P. 1
In Lumea Masurarilor si a Unitatilor de Masura

In Lumea Masurarilor si a Unitatilor de Masura

|Views: 47,374|Likes:
Published by Aurel Millea
Lucrarea se gaseste in stoc la libraria AGIR, Bucuresti, bd. Dacia 26, tel. 0213194945, e-mail: libraria@agir.ro (pret 35 lei). Autorul: dr.ing. Aurel Millea, tel 0721779922; 0216663240; e-mail: amillea@upcmail.ro; amillea1@gmail.com. Din continut: Sistemul de unitati SI si alte unitati. Scari de masurare diverse. Masurari uzuale. Comentarii si polemici din lumea metrologiei.
Lucrarea se gaseste in stoc la libraria AGIR, Bucuresti, bd. Dacia 26, tel. 0213194945, e-mail: libraria@agir.ro (pret 35 lei). Autorul: dr.ing. Aurel Millea, tel 0721779922; 0216663240; e-mail: amillea@upcmail.ro; amillea1@gmail.com. Din continut: Sistemul de unitati SI si alte unitati. Scari de masurare diverse. Masurari uzuale. Comentarii si polemici din lumea metrologiei.

More info:

Published by: Aurel Millea on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

Reguli de rotunjire a numerelor. În calculele numerice, inclusiv în cele
necesare conversiunii valorilor dintr-o unitate în alta, apar de multe ori rezultate
numerice cu mai multe cifre decât o justifică incertitudinea cu care acestea sunt
cunoscute. De exemplu, dacă o rezistenţă electrică R este măsurată prin metoda
ampermetru-voltmetru şi cele două aparate indică I = 3,3 A şi respectiv U = 5,5 V,
din calcul rezultă R = U / I = 5,5 / 3,3 = 1,6666666 Ω. Evident că numărul de cifre
al acestui rezultat este inutil de mare, faţă de cifrele valorilor măsurate direct;
corect este ca rezultatul să fie exprimat ca R = 1,67 Ω sau R = 1,7 Ω. Operaţia de
eliminare a cifrelor de prisos, păstrându-se numai cele justificate, se numeşte
rotunjirea rezultatelor (sau a numerelor, în general).
Trebuie subliniat că rotunjirea valorilor numerice este necesară nu numai
fiindcă cifrele eliminate sunt inutile, ci mai ales fiindcă ele pot deruta pe cel care

48 · În lumea măsurărilor

_______________________________________________

utilizează valoarea respectivă; ele transmit o informaţie falsă, care nu este fondată
pe o realitate.

În acest spirit, este normal ca o valoare numerică să fie exprimată în aşa fel
încât fiecare din cifrele ei să fie semnificativă, ceea ce înseamnă ca şi ultima cifră
scrisă să conţină o informaţie. Ca urmare, rotunjirea valorilor numerice poate fi
definită ca operaţie de eliminare a cifrelor nesemnificative din numărul respectiv.
Ca un corolar, atunci când o valoare a unei mărimi (consemnată de exemplu într-un
document, raportată, transmisă, etc.) nu este însoţită de o incertitudine asociată,
deci nu se ştie nimic despre gradul de exactitate cu care este cunoscută, cel căruia i
se comunică această valoare va presupune că incertitudinea este de ordinul de
mărime al ultimei cifre a valorii numerice. Iată, încă o dată, de ce este important ca
valoarea numerică să fie debarasată de cifrele nesemnificative.
Înainte de rotunjirea propriu-zisă, trebuie stabilit aşa-numitul interval de
rotunjire
(sau fineţe de rotunjire). Prin aceasta, se fixează rangul cifrelor de
eliminat, respectiv al celor care se reţin. Numărul rotunjit va fi un multiplu întreg al
intervalului de rotunjire. Astfel, dacă intervalul de rotunjire este 0,1 atunci
numerele rotunjite pot fi, de exemplu, de forma 14,0; 14,1; 14,2; 14,3, etc., iar
dacă intervalul de rotunjire este 10 ele pot fi de forma 1400; 1410; 1420; 1430,
etc.

Prin rotunjire, se alege acel multiplu al intervalului de rotunjire care este cel
mai apropiat de numărul nerotunjit. Aceasta înseamnă că dacă prima cifră de
eliminat este între 0 şi 4, rotunjirea se face "în jos", adică ultima cifră reţinută nu se
modifică; dacă prima cifră de eliminat este între 6 şi 9, sau dacă este 5 urmată de
cel puţin o cifră diferită de zero, rotunjirea se face "în sus", adică ultima cifră
reţinută se măreşte cu o unitate. Exemple:
a) interval de rotunjire: 0,1
număr nerotunjit:

număr rotunjit:

14,324

14,3

14,351

14,4

14,388

14,4

b) interval de rotunjire: 10
număr nerotunjit:

număr rotunjit:

1432,4

1430

1435,1

1440

1438,8

1440
Dacă numărul de rotunjit este egal apropiat de doi multipli întregi ai
intervalului de rotunjire, ceea ce se întâmplă atunci când prima cifră eliminată este
egală cu 5 şi nu este urmată de alte cifre (sau este urmată de zerouri), nu există
propriu-zis nici un criteriu care să justifice preferinţa pentru rotunjire "în jos" sau

Mărimi şi unităţi. Sistemul SI ·

_______________________________________________

49

"în sus", astfel că orice regulă înseamnă o simplă convenţie. În acest caz se
recomandă una din următoarele două reguli diferite.
A: Este ales ca număr rotunjit multiplul întreg par. Exemple:
a) interval de rotunjire: 0,1
număr nerotunjit:

număr rotunjit:

14,45

14,4

14,55

14,6

b) interval de rotunjire: 10
număr nerotunjit:

număr rotunjit:

1445

1440

1455

1460
Regula A este tradiţională şi are ca unic avantaj faptul că într-un şir de valori
numerice în care apar mai multe asemenea cazuri, erorile de rotunjire tind să se
compenseze între ele.

B: Este ales ca număr rotunjit multiplul întreg cel mai mare (rotunjirea se

face "în sus"). Exemple:

a) interval de rotunjire: 0,1
număr nerotunjit:

număr rotunjit:

14,45

14,5

14,55

14,6

b) interval de rotunjire: 10
număr nerotunjit:

număr rotunjit:

1445

1450

1455

1460
Regula B este de dată mai recentă, dar tinde să devină generală, mai ales în

cazul calculatoarelor.

Notă. La rotunjirile prin care se elimină mai multe cifre, este necesar ca
rotunjirea să se facă o singură dată, nu în mai multe etape. De exemplu, rotunjirea
0,7457 ≈ 0,746 ≈ 0,75 ≈ 0,8
făcută în mai multe etape este greşită (deşi, în aparenţă, respectă regulile de mai
sus), pe când rotunjirea aceluiaşi număr

0,7457 ≈ 0,7
într-o singură etapă este corectă. De asemenea, în cursul unui calcul în mai multe
etape, trebuie rotunjit numai rezultatul final, nu şi rezultatele intermediare (acestea
pot fi eventual rotunjite cu o rezervă de două sau trei cifre).
Stabilirea intervalului (fineţei) de rotunjire. Pentru stabilirea
intervalului de rotunjire, în cazul când trebuie rotunjită o valoare numerică a unei
mărimi, este recomandabil următorul procedeu.

50 · În lumea măsurărilor

_______________________________________________

Se porneşte de la incertitudinea cu care este creditată valoarea în cauză (sau
incertitudinea de măsurare, în cazul valorilor măsurate), exprimată în aceeaşi
unitate de măsură ca şi valoarea respectivă. Prima operaţie este rotunjirea valorii
numerice a incertitudinii. Dacă prima cifră a acesteia este cuprinsă între 3 şi 9, se
elimină restul cifrelor, intervalul de rotunjire fiind dat de rangul acesteia; dacă
prima cifră este 1 sau 2, se reţine şi cifra următoare, intervalul de rotunjire fiind dat
de rangul celei de a doua cifre reţinute. Exemplu:
Valoare numerică de rotunjit:

6,329 617

6,329 617

Incertitudinea asociată:

0,003 94

0,001 855

Intervalul de rotunjire:

0,001

0,000 1

Valoarea numerică rotunjită:

6,330

6,329 6

Incertitudinea rotunjită:

0,004

0,001 9

Rezultatul după rotunjire:

6,330 ± 0,004 6,3296 ± 0,0019
Principiul conform căruia rangul ultimei cifre a valorii numerice trebuie să fie
acela
şi cu rangul ultimei cifre a incertitudinii este fundamental în exprimarea
corectă a valorilor mărimilor fizice. De exemplu, dacă o presiune este cunoscută cu
incertitudinea de ±0,6 MPa, o valoare (măsurată sau cunoscută în alt mod) a acestei
presiuni se va exprima corect sub forma (36,8 ± 0,6) MPa, şi nu (36 ± 0,6) MPa sau
(36,82 ± 0,6) MPa. Prima formă, (36 ± 0,6) MPa, este incompletă; faţă de
incertitudinea de ±0,6 MPa, în expresia valorii numerice lipseşte o cifră
semnificativă (dacă valoarea ar fi fost chiar 36 MPa, atunci el ar fi trebuit scris
(36,0 ± 0,6) MPa). În schimb, forma (36,82 ± 0,6) MPa este incorectă, ultima cifră
a valorii numerice (2) fiind nesemnificativă atât timp cât incertitudinea este cu un
ordin de mărime mai mare.
Pe de altă parte, aşa cum s-a văzut din exemplul de mai sus, în valoarea
numerică a incertitudinii nu are sens să fie păstrate mai mult de una sau două cifre,
deoarece incertitudinea este ea însăşi doar estimată, cu un grad destul de mare de
aproximare.

Trebuie atrasă atenţia asupra faptului că la rotunjire nu este suficient să se ia
în considerare numărul total de cifre al valorii numerice date. În mod curent se
vorbeşte de exemplu despre "valori cu trei cifre exacte" sau "rotunjire la trei cifre"
etc., ceea ce este cu totul incorect. Astfel, eroarea de rotunjire a numărului cu trei
cifre 10,1 este de 0,05/10,1 = 0,5 % (determinată considerând că numărul 10,1
poate rezulta din rotunjirea oricărui număr cuprins între 10,05 şi 10,15), pe când
eroarea de rotunjire a numărului tot de trei cifre 998 este de 0,5/998 = 0,05 % !
Încă două exemple: în rezultatul împărţirii 93 / 75 = 1,24 trebuie evident reţinute
cele trei cifre, deşi numerele iniţiale au numai câte două cifre; în schimb, la
înmulţirea 88,5 × 94,8 = 838,98 ultimele două cifre sunt nesemnificative, rezultatul
rotunjit corect fiind 839.

În general, pentru determinarea corectă a intervalului (fineţei) de rotunjire, în
cazuri mai complicate, de exemplu atunci când numărul de rotunjit rezultă în urma

Mărimi şi unităţi. Sistemul SI ·

_______________________________________________

51

unor calcule, procedeul corect este cel bazat pe regulile propagării incertitudinii
(propagarea erorilor), a căror prezentare depăşeşte însă cadrul lucrării de faţă.
Rotunjirea valorilor numerice convertite dintr-o unitate în alta. În
cele mai multe cazuri, produsul dintre o valoare numerică şi factorul de
conversiune este un număr care conţine şi cifre nesemnificative. El va trebui
rotunjit conform regulilor expuse mai sus, ţinând seama de eroarea de rotunjire
maximă posibilă a valorii neconvertite. Un exemplu va fi lămuritor în acest sens.
Fie de exprimat în unităţi SI o lungime l dată în unitatea anglo-saxonă "picior"
(foot), de 36 ft. Aplicând factorul de conversiune din tabele, rezultă
l = 36 ft × 0,3048 m/ft = 10,9728 m
Pentru rotunjirea corectă, se aplică următorul raţionament. Valoarea numerică
36 este afectată de o eroare de rotunjire maximă de ± 0,5 / 36 = ± 1,4 %. Pentru a fi
în concordanţă cu aceasta, valoarea numerică convertită trebuie rotunjită la 11,0,
deoarece aceasta are o eroare maximă de rotunjire de ± 0,05 / = ± 0,45 %. Deşi
această eroare de rotunjire este de aprox. trei ori mai mică decât cea a valorii
neconvertite, rotunjirea la 11 ar fi fost incorectă, în acest fel pierzându-se o
informaţie conţinută în valoarea iniţială 36 (într-adevăr, eroarea de rotunjire în
acest fel ar fi fost de ±4,5 %, adică de trei ori mai mare decât cea a numărului
iniţial). Acest exemplu arată că atunci când se decide numărul de cifre care trebuie
reţinute la rotunjirea unei valori rezultate prin conversiune, se pune problema de a
alege între a pierde informaţie printr-o rotunjire prea drastică (eliminarea prea
multor cifre) sau a furniza o informaţie incertă printr-o rotunjire mai moderată
(eliminarea a mai puţine cifre). Deseori, este recomandabil ca la luarea deciziei de
a rotunji "în plus" sau "în minus" să se ţină seama de destinaţia finală a rezultatului
conversiunii (precizia necesară în aplicaţia dată).

52 · În lumea măsurărilor

_______________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->