UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA Facultatea de Constructii Master IMPC

INGINERIA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

FLUXUL DE ORGANIZARE AL UNUI PROIECT

TOMA ADRIANA

1

............................................................................. Planificarea proiectului..................pag 7 4..........................................................................................pag 11 7.pag 5 3.............................................................................................pag 11 8.................................................pag 11 6..................................................pag 11 2 ............ Activităţile proiectului... Ciclul de viaţă al proiectului..........pag 3 2.................................................................................... Proiectul de investiţtie...........................................CUPRINS 1...................................................... Managerul de proiect.................................................. Stabilirea tipului de organizare a proiectului.pag 11 5.................. Programarea proiectului........................................... Descrierea temei proiectului.....

mijloace. organizat. care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile. nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse. Proiectul este un efort bine definit. diferite ca natură care. finalitate şi structură. temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. Managerul de proiect Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti. concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. 3. Proiectul de investiţtie Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială. consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc. Activităţile proiectului Transpunerea în practică a ideii de proiect este un proces complex compus din activitãţi şi sarcini ce se derulează pe un interval de timp relativ mare şi care se caracterizeazã prin urmãtoarele: 3 . Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. dar şi de alte tipuri de proiecte sunt: amploare.1. Un proiect pentru a fi aplicat necesită un ansamblu de acţiuni. Managerul de proiect trebuie sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata. pentru a fi puse în operă trebuie să se intreprindă acţiuni bine coordonate. nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil. Proiectul trebuie să aibă un scop bine definit şi cuantificat. 2. nu numai de activităţile curente. pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. Orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită. costurile si calitatea.

Managementul calităţii 15.a. Organizarea proiectului 6. de ordin calitativ sau cantitativ în execuţia sa se va reflecta prejudicierea sau compromiterea unor obiective ale proiectului. Există şi activităţi care nu consumă resurse. din punct de vedere tehnologic. Stabilirea sarcinilor 8. Managementul problemelor în 4 . Activităţile sunt consumatoare de resurse (materiale. umane. b. au un cost şi sunt disponibile într-un anumit interval şi într-o anumitã limitã. d. de timp) care. O suprapunere totală/parţialã este acceptată în anumite condiţii. Controlarea executării proiectului 10. Alocarea resurselor 5. acest lucru poate fii stabilit numai de specialişti avizaţi în tehnologia aplicatã. c. Achiziţionarea de resurse 7. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. Activităţile de management necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1. Orice activitate este legată de cel puţin o altã activitate printr-o relaţie de precedenţã care. Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. Conducerea activităţilor de proiect 9. Orice modificare. la rândul lor. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. Orice activitate are un început şi un sfârşit bine determinat – jaloane importante pentru gestionarul proiectului. Evaluarea şi controlul riscurilor 3. Estimarea resurselor 4. Analizarea rezultatelor 12. aratã cã aceasta nu poate sã înceapã dacã şi numai una dintre aceste lucrãri anterioare nu este terminatã. Fiecare activitate este identificabilă şi delimitabilă şi joacã un rol bine definit în viaţa proiectului.

Ciclul de viaţă al proiectului Durata de viaţă a unui proiect are două determinări: . d) . a) . b) .procesul de evaluare şi analiză a oportunităţii şi eficienţei proiectului fundamentează din punct de vedere economic decizia de investiţii . Pregătirea se realizează pe etape concretizate în documente specifice. oportunitatea şi eficienţa acţiunii. întreprinzător -beneficiarul de proiect. în elementele materiale ce formează structura viitoarei capacităţi de producţie sau de folosinţă ce constituie “produsul” proiectului. la definirea concepţiei tehnic-constructive şi funcţionale a proiectului. c) .etc. organe de sinteză.Formularea proiectului încheiată prin Studiul de Fezabilitate. când se fundamentează necesitatea. în cadrul unei documentaţii specifice. producător – furnizor de echipamente. constituie pasajul între ideie şi acţiune. sociale) este o componentă importantă a ciclului de viaţă al proiectului şi se numeşte perioada de viaţă utilă sau durata de exploatare economică. Ciclul de viaţă al proiectului se împarte în trei faze semnificative.gestiunea implementării proiectului respectiv: programarea. In această fază consumul de resurse este redus iar în proces sunt antrenaţi acei actori sau organisme care concură la fundamentarea şi adoptarea deciziei de a investi.Evaluarea proiectului încheiată prin Raport de Evaluare 2. Faza de realizare (implementarea proiectului)este perioada de timp în care resursele alocate sunt transformate. urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor. Faza de concepţie (de pregătire).Selecţia preliminară care se finalizează printr-un Studiu de Prefezabilitate. organe ale puterii publice locale şi/sau centrale. 1.4. proiectant. Se desfăşoară conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect şi acum creşte rolul actorilor intervenanţi ce concură la prin care se 5 . Este intervalul de timp în care se dezvoltă o ideie de proiect. Perioada pe care se obţin efectele scontate (economice.Identificarea şi definirea proiectului încheiată printr-un Studiu de Oportunitate.

Execuţia propiu-zisă a proiectului este faza cea mai importantă din punct de vedere al mobilizării resurselor investiţionale. Principalele etape ale acestei faze sunt: a) . b) . al corelării acţiunii actorilor şi coordonării lucrărilor.se procedează la un studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic. se elaborează graficele de execuţie a diferitelor activităţi. se stabilesc tehnologiile de lucru se alege amplasamentul. deci de rambursare a datoriilor. furnizori de echipamente. al consumului de resurse şi nu în ultimul rând. Dacă este depăşită înseamnă că proiectul a fost bine conceput.Negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii actori ce concură la execuţia proiectului: finanţatori (în cazul finanţării din surse externe). iar consumul de resurse investiţionale este maxim în raport cu celelate etape. al coordonării şi conlucrării activităţii actorilor pe şantier. etc. alţi prestatori de servicii. Faza de exploatare.Pregătirea tehnică şi tehnologică a proietcului . Finalizarea proiectului face trecerea de la faza de investiţie şi deci de consum de resurse. utilităţi.Punerea în funcţiune este o etapă cu un pregnant caracter tehnic. Raport de fezabilitate Studii preliminare Ideia de Proiect Dosar de concepţie Concepţie Decizia de a continua Dosar de realizare Definire Decizia de realizare Proces verbal de terminare a lucrărilor Execuţie proiectului Deschiderea lucrărilor Proces verbal de recepţie Punere în funcţiune 6 . c) . contul de rezerve completat. Este perioada de maxim interes pentru gestionarul de proiect. Finalizarea din punct de vedere financiar nu poate fi declarată decât după finalizarea tehnică şi sunt îndeplinite anumite condiţii: primele rate onorate.etc. dar şi pentru analistul evaluator prezintă interes din punct de vedere al mărimi sale. mai este numită în literatura de specialitate şi durata de viaţă utilă. la faza de exploatare. antreprenori. materiale. de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi. planificat şi executat. este perioada în care se obţin. rezultatele utile scontate. 3). eşalonat. şi se încheie cu transferul de proprietate către proprietarul proiectului şi implicit a riscurilor aferente. d) .transpunerea în practică a proiectului.

secţiile. Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general. Planificarea proiectului 7 . cum ar fi cea matriceală. de resurse umane. Aici linia de autoritate este verticală. financiari etc. Organizarea piramidală Organizarea piramidală este una formata dintr-un manager manager general. de marketing. managerilor de proiect li se dă o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii". B. rapoartele şi informaţiile mergand de jos in sus urcând prin filtrare. Deşi este afectată unitatea comenzii. Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi sefi: managerul lor ierarhic şi unul sau mai mulţi manageri de proiect. ce au în frunte manageri de producţie. din cauză că unii angajati trebuie să răspunda în faţa a mai mulţi superiori. Astfel se formeaza o piramidă ierarhică. A. acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte. 5. Ei sunt în continuare subordonaţi managementului superior. birourile etc. la nivelurile inferioare găsindu-se departamentele. delegându-li-se autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. însa nu sunt întotdeauna controlaţi şi au o autonomie de decizie mai mare decât a unui director de departament. În momentul în care se elaborează un proiect. Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală privind tipul de organizare pe care îl va folosi pentru realizarea proiectului. comenzile şi cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii de autoritate. Organizarea matriceală Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative. 6.Transfer în expl. şi au în subordinea lor alte persoane.

Planificarea determină ceea ce trebuie realizat.Rezultatele finite ale proiectului. . indică momentul de schimbare a unei faze. C.Organigrama generală a proiectului B. Specificatia Lucrarii poate cuprinde informatii referitoare la: . pentru a indeplini toate cerinţele pentru finalizarea proiectului în parametrii de timp. Jaloanele Proiectului Jaloanele proiectului sunt etapele principale după care se poate cuantifica evoluţia acestuia. Acestea sunt utilizate pentru om-ora. Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiţi banii alocaţi proiectului şi dacă sunt vizate nivelele corespunzătoare de performanţă.Obiective. 8 .Jaloanele proiectului D .Specificaţiile de proiect C . Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului: A . Specificaţia lucrarii Specificaţia lucrării conţine toate elementele necesare pentru ca echipa să înteleagă proiectul în ansamblul său.Specificaţia lucrării B . cost şi calitate impuşi.Etapa de planificare a proiectului este fundamentală pentru realizarea cu succes a acestuia. . de către cine.Bugetul proiectului A. fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului. până când şi cu ce. . .Bugetul general de proiect .Misiunea proiectului. echipament si materiale. Specificaţii de proiect Specificaţiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contribuţiile individuale la proiect. fie datorită reluării uneia sau mai multor faze precedente. Cel mai adesea.Rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de proiect.

iar activităţile prin săgeţi de la un eveniment la altul. săptamâni. luni. Evenimentul este definit ca fiind punctul de începere sau finalizare a unui grup de activităţi. Pentru a eficientiza procesul de programare. Programarea proiectului Pentru ca un proiect să se termine cu succes sunt necesare determinarea şi gestionarea de formă eficientă a diferitelor etape care îl compun. rezultatul să fie total satisfăcător pentru client. Bugetul proiectului Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect. este nevoie de programarea de reţea. O programare de retea defectuoasă ar conduce la pierderi de timp. Fiecare proiect este limitat de costuri.Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) .Cost . cerută pentru îndeplinirea activităţii. de timpul de realizare şi de calitatea dorită. au fost elaborate diverse tehnici de programare: . Activitatea este lucrarea cerută a fi executată de la un punct situat în timp la altul. Un număr scris deasupra unei activităţi reprezintă de obicei o valoare a timpului zile.Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) . Reţelele proiectului sunt compuse din evenimente şi activitati.D. 7.Timp Pentru asta e necesară utilizarea unor metode de gestionare a proiectelor care să ne ajute la planificarea etapelor acestuia în aşa fel încât. evenimentele sunt de regulă reprezentate prin cercuri. ţinând cont de limitările impuse. Pentru planificarea proiectului.Resursele umane şi materiale . nefolosirea resurselor şi nerealizarea proiectului în limita de timp alocată. Aceste trei obiective sunt interdependente şi ne obligă să optimizăm resursele disponibile: . Grafic.Diagrama Gantt 9 .

Pista pentru pietoni va avea o lungime de 4. pietoni. în apropierea punctului de frontiera. oferind astfel turistilor şi localnicilor o facilitate nouă de petrecere a timpului liber în mod activ şi sănatos. în suprafaţă de 24 m² fiecare. alveolele vor fi dotate şi cu câte un rastel de parcare a bicicletelor. zona faleza.50 m. skateboard-uri. făcând legatura între ieşirea din localitatea 2 Mai. fiind situată în zona de influenţă a oraşului Mangalia. Descrierea temei proiectului În cadrul planului de Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa. încadrată de benzi de siguranţă de 0. Între pista pentru biciclete şi cea pietonală se va realiza o bancheta de 0. racordându-se la DN 39. desfăşurându-se limitrof faţă de pista pentru biciclete.50 m lăţime. Pista comună pentru pietoni şi biciclete este compusă din două piste adiacente. s-au prevăzut următoarele facilităţi cu dotările adecvate: -3 alveole pentru odihnă (popasuri). pentru a se integra în sistemul de colectare selectivă a deşeurilor aflat în faza de implementare în comuna Limanu. Profilul transversal al pistei de biciclete are o lăţime de 2. Încadrarea pistei comune se va realiza cu borduri din beton prefabricate. până în zona în care aceasta din urmă se îndepărtează de faleza Mării Negre pentru a se racorda la DN 39. peisaje naturale de mare interes.117.20 m. Vama Veche. agricole şi de deservire cu precădere a litoralului turistic. 2 Mai şi Vama Veche. comuna Limanu este menţionată funcţie de rolul ca localitate rurală cu funcţiuni mixte. aşezate pe fundaţie din beton şi montate la nivel.8.0 m. Judeţul Constanţa cuprinde numeroase elemente valoroase de cadru natural: litoralul.100 m. O parte importantă a acestor elemente naturale sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Limanu. 2 mese şi câte trei coşuri de gunoi de culori diferite. patine cu rotile. lacurile litorale. Mai mult. 10 . De asemenea. În acest context s-a propus realizarea unei piste comune pentru pietoni si biciclete care să lege cele două localităţi turistice. ce vor fi mobilate cu câte trei bănci.50 m lăţime. una destinată bicicletelor. Lungimea pistei pentru biciclete este de 5. etc. În lungul pistei comune pentru pietoni şi biciclete se vor amplasa 31 de banci cu expunere spre mare. iar limitrof acesteia se va găsi o pista pentru pietoni. Pentru asigurarea scopului de petrecere a timpului liber şi turism activ. scaune cu rotile pentru persoane cu handicap. aceasta pista comună va realiza o nouă cale de acces între cele două localităţi. deschisă tuturor tipurilor de vehicule nemotorizate: biciclete. Pista pietonală are un profil transversal de 1.

Elaborare proiect tehnic 3.Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului 4 Obtinerea autorizatiilor necesare demarării proiectului 5. Pentru turişti cazaţi în alte zone s-au prevăzut 4 platforme de parcare de 80 de m² fiecare.Organizarea procedurilor de achizitie publica 7. tunel din franghie. executate din materiale reciclate şi deseuri de lemn: paralele. În fiecare parcare se va amplasa o eco-toaleta la care va avea acces vehiculul de întreţinere. etc. în suprafaţă de 24 m² fiecare. 9.-2 alveole pentru practicarea sporturilor în aer liber. Fiecare alveola va fi dotată cu un rastel pentru parcarea bicicletelor. amplasate la intersecţia pistei cu drumurile de acces catre faleză. Diseminarea rezultatelor proiectului 11 . Definirea activităţilor proiectului 1. Amenajarea se va realiza cu echipamente de sport în aer liber. Punerea în functiune 9. datorită locaţiei parcărilor la intersecţii. Instruirea echipei manageriale 6. Elaborare studiu de fezabilitate 2. Lucrari de constructii montaj 8. turn cu franghie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful