Iaşi. Balda(. De ce n-a stat la Iachimowicz? Era incomodat.Nu se ştie dacă au ajuns sau nu la Novileanu tălmăcirile din A. e autentică şi o reproducem. unde cu ajutorul prietenilor să pot să fac această ispravă. Eminescu începe.şi neavând parale. Cu dragoste frăţească. fie la Bucureşti. scrisoarea publicată de Cezar Apreotesei în Cronica. Eminescu a fost din nou la Liman pentru băi de nămol şi s-a învrednicit şi de data aceasta să traducă şase poveşti din opera poetului rus. pe 8 noiembrie.. 39 (1182). aşadar. Iszac. G. Iuncan: “În luna iulie 1886. Iuncan.să traducă din creaţia lui Alexandr S. p. De la Bucureşti Eminescu avea să plece în eternitate. Medicul Iachimowicz îi dăruieşte două volume cu operele lui Puşkin şi un dicţionar rus-german. m-am învrednicit să traduc din Puşkin aceste povestiri.5.Hotel Strasburg ..” sale. Ultima şi. socotind falsuri de-ale lui Octav Minar scrisorile respective. Deşi bibliografia subiectului e relativ bogată. Clar că n-a mai reuşit să facă rost de nici un librar. Puşkin. şi fiind singur aici. 1886. Povestea despre împăratul Sultan. pasionat fiind de traducerile din A. cea mai fericită. În aprilie 1887 pleacă la Botoşani. poetul trăieşte cu grija banilor de la prietenii săi ieşeni.. Traduce din Puşkin şi în 1885 şi în 1886. Am hotărât împreună să scoatem o carte de poveşti pentru copii. Din nou la Odesa Portul Odesa. căci în toamnă mă gândesc să fac rost de un librar. Dragă Novlene. probabil. în studiul deja nominalizat. În acelaşi an. ruinându-i definitiv sănătatea. când vine Veronica Micle şi îl ia la Bucureşti.” Pe tot parcursul aflării la Marea Neagră. Nu ştiu dacă ai primit şi ai predat lui Creangă traducerile trimise de mine: Cucoşul de aur. Am primit ajutorul vostru bănesc şi vă mulţumesc la toţi. pentru că a trecut neobservată. notând acest fapt în “Însemnările. stă într-un sanatoriu de lângă Innsbruch.

Oricum. Pe pantele Munților Anzi. pe teritoriul sãu existând areale în care nu a plouat de peste 100 de ani. între 220 și 270 latitudine sudicã.51 Ata c a m a un ținut selenar Gheorghe ROMANESCU text si fotografie eșertul Atacama este considerat cel mai secetos ținut al Terrei. pe cca 1000km. Deșertul Atacama pãtrunde în interiorul statului Chile pe o distanțã cuprinsã între 80 și 160 km. la peste 250 m. unic la nivel planetar. Face parte din tipul deșerturilor litorale sau de prelitoral. între lanțul andin și Oceanul Pacific. climatul acestui deșert poate fi considerat cel mai arid și lipsa precipitațiilor se răsfrânge în existența unui peisaj selenar sau marțian. cu care vine în contact. Sunt și exagerãri care spun cã nu a plouat de cca 400 ani. Deșertul Atacama ocupã partea nordicã a statului Chile. În cele mai multe din areale nu existã D . format sub acțiunea ciclonilor est-subtropicali. nu se mai dezvoltã vegetația. Se întinde ca o fâșie îngustã.

Relieful eolian este reprezentat de barcane simple pânã la cele care formeazã lanțuri complicate de dune. În Atacama. Nu sunt cele mai spectaculoase dune de pe Terra dar. numeroase așezãri sunt aliniate de-a lungul litoralului sau în preajma principalelor ape curgãtoare. Are o populaþie de cca 5000 locuitori și principala ocupație este reprezentatã de turism și cultura plantelor (cele mai multe așezãri urbane din Atacama au apãrut în urma exploatãrii miniere. datoritã precipitațiilor neînsemnate. pe traseul transandinului ce leagã Antofagasta (Chile) de Salta (Argentina). Cea mai importantã locație pentru turismul de aventurã și pentru cele mai importante puncte turistice este reprezentatã de satul San Pedro de Atacama. Multe dintre ele au apãrut și în urma exploatãrilor miniere. procesele eoli- Peisaj selenar cu acumulari eoliene Lacul Miscantt si vulcanul cu acelasi nume ene. sunt foarte active. mai ales a cuprului). Cu toatã faima de ținut inospitalier. cu siguranțã.52 Emanatiile specifice ale geiserului El Tatio viațã decât la scarã microscopicã. și procesele de formare a nisipurilor. suprafețe însemnate. Cele mai importante areale „vii„ sunt reprezentate de oazele apãrute în zonele unde freaticul iese la suprafațã sau de-a lungul artereler hidrografice cu izvor în munții înalți. Acumulãrile uriașe de nisip ocupã. mai ales în ghețari. oazele din cadrul deșertului sunt destul de numeroase și relativ bine populate. sunt cele mai sterile Cu toate cã este cel mai secetos deșert al Terrei. în special. Localitatea este situatã la o altitudine de 2440 m. Dacã în urmã cu 20-30 ani localitatea San Pedro de Atacama era una din cele mai sãrace din Chile. . în general. și chiar din America de Sud. pe alocuri.

Cu toate cã vechiul sat a fost transformat în principalul centru de atracție turisticã de tip agroturistic. și chiar la mâncare.XVIII)la care acoperisul si unele obiecte de interior sunt construite din lemn de cactus actualmente întreaga așezare este transformatã în cel mai important punct turistic din deșert și totodatã din întregul stat. prețurile la cazare. mai ales a celor dornici de aventurã: escaladarea vulcanilor înalți de peste 50006000m. În ciuda acestor prețuri piperate. vizitarea și îmbãierea în apele termale ale vulcanilor activi. a salinelor cu sau fãrã apã în care se hrãnesc pãsãrile flamenco.53 Biserica San Pedro (sec. vizitarea lacurilor vulcanice de mare altitudine (la peste 4000m). amplasate în vechile case sau construite în stil arhitectonic local. la preț european și cu dotãri relativ bune. Cele mai multe hoteluri sunt modeste. etc. Satul Strada comerciala in centrul asezarii San Pedro de Atacama Cafenea in centrul asezarii San Pedro de Atacama . sunt destul de ridicate pentru confortul și serviciile oferite. Existã un singur hotel de 3 stele. numãrul turiștilor este în creștere. de mici dimensiuni.

cea mai mare parte a turiștilor din Deșertul Atacama este reprezentatã de categoria tinerilor. capabile sã primeascã un numãr mare de turiști tineri. De fapt. mai ales a celor educați. la preþuri convenabile.54 Cavou in cimitirul din San Pedro de Atacama Marea duna si aventura unei placi glisante este însã foarte bine dotat cu hosteluri. de unde se pot observa vãile de culoare galbenã. . Imaginea spectaculoasã a Deșertului Atacama este cea aerianã. fãrã pretenții mari la confort. curioși în a vedea un peisaj de neuitat. studenți la marile universitãți ale lumii.

6048m. verdele crud al oazelor minuscule etc. 5950m. Marile cicatrice create de exploatarea cuprului nu par a deranja sau strica imaginea de apocalipsã a acestui ținut. Marea Dunã. Pili. 5000m. se pot organiza din orașul Calama. Pentru cei care pot urca la mare altitudine și pe pante relativ abrupte stau la dispoziþie ghizii specializați pentru a-i conduce spre conurile vulcanice de peste 50006000m (Licancabur.4500 m) in jurul geiserului El Tatio O alta planeta . Sairecabur. Lacul Inca Coya etc. deoarece la Chuquicamata existã cea mai mare minã de acest gen de pe Terra. satul Toconao. ele pot atrage un important numãr de turiști. ba din contra. Lacul Chaxas. Poate cã cel Peisaj de mare altitudine (4300. din ce în ce mai numeroase. lacurile vulcanice Miscanti și Miniques. Valle de la Muerte. 6050m. satul Machuca. liniile de fracturã care se întretaie într-un complicat pãienjeniș.). încã activ. 5924m etc. Printre cele mai importante puncte de atracție figureazã: Valea Lunii. Excursiile tematice.55 lipsite de apã. Lascar. Simbad. satul Socaire. Valea Jere. Geyserul El Tatio (4320m). satul Caspana. marile conuri de dejecție situate la partea terminalã a torenților. centru minier de mare importanțã economicã pentru Chile și nu numai. Cordillera de la Sal.

temperaturile nu sunt extrem de ridicate ca cele din Deșertul Sahara și lipsa precipitațiilor este datã de existența curentului rece al Perului (Humbold). se pare. Se poate spune cã dacã vrei sã ajungi pe Lunã. Curentul marin Humboldt. unde. care nu permite formarea ploilor. Este perioada „foametei”. de naturã antarcticã. aduce ape reci care domolesc climatul local și favorizeazã dezvoltarea unei vieți acvatice ridicate. a fost filmatã „aselenizarea” din 1969.56 mai interesant peisaj din Atacama este reprezentat de Valle de la Luna (Valea Lunii). poți vizita Deșertul Atacama și este suficient! Trebuie specificat faptul cã deși Atacama este cel mai secetos deșert de pe Terra. Craterul din sectorul Valle de la Luna . În timpul manifestãrii fenomenului El Niño echilibrul se stricã și activitatea economicã decade. Zona litoralã a Atacamei cunoaște o viațã economicã prosperã doar în anii cu resurse piscicole mari.

fiul lui Isis şi Osiris. repet. se sprijină pe o idee radical falsă: că există «creaţii populare». în alte timpuri. percepute printr-o secretă ştiinţă a simbolurilor. Şi din nou pietrele Egiptului sunt amuţite. el îşi pierde individualitatea nelimitată şi se dispensează . în momentul în care a murit. care sunt puşi pe plan de egalitate cu „Şemsu Hor”. se susţine că în epoca predinastică. trecându-se uneori la un trecut atât de îndepărtat că ar fi imposibil de determinat. Rene Guenon. Ceea ce poate fi de origine populară este numai faptul supravieţuirii. semizeii sau Şemsu-Hor (a slujitorilor lui Horus. a fost declarat întruchiparea unui „spirit transfigurat”. „Ciclopii”. Punându-ne în legătură cu aceste civilizaţii vom avea posibilitatea să intrăm în posesia unui imens patrimoniu de cunoştinţe. toponimie (nume de locuri).ca “succesor al lui Horus” .000 de ani) înainte de Menes prima dinastie a faraonilor. ştiinţa contemporană consideră ex abrupto orice viziune şi simbol care nu se descrie cu cheia raţiunii ştiinţei la care au ajuns. Ştiinţa modernă consideră aceasta ceva ireal şi mitic. revelate oamenilor prin sacru. iniţiat de NASA . denumeşte aceste spirite şi semizei („slujitori ai lui Horus” sau „succesorul lui Horus”) drept spirite transfigurate.care întrevedea construirea celei mai mari „urechi” a Terrei. interesul profund al tuturor tradiţiilor. mitice. Pentru că memoria arhivelor transcendente a însămânţat un anumit cod şi nişte tipare arhaice memoriei colective umane. Dar cum se petrec lucrurile? Organizaţia tradiţională iniţiatică încredinţează voit memoriei colective populare ceea ce s-ar pierde ireversibil şi ar trebui salvat. de către acei veghetori asupra ordinei şi armoniei transcedentale. dăm peste atât de mulţi tăgăduitori. Însă. un mare preot egiptean la templul din Heliopolis. având o valoare simbolică reală. condus de doctor Bernard Oliver. Gallimard. balade. Acesta afirmă într-un interviu: „Poate că asemenea telecomunicaţii interstelare. şi aceste cunoştinţe ezoterice nu sunt produse spontane ale masei poporului. A existat un proiect . Continuând povestea şi citind într-o altă cheie arhivele transcendente descoperim conform vechilor texte egiptene. „urmaşe ale lui Horus”. care vin din timpuri de dincolo de orizontul nostru limitat. contacte interstelare. „Papirusul Torino”. că Heliopolis.compătimitor . Dacă răsfoim puţin dosarul ştiinţei „Egiptologie”. Orice rege mort devine un Osiris. rezidă mai ales în faptul că N nu sunt de origine populară. poporul împlinind astfel funcţia unei memorii colective. cum e înţeleasă în mod obişnuit. Poporul păstrează astfel sfărâmăturile vechilor tradiţii. pentru interceptarea posibilelor telecomunicaţii interstelare. încă de miliarde de ani în urmă”. tocmai ceea ce este mai puţin popular prin esenţă”. * Orice rege. care lasă pe mai departe să stea neîntoarse filele papirusurilor cu o istorie sacră ce e plasată de unii dintre ei (şi nu puţini!) în zona incontrolabilului. Există un papirus (Papirus demoticus Berlin) unde se arată că Heliopolis exista înainte de crearea Pământului. din sec. de la civilizaţie la civilizaţie. legende. oameni de ştiinţă. Un alt papirus. În cartea lui Manethon. e o garanţie suficientă că ceea ce este ezoteric se va păstra ca un fel de mărturie a trecutului pentru cei care. egiptologi. în Egipt ar fi domnit zeii la început şi apoi în epoca succesorilor lor. zise populare. expediate cu bunăvoinţă într-un tărâm al bâiguielilor numit .000 şi 36. cel ce i-a urmat lui Horus) şi asta o perioadă îndelungată de timp (între 28. în cartea sa: „Simboluri fundamentale ale ştiinţei sacre”. Iată ce spunea în acest sens unul din cei mai competenţi cugetători ai Sacrului. ritualuri. basme.III înaintea erei noastre. locul iniţial de baştină al preoţilor. deci înaintea regelui Menes (cu care începe prima dinastie a faraonilor). dar nu sunt nici măcar de origine umană. ceva incompatibil cu rigoarea şi cu revolta şi trezirea lui Toma Necredinciosul.preistorie! Aşadar. poate transmise deja. poate de miliarde de ani în galaxia noastră. puţin cunoscut de majoritatea colectivităţii. Şi acestei noţiuni ar fi neinspirat să i se acorde o calitate istorică. de la planetă la planetă. ci au cu totul altă origine decât cea terestră. produse spontane ale masei poporului.în acea forţă spirituală nebuloasă . reprezentat diferit acest sacru de sentimentul religios trăit de omenire. În acelaşi timp caracterul secret. Arhivele transcendente sunt tocmai aceste lumini din depărtări transmise de civilizaţii galactice. Paris 1962): „Concepţia însăşi a folclorului.57 ARHIVELE TRANSCENDENTE Constantin Giurgincă 7 Craina eîndoielnic că memoria colectivă a omenirii a salvat în gândirea tradiţională şi în cultura populară o serie de date ezoterice. Ce spun însă sursele arhaice care ne-ar oferi Cheia Sfinxului? Prima sursă în timp este opera „Aigyptiaka” (Istoria Egiptului) scrisă de Manethon. Nu numai că nu sunt de origine populară. şi în alte scrieri care i-au urmat. revelată uman prin tradiţiile sacre. (ed. mituri. ar fi fost fondat cu mult înaintea epocii predinastice de către slujitorii lui Horus. vor fi capabili să-l înţeleagă. Se constată că ceea ce e astfel conservat conţine o sumă considerabilă de date ezoterice (secrete iniţiatice). drept izvoare nesigure. s-au desfăşurat din timpuri imemoriale.

pg. Ce tehnică stranie utilizează această forţă pentru operaţiunea sa? Aceasta este de fapt problema care formează baza de lucru a „Colegiului Invizibil”. Această dimensiune a codului uman ca virtualitate doar la anumite paliere şi niveluri la care ajunge cunoaşterea umană.58 (acele spirite transfigurate) care l-a sprijinit pe regele în viaţă din vremi imemoriale. oh. Vom discuta într-un alt articol despre tunelurile de sub munţii. ea însăşi programată să memoreze şi apoi să poată accesa acea mirabilă sămânţă implantată codului nostru genetic: memoria arhetipurilor. revelat în cartea „Călătorie spre Laputa”. toate acele mesaje şi învăţăminte ezoterice (secrete. nu întâmplător se numeşte Buna-Vestire. Saeculum 20. de fapt. Ideea de bază pe care o lansează J. era Steaua Polară.Bergmann. Cei care leau cercetat au fost surprinşi să observe orientarea lor astronomică echinocţială (21 martie şi 21 septembrie) ori solstiţială (22 iunie şi 22 decembrie). care toate sunt în legătură cu cunoştinţe amănunţite de astronomie. invizibile” coexistentă pe Terra.14). la Creştini. Asklepios. ed. membru al grupului internaţional de cercetători autointitulat „Colegiul invizibil”. datini şi toponimie. chiar o memorie fotografică aşa de puternică. Toate sunt lumini din depărtări şi au supravieţuit prin memoria colectivă umană.Lüdemann /M. După aceste scrieri. eroul lui D. O dovadă în acest sens o găsim în scrierile antice hermetice apărute în jurul anilor 100 î. Sfinx şi celelalte construcţii există o încrengătură care în diverse puncte ale globului nostru reprezintă poziţii ale stelelor la echinocţii şi că ele sunt reprezentate sub forma unor temple şi piramide. Cei doi oameni de ştiinţă germani. Bergmann şi Fr. grote subterane. Asklepios. scrisă în 1727. sărbătorită la 25 martie) direct la răsăritul Constelaţiei Leul. existând peste 30 de piramide mari şi vreo sută de piramide mai mici. Un caz interesant este “Misterul lui Gulliver”. Kefren şi Mykerinos şi a fost transmisă mereu urmaşilor (s-au tot construit piramide până la regenţa lui Khendjer.Hr. . Autorii Bauval şi Hancock în cărţile lor consideră că orientarea Marelui Sfinx în ziua echinocţiului (21 martie. toate acele proiecte de început ale unor timpuri primordiale. H. iar Nilul ce le înconjoară ar corespunde pe pământ Căii Lactee. în unele cazuri. 1998) conchide că între piramidele de la Gizeh. care în jurul anului 2500 î. Stuttgart. cu menţionarea datelor astronomice privind orbitele . Prin ce mister moştenim. tuneluri pe care le regăsim la scară planetară şi care legate între ele ar putea da mii de kilometri. codificat din piramide. Cei doi sateliţi ai Planetei Roşii (Marte) au fost văzuţi prin telescop abia în vara anului 1877. Matematicianul dr. în pietre. ci membri ai unei civilizaţii anterioare. balade şi cântece bătrâneşti. Coridoarele ce ies din camerele reginei şi regelui din piramida lui Keops sunt şi ele orientate precis spre anumite stele la o oră precisă. trebuie considerat exclusiv mitologie şi deci incontrolabil. Suntem convinşi că acea civilizaţie superioară a existat într-o epocă situată de ştiinţa actuală într-una socotită mitică.Buc 2004. Coridorul nordic al camerei reginei este orientat spre Kohab din Carul Mic. ar fi fost iniţiat de Hermes Trismegistul (care întruchipează cele trei cunoaşteri) în tainele cerului. (H. Locurile au o memorie care poate intra în rezonanţă cu a noastră. Robert Bauval în cartea sa a dovedit că cele trei piramide de la Gizeh reprezintă cele trei stele din interiorul pătratului Constelaţiei Orion. îşi pun întrebarea: „ce s-ar întâmpla dacă acea «forţă nebuloasă spirituală» ar fi fost reală pe atunci.Janssen).în apă. Rothe. Să ne amintim de un adevăr revelat în Biblie. Ştiinţa legată de acest plan atotcuprinzător exista după construirea piramidelor lui Keops. măgurele. este locuinţa cerului şi a tuturor forţelor ce se află în cer” (citat din Biblia ereticilor. împreună cu platoul piramidelor de la Gizeh ca punct central . până la Dahşur în sud. cel nordic din camera regelui spre Alpha Draconis.Hr. Uimeşte însă pe călătorul de la începutul mileniului trei mulţimea de piramide de-a lungul Nilului şi a zonelor învecinate cu el din Egipt. mituri. ar fi un indiciu că sub Sfinx ar putea exista încă încăperi subterane nedescoperite. iar Hermes întreabă: „Sau tu. iniţiatice) sclipesc ca nişte borne transcendente în limbajul cifrat. steaua din centrul celor trei. dictat de motivul acceptat al discreţiei. Coridorul sudic al camerei reginei este îndreptat spre Sirius.Swift. Acesta ar fi un indiciu al existenţei unui plan iniţial comun pentru ridicarea tuturor piramidelor din Egipt. piscurile şi grotele cu inscripţionări rupestre din ţara noastră şi descifrarea lor simbolică. cel sudic din camera regelui vizează Zeta din Orion. Frank Rothe: Codul piramidelor. iar noi nu o putem percepe din cauza îngustimii ştiinţei noastre?” E încă un exemplu al logicii hibride a ştiinţei: ceea ce nu se poate explica prin concepţia noastră despre lume. ajung la următoarea concluzie: „nu egiptenii celei de a IV-a Dinastii au fost constructorii celor trei piramide de la Gizeh. nu poate fi ceva real. ca rod al iniţierii Marelui Civilizator Hermes Trismaegistul.toate ar putea fi o proiecţie a constelaţiei Orion. un faraon din Dinastia a XIII-a din jurul anului 1745 înainte de Hristos) pentru a păstra planul iniţial.Hr.Vallée e cu adevărat revoluţionară: „cea mai mare parte a observaţiilor privind obiectele zburătoare neidentificate nu ar fi în realitate sesizarea unor prezenţe de nave cu echipaje extraterestre. superioare din punct de vedere tehnic. eşti oarecum neştiutor că Egiptul este copia cerului? Mai mult. Universul nu este doar materie. Robert Bauval şi A.J. atunci când în Egipt domneau „Zeii”. spune: „Există însă o certitudine: o forţă străină se manifestă în mediul nostru înconjurător. Gilbert în cartea „Secretul lui Orion” (Munchen. dar şi în străfundul celulelor noastre. „ceea ce este sus este şi jos” şi îndeosebi de celălat adevăr cu care începe liturghia (slujba) ortodoxă: „să ne rugăm pentru Pacea de Sus”! * Tot acest tezaur transcendent.100 d. încercând să explice codul piramidelor. 1997 de G. 1994) conchid că toate piramidele de la AbuRoaş în nord. Graham Hancock în „Oglinda cerului” (München. Acestea ar fi. ci şi energie vibratorie. manifestări ale unei „lumi paralele. Această energie acţionează pretutindeni . dar despre existenţa lor şi o foarte ciudată descriere a lor. În fapt. observaţiile celor doi se referă cumva şi la mulţimea tunelurilor subterane. ritualuri. temple. Jaques Vallée. încât se pot recunoaşte locuri şi obiecte pe care numai înaintaşii noştri le-au cunoscut? Unii vorbesc despre „memoria celulară”. Eu cred că o forţă puternică a influenţat altă dată umanitatea şi o influenţează acum din nou. Doi oameni de ştiinţă germani. zeul grec al tămăduirii.

” (N. Chiar mâna mea ascunde-n sine Uitata scriere a unui imn. căci astrofizicienii de azi consideră că cei doi sateliţi ar fi artificiali. Încerc să recompun o frază Dar timpul meu preschimbă scrisul. iar ultimul în douăzeci şi una de ore şi jumătate.. dintre care cel interior este la o distanţă de centrul planetei primare egală exact cu trei diametre ale planetei. O.Şklovski considera în 1959 că dacă ar fi fost obiecte naturale. de-aş putea să desluşesc aceste stranii alfabete. Dar enigmele nu se opresc aici. Craiova. ed. Ei au descoperit. 2. iar norii ne spun o poveste. Totul e scriere. de-aş putea să te citesc.S. Iată un pasaj din textul care a conturat încă o enigmă despre Marte: „astronomii liliputani îşi petrec cea mai mare parte a vieţii observând corpurile cereşti. Savantul rus I. Stau singur şi în gânduri. Piatra poate fi citită. iar gândurile litere îmi sunt. O. ceea ce corespunde la 2. „Scriere este totul.Gheorghiţă. Cei doi sateliţi descoperiţi de astronomi în 1877 au fost botezaţi Phobos şi Deimos. primul face o revoluţie în zece ore. O frază sunt păsările-n zbor. Sursa de informare a lui Swift rămâne în continuare o enigmă.59 şi perioadele de timp ale efectuării mişcării lor de revoluţie în jurul planetei.. faţă de trei raze cât „ştia” J. Triste. Nichita Stănescu.377 km faţă de centrul planetei. iar cel exterior cu cinci diametre.Swift cu mult timp înainte de a fi descoperit..8 raze ale planetei. de asemenea. Doamne.141). „Revenirea zeilor”.D. 3. construiţi în mod tehnic. oferă o cheie de citire pentru asemenea coduri plămădite în Arhivele transcendente: 1.Obiectiv. astfel încât pătratele perioadelor lor sunt aproximativ în aceeaşi proporţie cu cuburile distanţelor lor până la centrul lui Marte”. îşiruind istorii vaste. faţă de acea sesizare a micşorării treptate a altitudinii de rotaţie la ambii sateliţi (Fl. Peştele e literă în alfabetul mării. Marele poet român al secolului XX. Stănescu: Lecţia de citire din volumul Măreţia frigului) . ar fi trebuit să se fi prăbuşit de mult timp pe solul planetar. 5. muncite alfabete. Astăzi se ştie că Phobos se roteşte pe o orbită circulară având o rază de 9.. având la dispoziţia lor lentile care prin calitate le întrec cu mult pe ale noastre. 2003. avem date din cele povestite de nemuritorul Gulliver în cartea scrisă de Swift cu 150 de ani înainte de descoperirea optică a sateliţilor respectivi. 4. pg. două stele mai mici sau sateliţi care se rotesc în jurul lui Marte. Totul este de citit.

In numarul viitor: Jurnalul TeMplul de la Morena Canalul Colonelului de la SinCa VeChe MoCanii inSula leTea “eu nadaJduieSC!” Serpilor Si Caii Sai - inTerViu Cu aCTorul dan puriC iniMa reginei Maria “SperanTa” o STare de SpiriT iuliu popper gradina Carolinei arhiVele TranSCendenTe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful