F' -.-~ .

,

.. ,'

B. PANCREATITAACUTA
[ON GEORGES~U, EUGE~r EGRGESC(j, VALERIU SURLI1"'[' G . frecvente .cauze .sunt .reprezentate ..de ·constIinul·de:: .'. Definitie: Proces inflarnator acut al pancreasului cu extens ie locala variabila, la nivelul structurilor .. alcool ..~1.liJj3ia:·:blliara. J?r~9mJ.~~R·:~~U: ponderea .'. uneia sau . .celeilalte, .. si in" functi~" 'de' .. .invecinate saula distanja, ia nivelul altor organe si sisteme. tocadrareaacestui proces inflamator .ca" capacitatea de diagnostic etiologic [1,3].

.

~

vanaza.
..
'.

de pancreatita cronica, altfel nu reprezinta dec at exacerbare a inflamatiei cronice [I].

pancreatita acuta CPA) . presupune excluderea imagistica (tomografie computerizata, colangiopancreatografie retrograde) a modifioarilor specifice
0

·ALCOOtUL
.
.:.,

.'

.....

. .Coasumul de .alcool estecauzaa circa 30% .din pancreatitele .acute,. Mecanismul producerii .bolit·· . este necunoscut; exista mai multe ipoteze {I, 3]. . - _,teoria, refluxuluiv.ref1uxul ....ontinutului ~ cr . . .

ETIOPATOGENIE Incidents bolii este estimata

I

:duodenal prin relaxarea sfiaoterului oddi
sau refluxul biliar prin spasmul sfincterului Oddi in sistemul canalicular pancreatic, ell cresterea permeabllitatii canalelor pancreatice si eliberarea brusca a unor cantitati mari

100000 de lccuitori. In Anglia, incidenta 'este estimata Ia 38 Ia 100 000 de loeuitori; in StateLe Unite, in 1970 - 31, 3 la 100000 in 198763 l'la
. ' . 1

mtre4, 8 ~i 78;9% la

100 000 pentru barbali, 49, 7 Ia 100 OOOpentru femei.. Dupa varsta de 65 de ani 137, 7 si 130, 8 la 100 000 pentru barbati respectiv fernei; in Franta - 22 la 100000 de locuitori cu varste peste 15 ani [1-3]. Datele provin din .unitati spitalicesti diferite si depindde moduldecolectare ~i capacitatea diagnostic. Incidenta reala este dificil de stabilit ~i din cauza faptului unele forme usoarede boala pot scapa diagnostioului iar 0 parte din formele grave (circa 100/0), pot deceda inainte de stabilirea diagnosticului. ..... .. .... .... -. . .. ... ..
>

de enzime acti vate; . . - secretia unui .sue pancreatic bogat in enzime proteolitice ~i sarac in inhibitori ai

enzimelor proteolitice, care ar permite astfel
activarea intrapancreatica aenzimelor; secretia unui .. sue: pancreatic, ..... bogat. .in.

de

de

proteine, eu vascozitate

crescuta,

.§i .: posi.

ca

bilitatea precipitarii~i 'formani de obstacole

" "" 'intracanaHcuiari-seeun~.....

(dopuri de ...mu~us,.calculijsi hiperpresiune retro~da.

in ·canaliculele panoreatice

--....o__

.. ~-

Boala este ~~talnitala orice varsta, cu incide~ii maxima intre 40- §i 60 de-ani, Global, ·exista 0
afectare preponderenta a sexului masculin. La

~ teon1ftoxioo;,~etabolica:·· ::. ".

.

- . cresterea hipertrigliceridelor in ·s8J}ge cu . producerea de acizi grasi ~i metabolifi etil. .esterici ell actiup.e toxici directa asupra

birbati exis~ 0 ~cident! .mai mare a pancreatitei acut~ de etiologie etanoHcA;· desi incidenta litiazei biliareeste mai mare In randuI populatie! ferninine,
frecventa pancreatitei acutede

pancreasului.

"

ca~'fiiliaraeste'

de

'- producerea la nivelul panereasului: de '. ..radi~li· Iiberi de. oxigen co. ~fect:distructiv '

obicei, egaI! Intre cele-dous sexe [1,3]. .
N~ exista determinism _~"~~9ni~rcert at bolii desi in unele regiuni geografice poate ri ··~;relata

cu anumite obiceiuri alirnentare traditionale ...

Clasic; un ciori.sUjri cronic de alcool ar induce pancreatita croniC! -pe fondul

. ; erect toxic

..~.asupra celuleiacinare;

-: .

sa ·considera···ca

direct asupra celulelor acinare,

MortaIitatea prin pancreatita acutii variaza intre
0,9 ~i 1,6 fa 100 000 de locuitori. Factorii etiologici ai pancreatitei acute (PA) sunt multiplii. Cele mai

careia survin atacuri de pancreatiti acuta, Este dificil de sustinut 0 astfel de teorie. il;ltrucat diagnosticul de pancreatita cronies poate fi stabilit
405·

numa. odata ell apantia criteriilor cert~' de in pa ncreatitele acute de cauza biliara se pancreatita cronica . (calcificari glandulare, constata prezenta de calculi in vezic~la biliara. . Incidenta calculi lor blocati in oortiunea distala a insuficienta pancreatica exocrina si endocrine, , , ...,. rnodificari ale canaliculelor etc.) [4]. Aceste .. caii biliare principale (CBP) este de numai 3~5o/(») . mcdificari pot lipsi la .primele atacuri de . procent ell atat mai scazutcu cat intervalul dintre pancreatita acuta etanolica si numai examenul . debut si exploriirii~ specifice de depistare este mai procesul de pancrea- . histopatologic poatecertificaexisteata-unuiproces .. lung. Cakuliicaredeclanseaza . .'. . . de pancreatita cronical S]. . '_.:.:.". tita acutarealizeaza.oobstructie pasageraa ampulei lui Vater dupa care se elimina rapid in duoden . , . LITIAZA BlLIARA: Riscul .de pancreatita ..·acllUi. este . invers proportional ell dimensiunea calculilor-- 20% pentru In special microlitiaza veziculara si lltiaza coledociana, este responsabila de 30-90% :din . calculi sub 3 mm la 1·% pentru cei peste 2 ern [7]. ~ pancreatitele acute.' Procentul PA biliare variazain 'MEDICAMENTELE functie de posibilitatilede diagnosticale litiazei Reprezinta a treia cauza de pancreatita acuta biliare, in special a microlitiazei veziculare ~i (8-, 9]. Pe baza probabilitatii relatiei cauza-efeet.. .,': coledociene. Asocierea cauza-efeet este .sustinuta sunt subimpartite in trei categorii; de constatarea cii sUFirMtea colecistului si - cauza certa - utilizarea lor' declanseaza climiuarea calcul~Jor diu caile biliare extrahepatice boala §i produce recidive la 0 noua utilizare .. anuleaza riscul de recidiva a bolii [6]. Din aceasta categoric fac parte: 6-1nercaptoIneidenta aproximativa aPA de' etiologie purina, azatioprina, L-as.paragina£;a, citozinbiti_este de 6_.;_7% din'jlacienfiiw LitiatAbiliara. arabinozida, .furosemidul, diuretice tiazidice.: Riscul este mai mare la sexul masculin decat La eel estrogeni, metronidazol, tetraciclina, trime-. feminin dar global, sexul ferninin este mai toprirn-sulfametoxazol, acidul valproic; f~c.vent afectat deoareee ~i incidenta litiazei - cauza ~ orobabila -:-incidenta bolii 'este mai. biiiare este rnai mare la acest grsp. Dimensiunca si mare la indivizii care folosesc acest numarul calculilor ell diametrul sub 5 mm sunt medicament .Din ..aceasta .categoric fae .faetori independenti de- rise de producere a parte: acetaminofenul, alfametildopa.iizonipancreatitei acute [7]. .Mecanismul prin care se produce. panoreatita azida, fenforminul, procainamida, sulindacul; .. . cauze suspecte - cazuri izolate declansate, . acuta este reprezentat de obstructia papilara prin de unele medicamente. ., . ·mclav~rea unui calcul sau pri~ edemul papilar . .~ determinat de Ieziurrile provocate depassjul unui CAUZE MET_..\BOLICE ce.kul prin papila. A~ teerie este s,~uta de Acestea sunt: hiperlipemia (tipurile r, IV ~i V1- '.: CfNbtatarea prezentei Ottculiior in ma~ fecale . ~i hipercalcemia ·(biperpantth~idis~ul). HiperJipi><'· laI!este. 90~ din .. aCien!ii c~ pancreati~. acuta ~ biIkm ~t"pnnstudlJle lui.~ .care. __ COQStatat deQ1ja (\c~tA· :prjD ... "··t.on~Qtrati~~:. praeDta unui calcul inclavat':'n papli la cb.rtQlnicr(H~"iJor in Singe, .::~ 'poate duce '.1%. necropsiile unor pacienti ell pancreatita acuta. tulburari la nivelul microcirculatiei pancreatiae. . sau la eliberarea . de acizigra§i ·liberi . t~· . Desi la inceput s-a' crezut ca .responsebil de microcirculatia pancreatica (.to)". Hipercalcemia'] declansarea pancreatitei acute ar fi refluxulbiliar, printr-un canal comun bilio ... ancreatic, se pare. p actioneaza prin stimularea activarii Intrepancreatlce-j .' insa, ca hiperpresiunea intracanaliculara pancreatic a a enzimelor digestivej l l].. . prin obstructie este cea carepoate declansa TOXINE .... pancreatita acuta, Acest fapt a fost dovedit prin Veninul unui scorpion din Trinidad contine.: .... constatarea experimentala ca ligatura canalului pancreatic produce pancreatita acuta, in absents substanta intens secretagoga pancreatica care prirt refluxului bihar ~i obstacolului biliar, iar refluxul stimularea exagerata a secretiei pancreatice poat~:: biliarnu agraveaza evolutia bolii [3]. determina 0 pancreatita acuta [If
.
'.

;.

"-

. . ~.

.: . '.

.

-

:

.

-

r- ••

.

'.

. ..

.'

~a'

,

F/\CTORUL

TRAUMATIC

PANCREATITA ACUTA AUTOIfvlUNA
etiologice

Se rcfera distinctc:

la doua

circumstante

Asocierea pancreatitei

acute

ell 0

scrie de bali
sincste

.- pancrcarita acutd post-traumaticd (1-3%) intaJ nitft in contuziile sau plagile

autoimune (colangita sclerozanta dromul Sjogren, ciroza biliara

prirnitiva, prirnitiva)

abdominale Desi nu

interesarea pancreasului. toate contuziile pancreatice
ell

declanseaza 0 PA, aceasta survinc aproape constant dupa plagile pancreatice. pancreatita acutd postoperatorie « I%) apare dupa traumatism direct In cadrul interventiilor asupra pancreasului sau organelor invecinate (cai biliare, stornac, duoden, splina), fie dupa interventii asociate ell rise de hipotensiune sau embolie

cunoscuta, fiind de ascrnenea descrisa ') forma de pancreatita acuta autoimuna eu infiltrat lirnfociiar ~i plasrnocitar, eu scleroza inrensa, stcnoze canaliculare biliare si pancreatice, inflarnatic pancreatica, pancreas pseudoturnorai; tumora cefalo-

pancreatica si stenozele pancreatice si biliare pot crea confuzia ell cancerul de cap de pancreas. Aceasta forma de pancreatita acuta a fost denumita pancreatita acuta limfoplasrnocitara si se remite sub tratament cu corticosteroizi [1]. INFECTIILE Sunt Tar implicate in etiologia pancreatitelor acute «1%): infectiile virale: parotidita epidernica, virusul Epstein-Barr, coxackie, echovirusurile, varicelo-zoosterian, virusul rujeolic; infectii bacteriene: Mycoplasma pneumoniae,

arterials: bypass cardiopulmonar, transplant renal, transplant cardiac [3]. AL TE CAUZE CARE PRODUC OBSTRUCTIE ,

.

CANALICULARA.
Acestea sunt: tumorile intracanaliculare pancreatice [12, 13J, tumorile ampulare si periarnpulare, ulcerul duodena] juxtapapilar, diverticulul periampular, paraziti (Ascaris, Clonorchis), stricturi posttraumatice, pancreas divisum [14J,

Salmonella,

Campylobacter,

Mycobacter

pancreasul inelar, Tumorile pancreatice
Obstructia partiala sau totala prin tumors a canaliculelor pancreatice poate declansa 0 pancreatim acuta. Acesta poate fi un semn revelator pentru adenocarcinoamele pancreatice in 15% din cazuri, in special pentru turnorile periampulare, FOITIla clinica este usoara sau medie, Semnele de alarma sunt reprezentate de varsta In jur de 65 de ani, aIterarea starii generale, absenta semnel or biologice si radiologice de etiologie biliara, prezenta unei turnori pancreatice, leziuni focale de pancreatita la nivel corporeo-caudal, dilatatia canalului pan-

tuberculosis; SIDA poate fi asociata cu PA desi aparitia pancreatitei acute pare a fi rnai degraba unnarea infectiilor recurente, neoplasrnelor asociate sau drogurilor falosite [1,3,6, 15]. PANCREATITA ACUTA EREDITARA. (GENETICA) autosomal dominanta; apare fie prin activarea intrapancreatica a tripsinei datorita sintezei deficitare a inhibitorilor tripsinici, fie prin sinteza unei forme de. tripsina refractara la actiunea inhibitorilor tripsinei, ambele determinate de 0 mutatie genic-a. Se caracterizeaza clinic prin aparitia bolii la varste tinere, eu recidive si evolutie progresiva spre pancreatita cronica !?l asocierea eu cancerul pancreatic f 16]. PANCREATITA

en transmitere

in amonte, atrofie corporeocaudala. Pancreatita acuta rnai poate fi provocata

creatic principal

si de alte tumori pancreatice - turnori intracanaliculare papilare sau rnucinoase, tumori neuroendocrine sau extrapancreatice - metastaze ale unor cancere de san, renale, melanorn, limforn. La

AcurA

POST-CPRE

A aparut adam eu folosirea colangiopancreatografiei retrograde endoseopice (CPRE) in scop terapeutic sau diagnostic [17]. Dupa CPRE s-au demonstrat cresteri tranzitorii ale enzimelor pancreatice in ser, dar rara rnanifestari clinice. Incidenta pancreatitei acute post CPRE variaza 407

un pacient

de peste 60 de ani, In lipsa uner
unei

etiologii alcoolice sau biliare, excluderea patologii tumorale este 0 priori tate [1].

Enzimele pancreatice provoaca distrugeri ale celulelor acinare care determine apari tia unei inflamatii pancreatice locale..intre 3 ~i 25% in functie de scopul pentru care este efectuata.20. Factorii de rise pentru F t-\ sunt rnultipli: vo lumul ~i presiunea eu care este injectat Include PA ramase tara 0 cauza dccelabila. daca la nivelul pancreasului se produc fenornenq. . insa este rara ca incidenta (mai putin de 10%) si diagnosticul este destul de usor de stabilit clinic. constatarile obtinute pe modele experirnentale realizate pe animale de laborator [26. In unele studii. La ora actuala. Nu esteclan -. precursorilor elastazei. fiind recunoscute doua tipuri: disfunctia sfincterului Oddi prin stenozd oddiand. bazata pe . inj ectarea canalului pancreatic.. ANOMALU STRUCTURALE PANCREA TICO-"DUODENALE Pancreasul inelar. Odata activata. valorile cele mai mici inregistrandu-se dupa explorarile in scop diagnostic si cele mal PANCREATITA ACUTA IDIOPATICA (15-30%) mari dupa manornctria oddiana [IS]. tripsina poate activa sisternul complementului si sistemul kinina-kalicreina. 408 . 31]. sa fie efectuata colecistectomia laparoscopica.. 1& peste 40 mmHg. idiopatica foarte putini pacienti vor prezcnta inca un puseu de PA. Rolul acestui tip de DSO in producerea P A recidivante este controversat. fosfolipazei A2~ carboxipeptidazei [28]. locale si la edem interstitial.cresterca permeabilitatij. disfunctia sfincterului Oddi prin diskinezie oddiand. in alte studii nu [18]. Dupa un episod de PI\. Stenoza oddiana produce PA recidivanta PATOGENIE Momentul initial in declansarea pancreatitei acute este reprezentat de conversia tripsinogenului in tripsina in celulele acinare in cantitati mai mari dedit capacitatea rnecanismelor naturale de inactivare a tripsinogenului [22-24].afectiuni subiacente urma irnagistica nu a evidentiat litiaza. una dintre cele rnai acceptate teorii referitoare la posibilitatea activarii intrapancreatice a tripsino_ genului este teoria co-localizarii [25]. determina insuficienta microcirculatorie locala ~i _ amplifica leziunile pancreatice [32]. cat este normal. ODDr (DSO) [17] Este 0 entitate patologica relativ noua. tripsina determina activarea tripsinogenului. Leziunile vasculare . -__ caracteristicile rnaterialului de contrast. idiopatice recidivante.~ celuleior acinare pancreatice [30.' endoteliului vascular. Apar tulburari ale microcirculatiei reprezentate pria vasoconstrictie. 19. chistele duodcnale. Fibroza si stenoza oddiaua indue cresteri ale presiunii bazale la nivelul sfincterului de la 15 mmHg. diverticulul duodenal sunt citate drept cauze de PA. Unit materialul de contrast. staza capilara. Eliberarea loc{lJ~z : de enzime pancreatice activate produce leziuni al~-. chiar daca explorarea vedere traumatisrnul ampular rezultat in tentativclor repetate de cateterizare. crescuta a pancrcatitei acute biliare. al spatiului interstitial si a. Distructia pancreasului de catre enzirnele active duce la eliberarea si activarea unor nq~ cantitati de enzime cu toate consecintele locale si --generale care decurg din aceasta. de tipul nitritilor de amil sau nifedipinei. _. duplicatia duodenala. DrSFUNCTIA SFINCTERULUI . Pe langii enzimele pancreatice. Asocierea dintre pancreatita croniej si DSO nu a fost dovedita cert. Presiunea bazala let nivelul sfincterului oddian este crescuta.. avand in frecventa ale canalclor pancreatice. Patogenia ar putea fi explicata prin cresterea presiunii intraduodenale cu refluxul enzimelor pancreatice in canalul pancreatic principal [3]. 27]. Nu este influentata de administrarea de substante eu efect de reIaxare a musculaturii netede. scaderea saturati locale in oxigen si ischemie locals progresi Aceste tulburari due la .21].' sfincterotomia endoscopies la pacientii cu episoade repetate de PA Ia care manornetria oddiana a pus in evidenta DSO a dus la eliminarea recidivelor. in lipsa etiologiei etanolice certe. Atitudinea este discutabila (6. tesuturile extrapancreatice si poate deveni sistemica (29]. care se poate extinde ulterior 1~. msa administrarea de relaxante ale musculaturii netede determina scaderea acesteia. autori recornanda C& 1!1P A. .

alterarea balantci hormonale (horrnonul paratiroidian. Aparitia sindromului de raspuns inflamator sistemic (SIRS) este determinata probabil de enzimele pancreatice activate Exista doua tipuri morfologice de pancreatita acuta: edernatoasa si necrozanta [6. Insuficienta renala a fost explicata hipovolemie si hipotensiune [39]. uneori toata (fosfolipaza. necroza tesutului adipos intra sau peripancreatic. Pe sectiune. 6. 36J.) si de citokine (factorul de necroza tumorala. rosu inchis sau fOZ ell pete hemoragice. Insuficientele metaboIice sunt reprezentate de hipocalcernie. glucagon). ell aspect si coloratie variabila. Acesrea local radicali acizi ~i ar putea mie cu sau lara cetoacidoza. microscopic: edem interstitial.pancreasul este tumefiat. 8). mctaboliti ai acidului arahidonic (prostaglandine. responsabile de arnplificarea leziunilor locale si la distanta. turgescent. . Patogenia hipocalcemiei este multifactoriala si include formarea de sapunuri de calciu. Activarea complernentului de carrc tripsina determina recrutarea de macrofage ~i de Ieucocitc polirnorfonucleare. radicali liberi de oxigen care depasesc capacitatea locala de protectie a antioxidantilor [35. infiltrat infla- - Insuficienta cardiovasculara este cauzata de depresia rniocardica provocata de aparitia 10 circulatie a factorului depresor miosardic ~i a socului determinat de peptidele vasoactive. aspectul galbui necrozei tesutului adipes. iar eel rosietic zonelor hernoragice. morfologice) care impiedica in mod normal translocatia bacteriana din intestin. factorul de acti yare trombocitara) care sunt eliberate in circulatie (38]: ARDS (sindromul de detresa respiratorie acuta) este detenninat de trombozele microvasculare si de digestia lecitinei. hipoglicemie. de catre fosfolipaza A. eu sange partial bemolizat si sfaceluri glandulare. Cand hemoragia intraglandulara este importanta. Aparitia lor nu poate fi anticipata pe baza gradului de extensie al necrozei saLL din prezenta sau absenta acesteia. dilatatie capilara irnportanta. parenchirnul pancreatic are aspect de mozaic: . glanda est~ partial sau in totalitate ocupata de un hematom voluminos si dur. fiind transformata intr-o magma sangeranda) de culoare cenusie. calcitonina. care-i dau un aspect mannorat. PA necrozantd prezinta urmatoarele aspecte: macroscopic: pancreasul apare rnarit de volum.. tripsina etc. necroza tesutului adipos intra. prin gJanda este infarctizata.si peripancreatic. ANATOMIE PATOLOGICA acizi grasi. lobulatia mai accentuata. Granulocitelc ~i macrofagele clibereaza citokine proin tlamatorii tisulara [33. Sub actiunea acestor substante se produc tulburari rnicrocircuIatorii grave eu tromboze si hemoragii care due la intracelulara a calciului. uneori suprafata glandei este brazdata de travee negricioase. necroza parenchimului pan409 . Unul • dintre rnecanismele dovedite prin care se altereaza aceasta bariera este reprezentat de ischemia intestinala provocata de deschiderea sunturilor arterio-venoase din intestin ca unnare a hipovolemiei si pancreatitei. infiltrat inflamator. (factorul de necroza tumorala. un component major al surfactantului pulmonar.de ischemie-reperfuzic ar putea produce eiibera citokine pro-inflarnatorii In circulaue. In cursul pancreatitei acute se poate produce 0 alterare a barierei complexe (imunologice. 20): PA edematoasd . aspectul cenusiu corespunde necrozei lobulilor pancreatici. hiperlipidemie. bacteriologice. fixarea calciului de catrc complexele alburnina . hemoragice. interleukineie 1. cenusiu eu pete de citosteatonecroza. Microscopic se constata: edem interstitial care disociaza lobulii si acinii pancreatici. enzime Iipolitice si proteolitice. translocatia produeerea de necroze locale [37}. mai mult sau mai putin congestionat. 34]. hiperglice- mater ell Ieucocite poiimorfonucleare si limfocite. factorul de activare trornbocitara si leucotriene). o parte din pacientii eli pancreatita acuta dezvolta cornplicatii sistemice eu aparitia de insuficiente viscerale. elastaza. Necroza tesutului adipos peripancreatic sau la distanta poate fi prezenta san absentii.

visceral si mezourile edematiate si congestionate. ileon. extrern de grave. Calea biliara prinei pala poate fi afectata in grade variate.miocardite parenchima- - ulceratii acute multiple. TABLOU CLINIC Tabloul variabil si clinic a1 pancreatitei poate acute este foarte degenerescenta rnielinica. consecutiva grefarii microbiene secundare. in tensiune. . pancreatita este 0 leziune pot suprarenale edem fi de ~1 focare leziuni morfologice intra-abdominale . pana la cornplicatii grave de tipul necrozei biliara. cu aspect de colecistita acuta si evolutie spre gangrene si perforatie. sau unnate - de peritonita eolecti{'" biliare celulite retroperitonale la nivelul splinei si sisternului port: infarcte si rupturi splenice. geale. S-(. trornboze ~i rupturi ale venei splenice tromboza sau ale confluentului spleno-mezaraic. anevrisrne ale venei splenice.la nivelul tubului digestiv atit la segmentele din imediata vecinatate a pancreasului (duoden. Vezicula biliara. bogat constata pete parietal. grcu de stapanit. tromboze vasculare si hemoragii intraparenchimatoase. moment in care se poate In face eu exactitate acuta diferenta pot aparea intre eele doua forme.I_ renuntat la denurnirea de pancreatita acuta necrotico-hemora . care se pot transforma in abcese. bogat In enzime pancreatice.la nivelul ficatului pot fi intalnite leziuni de tip angiocolitic sau focare de necroza intrahepatica de tip infarct. cardio-pericardice . sirnilara celei din socul arsilor. hematoame parietale la nivelul duodenului.HDS) sau perforatie. care pot evolua spre sangerare (hemoragie digestiva superioara . bogat in enzime pancreatice. al carei moment de aparitie venei porte si hipertensiune portals eli 410 . eu sau rara calculi. {lieu . stornac). alteori destinsa. alte leziuni: leziuni de citosteatonecroza la nivelul maduvei osoase. artrite eu lichid eu activitate lipazica si triptica crescuta.revarsat in enzime.revarsatul enzimatic pancreatic In spatiul H. Deoarece s-a demonstrat di hernoragia este prezenta inconstant. tesut nervos sirnpatic. leziuni cutanate si musculare. mai frecvent de partea stimga. perforatii jejunale sau colice: . interesand glomerulii. hemoragie si necroza) sunt similare eu cele provocate de trips ina in toate tesuturile.D. Leziunile sunt deplin constituite la 3·-4 zile de la debut. glande suprarenale) determinand iritatii ~i lcziuru ale acestora. intraperitoneal extrapanereatiee: sero-hematic.glomeruli lara sange". cerebrale . la nivelul ligamentelor hepatice si a marelui epiplon. . toase si/sau interstitiale. realizand 0 nefrita tubulo-interstitialii cu . poate fi uneori congestiva ~i atona. se de citosteatonecroza la baza si mezocolonului. necroza Ia nivelul hernoragica. sindroame nant este fi usor confundata ell alte abdominale acute. care va deterrnina 0 necroza eu excludere corticala. Leziunile viscerale extraabdominale potfi: pleuro-pulmonare . cat ~i la segmente aflate la distants mezenterului (jejun. colon): gastrite si/sau duodenite ell la nivelul rinichiului se intalnesc leziuni combinate. cu stenoze secundare obstructive. Celulita retroperitoneala. tubii renali si interstitiul. celulele sistemuiui canalar pancreatic). Sirnptomul domidurerea. citosteatonecroza ~i revarsate pericardice eli lichid sera-hematic. inta~!nite sufuziuni complet diferite si nu reprezinta stadii evolutive ale aceleiasi boli [40J. sunt peritoneul infiltrate.S retroperitoneal se infiltreaza in jurul tuturor pnn Cele doua forme anatomo-patologice sunt formatiunilor anatomice ale accstuia (vase rnari. leziuni necrotico-hemoragice cerebrale. . glandelor sangvine. de la simp la dilatatie a segmentului supraduodenal. rinichi. infarcte miocardice prin trornboza coronariana." ruptura varicelor esofagicne. urerere.edern si congestie cerebrala.eongestii pulmonare ~i in special revarsate pleurale. eli lichid de aspect serohematic. insulele Langerhans. extrem de grava. hemoragii menin- si perforatiei.. .creatic propriu-zis (celule acinare. de remarcat ca leziunile cerebrale (edem.

Febra poate fi prezenta In faza acuta a bolii.:-. intre 37. Palparea pune in valoare durerea provocata. fiind descrise puncte dureroase patognomonice: . Debutul este brusc. Durerea este insopta de greata si de varsaturi in circa 90% din cazuri. deshidratate. cu constituirea cornplicatiilor supurative [40]. hipocondruI drept sau stang. Ocaziorial. care sunt imobili~'pin cauza ca cea mai midi miscare Ie accentueaza durerea. Pacientul ell pancreatita acura este agitat. In general. Localizarea este in intreg abdomenul superior. pe fondul distensiei abdominale Iocalizate sau generalizate. \. ell de valori aseptica. Percutia epigastIuiui. Instalarea durerii este brusca. semnifica suprainfectia necrotice pancreatice sau extrapancreatice. colica biliara sau ulcer peptic). Examenul abdomenului evidentiaza distensie abdorninala uniforma sau localizata In epigastru. Este posibila ~i localizarea In hipogastrn explicate prin progresiunea rapids a exudatului pancreatic prin firida parieto-colica stanga. hipocondrul drept si/sau st~ng) sau 0 impastare transversals supraombilicala in functie de localizarea si intinderea Ieziunilor necrotice. Tulburarile de tranzit sunt constant prezente si se manifesta In cele mai multe cazuri ca un sindrom ocluziv datorat fie unei ocluzii dinamice reflexe.I' . continutul este gastric sau duodenal. fiind determinata de citokinele proinflamatorii. Respiratia abdorninala este prezenta. Icterul sclerotegumentar apare ca urrnare a obstructiei biliare sau unei afectiuni hepatice asociate. pot dura ore intregi. rezultat al hiperkineziei jejuno-ileaie. Intensitatea poate sa pozitia." constituie momentul de debut a! bolii. refractara fa antialgice. se insotesc de eructatii ~i nu arnelioreaza durerea. uneori in coma.stang. Iradierea durerii In bara catre spate apare la circa jumatate din pacienti. Varsaturile pot fi abundente. Starea generala este de regula alterata. epigastrica. apsrarea musculara semnifica focarelor ca iritatia peritoneala determinata de prezenra exudatului peritoneal bogat in enzime proteolitice sau chiar suprainfectat.S-38. fie unei ocluzii mecanice adevarate inalte prin comprimarea D2 sau a unghiului duodenojejunal de catre pancreasul mzrit de volum . vaneze cu in torentul circulator a proteinelor si enzimelor rezultate din autodigestia pancreatica . Frecvent. Palparea obiectiveaza durerea difuza vie in epigastru si hipocondrul stang si/sau 0 impastare localizata In epigastru. Uneori percutia poate evidentia 0 zona de 411 . secundare eliberarii de histamine [I]. eu sehimbari dese de pozitie In cautarea unei pozitii antalgice pe care nu reuseste sa 0 gaseasca spre deosebire de pacientii cu perforatii ale viscerelor cavitare.punctul Mayo-Robson (unghiul costo-vertebral . Venele de la nivelul tegumentului pot fi de asemenea colabate din acelasi motiv. de regula intr-un context de suferinta biliara sau de consum cronic de alcoo! [6]. Persistenta febrci este un semn de gravitate. dar nu incoercibile. rapids dar nu atit de brutala ca durerea din perforatii Ie viscerelor lipseste Ia debut. hipertermie determinara Este 0 de patrunderea cavitate. semn util diagnosticului diferential eu 0 peritonita.'.febra pclipeptidica". \. hipocondrului drept si stang este dureroasa . cstc totusi prezenta 0 usoara rezistenta musculara. in hipocondrul drept sau. Examenul clinic ofera date variabile ca tip si grad de intensitate. nu fecaloid. Tegumentele si mucoasele pot fi uscate. matitatea hepatica este prezentii.SoC.semnul clopotelului (Mandel). Matitatea deplasabila pe flancuri traduce prezenta revarsatului peritoneal. Durerea care tine numai cateva Ore dupa care dispare sugereaza alta boala (exernplu. uneori..lteej tulburarile de tranzit se materializeaza printr-un sindrom diareic. durerea creste progresiv In intensitate si necesita careva ore ca sa atinga rnaximul de intensitate.. constants. bolnavul anxios.. fiind prezenta In perioada stare. semn important deaiferentiere ell ulceruI gastroduodenal perforat. iar febra de tip oscilant care apare dupa ziua a 7-a de boala. durcrea este insuportabila. in hipocondrul . ~~~~. apararea si contractura musculara lipsesc in pancreatita acuta. rep etate . stang) si punctul Mallet-Guy (subcostal stang).' "'' . Daca este prezents. Cianoza poate fi prezenta de In cazurile grave.. Cauza poate fi reprezentata de durerea intensa sau inflamajia peretelui posterior gastric.. eu pliul tegumentar persistent ca unnare a hipovolemiei ~i deshidratarii extracelulare._~_I i~"~ .

. colapsul cardio- mezocolonului Ascultatia prezenta acuta. renale. trunchi. urina. hipotensiune cu tendinta la colaps. . r- hepatomegalia. poliartrita. serie de teste utile pentru diagnos : coagularea diserninata intravasculara. (histamine si kininele plasmatice) si coafectarea piuriviscerala secundara toxemiei enzirnatice. pielea capului.. . mati tate bazala pulmonata. tulburarilor hidro-electrolitice si/sau sindromului infectios. ~1 hipotensiunca fiind elernentele principalc [38]. Cumnd 0 renale si anoxie. angioamele stelate. Se datoreaza substante patiei enzimatice. contrastand in mod evident cu gravitatea . en cefalo- abdominale prin distensia capsulei pancreatice si/sau prin actiunea directa a enzimelor pancreatice. si bombarea Douglasului. febra. traduce hepatice. sau evidentiaza sensibilitatea .' . dispnee. prezenta echirnozelor pe flancuri (semnul Grey. colapsul circulator. edem al tubului digestiv. pleurale importanta a organismului de velum circu- lant (30-40%) prin: exudat sero-sanghinolent intraperitoneal. Fa!a de aIte forme de ~OCJ socul pancreatic are cateva particularitati definitorii: .coloratia rosie a fetei. intalnita in 50-60% din cazuri. Alte senme: . pierderi hidroelectrolitice prin varsaturi. care antreneaza ischemia functionala a cortexului renal. iritatia rnarilor plexuri nervoase si/sau confuzie. ileusului obiectivat paralitic ce insoteste pancreatita prin absenta zgomotelor hidro-aerice.} _''. care compromite functia renala "prin scaderea perfuziei . Se datoreaza limitarii miscarilor respiratorii induse de durere si distensia abdorninala. . xantoamele si lipemia retinalis hipertrigliceridemie. edem retroperitoneal.5-2 ern diarnetru"". oliguria cu albuminurie si sediment urinar patologic (cilindrurie. semne de revarsat pericardic.. fese. pancreatice transvers. Ieucociturie ~i hematurie).. dar reprezinta un criteriu de prognostic gray. ..~. Semne neobisnuite: necroza grasoasa subcutanata nodulara. sevrajului consumului de alcool. dezorientare. eliberarea ill' circulatie a unor vasodiiatatoare si hipvtensoar~.1 amploarea fenomenelor hcrnodinarnice. ca expresie a prezentei exudatului peritoneal.exudate pleurale si pericardice.. Socul pancreatic este un soc complex.:1i. eu leziuni rniocardice. respiratie superficiala.hipersonoritate superior reflexa a colonului enzirnclor In abdomenul (scmnul Gobiet). enzimele pancreatice serice si urinare. sub forma unor noduli de 0. gravitatea deosebita datorita sumarn urmatorilor factori fiziopatologici: spolierea vascular Sernne generale in pancreatita acuta grava: semne cardiovasculare: tahicardie > 100 batai/min. produsi de secretie pancreatica in ser . cerebrale etc.. care apar de obicei 1a nivelul extremihitil~. Dispar la finalul atacului acut de pancreatita tromboflebita a membrelor inferioare. abdomenului consfinteste situata transversal Socul (15-50%) este franc manifest in special secundara difuziunii proteolitice intre foitele in formcle necrotice severe.si . o coafectare renala ce insumeaza actiunea . . coma. semne neurologice: sornnolenta.~ . pulmonate. . dar exprimarea sa clinica este dominata de hipovolernia acuta. determinata de distensia transvers.. INVESTIGATIILE PARACLINICE ..' . revarsatele procesele pneumonice.Turner) sau periombilical (semnul Cullen) la debut indica 0 pancreatita acuta necrotica severa. [3]. Tuseul rectal si/sau vaginal cste ncgativ in majoritatea cazurilor. mezourilor si epiplooanelor. Daca apar tardiv CIa 3-4 zile de la debut) valoarea diagnostica este mai putin importanta. ingro~i rea tecilor palmare evoca etiologia alcoolic~rr . · diaree etc. semne respiratorii: tahipnee. 412 . realizand 0 nefrita tubulo-interstitiala. conjugata a trei mecanisme patogenice: actiunea directs a enzimeIor pancreatice asupra parenchirnului renal. distale... datorita dcscarcarii de histamina.

Alte boli care pot determina hiperamiJazemie sunt: complicatiile pancreatitei acute. Creste din prima zi si se mentine in ser ceva mai mult decat amilazcmia. elastaza. alcoolul. sarcina extrauterina rupta si salpingita acuta. - marker! nespecifici ai inflarnatiei. carboxipeptidaza A. ~i respectiv 96% . ribonucieaza) nu si-au dovedit eficacitatea ca teste de rutina In diagnosticul PA. Sensibilitatea si specificitatea arnilazemiei este de 83% si respectiv 88%. fosfatazele alcaline ~i colesterolul crescute) reprezinta 0 baterie de teste utile pentru precizarea Sindromul originii rnecanice. aIte tumori. Insulele Langerhans sunt de regula mult mai rezistente fata de actiunea enzimelor proteolitice decat Cestui tesutului pancreatic. litiaza coledociana. Specificitatea lipazemiei este dirninuata de cresterea ei in alte afectiuni: insuficienta renala grava. infarctul entero mezenteric . Are 0 specificitate superioara datorita faptului ca lipaza serica este in mare: majoritate de origine pancreatica In timp ce amilazemia poate avea rnai multe surse.f f:' :.. dar pot fi utile in aprecierea prognosticului deoarece inregistreaza valori rnai mari in prime Ie 24 de ore in PA severa decat in formele usoare.20].Exista situatii In care amilazemia poate fi normala sau minim crescuta in pancreatitele acute fulminante. exacerbarile acute ale pancreatitei cronice. Alii produsi de secretie pancreaticd nonenzimatici: PAP (pancreatitis associated protein) si PSP (pancreatic specific protein) au 0 sensibilitate similara cu testele obisnuite. Din aceste motive sunt luate in considerare cresterile amilazemiei la peste trei ori valorile normale [6. Determinarea tripsinogenului 2 pe bandeleta urinara ar putea fi un test util in serviciul de urgenta pentru exc!uderea diagnosticului de pancreati ta acuta avand in vedere valoarea sa predictiv negativa de 99% (6].. valorile peste 2 g %0 indica de regula un prognostic defavorabil [20]. Hemoleucograma arata de regula 0 hiperleucocitoza cu . chistele pancreatice. hemolitice sau celulare a icterului care insoteste pancreatita acuta. poate identifica hiperarnilazemia in aceste cazuri. utilizarii . Din pacate sirnpla crestere a valorii serice nu este 1OO~o specifica. lipaza carboxilesterica. Sensibilitatea si specificitatea lipazemiei este de 94~/o. Hipocalcemia . Amilaza urinara [amilazuria) crescuta este. biologic at icterului mecanic (bilirubinemia ere scuta pe seama celei directe. perforatiile viscerelor cavitare. expresia filtrarii glomerulare a amilazelor serice in concentratii crescute ~i lipsa reabsorbtiei tubulare. apendicita acuta. nivelurile urinare crescute sunt un indicator de PA grava [41]. Alte enzime pancreatice (fosfolipaza A si A2."" . . ENZIMELE PANCREA TICE Dozarea amilazei pancreatice serice (izoarnilaza puncreatica) este un test rapid. Amilazele serice mai pot fi normale in pancreatitele acute eu hipertrigliceridernie datorita prezentei unui inhibitor al amilazelor. Glicemia. nu 'este un test specific.~ensibilitatea acestui test este intre 85 ~i 100%. perforatii de viscer cavitar. colecistita acuta. TAP (tripsinogen activation peptide) fiind un produs de activare al tripsinogenului in tripsina poate detecta PA.!!·~ . Hematocritul >47% poate semnifica prezenta unei pancreatite acute severe. Hiperglicemia la un holnav tara un diabet cunoscut in antecedente are valoare diagnostica si prognostica. Persists in ser circa 3-5 zile.' tumorile pancreatice.valori ridicate (15 000-20 000). oreionul. dar are valoare de test evolutiv in necrozele infectate. .constanta.. cancerul pulmonar. VSlf-uI poate atinge valori mari In formele necrotice. calciului ill formarea leziunilor de citosteatonecro413 . la bolnavii cu pancreatite cronice deoarece celulele acinare s-au imputinat din cauza atacurilor repetate distructive. dar lara specificitare. chistele ovariene. alte teste.. tripsina. boli ale glandelor sali yare. Dozarea izoamilazei pancreatice ~i a arnilazei urinate nu contribute eu nimic in plus la diagnostic fata de lipazemie.. Lipazemia. Dilutia seriata a serului . se datoreaza. In pancreatita acuta titru! scric creste ia J 0--12 or~ de la debut si apoi este rapid eliminate din sange (tirnpui de injumatatire este de 10 ore). simpiu si ieftin. Valorile crescute ale amilazuriei persista mai mu1t decat cele ale amilazemiei.

. pierderilor prin varsatura. rara semnificatie prognostica. dcoarece norrnalizarea In dinarnica ami lazerniei. difuz si veziculara. pseudochist pancreatic peripancreatice a bolii sau a poate fi uneori utila (fig. za. mult mai accentuata in forrnele pseudoocluzivc. aspiratiilor digestive.5). usor compensata prin administrarea de K+ sau hiperpotasernie. de infectare prin introducere de genneni In caile intrapancreatice. variabila situata intre stomac continut si gazes. < ECOGRAFIA ENDOSCOPICA Ecografia endoscopies (EE) are rezolutie supe~ rioars ecografiei transabdominale.i 'in stabilire. Desi ecografia nu este cea mai performanta metoda pentru necrozate. este mari hipoecogen. ambele calcificari destinse de in aria de a pancreasului. Figura 50.aspect de PA edematoasa."ansa scntinela": distensia gazoasa a colonului transvers. importante secundara care au pierderilor hidro-elcctrolitice pancreatitei loc in evoluria PUL~. vizualizarea pancreasului este t si In ambele sensuri: hipopotasemie datorita pierderilor ionice in cadrul hipoelectrolitemiei globale. Marelc merit at acestei explorari este ca. a hemolizei si insuficientei renale acute. clorul urmeaza . Astfel. tulburarilor electrolitice si catabolisrnului proteic. . secretiilor la nivelul plagi i operatorii. 414 proiectie este 0 metoda neinvaziva de diagnostic a litiazei coledociene.. reactant de faza acuta.: diagnosticului de pancreatita acuta. si 50. desi nu este specifics pentru pancreatita acuta. care pot fi evidentiate pe 0 radiografie abdominala simpla: semne directe: marirea umbrei pancreasului situata in fata primelor vertE. spre deosebire de CPRE. atelectazie bazala.variatiile Na~. pericardi til. opacitate de 'inaltime 'colon.we Iombare.4 [6 J. Poate detecta litiaza dilatatia CBP. deoarece apare ca urrnare a eliberarii K+ 1a nivelul tesuturilor dificila sau irnposibila din cauza meteorisrnului Cand poate fi vizualizat.10NARA acute: hiponatremia cstc consccinta picrderilor lichidiene in sectorul Ill. condensate pulmonara. care are rise de agravare a PA. 2). rar dreapta. calculi biliari radioopaci. eu mentiunea ca hipoclorernia este Poate evidentia ascensionarca hernidiafragrnului. rar.4. 50. astfel. a calciului hipocalcemia 0 este un test persista ~i dupa hipoelectroliternie - Ionograma arata de regula semne ind i recte: distensia gazcasa a bulbului duodenal: disrensia primei anse jejunale .utie Iimitat. . . ascita. • aprecierea extensiei necrozei pancreaticc. urmarirea util. DIAGNOSTIC IMAGISTIC PADIOGRAFIA ABDOMINALA SIMPLA Are 0 conuil. pleurezie bilaterala sau I111mai stanga. RADIOCiRAFIA globala. bolii. Existatotusi cateva semne directe si/sau indirecte. folosirea EE ar determina scaderea nurnarului de CPRE-uri diagnostice. Ecografie abdominala: pancreas marit de volum difuz conturat . insa este mai putin utila in pancreatita acuta. Poate diagnostica si aprecia evolutia unui poate oferi cateva indicatii de ordin prognostic. Proteina C reactivd. ell semnificatie prognostica severa. renale acute. Ureea sanghind este constant crescuta ca urmare a insuficientei. este In primu1 rand utila pentru diagnosticul diferential eli peritonitele acute prin perforatia viseerelor cavitare (pneumoperitoneul) [1. valoarea dubla rata de normal (> 10 mg%) la 24-48 ore de ia debut sernnifica prezenta unei pancreatite acute severe [6]. sugerand 0 pancreatita acuta de origine biliara. Potasiul peritonitice poate suferi variatii ECOGRAFfA ABDOMINALA La debutul abdominal.--------. etc.

durere. De asemenea." . . hiperamilazemie + semne .diagnosticului de PA si exista suspiciunea bolii. gice pancreaticc si peripancreatice.43]. . MAGNETICA.clinice de pancreati til acuta se vera. 20. Teoria . daca aspectuI tomografic initial a fost de grad D-E eu scor de severitate computertornografic intre 3-10 se indica repetarea CT dupa 7-10 zile. 2. Evolutia favorabila din puuct de vedere clinic corespunde cu evolutiu favornbila a modiflcarilor mortolo. costurilor si a standardizarii protocoale lor de examinare ar putea fi propusa In locul tomografiei computerizate. se poate efectua un CT . Contraindicatiile sunt reprezentate de alergia grava la substanta de contrast (soc anafilactic. excJuderea altor cauze de abdomen acut chirurgical.. Urmiirirea CT' 1. Maxirnul de informatii despre remanierile morfologice pancreatice si peripancreatice suet obtinute 'in computerizate in initial a a aratat 0 pancreatita acuta de grad A-C. 42. NUCLEARA Sub rezerva Este superioara CT-ului in analiza morfologiei pancreatice ~i extrapancreatice. de exemplu pseudochistul de tratament conservator.5. conform careia substanta> de contrast iodata ar agrava necroza pancreatica nu a fost dovedita. Intlicatiile propose sunt [43 j: diagnostic clinic incert (primclc 72 ore).ii. ar putea fi utilizata cu precadere la pacientii eu insuficienta renala dat fiind faptul ca foloseste 0 substanta de 415 . Avand In vedere I~a unele cornplicatii se pot.a aproape - Scor Ranson > 3 sau APACHE II >8. la pacienti i eu pancreatita acuta severa dupa scorurile bioclinice Ranson sau APACHE It care nu prezinta 0 ameliorate clinica ev idcnta dupa 72 de ore de tratarnen t medical. Ecografie ~i in spatiul pararenal Figura abdorninala: fuzee peripancreatice anterior stang . .la internare daca daleje clinicc ~i biologice nu au perrnis stabilirea . Astfel nu mai este necesara repetarea CT decat daca apar modificari in sensul unei evolutii clinice nefavorabile.pacientii conservator dar starea care prezinta generals sub 0 tratarnent ameliorare medical se 50. insuficienta renala eu creatinina peste 2 mg/d1. scaderea hematocritului). schirnbare in tabloul clinic al pacientului ce indica aparitia unei cornplicatii. eventual administrat si pe cale orals concomitent. pancreatic.bl!' ~~\" aceasta metoda numai la intcntiile terapeuticc N u este ind icata pentru diagnosticul pancreatitei acute. absents raspunsului terapeutic dupa 72 ore asimptomatic. detresa respiratorie). . accesibilitatii. -. cu index de severitate cornputer-tomografica intre 0-3 recomanda numai daca exista 0 se zilclc 3-4 de la debut [42j. La pacientii eu insuficienta renala cronica (IRe) cronies in program de dializa poate fi utilizata. la . Tehniea uzuala este cea a TC spirale cu injectie intravenoasa de contrastant iodat. dezvol. intoleranta pentru alirnentatia orala.la iesirea din spital pentru a verifica evolutia leziunilor de grad D-E [6. . REZONANTA . brusc indicand aparitia (febra.. lirnitand La debut: -.aparitia cornplicatiilor. repetarea tomografiei cazul in care explorarea clinica Inrautateste apoi unei complicatii TOlvfOGRAFIA COMPUTERIZATA Tornografia cornputerizata (TC) este cea mai importanta explorare imagistica pentru diagnosticul pancreatitei acute ~i a cornplicatiilor intraabdominale.pancreatita acuta necrotico-hemoragica. hipotensiune. Momentul executarii examenului tornografic poate n.

. cand durerea abdominala si varsaturile pot fi atribuite interventiei chirurgicale recente. trebuie ca acesta sa fie luat in considerare. pancreatitei permitc diagnosticul canaliNu este culare pancreatice si al litiazei coledociene pcntru care poate deveni utilizeaza substante.a acuta SUIlt tih. ELECTROCARDIOGRA:MA Electrocardiograma (ECG) diferentiaza tita acuta de un infarct rniocardic si evidentiaza In aceste cazuriv a putea stabili diagnosticul de P A. !: a unui produs de contrast 'pe baza de'~lbd. altor boli Diagnosticul este dificil in doua circumstante: . bila. tubara rupta. DIAGNOSTIC POZITIV de DIAGNOSTIC DIFERENTIAL .precum spatiul retroperitoneal retropanereatic. ~i metoda indicata pentru diagnosticul acute. trebuie Arc In vedere diferentiate ratiunea Durerea abdorninala eu earactere speeifice ~l cresterea lipazemiei sau amilazemiei peste de 3 ori valoarea normals In primele 48 de ore de la debut pot stabili diagnosticul de pancreatita aceta nefiind nevoie de alte explorari imagistice pentru diagnosticul pozitiv. colecistita acuta. fi ind trecuta eli vederea. Mai utila ar putea fi testarea pentru fibre alimentare. Aceasta poate stabili singura diagnostieul de pancreatita acuta ~i permite in acelasi timp diagnosticul diferential co alte afectiuni responsabile de abdomen diagnosticul acut chirurgical." pre vertebral e. dezinsertia perirenal. elemente pentru diagnosticarea chirurgieale. in aceasta categorie intra: u1cerul gastro-duodenal perforat. In caz de dubiu de diagnostic explorarea de referinta pentru stabilirea diagnosticului este tomografia cornputerizata. cele posttraumatice ritoneale (fracturi - . . " fiind stabilit la atat de mult si se suprapun intalnite in peritonite de alta cauza incat acest demers diagnostic nu este unul eficient. de coloana. rupturi ale. de papila. ancreati.. modificarile traseului electric determinate coafectarea miocardica din pancreatita acuta. eel putin pentru momentul operato~ ~i indicatiile chirurgicale L'1.~ p ccdificare si influenteaza decisiv morbiditatea si mortalitatea generals si postoperatorie. LA VAJUL PERlTONEAL Aspectul macroscopic. Pancreatita acuta fulminanta este a forma severa de evolutie a bolii eli semne predominant generale (colaps cardiocirculator si stare comatoasa). pancreapentru hipotennie. -. posibilitatea unci P A. dilatatia acuta de stornac... dar cu colaps cardiocirculator.mi: Sindroamele peritoneale acute considerate "erori scuzabile"...~ (plagi ale coledocului-. COLANGIOPANCREATOGRAFIA in aprccicrea remanierilor ENDOSCOPICA Colangiopancreat.postoperator. in cazul se poate recurge Ia ecografia abdominala dar accasta poate fi dificil de interpretat sau nu poate vizualiza coreet regiunea pancreatica din cauza ileusului dinarnic. sarcw~. rrei grupe de afecti.. leziuni ale vasehnr. eli deees rapid dupa debut in asa fel incat diagnosticuI este stabilit numai 'in 50-600/0 din eazuri.' • T .ografia (CPRE) RETROGRADA este intotdeauna si extrapancreatice rosa nu accesibi lao In cazul prezentei unci este de preferat pentru ca endoscopica retrograda anornaliilor terapeutica. leucocitele.revarsatele sanghine retrop~~. cu in rest diagnosticul necropsie.contrast (chelan l de gadolinium) Cll toxicitate Rezonanta tomografiei morfologico insuficiente 'magnetidi cornputerizate pancreatice renale. in specjaj. confuzie. PARAC£NTEZA DIAGNOSTICA. ' Sindroamele retroperitoneale acute. 'nucleara este superioara foarte redusa [6). Pentru a stabili se impune administrarea intravenoasa ca de pancreatita acutii. hematom vase lor mari) ....pancreatita acuta ell dureri abdominale mai estompate. rupturi al~. de contrast cu toxicitate foarte redusa (chelati de gadoliniu). datorita faptului ca toate au la un moment dat indicatie chirurgicala. si revarsatele biliare i~. valorile variaza continutul in amilaze. ocIuziile intestinale si alte sindroame peritoneale acut~ ca peritonitele primitive.. infarctul enteromezenteric. apendicita 'gangrenoasa. 416 in care nu este disponibila.

sludge" este dificil de interpretat in situatia unui pacient care este de mai multe zile "a jeun . Ecografia abdorninala are sensibilitatepeste 90% in depistarea litiazei veziculare dar pentru Iitiaza de cale biliara principala sensibilitatea depinde de experienta ecografistului Perforrnanta (30-60%).duodenului) pot rune probleme de diagnostic diferential in special ell pancreatitele acute posttraumatice sau postopcratorii. numai daca se ia In considerare tratamentul unei eventuale Iitiaze coledociene sau la distanta pentru de diagnostic etiologic ~i disponibilitatea unor mijloace de investigatie complexe pot diminua procentul pancreatitelor acute idiopatice. ecografiei este dirninuata in faza acuta a bolii de meteorismul abdominal si. . Dintre afectiuniie retroperitoneale netraurnatice. Criterii clinice si biologice In favoarea euclogiei liti. Oricum. daca episodul traumatic este necunoscut sau ignorat. cancerul de pancreas etc. sexul feminin (de doua ori mai frecvent). Etiologia biliara trebuie cautata sistematic si practic exists doua circumstante: In urgenta. 417 .Trebuie cautat cu insistenta si stabilit nu numai datorita frecventei sale cat si datorita posibilitapi Eradicarea litiazei bi1iare previne recidiva pancreatitei acute. porfiria acuta. 0 vezicula biliara normala cazul ecografic nu exclude etiologia biliara. Sindroamele medicate acute: infarctul miocardic acut. foarte greu de pus In evidenta si 0 pancreatita cronies etanolica la debut. Aceasta explorare. aortita acuta ~j anevrismui disecant de aorta.) litiazei vezicu lare si stabilirea indicatiei de colecistectornie. sau chiar ell alte forme de pancreatitti acuta. sediment biliar sau . abdominale dupa ce ileusul DIAGNOSTIC ETIOLOGIC Cele mai frecvente cauze ale pancreatitei acute sunt reprezentate de litiaza biliara ~i consumul de alcool. cauza cea mai frecventa 0 constituie litiaza biliara. prin intensitatea dureri lor si scrnnele digestive de acornpaniamenr (greturi si varsaturi incoercibile) pot fi confundate eu pancreatita acuta. valoarea depistarea predictiv negativa a examenului fiind slaba. DIAGNOSTICUL PANCREATITEI ACUTE desi in multe publicatii este asociat cu prezenta de microcalculi [45]. Cresterea brutala a GOT-ului -urmata GOT ta scadere rapids este un indicator a1 unui obstacol biliar tranzitor [44J. Ambele sunt explorari citatea Sensibilitatea ~i specifiEE este de aproape 100% pentru litiaza neinvazive. Uneori. explorarea cea mai performanta care poate diagnostica atat litiaza veziculara biliara (L VB) cat si litiaza caii biliare principale (LCBP) este ecografia endoscopies si colangiografia prin rezonanta magnetica nucleara.izice: efectuarii unui tratament etiologic. din cauza existentei calculilor inframilimetrici. pe ansamblu. predornina una sau alta dintre cauze iDsa. CBP (chiar si pentru calculi milimetrici) si de peste 960/0 pentru microlitiaza veziculara. Cresterea bilirubinemiei este un indicator mai degraba al obstructiei coledociene de etiologie de 0 prezentei de microcristale in bila duo dena Hi si coledociana. litiazica. negative. In diverseJe serii din Iiteratura. inainte de a efectua explorari mult mai complexe se recomanda repetarea ecografiei digestiv dispare. colica nefretica sau alte boli ale pancreasului (pancreatite cronice. . rarnane rezervata cazurilor de pancreatita acuta recidivanta Eforturile repetate [6]. Cu tot efortul diagnostic un procent variind intre I 0 ~i 20% dintre pancreatitele acute sunt considerate PA idiopatice dupa epuizarea tuturor resurselor diagnostice si imposibilitatea de a decela 0 cauza. care necesita 0 rigurozitate deosebita. cresterea precoce a concentratiei serice a - (ALA T) peste de 3 ori valoarea normala (valoare predictiv pozitiva peste 95%).. insuficienta renala acuta. Semnul ecografic de "noroi biliar". eel mai dificil ramane totusi diferentierea intre etiologia biliarii. de aceea. in unor explorari ecografice si tomografice BILIA_RE . Tomografia cornputerizata poate stabili diagnosticul de litiaza biliara (veziculara sau coledociana) nurnai cand calculii sunt radioopaci. Specificitatea si sensibilitatea colangiografiei rezonanta rnagnetic'i (R1v1) sunt peste 900/0 pentru calculii coiedocieni peste 3 mm [61Daca si aceste explorari paraclinice sunt negative si s-a exclus orice alta cauza de pancreati acuta se poate recurge la determinarea - varsta peste 50 de ani.

abces paB'creatic. 8 mmol/l. In pancreatitele In speta neoplazice. a selectionarii pacientilor care prin riseul de ... Imrie) peste valoarea prag de 3. criteriile - biochimice si clinice de insuficiente viscerale. CAUZELE GENETICE Trehuie suspectate la pacientii tineri in context clinic specific. . Este mai frecventa la barbatii pancreatice posibilitati i de efectuare a studiilor comparative pe ioturi omogene de pacienti.evolutia clinica.4..terenul pacientului: varsta peste 80 de ani. scorul roniodensitometric Balthazar. se pot cerceta Ia distanta de episodul acut prin teste imagistice mult mai sensibile . I.. exprimate sub forma unor gastrite alcoolice sau crize de pancreatita cronica. calcemie < 2 mmol/l. Criteriile de stabilire a gravitatii sunt: . leucocitoza peste 15 OOO/mm3. albuminemie < 32 gil. 1..a unui tratament de terapie intensiva. SCORUL IMRIE (fiecarui criteriu indeplinit i se atribuie 1 punet):"· varsta peste 55 de ani. medicamentoasa poate fi infirmata sau confirmata prin anamneza si context clinic.'1A TORII ALE TUBULUI DIGESTIV sistemice (lupusuI -"'~itemiitos sistemic) pot fi eliminate prin anamnezs tintita. LDR> 600 U/L (3. ETIOLOGIA lA TROGENA Etiologia iatrogena sau post-CPRE. BOLILE n. scaderea hematocritului > 10%. _ • l. DIAGNOSTICUL DE GRAVITATE - Conform definitiei. 5 xN).. CAUZELc OBSTRUCTIVE PANCREATICE - . . scorurile biochimice si clinice (Ranson... impune efectuarea unor teste specifice repetate dupa depasirea episodului acut. ureea sangvina> 16 mmo1!l. 418 . dcclansarca drarnei fiind de regula precedata de fenomene dureroase moderate. PANCREA TITELE ACUTE RECIDIV ANTE acute recidivante aparent lara cauza se poate recurge la CPRE pentru investigarea unor anomalii canalare [15]. Pa02 < 60 mmHg. ETIOLOGIA METABOLICA Etiologia rnetabolica sau hipertrigliceridernie. Vasculitele LDH >·350 U/I (1. I - Pa02 < 60 mmlIg.Deficitc! de baze > 4 . Utilitatea stabilirii gravitatii unei pancreatite acute rezulta din necesitatea instituirii cat mai rapide.'. Momentul stabilirii diagnosticului de gravitate trebuie sa fie cat rnai precoce. 5xN)..pancreatita acuta grava se insoteste de disfunctii viscerale sau de cornplicatii locale: necroza. postoperatorie.glicemie peste 11 mmol/l (inafara de diabet pre-existent). SCORURILE BIOCIDMICE SI CLINICE SCORUL RANSON (fiecarui criteriu indeplinit i se atribuie 1 punet): La internare sau in momentul diagnosticului: varsta peste 55 ani. leucocitoza> 16 OOO/mmJ.. esalonate pe iuni sau an: de zile.JFLAJ. prin recidiva puseelor pcrmite orientarea diagnostica [20].L_. OPT (ASAT) > 100 U/L (2xN).1.. calcemia < 2 mmo 111. GPT> 250 U/L (6xN)~ In primele 48 de ore .. cresterea ureei sangvine > -1.ecografie endoscopies ~i rezonanta i. obezitatea (indicele de masa corporals peste 30).. insuficientele organice preexistente. ETIOLOGrA ETANOLICA de acutizare agravare aI bo Iii ar putea necesita 0 aritudine terapeutica particulara si nu In ul timul rand a tineri (20-40 ani). hipercalcemie. 1! 10 ~ '" • ..iagnetica nucleara. .. concentratia series a proteinei C reactive..1JU'""V:sechestrare lichidiana apreciata la peste 6 litri. . pseudochist. glicemie peste 10 mmol/I (in diabetul preexistent).

pH arterial sodiul seric .5-7.9 ~49 ._ 70·[09 30. 7 I 140-179 35-49 J 50-499 160-179 200-34Y 7.4 30-45.0-31. 51minut san > 30/minut - mecanica timp de 3 san mai multe zile sau fractia de O2 In aerul Venti Iatie • inspirat (Fi02) > 0.:\. CRlTERIILE DE APRECIE RE A INSUFICIENTELOR VISCERALE • In aprecierea insuficientelor de org~~~i sisteme sunt folosite a~tiizicriteriiie Tran ~iCuesta [15].14 12 . I Hepatica Gastro-intestinala 419 .:::41 3 39-40.:). CID ~-&Rilin)binatotals > 3 mg% in absenta hemolizei.iocardir -. " 7.9 4 °C .59 155-159 150-154 . J 5-7.. -) 4 S..0-35. 69 6. 9 1.5 3. 4 <7.0-54 ~39 ~5 .: rr 0 I 34.9 I 15-17.5-5.9 41-51. respiratorie Tahicardie Oprire j ..~ necesitand umplere volemica §ilsau ventriculara/fibrilatie.29. Respiratorie -... retentie CO2 dependents de dializa irnunodeprimat 45-54 55-64 2 3 Cardiovascular Pulmonar 65-74 >75 5 6 Renal Status imun La fiecare dintre acesti pararnetri prezenti se acorda 5 puncte.i. .9 <20 <I <15 scar Glasgow bicarbonat Totalul celor !2 pararnetrii = A Beste calculat astfel: Versta Puncte <44 0 Punctele de Chronic Health (C) Ficat ciroza san encefalopatie angina clasa IV hipoxernie cronies. icut .- 10-11 6-9 7. Frecventa s. SCORIJL APACHE II = A + B + C.9 32-40.. Enterita necrozanta. 6-7. 25.0-6.9 - 2.tfc··aca l'Infarct c.9 3..5-5.9 130. _> .0-2. : droguri vasoactive pentru a asigura TA sistolica > 100 mmHg... 25-7.129 7. GPT> 100 U/L Ulcer de stres hemoragic. care necesita mai mult de 2 unitati de sange transfuzat pe 24 ore. Colecistita acuta alitiazica. 9 22-31. frecventa cardiaca frecventa respiratorie oxigenarea ~50 ~500 :C.9 46-49. 9 .9 50-69 55-69 I ..0-33.. 32 7.4 70·J09 .0-38. Dializa/ultrafiltrare Scor Glasgow ~ 6 in absenta sedarii Hematocrit < 20%.33-7.49 130-149 3. 4 si/sau PEEP (presiunea pozitiva la sfarsitul RenaJa Neurologies Hematologies - expirului) > 5 mmHg Creatinina serica > 280 umoli/l.9 7..9 20-39.24 120 .t .20-29.24 <200 -- . Perforatii intestinale . Leucocite < 3000 celule/mm'. 9 36. Insuficienta Criterii Cardiovasculara TA medic < 50 mmllg. . .159 1< 2 J . < I . 5-38.9 temperatura mmHg presiunea arteriala medie I-.SCORUL APACHE Scor . Trombocite < 50000 celule/mnr'.9 15-19. 15 5:110 ~J80 IiI-l19 creatinina hematocrit Leucocite series {%) c7 ~60 ~40 15 <52 5. ~t=w. A V 50 btitai/minut..::160 ~180 110-129 I 10-139 ! 38. "'·~. 9 18-21..0-14.. 9 ~. 0-3. I J 2 32.9 50-59. 5-2.-----~ .

v. .v. necroza peste 30% dar sub 50%.7) Stadiul B .9.11) Figura 50.PA edematoasa.v. 50. necroza sub 30%.6) necroza sub 3u% (2 pet) (fig" 50.9.edem pancreatic important. 50. + oral: PA stadiul Balthazar B . 50. 50.PROTEINA C REACTIV A Desi nu a fast va li data se refine valoarea prag de 150 mg/l 1a 48 de ore.colectii multiple sau prezenta de bule de gaz in interiorul unui colectii (4 pet) (fig. . 50. 50. 50.8. SCORUL TOMOGRAFIC BALTHAZAR [42] Prezinta 0 buna corelatie eu morbiditatea si mortalitatea.pancreas heterogen si densificare a grasirnii peripancreatice (2 pet) (fig. Stadiul D . Aspect pancreas marit de velum.pancreas normal (0 pet) (fig.8) Stadiul C . Aspect TC contrast i.9) Figura 50.6. + oral: PA stadiul Balthazar C . 50.10) Stadiul E . Te (contrast oral): Figura 50.6. Cresterca valorii in dinarnica estc un semnal de alarma pentru 0 comp IiCJrie locaia [46]. Aspect TC cu contrast i. 50. Aspect TC cu contrast i. Figura 50.colectie peripancreatica unica (3 pet) (fig. zilele 3--4 de la debutul bolii. extins peripancreatic.8) tara necroza (0 pet) - necroza intre 30-50% (4 pet) (fig.pancreas normal faranecroza. contururi estompate .: PA stadiul Balthazar A .edem pancreatic important.rnarire focala sau difuza a pancreasului (I pet) (fig.l1) Necroza pancreatica (fig. Maximul de informatii se obtine in . 50. 420 .10) necroza peste 50% (6 pet) (fig.7. Inflarnatia pancreatica ~i peripancreatlca Stadiul A .

eu aspecte clinice si morfologice speeifice.computer tomography' severity i. circa doua treimi din pacienri prezinta 0 forma clinics usoara eu disfuncti i organice minime. Urmeaza faza de toxemie sistemica In care apar multiple insuficiente organice ce afecteaza plamanul. sistem cardiovascular.. dureri abdominale si evolutie spre multiple insuficiente organice: plaman.l. rinichi. Dupa 24-48 de ore de la debut circa 20-30% din pacienti vor dezvolta 0 forma grava de boala..::e.10. Ea sc caracterizeaza prin stadii succesive delirnitabile in timp.48] indice < 3 . bule de gaz peripancreatic.catii septice prin inrectie pancreatica si peripancreatica. initial eu hipovolemie marcata. Interesant este faptuI di si pacientul pare nu prezinta nici dovada obiectiva de infectie pancreatica dar prezinta zone extinse de necroza pancreatica si peripancreatica dezvolta un sindrom clinico-biologic sepsis-like ell cornplicatii generale de tipul insuficientelor multiorganice si evolutie catre MSOF [40. lara cornplicatii. DETEM1INANTI AI EVOLUTIEI . valoarea PRe > 150 rng/l. Aspect TC eli contrast i. gaze sangvine..1 I. · . mortalitate 3% indice intre 4--6 morbiditate 35%) mortalitate 6% . Dupa debutul bolii. .Acesti pacienti necesita 0 rnonitorizare atenta clinica.ore se selecteaza pacientii cu rise crescut pe urrnatoarele criterii: scor Ranson sau Imrie peste 3. Aspect TC cu contrast 1. mortaJitate (CTSI ..l. sistemul cardiovascular. alterarea starii generale. rinichiul. microorganisme de tip intestinal (Gram negativi) la nivelul zonelor de necroza 0 pancreatica sau peripancreatica.:U:":t·emicJ. v. Studiile microbiologice din prelevatele de punctie aspirativa p. hernograrna zilnica.. Studiile imagistice au aratat ca aceste fenomene se coreleaza ell prezenta de necroze pancreatice 9i peripancreatice. Corelatie index de severitate .a c'. Daca pacieutul reuseste sa treaca de aceasta faza in urma ingrijirilor primite In serviciul de terapie intensiva.. SpO}. soc din cauza scchestrarii de lichide.A BOLlI 1. ~- . eu scaderea tensiunii arteriale.. au ~atat pl:::-'> rr.~) - fr'!{h:_..colectie peripancreatica. indice de gravitate TC > 4. sau teren deosebit. Clinic pacientul prezinta fcbra.eel putin doua colectii Iichidiene. ACUTE ~EVOLVTrA PANCREATITEI Pancreatita acuta nu este 0 boala stabile. v. NA TURALE .49].morbiditate 8%.indice intre 7-10 morbiditate 92%. saptatnanil a doua de boala apar de obicei comj. biologics (creatininemie.e .: PA stadiul Balthazar 0 ./f. necroza peste 50%. mortalitate 17%. necroza 50%. A pari tia unei insuficiente viscerale constituie un argument hotarator pentru transferul pacienrului In serviciul de Terapie Intensive si trebuie atent urmarita in primele 48 ore..: PA stadiul Balthazar E . Necroza coreleaza pancreaticd. PRe de 2x/s5pUimfma) $oi radiologica ere la fiecare 10-15 zile sau in caz de suspiciune a unor cornplicatii !ocale) [6J.. la sfarsitul. Dupa 48 de . ·i~~ ~"::"e:-~t4!te computer tomografic [47. Figura 50.morbiditate. Fiau ra 50. Apache II peste 8. care vor raspunde usor la tratarnentul medical ~i evolueaza favorabil. Extensia ei se ell riscul de evolutie catre SIRS si 421 .

tripsina. Au fost identificati numerosi compusi enzimatici. 6. Pseudochistul se poate evacua de asemenea in stomac sau intestinul subtire [50]. gastrita . COMPLICATIILE • VASCULARE Pancreatita acuta severa... prostacicline. Astazi este recunoscut si acceptat faprul ca cele doua tipuri histopatologice de sunt:. v . necroza pancreatica.complicatii vasculare. insuficienta cardiocirculatorie.A". tulburari v. in evolutie. ce pot evolua spre In PA nu sunt stadii ale aceleiasi boli ci entitat: diferite (40]... 8 . mai degraba prin tumori palpabile al carer diagnostic diferential ell cancerul de colon este dificil. colic e) se datoreaza extinderii procesului de necroza la peretele gastric..gesti . . pancreatita acuta edematoasa prezinta numai disfunctii organ ice blande. Dintre acestea. Extensia procesului de necroza peripancreatica ~i retroperitoneala (mezenter al intestinului subtire si gros. hepatita toxica etc. colic sau duodenal sau aparitiei unor ulcere gastrice sau duodenale acute. in altele se pot extinde si pot detennina si induce.. Cea mai freeventa manifestare este hemoragia d. retrocolic si paracolic) este un factor irnponant care influenteaza evolutia si afecteaza gravitatea ~i mortalitatea.! splenice.~ultiple: tulburari'd:e" coagulare. exteriorizate priM hematerneza si/sau melena. interleukina 2. poate dezvolta cornplicatii . Fistulele C riJ-:1 . 800/0 din decesele din pancreatita acuta se datoreaza infectiei pancreatice.. Necroza infectam are 0 incidenta de 30-70%. infarctul enteromezenteric. .'(:. necroza murals. endotoxina (provenita probabil prin translocatie intestinala de la germeni bacterieni din tubul digestiv). Mult timp s-a crezut ca pancreatita acuta necrozanta trece obligatoriu printr-un stadiu intermediar de pancreatita acutii edernatoasa.T . tromboxan. proteins perf oratie. mai ales pentru en unele examcnc tornografice efectuate chiar la debutul bolii si rara injectie adecvata de produs de contrast i. . retroperitoneald. Cazurile care nu ajung la interventie de urgenta pot dezvolta stenoze regionale care se manifesta rareori prin ocluzie. toxici si vasoactivi ca: fosfolipaza A2. 2... Complicatiile locale COMPLICA TIlLE GASTROINTESTINALE cursul pancreatitei acute revarsatul enzimatic si inflamator dintre foitele rnezocolonului si ale mezenterului poate determina un spasm in unele portiuni ale colonului sau chiar inflarnatii parietale. . COMPLICA TIl > chirurgicala presupune 0 colostomic in atnonte.-precoce si tardive.. peptidul activator al tripsinogenului (PAF). infe .. Complicatiile generale sunt reprezentate de: ARDS. ~ 4. L~()ara ~UU f' . In timp altele pot sa impuna o colectomie segmentara. elastaza polimorfonucleara. eu evolutie rapid letala pot fi: hemoragii digestive. Compusii biologic activi ai lichidului de ascitd pancreaticd.somotorii prin iritatie neuro-vegetative. Infectia necrozelor pancreatice. mai frecvent la niveluI flexurii tardive apar cand un pseudochist se evacueaza intr-un segment colic.. ""' (. infectia pancreatica.v..1Y'. care poate Sa apara la orice nivel. cu 0 mortalitate peste 50%.. au sugerat acest lucru. T ~T)T. Perforajiile viscerale (duodenale. O cornplicatie mai grava este fistulizarea in colon.generale si locale. alfa-l antitripsina... Hemoragiile cataclisrnice..il.. In aceasta situatie se impune laparotomie de urgenta.. mecanisme etiopatogenice . necroza coledocului distal. In unele cazuri aceste fenomene dispar spontan. drenajul pseudochistului si controlul hemoragiei. -insuficienta renala. La unii pacienti se poate extinde pana in pelvis. 3.hcmoragica secundars uremiei... gastrice.. ulceratii acute multiple si hipertensiune portals prin tromboza sau cornpresiune extrinseea 422 . pseudochistul pancreatic. unele se pot remite spontan. ischemie si chiar perforatii.tvrSOF. grasimea perirenala. gastro-intestinale. p lPt\. leucotriene B4.t~'Ha-. Contrar.. Necroza griisoasd extrapancreatica. rata globala a infectiei pancreatice fiind de 7-12%. avand 1a origine. sie.

Aceasta determina Ja randul e! hipertensiune portals segrnentara cu aparitia varicelor gastrice. NECROZA Este unul dintre PANCREATICA factorii sange din vecinatate ~i produce cornplicatii trornbotice sau pseudoanevrisrne....ltt:r?·_. Tratamentul consta in embolizare arterial a. eu 0 mortalitatc pana la 80~{'. Este cea mai grava complicatie locala. De regula..· PF"t·":· sau . ell mortalitate foarte poate apare In evolutia [40]. Tromboza afecteaza eel mai free vent vasele splenice. ~l _ ~\"I.. necroza pancreatica este definita de una sau mal multe zone care nu se evidentiaza dupa injectarea de substanta de contrast [20]. Este foarte importanta utilizarea corecta a acestor clasifica.o _. artera hepatica. Cand tromboza splenica este completa.I. \. majora si recidivanta eu mortalitate peste 90%) daca nu este tratata coreet. san sangerari datorate tuburilor de dren prin leziuni de decubit [50J. l.. Procesul inflarnator pancreatic cuplat cu hipercoagulabilitatea indusa poate afccta vasele de util si rezolvata de urgenta printr-o anastornoza bilio-digestiva. din cauza vecinatatii eu pancreasul. Infectia pancreatica apare secundar si Ia un interval de timp variabil dupa 0 pancreatita acuta. eventual localizata la periferia glandei asociata sau nu cu necroza a grasirnii peri-pancreatice. restuI evoluand catre constituirea de pseudochisturi si/sau abcese pancreatice [6..."*"I(rl(~Or'·PiQ S~~ .. i ....'"'tl··r. L L • rl . . Definitia anatomica stabilita la sirnpozionul de la Atlanta din 1992 este: zona de parenchim pancreatic neviabiI.rnana. -. l. artera mezenterica superioara. eu frotiu sau cultura pozitiva pentru bacterii sau fungi. in necroza infectata colectiile purulente lipsesc sau sunt in cantitati mici... Daca nu se infecteaza.. ProbabiIitatea aparitiei infectiei este proportionala en extensia procesului de necroza. Imagistic (TC sau RMN)..1.. artere ale arcadei gastroduodenale (18%) si. " INFECTIA PANCREATICA Actual sunt valabile de finitii precise pentru infectia pancreatica ~i entitatile care sunt incluse.tn.este dominate de riscuI de infectie secundara..a . ridicata (75-90%) pancreatitei acute.-. reprezinta sfaceluri necroza tisulara pancreatica si peripancreatica de 423 . Evolutia necrozei pancreatice . cu evolutie Ietala. necroza evolu- eaza catre resorb tie in peste 50% din cazuri. Aparitia infectiei poate surveni inca din prima saptamana.. Aceasta leziune apare la nivelul unui vas situat in peretele unui pseudochist ~i se datoreaza eroziunii produse de enzimele pancreatice asupra peretelui vascular.) . riscul de ruptura al varicelor gas tric e este nrnnent eu declansarea unei hemoragii digestive superioare. INFARCTUL ENTERO-MEZENTERIC Complicatie severa..ractK. In mod cu totul exceptional se poate produce tromboza venei cave. hemosuccus pancreaticus. Daca pseudoanevrismul comunica ell canalul pancreatic principal saw~ele se pr-ate scurgc prin papila duodenala 1n duoden determinanti ._ un limbaj comun pentru compararea rezultatelor .. Contaminarea necrozei se face prin translocatie bacteriana de origine colica prin contiguitate sau pe cale sanguine... ocazional. Consecinta este hemoragia brusca.. Diagnosticul se poate stabili prin ecografie Doppler sau prin !"..l curcntc per.. ai evolutiei locale si a prognosticului PA. . a d"J c'l i.n . NECROZA COLEDOCULUI DISTAL Complicatie din fericire rara.. daca nu este diagnosticata in tiU1P Necroza infectatd. riscul de infectie creste progresiv paoa la a treia sapmmana apoi descreste. de tn'.. 43]. Pseudoanevrismele afecteaza eel mai frecvent artera splenica (45%) gastroduodenala (18%).. Infectia pancreatica reprezinta prezenta de microorganisme (bacterii sau fungi) in multiplicare la niveluI pancreasului si tesuturilor peripancreatiee cu rnodificari histopatologice locale.sau hemoragii extradigestive datorita eroziunii vaselor mezenterice sau portale prin extinderea procesului de necroza.. Acesta poate fi pus in evidenta endoscopic prin vizualizarea sangelui care se scurge prin papila duodenala. dar daca pseudoanevrismul este mare se impune Iaparotomie. Aceasta definitie include necroza infectata.l:..... e8fe extrem de grava prin sumarea efectelor peritonitei biliare ell ccleale pancrcatitei acute deja existente.. dupa a 4-a sapta. abcesul pancreatic ~i pseudochistul pancreatic infectat. focala sau difuza... .

Klebsiella.Abcesul pancreatic este 0 colectie localizata de puroi eu sfaceluri de necroza putine sau rara sfaceluri In regiunea pancreatica. prins-reflux din calea biliard principald sau duoden este 0 alta modalitate de contaminare. Prelevatele bacteriene din focarele de infectie . Germenul eel mai des izolat a fost Escherichia coli.ncntale au pus In evidenta rnai multe cai de contaminare. -~ Este foarte dificil si se bazeaza pe coroborarea datelor clinico-biologice si imagistice in evolutie eu examenul microbiologic al produsul de aspiratie prin punctie de . In alta ordine de idei. persistenta sau reaparitia durerilor abdominale. . febrei. Daca pacientii cu zone importante de necroza neinfectata. ca infectarii cste variabil in tirnp: incepe precoce. pacientii eu necroze sterile se pot recupera sub tratament conservator pe cand cei eu necroza infectata decedeaza daca nu se intervine pentru evacuarea tesuturilor infectate [49. Procentul de infeetare al necroze1or pancreatice in cazul unei pancreatite acute necrozante este intre 40-70% si depinde de extensia procesului de necroza intra si peripancreatica si de durata bolii [43].inflarnajie si un edem persistente si extinse in regiunea pancreatica si peripancreatica. . ins a nu reprezinta 0 entitate aparte de infectie pancreatica ci mai degraba un aspect particular imagistic. Manevrele invazive efectuate abuziv In seop diagnostic sau terapeutic. Calea: ascendenta. de aceea nu mai trebuie utilizat ca denumire pentru 0 infectie pancreatica. Au mai fost izolati: Proteus. delirnitata de un perete de colagen si tomografic sau ecoendoscopic. Exists 0 diferenta clara de mortalitate intre pacientii cu necroza srerila $i cei eu necroza infectata [55]. In aproape doua treimi din cazuri infectia a fost monomicrobiana.ile expcri.. Pseudorhistul pancreatic infectat reprezinta 0 colectie localizata de fluid infectat in regiunea pancreasului. Incidents infectiei pancreatice variaza in functie de studii intre J. Mornentul puncria ghidata ecografic.' stadiile precoce. restul fiind infectii polimicrobiene. EXPLORARI IMAGISTICE Avand In vedere ca riscul infectiei pancreatice' este legat de pancreatita acuta necrozanta~· tomografia computerizata helicoidala arnplificata eli substanta de contrast intravenos est ~ singura care poate identifica necrozele pancreatice Ih~. Accst tabiou clinic nu este specific si n~ se poate pune semnul de egalitate eu infectia pancreatica. ] progresi v incepand DIAGNOSTICUL INFECTIEI PANCREATICE -_ . pancreatica au aratat 0 flora formats predominant din germeni Gram negativi. bine argumentata.la nivelul tesutului pancreatic sau peripancreatic infectat.. mai mult decat atat.2 si 9. Cea mai probabila este infectarea prin translocatie microbiana din intestinuI gros si subtire. Stud. Serratia. Cizrobacser. PATOGENIA INFECTIEI . bine delimitata de un perete de colagen si tesut de granulatie. DATe CLINICE La un pacient cu pancreatita acuta persistenta. urrnat de En terococcus. colangiopancreatografia endoseoPICa retrograda. din a 4-3 zi de la debut si creste progresiv pana in cea de-a treia saptarnana de boala. Posibilitatea'- 424 . interventiile chirurgicale pot de asemenea constitui modalitati de contaminare a zonelor de necroza pancrcatica. lara puroi sau sfaceluri de necroza. dupa care scade eu a 4-a saptamJna de boala. lara indicatie corecta. 52. aparitia sau agravarea insuficientelor organice trcbuie sa ridice suspiciunea de infectie pancreatic d.53J. . tesut de granulatie. anaerobi si ocazional fungi. Stafil ococi. Contaminarea se mai poate face pe cale limfaticd si sangvind. mortalitatea pacientilor eu necroza infectata este de trei ori mat mare chiar daca s-a intervenit chirurgical pentru inlaturarea ei. Acuratetea acestui examen' depaseste 90% iar sensibilitatea 85%. hiperleucocitoza.5%. Salmonella. prin care infectia de la un focar septic de Ia distants poate ajunge la niveluI pancreasului. poate fi prezent si in cazurile in care exista zone extinse de necroza intra si peripancreatica dar sterile. Enterobacter. Tennenul de flegmon pancreatic descrie 0 . In sprijinul acestei teorii vin si studiile care arata ea decontaminarea selective intestinal a a scazut sernnificativ incidenta complicatiilor septice [51. Pseudomonas. prezinta 0 mortalitate de 10%. 54].

pentru 0 mai buna definire ~i Iocalizare a abceselor pancreatice necesita.43].sau extranancreatica . In cazul complicatiilor perforative se adauga si continutul organelor cavitare interesate (stomac. Pseudochistul . efectuarea de frotiuri eu coloratie Gram si insamantarea pe medii de cultura. mezocolon) unite printr-un baraj aderential inflamator de reactie. nu recomandam inlocuirea punctiei fine aspirative cu acest test diagnostic pentru cil (PF A . duoden. deoarece prezenta "buJelor de gaz". ea fiind impiedicata de gazul din ansele intestinale. fiind deseori infectat. sfaceluri necrotice. de cantitatea de sange sau de tesut pancreatic lizat. 425 . sange si limfa. a zonelor presupuse a fi infectate. Abcesele evidenta astfel de bule de gaz la TC si in colectiile peripancreatice neinfectate. valoare .nu are pereti proprii. Atentie. Avantajele acestui test sunt simplitatea. 'dar "in lipsa acesteia (reclarna un radiolog interventionist dedicat) orienteaza suficient de bine diagnostisul [56]. ceea ce atrage dupa sine.abcesul pancreatic.v. PUNCTIA ASPlRATIVA • Metoda obiectiva de confirmare a infectiei pancreatice. in funqie. . Continutul chistului este format din sue pancreatic. Mai mult decatatat. am putut ~j~hi!i indicatia chi. Astfel.. costuI ieftin.5%) reprezinta 0 colectie lichidiana intra. deoarece au fost au puse In irnagini bidirnensionale permite tratarnent de terapie intensive si care nu impun 0 interventie chirurgicala de debridare si un drenaj precoce sufera 0 Iichefiere progresiva a tesuturilor pancreatice necrozate ~i infectate ell aparitia unei colectii fluide. un. PSEUDOCHISTUL PANCREATiC Chistul pancreatic postnecrotic sau si neinvazivitatea. eficacitatea punctie ghidata.Q..t foarte rar si intr-un anumit context clinic si biologic. ghidata imagistic. este reprezentata de punetia aspirativa fina percutana. se recomanda prudenta In interpretarea acestui semn in fazele precoce ale bolii. Tomografia cornputerizata are insa limite. LichiduI din cavitatea pseudochistului are aspect variabil. turnora abdorninala palpabila in epigastru imprecis delirnitata. In experienta noastra acest test a suplinit pana In prezent diagnosticul diferential intre inflamatia sistemica aseptica (SIRS .. Originea lor ar putea fi din canaliculele intrapancreatiee rupte in proeesul de necroza [20}. Din acest punet de vedere ecografia este putin performanta. pe langa injectia obligatorie de contrast i. asupra tesuturilor invecinate. diafragm.punctia fina aspirativa) este 0 metoda obiectiva. TC nu poate stabili diagnosticul de infcctie dedi. -testului fa CU procalcitonina care indica sepsis. ABCESUt PANCREATIC Incepe probabil infectata. si administrarea unui produs de contrast pe cale orala pentru a putea diferentia zonele de colectie de ansele intestinale. nrru deoridarea infectiei pancreatice pe baza aspectului CT al colectiilor sau sechestrelor . rnultiloculate. ea nu poate distinge inflamatia sterila de cea septica ~i din acest motiv trebuie comoletata imediat de A 0 tESTUL LA PROCALCiTONINA Test biologic util. splina. eu puroi ~i purine secreti i pancreatice . rezultata in unna actiunii enzimelor p mcreatice. semnul caractcristic. pacientii ea 0 care necroza pancreatica supravietuiesc sub pseudochistuI de pancreas (2-7. care odata ce preleva puroi se poate trans forma din metoda diagnostics in metoda terapeutica [6.reconstructiei imaginii tridimensionale plecand de la caIcularea volumelor de tesut necrozat pancreatic si peripancreatic.systemic inflammatory response syndrome) ~i inflamatia sisternica de origine septica (SEPSIS). Testul imagistic eel rnai util pentru diagnostic este tomografia computerizata.pancreatice. Daca este ghidata ecografic sau tomografic tehnica este sigura ~i are 0 sensibilitate si specificitate peste 90%. de la clar si incolor parra la brun-verzui. rapid si eficient poate face distinctia intre SIRS si sepsis. Elernentele de diagnostic clinic sunt starea febrila prelungita. wgicuHi p . Hernoculturile pot pune in evidenta germeni. nu apare decat in 20-55% din abcesele pancreaticc ~i aproape niciodata in cazul necrozelor infectate. iar biologic: hiperleucocitoza si teste nespecifice de inflamatie crescute. extravazaie prin efractia sistemului canaiar pancreatic. exudat inflamator. ficat. intestin sau colon).a.ccorelat __ . fiind deiimitat de organele adiacente (stomac. > pancreatice sunt de regula multiple.. Din pacate.

ice irnportantc).). . greturi. dar acuratetea sa (fidelitate 7 5-90~1o) este mult dirninuata in special ode meteorismul prezent aproape constant In stadiul·de fonnare a pseudochistului. au compozitie electrolitica similara eu plasma si 0 concentratie scazuta In enzime pancreatice.. uneori intoleranta . . " "'l. L... apar semnele clinice clasice ale pseudochistului: .tumorile chistice maligne [42. titrul crescut al enzimelor pancreatice (amilazele si lipazele serice CT ell contrast i. acute. compresiunea pe structurile vasculare. in raport ell episodul acut se sirueaza intr-un interval foarte larg. si urinate) pancreantct sugereaza mai dcgraba recurcnta .._.. tar sindromul ~ biologic de colestaza este prezent In pseudoch isturile cefal ice care real izeaza compresiunca extrinseca a eBP. Aparitia pseudochistului a! necrozei pancreatice rnedie 3 saptamani. abcesele pancreatice reprezinta colectii intraabdominale circumscrise.9{ezenta 10 peste 5Q% din cazuri. varsaturi. 57]. ... nivelul corpului si istrnului pancreatic. J semne de obstructie gastro-duodenala (compresiune extrinseca): satietate precoce. Local izarea de electie este bursa ornentala sau spatiul retroperitoneal. Diagnosticul clinic al pseudochistului este usor Figura 50.. capuf si coada f ind mai rar intcrcsate. de la 10 zile paua fa catcva luni. ecografia si tomografia cornputerizata 5-311 impus ca principalele mijloace de diagnostic ~i urmarire in dinamica a evolutiei pseudochisturilor de pancreas (fig... "Y!. ca reactie inflamatorie indusa de necroza pancreasuJui si tesutului si peripancreatic.12-50. pseudochistului [54].. care contin puroi ~i foarte putin [esu.durere epigastrica recurenta sau persistenta..s~ . diferenriaza pseudochistul de colccuile lichidiene acute \ clemeut eu conotetii terapeu.. bogat in enzirne pancreatice. structura. dar lichidul extravazat. pseudoanevrismele. hiperleucocitoza E1 trebuie diferentiat colectiile lichidiene acute (pseudopseudochistul).. care apar preeoce In evolutia pancreatirelor acute severe (primele 2 saptamani).. ~ . singurul inconvenient fiind irnposibilitatea de a diferentia pseudochistul de . Tara invelis propriu epitelial sau capsula fermata din tesut fibros si/sau de granu latie.t~t'"' S"""of. Aspect eccgrafic de pseudochist de pancreas. diseca tesuturile si poare fuza la distan ta (rnediastin. panereatitei acute [15]. obstructii ale canalelor pancreatice. acornpaniata de semne care sugereaza recurenta unei pancreatite acute. evidentiaza cornplicatiile secundare ca fistulele chisto-digestive.~ ... Metoda este creditata ro fidelitate de 90-l00%. 1. tumora epigastrica palpabila.. Rarnane principala investigatie imagistica de urmarire in dinamica a cu. Astazi. Sunt Iocalizate In imediata vecinatate a pancreasului..cp. in de: cste prezenta In pseudochisturile infectate.1... Peste 50% se resorb odata eu rezolutia . d imensiunilc variaza intre 5-40 eln in diametru. raporturile cu structurile inconjuratoarc.. necrotic.1. .. grosimea peretilor.:: ..... numarul. este probabil eel mai util mijloc imagistic care stabileste cu precizie topografia.Localizarea cea mai frccventa este 19. scrot.. l. Nu exista probe biologice specifice pentru pseudochistul de pancreas. 50. delimitate de viscerele de vecinatate. Ecografia ofera date morfologice similare celer furnizate de TC.~·T·.v..digestiva totala.14). etc. ··er·.._ r".. marimea. .. '... regiunea cervicala... 426 .12.. i de fa debutul r1. sub "" tratament conservator. . situate de regula in vecinatatea pancreasului. de stabilit cand Ia 4-6 saptamani unei . .

Se poate exterioriza printr-o wirsungoragie. Ruptura unui pseudochist caudal pancreatic poate fi asociata unei rupturi de splina. eli calcificari parietale in pseudochistul matur) si este in acelasi timp a 0 metoda de drenaj al pseudochistului.aspecte TC. pancreatico-duodenala. gastrica. Circurnstantele de diagnostic sunt reprezentate de sindrom hemoragic de novo sau dupa un tratament chirurgical. radiologic sau endoscopic al unui pseudochist. Ruptura pseudochistului Se poate face intr-un organ cavitar (stomac. duoden. diferentiaza colecti ile fluide de pseudochistul constituit (pereti subtiri in colectiile fluide si grosi. colon).15 ani au deopotriva valoare diagnostics si terapeurica: evidentiaza obstructia . Aspccte Te de pseudochist de panq:~~s. . Hemoragia Frecventa pseudochist mai mare interiorul unui este de ~8%.13.14. Sangerarea D03te r?!"lane cantonata l~ nivelul ~ pseudochistului. COMPLICA TIlLE PSEUDOCHISTURILOR . 427 . metode rnoderne de investigarie introduse in pracrica curenta Tn ultimii 10. Ruptura acuta In rnarea cavitate peritoneala realizeaza un tablou gray In care mortaIitatea este de 80% in cazurile cu hemoperitoneu asociat si 15% in cele rara Ruptura intr-un organ cavitar 0 vindecare spontana sau poate produce infectarea pseudochistului. . Pseudochist de pancreas . hemoperitoneu. ruptura intr-un viscer cavitar sau in cavitatea peritoneala. gastroduodenala. cand produsii de contrast iodati specifici cxplorarilor CT sunt contraindicati. 58. pseudoanevrism. cu este rezultatul eroziunii unui vas arterial de calibru fonnarea unui b Figura 50. In marea cavitate peritoneala sau prin intermediul unei fistule In abdomen. Ecoendoscopia ~i colangiopancreatografia retrograda endoscopies. poate constitui Figura 50. Arterele interesate sunt: artera splenica. 59].Rezonanta magnetics ell substanta de contrast poate f indicata in caz de insuficienta renala. parriala sal! totala a Wirsungului si/sau efractiile canalare. pleura sau pericard. hepatica. Hemoragia intrachistica hemoragiilor In sau mai mic. CPRE permite ~i stabilirea comunicarii pseudochistului eu sisternul canalicular pancreatic [55.

studii referitoare-fl~ ...~.: trarea de antiaeide [65].. Dupa administrarea initiala. ell examinari repetate pentru a surprinde orice posibila agravare...-·0·~ mediului alcalin si rise de.. 40% din rA prczinta 0 altcrare a functiei respiratorii ce revine progresiv Lanormal in zilele urmatoare daca evoiutia nu cste spre ARDS..0. Este necesara 0 sonda urinara pentru rnonitorizarea debitului urinar. sa. ...reflex digestiv ~i -v'ar::atun. presiunea venoasa centrala. deocamdata neexistand ..-=64}. 62]. evolutia bolii. trebuie evolutiei pacientul 10 vedere posibilitarea cornplicatii trebuie indrumat catre 0 unitare ell posibilitati de asistenta multidisciplinara: gastrocnterologie cu posibilitate de endoscopic bilio-pancreatica.. Sanda de aspiratie nazogastrica nu este justificata de rutina. ' .-. ..~l mai eficace inhibitori ai secretiei acide..1'rcle ¥ J . La pacientii ell patologie cardiaca preexistenta administrarea de volume -mari de lichide i.. ?~t~_~S-' preventia aparitiei ulcerelor de stres desi sunt..~'_i.. Pacientii trebuie rnonitorizati clinic._ •• .. trebuie facuta sub controlul presiunii venoase centrale sau a . Administrarea de antiacide antisecretorii gastrice.. .ATITUDINE TERAPEUTICA TRATAMENTUL Orice spitalizat. .')!~:a~ lJ: 111.. .'~ <:>h. debitul urinar.valoriie intre 30-35l% sunt considerate optime pentru perfuzia pancreatica. • • . glicemia hematocritul si pH-ul arterial sunt datele de laborator cu importanta in monitorizare [62]. electrolitii.. odata ce se reia tranzitul digestiv J 60. Administrarea in nici un fel lor poate preveni ~.}§.. Tratamentul medical conservator este tratamentul de electie al fazei precoce (primele 12-14 zile) si are ca obiectiv primordial restabilirea volemiei si balantei electrolitice..-.-'. prevenire al ulcerelor de stres.. neinfluentand J. » . Paci~~. Studige pe subiecti umani normali au ariitat ca 0 dieta bogata in carbohidrati (peste 50%)· stimuleaza foarte putin secretia pancreatica si In acelasi timp aduce ~i un aport caloric important si necesar [64]. Corectia hipovolemiei determinate de ileusul digestiv reflex. In absente unor sernne de agravare nu este indicata repetarea examenului TC daca a fost deja efectuat [61 J. !" . ~e tr-ee ul'c+or Ia un ritm corespunzator ell necesitatilc zilnice de aport hidric. ' :~'. Nu si-au dovedit importanta in evolutia pancreatitei IT1.antagoni$ti-·~·-j:~1· receptorilor H2 ~ste mijlocul eel mai eficient ~~.. spre MEDICAL CONSERVATOR cu pancreatita generale sau pacient Avand acuta locale. _. radiologie irnagistica (TC) si interventionala. varsaturi si sechestrarea lichidiana in loja paIlcreatics se face priu administrarea de solutii hidroelectrolitice izotone ell 0 rata de administrare In functie de frecventa cardiaca.:: care nu sunt sub ventilatie mecanica si car<t-L alimenteaza pe cale oral a nu necesita ~dmiJll's:.. chirurgie.Ir-:~ J'. Suplimentarea electrolitica.presiunii venoase pulmonare. Functia renala. rapida a unui volum important de solutii cristaloide pentru restabilirea tensiunii arterial-. Nu se instaleaza decat daca pacientul prezinta ile~~.l _ ~. antiacidele %i . Reechilibrarea hidroelectrolitica. Sf: suprim... pneumonic de aspir~ff~ (60. in functie de balanta hidrica. stres. Repetarea dozajului enzimelor pancreatice nu are valoare. v de . terapie intensiva... volutia . ··_. ecografie endoscopica.~ mecanica pot dezvolta :ulcere de stres si P9t prezenta 0 proliferate bact~riana gastrica datotll ...v. Pacientii ell PA grava sub ventilatiii . Saturatia de oxigen trebuie rnonitorizata si orice element de insuficienta trebuie evaluat pnn radiografie respiratorie pulmonata Suprimarea alimentatiei orale este irnpusa de durerile abdorninale si intoleranta digestiva insa aceasta trebuie reluata progresiv 1a 48 de ore dupa ce pacientul nu mai prezinta dureri abdominale. Potasful trebuie adaugat zilnic pan8. calciul §i magneziul se rnonitorizeaza ~l se administreaza in caz de depletie. __ : __ .• acute... .J I spJ·. '..... 428 Administrarea de insulin a este necesara la valori ale glicemiei peste 250 mg/dl.. "". Oxigenoterapie..-' al"':". \. inhibitorii de pompa de protoni nu sunt indi9J»l '.'···A-dministrar~a> de. suportul nutritional si prevenirea complicatiilor sistemice [61 J.L< .... tensiunea arteriala.cantitate de 100 mEq/zi.... Transfuzia de sdnge este indicate la bolnavii eu hematocritul sub 25~'O.. la. neavand nici 0 influenta asupra evolutiei bolii.. Exista intotdeauna teama ca reluarea alimentatiei orale poate deterrnina reaparitia durerilor abdominale si revenirea bolii [63].~ .

64. Nutritia parenterala este indicata In completarea nutritiei enterale daca ob: ~c:iv".- Explicatia acestui fenornen ar fi eli nutritia enterala precoce ar restabili bariera mucoasa prin aportul alimentar si astfel ar reduce translocatia microbiana [66]. Spe9.:ln . Nutritia artificiald nu este justificata daca reluarea alimentatiei orale se face inainte de a 7-a • zi de la debut. (cef. cea mai ridicata) dar eficacitatea 10£ este inferioara celor din prima grupa. Mai multe studii. 429 .. Tra tam en tele specifice au ca obiectiv antagonizarea autodigestiei enzimatice a pancreasului (aprotinina. rt nu SU:. Necrozele pancreatice . '-:. neexistand dovezi obiecti ve despre un eventual spasm al sfincterului Oddi indus de rnorfina (64.e daca nutritia enterala este instatifata precoce. Dintre acestia eficacitatea cea mai ridicata 0 are imipenemul [72.1J. i._. octreotide) sau neutralizarea mediatorilor inflarnatiei (antagonistii ai citokinelor.. 0 sene de studii au aratat eficacitatea preventiei complicatiilor septice pancreatice ~i peripancreatice printr-o antibioticoterapie eu spectru larg.. Calitatile unui astfel de antibiotic sunt reprezentate de 0 buna penetrabilitate ~i realizarea unor concentratii eficace In tesutul pancreatic. Durerea trebuie apreciata si tratata.trul antibioticelor trebuie sa acopere germenii gram negativi din tubul digestiv. flora plurimicrobiana. Principiile generale sunt cele care se aplica -Ia·pacientii cu agresiuni importante. Derivatii salicilati ~i antiinflarnatoarele nesteroidiene sunt contraindicate din cauza efectelor lor secundare. Din punet de vedere al scaderii mortalitatii rezultatele studiilorsunt contradictorii ('70]. ci tr. 62].au ararat insa 0 scadere semnificativa a. 'Prelungirea peste aceasta durara prezinta rise ·de asociere a unei infectii fungice ~i necesita adaugarea unui antibiotic antifungic (15].:. evacuarea -duodenala lntarziata.u. 73].. Suportul nutritional se asigura pe cale enterala. necrozele pancreatice. Arninoglicozidele au 0 penetrabilitate tisulara slaba (74J.. Calea de abord trebuie sa fie intravenoasa si durata de administrare . cat rnai prccoce posibil.. . Pancreatita acuta deterrnina 0 stare catabolica in circa 60% din cazuri ~i justifica un aport nutritional sup I imentar. f . 75]. 65]. stau irnobilizati in pat crescand riscul de cornplicatii pulmonare si trornbotice. Nutritia enterala joaca un rol important In evolutia bolii: moduleaza rasp un suI inflamator sistemic si sepsisul si reduce incidenta SIRS ~i MODS (multiple organic dysfunction}. solutiile -de nutritie en tera Hi ell viza imunomodulatorie ~i noile ernulsiuni lipidice pe baza de ulei de masline sau de peste nu a fost inca cercetata suficient (62. inclusiv lexipafant) [15. Necesitati1e azotate sunt ridicate. prin sonda nasojejunala.sa depij. imipenernul si mezlocilina. Ccle care realizeaza concentratiile pancreatice cele mai J ridicate sunt fluoroquinolonele. Sursa infectiei este endogene. Nutritia enterala totala este teoretic impiedicata de pareza gastrica. cu bacterii din tractul digestiv. Antibioterapia preventivd [67. glucagon. Infectia pancreatica este un factor prognostic de gravitate si constituie principala cauza de deces. Lipidele nu sunt contraindicate decat in caz de hipertrigliceridemie importanta.!it! '. sucul pancreatic.. inlocuitor al acesteia daca nu este tolerata [38.i peripancreatice prezinta un rise de infectie ell alar mai mare ell cat acestea sunt mai extinse ~iell cat trece mai rnult timp de evolutie a bolii. Suplimentarea in micronurrimente eu viza antioxidanta in mod deosebit ~i in zinc este indicata. 6. ileusul intestinal observate In pancrearitele acute grave. Alte antibiotice eu 0 buna penetrabilitate sunt cefalosporinele de 5~H(_·!:"2t!. Paracetarnolul este indicat lllsa trebuie utilizat cu prudenta Ia consumatorii de etanoi (60].: ~ de ap . 68].. gab ex at. Eficacitatea suplimentarii in glutamina. in PA severe durata tratamentului antibioticoterapic este de 10-14 zile. folosind antibiotice ell buna penetrabilitate in tesutul pancreatic si ell concentratii eficiente local (69]. Tratarnentul de eiectie al durerilor de mare intensitate este reprezentat de morfina sau derivate morfinice... Confortul pacientului este important.Tratamentul durerii. Necesitatile energetice variaza in functie de gravitate.~~asca ell doua saptamani semnele cIinice de vindecare (in cazuI adrninistrarii pentru necroze infectate dovedite prin punctie ell ac fin) [71]. Jejunostomia nu trebuie sa constituie ea Insasi 0 indicatie chirurgicala.. camostat). xitine i1:C peu.. controlul secretiei pancreatice (atropina.complicatiilor septiee pancreatic. . somatostatina..Lilitat. Din cauza durerii pacientii respira superficial. '- Nutritia artificiala nu este indicata In formele • usoare deoarece toleranta digestive Sf: reia de regula Ja 48 de ore de la debut [15].

cianotice. lipsa de raspuns cu agravarea starii generale. amt in ceea. PA poate evolua in urmatoarele directii [38. tegumente calde. Presiunea pozitiva la finalul Trararnentul consta . Tratamentul este de sustiuere. de exceptie: _ . ventilatie expiratiei poate aj uta la mentinerea deschisa a alveolelor pulmona. La pacientii consumatori cronici de aleool este dificil de diferentiat de manifestarile de sevraj. Diagnosticul insuficientei renale presupune: cresterea creatininei serice peste 0. 77]. In intubatie si mecanica. 65. modalitatea evolutiva (momentul apaririei ~i tipul cornplicatiilor). 76J. pulsul pe. Coagularea intravasculard diseminatd este 0 cOIJ1pli~atie. Aiveolele pulmonate se umplu eu lichid fapt care impiedica schimbul de gaze rezultand hipoxernie rezistenta la administrarea de oxigen.TRATAMENTUL INSUFICIENTELOR . ' aparitia comp licaiiilor tardive.re [60. biologice si a modificarilor imagistice. momente operatorii distincte. ORGAN ICE ARDS (acute respiratory distress syndrome) este rezultatul agresiunii pulmonate din SIRS. Scaderea rezistentei vasculare penierice duce ia vasodilatatie si cresterea debitului cardiac.l1eparina fiind indicata intrornbozele vasculare [60. Pentru a face diferenta -intre IRA prerenala ~i renala este utiJa fractia de excretie a sodiului: . Pacientii ell PA ~i SIRS pot dezvolta hipotensiune (TA < 60 mmHg) in conditiile unei circulatii hiperdinamice.ce . Necesitatea hemodializei este factor de prognostic sever [38. Dozarile fibrinogenului plasmatic pot arata valori normale. aparitia si/sau agravarea complicatiilor locale si '-' generale. atitudinea terapeutica si indicatiile chirurgiei sau altor rnetode terapeutice minim invazive sunt diferentiate in functie de etiologia PA. Tratamentul consta in monitorizare hemodinarnica eu mentinerea volumului circulator '{~decvat ~1 medicatie inotropa [60t 62. care chirurgical a stat mult timp sup semnul disputelor si controverselor. i precoce (primele 12 zile de 1a debut) ~i " amanata sau tardiva (dup'a 12-14 zile) [78]. TRA T AMENTUL Tratamentul CHIRURGICAL Pacientii prezinta clinic cresterea frecventei cardiace. 64. 430 . uneori necesitand instituirea dializei. valori peste 2% semnifica 0 cauza renala. Insuficienta renald acutd poate fi determinata de scaderea perfuziei renale prin hipotensiune si hipovolomie sau poate fi rezultatul necrozei tubulare acute. Sub tratament medical conservator efectuat dupa principii Ie enuntate mai sus. PrognosticuL depinde de gravitate. dar hipotensiune. valorile sub 1% semnifica tulburari prerenale. 62. 'pA acute asoeiate ell icter/sepsis bi . alura vetriculara rapida. 76. Sistemul coagularii este activat de un factor tisular. tegumentele periferic reci. pentru ca pe de 0 parte acesta creste 'in pancrearita acuta iar pe de alta parte se consuma III coagularca intervasculara diserninata (eID). Insuficienta cardiocirculatorie. . duce la consumul factorilor de coagulare ~l a trombocitelor prin coagulare intravasculara.. 65. Conferintele de consenssi :' ghidurile de diagnostic si tratament au statuat d0~~·.: . urmareste readucerea parametrilor hernodinamici la normal. Tratamentul se bazeaza pe repletie volemica si hidroelectrolitica si evitarea medicamente lor care determina alterarea senzoriului. 65. remisiuneafenomenelor clinice..i!a·. necesitatea de dializa. fiecare ell indicatii ~ procedee chirurgicale bine codificate: chiiiirg. In continuare. Acest tip desoc oestein contrast ell socul prezent Ia debut unde circulatia este hipodinamica. _ dezobstructia CBP are consecinte fay . _ Encefalopatia metabolicd se datoreaza ischerniei cerebra Ie. rara a pancreatitei acute.. 76]. priveste alegerea rnomentului operator optim cat~j '-. dar irnplica ischemie si leziuni inflamatorii. 64. alungirea timpului de coagulare ~i rise de hemoragii spontane. Chirurgia precoce (primele 12 zile) are ast~ indicatiile chirurgicale limitate. scaderea ell peste 50% a clearance-ului creatininei. Tratamentul este foarte dificil. Radiografia pulmonata arata infiltrat interstitial difuz pulmonar. Consecinta este trombocitopenie. 76]. amplitudinea crescuta a pulsului periferic. Insuficienta hepatica survine in general dupa 0 insuficienta circulatorie grava. 5 mgldl sau 50% peste nivelul bazal. 76]. . Patogenia exacta a necrozei tubulare acute nu este clara. a procedeeior folosite.riferic rapid si slab.r?b.

. cefuroximul. MSOF (multiple systemic organic failure) persistenta. 431 . pancreatica. Operatia clasica este insa mult prea agresiva riscand sa arnplifice SIRS ~i cvolutia spre MODS (rnultiple organic dysfunction syndrome). Daca infectia pancreatica este astfel confirmata. Pe langa tratamentul specific de reanimare al pancreatitelor acute necrozante. deci eel cu 0 eel mai bun raport penetrabilitate/eficienta este imipenemul [72]. Chirurgia tardivi (dupa 12-14 zile) se adreseaza In primul rand complicatiilor evolutive locale (infectia focarelor de necroza pancreatica. Este inlocu- asupra evolutiei germenilor susceptibili de a produce infectia pancreatica.valida 0 TRA T AMENTUL NECROZEI PANCREATICE STERILE Tratamentul medica! conservator. Preventia infectiei ell antibiotice si tratamentul medical. posibilitatea indepartarii parenchimului indemn. este indicat mai degraba tratamentul chirurgical de debridare si terapie intensiva decat continuarea tratamentului eu antibiotice [6. Se face ell antibiotice care nu se absorb din intestin. grave se impune si un tratament sa Ie indeplineasca antibiotic de prevenire sau/si de eradicare a unei infectii pancreatice [61].53]. necrozele tomografii este indicata efectuarea unei cornputerizate si punctiei aspirativa a bolii fina din colectiile . precum si morbiditatea si mortalitatea postoperatorie semnificativ mai mari dupa necrozectomiile practicate pentru necroze sterile. A ntibioticul eel mai eficace.bolii. N ecrozectomia trebuie evitata in faza precoce. deoarece se pot alese ell mare supraadauga infectii fungice dificil de tratat [15]. Alte asocieri ell eficacitate In scaderea ratei de infectii pancreatice sunt ciprofloxacinJ metronidazol. Daca pacientul prezinta date cIinice si biologice de sepsis dupa primele 7 zile de evolutie . nici un studiu randornizat in acest sens nu aputut . abcesele pancreatice. suportiv de reanimare pennite supravietuirea pacientului in primele doua saptamani de boala. multi considerandu-le contraindicate [56]. Exista totusi chirurgicale precoce daca starea clinics a pacientului nu s-a stabilizat sau imbunatatit dupa 72 de ore de tratament intensiv. laparotomiile de diagnostic la bolnavii eu Prelungirea antibioterapiei trebuie discutata si antibioticele atentie. etc. Insa. drenajul biliar extern ell tub Kehr. sa realizeze· in [esutul pancreatic 0 concentratie eficace. interventiile si mortalitatea sunt asemanatoare cu cele ale antibioticoterapiei sistemice [52. Criteriile pe care trebuie un astfel de antibiotic sunt: sa fie activ contra germenilor intestinali gram negativi. comparativ pentru necroza infectata. Mai degraba decat prelungirea antibioterapiei o debridare chirurgicala. anastomozele biliodigestive) nu i~i mai gasesc astazi justificarea. peste aceasta lirnita ita ell succes de CPRE si sfincterotomia endoscopies. Rezultatele privind chirurgicale morbiditatea.20]. Deconta- eu cele selectiva digestiva presupune sterilizarea tubului digestiv in vederea prevenirii translocatiei bacteriene si infectarii necrozei sterile. sau zonele de necroza . adica o concentratie . de la ~.) sau pot avea viza etiologica (in pancreatitele acute biliare). eel mai frecvent intalniti in asemenea atitudine chirurgicala agresiva. . dar In privinta scaderii mortalitatii rezultatele sunt minarea controversate [73]. in scopullavajului peritoneal [56]. Astfel rnetodele clasice de decornpresiune (colecistostornia. in schimb pot amplifica inflamatia sisternica necesara prelungirea adauga un antirnicotic antibioterapiei In schema se poate tratament. de sau infecta zonele de necroza pancreatica sau peripancreatica. - aiba o· buna penetrabilitate in tesutul pancreatic. Calea de adrninistrare este durata antibioterapici este de intravenoasa rar minim 14 zile. in marea majoritate a studiilor antibioterapia profilactica a scazut numarul infectiilor pancreatice si al interventiilor chirurgicale. se poate lua in discutie Daca se considers totusi abdomen acut de etiologie neprecizata trebuie evitate 1a maximum deoarece nu aduc decat un beneficiu diagnostic. mal mare dedit CMI90 a rnajoritatii sa culturile provenite' pancreatice infectate. Necroza sterila poate fi tratata ell succes prin mijloace medic Je [79]. 15. pseudochistul. avand in vedere riscul crescut de sangerare.

erau de fapt pseudochisturi infectate. asigurarea UDUl drenaj adecvat dupa .tihnpi:toa. scade la 14%. punctia de sistern nefiind recornandata.21.. care reprezinta o alta entitate clinics. ghidat imagistic la nivelul colectiiler.lITeli~: ~: . eu risc mare de hernoragie din acesta. . caracteristicile rnacroscopice ale -lichidului prelevat pot transfonna gestul diagnostic irnr-unul terapeutic de drenaj [6]. Drenajul percutan eu ghidare 432 . bineinteles di aceasta nu reprezinta 0 evolutie spontana naturala a oolii ci cazuri cu t0t. Deoarece infectia poate surveni chiar din prima saptamana de boala punctia trebuie realizata precoce. Trebuie punctionate. uniloculare. Din. 30]: indepartarea completii a tuturor [esuturilor infectate pentru di eliberarea in circulatie a produsilor de metabolism ~i a toxinelor ba creriene i. S. Repetarea punctiei este indicata de la pacientii la care persista tulburarile sau se amplifica dupa 0 prima punctie negativa. _ percutan. Obiectivele tratamentului chirurgical sunt [43. pentru a e}ita pe cat posibil repercusiuni asupra functiei pancreatice endo.evocatoare de infectie [6]. Se realizeaza eu ac fin 18-22 G sub ghidaj computer-tomografic.prezervarea 'Ia maximum a tesutului pancreatic viabil.!.individualizate si delimitate de tesutul pancreatic sanatos. Iavajul zonelor de infectie pancreatica si peripancreatica. Proba obtinuta trebuie imediat tratata pentru identificarea gennenului si obtinerea antibiogramei. Uneori. aceasta ultirn obiectiv se deduce faptul Gii rnomentul optim al interventiei chirurgicale nu DRENA~~PERCUTAN Presupune introducerea unor -catetere de dren~j. inainte de acest interval interventia chirurgicala nu va putea detasa zonele de necroza decat ell de tesut pancreatic sanatos.fericite' de drenaj spontan intern intr-unul din viscerele cavitare ale colectiilor pancreatice eu vindecarea aeestora.li ir. si deci cu riscuri de sechele tardive ale functiei exocrine si endocrine [20. adevarate sechestre pancreatice. d isectie boanta..eriile initiale relatau un succes· de 79%. Daca datele clinice. numai examenuI microbiologic al probelor obtinutc prin punctia percutanii imagistic permite afirmarea diagnosticului de infectie ~i identificarea germenului. cc vor putea fi usor indepartare prin digitoclazie.debridare.. leziunile a carer remaniere computer-tomografica este eea mai . prevenirea complicatiile tardive ca abcesul pancreatic. . Exists mai multe procedee chirurgicale: debridare chirurgicala insotita de drenaj extern.-:k t ~nnt~i. Analiza mai atenta a acestor studii a ararat ea abcesele punctionate. computer-tomografice si biologice care ridica suspiciunea unei infectii.TRATAMENTUL NECROZEI INFECT A TE [2 IJ este mai devreme de 12~ 14 zile de 1a debutul bolii Dovedirea infectiei necrozei este indispensabila pentru strategia terapeutica. Nu trebuie punctionat tesutul pancreatic sanatos. Daca exista unele cazuri ." pancreatice ~i peripancreatice 'cu material purulent [81 J. toaleta cavitatii abcesului ~i drenajul acesteia pana la vindecare. sacrificii importante ~ > argumente clinice. adica binc . apreciabil ~i imbucurator [82].. Puncria indicata numai Ia pacientii care prezinta pentru di inainte de accst interval zonele nccrotice nu sunt perfect maturate. la care drenajul este mai eficace si mai incununat de '. Tehnica chirurgicala optima de indepartare a acestora nu a fost cornplet stabilita.si 'exocrine. prin indepartarea sfacelurilor infectate.43]. debridare chirurgicala cu metoda abdomenului semideschis sau deschis si laparotomii iterative. debridare chirurgicala insotita de un Iavajdrenaj inch is. simple. ell -mortaIitate foarte mare. cornputer-tomografice si biologice au 0 valoare ghidata este orientativa. sub rezerva accesibilitatii. succes.-~.s~sl!i TRATAM:ENTUL ABCESULUI PANCREATIC Tratamentul abcesului pancreatic presupune evacuarea puroiului.f_ evolutia catre ~SOF. Daca -se elimina din aceste sen! pseudochistele pancreatice infectate rata de succes.

. stabilizata. S-au propus DESCHIS Calea de abord variaza in functie de localizarea . debridare cat mai completa si mai agresiva a necrozelor pancreatice. Se lasa pe loe pana nu mai dreneaza dedit sub 10 ml/zi [43].sange sau In urma escarelor de decubit produse de tuburile de dren. Drenajul se poate lasa sub actiunea gravitatii daca este decliv sau se poate racorda la un sistem de aspiratie... nu neaparat in sala de operatic.. t. . curata.' "l. COMPLICATIILE PROCEDEELOR • DEDRENAJ Complicatiile cele mai frecvente si letale dupa drenajul deschis si inchis sunt hemoragia ~i sepsisul prelungit. enzimelor si peptideior active care se crimina din pancreas ~i din tesutunle necroza.mare 24 sau 30 F... in serviciul de reanimare. care poate controla uneori hemoragia. ~8J.e.~ t .te.. Aceasta metoda se continua pana cdnd plaga este granulate.1 ~ r _r~~ t..<. lichefiere ulterioara si necesitate de eI~inare [85]. } "..radiologies irnagistica nu este user de realizat din punet de vedere tehnic [83]... Metoda cea mai utilizata este drenajul cu abdomen deschis sau semideschis si laparotomiile seriate. Studiul lui Lee et al. Im 0U-dn· . Se mai poate face apella instilarea intracavitara de urokinaza. daca se astupa frecvent ell detritusuri necesita schimbarea eu un cateter ell dimensiune mai .. nu necesita 0 anestezie foarte profunda ~i poare fi efectuata chiar la patul pacientului.C p ~ . 433 sa . 1 ~. este ~i metoda de drenaj postoperator ~j modul de inchidere al plagii operatorii [85]. realizat prin pasajul unor volume rnari de ser (pana la 20 de litri pe zi) in scopuI indepartarii tuturor sfacelurilor. folosind substante sau folii care impiedice aderenta Ia viscere. Dezavantajul acestei rnetode este reprezentat de faptul ca este limitata numai la bursa omentala. Necesita multiple catetere de drenaj si manipulari repetate ale acestora si un radiolog dedicat si experimental.a. urmata de instal are a la nivelul bursei omentale a unui sistem de drenaj-Iavaj eu catetere multiperforate. La fiecare do ua-trei zile se planifica 0 relaparotornie. Necesita irigare periodica pentru repermeabilizare.. Antibioticele intracavitare nu si-au dovedit eficacitatea.:. care este facilitata de aceasta modaiitate de inchidere a peretelui abdominal. __. Tehnica folosita este tehnica Seldinger pentru evitarea structurilor intestinale. Iaparotomia mediana anterioara... peripan.. Ca unnare. Studiile multicentrice au evidentiat 0 mortalitate medie a acestei tehnici in jurul a 1% ell limite intre 9 ~i 22%.. Debridarea initiala cvasicornpleta este efectuata la fel ca mai sus. '. DRENAmL CHIRURGICAL abceselor. Principalele dezavantaje al acestei metode sunt anesteziiie generale repetate si fistuIele intestinale (pana Ia 20%) si eventratiile postoperatorii intalnite dupa aproximativ 15% din cazuri [87].' .· r•... Obiectivul operatiei este explorarea Iarga. La"... 88]. completa a cavitatii peritoneale.. In majoritatea cazurilor este necesara expunerea vasului de sange eu iigatura acestuia si/sau mesajul hemostatic [89].. . Jpt. Lavajul se continua pana cand lichidul prelevat este curat si nu mai prezinta amilaze. a aratat 0 rnarja pana la 10 catetere pe pacient (In medic 3) durata drenajului de circa 5 saptamani si 0 rnedie de 8 TC pe pacient [84]. Drenajul-lavaj cu abdomen inchis. detritusurilor necrotice. abordul retroperitoneal prin lombotomie. Hemoragia peroperatorie sau postoperatorie apare de obicei prin detasarea escarelor necrotice de pe vasele de .. deschiderea larga a tuturor abceselor pancreatice. ."lo 1 >. t [.. eu UTIU sau mai multe lumene. dupa care mare Ie epiploon se inchide pentru a crea o cavitate in care sa se poate efectua un lavaj continuu. La feI se pot folosi adevarate fennoare de material steri I ale carer margini se sutureaza sau se fixeaza la perete [86. Peretele abdominal este inchis eu earacter tcmporar eu fire de sutura care incarca toate straturile peretelui abdominal sau numai pielea..Jp • . Tomografia cornputerizata este folosita pentru localizarile profunde ale coiectiilor. Aceasta atitudine chirurgicala este dominata de ideea ca Ia 0 prima laparotomie nu se poate evacua' decat materialul purulent lichefiat ramanand infectia din peretii cavitatilor la niveluI carora procesul de.. distructie va continua eu . Dimensiunile obisnuite ale cateterelor sunt 12-14-16 F.. pentru cele superficiale se poate utiliza ecografia.. la prima laparotomie cavitatile abceselor se dreneaza si se meseaza eu eomprese sau campuri de tifon umede. cateterul odata instalat se iriga repetat pentru a spala cavitatea apoi se reexamineaza TC pentru a vedea daca mai sunt funduri de sac nedrenate. 0 metoda de tratarnent minim invaziva este embolizarea percutana. Mortalitatea Inregistrata in literatura ru aceasta metoda estc unre 8-29% (72.

a b DRENAJUL TRANSPAPILAR Abcesele pancreatice sau pseudochisturile pancreatice pot fi drenate pe cale endoscopica transpapilara in situatia in care prezinta comunicare cu canalul pancreatic principal. 0 cornplicatie a debridarilor chirurgicale. proteza biliara si pancreatica vizualizate endoscopic. fiind necesare deci mal multe reinterventii pentru indepartarea completa a materialului septic si de distructie tisulara [74].a unui fir ghid prin ductul pancreatic In pseudochist. Drenaj transpapilar-transductal in timpul CPRE: a. CPRE eu vizualizarea stentului In eBP. c. 2-25%. Alta posibilitate de tratament mini-invaziv de inchidere a fistulei este reprezentata de injectarea de adeziv rapid polmerizabil (N-butil-2-cianoacrilat) in traiectul fistulei [90]. Morbiditatea si mortalitatea dupa drenajul prin laparotomie este de 15-53% si. Un alt procedeu care ne-a oferit satisfactie a fost utilizarea unei combinatii de nutritie enteral a 9i parenterala totala care reduce la minim secretia pancreatica si perrnite inchiderea fistulei. Circa 60% din pseudochisturile de pancreas cu localizare cefalica prezinta comumcare ell sistemul canalicular pancreatic. In functie de aceasta se poate opta pentru 0 reinterventie chirurgicala sau pentru un tratament conservator [56}. <~. dar si in experienta noastra am utilizat cu succes octreotidul pentru a scurta durata de inchidere a fistulei. Urmeaza insertia unui fir ghirl parra la nivelul cavitatii. 50. In literatura de specialitatc. Plasare. Metoda presupune realizarea Ia inceput a unei CPRE care permite vizual izarea .¥restei comunicari. care . respectiv. Figura .15. de asemenea. . 50. Fistulele intestinale au fost relatate eu 0 frecventa de 10-40% in diverse studii. cu dilatatia unei eventuale 434 c . Altfel. fistulele trenante in timp necesita pancreatectomie caudala. incidenta lor fiind de circa 30%. Incidenta relaparotomiilor este de 17-710/0. Fistulele pancreatice reprezinta. Din fericire circa 90% se pot include spontan. b.Cu toate eforturile de debridare agresiva ~1 extensiva 'in prirnul moment exists un rise de abccse reziduale pana la 16%. rupturi (fig. Tratamentul lor este variat in functie de existenta sau nu a peritonitei generalizate sau localizate. 6.. de prezenta sau nu a unui traiect izolat. altfel se poate intinde pana la cateva luni de zile. Tratamentul accstora poate fi chirurgical clasic sau percutan.15).. eventuale stricturi ale canalului pancreatic.

portala segmentara.ie. perforatia in colon duce la infectarea grava a pseudochistuIui cu unei septicemii .stricturi si apoi alunecarea pe acesta a unui stent care poate fi pierdut 111 duoden dar mai practic este un cateter nasogastric pc care pot fi efectuate lavaje repetate.je repetate. Metoda perrnite prelevarea prin periaj de probe pentru examenul citologic pentru a exclude un cancer pancreatic in cazul stenozelor de canal pancreatic. infectat. 93] Incepe ell realizarea unei ecoendoscopi i care pennite vizualizarea chistului sau abcesului din duoden sau din stomac. sau prin largirea orificiului de chistoduodenostorna sau de chistogastrostoma ~i_ introducerea unui endoscop eu canal de lucru si a unor instrumente de lucru. TRA T p. radiologic sau chirurgical [95]. timp in care poate fi schimbat daca se obstrueaza.deoare~e pot dezvolta complicatii evolutive: recidiva pancreatitei acute. eficient cand pseudochistul pancreatic comunica Cll sistemuI _ canalicular pancreatic. In cazul unui pseudochist bine meturat. reverificarea endoscopica si ecoendoscopica a vacuitatii cavitatii abcesului ~i se poate realiza chiar necrozectomie pancreatica: fie eu sonda Dormia prin orificiul 07 r~~i. sau intr-un viscer cavitar. hemoragia dintr-un vas de sange parietal (fig. Odata aleasa zona. Seopul ecografiei este si acela de a alege zona de punctie optima. metoda este foarte sau de circulatie colaterala prin modul Doppler color (94J.'!"' pediatric introdus in cavitate si eu sonda Dormia. grevata de 0 mortalitate pana la 50%.:idns~:Jp. se punctioneaza. A vantajele ~unt f(!prezentate si de evitarea producerii unei fistule exteme. generatoare de HDS grave prin rupturi de varice esofagiene). Totodata Ia finalul suprimarii stomacului sau a duodenului in peritoneu liber sau retroperitoneal. 92. ruptura chistului (In peritoneu libel .peritonita chimico-enzirnatica grava. DRENAJUL reo Presupunc unei papilotornii si sfincrerotornii U rmarirea imagistica in evolutie a acestora. trombozc venose. cu hipertensiune instalarea eficienta.16) sau dintr-un pseudoanevrism ce poate duce la interventie chirurgicala de urgenta. Regresia tardiva este ell atat mai probabila cu. sfaceluri. complicatii hemoragice..severe). compresiunea asupra structurilor anatomice de vecinatate (care poate detennina icter mecanic. 60% din pseudochisturile eefalice pancrearice cornunica ell sisternul canalicular pancreatic [21. de preferinta nasogastric. Cateterul este astfel confectionat meat se autornentine in pozitie. In cazul la circa 2 inclusiv a unui aspirator mai putemic. Se va suprima ulterior. 91). in cazul In care exista un abces pancreatic acesta necesita lav. de reguladupa circa 2-3 luni.fie: ("JU un cndosc.:. Ecografiapennite aprecierea continutului acestuia omogen sau neomogen. pune in evidenta 0 strictura canaliculara pancreatica aceasta se poate dilata eu balonas. pozitia acului fiind verificata ecografic.·:~ oate cct):e. cornplicatii pieloureterale. _ TrofJP'ZenI1!/ '__.~n drenaj p pana em.tr. limpede sau eu septuri. Presupune efectuarea unei colangiografii endoscopice retrograde care poate pune in evidenta aceasta comunicare. Iipsita de vase de sange endoscopies ~i insertia unui cateter de drenaj. detritusuri. eu continue clar. Tratamentul poate fi endoscopic. 50. Pseudochistele simptomatice si cele ell diametrul peste 6 em trebuie drenate (chirurgical sau prin metode nechirurgicale: punctie ecoCT -ghidata). Metoda pseudochisturilor. cat pseudochistul este de talie mai mica.u:. eel mai bine prin srudii TC a ararat ca 400/0 din 1 ECOENDOSCOPIC [59. Dilatarea stomei poate fi realizata ell balon este eficienta in cazul -abceselor pancreatice necesita dilatarea traiectului si insertia unui cateter apoi Iavajul endoscopic repetat ell evacuarea resturilor de material necrotic si . Daca se . . ell constituirea unei fistule interne si disparitia chistului. Complicatiile : metodei sunt reprezentate de perforatia mai m~re care sa permita transpapilar. deversand secretiile pancreatice in duoden. supuratia chistului. Cand aceasta exista se efectueaza SE urmata de instalarea unui cateter de drenaj. Urrneaza dilatarea traiectului en balon de dilatatie • pseudochistele eu diametrul sub 6 em regreseaza spontan daca nu exista 0 cornunicare cu canalul pancreatic. 435 . ENTUL PSEUDOCHISTUL M PANCREATIC VI drenajului nasogastric si efectuarea se poate piasa un stent pe termen lung in caz de stenoze ducts endoscopice (SE) (91 J.

precum si in cazurile hipertensiune portala segmentara (spl hemoragie digestiva superioara prin varicelor esofagiene) [93]. colon. Drenajul chirurgical extern este 0 . TC.: ".: . modul de lucru Doppler permitaud vizualizarea vaselor de sange din' pereteie tubului digestiv si al pseudochistulul... hemoragie. procedeu 0 . precum si "':~+~j complicatiilor redutabile pe care Ie poate. 50. -. leziuni ale viscerelor adiacente (s. • ·~f'H l . Drenajul percutan ghidat radiologic insertia unui cateter care va drena la . " Drenajul chirurgical intern. acute (necroza.1 situate in vecinatatea unor procese . 50.alta varianta de drenaj endoscopic estc cea directa prin peretele gastric sau duodenal cu crearea unei fistule interne care asigura drenajul pseudochistului principal o (fig.. Drenajul percutanat ghidat eeo . complicate (suprainfectie. .. In eazuI unui medical se poate ajunge la caudala. sub 1% este contraindicata in pseudochisturile . ri111ltip~~. infectie [83. 84.. abces). dezavantajul fiind acela . hemoragii digestive. o.. a vas de sangc din peretele Diminuarea riscului hernoragic b alegand astfel 0 zona tara vase de sange sau circulatie colaterala [93].. p d eficienta si rnai recornandata...~ '. creditata ell 20% complicatii (infectie..15). Imagine endoscopica eu vizualizarea Iichidului drenat a e irmture sae : r f'('ctatt:' s~ruate iuzate in imediata vecinatate a abdominal).'.. Irnaginea ecoendoscopica a stentului plasat transgastric In pseudochist... . Metoda are ca unui rise hemoragia. Metoda.16. Drenaj transgastric ecq~doscopic al unui pseudochist de pancreas: a. e. datorita numarului mare de (54%) ~i recidive (63%). eel .. in cazul unui pseudochist comunicant eu canal pancreatic principal drenajui se va transfonna intr . prin interceptarea pscudochistului. dar care la fel ca si drenajul percutan are risCUf. intestin). 15% recidive si mortalitate : . . presupunei unei fistule interne intre cavitatea prin stent..: t UJ' ramane inca (pseudochisuril de radiologie interventi metoda ell indicatii 1··· . Imagine EE unui pseudoehist de pancreas corporeo-caudal.. perforatii).... determina 0 fistula pancreatica extema (95]. secretiile pancreatice.. fistula pancreatica externa ce va necesita specific pentru rezolvare. . metoda. c Fig·ura.. 9i stomac (chistogastroanastomoza). \ de implantare a cateterului. 436 . '""V . care comprirna stomacul. :. hemoragie). se face Iolosind drenajuI ecoendoscopic.....

in cursul primelor 72 de ore.·v· prev enire f-~t.e limitarea cat mai mare a iadicatiilor diagnostice. intrucat aceasta nu aduce nici un beneficiu asupra evolutiei bolii. prognosticul este dorninat de complicatiile generale si locoregionale. si de pancreatectomiile largi. constatata intre urmarile imediate ale pancreatitei acute se amelioreaza adesea spontan.. Majoritatea pacientilor eu pancreatita acuta biliara (80%) prezinta un canal comun terminal de evacuare biliara si pancreatica. Este definitiv si se poate agrava. . Etiopatogenia pancreatitei acute biliare este legata de rnigrarea transpapilara a unui calcul sau inclavarea acestuia In papila duodenala. Fistulcle pancreatice interne Nr- . efectuarea unci sfincterotomii endoscopice [15]~ . Totusi. . 20).bolii.survine ell freeventa variabila fiind favorizat de necrozele extinse ..r -". . fie inaintea acesteia eu ajutorul unui examen imagistic de inalta performanta (ecografie endoscopies sau rezonanta magnetica nucleara) in vederea unei sfincterotomii endoscopice preoperatorii [6. Aceasta determina drenajul cdii biliare principale si are efecte favorabile mai degraba prin rezolvarea sau prevenirea sepsisului biliar adaugat decat prin reducerea presiunii din caile bilio-pancreatice.In PA vazute in prirnele 12 ore de la debut nu se poate face 0 predictie asupra evolutiei si de aceea nu se poate face nici 0 recomandare. prognosticul este dominat de riscul de recidiva. . Studiile comparative In acest sens furnizeaza . In functie de dotarea ell echipament si de experienta fiecarui centro. ~i externe au un tratament de prima intentie medical sau endoscopic: chirurgia este rezervata esccurilor [96). cautarea si tratamentul litiazei coledociene se_ poate face fie In acelasi timp ell colecistectomia laparoscopica. . rara icter sau angiocolita.re. Doua situatii nu fac Indi obiectul unui consens: • i'n' PA biliare grave. 98]. cu sau tara manifestari clinice. sustinand 0 arneliorare semnificativa a evolutiei. Un alt conscns ·~~apel. Insuficienta pancreatica exocrina.ai bUlla cafe c. La bolnavii cu rise operator ridicat se poate preconiza 0 SE lara colecistectomie asociata [99J Pancreatita acuta post-CPRE poate surveni de o maniera imprevizibila. unii autori recomanda de rutina efectuarea unei SE In urgenta. In formele de pancreatita acuta necornplicata.i~·ic:e'_. 437 . dar ridica problema recidivci.1tikL acute usoare sau medii nu exists nici 0 indicatie de dezobstructie biliara de urgenta. Chirurgia biliara nu are indicatie de urgenta. nu evidentiaza calculi si mai mult decat atar poate produce complicatii (6.. Colecistectomia trebuie efectuata de preferinta in cursul aceleiasi spitalizari si pe cale laparoscopica. Colecistectomia laparoscopica poate fi realizata si la distanta de fenomenele acute dar se insoteste de 0 rata de conversii foarte crescuta. 0 meta-analiza a patru triaJuri randornizate pe aceasta terna sugereaza un beneficiu semnificativ pentru CPRE de urgenta (primeie 72 de ore) in cazul pancreatitelor acute biliare grave ~i daca estc indicata. Factorii de rise sunt multiplii. TRATAMENTUL PANCREATITEI ACUTE BILIARE Pancreatitele acute biliare au in general 0 evolutie favorabila. -Explorarile functionale nu ar trebui efectuate 'dedit daca sernnele clinice persista. a~a incat conferinta -de cons ens franceza din 200 I nu a putut face recornandari in acest sens [6J. Consensul terapeutic este acela di in PA biliare indiferent de gravitate. SECHELELE PANCREATITEI ACUTE ~I CALITATEA VIETH Diabetul insulinodependent . legati de pacient. rezultate contradictorii. de tehnica sau de ope !"?tor. Cca n. S-a demonstrat ca dezobstructia biliara precoce in pancreatita acuta biliara are consecinte favorabile asupra evolutiei ulterioare a bolii [97].·~ ace. Acest drenaj este de preferat sa se realizeze pe cale endoscopies prin sfincterotomie si evacuarea calcului. asociate ell icter obstructiv si/sau angiocolita. r- toduodenoanastornoza) sau un segment de intestin subtire sub forma unei anse exclusc in Y a la Roux (chisto-jejunoanastomoza). SE trebuie indicata ~i efecruata imediat ce s-a stabilit diagnosticul pentru ca are un efect favorabil asupra evolutiei .s di 11:p_p~. Preventia medicamentoasa ramane deceptionanta.'JoIii. In PA grave.

Toate aceste studii au investigat atat functia pancreatica exocrina cat si modificarile a morfologice pancreatice.17.. Hernoragie digestiva superioara dupa drenaj endoscopic transduodenal: a.!P' ~!~ P/. ~i ca nu exista nici 0 dovada stiintifica pentru faptul ca abuzul acut de alcool la un pacient care In mod obisnuit nu consuma alcool ar putea functionale \ c declansa 0 pancreatita acuta. Majoriratea exocrina este lor au aratat ca functia pancreatica Ulterior. irnplicat ecografia Metodele de studiu au abdorninala. c.pre-cut" inainte de parrunderea in peretele duodenal. o zile de ia debutul bolii. desi 0 recuperate totala nu are loc ia toti pacientii [43]. 0 parte din pacienti i~i recapata functia pancreatica normals dar 0 alterare a acesteia persista intr-o proportie irnportanta. colangiopancreato- grafia retrograda endoscopies si tomografia computerizata. SdU-. Sangerare masiva dupa penetrarea peretelui duodenal. ca la pacientii au avut acestea loc inainte de declansarea episodului. In evolutie. Argumentele pentru aceasta explicatie ar fi faptul di la un alcoolic cronie pancreatita acuta apare dupa ani de zile de consum . b. PA etanolica duce ia 0 disfunctie b pancreatica exocrina ce poate persista luni de zilc si poate chiar sa nu mai revina niciodata la normal.. NII este totusi cIar daca modificarile si morfologice prezente dupa 0 PA c ·a"uIi:~ SU'1t simple ceo iseci i"l.' Vizualizarea sfincterotomului . Etiologia este un a1. Anomaliile caracterul canalare frecvente par favorizate acute de necrozant al pancreatitei si de originea alcoolica. In timp ce dupa PA biliara modificarile functionale pancreatice rareori mai sunt prezente dupa un an de zile. exista modificari functionale si morfologico eu PA· etanolica ce sugereaza Figura 50. Toate aceste studii au aratat ca factorii care au influenta asupra alrerarilor morfofunctionale ulterioare episodului acut sunt legati de gravitatea atacului si de etiologia pancreatitei.1factor determinant. Majoritatea pacientilor care au suferit 0 PA necrozanta au prezentat 0 insuficienta pancreatica in primul an dupa atae. serie de studii din Ii reratura au investigat modificarile functionale ~j morfologice care apar dupa un puseu de pancreatita gray afectata in primele acuta.ma' probabil.acut [1001 Prognosticul pacientilor eli PA etanolica este 438 . In plus. acest episod de PA este prima manifestare clinica a pancreatitei cronice la un consumator cronic de etanol care a fost asimptomatic pana in acel moment [5]. revine la functia pancreatica normal.

natural history and predictors of disease outcome in acute and chronic pancreatitis. Vaillant C. 19. Kimura Y.rerrr·~r::::J 3(_u!:: t~::~~1t.. 10.<. Saluja AK.:! . 37:565. Freedman SN. and disease. Proc Natl Acad Sci U SA 2000.. 92:1125. clinical significance. Gastroenterology and Hepatology (2002) S 15~S39. Bassi C. Eloubeidi M. Neoptolemos 1P. Exocrine Pancreas: in Townsend: Sabiston Textbook of Surgery. Escalante-Glorsky Journal of 17 (Suppl. the management of acute pancreatitis. 13(1 ):48-55. Steer ML: Acute necrotizing pancreatitis in the opossum: earliest morphological changes involve acinar cells. 111 timp ce riscul de deces la cei care continua sa consume este de 5 orimai mare. Med Clin North Am 2000.. et al... Am J Gastroenterol 1995. 5. Gastroenterology 1992. Un studiu a ararat ca incetarea consumului de alcool ar aduce rnortalitatca acestui grup la valorile de la pacientii non-alcoolici. Heller 51. 14:406. Mooren Fe. Sherman S: Panci'i!is divisum. Rlinzi M. W. Wilcox eM. Am 1 Gastroenterol1996. lO9: 620-5. Arch Intern Med 1997.0!"r~ik"". New York: Raven Press. Carr-Locke DL. Pe ansamblu. 9L147. 106:742. Webster 3rd PD: Clinical assessment of hyperlipidemic pancreatitis.) EP. 89:442. and nomenclature. Aabakken L. . pathobiology. acinar cells. The pancreas: biology. and management alternatives. Epidemiology.. 20. 22.1:1037-1045. Lusis AJ. Abdulian JD. Weber lA. Koizumi M. 2nd edition. Gastrointest Endosc Clin North Am 1995. Saunders 2006~ 1241-1264. Lerch MM'. Hanck C. Gorelick FS. "1 'ilso. " 1 ~\pla 1:!': . Hirota M. 1995. 5:145. Desautels SG.dificil de stabil it din moment ce nu putem spune daca atacul a fast 0 PA sau prima manifestare a unei PA etanolice cronice (5). 157. 11. Olivares-Pakzad BA. 110: 1909. Matsuno S. JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: surgical management. Ramarao P. DiMagno EP. et at: Clinical outcome of post-Ekf.1. Hofman B. Gastroenterology 1996. Clemente R. in Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. Finkes T. Gastroenterology 1995. . Dawra R.. Milminick T.!x. calitatea vietii dupa PA este buna. Batts KP. 1993. \. ~ !'" v. 32:625. Tandon R. Andriulli A. eral: pancreatic S. A. 15. 21.P pancreanus: Relationship to history of previous pancreatitis. B. Isaji S. 103:205-13.'_. France. Chapman IS. I ml~~~~ >. Toouli J. Gorelick FS. Vaquero E. Gottesleben F: Drug-induced acute pancreatitis: Incidence and severity.. 4. Trypsinogen activation in acute pancreatitis. SalujaAk. et al: Pancreatic duct stricture caused by islet cell tumors. 17. 28. ". Hirata K. Calcium-dependent enzyme activation and vacuole formation in the apical granular region of pancreatic. Lerch :MM. 2002.. 14. Ferrari AP. 3. Go VLW. Aceste rezultate pe termen lung justifica 0 atitudine terapeutica de nivel inalt. Gastroenterology 1999. Lankisch PO. Gardner JD. 8. Diehl A. 6. Does acute alcoholic pancreatitis exist without preexisting chronic pancreatitis? Scand 1 Gastroenterol 1997. :~ . Waxd J. 104:853. Role of Endoscopic evaluation in idiopathic pancreatitis . M Brooke Smith. et at. Mayumi T. Am J Gastroenterol1997. Scheele GA. Turi S.~ Holleman 1r DR. Erdemli G. Sekimoto M. outcome. J Nat] Cancer lnst 1997. Early changes in pancreatic acinar cell does not account for susceptibility to alcoholic and gallstone pancreatitis. Imrie C. Leandro G. et al: Postcholecystectomy pain syndrome: Pathophysiology of abdominal pain in sphincter of Oddi type III. et al: Intraductal papillary . Chen HY.• _.conclusions et recommendations du jury.122:974-84. Fortson MR. 56:6. 2. Gastroenterology 1994. Raraty M. 13.. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2006. et al. Saunders 2004. Varadarajulu S. ". et at: Sphincter of Oddi dysfunction is associated with chronic pancreatitis. 12. editors. Gastroenterology 1993. Aliment Pharmacal Ther 1998. Hlauschek V. Otsuki M. Singh J. Freeny P. 1. SNFGE 2001. 63.t~:S~ 'Jastroei1te:'Ji<!6"/ 25.84:549-63.. Slivka A. T~lford J. A· . :~ Conferences de Consensus.97:13126-3. 7. DiMagno Hereditary pancreatitis and the risk of cancer. r -' 18. Hutson WR. Gastrointestinal Endoscopy 2006. Lerch MM. Yoshida M.}. Gastrointestinal Endoscopy 2002. Matovcik L. texte court . 116:900.. Singer MV.. Reber W A. 90:2134. 439 . 17th ed. Lebenthal E. Kawarada Y. Guidelines for 26. 29. Gut .·1 C. Saluja M. 23. . Gukovskaya AS. et al: Metaanalysis of somatostatin. . 1674. Sutton R. Loftus Jr EV. Lehman GA. "[f·I"e' L . Lysosomal enzymes and pancreatitis. Brennan ML. Am J Gastroenterol ] 995. Pancreatite aigue _. Tamasky PR. et at: Pancreatic duct obstruction triggers acute necrotizing pancreatitis in the '" opossum. Steer LM.1. Diagnosis. et al. Frick TW: Drug-induced pancreatitis. Drug Saf 1906. 24. Maisonneuve P. Takada T.. Droege M. Lowenfels AB.a systematic review. Neutrophils and NADPH oxidase mediate intrapancreatic trypsin activation in . Banks PA. Takeda K. BIBLIOGRAFIE Steinberg WM. ocreotide and gabexate mesilate in the therapy of acute pancreatitis. 8th ed.mucinous tumors of the pancreas clinicopathologic features. 16. Gallstone size and risk of pancreatitis. Carr-Locke D. Acute Pancreatitis. Zaninovic V. Gorelick F. 12:237..NAES (Association Nationale d'Acreditation et d'Evaluation de Sante.. 27. 90:2120..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful