UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA Nr.legitimatie ………… FACULTATEA ……………………………….

(se completeaza de comisia tehnica)

CERERE DE INSCRIERE
la concursul de admitere, sesiunea …………………………. 2011 TOATE DATELE SE COMPLETEAZA CU MAJUSCULE DOMENIUL DE LICENTA, la care se solicita inscrierea zi, fara taxazi, cu taxa ID/IFR (cu taxa)

Specializarile din cadrul domeniului, in ordinea preferintelor candidatului: 1. ………………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………………….. NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI, cu initiala tatalui (din certificatul de nastere)

NUMELE DE FAMILIE, actual, din certificatul de casatorie / infiere / de modificare a numelui, daca e cazul Sexul: masculin feminin COD NUMERIC PERSONAL (CNP): DATA NASTERII (ziua, luna, anul): LOCUL NASTERII (tara, judetul, localitatea): DOMICILIUL STABIL AL CANDIDATULUI: tara judetul localitatea

adresa (strada, numar, bl, sc, etaj, apartament)

CETATENIE ROMANA, cu domiciliul in Romania/strainatate ALTA CETATENIE: ETNIA (numai pentru cetateni romani) ACTUL DE IDENTITATE (carte de identitate / pasaport): seria si numarul : data eliberarii: eliberat de: perioada de valabilitate: STARE CIVILA (casatorit / necasatorit / divortat(a) / vaduv(a)) STARE SOCIALA SPECIALA (daca e cazul): orfan (de un parinte sau de ambii parinti) provenit din case de copii provenit din familie monoparentala CANDIDAT IN CATEGORIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI NIVELUL DE EDUCATIE AL PARINTILOR: primar gimnazial profesional liceal postliceal universitar DATE DE CONTACT telefon (la adresa de domiciliu si telefon mobil) adresa email Sectiunea I. STUDIILE LICEALE ABSOLVITE (cetateni romani si straini) DENUMIREA LICEULUI LOCALITATEA JUDETUL/TARA ANUL ABSOLVIRII DOMENIUL/PROFILUL DURATA STUDIILOR FORMA DE INVATAMANT (zi/seral/FR/ID) MEDIA DE ABSOLVIRE A LICEULUI MEDIA DE BACALAUREAT SERIA SI NUMARUL DIPLOMEI Numarul si data eliberarii: Numarul Foiii Matricole care insoteste diploma de bacalaureat: SITUATIE SCOLARA in timpul studiilor liceale Media mediilor anuale din liceu la disciplina mentionata in criteriile de admitere: Disciplina: media Disciplina: media Media obtinuta la exameul de bacalaureat la disciplina mentionata in criteriile de admitere:

voi pierde locul obtinut prin concurs. nu mi se restituie taxa de inscriere. declar că am luat la cunoştinţă că voi fi exclus de pe lista candidaţilor admişi. sunt de acord cu prelucrarea datelor personale. in sensul prevazul de Legea 677/2001 Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere data: VERIFICAT Comisia Tehnica de Admitere: Semnatura candidatului. In cazul in care ma retrag din concurs sau renunt la locul ocupat. la forma de invatamant "zi. data: . taxa de inmatriculare si cei 40% din taxa de scolarizare achitate. cu taxa" sau "ID/IFR". in urma optiunii mele din Cererea-tip de Inscriere. In cazul in care voi fi admis.Disciplina: media Disciplina: media IN CAZUL CETATENILOR STRAINI sau ROMANI. In caz contrar. în care să stipulez domeniul la care voi urma studii fără taxă şi/sau cu taxă. in urma retragerii altui candidat. si data): ALTE INFORMATII. mă oblig ca în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor finale. sunt de acord sa achit contravaloarea studiilor in cuantumul aprobat de conducerea universitatii si sa inchei Contractul de studii. Totodata ma oblig sa achit 40% din contravaloarea taxei de scolarizare aferenta anul universitar 2010/2011. să comunic în scris şi să depun cererea înmatriculare la secretariatul facultăţii. voi fi eliminat din concurs. cu atestatul/adresa (nr. daca e cazul Sunt student (in anul universitar 2009/2010) la: Universitatea Facultatea Specializarea anul de studii Sunt inscris la concursul de admitere si la: Facultatea Facultatea Facultatea Facultatea Universitatea Universitatea Universitatea Universitatea Sectiunea II. cu atestatul/adresa Dacă voi fi admis la unul sau mai multe domenii din cadrul Universităţii "Ovidius" sau din alte centre universitare. In cazul in care voi incerca sa fiu admis prin frauda. AM LUAT LA CUNOSTINTA CA: In cazul retragerii dosarului de concurs pierd dreptul de a fi admis. pana in data de 31 iulie 2010. Prin completarea prezentei cereri de inscriere. In cazul in care am fost declarat admis si nu depun Cererea de inmatriculare la secretariatul facultatii in termen de 48 ore de la afisarea rezultatelor finale. cu studiile universitare absolvite in strainatate: Recunoasterea diplomei de studii universitare de catre CNRED/Directia cetateni straini din MECTS/DPIRP. cu studiile liceale absolvite in strainatate: Recunoasterea diplomei de bacalaureat de CNRED/Directia cetateni straini din MECTS/DPIRP. STUDIILE UNIVERSITARE ABSOLVITE (cetateni romani si straini) DENUMIREA UNIVERSITATII LOCALITATEA TARA ANUL ABSOLVIRII DOMENIUL/PROFILUL SPECIALIZAREA DURATA STUDIILOR FORMA DE INVATAMANT (zi/seral/FR/ID) FORMA DE FINANTARE (cu / fara taxa) MEDIA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR MEDIA DE LICENTA UNIVERSITATEA CARE A EMIS DIPLOMA SERIA SI NUMARUL DIPLOMEI Numarul si data eliberarii: IN CAZUL CETATENILOR STRAINI sau ROMANI.