UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA Facultatea de Constructii Master IMPC

INGINERIA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

FLUXUL DE ORGANIZARE AL UNUI PROIECT

TOMA ADRIANA

1

..........................pag 3 2................................................................ Managerul de proiect....... Stabilirea tipului de organizare a proiectului.........pag 11 6.......... Ciclul de viaţă al proiectului................................................. Proiectul de investiţtie........................ Descrierea temei proiectului..............................................pag 5 3........pag 11 7...........................................pag 11 8..................pag 11 2 .....................................pag 7 4........................................................................................................................................................CUPRINS 1..............................................pag 11 5................................................. Activităţile proiectului........ Programarea proiectului...................................................................... Planificarea proiectului...................................

consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile. Managerul de proiect Managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti. Orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită. Activităţile proiectului Transpunerea în practică a ideii de proiect este un proces complex compus din activitãţi şi sarcini ce se derulează pe un interval de timp relativ mare şi care se caracterizeazã prin urmãtoarele: 3 .1. Un proiect pentru a fi aplicat necesită un ansamblu de acţiuni. pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. nu numai de activităţile curente. Managerul de proiect trebuie sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata. Proiectul trebuie să aibă un scop bine definit şi cuantificat. finalitate şi structură. temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. dar şi de alte tipuri de proiecte sunt: amploare. Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil. care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. costurile si calitatea. organizat. pentru a fi puse în operă trebuie să se intreprindă acţiuni bine coordonate. 3. Proiectul de investiţtie Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială. mijloace. 2. nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse. Proiectul este un efort bine definit. concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc. diferite ca natură care. nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul.

umane. Orice activitate este legată de cel puţin o altã activitate printr-o relaţie de precedenţã care. Orice modificare. Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. O suprapunere totală/parţialã este acceptată în anumite condiţii. Estimarea resurselor 4. Conducerea activităţilor de proiect 9. Organizarea proiectului 6. aratã cã aceasta nu poate sã înceapã dacã şi numai una dintre aceste lucrãri anterioare nu este terminatã. Achiziţionarea de resurse 7. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. acest lucru poate fii stabilit numai de specialişti avizaţi în tehnologia aplicatã. Stabilirea sarcinilor 8. c. Orice activitate are un început şi un sfârşit bine determinat – jaloane importante pentru gestionarul proiectului.a. de timp) care. Managementul problemelor în 4 . Evaluarea şi controlul riscurilor 3. Controlarea executării proiectului 10. Managementul calităţii 15. Există şi activităţi care nu consumă resurse. Activităţile sunt consumatoare de resurse (materiale. Activităţile de management necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1. din punct de vedere tehnologic. Analizarea rezultatelor 12. d. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. de ordin calitativ sau cantitativ în execuţia sa se va reflecta prejudicierea sau compromiterea unor obiective ale proiectului. au un cost şi sunt disponibile într-un anumit interval şi într-o anumitã limitã. la rândul lor. Fiecare activitate este identificabilă şi delimitabilă şi joacã un rol bine definit în viaţa proiectului. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. Alocarea resurselor 5. b.

proiectant. Este intervalul de timp în care se dezvoltă o ideie de proiect. în cadrul unei documentaţii specifice. urmărirea şi controlul execuţiei lucrărilor.4.Formularea proiectului încheiată prin Studiul de Fezabilitate. Se desfăşoară conform prescripţiilor din documentaţia tehnico-economică de proiect şi acum creşte rolul actorilor intervenanţi ce concură la prin care se 5 . Perioada pe care se obţin efectele scontate (economice. Pregătirea se realizează pe etape concretizate în documente specifice. producător – furnizor de echipamente.Identificarea şi definirea proiectului încheiată printr-un Studiu de Oportunitate. oportunitatea şi eficienţa acţiunii. Ciclul de viaţă al proiectului Durata de viaţă a unui proiect are două determinări: . 1. organe ale puterii publice locale şi/sau centrale. b) . Faza de realizare (implementarea proiectului)este perioada de timp în care resursele alocate sunt transformate. c) . d) . Faza de concepţie (de pregătire). întreprinzător -beneficiarul de proiect.Selecţia preliminară care se finalizează printr-un Studiu de Prefezabilitate. constituie pasajul între ideie şi acţiune.etc. în elementele materiale ce formează structura viitoarei capacităţi de producţie sau de folosinţă ce constituie “produsul” proiectului. Ciclul de viaţă al proiectului se împarte în trei faze semnificative. organe de sinteză.Evaluarea proiectului încheiată prin Raport de Evaluare 2. când se fundamentează necesitatea. In această fază consumul de resurse este redus iar în proces sunt antrenaţi acei actori sau organisme care concură la fundamentarea şi adoptarea deciziei de a investi. la definirea concepţiei tehnic-constructive şi funcţionale a proiectului. sociale) este o componentă importantă a ciclului de viaţă al proiectului şi se numeşte perioada de viaţă utilă sau durata de exploatare economică.gestiunea implementării proiectului respectiv: programarea.procesul de evaluare şi analiză a oportunităţii şi eficienţei proiectului fundamentează din punct de vedere economic decizia de investiţii . a) .

dar şi pentru analistul evaluator prezintă interes din punct de vedere al mărimi sale. furnizori de echipamente.Punerea în funcţiune este o etapă cu un pregnant caracter tehnic. la faza de exploatare. eşalonat. Raport de fezabilitate Studii preliminare Ideia de Proiect Dosar de concepţie Concepţie Decizia de a continua Dosar de realizare Definire Decizia de realizare Proces verbal de terminare a lucrărilor Execuţie proiectului Deschiderea lucrărilor Proces verbal de recepţie Punere în funcţiune 6 . mai este numită în literatura de specialitate şi durata de viaţă utilă. este perioada în care se obţin. deci de rambursare a datoriilor. Finalizarea proiectului face trecerea de la faza de investiţie şi deci de consum de resurse. materiale.etc. al coordonării şi conlucrării activităţii actorilor pe şantier. Principalele etape ale acestei faze sunt: a) . iar consumul de resurse investiţionale este maxim în raport cu celelate etape. Faza de exploatare. utilităţi.se procedează la un studiu detaliat al problemelor de ordin tehnic. planificat şi executat. Finalizarea din punct de vedere financiar nu poate fi declarată decât după finalizarea tehnică şi sunt îndeplinite anumite condiţii: primele rate onorate. şi se încheie cu transferul de proprietate către proprietarul proiectului şi implicit a riscurilor aferente. de calitatea căreia depinde eficienţa în exploatare a noilor capacităţi. antreprenori. se elaborează graficele de execuţie a diferitelor activităţi. se stabilesc tehnologiile de lucru se alege amplasamentul. al consumului de resurse şi nu în ultimul rând. c) . contul de rezerve completat. alţi prestatori de servicii. Este perioada de maxim interes pentru gestionarul de proiect.Execuţia propiu-zisă a proiectului este faza cea mai importantă din punct de vedere al mobilizării resurselor investiţionale. al corelării acţiunii actorilor şi coordonării lucrărilor. d) . rezultatele utile scontate.Negocierea şi încheierea contractelor cu diverşii actori ce concură la execuţia proiectului: finanţatori (în cazul finanţării din surse externe).transpunerea în practică a proiectului. etc. 3). b) .Pregătirea tehnică şi tehnologică a proietcului . Dacă este depăşită înseamnă că proiectul a fost bine conceput.

Aici linia de autoritate este verticală. de resurse umane. cum ar fi cea matriceală. B. Ei sunt în continuare subordonaţi managementului superior. Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie să ia încă de la început o decizie fundamentală privind tipul de organizare pe care îl va folosi pentru realizarea proiectului. În momentul în care se elaborează un proiect. Astfel se formeaza o piramidă ierarhică. secţiile.Transfer în expl. Managerii departamentali sunt în subordinea managerului general. Deşi este afectată unitatea comenzii. 6. Organizarea matriceală Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative. şi au în subordinea lor alte persoane. acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte. delegându-li-se autoritatea necesară pentru a realiza proiectul. la nivelurile inferioare găsindu-se departamentele. din cauză că unii angajati trebuie să răspunda în faţa a mai mulţi superiori. Acest tip de organizare face ca specialiştii să raspundă în faţa a doi sefi: managerul lor ierarhic şi unul sau mai mulţi manageri de proiect. managerilor de proiect li se dă o anumită autonomie de la modul obişnuit de "lanţ al comenzii". A. Organizarea piramidală Organizarea piramidală este una formata dintr-un manager manager general. 5. financiari etc. ce au în frunte manageri de producţie. însa nu sunt întotdeauna controlaţi şi au o autonomie de decizie mai mare decât a unui director de departament. comenzile şi cererea de informaţii merg în jos pe aceste linii de autoritate. rapoartele şi informaţiile mergand de jos in sus urcând prin filtrare. birourile etc. Planificarea proiectului 7 . de marketing.

C. 8 . .Specificaţiile de proiect C . Jaloanele Proiectului Jaloanele proiectului sunt etapele principale după care se poate cuantifica evoluţia acestuia. Specificaţia lucrarii Specificaţia lucrării conţine toate elementele necesare pentru ca echipa să înteleagă proiectul în ansamblul său. . Acestea sunt utilizate pentru om-ora. Specificatia Lucrarii poate cuprinde informatii referitoare la: .Bugetul proiectului A. echipament si materiale. cost şi calitate impuşi. .Rolurile şi responsabilităţile fiecărui membru al echipei de proiect.Rezultatele finite ale proiectului. fie datorită reluării uneia sau mai multor faze precedente.Organigrama generală a proiectului B.Specificaţia lucrării B . Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiţi banii alocaţi proiectului şi dacă sunt vizate nivelele corespunzătoare de performanţă. pentru a indeplini toate cerinţele pentru finalizarea proiectului în parametrii de timp.Bugetul general de proiect . Specificaţii de proiect Specificaţiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contribuţiile individuale la proiect. Planificarea determină ceea ce trebuie realizat.Misiunea proiectului.Obiective. de către cine. . până când şi cu ce. fie ca urmare a demarării unei noi faze sau a încheierii proiectului. Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului: A .Jaloanele proiectului D .Etapa de planificare a proiectului este fundamentală pentru realizarea cu succes a acestuia. indică momentul de schimbare a unei faze. Cel mai adesea.

este nevoie de programarea de reţea. Programarea proiectului Pentru ca un proiect să se termine cu succes sunt necesare determinarea şi gestionarea de formă eficientă a diferitelor etape care îl compun.D. Un număr scris deasupra unei activităţi reprezintă de obicei o valoare a timpului zile. săptamâni. nefolosirea resurselor şi nerealizarea proiectului în limita de timp alocată. Reţelele proiectului sunt compuse din evenimente şi activitati. Evenimentul este definit ca fiind punctul de începere sau finalizare a unui grup de activităţi.Resursele umane şi materiale . Pentru a eficientiza procesul de programare. au fost elaborate diverse tehnici de programare: .Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) . Activitatea este lucrarea cerută a fi executată de la un punct situat în timp la altul. luni. rezultatul să fie total satisfăcător pentru client. Aceste trei obiective sunt interdependente şi ne obligă să optimizăm resursele disponibile: . evenimentele sunt de regulă reprezentate prin cercuri. cerută pentru îndeplinirea activităţii.Cost . iar activităţile prin săgeţi de la un eveniment la altul.Diagrama Gantt 9 . O programare de retea defectuoasă ar conduce la pierderi de timp. Grafic. Fiecare proiect este limitat de costuri. ţinând cont de limitările impuse. Pentru planificarea proiectului.Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) . Bugetul proiectului Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect. 7. de timpul de realizare şi de calitatea dorită.Timp Pentru asta e necesară utilizarea unor metode de gestionare a proiectelor care să ne ajute la planificarea etapelor acestuia în aşa fel încât.

peisaje naturale de mare interes.100 m. alveolele vor fi dotate şi cu câte un rastel de parcare a bicicletelor. în apropierea punctului de frontiera. s-au prevăzut următoarele facilităţi cu dotările adecvate: -3 alveole pentru odihnă (popasuri). Vama Veche. oferind astfel turistilor şi localnicilor o facilitate nouă de petrecere a timpului liber în mod activ şi sănatos. 2 mese şi câte trei coşuri de gunoi de culori diferite. În lungul pistei comune pentru pietoni şi biciclete se vor amplasa 31 de banci cu expunere spre mare. skateboard-uri. Pista pentru pietoni va avea o lungime de 4. Pentru asigurarea scopului de petrecere a timpului liber şi turism activ. Descrierea temei proiectului În cadrul planului de Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa. fiind situată în zona de influenţă a oraşului Mangalia. iar limitrof acesteia se va găsi o pista pentru pietoni. patine cu rotile. deschisă tuturor tipurilor de vehicule nemotorizate: biciclete.0 m. Mai mult. 10 . Între pista pentru biciclete şi cea pietonală se va realiza o bancheta de 0. pietoni. 2 Mai şi Vama Veche. O parte importantă a acestor elemente naturale sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Limanu. lacurile litorale. comuna Limanu este menţionată funcţie de rolul ca localitate rurală cu funcţiuni mixte.20 m. până în zona în care aceasta din urmă se îndepărtează de faleza Mării Negre pentru a se racorda la DN 39. făcând legatura între ieşirea din localitatea 2 Mai. Lungimea pistei pentru biciclete este de 5. etc. una destinată bicicletelor. Încadrarea pistei comune se va realiza cu borduri din beton prefabricate. În acest context s-a propus realizarea unei piste comune pentru pietoni si biciclete care să lege cele două localităţi turistice. încadrată de benzi de siguranţă de 0. Pista comună pentru pietoni şi biciclete este compusă din două piste adiacente.50 m lăţime. desfăşurându-se limitrof faţă de pista pentru biciclete. Judeţul Constanţa cuprinde numeroase elemente valoroase de cadru natural: litoralul. racordându-se la DN 39. agricole şi de deservire cu precădere a litoralului turistic. scaune cu rotile pentru persoane cu handicap.8. De asemenea. pentru a se integra în sistemul de colectare selectivă a deşeurilor aflat în faza de implementare în comuna Limanu. în suprafaţă de 24 m² fiecare. aceasta pista comună va realiza o nouă cale de acces între cele două localităţi. zona faleza.50 m lăţime.117. ce vor fi mobilate cu câte trei bănci. Profilul transversal al pistei de biciclete are o lăţime de 2.50 m. Pista pietonală are un profil transversal de 1. aşezate pe fundaţie din beton şi montate la nivel.

executate din materiale reciclate şi deseuri de lemn: paralele. Lucrari de constructii montaj 8. Elaborare studiu de fezabilitate 2. etc. Fiecare alveola va fi dotată cu un rastel pentru parcarea bicicletelor.-2 alveole pentru practicarea sporturilor în aer liber. Definirea activităţilor proiectului 1.Obtinerea finantarii pentru realizarea proiectului 4 Obtinerea autorizatiilor necesare demarării proiectului 5. 9. datorită locaţiei parcărilor la intersecţii. în suprafaţă de 24 m² fiecare. În fiecare parcare se va amplasa o eco-toaleta la care va avea acces vehiculul de întreţinere. Instruirea echipei manageriale 6. amplasate la intersecţia pistei cu drumurile de acces catre faleză.Organizarea procedurilor de achizitie publica 7. turn cu franghie. Punerea în functiune 9. Diseminarea rezultatelor proiectului 11 . Elaborare proiect tehnic 3. tunel din franghie. Amenajarea se va realiza cu echipamente de sport în aer liber. Pentru turişti cazaţi în alte zone s-au prevăzut 4 platforme de parcare de 80 de m² fiecare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful