Sunteți pe pagina 1din 2

1.3.Motiva ia.

Defini ie Motiva ia reprezint un proces de selectare si eviden iere a interac iunii dintre stimulii interni i cei externi n vederea realiz rii unei ac iuni. Aceste motiva ii se schimb i difer ntre ele i din punctul de vedere al tipului de personalitate, temperament, mediu, ereditate. Se creaz astfel o diversitate a accederii omului la diferite st ri motiva ionale care interac ioneaz ntre ele astfel nct se ajunge la o multitudine de posibilit i motiva ionale din care individul alege una sau mai multe n func ie de voin a lui De cele mai multe ori individul ac ioneaz diferit cnd este pus n fa a diferitelor situa ii. De aici vedem ambivalen a motiva iei care se succede i accede la diferite niveluri i intensit i ale motiva iei. Pein motiva ie se n elege ,,Procesele fiziologice i psihologice responsabile de declan area, men inerea i ncetarea unui comportament, ca i de valoarea apetitiv sau aversiv conferit elementelor de mediu asupra c rora se exercit acel comportament (Larousse, 2006, p. 773). Avem astfel o perioad de c utare a impulsului sau a st rii motiva ionale iar apoi sc derea motiva iei care poate duce p n la dispari ia ei. Motiva ia ne arat faptul putin ei reaaliz rii unui act de inten ie care este n mintea noastr i dar i mprejur rile prin care omul ajunge s hot rasc n ceea ce prive te deciziile lui. Motiva ia este i o semnifica ie profund a interiorit ii noastre care se reflect n planul unei decizii i care analizeaz diferi i factori la nivel mental. n acest sens se amplific motiva ia care poate fi una intrinsec sau extrinsec . Nivelul la care se ajunge are de a face astfel cu trebuin ele i necesit ile umane care trebuiesc satisf cute . Motiva iile umane in i de interesul fiec rui individ, de particularit ile i subiectivitatea proprie. Astfel avem de a face cu mecanismul motiva iei dar i cu implica iile subiective i obiective deopotriv Analiza decizional sau motiva ional a fiec ruia constituie ideea fundamental prin care fiecare este liber asupra propriilor judec i i valoriz rii a propriilor idei i concepte. Cel pu in a a este ntr-o societate democratic . n acest sens difer motiva iile pe care fiecare dintre noi le are n alegerile proprii. Ceea ce determin aceast mptiva ie este impulsul sau energia , adic predispozi ia sau determinismul cu care omul este nzestrat pentru a face unele decizii.Trebuin ele primare : fiziologice, de securitate, sociale, sunt prezente i la animale. i ele au acest impuls spre realizarea acestor motiva ii i trebuin e. De aceea trebuin ele superioare: de reactualizare a eului, de autorealizare, cognitive, estetice, de concordan sunt prezente doar n lumea oamenilor. Aceasta este o diferen iere care realizeaz aceste deosebiri care sunt esen iale n dezvoltarea i parcurgerea treptelor motiva iei ct mai sus posibil. Putem concluziona astfel c ,,prin motiva ie n elegem o form specific de reflectare prin care se semnaleaz mecanismele de comand -control ale sistemului personalit ii o oscila ie de la

starea ini ial de echilibru, un deficit energetico-informa ional sau o necesitate ce trebuie satisf cut (Golu Mihai, 2005, p. 571)