Sunteți pe pagina 1din 1

Credit Europe Asigurari-Reasigurari S.A. Splaiul Unirii Nr. 12, Bl.

B6, Tronson 3 Sector 4 Bucuresti Tel 021 408 04 00 Fax 021 408 04 49 office@ceasigurari.ro www.ceasigurari.ro

SCRISOARE DE CESIUNE

Catre:

Credit Europe Bank (Romania) S.A.

Societatea Credit Europe Asigurari-Reasigurari S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii Nr. 12, Bl. B6, Tronson 3, Sector 4, inscrisa la Registrul Comertului cu nr. J40/8893/2007, cod de inregistrare fiscala 21697068, avand cont curent nr. RO69FNNB000102489265RO01, deschis la Credit Europe Bank (Romania) S.A. - CEB Bucuresti, reprezentata legal prin domnul Aurel Fratila - Director General Adjunct si domnul Radu Manoliu Director General Adjunct, in calitate de Asigurator al Terra Construct S.R.L., va comunica urmatoarele: Terra Construct S.R.L., in calitate de Asigurat, a incheiat asigurarea de cladiri si continut apartinand persoanelor juridice CCPJ, nr. 0122134, incepand cu data de 12.11.2010 ora 00.00. In conformitate cu contractul de cesiune nr. 2/30.09.2010, incepand cu data de 12.11.2010 si pana la data de 11.11.2011, in eventualitatea producerii unor daune la bunurile asigurate conform riscurilor mentionate n polita de asigurare, bunuri care fac obiectul unui contract de ipoteca/garantie reala imobiliara, drepturile de despagubire aferente sunt cesionate n favoarea Credit Europe Bank (Romania) S.A. , pana la concurenta sumei de 34.000 EUR. Cesiunea drepturilor de despagubire mai sus mentionate este conditionata de valabilitatea asigurarii la momentul producerii evenimentului asigurat, respectiv de plata la zi de catre asigurat a primelor de asigurare aferente politei si daca este cazul, de reintregirea sumei asigurate la valorile initiale prevazute in polita, daca anterior s-a produs deja un eveniment asigurat si despagubit de asigurator.

Polita CCPJ nr. 0122134 expira la ora 24.00 a zilei de 11.11.2011 reinnoindu-se automat la data scadentei, pe toata durata contractului de ipoteca / garantie reala imobiliara.

Radu Manoliu

Aurel Fratila

Societate avizata de Comisia de Supravegere a Asigurarilor Nr. inregistrare Registrul Asigurarilor RA - 059

Capital Social: 13.168.310 CIF: 21697068 Nr inregistrare Registrul Comertului J40/8893/2007

Cont RO69FNNB000102489265RO01 deschis la Credit Europe Bank (Romania) S.A. - CEB Bucuresti