P. 1
Fluxul de Organizare Al Unui Proiect

Fluxul de Organizare Al Unui Proiect

|Views: 50|Likes:
Published by adriana2007

More info:

Published by: adriana2007 on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA Facultatea de Constructii Master IMPC

INGINERIA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

FLUXUL DE ORGANIZARE AL UNUI PROIECT

TOMA ADRIANA

1

................ Stabilirea tipului de organizare a proiectului............pag 11 7........ Managerul de proiect.................. Activităţile proiectului................................................... Descrierea temei proiectului.................................................................................pag 11 6.pag 11 5.. Proiectul de investiţtie................................................................ Ciclul de viaţă al proiectului............ Planificarea proiectului.................................pag 7 4.....CUPRINS 1............................. Programarea proiectului.....................................................pag 5 3...............................................................................................................................................................................................pag 3 2...............................pag 11 8...pag 11 2 ...........................................................................................

Proiectul este un efort bine definit. Managerul de proiect Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti. pentru a fi puse în operă trebuie să se intreprindă acţiuni bine coordonate. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile. 2. nu numai de activităţile curente. consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul. diferite ca natură care. finalitate şi structură. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc. dar şi de alte tipuri de proiecte sunt: amploare. 3. temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. Orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită. organizat. Un proiect pentru a fi aplicat necesită un ansamblu de acţiuni. nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse. care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil. mijloace. nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. Proiectul de investiţtie Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială. costurile si calitatea. Managerul de proiect trebuie sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata. concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. Activităţile proiectului Transpunerea în practică a ideii de proiect este un proces complex compus din activitãţi şi sarcini ce se derulează pe un interval de timp relativ mare şi care se caracterizeazã prin urmãtoarele: 3 . Proiectul trebuie să aibă un scop bine definit şi cuantificat.1.

Fiecare activitate este identificabilă şi delimitabilă şi joacã un rol bine definit în viaţa proiectului. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. b. d. Alocarea resurselor 5. de ordin calitativ sau cantitativ în execuţia sa se va reflecta prejudicierea sau compromiterea unor obiective ale proiectului. Estimarea resurselor 4. Analizarea rezultatelor 12. Activităţile de management necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1.a. de timp) care. c. Evaluarea şi controlul riscurilor 3. din punct de vedere tehnologic. Managementul problemelor în 4 . O suprapunere totală/parţialã este acceptată în anumite condiţii. Conducerea activităţilor de proiect 9. Orice activitate este legată de cel puţin o altã activitate printr-o relaţie de precedenţã care. Controlarea executării proiectului 10. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. Organizarea proiectului 6. Există şi activităţi care nu consumă resurse. la rândul lor. Stabilirea sarcinilor 8. aratã cã aceasta nu poate sã înceapã dacã şi numai una dintre aceste lucrãri anterioare nu este terminatã. au un cost şi sunt disponibile într-un anumit interval şi într-o anumitã limitã. Achiziţionarea de resurse 7. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. Activităţile sunt consumatoare de resurse (materiale. Orice activitate are un început şi un sfârşit bine determinat – jaloane importante pentru gestionarul proiectului. umane. Orice modificare. Managementul calităţii 15. acest lucru poate fii stabilit numai de specialişti avizaţi în tehnologia aplicatã.

la definirea concepţiei tehnic-constructive şi funcţionale a proiectului. b) . constituie pasajul între ideie şi acţiune. Perioada pe care se obţin efectele scontate (economice. Se desfăşoară conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect şi acum creşte rolul actorilor intervenanţi ce concură la prin care se 5 . Este intervalul de timp în care se dezvoltă o ideie de proiect.Selecţia preliminară care se finalizează printr-un Studiu de Prefezabilitate. sociale) este o componentă importantă a ciclului de viaţă al proiectului şi se numeşte perioada de viaţă utilă sau durata de exploatare economică.4. Faza de realizare (implementarea proiectului)este perioada de timp în care resursele alocate sunt transformate.Identificarea şi definirea proiectului încheiată printr-un Studiu de Oportunitate. 1. Ciclul de viaţă al proiectului Durata de viaţă a unui proiect are două determinări: . proiectant. organe ale puterii publice locale şi/sau centrale.procesul de evaluare şi analiză a oportunităţii şi eficienţei proiectului fundamentează din punct de vedere economic decizia de investiţii . în elementele materiale ce formează structura viitoarei capacităţi de producţie sau de folosinţă ce constituie “produsul” proiectului.Evaluarea proiectului încheiată prin Raport de Evaluare 2. Ciclul de viaţă al proiectului se împarte în trei faze semnificative.Formularea proiectului încheiată prin Studiul de Fezabilitate. In această fază consumul de resurse este redus iar în proces sunt antrenaţi acei actori sau organisme care concură la fundamentarea şi adoptarea deciziei de a investi. în cadrul unei documentaţii specifice. Pregătirea se realizează pe etape concretizate în documente specifice. organe de sinteză. oportunitatea şi eficienţa acţiunii.etc. producător – furnizor de echipamente. a) . Faza de concepţie (de pregătire). întreprinzător -beneficiarul de proiect. d) .gestiunea implementării proiectului respectiv: programarea. când se fundamentează necesitatea. urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor. c) .

3).Execuţia propiu-zisă a proiectului este faza cea mai importantă din punct de vedere al mobilizării resurselor investiţionale. este perioada în care se obţin. al consumului de resurse şi nu în ultimul rând. antreprenori. materiale. la faza de exploatare. Principalele etape ale acestei faze sunt: a) . al corelării acţiunii actorilor şi coordonării lucrărilor.Punerea în funcţiune este o etapă cu un pregnant caracter tehnic. deci de rambursare a datoriilor. b) . eşalonat. iar consumul de resurse investiţionale este maxim în raport cu celelate etape.se procedează la un studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic. alţi prestatori de servicii. Faza de exploatare. utilităţi. furnizori de echipamente. se elaborează graficele de execuţie a diferitelor activităţi.transpunerea în practică a proiectului. Raport de fezabilitate Studii preliminare Ideia de Proiect Dosar de concepţie Concepţie Decizia de a continua Dosar de realizare Definire Decizia de realizare Proces verbal de terminare a lucrărilor Execuţie proiectului Deschiderea lucrărilor Proces verbal de recepţie Punere în funcţiune 6 .Pregătirea tehnică şi tehnologică a proietcului . Finalizarea proiectului face trecerea de la faza de investiţie şi deci de consum de resurse. d) . de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi. se stabilesc tehnologiile de lucru se alege amplasamentul. Este perioada de maxim interes pentru gestionarul de proiect. Dacă este depăşită înseamnă că proiectul a fost bine conceput. Finalizarea din punct de vedere financiar nu poate fi declarată decât după finalizarea tehnică şi sunt îndeplinite anumite condiţii: primele rate onorate. dar şi pentru analistul evaluator prezintă interes din punct de vedere al mărimi sale. contul de rezerve completat. c) . al coordonării şi conlucrării activităţii actorilor pe şantier. mai este numită în literatura de specialitate şi durata de viaţă utilă. şi se încheie cu transferul de proprietate către proprietarul proiectului şi implicit a riscurilor aferente.Negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii actori ce concură la execuţia proiectului: finanţatori (în cazul finanţării din surse externe).etc. planificat şi executat. rezultatele utile scontate. etc.

cum ar fi cea matriceală. managerilor de proiect li se dă o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii". de marketing. Ei sunt în continuare subordonaţi managementului superior. comenzile şi cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii de autoritate. la nivelurile inferioare găsindu-se departamentele. În momentul în care se elaborează un proiect. ce au în frunte manageri de producţie. 5. 6. Organizarea matriceală Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative. de resurse umane. din cauză că unii angajati trebuie să răspunda în faţa a mai mulţi superiori. A. Astfel se formeaza o piramidă ierarhică. B. Planificarea proiectului 7 . birourile etc. Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general. Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală privind tipul de organizare pe care îl va folosi pentru realizarea proiectului. însa nu sunt întotdeauna controlaţi şi au o autonomie de decizie mai mare decât a unui director de departament. Aici linia de autoritate este verticală. acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte. rapoartele şi informaţiile mergand de jos in sus urcând prin filtrare. Organizarea piramidală Organizarea piramidală este una formata dintr-un manager manager general. secţiile. delegându-li-se autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. financiari etc. Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi sefi: managerul lor ierarhic şi unul sau mai mulţi manageri de proiect. Deşi este afectată unitatea comenzii. şi au în subordinea lor alte persoane.Transfer în expl.

Rezultatele finite ale proiectului.Organigrama generală a proiectului B. .Specificaţiile de proiect C . C. Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului: A . Specificaţii de proiect Specificaţiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contribuţiile individuale la proiect.Misiunea proiectului. Specificaţia lucrarii Specificaţia lucrării conţine toate elementele necesare pentru ca echipa să înteleagă proiectul în ansamblul său. fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului. pentru a indeplini toate cerinţele pentru finalizarea proiectului în parametrii de timp. cost şi calitate impuşi. Cel mai adesea. de către cine. Jaloanele Proiectului Jaloanele proiectului sunt etapele principale după care se poate cuantifica evoluţia acestuia.Jaloanele proiectului D .Obiective. echipament si materiale. până când şi cu ce.Bugetul general de proiect . Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiţi banii alocaţi proiectului şi dacă sunt vizate nivelele corespunzătoare de performanţă.Specificaţia lucrării B . Specificatia Lucrarii poate cuprinde informatii referitoare la: . fie datorită reluării uneia sau mai multor faze precedente.Etapa de planificare a proiectului este fundamentală pentru realizarea cu succes a acestuia.Bugetul proiectului A. . 8 . indică momentul de schimbare a unei faze.Rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de proiect. . Acestea sunt utilizate pentru om-ora. . Planificarea determină ceea ce trebuie realizat.

de timpul de realizare şi de calitatea dorită. Pentru a eficientiza procesul de programare.Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) . săptamâni. cerută pentru îndeplinirea activităţii. Fiecare proiect este limitat de costuri. au fost elaborate diverse tehnici de programare: .Timp Pentru asta e necesară utilizarea unor metode de gestionare a proiectelor care să ne ajute la planificarea etapelor acestuia în aşa fel încât. Pentru planificarea proiectului. Grafic.Diagrama Gantt 9 .Resursele umane şi materiale . 7. Activitatea este lucrarea cerută a fi executată de la un punct situat în timp la altul. Un număr scris deasupra unei activităţi reprezintă de obicei o valoare a timpului zile. Reţelele proiectului sunt compuse din evenimente şi activitati.D. O programare de retea defectuoasă ar conduce la pierderi de timp. iar activităţile prin săgeţi de la un eveniment la altul. Evenimentul este definit ca fiind punctul de începere sau finalizare a unui grup de activităţi. Programarea proiectului Pentru ca un proiect să se termine cu succes sunt necesare determinarea şi gestionarea de formă eficientă a diferitelor etape care îl compun. este nevoie de programarea de reţea. nefolosirea resurselor şi nerealizarea proiectului în limita de timp alocată. luni. evenimentele sunt de regulă reprezentate prin cercuri. ţinând cont de limitările impuse. Bugetul proiectului Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect. Aceste trei obiective sunt interdependente şi ne obligă să optimizăm resursele disponibile: .Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) . rezultatul să fie total satisfăcător pentru client.Cost .

pentru a se integra în sistemul de colectare selectivă a deşeurilor aflat în faza de implementare în comuna Limanu. una destinată bicicletelor. zona faleza. pietoni.50 m. Între pista pentru biciclete şi cea pietonală se va realiza o bancheta de 0. în suprafaţă de 24 m² fiecare. fiind situată în zona de influenţă a oraşului Mangalia. Pentru asigurarea scopului de petrecere a timpului liber şi turism activ. 2 mese şi câte trei coşuri de gunoi de culori diferite. În lungul pistei comune pentru pietoni şi biciclete se vor amplasa 31 de banci cu expunere spre mare. aceasta pista comună va realiza o nouă cale de acces între cele două localităţi. Vama Veche.20 m. patine cu rotile. Mai mult. în apropierea punctului de frontiera.100 m. deschisă tuturor tipurilor de vehicule nemotorizate: biciclete. iar limitrof acesteia se va găsi o pista pentru pietoni. racordându-se la DN 39. alveolele vor fi dotate şi cu câte un rastel de parcare a bicicletelor. desfăşurându-se limitrof faţă de pista pentru biciclete.117. În acest context s-a propus realizarea unei piste comune pentru pietoni si biciclete care să lege cele două localităţi turistice.8. făcând legatura între ieşirea din localitatea 2 Mai. 2 Mai şi Vama Veche. Pista pentru pietoni va avea o lungime de 4. aşezate pe fundaţie din beton şi montate la nivel.50 m lăţime. Descrierea temei proiectului În cadrul planului de Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa. etc.50 m lăţime. De asemenea. ce vor fi mobilate cu câte trei bănci. comuna Limanu este menţionată funcţie de rolul ca localitate rurală cu funcţiuni mixte. scaune cu rotile pentru persoane cu handicap. 10 . încadrată de benzi de siguranţă de 0. până în zona în care aceasta din urmă se îndepărtează de faleza Mării Negre pentru a se racorda la DN 39. Profilul transversal al pistei de biciclete are o lăţime de 2. peisaje naturale de mare interes. Încadrarea pistei comune se va realiza cu borduri din beton prefabricate. O parte importantă a acestor elemente naturale sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Limanu. s-au prevăzut următoarele facilităţi cu dotările adecvate: -3 alveole pentru odihnă (popasuri). Lungimea pistei pentru biciclete este de 5.0 m. agricole şi de deservire cu precădere a litoralului turistic. skateboard-uri. oferind astfel turistilor şi localnicilor o facilitate nouă de petrecere a timpului liber în mod activ şi sănatos. Pista pietonală are un profil transversal de 1. lacurile litorale. Pista comună pentru pietoni şi biciclete este compusă din două piste adiacente. Judeţul Constanţa cuprinde numeroase elemente valoroase de cadru natural: litoralul.

Diseminarea rezultatelor proiectului 11 . amplasate la intersecţia pistei cu drumurile de acces catre faleză. Amenajarea se va realiza cu echipamente de sport în aer liber. Fiecare alveola va fi dotată cu un rastel pentru parcarea bicicletelor.Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului 4 Obtinerea autorizatiilor necesare demarării proiectului 5. Definirea activităţilor proiectului 1. Pentru turişti cazaţi în alte zone s-au prevăzut 4 platforme de parcare de 80 de m² fiecare. În fiecare parcare se va amplasa o eco-toaleta la care va avea acces vehiculul de întreţinere. tunel din franghie. Lucrari de constructii montaj 8. datorită locaţiei parcărilor la intersecţii.-2 alveole pentru practicarea sporturilor în aer liber. în suprafaţă de 24 m² fiecare. executate din materiale reciclate şi deseuri de lemn: paralele. Punerea în functiune 9. turn cu franghie. etc. Instruirea echipei manageriale 6. Elaborare studiu de fezabilitate 2. 9.Organizarea procedurilor de achizitie publica 7. Elaborare proiect tehnic 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->