Sunteți pe pagina 1din 4

MATERIALE COMPOZITE

Generalit i Materialele compozite sunt materiale alc tuite din cel pu in doi componen i cu propriet i diferite care conlucreaz la preluarea eforturilor. Necesit ile care au impus realizarea acestor materiale sunt: nevoia unor materiale cu propriet i superioare materialelor tradi ionale, cre terea siguran ei i fiabilit ii diferitelor construc ii i instala ii, reducerea consumului de materiale deficitare, scumpe sau pre ioase, reducerea manoperei i a timpului de fabrica ie. Materialele compozite au o structur eterogen i, n principal, se compun din materialul de rigidizare sau materialul de umplutur i matricea. Materialul de rigidizare , aflat sub form de fire sau fibre, are rolul de armare sau nt rire (ranforsare) a materialului compozit, fiind componentul principal care preia sarcina. De aceea, este un material cu rezisten mecanic mare i modul specific ridicat (calculat ca raport ntre modulul de elasticitate i greutatea specific ). Ca materiale de rigidizare se folosesc: polimeri aramidici (poliamide aromatice), poliamidici (khevler) etc. metale: o eluri inoxidabile, titan, aluminiu, wolfram, molibden etc. sticla: de tip B, E, S sau R. alte materiale: carbon, bor, carbur de siliciu, azbest, bazalt, ceramice etc. Firele i fibrele executate din aceste materiale pot fi lungi i scurte sub form de filamente (whiskers). Fibrele destinate arm rii materialelor plastice sunt confec ionate din filamente cu diametrul de 10 m m. Inconvenientul sticlei este sensibilitatea la ap . Cea care se comport bine este sticla B neutr , care este un borosilicat de aluminiu. Sticlele alcaline au rezisten mecanic mic i se fileaz greu. Fibrele de sticl sunt formate, de obicei, din 204 filamente de lungime infinit . Rezisten a la trac iune a fibrelor de sticl este de 350 daN/m2, iar modulul de elasticitate de 7300 daN/mm2. Datorit manipul rii rezisten a scade la jum tate. Din fire de sticl se execut i es turi roving (m nunchiuri de 20,30 sau 60 fire paralele cu dou fire n urzeal i unul n b t tur ). Lungimea firelor are importan mare, influen nd rezisten a materialului; pentru o lungime de 55 mm, rezisten a este maxim , iar pentru 10 mm este minim . Materialul de umplutur sub form de pulbere i particule nlocuie te materialul de rigidizare i are rolul de mbun t ire a unor caracteristici electrice, mecanice, termice etc. Materialele de umplutur sunt: anorganice (oxidul de aluminiu, oxidul de zirconiu, carbura de siliciu, clorura de titan, nitruri de siliciu, nitruri de aluminiu etc. organice. Pulberile i particulele folosite sunt sferice, cilindrice, neregulate, alungite, cu dimensiuni ce variaz de la c iva microni pn la c iva milimetri. Matricea este materialul care ncorporeaz pe cel de rigidizare sau pe cel de umplutur . Potrivit naturii matricei, materialele compozite sunt: materiale compozite cu matrice organic materiale compozite cu matrice metalic materiale compozite cu matrice ceramic . Materiale compozite cu matrice organic Acestea sunt materiale ob inute prin asocierea, ntr-o ordine dirijat , a unei matrici polimerice cu materiale de rigidizare sau de umplutur diferite, rezultnd materiale compozite cu propriet i fizico-chimice i mecanice foarte variate, superioare materialelor clasice. De aceea, ele se numesc materiale compozite polimerice armate (MCPA), au greutate specific mic , rezisten la coroziune mare, rezisten mecanic i modul specific ridicate, propriet i termice i electrice cu mult mai bune dect ale materialelor plastice. Polimerii utiliza i ca matrice, precum i arm turile sunt de o mare varietate. Astfel se pot utiliza:

poliamide, poliesteri i r ini epoxidice, cu arm tur din fibre de sticl sau umpluturi minerale ce pot nlocui metalele poliamide, poliesteri, polibutiltereftalat cu arm tur de fibre de sticl , de azbest, de carbon, aramidice, care nlocuiesc metalele u oare poliesteri, polipropilen , polietilen , policarbonat cu arm tur din fibre de sticl sau umplutur din talc, f in de lemn, ce nlocuiesc o elul polipropilen , poliuretan, termoplaste celulare cu arm tur din fibre de sticl sau umplutur din microsfere de sticl i materiale minerale ce pot nlocui diferite esen e de lemn poliesteri, r ini epoxidice fenoplaste cu arm tur din fibre de sticl i de azbest sau umplutur din caolin i cret , care nlocuiesc ceramica. Materialele compozite ob inute au propriet i tehnologice aparte, prelucrabilitate foarte bun , piesele finite se ob in prin num r mic de opera ii simple, care se pot mecaniza i automatiza u or. Componentele din materialele compozite polimerice se pot mbina cu elemente stratificate, cu arm turi sub form de fibre, nf ur ri sau re ele, cu umpluturi disperse i aliaje polimerice. Ultimele rezult din amestecul polimer-polimer, polimer-metal i polimer-ceramic . In multe cazuri, aceste aliaje sunt preferate aliajelor metalice datorit rezisten elor mari la fenomenul de frecare, eliminnd de cele mai multe ori ungerea. Procesul de fabrica ie al acestor materiale se compune, n principal, din opera iile: ob inerea matricei polimerice, preg tirea componentelor de armare, impregnarea sau tratarea fibrelor, t ierea fibrelor, realizarea arm turii (re ea, mpletitur , es tur etc), mbinarea componentelor prin injec ie, extrudere, presare, matri ore. Fiecare material compozit necesit o tehnologie proprie, datorit elementelor care l compun. Materiale compozite cu matrice metalic (MCM) Matricea acestor materiale este un metal pur sau un aliaj metalic, iar materialul de rigidizare sau de umplutur poate fi metale, carbon sau ceramic . Ca metale pentru matrice se folosesc aluminiu, magneziu, cupru, titan, plumb, superaliaje etc. Materialul de rigidizare este sub form de : srme sau benzi din o eluri inoxidabile, wolfram, beriliu, titan fibre de bor depuse pe filamente de wolfram, acoperite cu carbur de siliciu sau de bor fibre de carbon, lungi sau scurte fibre ceramice oxidice sau neoxidice, benzi din oxid de aluminiu, carbur de siliciu, cuar , sau scurte din carburi de siliciu, carbur de bor. Materialul de umplutur este sub form de pulberi sau particule din materiale metalice sau ceramice. Materialele compozite cu matrice metalic se prezint sub form de: materiale placate, stratificate de tip "sandwich" aliaje nt rite cu dispersii de oxizi, ce se ob in prin metalurgia pulberilor materiale tip fagure cu fe e i miez metalice materiale pseudocompozite, de tip eutectic solidificat, n care unele faze au form filamentar , ob inut prin solidificare dirijat materiale compozite cu matrice metalic armate cu fire i fibre. Tehnologiile de fabrica ie ale MCM sunt foarte variate necesitnd prelucr ri la temperaturi ridicate i cu atmosfer controlat . In func ie de starea materialului matricei, fabricarea MCM-urilor se poate desf ura n faz solid , n faz lichid , prin depunere electrolitic etc. Ob inerea MCM-urilor n faz solid are loc prin presare la cald, laminare la cald, tragere la cald, presare urmat de sinterizare. In faza lichid , MCM se ob in prin infiltrare sub presiune sau n vid, turnare urmat de forjare, turnarea urmat de matri are, omogenizare n stare lichid . Materialele compozite cu matrice metalic pot fi sub form de: semifabricate: pl ci, table, srme, profile piese finite ansambluri

Materiale compozite cu matrice ceramic (MCC) Matricea acestor materiale este un material ceramic, iar materialul de rigidizare poate fi carbon sau ceramic . Ca materiale pentru matrice se folosesc: oxizi - oxidul de aluminiu simplu sau cu adaos de oxid de titan sau oxidul de zirconiu, oxidul de siliciu carbon - carbur de siliciu (SiC) nitruri - nitruri de siliciu (Si2N4) boruri, siliciuri, oxicarburi etc. Materialul de rigidizare este format din fibre de carbon sau fibre ceramice lungi sau scurte. Aceste materiale au propriet i mecanice superioare celorlalte materiale. Dintre acestea se men ioneaz rezisten mecanic mare la temperaturi ridicate (1200C), rezisten la oboseal determinat de clivajul termic, rezisten la fluaj sub sarcin , iner ie chimic . Dezavantajul acestor materiale este fragilitatea mare a matricei. Materialele compozite ceramice se fabric prin: vi/ formare plastic din pulberi fine i un lichid purt tor - turnare ntr-o form , urmat de ardere la temperatur nalt - presare la rece i sinterizare, urmat de ardere la temperatur nalt -presare la cald - depunere n faz de vapori. Utiliz ri ale materialelor compozite Datorit propriet ilor pe care le au, materialele compozite au o larg utilizare n aproape toate domeniile: industrial, medical, casnic etc. Primele materiale compozite utilizate ncepnd cu anul 1930 au fost cele cu matrice metalic n transportul rutier pentru fabricarea cuzine ilor autolubrifian i, a pl cilor de acumulator i a filtrelor autoturismelor. Pe m sura apari iei de noi materiale compozite i a diversific rii acestora, folosirea lor s-a extins la executarea caroseriilor, a sistemului de alimentare cu combustibil, a panoului de comand , a sistemului de frnare, unde compozitele cu fibre de carbon au o mare eficien , datorit cre terii coeficientului de frecare odat cu temperatura. Aceste materiale conduc la mic orarea masei autovehiculelor, ce determin sc derea consumului de combustibil. n transportul aerian i spa ial se folosesc: materiale compozite cu matrice metalic din aliaje de nichel i cobalt nt rite cu fibre din carburi metalice (carbura de tantal, carbura de nichel, carbura de zirconiu) i oxizi metalici(oxidul de aluminiu) pentru executarea unor componente ale motoarelor turboreactoarelor i rachetelor. materiale compozite nt rite cu fibre de carbon, fibre de sticl i fibre din polimeri de aromatice, fibre de bor, fibre de aluminiu, fibre din siliciu. Matricea acestor materiale poate fi polimeric (r ini epoxidice), metalic sau ceramic . Prin utilizarea acestor materiale, siguran a navelor se m re te, iar masa lor se mic oreaz . In transportul naval sunt folosite materialele compozite cu matrice polimeric armate cu fibre de sticl , fibre de carbon i fibre de aramid la fabricarea ambarca iunilor sportive i a navelor u oare, ob inndu-se rigiditate mare i mas mai mic , caracteristic ce m re te viteza i reduce consumul de combustibil. In industriile electrotehnic i electronic se folosesc mult materiale compozite cu matrice polimeric special din r ini poliamidice, policarbonate, siliconi, polibutiltereftalat etc. la construc ia componentelor electronice active, precum capsulele pentru circuite integrate i a celor pasive (conductoare, colectoare, izolarea cablurilor telefonice din polietilen de nalt i joas presiune, la transmisiile prin satelit. n acest ultim domeniu se folosesc materiale compozite armate cu fibre de sticl . In domeniul medical se folosesc: materiale compozite cu polimeri pentru transplanturi, proteze, implanturi cardiace poliuretani, cauciucul siliconic, dacron, teflon expandat, polietilen special , floropolimeri, ca substan e pentru coagularea sngelui materiale compozite cu grafit polisulfuric i sticl sau cu polipropilene i sticl epoxidic n ortopedie, deoarece au propriet i bune de adaptabilitate biologic

aliaje plastice i polimeri grefa i pentru realizarea de esuturi artificiale utilizate n cazul unor arsuri grave sau pentru nlocuirea unor organe, ca: valve cardiace, artere artificiale, pl mni artificiali, implanturi osoase etc. n construc ii se folosesc materiale compozite stratificate sub form de panouri compuse din miez executat dintr-un material rigid i aflat ntre dou materiale de fe e, cu modul de elasticitate i rezisten mari. Aceste stratificate se folosesc pentru pere i exteriori, pere i desp r itori, acoperi uri, u i, mobil etc. Dup aspectul geometric sunt panouri plane i spa iale. Dup forma miezului sunt spume de polimeri, structuri fagure i mixte. Ca materiale pentru miez, n construc ii, se folosesc foarte mult psle din fibre tocate, deoarece prezint coeziune foarte bun ntre straturi. Materialele pentru fe e trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: s fie rezistente la solicit rile mecanice statice i dinamice, s fie impermeabile, ignifuge, s nu gelifice, s aib durabilitate mare, conductibilitate termic sc zut , costuri de produc ie, montare i ntre inere mici. Ca materiale pentru fe e se pot utiliza : metalele, precum aluminiul pur sau aliajele sale, o elul aluminizat, emailat sau inoxidabil; materialele plastice - foi acrilice, poliesteri, r ini epoxidice armate cu fibre de sticl , policlorura de vinil; alte materiale de construc ie - pl ci durolemnoase (PFL,PAL), placaj, sticl , azbociment, beton armat cu plase de srm . Dintre acestea o mare importan au masele plastice, deoarece se folosesc i la alc tuirea elementelor de construc ie bazate pe structuri mixte mai u oare i mai rezistente la intemperii i agen i chimici. Ele asigur : -montarea i demontarea u oar a structurilor de rezisten ; -elemente de umplutur pentru pere i i acoperi uri, realizndu-se izolare termic i fonic ; si economie de metal, datorat propriet ilor apropiate de cele ale o elului i aluminiului. Conductele i rezervoarele se pot ob ine din rovinguri prin procedeul nf ur rii. Utilizarea materialelor compozite n domeniul casnic se refer la design,protec ie mpotriva polu rii, consum energetic etc. Diversificarea aplica iilor materialelor compozite cu prec dere a celor cu matrice metalic cere: -modificarea principiilor de proiectare a pieselor i subansamblelor i adaptarea lor la propriet ile materialelor compozite , investi ii pentru g sirea unor metode de prelucrare a acestor compozite, n special a celor nt rite cu materiale dure si cunoa terea aprofundat a caracteristicilor lor: rezisten a la uzur , prelucrabilitatea; -comportarea la frecare, tenacitatea, rezisten a la oboseal etc. Studierea posibilit ii de reciclare a de eurilor rezultate din prelucrare si stabilirea caracteristicilor necesare ob inerii prin turnare a pieselor din compozite, fluiditatea materialului n stare semisolid , porozitatea reziduala,deformarea preformei, fenomenele de segregare gravita ional si perfec ionarea metodelor de control folosite pentru verificarea distribu iei materialelor de nt rire n interiorul pieselor si extinderea compozitelor la care materialul de nt rire apare prin solidificarea dirijat -c utarea unor metale i aliaje metalice mai ieftine pentru matrice, a c ror microstructur , n timpul solidific rii s fie pu in afectat de componenta de nt rire -cercetarea n detaliu a proceselor chimice care au loc la interfa a matrice-material de nt rire, deoarece influen eaz mult asupra calit ii componentelor.