Sunteți pe pagina 1din 82

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

PLATFORMA DE VALORIZARE I TRANSFER TEHNOLOGIC <<MICRO-NANOMECATRONICA>> N SPRIJINUL INOV RII I COMPETITIVIT II MEDIULUI DE AFACERI

Autor: Prof. Dr. Ing. EurIng Gh. Ion GHEORGHE - DIRECTOR GENERAL
INCD-Mecatronic i Tehnic M sur rii, Bucure ti

INCDMTM BUCURESTI dispune de:

LABORATOARE DE NCERC RI
LABORATOR DE NCERC RI A APARATELOR DE CNT RIT CU FUNC IONARE NEAUTOMAT LABORATOR DE NCERC RI MA INI PNEUMATICE PORTATIVE DE UZ GENERAL LIMP LABORATOR DE NCERC RI VIBROACUSTICE - LIVA LABORATORUL DE CERCETARE PENTRU APLICA II LASER LAL LABORATORUL DE NCERC RI PENTRU LUNGIMI - L I L LABORATORUL DE INCERCARI DISPOZITIVE MEDICALE LIDM LABORATOR DE PROTOTIPARE RAPIDA PENTRU METALE CU TEHNOLOGIE DE SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER LABORATOR DE NCERC RI, TEST RI LAITVM I VERIFIC RI METROLOGICE -

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI A APARATELOR DE CNT RIT CU FUNC IONARE NEAUTOMAT
PREZENTARE: Acreditarea unui laborator de ncerc ri dup SR ISO 17025 pentru urm toarea familie de aparate de cnt rit cu func ionare neautomat , conform SR ISO 45501: 2001: -aparate electronice de cnt rit - mod de indicare: indica ie numeric -capacitate de cnt rit: Max. 30 kg -clasa de exactitate medie III -nr. de diviziuni de verificare: max. 3000 -cu unul sau mai multe intervale de cnt rire -cu dispozitiv automat sau semiautomat de aducere sau men inere la zero -cu unul sau mai multe dispozitive indicatoare -cu sau f r dispozitiv automat de tar -interval de temperatur n utilizare:-10+400 Laboratorul se constituie ntr-un instrument de lucru activ prin care s contribuie la aplicarea corect a exigen elor comunitare cu privire la Pia a Unic a UE, n care sunt asigurate cele patru libert i: libera circula ie a persoanelor, produselor, serviciilor i capitalului.

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII:


Principala preocupare a Laboratorului de ncerc ri Aparate de Cnt rit - LIAC- este cre terea calit ii LIACserviciilor pentru care se declar competent; dobndirea i men inerea ncrederii clien ilor s i. competent; i.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI A APARATELOR DE CNT RIT CU FUNC IONARE NEAUTOMAT
NCERC RI EFECTUATE N CADRUL LABORATORULUI:
S-au efectuat ncerc ri pentru: Societatea Comercial Freudenberg Flexibile de Frn S.R.L. Ploie ti unde s-au efectuat verific ri i s-a elaborat raport de ncerc ri pentru balan e electronice aflate pe linia de fabrica ie (3 buc.). Verific rile au fost: controlul la zero determinarea performan elor cnt ririi (exactitate) ncercarea cu tara ncercarea la excentricitate ncercarea de mobilitate ncercarea de fidelitate n cadrul Programului CALIST contract 2129 s-au f cut verific ri i s-a elaborat un raport de ncerc ri pentru balan electronic pentru dietoterapie (3 buc.). Verific rile au fost: determinarea performan elor cnt ririi (exactitate) ncercarea cu tara ncercarea de mobilitate ncercarea de fidelitate fluaj revenirea la zero stabilitatea echilibrului timpul de nc lzire Balan a electronic pentru dietoterapie

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI MA INI PNEUMATICE PORTATIVE DE UZ GENERAL - LIMP
Laboratorul de ncerc ri Ma ini Pneumatice Portative LIMP Certificat de Acreditare nr. 369-L, din cadrul INCDMF Bucure ti, are posibilitatea efectu rii ncerc rilor ma inilor pneumatice portative rotative cu putere pn la 0,45 kW, momentul maxim 10 Nm. Astfel, se pot verifica: ma ini pneumatice portative de polizat; ma ini pneumatice portative de g urit; ma ini pneumatice portative de filetat; ma ini pneumatice portative de n urubat, care dezvolt moment de n urubare continuu, cu sau f r cuplaj reglabil; ma ini pneumatice portative de n urubat, care dezvolt moment de n urubare n trepte discontinui, cu impact, cu impuls hidraulic, cu clichet; motoreductoare pneumatice i alte tipuri de ma ini pneumatice rotative. De asemenea, se pot ncerca i ma ini electrice, cu acelea i caracteristici tehnice.

Domeniul LIMP:

M surarea consumului de aer, la mers n gol

M surarea consumului de aer, n sarcin

M surarea puterii

Lista ncerc rilor acreditate n LIMP este urm toarea :


1-M 3-M 4-M 5-M 6-M surarea masei ma inilor pneumatice; 2 - ncerc ri privind respectarea cerin elor de securitate surarea abaterilor dimensionale i a b t ii radiale surarea tura iei de mers n gol i n sarcin surarea consumului de aer comprimat la mers n gol i n sarcin surarea puterii; 7 - M surarea momentului de n urubare; 8 - M surarea zgomotului

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI MA INI PNEUMATICE PORTATIVE DE UZ GENERAL LIMP

M surarea tura iei la mers n gol

M surarea momentului de n urubare

M surarea zgomotului

Dotare LIMP:
echipament pentru verificarea puterii la ma ini pneumatice portative de uz general; debitmetru; traductoare de moment dinamice; traductoare de moment statice; aparate cu afi are digital pentru prelucrarea semnalului de la traductoarele de moment; tahometru electronic; sonometru; manometru; termometru; aparatur de m sur i control: ubler,micrometru, comparator cu suport etc; bancuri de lucru

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE

LABORATOR DE NCERC RI VIBROACUSTICE - LIVA


Laboratorul (LIVA) este destinat determinarii presiunii acustice, intensitatii acustice si vibratiilor in mediul industrial si ambiental. Aparatura din dotarea laboratorului, este de ultim genera ie, marca Bruel&Kjaer, acoperind toata gama de echipamente necesare conform standardelor care stau la baza metodelor de incercare. Camera specializata pentru incercari de zgomot deasupra unui plan reflectant este construita astfel incat sa ofere o In prezent laboratorul este in curs de acreditare protectie eficienta impotriva zgomotului si vibratiilor exterioare.

Prezentare:

Tipuri de incercari:
a. Incercari acustice Determinarea zdomotului emis de aparate electrocasnice, ventilatoare si alte surse de zgomot similare; Determinarea puterii acustice a surselor de zgomot primn masurarea in puncte a presiunii acustice; Determinarea in mediul industrial a puterii, presiunii si intensitatii acustice produse de instalatii, agregate sau utilaje. Functie de specificul lor, incercarile se fac in camera acustica sau in situ. b. Incercari vibratii Masurarea si evaluarea expunerii umane la vibratii transmise prin mana de masini ghidate manual, piese vibrante, dispozitive vibrante de control; Determinarea dezechilibrului rezidual al rotoarelor rigide.

Referentiale
Incercarile se fac cu respectarea urmatoarelor referentiale: SR EN 60704-1:2000; SR EN 60704-2-7:2001; SR EN 3746:1998; STAS 7150:1977; SR EN 3747:2003; SR EN ISO 11202+AC:1999; STAS 8857:1987; SR ISO 9614-1:2001; SR ISO 5349-2:2003; SR ISO 1940-1:1994

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE


Dotari:
a.


E hipa
i rofoane

t p

tr d t r i ar a i

l l i d zgomot

Sonometr integr tor

   

reamplifi ator

ali rator gomot tip ozimetr zgomot tip Sur a acustica e referinta tip nalizor SE - it e masurare a intensitatii acustice tip ali rator pentru traductoare de intensitate acustica tip

b. c i amente entru eterminarea vibratiilor


 Kit analizor vibratii umane tip 4447 Accelerometre Calibrator pentru accelerometre tip 4294 Dispozitiv portabil de determinare a dezechilibrului

Strate ia LIVA:
Acreditarea unui laborator de incercari vibroacustice conform cerintelor directivelor UE (98/37/EC; 2002/44/EC) privind evaluarea expunerii la zgomot si vibratii a populatiei in mediul ambiental si industrial; Educarea i informarea popula iei in vederea con tientizarii privind impactul zgomotului asupra s n t ii; Dezvoltarea unui management i a unei politici a zgomotului eficiente; Dezvoltarea calific rii n domeniul evalu rii conformit ii i certific rii;

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE CERCETARE PENTRU APLICA II LASER LAL

PREZENTARE: Centrul MACROLASER utilizeaz un laser de mare putere de tipul ROFIN SINAR LASER Gmbh /Germania - 2200W i poate realiza diferite opera ii de sudare, debitare, tratament termic. Aplicarea laserului n procesele de fabricatie ofer avantaje

importante cum ar fi flexibilitatea din punct de vedere al materialul de prelucrat, al geometriei acestuia sau al modului de procesare. 1.Sistemul de furnizare a fasciculului laser: sursa laser (" 2000w; 10,6Qm); unitatea de r cire; unitatea de comand i control; magazin pentru gaze de proces; 2. Sistemul de transport fascicul laser: componente pentru deflexia fasciculului laser, tubulatura de tranport; cadru de sus inere. 3. Sistemul activ pentru procesare: cap de focalizare fascicul; modul de reglare fascicul; modul pentru gaze de protec ie. 4. Sistemul de pozi ionare i fixare. Tip laser..... RS 2000 SM Lungime de unda..... 10,6 m Interval de reglaj.... 200 -2200 W Diametru fascicul.... cca 19 mm

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE

LABORATORUL DE CERCETARE PENTRU APLICA II LASER LAL


Servicii oferite: oferite:
sudura cu laser a segmen ilor diamanta i pe corpul discurilor destinate industriei prelucratoare si de construc ii; tratament termic de durificare superficiala; depuneri de materiale dure, etc.
Disc cu segmenti diamantati sudati cu fascicul laser (Produse realizate in INCDMTM)

Strategia LAL:
Implementarea de tehnologii avansate conven ionale pentru prelucrarea prin debitare de nalt precizie cu fascicul laser; Dezvoltarea tehnologiilor robotizate de imbinare nedemontabila cu fascicul laser a produselor din industria constructoare de masini; Aplicarea de tehnologii avansate neconven ionale de sudare in atmosfera controlata.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE NCERC RI PENTRU LUNGIMI - L I L


PREZENTARE: Laboratorul de Incercari pentru Lungimi LIL are implementat un sistem al calitatii in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005. Laboratorul dispune de echipamente moderne de control pentru: a) Control dimensional: masina de masurat in coordonate 3D Leitz Reference (exactitate < 1 m); masina de masurat lungimi DMS 680 Joint Instruments (rezolutie de 0,1 m); micrometru vertical MICRO-HITE 350 Tesa (rezolutie de 0,1 m); aparat de calibrat traductoare si comparatoare OPTIMAR 100 Mahr b) Control calitate suprafata si abateri forma si pozitie: aparat pentru verificarea corpurilor de revolutie RONCORDER EC 2500 (rezolutie de 0,001 m); aparat pentru verificat rugozitatea si profil Taylor Hobson (rezolutie detector de 0,008 m / 0,5 mm i rezolutie pe Z de 0,017 m). proiector de profiluri PV-5100 Mitutoyo (rezolutie 1 m); interferometru cu laser XL-80 (rezolutie 1 nm). c) Control stare suprafata: durimetru 251 VRSA AFFRI (rezolutie: 0,1 HV-HB-HR). (rezolutie de 0,02 m).

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE NCERC RI PENTRU LUNGIMI - L I L

Tipuri de incercari: incercari:


Determinarea abaterilor dimensionale si de forma ale calibrelor cilindrice netede limitative Determinarea erorilor de indicatie ale sublerelor Determinarea erorilor de indicatie ale micrometrelor Determinarea erorilor de indicatie ale comparatoarelor analogice si digitale Determinarea erorilor de indicatie ale comparatoarelor pneumatice Determinarea abaterilor dimensionale liniare si unghiulare, a abaterilor de forma i de pozitie Incercarea de duritate Vickers

Strategia LIL :

Reacreditarea Laboratorului in conformitate cu normele in vigoare; Cresterea nivelului de pregatire a personalului operator; Dezvoltarea institutionala in vederea reducerii incertitudinii de masurare pentru satisfacerea unui numar cat mai mare de clienti. Pana in prezent in laborator s-au efectuat incercari pentru SC Automobile Dacia Renault, SC Gruppo Italiano Imballage SRL, SC Plastic Legno Romania SRL, S.C. EDICOM LIFT S.R.L.

Referentiale Referentiale :
SR EN ISO / CEI 17025:2005 SR EN ISO / CEI 17000:2005 SR EN ISO 9000: 2006 SR EN ISO 9001: 2008 SR EN ISO 9004: 2001 Standarde i proceduri specifice

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE INCERCARI DISPOZITIVE MEDICALE LIDM


PREZENTARE: Laboratorul de incercari proprietatilor fizico-mecanice a dispozitivelor medicale implantabile si neimplantabile in vederea asigurarii serviciilor de evaluare a conformitatii n acord cu prevederile directivei 93/42/EEC si a standardelor europene armonizate asociate acesteia, necesare att autoritatilor publice in procesul de supraveghere a pietii, ct si producatorilor autohtoni de dispozitive medicale, pentru indeplinirea obligatiilor lor, derivate din prevederile directivei si legislatiei nationale. 1. Echipamentul de incercare la solicitari statice HOUSFIELD de tip H10KT: viteza de lucru/apropiere : de la 0,001mm/min pn la 500 mm/min, cu increment de 0,01mm/min ; for a de lucru :de la 0,1 N pn la 10000N, cu increment de 0,1 N; cursa maxima pe vertical : 1100 mm, f r prob i dispozitive de fixare montate ; distan a dintre coloane: 400 mm ; celule de for : 250 N i 10000N; precizia de m surare a for ei: 0,5% din valoarea for ei aplicate; rata de citire a for ei de 200 ori/sec precizia deplas rii pe vertical : s0,0001 mm; 2. Echipamentul de incercare la solicitari dinamice INSTRON 8872: Forta de incarcare: de la 2N pna la s 10KN; Viteza de lucru: de la 0,005 pna la 60000 mm/min; Temperatura de lucru: de la -70C pna la 250 C; Frecventa maxima de lucru: 1 KHz; Presiune in gol: 24 bar; Presiune de lucru 207 bar

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE INCERCARI DISPOZITIVE MEDICALE LIDM Servicii oferite: oferite:
Incercari la tractiune, compresiune, incovoiere, anduranta pentru: - Dispozitive medicale implantabile pentru chirurgie ortopedica
- Dispozitive de fixare si instrumentarul aferent utilizate in chirurgia ortopedica pentru patologia coloanei vertebrale - Dispozitive medicale si instrumentar aferent utilizate in chirurgia maxilo faciala - Instrumentar aferent tehnicii chirurgicale de implantare a endoprotezelor - Componente femurale pentru protezele totale de sold

Strate ia LIDM: IDM:


Dezvoltarea capacitatii de evaluare a conformitatii din Romnia si participartea la scheme de comparari interlaboratoare prin implementarea si acreditarea unui Sistem de Management in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005 si certificarea de personal pentru a asigura efectuarea de incercari in conformitate cu cerintele directivelor europene si a standardelor aplicabile dispozitivelor medicale.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE PROTOTIPARE RAPIDA PENTRU METALE CU TEHNOLOGIE DE SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER
PREZENTARE: Laboratorul Rapid Prototyping este unic n Romnia. Laboratorul are la baz Echimamentul high-tech cu laser de sinterizare pentru pulberi metalice, care func ioneaz pe principiul realiz rii de piese din pulberi metalice sinterizate (solidificate prin topire local ) cu ajutorul unei raze laser. Geometriile abordate pot fi de natur

complex , create direct in sisteme 3D CAD data, softul instala iei permi nd materializarea acestora prin ad ugarea de straturi de pulberi succesive (cu o grosime de circa 18 microni), ulterior sinterizate. Acesta este un proces de modelare n urma c ruia rezult piese de mare acurate e i nalt i cu rezolu ie, cu calitatea suprafe elor bun aplicarea procedeelor conven ionale de turnare.

propiet i mecanice similare cu cele ob inute prin

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE PROTOTIPARE RAPIDA PENTRU METALE CU TEHNOLOGIE DE SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER Ser i ii oferite: oferite:
fabricarea de modele si prototipuri pentru produse biomedicale implantabile; fabricarea de prototipuri functionale pentru industria auto si aerospatiala; realizarea de matrite de inalta calitate si durabilitate.

Implanturi pentru neurochirurgie si ortopedie Elice de constructie speciala pentru industria auto/aeronave (Produse realizate in INCDMTM)

Strate ia LRP:
Proiectare, executie si posibilitati de testare statica si dinamica a implanturilor si a altor piese mecanice pentru industria auto si aeronautica; Executie prototipuri functionale pentru industrie, matrite, componente individualizate, implantabile biomedicale biocompatibile; Implicare in strategiile internationale, ale Uniunii Europene si nationale privind cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea prin participare la proiecte in parteneriat cu atragere de fonduri structurale.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI, TEST RI I VERIFIC RI METROLOGICE - LAITVM
PREZENTARE: Laboratorul dispune de aparatur etalon de nalt performan , sistem de climatizare pentru men inerea condi iilor de etalonare/verificare n parametrii impu i prin standarde europene i de speciali ti cu nalt calificare. Calitatea etalon rilor i verific rilor efectuate delaborator, precum i seriozitatea i competen a personalului, fac din LAITVM, unul din celemai apreciatelaboratoaren domeniu.

APLICABILITATE Laboratorul este destinat pentru etalonarea i verificarea metrologic a aparaturii de m surare i control a presiunii din dotarea laboratoarelor unitatilor de cercetare si a unitatilor de productie.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI, TEST RI I VERIFIC RI METROLOGICE - LAITVM
Laborator:
-autorizat metrologic de c tre BRML pentru activitatea de ncerc ri i verific ri pentru presiuni; cu autoriza ie BRML nr.B 28/1-07 i -acreditat RENAR in conformitate cu SR EN ISO 17025:2005 pentru activitatea de etalonare presiuni cu autoriza ie RENAR nr.LE 009.

DOMENIU DE ACTIVITATE:
ETALON RI PRESIUNI

Presiune relativa
Traductoare si transmitere de presiune cu iesire in tensiune sau curent, pentru intervale de masurare -1600 bar, cu clasa de exactitate 0,1; Manometre, manovacuummetre si vacuummetre cu afisaj digital sau analogic, pentru intervale de masurare -1600 bar, cu clasa de exactitate 0,01; Manometre, manovacuummetre cu element elastic, pentru intervale de masurare -11200 bar, cu clasa de exactitate 0,05. Traductoare de presiune pentru intervale de masurare 0,81,2bar, cu clasa de exactitate 0,1; Barometre, pentru intervale de masurare 0,81,2 bar, cu eroarea tolerata 1 mbar.

Presiune absoluta

VERIFIC RI PRESIUNI
1. Manometre pentru m surarea presiunii gazelor i lichidelor, pentru intervale de m surare -11200 bar, cu clasa de exactitate 14; 2.Manometre pentru m surarea presiunii n pneurile autovehiculelor, pentru intervale de m surare (04); (010);(020) bar, cu clasa de exactitate 1,6; 3. Aparate mecanice pentru m surarea DOT RI: presiunii arteriale, pentru intervale de 1. Stand automat de etalonare BEAMEX m surare -0300 mmHg, cu Et = 4 mmHg 2. Module externe de etalonare BEAMEX 3. Manometru cu piston si greut i MPG Budenberg 4. Multimetru digital FLUKE 0/100M ; 5. Manometru digital TLDMM 6. Aparat digital cu sond extern de presiune CPH 6200

-1/160 bar; 0/600 bar; 1/1200 bar; 0/1000 Vcc; 0/10A; -1/2,5 bar; 0/6 bar;0/25 bar.

V MULTUMIM PENTRU ATENTIE !

os. Pantelimon nr. 6 8, sector 2, Bucure ti, ROMNIA Tel/Fax: +4021. 252.30.68/69; +4021. 252.34.37 E-mail: incdmtm@incdmtm.ro Web: www.incdmtm.ro

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE INSTALATIE DE CONTROL MULTIDIMENSIONAL CU CENTRALA ELECTRONICA DE MASURARE GAMA DE OPERATII T100 (STRUNJIRE DE DEGROSARE) - STATIILE 103, 103A, 105 I 107
Lucrarea consta in realizarea unei instalatii de control dimensional ce face parte din linia de fabricatie a reperului cutie diferential piesa componenta a autoturismului DACIA LOGAN.

PREZENTARE:

Instalatia se compune din:


Masa speciala de control; Centrala CMZ200 cu program WIN2000 si modul prelucrari date statistice, inclusiv module electronice, pneumatice, interfete de achizitie pentru traductori, cu posibilitatea de transmitere de date in SUMEQ. Dispozitive de control pentru toate cele patru statii: 103, 103a,105, 107. Aparatura electrica si pneumatica de alimentare si actionare; Etaloane pentru posturile de masurare (cate 1 etalon de mediu/post de control); Soft de masurare cu programe pentru toate cele patru/trei posturi de control piesa; Teste de functionare.

Masurarea se face prin comparatie fata de etaloane. Actionarea elementelor de masurare se face pneumatic.
Pentru gama deoperatii T100 (strunjire de degrosare): Statia 103 verifica cinci diametre si patru cote axiale; Statia 103a verifica o cota axiala; Statia 105 verifica sase diametre si doua cote axiale; Statia 107 verifica un diametru si patru cote axiale. MOD DE OPERARE: Piesa se aseaza pe un dorn in primul dispozitiv; Se actioneaza o maneta ce deplaseaza caruciorul in pozitia de masurare; In aceasta pozitie un senzor pneumatic declanseaza ciclul de lucru; Elementele de masurare sunt actionate pneumatic si traductorii inductivi masoara cotele specifice; Cotele verificate sunt afisate pe centrala de masurare; Elementele de masurare se reatrag; Cu ajutorul manetei caruciorul revine in pozitia de incarcare-descarcare.

UNITATE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE ETANSEITATE (AER-AER) CARTER AMBREIAJ SI DIFERENTIAL TL4TL8-BRUT = MODIFICAT =
Unitatea de verificare este o construc ie monobloc compus din 2 instala ii de control etan eitate aer-aer pentru cartere ambreiaj la tipurile de motor TL4 (cu trac iune simpl ) i TL8 (cu trac iune dubl ). Modificarea const n ad ugirea de noi elemente de bu onare i de bridare pentru schimbarile intervenite n configura ia pieselor tip carter-ambreiaj TL4-TL8.
PREZENTARE :

UNITATE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE ETANSEITATE (AER-AER) CARTER AMBREIAJ SI DIFERENTIAL TL4TL8-BRUT = MODIFICAT =
Ciclul de lucru al instala iei este automat; Se a eaz una din piese n instala ie, pe placa de etan are a c ruciorului aferent; Se apas butonul START; Un senzor laser sesizeaz prezen a piesei n postul respectiv i declan eaz ciclul de lucru; C ruciorul transport piesa n pozi ia de verificare; Subansamblele de ap sare preseaz piesa pe placa de etan are; Subansamblele de bu onare i bridare etan eaz alezajele piesei; Celula ATEQ introduce presiunea 0,2 bar n incinta etan a piesei de verificat; Se executa verificarea pierderilor de aer (sa nu dep easc 0,25 cm3 /s); Daca piesa este bun se marcheaz automat; Fiecare din cele dou instala ii este protejat cu bariere de siguran mpotriva interven iilor nedorite n timpul func ion rii, n spa iul de lucru; n timpul m sur rii unei piese se poate introduce n cel de-al doilea post cealalt pies , aferent acestuia, pentru realizarea celuilalt ciclu de m surare.

MOD DE OPERARE

UNITATE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE ETANSEITATE (AER-AER) CARTER AMBREIAJ SI DIFERENTIAL TL4TL8-BRUT = MODIFICAT =
APLICABILITATE : Produsul folose te la verificarea etan eit ii noilor piese turnate tip Cartere Ambreiaj pentru tipurile de motor TL8 i TL4. VALORIFICARE / TRANSFER TEHNOLOGIC : Produsul este implementat la Renault Mecanique Roumanie SRL-Mioveni.

V MULTUMIM PENTRU ATENTIE !

os. Pantelimon nr. 6 8, sector 2, Bucure ti, ROMNIA Tel/Fax: +4021. 252.30.68/69; +4021. 252.34.37 E-mail: incdmtm@incdmtm.ro Web: www.incdmtm.ro

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Platforma de valorizare i transfer tehnologic este <<MicroNanoMecatronica nM>> conceput /creat prin Educa ie i Cercetare, ca suport necesar al noilor tehnologii avansate i compatibile cu cerin ele unei societ i bazate pe cunoa tere, prin care se asigur cre terea productivit ii i competitivit ii, a noului concept de nM - arhitecturat ntr-un sistem sinergetic mecano-electro-informatic i a noii Filozofii de nM - exprimat ntr-un ansamblu de tiin e inteligente i educa ionale integratoare ce constituie baza stimul rii inov rii i creativit ii.

1. INTRODUCERE

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Platforma <<MicroNanoMecatronica nM>> lansat n urm cu 3 ani; cuprinde n sintez contribu iile de Excelen ale speciali tilor/cercet torilor din institutele, universit ile i IMM-urile de profil, din Bucure ti, Bra ov, Timi oara, Cluj-Napoca, Ia i, Trgovi te, etc., n ritmul rapid al schimb rilor i al globaliz rii mondiale, al tehnologiilor avansate i nalt avansate, al armoniz rii diversit ilor i al transform rilor calitative, al inov rii flexibile i creative i al interactivit ilor cu prezentul i viitorul, din sfera cunoa terii i a cercet rii, din sfera industriilor i a serviciilor.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Platforma <<MicroNanoMecatronica nM>> antreneaz ntr-un proces complex i continuu, la nivel na ional i n viitorul apropiat i la nivel european/interna ional, Laboratoarele de Cercetare, Laboratoarele de ncerc ri, Produsele/Tehnologiile i Serviciile ca rezultate ale proceselor i proiectelor de Cercetare, Dezvoltare i Inovare, Informa iile purt toare ale Cunoa terii i Noii Cunoa teri, etc, care sus in demersurile privind atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona, Strategiilor Europene 2020 i 2030.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

n prezent Platforma de Valorizare i Transfer Tehnologic <<MicroNanoMecatronica - nM>> i concentreaz strategia configur rii i dezvolt rii noii cunoa teri, c tre valorificarea i implementarea Inov rii n Industrie, Economie i Societate, pe baza rezultatelor Cercet riiDezvolt rii, ntr-o evolu ie i dezvoltare tehnologic n acord cu Direc iile Strategice ale Uniunii Europene.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Criza economico-financiar traverseaz nu numai domeniul economic i industrial, ci mult mai dezavantajos i domeniul Cercet rii-Dezvolt rii-Inov rii, inclusiv domeniul Transferului Tehnologic datorit , n primul rnd, nefinan rii Cercet rii n Romnia i n al doilea rnd, ca repercusiuni ale acestei nefinan ri, lipsei de rezultate n Cercetare i lipsei de capital la IMM-urile poten iale ca profil.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

ci n aceste condi ii, date, nu exist "re ete minune", pentru mbun t irea transferului tehnologic, imediat, eficient i satisf c tor, fapt pentru care, trebuie plecat de la recunoa terea existen ei st rii critice a Sistemului Na ional al Cercet rii n Romnia, existen ei st rii grave a finan rii Cercet rii, existen ei dezinteresului n special pentru Cercetare ca domeniu strategic al Romniei i existen ei decalajului foarte mare ntre nivelele de infrastructur , dotare i finan are ale Romniei i ale Uniunii Europene.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Chiar i a a, avnd la baz rezultatele Cercet rii Europene, ca direc ii strategice pentru Comunitatea European i ca direc ii tehnologice avansate i nalt avansate pentru dezvoltarea economiilor i industriilor rilor europene, n Romnia, se ncearc prin diferite MIX-tehnici instrumente, de a se ine pasul la o anumit distan , abordndu-se cu proiecte de Cercetare, Programele Europene de Cercetare, n diversitatea lor, Programele Europene Suport pentru Cercetare, n specificit ile lor, i Programele Europene de Inovare i Transfer Tehnologic, n complexitatea i necesitatea domeniilor economice, industriale i sociale.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

2.

ABORDAREA EFICIENT I COMPETITIV A PROCESULUI DE VALORIZARE I TRANSFER TEHNOLOGIC

n direc ia Valoriz rii i Transferului Tehnologic n se domeniul <<MicroNanoMecatronica - nM>> propune s abord m derularea eficient i competitiv a procesului de valorizare i transfer a rezultatelor cercet rii, n etape i ntr-un nou mod de abordare: (1) a nv a s cuno ti rezultatele Cercet rii pentru domeniile cerute pe pia ; (2) a nv a s faci valorizare i transfer tehnologic n baza cunoa terii rezultatelor Cercet rii i domeniilor de pia ; (3) a nv a s monitorizezi multiplicarea industrial a rezultatelor Cercet rii n cadrul Mediului de Afaceri; (4) a nv a s existe mpreun , Educa ia-CercetareaInovarea pentru o eficien maxim , obiectiv i sustenabil .

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

n acest context, abordarea transdisciplinar i n etape a domeniului "Transfer Tehnologic", poate avea o contribu ie hot rtoare i important n instaurarea acestui nou tip de concept de valorizare. Astfel, a nv a s cuno ti rezultatele Cercet rii, semnific nainte de toate, nv area MIXmetodelor/tehnicilor/procedurilor i instrumentelor, care ajut s distingem i s select m din rezultatele Cercet rii, ceea ce este real i poten ial produs/tehnologie de ceea ce este iluzoriu i nesatisf c tor i s avem, astfel, un vector tiin ific de acces inteligent la cuno tin ele epocii noastre, la nivel na ional i european, n domeniul high-tech <<MicroNanoMecatronica - nM>>.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Este indispensabil, ini ierea, n acest domeniu pentru Platforma de Valorizare i Transfer Tehnologic, a mobiliz rii n cuno tin de cauz a entit ilor participante la bog ia spiritului tiin ific pe toate palierele sistemului na ional i interna ional, astfel: (1.1) la nivel de proiect de cercetare; (1.2) la nivel de laborator de cercetare; (1.3) la nivel de institu ie de cercetare/institu ie universitar /institu ie industrial sau economic ; (1.4) la nivel de institu ie conduc toare/coordonatoare de buget; (1.5) la nivel de institu ie guvernamental ; (1.6) etc.,

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

fondate pe comunicare i integrare, pe refuzul oric rui r spuns prefabricat i al oric rei certitudini aflate n contradic ie cu faptele/rezultatele reale, pe refuzul oric rei abstractiz ri i/sau formaliz ri i pe refuzul oric rui soi de poleial tiin ific , adic nu pe asimilarea unei mase enorme de cuno tin e tiin ifice sau cunoa teri tiin ifice/rezultate tiin ifice, ci pe calitatea celor rezultate tiin ific i a celor nv ate i nsu ite.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

A nv a s cuno ti rezultatele Cercet rii, nseamn de asemenea capacitatea de a stabili pun i ntre diferite cuno tin e/rezultate tiin ifice, pun i ntre acestea i semnifica iile lor n economia i industria romneasc , pun i ntre aceste cuno tin e/rezultate i semnifica ii i posibilit ile de transfer tehnologic n vederea asimil rii lor n multiplic ri industriale i economice.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

A adar, demersul transdisciplinar al transferului va fi complementul indispensabil al demersului disciplinar, c ci transferul tehnologic va duce la o implementare (industrial /economic ), capabil s se adapteze la exigen ele fabrica iei de mine i dotat cu o flexibilitate permanent orientat c tre actualizarea societ ii na ionale i/sau interna ionale.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

A nv a s faci valorizare i transfer tehnologic, semnific , desigur, dobndirea profesional a cuno tin elor, practicilor i MIX-tehnicilor/instrumentelor asociate acesteia, ntr-un "mediu seismic informatic" cu specializare excesiv i precis ntr-o lume n rapid transformare i schimbare, cu adev rata exigen a competi iei a c rei preocupare este de asigurare a unui nucleu flexibil n domeniu.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

A adar, a nv a s faci valorizare i transfer tehnologic, nseamn , nv area creativit ii n realizarea acestora, semnific i a face ceva nou n domeniul poten ialit ilor de multiplicare n fabrica ie inteligent cu valoare ad ugat nalt .

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Deasemenea, atitudinea transcultural i transna ional va permite asimilarea mai bun n Cultura Cercet rii Mecatronice, va permite asimilarea mai bun a rezultatelor Cercet rii, ap rarea eficient a propriilor interese na ionale, respectarea mai bun a propriilor convingeri tehnico- tiin ifice i tehnologice i unitatea deschis a pluralit ii complexe, la fel ca n toate celelalte domenii ale ctiin ei i Ingineriei Tehnice ce integreaz domeniul avansat <<MicroNanoMecatronica - nM>>.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

A nv a s monitorizezi multiplicarea industrial a rezultatelor Cercet rii n Mecatronic , semnific nainte de toate, respectarea tuturor normelor tehnico-tehnologice i economice, ce reglementeaz raporturile dintre cei care au fabricat cercetarea i cei care fabric rezultatele cercet rii , n profilul de fabrica ie al asimilatorului de produse , mpreun formnd o echip interdisciplinar , care accept principiul de a se tolera unul pe cel lalt , indiferent de diferen ele lor de opinii, adic s se navigheze prin meandrele numeroaselor procese de fabrica ie inteligent aferente asimil rii i multiplic rii industriale.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Prin experien a i atitudinile profesioniste ale monitoriz rii multiplic rii industriale, privind actorii participan i la acest proces, se valideaz n fapt n elegerea procesului de valorizare i transfer tehnologic al rezultatelor Cercet rii n Mecatronic . Acest proces de integrare i implementare a monitoriz rii multiplic rii industriale, eviden iaz n fapt, participarea cu succes, n condi iile normale, a tuturor actorilor implica i ce apar in tuturor entit ilor de infrastructur de pe toate nivelele societ ii, n plan na ional i/sau n plan european/interna ional.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

A nv a s monitorizezi multiplicarea industrial a rezultatelor Cercet rii, nseamn i a nv a s cunoa tem i s respect m ceea ce leag Rezultatul Cercet rii de Procesul de Fabrica ie , ntrun sistem inovator ce cl de te mpreun Rezultatul Cercet rii legat de Procesul de Fabrica ie, interrela ie evident a noului sistem Educa ie, Cercetare, Inovare ,cum s nv m s facem nv nd s cunoa tem, cum s nv m s facem nv nd valorizare i transfer tehnologic, cum s nv m s facem nv nd monitorizarea multiplic rii industriale i cum s nv m s facem nv nd s existe mpreun educa ia, cercetarea i inovarea.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

ntr-o viziune transdisciplinar a valoriz rii i Transferului tehnologic printr-o Platform de Valorizare i Transfer Tehnologic <<MicroNanoMecatronica - nM>> exist i o transrela ie, care realizeaz leg tura ntre etapele noului mod de abordare prezentate, ca un acoperi de ansamblu ce sprijin noul mod de abordare, n explozia noii cunoa teri, prin Cercetare i Valorizare a Cercet rii.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

A adar, platforma de valorizare i transfer tehnologic <<MicroNanoMecatronica - nM>> creat i ini iat de INCDMTM Bucure ti cuprinde o evolu ie i dezvoltare strategic , cu scopul mbun t irii permanente a valoriz rii rezultatelor Cercet rii prin Transfer Tehnologic, astfel:

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Nucleul [MicroPlatform ] de Valorizare i Transfer Tehnologic, la nivel de proiect i laborator de Cercetare, integrat ntr-o Re ea intern / local de Nuclee (Platform ) de Valorizare i Transfer Tehnologic, ce apar ine institu iei universitare, institu iei de cercetare i/sau institu iei din mediul de afaceri;

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Entitate (Microplatform institu ional ) de Valorizare i Transfer Tehnologic, la nivel de institu ie universitar , institu ie de cercetare i/sau institu ie din mediul de afaceri, integrat ntr-o Re ea institu ional de Entit i de Valorizare i Transfer Tehnologic , ce apar ine institu iei na ionale RENITT;

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

Re ea na ional de Re ele institu ionale (Platform Na ional ) de Valorizare i Transfer Tehnologic, ce apar ine institu iei guvernamentale din Romnia. n prezent Platforma de Valorizare i Transfer Tehnologic <<MicroNanoMecatronica - nM>>, se organizeaz pe mai multe direc ii principale:

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

(a)n direc ia cre rii, organiz rii i dezvolt rii Bazelor de Date de Valorizare a rezultatelor Cercet rii n Mecatronic : (a1)Baza de date de Valorizare Rezultate CDI n Mecatronic , pe Aria Cercet rii Na ionale: din institutele na ionale de CDI [INCDMTM; IMT; ICPE-CA; INOE-IHP; etc]; (a2) Baza de date de Valorizare Rezultate CDI n Mecatronic , pe Aria Cercet rii din celelalte institute de Cercetare;

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

(a3) Baza de date de Valorizare Rezultate CDI n Mecatronic , pe Aria Cercet rii din firme de Cercetare i din alte firme cu activit i n Cercetare; (b) n direc ia cre rii, organiz rii i dezvolt rii Infrastructurii i Dot rii Entit ilor (nuclee / re ele nuclee / entitate / re ea institu ional / re ea na ional guvernamental ) de Valorizare i Transfer Tehnologic a rezultatelor Cercet rii n Mecatronic din Romnia;

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

(c) n direc ia evalu rii, compar rii, monitoriz rii i select rii celor mai adecvate i adaptate Rezultate ale Cercet rii c tre Mediul de Afaceri din Romnia, cu modele, sisteme i programe informatice de prelucrare i diagnosticare decizional ;

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

(d) n direc ia cre rii, organiz rii i dezvolt rii Bazelor de Date cu IMM-uri din Mediul de Afaceri din domeniul industrial de Mecatronic din Romnia, n vederea valoriz rii rezultatelor Cercet rii i Transferului Tehnologic n economie, industrie i societate, prin scheme / matrici de procesare a informa iei : > furnizarea informa iei; > memoria de lucru; > encodarea i reactualizarea; > metacogni ia (formulare de scopuri; plan pentru atingerea scopurilor; monitorizarea n atingerea scopurilor); > etc.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

3. CONCLUZII
(a) Valorizarea i Transferul Tehnologic al rezultatelor Cercet rii n domeniul <<MicroNanoMecatronica >>, se vor realiza n procese etapizate, dea lungul unor perioade de ncercare, maturizare i dezvoltare, n compatibilitate i complementaritate cu strategiile Cercet rii n Romnia i n Uniunea European , de lung durat , respectiv 2020 i 2030;

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

(b) Vectorizarea Inov rii prin Valorizare i Transfer Tehnologic a rezultatelor Cercet rii, va avea la baz i stimularea transdisciplinarit ii, integrarea cuno tin elor i resurselor n educa ie/cercetare i tehnologie, cre terea productivit ii muncii n produc ia de cunoa tere;

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

(c) Evolu ia valoriz rii i transferului tehnologic spre interdisciplinaritate i apoi spre transdisciplinaritate, va conduce la construc ia unei viziuni globale de integronizare a noii cunoa teri, a rezultatelor cercet rii adaptate la multiplicarea lor industrial , n contextul unei gndiri moderne, globale, probabilistice, modelatoare, operatoare, pluridisciplinar i prospectiv ;

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

(d) Promovarea MicroNanoMecatronicii prin Cercetare, Valorizare, Transfer Tehnologic i Multiplicare industrial , economic i social , n Romnia, va implementa, maturiza i dezvolta specialitatea i ocupa ia de mecatronist, micromecatronist i integronist, va dezvolta fabrica ia de mecatronic , micronanomecatronic i de integronic , va dezvolta i moderniza societatea informa ional de mine.

Salonul Cercet rii / Inventika 2010 Sec iunea INTERFE E ECONOMICO-SOCIALE LA FRONTIERA INOV RII

V MUL UMESC

INCDMTM BUCURESTI dispune de:

LABORATOARE DE NCERC RI
LABORATOR DE NCERC RI A APARATELOR DE CNT RIT CU FUNC IONARE NEAUTOMAT LABORATOR DE NCERC RI MA INI PNEUMATICE PORTATIVE DE UZ GENERAL LIMP LABORATOR DE NCERC RI VIBROACUSTICE - LIVA LABORATORUL DE CERCETARE PENTRU APLICA II LASER LAL LABORATORUL DE NCERC RI PENTRU LUNGIMI - L I L LABORATORUL DE INCERCARI DISPOZITIVE MEDICALE LIDM LABORATOR DE PROTOTIPARE RAPIDA PENTRU METALE CU TEHNOLOGIE DE SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER LABORATOR DE NCERC RI, METROLOGICE - LAITVM TEST RI I VERIFIC RI

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI A APARATELOR DE CNT RIT CU FUNC IONARE NEAUTOMAT
PREZENTARE: Acreditarea unui laborator de ncerc ri dup SR ISO 17025 pentru urm toarea familie de aparate de cnt rit cu func ionare neautomat , conform SR ISO 45501: 2001: -aparate electronice de cnt rit - mod de indicare: indica ie numeric -capacitate de cnt rit: Max. 30 kg -clasa de exactitate medie III -nr. de diviziuni de verificare: max. 3000 -cu unul sau mai multe intervale de cnt rire -cu dispozitiv automat sau semiautomat de aducere sau men inere la zero -cu unul sau mai multe dispozitive indicatoare -cu sau f r dispozitiv automat de tar -interval de temperatur n utilizare:-10+400 Laboratorul se constituie ntr-un instrument de lucru activ prin care s contribuie la aplicarea corect a exigen elor comunitare cu privire la Pia a Unic a UE, n care sunt asigurate cele patru libert i: libera circula ie a persoanelor, produselor, serviciilor i capitalului.

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII:


Principala preocupare a Laboratorului de ncerc ri Aparate de Cnt rit - LIAC- este cre terea calit ii LIACserviciilor pentru care se declar competent; dobndirea i men inerea ncrederii clien ilor s i. competent; i.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI A APARATELOR DE CNT RIT CU FUNC IONARE NEAUTOMAT
NCERC RI EFECTUATE N CADRUL LABORATORULUI:
S-au efectuat ncerc ri pentru: Societatea Comercial Freudenberg Flexibile de Frn S.R.L. Ploie ti unde s-au efectuat verific ri i s-a elaborat raport de ncerc ri pentru balan e electronice aflate pe linia de fabrica ie (3 buc.). Verific rile au fost: controlul la zero determinarea performan elor cnt ririi (exactitate) ncercarea cu tara ncercarea la excentricitate ncercarea de mobilitate ncercarea de fidelitate n cadrul Programului CALIST contract 2129 s-au f cut verific ri i s-a elaborat un raport de ncerc ri pentru balan electronic pentru dietoterapie (3 buc.). Verific rile au fost: determinarea performan elor cnt ririi (exactitate) ncercarea cu tara ncercarea de mobilitate ncercarea de fidelitate fluaj revenirea la zero stabilitatea echilibrului timpul de nc lzire Balan a electronic pentru dietoterapie

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI MA INI PNEUMATICE PORTATIVE DE UZ GENERAL - LIMP
Laboratorul de ncerc ri Ma ini Pneumatice Portative LIMP Certificat de Acreditare nr. 369-L, din cadrul INCDMF Bucure ti, are posibilitatea efectu rii ncerc rilor ma inilor pneumatice portative rotative cu putere pn la 0,45 kW, momentul maxim 10 Nm. Astfel, se pot verifica: ma ini pneumatice portative de polizat; ma ini pneumatice portative de g urit; ma ini pneumatice portative de filetat; ma ini pneumatice portative de n urubat, care dezvolt moment de n urubare continuu, cu sau f r cuplaj reglabil; ma ini pneumatice portative de n urubat, care dezvolt moment de n urubare n trepte discontinui, cu impact, cu impuls hidraulic, cu clichet; motoreductoare pneumatice i alte tipuri de ma ini pneumatice rotative. De asemenea, se pot ncerca i ma ini electrice, cu acelea i caracteristici tehnice.

Domeniul LIMP:

M surarea consumului de aer, la mers n gol

M surarea consumului de aer, n sarcin

M surarea puterii

Lista ncerc rilor acreditate n LIMP este urm toarea :


1-M 3-M 4-M 5-M 6-M surarea masei ma inilor pneumatice; 2 - ncerc ri privind respectarea cerin elor de securitate surarea abaterilor dimensionale i a b t ii radiale surarea tura iei de mers n gol i n sarcin surarea consumului de aer comprimat la mers n gol i n sarcin surarea puterii; 7 - M surarea momentului de n urubare; 8 - M surarea zgomotului

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI MA INI PNEUMATICE PORTATIVE DE UZ GENERAL LIMP

M surarea tura iei la mers n gol

M surarea momentului de n urubare

M surarea zgomotului

Dotare LIMP:
echipament pentru verificarea puterii la ma ini pneumatice portative de uz general; debitmetru; traductoare de moment dinamice; traductoare de moment statice; aparate cu afi are digital pentru prelucrarea semnalului de la traductoarele de moment; tahometru electronic; sonometru; manometru; termometru; aparatur de m sur i control: ubler,micrometru, comparator cu suport etc; bancuri de lucru

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE

LABORATOR DE NCERC RI VIBROACUSTICE - LIVA


Laboratorul (LIVA) este destinat determinarii presiunii acustice, intensitatii acustice si vibratiilor in mediul industrial si ambiental. Aparatura din dotarea laboratorului, este de ultim genera ie, marca Bruel&Kjaer, acoperind toata gama de echipamente necesare conform standardelor care stau la baza metodelor de incercare. Camera specializata pentru incercari de zgomot deasupra unui plan reflectant este construita astfel incat sa ofere o In prezent laboratorul este in curs de acreditare protectie eficienta impotriva zgomotului si vibratiilor exterioare.

Prezentare:

Tipuri de incercari:
a. Incercari acustice Determinarea zdomotului emis de aparate electrocasnice, ventilatoare si alte surse de zgomot similare; Determinarea puterii acustice a surselor de zgomot primn masurarea in puncte a presiunii acustice; Determinarea in mediul industrial a puterii, presiunii si intensitatii acustice produse de instalatii, agregate sau utilaje. Functie de specificul lor, incercarile se fac in camera acustica sau in situ. b. Incercari vibratii Masurarea si evaluarea expunerii umane la vibratii transmise prin mana de masini ghidate manual, piese vibrante, dispozitive vibrante de control; Determinarea dezechilibrului rezidual al rotoarelor rigide.

Referentiale
Incercarile se fac cu respectarea urmatoarelor referentiale: SR EN 60704-1:2000; SR EN 60704-2-7:2001; SR EN 3746:1998; STAS 7150:1977; SR EN 3747:2003; SR EN ISO 11202+AC:1999; STAS 8857:1987; SR ISO 9614-1:2001; SR ISO 5349-2:2003; SR ISO 1940-1:1994

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE


Dotari:
a.


E hipamente pentr determinarea ni el l i de zgomot


Sonometru integrator

   

icrofoane cu preamplificator alibrator zgomot tip ozimetru zgomot tip Sursa acustica de referinta tip nalizor SE - it de masurare a intensitatii acustice tip alibrator pentru traductoare de intensitate acustica tip

b. Ec i amente entru eterminarea vibratiilor


 Kit analizor vibratii umane tip 4447 Accelerometre Calibrator pentru accelerometre tip 4294 Dispozitiv portabil de determinare a dezechilibrului

Strate ia LIVA:
Acreditarea unui laborator de incercari vibroacustice conform cerintelor directivelor UE (98/37/EC; 2002/44/EC) privind evaluarea expunerii la zgomot si vibratii a populatiei in mediul ambiental si industrial; Educarea i informarea popula iei in vederea con tientizarii privind impactul zgomotului asupra s n t ii; Dezvoltarea unui management i a unei politici a zgomotului eficiente; Dezvoltarea calific rii n domeniul evalu rii conformit ii i certific rii;

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE CERCETARE PENTRU APLICA II LASER LAL

PREZENTARE: Centrul MACROLASER utilizeaz un laser de mare putere de tipul ROFIN SINAR LASER Gmbh /Germania - 2200W i poate realiza diferite opera ii de sudare, debitare, tratament termic. Aplicarea laserului n procesele de fabricatie ofer avantaje importante cum ar fi flexibilitatea din punct de vedere al materialul de prelucrat, al geometriei acestuia sau al modului de procesare. 1.Sistemul de furnizare a fasciculului laser: sursa laser (" 2000w; 10,6Qm); unitatea de r cire; unitatea de comand i control; magazin pentru gaze de proces;

2. Sistemul de transport fascicul laser: componente pentru deflexia fasciculului laser, tubulatura de tranport; cadru de sus inere. 3. Sistemul activ pentru procesare: cap de focalizare fascicul; modul de reglare fascicul; modul pentru gaze de protec ie. 4. Sistemul de pozi ionare i fixare. Tip laser..... RS 2000 SM Lungime de unda..... 10,6 m Interval de reglaj.... 200 -2200 W Diametru fascicul.... cca 19 mm

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE

LABORATORUL DE CERCETARE PENTRU APLICA II LASER LAL


Servicii oferite: oferite:
sudura cu laser a segmen ilor diamanta i pe corpul discurilor destinate industriei prelucratoare si de construc ii; tratament termic de durificare superficiala; depuneri de materiale dure, etc.
Disc cu segmenti diamantati sudati cu fascicul laser (Produse realizate in INCDMTM)

Strategia LAL:
Implementarea de tehnologii avansate conven ionale pentru prelucrarea prin debitare de nalt precizie cu fascicul laser; Dezvoltarea tehnologiilor robotizate de imbinare nedemontabila cu fascicul laser a produselor din industria constructoare de masini; Aplicarea de tehnologii avansate neconven ionale de sudare in atmosfera controlata.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE NCERC RI PENTRU LUNGIMI - L I L


PREZENTARE: Laboratorul de Incercari pentru Lungimi LIL are implementat un sistem al calitatii in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005. Laboratorul dispune de echipamente moderne de control pentru: a) Control dimensional: masina de masurat in coordonate 3D Leitz Reference (exactitate < 1 m); masina de masurat lungimi DMS 680 Joint Instruments (rezolutie de 0,1 m); micrometru vertical MICRO-HITE 350 Tesa (rezolutie de 0,1 m); aparat de calibrat traductoare si comparatoare OPTIMAR 100 Mahr b) Control calitate suprafata si abateri forma si pozitie: aparat pentru verificarea corpurilor de revolutie RONCORDER EC 2500 (rezolutie de 0,001 m); aparat pentru verificat rugozitatea si profil Taylor Hobson (rezolutie detector de 0,008 m / 0,5 mm i rezolutie pe Z de 0,017 m). proiector de profiluri PV-5100 Mitutoyo (rezolutie 1 m); interferometru cu laser XL-80 (rezolutie 1 nm). c) Control stare suprafata: durimetru 251 VRSA AFFRI (rezolutie: 0,1 HV-HB-HR). (rezolutie de 0,02 m).

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE NCERC RI PENTRU LUNGIMI - L I L

Tipuri de incercari: incercari:


Determinarea abaterilor dimensionale si de forma ale calibrelor cilindrice netede limitative Determinarea erorilor de indicatie ale sublerelor Determinarea erorilor de indicatie ale micrometrelor Determinarea erorilor de indicatie ale comparatoarelor analogice si digitale Determinarea erorilor de indicatie ale comparatoarelor pneumatice Determinarea abaterilor dimensionale liniare si unghiulare, a abaterilor de forma i de pozitie Incercarea de duritate Vickers

Strategia LIL :

Reacreditarea Laboratorului in conformitate cu normele in vigoare; Cresterea nivelului de pregatire a personalului operator; Dezvoltarea institutionala in vederea reducerii incertitudinii de masurare pentru satisfacerea unui numar cat mai mare de clienti. Pana in prezent in laborator s-au efectuat incercari pentru SC Automobile Dacia Renault, SC Gruppo Italiano Imballage SRL, SC Plastic Legno Romania SRL, S.C. EDICOM LIFT S.R.L.

Referentiale Referentiale :
SR EN ISO / CEI 17025:2005 SR EN ISO / CEI 17000:2005 SR EN ISO 9000: 2006 SR EN ISO 9001: 2008 SR EN ISO 9004: 2001 Standarde i proceduri specifice

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE INCERCARI DISPOZITIVE MEDICALE LIDM


PREZENTARE: Laboratorul de incercari proprietatilor fizico-mecanice a dispozitivelor medicale implantabile si neimplantabile in vederea asigurarii serviciilor de evaluare a conformitatii n acord cu prevederile directivei 93/42/EEC si a standardelor europene armonizate asociate acesteia, necesare att autoritatilor publice in procesul de supraveghere a pietii, ct si producatorilor autohtoni de dispozitive medicale, pentru indeplinirea obligatiilor lor, derivate din prevederile directivei si legislatiei nationale. 1. Echipamentul de incercare la solicitari statice HOUSFIELD de tip H10KT: viteza de lucru/apropiere : de la 0,001mm/min pn la 500 mm/min, cu increment de 0,01mm/min ; for a de lucru :de la 0,1 N pn la 10000N, cu increment de 0,1 N; cursa maxima pe vertical : 1100 mm, f r prob i dispozitive de fixare montate ; distan a dintre coloane: 400 mm ; celule de for : 250 N i 10000N; precizia de m surare a for ei: 0,5% din valoarea for ei aplicate; rata de citire a for ei de 200 ori/sec precizia deplas rii pe vertical : s0,0001 mm; 2. Echipamentul de incercare la solicitari dinamice INSTRON 8872: Forta de incarcare: de la 2N pna la s 10KN; Viteza de lucru: de la 0,005 pna la 60000 mm/min; Temperatura de lucru: de la -70C pna la 250 C; Frecventa maxima de lucru: 1 KHz; Presiune in gol: 24 bar; Presiune de lucru 207 bar

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATORUL DE INCERCARI DISPOZITIVE MEDICALE LIDM Servicii oferite: oferite:
Incercari la tractiune, compresiune, incovoiere, anduranta pentru: - Dispozitive medicale implantabile pentru chirurgie ortopedica
- Dispozitive de fixare si instrumentarul aferent utilizate in chirurgia ortopedica pentru patologia coloanei vertebrale - Dispozitive medicale si instrumentar aferent utilizate in chirurgia maxilo faciala - Instrumentar aferent tehnicii chirurgicale de implantare a endoprotezelor - Componente femurale pentru protezele totale de sold

Strate ia LIDM: IDM:


Dezvoltarea capacitatii de evaluare a conformitatii din Romnia si participartea la scheme de comparari interlaboratoare prin implementarea si acreditarea unui Sistem de Management in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005 si certificarea de personal pentru a asigura efectuarea de incercari in conformitate cu cerintele directivelor europene si a standardelor aplicabile dispozitivelor medicale.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE PROTOTIPARE RAPIDA PENTRU METALE CU TEHNOLOGIE DE SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER
PREZENTARE: Laboratorul Rapid Prototyping este unic n Romnia. Laboratorul are la baz Echimamentul high-tech cu laser de sinterizare pentru pulberi metalice, care func ioneaz pe principiul realiz rii de piese din pulberi metalice sinterizate (solidificate prin topire local ) cu ajutorul unei raze laser. Geometriile abordate pot fi de natur

complex , create direct in sisteme 3D CAD data, softul instala iei permi nd materializarea acestora prin ad ugarea de straturi de pulberi succesive (cu o grosime de circa 18 microni), ulterior sinterizate. Acesta este un proces de modelare n urma c ruia rezult piese de mare acurate e i nalt i cu rezolu ie, cu calitatea suprafe elor bun aplicarea procedeelor conven ionale de turnare.

propiet i mecanice similare cu cele ob inute prin

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE PROTOTIPARE RAPIDA PENTRU METALE CU TEHNOLOGIE DE SINTERIZARE SELECTIVA CU LASER Ser i ii oferite: oferite:
fabricarea de modele si prototipuri pentru produse biomedicale implantabile; fabricarea de prototipuri functionale pentru industria auto si aerospatiala; realizarea de matrite de inalta calitate si durabilitate.

Implanturi pentru neurochirurgie si ortopedie Elice de constructie speciala pentru industria auto/aeronave (Produse realizate in INCDMTM)

Strate ia LRP:
Proiectare, executie si posibilitati de testare statica si dinamica a implanturilor si a altor piese mecanice pentru industria auto si aeronautica; Executie prototipuri functionale pentru industrie, matrite, componente individualizate, implantabile biomedicale biocompatibile; Implicare in strategiile internationale, ale Uniunii Europene si nationale privind cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea prin participare la proiecte in parteneriat cu atragere de fonduri structurale.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI, TEST RI I VERIFIC RI METROLOGICE - LAITVM
PREZENTARE: Laboratorul dispune de aparatur etalon de nalt performan , sistem de climatizare pentru men inerea condi iilor de etalonare/verificare n parametrii impu i prin standarde europene i de speciali ti cu nalt calificare. Calitatea etalon rilor i verific rilor efectuate delaborator, precum i seriozitatea i competen a personalului, fac din LAITVM, unul din celemai apreciatelaboratoaren domeniu.

APLICABILITATE Laboratorul este destinat pentru etalonarea i verificarea metrologic a aparaturii de m surare i control a presiunii din dotarea laboratoarelor unitatilor de cercetare si a unitatilor de productie.

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE LABORATOR DE NCERC RI, TEST RI I VERIFIC RI METROLOGICE - LAITVM
Laborator:
-autorizat metrologic de c tre BRML pentru activitatea de ncerc ri i verific ri pentru presiuni; cu autoriza ie BRML nr.B 28/1-07 i -acreditat RENAR in conformitate cu SR EN ISO 17025:2005 pentru activitatea de etalonare presiuni cu autoriza ie RENAR nr.LE 009.

DOMENIU DE ACTIVITATE:
ETALON RI PRESIUNI

Presiune relativa
Traductoare si transmitere de presiune cu iesire in tensiune sau curent, pentru intervale de masurare -1600 bar, cu clasa de exactitate 0,1; Manometre, manovacuummetre si vacuummetre cu afisaj digital sau analogic, pentru intervale de masurare -1600 bar, cu clasa de exactitate 0,01; Manometre, manovacuummetre cu element elastic, pentru intervale de masurare -11200 bar, cu clasa de exactitate 0,05. Traductoare de presiune pentru intervale de masurare 0,81,2bar, cu clasa de exactitate 0,1; Barometre, pentru intervale de masurare 0,81,2 bar, cu eroarea tolerata 1 mbar.

Presiune absoluta

VERIFIC RI PRESIUNI
1. Manometre pentru m surarea presiunii gazelor i lichidelor, pentru intervale de m surare -11200 bar, cu clasa de exactitate 14; 2.Manometre pentru m surarea presiunii n pneurile autovehiculelor, pentru intervale de m surare (04); (010);(020) bar, cu clasa de exactitate 1,6; 3. Aparate mecanice pentru m surarea DOT RI: presiunii arteriale, pentru intervale de 1. Stand automat de etalonare BEAMEX m surare -0300 mmHg, cu Et = 4 mmHg 2. Module externe de etalonare BEAMEX 3. Manometru cu piston si greut i MPG Budenberg 4. Multimetru digital FLUKE 0/100M ; 5. Manometru digital TLDMM 6. Aparat digital cu sond extern de presiune CPH 6200

-1/160 bar; 0/600 bar; 1/1200 bar; 0/1000 Vcc; 0/10A; -1/2,5 bar; 0/6 bar;0/25 bar.

V MULTUMIM PENTRU ATENTIE !

os. Pantelimon nr. 6 8, sector 2, Bucure ti, ROMNIA Tel/Fax: +4021. 252.30.68/69; +4021. 252.34.37 E-mail: incdmtm@incdmtm.ro Web: www.incdmtm.ro

OFERTA INCDMTM PENTRU INDUSTRIE INSTALATIE DE CONTROL MULTIDIMENSIONAL CU CENTRALA ELECTRONICA DE MASURARE GAMA DE OPERATII T100 (STRUNJIRE DE DEGROSARE) - STATIILE 103, 103A, 105 I 107
Lucrarea consta in realizarea unei instalatii de control dimensional ce face parte din linia de fabricatie a reperului cutie diferential piesa componenta a autoturismului DACIA LOGAN.

PREZENTARE:

Instalatia se compune din:


Masa speciala de control; Centrala CMZ200 cu program WIN2000 si modul prelucrari date statistice, inclusiv module electronice, pneumatice, interfete de achizitie pentru traductori, cu posibilitatea de transmitere de date in SUMEQ. Dispozitive de control pentru toate cele patru statii: 103, 103a,105, 107. Aparatura electrica si pneumatica de alimentare si actionare; Etaloane pentru posturile de masurare (cate 1 etalon de mediu/post de control); Soft de masurare cu programe pentru toate cele patru/trei posturi de control piesa; Teste de functionare.

Masurarea se face prin comparatie fata de etaloane. Actionarea elementelor de masurare se face pneumatic. Pentru gama deoperatii T100 (strunjire de degrosare):
Statia 103 verifica cinci diametre si patru cote axiale; Statia 103a verifica o cota axiala; Statia 105 verifica sase diametre si doua cote axiale; Statia 107 verifica un diametru si patru cote axiale. MOD DE OPERARE: Piesa se aseaza pe un dorn in primul dispozitiv; Se actioneaza o maneta ce deplaseaza caruciorul in pozitia de masurare; In aceasta pozitie un senzor pneumatic declanseaza ciclul de lucru; Elementele de masurare sunt actionate pneumatic si traductorii inductivi masoara cotele specifice; Cotele verificate sunt afisate pe centrala de masurare; Elementele de masurare se reatrag; Cu ajutorul manetei caruciorul revine in pozitia de incarcaredescarcare.

UNITATE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE ETANSEITATE (AER-AER) CARTER AMBREIAJ SI DIFERENTIAL TL4-TL8-BRUT = MODIFICAT =
PREZENTARE :

Unitatea de verificare este o construc ie monobloc compus din 2 instala ii de control etan eitate aer-aer pentru cartere ambreiaj la tipurile de motor TL4 (cu trac iune simpl ) i TL8 (cu trac iune dubl ). Modificarea const n ad ugirea de noi elemente de bu onare i de bridare pentru schimbarile intervenite n configura ia pieselor tip carter-ambreiaj TL4-TL8.

UNITATE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE ETANSEITATE (AER-AER) CARTER AMBREIAJ SI DIFERENTIAL TL4-TL8-BRUT = MODIFICAT =
Ciclul de lucru al instala iei este automat; Se a eaz una din piese n instala ie, pe placa de etan are a c ruciorului aferent; Se apas butonul START; Un senzor laser sesizeaz prezen a piesei n postul respectiv i declan eaz ciclul de lucru; C ruciorul transport piesa n pozi ia de verificare; Subansamblele de ap sare preseaz piesa pe placa de etan are; Subansamblele de bu onare i bridare etan eaz alezajele piesei; Celula ATEQ introduce presiunea 0,2 bar n incinta etan a piesei de verificat; Se executa verificarea pierderilor de aer (sa nu dep easc 0,25 cm3 /s); Daca piesa este bun se marcheaz automat; Fiecare din cele dou instala ii este protejat cu bariere de siguran mpotriva interven iilor nedorite n timpul func ion rii, n spa iul de lucru; n timpul m sur rii unei piese se poate introduce n cel de-al doilea post cealalt pies , aferent acestuia, pentru realizarea celuilalt ciclu de m surare.

MOD DE OPERARE

UNITATE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE ETANSEITATE (AER-AER) CARTER AMBREIAJ SI DIFERENTIAL TL4-TL8-BRUT = MODIFICAT =
APLICABILITATE : Produsul folose te la verificarea etan eit ii noilor piese turnate tip Cartere Ambreiaj pentru tipurile de motor TL8 i TL4. VALORIFICARE / TRANSFER TEHNOLOGIC : Produsul este implementat la Renault Mecanique Roumanie SRLMioveni.

V MULTUMIM PENTRU ATENTIE !

os. Pantelimon nr. 6 8, sector 2, Bucure ti, ROMNIA Tel/Fax: +4021. 252.30.68/69; +4021. 252.34.37 E-mail: incdmtm@incdmtm.ro Web: www.incdmtm.ro

S-ar putea să vă placă și