P. 1
Auditul de Mediu. Principii Generale

Auditul de Mediu. Principii Generale

|Views: 547|Likes:
Published by Georgiana Deciu

More info:

Published by: Georgiana Deciu on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII MASTER: BIOTEHNOLOGII IN PROTECTIA MEDIULUI MODULUL “MANAGEMENT DE MEDIU”

AUDITUL DE MEDIU. PRINCIPII GENERALE

Titular curs: Prof. Dr. Batranescu Gheorghe

Masterand: Deciu Elena Georgiana Anul II, sem. II

AUDITOR DE MEDIU . -a evalua respectarea politicii de mediu.2004) Instrument managerial de evaluare sistematică. competente specifice si este suficient de independenta fata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere obiectiva. condiţiile. individual sau colectiv.2011 CAPITOLUL I TERMENI SI DEFINITII Termenii şi definiţiile din domeniul managementului de mediu sînt prezentate în SR EN ISO 14050:2010.01. AUDITUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU Proces de verificare (internă) sistematică şi documentată a dovezilor de audit obţinute şi evaluate în mod obiectiv. care are. inclusiv realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei. a sistemului de management şi a proceselor elaborate pentru protecţia mediului. 2 . 50 din 14.01. Management de mediu. şi comunicarea rezultatelor acestui proces clientului. evenimentele. 50 din 14. pentru a determina dacă sistemul de management de mediu al unei organizaţii este în conformitate cu criteriile de audit ale sistemului de management de mediu stabilite de organizaţie şi comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii clientului. obţinute şi evaluate în mod obiectiv.2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS). documentată.persoana sau echipa apartinand personalului organizatiei sau din afara acesteia. pentru a determina dacă activităţile. de asemenea au fost folosite definiţiile unor termeni conform Ordinului MAPAM nr. AUDIT DE MEDIU (Ordinul MAPAM nr. Vocabular. AUDIT DE MEDIU (ISO 14050) Proces sistematic şi documentat de verificare a dovezilor de audit. sistemele de management de mediu stabilite sau informaţiile asupra acestora sînt în conformitate cu criteriile de audit. cu scopul de: -a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact asupra mediului. periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei. care actioneaza in numele conducerii organizatiei.

Auditurile sistemelor de management de mediu (SMM) Scopul lor este de a efectua o analiza sistematica a unui SMM existent. 3 . pentru a verifica si stabili daca acesta se conformeaza standardului international ISO 14001.01. Criteriile de calificare pentru auditorii şefi sînt prezentate în ISO-14012. de multe ori includ analizarea conformarii anterioare. CAPITOLUL II TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA In anul 2003. in vederea asigurarii unei permanente fuctionalităti a SMM. AUDITAT Organizaţie supusă auditării. Auditurile necesare in cazurile de transfer de proprietate Scopul lor este de a identifica riscurile si raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de proprietate. Ionescu a clasificat auditurile de mediu in cinci categorii: Auditurile terenurilor contaminate Scopul lor este de a identifica si a stabili raspunderile care deriva din contaminarea solului si a apei subterane la nivelul unui amplasament sau al unei cladiri. ANALIZĂ DE MEDIU (Ordinul MAPAM nr.AUDITOR ŞEF Persoană calificată pentru conducerea şi realizarea auditurilor de mediu. a impactului şi a performanţei care decurg din activităţile unei organizaţii conform legislaţiei în vigoare. 50 din 14.2004) Analiza iniţială şi completă a problemelor de mediu. Auditurile de conformare Scopul lor este de a analiza si a evalua daca activitătile aflate in functiune se desfăsoara in conformitate cu cerintele prevazute prin reglementari sau prin regulamentele de ordine interna.

In anul 2008.audit extern de secundă parte.Audit intern sau de primă parte.Audituri în funcţie de obiect. . .Audit extern care poate fi: . 4 . Macoveanu si Ciubotă.Audituri în funcţie de scop. Auditul în funcţie de scop Din punctul de vedere al scopului auditului există trei tipuri principale de audit (fig. . efectuate in cadrul planurilor de management de mediu. au impartit auditurile în patru mari clase: .Audituri in funcţie de domeniu. . .audit extern de terţă parte.Auditurile pentru planurile de management de mediu Scopul lor este de a analiza implementarea recomandarilor privind masurile de reducere a efectelor semnificative asupra mediului si monitorizare a efectelor. 1): .Audituri în funcţie de planificare.

în funcţie de obiectul lor pot fi clasificate în: .Audituri ale sistemului de management . 5 . Auditul în funcţie de obiect Auditurile nu au ca obiect numai sistemele de management. Auditul de sistem reprezintă examinarea întregului sistem de management şi cuprinde compararea documentelor semnificative din punct de vedere al auditului cu cerinţele şi examinarea conformităţii execuţiei. punctele forte ale propriului sistem de management şi posibilităţile de îmbunătăţire.Audituri de produs/ serviciu . cum ar fi clientul sau alte persoane în numele acestora. pentru obţinerea dovezilor cu privire la faptul că cerinţele sînt îndeplinite şi pentru identificarea oportunităţilor de imbunătăţire.Audituri de proces/ procedură Audituri ale sistemului de management Auditurile sistemului de management au ca obiectiv evaluarea menţinerii conformităţii produselor cu documentaţia constructivă. Astfel auditurile calităţii. numit şi audit de primă parte reprezintă auditul efectuat în exteriorul organizaţiei de către auditorii proprii în scopul evaluării conformităţii propriului sistem de management cu documentele de referinţă. Auditurile de terţă parte sînt conduse de organisme externe independente.Fig. Auditurile interne ale sistemului de management se planifică anual şi cuprind întreaga organizaţie. 1: Tipuri de audit in functie de scop Auditul intern. Prin acest tip de audit organizaţia identifică punctele slabe. Auditul de secundă parte este un audit extern. În acest caz partea interesată este organizaţia sau o altă parte care are un interes în raport cu aceasta. Auditul intern acţionează ca un instrument de diagnoză al managementului pentru evaluarea proceselor şi activităţilor proprii. efectuat la furnizor (auditatul) de către auditor sau de către un alt organism care acţionează în numele organizaţiei.

. care transformă intrările în ieşiri. 6 .respectarea legislaţiei aferente şi a reglementărilor legale.conformitatea. Această examinare are loc după terminarea procesului de fabricaţie şi înainte de predarea către clientul următor (poate fi şi client intern) şi respectă un plan de verificare stabilit. dar şi oamenilor.investigarea posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii produsului.evaluarea independentă a nivelului calitativ al produsului. Scopul auditului de produs este: . În cadrul unui audit de proces se urmăresc următoarele: . Are drept scop examinarea proceselor/ procedurilor pentru a vedea în ce măsură sunt satisfăcute criteriile referitoare la acestea. Procesul reprezintă ansamblul de activităţi corelate sau aflate în interacţiune. pentru a constata în ce măsură sunt îndeplinite cerinţele referitoare la produs. . . la procesul de fabricaţie şi a aşteptărilor clientului. Procedura este descrierea modului de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces.evaluarea impactului produsului asupra mediului. . de la sursa de materie primă până la eliminarea lui finală (ca deşeu). respectarea procedurilor aferente.Audituri de produs/ serviciu Acest tip de audituri au ca obiectiv evaluarea menţinerii conformităţii produselor/ serviciilor cu documentaţia constructivă. cunoscând cerinţele referitoare la produs. Audituri de proces/ procedură Auditurile de proces/procedură au ca obiectiv verificarea gradului e conformitate a proceselor cu specificaţiile aplicate.evaluarea adecvării locului de inspecţie. privit din perspectiva ciclului de viaţă. Este numit şi auditul ciclului de funcţionare sau de viaţă reprezintă examinarea unei mostre de produs fabricat.

pregătirea. Auditul în funcţie de domeniu În funcţie de tipul de management auditat. reclamaţiile din partea clienţilor sau rebuturi în creştere.Audituri ale sistemului de securitate şi sănătate a muncii.mediul de lucru.interfeţele cu alte procese. competenţa. etc.sarcinile. conform unui plan detaliat. experienţa participanţilor. . . executat fără 7 . cerinţelor.măsurarea şi controlul abaterilor şi neconformităţilor. 2. măsurare. . colectarea de date.rolul responsabilului de proces.realizarea directivelor.monitorizare. controlul înregistrărilor la fiecare nivel al organizaţiei. Audituri în funcţie de planificare Din punct de vedere a planificării auditurilor acestea sunt: 1. . . Anunţarea auditorului se face cu cel puţin 4 săptămâni înainte. Auditul extraordinar este auditul nedeclarat ca atare. . obiectivelor. audit extraordinar (neprogramat) ce se datorează unor evenimente neaşteptate. Anunţarea auditatului se face cu cel puţin o zi înainte.Audituri ale calităţii.Audituri ale mediului. .. auditurile de deomeniu pot fi: . .Audituri ale managementului responsbilităţii sociale. audit planificat care se desfăşoară după un program anual de audit. îmbunătăţirea procesului.accesibilitatea documentelor. . . răspunderile.

pus în faţa faptului împlinit. 8 . în general cu caracteristici asemănătoare. pus în faţa unui fapt împlinit (formulare de cerere de acţiune corectivă). Alte tipuri de audit Auditul combinat reprezintă activitatea prin care se auditează împreună două sau mai multe sisteme de management. executat fără asentimentul prealabil al auditatului. Preauditul. Auditul suplimentar este atunci cînd apar schimbări importante în sistemul de management. Auditul de supraveghere constă în examinarea în vederea actualizării statutului unui sistem de management sau pentru a stabili dacă acţiunile corective recomandate şi convenite cu ocazia auditului precedent au fost aplicate şi dacă sînt eficiente. Auditul de prelungire constă în examinarea în vederea prelungirii valabilităţii certificării. cvasiauditul poate servi la stabilirea fezabilităţii auditului.asentimentul prealabil al auditatului. Cvasiauditul constă într-o vizită la potenţialul auditat în vederea evaluării capabilităţii acestuia de a îndeplini cerinţele specificate. proceselor sau serviciilor. după scurgerea perioadei de valabilitate a certificatului acordat anterior. Auditul comun are loc atunci cînd două sau mai multe organizaţii de audit cooperează pentru a audita în comun un singur auditat. Acest tip de audit poate fi justificat de existenţa unor criterii de audit specifice unor domenii sensibil diferite. constă în examinarea preliminară a sistemului de management în vederea diagnosticării acestuia. Auditul la faţa locului constă în principal în culegerea dovezilor de audit ce servesc la stabilirea concluziilor auditului. numit şi audit de diagnosticare. Auditul neanunţat este auditul nedeclarat ca atare. precum şi a necesarului de sprijin ce poate fi oferit de organizaţia auditoare. Auditul spontan este auditul declanşat imdiat de la identificarea unei probleme semnificative. În cazul auditului de terţă parte. în organizare sau în calitatea produselor.

planuri de securitate şi igiena muncii. Acestea sînt părti componente ale auditului de mediu. 9 . . .planuri de instruire.politica şi programele privind sănătatea şi protecţia muncii. Aspectele tehnice evaluează dacă tehnologia. .prevenirea accidentelor.aspecte economico-financiare. Aspectele de securitate şi sănătate a muncii sînt: -analiza riscului. analizarea şi evaluarea informaţiei despre natura procesului.planuri de urgenţă. aria tematică abordată de audit depinde de condiţiile specifice ale fiecărei aplicaţii şi ar putea include următoarele teme: . .aspecte legale. Aspecte de securitate şi sănătate a muncii Obiectivul princial al acestor aspecte este de a identifica. analiza şi evalua ariile cu potenţial de risc. . problemele de mediu asociate şi deşeurilor materiale şi energetice. deşeurile şi produsele finale sînt adecvate sau nu.CAPITOLUL III CONTINUTUL UNUI AUDIT DE MEDIU În termeni generali. . . procesele. . Aspecte tehnice Obiectivul aspectelor tehnice constă în .aspecte ale managementului deşeurilor.aspecte de securitate şi sănătate a muncii .aspecte tehnice. .stingerea.

Aspecte ale managementului de mediu Obiectivul aspectelor managementului de mediu este de a evalua punerea în practică a sistemului de management de mediu al organizaţiei. . prin creşterea eficienţei datorată subproduselor.analiză cost – beneficiu a alternativelor de protecţia mediului. etc. noi linii.cerinţele de investiţii pentru protecţia (îmbunătăţirea) mediului: închiderea sau redirecţionarea unităţilor ineficiente. Aspectele managementului de mediu sînt: 10 . temperatura).registrul incidentelor de mediu. incidentelor de mediu. . închideri de instalaţii. . Aspectele economico-financiare sînt urătoarele: . creşterea costului poliţei de asigurare. .costuri asociate tratamentului şi depozitării deşeurilor de producţie. asigurări. cost unitar crescut). compoziţia aerului. Aspecte economico-financiare Obiectivul acestor aspecte constă în structurarea unui program de acţiune pentru îmbunătăţirea mediului. modificări în proces.costuri directe şi indirectedatorate nerespectării standardelor de mediu: amenzi.. daune asupra personalului şi a instrumentelor. indemnizaţii. pierderea clienţilor.identificarea şi valorificarea potenţialelor beneficii rezultate din economisirea energiei şi materialelor. . costului de tratare şi depozitare a deşeurilor. . scăderea producţiei.condiţii de lucru (zgomot. . reducerii deşeurilor.costuri de operare asociate protecţiei mediului: creşteri ale costurilor materialelor şi energiei (îmbunătăţirea calităţii.costuri asociate accidentelor. . noi sisteme de control ale procesului.statistica accidentelor.

. .verificarea îndeplinirii obiectivelor şi planurilor de management de mediu. . 11 . .mecanismele de comunicare în interiorul societăţii cu comunitatea şi instituţiile de mediu.resursele financiare destinate gestiunii de mediu. funcţiile şi responsabilităţile de mediu. .imaginea externă :comunitate-clienţi-furnizori-instituţii. ..păstrarea. controlul şi accesibilitatea documentaţiei de mediu.nivele de sensibilitate/conştiinţa de mediu. ierarhiile.programe de perfecţionare a managementului de mediu. .organigrama societăţii.

Macoveanu M. C. Ediţia a 3-a. ISO 14011 – Ghid pentru audit de mediu – Proceduri de audit – Auditul sistemelor de management de mediu.01.. Ordinul MAPAM nr. Curs “Politici de management de mediu”. 2008. 4. 5.BIBLIOGRAFIE 1. Ionescu C. Negrei. 50 din 14. 3. Comunicare”. C. ISO 14010 – Ghid pentru audit de mediu – Principii generale. 12 . ISO 14050 – Management de mediu. ISO 14001 – Sisteme de management de mediu – Specificaţii şi ghid de utilizare. 8. “Auditul de mediu”. 1997. Iaşi. Ciubotă-Roşie C. ISO 14004 – Sisteme de management de mediu – Ghid privind principiile. ISO 14012 – Ghid pentru audit de mediu – Criterii de calificare pentru auditorii de mediu. editura Ecozone. 6. Vocabular. an IV. 10. 2.. “Operatori. Bucureşti. Catedra de Hidraulică şi Maşini Hidraulice. 9. sistemele şi tehnicile de aplicare.. Politici. Specializarea “Ingineria mediului”. 2003. Editura Protransilvania. 7.2004.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->