Sunteți pe pagina 1din 3

Management Curs 3 Previziunea

Decizia de Management Tipurile de decizie Realizarea obiectivelor unei organizatii nu se face in mod automat, fiind necesara deafasurarea unei activitati care trebuie adaptata permanent la context, la conditiile mediului in care se desfasoara. Acest lucru se face de catre manageri. Managerii trebuie sa ia in mermanenta decizii, care se inlantuiesc, sunt succesive. Decizia nu este specifica numai functiei de previziune. Ea se regaseste in toate functiile managementului. Decizia manageriala reprezinta alegerea unui curs de actiune pentru indeplinirea unui obiectiv, si are influenta (implicatii) asupra a cel putin inca o persoana. In cadrul organizatiei, sistemul decizional indeplineste urmatoarele functii: - directionarea dezvoltarii de ansamblu a organizatiei si a componentelor sale; - declansarea actiunilor personalului; - armonizarea activitatilor acestora. Decizia manageriala spre deosebire de decizia personala, implica cel putin 2 persoane, managerul si una sau mai multe persoane conduse, si in al doilea rand, decizia manageriala are influente directe la nivelul grupului, afectand starea, comportamentul, etc. si determina efecte directe sau propagate economice, tehnice, umane, educationale cel putin la nivelul unui compartiment al unei organizatii. Decizia poate fi: - act decizional se ia adeseori, nu necesita influente deosebite, variantele sunt putine si cunoscute, si se ia intr-un timp foarte scurt; - proces decizional se ia in cazuri mai complexe, in care sunt mai multe variante, necesita timp de gandire mai mult, consultarea unor persoane si parcurgerea unor etape. Procesul decizional priveste activitatile complexe ale organizatiei. Elementele componente ale situatiilor decizionale sunt: - decidentul poate fi un manager sau o organizatie manageriala care adopta decizia intr-o anumita situatie, in firtutea sarcinilor, responsabilitatilor pe care le are; - mediul ambiant cuprinde totalitatea elementelor endogene sau exogene organizatiei, care alcatuiesc situatia decizionala si care exercita influente directe sau indirecte asupra deciziei. Compexitatea activitatilor, a situatiilor decizionale actioneaza intr-un anumit sens, si pe de alta parte, cresterea nivelului de pregatire al managementului, reforma economica, informatizarea activitatilor, actiuneaza in sens favorabil; - factorii primari ai deciziei de management intra in interdependenta in procesul decizional, proces care se desfasoara in urmatoarele situatii:

o situatie de certitudine cand exista maximul de premize faborabile si probabilitati de realizare a obiectivelor urmate, se cunosc factorii de influenta, evolutia lor, etc. o situatie de incertitudine cand obiectivul este posibul de realizat dar exista dubii privind modul in care trebuie procedat; o situatie de risc cand exista o mare nesiguranta in privinta modalitatilor ce pot fi urmate. Procesul de management capata importanta mare in ultimele doua situatii, cand decizia se ia in timp scurt, trebuie gasite modalitati adecvate pentru realizarea obiectivelor sau micsorarea impactului lor asupra activitatilor. Deciziile sunt: 1. dupa orizontul de timp: a. strategice vizeaza orizonturi mari de timp (2,3,4 ani), se refera la probleme majore ale organizatiei si influenteaza intreaga activitate a acesteia; b. tactice operationalizeaza pe cele strategice, privesc un orizont de timp mai scurt (1 an), detaliaza mai mult decizia strategica, cuprind termene, responsabilitati concrete; c. curente adoptate cu o frecventa mai mate pe un interval de timp redus si privesc o sfera de activitate restransa. 2. dupa numarul de persoane care fundamenteaza deciziile: - unipersonale; - de grup. 3. dupa periodicitatea adoptarii: - unice; - periodice; - aleatorii. 4. dupa numarul de criterii decizionale ce stau la baza fundamentarii: - unicriteriale; - multicriteriale. Decizia trebuie sa indeplineasca conditile: sa fie fundamentale stiintific adoptate pe baza unui instrumentaj stiintific, folosind sistemul informational; sa fie imputernicita luata de managerul in al carei sarcini este inscrisa, si el trebuie sa aiba calitatile si cunostintele necesare pentru fundamentarea deciziei; sa fie clara, concisa si necontradictorie; sa fie oportuna sa se incadreze in perioada optima; sa fie eficienta sa se obtina maximul de efecte; sa fie complecta. Etapele procesului decizional 1. Identificarea crtiteriilor si obiectivelor decizionale

Pot avea mai multe niveluri, pot fi dependente unele de altele sau independente. 2. Identificarea problemei decizionale In aceasta etapa trebuie sa se indentifice situatia decizionala. Se folosesc metode specifice de manangement, sau imprumutate, se constata. Este necesara o cunoastere foarte buna a problemei decizionale, o intelegem in toate amanuntele, perceperea realista a tuturor aspectelor. 3. Stabilirea variantelor decizionale posibile Se alcatuiesc mai multe variante de decizie, cu toate implicatiile lor pozitive si negative, fiecare analizata amanuntit, pentru a se putea lua o decizie finala in cunostinta de cauza. Pot participa mai multe persoane, se pot folosi metode de stimulare a creativitatii; Tehnica Delphi, Philip 66, etc. 4. Alegerea variantei optime Se alege o varianta care corespunde cel mai bine criteriilor folosite. Aceasta etapa este cunoscuta ca decizia propriuzisa. 5. Aplicarea deciziei Se redacteaza si se transmite celor carora li se adreseaza. Decidentul are rol deosbit pentru motivarea deciziei luate, astfel incat sa fie inteleasa de salariati, de acest lucru depinzand eficacitatea aplicarii deciziei 6. evaluarea rezultatelor se compara rezultatele obtinute cu obectivele propuse, se depisteaza abaterile si cauzele, astfel incat pe viitor acestea sa fie unitare.

S-ar putea să vă placă și