Sunteți pe pagina 1din 2

Ion Pillat plan I.

 Tradi ionalismul- prezentare general  Ion Pillat - reprezentant al tradi ionalismului romnesc - personalitate a culturii interbelice, un modern, un european cu aspira ii spre universalitate, dar i un adept al specificului na ional; de altfel, se consider c a reu it s realizeze un echilibru, o sintez ntre cele dou direc ii majore ale epocii  prezentare a autorului, a operei sale: primele poezii publicate n revista Convorbiri literare; membru al cenaclului Literatorul; 18 volume de poezii, volume de eseuri, teatru, antologii, traduceri; colabor ri cu cele mai prestigioase reviste ale timpului  3 etape de crea ie: 1. parnasian-simbolist eviden iaz cultul poetului pentru forma perfect ; se remarc rafinamentul expresiei, plasticitatea evoc rilor; reface civiliza ii str vechi sau exotice vol. Vis ri p gne, Eternit i de-o clip , Am giri 2. tradi ionalist cu 2 coordonate fundamentale: viziunea p mntului i sentimentul scurgerii timpului (A.Anghelescu) *m rturisirile poetului:  Toat poezia mea poate fi redus n ultim analiz la viziunea p mntului care r mne aceea i, la presim irea timpului care fuge mereu...  n special, n ceea ce prive te poezia i structura mea sufleteasc , rolul amintirilor, experien elor i influen elor din copil rie mi pare capital. copil ria- stare edenic , a purit ii i inocen ei topos sacru: mo ia Florica vol. Satul meu, Biserica de alt dat , Pe Arge n sus 3. clasicizant vol. Scutul Minervei, rm pierdut, Poeme ntr-un vers note definitorii: echilibrul, armonia,senin tatea ( .Cioculescu) specii cultivate: elegia, sonetul, pastelul II. Preambul y volumul Pe Arge n sus (1923)- cuprinde 3 cicluri, Florica, Trecutul viu, B trnii y conacul de la Florica- cel mai drag, mai trainic i sufletesc p mnt(m rturisire); y peisajul - prilej de medita ie nostalgic pe tema destinului; ideea de pastel psihologic; y Aci sosi pe vremuri- gra ioas , mi c toare i indivizibil paralel ntre veacuri, nscenare care ncnt ochii i n acela i timp simbolizare a uniformit ii (G.C linescu); y aparent, poezie de iubire; n esen , medita ie pe tema trecerii ireversibile a timpului;

y y

y y y y y y y y III.

N. Manolescu - crea ie plin de subtilitate muzical , are mi carea unei clepsidre: timpul bunicilor s-a scurs n timpul nepo ilor, care iau totul de la nceput n forme imperceptibil modificate; titlul: contureaz rela ia ntre loc i timp; adverbul aci desemneaz un topos ce i adjudec dimensiunea temporal a unui prezent etern; aci- desemneaz casa amintirii; ideea c locurile natale reprezint spa iul eternei rentoarceri; regionalismul aci; valoarea stilistic a perfectului simplu; structur : 19 distihuri i un vers liber cu rol de concluzie; 4 secven e lirice: 1. prezentarea succint a locurilor natale reconstituit de memoria afectiv ; 2. recompunerea, prin intermediul imagina iei, a pove tii de iubire dintre bunici; 3. medita ia asupra trecerii timpului; 4. povestea de iubire dintre doi tineri, prezentat n analogie cu cea anterioar ; motiv central: casa- punct referen ial spre care converg timpurile, destinele umane, amintirile; axis mundi; simbol al statorniciei; univers calm i intim; elemente definitorii: obloanele, pridvorul, hornul; n acest loc sacru timpul e retr it sub semnul tradi iei, deci ca dimensiune sufleteasc general , reprezentativ pentru o ntreag comunitate uman .(Ov.S.Crohm lniceanu); compozi ional: 2 planuri temporale; distinc ia temporal trecut-prezent este marcat de adverbele atunci, azi; turnul vechi din sat- sugestie a permanen ei; medita ia asupra timpului: Ce straniu lucru: vremea! ritualul iubirii este reluat; reluarea acestuia exprim ideea de permanen , de continuitate; aluzii livre ti; atmosfer patriarhal ; procedee artistice; elemente de prozodie; Concluzii  elemente tradi ionaliste: tema satului atmosfera patriarhal ntoarcerea nostalgic spre trecut respectarea regulilor prozodice