P. 1
Tematica 2011 - Proiect-II

Tematica 2011 - Proiect-II

|Views: 5,406|Likes:
Published by teodor_tarcomnicu

More info:

Published by: teodor_tarcomnicu on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

COMPANIA / Societatea ................

Serviciul Protectia Muncii si P.S.I.
Nr.: __________ / ________________

Aprobat, Director general/ Director ...........

TEMATICA ANUALA DE INSTRUIRE A ANGAJATILOR
in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca ( completata cu principiile de aplicare )

5

Anul : 2011
Tematica anuala pe 2011 pentru efectuarea instructajului aferent celor trei tipuri de instruire ale angajatilor, cuprinde cele mai reprezentative legi si documente specifice din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca. Coducatorii locurilor de munca vor selecta in functie de mediul de munca local precum si de structura de personal, acele teme pentru efectuarea instructajului prezentate mai jos, sau acele parti din acestea, care se preteaza in cel mai inalt grad specificului locului de munca unde isi desfasoara activitatea salariatul precum si tinand cont de momentul efectuarii instructajului (Ex. O.U.G. nr. 99/2000-privind temperaturi extreme). A. Instructajul Introductiv General ( I.I.G. la angajare ) :

1.

Legea 53/2003 - CODUL MUNCII cu modificarile ulterioare, aduse prin O.U.G. nr. 148/04.11.2008 publicate in M.O. nr. 765/13.11.2008: • Art. 171 - 187; Art. 254 - 256 ; 2. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53; 3. HG 1425/2006 - NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca, Legea nr. 319/2006 : • Art. 1 – 2, 52 – 56, 74 – 89,101 – 107, 149 – 150; 4. Prezentarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in Compania /Societatea ............................................ ; 5. Materiale specifice sau rezumate de sinteza editate de Serviciul Protectia Muncii si PSI si transmise apoi in format letric sau electronic ( ex. REZUMATE pentru INSTRUCTAJE INTRODUCTIV GENERALE ). B. Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul la Locul de Munca ( I.L.M ) :

1.

HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 2. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; 3. Legea nr. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53; 4. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca emisa sub nr. 319/2006 : 5. HG 1051/2006 – Cerinte minime de SSM la manipularea manuala a maselor ; 6. Primul ajutor la locul accidentului ( material de sinteza realizat de Serviciul Protectia Muncii si PSI); 7. Legea 108/1999 de infiintare a Inspectiei Muncii, organ de specialitate; 1

lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate.... O.. 9..... 10.Lucratorul desemnat pe societate. Instructajul Introductiv-General trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: . 9.G ) Instruirea introductiv-generala se face pentru o durata minima de 8 ore : . HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr..... / C. Instruirea efectiva se face de catre: ... .. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca... 6. semnalizarile interne. Principii pentru Instructajul la Locul de Munca ( I. stingerea incendiilor.. folosind o Fisa de Test. .... 7.I. 5....Prezentarea masurilor de prim ajutor... 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.. 319/2006.. Lucratorii care nu si-au insusit cunostiintele prezentate in cadrul instructajului nu pot fi primiti la lucru.L.. ) : 1.. 3... .. ...... ROF .... HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare...... Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .......Legislatia de SSM. in special de afectiuni dorsolombare..Circulatia pe drumurile publice. nr.. OUG 195/2002 .. pe baza unui test scris.Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii......8.Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei Societatii .. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.. ....P.): 2 5 ... Instruirea Introductiv-Generala se va finaliza cu o verificare scrisa a insusirii cunostiintelor..... Fisa de test verificata si notata cu calificativul obtinut se va pastra impreuna cu Fisa de Instructaj.... HOTĂRÂRE nr... Hotararea 955/2010.... HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.lucratorilor temporari.. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor..... Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul periodic ( I...U..... 4.... HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.. 11..Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM. 2. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca...G.. evacuarea lucratorilor. Obs...... PRINCIPII de aplicare : la TEMATICA DE INSTRUIRE PE ANUL 2011 Principiile de lucru pentru fiecare caz precum si metodele folosite la instruire sunt urmatoarele: Principii pentru Instructajul Introductiv General ( I..M.. 8.noilor angajati. mijloace de interventie in caz de pericol.......

. . Cine face instruirea: . .Scop : Prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca.inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii.lucratorilor temporari. . interventie.. . Principii pentru Instructajul Periodic ( sau instructaje speciale.L..... . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.M.prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de .prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului / postului de munca.. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca....masuri la nivelul locului de munca si la nivelul postului de lucru privind acordarea primului ajutor.informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca sau postului de lucru.obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie..lucru respectiv. si toate subunitatile sale.inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii.Conducatorul direct al locului de munca Instructajul la LM cuprinde: . .lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate.Conducatorul direct al locului de munca Instructajul periodic cuprinde: ..obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului 3 5 . post de lucru sau functie exercitat Cui i se face I..prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului / postului de munca.. si pe ce durata: .lucratorilor temporari. .. ) este de a reimprospata si actualiza cunostiintele in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca. ... dupa trecerea unui interval de timp numit perioada de instructaj.. de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si se consemneaza in Fisa de Instruire Individuala la rubrica Admis la lucru de la pagina 3 a Fisei.noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala. .. perioada de instructaj este de 6 luni ).durata este de minim 2 ore. a mijloacelor de alarmare. Instruirea la locul de munca...durata este de minim 8 ore. .. ( in Societatea . stabilita la nivelul conducerii. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. .masuri la nivelul locului de munca si postului de lucru privind acordarea primului ajutor. . Cine face instruirea: .. .... . evacuare si de prim ajutor. ori de cate ori este necesar ) Scop : Scopul instructajului periodic ( la 6 luni in cazul Societatii .noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala. Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru ocupat de lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostiintelor dobandite..lucru respectiv. ... . Cui se face instructajul si pe ce durata: ..informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca sau postului de lucru.prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de ..

.... inclusiv evolutii ale riscurilor sau aparitia unor riscuri noi. 51 – 53.... nr...cand au aparut modificari ale prevederilor legislative sau in conditiile activitatii specifice ale locului de munca. Personal TESA 4..... 1.. 1.individual de protectie.. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.G.G. temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca...la introducerea unor tehnologii de lucru sau proceduri noi de lucru........ 16 – 17..... HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. 3. 16 – 17. 10 – 11. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .... HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr... Legea nr.. 6 – 7. Legea nr... HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea 2. 1 – 3.25...... 3....U... HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr... 20... 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 10 – 11... Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. instruirea periodica se face si se consemneaza in Fisa de Instruire la pagina 12..cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare. 7. . HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr... 2.la executarea unor lucrari speciale cand se impune un instructaj initial.. 20. O.la reluarea activitatii dupa accident de munca. 10 – 11....25... . 6. 7. 319/2006 : ROF . Verificarea cunostiintelor dobandite se face de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si se consemneaza in Fisa de Instruire Individuala.. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. 51 – 53... 6....Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei / Societatea . Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ... 6 – 7.... 1 – 3... în special de afecţiuni dorsolombare 4 ....... interventie. Magaziner. 5.. 4. evacuare si de prim ajutor. HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 6 – 7.. 2. ..... 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. O.............. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. Programarea temelor de instruire pe profesii / meserii : 5 Profesia / Meseria Tema planificata pentru instruire 1..25. 51 – 53.. . 5... a mijloacelor de alarmare... Suplimentar... 20..Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei / Societatii .. 319/2006 : HG Nr. 3.... 5.. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu 4.U. Lucrator comercial (vanzator in Agentie) echipamentelor cu ecran de vizualizare. Legea nr... 1 – 3.... 16 – 17.. si in urmatoarele cazuri: .... nr.... 319/2006 : ROF ..

7..... HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.... Legea nr...... 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art... 4.. în special de afecţiuni dorsolombare 1. 2.. HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ... capitolul 4.3. 1 – 3. 5. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea . 20.......G.... 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art. 20.... 1.... nr......07.Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei / Societatea . 319/2006 : ROF ..... O... 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: • Art.... Etc. Legea nr... 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. nr... 4... xx-xxx.. 5 . 6 – 7. 1 – 3.. 5 3. 51 – 53.25. 6 – 7..... 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca OUG 195/2002 Circulatia pe drumurile publice 3... HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr... 16 – 17.... 16 – 17.....– 2. O. NSSM nr.... 319/2006 : HG Nr.. 4.. 1 – 3... 6 – 7.25..... 51 – 53..2001 la utilizarea energiei electrice in medii normale 1.. 319/2006 : ROF .U........ 2.... Legea Sofer Instructiuni pentru postul de lucru: SOFER. 10 – 11.25. 6.. 10 – 11.. nr.... Ingrijitor 3..5...U.... 463/12.... 6.. Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea . 16 – 17..... 10 – 11. Electrician 5....1 Art. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.....Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei / Societatii .. 20.... 51 – 53.1.....G... 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->