UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA Facultatea de Constructii Master IMPC

INGINERIA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

FLUXUL DE ORGANIZARE AL UNUI PROIECT

TOMA ADRIANA

1

......pag 11 7...... Descrierea temei proiectului...... Stabilirea tipului de organizare a proiectului..............pag 11 5.......pag 11 2 .............................................. Proiectul de investiţtie..pag 3 2........................................................................CUPRINS 1....................................... Planificarea proiectului.......................................pag 7 4........................................................... Programarea proiectului........................................ Managerul de proiect................. Ciclul de viaţă al proiectului.............................................pag 5 3.......................................................................................................................................................................................................................................................pag 11 6......pag 11 8.. Activităţile proiectului................................................

finalitate şi structură. organizat. Proiectul trebuie să aibă un scop bine definit şi cuantificat. costurile si calitatea. concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc. Orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită. Un proiect pentru a fi aplicat necesită un ansamblu de acţiuni. 2.1. mijloace. Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil. diferite ca natură care. dar şi de alte tipuri de proiecte sunt: amploare. nu numai de activităţile curente. Proiectul de investiţtie Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială. Managerul de proiect Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti. Managerul de proiect trebuie sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata. Activităţile proiectului Transpunerea în practică a ideii de proiect este un proces complex compus din activitãţi şi sarcini ce se derulează pe un interval de timp relativ mare şi care se caracterizeazã prin urmãtoarele: 3 . nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse. Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile. pentru a fi puse în operă trebuie să se intreprindă acţiuni bine coordonate. 3. temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. Proiectul este un efort bine definit.

Activităţile sunt consumatoare de resurse (materiale. Evaluarea şi controlul riscurilor 3. Controlarea executării proiectului 10. de ordin calitativ sau cantitativ în execuţia sa se va reflecta prejudicierea sau compromiterea unor obiective ale proiectului. Activităţile de management necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1. Estimarea resurselor 4. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. Organizarea proiectului 6. d. Managementul problemelor în 4 . aratã cã aceasta nu poate sã înceapã dacã şi numai una dintre aceste lucrãri anterioare nu este terminatã. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. b. Managementul calităţii 15. Achiziţionarea de resurse 7. umane. Stabilirea sarcinilor 8. Orice activitate are un început şi un sfârşit bine determinat – jaloane importante pentru gestionarul proiectului. acest lucru poate fii stabilit numai de specialişti avizaţi în tehnologia aplicatã. Orice modificare. Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. Analizarea rezultatelor 12. Există şi activităţi care nu consumă resurse.a. de timp) care. Alocarea resurselor 5. la rândul lor. din punct de vedere tehnologic. O suprapunere totală/parţialã este acceptată în anumite condiţii. Orice activitate este legată de cel puţin o altã activitate printr-o relaţie de precedenţã care. au un cost şi sunt disponibile într-un anumit interval şi într-o anumitã limitã. Fiecare activitate este identificabilă şi delimitabilă şi joacã un rol bine definit în viaţa proiectului. c. Conducerea activităţilor de proiect 9.

Este intervalul de timp în care se dezvoltă o ideie de proiect. sociale) este o componentă importantă a ciclului de viaţă al proiectului şi se numeşte perioada de viaţă utilă sau durata de exploatare economică. b) . Ciclul de viaţă al proiectului Durata de viaţă a unui proiect are două determinări: . In această fază consumul de resurse este redus iar în proces sunt antrenaţi acei actori sau organisme care concură la fundamentarea şi adoptarea deciziei de a investi. Pregătirea se realizează pe etape concretizate în documente specifice.Evaluarea proiectului încheiată prin Raport de Evaluare 2. 1. Ciclul de viaţă al proiectului se împarte în trei faze semnificative. constituie pasajul între ideie şi acţiune. la definirea concepţiei tehnic-constructive şi funcţionale a proiectului. oportunitatea şi eficienţa acţiunii.procesul de evaluare şi analiză a oportunităţii şi eficienţei proiectului fundamentează din punct de vedere economic decizia de investiţii .etc. urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor.gestiunea implementării proiectului respectiv: programarea. Se desfăşoară conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect şi acum creşte rolul actorilor intervenanţi ce concură la prin care se 5 .Selecţia preliminară care se finalizează printr-un Studiu de Prefezabilitate. a) .4. c) . proiectant.Identificarea şi definirea proiectului încheiată printr-un Studiu de Oportunitate. d) . în elementele materiale ce formează structura viitoarei capacităţi de producţie sau de folosinţă ce constituie “produsul” proiectului. organe de sinteză. producător – furnizor de echipamente. întreprinzător -beneficiarul de proiect. în cadrul unei documentaţii specifice. când se fundamentează necesitatea. Faza de concepţie (de pregătire).Formularea proiectului încheiată prin Studiul de Fezabilitate. Perioada pe care se obţin efectele scontate (economice. organe ale puterii publice locale şi/sau centrale. Faza de realizare (implementarea proiectului)este perioada de timp în care resursele alocate sunt transformate.

b) . Faza de exploatare. se stabilesc tehnologiile de lucru se alege amplasamentul. rezultatele utile scontate. de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi.Pregătirea tehnică şi tehnologică a proietcului .Punerea în funcţiune este o etapă cu un pregnant caracter tehnic. alţi prestatori de servicii.transpunerea în practică a proiectului. d) .Execuţia propiu-zisă a proiectului este faza cea mai importantă din punct de vedere al mobilizării resurselor investiţionale. furnizori de echipamente. planificat şi executat.Negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii actori ce concură la execuţia proiectului: finanţatori (în cazul finanţării din surse externe). mai este numită în literatura de specialitate şi durata de viaţă utilă. etc. se elaborează graficele de execuţie a diferitelor activităţi. Principalele etape ale acestei faze sunt: a) . contul de rezerve completat. Dacă este depăşită înseamnă că proiectul a fost bine conceput. eşalonat. al coordonării şi conlucrării activităţii actorilor pe şantier. Finalizarea din punct de vedere financiar nu poate fi declarată decât după finalizarea tehnică şi sunt îndeplinite anumite condiţii: primele rate onorate.se procedează la un studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic. şi se încheie cu transferul de proprietate către proprietarul proiectului şi implicit a riscurilor aferente. al consumului de resurse şi nu în ultimul rând. Finalizarea proiectului face trecerea de la faza de investiţie şi deci de consum de resurse. la faza de exploatare. c) . Este perioada de maxim interes pentru gestionarul de proiect. utilităţi. antreprenori. deci de rambursare a datoriilor. Raport de fezabilitate Studii preliminare Ideia de Proiect Dosar de concepţie Concepţie Decizia de a continua Dosar de realizare Definire Decizia de realizare Proces verbal de terminare a lucrărilor Execuţie proiectului Deschiderea lucrărilor Proces verbal de recepţie Punere în funcţiune 6 .etc. iar consumul de resurse investiţionale este maxim în raport cu celelate etape. 3). dar şi pentru analistul evaluator prezintă interes din punct de vedere al mărimi sale. este perioada în care se obţin. al corelării acţiunii actorilor şi coordonării lucrărilor. materiale.

Ei sunt în continuare subordonaţi managementului superior. birourile etc. Astfel se formeaza o piramidă ierarhică.Transfer în expl. B. Aici linia de autoritate este verticală. În momentul în care se elaborează un proiect. de marketing. ce au în frunte manageri de producţie. acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte. A. Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general. delegându-li-se autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. Organizarea piramidală Organizarea piramidală este una formata dintr-un manager manager general. comenzile şi cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii de autoritate. de resurse umane. Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală privind tipul de organizare pe care îl va folosi pentru realizarea proiectului. 6. financiari etc. Deşi este afectată unitatea comenzii. 5. rapoartele şi informaţiile mergand de jos in sus urcând prin filtrare. Organizarea matriceală Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative. şi au în subordinea lor alte persoane. însa nu sunt întotdeauna controlaţi şi au o autonomie de decizie mai mare decât a unui director de departament. secţiile. cum ar fi cea matriceală. Planificarea proiectului 7 . Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi sefi: managerul lor ierarhic şi unul sau mai mulţi manageri de proiect. managerilor de proiect li se dă o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii". din cauză că unii angajati trebuie să răspunda în faţa a mai mulţi superiori. la nivelurile inferioare găsindu-se departamentele.

Specificatia Lucrarii poate cuprinde informatii referitoare la: . . Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiţi banii alocaţi proiectului şi dacă sunt vizate nivelele corespunzătoare de performanţă. Planificarea determină ceea ce trebuie realizat. C. Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului: A . de către cine. indică momentul de schimbare a unei faze. fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului. cost şi calitate impuşi. până când şi cu ce.Jaloanele proiectului D .Organigrama generală a proiectului B. . Acestea sunt utilizate pentru om-ora.Rezultatele finite ale proiectului. 8 .Bugetul general de proiect .Specificaţiile de proiect C .Misiunea proiectului. Specificaţia lucrarii Specificaţia lucrării conţine toate elementele necesare pentru ca echipa să înteleagă proiectul în ansamblul său. echipament si materiale.Etapa de planificare a proiectului este fundamentală pentru realizarea cu succes a acestuia. Cel mai adesea. .Obiective.Bugetul proiectului A.Rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de proiect. pentru a indeplini toate cerinţele pentru finalizarea proiectului în parametrii de timp. fie datorită reluării uneia sau mai multor faze precedente. Specificaţii de proiect Specificaţiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contribuţiile individuale la proiect. . Jaloanele Proiectului Jaloanele proiectului sunt etapele principale după care se poate cuantifica evoluţia acestuia.Specificaţia lucrării B .

ţinând cont de limitările impuse. săptamâni. rezultatul să fie total satisfăcător pentru client. Un număr scris deasupra unei activităţi reprezintă de obicei o valoare a timpului zile. Evenimentul este definit ca fiind punctul de începere sau finalizare a unui grup de activităţi. luni. au fost elaborate diverse tehnici de programare: . Grafic. Bugetul proiectului Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect. de timpul de realizare şi de calitatea dorită. este nevoie de programarea de reţea.Resursele umane şi materiale . nefolosirea resurselor şi nerealizarea proiectului în limita de timp alocată. 7. Aceste trei obiective sunt interdependente şi ne obligă să optimizăm resursele disponibile: .Diagrama Gantt 9 . Pentru planificarea proiectului.Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) . evenimentele sunt de regulă reprezentate prin cercuri.D. Reţelele proiectului sunt compuse din evenimente şi activitati.Timp Pentru asta e necesară utilizarea unor metode de gestionare a proiectelor care să ne ajute la planificarea etapelor acestuia în aşa fel încât. Activitatea este lucrarea cerută a fi executată de la un punct situat în timp la altul. iar activităţile prin săgeţi de la un eveniment la altul.Cost . Programarea proiectului Pentru ca un proiect să se termine cu succes sunt necesare determinarea şi gestionarea de formă eficientă a diferitelor etape care îl compun. cerută pentru îndeplinirea activităţii. Pentru a eficientiza procesul de programare. O programare de retea defectuoasă ar conduce la pierderi de timp.Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) . Fiecare proiect este limitat de costuri.

2 Mai şi Vama Veche. patine cu rotile.100 m. Încadrarea pistei comune se va realiza cu borduri din beton prefabricate. O parte importantă a acestor elemente naturale sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Limanu. pietoni.50 m lăţime.20 m. s-au prevăzut următoarele facilităţi cu dotările adecvate: -3 alveole pentru odihnă (popasuri). Pista comună pentru pietoni şi biciclete este compusă din două piste adiacente. lacurile litorale. alveolele vor fi dotate şi cu câte un rastel de parcare a bicicletelor. în apropierea punctului de frontiera. etc. făcând legatura între ieşirea din localitatea 2 Mai. Profilul transversal al pistei de biciclete are o lăţime de 2. Judeţul Constanţa cuprinde numeroase elemente valoroase de cadru natural: litoralul. fiind situată în zona de influenţă a oraşului Mangalia. până în zona în care aceasta din urmă se îndepărtează de faleza Mării Negre pentru a se racorda la DN 39. aşezate pe fundaţie din beton şi montate la nivel. agricole şi de deservire cu precădere a litoralului turistic. peisaje naturale de mare interes. aceasta pista comună va realiza o nouă cale de acces între cele două localităţi. 10 . comuna Limanu este menţionată funcţie de rolul ca localitate rurală cu funcţiuni mixte. încadrată de benzi de siguranţă de 0. desfăşurându-se limitrof faţă de pista pentru biciclete.8. 2 mese şi câte trei coşuri de gunoi de culori diferite. Pentru asigurarea scopului de petrecere a timpului liber şi turism activ. ce vor fi mobilate cu câte trei bănci. racordându-se la DN 39.50 m. una destinată bicicletelor. În acest context s-a propus realizarea unei piste comune pentru pietoni si biciclete care să lege cele două localităţi turistice. deschisă tuturor tipurilor de vehicule nemotorizate: biciclete. scaune cu rotile pentru persoane cu handicap. Pista pietonală are un profil transversal de 1. pentru a se integra în sistemul de colectare selectivă a deşeurilor aflat în faza de implementare în comuna Limanu. Descrierea temei proiectului În cadrul planului de Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa.0 m. Vama Veche. În lungul pistei comune pentru pietoni şi biciclete se vor amplasa 31 de banci cu expunere spre mare. De asemenea. Între pista pentru biciclete şi cea pietonală se va realiza o bancheta de 0.117. Mai mult. Lungimea pistei pentru biciclete este de 5. iar limitrof acesteia se va găsi o pista pentru pietoni. Pista pentru pietoni va avea o lungime de 4. în suprafaţă de 24 m² fiecare. skateboard-uri. oferind astfel turistilor şi localnicilor o facilitate nouă de petrecere a timpului liber în mod activ şi sănatos. zona faleza.50 m lăţime.

Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului 4 Obtinerea autorizatiilor necesare demarării proiectului 5. Elaborare studiu de fezabilitate 2. amplasate la intersecţia pistei cu drumurile de acces catre faleză. Instruirea echipei manageriale 6. Punerea în functiune 9. Diseminarea rezultatelor proiectului 11 . etc. tunel din franghie. Definirea activităţilor proiectului 1. 9. Fiecare alveola va fi dotată cu un rastel pentru parcarea bicicletelor. În fiecare parcare se va amplasa o eco-toaleta la care va avea acces vehiculul de întreţinere. datorită locaţiei parcărilor la intersecţii. executate din materiale reciclate şi deseuri de lemn: paralele. Lucrari de constructii montaj 8.-2 alveole pentru practicarea sporturilor în aer liber. în suprafaţă de 24 m² fiecare. Amenajarea se va realiza cu echipamente de sport în aer liber.Organizarea procedurilor de achizitie publica 7. Elaborare proiect tehnic 3. turn cu franghie. Pentru turişti cazaţi în alte zone s-au prevăzut 4 platforme de parcare de 80 de m² fiecare.