UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA Facultatea de Constructii Master IMPC

INGINERIA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

FLUXUL DE ORGANIZARE AL UNUI PROIECT

TOMA ADRIANA

1

...........................................................................................................pag 11 8..........CUPRINS 1... Planificarea proiectului...........pag 11 2 ............................................pag 5 3............................ Activităţile proiectului.....................................pag 3 2....... Stabilirea tipului de organizare a proiectului............. Managerul de proiect........... Descrierea temei proiectului...................pag 11 5...............pag 11 7.................................................................................................................................................... Proiectul de investiţtie.............................................................. Programarea proiectului...............pag 7 4........................................................................................... Ciclul de viaţă al proiectului......................pag 11 6..........................................................

costurile si calitatea. Proiectul de investiţtie Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială. finalitate şi structură. organizat. pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. Un proiect pentru a fi aplicat necesită un ansamblu de acţiuni. nu numai de activităţile curente. dar şi de alte tipuri de proiecte sunt: amploare. Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil. care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. 2. nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. mijloace. concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. Activităţile proiectului Transpunerea în practică a ideii de proiect este un proces complex compus din activitãţi şi sarcini ce se derulează pe un interval de timp relativ mare şi care se caracterizeazã prin urmãtoarele: 3 . consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul. diferite ca natură care. Proiectul trebuie să aibă un scop bine definit şi cuantificat. Orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită. Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. Managerul de proiect Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti. Managerul de proiect trebuie sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata.1. nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse. Proiectul este un efort bine definit. pentru a fi puse în operă trebuie să se intreprindă acţiuni bine coordonate. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc. 3.

la rândul lor. aratã cã aceasta nu poate sã înceapã dacã şi numai una dintre aceste lucrãri anterioare nu este terminatã. Fiecare activitate este identificabilă şi delimitabilă şi joacã un rol bine definit în viaţa proiectului. Orice modificare. Evaluarea şi controlul riscurilor 3. c. de timp) care. Analizarea rezultatelor 12. Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. Alocarea resurselor 5. Managementul calităţii 15. O suprapunere totală/parţialã este acceptată în anumite condiţii. Conducerea activităţilor de proiect 9. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. Există şi activităţi care nu consumă resurse. Activităţile de management necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1. Achiziţionarea de resurse 7. acest lucru poate fii stabilit numai de specialişti avizaţi în tehnologia aplicatã. Orice activitate este legată de cel puţin o altã activitate printr-o relaţie de precedenţã care. umane. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. Orice activitate are un început şi un sfârşit bine determinat – jaloane importante pentru gestionarul proiectului. Managementul problemelor în 4 . b. de ordin calitativ sau cantitativ în execuţia sa se va reflecta prejudicierea sau compromiterea unor obiective ale proiectului. Organizarea proiectului 6. Stabilirea sarcinilor 8.a. Activităţile sunt consumatoare de resurse (materiale. Estimarea resurselor 4. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. au un cost şi sunt disponibile într-un anumit interval şi într-o anumitã limitã. Controlarea executării proiectului 10. d. din punct de vedere tehnologic.

Este intervalul de timp în care se dezvoltă o ideie de proiect. proiectant. a) . producător – furnizor de echipamente. oportunitatea şi eficienţa acţiunii.Formularea proiectului încheiată prin Studiul de Fezabilitate. sociale) este o componentă importantă a ciclului de viaţă al proiectului şi se numeşte perioada de viaţă utilă sau durata de exploatare economică. Faza de realizare (implementarea proiectului)este perioada de timp în care resursele alocate sunt transformate. 1. Se desfăşoară conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect şi acum creşte rolul actorilor intervenanţi ce concură la prin care se 5 . urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor. In această fază consumul de resurse este redus iar în proces sunt antrenaţi acei actori sau organisme care concură la fundamentarea şi adoptarea deciziei de a investi. Pregătirea se realizează pe etape concretizate în documente specifice. întreprinzător -beneficiarul de proiect.Identificarea şi definirea proiectului încheiată printr-un Studiu de Oportunitate. organe ale puterii publice locale şi/sau centrale. organe de sinteză. Ciclul de viaţă al proiectului se împarte în trei faze semnificative.gestiunea implementării proiectului respectiv: programarea. c) . d) . Faza de concepţie (de pregătire). la definirea concepţiei tehnic-constructive şi funcţionale a proiectului.procesul de evaluare şi analiză a oportunităţii şi eficienţei proiectului fundamentează din punct de vedere economic decizia de investiţii . când se fundamentează necesitatea. constituie pasajul între ideie şi acţiune. b) .Evaluarea proiectului încheiată prin Raport de Evaluare 2. în cadrul unei documentaţii specifice.Selecţia preliminară care se finalizează printr-un Studiu de Prefezabilitate. Ciclul de viaţă al proiectului Durata de viaţă a unui proiect are două determinări: . Perioada pe care se obţin efectele scontate (economice.etc.4. în elementele materiale ce formează structura viitoarei capacităţi de producţie sau de folosinţă ce constituie “produsul” proiectului.

planificat şi executat. antreprenori.Negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii actori ce concură la execuţia proiectului: finanţatori (în cazul finanţării din surse externe). Principalele etape ale acestei faze sunt: a) . furnizori de echipamente.se procedează la un studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic. rezultatele utile scontate. Raport de fezabilitate Studii preliminare Ideia de Proiect Dosar de concepţie Concepţie Decizia de a continua Dosar de realizare Definire Decizia de realizare Proces verbal de terminare a lucrărilor Execuţie proiectului Deschiderea lucrărilor Proces verbal de recepţie Punere în funcţiune 6 . materiale. 3). Finalizarea din punct de vedere financiar nu poate fi declarată decât după finalizarea tehnică şi sunt îndeplinite anumite condiţii: primele rate onorate. eşalonat. de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi.Pregătirea tehnică şi tehnologică a proietcului . Este perioada de maxim interes pentru gestionarul de proiect.transpunerea în practică a proiectului. al coordonării şi conlucrării activităţii actorilor pe şantier. al consumului de resurse şi nu în ultimul rând. b) . se stabilesc tehnologiile de lucru se alege amplasamentul. mai este numită în literatura de specialitate şi durata de viaţă utilă. etc. deci de rambursare a datoriilor. c) .etc. contul de rezerve completat. la faza de exploatare. alţi prestatori de servicii. utilităţi.Punerea în funcţiune este o etapă cu un pregnant caracter tehnic. Finalizarea proiectului face trecerea de la faza de investiţie şi deci de consum de resurse. d) .Execuţia propiu-zisă a proiectului este faza cea mai importantă din punct de vedere al mobilizării resurselor investiţionale. Dacă este depăşită înseamnă că proiectul a fost bine conceput. se elaborează graficele de execuţie a diferitelor activităţi. al corelării acţiunii actorilor şi coordonării lucrărilor. este perioada în care se obţin. iar consumul de resurse investiţionale este maxim în raport cu celelate etape. dar şi pentru analistul evaluator prezintă interes din punct de vedere al mărimi sale. Faza de exploatare. şi se încheie cu transferul de proprietate către proprietarul proiectului şi implicit a riscurilor aferente.

Astfel se formeaza o piramidă ierarhică. Planificarea proiectului 7 . Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general. secţiile. Deşi este afectată unitatea comenzii. la nivelurile inferioare găsindu-se departamentele. În momentul în care se elaborează un proiect. ce au în frunte manageri de producţie. Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală privind tipul de organizare pe care îl va folosi pentru realizarea proiectului. din cauză că unii angajati trebuie să răspunda în faţa a mai mulţi superiori. B. Ei sunt în continuare subordonaţi managementului superior. A. 6. cum ar fi cea matriceală. Organizarea piramidală Organizarea piramidală este una formata dintr-un manager manager general. birourile etc. rapoartele şi informaţiile mergand de jos in sus urcând prin filtrare. Aici linia de autoritate este verticală. de marketing. Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi sefi: managerul lor ierarhic şi unul sau mai mulţi manageri de proiect.Transfer în expl. comenzile şi cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii de autoritate. acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte. 5. delegându-li-se autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. Organizarea matriceală Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative. de resurse umane. însa nu sunt întotdeauna controlaţi şi au o autonomie de decizie mai mare decât a unui director de departament. managerilor de proiect li se dă o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii". şi au în subordinea lor alte persoane. financiari etc.

Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiţi banii alocaţi proiectului şi dacă sunt vizate nivelele corespunzătoare de performanţă. echipament si materiale.Specificaţiile de proiect C .Rezultatele finite ale proiectului.Bugetul proiectului A.Jaloanele proiectului D . .Obiective.Rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de proiect. Specificaţii de proiect Specificaţiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contribuţiile individuale la proiect. C. fie datorită reluării uneia sau mai multor faze precedente. 8 .Etapa de planificare a proiectului este fundamentală pentru realizarea cu succes a acestuia.Bugetul general de proiect .Specificaţia lucrării B . Specificaţia lucrarii Specificaţia lucrării conţine toate elementele necesare pentru ca echipa să înteleagă proiectul în ansamblul său. . Jaloanele Proiectului Jaloanele proiectului sunt etapele principale după care se poate cuantifica evoluţia acestuia. de către cine.Organigrama generală a proiectului B. fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului. . . Acestea sunt utilizate pentru om-ora. cost şi calitate impuşi. Specificatia Lucrarii poate cuprinde informatii referitoare la: . pentru a indeplini toate cerinţele pentru finalizarea proiectului în parametrii de timp. indică momentul de schimbare a unei faze. până când şi cu ce. Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului: A . Cel mai adesea.Misiunea proiectului. Planificarea determină ceea ce trebuie realizat.

Fiecare proiect este limitat de costuri.Cost . au fost elaborate diverse tehnici de programare: .Diagrama Gantt 9 . Un număr scris deasupra unei activităţi reprezintă de obicei o valoare a timpului zile. nefolosirea resurselor şi nerealizarea proiectului în limita de timp alocată. rezultatul să fie total satisfăcător pentru client. Activitatea este lucrarea cerută a fi executată de la un punct situat în timp la altul. O programare de retea defectuoasă ar conduce la pierderi de timp. Pentru a eficientiza procesul de programare.Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) . iar activităţile prin săgeţi de la un eveniment la altul. cerută pentru îndeplinirea activităţii. Bugetul proiectului Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect.Resursele umane şi materiale . 7.D. este nevoie de programarea de reţea. evenimentele sunt de regulă reprezentate prin cercuri. Aceste trei obiective sunt interdependente şi ne obligă să optimizăm resursele disponibile: . Grafic. Evenimentul este definit ca fiind punctul de începere sau finalizare a unui grup de activităţi. luni. Pentru planificarea proiectului. săptamâni. ţinând cont de limitările impuse. Reţelele proiectului sunt compuse din evenimente şi activitati.Timp Pentru asta e necesară utilizarea unor metode de gestionare a proiectelor care să ne ajute la planificarea etapelor acestuia în aşa fel încât. de timpul de realizare şi de calitatea dorită. Programarea proiectului Pentru ca un proiect să se termine cu succes sunt necesare determinarea şi gestionarea de formă eficientă a diferitelor etape care îl compun.Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) .

117. Judeţul Constanţa cuprinde numeroase elemente valoroase de cadru natural: litoralul. deschisă tuturor tipurilor de vehicule nemotorizate: biciclete. În lungul pistei comune pentru pietoni şi biciclete se vor amplasa 31 de banci cu expunere spre mare. Pista pentru pietoni va avea o lungime de 4. iar limitrof acesteia se va găsi o pista pentru pietoni. racordându-se la DN 39. 2 Mai şi Vama Veche. una destinată bicicletelor. patine cu rotile. Pentru asigurarea scopului de petrecere a timpului liber şi turism activ. Mai mult. Între pista pentru biciclete şi cea pietonală se va realiza o bancheta de 0. scaune cu rotile pentru persoane cu handicap. În acest context s-a propus realizarea unei piste comune pentru pietoni si biciclete care să lege cele două localităţi turistice. etc.100 m. aşezate pe fundaţie din beton şi montate la nivel. până în zona în care aceasta din urmă se îndepărtează de faleza Mării Negre pentru a se racorda la DN 39. desfăşurându-se limitrof faţă de pista pentru biciclete.50 m. 10 .50 m lăţime. zona faleza. fiind situată în zona de influenţă a oraşului Mangalia. peisaje naturale de mare interes.0 m.8. s-au prevăzut următoarele facilităţi cu dotările adecvate: -3 alveole pentru odihnă (popasuri). skateboard-uri. Descrierea temei proiectului În cadrul planului de Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa. De asemenea.20 m. ce vor fi mobilate cu câte trei bănci. Lungimea pistei pentru biciclete este de 5. în suprafaţă de 24 m² fiecare. pentru a se integra în sistemul de colectare selectivă a deşeurilor aflat în faza de implementare în comuna Limanu. Pista pietonală are un profil transversal de 1. încadrată de benzi de siguranţă de 0. O parte importantă a acestor elemente naturale sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Limanu. pietoni. Profilul transversal al pistei de biciclete are o lăţime de 2. Vama Veche. în apropierea punctului de frontiera. oferind astfel turistilor şi localnicilor o facilitate nouă de petrecere a timpului liber în mod activ şi sănatos.50 m lăţime. comuna Limanu este menţionată funcţie de rolul ca localitate rurală cu funcţiuni mixte. lacurile litorale. agricole şi de deservire cu precădere a litoralului turistic. alveolele vor fi dotate şi cu câte un rastel de parcare a bicicletelor. 2 mese şi câte trei coşuri de gunoi de culori diferite. făcând legatura între ieşirea din localitatea 2 Mai. Încadrarea pistei comune se va realiza cu borduri din beton prefabricate. aceasta pista comună va realiza o nouă cale de acces între cele două localităţi. Pista comună pentru pietoni şi biciclete este compusă din două piste adiacente.

Lucrari de constructii montaj 8.Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului 4 Obtinerea autorizatiilor necesare demarării proiectului 5. În fiecare parcare se va amplasa o eco-toaleta la care va avea acces vehiculul de întreţinere. executate din materiale reciclate şi deseuri de lemn: paralele. etc. Punerea în functiune 9. Fiecare alveola va fi dotată cu un rastel pentru parcarea bicicletelor.-2 alveole pentru practicarea sporturilor în aer liber. în suprafaţă de 24 m² fiecare. Amenajarea se va realiza cu echipamente de sport în aer liber. datorită locaţiei parcărilor la intersecţii. Elaborare studiu de fezabilitate 2. Diseminarea rezultatelor proiectului 11 . Elaborare proiect tehnic 3. amplasate la intersecţia pistei cu drumurile de acces catre faleză. tunel din franghie. 9. Definirea activităţilor proiectului 1. Pentru turişti cazaţi în alte zone s-au prevăzut 4 platforme de parcare de 80 de m² fiecare. Instruirea echipei manageriale 6. turn cu franghie.Organizarea procedurilor de achizitie publica 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful