P. 1
Fluxul de Organizare Al Unui Proiect

Fluxul de Organizare Al Unui Proiect

|Views: 50|Likes:
Published by adriana2007

More info:

Published by: adriana2007 on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA Facultatea de Constructii Master IMPC

INGINERIA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

FLUXUL DE ORGANIZARE AL UNUI PROIECT

TOMA ADRIANA

1

................................pag 11 7...................................................................... Planificarea proiectului........................................................................................pag 3 2.................................................................pag 7 4................pag 11 5................ Activităţile proiectului... Proiectul de investiţtie........................ Stabilirea tipului de organizare a proiectului................................................................... Programarea proiectului...........................................pag 11 6.............pag 11 2 ..........CUPRINS 1...................... Descrierea temei proiectului.........................................................................pag 5 3...............pag 11 8..... Ciclul de viaţă al proiectului............................... Managerul de proiect............................................................................................................

2. concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. diferite ca natură care.1. pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. Proiectul trebuie să aibă un scop bine definit şi cuantificat. Proiectul de investiţtie Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială. Managerul de proiect trebuie sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata. care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. dar şi de alte tipuri de proiecte sunt: amploare. Orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită. Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil. costurile si calitatea. organizat. Proiectul este un efort bine definit. Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. pentru a fi puse în operă trebuie să se intreprindă acţiuni bine coordonate. finalitate şi structură. 3. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc. Managerul de proiect Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti. mijloace. Activităţile proiectului Transpunerea în practică a ideii de proiect este un proces complex compus din activitãţi şi sarcini ce se derulează pe un interval de timp relativ mare şi care se caracterizeazã prin urmãtoarele: 3 . Un proiect pentru a fi aplicat necesită un ansamblu de acţiuni. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile. nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse. nu numai de activităţile curente. nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul.

de ordin calitativ sau cantitativ în execuţia sa se va reflecta prejudicierea sau compromiterea unor obiective ale proiectului. Alocarea resurselor 5. umane. Fiecare activitate este identificabilă şi delimitabilă şi joacã un rol bine definit în viaţa proiectului. Managementul problemelor în 4 . O suprapunere totală/parţialã este acceptată în anumite condiţii. Există şi activităţi care nu consumă resurse. Activităţile sunt consumatoare de resurse (materiale. Stabilirea sarcinilor 8. Evaluarea şi controlul riscurilor 3. Estimarea resurselor 4. Orice activitate are un început şi un sfârşit bine determinat – jaloane importante pentru gestionarul proiectului. Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. din punct de vedere tehnologic. d. Achiziţionarea de resurse 7. la rândul lor. Activităţile de management necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1. Controlarea executării proiectului 10. de timp) care. Orice activitate este legată de cel puţin o altã activitate printr-o relaţie de precedenţã care.a. Organizarea proiectului 6. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. au un cost şi sunt disponibile într-un anumit interval şi într-o anumitã limitã. b. Conducerea activităţilor de proiect 9. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. Analizarea rezultatelor 12. Orice modificare. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. aratã cã aceasta nu poate sã înceapã dacã şi numai una dintre aceste lucrãri anterioare nu este terminatã. Managementul calităţii 15. c. acest lucru poate fii stabilit numai de specialişti avizaţi în tehnologia aplicatã.

Selecţia preliminară care se finalizează printr-un Studiu de Prefezabilitate. Faza de realizare (implementarea proiectului)este perioada de timp în care resursele alocate sunt transformate. Se desfăşoară conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect şi acum creşte rolul actorilor intervenanţi ce concură la prin care se 5 .Identificarea şi definirea proiectului încheiată printr-un Studiu de Oportunitate. sociale) este o componentă importantă a ciclului de viaţă al proiectului şi se numeşte perioada de viaţă utilă sau durata de exploatare economică. d) . organe de sinteză. In această fază consumul de resurse este redus iar în proces sunt antrenaţi acei actori sau organisme care concură la fundamentarea şi adoptarea deciziei de a investi. proiectant.4.Evaluarea proiectului încheiată prin Raport de Evaluare 2. Este intervalul de timp în care se dezvoltă o ideie de proiect.Formularea proiectului încheiată prin Studiul de Fezabilitate. Ciclul de viaţă al proiectului se împarte în trei faze semnificative.etc. urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor. în cadrul unei documentaţii specifice. întreprinzător -beneficiarul de proiect. Ciclul de viaţă al proiectului Durata de viaţă a unui proiect are două determinări: . la definirea concepţiei tehnic-constructive şi funcţionale a proiectului. constituie pasajul între ideie şi acţiune. producător – furnizor de echipamente. Faza de concepţie (de pregătire). oportunitatea şi eficienţa acţiunii. Pregătirea se realizează pe etape concretizate în documente specifice. organe ale puterii publice locale şi/sau centrale. a) .procesul de evaluare şi analiză a oportunităţii şi eficienţei proiectului fundamentează din punct de vedere economic decizia de investiţii . când se fundamentează necesitatea. b) . Perioada pe care se obţin efectele scontate (economice. în elementele materiale ce formează structura viitoarei capacităţi de producţie sau de folosinţă ce constituie “produsul” proiectului. 1. c) .gestiunea implementării proiectului respectiv: programarea.

c) . Faza de exploatare. materiale. alţi prestatori de servicii.etc. al coordonării şi conlucrării activităţii actorilor pe şantier. al consumului de resurse şi nu în ultimul rând. Finalizarea din punct de vedere financiar nu poate fi declarată decât după finalizarea tehnică şi sunt îndeplinite anumite condiţii: primele rate onorate. Principalele etape ale acestei faze sunt: a) . utilităţi.Negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii actori ce concură la execuţia proiectului: finanţatori (în cazul finanţării din surse externe). dar şi pentru analistul evaluator prezintă interes din punct de vedere al mărimi sale. se elaborează graficele de execuţie a diferitelor activităţi. contul de rezerve completat. b) . furnizori de echipamente. iar consumul de resurse investiţionale este maxim în raport cu celelate etape. d) .Punerea în funcţiune este o etapă cu un pregnant caracter tehnic. Dacă este depăşită înseamnă că proiectul a fost bine conceput.se procedează la un studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic. antreprenori. eşalonat. deci de rambursare a datoriilor. este perioada în care se obţin.Pregătirea tehnică şi tehnologică a proietcului . etc. de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi. şi se încheie cu transferul de proprietate către proprietarul proiectului şi implicit a riscurilor aferente. rezultatele utile scontate.Execuţia propiu-zisă a proiectului este faza cea mai importantă din punct de vedere al mobilizării resurselor investiţionale. la faza de exploatare. planificat şi executat. Raport de fezabilitate Studii preliminare Ideia de Proiect Dosar de concepţie Concepţie Decizia de a continua Dosar de realizare Definire Decizia de realizare Proces verbal de terminare a lucrărilor Execuţie proiectului Deschiderea lucrărilor Proces verbal de recepţie Punere în funcţiune 6 . mai este numită în literatura de specialitate şi durata de viaţă utilă. al corelării acţiunii actorilor şi coordonării lucrărilor. se stabilesc tehnologiile de lucru se alege amplasamentul. Finalizarea proiectului face trecerea de la faza de investiţie şi deci de consum de resurse.transpunerea în practică a proiectului. 3). Este perioada de maxim interes pentru gestionarul de proiect.

birourile etc. Organizarea matriceală Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative. din cauză că unii angajati trebuie să răspunda în faţa a mai mulţi superiori. A. 6. ce au în frunte manageri de producţie. În momentul în care se elaborează un proiect. 5. Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general. delegându-li-se autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. managerilor de proiect li se dă o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii". acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte. de marketing. financiari etc. Planificarea proiectului 7 . de resurse umane. Ei sunt în continuare subordonaţi managementului superior. secţiile. Deşi este afectată unitatea comenzii. cum ar fi cea matriceală. Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi sefi: managerul lor ierarhic şi unul sau mai mulţi manageri de proiect.Transfer în expl. la nivelurile inferioare găsindu-se departamentele. comenzile şi cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii de autoritate. rapoartele şi informaţiile mergand de jos in sus urcând prin filtrare. Aici linia de autoritate este verticală. şi au în subordinea lor alte persoane. Astfel se formeaza o piramidă ierarhică. Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală privind tipul de organizare pe care îl va folosi pentru realizarea proiectului. B. Organizarea piramidală Organizarea piramidală este una formata dintr-un manager manager general. însa nu sunt întotdeauna controlaţi şi au o autonomie de decizie mai mare decât a unui director de departament.

.Bugetul general de proiect . Specificaţia lucrarii Specificaţia lucrării conţine toate elementele necesare pentru ca echipa să înteleagă proiectul în ansamblul său. echipament si materiale.Obiective. de către cine. . Specificaţii de proiect Specificaţiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contribuţiile individuale la proiect. Acestea sunt utilizate pentru om-ora. Jaloanele Proiectului Jaloanele proiectului sunt etapele principale după care se poate cuantifica evoluţia acestuia.Misiunea proiectului. cost şi calitate impuşi. pentru a indeplini toate cerinţele pentru finalizarea proiectului în parametrii de timp. Cel mai adesea.Rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de proiect.Jaloanele proiectului D . . Specificatia Lucrarii poate cuprinde informatii referitoare la: .Specificaţia lucrării B . fie datorită reluării uneia sau mai multor faze precedente. Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiţi banii alocaţi proiectului şi dacă sunt vizate nivelele corespunzătoare de performanţă.Bugetul proiectului A.Specificaţiile de proiect C . Planificarea determină ceea ce trebuie realizat.Etapa de planificare a proiectului este fundamentală pentru realizarea cu succes a acestuia.Organigrama generală a proiectului B. indică momentul de schimbare a unei faze. . Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului: A . până când şi cu ce. 8 . fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului.Rezultatele finite ale proiectului. C.

evenimentele sunt de regulă reprezentate prin cercuri. luni. iar activităţile prin săgeţi de la un eveniment la altul. Grafic. nefolosirea resurselor şi nerealizarea proiectului în limita de timp alocată.Timp Pentru asta e necesară utilizarea unor metode de gestionare a proiectelor care să ne ajute la planificarea etapelor acestuia în aşa fel încât. săptamâni. cerută pentru îndeplinirea activităţii. Fiecare proiect este limitat de costuri. de timpul de realizare şi de calitatea dorită.Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) . O programare de retea defectuoasă ar conduce la pierderi de timp. 7. este nevoie de programarea de reţea. Reţelele proiectului sunt compuse din evenimente şi activitati. rezultatul să fie total satisfăcător pentru client.D. Activitatea este lucrarea cerută a fi executată de la un punct situat în timp la altul. Un număr scris deasupra unei activităţi reprezintă de obicei o valoare a timpului zile.Resursele umane şi materiale .Diagrama Gantt 9 .Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) . Pentru a eficientiza procesul de programare. au fost elaborate diverse tehnici de programare: . Aceste trei obiective sunt interdependente şi ne obligă să optimizăm resursele disponibile: . Programarea proiectului Pentru ca un proiect să se termine cu succes sunt necesare determinarea şi gestionarea de formă eficientă a diferitelor etape care îl compun. Bugetul proiectului Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect.Cost . Evenimentul este definit ca fiind punctul de începere sau finalizare a unui grup de activităţi. Pentru planificarea proiectului. ţinând cont de limitările impuse.

pietoni. racordându-se la DN 39. lacurile litorale. patine cu rotile. făcând legatura între ieşirea din localitatea 2 Mai. fiind situată în zona de influenţă a oraşului Mangalia. Pentru asigurarea scopului de petrecere a timpului liber şi turism activ. Pista comună pentru pietoni şi biciclete este compusă din două piste adiacente. 2 Mai şi Vama Veche. oferind astfel turistilor şi localnicilor o facilitate nouă de petrecere a timpului liber în mod activ şi sănatos. alveolele vor fi dotate şi cu câte un rastel de parcare a bicicletelor.100 m. etc. aceasta pista comună va realiza o nouă cale de acces între cele două localităţi. pentru a se integra în sistemul de colectare selectivă a deşeurilor aflat în faza de implementare în comuna Limanu. Încadrarea pistei comune se va realiza cu borduri din beton prefabricate. Descrierea temei proiectului În cadrul planului de Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa.50 m lăţime. aşezate pe fundaţie din beton şi montate la nivel. În acest context s-a propus realizarea unei piste comune pentru pietoni si biciclete care să lege cele două localităţi turistice. 2 mese şi câte trei coşuri de gunoi de culori diferite. s-au prevăzut următoarele facilităţi cu dotările adecvate: -3 alveole pentru odihnă (popasuri). De asemenea. Profilul transversal al pistei de biciclete are o lăţime de 2. Între pista pentru biciclete şi cea pietonală se va realiza o bancheta de 0. deschisă tuturor tipurilor de vehicule nemotorizate: biciclete. Lungimea pistei pentru biciclete este de 5. Judeţul Constanţa cuprinde numeroase elemente valoroase de cadru natural: litoralul. skateboard-uri.50 m lăţime. 10 . Mai mult. În lungul pistei comune pentru pietoni şi biciclete se vor amplasa 31 de banci cu expunere spre mare.20 m. una destinată bicicletelor. ce vor fi mobilate cu câte trei bănci. desfăşurându-se limitrof faţă de pista pentru biciclete. zona faleza. peisaje naturale de mare interes. Vama Veche. Pista pietonală are un profil transversal de 1. Pista pentru pietoni va avea o lungime de 4. O parte importantă a acestor elemente naturale sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Limanu. scaune cu rotile pentru persoane cu handicap.117.50 m. încadrată de benzi de siguranţă de 0.8.0 m. iar limitrof acesteia se va găsi o pista pentru pietoni. agricole şi de deservire cu precădere a litoralului turistic. comuna Limanu este menţionată funcţie de rolul ca localitate rurală cu funcţiuni mixte. în apropierea punctului de frontiera. în suprafaţă de 24 m² fiecare. până în zona în care aceasta din urmă se îndepărtează de faleza Mării Negre pentru a se racorda la DN 39.

Pentru turişti cazaţi în alte zone s-au prevăzut 4 platforme de parcare de 80 de m² fiecare. în suprafaţă de 24 m² fiecare. Definirea activităţilor proiectului 1. amplasate la intersecţia pistei cu drumurile de acces catre faleză. tunel din franghie. etc. Fiecare alveola va fi dotată cu un rastel pentru parcarea bicicletelor. Diseminarea rezultatelor proiectului 11 . Punerea în functiune 9.-2 alveole pentru practicarea sporturilor în aer liber. turn cu franghie. Elaborare studiu de fezabilitate 2. 9.Organizarea procedurilor de achizitie publica 7. Elaborare proiect tehnic 3. datorită locaţiei parcărilor la intersecţii. Instruirea echipei manageriale 6. Amenajarea se va realiza cu echipamente de sport în aer liber. Lucrari de constructii montaj 8. executate din materiale reciclate şi deseuri de lemn: paralele.Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului 4 Obtinerea autorizatiilor necesare demarării proiectului 5. În fiecare parcare se va amplasa o eco-toaleta la care va avea acces vehiculul de întreţinere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->