Sunteți pe pagina 1din 14

10 1

4 11 9
CA

12 5 6 8 10 14 13

2 7 16 18

15

17

SECIUNE FRONTAL LA NIVELUL COMISURII ALBE ANTERIOARE

SECIUNE FRONTAL LA NIVELUL COMISURII ALBE ANTERIOARE 1. Corpul calos 2. Septul pellucid 3. Fornix(columnele) 4. Capul nucleului caudat 5. Putamen 6. Globus palidus lateral 7. Globus palidus medial 8. Lama medular extern 9. Lama medular intern 10.Lobul insulei 11.Braul anterior al capsulei albe interne 12.Capsul alb extern 13.Claustrum 14.Capsul alb extrem 15.Tractul optic 16.Substana perforat anterioar 17.Girul parahipocampal cu Nc.amigdaloid 18.Substana nenumit Reichert C.A.= COMISURa ALB ANTERIOAR

25 6 5 4 3 2 8 9 1

26 7 24 16 17 18

15 13 10 11

12 15b 14 23

19 20 21 22 24 23

SECIUNE FRONTAL LA NIVELUL DIENCEFALULUI

SECIUNE FRONTAL LA NIVELUL DIENCEFALULUI 1. Corpul calos 2. Fornix 3. Grupul Nc. Talamici mediali 4. Grupul Nc. Talamici laterali 5. Grupul Nc. Talamici anteriori 6. Ventricolul lateral 7. Corpul nucleului caudat 8. Ventrivolul III 9. Corpii mamilari 10.Putamen 11. Globus palidus lateral 12. Globus palidus medial 13. Lama medular extern 14. Lama medular intern 15.Braul posterior al capsulei albe interne 115b. Poriunea retrolenticular a capsulei albe interne 16.Fasc.mamilo-talamic 17.Fasc.talamic (Forel H1) 18.Zona incerta 19.Fasc.lenticular (Forel H2) 20.Nc. subtalamic 21.Ansa lenticular 22.Substana neagr 23.Tractul optic 24.Picioarele pedunculilor

12

1 2 13 11 5 4 7 6

8 9 10

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL DECUSAIEI PEDUNCULILOR CEREBELOI

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL DECUSAIEI PEDUNCULILOR CEREBELOI 1. Apeductul central i substana periapeductal 2. Fascicolul Longitudinal Medial (F.L.M.) 3. Fascicolul Longitudinal Dorsal (F.L.D.) 4. Pedunculii cerebeloi superiori 5. Lemniscul medial(LM) i Lemniscul trigeminal(LT) 6. Lemniscul spinal(LS) 7. Lemniscul Lateral 8. Fibrele ponto-cerebeloase 9. Corpul trapezoid 10.Fibrele cortico-spinale 11.Fascicolul central al calotei 12.Nc. proprioceptiv mezencefalic al Nv. V 13.Decusaia pedunculilor cerebeloi superiori

11

12

SCV

V 2 5
LL LS

3 1 4

13
VI
FLM TS FCC

8
VII

LT

9 7

10
SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL 1/2 INFERIOARE A PUNII

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL 1/2 INFERIOARE A PUNII 1. Nc. accesorului VI 2. Fibrele Nv. VII 3. Coliculul facialului 4. Lemniscul medial(LM) 5. Fascicolul central al calotei 6. Nucleii corpului trapezoid 7. Fibrele cortico-spinale 8. Pedunculii cerebeloi mijlocii 9. Fibrele ponto-cerebeloase 10.anul arterei bazilare 11.Nc. vestibular lateral 12.Nc. vestibular superior 13.Ventricolul IV V = Nc. Tractului spinal al Trigemenului VII=Nc. motor al facialului LT=Lemniscul trigeminal(LT) LS=Lemniscul spinal(LS) LL=Lemniscul trigeminal(LT) F.C.C.= Fascicolul central al calotei F.L.M.= Fascicolul Longitudinal Medial T.S.= Fascicolul Tectospinal S.C.V.=Fascicolul Spinocerebelos ventral

11 22 12
SCD SCV STL

10 7 6

3 1413 2 15 16 18 17 9 21

19 20 4
1

XII

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL 1/3 MIJLOCII A BULBULUI

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL 1/3 MIJLOCII A BULBULUI 1. anul median anterior 2. Fb. arcuate interne 3. Ventricolul IV 4. Fb. cortico-spinale(piramidele bulbare) 5. Nc. Gracilis 6. Nc. Cuneat 7. Nc. Cuneat accesor 8. Nc. Tractului spinal al trigemenului V 9. Lemniscul medial(LM) 10.Fascicolul gracilis 11.Fascicolul cuneat 12.Fascicolul Tractului spinal al trigemenului V 13.Nc. hipoglosului XII 14.Nc. dorsal al vagului X 15.Fascicolul Longitudinal Medial (F.L.M.) i F.L.D. 16.Fascicolul Tectospinal (TS) 17.Fascicolul central al calotei(F.C.C.) 18.Nc.ambiguu 19.Nc.olivar principal 20.Amiculul olivei 21.Paraoliva medial 22.Tuber cinereum bulbar X= Fb. nervului vag XII= Fb.nervului hipoglos

22
10 11

5 6 9 14

7 8 12
SCD SCV STL

3 FR

13 4 1

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL 1/3 INFERIOARE A BULBULUI

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL 1/3 INFERIOARE A BULBULUI 1.anul median anterior 2.anul median posterior 3.Canalul central i substana pericentral 4.Fb. cortico-spinale(piramidele bulbare) 5. Nc. Gracilis 6. Nc. Cuneat 7. Nc. Cuneat accesor 8. Nc. Tractului spinal al trigemenului V 9. Fb. arcuate interne 10. Fascicolul gracilis 11.Fascicolul cuneat 12.Fascicolul Tractului spinal al trigemenului V 13.Polul inferior al olivei bulbare 14.Decusaia piramidal F.R.=Formaia Reticulat S.T.L.=Fasc.Spinotalamic lateral S.C.V.=Fasc.Spinocerebelos ventral S.C.D.=Fasc.Spinocerebelos dorsal

7 8 11
3

15 XII 13 14 FR

16

PCI

12 17
OC SCV STL

5 4

OB

2 1 9

10

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL 1/3 SUPERIOARE A BULBULUI

SECIUNE TRANSVERSAL LA NIVELUL 1/3 SUPERIOARE A BULBULUI 1. Fb. cortico-spinale(piramidele bulbare) 2. Nc.olivar principal 3. Amiculul olivei 4. Paraoliva medial 5. Paraoliva dorsal 6. Lemniscul medial(LM) 7. Fascicolul Longitudinal Medial (F.L.M.) i F.L.D. 8. Fascicolul Tectospinal (TS) 9. anul median anterior 10.Nc.arcuai 11.Fascicolul central al calotei(F.C.C.) 12.Nc.ambiguu 13.Nc.dorsal al vagului X 14.Nc.tractului solitar 15.Nc.vestibulari medial i lateral 16.Nc.vestibular inferior 17.Nc. i Tractului spinal al trigemenului V P.C.I.= Pedunculii cerebeloi inferiori O.C.=Fb. olivo-cerebeloase O.B.=Oliva bulbar S.C.V.=Fasc.Spinocerebelos ventral S.T.L.=Fasc.Spinotalamic lateral F.R.= Formaia reticulat XII= Nc. hipoglosului