UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA Facultatea de Constructii Master IMPC

INGINERIA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

FLUXUL DE ORGANIZARE AL UNUI PROIECT

TOMA ADRIANA

1

....... Managerul de proiect.....CUPRINS 1. Activităţile proiectului...............................pag 11 6............................. Proiectul de investiţtie....... Descrierea temei proiectului....................................................................................................pag 11 8.......................................... Ciclul de viaţă al proiectului...............................pag 7 4..... Planificarea proiectului.............pag 11 5..............................................................pag 11 7............................ Programarea proiectului................................................................................................pag 11 2 ......................................pag 5 3....................................................................... Stabilirea tipului de organizare a proiectului............................................pag 3 2...........................................................................................

organizat. care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile. finalitate şi structură.1. Activităţile proiectului Transpunerea în practică a ideii de proiect este un proces complex compus din activitãţi şi sarcini ce se derulează pe un interval de timp relativ mare şi care se caracterizeazã prin urmãtoarele: 3 . temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. Managerul de proiect trebuie sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata. consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul. 2. diferite ca natură care. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc. 3. Proiectul de investiţtie Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială. dar şi de alte tipuri de proiecte sunt: amploare. mijloace. pentru a fi puse în operă trebuie să se intreprindă acţiuni bine coordonate. Managerul de proiect Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti. concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. nu numai de activităţile curente. Orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită. Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil. nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse. Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. Un proiect pentru a fi aplicat necesită un ansamblu de acţiuni. Proiectul este un efort bine definit. costurile si calitatea. Proiectul trebuie să aibă un scop bine definit şi cuantificat.

Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. Achiziţionarea de resurse 7. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. c. de timp) care. Controlarea executării proiectului 10. Evaluarea şi controlul riscurilor 3. Orice activitate are un început şi un sfârşit bine determinat – jaloane importante pentru gestionarul proiectului. d. Conducerea activităţilor de proiect 9. umane. Stabilirea sarcinilor 8. Fiecare activitate este identificabilă şi delimitabilă şi joacã un rol bine definit în viaţa proiectului. aratã cã aceasta nu poate sã înceapã dacã şi numai una dintre aceste lucrãri anterioare nu este terminatã. O suprapunere totală/parţialã este acceptată în anumite condiţii. Orice modificare. b. au un cost şi sunt disponibile într-un anumit interval şi într-o anumitã limitã. de ordin calitativ sau cantitativ în execuţia sa se va reflecta prejudicierea sau compromiterea unor obiective ale proiectului. la rândul lor. acest lucru poate fii stabilit numai de specialişti avizaţi în tehnologia aplicatã. Orice activitate este legată de cel puţin o altã activitate printr-o relaţie de precedenţã care. Organizarea proiectului 6. Estimarea resurselor 4. Alocarea resurselor 5. din punct de vedere tehnologic. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. Activităţile sunt consumatoare de resurse (materiale. Managementul calităţii 15. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. Există şi activităţi care nu consumă resurse.a. Managementul problemelor în 4 . Analizarea rezultatelor 12. Activităţile de management necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1.

organe de sinteză. 1. Ciclul de viaţă al proiectului Durata de viaţă a unui proiect are două determinări: .Identificarea şi definirea proiectului încheiată printr-un Studiu de Oportunitate. In această fază consumul de resurse este redus iar în proces sunt antrenaţi acei actori sau organisme care concură la fundamentarea şi adoptarea deciziei de a investi.procesul de evaluare şi analiză a oportunităţii şi eficienţei proiectului fundamentează din punct de vedere economic decizia de investiţii . sociale) este o componentă importantă a ciclului de viaţă al proiectului şi se numeşte perioada de viaţă utilă sau durata de exploatare economică. Se desfăşoară conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect şi acum creşte rolul actorilor intervenanţi ce concură la prin care se 5 . c) .etc.Evaluarea proiectului încheiată prin Raport de Evaluare 2. producător – furnizor de echipamente. Este intervalul de timp în care se dezvoltă o ideie de proiect. urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor. când se fundamentează necesitatea. la definirea concepţiei tehnic-constructive şi funcţionale a proiectului. Faza de concepţie (de pregătire). Perioada pe care se obţin efectele scontate (economice. a) . organe ale puterii publice locale şi/sau centrale. constituie pasajul între ideie şi acţiune.gestiunea implementării proiectului respectiv: programarea. oportunitatea şi eficienţa acţiunii. b) . d) . Pregătirea se realizează pe etape concretizate în documente specifice.Selecţia preliminară care se finalizează printr-un Studiu de Prefezabilitate.Formularea proiectului încheiată prin Studiul de Fezabilitate. întreprinzător -beneficiarul de proiect. în cadrul unei documentaţii specifice.4. proiectant. Faza de realizare (implementarea proiectului)este perioada de timp în care resursele alocate sunt transformate. Ciclul de viaţă al proiectului se împarte în trei faze semnificative. în elementele materiale ce formează structura viitoarei capacităţi de producţie sau de folosinţă ce constituie “produsul” proiectului.

planificat şi executat. c) . Finalizarea din punct de vedere financiar nu poate fi declarată decât după finalizarea tehnică şi sunt îndeplinite anumite condiţii: primele rate onorate. se elaborează graficele de execuţie a diferitelor activităţi. al coordonării şi conlucrării activităţii actorilor pe şantier. contul de rezerve completat. etc. al corelării acţiunii actorilor şi coordonării lucrărilor.Execuţia propiu-zisă a proiectului este faza cea mai importantă din punct de vedere al mobilizării resurselor investiţionale. Dacă este depăşită înseamnă că proiectul a fost bine conceput.Negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii actori ce concură la execuţia proiectului: finanţatori (în cazul finanţării din surse externe). Raport de fezabilitate Studii preliminare Ideia de Proiect Dosar de concepţie Concepţie Decizia de a continua Dosar de realizare Definire Decizia de realizare Proces verbal de terminare a lucrărilor Execuţie proiectului Deschiderea lucrărilor Proces verbal de recepţie Punere în funcţiune 6 . iar consumul de resurse investiţionale este maxim în raport cu celelate etape. este perioada în care se obţin. Este perioada de maxim interes pentru gestionarul de proiect. dar şi pentru analistul evaluator prezintă interes din punct de vedere al mărimi sale. rezultatele utile scontate. al consumului de resurse şi nu în ultimul rând. de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi.Pregătirea tehnică şi tehnologică a proietcului .Punerea în funcţiune este o etapă cu un pregnant caracter tehnic. se stabilesc tehnologiile de lucru se alege amplasamentul.se procedează la un studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic.transpunerea în practică a proiectului. alţi prestatori de servicii. la faza de exploatare.etc. materiale. d) . eşalonat. Faza de exploatare. furnizori de echipamente. b) . mai este numită în literatura de specialitate şi durata de viaţă utilă. deci de rambursare a datoriilor. utilităţi. Finalizarea proiectului face trecerea de la faza de investiţie şi deci de consum de resurse. Principalele etape ale acestei faze sunt: a) . antreprenori. 3). şi se încheie cu transferul de proprietate către proprietarul proiectului şi implicit a riscurilor aferente.

managerilor de proiect li se dă o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii". comenzile şi cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii de autoritate. Ei sunt în continuare subordonaţi managementului superior. 6. Organizarea piramidală Organizarea piramidală este una formata dintr-un manager manager general. delegându-li-se autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. Aici linia de autoritate este verticală. Deşi este afectată unitatea comenzii. Astfel se formeaza o piramidă ierarhică. la nivelurile inferioare găsindu-se departamentele. de resurse umane. Planificarea proiectului 7 .Transfer în expl. Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi sefi: managerul lor ierarhic şi unul sau mai mulţi manageri de proiect. rapoartele şi informaţiile mergand de jos in sus urcând prin filtrare. cum ar fi cea matriceală. financiari etc. din cauză că unii angajati trebuie să răspunda în faţa a mai mulţi superiori. de marketing. Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală privind tipul de organizare pe care îl va folosi pentru realizarea proiectului. acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte. Organizarea matriceală Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative. Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general. 5. ce au în frunte manageri de producţie. însa nu sunt întotdeauna controlaţi şi au o autonomie de decizie mai mare decât a unui director de departament. şi au în subordinea lor alte persoane. birourile etc. B. A. secţiile. În momentul în care se elaborează un proiect.

Planificarea determină ceea ce trebuie realizat.Bugetul proiectului A. . Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului: A . de către cine. Jaloanele Proiectului Jaloanele proiectului sunt etapele principale după care se poate cuantifica evoluţia acestuia.Rezultatele finite ale proiectului. pentru a indeplini toate cerinţele pentru finalizarea proiectului în parametrii de timp. fie datorită reluării uneia sau mai multor faze precedente. Specificatia Lucrarii poate cuprinde informatii referitoare la: .Jaloanele proiectului D . Specificaţii de proiect Specificaţiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contribuţiile individuale la proiect.Specificaţia lucrării B . 8 . C. Specificaţia lucrarii Specificaţia lucrării conţine toate elementele necesare pentru ca echipa să înteleagă proiectul în ansamblul său. Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiţi banii alocaţi proiectului şi dacă sunt vizate nivelele corespunzătoare de performanţă. până când şi cu ce.Etapa de planificare a proiectului este fundamentală pentru realizarea cu succes a acestuia.Specificaţiile de proiect C .Obiective. Cel mai adesea. Acestea sunt utilizate pentru om-ora. echipament si materiale. .Rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de proiect.Bugetul general de proiect . fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului. indică momentul de schimbare a unei faze. cost şi calitate impuşi.Organigrama generală a proiectului B. . .Misiunea proiectului.

Diagrama Gantt 9 . cerută pentru îndeplinirea activităţii. iar activităţile prin săgeţi de la un eveniment la altul. evenimentele sunt de regulă reprezentate prin cercuri.Timp Pentru asta e necesară utilizarea unor metode de gestionare a proiectelor care să ne ajute la planificarea etapelor acestuia în aşa fel încât. Pentru a eficientiza procesul de programare. 7. săptamâni. Evenimentul este definit ca fiind punctul de începere sau finalizare a unui grup de activităţi. nefolosirea resurselor şi nerealizarea proiectului în limita de timp alocată. Programarea proiectului Pentru ca un proiect să se termine cu succes sunt necesare determinarea şi gestionarea de formă eficientă a diferitelor etape care îl compun. Bugetul proiectului Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect. rezultatul să fie total satisfăcător pentru client. ţinând cont de limitările impuse.Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) . luni. Reţelele proiectului sunt compuse din evenimente şi activitati. este nevoie de programarea de reţea.Cost .Resursele umane şi materiale . Grafic. Aceste trei obiective sunt interdependente şi ne obligă să optimizăm resursele disponibile: . Activitatea este lucrarea cerută a fi executată de la un punct situat în timp la altul. Un număr scris deasupra unei activităţi reprezintă de obicei o valoare a timpului zile. de timpul de realizare şi de calitatea dorită. au fost elaborate diverse tehnici de programare: .Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) . O programare de retea defectuoasă ar conduce la pierderi de timp. Pentru planificarea proiectului.D. Fiecare proiect este limitat de costuri.

2 mese şi câte trei coşuri de gunoi de culori diferite. făcând legatura între ieşirea din localitatea 2 Mai. scaune cu rotile pentru persoane cu handicap. iar limitrof acesteia se va găsi o pista pentru pietoni. până în zona în care aceasta din urmă se îndepărtează de faleza Mării Negre pentru a se racorda la DN 39. 10 . Pista comună pentru pietoni şi biciclete este compusă din două piste adiacente. skateboard-uri. Profilul transversal al pistei de biciclete are o lăţime de 2. în suprafaţă de 24 m² fiecare. O parte importantă a acestor elemente naturale sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Limanu.8. desfăşurându-se limitrof faţă de pista pentru biciclete. Descrierea temei proiectului În cadrul planului de Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa. alveolele vor fi dotate şi cu câte un rastel de parcare a bicicletelor. s-au prevăzut următoarele facilităţi cu dotările adecvate: -3 alveole pentru odihnă (popasuri). În lungul pistei comune pentru pietoni şi biciclete se vor amplasa 31 de banci cu expunere spre mare.50 m. oferind astfel turistilor şi localnicilor o facilitate nouă de petrecere a timpului liber în mod activ şi sănatos. pietoni. Lungimea pistei pentru biciclete este de 5.117. una destinată bicicletelor. Pista pietonală are un profil transversal de 1. fiind situată în zona de influenţă a oraşului Mangalia. racordându-se la DN 39. peisaje naturale de mare interes.50 m lăţime. etc. Între pista pentru biciclete şi cea pietonală se va realiza o bancheta de 0. Încadrarea pistei comune se va realiza cu borduri din beton prefabricate. comuna Limanu este menţionată funcţie de rolul ca localitate rurală cu funcţiuni mixte. zona faleza. Vama Veche.20 m. deschisă tuturor tipurilor de vehicule nemotorizate: biciclete. aceasta pista comună va realiza o nouă cale de acces între cele două localităţi. De asemenea. pentru a se integra în sistemul de colectare selectivă a deşeurilor aflat în faza de implementare în comuna Limanu. Judeţul Constanţa cuprinde numeroase elemente valoroase de cadru natural: litoralul. 2 Mai şi Vama Veche. Pentru asigurarea scopului de petrecere a timpului liber şi turism activ. ce vor fi mobilate cu câte trei bănci. Mai mult. în apropierea punctului de frontiera. aşezate pe fundaţie din beton şi montate la nivel. Pista pentru pietoni va avea o lungime de 4. patine cu rotile.0 m. agricole şi de deservire cu precădere a litoralului turistic.50 m lăţime.100 m. încadrată de benzi de siguranţă de 0. lacurile litorale. În acest context s-a propus realizarea unei piste comune pentru pietoni si biciclete care să lege cele două localităţi turistice.

Pentru turişti cazaţi în alte zone s-au prevăzut 4 platforme de parcare de 80 de m² fiecare. amplasate la intersecţia pistei cu drumurile de acces catre faleză. Definirea activităţilor proiectului 1. Lucrari de constructii montaj 8. Fiecare alveola va fi dotată cu un rastel pentru parcarea bicicletelor. În fiecare parcare se va amplasa o eco-toaleta la care va avea acces vehiculul de întreţinere. datorită locaţiei parcărilor la intersecţii.Organizarea procedurilor de achizitie publica 7. Elaborare proiect tehnic 3. turn cu franghie. Instruirea echipei manageriale 6. 9. Elaborare studiu de fezabilitate 2. tunel din franghie. Punerea în functiune 9. Diseminarea rezultatelor proiectului 11 . în suprafaţă de 24 m² fiecare. Amenajarea se va realiza cu echipamente de sport în aer liber. executate din materiale reciclate şi deseuri de lemn: paralele.-2 alveole pentru practicarea sporturilor în aer liber. etc.Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului 4 Obtinerea autorizatiilor necesare demarării proiectului 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful