Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

Denumire post in cadrul proiectului Equalificare ID proiect 55896 Corespondent in COR Departament Rol (Obiectivul postului) Descrierea atributiilor principale Cunostinte necesare
COD C.O.R. 241205 Formator MANAGEMENT PROIECT

LECTOR (FORMATOR)

Sediul

PIMM CONSTANTA

Oferirea de servicii de training la cele mai inalte standarde in vederea dezvoltrii cursantilor Instruirea cursantilor n vederea dobndirii cunotinelor, abilittilor, atitudinii si comportamentelor necesare in activitatea lor curent. - cunotine de psihologie i pedagogie; - abiliti de negociere, comunicare, coordonare i planificare; - raionament logic, capacitate de analiz i de sintez; - obiectivitate, atitudine profesionist; - corectitudine, receptivitate, orientare ctre nou, flexibilitate i creativitate; - echilibru emoional, constant in atitudini i manifestri; - atitudine pozitiv i abiliti de a se mobiliza i de a-i mobiliza pe alii. Cunostinte specifice implementarii proiectelor cu finantare europeana: - cunoaterea prevederilor i a reglementrilor generale privind Programul Operaional Sectorial Resurse Umane (POSDRU); - cunoasterea conditiilor generale si a celor specifice din Ghidul Solicitantului corespunzator cererii de propuneri de proiecte nr. 80: Calificarea o sansa pentru viitor; - cunoaterea parametrilor tehnici specifici proiectului (obiective, activiti, rezultate, indicatori etc.). a. Privind relaiile interpersonale / comunicarea - Rspunde de corectitudinea informaiilor furnizate pe durata trainingurilor. - Are o atitudine politicoas fa persoanele care participa la instruire. b. Fa de echipamentul din dotare - Rspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea instrumentelor i a aparaturii din dotarea departamentului. - Rspunde de informarea imediat a persoanelor responsabile privind orice defeciune n funcionare a echipamentului cu care ii desfoar activitatea. c. n raport cu obiectivele postului - Rspunde de calitatea serviciilor de training furnizate. - Rspunde de corectitudinea i veridicitatea rapoartelor de training i a evalurilor cursanilor. d. Privind securitatea i sntatea muncii - Respect i aplic normele de Securitate i Sntate in Munc, precum i normele PSI. Respecta intocmai programa de pregatire transmisa de partenerul principal - Studiaza modulele de curs intocmite si transmise de partenerul principal si respecta metodologia acestora in procesul de predare al

Activitati

Responsabilitati

Sarcini

cursurilor Poate elabora alte materiale de training, studiile de caz, role-play etc ajutatoare in procesul de training. Susine efectiv programe de training, in acord cu necesitile i obiectivele proiectului. Realizeaz feedback / evaluare cursanti . Elaboreaz propuneri pentru alte nevoi identificate in timpul trainingului i face propuneri de dezvoltare. Completeaza catalogul participantilor la instruire cu rezultatele evaluarilor periodice si cu prezenta acestora.

Conditii de munca

1. Tip de angajament: Programul de lucru in functie de timeingul cursurilor

2. Condiii materiale ale muncii: - instrumente specifice activitatii: laptop, imprimanta, fax, telefon mobil
videoproiector, tabla magnetica;

- main de serviciu/decontare cost transport pentru deplasari in tara/


strainatate

Integrarea postului in organigrama proiectului Equalificare

1. Poziia postului n organigram: - nivel ierarhic 3: nivel de suport executiv - nivelul imediat superior: nivelul de decizie 2. Subordonari - este subordonat managerului de proiect si responsabilului tehnic de - implementare; 3. Relatii - ierarhice: managerului de proiect si responsabilul tehnic de implementare - functionale de colaborare: partenerul principal, responsabilii de implementare de la nivel local, precum si asistent manager

Cerinte minime

1. Pregatirea necesara postului de munca:


Studii: Studii superioare, preferabil in tiine socio-umane Specializari: Atestat de formator. Altele: cunostinte de operare pe calculator

2. Conditiile postului
Conditii fizice ale muncii: munca de birou (inclusiv in regim de birou virtual) si mai putin munca de teren pentru activitati precum: culegere de informatii, monitorizare). Natura muncii: individuala si de grup. Deplasari: local si international la sediile partenerilor

Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca si a fost intocmit in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul sau de personal si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca al Mun./Jud. Constanta Aprobat, Director Titular de post

Data

Data