Sunteți pe pagina 1din 2

Atomul este cea mai mica particula dintr-o substanta care, prin procedee fizice si chimie obisnuite, nu poate

fi fragmentata in particule mai mici. Specia chimica cu acelasi Z s.n element chimic. El. chimic se simbolizeaza printr-o litera sau un grup de litere; in partea stanga jos se noteaza Z, iar in partea stanga sus se noteaza A. Izotopii sunt specii chimice care au acelasi nr de protoni, insa au nr diferit de neutroni. Sunt specii chimie care au acelasi Z (numar atomic), insa au A (nr de masa) diferit. Masa atomica relativa (A barat) reprezinta nr care ne arata de cate ori masa unui atom este mai mare decat a 12a parte din masa izotopului. C (Z=12). Orbitalii sunt nori electronici care reprezinta zona de probabilitate maxima in care se misca electronii in atom. Configuratia electronica repr distributia electronilor unui atom pe straturi si substraturi. Reguli si principii: 1) Nr de electroni care poate fi distribuit pe un strat se calculeaza cu relatia: 2*n^2. 2) Principiul minimei energii: Electronul distinctiv tine sa ocupe in atom locul vacant cu energie minima. 3) Principiul lui Pauli Intr-un orbital pot exista maxim 2 electroni de spin opus. 4) Regula lui Hund: Un orbital dintr-un substrat se va ocupa cu al doilea electron numai dupa ce toti orbitalii aceluiasi substrat au fost ocupati cu cate un electron. Caracterul metalic (electropozitiv) reprezinta capacitatea unui atom de a ceda electronii de pe ultimul strat pentru a se transforma in ion pozitiv. Cu cat un atom cedeaza mai usor electroni de valenta, cu atat va avea caracterul metalic mai pronuntat. Caracterul nemetalic (electronegativ) reprezinta capacitatea unu i atom de a accepta electroni pe ultimul strat pentru a se transforma in ion negativ. Cu cat un atom accepta mai usor electroni, cu atat va avea caracterul nemetalic mai pronuntat. Legea lui Avogadro: Volume egale de gaze diferitr aflate in aceleasi conditii de temperatura si presiune contin acelasi nr de particule (ioni, atomi, molecule) egal cu nr lui Avogadro. Legatura ionica se realizeaza prin transfer de electroni (cedare si acceptare) intr elemente cu caracter electropozitiv si elemente cu caracter electronegativ. NaCl, MgCl2, CaO, NaH Leg covalenta nepolara se realizeaza prin punerea in comun a electronilor de valenta necuplati intre nemetale identice. Exceptie fac compusii cu simetrie moleculara: CH4, CO2, CCl4, SiH4 . H2, O2, N2. Leg covalenta polara se realizeaza prin punerea in comun a electronilor de valenta necuplati intre nemetale diferite. Legatura covalent coordinativa este un caz particular al leg covalente in care un atom numit donor pune in comun un dublet electronic cu un atom numit acceptor care are un orbital vacant. Solutia este un amestec omogen format din 2 sau mai multe substante. Dizolvarea este procesul de amestecare a 2 sau mai multe substante care are ca rezultat formarea unei solutii. Solubilitatea subst repr capacitatea unei subst de a se dizolva la o temperatura data in 100 g solvent. Concentratia procentuala se not cu c, se exprima in procente si reprez cantitatea de subst dizolvata in 100g/kg solutie. Concentratia molara (Cm) repr numarul de moli de subst dizolvata intr-un L de solutie. Viteza de reactie este este o marime care ne indica variatia concentratiei reactantilor sau a produsilor de reactie in unitatea de timp. Reactii lente sunt reactiile care au loc cu viteze mici intr-un timp indelungat. ruginirea fierului, otetirea vinului. Reactiile rapide sunt react care au loc cu viteze mari, intr-un timp scurt. Catalizatorii sunt subst care mares viteza reactiilor chimice posibile si se regasesc calitativ si cantitativ la finalul reactiei. Inhibitorii sunt subst care micsoreaza viteza reactiei chimie, actionand asupra reactantilor si nu asupra catalizatorului. Reactiile cu transfer de electroni se mai numesc si reactii de oxido-reducere si sunt procesele care au loc prin cedare si acceptare de electroni. Oxidarea = procesul in care o particula cedeaza electroni. Reducerea= procesul in care o part accepta electroni. Particula care se oxideaza = ag reducator. Particula care se reduce=ag oxidant. Nr de oxidare (NO) repr nr de electroni proprii a unei specii chimie (atom sau ion), implicati in formarea unei legaturi ionice sau covalente. NO=sarcina formala. NO se not cu cifre arabe, precedate de semnele + sau -, in partea dreapta sus a simbolului speciei chimice.

Elementul galvanic este dispozitivul care transforma energ chimica in energ electrica. Electroliza este fenomenul care se petrece la trecerea curentului electric continuu prin solutia sau topitura unui electrolit. Coroziunea este un proces de degradare superficiala sau in adancime, a unui metal sub actiunea agentilor chimici sau alte subst din mediul exterior. Entalpia de reactie este caldura absorbita sau degajata intr-o reactie chimica. Entalpia este suma dintre energia interna si lucrul mecanic efectuat de sistemul de reactie. Reactia endoterma=procesul chimic care are loc cu absorbtie de caldura. H>0 Reactia exoterma=procesul chimic care are loc cu degajare de caldura. H<0 Caldura de formare standard (entalpia de formare) reprezinta caldura absorbita sau degajata la sinteza unui mol de substanta din elementele componente. Legea lui Hess: Caldura absorbita sau degajata intr-o reactie chimica este constanta si este determinata numai de starea initiala si finala a sistemului, indiferent de calea urmata de reactie. in practica pentru evaluarea efectului termic al procesului de prajire a painii Caldura molara de dizolvare =caldura absorbita sau degajata la dizolvarea unui mol de subst intr-o cantitate foarte mare de solvent. Caldura de combustie/ardere=caldura degajata la arderea unitatii de masa (kg) pt combustibilii solizi sau lichizi si a unit de volum(m^3) pt comb gazosi. Acizii sunt 1) subst compuse alcatuite din atomi de H si un radical acid. 2) conform teoriei proteolitice, acizii sunt specii chimice capabile sa cedeze protoni. Bazele sunt 1) subst compuse alcatuite dintr-un metal si una sau mai multe grupari hidroxil OH. 2) specii chimie capabile sa accepte protoni. Produsul ionic al apei repr produsul concentratiilor molare ale ionilor hidroxil si hidroniu la 25C. pH-ul repr logaritmul zecimal cu semn schimbat din concentratia molara a ionilor hidroniu H3O . 0...7-acid pOH-ul repr lg cu semn schimbat din Cm a ionilor hidroxil. HO Reactia de neutralizare reactia dintre o specie acida si una bazica cand rezulta sare si apa.