UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA Facultatea de Constructii Master IMPC

INGINERIA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

FLUXUL DE ORGANIZARE AL UNUI PROIECT

TOMA ADRIANA

1

................................ Descrierea temei proiectului..........................pag 11 6........................ Proiectul de investiţtie...........pag 11 8...pag 5 3...........................................................................................................................................................................................................pag 11 5................pag 11 2 ....................pag 7 4............ Managerul de proiect..................................................................................................... Ciclul de viaţă al proiectului......................................................... Stabilirea tipului de organizare a proiectului.......................................pag 3 2................................... Activităţile proiectului.................................................. Planificarea proiectului....... Programarea proiectului.......CUPRINS 1.......pag 11 7...................................................

Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil. Managerul de proiect trebuie sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata. finalitate şi structură. nu numai de activităţile curente. mijloace.1. organizat. Proiectul este un efort bine definit. costurile si calitatea. Un proiect pentru a fi aplicat necesită un ansamblu de acţiuni. concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc. Orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită. care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. Proiectul trebuie să aibă un scop bine definit şi cuantificat. dar şi de alte tipuri de proiecte sunt: amploare. Activităţile proiectului Transpunerea în practică a ideii de proiect este un proces complex compus din activitãţi şi sarcini ce se derulează pe un interval de timp relativ mare şi care se caracterizeazã prin urmãtoarele: 3 . nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse. 2. Managerul de proiect Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti. nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. pentru a fi puse în operă trebuie să se intreprindă acţiuni bine coordonate. pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. 3. diferite ca natură care. consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul. Proiectul de investiţtie Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile.

c. acest lucru poate fii stabilit numai de specialişti avizaţi în tehnologia aplicatã. la rândul lor. Analizarea rezultatelor 12. b. Orice activitate are un început şi un sfârşit bine determinat – jaloane importante pentru gestionarul proiectului. Conducerea activităţilor de proiect 9.a. Estimarea resurselor 4. din punct de vedere tehnologic. Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. Managementul calităţii 15. Organizarea proiectului 6. Controlarea executării proiectului 10. Orice activitate este legată de cel puţin o altã activitate printr-o relaţie de precedenţã care. Alocarea resurselor 5. Orice modificare. Activităţile sunt consumatoare de resurse (materiale. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. au un cost şi sunt disponibile într-un anumit interval şi într-o anumitã limitã. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. de ordin calitativ sau cantitativ în execuţia sa se va reflecta prejudicierea sau compromiterea unor obiective ale proiectului. d. de timp) care. Achiziţionarea de resurse 7. umane. Stabilirea sarcinilor 8. aratã cã aceasta nu poate sã înceapã dacã şi numai una dintre aceste lucrãri anterioare nu este terminatã. Fiecare activitate este identificabilă şi delimitabilă şi joacã un rol bine definit în viaţa proiectului. Există şi activităţi care nu consumă resurse. Evaluarea şi controlul riscurilor 3. O suprapunere totală/parţialã este acceptată în anumite condiţii. Activităţile de management necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1. Managementul problemelor în 4 .

Este intervalul de timp în care se dezvoltă o ideie de proiect. întreprinzător -beneficiarul de proiect.Selecţia preliminară care se finalizează printr-un Studiu de Prefezabilitate. Ciclul de viaţă al proiectului se împarte în trei faze semnificative. 1. în cadrul unei documentaţii specifice. d) . Faza de concepţie (de pregătire). proiectant. sociale) este o componentă importantă a ciclului de viaţă al proiectului şi se numeşte perioada de viaţă utilă sau durata de exploatare economică. producător – furnizor de echipamente. Faza de realizare (implementarea proiectului)este perioada de timp în care resursele alocate sunt transformate. Se desfăşoară conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect şi acum creşte rolul actorilor intervenanţi ce concură la prin care se 5 .gestiunea implementării proiectului respectiv: programarea.Evaluarea proiectului încheiată prin Raport de Evaluare 2. In această fază consumul de resurse este redus iar în proces sunt antrenaţi acei actori sau organisme care concură la fundamentarea şi adoptarea deciziei de a investi.procesul de evaluare şi analiză a oportunităţii şi eficienţei proiectului fundamentează din punct de vedere economic decizia de investiţii . Perioada pe care se obţin efectele scontate (economice. organe de sinteză. când se fundamentează necesitatea. constituie pasajul între ideie şi acţiune. în elementele materiale ce formează structura viitoarei capacităţi de producţie sau de folosinţă ce constituie “produsul” proiectului. b) . Ciclul de viaţă al proiectului Durata de viaţă a unui proiect are două determinări: . a) .Identificarea şi definirea proiectului încheiată printr-un Studiu de Oportunitate. Pregătirea se realizează pe etape concretizate în documente specifice. la definirea concepţiei tehnic-constructive şi funcţionale a proiectului. urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor.Formularea proiectului încheiată prin Studiul de Fezabilitate.4. oportunitatea şi eficienţa acţiunii. c) . organe ale puterii publice locale şi/sau centrale.etc.

3). se elaborează graficele de execuţie a diferitelor activităţi. eşalonat. se stabilesc tehnologiile de lucru se alege amplasamentul. al corelării acţiunii actorilor şi coordonării lucrărilor. b) .se procedează la un studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic. Principalele etape ale acestei faze sunt: a) . mai este numită în literatura de specialitate şi durata de viaţă utilă. dar şi pentru analistul evaluator prezintă interes din punct de vedere al mărimi sale. Raport de fezabilitate Studii preliminare Ideia de Proiect Dosar de concepţie Concepţie Decizia de a continua Dosar de realizare Definire Decizia de realizare Proces verbal de terminare a lucrărilor Execuţie proiectului Deschiderea lucrărilor Proces verbal de recepţie Punere în funcţiune 6 .Pregătirea tehnică şi tehnologică a proietcului . etc. este perioada în care se obţin. Finalizarea proiectului face trecerea de la faza de investiţie şi deci de consum de resurse. Faza de exploatare. iar consumul de resurse investiţionale este maxim în raport cu celelate etape. al coordonării şi conlucrării activităţii actorilor pe şantier. al consumului de resurse şi nu în ultimul rând. Dacă este depăşită înseamnă că proiectul a fost bine conceput.Negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii actori ce concură la execuţia proiectului: finanţatori (în cazul finanţării din surse externe). d) . de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi.transpunerea în practică a proiectului. antreprenori. c) . Este perioada de maxim interes pentru gestionarul de proiect. rezultatele utile scontate.Execuţia propiu-zisă a proiectului este faza cea mai importantă din punct de vedere al mobilizării resurselor investiţionale.etc. la faza de exploatare. Finalizarea din punct de vedere financiar nu poate fi declarată decât după finalizarea tehnică şi sunt îndeplinite anumite condiţii: primele rate onorate.Punerea în funcţiune este o etapă cu un pregnant caracter tehnic. utilităţi. contul de rezerve completat. planificat şi executat. alţi prestatori de servicii. furnizori de echipamente. şi se încheie cu transferul de proprietate către proprietarul proiectului şi implicit a riscurilor aferente. materiale. deci de rambursare a datoriilor.

5. Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general. din cauză că unii angajati trebuie să răspunda în faţa a mai mulţi superiori. Aici linia de autoritate este verticală. ce au în frunte manageri de producţie. Organizarea matriceală Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative. Deşi este afectată unitatea comenzii. însa nu sunt întotdeauna controlaţi şi au o autonomie de decizie mai mare decât a unui director de departament. birourile etc. A. Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi sefi: managerul lor ierarhic şi unul sau mai mulţi manageri de proiect. În momentul în care se elaborează un proiect. 6. B. financiari etc. Organizarea piramidală Organizarea piramidală este una formata dintr-un manager manager general. managerilor de proiect li se dă o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii".Transfer în expl. cum ar fi cea matriceală. la nivelurile inferioare găsindu-se departamentele. Planificarea proiectului 7 . Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală privind tipul de organizare pe care îl va folosi pentru realizarea proiectului. de marketing. delegându-li-se autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. şi au în subordinea lor alte persoane. Astfel se formeaza o piramidă ierarhică. comenzile şi cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii de autoritate. Ei sunt în continuare subordonaţi managementului superior. rapoartele şi informaţiile mergand de jos in sus urcând prin filtrare. secţiile. de resurse umane. acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte.

Specificaţiile de proiect C . Cel mai adesea.Rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de proiect. . . cost şi calitate impuşi. 8 . echipament si materiale. C. Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiţi banii alocaţi proiectului şi dacă sunt vizate nivelele corespunzătoare de performanţă. fie datorită reluării uneia sau mai multor faze precedente.Organigrama generală a proiectului B.Bugetul proiectului A. Specificatia Lucrarii poate cuprinde informatii referitoare la: . Specificaţia lucrarii Specificaţia lucrării conţine toate elementele necesare pentru ca echipa să înteleagă proiectul în ansamblul său. Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului: A . fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului.Specificaţia lucrării B . de către cine.Bugetul general de proiect . .Misiunea proiectului.Etapa de planificare a proiectului este fundamentală pentru realizarea cu succes a acestuia. indică momentul de schimbare a unei faze.Rezultatele finite ale proiectului. . pentru a indeplini toate cerinţele pentru finalizarea proiectului în parametrii de timp.Jaloanele proiectului D .Obiective. Acestea sunt utilizate pentru om-ora. Specificaţii de proiect Specificaţiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contribuţiile individuale la proiect. Jaloanele Proiectului Jaloanele proiectului sunt etapele principale după care se poate cuantifica evoluţia acestuia. Planificarea determină ceea ce trebuie realizat. până când şi cu ce.

Resursele umane şi materiale . Programarea proiectului Pentru ca un proiect să se termine cu succes sunt necesare determinarea şi gestionarea de formă eficientă a diferitelor etape care îl compun. săptamâni. este nevoie de programarea de reţea. nefolosirea resurselor şi nerealizarea proiectului în limita de timp alocată. ţinând cont de limitările impuse.D.Diagrama Gantt 9 . Aceste trei obiective sunt interdependente şi ne obligă să optimizăm resursele disponibile: . Bugetul proiectului Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect.Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) . Activitatea este lucrarea cerută a fi executată de la un punct situat în timp la altul. O programare de retea defectuoasă ar conduce la pierderi de timp. au fost elaborate diverse tehnici de programare: . luni.Cost . de timpul de realizare şi de calitatea dorită. Grafic. Pentru planificarea proiectului.Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) . Reţelele proiectului sunt compuse din evenimente şi activitati. iar activităţile prin săgeţi de la un eveniment la altul. Un număr scris deasupra unei activităţi reprezintă de obicei o valoare a timpului zile. Evenimentul este definit ca fiind punctul de începere sau finalizare a unui grup de activităţi. cerută pentru îndeplinirea activităţii. 7. evenimentele sunt de regulă reprezentate prin cercuri.Timp Pentru asta e necesară utilizarea unor metode de gestionare a proiectelor care să ne ajute la planificarea etapelor acestuia în aşa fel încât. Fiecare proiect este limitat de costuri. Pentru a eficientiza procesul de programare. rezultatul să fie total satisfăcător pentru client.

Descrierea temei proiectului În cadrul planului de Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa.100 m. zona faleza. În acest context s-a propus realizarea unei piste comune pentru pietoni si biciclete care să lege cele două localităţi turistice. desfăşurându-se limitrof faţă de pista pentru biciclete. De asemenea. oferind astfel turistilor şi localnicilor o facilitate nouă de petrecere a timpului liber în mod activ şi sănatos. comuna Limanu este menţionată funcţie de rolul ca localitate rurală cu funcţiuni mixte. Pista pentru pietoni va avea o lungime de 4.20 m. lacurile litorale. racordându-se la DN 39.8.50 m lăţime. Judeţul Constanţa cuprinde numeroase elemente valoroase de cadru natural: litoralul. deschisă tuturor tipurilor de vehicule nemotorizate: biciclete. iar limitrof acesteia se va găsi o pista pentru pietoni. pietoni.50 m. alveolele vor fi dotate şi cu câte un rastel de parcare a bicicletelor.117. În lungul pistei comune pentru pietoni şi biciclete se vor amplasa 31 de banci cu expunere spre mare. până în zona în care aceasta din urmă se îndepărtează de faleza Mării Negre pentru a se racorda la DN 39. Profilul transversal al pistei de biciclete are o lăţime de 2. în suprafaţă de 24 m² fiecare. 2 mese şi câte trei coşuri de gunoi de culori diferite. Mai mult. patine cu rotile. Între pista pentru biciclete şi cea pietonală se va realiza o bancheta de 0. Pentru asigurarea scopului de petrecere a timpului liber şi turism activ. skateboard-uri. Pista pietonală are un profil transversal de 1. peisaje naturale de mare interes. agricole şi de deservire cu precădere a litoralului turistic. fiind situată în zona de influenţă a oraşului Mangalia. aşezate pe fundaţie din beton şi montate la nivel. etc. 2 Mai şi Vama Veche. Vama Veche. Încadrarea pistei comune se va realiza cu borduri din beton prefabricate. 10 . ce vor fi mobilate cu câte trei bănci.50 m lăţime. încadrată de benzi de siguranţă de 0.0 m. Lungimea pistei pentru biciclete este de 5. una destinată bicicletelor. s-au prevăzut următoarele facilităţi cu dotările adecvate: -3 alveole pentru odihnă (popasuri). scaune cu rotile pentru persoane cu handicap. făcând legatura între ieşirea din localitatea 2 Mai. O parte importantă a acestor elemente naturale sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Limanu. în apropierea punctului de frontiera. Pista comună pentru pietoni şi biciclete este compusă din două piste adiacente. pentru a se integra în sistemul de colectare selectivă a deşeurilor aflat în faza de implementare în comuna Limanu. aceasta pista comună va realiza o nouă cale de acces între cele două localităţi.

în suprafaţă de 24 m² fiecare. În fiecare parcare se va amplasa o eco-toaleta la care va avea acces vehiculul de întreţinere. Elaborare proiect tehnic 3. amplasate la intersecţia pistei cu drumurile de acces catre faleză. Diseminarea rezultatelor proiectului 11 . datorită locaţiei parcărilor la intersecţii. Elaborare studiu de fezabilitate 2.-2 alveole pentru practicarea sporturilor în aer liber. etc.Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului 4 Obtinerea autorizatiilor necesare demarării proiectului 5. Lucrari de constructii montaj 8. tunel din franghie. Instruirea echipei manageriale 6. Definirea activităţilor proiectului 1. 9. executate din materiale reciclate şi deseuri de lemn: paralele. Amenajarea se va realiza cu echipamente de sport în aer liber. Pentru turişti cazaţi în alte zone s-au prevăzut 4 platforme de parcare de 80 de m² fiecare.Organizarea procedurilor de achizitie publica 7. Fiecare alveola va fi dotată cu un rastel pentru parcarea bicicletelor. Punerea în functiune 9. turn cu franghie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful