P. 1
i Popescu - Pancreatita Acuta

i Popescu - Pancreatita Acuta

|Views: 143|Likes:
Published by Teddy_Raluca_8916

More info:

Published by: Teddy_Raluca_8916 on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

F' -.-~ .

,

.. ,'

B. PANCREATITAACUTA
[ON GEORGES~U, EUGE~r EGRGESC(j, VALERIU SURLI1"'[' G . frecvente .cauze .sunt .reprezentate ..de ·constIinul·de:: .'. Definitie: Proces inflarnator acut al pancreasului cu extens ie locala variabila, la nivelul structurilor .. alcool ..~1.liJj3ia:·:blliara. J?r~9mJ.~~R·:~~U: ponderea .'. uneia sau . .celeilalte, .. si in" functi~" 'de' .. .invecinate saula distanja, ia nivelul altor organe si sisteme. tocadrareaacestui proces inflamator .ca" capacitatea de diagnostic etiologic [1,3].

.

~

vanaza.
..
'.

de pancreatita cronica, altfel nu reprezinta dec at exacerbare a inflamatiei cronice [I].

pancreatita acuta CPA) . presupune excluderea imagistica (tomografie computerizata, colangiopancreatografie retrograde) a modifioarilor specifice
0

·ALCOOtUL
.
.:.,

.'

.....

. .Coasumul de .alcool estecauzaa circa 30% .din pancreatitele .acute,. Mecanismul producerii .bolit·· . este necunoscut; exista mai multe ipoteze {I, 3]. . - _,teoria, refluxuluiv.ref1uxul ....ontinutului ~ cr . . .

ETIOPATOGENIE Incidents bolii este estimata

I

:duodenal prin relaxarea sfiaoterului oddi
sau refluxul biliar prin spasmul sfincterului Oddi in sistemul canalicular pancreatic, ell cresterea permeabllitatii canalelor pancreatice si eliberarea brusca a unor cantitati mari

100000 de lccuitori. In Anglia, incidenta 'este estimata Ia 38 Ia 100 000 de loeuitori; in StateLe Unite, in 1970 - 31, 3 la 100000 in 198763 l'la
. ' . 1

mtre4, 8 ~i 78;9% la

100 000 pentru barbali, 49, 7 Ia 100 OOOpentru femei.. Dupa varsta de 65 de ani 137, 7 si 130, 8 la 100 000 pentru barbati respectiv fernei; in Franta - 22 la 100000 de locuitori cu varste peste 15 ani [1-3]. Datele provin din .unitati spitalicesti diferite si depindde moduldecolectare ~i capacitatea diagnostic. Incidenta reala este dificil de stabilit ~i din cauza faptului unele forme usoarede boala pot scapa diagnostioului iar 0 parte din formele grave (circa 100/0), pot deceda inainte de stabilirea diagnosticului. ..... .. .... .... -. . .. ... ..
>

de enzime acti vate; . . - secretia unui .sue pancreatic bogat in enzime proteolitice ~i sarac in inhibitori ai

enzimelor proteolitice, care ar permite astfel
activarea intrapancreatica aenzimelor; secretia unui .. sue: pancreatic, ..... bogat. .in.

de

de

proteine, eu vascozitate

crescuta,

.§i .: posi.

ca

bilitatea precipitarii~i 'formani de obstacole

" "" 'intracanaHcuiari-seeun~.....

(dopuri de ...mu~us,.calculijsi hiperpresiune retro~da.

in ·canaliculele panoreatice

--....o__

.. ~-

Boala este ~~talnitala orice varsta, cu incide~ii maxima intre 40- §i 60 de-ani, Global, ·exista 0
afectare preponderenta a sexului masculin. La

~ teon1ftoxioo;,~etabolica:·· ::. ".

.

- . cresterea hipertrigliceridelor in ·s8J}ge cu . producerea de acizi grasi ~i metabolifi etil. .esterici ell actiup.e toxici directa asupra

birbati exis~ 0 ~cident! .mai mare a pancreatitei acut~ de etiologie etanoHcA;· desi incidenta litiazei biliareeste mai mare In randuI populatie! ferninine,
frecventa pancreatitei acutede

pancreasului.

"

ca~'fiiliaraeste'

de

'- producerea la nivelul panereasului: de '. ..radi~li· Iiberi de. oxigen co. ~fect:distructiv '

obicei, egaI! Intre cele-dous sexe [1,3]. .
N~ exista determinism _~"~~9ni~rcert at bolii desi in unele regiuni geografice poate ri ··~;relata

cu anumite obiceiuri alirnentare traditionale ...

Clasic; un ciori.sUjri cronic de alcool ar induce pancreatita croniC! -pe fondul

. ; erect toxic

..~.asupra celuleiacinare;

-: .

sa ·considera···ca

direct asupra celulelor acinare,

MortaIitatea prin pancreatita acutii variaza intre
0,9 ~i 1,6 fa 100 000 de locuitori. Factorii etiologici ai pancreatitei acute (PA) sunt multiplii. Cele mai

careia survin atacuri de pancreatiti acuta, Este dificil de sustinut 0 astfel de teorie. il;ltrucat diagnosticul de pancreatita cronies poate fi stabilit
405·

numa. odata ell apantia criteriilor cert~' de in pa ncreatitele acute de cauza biliara se pancreatita cronica . (calcificari glandulare, constata prezenta de calculi in vezic~la biliara. . Incidenta calculi lor blocati in oortiunea distala a insuficienta pancreatica exocrina si endocrine, , , ...,. rnodificari ale canaliculelor etc.) [4]. Aceste .. caii biliare principale (CBP) este de numai 3~5o/(») . mcdificari pot lipsi la .primele atacuri de . procent ell atat mai scazutcu cat intervalul dintre pancreatita acuta etanolica si numai examenul . debut si exploriirii~ specifice de depistare este mai procesul de pancrea- . histopatologic poatecertificaexisteata-unuiproces .. lung. Cakuliicaredeclanseaza . .'. . . de pancreatita cronical S]. . '_.:.:.". tita acutarealizeaza.oobstructie pasageraa ampulei lui Vater dupa care se elimina rapid in duoden . , . LITIAZA BlLIARA: Riscul .de pancreatita ..·acllUi. este . invers proportional ell dimensiunea calculilor-- 20% pentru In special microlitiaza veziculara si lltiaza coledociana, este responsabila de 30-90% :din . calculi sub 3 mm la 1·% pentru cei peste 2 ern [7]. ~ pancreatitele acute.' Procentul PA biliare variazain 'MEDICAMENTELE functie de posibilitatilede diagnosticale litiazei Reprezinta a treia cauza de pancreatita acuta biliare, in special a microlitiazei veziculare ~i (8-, 9]. Pe baza probabilitatii relatiei cauza-efeet.. .,': coledociene. Asocierea cauza-efeet este .sustinuta sunt subimpartite in trei categorii; de constatarea cii sUFirMtea colecistului si - cauza certa - utilizarea lor' declanseaza climiuarea calcul~Jor diu caile biliare extrahepatice boala §i produce recidive la 0 noua utilizare .. anuleaza riscul de recidiva a bolii [6]. Din aceasta categoric fac parte: 6-1nercaptoIneidenta aproximativa aPA de' etiologie purina, azatioprina, L-as.paragina£;a, citozinbiti_este de 6_.;_7% din'jlacienfiiw LitiatAbiliara. arabinozida, .furosemidul, diuretice tiazidice.: Riscul este mai mare la sexul masculin decat La eel estrogeni, metronidazol, tetraciclina, trime-. feminin dar global, sexul ferninin este mai toprirn-sulfametoxazol, acidul valproic; f~c.vent afectat deoareee ~i incidenta litiazei - cauza ~ orobabila -:-incidenta bolii 'este mai. biiiare este rnai mare la acest grsp. Dimensiunca si mare la indivizii care folosesc acest numarul calculilor ell diametrul sub 5 mm sunt medicament .Din ..aceasta .categoric fae .faetori independenti de- rise de producere a parte: acetaminofenul, alfametildopa.iizonipancreatitei acute [7]. .Mecanismul prin care se produce. panoreatita azida, fenforminul, procainamida, sulindacul; .. . cauze suspecte - cazuri izolate declansate, . acuta este reprezentat de obstructia papilara prin de unele medicamente. ., . ·mclav~rea unui calcul sau pri~ edemul papilar . .~ determinat de Ieziurrile provocate depassjul unui CAUZE MET_..\BOLICE ce.kul prin papila. A~ teerie este s,~uta de Acestea sunt: hiperlipemia (tipurile r, IV ~i V1- '.: CfNbtatarea prezentei Ottculiior in ma~ fecale . ~i hipercalcemia ·(biperpantth~idis~ul). HiperJipi><'· laI!este. 90~ din .. aCien!ii c~ pancreati~. acuta ~ biIkm ~t"pnnstudlJle lui.~ .care. __ COQStatat deQ1ja (\c~tA· :prjD ... "··t.on~Qtrati~~:. praeDta unui calcul inclavat':'n papli la cb.rtQlnicr(H~"iJor in Singe, .::~ 'poate duce '.1%. necropsiile unor pacienti ell pancreatita acuta. tulburari la nivelul microcirculatiei pancreatiae. . sau la eliberarea . de acizigra§i ·liberi . t~· . Desi la inceput s-a' crezut ca .responsebil de microcirculatia pancreatica (.to)". Hipercalcemia'] declansarea pancreatitei acute ar fi refluxulbiliar, printr-un canal comun bilio ... ancreatic, se pare. p actioneaza prin stimularea activarii Intrepancreatlce-j .' insa, ca hiperpresiunea intracanaliculara pancreatic a a enzimelor digestivej l l].. . prin obstructie este cea carepoate declansa TOXINE .... pancreatita acuta, Acest fapt a fost dovedit prin Veninul unui scorpion din Trinidad contine.: .... constatarea experimentala ca ligatura canalului pancreatic produce pancreatita acuta, in absents substanta intens secretagoga pancreatica care prirt refluxului bihar ~i obstacolului biliar, iar refluxul stimularea exagerata a secretiei pancreatice poat~:: biliarnu agraveaza evolutia bolii [3]. determina 0 pancreatita acuta [If
.
'.

;.

"-

. . ~.

.: . '.

.

-

:

.

-

r- ••

.

'.

. ..

.'

~a'

,

F/\CTORUL

TRAUMATIC

PANCREATITA ACUTA AUTOIfvlUNA
etiologice

Se rcfera distinctc:

la doua

circumstante

Asocierea pancreatitei

acute

ell 0

scrie de bali
sincste

.- pancrcarita acutd post-traumaticd (1-3%) intaJ nitft in contuziile sau plagile

autoimune (colangita sclerozanta dromul Sjogren, ciroza biliara

prirnitiva, prirnitiva)

abdominale Desi nu

interesarea pancreasului. toate contuziile pancreatice
ell

declanseaza 0 PA, aceasta survinc aproape constant dupa plagile pancreatice. pancreatita acutd postoperatorie « I%) apare dupa traumatism direct In cadrul interventiilor asupra pancreasului sau organelor invecinate (cai biliare, stornac, duoden, splina), fie dupa interventii asociate ell rise de hipotensiune sau embolie

cunoscuta, fiind de ascrnenea descrisa ') forma de pancreatita acuta autoimuna eu infiltrat lirnfociiar ~i plasrnocitar, eu scleroza inrensa, stcnoze canaliculare biliare si pancreatice, inflarnatic pancreatica, pancreas pseudoturnorai; tumora cefalo-

pancreatica si stenozele pancreatice si biliare pot crea confuzia ell cancerul de cap de pancreas. Aceasta forma de pancreatita acuta a fost denumita pancreatita acuta limfoplasrnocitara si se remite sub tratament cu corticosteroizi [1]. INFECTIILE Sunt Tar implicate in etiologia pancreatitelor acute «1%): infectiile virale: parotidita epidernica, virusul Epstein-Barr, coxackie, echovirusurile, varicelo-zoosterian, virusul rujeolic; infectii bacteriene: Mycoplasma pneumoniae,

arterials: bypass cardiopulmonar, transplant renal, transplant cardiac [3]. AL TE CAUZE CARE PRODUC OBSTRUCTIE ,

.

CANALICULARA.
Acestea sunt: tumorile intracanaliculare pancreatice [12, 13J, tumorile ampulare si periarnpulare, ulcerul duodena] juxtapapilar, diverticulul periampular, paraziti (Ascaris, Clonorchis), stricturi posttraumatice, pancreas divisum [14J,

Salmonella,

Campylobacter,

Mycobacter

pancreasul inelar, Tumorile pancreatice
Obstructia partiala sau totala prin tumors a canaliculelor pancreatice poate declansa 0 pancreatim acuta. Acesta poate fi un semn revelator pentru adenocarcinoamele pancreatice in 15% din cazuri, in special pentru turnorile periampulare, FOITIla clinica este usoara sau medie, Semnele de alarma sunt reprezentate de varsta In jur de 65 de ani, aIterarea starii generale, absenta semnel or biologice si radiologice de etiologie biliara, prezenta unei turnori pancreatice, leziuni focale de pancreatita la nivel corporeo-caudal, dilatatia canalului pan-

tuberculosis; SIDA poate fi asociata cu PA desi aparitia pancreatitei acute pare a fi rnai degraba unnarea infectiilor recurente, neoplasrnelor asociate sau drogurilor falosite [1,3,6, 15]. PANCREATITA ACUTA EREDITARA. (GENETICA) autosomal dominanta; apare fie prin activarea intrapancreatica a tripsinei datorita sintezei deficitare a inhibitorilor tripsinici, fie prin sinteza unei forme de. tripsina refractara la actiunea inhibitorilor tripsinei, ambele determinate de 0 mutatie genic-a. Se caracterizeaza clinic prin aparitia bolii la varste tinere, eu recidive si evolutie progresiva spre pancreatita cronica !?l asocierea eu cancerul pancreatic f 16]. PANCREATITA

en transmitere

in amonte, atrofie corporeocaudala. Pancreatita acuta rnai poate fi provocata

creatic principal

si de alte tumori pancreatice - turnori intracanaliculare papilare sau rnucinoase, tumori neuroendocrine sau extrapancreatice - metastaze ale unor cancere de san, renale, melanorn, limforn. La

AcurA

POST-CPRE

A aparut adam eu folosirea colangiopancreatografiei retrograde endoseopice (CPRE) in scop terapeutic sau diagnostic [17]. Dupa CPRE s-au demonstrat cresteri tranzitorii ale enzimelor pancreatice in ser, dar rara rnanifestari clinice. Incidenta pancreatitei acute post CPRE variaza 407

un pacient

de peste 60 de ani, In lipsa uner
unei

etiologii alcoolice sau biliare, excluderea patologii tumorale este 0 priori tate [1].

Dupa un episod de PI\.20. in lipsa etiologiei etanolice certe. Patogenia ar putea fi explicata prin cresterea presiunii intraduodenale cu refluxul enzimelor pancreatice in canalul pancreatic principal [3].' endoteliului vascular. Nu este influentata de administrarea de substante eu efect de reIaxare a musculaturii netede. chiar daca explorarea vedere traumatisrnul ampular rezultat in tentativclor repetate de cateterizare. tripsina determina activarea tripsinogenului. Stenoza oddiana produce PA recidivanta PATOGENIE Momentul initial in declansarea pancreatitei acute este reprezentat de conversia tripsinogenului in tripsina in celulele acinare in cantitati mai mari dedit capacitatea rnecanismelor naturale de inactivare a tripsinogenului [22-24]. chistele duodcnale. bazata pe .. Nu esteclan -. disfunctia sfincterului Oddi prin diskinezie oddiand. _. tripsina poate activa sisternul complementului si sistemul kinina-kalicreina. fosfolipazei A2~ carboxipeptidazei [28].afectiuni subiacente urma irnagistica nu a evidentiat litiaza. de tipul nitritilor de amil sau nifedipinei. Pe langii enzimele pancreatice. care se poate extinde ulterior 1~. 1& peste 40 mmHg. -__ caracteristicile rnaterialului de contrast. Odata activata. Distructia pancreasului de catre enzirnele active duce la eliberarea si activarea unor nq~ cantitati de enzime cu toate consecintele locale si --generale care decurg din aceasta.. duplicatia duodenala.. Presiunea bazala let nivelul sfincterului oddian este crescuta. staza capilara. ODDr (DSO) [17] Este 0 entitate patologica relativ noua. al spatiului interstitial si a.~ celuleior acinare pancreatice [30. Rolul acestui tip de DSO in producerea P A recidivante este controversat. precursorilor elastazei. idiopatice recidivante. Asocierea dintre pancreatita croniej si DSO nu a fost dovedita cert. Leziunile vasculare . Enzimele pancreatice provoaca distrugeri ale celulelor acinare care determine apari tia unei inflamatii pancreatice locale. autori recornanda C& 1!1P A. fiind recunoscute doua tipuri: disfunctia sfincterului Oddi prin stenozd oddiand. 31]. Fibroza si stenoza oddiaua indue cresteri ale presiunii bazale la nivelul sfincterului de la 15 mmHg. una dintre cele rnai acceptate teorii referitoare la posibilitatea activarii intrapancreatice a tripsino_ genului este teoria co-localizarii [25]. avand in frecventa ale canalclor pancreatice. sa fie efectuata colecistectomia laparoscopica. Factorii de rise pentru F t-\ sunt rnultipli: vo lumul ~i presiunea eu care este injectat Include PA ramase tara 0 cauza dccelabila. DrSFUNCTIA SFINCTERULUI . inj ectarea canalului pancreatic. . crescuta a pancrcatitei acute biliare. 27]. locale si la edem interstitial.intre 3 ~i 25% in functie de scopul pentru care este efectuata. Atitudinea este discutabila (6. scaderea saturati locale in oxigen si ischemie locals progresi Aceste tulburari due la . daca la nivelul pancreasului se produc fenornenq. constatarile obtinute pe modele experirnentale realizate pe animale de laborator [26.cresterca permeabilitatij. determina insuficienta microcirculatorie locala ~i _ amplifica leziunile pancreatice [32]. Eliberarea loc{lJ~z : de enzime pancreatice activate produce leziuni al~-. msa administrarea de relaxante ale musculaturii netede determina scaderea acesteia. La ora actuala. idiopatica foarte putini pacienti vor prezcnta inca un puseu de PA. cat este normal. valorile cele mai mici inregistrandu-se dupa explorarile in scop diagnostic si cele mal PANCREATITA ACUTA IDIOPATICA (15-30%) mari dupa manornctria oddiana [IS]. 19.' sfincterotomia endoscopies la pacientii cu episoade repetate de PA Ia care manornetria oddiana a pus in evidenta DSO a dus la eliminarea recidivelor. tesuturile extrapancreatice si poate deveni sistemica (29]. ANOMALU STRUCTURALE PANCREA TICO-"DUODENALE Pancreasul inelar. Unit materialul de contrast. In unele studii. . insa este rara ca incidenta (mai putin de 10%) si diagnosticul este destul de usor de stabilit clinic.21]. Apar tulburari ale microcirculatiei reprezentate pria vasoconstrictie. diverticulul duodenal sunt citate drept cauze de PA.. 408 . in alte studii nu [18].

de catre fosfolipaza A. Granulocitelc ~i macrofagele clibereaza citokine proin tlamatorii tisulara [33. dilatatie capilara irnportanta. cenusiu eu pete de citosteatonecroza. enzime Iipolitice si proteolitice.si peripancreatic.pancreasul este tumefiat. calcitonina. mai mult sau mai putin congestionat. rosu inchis sau fOZ ell pete hemoragice. glanda est~ partial sau in totalitate ocupata de un hematom voluminos si dur. microscopic: edem interstitial. Unul • dintre rnecanismele dovedite prin care se altereaza aceasta bariera este reprezentat de ischemia intestinala provocata de deschiderea sunturilor arterio-venoase din intestin ca unnare a hipovolemiei si pancreatitei. Sub actiunea acestor substante se produc tulburari rnicrocircuIatorii grave eu tromboze si hemoragii care due la intracelulara a calciului. hemoragice. Aparitia sindromului de raspuns inflamator sistemic (SIRS) este determinata probabil de enzimele pancreatice activate Exista doua tipuri morfologice de pancreatita acuta: edernatoasa si necrozanta [6. morfologice) care impiedica in mod normal translocatia bacteriana din intestin. uneori suprafata glandei este brazdata de travee negricioase. lobulatia mai accentuata. Insuficienta renala a fost explicata hipovolemie si hipotensiune [39]. PA necrozantd prezinta urmatoarele aspecte: macroscopic: pancreasul apare rnarit de volum. Pe sectiune. mctaboliti ai acidului arahidonic (prostaglandine. necroza parenchimului pan409 . 20): PA edematoasd . o parte din pacientii eli pancreatita acuta dezvolta cornplicatii sistemice eu aparitia de insuficiente viscerale. hiperlipidemie. 34]. Activarea complernentului de carrc tripsina determina recrutarea de macrofage ~i de Ieucocitc polirnorfonucleare. uneori toata (fosfolipaza. fixarea calciului de catrc complexele alburnina .. Patogenia hipocalcemiei este multifactoriala si include formarea de sapunuri de calciu. infiltrat infla- - Insuficienta cardiovasculara este cauzata de depresia rniocardica provocata de aparitia 10 circulatie a factorului depresor miosardic ~i a socului determinat de peptidele vasoactive. 6. . eu sange partial bemolizat si sfaceluri glandulare. hipoglicemie. 8). bacteriologice. aspectul cenusiu corespunde necrozei lobulilor pancreatici. necroza tesutului adipos intra. Cand hemoragia intraglandulara este importanta. prin gJanda este infarctizata. ell aspect si coloratie variabila.) si de citokine (factorul de necroza tumorala. radicali liberi de oxigen care depasesc capacitatea locala de protectie a antioxidantilor [35. glucagon). infiltrat inflamator. fiind transformata intr-o magma sangeranda) de culoare cenusie. 36J. un component major al surfactantului pulmonar. Insuficientele metaboIice sunt reprezentate de hipocalcernie. necroza tesutului adipos intra sau peripancreatic. responsabile de arnplificarea leziunilor locale si la distanta. Aparitia lor nu poate fi anticipata pe baza gradului de extensie al necrozei saLL din prezenta sau absenta acesteia. elastaza. Necroza tesutului adipos peripancreatic sau la distanta poate fi prezenta san absentii. aspectul galbui necrozei tesutului adipes. In cursul pancreatitei acute se poate produce 0 alterare a barierei complexe (imunologice. tripsina etc. hiperglice- mater ell Ieucocite poiimorfonucleare si limfocite. turgescent. interleukineie 1. iar eel rosietic zonelor hernoragice. (factorul de necroza tumorala. factorul de acti yare trombocitara) care sunt eliberate in circulatie (38]: ARDS (sindromul de detresa respiratorie acuta) este detenninat de trombozele microvasculare si de digestia lecitinei. alterarea balantci hormonale (horrnonul paratiroidian. Acesrea local radicali acizi ~i ar putea mie cu sau lara cetoacidoza. care-i dau un aspect mannorat. ANATOMIE PATOLOGICA acizi grasi. Microscopic se constata: edem interstitial care disociaza lobulii si acinii pancreatici. translocatia produeerea de necroze locale [37}.de ischemie-reperfuzic ar putea produce eiibera citokine pro-inflarnatorii In circulaue. parenchirnul pancreatic are aspect de mozaic: . factorul de activare trornbocitara si leucotriene).

de la simp la dilatatie a segmentului supraduodenal.HDS) sau perforatie. . Calea biliara prinei pala poate fi afectata in grade variate.edern si congestie cerebrala. eu sau rara calculi. hemoragii menin- si perforatiei. care pot evolua spre sangerare (hemoragie digestiva superioara . sindroame nant este fi usor confundata ell alte abdominale acute. extrern de grave. pana la cornplicatii grave de tipul necrozei biliara.D." ruptura varicelor esofagicne. al carei moment de aparitie venei porte si hipertensiune portals eli 410 . anevrisrne ale venei splenice. colon): gastrite si/sau duodenite ell la nivelul rinichiului se intalnesc leziuni combinate. care va deterrnina 0 necroza eu excludere corticala. la nivelul ligamentelor hepatice si a marelui epiplon. grcu de stapanit. toase si/sau interstitiale.creatic propriu-zis (celule acinare. infarcte miocardice prin trornboza coronariana. Sirnptomul domidurerea. poate fi uneori congestiva ~i atona. Deoarece s-a demonstrat di hernoragia este prezenta inconstant. alteori destinsa. pancreatita este 0 leziune pot suprarenale edem fi de ~1 focare leziuni morfologice intra-abdominale . cardio-pericardice . cat ~i la segmente aflate la distants mezenterului (jejun. . care se pot transforma in abcese. . {lieu . extrem de grava.I_ renuntat la denurnirea de pancreatita acuta necrotico-hemora .revarsatul enzimatic pancreatic In spatiul H. bogat In enzime pancreatice. S-(.la nivelul ficatului pot fi intalnite leziuni de tip angiocolitic sau focare de necroza intrahepatica de tip infarct. eli lichid de aspect serohematic. sunt peritoneul infiltrate. urerere.eongestii pulmonare ~i in special revarsate pleurale. stornac).revarsat in enzime. Vezicula biliara. interesand glomerulii. hemoragie si necroza) sunt similare eu cele provocate de trips ina in toate tesuturile. cu aspect de colecistita acuta si evolutie spre gangrene si perforatie. citosteatonecroza ~i revarsate pericardice eli lichid sera-hematic.. cerebrale . glande suprarenale) determinand iritatii ~i lcziuru ale acestora. se de citosteatonecroza la baza si mezocolonului. tubii renali si interstitiul. Leziunile viscerale extraabdominale potfi: pleuro-pulmonare . Celulita retroperitoneala. moment in care se poate In face eu exactitate acuta diferenta pot aparea intre eele doua forme. alte leziuni: leziuni de citosteatonecroza la nivelul maduvei osoase. hematoame parietale la nivelul duodenului. geale. de remarcat ca leziunile cerebrale (edem.S retroperitoneal se infiltreaza in jurul tuturor pnn Cele doua forme anatomo-patologice sunt formatiunilor anatomice ale accstuia (vase rnari. sau unnate - de peritonita eolecti{'" biliare celulite retroperitonale la nivelul splinei si sisternului port: infarcte si rupturi splenice. cu stenoze secundare obstructive. consecutiva grefarii microbiene secundare. celulele sistemuiui canalar pancreatic). artrite eu lichid eu activitate lipazica si triptica crescuta.miocardite parenchima- - ulceratii acute multiple. necroza Ia nivelul hernoragica. leziuni necrotico-hemoragice cerebrale. leziuni cutanate si musculare. trornboze ~i rupturi ale venei splenice tromboza sau ale confluentului spleno-mezaraic. bogat constata pete parietal. TABLOU CLINIC Tabloul variabil si clinic a1 pancreatitei poate acute este foarte degenerescenta rnielinica. ileon.glomeruli lara sange". sirnilara celei din socul arsilor. tesut nervos sirnpatic. intraperitoneal extrapanereatiee: sero-hematic. . visceral si mezourile edematiate si congestionate. perforatii jejunale sau colice: . glandelor sangvine. in tensiune. bogat in enzime pancreatice. Leziunile sunt deplin constituite la 3·-4 zile de la debut. tromboze vasculare si hemoragii intraparenchimatoase. inta~!nite sufuziuni complet diferite si nu reprezinta stadii evolutive ale aceleiasi boli [40J.la nivelul tubului digestiv atit la segmentele din imediata vecinatate a pancreasului (duoden. insulele Langerhans. rinichi. realizand 0 nefrita tubulo-interstitialii cu . mai frecvent de partea stimga.

cu constituirea cornplicatiilor supurative [40]. Cauza poate fi reprezentata de durerea intensa sau inflamajia peretelui posterior gastric. Examenul abdomenului evidentiaza distensie abdorninala uniforma sau localizata In epigastru.:-.. rezultat al hiperkineziei jejuno-ileaie. Examenul clinic ofera date variabile ca tip si grad de intensitate. rapids dar nu atit de brutala ca durerea din perforatii Ie viscerelor lipseste Ia debut. Durerea este insopta de greata si de varsaturi in circa 90% din cazuri. Cianoza poate fi prezenta de In cazurile grave. cstc totusi prezenta 0 usoara rezistenta musculara. apsrarea musculara semnifica focarelor ca iritatia peritoneala determinata de prezenra exudatului peritoneal bogat in enzime proteolitice sau chiar suprainfectat. semnifica suprainfectia necrotice pancreatice sau extrapancreatice. \.' "'' . Ocaziorial. matitatea hepatica este prezentii. iar febra de tip oscilant care apare dupa ziua a 7-a de boala. refractara fa antialgice. Venele de la nivelul tegumentului pot fi de asemenea colabate din acelasi motiv. vaneze cu in torentul circulator a proteinelor si enzimelor rezultate din autodigestia pancreatica . Localizarea este in intreg abdomenul superior. Starea generala este de regula alterata. hipocondrul drept si/sau st~ng) sau 0 impastare transversals supraombilicala in functie de localizarea si intinderea Ieziunilor necrotice. colica biliara sau ulcer peptic). secundare eliberarii de histamine [I]. care sunt imobili~'pin cauza ca cea mai midi miscare Ie accentueaza durerea. Varsaturile pot fi abundente. in hipocondrul drept sau. dar nu incoercibile.. Tulburarile de tranzit sunt constant prezente si se manifesta In cele mai multe cazuri ca un sindrom ocluziv datorat fie unei ocluzii dinamice reflexe.I' . Respiratia abdorninala este prezenta. fiind prezenta In perioada stare. Durerea care tine numai cateva Ore dupa care dispare sugereaza alta boala (exernplu. ~~~~. Intensitatea poate sa pozitia. rep etate . Percutia epigastIuiui.lteej tulburarile de tranzit se materializeaza printr-un sindrom diareic. Pacientul ell pancreatita acura este agitat. hipocondrului drept si stang este dureroasa . in hipocondrul . fiind descrise puncte dureroase patognomonice: ." constituie momentul de debut a! bolii.febra pclipeptidica". Matitatea deplasabila pe flancuri traduce prezenta revarsatului peritoneal. eu pliul tegumentar persistent ca unnare a hipovolemiei ~i deshidratarii extracelulare. Tegumentele si mucoasele pot fi uscate. uneori in coma. ell de valori aseptica. Persistenta febrci este un semn de gravitate. fiind determinata de citokinele proinflamatorii. bolnavul anxios. nu fecaloid.. continutul este gastric sau duodenal. durcrea este insuportabila. fie unei ocluzii mecanice adevarate inalte prin comprimarea D2 sau a unghiului duodenojejunal de catre pancreasul mzrit de volum . Frecvent. durerea creste progresiv In intensitate si necesita careva ore ca sa atinga rnaximul de intensitate. Palparea pune in valoare durerea provocata.SoC. In general.. se insotesc de eructatii ~i nu arnelioreaza durerea. pe fondul distensiei abdominale Iocalizate sau generalizate. Debutul este brusc. intre 37.. Uneori percutia poate evidentia 0 zona de 411 . Instalarea durerii este brusca.'. constants. de regula intr-un context de suferinta biliara sau de consum cronic de alcoo! [6]. Daca este prezents. deshidratate. Febra poate fi prezenta In faza acuta a bolii. Palparea obiectiveaza durerea difuza vie in epigastru si hipocondrul stang si/sau 0 impastare localizata In epigastru.semnul clopotelului (Mandel). semn important deaiferentiere ell ulceruI gastroduodenal perforat. \. pot dura ore intregi.stang. Icterul sclerotegumentar apare ca urrnare a obstructiei biliare sau unei afectiuni hepatice asociate.S-38. uneori. hipocondruI drept sau stang. semn util diagnosticului diferential eu 0 peritonita. Este posibila ~i localizarea In hipogastrn explicate prin progresiunea rapids a exudatului pancreatic prin firida parieto-colica stanga. hipertermie determinara Este 0 de patrunderea cavitate. eu sehimbari dese de pozitie In cautarea unei pozitii antalgice pe care nu reuseste sa 0 gaseasca spre deosebire de pacientii cu perforatii ale viscerelor cavitare.punctul Mayo-Robson (unghiul costo-vertebral ._~_I i~"~ . epigastrica. Iradierea durerii In bara catre spate apare la circa jumatate din pacienti. stang) si punctul Mallet-Guy (subcostal stang). apararea si contractura musculara lipsesc in pancreatita acuta.

r- hepatomegalia. Alte senme: . Fa!a de aIte forme de ~OCJ socul pancreatic are cateva particularitati definitorii: . eliberarea ill' circulatie a unor vasodiiatatoare si hipvtensoar~. [3]. pulmonate.. xantoamele si lipemia retinalis hipertrigliceridemie. eu leziuni rniocardice. ileusului obiectivat paralitic ce insoteste pancreatita prin absenta zgomotelor hidro-aerice. urina.~. dispnee. semne de revarsat pericardic.si ..5-2 ern diarnetru"". Cumnd 0 renale si anoxie. semne respiratorii: tahipnee. oliguria cu albuminurie si sediment urinar patologic (cilindrurie. febra. iritatia rnarilor plexuri nervoase si/sau confuzie. dezorientare. mezourilor si epiplooanelor. datorita dcscarcarii de histamina. colapsul cardio- mezocolonului Ascultatia prezenta acuta. . prezenta echirnozelor pe flancuri (semnul Grey. edem al tubului digestiv. Socul pancreatic este un soc complex. ingro~i rea tecilor palmare evoca etiologia alcoolic~rr . edem retroperitoneal.Turner) sau periombilical (semnul Cullen) la debut indica 0 pancreatita acuta necrotica severa. . Tuseul rectal si/sau vaginal cste ncgativ in majoritatea cazurilor. traduce hepatice. distale.. Se datoreaza substante patiei enzimatice. dar reprezinta un criteriu de prognostic gray. enzimele pancreatice serice si urinare. realizand 0 nefrita tubulo-interstitiala.. Dispar la finalul atacului acut de pancreatita tromboflebita a membrelor inferioare. semne neurologice: sornnolenta. . ~1 hipotensiunca fiind elernentele principalc [38]. o coafectare renala ce insumeaza actiunea . Se datoreaza limitarii miscarilor respiratorii induse de durere si distensia abdorninala. Ieucociturie ~i hematurie). sub forma unor noduli de 0. poliartrita. care apar de obicei 1a nivelul extremihitil~.exudate pleurale si pericardice. hipotensiune cu tendinta la colaps. angioamele stelate. INVESTIGATIILE PARACLINICE .. coma.. fese. ... care antreneaza ischemia functionala a cortexului renal. gravitatea deosebita datorita sumarn urmatorilor factori fiziopatologici: spolierea vascular Sernne generale in pancreatita acuta grava: semne cardiovasculare: tahicardie > 100 batai/min. en cefalo- abdominale prin distensia capsulei pancreatice si/sau prin actiunea directa a enzimelor pancreatice. · diaree etc.. tulburarilor hidro-electrolitice si/sau sindromului infectios. pierderi hidroelectrolitice prin varsaturi.' . pleurale importanta a organismului de velum circu- lant (30-40%) prin: exudat sero-sanghinolent intraperitoneal. . 412 . pancreatice transvers. Semne neobisnuite: necroza grasoasa subcutanata nodulara. mati tate bazala pulmonata. abdomenului consfinteste situata transversal Socul (15-50%) este franc manifest in special secundara difuziunii proteolitice intre foitele in formcle necrotice severe. colapsul circulator. .:1i.. produsi de secretie pancreatica in ser . pielea capului.' . determinata de distensia transvers. sau evidentiaza sensibilitatea .coloratia rosie a fetei. si bombarea Douglasului. trunchi. renale. care compromite functia renala "prin scaderea perfuziei . cerebrale etc..} _''. serie de teste utile pentru diagnos : coagularea diserninata intravasculara. respiratie superficiala.1 amploarea fenomenelor hcrnodinarnice. sevrajului consumului de alcool. revarsatele procesele pneumonice.hipersonoritate superior reflexa a colonului enzirnclor In abdomenul (scmnul Gobiet). intalnita in 50-60% din cazuri. conjugata a trei mecanisme patogenice: actiunea directs a enzimeIor pancreatice asupra parenchirnului renal.~ . contrastand in mod evident cu gravitatea . (histamine si kininele plasmatice) si coafectarea piuriviscerala secundara toxemiei enzirnatice. Daca apar tardiv CIa 3-4 zile de la debut) valoarea diagnostica este mai putin importanta. ca expresie a prezentei exudatului peritoneal. dar exprimarea sa clinica este dominata de hipovolernia acuta.

VSlf-uI poate atinge valori mari In formele necrotice.valori ridicate (15 000-20 000). ."" . Amilazele serice mai pot fi normale in pancreatitele acute eu hipertrigliceridernie datorita prezentei unui inhibitor al amilazelor. Alii produsi de secretie pancreaticd nonenzimatici: PAP (pancreatitis associated protein) si PSP (pancreatic specific protein) au 0 sensibilitate similara cu testele obisnuite. Alte boli care pot determina hiperamiJazemie sunt: complicatiile pancreatitei acute. Sensibilitatea si specificitatea lipazemiei este de 94~/o. ~i respectiv 96% . elastaza. cancerul pulmonar. Sensibilitatea si specificitatea arnilazemiei este de 83% si respectiv 88%.. Din pacate sirnpla crestere a valorii serice nu este 1OO~o specifica. . dar are valoare de test evolutiv in necrozele infectate. chistele ovariene. valorile peste 2 g %0 indica de regula un prognostic defavorabil [20].!!·~ .20]. Are 0 specificitate superioara datorita faptului ca lipaza serica este in mare: majoritate de origine pancreatica In timp ce amilazemia poate avea rnai multe surse..Exista situatii In care amilazemia poate fi normala sau minim crescuta in pancreatitele acute fulminante.. Hematocritul >47% poate semnifica prezenta unei pancreatite acute severe. chistele pancreatice. Amilaza urinara [amilazuria) crescuta este. ENZIMELE PANCREA TICE Dozarea amilazei pancreatice serice (izoarnilaza puncreatica) este un test rapid. Persists in ser circa 3-5 zile. alte teste. fosfatazele alcaline ~i colesterolul crescute) reprezinta 0 baterie de teste utile pentru precizarea Sindromul originii rnecanice.f f:' :. expresia filtrarii glomerulare a amilazelor serice in concentratii crescute ~i lipsa reabsorbtiei tubulare. nivelurile urinare crescute sunt un indicator de PA grava [41].. sarcina extrauterina rupta si salpingita acuta. Glicemia.' tumorile pancreatice. Alte enzime pancreatice (fosfolipaza A si A2. Hipocalcemia . TAP (tripsinogen activation peptide) fiind un produs de activare al tripsinogenului in tripsina poate detecta PA. boli ale glandelor sali yare. Hemoleucograma arata de regula 0 hiperleucocitoza cu . la bolnavii cu pancreatite cronice deoarece celulele acinare s-au imputinat din cauza atacurilor repetate distructive. Din aceste motive sunt luate in considerare cresterile amilazemiei la peste trei ori valorile normale [6. Dozarea izoamilazei pancreatice ~i a arnilazei urinate nu contribute eu nimic in plus la diagnostic fata de lipazemie. perforatiile viscerelor cavitare. perforatii de viscer cavitar. simpiu si ieftin. dar pot fi utile in aprecierea prognosticului deoarece inregistreaza valori rnai mari in prime Ie 24 de ore in PA severa decat in formele usoare..constanta. ribonucieaza) nu si-au dovedit eficacitatea ca teste de rutina In diagnosticul PA. lipaza carboxilesterica. hemolitice sau celulare a icterului care insoteste pancreatita acuta. tripsina. Valorile crescute ale amilazuriei persista mai mu1t decat cele ale amilazemiei. Creste din prima zi si se mentine in ser ceva mai mult decat amilazcmia. Insulele Langerhans sunt de regula mult mai rezistente fata de actiunea enzimelor proteolitice decat Cestui tesutului pancreatic. nu 'este un test specific. Specificitatea lipazemiei este dirninuata de cresterea ei in alte afectiuni: insuficienta renala grava. Lipazemia. calciului ill formarea leziunilor de citosteatonecro413 . biologic at icterului mecanic (bilirubinemia ere scuta pe seama celei directe. aIte tumori. infarctul entero mezenteric . apendicita acuta. oreionul. Determinarea tripsinogenului 2 pe bandeleta urinara ar putea fi un test util in serviciul de urgenta pentru exc!uderea diagnosticului de pancreati ta acuta avand in vedere valoarea sa predictiv negativa de 99% (6]. dar lara specificitare. alcoolul. poate identifica hiperarnilazemia in aceste cazuri. colecistita acuta. utilizarii . litiaza coledociana. - marker! nespecifici ai inflarnatiei. se datoreaza.~ensibilitatea acestui test este intre 85 ~i 100%. carboxipeptidaza A. Dilutia seriata a serului . exacerbarile acute ale pancreatitei cronice. In pancreatita acuta titru! scric creste ia J 0--12 or~ de la debut si apoi este rapid eliminate din sange (tirnpui de injumatatire este de 10 ore). Hiperglicemia la un holnav tara un diabet cunoscut in antecedente are valoare diagnostica si prognostica.

we Iombare. bolii. Desi ecografia nu este cea mai performanta metoda pentru necrozate. Astfel. Ecografie abdominala: pancreas marit de volum difuz conturat . secretiilor la nivelul plagi i operatorii. aspiratiilor digestive. usor compensata prin administrarea de K+ sau hiperpotasernie. dcoarece norrnalizarea In dinarnica ami lazerniei. ambele calcificari destinse de in aria de a pancreasului.--------. . astfel. spre deosebire de CPRE. opacitate de 'inaltime 'colon.variatiile Na~. este mari hipoecogen. 2).aspect de PA edematoasa. etc.. rara semnificatie prognostica.5). renale acute. pericardi til. . care are rise de agravare a PA. 50. condensate pulmonara. difuz si veziculara. calculi biliari radioopaci. variabila situata intre stomac continut si gazes. pleurezie bilaterala sau I111mai stanga. rar dreapta. Poate diagnostica si aprecia evolutia unui poate oferi cateva indicatii de ordin prognostic. valoarea dubla rata de normal (> 10 mg%) la 24-48 ore de ia debut sernnifica prezenta unei pancreatite acute severe [6]. este In primu1 rand utila pentru diagnosticul diferential eli peritonitele acute prin perforatia viseerelor cavitare (pneumoperitoneul) [1. za. RADIOCiRAFIA globala. a calciului hipocalcemia 0 este un test persista ~i dupa hipoelectroliternie - Ionograma arata de regula semne ind i recte: distensia gazcasa a bulbului duodenal: disrensia primei anse jejunale . si 50. folosirea EE ar determina scaderea nurnarului de CPRE-uri diagnostice.10NARA acute: hiponatremia cstc consccinta picrderilor lichidiene in sectorul Ill. Ureea sanghind este constant crescuta ca urmare a insuficientei.utie Iimitat. ell semnificatie prognostica severa. care pot fi evidentiate pe 0 radiografie abdominala simpla: semne directe: marirea umbrei pancreasului situata in fata primelor vertE. pseudochist pancreatic peripancreatice a bolii sau a poate fi uneori utila (fig.4. Marelc merit at acestei explorari este ca. a hemolizei si insuficientei renale acute. insa este mai putin utila in pancreatita acuta. rar. urmarirea util. • aprecierea extensiei necrozei pancreaticc. vizualizarea pancreasului este t si In ambele sensuri: hipopotasemie datorita pierderilor ionice in cadrul hipoelectrolitemiei globale. sugerand 0 pancreatita acuta de origine biliara. importante secundara care au pierderilor hidro-elcctrolitice pancreatitei loc in evoluria PUL~. deoarece apare ca urrnare a eliberarii K+ 1a nivelul tesuturilor dificila sau irnposibila din cauza meteorisrnului Cand poate fi vizualizat. . eu mentiunea ca hipoclorernia este Poate evidentia ascensionarca hernidiafragrnului. DIAGNOSTIC IMAGISTIC PADIOGRAFIA ABDOMINALA SIMPLA Are 0 conuil. Proteina C reactivd. ascita. tulburarilor electrolitice si catabolisrnului proteic. Potasiul peritonitice poate suferi variatii ECOGRAFfA ABDOMINALA La debutul abdominal. Figura 50. < ECOGRAFIA ENDOSCOPICA Ecografia endoscopies (EE) are rezolutie supe~ rioars ecografiei transabdominale. atelectazie bazala. 414 proiectie este 0 metoda neinvaziva de diagnostic a litiazei coledociene. clorul urmeaza . pierderilor prin varsatura. Poate detecta litiaza dilatatia CBP."ansa scntinela": distensia gazoasa a colonului transvers. de infectare prin introducere de genneni In caile intrapancreatice. . desi nu este specifics pentru pancreatita acuta. Existatotusi cateva semne directe si/sau indirecte. mult mai accentuata in forrnele pseudoocluzivc.: diagnosticului de pancreatita acuta.4 [6 J.i 'in stabilire. reactant de faza acuta.

Avand In vedere I~a unele cornplicatii se pot. de exemplu pseudochistul de tratament conservator. 2.5. Contraindicatiile sunt reprezentate de alergia grava la substanta de contrast (soc anafilactic. hipotensiune.aparitia cornplicatiilor. Ecografie ~i in spatiul pararenal Figura abdorninala: fuzee peripancreatice anterior stang . NUCLEARA Sub rezerva Este superioara CT-ului in analiza morfologiei pancreatice ~i extrapancreatice. detresa respiratorie).la internare daca daleje clinicc ~i biologice nu au perrnis stabilirea . Momentul executarii examenului tornografic poate n. MAGNETICA. 20.ii. lirnitand La debut: -. pancreatic. la pacienti i eu pancreatita acuta severa dupa scorurile bioclinice Ranson sau APACHE It care nu prezinta 0 ameliorate clinica ev idcnta dupa 72 de ore de tratarnen t medical. ar putea fi utilizata cu precadere la pacientii eu insuficienta renala dat fiind faptul ca foloseste 0 substanta de 415 . eventual administrat si pe cale orals concomitent. conform careia substanta> de contrast iodata ar agrava necroza pancreatica nu a fost dovedita. Urmiirirea CT' 1. . . La pacientii eu insuficienta renala cronica (IRe) cronies in program de dializa poate fi utilizata.. durere. Astfel nu mai este necesara repetarea CT decat daca apar modificari in sensul unei evolutii clinice nefavorabile. accesibilitatii.43]. schirnbare in tabloul clinic al pacientului ce indica aparitia unei cornplicatii.bl!' ~~\" aceasta metoda numai la intcntiile terapeuticc N u este ind icata pentru diagnosticul pancreatitei acute. Teoria . . Intlicatiile propose sunt [43 j: diagnostic clinic incert (primclc 72 ore). gice pancreaticc si peripancreatice. -. brusc indicand aparitia (febra. . REZONANTA . absents raspunsului terapeutic dupa 72 ore asimptomatic. Tehniea uzuala este cea a TC spirale cu injectie intravenoasa de contrastant iodat.a aproape - Scor Ranson > 3 sau APACHE II >8.pancreatita acuta necrotico-hemoragica. repetarea tomografiei cazul in care explorarea clinica Inrautateste apoi unei complicatii TOlvfOGRAFIA COMPUTERIZATA Tornografia cornputerizata (TC) este cea mai importanta explorare imagistica pentru diagnosticul pancreatitei acute ~i a cornplicatiilor intraabdominale. scaderea hematocritului). excJuderea altor cauze de abdomen acut chirurgical. 42. cu index de severitate cornputer-tomografica intre 0-3 recomanda numai daca exista 0 se zilclc 3-4 de la debut [42j. intoleranta pentru alirnentatia orala.clinice de pancreati til acuta se vera. Evolutia favorabila din puuct de vedere clinic corespunde cu evolutiu favornbila a modiflcarilor mortolo.diagnosticului de PA si exista suspiciunea bolii. . costurilor si a standardizarii protocoale lor de examinare ar putea fi propusa In locul tomografiei computerizate. hiperamilazemie + semne . se poate efectua un CT .la iesirea din spital pentru a verifica evolutia leziunilor de grad D-E [6. Maxirnul de informatii despre remanierile morfologice pancreatice si peripancreatice suet obtinute 'in computerizate in initial a a aratat 0 pancreatita acuta de grad A-C..pacientii conservator dar starea care prezinta generals sub 0 tratarnent ameliorare medical se 50." . la . daca aspectuI tomografic initial a fost de grad D-E eu scor de severitate computertornografic intre 3-10 se indica repetarea CT dupa 7-10 zile. dezvol. insuficienta renala eu creatinina peste 2 mg/d1. De asemenea.

tubara rupta.. cand durerea abdominala si varsaturile pot fi atribuite interventiei chirurgicale recente. pancreapentru hipotennie. pancreatitei permitc diagnosticul canaliNu este culare pancreatice si al litiazei coledociene pcntru care poate deveni utilizeaza substante. PARAC£NTEZA DIAGNOSTICA. posibilitatea unci P A. si revarsatele biliare i~. fi ind trecuta eli vederea. 'nucleara este superioara foarte redusa [6). rupturi ale. trebuie ca acesta sa fie luat in considerare. dar cu colaps cardiocirculator. . cele posttraumatice ritoneale (fracturi - .. Aceasta poate stabili singura diagnostieul de pancreatita acuta ~i permite in acelasi timp diagnosticul diferential co alte afectiuni responsabile de abdomen diagnosticul acut chirurgical. ELECTROCARDIOGRA:MA Electrocardiograma (ECG) diferentiaza tita acuta de un infarct rniocardic si evidentiaza In aceste cazuriv a putea stabili diagnosticul de P A. In caz de dubiu de diagnostic explorarea de referinta pentru stabilirea diagnosticului este tomografia cornputerizata. ocIuziile intestinale si alte sindroame peritoneale acut~ ca peritonitele primitive. eli deees rapid dupa debut in asa fel incat diagnosticuI este stabilit numai 'in 50-600/0 din eazuri.~ p ccdificare si influenteaza decisiv morbiditatea si mortalitatea generals si postoperatorie. trebuie Arc In vedere diferentiate ratiunea Durerea abdorninala eu earactere speeifice ~l cresterea lipazemiei sau amilazemiei peste de 3 ori valoarea normals In primele 48 de ore de la debut pot stabili diagnosticul de pancreatita aceta nefiind nevoie de alte explorari imagistice pentru diagnosticul pozitiv. Pancreatita acuta fulminanta este a forma severa de evolutie a bolii eli semne predominant generale (colaps cardiocirculator si stare comatoasa). . ' Sindroamele retroperitoneale acute. 416 in care nu este disponibila. infarctul enteromezenteric. Mai utila ar putea fi testarea pentru fibre alimentare. in cazul se poate recurge Ia ecografia abdominala dar accasta poate fi dificil de interpretat sau nu poate vizualiza coreet regiunea pancreatica din cauza ileusului dinarnic. de contrast cu toxicitate foarte redusa (chelati de gadoliniu). valorile variaza continutul in amilaze. rupturi al~.mi: Sindroamele peritoneale acute considerate "erori scuzabile".postoperator. !: a unui produs de contrast 'pe baza de'~lbd. leucocitele.revarsatele sanghine retrop~~. ancreati.contrast (chelan l de gadolinium) Cll toxicitate Rezonanta tomografiei morfologico insuficiente 'magnetidi cornputerizate pancreatice renale. -..ografia (CPRE) RETROGRADA este intotdeauna si extrapancreatice rosa nu accesibi lao In cazul prezentei unci este de preferat pentru ca endoscopica retrograda anornaliilor terapeutica. LA VAJUL PERlTONEAL Aspectul macroscopic. apendicita 'gangrenoasa. dilatatia acuta de stornac. " fiind stabilit la atat de mult si se suprapun intalnite in peritonite de alta cauza incat acest demers diagnostic nu este unul eficient. modificarile traseului electric determinate coafectarea miocardica din pancreatita acuta.~ (plagi ale coledocului-.." pre vertebral e. leziuni ale vasehnr. in specjaj. hematom vase lor mari) . in aceasta categorie intra: u1cerul gastro-duodenal perforat.. DIAGNOSTIC POZITIV de DIAGNOSTIC DIFERENTIAL .precum spatiul retroperitoneal retropanereatic.pancreatita acuta ell dureri abdominale mai estompate.... cu in rest diagnosticul necropsie. confuzie.a acuta SUIlt tih. COLANGIOPANCREATOGRAFIA in aprccicrea remanierilor ENDOSCOPICA Colangiopancreat. de papila. datorita faptului ca toate au la un moment dat indicatie chirurgicala. dezinsertia perirenal. elemente pentru diagnosticarea chirurgieale. de coloana. sarcw~. colecistita acuta.. ~i metoda indicata pentru diagnosticul acute.' • T . altor boli Diagnosticul este dificil in doua circumstante: .. rrei grupe de afecti. Pentru a stabili se impune administrarea intravenoasa ca de pancreatita acutii. eel putin pentru momentul operato~ ~i indicatiile chirurgicale L'1. bila.

aortita acuta ~j anevrismui disecant de aorta.) litiazei vezicu lare si stabilirea indicatiei de colecistectornie. litiazica. rarnane rezervata cazurilor de pancreatita acuta recidivanta Eforturile repetate [6]. eel mai dificil ramane totusi diferentierea intre etiologia biliarii. cancerul de pancreas etc. Specificitatea si sensibilitatea colangiografiei rezonanta rnagnetic'i (R1v1) sunt peste 900/0 pentru calculii coiedocieni peste 3 mm [61Daca si aceste explorari paraclinice sunt negative si s-a exclus orice alta cauza de pancreati acuta se poate recurge la determinarea - varsta peste 50 de ani. sediment biliar sau . Cresterea bilirubinemiei este un indicator mai degraba al obstructiei coledociene de etiologie de 0 prezentei de microcristale in bila duo dena Hi si coledociana. predornina una sau alta dintre cauze iDsa. 417 . negative. .. inainte de a efectua explorari mult mai complexe se recomanda repetarea ecografiei digestiv dispare. Cu tot efortul diagnostic un procent variind intre I 0 ~i 20% dintre pancreatitele acute sunt considerate PA idiopatice dupa epuizarea tuturor resurselor diagnostice si imposibilitatea de a decela 0 cauza. ecografiei este dirninuata in faza acuta a bolii de meteorismul abdominal si. Uneori. 0 vezicula biliara normala cazul ecografic nu exclude etiologia biliara. sau chiar ell alte forme de pancreatitti acuta. de aceea. Tomografia cornputerizata poate stabili diagnosticul de litiaza biliara (veziculara sau coledociana) nurnai cand calculii sunt radioopaci. colica nefretica sau alte boli ale pancreasului (pancreatite cronice. Cresterea brutala a GOT-ului -urmata GOT ta scadere rapids este un indicator a1 unui obstacol biliar tranzitor [44J. porfiria acuta. prin intensitatea dureri lor si scrnnele digestive de acornpaniamenr (greturi si varsaturi incoercibile) pot fi confundate eu pancreatita acuta. daca episodul traumatic este necunoscut sau ignorat. valoarea depistarea predictiv negativa a examenului fiind slaba. care necesita 0 rigurozitate deosebita. CBP (chiar si pentru calculi milimetrici) si de peste 960/0 pentru microlitiaza veziculara. sexul feminin (de doua ori mai frecvent). explorarea cea mai performanta care poate diagnostica atat litiaza veziculara biliara (L VB) cat si litiaza caii biliare principale (LCBP) este ecografia endoscopies si colangiografia prin rezonanta magnetica nucleara. pe ansamblu. Ambele sunt explorari citatea Sensibilitatea ~i specifiEE este de aproape 100% pentru litiaza neinvazive. din cauza existentei calculilor inframilimetrici.sludge" este dificil de interpretat in situatia unui pacient care este de mai multe zile "a jeun .duodenului) pot rune probleme de diagnostic diferential in special ell pancreatitele acute posttraumatice sau postopcratorii.Trebuie cautat cu insistenta si stabilit nu numai datorita frecventei sale cat si datorita posibilitapi Eradicarea litiazei bi1iare previne recidiva pancreatitei acute. DIAGNOSTICUL PANCREATITEI ACUTE desi in multe publicatii este asociat cu prezenta de microcalculi [45]. foarte greu de pus In evidenta si 0 pancreatita cronies etanolica la debut. Semnul ecografic de "noroi biliar". numai daca se ia In considerare tratamentul unei eventuale Iitiaze coledociene sau la distanta pentru de diagnostic etiologic ~i disponibilitatea unor mijloace de investigatie complexe pot diminua procentul pancreatitelor acute idiopatice. Dintre afectiuniie retroperitoneale netraurnatice. Aceasta explorare. abdominale dupa ce ileusul DIAGNOSTIC ETIOLOGIC Cele mai frecvente cauze ale pancreatitei acute sunt reprezentate de litiaza biliara ~i consumul de alcool. Ecografia abdorninala are sensibilitatepeste 90% in depistarea litiazei veziculare dar pentru Iitiaza de cale biliara principala sensibilitatea depinde de experienta ecografistului Perforrnanta (30-60%). In diverseJe serii din Iiteratura.izice: efectuarii unui tratament etiologic. Etiologia biliara trebuie cautata sistematic si practic exists doua circumstante: In urgenta. insuficienta renala acuta. . cauza cea mai frecventa 0 constituie litiaza biliara. Criterii clinice si biologice In favoarea euclogiei liti. Sindroamele medicate acute: infarctul miocardic acut. Oricum. cresterea precoce a concentratiei serice a - (ALA T) peste de 3 ori valoarea normala (valoare predictiv pozitiva peste 95%). in unor explorari ecografice si tomografice BILIA_RE .

..iagnetica nucleara. Utilitatea stabilirii gravitatii unei pancreatite acute rezulta din necesitatea instituirii cat mai rapide.. albuminemie < 32 gil.. DIAGNOSTICUL DE GRAVITATE - Conform definitiei. postoperatorie. scorurile biochimice si clinice (Ranson. calcemie < 2 mmol/l. Vasculitele LDH >·350 U/I (1. scaderea hematocritului > 10%.1.. 5 xN). 1! 10 ~ '" • .. . . leucocitoza> 16 OOO/mmJ.1JU'""V:sechestrare lichidiana apreciata la peste 6 litri. PANCREA TITELE ACUTE RECIDIV ANTE acute recidivante aparent lara cauza se poate recurge la CPRE pentru investigarea unor anomalii canalare [15]. OPT (ASAT) > 100 U/L (2xN). pseudochist.. 1.L_. GPT> 250 U/L (6xN)~ In primele 48 de ore .Deficitc! de baze > 4 . 5xN). calcemia < 2 mmo 111. _ • l. leucocitoza peste 15 OOO/mm3. Imrie) peste valoarea prag de 3. scorul roniodensitometric Balthazar. medicamentoasa poate fi infirmata sau confirmata prin anamneza si context clinic. SCORUL IMRIE (fiecarui criteriu indeplinit i se atribuie 1 punet):"· varsta peste 55 de ani. ..a unui tratament de terapie intensiva. prin recidiva puseelor pcrmite orientarea diagnostica [20]..terenul pacientului: varsta peste 80 de ani.evolutia clinica.. Momentul stabilirii diagnosticului de gravitate trebuie sa fie cat rnai precoce.JFLAJ. insuficientele organice preexistente. obezitatea (indicele de masa corporals peste 30). 8 mmol/l.. CAUZELE GENETICE Trehuie suspectate la pacientii tineri in context clinic specific. se pot cerceta Ia distanta de episodul acut prin teste imagistice mult mai sensibile .. exprimate sub forma unor gastrite alcoolice sau crize de pancreatita cronica. a selectionarii pacientilor care prin riseul de .glicemie peste 11 mmol/l (inafara de diabet pre-existent).ecografie endoscopies ~i rezonanta i. criteriile - biochimice si clinice de insuficiente viscerale. BOLILE n. I - Pa02 < 60 mmlIg. dcclansarca drarnei fiind de regula precedata de fenomene dureroase moderate. Este mai frecventa la barbatii pancreatice posibilitati i de efectuare a studiilor comparative pe ioturi omogene de pacienti. . cresterea ureei sangvine > -1..'. esalonate pe iuni sau an: de zile. LDR> 600 U/L (3. 418 .'1A TORII ALE TUBULUI DIGESTIV sistemice (lupusuI -"'~itemiitos sistemic) pot fi eliminate prin anamnezs tintita. hipercalcemie. Criteriile de stabilire a gravitatii sunt: .. concentratia series a proteinei C reactive. CAUZELc OBSTRUCTIVE PANCREATICE - . In pancreatitele In speta neoplazice. abces paB'creatic. ureea sangvina> 16 mmo1!l. I. glicemie peste 10 mmol/I (in diabetul preexistent). SCORURILE BIOCIDMICE SI CLINICE SCORUL RANSON (fiecarui criteriu indeplinit i se atribuie 1 punet): La internare sau in momentul diagnosticului: varsta peste 55 ani. impune efectuarea unor teste specifice repetate dupa depasirea episodului acut. ETIOLOGIA lA TROGENA Etiologia iatrogena sau post-CPRE.. ETIOLOGrA ETANOLICA de acutizare agravare aI bo Iii ar putea necesita 0 aritudine terapeutica particulara si nu In ul timul rand a tineri (20-40 ani).4. Pa02 < 60 mmHg..pancreatita acuta grava se insoteste de disfunctii viscerale sau de cornplicatii locale: necroza. ETIOLOGIA METABOLICA Etiologia rnetabolica sau hipertrigliceridernie.

24 <200 -- .9 46-49.159 1< 2 J .. 7 I 140-179 35-49 J 50-499 160-179 200-34Y 7. Dializa/ultrafiltrare Scor Glasgow ~ 6 in absenta sedarii Hematocrit < 20%. . " 7.-----~ .0-33.. Perforatii intestinale .9 3.9 32-40.5-5..9 - 2. Insuficienta Criterii Cardiovasculara TA medic < 50 mmllg. Frecventa s. 9 1. -) 4 S.- 10-11 6-9 7.. Trombocite < 50000 celule/mnr'.iocardir -.0-54 ~39 ~5 . 5-38. Respiratorie -. A V 50 btitai/minut. 0-3.~ necesitand umplere volemica §ilsau ventriculara/fibrilatie. 69 6. 9 22-31. Leucocite < 3000 celule/mm'..9 temperatura mmHg presiunea arteriala medie I-.129 7.._ 70·[09 30. CRlTERIILE DE APRECIE RE A INSUFICIENTELOR VISCERALE • In aprecierea insuficientelor de org~~~i sisteme sunt folosite a~tiizicriteriiie Tran ~iCuesta [15].20-29. SCORIJL APACHE II = A + B + C.tfc··aca l'Infarct c.59 155-159 150-154 . 4 si/sau PEEP (presiunea pozitiva la sfarsitul RenaJa Neurologies Hematologies - expirului) > 5 mmHg Creatinina serica > 280 umoli/l.14 12 .. 4 <7.0-6. J 5-7. 51minut san > 30/minut - mecanica timp de 3 san mai multe zile sau fractia de O2 In aerul Venti Iatie • inspirat (Fi02) > 0. ~t=w. 9 36. 9 ..: rr 0 I 34.. frecventa cardiaca frecventa respiratorie oxigenarea ~50 ~500 :C. < I . _> . 15 5:110 ~J80 IiI-l19 creatinina hematocrit Leucocite series {%) c7 ~60 ~40 15 <52 5.9 50-69 55-69 I .29.9 4 °C . Enterita necrozanta.:\. 9 18-21. .0-35.0-14.4 70·J09 .. icut . respiratorie Tahicardie Oprire j .0-31.9 41-51.9 I 15-17. GPT> 100 U/L Ulcer de stres hemoragic.9 130..9 15-19. care necesita mai mult de 2 unitati de sange transfuzat pe 24 ore.0-38. 25-7.5 3.. CID ~-&Rilin)binatotals > 3 mg% in absenta hemolizei. 9 ~. I Hepatica Gastro-intestinala 419 .9 20-39.5-5.t . 5-2. 25.::160 ~180 110-129 I 10-139 ! 38.9 ~49 .:::41 3 39-40.49 130-149 3.. pH arterial sodiul seric . . Colecistita acuta alitiazica..9 50-59.33-7. retentie CO2 dependents de dializa irnunodeprimat 45-54 55-64 2 3 Cardiovascular Pulmonar 65-74 >75 5 6 Renal Status imun La fiecare dintre acesti pararnetri prezenti se acorda 5 puncte.9 7.:)..24 120 . : droguri vasoactive pentru a asigura TA sistolica > 100 mmHg.4 30-45.5-7.0-2.SCORUL APACHE Scor .i. I J 2 32. 6-7.9 <20 <I <15 scar Glasgow bicarbonat Totalul celor !2 pararnetrii = A Beste calculat astfel: Versta Puncte <44 0 Punctele de Chronic Health (C) Ficat ciroza san encefalopatie angina clasa IV hipoxernie cronies. "'·~. 32 7.

. SCORUL TOMOGRAFIC BALTHAZAR [42] Prezinta 0 buna corelatie eu morbiditatea si mortalitatea.v. 50. 50. Maximul de informatii se obtine in . Cresterca valorii in dinarnica estc un semnal de alarma pentru 0 comp IiCJrie locaia [46]. 50.9.6) necroza sub 3u% (2 pet) (fig" 50.v.colectii multiple sau prezenta de bule de gaz in interiorul unui colectii (4 pet) (fig. necroza sub 30%.7) Stadiul B . zilele 3--4 de la debutul bolii. extins peripancreatic.colectie peripancreatica unica (3 pet) (fig. 50.rnarire focala sau difuza a pancreasului (I pet) (fig. Aspect pancreas marit de velum. 50. 50.PROTEINA C REACTIV A Desi nu a fast va li data se refine valoarea prag de 150 mg/l 1a 48 de ore. Inflarnatia pancreatica ~i peripancreatlca Stadiul A .11) Figura 50. 50.edem pancreatic important. Aspect TC cu contrast i.pancreas heterogen si densificare a grasirnii peripancreatice (2 pet) (fig. 420 .9.PA edematoasa.6.9) Figura 50.: PA stadiul Balthazar A .8. Aspect TC contrast i.10) necroza peste 50% (6 pet) (fig.edem pancreatic important. + oral: PA stadiul Balthazar C .8) Stadiul C . contururi estompate . Aspect TC cu contrast i. Figura 50.l1) Necroza pancreatica (fig.8) tara necroza (0 pet) - necroza intre 30-50% (4 pet) (fig. Te (contrast oral): Figura 50. 50.pancreas normal faranecroza.6.10) Stadiul E .7. Stadiul D .v. .pancreas normal (0 pet) (fig. necroza peste 30% dar sub 50%. + oral: PA stadiul Balthazar B . 50. 50.

A pari tia unei insuficiente viscerale constituie un argument hotarator pentru transferul pacienrului In serviciul de Terapie Intensive si trebuie atent urmarita in primele 48 ore.. sistemul cardiovascular. valoarea PRe > 150 rng/l..: PA stadiul Balthazar E . indice de gravitate TC > 4.. biologics (creatininemie. microorganisme de tip intestinal (Gram negativi) la nivelul zonelor de necroza 0 pancreatica sau peripancreatica. care vor raspunde usor la tratarnentul medical ~i evolueaza favorabil. mortaJitate (CTSI .10. v. circa doua treimi din pacienri prezinta 0 forma clinics usoara eu disfuncti i organice minime.e . v. NA TURALE . Ea sc caracterizeaza prin stadii succesive delirnitabile in timp.. · ..Acesti pacienti necesita 0 rnonitorizare atenta clinica. Studiile imagistice au aratat ca aceste fenomene se coreleaza ell prezenta de necroze pancreatice 9i peripancreatice.48] indice < 3 .morbiditate.a c'. hernograrna zilnica. mortalitate 17%.A BOLlI 1.:U:":t·emicJ. necroza 50%./f.eel putin doua colectii Iichidiene.indice intre 7-10 morbiditate 92%. saptatnanil a doua de boala apar de obicei comj. DETEM1INANTI AI EVOLUTIEI .. Aspect TC eli contrast i. Aspect TC cu contrast 1. Extensia ei se ell riscul de evolutie catre SIRS si 421 . eu scaderea tensiunii arteriale.computer tomography' severity i.::e. gaze sangvine. Clinic pacientul prezinta fcbra.. sau teren deosebit.ore se selecteaza pacientii cu rise crescut pe urrnatoarele criterii: scor Ranson sau Imrie peste 3.catii septice prin inrectie pancreatica si peripancreatica. eu aspecte clinice si morfologice speeifice. ACUTE ~EVOLVTrA PANCREATITEI Pancreatita acuta nu este 0 boala stabile. ·i~~ ~"::"e:-~t4!te computer tomografic [47. . bule de gaz peripancreatic. la sfarsitul.49]. au ~atat pl:::-'> rr.. rinichiul. ~- . rinichi. Corelatie index de severitate .l. SpO}. Dupa 24-48 de ore de la debut circa 20-30% din pacienti vor dezvolta 0 forma grava de boala. Necroza coreleaza pancreaticd. lara cornplicatii. alterarea starii generale. initial eu hipovolemie marcata. Daca pacieutul reuseste sa treaca de aceasta faza in urma ingrijirilor primite In serviciul de terapie intensiva.~) - fr'!{h:_. Figura 50. sistem cardiovascular. dureri abdominale si evolutie spre multiple insuficiente organice: plaman.. Fiau ra 50. Interesant este faptuI di si pacientul pare nu prezinta nici dovada obiectiva de infectie pancreatica dar prezinta zone extinse de necroza pancreatica si peripancreatica dezvolta un sindrom clinico-biologic sepsis-like ell cornplicatii generale de tipul insuficientelor multiorganice si evolutie catre MSOF [40. Apache II peste 8.morbiditate 8%. necroza peste 50%.: PA stadiul Balthazar 0 . Urmeaza faza de toxemie sistemica In care apar multiple insuficiente organice ce afecteaza plamanul.l.1 I. Studiile microbiologice din prelevatele de punctie aspirativa p. Dupa debutul bolii. Dupa 48 de . soc din cauza scchestrarii de lichide. mortalitate 3% indice intre 4--6 morbiditate 35%) mortalitate 6% ..colectie peripancreatica. PRe de 2x/s5pUimfma) $oi radiologica ere la fiecare 10-15 zile sau in caz de suspiciune a unor cornplicatii !ocale) [6J.

complicatii vasculare. ce pot evolua spre In PA nu sunt stadii ale aceleiasi boli ci entitat: diferite (40]. . L~()ara ~UU f' .. COMPLICA TIl > chirurgicala presupune 0 colostomic in atnonte.'(:. au sugerat acest lucru. tulburari v. Infectia necrozelor pancreatice. in altele se pot extinde si pot detennina si induce.. 800/0 din decesele din pancreatita acuta se datoreaza infectiei pancreatice. La unii pacienti se poate extinde pana in pelvis.. proteins perf oratie.. T ~T)T.A".gesti . colic sau duodenal sau aparitiei unor ulcere gastrice sau duodenale acute. mai ales pentru en unele examcnc tornografice efectuate chiar la debutul bolii si rara injectie adecvata de produs de contrast i. colic e) se datoreaza extinderii procesului de necroza la peretele gastric. gastrita . Dintre acestea. eu evolutie rapid letala pot fi: hemoragii digestive. Mult timp s-a crezut ca pancreatita acuta necrozanta trece obligatoriu printr-un stadiu intermediar de pancreatita acutii edernatoasa. . Necroza infectam are 0 incidenta de 30-70%.. necroza coledocului distal.t~'Ha-. insuficienta cardiocirculatorie. 8 .. retrocolic si paracolic) este un factor irnponant care influenteaza evolutia si afecteaza gravitatea ~i mortalitatea.v. pseudochistul pancreatic. infectia pancreatica. ulceratii acute multiple si hipertensiune portals prin tromboza sau cornpresiune extrinseea 422 . gastrice.. alfa-l antitripsina.1Y'. infarctul enteromezenteric..~ultiple: tulburari'd:e" coagulare... Extensia procesului de necroza peripancreatica ~i retroperitoneala (mezenter al intestinului subtire si gros. Astazi este recunoscut si acceptat faprul ca cele doua tipuri histopatologice de sunt:. Perforajiile viscerale (duodenale. ischemie si chiar perforatii. drenajul pseudochistului si controlul hemoragiei... COMPLICATIILE • VASCULARE Pancreatita acuta severa.. 3.T .. Cazurile care nu ajung la interventie de urgenta pot dezvolta stenoze regionale care se manifesta rareori prin ocluzie. Contrar. cu 0 mortalitate peste 50%. 2. Fistulele C riJ-:1 . hepatita toxica etc.-precoce si tardive.. v . grasimea perirenala. p lPt\. avand 1a origine. tromboxan. interleukina 2. mai degraba prin tumori palpabile al carer diagnostic diferential ell cancerul de colon este dificil. toxici si vasoactivi ca: fosfolipaza A2.generale si locale. mecanisme etiopatogenice . pancreatita acuta edematoasa prezinta numai disfunctii organ ice blande.! splenice. . necroza murals. exteriorizate priM hematerneza si/sau melena..hcmoragica secundars uremiei. In aceasta situatie se impune laparotomie de urgenta.tvrSOF. 6. infe . in evolutie. care poate Sa apara la orice nivel. peptidul activator al tripsinogenului (PAF). retroperitoneald.. elastaza polimorfonucleara.somotorii prin iritatie neuro-vegetative. endotoxina (provenita probabil prin translocatie intestinala de la germeni bacterieni din tubul digestiv). sie. Complicatiile generale sunt reprezentate de: ARDS. . mai frecvent la niveluI flexurii tardive apar cand un pseudochist se evacueaza intr-un segment colic. gastro-intestinale. Compusii biologic activi ai lichidului de ascitd pancreaticd. Hemoragiile cataclisrnice. O cornplicatie mai grava este fistulizarea in colon.. tripsina. unele se pot remite spontan..... -insuficienta renala. Necroza griisoasd extrapancreatica. In unele cazuri aceste fenomene dispar spontan. Cea mai freeventa manifestare este hemoragia d. Au fost identificati numerosi compusi enzimatici. Pseudochistul se poate evacua de asemenea in stomac sau intestinul subtire [50]. poate dezvolta cornplicatii . prostacicline. Complicatiile locale COMPLICA TIlLE GASTROINTESTINALE cursul pancreatitei acute revarsatul enzimatic si inflamator dintre foitele rnezocolonului si ale mezenterului poate determina un spasm in unele portiuni ale colonului sau chiar inflarnatii parietale. ~ 4..il. In timp altele pot sa impuna o colectomie segmentara. necroza pancreatica. ""' (. rata globala a infectiei pancreatice fiind de 7-12%. leucotriene B4.

sau hemoragii extradigestive datorita eroziunii vaselor mezenterice sau portale prin extinderea procesului de necroza. Tratamentul consta in embolizare arterial a.l curcntc per. artere ale arcadei gastroduodenale (18%) si.. ai evolutiei locale si a prognosticului PA.l:."*"I(rl(~Or'·PiQ S~~ . l... Daca pseudoanevrismul comunica ell canalul pancreatic principal saw~ele se pr-ate scurgc prin papila duodenala 1n duoden determinanti .) .. Aceasta leziune apare la nivelul unui vas situat in peretele unui pseudochist ~i se datoreaza eroziunii produse de enzimele pancreatice asupra peretelui vascular. majora si recidivanta eu mortalitate peste 90%) daca nu este tratata coreet... " INFECTIA PANCREATICA Actual sunt valabile de finitii precise pentru infectia pancreatica ~i entitatile care sunt incluse. eventual localizata la periferia glandei asociata sau nu cu necroza a grasirnii peri-pancreatice. abcesul pancreatic ~i pseudochistul pancreatic infectat..'"'tl··r. san sangerari datorate tuburilor de dren prin leziuni de decubit [50J.-. de tn'. ridicata (75-90%) pancreatitei acute. Pseudoanevrismele afecteaza eel mai frecvent artera splenica (45%) gastroduodenala (18%)._ un limbaj comun pentru compararea rezultatelor .. INFARCTUL ENTERO-MEZENTERIC Complicatie severa.o _.este dominate de riscuI de infectie secundara.. eu frotiu sau cultura pozitiva pentru bacterii sau fungi... cu evolutie Ietala.. \.ltt:r?·_.. Imagistic (TC sau RMN). din cauza vecinatatii eu pancreasul.....I. dar daca pseudoanevrismul este mare se impune Iaparotomie. artera hepatica. ell mortalitate foarte poate apare In evolutia [40]. Diagnosticul se poate stabili prin ecografie Doppler sau prin !". .. Aceasta determina Ja randul e! hipertensiune portals segrnentara cu aparitia varicelor gastrice. eu 0 mortalitatc pana la 80~{'...a . -. 43]. focala sau difuza.. De regula... l. Daca nu se infecteaza. ProbabiIitatea aparitiei infectiei este proportionala en extensia procesului de necroza. daca nu este diagnosticata in tiU1P Necroza infectatd..rnana.tn. Tromboza afecteaza eel mai free vent vasele splenice.. reprezinta sfaceluri necroza tisulara pancreatica si peripancreatica de 423 . Infectia pancreatica apare secundar si Ia un interval de timp variabil dupa 0 pancreatita acuta... Este cea mai grava complicatie locala.. Aparitia infectiei poate surveni inca din prima saptamana. a d"J c'l i. Definitia anatomica stabilita la sirnpozionul de la Atlanta din 1992 este: zona de parenchim pancreatic neviabiI.1.. artera mezenterica superioara. In mod cu totul exceptional se poate produce tromboza venei cave. e8fe extrem de grava prin sumarea efectelor peritonitei biliare ell ccleale pancrcatitei acute deja existente. NECROZA COLEDOCULUI DISTAL Complicatie din fericire rara. Aceasta definitie include necroza infectata. necroza evolu- eaza catre resorb tie in peste 50% din cazuri. in necroza infectata colectiile purulente lipsesc sau sunt in cantitati mici. Acesta poate fi pus in evidenta endoscopic prin vizualizarea sangelui care se scurge prin papila duodenala.. Procesul inflarnator pancreatic cuplat cu hipercoagulabilitatea indusa poate afccta vasele de util si rezolvata de urgenta printr-o anastornoza bilio-digestiva. . Infectia pancreatica reprezinta prezenta de microorganisme (bacterii sau fungi) in multiplicare la niveluI pancreasului si tesuturilor peripancreatiee cu rnodificari histopatologice locale.. hemosuccus pancreaticus. ocazional. Cand tromboza splenica este completa.ractK..n . i . dupa a 4-a sapta. Contaminarea necrozei se face prin translocatie bacteriana de origine colica prin contiguitate sau pe cale sanguine. L L • rl .. necroza pancreatica este definita de una sau mal multe zone care nu se evidentiaza dupa injectarea de substanta de contrast [20].. . Evolutia necrozei pancreatice .· PF"t·":· sau . ~l _ ~\"I. NECROZA Este unul dintre PANCREATICA factorii sange din vecinatate ~i produce cornplicatii trornbotice sau pseudoanevrisrne.. Consecinta este hemoragia brusca. restuI evoluand catre constituirea de pseudochisturi si/sau abcese pancreatice [6.. riscul de infectie creste progresiv paoa la a treia sapmmana apoi descreste.. Este foarte importanta utilizarea corecta a acestor clasifica. riscul de ruptura al varicelor gas tric e este nrnnent eu declansarea unei hemoragii digestive superioare.

Exists 0 diferenta clara de mortalitate intre pacientii cu necroza srerila $i cei eu necroza infectata [55]. Pseudomonas. . Enterobacter. poate fi prezent si in cazurile in care exista zone extinse de necroza intra si peripancreatica dar sterile. lara puroi sau sfaceluri de necroza. prin care infectia de la un focar septic de Ia distants poate ajunge la niveluI pancreasului. din a 4-3 zi de la debut si creste progresiv pana in cea de-a treia saptarnana de boala. pacientii eu necroze sterile se pot recupera sub tratament conservator pe cand cei eu necroza infectata decedeaza daca nu se intervine pentru evacuarea tesuturilor infectate [49. Procentul de infeetare al necroze1or pancreatice in cazul unei pancreatite acute necrozante este intre 40-70% si depinde de extensia procesului de necroza intra si peripancreatica si de durata bolii [43]. Cea mai probabila este infectarea prin translocatie microbiana din intestinuI gros si subtire. anaerobi si ocazional fungi. . Calea: ascendenta. In sprijinul acestei teorii vin si studiile care arata ea decontaminarea selective intestinal a a scazut sernnificativ incidenta complicatiilor septice [51.' stadiile precoce. persistenta sau reaparitia durerilor abdominale. interventiile chirurgicale pot de asemenea constitui modalitati de contaminare a zonelor de necroza pancrcatica. Daca pacientii cu zone importante de necroza neinfectata. tesut de granulatie.ncntale au pus In evidenta rnai multe cai de contaminare.2 si 9. Serratia. Klebsiella. restul fiind infectii polimicrobiene. In aproape doua treimi din cazuri infectia a fost monomicrobiana. Salmonella. aparitia sau agravarea insuficientelor organice trcbuie sa ridice suspiciunea de infectie pancreatic d. febrei. Germenul eel mai des izolat a fost Escherichia coli. mortalitatea pacientilor eu necroza infectata este de trei ori mat mare chiar daca s-a intervenit chirurgical pentru inlaturarea ei. urrnat de En terococcus. de aceea nu mai trebuie utilizat ca denumire pentru 0 infectie pancreatica. Contaminarea se mai poate face pe cale limfaticd si sangvind. 52. Stafil ococi. . DATe CLINICE La un pacient cu pancreatita acuta persistenta. prins-reflux din calea biliard principald sau duoden este 0 alta modalitate de contaminare. Mornentul puncria ghidata ecografic. Pseudorhistul pancreatic infectat reprezinta 0 colectie localizata de fluid infectat in regiunea pancreasului.53J. PATOGENIA INFECTIEI . pancreatica au aratat 0 flora formats predominant din germeni Gram negativi. ] progresi v incepand DIAGNOSTICUL INFECTIEI PANCREATICE -_ . delirnitata de un perete de colagen si tomografic sau ecoendoscopic. dupa care scade eu a 4-a saptamJna de boala. Posibilitatea'- 424 . colangiopancreatografia endoseoPICa retrograda. Manevrele invazive efectuate abuziv In seop diagnostic sau terapeutic. prezinta 0 mortalitate de 10%. lara indicatie corecta. bine delimitata de un perete de colagen si tesut de granulatie.la nivelul tesutului pancreatic sau peripancreatic infectat. -~ Este foarte dificil si se bazeaza pe coroborarea datelor clinico-biologice si imagistice in evolutie eu examenul microbiologic al produsul de aspiratie prin punctie de . Cizrobacser. mai mult decat atat. hiperleucocitoza. ins a nu reprezinta 0 entitate aparte de infectie pancreatica ci mai degraba un aspect particular imagistic. 54]. Au mai fost izolati: Proteus.. ca infectarii cste variabil in tirnp: incepe precoce. bine argumentata. Tennenul de flegmon pancreatic descrie 0 . EXPLORARI IMAGISTICE Avand In vedere ca riscul infectiei pancreatice' este legat de pancreatita acuta necrozanta~· tomografia computerizata helicoidala arnplificata eli substanta de contrast intravenos est ~ singura care poate identifica necrozele pancreatice Ih~.Abcesul pancreatic este 0 colectie localizata de puroi eu sfaceluri de necroza putine sau rara sfaceluri In regiunea pancreatica. In alta ordine de idei. Incidents infectiei pancreatice variaza in functie de studii intre J. Prelevatele bacteriene din focarele de infectie .ile expcri.5%.. Stud.inflarnajie si un edem persistente si extinse in regiunea pancreatica si peripancreatica. Accst tabiou clinic nu este specific si n~ se poate pune semnul de egalitate eu infectia pancreatica. Acuratetea acestui examen' depaseste 90% iar sensibilitatea 85%.

extravazaie prin efractia sistemului canaiar pancreatic. In cazul complicatiilor perforative se adauga si continutul organelor cavitare interesate (stomac. pentru 0 mai buna definire ~i Iocalizare a abceselor pancreatice necesita. sfaceluri necrotice. LichiduI din cavitatea pseudochistului are aspect variabil. nu apare decat in 20-55% din abcesele pancreaticc ~i aproape niciodata in cazul necrozelor infectate. semnul caractcristic. ABCESUt PANCREATIC Incepe probabil infectata. Din acest punet de vedere ecografia este putin performanta. splina. Continutul chistului este format din sue pancreatic. Avantajele acestui test sunt simplitatea... am putut ~j~hi!i indicatia chi. Elernentele de diagnostic clinic sunt starea febrila prelungita. PSEUDOCHISTUL PANCREATiC Chistul pancreatic postnecrotic sau si neinvazivitatea. Mai mult decatatat. ghidata imagistic. care odata ce preleva puroi se poate trans forma din metoda diagnostics in metoda terapeutica [6. valoare . sange si limfa. TC nu poate stabili diagnosticul de infcctie dedi. deoarece au fost au puse In irnagini bidirnensionale permite tratarnent de terapie intensive si care nu impun 0 interventie chirurgicala de debridare si un drenaj precoce sufera 0 Iichefiere progresiva a tesuturilor pancreatice necrozate ~i infectate ell aparitia unei colectii fluide. a zonelor presupuse a fi infectate. diafragm. ea fiind impiedicata de gazul din ansele intestinale. nu recomandam inlocuirea punctiei fine aspirative cu acest test diagnostic pentru cil (PF A . eficacitatea punctie ghidata.punctia fina aspirativa) este 0 metoda obiectiva. deoarece prezenta "buJelor de gaz". efectuarea de frotiuri eu coloratie Gram si insamantarea pe medii de cultura. este reprezentata de punetia aspirativa fina percutana. ceea ce atrage dupa sine. si administrarea unui produs de contrast pe cale orala pentru a putea diferentia zonele de colectie de ansele intestinale..Q. eu puroi ~i purine secreti i pancreatice . se recomanda prudenta In interpretarea acestui semn in fazele precoce ale bolii..reconstructiei imaginii tridimensionale plecand de la caIcularea volumelor de tesut necrozat pancreatic si peripancreatic. Din pacate. -testului fa CU procalcitonina care indica sepsis. 'dar "in lipsa acesteia (reclarna un radiolog interventionist dedicat) orienteaza suficient de bine diagnostisul [56]. Tomografia cornputerizata are insa limite. pacientii ea 0 care necroza pancreatica supravietuiesc sub pseudochistuI de pancreas (2-7. Testul imagistic eel rnai util pentru diagnostic este tomografia computerizata.t foarte rar si intr-un anumit context clinic si biologic. exudat inflamator. fiind deseori infectat. Atentie. > pancreatice sunt de regula multiple.nu are pereti proprii.sau extranancreatica . In experienta noastra acest test a suplinit pana In prezent diagnosticul diferential intre inflamatia sistemica aseptica (SIRS . rapid si eficient poate face distinctia intre SIRS si sepsis.43]. de cantitatea de sange sau de tesut pancreatic lizat. wgicuHi p . costuI ieftin. asupra tesuturilor invecinate.a.systemic inflammatory response syndrome) ~i inflamatia sisternica de origine septica (SEPSIS). duoden. Originea lor ar putea fi din canaliculele intrapancreatiee rupte in proeesul de necroza [20}. iar biologic: hiperleucocitoza si teste nespecifice de inflamatie crescute. un.abcesul pancreatic. ficat. Hernoculturile pot pune in evidenta germeni. nrru deoridarea infectiei pancreatice pe baza aspectului CT al colectiilor sau sechestrelor . pe langa injectia obligatorie de contrast i. turnora abdorninala palpabila in epigastru imprecis delirnitata. rezultata in unna actiunii enzimelor p mcreatice.pancreatice. rnultiloculate. 425 . Pseudochistul . in funqie. intestin sau colon). Daca este ghidata ecografic sau tomografic tehnica este sigura ~i are 0 sensibilitate si specificitate peste 90%.ccorelat __ . Abcesele evidenta astfel de bule de gaz la TC si in colectiile peripancreatice neinfectate. ea nu poate distinge inflamatia sterila de cea septica ~i din acest motiv trebuie comoletata imediat de A 0 tESTUL LA PROCALCiTONINA Test biologic util. mezocolon) unite printr-un baraj aderential inflamator de reactie. PUNCTIA ASPlRATIVA • Metoda obiectiva de confirmare a infectiei pancreatice. fiind deiimitat de organele adiacente (stomac. Astfel.v. de la clar si incolor parra la brun-verzui. .5%) reprezinta 0 colectie lichidiana intra.

abcesele pancreatice reprezinta colectii intraabdominale circumscrise. "Y!. Tara invelis propriu epitelial sau capsula fermata din tesut fibros si/sau de granu latie.. l. nivelul corpului si istrnului pancreatic.. dar lichidul extravazat.s~ .ice irnportantc). Aspect eccgrafic de pseudochist de pancreas. acute... greturi. d imensiunilc variaza intre 5-40 eln in diametru... hiperleucocitoza E1 trebuie diferentiat colectiile lichidiene acute (pseudopseudochistul).. Astazi. .1.9{ezenta 10 peste 5Q% din cazuri. in de: cste prezenta In pseudochisturile infectate.. . tar sindromul ~ biologic de colestaza este prezent In pseudoch isturile cefal ice care real izeaza compresiunca extrinseca a eBP.. Peste 50% se resorb odata eu rezolutia . titrul crescut al enzimelor pancreatice (amilazele si lipazele serice CT ell contrast i. marimea. J semne de obstructie gastro-duodenala (compresiune extrinseca): satietate precoce. scrot.. ca reactie inflamatorie indusa de necroza pancreasuJui si tesutului si peripancreatic. 57]. pseudochistului [54]. diferenriaza pseudochistul de colccuile lichidiene acute \ clemeut eu conotetii terapeu.Localizarea cea mai frccventa este 19. de la 10 zile paua fa catcva luni.. de stabilit cand Ia 4-6 saptamani unei . ~ . sub "" tratament conservator...durere epigastrica recurenta sau persistenta. este probabil eel mai util mijloc imagistic care stabileste cu precizie topografia... tumora epigastrica palpabila. grosimea peretilor.. numarul.cp... singurul inconvenient fiind irnposibilitatea de a diferentia pseudochistul de .12. evidentiaza cornplicatiile secundare ca fistulele chisto-digestive..~·T·.. Metoda este creditata ro fidelitate de 90-l00%. obstructii ale canalelor pancreatice. delimitate de viscerele de vecinatate. care contin puroi ~i foarte putin [esu.. '. Sunt Iocalizate In imediata vecinatate a pancreasului. Aparitia pseudochistului a! necrozei pancreatice rnedie 3 saptamani. .. si urinate) pancreantct sugereaza mai dcgraba recurcnta . compresiunea pe structurile vasculare.t~t'"' S"""of. i de fa debutul r1. uneori intoleranta . in raport ell episodul acut se sirueaza intr-un interval foarte larg. Local izarea de electie este bursa ornentala sau spatiul retroperitoneal._. 1. ecografia si tomografia cornputerizata 5-311 impus ca principalele mijloace de diagnostic ~i urmarire in dinamica a evolutiei pseudochisturilor de pancreas (fig. Diagnosticul clinic al pseudochistului este usor Figura 50.. diseca tesuturile si poare fuza la distan ta (rnediastin. 426 .. capuf si coada f ind mai rar intcrcsate... .v..~ .. varsaturi.:: .tumorile chistice maligne [42. L... . structura.12-50. raporturile cu structurile inconjuratoarc. Nu exista probe biologice specifice pentru pseudochistul de pancreas. care apar preeoce In evolutia pancreatirelor acute severe (primele 2 saptamani). . .. Rarnane principala investigatie imagistica de urmarire in dinamica a cu. necrotic.1.14). " "'l. regiunea cervicala. dar acuratetea sa (fidelitate 7 5-90~1o) este mult dirninuata in special ode meteorismul prezent aproape constant In stadiul·de fonnare a pseudochistului. acornpaniata de semne care sugereaza recurenta unei pancreatite acute. ··er·. situate de regula in vecinatatea pancreasului. apar semnele clinice clasice ale pseudochistului: . panereatitei acute [15].. pseudoanevrismele._ r".... etc. 50.digestiva totala.). au compozitie electrolitica similara eu plasma si 0 concentratie scazuta In enzime pancreatice. bogat in enzirne pancreatice... Ecografia ofera date morfologice similare celer furnizate de TC.

hepatica. 59]. Se poate exterioriza printr-o wirsungoragie. radiologic sau endoscopic al unui pseudochist. Ruptura unui pseudochist caudal pancreatic poate fi asociata unei rupturi de splina. cu este rezultatul eroziunii unui vas arterial de calibru fonnarea unui b Figura 50.14. Pseudochist de pancreas . Ruptura pseudochistului Se poate face intr-un organ cavitar (stomac. 427 . Sangerarea D03te r?!"lane cantonata l~ nivelul ~ pseudochistului. gastroduodenala. diferentiaza colecti ile fluide de pseudochistul constituit (pereti subtiri in colectiile fluide si grosi. Circurnstantele de diagnostic sunt reprezentate de sindrom hemoragic de novo sau dupa un tratament chirurgical. pancreatico-duodenala. Ecoendoscopia ~i colangiopancreatografia retrograda endoscopies. duoden. COMPLICA TIlLE PSEUDOCHISTURILOR . eli calcificari parietale in pseudochistul matur) si este in acelasi timp a 0 metoda de drenaj al pseudochistului. . gastrica. poate constitui Figura 50.13. parriala sal! totala a Wirsungului si/sau efractiile canalare. cand produsii de contrast iodati specifici cxplorarilor CT sunt contraindicati. 58. CPRE permite ~i stabilirea comunicarii pseudochistului eu sisternul canalicular pancreatic [55. pleura sau pericard. colon).aspecte TC. ruptura intr-un viscer cavitar sau in cavitatea peritoneala. metode rnoderne de investigarie introduse in pracrica curenta Tn ultimii 10. . Hemoragia intrachistica hemoragiilor In sau mai mic. Arterele interesate sunt: artera splenica. Ruptura acuta In rnarea cavitate peritoneala realizeaza un tablou gray In care mortaIitatea este de 80% in cazurile cu hemoperitoneu asociat si 15% in cele rara Ruptura intr-un organ cavitar 0 vindecare spontana sau poate produce infectarea pseudochistului. hemoperitoneu. Aspccte Te de pseudochist de panq:~~s. Hemoragia Frecventa pseudochist mai mare interiorul unui este de ~8%. In marea cavitate peritoneala sau prin intermediul unei fistule In abdomen.Rezonanta magnetics ell substanta de contrast poate f indicata in caz de insuficienta renala.15 ani au deopotriva valoare diagnostics si terapeurica: evidentiaza obstructia . pseudoanevrism.

. ecografie endoscopica.. sa. terapie intensiva. tensiunea arteriala. ' . glicemia hematocritul si pH-ul arterial sunt datele de laborator cu importanta in monitorizare [62]. inhibitorii de pompa de protoni nu sunt indi9J»l '.-·0·~ mediului alcalin si rise de.. Pacientii trebuie rnonitorizati clinic.. rapida a unui volum important de solutii cristaloide pentru restabilirea tensiunii arterial-..-'.reflex digestiv ~i -v'ar::atun. antiacidele %i . neavand nici 0 influenta asupra evolutiei bolii. presiunea venoasa centrala.presiunii venoase pulmonare.• acute. ?~t~_~S-' preventia aparitiei ulcerelor de stres desi sunt.. spre MEDICAL CONSERVATOR cu pancreatita generale sau pacient Avand acuta locale. in functie de balanta hidrica. .-' al"':".. electrolitii... evolutia bolii. __ : __ .~l mai eficace inhibitori ai secretiei acide. Sf: suprim. Corectia hipovolemiei determinate de ileusul digestiv reflex.cantitate de 100 mEq/zi. » . trebuie evolutiei pacientul 10 vedere posibilitarea cornplicatii trebuie indrumat catre 0 unitare ell posibilitati de asistenta multidisciplinara: gastrocnterologie cu posibilitate de endoscopic bilio-pancreatica. In absente unor sernne de agravare nu este indicata repetarea examenului TC daca a fost deja efectuat [61 J._ •• . varsaturi si sechestrarea lichidiana in loja paIlcreatics se face priu administrarea de solutii hidroelectrolitice izotone ell 0 rata de administrare In functie de frecventa cardiaca. Saturatia de oxigen trebuie rnonitorizata si orice element de insuficienta trebuie evaluat pnn radiografie respiratorie pulmonata Suprimarea alimentatiei orale este irnpusa de durerile abdorninale si intoleranta digestiva insa aceasta trebuie reluata progresiv 1a 48 de ore dupa ce pacientul nu mai prezinta dureri abdominale.. .. ... . ' :~'.0. _. ell examinari repetate pentru a surprinde orice posibila agravare...-=64}. odata ce se reia tranzitul digestiv J 60. Nu si-au dovedit importanta in evolutia pancreatitei IT1. calciul §i magneziul se rnonitorizeaza ~l se administreaza in caz de depletie.Ir-:~ J'.-.}§. Administrarea de antiacide antisecretorii gastrice.. Exista intotdeauna teama ca reluarea alimentatiei orale poate deterrnina reaparitia durerilor abdominale si revenirea bolii [63]. chirurgie. ... trebuie facuta sub controlul presiunii venoase centrale sau a ..: trarea de antiaeide [65]. Pacientii ell PA grava sub ventilatiii . Repetarea dozajului enzimelor pancreatice nu are valoare.... Nu se instaleaza decat daca pacientul prezinta ile~~.... !" .~ mecanica pot dezvolta :ulcere de stres si P9t prezenta 0 proliferate bact~riana gastrica datotll ... pneumonic de aspir~ff~ (60. Este necesara 0 sonda urinara pentru rnonitorizarea debitului urinar..~'_i. Sanda de aspiratie nazogastrica nu este justificata de rutina. neinfluentand J.. 62]. prevenire al ulcerelor de stres.. Tratamentul medical conservator este tratamentul de electie al fazei precoce (primele 12-14 zile) si are ca obiectiv primordial restabilirea volemiei si balantei electrolitice.valoriie intre 30-35l% sunt considerate optime pentru perfuzia pancreatica. Studige pe subiecti umani normali au ariitat ca 0 dieta bogata in carbohidrati (peste 50%)· stimuleaza foarte putin secretia pancreatica si In acelasi timp aduce ~i un aport caloric important si necesar [64].. La pacientii ell patologie cardiaca preexistenta administrarea de volume -mari de lichide i.. Functia renala.. Dupa administrarea initiala.v. stres.. suportul nutritional si prevenirea complicatiilor sistemice [61 J.1'rcle ¥ J .'···A-dministrar~a> de. ~e tr-ee ul'c+or Ia un ritm corespunzator ell necesitatilc zilnice de aport hidric.. deocamdata neexistand .. Administrarea in nici un fel lor poate preveni ~. Oxigenoterapie. "". '.. 40% din rA prczinta 0 altcrare a functiei respiratorii ce revine progresiv Lanormal in zilele urmatoare daca evoiutia nu cste spre ARDS. Transfuzia de sdnge este indicate la bolnavii eu hematocritul sub 25~'O..~. Reechilibrarea hidroelectrolitica.. Paci~~. • • ..:: care nu sunt sub ventilatie mecanica si car<t-L alimenteaza pe cale oral a nu necesita ~dmiJll's:.'~ <:>h.ATITUDINE TERAPEUTICA TRATAMENTUL Orice spitalizat..... Potasful trebuie adaugat zilnic pan8.studii referitoare-fl~ .-.. Suplimentarea electrolitica.. ··_.antagoni$ti-·~·-j:~1· receptorilor H2 ~ste mijlocul eel mai eficient ~~.~ . v de . debitul urinar. volutia . .L< . \.')!~:a~ lJ: 111. la.l _ ~..J I spJ·. radiologie irnagistica (TC) si interventionala. 428 Administrarea de insulin a este necesara la valori ale glicemiei peste 250 mg/dl.

!it! '. 65].:.. Din cauza durerii pacientii respira superficial. inclusiv lexipafant) [15. 0 sene de studii au aratat eficacitatea preventiei complicatiilor septice pancreatice ~i peripancreatice printr-o antibioticoterapie eu spectru larg. sucul pancreatic..- Explicatia acestui fenornen ar fi eli nutritia enterala precoce ar restabili bariera mucoasa prin aportul alimentar si astfel ar reduce translocatia microbiana [66]. '- Nutritia artificiala nu este indicata In formele • usoare deoarece toleranta digestive Sf: reia de regula Ja 48 de ore de la debut [15]. f .: ~ de ap . Mai multe studii. Sursa infectiei este endogene. Tra tam en tele specifice au ca obiectiv antagonizarea autodigestiei enzimatice a pancreasului (aprotinina. (cef..:ln . cea mai ridicata) dar eficacitatea 10£ este inferioara celor din prima grupa. 429 .. inlocuitor al acesteia daca nu este tolerata [38. Arninoglicozidele au 0 penetrabilitate tisulara slaba (74J. Antibioterapia preventivd [67. 73]. 62]. Din punet de vedere al scaderii mortalitatii rezultatele studiilorsunt contradictorii ('70].i peripancreatice prezinta un rise de infectie ell alar mai mare ell cat acestea sunt mai extinse ~iell cat trece mai rnult timp de evolutie a bolii. Nutritia artificiald nu este justificata daca reluarea alimentatiei orale se face inainte de a 7-a • zi de la debut. evacuarea -duodenala lntarziata. Lipidele nu sunt contraindicate decat in caz de hipertrigliceridemie importanta. 68]. Jejunostomia nu trebuie sa constituie ea Insasi 0 indicatie chirurgicala. '-:. Infectia pancreatica este un factor prognostic de gravitate si constituie principala cauza de deces.u. Nutritia enterala totala este teoretic impiedicata de pareza gastrica. Nutritia parenterala este indicata In completarea nutritiei enterale daca ob: ~c:iv".. cat rnai prccoce posibil.. 'Prelungirea peste aceasta durara prezinta rise ·de asociere a unei infectii fungice ~i necesita adaugarea unui antibiotic antifungic (15]. neexistand dovezi obiecti ve despre un eventual spasm al sfincterului Oddi indus de rnorfina (64. Pancreatita acuta deterrnina 0 stare catabolica in circa 60% din cazuri ~i justifica un aport nutritional sup I imentar. 64. cu bacterii din tractul digestiv.. Principiile generale sunt cele care se aplica -Ia·pacientii cu agresiuni importante. Derivatii salicilati ~i antiinflarnatoarele nesteroidiene sunt contraindicate din cauza efectelor lor secundare. Spe9. Calitatile unui astfel de antibiotic sunt reprezentate de 0 buna penetrabilitate ~i realizarea unor concentratii eficace In tesutul pancreatic. Durerea trebuie apreciata si tratata. Ccle care realizeaza concentratiile pancreatice cele mai J ridicate sunt fluoroquinolonele. Necrozele pancreatice . xitine i1:C peu. Suplimentarea in micronurrimente eu viza antioxidanta in mod deosebit ~i in zinc este indicata. somatostatina. gab ex at.. Alte antibiotice eu 0 buna penetrabilitate sunt cefalosporinele de 5~H(_·!:"2t!. Suportul nutritional se asigura pe cale enterala. folosind antibiotice ell buna penetrabilitate in tesutul pancreatic si ell concentratii eficiente local (69].Lilitat._.1J. octreotide) sau neutralizarea mediatorilor inflarnatiei (antagonistii ai citokinelor. Nutritia enterala joaca un rol important In evolutia bolii: moduleaza rasp un suI inflamator sistemic si sepsisul si reduce incidenta SIRS ~i MODS (multiple organic dysfunction}. controlul secretiei pancreatice (atropina. camostat). Eficacitatea suplimentarii in glutamina. in PA severe durata tratamentului antibioticoterapic este de 10-14 zile.~~asca ell doua saptamani semnele cIinice de vindecare (in cazuI adrninistrarii pentru necroze infectate dovedite prin punctie ell ac fin) [71]. ci tr. Necesitati1e azotate sunt ridicate.trul antibioticelor trebuie sa acopere germenii gram negativi din tubul digestiv. Paracetarnolul este indicat lllsa trebuie utilizat cu prudenta Ia consumatorii de etanoi (60]. flora plurimicrobiana. solutiile -de nutritie en tera Hi ell viza imunomodulatorie ~i noile ernulsiuni lipidice pe baza de ulei de masline sau de peste nu a fost inca cercetata suficient (62. glucagon. rt nu SU:. Dintre acestia eficacitatea cea mai ridicata 0 are imipenemul [72. .. 6. i. 75].. prin sonda nasojejunala. Confortul pacientului este important. necrozele pancreatice. .. imipenernul si mezlocilina. Calea de abord trebuie sa fie intravenoasa si durata de administrare .au ararat insa 0 scadere semnificativa a.Tratamentul durerii. ileusul intestinal observate In pancrearitele acute grave..sa depij. stau irnobilizati in pat crescand riscul de cornplicatii pulmonare si trornbotice.. Necesitatile energetice variaza in functie de gravitate. Tratarnentul de eiectie al durerilor de mare intensitate este reprezentat de morfina sau derivate morfinice.complicatiilor septiee pancreatic.e daca nutritia enterala este instatifata precoce.

Necesitatea hemodializei este factor de prognostic sever [38. _ dezobstructia CBP are consecinte fay . modalitatea evolutiva (momentul apaririei ~i tipul cornplicatiilor). Pentru a face diferenta -intre IRA prerenala ~i renala este utiJa fractia de excretie a sodiului: . Dozarile fibrinogenului plasmatic pot arata valori normale. 76. de exceptie: _ .TRATAMENTUL INSUFICIENTELOR . 430 . 76]. PrognosticuL depinde de gravitate. priveste alegerea rnomentului operator optim cat~j '-.. momente operatorii distincte. ORGAN ICE ARDS (acute respiratory distress syndrome) este rezultatul agresiunii pulmonate din SIRS. La pacientii consumatori cronici de aleool este dificil de diferentiat de manifestarile de sevraj. Diagnosticul insuficientei renale presupune: cresterea creatininei serice peste 0. Tratamentul consta in monitorizare hemodinarnica eu mentinerea volumului circulator '{~decvat ~1 medicatie inotropa [60t 62. dar hipotensiune. 65. Acest tip desoc oestein contrast ell socul prezent Ia debut unde circulatia este hipodinamica. 64.riferic rapid si slab. Presiunea pozitiva la finalul Trararnentul consta . pulsul pe. alura vetriculara rapida. In intubatie si mecanica. amplitudinea crescuta a pulsului periferic. Insuficienta renald acutd poate fi determinata de scaderea perfuziei renale prin hipotensiune si hipovolomie sau poate fi rezultatul necrozei tubulare acute. 76J. Coagularea intravasculard diseminatd este 0 cOIJ1pli~atie. necesitatea de dializa.r?b. Consecinta este trombocitopenie. Conferintele de consenssi :' ghidurile de diagnostic si tratament au statuat d0~~·. Insuficienta hepatica survine in general dupa 0 insuficienta circulatorie grava. valorile sub 1% semnifica tulburari prerenale. i precoce (primele 12 zile de 1a debut) ~i " amanata sau tardiva (dup'a 12-14 zile) [78]. Sub tratament medical conservator efectuat dupa principii Ie enuntate mai sus. 76]. 5 mgldl sau 50% peste nivelul bazal. fiecare ell indicatii ~ procedee chirurgicale bine codificate: chiiiirg. biologice si a modificarilor imagistice.ce . ventilatie expiratiei poate aj uta la mentinerea deschisa a alveolelor pulmona. 65. In continuare. cianotice. Tratamentul se bazeaza pe repletie volemica si hidroelectrolitica si evitarea medicamente lor care determina alterarea senzoriului.: . remisiuneafenomenelor clinice. . a procedeeior folosite. alungirea timpului de coagulare ~i rise de hemoragii spontane. scaderea ell peste 50% a clearance-ului creatininei. Aiveolele pulmonate se umplu eu lichid fapt care impiedica schimbul de gaze rezultand hipoxernie rezistenta la administrarea de oxigen. uneori necesitand instituirea dializei. 62. 'pA acute asoeiate ell icter/sepsis bi .re [60. 77]. Chirurgia precoce (primele 12 zile) are ast~ indicatiile chirurgicale limitate. valori peste 2% semnifica 0 cauza renala. duce la consumul factorilor de coagulare ~l a trombocitelor prin coagulare intravasculara. Insuficienta cardiocirculatorie. 65. care chirurgical a stat mult timp sup semnul disputelor si controverselor.l1eparina fiind indicata intrornbozele vasculare [60. _ Encefalopatia metabolicd se datoreaza ischerniei cerebra Ie. ' aparitia comp licaiiilor tardive. Pacientii ell PA ~i SIRS pot dezvolta hipotensiune (TA < 60 mmHg) in conditiile unei circulatii hiperdinamice. aparitia si/sau agravarea complicatiilor locale si '-' generale. PA poate evolua in urmatoarele directii [38. tegumentele periferic reci. 64. Sistemul coagularii este activat de un factor tisular. rara a pancreatitei acute. Tratamentul este de sustiuere. Radiografia pulmonata arata infiltrat interstitial difuz pulmonar. pentru ca pe de 0 parte acesta creste 'in pancrearita acuta iar pe de alta parte se consuma III coagularca intervasculara diserninata (eID). amt in ceea. lipsa de raspuns cu agravarea starii generale. dar irnplica ischemie si leziuni inflamatorii.. Scaderea rezistentei vasculare penierice duce ia vasodilatatie si cresterea debitului cardiac. atitudinea terapeutica si indicatiile chirurgiei sau altor rnetode terapeutice minim invazive sunt diferentiate in functie de etiologia PA.. Tratamentul este foarte dificil. tegumente calde. TRA T AMENTUL Tratamentul CHIRURGICAL Pacientii prezinta clinic cresterea frecventei cardiace. . Patogenia exacta a necrozei tubulare acute nu este clara.i!a·. urmareste readucerea parametrilor hernodinamici la normal. 76].

etc. avand in vedere riscul crescut de sangerare. Alte asocieri ell eficacitate In scaderea ratei de infectii pancreatice sunt ciprofloxacinJ metronidazol.. mal mare dedit CMI90 a rnajoritatii sa culturile provenite' pancreatice infectate. Daca pacientul prezinta date cIinice si biologice de sepsis dupa primele 7 zile de evolutie . pseudochistul. 431 . Calea de adrninistrare este durata antibioterapici este de intravenoasa rar minim 14 zile. Necroza sterila poate fi tratata ell succes prin mijloace medic Je [79]. adica o concentratie . anastomozele biliodigestive) nu i~i mai gasesc astazi justificarea. Deconta- eu cele selectiva digestiva presupune sterilizarea tubului digestiv in vederea prevenirii translocatiei bacteriene si infectarii necrozei sterile. Astfel rnetodele clasice de decornpresiune (colecistostornia. pancreatica. sau zonele de necroza . N ecrozectomia trebuie evitata in faza precoce. A ntibioticul eel mai eficace. necrozele tomografii este indicata efectuarea unei cornputerizate si punctiei aspirativa a bolii fina din colectiile . drenajul biliar extern ell tub Kehr. Daca infectia pancreatica este astfel confirmata. posibilitatea indepartarii parenchimului indemn. laparotomiile de diagnostic la bolnavii eu Prelungirea antibioterapiei trebuie discutata si antibioticele atentie. deoarece se pot alese ell mare supraadauga infectii fungice dificil de tratat [15]. eel mai frecvent intalniti in asemenea atitudine chirurgicala agresiva. se poate lua in discutie Daca se considers totusi abdomen acut de etiologie neprecizata trebuie evitate 1a maximum deoarece nu aduc decat un beneficiu diagnostic. Este inlocu- asupra evolutiei germenilor susceptibili de a produce infectia pancreatica. Criteriile pe care trebuie un astfel de antibiotic sunt: sa fie activ contra germenilor intestinali gram negativi. Mai degraba decat prelungirea antibioterapiei o debridare chirurgicala.valida 0 TRA T AMENTUL NECROZEI PANCREATICE STERILE Tratamentul medica! conservator. Chirurgia tardivi (dupa 12-14 zile) se adreseaza In primul rand complicatiilor evolutive locale (infectia focarelor de necroza pancreatica. in scopullavajului peritoneal [56]. deci eel cu 0 eel mai bun raport penetrabilitate/eficienta este imipenemul [72]. in marea majoritate a studiilor antibioterapia profilactica a scazut numarul infectiilor pancreatice si al interventiilor chirurgicale. de sau infecta zonele de necroza pancreatica sau peripancreatica. suportiv de reanimare pennite supravietuirea pacientului in primele doua saptamani de boala. abcesele pancreatice. in schimb pot amplifica inflamatia sisternica necesara prelungirea adauga un antirnicotic antibioterapiei In schema se poate tratament. interventiile si mortalitatea sunt asemanatoare cu cele ale antibioticoterapiei sistemice [52. sa realizeze· in [esutul pancreatic 0 concentratie eficace. este indicat mai degraba tratamentul chirurgical de debridare si terapie intensiva decat continuarea tratamentului eu antibiotice [6. cefuroximul. Insa.53]. multi considerandu-le contraindicate [56]. Se face ell antibiotice care nu se absorb din intestin.20]. nici un studiu randornizat in acest sens nu aputut . de la ~. peste aceasta lirnita ita ell succes de CPRE si sfincterotomia endoscopies.) sau pot avea viza etiologica (in pancreatitele acute biliare). . 15. precum si morbiditatea si mortalitatea postoperatorie semnificativ mai mari dupa necrozectomiile practicate pentru necroze sterile.bolii. dar In privinta scaderii mortalitatii rezultatele sunt minarea controversate [73]. Preventia infectiei ell antibiotice si tratamentul medical. Pe langa tratamentul specific de reanimare al pancreatitelor acute necrozante. Rezultatele privind chirurgicale morbiditatea. Operatia clasica este insa mult prea agresiva riscand sa arnplifice SIRS ~i cvolutia spre MODS (rnultiple organic dysfunction syndrome). - aiba o· buna penetrabilitate in tesutul pancreatic. grave se impune si un tratament sa Ie indeplineasca antibiotic de prevenire sau/si de eradicare a unei infectii pancreatice [61]. comparativ pentru necroza infectata. MSOF (multiple systemic organic failure) persistenta. Exista totusi chirurgicale precoce daca starea clinics a pacientului nu s-a stabilizat sau imbunatatit dupa 72 de ore de tratament intensiv.

asigurarea UDUl drenaj adecvat dupa .!. Puncria indicata numai Ia pacientii care prezinta pentru di inainte de accst interval zonele nccrotice nu sunt perfect maturate.. uniloculare. prevenirea complicatiile tardive ca abcesul pancreatic. simple.fericite' de drenaj spontan intern intr-unul din viscerele cavitare ale colectiilor pancreatice eu vindecarea aeestora. apreciabil ~i imbucurator [82]. .f_ evolutia catre ~SOF. Trebuie punctionate. Iavajul zonelor de infectie pancreatica si peripancreatica. prin indepartarea sfacelurilor infectate. Tehnica chirurgicala optima de indepartare a acestora nu a fost cornplet stabilita.eriile initiale relatau un succes· de 79%. Proba obtinuta trebuie imediat tratata pentru identificarea gennenului si obtinerea antibiogramei. cornputer-tomografice si biologice au 0 valoare ghidata este orientativa. adica binc . Se realizeaza eu ac fin 18-22 G sub ghidaj computer-tomografic. sub rezerva accesibilitatii.li ir. Nu trebuie punctionat tesutul pancreatic sanatos.evocatoare de infectie [6]. succes. punctia de sistern nefiind recornandata. la care drenajul este mai eficace si mai incununat de '. pentru a e}ita pe cat posibil repercusiuni asupra functiei pancreatice endo.-:k t ~nnt~i. _ percutan." pancreatice ~i peripancreatice 'cu material purulent [81 J.. debridare chirurgicala insotita de un Iavajdrenaj inch is. 30]: indepartarea completii a tuturor [esuturilor infectate pentru di eliberarea in circulatie a produsilor de metabolism ~i a toxinelor ba creriene i. computer-tomografice si biologice care ridica suspiciunea unei infectii.. eu risc mare de hernoragie din acesta. scade la 14%. sacrificii importante ~ > argumente clinice.lITeli~: ~: ..prezervarea 'Ia maximum a tesutului pancreatic viabil.si 'exocrine. bineinteles di aceasta nu reprezinta 0 evolutie spontana naturala a oolii ci cazuri cu t0t. Repetarea punctiei este indicata de la pacientii la care persista tulburarile sau se amplifica dupa 0 prima punctie negativa. ghidat imagistic la nivelul colectiiler. Daca -se elimina din aceste sen! pseudochistele pancreatice infectate rata de succes. adevarate sechestre pancreatice. numai examenuI microbiologic al probelor obtinutc prin punctia percutanii imagistic permite afirmarea diagnosticului de infectie ~i identificarea germenului. leziunile a carer remaniere computer-tomografica este eea mai . ell -mortaIitate foarte mare. erau de fapt pseudochisturi infectate.debridare. Daca datele clinice.43]. toaleta cavitatii abcesului ~i drenajul acesteia pana la vindecare. care reprezinta o alta entitate clinics. Obiectivele tratamentului chirurgical sunt [43. Drenajul percutan eu ghidare 432 . Deoarece infectia poate surveni chiar din prima saptamana de boala punctia trebuie realizata precoce. cc vor putea fi usor indepartare prin digitoclazie. Exists mai multe procedee chirurgicale: debridare chirurgicala insotita de drenaj extern.tihnpi:toa. d isectie boanta.s~sl!i TRATAM:ENTUL ABCESULUI PANCREATIC Tratamentul abcesului pancreatic presupune evacuarea puroiului.-~. .individualizate si delimitate de tesutul pancreatic sanatos. S. Analiza mai atenta a acestor studii a ararat ea abcesele punctionate. caracteristicile rnacroscopice ale -lichidului prelevat pot transfonna gestul diagnostic irnr-unul terapeutic de drenaj [6]. Uneori. inainte de acest interval interventia chirurgicala nu va putea detasa zonele de necroza decat ell de tesut pancreatic sanatos. debridare chirurgicala cu metoda abdomenului semideschis sau deschis si laparotomii iterative. Daca exista unele cazuri .TRATAMENTUL NECROZEI INFECT A TE [2 IJ este mai devreme de 12~ 14 zile de 1a debutul bolii Dovedirea infectiei necrozei este indispensabila pentru strategia terapeutica. si deci cu riscuri de sechele tardive ale functiei exocrine si endocrine [20. aceasta ultirn obiectiv se deduce faptul Gii rnomentul optim al interventiei chirurgicale nu DRENA~~PERCUTAN Presupune introducerea unor -catetere de dren~j. Din.21.

Iaparotomia mediana anterioara. Peretele abdominal este inchis eu earacter tcmporar eu fire de sutura care incarca toate straturile peretelui abdominal sau numai pielea. lichefiere ulterioara si necesitate de eI~inare [85].mare 24 sau 30 F. Im 0U-dn· ... debridare cat mai completa si mai agresiva a necrozelor pancreatice. Studiile multicentrice au evidentiat 0 mortalitate medie a acestei tehnici in jurul a 1% ell limite intre 9 ~i 22%. ..C p ~ .te. Metoda cea mai utilizata este drenajul cu abdomen deschis sau semideschis si laparotomiile seriate.1 ~ r _r~~ t. Debridarea initiala cvasicornpleta este efectuata la fel ca mai sus.. Principalele dezavantaje al acestei metode sunt anesteziiie generale repetate si fistuIele intestinale (pana Ia 20%) si eventratiile postoperatorii intalnite dupa aproximativ 15% din cazuri [87]. abordul retroperitoneal prin lombotomie. ~8J. COMPLICATIILE PROCEDEELOR • DEDRENAJ Complicatiile cele mai frecvente si letale dupa drenajul deschis si inchis sunt hemoragia ~i sepsisul prelungit. Hemoragia peroperatorie sau postoperatorie apare de obicei prin detasarea escarelor necrotice de pe vasele de .. Aceasta metoda se continua pana cdnd plaga este granulate.. folosind substante sau folii care impiedice aderenta Ia viscere. Ca unnare.. Necesita multiple catetere de drenaj si manipulari repetate ale acestora si un radiolog dedicat si experimental. La fiecare do ua-trei zile se planifica 0 relaparotornie. detritusurilor necrotice..<. La". care poate controla uneori hemoragia."lo 1 >. Se mai poate face apella instilarea intracavitara de urokinaza.. __. Mortalitatea Inregistrata in literatura ru aceasta metoda estc unre 8-29% (72. } ".. DRENAmL CHIRURGICAL abceselor.:.. S-au propus DESCHIS Calea de abord variaza in functie de localizarea . Obiectivul operatiei este explorarea Iarga. Necesita irigare periodica pentru repermeabilizare...radiologies irnagistica nu este user de realizat din punet de vedere tehnic [83]. in serviciul de reanimare. Drenajul-lavaj cu abdomen inchis. a aratat 0 rnarja pana la 10 catetere pe pacient (In medic 3) durata drenajului de circa 5 saptamani si 0 rnedie de 8 TC pe pacient [84].. '. Aceasta atitudine chirurgicala este dominata de ideea ca Ia 0 prima laparotomie nu se poate evacua' decat materialul purulent lichefiat ramanand infectia din peretii cavitatilor la niveluI carora procesul de. t.. ..· r•.. Jpt.. In majoritatea cazurilor este necesara expunerea vasului de sange eu iigatura acestuia si/sau mesajul hemostatic [89]. Lavajul se continua pana cand lichidul prelevat este curat si nu mai prezinta amilaze. nu neaparat in sala de operatic. t [. este ~i metoda de drenaj postoperator ~j modul de inchidere al plagii operatorii [85].Jp • .e.. 0 metoda de tratarnent minim invaziva este embolizarea percutana... Studiul lui Lee et al. daca se astupa frecvent ell detritusuri necesita schimbarea eu un cateter ell dimensiune mai . La feI se pot folosi adevarate fennoare de material steri I ale carer margini se sutureaza sau se fixeaza la perete [86. Antibioticele intracavitare nu si-au dovedit eficacitatea.a. eu UTIU sau mai multe lumene. Tehnica folosita este tehnica Seldinger pentru evitarea structurilor intestinale. curata. Tomografia cornputerizata este folosita pentru localizarile profunde ale coiectiilor. Dimensiunile obisnuite ale cateterelor sunt 12-14-16 F. nu necesita 0 anestezie foarte profunda ~i poare fi efectuata chiar la patul pacientului. . care este facilitata de aceasta modaiitate de inchidere a peretelui abdominal. cateterul odata instalat se iriga repetat pentru a spala cavitatea apoi se reexamineaza TC pentru a vedea daca mai sunt funduri de sac nedrenate. realizat prin pasajul unor volume rnari de ser (pana la 20 de litri pe zi) in scopuI indepartarii tuturor sfacelurilor. 1 ~. 433 sa .. Dezavantajul acestei rnetode este reprezentat de faptul ca este limitata numai la bursa omentala. stabilizata. urmata de instal are a la nivelul bursei omentale a unui sistem de drenaj-Iavaj eu catetere multiperforate.' "l. . peripan. enzimelor si peptideior active care se crimina din pancreas ~i din tesutunle necroza.' .. deschiderea larga a tuturor abceselor pancreatice..~ t ... distructie va continua eu . Drenajul se poate lasa sub actiunea gravitatii daca este decliv sau se poate racorda la un sistem de aspiratie. 88]. dupa care mare Ie epiploon se inchide pentru a crea o cavitate in care sa se poate efectua un lavaj continuu. completa a cavitatii peritoneale.sange sau In urma escarelor de decubit produse de tuburile de dren... pentru cele superficiale se poate utiliza ecografia. la prima laparotomie cavitatile abceselor se dreneaza si se meseaza eu eomprese sau campuri de tifon umede. Se lasa pe loe pana nu mai dreneaza dedit sub 10 ml/zi [43].

Incidenta relaparotomiilor este de 17-710/0. Tratamentul lor este variat in functie de existenta sau nu a peritonitei generalizate sau localizate. In functie de aceasta se poate opta pentru 0 reinterventie chirurgicala sau pentru un tratament conservator [56}. Fistulele pancreatice reprezinta. fistulele trenante in timp necesita pancreatectomie caudala. altfel se poate intinde pana la cateva luni de zile. In literatura de specialitatc. 0 cornplicatie a debridarilor chirurgicale. <~. cu dilatatia unei eventuale 434 c . Un alt procedeu care ne-a oferit satisfactie a fost utilizarea unei combinatii de nutritie enteral a 9i parenterala totala care reduce la minim secretia pancreatica si perrnite inchiderea fistulei. 6. a b DRENAJUL TRANSPAPILAR Abcesele pancreatice sau pseudochisturile pancreatice pot fi drenate pe cale endoscopica transpapilara in situatia in care prezinta comunicare cu canalul pancreatic principal. Metoda presupune realizarea Ia inceput a unei CPRE care permite vizual izarea . Morbiditatea si mortalitatea dupa drenajul prin laparotomie este de 15-53% si.Cu toate eforturile de debridare agresiva ~1 extensiva 'in prirnul moment exists un rise de abccse reziduale pana la 16%. incidenta lor fiind de circa 30%. Tratamentul accstora poate fi chirurgical clasic sau percutan. Din fericire circa 90% se pot include spontan. c. Drenaj transpapilar-transductal in timpul CPRE: a. . Circa 60% din pseudochisturile de pancreas cu localizare cefalica prezinta comumcare ell sistemul canalicular pancreatic..15). Plasare. de prezenta sau nu a unui traiect izolat.15. de asemenea. fiind necesare deci mal multe reinterventii pentru indepartarea completa a materialului septic si de distructie tisulara [74]. Altfel. care . 50. Figura . Urmeaza insertia unui fir ghirl parra la nivelul cavitatii. 50.a unui fir ghid prin ductul pancreatic In pseudochist. 2-25%. Fistulele intestinale au fost relatate eu 0 frecventa de 10-40% in diverse studii. respectiv. b. Alta posibilitate de tratament mini-invaziv de inchidere a fistulei este reprezentata de injectarea de adeziv rapid polmerizabil (N-butil-2-cianoacrilat) in traiectul fistulei [90].¥restei comunicari. proteza biliara si pancreatica vizualizate endoscopic. rupturi (fig. dar si in experienta noastra am utilizat cu succes octreotidul pentru a scurta durata de inchidere a fistulei. eventuale stricturi ale canalului pancreatic.. CPRE eu vizualizarea stentului In eBP.

Seopul ecografiei este si acela de a alege zona de punctie optima.deoare~e pot dezvolta complicatii evolutive: recidiva pancreatitei acute. Iipsita de vase de sange endoscopies ~i insertia unui cateter de drenaj. limpede sau eu septuri. 92. In cazul unui pseudochist bine meturat. Complicatiile : metodei sunt reprezentate de perforatia mai m~re care sa permita transpapilar. Regresia tardiva este ell atat mai probabila cu. de reguladupa circa 2-3 luni. _ TrofJP'ZenI1!/ '__. perforatia in colon duce la infectarea grava a pseudochistuIui cu unei septicemii . Ecografiapennite aprecierea continutului acestuia omogen sau neomogen. Presupune efectuarea unei colangiografii endoscopice retrograde care poate pune in evidenta aceasta comunicare. generatoare de HDS grave prin rupturi de varice esofagiene). deversand secretiile pancreatice in duoden. 91). Daca se .'!"' pediatric introdus in cavitate si eu sonda Dormia. infectat. 435 . supuratia chistului. Totodata Ia finalul suprimarii stomacului sau a duodenului in peritoneu liber sau retroperitoneal. cornplicatii pieloureterale. pozitia acului fiind verificata ecografic. radiologic sau chirurgical [95].je repetate. trombozc venose. sau intr-un viscer cavitar. Dilatarea stomei poate fi realizata ell balon este eficienta in cazul -abceselor pancreatice necesita dilatarea traiectului si insertia unui cateter apoi Iavajul endoscopic repetat ell evacuarea resturilor de material necrotic si . pune in evidenta 0 strictura canaliculara pancreatica aceasta se poate dilata eu balonas. eel mai bine prin srudii TC a ararat ca 400/0 din 1 ECOENDOSCOPIC [59. eu continue clar. metoda este foarte sau de circulatie colaterala prin modul Doppler color (94J. sau prin largirea orificiului de chistoduodenostorna sau de chistogastrostoma ~i_ introducerea unui endoscop eu canal de lucru si a unor instrumente de lucru.. Urrneaza dilatarea traiectului en balon de dilatatie • pseudochistele eu diametrul sub 6 em regreseaza spontan daca nu exista 0 cornunicare cu canalul pancreatic. timp in care poate fi schimbat daca se obstrueaza.peritonita chimico-enzirnatica grava. eficient cand pseudochistul pancreatic comunica Cll sistemuI _ canalicular pancreatic. ell constituirea unei fistule interne si disparitia chistului. A vantajele ~unt f(!prezentate si de evitarea producerii unei fistule exteme. cu hipertensiune instalarea eficienta. portala segmentara.:. in cazul In care exista un abces pancreatic acesta necesita lav. . ENTUL PSEUDOCHISTUL M PANCREATIC VI drenajului nasogastric si efectuarea se poate piasa un stent pe termen lung in caz de stenoze ducts endoscopice (SE) (91 J. 60% din pseudochisturile eefalice pancrearice cornunica ell sisternul canalicular pancreatic [21. Odata aleasa zona. Metoda pseudochisturilor. Tratamentul poate fi endoscopic.·:~ oate cct):e. reverificarea endoscopica si ecoendoscopica a vacuitatii cavitatii abcesului ~i se poate realiza chiar necrozectomie pancreatica: fie eu sonda Dormia prin orificiul 07 r~~i. sfaceluri.u:. cat pseudochistul este de talie mai mica.severe).tr. de preferinta nasogastric. ruptura chistului (In peritoneu libel .ie. compresiunea asupra structurilor anatomice de vecinatate (care poate detennina icter mecanic. grevata de 0 mortalitate pana la 50%. Se va suprima ulterior.fie: ("JU un cndosc. Cand aceasta exista se efectueaza SE urmata de instalarea unui cateter de drenaj.~n drenaj p pana em. Metoda perrnite prelevarea prin periaj de probe pentru examenul citologic pentru a exclude un cancer pancreatic in cazul stenozelor de canal pancreatic. Pseudochistele simptomatice si cele ell diametrul peste 6 em trebuie drenate (chirurgical sau prin metode nechirurgicale: punctie ecoCT -ghidata). detritusuri. 50. TRA T p. DRENAJUL reo Presupunc unei papilotornii si sfincrerotornii U rmarirea imagistica in evolutie a acestora.stricturi si apoi alunecarea pe acesta a unui stent care poate fi pierdut 111 duoden dar mai practic este un cateter nasogastric pc care pot fi efectuate lavaje repetate. se punctioneaza. complicatii hemoragice. In cazul la circa 2 inclusiv a unui aspirator mai putemic.:idns~:Jp. hemoragia dintr-un vas de sange parietal (fig. 93] Incepe ell realizarea unei ecoendoscopi i care pennite vizualizarea chistului sau abcesului din duoden sau din stomac. Cateterul este astfel confectionat meat se autornentine in pozitie.16) sau dintr-un pseudoanevrism ce poate duce la interventie chirurgicala de urgenta.

50. modul de lucru Doppler permitaud vizualizarea vaselor de sange din' pereteie tubului digestiv si al pseudochistulul... Drenaj transgastric ecq~doscopic al unui pseudochist de pancreas: a. 50. " Drenajul chirurgical intern. \ de implantare a cateterului. Irnaginea ecoendoscopica a stentului plasat transgastric In pseudochist.. Drenajul percutanat ghidat eeo .. precum si in cazurile hipertensiune portala segmentara (spl hemoragie digestiva superioara prin varicelor esofagiene) [93]. datorita numarului mare de (54%) ~i recidive (63%). dar care la fel ca si drenajul percutan are risCUf.: . dezavantajul fiind acela ... prin interceptarea pscudochistului. c Fig·ura. eel .. 9i stomac (chistogastroanastomoza). -..... . 436 .: ". hemoragie. . sub 1% este contraindicata in pseudochisturile ... Imagine EE unui pseudoehist de pancreas corporeo-caudal. leziuni ale viscerelor adiacente (s. secretiile pancreatice. Metoda are ca unui rise hemoragia. . complicate (suprainfectie.. determina 0 fistula pancreatica extema (95]. metoda. :. perforatii).. In eazuI unui medical se poate ajunge la caudala. o. Drenajul percutan ghidat radiologic insertia unui cateter care va drena la . presupunei unei fistule interne intre cavitatea prin stent. p d eficienta si rnai recornandata.. in cazul unui pseudochist comunicant eu canal pancreatic principal drenajui se va transfonna intr . TC.16.15). '""V . se face Iolosind drenajuI ecoendoscopic.1 situate in vecinatatea unor procese . .alta varianta de drenaj endoscopic estc cea directa prin peretele gastric sau duodenal cu crearea unei fistule interne care asigura drenajul pseudochistului principal o (fig... Imagine endoscopica eu vizualizarea Iichidului drenat a e irmture sae : r f'('ctatt:' s~ruate iuzate in imediata vecinatate a abdominal).. hemoragie). colon. Drenajul chirurgical extern este 0 . • ·~f'H l .. 15% recidive si mortalitate : ..~ '. abces). care comprirna stomacul.. procedeu 0 .. acute (necroza. creditata ell 20% complicatii (infectie.. infectie [83. 84. e. intestin). Metoda.. precum si "':~+~j complicatiilor redutabile pe care Ie poate. ri111ltip~~. a vas de sangc din peretele Diminuarea riscului hernoragic b alegand astfel 0 zona tara vase de sange sau circulatie colaterala [93]. fistula pancreatica externa ce va necesita specific pentru rezolvare.'. hemoragii digestive.: t UJ' ramane inca (pseudochisuril de radiologie interventi metoda ell indicatii 1··· .

e limitarea cat mai mare a iadicatiilor diagnostice.i~·ic:e'_.re. In PA grave. SE trebuie indicata ~i efecruata imediat ce s-a stabilit diagnosticul pentru ca are un efect favorabil asupra evolutiei . intrucat aceasta nu aduce nici un beneficiu asupra evolutiei bolii. Colecistectomia laparoscopica poate fi realizata si la distanta de fenomenele acute dar se insoteste de 0 rata de conversii foarte crescuta. sustinand 0 arneliorare semnificativa a evolutiei. si de pancreatectomiile largi. Fistulcle pancreatice interne Nr- . prognosticul este dominat de riscul de recidiva. Colecistectomia trebuie efectuata de preferinta in cursul aceleiasi spitalizari si pe cale laparoscopica. asociate ell icter obstructiv si/sau angiocolita. Studiile comparative In acest sens furnizeaza . legati de pacient. unii autori recomanda de rutina efectuarea unei SE In urgenta. . dar ridica problema recidivci. Insuficienta pancreatica exocrina.In PA vazute in prirnele 12 ore de la debut nu se poate face 0 predictie asupra evolutiei si de aceea nu se poate face nici 0 recomandare. 0 meta-analiza a patru triaJuri randornizate pe aceasta terna sugereaza un beneficiu semnificativ pentru CPRE de urgenta (primeie 72 de ore) in cazul pancreatitelor acute biliare grave ~i daca estc indicata. In functie de dotarea ell echipament si de experienta fiecarui centro. Aceasta determina drenajul cdii biliare principale si are efecte favorabile mai degraba prin rezolvarea sau prevenirea sepsisului biliar adaugat decat prin reducerea presiunii din caile bilio-pancreatice. rezultate contradictorii. In formele de pancreatita acuta necornplicata.1tikL acute usoare sau medii nu exists nici 0 indicatie de dezobstructie biliara de urgenta. Totusi. Un alt conscns ·~~apel. Majoritatea pacientilor eu pancreatita acuta biliara (80%) prezinta un canal comun terminal de evacuare biliara si pancreatica. constatata intre urmarile imediate ale pancreatitei acute se amelioreaza adesea spontan. .s di 11:p_p~. rara icter sau angiocolita. 98]. efectuarea unci sfincterotomii endoscopice [15]~ . .ai bUlla cafe c. Acest drenaj este de preferat sa se realizeze pe cale endoscopies prin sfincterotomie si evacuarea calcului. TRATAMENTUL PANCREATITEI ACUTE BILIARE Pancreatitele acute biliare au in general 0 evolutie favorabila. Este definitiv si se poate agrava. . in cursul primelor 72 de ore. ~i externe au un tratament de prima intentie medical sau endoscopic: chirurgia este rezervata esccurilor [96).'JoIii. . 20). cu sau tara manifestari clinice. Chirurgia biliara nu are indicatie de urgenta. prognosticul este dorninat de complicatiile generale si locoregionale.bolii. cautarea si tratamentul litiazei coledociene se_ poate face fie In acelasi timp ell colecistectomia laparoscopica. La bolnavii cu rise operator ridicat se poate preconiza 0 SE lara colecistectomie asociata [99J Pancreatita acuta post-CPRE poate surveni de o maniera imprevizibila.·v· prev enire f-~t. a~a incat conferinta -de cons ens franceza din 200 I nu a putut face recornandari in acest sens [6J.survine ell freeventa variabila fiind favorizat de necrozele extinse . Consensul terapeutic este acela di in PA biliare indiferent de gravitate. nu evidentiaza calculi si mai mult decat atar poate produce complicatii (6. fie inaintea acesteia eu ajutorul unui examen imagistic de inalta performanta (ecografie endoscopies sau rezonanta magnetica nucleara) in vederea unei sfincterotomii endoscopice preoperatorii [6. de tehnica sau de ope !"?tor. 437 . Factorii de rise sunt multiplii.. Etiopatogenia pancreatitei acute biliare este legata de rnigrarea transpapilara a unui calcul sau inclavarea acestuia In papila duodenala. r- toduodenoanastornoza) sau un segment de intestin subtire sub forma unei anse exclusc in Y a la Roux (chisto-jejunoanastomoza). -Explorarile functionale nu ar trebui efectuate 'dedit daca sernnele clinice persista. Cca n. Doua situatii nu fac Indi obiectul unui consens: • i'n' PA biliare grave.r -". SECHELELE PANCREATITEI ACUTE ~I CALITATEA VIETH Diabetul insulinodependent . Preventia medicamentoasa ramane deceptionanta..·~ ace. S-a demonstrat ca dezobstructia biliara precoce in pancreatita acuta biliara are consecinte favorabile asupra evolutiei ulterioare a bolii [97]..

c. ca la pacientii au avut acestea loc inainte de declansarea episodului. Majoriratea exocrina este lor au aratat ca functia pancreatica Ulterior... Anomaliile caracterul canalare frecvente par favorizate acute de necrozant al pancreatitei si de originea alcoolica. Toate aceste studii au investigat atat functia pancreatica exocrina cat si modificarile a morfologice pancreatice. serie de studii din Ii reratura au investigat modificarile functionale ~j morfologice care apar dupa un puseu de pancreatita gray afectata in primele acuta.1factor determinant. 0 parte din pacienti i~i recapata functia pancreatica normals dar 0 alterare a acesteia persista intr-o proportie irnportanta. ~i ca nu exista nici 0 dovada stiintifica pentru faptul ca abuzul acut de alcool la un pacient care In mod obisnuit nu consuma alcool ar putea functionale \ c declansa 0 pancreatita acuta. PA etanolica duce ia 0 disfunctie b pancreatica exocrina ce poate persista luni de zilc si poate chiar sa nu mai revina niciodata la normal. Toate aceste studii au aratat ca factorii care au influenta asupra alrerarilor morfofunctionale ulterioare episodului acut sunt legati de gravitatea atacului si de etiologia pancreatitei.ma' probabil. In plus. Sangerare masiva dupa penetrarea peretelui duodenal. colangiopancreato- grafia retrograda endoscopies si tomografia computerizata. irnplicat ecografia Metodele de studiu au abdorninala. Argumentele pentru aceasta explicatie ar fi faptul di la un alcoolic cronie pancreatita acuta apare dupa ani de zile de consum . Hernoragie digestiva superioara dupa drenaj endoscopic transduodenal: a.!P' ~!~ P/. In timp ce dupa PA biliara modificarile functionale pancreatice rareori mai sunt prezente dupa un an de zile. Etiologia este un a1.acut [1001 Prognosticul pacientilor eli PA etanolica este 438 . NII este totusi cIar daca modificarile si morfologice prezente dupa 0 PA c ·a"uIi:~ SU'1t simple ceo iseci i"l. exista modificari functionale si morfologico eu PA· etanolica ce sugereaza Figura 50.17. revine la functia pancreatica normal. acest episod de PA este prima manifestare clinica a pancreatitei cronice la un consumator cronic de etanol care a fost asimptomatic pana in acel moment [5]. o zile de ia debutul bolii. b. SdU-. Majoritatea pacientilor care au suferit 0 PA necrozanta au prezentat 0 insuficienta pancreatica in primul an dupa atae. desi 0 recuperate totala nu are loc ia toti pacientii [43].' Vizualizarea sfincterotomului .pre-cut" inainte de parrunderea in peretele duodenal. In evolutie.

17. outcome.. Lankisch PO.NAES (Association Nationale d'Acreditation et d'Evaluation de Sante. in Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. Go VLW. 90:2120. . A. Saunders 2004. Scheele GA. Frick TW: Drug-induced pancreatitis. Gastroenterology 1999.. lO9: 620-5. 90:2134.P pancreanus: Relationship to history of previous pancreatitis.0!"r~ik"".97:13126-3. Toouli J. eral: pancreatic S.. Gastroenterology 1996. DiMagno EP. 6. Slivka A. Hofman B. Desautels SG. Andriulli A. Un studiu a ararat ca incetarea consumului de alcool ar aduce rnortalitatca acestui grup la valorile de la pacientii non-alcoolici.. Epidemiology. et at: Sphincter of Oddi dysfunction is associated with chronic pancreatitis. Hanck C. 111 timp ce riscul de deces la cei care continua sa consume este de 5 orimai mare. Neutrophils and NADPH oxidase mediate intrapancreatic trypsin activation in . 8th ed.84:549-63. calitatea vietii dupa PA este buna. Matovcik L.. Raraty M. Maisonneuve P.t~:S~ 'Jastroei1te:'Ji<!6"/ 25. 22. . 14:406. Am 1 Gastroenterol1996. editors. Gastroenterology 1994. and nomenclature.mucinous tumors of the pancreas clinicopathologic features. Diagnosis. et at.. 2.. 21. Hirota M. . France. Freeny P.:! .!x. Yoshida M. Calcium-dependent enzyme activation and vacuole formation in the apical granular region of pancreatic. Waxd J. SalujaAk. Gastrointestinal Endoscopy 2002. I ml~~~~ >. Eloubeidi M. Am J Gastroenterol1997. Freedman SN. ". ~ !'" v. 89:442. Exocrine Pancreas: in Townsend: Sabiston Textbook of Surgery. 1993. Gut . Mayumi T. the management of acute pancreatitis.~ Holleman 1r DR. Does acute alcoholic pancreatitis exist without preexisting chronic pancreatitis? Scand 1 Gastroenterol 1997.1. 14. 110: 1909. Sutton R. B. et al. Arch Intern Med 1997. :~ Conferences de Consensus. 24. J Nat] Cancer lnst 1997. 116:900.'_. Hirata K.. 29.. 1. The pancreas: biology.1. Ferrari AP. Isaji S.}..122:974-84. Hlauschek V. Role of Endoscopic evaluation in idiopathic pancreatitis . 10. 27. Med Clin North Am 2000. Vaquero E. . Milminick T. 15.. Wilcox eM. New York: Raven Press. r -' 18. "1 'ilso. Gottesleben F: Drug-induced acute pancreatitis: Incidence and severity. Acute Pancreatitis. Neoptolemos 1P. Weber lA. 13(1 ):48-55. ocreotide and gabexate mesilate in the therapy of acute pancreatitis.·1 C.. Gorelick FS. Steer LM. et al: Intraductal papillary .a systematic review. texte court . Fortson MR. Sekimoto M. Abdulian JD. Saluja M. Varadarajulu S. 20. Aceste rezultate pe termen lung justifica 0 atitudine terapeutica de nivel inalt. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2006. Takada T. Kawarada Y. 32:625... et al. Takeda K. Mooren Fe. Gastroenterology and Hepatology (2002) S 15~S39. Lebenthal E. Lerch :MM. Pe ansamblu. Leandro G. 1674. 17th ed. Otsuki M. 2002. Kimura Y. Erdemli G. Saunders 2006~ 1241-1264. 11. Carr-Locke D. Gallstone size and risk of pancreatitis. Escalante-Glorsky Journal of 17 (Suppl.dificil de stabil it din moment ce nu putem spune daca atacul a fast 0 PA sau prima manifestare a unei PA etanolice cronice (5). Sherman S: Panci'i!is divisum. Aabakken L. 4. Steer ML: Acute necrotizing pancreatitis in the opossum: earliest morphological changes involve acinar cells. ". Lusis AJ. Lowenfels AB. Gastroenterology 1993. Trypsinogen activation in acute pancreatitis. pathobiology. 5. Gastroenterology 1995. Guidelines for 26. Saluja AK. Early changes in pancreatic acinar cell does not account for susceptibility to alcoholic and gallstone pancreatitis. Singh J. et al: Metaanalysis of somatostatin. Carr-Locke DL. \. 37:565. 63. Imrie C.conclusions et recommendations du jury. Koizumi M. et al: Pancreatic duct stricture caused by islet cell tumors. Lerch MM. Chapman IS. 8. and disease. "[f·I"e' L . et al. 5:145. 1995. Tamasky PR. 16. Lehman GA. W. Lysosomal enzymes and pancreatitis. Webster 3rd PD: Clinical assessment of hyperlipidemic pancreatitis. and management alternatives. M Brooke Smith.• _. Gorelick FS. Gukovskaya AS. Chen HY. 12:237. Matsuno S. Gastroenterology 1992. Ramarao P. Bassi C. Aliment Pharmacal Ther 1998. clinical significance. Reber W A. Lerch MM'. Vaillant C. 28. Pancreatite aigue _. " 1 ~\pla 1:!': . acinar cells. 103:205-13. Diehl A. Gorelick F..<. 92:1125. DiMagno Hereditary pancreatitis and the risk of cancer. Gastrointest Endosc Clin North Am 1995. Loftus Jr EV. et al: Postcholecystectomy pain syndrome: Pathophysiology of abdominal pain in sphincter of Oddi type III. Dawra R. 157.. Am J Gastroenterol ] 995. Banks PA. 13. 3. 19. 7. 106:742. Batts KP. JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: surgical management. Clemente R. Am J Gastroenterol 1995. 23. Drug Saf 1906.. Gastrointestinal Endoscopy 2006. Proc Natl Acad Sci U SA 2000. Singer MV. Heller 51. et at: Clinical outcome of post-Ekf. 12.) EP. Rlinzi M. Hutson WR. Turi S. 439 . 104:853. Zaninovic V. 56:6.1:1037-1045. Droege M. Tandon R. Finkes T. A· . Gardner JD.rerrr·~r::::J 3(_u!:: t~::~~1t. SNFGE 2001. et at: Pancreatic duct obstruction triggers acute necrotizing pancreatitis in the '" opossum. Olivares-Pakzad BA. Brennan ML. 9L147. 2nd edition. :~ . natural history and predictors of disease outcome in acute and chronic pancreatitis. BIBLIOGRAFIE Steinberg WM. T~lford J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->