P. 1
Modul 8 School Development

Modul 8 School Development

|Views: 707|Likes:
Published by esanunicu

More info:

Published by: esanunicu on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • 8. Introducere
 • 8.1. TIC în procesul de predare-învăţare
 • 8.1.1. Dinamizarea procesului de predare cu ajutorul TIC
 • 8.1.2. TIC şi curriculum
 • 8.1.3. Cunoaşterea colaborativă prin intermediul TIC
 • 8.2. TIC în procesul de studiu
 • 8.2.1. Biblioteca şcolii
 • 8.2.2. Studiu extra-curicular
 • 8.3. TIC în procesul de evaluare
 • 8.4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC
 • 8.4.1. Website-ul şcolii
 • 8.4.2. Forum-ul
 • 8.4.3. Blog-ul
 • 8.5. TIC în contextul administrativ
 • 8.5.1. Instrumente TIC pentru un management performant al şcolii
 • 8.5.2. TIC şi dezvoltarea şcolii prin programe de finanţare
 • 8.5.3. Securitatea informaţiilor în mediul educaţional
 • 8.6. Aspecte etice în utilizarea TIC în scop educaţional
 • 8.6.1. În evaluare
 • 8.6.2. În managementul şcolii
 • 8.7. ANEXA 1. Resurse on-line pentru profesori şi elevi
 • 8.8. ANEXA 2. Termeni specifici pentru eEducaţie
 • 8.9. ANEXA 3. Programe de formare continuă pentru cadrele didactice
 • 8.10. ANEXA 4. Programe de finanţare pentru şcoli
 • 8.10.1. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII
 • 8.10.2. PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL
 • 8.10.3. PROIECTUL “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”
 • 8.10.4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA 3.4
 • 8.10.5. ALTE PROGRAME SAU MODALITĂŢI DE FINANŢARE
 • 8.10.6. PROIECTE DE SUCCES
 • 8.10.7. ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

MODULUL 8
„APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ”

CURSUL
„UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL; APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI”

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 1

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Obiectivele acestui modul sunt:
 Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de predare-învăţare
Rolul TIC în dinamizarea procesului de predare

Rolul TIC în structurarea curricumului unei discipline. Rolul instrumentelor colaborative Exemple  Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de studiu: Biblioteca electronică Studiu extra-curicular folosind instrumente TIC Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de evaluare Instrumente şi exemple Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în comunicare Instrumente şi exemple Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în administrarea şi dezvoltarea şcolii Securitatea informaţiilor Exemple, recomandări Cunoaşterea aspectelor etice ale utilizării TIC în scop educaţional

 

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 2

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Cuprins
8. INTRODUCERE ............................................................................................................... 4

8.1. TIC în procesul de predare-învăţare ...................................................................................................................... 5 8.1.1. Dinamizarea procesului de predare cu ajutorul TIC ......................................................................................... 7 8.1.2. TIC şi curriculum ............................................................................................................................................ 17 8.1.3. Cunoaşterea colaborativă prin intermediul TIC .............................................................................................. 19 8.2. TIC în procesul de studiu ...................................................................................................................................... 31 8.2.1. Biblioteca şcolii .............................................................................................................................................. 33 8.2.2. Studiu extra-curricular .................................................................................................................................... 34 8.3. TIC în procesul de evaluare .................................................................................................................................. 40

8.4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC .................................................................................................... 52 8.4.1. Website-ul şcolii ............................................................................................................................................. 53 8.4.2. Forum-ul ......................................................................................................................................................... 62 8.4.3. Blog-ul ............................................................................................................................................................ 65 8.5. TIC în contextul administrativ .............................................................................................................................. 68 8.5.1. Instrumente TIC pentru un management performant al şcolii ........................................................................ 68 8.5.2. TIC şi dezvoltarea şcolii prin programe de finanţare ...................................................................................... 73 8.5.3. Securitatea informaţiilor în mediul educaţional .............................................................................................. 75 8.6. Aspecte etice în utilizarea TIC în scop educaţional ............................................................................................. 77 8.6.1. În evaluare ...................................................................................................................................................... 77 8.6.2. În managementul şcolii ................................................................................................................................... 78 8.7. 8.8. 8.9. ANEXA 1. Resurse on-line pentru profesori şi elevi ........................................................................................... 79 ANEXA 2. Termeni specifici pentru eEducaţie ................................................................................................... 84 ANEXA 3. Programe de formare continuă pentru cadrele didactice ................................................................ 88

8.10. ANEXA 4. Programe de finanţare pentru şcoli ................................................................................................... 93 8.10.1. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII ................................................................ 93 8.10.2. PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL .................................................................................. 97 8.10.3. PROIECTUL “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE” ...................................................................... 98 8.10.4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA 3.4 ........................................................................... 100 8.10.5. ALTE PROGRAME SAU MODALITĂŢI DE FINANŢARE .................................................................... 101 8.10.6. PROIECTE DE SUCCES ............................................................................................................................. 103 8.10.7. ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR ............................................................................ 106

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 3

pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea resurselor necesare. propunându-şi să determine la nivelul cadrelor didactice. la apariţia unor noi meserii. cum ar fi asigurarea calităţii în educaţie. învăţarea pe parcursul întregii vieţi. dintr-o perspectivă nouă. Ca atare. Acest lucru presupune faptul că ideile pe care le veţi dezvolta în timpul trainingului să fie transpuse foarte uşor în lumea reală înspre folosul dumneavoastră. Internetul şi TIC în genere elimină orice diferenţă între zonele urbane şi cele rurale. aceste trei direcţii au fost detaliate şi completate. ci drept părţi componente esenţiale ale procesului educaţional. a impus utilizarea tehnologiei ca punct de referinţă al schimbărilor de fond în sistemele de învăţământ. ci şi una din punct de vedere economic întrucât cei care beneficiaseră de pe urma lor priveau lucrurile obişnuite. între comunităţile mai puţin dezvoltate şi cele hiper-dezvoltate. educaţia au reprezentat din totdeauna motorul progresului societăţii. Societatea informaţională. Ulterior. psihologică şi pedagogică. importanţă recunoscută atât la nivel economic. 4 . să ştiţi ce competenţe v-ar mai fi necesare şi cum să le obţineţi. iar premisele se modifică sensibil. în secolul al XX-lea. explicaţia cadrului şi exemplele – cu cea practică – aplicaţii directe. şcolile au contribuit enorm la creşterea calităţii vieţii. Acum. Introducere Şcoala. al elevilor şi al adulţilor din comunitatea din care faceţi parte. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. o schimbare de percepţie menită să readucă şcoala în centrul procesului de dezvoltare a societăţii. spre formarea de competenţe transferabile şi construirea de structuri şi operaţii mentale. dezvoltarea TIC constituie un element definitoriu al societăţii. iar provocările s-au conturat. pe trei direcţii majore: dotarea şcolilor. la început. procesul educaţional însuşi beneficiază de pe urma introducerii noilor tehnologii în şcoală. Mai târziu. iar educaţia are o importanţă deosebită în valorificarea noilor tehnologii. autorităţilor locale şi la nivelul tuturor celor care văd un interes în educaţie. Pe de altă parte. care le permitea să imagineze şi să dezvolte instrumente noi pentru nevoile lor. de zi cu zi. nucleul acestui curs îl reprezintă modelul de şcoală care utilizează într-o măsură maximală tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. bazată pe cunoaştere. la început de secol XXI. prin prisma necesităţii de fundamentare teoretică. datorită faptului că învăţământul devenise de masă. între regiunile izolate şi cele industrializate. La finele secolului al XII-lea – începutul secolului al XIII-lea. Materialul de faţă a fost dezvoltat exact în această direcţie. spre o regândire a strategiilor de predare-învăţare şi a sistemului de educaţie în sine. dar şi la nivel politic. dumneavoastră să vă definiţi propriile linii de dezvoltare. la inovaţii în domenii din ce în ce mai diverse. Cursul îmbină partea teoretică – prezentarea conceptelor de bază. nu doar ca simple instrumente. profesionalizarea cadrelor didactice. conjugându-se cu alte direcţii prioritare.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. apariţia universităţilor în spaţiul cultural occidental a însemnat nu doar o evoluţie la nivel intelectual. el îşi propune să ofere puncte de reper pentru ca ulterior. Din acest motiv. Totodată. acum se vorbeşte tot mai mult de o accelerare a procesului.

atât software cât şi hardware (de exemplu. creşte receptivitatea lor precum şi interactivitatea. tablele inteligente – smartboard – care îndeplinesc atât funcţia de video proiector.  să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor. cât şi pe cea de tablă normală. pe reţinerea de informaţii şi formarea de competenţe. Accentul se mută pe receptivitate şi interactivitate din partea elevului. folosind un software educaţional specializat şi o conexiune la Internet pentru a accesa materiale audio-video. adică de pe reţinerea de informaţii. Însă pentru aceasta. Studiile realizate în ultimii ani în diverse ţări au arătat că introducerea TIC în şcoală. În al doilea rând.com/watch?v=Op8yZYxNGc&feature=related. dacă în sistemul clasic.1. Există o serie întreagă de tehnologii. majoritatea profesorilor din învăţământul preuniversitar care folosesc în acest fel TIC apelează în cele mai multe cazuri la prezentări în PowerPoint şi într-o măsură mult mai mică la software educaţional. Însă TIC nu se reduce doar la atât. fiecare elev poate asculta şi răspunde la exerciţii ca şi cum ar fi câte un profesor pentru fiecare elev în parte. ştirile ori desenele animate într-o limbă străină. le poate induce mult mai simplu noţiunile de gramatică. profesorul trebuie să înţeleagă că nu doar cărţile oferă cunoaştere. 5 . în procesele educaţionale în ansamblul lor. Din acest motiv. la clasă şi în afara ei.youtube.com/watch?v=17zF_pt-Aeg).youtube. La fel de important este şi faptul că TIC facilitează procesul de învăţare încă din clasă. De exemplu. dacă anumiţi elevi trebuie să înveţe limba engleză. De exemplu. Dacă în sistemul clasic elevul asculta lecţia şi era învăţat să ia notiţe. utilizând TIC în predare se formează atenţia audio-vizuală. un profesor de engleză avea posibilitatea de a conversa în limba predată doar cu maximum 10 elevi în decursul unei ore de curs. acest lucru se datorează faptului că TIC se adaptează nevoilor de învăţare ale elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor. elevii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. putând fi utilizate fără a mai fi nevoie să ştergeţi ceea ce aţi scris şi putând chiar să salvaţi pe un calculator tot ceea aţi lucrat la clasă). Un alt avantaj important adus de introducerea TIC în educaţie este acela că profesorul ajunge la fiecare elev. folosind un software specializat şi calculatoare dotate cu căşti şi microfon. Elevul va fi mai activ în cadrul lecţiilor. contribuie într-o măsură foarte mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. În primul rând.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. ca în exemplul amintit. utilizarea TIC în procesele de predare-învăţare face ca elevii să fie mai atenţi la ceea ce se predă.  să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe  să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale În România anului 2009 se poate constata foarte uşor că există o reticenţă faţă de regândirea procesului de predare-învăţare astfel încât tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor să fie parte din acest proces şi nu doar simple instrumente de lucru. punând mai multe întrebări cu privire la fenomenele explicate. Este o foarte mare diferenţă între explicarea în sistemul clasic a gravitaţiei şi explicarea însoţită de un suport video în care sunt ilustrate efectele gravitaţiei (http://www. profesorul le poate forma mult mai uşor „urechea‟ pentru acea limbă. http://www. ci şi materialele documentare. care vin în întâmpinarea profesorului şi-l ajută să lucreze cu elevii. TIC în procesul de predare-învăţare TIC te ajută …  să facilitezi şi să dinamizezi procesul de predare-învăţare  să creşti atractivitatea pentru materia predată.

ci el îşi mută focalizarea de pe profesor şi transferul de informaţie pe elev. ci şi acasă. ci modul cum e structurată ea. să inoveze cu ajutorul lor. în faţa televizorului. Acest deziderat al centrării pe elev se datorează şi exploziei informaţionale care a început în secolul trecut. va fi stimulată memoria de lungă durată şi nu cea de scurtă durată. îi oferă repere şi îl antrenează în procesul de predare-învăţare. lecturând o revistă sau un ziar. nu trebuie uitat nici faptul că folosind TIC cât mai mult la clasă.  Educaţia centrată pe elev înseamnă să ţii seama de ritmul propriu de învăţare al elevului. atât elevul. iar creierul înmagazinează informaţia de la prima sau a doua vizualizare. profesorul nu mai este un educator. Pe de altă parte. de a prezenta (în locul clasicului mod de a preda prin lectura unor notiţe ori de a asculta dacă elevul reproduce lecţia bine). Ca atare. învăţare.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere reţinând mult mai uşor informaţiile noi pentru că le asociază unor imagini. să genereze noi idei. competenţe şi atitudini. De fapt. De fapt. şi se adaugă lor un proces nou. procesul educaţional nu se mai petrece de dragul lui însuşi. cum ajunge un elev să-şi structureze cunoştinţele de care are nevoie. La toate aceste avantaje se adaugă acela că elevului i se stimulează creativitatea. În acest nou context. să-l înveţi să înveţe. să-l cooptezi în procesul de predare-învăţare. de a elabora proiecte pentru lecţii şi a colabora cu colegii. pe ajutarea acestuia să înveţe cum să înveţe. procesul care se întâmplă este invers: elevul nu mai are nevoie să scrie nimic. pe complexul de cunoştinţe şi înţelegere. În felul acesta. evaluare sunt concepute ca separate la aceea în care cele trei sunt integrate într-un tot unitar. el nu trebuie decât să fie atent. şi anume cel de studiu (elevul învaţă nu doar la şcoală. Iar profesorul este în acest context un facilitator al cunoaşterii. Prin urmare. ci un manager şi un facilitator al învăţării. mintea lui va fi antrenată să folosească acele cunoştinţe în situaţii noi. la calculator. ci ea intervine pe tot parcursul acestui proces cu scopul de a gestiona procesul de predare-învăţare. Asociind cunoştinţele dobândite în noul model educaţional cu imagini şi sunete. ascultând un post de radio on-line sau folosind un forum pentru a afla date despre o temă de interes personal). profesorul devine managerul procesului de predare-învăţare. Nu e deloc de neglijat acest lucru ţinând seama de faptul că majoritatea elevilor sunt învăţaţi în România să scrie de foarte multe ori pentru a reţine ceva. adică să-şi construiască singur cunoaşterea. Predare Învăţare Evaluare Studiu Evaluarea nu mai este faza finală a unui proces educaţional. 6 . Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. ceea ce propun specialiştii în metodică şi pedagogie modernă este să se treacă de la viziunea în care procesele de predare. Activitatea profesorului se centrează pe elev. dezvoltă abilităţi complementare cum ar fi cele de utilizare a calculatorului şi a noilor tehnologii informaţionale. nu informaţia este problema. cât şi profesorul. În această paradigmă. el ghidează elevul înspre rezultatele aşteptate.

toată lecţia se schimbă. cu cât folosesc mai mult imagini şi sonor. În noua variantă. scriere. profesorul va lucra cu elevii mult mai aproape fiindcă după o scurtă prezentare a ceea ce urmează să înveţe în lecţia respectivă. ci şi resursele de pe Internet ori filmele documentare etc. iar aceştia ar fi scris după dictare ori după ceea ce profesorul ar fi scris la tablă. Nu doar cărţile oferă cunoaştere. acesta îi va coopta la fiecare pas în a explora lumea Egiptului antic prin intermediul instrumentelor TIC şi nu doar că le va capta atenţia. piramidă. Aşadar. arhitectură. În cele ce urmează vom oferi trei exemple prin care un profesor poate dinamiza procesul de predare-învăţare. EXEMPLUL 1 Profesorul de istorie trebuie să predea la clasa a V-a lecţia despre moştenirea culturală a Orientul antic. 7 . aflată sub cheie. Este greşită concentrarea tuturor calculatoarelor dintr-o şcoală într-o singură sală. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. ci îi va ajuta ca învăţarea elementelor să se facă chiar în clasă. În stilul tradiţional. el va expune pe parcursul orei elementele pe care elevii trebuie să le înţeleagă şi să le reţină din lecţie. 8. Integrând TIC în procesul de predare-învăţare. folosindu-se de o prezentare realizată într-un program de genul OpenOffice Impress sau Microsoft PowerPoint. Problema e cum poate să facă acest lucru. profesorul venea la clasă şi le expunea elevilor “povestea” piramidelor. Prezentarea respectivă conţine imagini. sculptură. ci să-l ajute pe acesta în noul său rol. cu cât elevul este pus să facă un lucru practic. devenind mai atractivă atât pentru elevi cât şi pentru profesor. Fiecare clasă trebuie să fie dotată cu calculator şi videoproiector fiindcă numai în acest fel putem vorbi cu adevărat de dinamizarea procesului de predare-învăţare-evaluare. hărţi şi desene pe care profesorul le comentează. papirus. Dinamizarea procesului de predare cu ajutorul TIC Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor nu sunt menite să ia locul profesorului.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   Cu cât orele sunt mai practice. cu atâta sporeşte atenţia lui faţă de ceea ce predă profesorul. profesorul de istorie şi-a stabilit următoarele activităţi pentru cele 45 de minute pe care le are la dispoziţie pentru lecţie: (1) În primul rând. iar conform programei trebuie să-i familiarizeze pe elevi cu concepte precum cultură.1. templu.1.

com/watch?v=_FNtqAkzpuU&NR=1 La fel procedează şi în cazul piramidelor. profesorul accesează un film de pe Internet în care este explicat procesul de fabricaţie al papirusului. de data aceasta explicându-le elevilor cum au ridicat faraonii imensele morminte. atunci când ajunge să le explice elevilor despre papirus şi hieroglife. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. The Trustees of the British Museum) (2) La anumite momente.html (© 1999. 8 . profesorul foloseşte scurte filmuleţe sau serii de imagini pentru a-i introduce şi mai mult pe elevi în elementele care compun lecţia. http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.co.ancientegypt. De exemplu.youtube.uk/menu.

Pentru a nu-i lăsa doar cu aceste informaţii primite în clasă. Pentru această temă. profesorul le indică să folosească versiunea românească a Wikipedia şi alte câteva site-uri tematice.com/ (3) La fel procedează şi cu celelalte concepte pe care elevii trebuie să şi le însuşească în urma lecţiei. © Google Earth.com/watch?v=nxP46jWYglI&feature=related Pentru a-i introduce şi mai mult în istoria piramidelor.youtube. profesorul le cere elevilor să pregătească pentru fiecare concept cheie o scurtă descriere. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. http://earth.google. 9 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. profesorul le cere elevilor să acceseze Google Earth (care fusese deschis în prealabil pe calculatorul din clasă) şi să navigheze în jurul piramidelor care se pot vedea şi tridimensional.

iar elevii ar pleca plictisiţi şi fără să fi învăţat ceva la lecţia de franceză.tv5. fie de pe site-urile pentru învăţarea limbii franceze (de ex.bonjourdefrance. ea nu se va preocupa cu scrisul la tablă.php). ea s-ar fi folosit de câteva pagini fotocopiate din anumite cărţi de învăţat limba franceză în care imaginilor unor obiecte le sunt asociate substantivele corespondente în franceză.com/. profesoara de franceză va apela şi ea la o prezentare cu ajutorul calculatorului şi unui video-proiector. pentru a introduce cât mai multe elemente de vocabular. de exemplu. nu doar manualele şi publicaţiile de specialitate.. 10 . Iar apoi ar fi exersat cu elevii. unde fiecare elev Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.fr/. Mai întâi. în cor. enciclopedii etc. în loc de a folosi tabla şi creta.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner. fie de pe site-urile ziarelor franceze. http://www. care nu a durat mai mult de 15 minute. ea le explică care sunt părţile corpului folosind un site interactiv. De asemenea.wikipedia. Poate că. Toate acestea contribuie la cunoaştere. ea s-ar fi folosit de tablă pentru a scrie câteva substantive şi pentru a explica diferenţa dintre un substantiv la singular şi unul la plural. EXEMPLUL 2 Profesoara de limba franceză de la clasa a V-a trebuie să le predea elevilor lecţia despre substantiv în limba respectivă. Ea face acest lucru după cum urmează: (1) În primul rând. Iar pentru asta ea se foloseşte de resurse găsite pe Internet: texte în franceză fie de pe site-urile unor reviste pentru tineri din Franţa. Dar totul s-ar opri aici.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://ro.free. Noul model de predare-învăţare se axează mult mai mult pe cum învaţă o persoană o limbă străină.org/wiki/Marea_Piramid%C4%83_din_Giza  Elevii trebuie să fie angrenaţi în pregătirea lecţiilor la clasă prin jocuri. http://lexiquefle. ci cu explicarea pas cu pas a lucrurilor noi pe care elevul trebuie să le înţeleagă şi să le reţină. pronunţia fiecărui substantiv. ea ar fi putut apela şi la un casetofon care să redea pronunţia unui nativ. Predarea unei limbi străine nu poate să se desfăşoare la fel cu predarea matematicii. Ca atare. În felul acesta. ziare şi reviste. profesoara îşi regândeşte strategia de predare folosindu-se mai mult de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. (2) De îndată ce a terminat de prezentat partea teoretică. În modelul educaţional clasic. prin activităţi de culegere de informaţii de pe Internet sau din alte surse (TV.). profesoara s-a concentrat pe lucrul elevilor direct cu substantivele limbii franceze. http://www.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.fr/vocab. profesoara apelează din nou la Internet pentru a îi obişnui pe elevi cu limba franceză vorbită şi nu doar scrisă. Elevii au căştile pe urechi şi pot să asculte în linişte accentul nativului şi să meargă cu cursorul pe anumite cuvinte pentru a testa dacă au identificat corect substantivele din textul lecturat.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere poate să indice cu mouse-ul calculatorului o anumite parte a corpului şi să vadă cuvântul care există pentru ea. http://lexiquefle. 11 .free. Pentru asta fiecare elev va accesa pe calculatorul din faţa sa o pagină web unde există un fişier audio şi textul corespunzător.swf După ce elevii au exersat circa 10 minute în felul acesta.

profesoara revine la prezentarea ei şi verifică în circa 10 minute dacă elevii au reţinut cuvintele noi şi cum se formează singularul şi pluralul substantivelor în limba Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.php (4) La final.com/n8/a11. Astfel.tv5. elevii nu doar îşi întăresc în memorie cuvintele nou învăţate şi simt limba franceză.htm (3) Mergând mai departe. ci ei învaţă câteva lucruri şi despre propriul lor corp.org/TV5Site/tivi5/video. 12 . http://www. şi anume din ce este format sângele şi cum circulă el prin organism.bonjourdefrance. profesoara de franceză accesează un alt site unde elevii pot urmări un scurt desen animat în care personajului central i se explică părţile corpului şi cum circulă sângele.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.

până acum el s-a rezumat la a preda chimia doar cu ajutorul tablei. Unele lecţii le-a făcut sub formă de prezentări.ro/LECTII/CHIMIE/CHIMIE%209.  http://www. pe altele le-a transformat în fişiere PDF. elevii nu mai sunt nevoiţi să se concentreze pe luarea de notiţe ci pe ceea ce le explică profesorul. 13 . Evident. În felul acesta. şi rezultatele elevilor erau mai slabe decât cele ale unor elevi care mergeau în laboratorul de chimie şi vedeau “pe viu” reacţia dintre o bază şi un acid. Profesorul a decis că este nevoie de o schimbare şi a trecut toate lecţiile sale pe un blog personal . De data aceasta.oonicescu. ea va avea surpriza plăcută să vadă că elevii au reţinut mai mult decât dacă aceştia ar fi citit de pe tablă un şir de cuvinte. profesorul nu are la dispoziţie un laborator în care să le arate direct anumite reacţii chimice. majoritatea elevilor nu reţineau nimic din clasă.pdf Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. tot procesul de învăţare producându-se exclusiv acasă. Ca urmare. Ca atare.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere franceză. Din acest motiv. EXEMPLUL 3 La ora de chimie. elevii erau obligaţi să citească acasă ceea ce şi-au notat pe caiete în timpul orei şi să încerce singuri să înţeleagă procesele chimice după acele notiţe.

dându-le sarcina elevilor să lectureze şi să înţeleagă materialul pentru lecţie înainte ca aceasta să se desfăşoare.youtube. Pentru asta el schimbă modul de organizare. pe ilustrarea proceselor chimice. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi. profesorul se axează pe aprofundarea anumitor aspecte. pe explicarea neînţelegerilor. profesorul de chimie a câştigat timp pentru implicarea elevilor în desfăşurarea lecţiilor.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ppt Procedând astfel.ro/files/5/oxizi. 14 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. Iar la oră.didactic.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.youtube.youtube. 15 .com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www.

fiecare elev va avea ocazia să-şi testeze acele cunoştinţe cu ajutorul unor exerciţii pregătite în prealabil de profesor. În felul acesta se realizează o învăţare asincronă. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei facilitează procesul de învăţare. aşa cum se întâmplă în cadrul unei ore de curs. cu alte cuvinte care nu depinde de răspunsurile imediate din partea profesorului. Folosind un blog şi nu o pagină simplă de web. ci vor şti că unele reacţii sunt efervescente. pentru a relua anumite aspecte.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.youtube. la lecţia respectivă. când profesorul explică. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. ci şi după.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related După ce deja au cunoştinţele de bază despre reacţia dintre oxizi şi acizi din notele profesorului. exerciţii la tablă etc. Din acest motiv. predarea se prelungeşte şi în afara orele de curs. în afara orelor de curs obişnuite. profesorul poate primi comentarii şi întrebări de la elevii săi chiar prin intermediului blogului. Această comunicare vine să suplinească prezenţa profesorului la oră şi a notelor de curs postate de către acesta pe blog. chiar cu degajarea unor vapori toxici ori cu producerea unei lumini puternice. Iar profesorul le poate răspunde tot sub forma unui comentariu la acea lecţiei. profesorul poate alege să insereze în material diverse sarcini pentru a fi îndeplinite de elevi acasă. În felul acesta. Avantajul materialelor de curs şi lecţiilor în format electronic este acela că elevul poate avea acces la ele nu doar în timpul orei. dar nu suplineşte învăţarea şi testarea. Exerciţiile nu le vor mai părea străine. 16 .  Utilizarea TIC în predare nu exclude testarea elevilor prin lucrări scrise.

com – un portal care găzduieşte milioane de imagini din toată lumea http://www. vom scoate în evidenţă modul cum TIC poate ajuta la structurarea curricumului unei discipline.educaţie Google Images .imaginigratuite. în care accentul cade asupra capacităţii elevilor de a folosi cunoştinţele în situaţii reale. profesorul are sarcina ca pe marginea curricumului să construiască planuri de lecţie pentru fiecare oră pe care o ţine în parte. ca şi curricumul.flickr.ro/ . Din acest motiv. dacă el nu are acces la programarea lecţiilor Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Schiţaţi planul de lecţie în funcţie de utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare.com – portal care găzduieşte scurte fişiere video TEME 1. a educaţiei ca proces de transfer de cunoştinţe. de foarte multe ori s-a spus că lucrurile pe care le învaţă elevul la şcoală nu-l ajută cu nimic în viaţa de zi cu zi. atunci aceasta trebuie să-l implice. Cu toate acestea. Aceste planuri de lecţie. În primul rând. 17 . inevitabil trebuie să aducem în discuţie şi partea de curriculum.ro – o foarte bună sursă de imagini Flickr – www. Ce tehnologii aţi putea folosi pentru a dinamiza lecţiile pentru disciplina pe care o predaţi? 2. Ca atare. În acest condiţii. la învăţarea prin experimente. Dacă dorim orientarea educaţiei către elev. la o viziune modernă.o colecţie de site-uri unde pot fi găsite imagini www.google. şi anume rolul pe care tehnologia este nevoie să-l joace în educaţie.ecomunitate. Iar asta presupune mai degrabă vizarea competenţelor decât simplul cumul de cunoştinţe pe care elevul trebuie să le dobândească.1. el este documentul principal pentru orice proces educaţional instituţional. la nivel macro. mergeţi în secţiunea Educaţie / Blog. Însă situaţia de până acum nu mai poate să reprezinte un vector de dezvoltare a comunităţii şi se impune o schimbare. ele sunt vitale pentru o bună formare intelectuală a elevului. afirmaţia respectivă nu ar trebui înţeleasă ca şi cum ar fi transmis ideea că elevii nu trebuie să înveţe şi lucruri care. profesorii pot scrie articole în blog – pentru asta. Revenind la curriculum.2. de altfel.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   RESURSE UTILE www. Această schimbare implică trecerea de la viziunea clasică. Însă el nu conţine decât elementele esenţiale care normează modul cum trebuie să arate procesul educativ pentru o anumită disciplină.ro –pe acest portal. de a învăţa prin experimente şi proiecte.  Trebuie să trecem de la o educaţie bazată pe ideea transferului de cunoaştere la învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme. Ele trebuie să constituie un punct de reper şi pentru elev. deşi în aparenţă nu au nimic de-a face cu lumea reală.http://images. Iar aşa cum era de aşteptat. abordarea s-a dovedit deficitară fiindcă domeniul educaţional nu a ţinut pasul niciodată cu nivelul de dezvoltare socio-economică.youtube. Şi cum să-l implice. la formarea de competenţe. 8. TIC şi curriculum Dacă am vorbit despre procesul de predare-învăţare. nu trebuie să fie rezervate doar profesorului. Această trecere poate fi pusă în practică doar dacă se ţine seama de ceea ce acest modul scoate în evidenţă. trebuie menţionat faptul că şcoala românească a fost dintotdeauna axată pe transmiterea de cunoştinţe de la profesor către elev.

Din acest punct de vedere. dar şi materiale suplimentare. Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice). scurte rezumate ale lecţiilor şi exerciţii diferenţiate pe grade de dificultate pentru fiecare elev din clasă.html Totodată. îmbogăţit cu trimiteri bibliografice şi la resurse on-line sau nu. Un profesor ar putea să aleagă. sau link-uri către asemenea resurse.” Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. prin integrarea tehnologiei şi prin abordări bazate pe proiecte particulare şi cu un grad foarte ridicat de aplicabilitate. este importantă introducerea modelului pedagogic bazat pe proiect. se asigură de fapt elevului accesul la conţinutul educaţional pe care el trebuie să-l asimileze.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere dintr-un semestru? Publicând on-line curricumul unei discipline. “Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev.ro/chimie/html/anorganica. cu planul de lecţii aferent. să afişeze curriculumul de la disciplina sa. un element major pe care orice curriculum trebuie să-l prevadă este metodologia pe care profesorul o adoptă. care promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. Inclusiv notele elevilor săi la evaluări le poate include tot alături de curriculum. 18 . pe linia a ceea ce spuneam despre schimbarea de paradigmă. ca pe pagina personală sau pe blogul personal. Predarea prin proiecte este o metodă activă de predare şi are ca scop sprijinirea cadrelor didactice în promovarea învăţării centrate pe elev. într-o secţiune specială. http://www. Mergând mai departe. aceste informaţii publicate on-line pot ajuta cadrele didactice să discute cu alţi colegi pe marginea lor şi să le îmbogăţească şi să le îmbunătăţească. Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive.liceulovidius.

rezultatele intermediare etc. Elevii respectivi vor discuta între ei şi vor suplini unii celorlalţi informaţiile lipsă. timpul alocat diverselor activităţi.edu. În felul acesta. ci şi evaluarea elevilor. la anumite lecţii. cât şi în cazul unui profesor. ci inclusiv de modul cum s-a desfăşurat proiectul. să-şi planifice studiul şi activităţile practice. Cunoaşterea colaborativă prin intermediul TIC Cunoaşterea colaborativă reprezintă acea modalitate de a genera cunoştinţe atât în cazul unui elev. Creaţi o pagină de Internet sau un blog care să conţină curriculum disciplinei pe care o predaţi acum.intel. orientând elevii către rezultat. De exemplu. Ei vor fi nevoiţi să se folosească de diverse tehnologii pentru a-şi îndeplini sarcina. 19 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” . nu acelaşi lucru se întâmplă atunci când au de realizat un proiect comun mai complex.   RESURSE UTILE http://curriculum2008.com/ro/ProjectDesign/Design/) Acest model pedagogic facilitează nu doar procesul de predare-învăţare. Pentru fiecare etapă.ro – portalul Ministerului Educaţiei cu curricula pentru învăţământul preuniversitar. Dacă în cazul identificării capitalelor ţărilor din Europa elevii se pot descurca şi direct.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere (http://educate. trebuie să ştie cum să se auto-gestioneze. urmând ca pe parcursul mai multor săptămâni şi a mai multor lecturi suplimentare. ci toate disciplinele pot beneficia de pe urma cunoaşterii colaborative.  Cunoaşterea colaborativă trebuie încurajată prin utilizarea cât mai multor sarcini care presupun rezolvarea unor probleme de către grupuri de elevi. Aceştia pot folosi Internetul pentru a găsi informaţii şi pentru a realiza anumite sarcini.1. cum ar fi să creeze o pagină de prezentare a unui eveniment istoric împreună. Evaluarea proiectului (pe bază de procentaj) în exemplu nostru va ţine seama nu doar de rezultatul final. prin faptul că procesul educaţional e gândit în funcţie de un proiect. Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. introduceţi pentru fiecare lecţie cel puţin două materiale suplimentare pe care elevii să le studieze acasă. facilitează foarte mult colaborarea dintre elevi. la disciplina literatură română. 8. Iar astfel de sarcini nu se pretează doar la anumite materii. elevii pot avea de realizat un proiect care să presupună analizarea unei nuvele şi să extragă tipologiile personajelor. planificarea activităţilor şi planurilor de lecţii. Odată creată pagina disciplinei pe care o predaţi.3. TEME 1. La final. ei învaţă şi cum să-şi gestioneze proiectul. fără să apeleze la Internet sau la un atlas. Soluţiile TIC. sarcina comună fiind să identifice cât mai multe capitale din anumite regiuni fără a folosi harta. în genere. Să luăm drept exemplu o oră de geografie în care elevii pot să lucreze pe echipe. 2. Pe de altă parte. aceştia să compare personaje la alegere din lecturi diferite. şi mai ales să-şi respecte planul. elevii vor înţelege că pentru a obţine un anumit rezultat. ei trebuie să producă o compunere de trei pagini în care să facă un rezumat a ceea ce a realizat pe parcursul proiectului. prin coordonarea unor activităţi comune în cadrul unui grup. ei trebuie să realizeze o scurtă prezentare a ceea ce li s-a cerut să facă.

După ce documentul a fost creat. La final. pe de altă parte să folosească TIC în comunicarea lor. după ce elevii au finalizat de folosit primul instrument amintit în secţiunea anterioară.us/) şi să-şi salveze link-urile către paginile sursă. mai târziu. poate să utilizeze un joc prin care să-i determine pe elevi să colaboreze unii cu alţii. Pericles. ci şi în scris. profesorul afişează rezultatele tot pe blogul personal. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. profesorul îi învaţă să folosească un sistem de bookmarking colaborativ (de exemplu. adică să comunice nu doar verbal. În felul acesta. punctul să-i fie atribuit celui care pune întrebarea. Iar participarea lui îi creşte şi nivelul de atenţie acordat şcolii. profesorul le cere să comunice între ei prin intermediul poştei electronice şi să caute răspunsurile cele mai bune. În felul acesta. 20 . cu atât el învaţă mai multe lucruri.  Elevii trebuie să fie deprinşi să scrie. Astfel li se stimulează creativitatea artistică. După aceasta. După această etapă. pe alţii să identifice în ce perioade au trăit anumiţi gânditori greci (de exemplu. elevii se vor raporta mult mai uşor la momentele istorice despre care află la ora de istorie. În plus.. Pentru a nu uita de unde au luat informaţiile. ceea ce face profesoara este să le stimuleze pe de o parte dorinţa de a învăţa limba franceză cât mai bine. elevii sunt nevoiţi să caute pe Internet informaţii suplimentare despre subiectele din întrebări şi apoi fiecare dintre cei trei membrii ai unei grupe să formuleze un răspuns coerent. profesoara va acţiona doar ca arbitru – să stabilească cine are dreptate atunci când apare o dispută cu privire la corectitudinea unui răspuns.. prin poştă electronică ori cu ajutorul blogului.. prin programele de mesagerie instant sau chat. elevii trebuie să-l încarce pe un site de partajare de documente şi să-l invite pe profesor să evalueze răspunsurile. Pe unii îi desemnează să caute între ce perioade au domnit diverşii faraoni. îi împarte în grupuri de câte trei persoane şi îi pune să caute pe Internet informaţii despre anumite lucruri. Socrate. De fapt.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Să ne imaginăm următorul exemplu: profesoara de franceză. să le ceară să acceseze un cont personal de instant messaging sau chat şi să-şi pună întrebări reciproc de genul “Cum se spune la . profesorul creează împreună cu ei pe site-ul şcolii o linie temporală cu toate acele date. Homer. Să ne amintim şi exemplul profesorului de istorie.  Profesorii trebuie să încurajeze elevii să participe mai mult la ore.. Aristotel. elevii sunt determinaţi să-şi dorească să ştie cât mai multe cuvinte pe care colegii lor să nu ştie. cele trei răspunsuri trebuie să fie editate într-un editor de texte astfel încât să nu depăşească 300 de cuvinte şi să fie scrise cu diacritice.?”. În acest caz. pe alţii să găsească imagini cu piramidele şi alte temple egiptene şi să-şi noteze perioadele în care se crede că ele au fost construite. pentru a-i atrage înspre domeniul istoriei. ei se deprind cu căutare de informaţii pe Internet pentru orice problemă ar avea de rezolvat. http://del. De data aceasta însă. iar cine răspunde corect să primească un punct – iar dacă nimeni nu răspunde corect. Şi anume. Şi de această dată. Acesta. Cum întrebările nu sunt tocmai uşoare. Cu cât elevul este mai activ. vor fi capabili să scrie o cerere către directorul unei instituţii ori să formuleze argumente într-o contestaţie. iar.icio.) etc. O altă metodă de lucru colaborativ implică apelul la un blog pe care profesorul să posteze informaţii cu privire la conţinutul lecţiilor şi cu secţiuni pe care elevii să le completeze postând la rândul lor comentarii la fiecare lecţie în parte. profesorul îi împarte pe grupe şi atribuie fiecărui grup câte două componente din secţiunile dedicate lor.

wikispaces. 21 . Evident. La fiecare în parte veţi găsi şi sugestii privitor la modul cum puteţi să le integraţi. iar dumneavoastră trebuie să le găsiţi pe cele mai potrivite pentru specificul disciplinei pe care o predaţi.com/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. acestea sunt doar nişte exemple.  Wiki http://mirceaeliade.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere În cele ce urmează prezentăm câteva tehnologii pe care le puteţi integra în procesul de predareînvăţare.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 22 .com/  Wiki este o tehnologie web 2.wikispaces.0 care se bazează pe principiul colaborării dintre mai mulţi utilizatori cu scopul de a dezvolta conţinut. Wiki-urile pot fi setate să fie editate de către oricine sau doar de anumiţi utilizatori.wikispaces.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Wiki http://elisazamfirescu. iar autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la modificările apărute în conţinut.com/ http://aninoasa.

wiki se pretează foarte bine şi pentru postarea de material pentru lecţii şi proiecte colaborative cu elevii.com/#q. În acelaşi mod cum a fost realizată Wikipedia.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Wiki  Câteva exemple de utilizări ale wiki-urilor:  Cea mai mare enciclopedie liberă de pe Internet este realizată cu această tehnologie. site-ul şcolii a fost realizat cu ajutorul tehnologiei wiki. Aceeaşi modalitate o veţi putea folosi şi dumneavoastră.ecomunitate. de data aceasta nu pe un portal de găzduire gratuit ci pe portalul dedicat (şi acesta gratuit) al programului “Economia bazată pe cunoaştere” – www. alta să scrie despre un proiect de eTwining.a.i1672894 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. iar cu toate acestea informaţiile să păstreze o structură clară şi foarte uşor de utilizat.wikipedia. pe cicluri şi alfabetic.org). în cadrul wiki-ului şcolii.  Wiki-urile pot fi folosite pentru a gestiona conţinut despre şcoala în care predaţi (de la prezentarea şcolii. iar fiecare profesor despre el însuşi. lista elevilor diferenţiaţi pe clase.  VoiceThread http://voicethread. imagini din comunitate şi din şcoală.  Editarea conţinutului unui wiki nu necesită cunoştinţe în domeniul programării. un utilizator obişnuit poate să-şi creeze propria enciclopedie sau pagină de web.b315776.). În această situaţie. În cele două exemple de mai sus. şi anume Wikipedia (http://ro. un scurt istoric al comunităţii.d. 23 . până la lista profesorilor. paginile profesorilor şi proiectelor care se desfăşoară în şcoala respectivă ş. calendarul anului şcolar. o persoană poate fi desemnată să scrie prezentarea acesteia. ci doar cunoştinţe de bază despre editarea unui text într-un editor obişnuit. De aceea.ro Aici vor fi disponibile în format wiki site-urile şcolilor implicate în proiectul “Economia bazată pe cunoaştere”.m.

De asemenea. cât şi pentru realizarea unor proiecte în sistem colaborativ.b315776.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  VoiceThread http://voicethread.com/#q. să scrie comentarii sub formă de text. să discute cu alţi utilizatori.i1672894  VoiceThread (http://voicethread. Acest instrument VoiceThread poate fi folosit atât ca metodă complementară de predare. poate fi utilizat în educaţia la distanţă. să scrie. să înregistreze un comentariu audio. 24 .com/) este un nou instrument de lucru colaborativ care permite unui utilizator înregistrat să partajeze imagini. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. permiţând utilizatorilor înregistraţi să urmărească lecţia la ceva vreme după ce ea a fost realizată cu ajutorul VoiceThread.

 De exemplu. ci funcţionează sub forma unui element al unei pagini de web. Crearea unei “linii temporale” într-o pagină de web este foarte simplă. acestea fiind disponibile elevilor şi după finalizarea orelor.. În exemplul de mai sus. imaginea dorită şi cu formula alături.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  VoiceThread  VoiceThread se pretează mai ales pentru realizarea de către elevi a unor proiecte de prezentare sau pentru ilustrarea unor lecţii de artă. trimiţând la site-uri externe sau la alte pagini din site-ul respectiv. El nu este un software. putând fi creat în orice pagină de web doriţi.  Simile Timeline  Simile Timeline (http://simile. Pentru asta el va introduce pe site-ul www.com.voicethread.  Elementul cel mai important al acestei tehnologii este că permite colaborare dintre utilizatorii portalului VoiceThread prin intermediul secţiunii “Comentează”. documentaţia disponibilă pe site-ul dezvoltatorilor oferind toate detaliile necesare. desen şi educaţie artistică etc. cineva explică utilizarea formelor octogonale în tabloul respectiv. profesorul urmărind comentariile elevilor şi răspunzând la ele. O “linie temporală” poate conţine şi informaţii suplimentare despre fiecare din punctele temporale create. în zona personală.mit. iar după aceea poate să salveze o explicaţie audio şi video în care în fundal se aude vocea sa iar pe imagine. cu “Creionul” încercuieşte elementele care sunt relevante pentru formulă. un profesor de religie poate folosi aceasta tehnologie pentru a explica anumite pasaje biblice şi să insereze imagini statice sau video pe care să indice cu ajutorul funcţiei “Creion” anumite elemente pe care le consideră importante  Un alt exemplu pentru utilizarea acestei tehnologii o reprezintă cazul în care un profesor de matematică doreşte să coreleze anumite formule cu o figură geometrică. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 25 .edu/timeline/) este o resursă gratuită care generează reprezentări grafice temporale pentru evenimente introduse de utilizator. istorie.

 În plus.bloglines.  Nu trebuie uitat nici faptul că folosind în acest mod calculatorul.  Colecţiile de RSS: bloglines.historia. 26 .com/public/keproject Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. la ora de istorie puteţi introduce ca temă de proiect realizarea unei pagini web care să conţină reprezentarea grafică a tuturor evenimentelor importante care au fost prezentate în cadrul lecţiilor. “Historia” .com) sau pe site-urile unor reviste specializate (de ex. În felul acesta.wikipedia.com http://www. elevul deprinde anumite abilităţi care îi vor permite pe viitor să caute singur informaţiile de care are nevoie precum şi să colaboreze şi să comunice tot mai bine cu colegii săi. de exemplu. elevii îşi vor fixa şi mai bine în memorie informaţiile cu privire la acele evenimente.  De exemplu.. dacă elevii sunt puşi să caute informaţii suplimentare pe Internet. în enciclopedii precum Wikipedia (www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Simile Timeline  Simile Timeline poate fi o foarte bună resursă educaţională pentru angrenarea elevilor în sarcini de lucru colaborativ. aceştia îşi vor mări indirect bagajul de cunoştinţe cu privire la acele evenimente istorice.ro/).http://www.

fără a mai fi nevoie să instalaţi vreun program pe calculatorul personal şi la care au acces un număr foarte mare de utilizatori ai Internetului. fără a mai fi nevoie să acceseze site-ul cu pricina.php/legaldocs?theme=rss  RSS (Rich Site Summary) este o tehnologie web 2.weblog. pentru a nu accesa inutil un site care nu a suferit modificări.edu. Ele pot fi privite şi ca un index la care elevul apelează pentru a găsi mai uşor anumite informaţii.com http://www. Printre asemenea agregatoare on-line putem menţiona Bloglines (www. Aceste agregatoare on-line funcţionează pe principiul colaborării între utilizatorii înregistraţi. Iar informaţia astfel disponibilă într-un agregator va fi accesibilă şi altor persoane.sharpreader. agregatoarele de RSS pot fi folosite pentru a eficientiza accesul la blogurile profesorilor sau la site-urile educaţionale.feedreader.ro). Însă există agregatoare de RSS care funcţionează on-line.com) şi SharpReader (www. 27 . nu doar celui care le-a creat.0 care permite unei persoane care navighează pe Internet să urmărească modificările unui site în mod automat. elevii.bloglines.  În educaţie.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de RSS: bloglines. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.com) şi Weblog (www. care este un program rezident pe calculatorul propriu. Pentru a citi un RSS aveţi nevoie de un RSS reader. De exemplu. Două exemple de astfel de programe sunt FeedReader (www. programul respectiv (care mai poartă şi denumirea de agregator) nu poate fi consultat decât de persoana care utilizează acel calculator.ro/index.com). În acest caz. pot accesa un astfel de agregator şi să urmărească până apar noi lucruri pe site-urile care îi interesează.

sortate după tag. exact ca în exemplul de mai sus. ele sunt afişate într-o listă comună. adică după eticheta pe care o definesc aceştia pentru fiecare bookmark.icio. Dar există o modalitate prin care acest bookmark-uri pot fi puse la comun de mai mulţi utilizatori ai Internetului şi folosite în mod colaborativ.com/tag/keproject  Bookmark-urile sunt scurtături către pagini web pe care le generăm din orice browser şi sunt stocate în secţiunea Bookmarks din cadrul acestuia. dacă se află doar în lista din browser-ul folosit pe calculatorul personal nu prezintă interes decât pentru noi. să spunem. O astfel de modalitate poate fi întâlnită pe portalul de. Atunci când sunt mai multe bookmark-uri cu aceeaşi etichetă. elevii dintr-o clasă sau dintr-un an şcolar) la resursele identificate fie de ei înşişi. De exemplu. cei care folosim respectivul calculator. 28 .us care conţine milioane de bookmark-uri de la utilizatori din toată lumea.us http://delicious. Ei pot.  Acest sistem de bookmarking colaborativ este interesant pentru educaţie fiindcă facilitează accesul mai multor utilizatori (de exemplu.  Acest sistem colaborativ poate fi utilizat nu doar pentru elevi. să selecteze pagini web cu materiale pentru o anumită disciplină sau cu materiale de pedagogie şi metodică. Ce trebuie să faceţi:  să vă creaţi un cont. Aceste link-uri.  să adunaţi link-urile preferate  să organizaţi pe categorii link-urile preferate şi le puneţi la comun cu site-urile preferate ale altor utilizatori din lume  să vă puteţi abona la liste de discuţii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. fie de un coordonator al lor (cum ar fi profesorul de la o anumită disciplină).Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de Bookmarking colaborativ: del.icio. ci şi pentru profesori. profesorii dintr-o anumită şcoală sau regiune pot să colaboreze pentru a identifica resurse on-line care se pretează la o utilizare în procesul educaţional.

com) este un portal care conţine prezentări de tip Microsoft PowerPoint şi OpenOffice Impress de la utilizatori din lumea întreagă.net/greta_negru/calculatorul-1  Slideshare (www. profesorii pot introduce prezentările lor de la clasă pe acest portal.  Prezentările au devenit un loc comun în educaţie. urmând ca în blogul personal să pună doar un link către fişierul respectiv.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de prezentări: Slideshare http://www. iar toţi ceilalţi elevi să o comenteze în acelaşi loc. iar foarte mulţi profesori au început să le folosească din ce în ce mai des la clasă. Dar şi elevul trebuie să se deprindă cu astfel de prezentări deoarece este un mijloc de comunicare facil. cât şi la clasă. Pe lângă prezentare. acest lucru se întâmplă fiindcă site-ul care găzduieşte blogul nu oferă şi spaţiu de stocare pentru fişiere. care îi dezvoltă abilităţile de prezentare în public. Un profesor de limba română. Ca atare. De regulă. Acest portal poate fi folosit atât pentru a găsi idei pentru prezentări sau pur şi simplu pentru a învăţa cât mai bine cum se fac prezentările de efect. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. pentru a-i motiva pe elevi să genereze ei înşişi prezentări pe care să le salveze pe acest portal. 29 .slideshare. la ora de limba română.  De asemenea. de exemplu. site-ul oferă şi posibilitatea de a introduce comentarii la prezentare sau note la fiecare slide în parte (pagină de prezentare).slideshare. profesorul poate delega câtorva elevi realizarea unei prezentări despre romanul “Ion” al lui Liviu Rebreanu pe care să o posteze pe acest portal.  Portalul respectiv poate fi folosit de profesori şi pentru a disemina informaţii legate de cursuri de genul celui de faţă. poate apela la această modalitate de comunicare pentru a aduce mai aproape de elev romanele şi nuvele din programa şcolară cu ajutorul imaginilor şi fragmentelor audio-video din filme şi/sau piese de teatru.

iar la fiecare imagine să ataşeze drept comentariu câteva date despre viaţa şi înfăptuirile respectivului domnitor. Mai mult. 30 . din nou.com/groups/13508291@N00/  Flickr este cea mai mare resursă de imagini din lume. acelaşi profesor poate să dea ca temă realizarea unei galerii care să ilustreze marile bătălii ale ţărilor române.flickr. profesorul de istorie indică faptul ca această galerie să conţină şi câte o imagine cu harta locului unde s-a dat o bătălie sau alta. pot posta comentarii la imaginile respective.  Flickr poate fi utilizat în educaţie pentru a crea un proiect colaborativ cu ajutorul imaginilor. din ce curent face parte. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. De exemplu. iar mai nou pot adăuga şi fişiere video. profesorul de arte plastice le poate cere elevilor să realizeze o mini-galerie virtuală cu lucrări artistice care înfăţişează natura. ce o deosebeşte de alte tablouri cu aceeaşi temă etc. iar elevii având sarcina să scrie o scurtă descriere a zonei respective. La alt grup. iar fiecare imagine să fie însoţită de o scurtă descriere a respectivei lucrări: cine a realizat-o. când. Profesorul de istorie poate să dea drept sarcină pentru un grup de elevi să creeze o galerie a tuturor domnitorilor români.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de imagini: Flickr http://www. având în comentariu date istorice. în ce condiţii. ce anume subliniază ea. Flickr este de fapt un portal pe care utilizatorii înregistraţi pot afişa imagini surprinse de ei sau imagini favorite.

YouTube – http://www.com/ – agregator off-line Bloglines – http://www. -VoiceThread – http://voicethread. cât şi în rândurile elevilor.  TEME 1. 2. partajarea documentelor fără a mai fi nevoie să trimiteţi documente ataşate mesajelor de poştă electronică. Accesaţi www.http://writer.com/ – un portal care permite crearea de documente.sharpreader. util pentru lucru colaborativ -PORTAL PREZENTĂRI Slideshare – http://www.com/ – cel mai cunoscut portal care găzduieşte fişiere audio-video.com/ – agregator on-line. 8.scribd.com/ . ZohoWriter .icio. Ca atare.org/Main_Page (Un portal wiki pentru dezvoltarea de proiecte colaborative în domeniul educaţiei.org/ – un portal de bookmarking colaborativ dar specializat pe articole academice.com/ – agregator off-line SharpReader – http://www.wikispaces. respectivii profesori nu mai simt nici o motivaţie de a lucra cu elevii după program şi nici elevii să mai studieze suplimentar. Simile Timeline – http://simile. -PORTALURI PENTRU LUCRU COLABORATIV Scribd – http://www.com/ – o tehnologie care generează filme cu posibilitatea de a comenta împreună cu alţi utilizatori pe marginea lor. potrivit căreia după ore se termină cu “şcoala”. să importaţi aproape orice tip de document.flickr.) Wikispaces – http://www. editarea lor în regim colaborativ.com şi comentaţi câteva dintre slide-urile care v-au plăcut.youtube.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RESURSE UTILE Wikieducator – http://www.2.  să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe  să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale Diverse sondaje arată că există o percepţie aproape general valabilă atât în cazul multor profesori.bloglines.mit. -AGREGATOARE PENTRU RSS FeedReader – http://www.com/ – o alternativă de găzduire a wiki-urilor. Creaţi-vă un cont pe del. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. TIC în procesul de studiu TIC te ajută …  să angrenezi şi mai mult elevii în formarea lor  să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor.un portal care găzduieşte gratuit prezentări sub formă de fişiere PowerPoint sau OpenOffice Impress -PORTALURI PENTRU IMAGINI ŞI FIŞIERE VIDEO Flickr – http://www.ro/ – agregator on-line.edu/timeline/ CiteULike – http://citeulike.weblog.us şi apoi introduceţi câteva link-uri în lista personală.com/ – un portal unde poţi publica şi discuta documente proprii. 31 . util pentru lucru colaborativ Weblog – http://www.slideshare.zoho.wikieducator.com/ – o foarte bună resursă de imagini. considerând suficiente cele 6 ore de la şcoală.slideshare.feedreader.

gov. iar pentru fiecare imagine alături numele românesc şi cel în engleză: Sfinxul / Sphinx. dacă participă personal la conţinutul unora. Prin intermediul acestui program. şi astfel învaţă spiritul de echipă. aceştia pot fi impulsionaţi să studieze mai mult. când discută cu colegii pe forumuri. egrete etc. mămăliga.youtube. pelican / pelican. ascultă muzică on-line sau urmăresc un film documentar pe www. De exemplu. Unele studii au relevat faptul că un tânăr american de 18 ani a petrecut până la vârsta respectivă doar 9% din timpul lor la şcoală. Pe de altă parte. folosesc un program de calculator pentru a crea-modifica o imagine. dacă nu s-ar produce această ieşire. pe care apoi să o traducă în engleză. ei colaborează cu ajutorul TIC la un proiect comun. iar fiecare elev să posteze pentru câte o ţară a Uniunii Europene o descriere vizuală care să conţină imagini cu lucrurile care sunt specifice ţării respective şi cu denumirea în limba română şi în limba engleză. cât şi limba engleză. Atât glosarul cât şi descrierea vizuală a specificului ţărilor Uniunii Europene sunt postate pe un site gratuit făcut în întregime de elevi şi cei doi profesori. Pentru asta.m. De data aceasta. Iar. proiectul presupune ca elevii să găsească elementele specifice pentru ţări din toată lumea şi să le redea în română şi engleză. în cadrul instituţionalizat. Respectivul program presupune ca elevii să realizeze un glosar on-line român-englez al tuturor conceptelor învăţate la geografie. pentru România. folosindu-se de Internet pentru a căuta ceea ce este specific anumitor ţări.d. să fie mai atraşi de şcoală. este cel al colaborării dintre doi profesori din aceeaşi şcoală: un profesor de geografie şi unul de limba engleză.com sau site-ul NASA. ci şi atunci când stau şi navighează pe Internet. Din această perspectivă. Dar acelaşi lucru se petrece şi cu profesorii: aceştia învaţă lucruri noi dacă accesează diverse pagini de pe Internet. se gândesc să organizeze un concurs între mai multe şcoli generale din judeţul în care lucrează. Babele / The Old Ladies. Elevii nu învaţă doar la şcoală şi în bibliotecă. egretă / egret ş. Delta Dunării şi câteva animale de acolo (pelicani. dar informaţiile pe care ei le reţin sunt de lungă durată şi îi ajută să-şi formeze un bagaj intelectual cât mai bogat. Acest exemplu arată că se pot învăţa lucruri şi dacă se iese din cadrul instituţionalizat.nasa. stabilesc să realizeze la aceeaşi clasă un program educaţional bazat pe tehnologiile informaţiei şi comunicării care să completeze curriculum. ei află lucruri noi despre acele state şi regiunile în care se află. unul dintre elevi caută pe Internet imagini cu Sfinxul. ocupă mult mai mult timp din educaţia unui tânăr. De exemplu. când vizitează magazine virtuale. elevii şi profesorii învaţă şi în afara contextului şcolii. citesc o ştire de pe un site. elevii nu doar că încep să facă progrese în ceea ce priveşte cele două discipline. www. învăţarea informală. prin multiplele activităţi extracuriculare care se desfăşoară în şcolile americane. 32 . colaborarea cu elevul trebuie să se dezvolte şi în afara orele de la clasă astfel încât să includă activităţi care să susţină procesul de predare-învăţare. în ciuda oricăror dificultăţi. Delta Dunării / The Danube Delta. iar fiecare elev să compună câte o scurtă descriere pentru o ţară (maximum o pagină).Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Numai că procesul de studiu nu se limitează la cele 6 ore de la şcoală. ei speră să stimuleze şi mai mult proprii elevi dar şi pe cei din alte şcoli. Babele. ei realizează un site unde postează condiţiile în care pot participa clasele de elevi şi profesorii lor şi deschid un cont de e-mail pentru a gestiona corespondenţa cu cei care se înscriu la concurs. Aşadar. mult mai elocvent.). dorind să-şi ajute elevii să înveţe mai bine atât temele de la disciplina geografie. atelierelor de informatică etc..a. nu în ultimul rând. În acest fel. Un alt exemplu. văzând că rezultatele elevilor sunt mult mai bune dacă integrează materiile în acest fel. implicând elevii în activităţi de genul cercurilor literare. dacă elevii nu ar fi învăţaţi că există un univers foarte bogat în Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. De fapt. Prin comparaţie. Aceeaşi profesori. Aceştia.

se spune că biblioteca este pentru exerciţiu personal de studiu. profesorii trebuie să se folosească din ce în ce mai mult de materialele în format electronic. Biblioteca şcolii De regulă. Un prim pas pe care şcoala trebuie să-l facă este să genereze un catalog electronic al resurselor de care dispune în bibliotecă. învăţându-şi proprii elevi să recurgă din ce în ce mai des la TIC pentru a-şi găsi Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.shtml Dintr-un alt punct de vedere. profesorii trebuie să înţeleagă că există şi alte medii de învăţare care nu sunt instituţionale şi au rezultate la fel de bune dacă nu chiar mai bune decât în cazul şcolii. elevul poate găsi aproape orice carte pe care ar dori sau trebuie să o citească. utilizarea Internetului şi altor tehnologii TIC este esenţială pentru o mai bună educaţie a tinerilor şi o mai bună pregătire a cadrelor didactice. ei ar rămâne la concepţia limitativă de care aminteam la începutul acestei secţiuni. În al doilea rând. În felul acesta. care implică doar doi factori: elevul (sau profesorul) şi cartea. chiar dacă ea nu se găseşte fizic în depozitul bibliotecii în care se află. Prioritatea bibliotecilor şi a şcolii în ansamblul ei trebuie să fie o mai bună organizare a resurselor prin introducerea calculatoarelor în mediul bibliotecii. chiar în locul unde regăsesc resursele de care sunt interesaţi. foarte important pentru studiu. bibliotecile şcolare româneşti suferă de ceva vreme de o acută lipsă de resurse. De aceea.1. Dar ca acest declic să se petreacă.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere jurul lor pe care trebuie să-l exploreze. http://www.com/productinfo/pq_learning_lit.proquestk12. 8. 33 . Însă noile tehnologii au extins această viziune deoarece lumea Internetului oferă posibilitatea cititorilor de a comenta pe marginea aceloraşi lecturi. Biblioteca este un astfel de mediu.2.

Studiu extra-curicular Activităţile extra-curicular nu trebuie considerate ca fiind costisitoare ori consumatoare de timp şi energie. ci de loc în care se întâlnesc resurse dintre cele mai felurite (cărţi electronice. prezentări on-line. Un elev care învaţă mai uşor prin activităţi extra-curiculare decât prin activităţi instituţionalizate este un elev normal. mai ales biblioteca virtuală. puteţi afla dacă şcoala dintr-o anumită zonă. profesorii pot apela la diverse proiecte extra-curiculare pentru a susţine învăţarea la clasă. De exemplu. mişcarea planetelor şi diferenţele dintre traiectoriile unor comete care trec prin dreptul unor planete. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 8. are carte de care aveţi nevoie şi puteţi să o comandaţi tot prin Internet prin serviciul de schimb interbibliotecar. o biblioteca ar trebui să includă şi un scaner cu ajutorul căruia să se poată extrage anumite pagini din resurse tipărite deţinute ca să fie folosite în procesul de predare cu ajutorul noilor tehnologii. apropiată sau nu de dumneavoastră. Aşadar. folosind catalogul electronic al cărţilor. care trebuie atras înspre şcoală prin înglobarea acestor activităţi în procesul de predare-învăţare. densitate. profesoara de fizică le insuflă pasiunea pentru cifre.2. dar şi trimiţând elevii să citească materiale de pe anumite pagini web. un profesor de fizică poate să-şi impulsioneze elevii să folosească TIC pentru a învăţa multe lucruri la disciplina pe care o predă prin simpla modificare a modului cum predă astfel încât să includă TIC în predare. Astfel de lucruri nu pot fi utilizate la clasă pentru că ele nu sunt prevăzute în programa şcolară. puteţi în continuare să vă bucuraţi de accesul direct la cărţi.2. Totodată. şi care dintre cele două arde mai repede prin frecarea cu particulele din atmosferă. capabile să-şi creeze singure propriile planuri de studiu.) iar cei care-l frecventează acest pot comunica mult mai facil decât în mod direct. tehnologiile inovaţiei şi comunicaţiilor pot ajuta mai mult decât ne putem imagina la o primă reflecţie. Tot astfel află ce înseamnă acceleraţie. o profesoară de fizică poate deschide un mini-club pentru a-i iniţia pe elevi în tainele astronomiei şi pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine teoriile expuse la orele de fizică. poate apela la diverse materiale de pe Internet pentru a le explica elevilor.  Învăţându-i pe elevi să folosească biblioteca. atmosferă etc. Folosind acel catalog. şi atunci se pretează cel mai bine la un mini-club de astronomie. Nu trebuie uitat faptul că prin intermediul TIC. Iar astfel elevii îşi vor dori să afla şi mai mult de ce acceleraţia unui meteorit de 30 kg la intrarea în atmosferă este mai mare decât acceleraţia unui meteorit de doar 10 kg. Profesoara de fizică. De exemplu. de exemplu. Un profesor de matematică poate să-şi motiveze elevii pentru a învăţa la disciplina geometrie punându-i să construiască în afara orelor diverse obiecte care să ilustreze teoriile expuse. rostul bibliotecii nu mai este doar acela de depozitar al cărţilor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere sursele de informaţii necesare. Ne vom opri doar la două astfel de exemple: mini-clubul de astronomie şi cercul literar. resurse de imagini etc. În cazul activităţilor extra-curiculare. materiale audio-video. căci matematica este unul dintre instrumentele esenţiale ale fizicii. Pe lângă banalele calculatoare. să vadă anumite filme educative de pe Internet. 34 . de fapt îi învăţaţi să fie persoane autonome. Sau.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://hubblesite.stsci.org/gallery/ http://amazing-space.edu/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 35 .

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 36 .

portaluri pe care puteţi găzdui gratuit cercuri literare TEME 1. Sunteţi implicat în vreo activitate extra-şcolară? Găsiţi o idee care să se potrivească disciplinei pe care o predaţi şi faceţi un mic plan de activităţi pe care aţi dori să le realizaţi. 2. 37 . Creaţi o listă de resurse on-line pentru activităţile la care v-aţi gândit anterior. 2008) au participat 200 de şcoli. 2007. Pentru asta.com/ro/ProjectDesign/UnitPlanIndex/LiteratureECircles/ . cu atâta vocabularul lor se va îmbogăţi şi vor putea să scrie o compunere la clasă. Noi cinci. li se poate cere să descrie propria lor palmă folosind cât mai multe epitete.com/.boards2go. profesoara respectivă le-a cerut elevilor din clasa sa să posteze scurte rezumate ale capitolelor nuvelei şi să pună întrebări despre personaje.o prezentare despre cum puteţi să creaţi un cerc literar http://www.boards2go. Fiecare membru al respectivului cerc literar are posibilitatea să intre pe site-ul respectiv şi să comenteze ceea ce au scris elevii profesoarei de limba română şi chiar să propună ei înşişi lecturi noi sau pagini de web unde pot fi accesate resurse suplimentare. Această modalitate de lucru este cea mai bună pentru a le dezvolta elevilor abilitatea de a se exprima în scris. ea a stabilit împreună cu profesorii de la alte şcoli din judeţ prin intermediul poştei electronice un calendar pentru lecturarea şi discutarea unor nuvele pentru copii – de exemplu.. Cu cât elevii vor exersa mai mult în acest fel.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Profesoara de limba română de la o şcoală din judeţul Tulcea s-a gândit că ar fi foarte bine dacă i-ar atrage pe elevi înspre literatura română cu ajutorul unui cerc literar. http://www.com/) o zonă pentru cercul literar în care elevii pot intra ca utilizatori înregistraţi şi publica comentariile lor. ci cu foarte multe cunoştinţe şi competenţe? Ce ar fi dacă ar exista un program care să sprijine astfel de proiecte extra-curriculare? Ei bine. profesoara respectivă a creat cu ajutorul unui site specializat (de ex. iar un cadru Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. pentru a le stimula creativitatea cu ajutorul infrastructurii TIC existente în şcoală. temele proiectului eVacanţa sunt descrise mai jos: ACTIVITATEA 1 – Internet de vacanţă În acest caz.   RESURSE UTILE http://educate. De exemplu. 8000 de elevi şi 1000 de cadre didactice care au arătat că ideea de învăţare comunitară a dus la crearea de proiecte de succes în domeniul TIC în educaţie. După ce a avut acest plan definitivat. În cele 3 ediţii de până acum (2006. elevii trebuie să beneficieze de acces gratuit la Internet pe parcursul vacanţei. Programul e-Vacanţă! a fost gândit în mod special pentru a încuraja utilizarea noilor tehnologii de către elevi şi profesori pe perioada vacanţelor de vară.intel. în vacanţa de vară ar avea o alternativă educaţională la petrecerea timpului liber şi ar participa activ la programe extra-curiculare de unde s-ar îmbogăţi nu doar cu experienţa propriu-zisă. el există! Acesta este e-Vacanţa şi face parte din programul mai larg «Economia bazată pe cunoaştere» al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiilor Informaţiei. cât mai multe metafore. În anul 2008.quicktopic. http://www. EXEMPLUL 1 Şcoala dincolo de şcoală – programul “e-Vacanţa!” Ce-ar fi dacă activităţile extra-curiculare ale elevilor ar avea o continuitate? Dacă. ea a creat o pagină gratuită pentru cercul literat unde a postat atât o scurtă prezentare a obiectivelor cercului. Ca discuţia să înceapă de undeva.com/ . cât mai multe comparaţii. Trică şi comoara a lui Tudor Negoiţă. şi dintre elevi şi profesorii implicaţi în cercul literar. cât şi planul împreună cu textul în format electronic al nuvelei amintite. Pentru a uşura comunicare dintre elevi.

de genul accesării unor materiale educaţionale sau navigării. părinţi şi cadre didactice. proiectul trebuie să constea în organizarea unei serii de trei conferinţe web cu o altă şcoală. ACTIVITATEA 10 – PAPI Voluntar Această activitate presupune ca personalul RECL să coordoneze o echipă formată din cel puţin 10 elevi care să participe la atingerea obiectivelor Punctului de Acces Public la Informaţie prin activităţi menite să popularizeze PAPI în comunitate drept: . Instantaneele respective trebuie apoi să fie utilizate în formarea unui album foto în format electronic. cum ar fi interviuri. reportaje etc. ACTIVITATEA 3 – Desene pe monitor Pentru această activitate. care apoi să desfăşoare activităţi de tip jurnalistic. Pentru aceasta. cadrele didactice implicate în proiect trebuie să împartă elevii în grupe de câte 5. Toate materialele vor fi apoi editate sub forma unei publicaţii care să fie distribuită în comunitate. şcoala trebuie să realizeze un parteneriat instituţional cu o altă şcoală în cadrul căruia trebuie să realizeze activităţi comune care să implice utilizarea TIC. 38 .centru de tradiţie locală . ACTIVITATEA 11 – Şcoala părinţilor Rolul acestei activităţi este să-i implice pe părinţi şi alţi membrii ai comunităţii în activităţi derulate în cadrul şcolii pe perioada vacanţei. la care să ia parte cel puţin 20 de elevi. pot să realizeze activităţi care să constea în utilizarea calculatorului în scopuri creative: realizarea de materiale cu ajutorul aplicaţiilor de tip Office şi editoarelor de imagini. ACTIVITATEA 2 – Micul scriitor Această activitate trebuie să implice realizarea de către elevi a unor materiale literare (eseuri. De exemplu. ACTIVITATEA 4 – Albumul meu foto La această activitate trebuie să participe minimum 20 de elevi de la clasele I-VIII. De exemplu.centru de informare pentru întreprinzătorii din localitate . ACTIVITATEA 7 – Şcoala mea. navigării pe pagini web cu informaţii enciclopedice etc.punct de informare turistică . Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.arhiva foto cu imagini din comunitate . proiectul ar trebui să cuprindă prezentări ale unor evenimente sau elemente esenţiale din viaţa comunităţii din care şcoala respectivă face parte. referate sau poezii) care să fie redactate cu ajutorul calculatorului. profesorul poate să-i îndrume pe elevi să folosească Internetul pentru studiu sau pentru activităţi educaţionale suplimentare. ACTIVITATEA 5 – Parteneriat şcolar pentru viitor De data aceasta. ACTIVITATEA 9 – “Învăţăm împreună” Şcolile coordonatoare vor invita reprezentanţi ai şcolilor din zonele învecinate şi vor desfăşura activităţi care să disemineze practicile pozitive pe care le-au obţinut în urma participării în cadrul diverselor programe educaţionale. care să realizeze fotoreportaje cu ajutorul unei camerei foto. comunitatea mea Pentru această activitate. ACTIVITATEA 8 – Micii jurnalişti Scopul acestei activităţi este acela de a-i angrena pe elevi în activităţi cu specific jurnalist. ACTIVITATEA 6 – Comunicare prin Internet În cadrul acestei categorii de activităţi. Pentru aceasta.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere didactic să-i supraveghe şi să-i îndrume în această activitate. elevii trebuie să organizeze întâlniri informative. jocuri educaţionale etc. profesorii trebuie să coordoneze grupuri de elevi de la clasele I-V în realizarea unui concurs de desen cu ajutorul unui editor de imagini de genul programului PAINT.centru de informare prin presa online Echipa respectivă va trebui să colecteze toate informaţiile specifice acestor direcţii de popularizare.

a machetei revistei cu ajutorul unui editor de texte şi publicarea acesteia pe Internet. Pentru aceasta. nu doar educaţional. neavând nevoie buget ci doar de câteva echipamente IT(cameră foto. colaborarea lor cu elevii va fi din ce în ce mai strânsă. la fel se întâmplă şi în cazul profesorilor. d) realizarea de către elevi a unor scurte fotoreportaje. ci şi profesorilor. Pe de altă parte. a prevăzut următoarele acţiuni comune ale elevilor: a) iniţierea elevilor în utilizarea unui editor de texte. Şi nu în ultimul rând. f) realizarea unor afişe care să fie puse în comunitate pentru a anunţa apariţia revistei în format electronic şi prin care elevii să invite membrii comunităţii să folosească Punctul de Acces Public la Informaţie pentru a o citi. videoproiector. care vor integra din ce în ce mai mult TIC în activităţile didactice. ei vor învăţa să utilizeze mult mai bine Internetul şi cum să îşi prezinte materialele cu ajutorul acestuia. în colaborare. în care să însoţească imaginile de texte care să descrie locurile ilustrate. Căutaţi pe www. În plus. 39 . precum şi gustul pentru domeniul artei imaginii. orice şcoală poate participa în proiectul eVacanţa. ştiind că portofoliul de activităţi contează foarte mult în evaluarea proiectului propus. reportofon. cu care aceştia să editeze ulterior revista de vacanţă. g) realizarea unei expoziţii de instantanee din comunitate menite să scoată în evidenţă punctele pozitive ale locurilor în care locuiesc. profesoara coordonatoare a proiectului. b) iniţierea elevilor în utilizarea unui camerei foto acordate în proiect şi realizarea de instantanee cu anumite evenimente din cadrul comunităţii sau şcolii respective. calculator. există criterii de realizare pe care proiectul trebuie să le atingă în mod obligatoriu. sub îndrumarea profesoarei. e) realizarea de către elevi. într-o pagină special creată cu acest scop. În centrul respectivelor activităţi trebuie să fie tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere dezbateri pe teme de interes şi pentru părinţi sau sesiuni de formare. Un exemplu foarte bun pentru un proiect de acest gen îl constituie şi realizarea de către elevi. La fiecare activitate în parte.ro referinţe la proiectul e-vacanţa Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.  TEME 1. anumite locuri istorice aflate în vecinătate comunităţii din care fac parte. elevii vor fi mult mai atraşi şi înspre imagine. toţi fiind mult mai motivaţi de a lucra împreună în timpul şcolii.acces la Internet şi cel mai important de un număr minim de cadre didactice coordonatoare şi un număr de elevi care doresc să-şi petreacă vacanţa în mod creativ şi activ. deprinzând în acest fel un ochi critic pentru orice fel de imagine sau material tipărit. putând fi propuse şi altele. cameră web). a unei reviste şcolare de vacanţă. astfel de proiecte vor creşte şi experienţa profesorilor în a gestiona activităţi de tip administrativ. Acest proiect îi va ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a redacta în format electronic diverse texte. În felul acesta. microfon. Aceste activităţi pot fi schimbate funcţie de nevoile locale. În general. Dacă elevii învaţă să utilizeze mai bine tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în activităţile lor de zi cu zi. Astfel de proiecte aduc un beneficiu nu doar elevilor. dar nu să se limiteze doar la acestea. c) iniţierea elevilor în utilizarea Internetului pentru a se informa cu privire la anumit tradiţii populare. Folosind camera foto.google. în sistem colaborativ. dar şi să-şi dezvolte limba şi vocabularul. rezultatele profesorilor vor creşte. iar pregătirea lor didactică va fi mult mai eficientă.

fără ca profesorul să stea să calculeze separat nota pentru fiecare elev în parte. care. Nu mai este nevoie să pierdeţi timpul dictându-le subiectele sau corectând zeci de lucrări la care de cele mai multe ori aveţi probleme serioase de descifrare a scrisului. dacă în urma unei evaluări elevii dovedesc un grad scăzut de pregătire. cât şi ca instrument de motivare a elevului. evaluările cu ajutorul TIC eficientizează în mod considerabil modul cum sunt testaţi elevii. În plus. s-a observat că această spaimă dispare aproape în totalitate pentru că atenţia elevului se mută de la coala albă înspre modul de prezentare a conţinutului testării. ea trebuie privită atât în rolul de atestare a nivelului de cunoştinţe şi de înţelegere a lor. 40 . De exemplu. TIC în procesul de evaluare TIC te ajută …  să eficientizezi evaluarea elevilor pe tot parcursul semestrului  să nu pierzi din timpul dedicat orelor de predare/pregătire  să gestionezi mai bine procesul de evaluare şi toate informaţiile generate în cadrul acestui proces  să nu pierzi timp cu corectarea lucrărilor  să faci cunoscute rezultatele evaluării mult mai uşor  să existe o mai mare transparenţă în evaluare Evaluarea este unul dintre procesele educaţionale implicate în activitatea şcolii. Utilizând TIC în evaluare. În al doilea rând. să-i coopteze şi mai mult în realizarea activităţilor de la clasă. sub formă de tabel.3. deci şi asupra conţinutului. profesorul îşi poate modela lecţiile astfel încât să recupereze elementele neasimilate de elevi. Toată această muncă o face direct sistemul. În această nouă lumină. evaluarea nu trebuie să ia neapărat forma scrisă – studiile au arătat că în cele mai multe cazuri. a nivelului de aplicare a acelor cunoştinţe în diverse situaţii şi integrare a lor în contexte noi. deşi în mod tradiţional era privit ca fiind ultima etapă a procesului de predare-învăţare.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/6_10_radu. testele scrise blochează elevul producându-i o spaimă legată de rezultatul pe care trebuie să-l obţină. dar şi să-şi regândească maniera de lucru cu aceştia.pdf Nu este de neglijat posibilitatea de a avea evaluarea integrată într-un sistem de management al educaţiei (LMS – Learning Management System). scopul principal al evaluării nu mai este acela de a trece o notă în catalog. ci şi de a ghida profesorul în procesul de predare-învăţare. evaluarea nu mai are doar rolul de a verifica stadiul dezvoltării elevului. comportă mult mai multe aspecte decât cel simplei verificări de cunoştinţe.  SUGESTIE Pentru o tratare metodologică a evaluării.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8.unibuc. În primul rând. Cu alte cuvinte. ci de a-i ajuta pe profesori şi pe elevi să progreseze. iar acest lucru să permită afişarea notelor elevilor de la o anumită clasă într-o pagină specială. iar astfel evidenţa notele este mult mai clar Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. vă sugerăm să accesaţi următoarea prezentare: http://fmi.

41 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 42 .

iar elevii pot să revină Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. profesoara de franceză le dă elevilor câteva exerciţii de făcut în clasă cât şi acasă. vă propunem în continuare două exemple concrete. Fiindcă ceea ce o interesează este cât anume au asimilat elevii şi nu capacitatea acestora de a răspunde într-un interval de timp dat. În auto-evaluare.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Pentru a ilustra modul cum poate implementa TIC un profesor în partea de evaluare din cadrul procesului educaţional. profesoara de franceză recunoaşte limita acelor exerciţii şi îşi propune să schimbe modul cum îi sprijină pe elevi în învăţare. el trebuia să fie şi propriul evaluator. auto-evaluarea presupune exerciţiul elevilor cu ei înşisi cu ajutorul auto-testelor. EXEMPLUL 1 Profesoara de limbă franceză a lucrat deja cu elevii de la clasa a VI-a capitolul despre prepoziţii şi doreşte să îi evalueze astfel încât să aibă o imagine clară a nivelului lor. Pentru asta. Pentru a face ceea ce şi-a propuse. 43 . Ca atare. ci să-şi cunoască nivelul la care se află cu ajutorul unei evaluări obiective. obiectivul nu este ca elevul să primească o notă (chiar dacă la finalul unora dintre testele folosite primeşte o notă). Folosindu-se de auto-teste deja realizate de alţii sau creându-şi singură propriile teste cu ajutorul platformei AeL. ea s-a gândit de când şi-a structurat cursul la două etape de evaluare: 1) AUTO-EVALUARE 2) EVALUARE FINALĂ În primul caz. Dacă în modelul pedagogic clasic exerciţiile de la finalul fiecărui capitol de manual jucau uneori şi rolul de auto-teste. în cazul în care nu avea răspunsurile. fie pe platforma AeL – pentru a schimba modul de evaluare. fie pe un CompactDisk. teste nu sunt cronometrate. profesoara se foloseşte de exerciţii care sunt în format electronic – fie pe un site. Acest lucru nu se putea întâmpla în cazul situaţiei cu exerciţiile de la finalul lecţiilor fiindcă.

Set de exerciţii http://www.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-55854. Exemplul 1 . auto-evaluarea funcţionează ca o evaluare diagnostic.francaisfacile.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere asupra lor ca să se re-testeze şi după alte câteva zile. Din acest punct de vedere. 44 . identificând punctele tari şi punctele slabe ale elevilor.php Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Set de exerciţii corectat automat de site http://www.com/library/prepositions/bl_prep_verbs-test.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 2 .about. 45 .Set de exerciţii http://french.com/cgi2/myexam/voir2r.francaisfacile.php?id=55542 Exemplul 3 .htm?level=20&last=1&q0=17&question1=a Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

46 .Set de exerciţii http://www.be/gramlink-an/exercices/verbprep/verbprep03c.ucl.Set de exerciţii corectat.htm Exemplul 5 .ac.ac.ucl.be/gramlink-an/exercices/verbprep/verbprep01c.ilv.htm Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. oferind posibilitatea de a introduce din nou răspunsurile greşite http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 .ilv.

de la cele mai uşoare exerciţii până la cele pentru olimpiadă.geocities. Mai mult decât atât. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. E un fel de disciplină de sine pe care elevul şi-o însuşeşte. De fapt. elevul învaţă să compară idei. Tot datorită obişnuinţei de a se auto-evalua şi de a fi evaluat. deoarece este obişnuit cu testările. învaţă să-şi recunoască propriile limite şi îi împinge să şi le depăşească. Dar profesoara de franceză nu a limitat acest tip de evaluare doar la lecţia despre prepoziţii. atitudinea elevului faţă de evaluările pentru care primeşte o notă se schimbă.com/eu_citizenship/  Elevii şi profesorii deopotrivă trebuie deprinşi cu auto-evaluarea.Set de exerciţii cu răspunsuri multiple http://www. Prin autotestare. rezervată testelor de matematică.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 6 . O astfel de platformă este Experior. să analizeze critic un discurs. 47 . ei realizează că mai au de învăţat înainte de a spune că au terminat cu studiul. evaluarea capătă în acest fel şi o valoare formativă pentru că elevul este învăţat să-şi testeze cunoştinţele şi competenţe şi să se auto-îmbunătăţească. ci el este parte din tot procesul educaţional angrenat la disciplina sa. Prin urmare. să-şi auto-impună un termen pentru a duce la bun sfârşit o sarcină. ci şi platforme web cu exerciţii diferenţiate pe niveluri de dificultate. Nu se mai simte ameninţat de fiecare dată când este anunţat că urmează o lucrare de control sau o teză. Pe Internet există nu doar teste simple de genul celor enumerate anterior. să se raporteze la o anumită poziţie pentru a critica o alta.

ro/ Pagina de testare Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Experior http://www.experior. 48 .

Profesoara de franceză îşi poate face singură testul cu ajutorul AeL-ului. cât şi pentru evaluarea la clasă. al dificultăţii. este aceea de a îngloba testul pe o platformă de managementul educaţie. În sistemul clasic. De îndată ce are acest raport. timpul rămas). fie le-ar fi dictat. elevii ar avea subiectele afişate pe tot parcursul testării fără a fi nevoie să le mai scrie pe coala de examinare. mult mai eficientă. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. al notei obţinute. care facilitează accesul la teste şi gestionarea testelor începute din punct de vedere al duratei (timpul total pentru efectuarea testului. Însă există soluţii astfel încât acest lucru să nu se mai întâmple. O astfel de soluţie ar putea fi proiectarea subiectelor pe o tablă albă cu ajutorul unui videoproiector. În felul acesta este o mai bună gestionare a evaluării pentru că profesoara nu se mai chinuie cu calcularea procentelor pentru fiecare subiect în parte şi calcularea notei finale. cum ar fi AeL. ea poate să-l publice pe site-ul propriu. de fapt o listă cu elevii şi notele primite. Sau ar putea tipări respectivele subiecte pe bucăţi de coală A4 pentru fiecare elev în parte. iar ceea de-a doua presupune un consum suplimentar de timp cu tipărirea şi tăierea subiectelor. ea tot ar fi pierdut timp cu transcrierea subiectelor pe tablă sau cu dictarea lor. profesoara ar fi venit la clasă cu subiectele scrise pe o foaie şi fie le-ar fi scris pe tablă. Evaluarea finală După un anumit timp. profesoara de franceză îşi anunţă elevi că va urma o lucrare finală pe care vor primi o notă. Dar ambele soluţii pot fi considerate costisitoare pentru că prima presupune ca elevul să se concentreze când pe coala de examinare. Făcând astfel. 49 . iar apoi poate crea un raport imediat cu situaţia celor care au susţinut evaluarea finală.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Experior Pagina de gestionare a testelor  Experior este o platformă inovativă de evaluare a cunoştinţelor de matematică pentru diverse niveluri. O altă soluţie. În felul acesta. când pe tablă.  Puteţi utiliza Experior atât ca suport de auto-evaluare. pe blog-ul propriu sau pe site-ul şcolii. Chiar dacă profesoara le-ar fi redactat folosind un calculator. iar elevii să răspundă direct pe platformă. Experior se bucură de o interfaţă intuitivă. într-o zonă specială.

subiectele de tip grilă nu o pot ajuta pe profesoara de română să eficientizeze evaluarea aşa cum am văzut în exemplul precedent. Dacă subiectele cu răspunsuri multiple nu mai pot fi folosite acum. este că profesoara şi elevii dumneaei nu au pierdut timp cu transcrierea subiectelor pe tablă sau pe coala de examinare. exact aşa cum ar scrie un mesaj de poştă electronică sau o intrare pe un blog sau un comentariu la un blog. Toate testele vor fi în baza de date a sistemului. Profesoara de limba şi literatură română. ci evaluarea nivelului de cunoştinţe şi competenţe dobândite. profesoara are posibilitatea de a verifica fiecare test în parte şi să atribuie o notă pentru rezolvările la test ale fiecărui elev. curentele în care au fost aceştia încadraţi şi specificul scriiturii lor. fiindcă notele vor fi la îndemâna lor tot timpul şi vor putea cunoaşte situaţia şcolară oricând ar dori. ca în loc să aleagă răspunsul corect. profesoara poate să le ceară elevilor prin aceeaşi platformă AeL. sau i-a pus pe elevi să caute pe Internet cât mai multe informaţii despre scriitorii studiaţi şi operele lor. să scrie text. despre rimă. profesoara a hotărât să le dea o testare ca să vadă cât au înţeles din cele studiate şi cum ştiu să se folosească de acele informaţii. ci s-au putut ocupa direct de a răspunde la întrebări. a făcut apel la imagini pentru a însoţi explicaţia unei poezii sau nuvele. După aceasta. Însă. profesoara de română nu va mai fi nevoită să care acasă un teanc de foi pe care apoi să fie nevoită să le depoziteze până se strânge praful pe ele.  Testarea elevilor nu înseamnă “sancţionarea” acestora. De data aceasta. la ora de limbă şi literatură română. oricând putând fi regăsite şi. dorind să îi ajute să înţeleagă mai uşor toate aceste elemente teoretice a folosit în predare diverse metode care implicau TIC: de exemplu. EXEMPLUL 2 La clasa a VII-a. despre modalităţile de exprimare poetică ş. 50 . ceea ce interesând de fapt fiind formarea elevului. elevii au învăţat să analizeze o operă literară din perspectiva elementelor de compoziţie artistică. tipărite. Nota este un demers secundar. Concluzia. ea a pregătit un test care presupune lectura unei poezii şi oferirea de răspunsuri la 10 întrebări pe marginea poemului respectiv. eventual. măsură. şi în acest caz.d. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În al doilea rând. Dar nu înseamnă că noile tehnologii nu o pot ajuta.m. Prin urmare. care au fost proiectate cu ajutorul unui video-proiector.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere profesoara de franceză economiseşte timp în relaţia cu elevii şi cu părinţii acestora. la un moment dat pe parcursul semestrului. Au aflat despre figurile de stil.a.

didactic.doc Exemplul 2 .Matematică http://myschool.Set de exerciţii în Word .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 2 .ro/content/index.ro/files/1/testdeevaluareunitatea1. 51 .Set de exerciţii în Word .Matematică http://www.php?act=Attach&type=post&id=96 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Conţinutul testelor şi rezultatele evaluării pot fi publicate on-line pe site-ul sau blog-ul profesorului pentru ca elevii să poată reveni, dacă doresc, asupra lor şi să se auto-corecteze. Rostul testelor nu este să le acorde note mici elevilor pentru că nu au învăţat, ci să-i ajute să înveţe. De aceea, publicarea lor on-line este un beneficiu pentru profesor şi nu un consum de energie sau o risipă a muncii după principiul “nu le voi mai putea folosi la altă clasă”. Publicarea lor on-line se poate face după finalizarea evaluării la toate clasele unde profesorul respectiv predă.

RESURSE UTILE
http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/sectiuneaC_lucrarea14.pdf o prezentare a unor aspecte metodico-didactice şi a unor recomandări practice de evaluare folosind mediul AeL http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/sectiuneaC_lucrarea23.pdf o prezentare a platformei Easy-Learning (http://easy-learning.neuro.pub.ro/) disponibilă în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, şi vă puteţi face o idee cu privire la cum arată o platformă de evaluare integrată http://myschool.ro/ - forum cu rezolvări la exerciţiile din manualele de liceu http://matematik.ro/ - pagina web a unei profesoare de matematică din judeţul Sibiu şi care conţine exerciţii de matematică pentru gimnaziu (organizat sub formă de forum) http://teste.haios.ro/ - website cu teste grilă pentru diverse materii http://www.englezaonline.ro/ - website care conţine şi o secţiune cu teste on-line http://www.profuderomana.ro/ - website care are secţiune cu teste de gramatica limbii române propuse la examenele de admitere la diferite universităţi

TEME
1. Ce instrumente de evaluare folosiţi în procesul didactic? Identificaţi modele alternative de evaluare care să implice utilizarea instrumentelor TIC. 2. Care sunt diferenţele dintre testele folosite pentru a ilustra primul exemplu şi cele de la al doilea exemplu? 3. Accesaţi Experior şi comentaţi aspectele care vi se pare cele mai interesante.

8.4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC
TIC te ajută …  să comunici mai uşor cu elevii şi părinţii acestora,  să comunici mai uşor cu colegii şi alte persoane interesate de şcoală  să promovezi şcoală mai bine şi să diseminezi informaţii cu privire la proiectele organizate de aceasta  să identifici potenţiali parteneri pentru dezvoltarea de proiecte

Am tot adus vorba despre modelul educaţional clasic, arătând de fiecare dată că există soluţii moderne, mult mai eficiente, de a îmbunătăţi procesele de predare-învăţare-evaluare. Este cazul acum să ne referim şi la modelul de comunicare presupus de sistemul clasic în relaţia dintre profesori şi elevi, profesori şi părinţii elevilor, dintre profesori şi colegi, şi la cum poate fi acesta îmbunătăţit cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 52

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

8.4.1. Website-ul şcolii
Din totdeauna, profesorii au comunicat în mod direct cu elevii şi părinţii acestora. De exemplu, aproape în toate cazurile, contactul pe care părinţii îl au cu şcoala se rezumă la şedinţele cu părinţii şi întâlnirile informale cu profesorii, pe holurile instituţiei. Însă acest contact este insuficient şi are efecte negative asupra motivaţiei elevilor şi părinţilor de a se interesa de procesul educaţional, precum şi asupra modului cum are loc comunicare. Iar asta se întâmplă fiindcă avem de-a face cu un contact minimal, mai degrabă de control a activităţii elevilor decât de implicare în educaţia acestora. Dar această situaţie se poate schimba folosind tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. Modelul clasic poate fi completat în beneficiul tuturor părţilor implicate. Cea mai la îndemână sugestie în acest sens o reprezintă comunicarea prin intermediul site-ului şcolii. Făcând un obicei din anunţarea diverselor evenimente festive sau administrative ale şcolii pe site-ul web al acesteia, părinţii şi elevii vor şti din timp ce activităţi îi solicită, unde ar fi nevoie de implicarea lor. Pe de altă parte, modul cum e construit un astfel de site, poate transforma total comunicarea. Ce ar fi dacă părinţii ar putea să vadă oricând situaţia la învăţătură a copiilor prin intermediul unei zone speciale, cu acces restrâns, de pe site-ul web al şcolii? Oare nu le-ar fi mai uşor să urmărească progresele copiilor la şcoală decât să ceară tot timpul carnetul ori să meargă până la şcoală ca să vorbească cu dirigintele clasei? Sau ce ar fi dacă elevii ar putea găsi pe site-ul şcolii exerciţii propuse spre rezolvare de profesorii lor, suplimentar temelor obişnuite – sau alte materiale educaţionale? Cu alte cuvinte, website-ul unei şcolii poate fi folosit ca o adevărată platformă educaţională, care oferă nu doar date de contact pentru şcoală, ci şi lista profesorilor şi elevilor, paginile cluburilor care funcţionează în şcoală, secţiuni cu materiale educaţionale ş.a.m.d. Totodată, site-ul şcolii poate fi un foarte bun mijloc de comunicare nu doar între cadrele didactice, elevi şi părinţi, ci şi între instituţie şi alte organizaţii (şcoli, ong-uri, autorităţi etc.) din ţară şi străinătate. El poate sta la baza unor parteneriate cu alte şcoli, la baza cooperării între cadrele didactice din Uniunea Europeană. Câteva chestiuni elementare Un site web poate fi static, adică sub forma unei prezentări (inclusiv cu imagini care se modifică la un anumit interval), sau dinamic, folosind o bază de date cu informaţii, conţinut care se schimbă relativ repede, formulare de contact sau alte metode de interacţiune cu vizitatorii, fişiere audio-video, forum, blog etc.. Un site static poate fi comparat cu un tablou, în timp ce un site dinamic poate fi apropiat mai degrabă unei interacţiuni cu o persoană aflată de cealaltă parte a ecranului – pui întrebări şi ţi se oferă răspunsurile de care ai nevoie, ceri un anumit lucru (de exemplu, structura anului pre-universitar cu datele exacte ale vacanţelor) şi ţi se oferă. Cele mai importante lucruri la un site, indiferent dacă e static sau dinamic sunt următoarele: 1. design-ul a. design-ul trebuie să nu fie complicat fiindcă, de regulă, complicat înseamnă şi mare, ceea ce duce la o încărcare greoaie a site-ului b. culorile site-ului nu trebuie să fie nici prea tari, nici în compoziţii obositoare (cu multe culori) fiindcă va respinge mai degrabă decât să atragă c. să nu conţină mult text într-o singură pagină; atunci când se doreşte inserarea unui raport de activitate, de exemplu, este mai bine ca acesta să apară pe pagini succesive cu un meniul de navigare pentru accesul cât mai uşor – în felul acesta se evită pe de o parte îngreunarea unui site, iar pe de altă parte obosirea vizitatorilor/lectorilor
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 53

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

2. structura a. site-ul trebuie să aibă o structură clară şi aerisită, care să permită o navigare simplă chiar şi pentru cei care nu cunosc deloc şcoala b. să conţină toată informaţiile despre şcoală şi să nu existe pagini goale 3. interactivitatea a. să conţină elemente de interactivitate: un formular de contact etc. b. să aibă înglobat şi un motor de căutare limitat la site c. să ofere servicii pentru utilizatori înregistraţi: forum etc. Orice site trebuie să fie verificat la finalul dezvoltării sale astfel încât să nu conţină erori, greşeli de ortografie, erori de formatare etc. De asemenea, el trebuie să fie întreţinut permanent cu informaţii, pe măsură ce acestea suferă vreo modificare sau apar elemente noi. Exemple de pagini web ale unor şcoli
Exemplul 1 – site static – http://www.scoala12.multinet.ro/

Exemplul 2 – site static – http://www.scoalajosemarti.ro/

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 54

com/romanul1/ Exemplul 4 – site dinamic – http://www. 55 .scoala5calarasi.geocities.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 3 – site static – http://www.

56 .ro/ Exemplul 4 – fişe de lucru pentru elevi – http://www.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.scoala5calarasi.scoala5calarasi.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 – lista profesorilor – http://www.

scoala5calarasi.ro/ Exemplul 4 – expoziţie de lucrări artistice realizate de elevi – http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 – continuare fişe de lucru – http://www.scoala5calarasi.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 57 .

lipseşte o ofertă educaţională din partea liceului Liceul Ion Neculce (Bucureşti) PRO: .conţine informaţii la zi CONTRA: . denumirea liceului apare doar ca imagine) . care să faciliteze regăsirea site-ului Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.nimic CONTRA: .oferta educaţională se prezintă sub forma unei liste cu clasele disponibile . despre facilităţile oferite (oferta licelului) . adică prezintă un grad scăzut de interactivitate cu vizitatorul . o bază de date cu toate cadrele didactice. cu text bloc imposibil de citit .puţine elemente dinamice: o bază de date cu cadrele didactice şi o secţiune pentru foştii elevi la care accesul se face pe baza unui user şi a unei parole individuale .site static.site-ul este găzduit pe un cont gratuit de pe www. o bază de date cu toţi elevii liceului. şi conducerea instituţiei.conţine link-uri “moarte” – care nu duc nicăieri .ro/ http://www.informaţia este structurată clar în interiorul site-ului şi dispusă aerisit.ro/ http://www.licsfsava. 58 .se păstrează la nivelul de prezentare. cum ar fi: un poll pentru sondarea vizitatorilor cu privire la ce cursuri IT ar dori să participe – CISCO.geocities. conţinând informaţii inutile .culorile ales sunt mult prea închise pentru site-ul unei şcoli . pe discipline.cnlazar.prima pagină nu atrage deloc. distribuiţi pe ciclu de învăţământ şi clase.ro/fosti.conţine prea puţine informaţii relevante despre şcoală . 7 (Timişoara) – prima variantă PRO: .com şi este invadat de reclamă de la Yahoo . o secţiune de ştiri unde sunt anunţate examenele naţionale – Testarea naţională şi Bacalaureatul .nu conţine nici un element care să indice identitatea proprietarul site-ului cu excepţia unui buton .com/romanul1/ Liceul Sfântul Sava (Bucureşti) PRO: .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. o galerie foto intitulată Liceul virtual care prezintă dotările existente. ORACLE.site cu elemente dinamice.neculce.secţiunea Noutăţi nu conţine decât un afiş sub formă de imagine (care datorită dimensiunii foarte mari se încarcă greu) pentru Balul Bobocilor Şcoala cu clasele I-VIII nr. Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr (Bucureşti) PRO: . fără culori stridente sau incompatibile .conţine informaţii despre foştii elevi CONTRA: .lipsesc cu desăvârşire informaţiile despre corpul cadrelor didactice şi conducere.consultarea primei pagini este mult prea dificilă .conţine formular de contact CONTRA: .date de contact insuficiente Model de site nerecomandat.geocities.nu are un nume de domeniu propriu.slabă optimizare pentru motoarele de căutare (de exemplu.php http://www.informaţii lipsă (Galeria foto) sau foarte veche . ECDL.

ro/ Şcoala I-VIII “Nicolae Titulescu” (Călăraşi) PRO: .conţine foarte multe elemente dinamice: vertical roll-bar cu anunţuri. distribuiţi pe discipline .sunt oferite informaţii despre istoria şcolii şi despre oraş . Această cerere venită din partea directorului şcolii atinge două obiective: primul ar fi cel propus. el le-a solicitat părinţilor care nu aveau conexiune la Internet acasă să-şi trimită copii la PAPI pentru a putea folosi site-ul şcolii. care permite lucrul în sistem colaborativ. ceea ce arată consecvenţa .există o bază de date cu profesorii. directorul şcolii a optat să folosească un portal gratuit care să găzduiască site-ul. script căutare de la Google.în unele cazuri sunt prea multe informaţii într-o singură pagină şi trebuie să derulezi destul de mult până a ajunge la final. script imagini care se schimbă prezentând dotările şcolii. Însă această dificultate a fost înlăturată o dată prin programul care le-a oferit elevilor 200 de Euro pentru a-şi achiziţiona un calculator. CONTRA: . Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Pentru asta. uşor de găsit . precum şi ei înşişi să îi însoţească din când în când pentru a obţine informaţii despre activităţile şcolare ale acestora. festivităţile organizate de şcoală sau legate de ea . site-ul respectiv va veni în completarea activităţilor de la şcoală. de a-şi apropia părinţii pentru a-i susţine mai mult pe elevi în activităţile lor şcolare prin iniţierea celor dintâi în utilizarea minimală a calculatorului şi Internetului. sondaj părere despre site.conţine foarte multe informaţii relevante despre şcoală din ultimii trei ani. Singura dificultate reală pentru ca planul profesorului să eşueze ar fi fost ca elevii să nu aibă un calculator şi o conexiune la Internet disponibilă. pe de altă parte prin programul prin care au fost introduse Puncte de Acces Public la Informaţii (PAPI) în incinta primăriei locale. Ca atare.conţine un set de link-uri utile . preluare script cu informaţii despre vreme în oraşul Călăraşi.orarul este afişat într-o pagină specială.are un nume de domeniu propriu . şi anume atragerea elevilor înspre şcoală prin intermediul calculatorului şi Internetului. 59 . el se hotărăşte să se folosească de un site web care să conţină diverse jocuri pentru elevi.scoala5calarasi.s-a încercat crearea unui brand propriu prin utilizarea unui banner .conţine secţiune de evenimente unde sunt anunţate toate olimpiadele. poate. materiale educative sub formă de fişiere audio-video etc. cel deal doilea. unde.există diferite materiale educaţionale . susţinând lecţiile pe care aceştia le parcurg pe tot timpul semestrului. Pentru a fi cât mai eficienţi. concursurile.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. Următorul pas al directorului şcolii a fost să implice toate cadrele didactice în dezvoltarea siteului respectiv. Pe de altă parte. iar forma acestuia să fie de tip wiki.conţine informaţii despre structura de conducere şi structura administrativă .există o expoziţie virtuală cu lucrările artistice ale elevilor etc. se găseşte informaţia care interesează Două exemple de cum poate fi folosit site-ul şcolii Imaginaţi-vă următoarea situaţie: directorul unei şcoli dintr-o zonă izolată şi puţin dezvoltată a României ar dori să-şi atragă elevii mai mult înspre şcoală decât înspre muncile zilnice din gospodăriile familiilor lor. counter care cuantifică numărul de vizitatori .

Descrierea şcolii şi date de contact (în limba română şi în engleză) 2. cu programa şcolară etc.com. Iar pe unele dintre acestea le-au înglobat în propriile lor lecţii.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://mirceaeliade. timp de două săptămâni. direct pe site-urile şcolii. pe site-ul şcolii pentru a-i deprinde pe aceştia cu funcţiile site-ului. fiecare profesor al şcolii a lucrat cu elevii săi câte 5 minute în fiecare zi. ei au aflat cât de multe resurse educaţionale se găsesc pe Internet. Lista claselor cu elevii care le compun 6. În felul acesta.wikispaces. 60 . Odată cu punerea în funcţie a site-ului. Descrierea proiectelor realizate în cadrul şcolii 3. În felul acesta. Evident că profesorii au considerat necesar să folosească alte materiale. profesorii. pe discipline – iar la fiecare profesor în parte câte o scurtă prezentare într-o pagină proprie 5. de nevoie. O listă a disciplinelor care se predau. pentru a le stârni şi mai mult Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. profesorul de chimie de la clasa a VII-a. care sunt mai captivante pentru elevi în momentele când aceştia nu sunt la şcoală. Lista profesorilor. ei au introdus la disciplinele pe care aceştia le coordonează. au început să lucreze mai mult pe Internet. Lista absolvenţilor din ultimii doi ani 7. iar la fiecare în parte câte o pagină cu materiale educaţionale pentru anul respectiv. Un avizier.com/ De îndată ce directorul a deschis contul pe portalul www. să adauge şi exerciţii suplimentare. la fiecare clasă în parte şi pe structura planurilor de lecţii. materiale audio-video. despre programa şcolară şi activităţile de la disciplinele lor. După o scurtă perioadă în care site-ul a prins contur. pe clase. Tipuri de conţinut introdus pe site: 1. jocuri educaţionale. De exemplu. unde sunt anunţate toate chestiunile care privesc şcoala şi modul de desfăşurare a activităţilor şcolare (de la calendarul anului şcolar până la evenimente speciale şi informaţii despre plecarea sau venirea unui profesor nou) 4. profesorii au putut să înceapă să pună informaţii despre şcoală.wikispaces.

un profesor de limba română care ar dori să-i implice pe elevi într-o scenetă care să îi înveţe să comunice mai uşor. iar pe parcursul unei anumite perioade. să descrie în limba franceză evoluţia plantelor de la seminţe până la ciclul final. prevede toate activităţile pe care grupurile de elevi selectate de cele două profesoare trebuie să le desfăşoare. La fel. profesoara de franceză din şcoala din România a realizat împreună cu colega ei de franceză din Franţa un plan de acţiune.elevii să încerce dialoguri imaginare între ei. De exemplu.youtube. Prin acest proiect. la Avizier. poate să invite părinţii tuturor elevilor şi ceilalţi elevi ai şcolii la prezentarea scenetei tot prin intermediul Avizierului on-line. povestindu-şi reciproc călătorii prin ţara sau regiunea lor. tot prin intermediul Internetului (prin e-mail. Pentru asta.crocodile-clips. iar profesoara să le corecteze cu o altă culoare decât roşu formulările necorespunzătoare. să fie mai puţin inhibaţi.com/shared/videos/ch/Reactions. www. Acest plan de acţiune. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere curiozitatea elevilor. profesorul nu trebuie decât să posteze un anunţ pe site-ul şcolii. de astfel de proiect de eTwinning ar putea include: . . a introdus la fiecare lecţie în parte şi un materiale audio-video de pe www. . el a introdus şi un link către un site educaţional care conţine un material on-line în care elevii pot lua cu mouse-ul diverse substanţe şi să le amestece între ele pentru a vedea ce reacţii rezultă. Pentru această înfrăţire. să afle lucruri noi despre piesa de teatru şi autorul ei.etwinning.ro. Profesoara de limba franceză s-a gândit să folosească site-ul şcolii într-un mod cu totul diferit de cel amintit.com. Apoi. De exemplu. ea a contactat o altă şcoală din Franţa cu care a demarat un proiect de eTwinning ale cărui obiective sunt atragerea elevilor înspre învăţarea limbii franceze şi utilizarea TIC în învăţarea limbii respective. cu ajutorul instrumentelor de lucru colaborativ). poate să le ceară părinţilor de la clasa respectivă să colaboreze la realizarea decorurilor. Şi anume. 61 . unde sunt arătate anumite experimente.html Dezvoltarea site-ului le permite profesorilor să-şi convoace mult mai uşor părinţii la şcoală pentru diverse activităţi.pe pagina proiectului de pe site-ul şcolii româneşti. prin intermediul unui portal dedicat. care a devenit accesibil on-line odată cu finalizarea lui. cele două şcoli s-au înfrăţit în mod virtual. în care fiecare elev să scrie în franceză ce a învăţat el la şcoală în săptămâna respectivă. http://www.elevii să planteze nişte seminţe. elevii au într-o secţiune specială ar putea să realizeze un jurnal comun.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În felul acesta. ei pot iniţia o discuţie pe marginea programei şcolare sau a celor mai potrivite materiale pe care să le utilizeze la clasă. cât şi elevii sau părinţii acestora. prin intermediul Internetului. 8. Forum-ul.com/Proiecte+eTwinning Aceste programe de eTwinning nu trebuie să se desfăşoare neapărat în cadrul instituţiei şcolare. ei nu trebuie decât să se înscrie (adică să obţină un nume de utilizator şi o parolă) pe forumul creat de director pe site-ul şcolii. 62 . directorul a luat decizia să includă şi un forum. el speră ca profesorii să poată purta discuţii mai uşor atât între ei. De exemplu. este un loc virtual de întâlnire în care profesorii pot scrie despre absolut orice îi interesează sau îi preocupă. Pentru a face acest lucru.4.2. folosind imagini cu diferite tipuri de păsări pe care le întâlneşte zilnic şi cu descrierea lor în limba engleză. De exemplu. aşa cum îi spune şi numele. Ei pot. Forum-ul Pe lângă site-ul şcolii. un elev dintr-o şcoală din judeţul Tulcea ar putea să descrie satul în care locuieşte. să prezinte comuna în care locuiesc cu ajutorul pozelor făcute în comunitate şi cu scurte descrieri alături. Ele pot foarte bine să ţină elevii conectaţi la activităţile proiectelor şi acasă.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://mirceaeliade. iar apoi să posteze mesajele la fel cum trimit un mesaj prin poşta electronică. de exemplu.wikispaces.

63 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://forum.scoala30.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

). care nu a mai fost menţionată. despre hobby-urile comune. Pentru rezultate cât mai eficiente. ei îşi îmbogăţesc considerabil vocabularul. complementară altor modalităţi de a comunica cu ajutorul TIC.a. despre orice îi interesează.m. Un profesor de biologie poate să le ceară elevilor să intre pe forum. profesorul a introdus condiţia ca elevii să se uite tot timpul pe forum şi să vadă despre ce plante au scris colegii lor ca ei să scrie despre o altă plantă. Astfel. 64 . În felul acesta.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://forum. un elev ar putea să scrie despre floarea soarelui. unde să scrie despre structura unor plante pe care ei le găsesc acasă.d. complementară la comunicarea de la clasă. profesorul de matematică de la clasa a VI-a le poate cere elevilor să intre pe forum atunci când îşi scriu tema şi să explice cum au rezolvat o problemă şi de ce au optat pentru o anumită variantă de rezolvare. fără microscop.ro/viewtopic. într-o secţiune specială pentru orele de biologie. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. profesorul respectiv îi obişnuieşte pe elevi să-şi realizeze sarcina în ziua în care le-a fost dată şi să discute despre soluţia găsită de ei. cât şi în procesul educaţional propriu-zis. tulpină subţire şi aspră. Elevii nu doar că învaţă să recunoască structura plantelor. explicând care sunt părţile unei plante şi ce forme şi culori au ele (rădăcină puternică sub formă de fire groase.  Forum-ul şcolii poate fi utilizat atât pentru o comunicare eficientă între cadrele didactice. în comunicarea cu elevii şi părinţii acestora. Ca atare.php?t=45 – pagină cu discuţii Pe forum pot discuta şi elevii între ei despre ce nu înţeleg la şcoală. frunze late şi foarte aspre ş. Forum-ul poate fi utilizat de profesori şi pentru a-i verifica cu privire la realizarea unor sarcini pentru disciplinele lor. Apoi să descrie structura internă a plantei aşa cum o văd ei. dar şi să caracterizeze ceea ce văd.scoala30. De exemplu. E o modalitate complementară de a comunica. urmând ca această a doua etapă să se întâmple la clasă.

şi modalităţi de a lucra cu elevii acasă.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. Blog-ul Despre blog am tot amintit în secţiunile anterioare.com/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. www.  Blog-ul este cea mai facilă metodă de a vă face o pagină web personală. nu trebuie decât să accesaţi un portal care găzduieşte gratuit blog-uri: www. un profesor nemulţumit de prestaţia elevilor la clasă poate să introducă un comentariu prin care să le indice situaţia respectivă părinţilor. De exemplu.wordpress. Combinând blog-ul cu www. ci şi de instrument de comunicare.com etc. Rolul lui este nu doar de instrument pentru educaţie. puteţi să includeţi şi documente pe blog. el poate să posteze şi comentarii sau anunţuri pentru profesori.blogspot.blogspot.com. http://anetaradu.4. 65 . Pentru a vă crea un blog. Pe lângă faptul că un profesor poate să-şi afişeze pe blogul personal informaţii pentru elevi despre lecţiile pe care acesta le ţine.com. eventual.3. Puteţi introduce inclusiv materiale audio-video pe blog-ul dumneavoastră. un exemplu de portal care găzduieşte documente şi prezentări tip slideshow. indicându-le.scribd.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

http://crisdialog-cds.blogspot.com/

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 66

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Dialogând cu elevii pe blog veţi reuşi să schimbaţi percepţia acestora şi asupra dumneavoastră. De foarte multe ori elevii reacţionează negativ şi ca urmare a faptului că ei sesizează diferenţe considerabile între o lecţie făcută de alt profesor într-un mod mai interactiv, cu ajutorul TIC, şi stilul clasic de predare-învăţareevaluare.

Blog-ul face comunicarea dintre profesor şi elev să nu mai pară un monolog. Elevul are posibilitatea de a contribui cu comentarii pe blog-ul profesorului şi să-şi spună părerea cu privire la lecţiile pe care le audiază. Cu cât un elev se simte mai atras de metodele utilizate de profesor la clasă şi în afara ei, cu atât elevul va fi favorabil unei colaborări mai strânse cu profesorul.
http://stiu.info/

TEME
1. Alegeţi-vă un site asemănător celor prezentate şi comentaţi-l cu argumente pro şi contra. 2. Creaţi-vă propriul blog pe www.blogspot.com, www.wordpress.com. 3. Dacă există un forum dedicat al şcolii dumneavoastră, accesaţi forumul şi introduceţi mesaje despre disciplina dumneavoastră şi lecţiile pe care urmează să le ţineţi, indicând materiale ajutătoare de pe Internet.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 67

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

8.5. TIC în contextul administrativ
TIC te ajută …  să gestionaţi mai bine activităţile din cadrul şcolii  să gestionaţi mai bine informaţiile din interiorul şcolii  să comunicaţi mai uşor cu colegii  să identificaţi posibile tipuri de proiecte care să fie finanţate şi linii de finanţare  să intraţi în contact cu posibili parteneri  să găsiţi resurse care să vă ajute în redactarea cererilor de finanţare  să depuneţi cererea de finanţare  să vă protejaţi informaţiile mult mai bine

Deşi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor îşi fac din ce în ce mai mult simţită prezenţa în şcolile româneşti, foarte puţini sunt cei care apelează la ele pentru a-şi eficientiza, pentru a-şi uşura munca. De cele mai multe ori, acest lucru se întâmplă datorită unor constrângeri externe (de exemplu, obligaţia de a prezenta un anumit document într-o formă electronică sau tipărită sau de a comunica şi prin intermediul poştei electronice anumite rapoarte sau documentaţii). În acest capitol, vom încerca să vă arătăm că TIC vă poate fi de mare ajutor în toate activităţile dumneavoastră legate de şcoală, de la partea administrativă a procesului educaţional până la realizarea de proiecte pentru dezvoltarea şcolii.

8.5.1. Instrumente TIC pentru un management performant al şcolii

  

Ce ar fi dacă programul după care sunt împărţite orele şi sălile ar fi realizat de un calculator, fără riglă, creion şi gumă de şters? Ce ar fi dacă activităţile administrative ale şcolii (de la gestiunea fondurilor, salariilor, şi până la numărul de ore pentru fiecare profesor, datele elevilor ori bunurile de inventar etc.) ar fi făcute cu ajutorul unui calculator? Ce-ar fi dacă în loc să mergi în bibliotecă pentru a vedea dacă există sau nu o anumită carte ai avea la îndemână o interfaţă web pe care să o consulţi de oriunde ai fi?

Directorul unei şcoli s-a săturat să se chinuie la începutul fiecărui an şcolar să facă programul şcolii împreună cu colegii săi, folosindu-se de creion, riglă şi guma de şters. Anterior, directorul acelei şcoli a încercat să introducă orarul astfel realizat în Word şi să-l tipărească pentru a fi mai vizibil şi mai estetic. Însă şi această sarcină i s-a părut complicată şi mare consumatoare de timp şi energie. Din alt punct de vedere, deşi programul respectiv era făcut pentru tot anul, datorită modificărilor orare (trecerea de la o ora de vară la ora de iarnă şi invers) făcea munca de la începutul anului şcolar inutilă pe parcursul lunilor de iarnă. Căutând pe Internet diverse materiale educaţionale, unul dintre profesorii şcolii respective a aflat de o categorie specială de programe de calculator care generează orare pentru şcoală. Folosinduse de o bază de date în care sunt trecute numele profesorilor, intervalele orare de lucru pe luni, săptămâni, zile, precum şi indicativul sălilor de curs şi laboratoarelor disponibile, software-ul creează tabele mult mai clare şi mult mai uşor decât dacă le-ar fi făcut cineva manual. Prin urmare, profesorul respectiv discută cu directorul despre acest tip de software şi îi trimite prin poşta electronică link-uri către paginile unor astfel de programe:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 68

lantiv.wisetimetable.ro/liviu/fet/) Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.imagictimetablesoftware.com/ http://www. Website http://lalescu.com/ http://www.com/ http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Sistemul FET – Open Source Free Timetabling Software [GRATUIT] ASC TimeTables Lantiv Timetabler Wise Timetabler iMagic Timetable Mimosa Scheduling Software Dezvoltatorul Liviu Lălescu Applied Software Consultants Lantiv International Wise Technologies Ltd.com/ http://www.ro/liviu/fet/ http://www.mimosasoftware.asctimetables. 69 . iMagic Mimosa Software Ltd.com/index.html Exemplu interfaţă profesori 1 – generat cu FET (http://lalescu.

com/) Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 70 .com/) Exemplu grafic orar 3 – generat cu aSc Timetables (http://www.wisetimetable.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu grafic orar 2 – generat cu Wise Timetable 4 (http://www.asctimetables.

eminescusm.ro/Orar/ Orarul general al sălilor – http://www.eminescusm.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Orarul unei clase – http://www.ro/Orar/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 71 .

nu se va mai holba la orar încercând să desluşească programul pentru săptămâna respectivă. având o asemenea infrastructură informatizată. OpenOffice Calc sau Microsoft Excel) sau într-o bază de date (de exemplu.m. el decide să eficientizeze şi munca secretarelor şi a contabilei şcolii.  Programele de calculator pentru gestiunea bunurilor ori gestiunea financiarcontabilă a şcolii pot reduce cu până la 60% timpul care se pierde cu aceste activităţi în lipsa unui sistem informatic.eminescusm.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  EXEMPLE DE ORARE http://www. în noua variantă. toate calculele se fac automat. Văzând câte beneficii are de pe urma introducerii unui astfel de program. Dar directorul nu se rezumă doar la programul de generare a orarului. Dacă ar veni cineva de la Inspectoratul Şcolar Judeţean să întrebe de ce un profesor primeşte sporuri. pe diverse forumuri educaţionale şi nu numai. Ca atare.programul fiecărui profesor în parte. de exemplu. clasa a V-a http://www. lucrurile sunt mult mai transparente. Nu e nevoie de efort suplimentar pentru a comunica mai bine cu profesorii. . 72 .leonida. după care fiecare profesor ar fi extras programul propriu de la clasă. În plus. Un elev. Aşa află că utilizând un program de calcul tabelar.orarul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”. . Cu câteva click-uri de mouse. pe hârtie. software-ul generează automat următoarele elemente: . a fondurilor care ajung în şcoală ş. . există diverse variante prin care tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor pot transforma managementul unei şcoli într-unul eficient. el se interesează pe Internet. Aşadar. Microsoft Access). directorul şcolii reduce considerabil efortul şi timpul investit în realizarea unui program pentru şcoală. Pe de altă parte. elevul sau părintele acestuia poate vedea pe pagina on-line a orarului (situată pe site-ul şcolii). Prin intermediul unui program de poştă electronică. Dacă în varianta manuală. directorul şcolii va putea foarte uşor să demonstreze că respectivul profesor a lucrat cu mult mai mult decât îi cere norma şi merită să primească o compensaţie financiară pentru munca depusă. poate să identifice simplu care este orarul clasei la care învaţă. clasa a IX-A Utilizând un program de generare a orarului. directorul unei şcoli poate convoca mult mai uşor şi mai rapid cadrele didactice pentru o şedinţă de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. într-un program de calcul tabelar (de exemplu. directorul ar fi putut să facă o singură versiune a orarului. a salariilor şi sporurilor alocate. accesând baza de date. În acest fel sunt eliminate erorile pe care le-ar fi genera prelucrarea manuală a datelor financiare. Faptul că orarul este disponibil şi în variantă electronică uşurează munca şi în cazurile schimbărilor de la ora de vară la ora de iarnă şi invers pentru că nu se va face decât o mică ajustare prin alegerea opţiunii pentru programul restrâns.a. cu privire la software dedicat muncii de secretariat şi muncii financiar-contabile.un orar general pe clase şi pe profesori. contabila şcolii scapă de evidenţa scriptică. toate informaţii pot fi regăsite foarte uşor în orice moment.ro/Orar/ .programul pentru fiecare clasă în parte.orarul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”. Introducând toate datele contabile sau toate datele elevilor şi profesorilor pe calculator.precum şi orarul desfăşurat pe săli de curs şi laboratoare.d.ro/orar/ .

În felul acesta.5. un elev sau un profesor care sunt interesaţi de o anumită carte vor şti dacă o pot obţine astăzi sau peste alte trei zile. O mai eficace gestionare a fondului de carte al bibliotecii se încadrează tot în această categorie. iar media finală să fie calculată în mod automat. profesorii care predau aceeaşi materie. ar putea să discute pe marginea unui curriculum ca să găsească împreună o modalitate de lucru cu elevii cât mai interesantă pentru aceştia. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Un astfel de sistem colaborativ. acesta poate vedea şi cui este împrumutată şi când trebuie să sosească.com. Acest proiect poate fi sprijinit în mod activ prin programul eTwinning al Ministerului Comunicaţiilor.ro puteţi afla mai multe detalii despre cine poate organiza un program de înfrăţire şcolară. În acest mod. Însă management eficient al şcolii nu înseamnă doar atât. iar totul să fie acoperit nu din buzunarul propriu? Astfel de participări sunt posibile doar prin intermediul programelor Comeniu şi Grundtvig ale Agenţiei Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. în interfaţa utilizatorilor obişnuiţi.gmail. Website-ul şcolii ar putea fi reamintit aici ca un exemplu de instrument TIC care eficientizează foarte mult managementul şcolii prin faptul că permite crearea unui canal direct de legătură cu toţi factorii implicaţi: cadre didactice. alte părţi interesate de bunul mers al şcolii. Accesând pagina www. Un profesor poate folosi un program de calcul tabelar (de exemplu. dar şi cum puteţi transmite cererea de proiect prin Internet. În interfaţa administratorului.2. Ce ar fi dacă un profesor de limbă engleză ar merge la un program de specializare în Marea Britanie. oricând având la dispoziţie informaţia respectivă. am folosit un exemplu în care o profesoară de franceză a realizat un proiect de înfrăţire (eTwinning) cu o altă şcoală.5. de data aceasta din Franţa. Planurile de lecţie ar putea fi realizate în sistem colaborativ şi gestionate în format electronic. ci o parte a ei. adică a bibliotecarului. Informatizând catalogul cărţilor. reprezentanţii comunităţii. OpenOffice Calc sau Microsoft Excel) pentru a ţine evidenţa notelor sau punctajelor acordate elevilor. se reduce considerabil timpul necesar identificării unei cărţi. Acest catalog. 73 . iar toate cheltuielile ar fi suportate de către altcineva? Sau dacă un elev ar participa la un program dedicat nivelului său în care să descopere lucruri noi. este cel oferit de Google. ce activităţi să cuprindeţi. Obiectivele principale ale proiectului respectiv au fost două: impulsionarea elevilor să înveţe limba franceză şi acomodarea acestora cu TIC în învăţarea unei limbi străine. care conţine: * serviciu de poştă electronică: Gmail * serviciu de lucru colaborativ pe documente: Google Documents * serviciu de calendar colaborativ: Google Calendar * serviciu de mesagerie instant: Google Talk * serviciu de găzduire de imagini: Google Picasa * grupuri de discuţii: Google Groups * agregator pentru RSS: Google Reader Pentru a beneficia de toate aceste avantaje nu trebuie decât să vă creaţi un cont de poştă electronică pe www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere catedră decât dacă ar lăsa un anunţ pe o foaie sau ar scrie pe tablă în cancelarie.etwinning. 8. conţine o secţiune unde se precizează dacă acea carte este disponibilă sau este împrumutată. părinţi. Biblioteca nu este o extensie a şcolii. elevi. profesorul respectiv economiseşte timp pe care altfel l-ar fi pierdut cu medii aritmetice pentru fiecare elev în parte. de tip gratuit. TIC şi dezvoltarea şcolii prin programe de finanţare În secţiunea 8. O altă ilustrare a modului cum eficientizează TIC procesele administrative ale şcolii este dată de utilizarea unui program de lucru colaborat. De exemplu.

să intraţi în contact cu posibili parteneri 3. să găsiţi resurse care să vă ajute în redactarea cererii de finanţare 4. 74 . aţi putea crea un program de formare pentru tinerii din alte ţări care doresc să înveţe limba română. TIC vă ajută să dezvoltaţi activităţi de tip colaborativ. să comunicaţi rapid şi eficient cu partenerii aleşi în redactarea cererii de finanţare 5. să elaboraţi rapoarte de activitate pentru proiect 10. să diseminaţi informaţii cu privire la proiect şi rezultatele sale 9. În dezvoltarea proiectelor. scurte prezentări audio-video etc. pe care apoi să o transmiteţi în format electronic prin e-mail.  Accesând Internetul veţi putea afla foarte multe informaţii despre programele de finanţare pentru şcoli. broşuri. Totodată. Aceştia ar avea toate costurile asigurate prin programul Comenius Mobilităţi. pliante. iar dumneavoastră i-aţi iniţia în limba română utilizând instrumentele aşa cum am exemplificat până acum. deci şi pentru a programa activităţi. elevi şi cadre didactice. TIC este un instrument esenţial. puteţi să creaţi diverse materiale în cadrul proiectului (afişe. cât şi condiţiile de participare.). să identificaţi tipurile de proiecte ce pot fi finanţate 2. Aveţi nevoie de programe pentru a redacta cererile de finanţare. aţi putea să participaţi la un program de training sau să realizaţi un program de training care să presupună învăţarea unei limbi străine cu ajutorul sistemelor de management educaţional (LMS) – de eLearning. Tot prin Internet puteţi să depuneţi şi documentaţia solicitată. Folosind programe de editare de texte ori imagini. să multiplicaţi rezultatele proiectului şi după finalizarea lui Suita OpenOffice sau Microsoft Office vă ajută să …  redactaţi cererea de finanţare  creaţi lista de activităţi şi gestionaţi succesiune şi costurile aferente fiecăreia  gestionaţi bugetul proiectului  Apelând la o pagină web puteţi să diseminaţi mult mai uşor informaţiile cu privire la activităţile din proiect. am pregătit în Anexa 4 o descriere a celor mai relevante programe de finanţare. să gestionaţi proiectul 8.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Pe site-ul acestei instituţii veţi găsi detaliat toate programele pe care le gestionează. să realizaţi diverse activităţi cuprinse în proiect 7. să depuneţi cererea de finanţare în format electronic 6. Sau. De exemplu. TIC vă ajută să … 1. Tot ce trebuie să faceţi e să accesaţi pagina de web şi să scrieţi un proiect folosind un program de editare de text gen OpenOffice Write sau Microsoft Word. pentru a realiza rapoarte ori materiale. Pentru a vă uşura o primă imagine a posibilităţilor de finanţare ale proiectelor şcolii. Însă singura modalitate ca dumneavoastră să fiţi la curent cu aceste oportunităţi este să accesaţi paginile web ale instituţiilor care le gestionează. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. ca în exemplul de care am reamintit mai sus.

) să nu fie păstrate pe unităţi de calculator care sunt conectate la Internet sau în reţea. Dar gestionându-le corect.. Printre datele cu care aceasta lucrează se află inclusiv CNP-urile şi alte date de identificare ale personalului şcolii.3. riscând nu doar ca acestea să devină publice. ci chiar să le piardă ca urmare a unei căderi a sistemului. foarte rar se poate întâmpla ca acele riscuri să se materializeze. Însă ceea ce nu ştie secretara şcolii e că respectivul program conţine un virus troian care fură informaţii de pe calculatorul respectiv şi le transmite prin Internet către anumite site-uri. personalul şcolii trebuie să fie instruite cu privire la eventualele riscuri la care se expun dacă folosesc programe de calculator piratate sau din surse nesigure. În felul acesta. Ceea ce face respectivul program e să genereze o listă de imagini de pe Internet şi pe care să le afişeze apoi sub formă de ScreenSaver. De exemplu. este nevoie să se utilizeze periodic un program antivirus. doamna secretară expune toate datele şcolii acestui pericol. care conţine şi un anti-spyware şi un filtru pentru poşta electronică (ca în cazul majorităţii programelor de acest fel). o şcoala dintr-o comună din sudul judeţului Giurgiu a fost dotată de curând cu un laborator de informatică. În al doilea rând. datele contabile. recomandarea specialiştilor este ca toate datele şcolii (de ex. Aceste riscuri nu pot fi eliminate. şi mult mai rar pentru alte tipuri de activităţi (de exemplu. deteriorarea sau accesul neautorizat la date confidenţiale sau orice fel de date care privesc bunul mers al şcolii. cu calculatoare la secretariat. 75 . în cancelarie şi în biroul directorului. Doamna secretară a aflat de la diverse persoane că ecranul negru al calculatorului care apare atunci când nu lucrează la el circa 10 minute poate fi personalizat astfel încât să arate fie poze personale.5. o administrare bazată pe categorii de utilizatori cu drepturi de acces diferenţiate pentru fiecare calculator în parte. fie ceasul. Calculatoarele aflate în birourile administrative sunt folosite cel mai adesea pentru a scrie documente într-un editor de texte clasic şi pentru a naviga pe Internet. în lipsa unei bune administrări a calculatoarelor dintr-o instituţie şcolară.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. bazele de date cu profesorii şi elevi etc. toate parolele de acces nu trebuie să fie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt destinate iar mesajele de e-mail suspecte să nu fie accesate. să nu se acceseze site-uri cu conţinut reprobabil. datele stocate pe acelea calculatoare sunt expuse la tot felul de pericole. În plus. să nu se partajeze fişiere cu date în reţea. Prin urmare. Ce se poate face pentru a evita astfel de situaţii? În primul rând. de la viruşi până la accesarea lor de la distanţă de către persoane care nu au nici o legătură cu şcoala. pentru a proteja sistemul. fie imagini de pe net. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. ci doar gestionate. De exemplu. de contabilitate). Securitatea informaţiilor în mediul educaţional Una dintre cele mai mari probleme cu care se poate confrunta o instituţie şcolară este pierderea. În al treilea rând. În al patrulea rând. a căutat pe Internet un anumit program indicat de respectivele persoane şi apoi l-a instalat pe calculator.

numele unor persoane apropiate sau cuvinte din dicţionar. este recomandat să nu deschideţi documente pe care le primiţi şi care au denumiri ciudate sau de la persoane pe care nu le cunoaşteţi.  De asemenea. Specialiştii IT recomandă ca parolele să conţină atât litere şi cifre. @. parole şi coduri de acces) nu se păstrează pe calculator fiindcă ele pot fi furate de programe specializate sau de persoane răuvoitoare. Explicaţi ce măsuri de protecţie aţi luat pentru calculatoarele la care aveţi acces. atunci se recomandă verificarea periodică a programului anti-virus ca să aibă activată setarea de verificare a mesajelor primite şi transmise. -) şi să aibă în componenţă mai mult de 7 caractere. (A se vedea site-urile recomandate din secţiunea “Resurse utile”.). care să aibă drepturi “zero” (adică să poată instala programe. soft-ul utilizat pe calculatoarele şcolii nu trebuie să fie piratat.0 Free – o versiune gratuită a AVG 8.  În cazul în care un calculator este utilizat de mai multe persoane. care să includă un firewall.eset. data de naştere sau CNP-ul). să poată modifica setările sistemului etc. şi conturi pentru restul utilizatorilor. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Creaţi un fişier în OpenOffice Calc sau Microsoft Excel care să vă ajute să calculaţi media generală a elevilor de la clasa la care predaţi.   RESURSE UTILE SOFTWARE ANTI-VIRUS AVG 8. de exemplu). 76 . 4. calculatoarele trebuie să aibă un cont de Administrator. #. dar cu drepturi restrânse (să nu poată instala programe. Altfel.  De asemenea. nimeni nu va garanta pentru integritatea datelor.  Tot legat de poşta electronică. În felul acesta se păstrează un control asupra programelor care se instalează pe unitatea respectivă.)  Calculatoarele pe care se află datele importante sau confidenţiale ale şcolii nu trebuie să fie conectate la Internet pentru a evita eventuale probleme de genul celor amintite anterior. Identificaţi programul anti-virus instalat pe calculatorul la care vă aflaţi şi porniţi interfaţa de verificare ca să vedeţi dacă pe calculator se află viruşi sau alte programe distructive. atunci se impune asigurarea accesului la respectiva unitate numai pe baza de autentificare cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole individuale (adică pentru fiecare utilizator în parte). $. parole şi alte date de acces pentru programele sau site-urile pe care le folosiţi. dar şi cu mai puţine opţiuni de utilizare http://free.  Totodată.  În cazul în care se foloseşte un program pentru poştă electronică (e-mail).Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RECOMANDĂRI  Protejarea tuturor calculatoarelor cu un program anti-virus.0. Care este activitatea şcolară pe care aţi dori să o îmbunătăţiţi imediat? Ce instrumente TIC aţi folosi? 3. seria şi numărul buletinului. 2.avg.  Datele persoanele (CNP-uri.com/download-avg-anti-virus-free-edition ESET NOD32 Antivirus – versiunea de probă (1 lună) este disponibilă în secţiunea Download http://www.php TEME 1. conturi bancare. cât şi simboluri speciale (de exemplu.  Este recomandat să vă schimbaţi parolele cel puţin o dată la doi ani şi să nu folosiţi în formarea unei parole date relevante pentru dumneavoastră (de exemplu.ro/thinksmart/ena. a nu se transmite altor persoane numele de utilizator şi parola de la calculatorul pe care îl folosiţi. este esenţială. în cazul în care sistemul se defectează.

Unul dintre elevi.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. În cea mai mare măsură. Însă. problemele cu care ne confruntăm în funcţionarea TIC ni se datorează în cea mai mare măsură. din pagină în pagină. Pentru aceste două situaţii posibile. Cu alte cuvinte. vă oferim în continuare câteva recomandări. neavând la îndemână termenul de comparaţie (sursa după care s-a copiat). aceste riscuri sunt date de modul cum utilizăm aceste tehnologii şi nu de cum funcţionează ele. În secţiunea despre TIC în procesul de evaluare.1. Totodată. pe site-ul www. Aceasta este o primă modalitate de a identifica eventuale probleme în evaluare. Elevul.calificativ. Asta se poate întâmpla fiindcă deşi. Marele avantaj al acestora. profesorul nu mai poate fi acuzat de un părinte nemulţumit de rezultatele fiului că a favorizat un anumit elev şi l-a defavorizat tocmai pe fiul său. ca profesor cu experienţă recunoşti că textul foloseşte un limbaj mult prea elevat pentru un elev de clasa a V-a.6. O altă chestiune importantă legată de evaluarea cu ajutorul TIC este aceea că poate elimina într-o proporţie destul de mare frauda. nu vei putea dovedi că este vorba de un plagiat. dacă profesorul s-a obişnuit cu integrarea TIC în predare-învăţare şi evaluare. Aspecte etice în utilizarea TIC în scop educaţional TIC te ajută …  să evaluezi corect şi obiectiv cunoştinţele şi competenţele elevilor  să descoperi mult mai uşor cazurile de plagiat  să obţii feedback pe marginea procesului de predare-învăţare-evaluare În şcoală NU utilizezi TIC pentru …  accesarea site-urilor interzise  ca înlocuitor al lucrărilor ştiinţifice. este acela că elimină factorul subiectiv din procesul de evaluare.ro a găsit un scurt rezumat. a căutat pe Internet o scurtă prezentare a respectivei nuvele şi. ar putea scăpa fără nici o sancţiune. aceştia sunt nevoiţi să fie atenţi la ecran şi nu la ce răspunde colegul de alături fiindcă testele sunt cronometrate şi după un anumit timp ele se închid automat. dacă profesorul nu utilizează TIC în evaluare. În felul acesta. merită să subliniem încă o dată. În acest exemplu. Astfel. În evaluare Profesoara de limba română a dat drept temă elevilor de la clasa a V-a să citească şi să facă un rezumat pentru nuvela “Popa Tanda” a lui Ioan Slavici. atunci el le va cere elevilor rezumatele în format electronic. deşi s-ar putea să nu ne placă. 77 . avem de-a face cu un caz tipic de plagiat. elevii nu mai nici ocazia să mai scrie două rânduri până cei din faţă merg la catedră ca să predea lucrarea. TIC facilitează în unele cazuri utilizarea improprie a informaţiei. am oferit câteva exemple de evaluare cu ajutorul noilor tehnologii. Elevul a copiat de mână textul şi l-a predat profesoarei ca fiind realizarea sa. O altă modalitate la care dorim să facem referire este trecerea de la testele scrise la cele în variantă electronică.6. enciclopediile şi dicţionarele libere presupun un control minim din punctul de vedere al corectitudinii informaţiilor oferite Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor nu este lipsită de riscuri. Folosind teste tip grilă pe o platformă de e-learning (gen AeL) la care elevii au acces într-un anumit moment. 8. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În felul acesta va putea să efectueze foarte uşor căutări pe un motor de căutare folosind fraze sau bucăţi de fraze din rezumatele elevilor. în loc să citească nuvela respectivă şi apoi să facă rezumatul cerut.

toate datele şcolii pot ajunge pe Internet. La nivelul României există o instituţie publică al cărui obiectiv este să reglementeze şi să sancţioneze astfel de incidente. În această situaţie. în mâinile unor persoane nu tocmai bine-voitoare. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. elevii de la o anumită clasă. cea mai bună soluţie este contorizarea paginilor imprimate. Mulţi utilizatori ai Internetului cred că în mediul virtual totul este permis.  RECOMANDĂRI  Cea mai bună soluţie de transmitere a temelor cu ajutorul TIC este prin folosirea poştei electronice deoarece în felul acesta se păstrează date de autentificare ale persoanei care a trimis mesajul şi documentul ataşat. evaluarea prin intermediul unei platforme de e-learning permite afişarea aproape imediată a rezultatelor.anrcti. Una e să tipăreşti la imprimanta şcolii teste pentru elevi sau un document relevant pentru activitatea ta didactică. De exemplu. iar părinţii lor nu vor mai comenta că elevii nu-şi cunosc nivelul pentru că nu ar avea repede rezultatele în cazul unei testări după metoda tradiţională. site-uri cu conţinut reprobabil conţin cel mai adesea programe distructive care se instalează pe calculatorul care accesează site-urile respective şi pot conduce la distrugerea sistemului. calculatoarele şcolii pot fi folosite doar în scopuri educaţionale.2. Pe de altă parte. ar putea utiliza calculatoarele şcolii pentru a transmite mesaje de tip spam către diverse adrese de e-mail. după cum am văzut şi în secţiunea anterioară. precum şi ora la care a făcut acest lucru. Astfel de programe sunt instalate pe aproape toate calculatoarele din şcolile şi bibliotecile din Statele Unite şi majoritatea statelor europene. o lecţie de trigonometrie nu se poate transpune decât parţial în format electronic. Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii – http://www. Alţi elevi. Dar este vreo problemă dacă un profesor sau un elev accesează un site care conţine materiale îndoielnice? De exemplu. sau pot fi distruse parţial sau integral de viruşi. ceea ce contând mai degrabă în cazul acestei discipline fiind capacităţile practice ale elevului de a determina anumite coordonate. şi alta să tipăreşti un document personal ori horoscopul. elevii îşi vor cunoaşte rezultatul la finalul testului. dar şi în tabelul elevilor de la clasa în care învaţă. Însă nu este deloc ineficient să le ceri elevilor să susţină o testare la geografie în care ei să fie nevoiţi să identifice. 78 .ro/ – a început încă din 2007 să dea amenzi usturătoare celor care fac spam de pe serverele din România. ar putea fi eliminat treptat prin educarea elevilor cu privire la conţinutul site-uri şi la ce este permis şi ce nu este permis pe Internet. În managementul şcolii Securitatea unui sistem informatic este esenţială pentru o bună administrare a şcolii sau a procesului educaţional. de exemplu. vrând să dea o dovadă de teribilism. Însă nu este deloc aşa. lucru care scoate din uz unitatea respectivă iar elevii să nu mai beneficieze de el. pentru configuraţia fiecărei lecţii în parte. caracteristicile unei delte alegând dintr-o listă sau pur şi simplu scriind ei anumite cuvinte care se aşteaptă de la ei. deşi mai greu de prevenit un astfel de comportament.  Evaluarea cu ajutorul TIC nu trebuie să înlocuiască total sistemul clasic de evaluare.6. Acest proces trebuie adaptat pentru fiecare disciplină în parte. În felul acesta. O astfel de situaţie ar putea fi prevenită prin utilizarea unui filtru special care nu lasă utilizatorii calculatoarelor să intre pe anumite site-uri. În acest caz. În lipsa unor minime măsuri de protecţie. 8. anumite valori pentru formele geometrice avute în vedere. O altă utilizare neetică a infrastructurii şcolii este atunci când un cadru didactic foloseşte echipamentele şcolii în scopuri personale. au accesat siteuri cu caracter pornografic. Ca atare. Acest exemplu cu spam-ul este foarte bun pentru a înţelege că lucrurile nu stau în felul acesta.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere De asemenea.

Identificaţi dacă aveţi un program pentru filtrarea accesului la Internet instalat pe calculatorul la care vă aflaţi. dar cu drepturi restrânse (să nu poată instala programe.com/index. 79 . de exemplu). calculatoarele trebuie să aibă un cont de Administrator.com/ Net Nanny Parental Control: http://www. etc. şi conturi pentru restul utilizatorilor.org/). cărţi.com/ Untangle Web Filter: http://www. site-uri care promovează sau oferă accesul la jocurile de noroc ş. atunci se impune asigurarea accesului la respectiva unitate numai pe baza de autentificare cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole individuale (adică pentru fiecare utilizator în parte). vă recomandăm utilizarea unui program special pentru filtrarea traficului Internet.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=141 O trecere în revistă a programelor de filtrare a accesului la Internet (în limba engleză): http://www. am încercat să sistematizăm resursele după tipul lor şi modalitatea de folosire după cum urmează: Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. cât şi pentru elevi..opendns. în mediul educaţional.). Resurse on-line pentru profesori şi elevi În era informaţiei.). Pentru că elevii sunt mari consumatori de informaţii de pe Internet. cu schimbarea. pentru monitorizarea accesului la Internet şi se blochează conexiunea la Internet persoanelor care nu o folosesc în scopuri educaţionale sau administrative. (A se vedea site-urile recomandate din secţiunea “Resurse utile”. să-i atragă şi să-i ajute să aleagă drumul şi informaţiile potrivite.squid-cache.)  În cazul în care un calculator este utilizat de mai multe persoane.a. de noi practici. Pentru a nu permite accesarea acestor site-uri.  TEME 1.netnanny.7. Prin urmare.m. resursele online ocupă un loc la fel de important atât pentru cadrele didactice.d.  RESURSE UTILE SOFTWARE PENTRU FILTRAREA ACCESULUI LA INTERNET 1) Se pot utiliza programe speciale pentru filtrarea accesului la Internet (care se numesc “filtre web” (web filters). să poată modifica setările sistemului etc.  Totodată. articole vechi.com/ 2) Se solicită administratorului de server instalarea SQUID (http://www.com/ OpenDNS (gratuit): http://www. dintre care menţionăm: Blue Coat K9 Web Protection (gratuit pentru utilizatorii individuali): http://www1.untangle. 2.toptenreviews.k9webprotection. cu avalanşa de informaţii. resursele on-line sunt foarte importante şi tind să înlocuiască modalităţile clasice de căutare a informaţiei şi explorare prin biblioteci. La ce site-uri consideraţi că elevii nu ar trebui să aibă acces? 8.internet-filter-review. În felul acesta se păstrează un control asupra programelor care se instalează pe unitatea respectivă. care să aibă drepturi “zero” (adică să poată instala programe. profesorii trebuie să ţină pasul cu ei.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RECOMANDĂRI  Asiguraţi-vă că utilizatorii calculatoarelor şcolii nu pot accesa site-uri nepotrivite mediului educaţional (site-uri cu materiale pornografice. ANEXA 1. Pentru a veni în sprijinul profesori. alături de bibliotecile clasice.

org.8k.htm Lecţii pentru elevii din învăţământul primar: http://www. folosite în procesul de predare-învăţare-evaluare de către profesori sau elevi 1.2 Resurse suplimentare pentru clasă  EXEMPLE Portalul educaţional SEI : www. se adresează elevilor de liceu : http://www.escoala.sheppardsoftware.html Arventure: The Romans . fizică.didactic.uk/ Absorb Chemistry for GSCE – un program care conţine explicaţii şi teste de auto-evaluare pentru chimia elementară.ro – portal cu exerciţii pentru mai multe discipline: http://www.html Periodic Table Classic 3.portal. istorie. chimie.edu.ro Didactic.edu.ro/31-informatica/univtest-generator-pro-6. Resurse generale.php/base/materiale/ Lecţii gratuite (informatică.pro-edu.com/teachers. matematică. geografie.ro/ Programul Pitagora – Clasa 5: http://www. informatică.htm Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. geografie): http://www. 80 .teem.exampro.uk/1824/ Exampro GCSE Sciences – software pentru crearea de teste: http://www.htm Software educaţional comercial Realizare de teste : http://www.7 – un program gratuit care ilustrează tabelul periodic al elementelor: http://www.1 Software educaţional  EXEMPLE DE SOFTWARE EDUCAŢIONAL Software educaţional gratuit Pachete de lecţii electronice (biologie.ro/ Mate Club – comunitate virtuală unde puteţi găsi materiale matematice: http://mateclub.ro/discipline Fişe de lucru pentru matematică (Şcoala I-VIII “Nicolae Titulescu”. Călăraşi): http://www. tehnologie): http://portal.ro/index.scoala5calarasi.matematica-scolara.com/matematica-clasa-5.pro-didactica.ro/fise.ro/Downloads/index.org/education/index.com/en/Absorb_Chemistry_for_GCSE 1. fizică. matematică.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1.php Forum de probleme de matematică: http://www.0-softeducational. chimie.crocodile-clips.un program foarte atractiv care simulează un şantier arheologic într-un sit roman şi cuprinde foarte multe informaţii despre perioada Imperiului Roman: http://www.freshney.co.

org/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/biblioteca%20virtuala/proza.litera.php Biblioteca virtuală de literatură contemporană: http://agonia.ro/scripts/master.e-scoala.springerlink.central.org/mythica.com/ SpringerLink: http://www.com/ Muse: http://muse.cartiaz.php Cărţi de la A la Z: http://www.com/ JSTOR: http://www.com/ SCOPUS: http://www.britannica.ro/e.europeana.php?cid=45 Enciclopedia României: http://www.ase.jstor.html Bibliotecă virtuală: http://www.ro/index.gk.org/ Wikipedia: http://ro.ro/bib_web/Biblioteca%20Virtuala.gov/diglib/ihas/html/guide/guide-home.ro/catalog/toate/0/2/Carti-pentru-copii.proquest.unibuc.psychology.edu/ Enciclopedie de Psihologie (engleză): http://www.ucv.biblioteca. 81 .eol.bibliotecadigitala.jhu.c-cultural.bmb-on-line.ro/ro/biblioteca_virtuala Biblioteca românească .htm Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.ro/resurse/resurse_electronice/carte_capitole.enciclopediaromaniei.asp Biblioteca Online a Universităţii din Bucureşti: http://www.php Enciclopedia României (în PDF): http://www.html Encyclopedia of Life – enciclopedie universală despre animale: http://www.eukarya.pantheon.org/ Ghid de artă: http://memory.html OrthodoxWiki – enciclopedie colaborativă despre tradiţia creştină ortodoxă: http://ro.htm Biblioteca virtuală românească: http://www.3 Biblioteci.ro/a_carte.org/ Encyclopedia Britannica: http://www.html Biblioteca Virtuală Metropolitană Bucureşti: http://www.ro/index.com/ Encyclopedia Mythica (engleză): http://www. muzeu şi arhivă: http://www.org/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro. enciclopedii şi dicţionare virtuale  BIBLIOTECI VIRTUALE Biblioteca digitală a Academiei de Studii Economice din Bucureşti: http://www.ro/sarmizegetusa/ Enciclopedia florei şi faunei din România: http://www.cimec.edu/  ENCICLOPEDII e-Enciclopedia: http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1.enciclopedia/ Enciclopedia Dacica: http://www.loc.net/ Biblioteca Universităţii din Craiova: http://biblio.orthodoxwiki.org/ EBSCO: http://www.ase.wikipedia.liternet.ro/ Institutul de Memorie Culturală: http://www.un proiect al Asociaţiei pentru iniţiativă culturală în internet: http://biblior.scopus.ro/biblioteca/index.ebsco.wikipedia.php/clasics/all/ Biblioteca virtuală LiterNet: http://editura.ro/wiki/Portal:Marea_Unire Enciclopedie de filosofie – Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.eu/ Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.stanford.ro/biblioteca/model/index2.

ro/ Dicţionare de limbi străine: http://www.it/index.edu. Resurse şi informaţii utile despre Concursuri EXEMPLE http://www.eComunitate.es/draeI/ Dicţionare ale limbii române: http://dictionare.edrc. 82 . Resurse şi informaţii utile despre Burse de studiu EXEMPLE http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  DICŢIONARE ON-LINE Dicţionar de termeni matematici: http://mate.ro 4.ro/teste_nationale/ http://subiecte2008.edu.ournet.edu. Resurse şi informaţii utile despre Examene    EXEMPLE http://www.ro/ Cupa SIVECO : http://portal.wiktionary.ro/index.ro/ Dicţionar explicativ al limbii spaniole (Academia Regală a Spaniei): http://buscon.ro/ http://www.ro/ http://subiecte.aspx Dicţionar explicativ al limbii engleze (OED): http://dictionary.anpcdefp.jsp?project_id=18 http://www.ro/projects.html Dicţionare online (diverse domenii): http://www.edu.ro/Dictionar.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.php/articles/c187 3.ro/ Dicţionare de termeni matematici: http://math.edu.org/ 2.examene.rae.oed.examene.olimpiade.edu.dexonline.ro/ www.dictionaronline.php/articles/c1461 CNIV: http://www.study-in-italy.ro/ http://www.ro/index.html Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/ http://titularizare.html http://www.ro/tempus/index.ro/teze_cu_subiect_unic/subiecte_si_bareme/ http://www.it/ Dictionar explicativ al limbii române (DEX): http://www.com/ Dicţionar explicativ al limbii italiene De Mauro Paravia: http://www.demauroparavia.edu.edu.roburse.info.md/formule.ro/ http://campion.cniv.dictionar-online.edu.

is.php/articles/c303 Programul Operaţional Regional (POR) – Axa prioritară 3.ro/ http://www.gmfus. 83 .edu. a se urmări site-ul Ministerului Educaţiei.ro Programul “Tineret în acţiune” http://www.gmfus.anpcdefp.afm. care include sub-programele “Comenius”. precum şi pentru programul “Tineret în acţiune” http://www.ro/programe/llp/leonardo/formulare.html Programul Sectorial “Comenius” http://www.ro/programe/tineret/referinta/index_s.europa. secţiunea Programe şi proiecte: http://www.ro/index.inforegio.anpcdefp.eu/education/trainingdatabase Centre de formare pentru profesori de limba străine http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 5.html Proiectul pentru Învăţământul Rural http://rural.html Programul Sectorial “Leonardo Da Vinci” http://www.finantare. Resurse şi informaţii utile despre obţinerea finanţărilor  EXEMPLE Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – autoritatea coordonatoare pentru “Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii”. “Grundtvig” şi alte ce nu au relevanţă pentru acest curs.anpcdefp.edu.php?50 http://www.ro/index.cfm?city=bucharest Fondul de Mediu – program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile http://www.ro/index.ro/program-481-Programul-de-Granturi-pentru-DezvoltareScolara.ro/ Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară Apelul 2007: http://isj.html Programul eTwinning http://www.euractiv.html Programul Sectorial “Grundtvig” http://www.finantare. “Leonardo Da Vinci”.ro/programe/llp/comenius/arhiva.ro/ A se urmări şi site-urile: http://www.anpcdefp.anpcdefp.edu.4 http://www.html Balkan Trust for Democracy – program coordonat de biroul de la Belgrad al The German Marshall Fund of the United States http://www.ro/site/page.ro/programe/llp/comenius/formulare.org/balkantrust/ Black Sea Trust for Regional Cooperation – program coordonat de biroul de la Bucureşti al The German Marshall Fund of the United States http://www. Cercetării şi Tineretului.ro/programe/llp/grundtvig/formulare.org/about/office.edu.anpcdefp.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC Linkuri utile cu oferte pentru stagii de formare: Catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig: http://ec.php/articles/9581 Pentru apeluri viitoare.

ANEXA 2. Forumuri    EXEMPLE Forum de discuţii pe site-ul Ministerului Educaţiei: http://forum. Accesaţi câteva din site-urile indicate şi navigaţi prin conţinut.8. indiferent de disciplina predată.ro/ Didactic.ro – cancelaria virtuală -loc virtual unde profesori se pot întâlni şi discuta oricând: http://www.8k. alături de colegi din ţările europene.didactic. ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Pentru desfăşurarea de activităţi în cadrul programului eTwinning.didactic. 84 .ro/forum/ Forum de discuţii despre educaţie şi învăţământ: http://forum. activităţi culturale pentru adulţi etc. Beneficii Un program pentru profesori eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă. elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante.  Site recomandat:http://doku. să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. etc. Apoi menţionaţi ce materiale vi sau părut potrivite pentru a fi folosite în procesele educaţionale. 8.info.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 6.arc-software. să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere.php/educatie TEME 1.ro/Forum/ Mate Club – comunitate virtuală unde puteţi găsi materiale mtematice: http://mateclub. Propuneţi un concurs destinat elevilor dintr-o clasă la care predaţi. Un program pentru elevi Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli). Unele localităţi au decis să se "înfrăţească" şi completeze comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte . Un program pentru comunitate Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. 2. Termeni specifici pentru eEducaţie Proiecte eTwinning Programul "eTwinning" a fost lansat la 14 ianuarie 2005.edu. tuturor profesorilor. îndemnaţi-i să participe la concursuri.ro/ Forum de probleme de matematică: http://www.php?s=162a9ad6758d2aee1da0ceb0da080dfb&showforum=12 Comunitate virtuală de discuţii: http://mate.ro/Educatie_Resurse_online/doku. directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari.vizite. la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar.ro/ Forum de discuţii pentru profesori: http://www.ro/ RECOMANDĂRI  Folosiţi cât mai multe resurse on-line în activitatea de predare-învăţare-evaluare  Solicitaţi elevilor să viziteze anumite site-uri recomandate de dumneavoastră pentru a culege informaţii  Participaţi în cât mai multe comunităţi virtuale de specialitate  Participaţi la cât mai multe cursuri şi perfecţionaţi-vă în fiecare an  Implicaţi-vă activ în educaţia elevilor dumneavoastră: organizaţi concursuri.portal.pro-didactica.ro/index.famouswhy. vă stau la dispoziţie o serie de instrumente de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

chat. revistă digitală Un ePortofoliu poate fi o simplă pagină web. colaje. machete. Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu. idei de proiecte. integrator. sondaje de opinie. afişe. caricaturi. Servicii ce pot fi aduse publicului larg participant la comunicarea web pe blog. colegilor. persoane şi organizaţii ce au acces la aceste informaţii. clipuri publicitare. fotografii.htm Instrumente specifice Dacă te-ai înscris eşti un eTwinner! Poţi avea şi un eTwinning Label pentru proiectele înregistrate TwinSpace este un instrument specific proiectelor eTwinning (Staffroom.net/ww/en/pub/etwinning/tools. wiki sau o aplicaţie integrată. contribuţii la reviste şcolare  reportaje. precum şi câteva instrumente externe: http://www. 4. profil personal. Showroom) Instrumente Desktop (eTwinning Desktop) Actualizarea profilului: informaţii.  secvenţe de agendă personală. 3. 2. Classroom. hărţi. eseuri pe teme originale  teste. lucrări curente scrise  răspunsuri la chestionare. galerie foto Căutarea partenerilor (Search. e-Portfolio – sau portofoliul electronic. un weblog. colecţii de realizări. casete audio. compuneri pe diverse teme. forum  ştiri. stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. idei de proiecte) Împărtăşirea rezultatelor (Blog. Forum. CD şi video  comunicări. Vizitarea profilelor) Discutarea ideilor (mailbox. scrieri libere. 85 . activităţi întreprinse.etwinning. Portofolio. desene. resurse ) Clasă virtuală Instrument colaborativ şi de comunicare între profesori Instrument de planificare Instrument de colectare a documentelor şi linkurilor Instrumente TwinSpace ePortofolii Portofoliul este un instrument de evaluare complex.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere lucru şi pentru colaborare pe platforma www. reclame. reprezentând o alternativă de evaluare şi autoevaluare a performanţelor şcolare.etwinning. interviuri  seturi de întrebări şi răspunsuri adresate profesorilor. constă în informaţii precum: 1. părinţilor  prezentarea unor bibliografii  creaţii proprii: postere. adrese.net. chat. Un portofoliu poate include  înregistrări pe banda magnetică.

ca experienţă planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de studenţi în maniera proprie. Blended Learning Blended Learning sau învăţarea mixtă se referă la îmbinarea mai multor resurse.php http://www. jocuri didactice etc. software de exersare. sistemul de instruire prin Internet replică si adaptează componentele demersului didactic tradiţional/ faţă-în-faţă: planificare. (2) În sens restrâns.enseeiht. interacţiune. filme didactice. 86 . mai mult ca e-education.bde.eife-l. de învaţare prin mijloace electronice. tehnologii şi metode de predare-învăţare astfel încât procesul de învăţare să fie cât mai accesibil şi mai eficient.fr/~hansn/index. prin elearning (sau e-learning) se întelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. Termenul. o gamă largă de materiale electronice (pe suport digital/multimedia) sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educaţie: hărţi.org/publications/misc/eifelglossary/eportfolio Ce este eLearning (1) În sens larg. tutoriale. Computerul şi materialele electronice/multimedia sunt utilizate ca suport în predare. prezentări în diverse formate. Internetul constituie atât mediul de distribuţie al materialelor. software ce formează abilităţi. acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. conţinut specific şi metodologie. dicţionare. enciclopedii.eife-l. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării – în special prin Internet. evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc. preluat din literatura anglo-saxonă. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. teste. instruire prin multimedia etc. suport şi evaluare.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  eLearning EXEMPLE http://roinfocds. eContent Sub denumirea de software didactic/ educaţional (eContent). digital/ mobile/ online learning/ education. cât şi canalul de comunicare între actorii implicaţi. Funcţional deocamdată doar la nivelul învăţământului superior şi în educaţia adulţilor.org/publications/eportfolio/ http://www.blogspot. învăţare. simulări. cărţi (e-books). Definit astfel. etimologic. a fost extins de la sensul primar.com/ http://www. elearning reprezintă un tip de educaţie la distanţă.). aria semantică a conceptului e-learning interferează cu şi se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experienţelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistată/ mediată de calculator.

şi. un profesor de istorie foloseşte diverse materiale pentru a ilustra Războiul de 100 de ani. un plan preexistent într-un software educaţional. Un aspect foarte important în instruirea asistată de calculator este acela că ritmul desfăşurării procesului educaţional depinde de elev. Blog-urile iau adesea forma unor jurnale şi sunt actualizate constant cu noi intrări. şi anume instruire asistată de calculator. în plus. iar componenta TIC este un instrument de care el se foloseşte.ro/ http://en. Wiki şi site-uri web de colaborare on-line Blog Descriere Acronimul de la weblogs. De exemplu. Avantaje Deosebirea faţă de stilul clasic de învăţare este aceea că elevul se comportă autonom.org/wiki/E-learning http://advancedelearning. mai există un alt concept care ne interesează aici.com/index. elevul beneficiază atât de componenta TIC. reflecţii cu privire la studiu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Avantaje În cazul acestui tip de învăţare.elearning. iar însăşi evaluarea are loc prin intermediul calculatorului.wikipedia.php/articles/c3 Blog. Interacţiunea cu un profesor poate fi minimă sau poate lipsi. cât şi de prezenţa unui profesor sau tutor. 87 . foloseşte teste pentru auto-evaluarea elevilor. Instruirea asistată de calculator Pe lângă învăţarea mixtă. îi mobilizează pe elevi să caute informaţii suplimentare despre tema respectivă pe Internet. Altfel spus. pentru a solicita reacţii şi discuţii. el nu afectează deloc ritmul de învăţare al unui alt elev. Lecţiile sunt conduse de acesta din urmă.  EXEMPLE http://www. interacţiunea dintre el şi calculator fiind maximă: procesul de învăţare este coordonat după un scenariu. liste de surse de căutare. colectarea de răspunsuri la idei. blog-urile sunt utilizate pentru a schimba informaţii şi opinii cu cititorii. Exemple de utilizări în scopul instruirii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. dezbaterea unor probleme relevante pentru domeniul respectiv etc. de ritmul propriu. dacă elevul are un ritm de învăţare mai lent. Rolul său este tot de a eficientiza procesul de învăţare şi de a facilita formarea de competenţe. Jurnale personale.

cfm?ArticleID=6656 Tipăreşte şi călătoreşte: Aplicaţii web pentru procesarea documentelor http://reviews.info/edit/index. • Blog-urile pot fi vizualizate de orice persoană care are acces la Internet. nu doar elevii trebuie să înveţe să-şi direcţioneze singuri studiul.) Aţi folosit vreunul din instrumentele descrise mai sus? În ce context? 8. Iar pentru a găsi programe de training specifice. Programe de formare continuă pentru cadrele didactice Aşa cum am amintit şi în secţiunile anterioare.scienceofspectroscopy.org/default.html Utilizarea wiki în educaţie – http://www. ci şi procesul de perfecţionare al cadrelor didactice.php?title=Main_Page Pentru profesori începători în ceea ce priveşte wiki-urile – http://writingwiki.com/wiki/index.ro/ce-este-o-comunitate-de-practici/ 2. în cazul elevilor.educationworld. nu e nevoie decât să se acceseze Internetul. cu excepţia cazului în care faceţi intrările blog private. ci şi profesorii. Autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la toate modificările şi poate urmări şi monitoriza dezvoltarea conţinutului site-ului.com/a_tech/techtorial/techtorial037print.  EXEMPLE Articol despre modul de utilizare a blog-urilor în clasele primare www. ANEXA 3. Acestea trebuie să caute în permanenţă oportunităţi de a se perfecţiona. • Formatarea.com/a_tech/tech/tech217. Pentru ca respectivele programe să conteze. • Conţinutul trebuie de obicei introdus online. tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor facilitează nu doar procesul de predare-învăţare-evaluare de la şcoală.www.cnet.9.com/news/showStoryts.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Dezavantaje • Interacţiunea este limitată de răspunsurile scrise.html  TEME 1) Accesaţi site-ul http://trainingpractice. de a-şi îmbunătăţii competenţele de predare şi evaluare. Însă nu orice program de formare profesională continuă merită efortul şi banii.aspx/WritingWiki/For%20Teachers%20New%20 to%20Wikis. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional depinde de formarea continuă a cadrelor didactice şi de o atitudine pro-activă din partea acestora.php?title=Using_wiki_in_education Oferă un articol complet despre utilizarea aplicaţiilor online www. opţiunile de proiectare şi elementele multimedia sunt deseori limitate.shtml Despre Bloguri.eschoolnews. ele trebuie să fie acreditate de CENTRUL NAŢIONAL DE Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 88 . • Persoanele pot răspunde la intrările blog cu conţinut acid sau necorespunzător.budtheteacher. Wiki-urile reprezintă site-uri web de colaborare online care pot fi setate pentru a fi editate de oricine sau doar de anumiţi utilizatori.educationworld.shtml Scurtă introducere pentru a-i determina pe elevii dumneavoastră să scrie propriile lor blog-uri www.com/4520-9239_7-6627472-1. În noul model educaţional.

ccd.ro ccddambovita@yahoo.edu.cnfp. Pentru detalii privind organizaţiile acreditate să organizeze astfel de programe. BUCUREŞTI Oferta pentru perioada 2008-2009 este disponibilă la adresa: http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere FORMARE A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (CNFP).ubbcluj.old.ro/cnfp/prog_acredit_dir.ro/ http://www.hd.edu.ro/ http://www.edu.com ccd@buzau.hd.ro/ Programe de formare continuă acreditate pentru cadre didactice (situaţia la 6 februarie 2006) http://www.uv.com ccd_bistrita@yahoo.ccdcovasna.ro/ http://www.educv.ro ccdcalarasi@k.ro/ http://www.ro/ccd/ http://ialomita.ccdbv.ro Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/weblap/ http://ccd.ro ccd_ialomita@yahoo.eduhr.edu.org/2008-2009%5C2008OfertaCCD.com ccdag2005@yahoo. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră.ccdar.cnfp.htm PROGRAME CASA CORPULUI DIDACTIC.ccd-bucuresti.htm CASELE CORPULUI DIDACTIC Denumire CCD Alba CCD Arad CCD Argeş CCD Bacău CCD Bihor CCD Bistriţa Năsăud CCD Botoşani CCD Brăila CCD Braşov CCD Bucureşti CCD Buzău CCD Călăraşi CCD Caraş Severin CCD Cluj CCD Constanţa CCD Covasna CCD Dâmboviţa CCD Dolj CCD Galaţi CCD Giurgiu CCD Gorj CCD Harghita CCD Hunedoara CCD Ialomiţa CCD Iaşi http://www.ro/ http://isj.com ccd@ccd.ccdbacau.ro/ http://ccdbn.edu. 89 .edu.com CCDBrasov@gmail.ccdoradea.ccddj.ro/ http://www. accesaţi pagina web a instituţiei: http://www. de îndrumare şi control (situaţia la 6 februarie 2006) http://www.old.ccdag.com secretariat@ccdis.com ccd_gl@yahoo.ro/ Pagina web Număr de telefon 0258 826 147 0258 826 147 0248 220 520 0234 523 988 0359 409 726 0263 237 094 0231 535 919 0239 611 060 0268 472 169 021 314 4660 0238 718 504 0242 312 793 0255 218 029 0264 593 945 0241 615 468 0267 316 088 0245 220 569 0251 421 159 0236 414 749 0246 212 638 0253 240 888 0266 372 139 0254 232 452 0243 234 205 0232 210 424 Adresa de mail ccdab@yahoo.ccd.edu.ccdis.ro/ http://www.ro ccdbraila@yahoo.com ccd@rmpsz.com ccd_dj@isj.buzau.com ccd_bacau@yahoo.ro ccd@isj.ubbcluj.org/ http://www.rdsbv.com ccdbucuresti@yahoo.com ccdgorj@hotmail.xhost.ccdgorj.ccd-bucuresti. menţionăm câteva locuri unde se pot afla mai multe informaţii despre oferta de programe de formare disponibilă pe piaţa românească:  SUGESTII CNFP http://www.ro/ http://www.htm Programe de formare continuă acreditate pentru personalul de conducere.ro/cnfp/progr_acredit_prof.ubbcluj.ro/ http://ccdbraila.dj.ro ccd@ccd.ro/.bt.ro/ http://www.ro ccd_gl@yahoo.ro office@ccd.ro/ http://www.ro ccd@isjcta.com ccdab@yahoo.ro/ http://ccd.ro ccd@ccd.com ccdbihor@yahoo.

ro/ http://tulcea.ro ccd@ccd-suceava.com ccdtimis@yahoo.aspx?tabid=328&language=ro-RO Academica II http://unitbv.ro/Default.ro/ http://www.com ccdvalcea@yahoo.ccdfocsani.ph.ro/ http://www.doc Institutul Cervantes – Cursuri pentru profesorii de limbă spaniolă http://bucarest.ro ccdmures@yahoo.aspx?tabid=827&language=ro-RO Academica I http://unitbv.es/ro/Cursuri/profesores_espanol/profesori_romana.ro/Default. 90 .com ccdvs@yahoo. accesaţi http://www.ccdmures.org/ro/cursuri_british_council_pt_ccd_2009. Pentru detalii.edu.com ccdfocsani@yahoo.ro/ http://www.britishcouncil.ccd-timis.anpcdefp.com ccdmehedinti@go.ro/ 021 350 1402 0262 275 935 0252 321 537 0265 260 880 0233 223 885 0249 406 103 0244 514 793 0261 715 869 0260 661 396 0269 230 259 0230 523 316 0247 315 636 0256 490 452 0240 516 656 0250 736 558 0235 317 279 ccdilfov@zappmobile.cervantes.ro/programe/llp/comenius/tipuri.ro ccdolt@yahoo.htm ECDL – Certificat de competenţe pentru folosirea calculatorului http://www.aspx?tabid=327&language=ro-RO Curs de formare continuă a personalului de conducere http://unitbv.ro/ccd/index.ro/ http://www.ccdsibiu.edu.ccdph.ro/ Universitatea Transilvania din Braşov http://unitbv.196. nu uitaţi că prin intermediul programului Comenius se pot finanţa integral programele de formare profesională continuă pentru profesorii de limbi străine sau pentru profesorii care doresc să înveţe o limbă străină.ro ccd_tr_2005@yahoo.ccd-suceava.org.com ccdneamt@gmail.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere CCD Ilfov CCD Maramureş CCD Mehedinţi CCD Mureş CCD Neamţ CCD Olt CCD Prahova CCD Satu Mare CCD Sălaj CCD Sibiu CCD Suceava CCD Teleorman CCD Timiş CCD Tulcea CCD Vâlcea CCD Vaslui CCD Focşani http://ccdilfov.europa.britishcouncil. Lista programelor de formare existente şi care pot fi accesate prin programele Comenius sau Grundtvig poate fi accesată la adresa: http://ec.170.ro ccdsatumare@yahoo.htm http://ccdmehedinti.ro/Default.com ccdsalaj@yahoo.ro ccdmaramures@gmail.aspx?tabid=329&language=ro-RO De asemenea.isjmm.ro/ http://81.com ccd_tl@yahoo.ro/ 0237 223 372  PROGRAME SUPLIMENTARE British Council – Cursuri de dezvoltare pentru profesorii de limbă engleză http://www.ccd.ccdneamt.edu.org/ro/romania-support-exchanges-and-professional-networks-englishlanguage-networks-networking-development-courses Lista cursurilor pentru 2009: http://www.eu/education/trainingdatabase/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.com office@ccd.com ccdph@isj.ro/ http://www.html#mobi.234/ http://www.ro/ http://www.ro/Default.com http://www.isjsibiu.ecdl.ccd.go.

91 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   RECOMANDĂRI  Accesaţi Internetul pentru a găsi cât mai multe informaţii despre programe de formare profesională şi specializare pentru profesori. TEME 1. 92 . 2. Faceţi o scurtă listă cu programele la care aţi vrea să participaţi. Puneţi pe blogul personal sau site-ul anterior creat informaţii despre programele de specializare care vi se par cele mai interesante.  Nu evitaţi programele de formare profesională de tip elearning. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

de stat şi private • Elevi • Cadre didactice • Autorităţi locale • Asociaţii de părinţi • Ong-uri din sectorul educaţional Parteneriate şcolare Comenius Regio Mobilităţi individuale Cooperare multilaterala Reţele de parteneriat e-Twinning Învăţământul universitar Educaţia adulţilor » Dezvoltarea de programe alternative de educaţie şi îmbunătăţirea accesului la ele Obiective generale (se aplică doar învăţământului universitar) • Întreprinderi. Acestea nu sunt singurele incluse în programul amintit. ANEXA 4. Leonardo Da Vinci şi Grundtvig. dar sunt cele mai relevante pentru şcolile din mediul rural. Programe de finanţare pentru şcoli 8. Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Long-Life Learning Programme) Program Programul sectorial Comenius Erasmus Leonardo Da Vinci Educaţia şi formarea vocaţională (VET) » Dezvoltarea tehnicilor de predare/învăţare » Dezvoltarea instituţiilor care furnizează programe educaţional şi de formare profesională » Încurajarea cooperării la nivelul UE în domeniul educaţiei şi formării profesionale • Instituţii sau organizaţii care oferă programe de educaţie şi formare vocaţională Grundtvig Segmentul Învăţământul pre-universitar » Îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin promovarea acţiunilor de cooperare între şcoli » Încurajarea învăţării limbilor străine » Îmbunătăţirea metodelor pedagogice şi de management a şcolii • Instituţii de învăţământ preuniversitar.10.10. şi anume Comenius. • Ong-uri şi altele (Nu persoane fizice) • Organizaţii care se ocupă cu educaţia adulţilor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. 93 . din sistemul formal. non-formal sau informal • Adulţi (fie >25 ani.1. fie 25< care nu mai e cuprins în sistemul formal de educaţie) Cui se adresează? Mobilitate Transfer de inovaţie Mobilităţi individuale Parteneriate pentru învăţare Proiecte multilaterale Reţele de experţi şi organizaţii Vizite pregătitoare Măsuri acompaniatoare Acţiuni Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. sindicate etc. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Cele mai importante programe de finanţare centrate pe şcoală sunt cele din cadrul “Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii”.

5.ro/programe/llp/comenius/tipuri. asociaţiilor de părinţi sau ong-urilor care activează în domeniul educaţional. Măsuri acompaniatoare  nu se aplică 6. Grupul de elevi va fi însoţit de profesori. Au ca scop promovarea diversităţii lingvistice în Europa şi încurajarea folosirii tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. tuturor categoriilor de personal didactic. să testeze şi să pună în practică noi abordări pedagogice şi manageriale. 2. precum şi autorităţilor locale. Aceste proiecte vor permite echipelor de profesori şi directori de şcoli din ţările partenere să împărtăşească experienţe şi informaţii. iar ulterior să fie integrate în curriculum. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Mobilităţi individuale (stagii de formare iniţială şi continuă cu scopul de a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie): Mobilităţi ale elevilor Asistenţi Comenius Formare continuă pentru personalul implicat în educaţie şcolară Găzduirea unui Asistent Comenius Vizita pregătitoare 4.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere COMENIUS Comenius este cel mai important program sectorial al Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii care se adresează educaţiei pre-universitare şi continuă vechiul program Comenius de care a beneficiat România înainte de momentul aderării la Uniunea Europeană. Realizarea de parteneriate şcolare: Proiecte multilaterale Proiecte bilaterale 2. La schimbul de elevi vor participa minimum 10 elevi cu vârsta de cel puţin 12 ani. Presupun schimburi reciproce de elevi între instituţiile partenere.ro/programe/llp/comenius/tipuri. Instituţie şi îmbunătăţirea managementului şcolar şi a metodelor pedagogice. Dezvoltarea de reţele de parteneriate şcolar. Proiectele vor avea o durată de 2 ani. (b) Proiecte bilaterale Se vor implica maximum două instituţii din două ţări diferite. Elevi şi implicarea activă a acestora în activităţi specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. Activităţile prevăzute în proiect trebuie să fie interdisciplinare. Parteneriate şcolare: Parteneriatele şcolare se împart în două categorii: (a) Proiecte multilaterale – http://www.html#bi (a) Proiecte multilaterale Proiecte de parteneriat în care se pot implica cel puţin trei instituţii din trei ţări diferite. Durata schimbului de elevi este de minimum 10 zile.anpcdefp. eTwinning Proiectele COMENIUS sunt cele mai potrivite pentru şcolile din zonele defavorizate fiindcă se adresează în mod direct acestora. Pot fi axate pe: 1. Una din instituţiile implicate în parteneriat îşi va asuma rolul de coordonator de proiect. Comenius este împărţit în următoarele acţiuni: 1.html#multi (b) Proiecte bilaterale – http://www. Proiecte de formare a personalului didactic. Măsurile pe care le cuprinde se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor. 94 . 3.anpcdefp. Proiectele propuse trebuie să aibă o durată de 2 ani. Se vor aborda strict tematici referitoare la dezvoltarea competenţelor elevilor şi profesorilor în limbile străine.

Orice organizaţie din domeniul educaţiei adulţilor. Acesta poate fi accesat la adresa: http://www. în mod deosebit persoanele vârstnice şi pe cei care au ieşit din sistemul formal de educaţie fără calificări de bază. doresc să dobândească noi competenţe prin forme de educaţie a adulţilor.etwinning. din sistemul formal. pentru a le oferi oportunităţi alternative de educaţie. sau un tânăr sub această vârstă. să asiste persoanele care provin din categorii şi contexte sociale vulnerabile şi/sau marginalizate. Pot participa la aceste mobilităţi fie profesori calificaţi să predea o limbă oficială a Uniunii Europene ca limbă străină.net/ww/en/pub/etwinning/tools. indiferent de vârstă. calitatea şi volumul mobilităţilor în Europa. b) Mobilităţi ale asistenţilor Comenius – pentru studenţii şi absolvenţii de studii superioare care doresc să devină profesori în sistemul de învăţământ pre-universitar. o se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează educaţia acestora. iar beneficiarii sunt atât elevii şi profesorii. în sensul programului Grundtvig.etwinning. o vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor. 95 . pentru persoanele implicate în educaţia adulţilor. eTwinning Programul sectorial Comenius finanţează şi proiectele care presupun înfrăţirea şcolilor şi liceelor din State Membre ale Uniunii Europene. non-formal sau informal poate să participe la programul Grundtvig. să faciliteze dezvoltarea de practici inovative în educaţia adulţilor precum şi transferul acestora de la o ţară participantă la alta.  o A SE CONSULTA Pentru detalii privind acţiunea de sprijinire a proiectelor de înfrăţire: http://www.htm GRUNDTVIG Programul Grundtvig: îşi propune să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care. La proiectele de înfrăţire pot participa doar instituţii de învăţământ preuniversitar situate în două State Membre diferite. fie formatori ai profesorilor de limbi străine. Finanţarea se acordă pentru stagii de formare profesională continuă care implică activităţi desfăşurate într-un alt Stat Membru şi au o durată de minimum 5 zile şi maximum de 6 săptămâni. chiar şi la nivel de comunităţi). Prin această acţiune se finanţează stagii de formare profesională cu o durată de minimum 3 luni şi maximum 10 luni. reuniune de proiect) în Proiectele de parteneriat multilateral sau bilateral Comenius. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Vârsta minimă a potenţialilor beneficiari este de 12 ani. care nu mai este cuprins în sistemul formal de educaţie. să amelioreze calitatea şi să crească volumul cooperării între organizaţiile implicate în educaţia adulţilor în Europa. este o persoană de peste 25 de ani. cât şi comunităţile din care aceştia provin (prin activităţi culturale comune. Adultul.ro/ O modalitate de căutare de parteneri este utilizarea instrumentului Twin finder. care trebuie să se desfăşoare în instituţii de învăţământ pre-universitar dintr-un alt Stat Membru c) Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară – se adresează cadrelor didactice din învăţământul pre-universitar care predau limbi străine şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii actului educaţional.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Mobilităţi individuale Mobilităţile individuale pot fi de două feluri: a) Mobilităţi ale elevilor prin care elevii sunt cei care au posibilitatea de a participa în activităţile de mobilitate de scurtă durată (schimb de elevi. personal didactic din şcoli care participă la Parteneriatele Comenius şi solicită formare în limba străină în care se desfăşoară parteneriatul. Obiective operaţionale Prin acţiuni şi tipuri de activităţi specifice programul Grundtvig îşi propune: să crească accesibilitatea.

organizaţii non-profit. Parteneriate (Parteneriate pentru Învăţare Grundtvig). organizaţii non-guvernamentale. regional şi naţional. pe teme de interes comun pentru instituţiile participante Detalii la: http://www.html#mobi 2. profesori.să sprijine dezvoltarea de conţinuturi informaţionale bazate pe noile tehnologii.html#parteneriat 3. Vizite pregătitoare destinate reprezentantului unei instituţii care doreşte să participe la un seminar de contact sau la o întâlnire cu potenţiali parteneri pentru realizarea unui Parteneriat sau proiect Grundtvig Detalii la: http://www. cursuri sau schimburi de experienţă între cei implicaţi în organizaţii sau instituţii de educaţia adulţilor.html#multi 4. organizaţii care furnizează servicii de orientare.anpcdefp.anpcdefp. întreprinderi şi IMM-uri. Proiecte multilaterale – scopul acestor proiecte trebuie să fie de ameliorare a sistemelor de educaţie a adulţilor prin dezvoltare şi transfer de inovaţii şi bune practici între mai mulţi parteneri din ţări diferite Detalii la: http://www. Candidaţi eligibili adulţi care învaţă/cursanţi adulţi. dezvoltarea serviciilor. practicilor şi metodelor pedagogice inovative pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii să multiplice abordările pedagogice şi să îmbunătăţească managementul organizaţiilor pentru educaţia adulţilor. instituţii implicate în formarea iniţială şi continuă a personalului din domeniul educaţiei adulţilor. firme. Tipuri de activităţi Prin intermediul programului Grundtvig pot fi finanţate: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1. asociaţii şi reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în educaţia adulţilor. Reţele de experţi şi organizaţii [nu e cazul] 5. plasamente. formale cat şi non-formale.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. consiliere şi informare în domeniul educaţiei adulţilor. Asociaţii şi fundaţii care lucrează în regim de voluntariat. 96 . sesiuni de formare sau de dezvoltare profesională a personalului implicat în educaţia adulţilor. vizite pregătitoare destinate constituirii Parteneriatelor şi elaborării viitoarelor proiecte Grundtvig Detalii la: http://www. de la nivel local.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. inclusiv Asociaţii ale profesorilor sau Asociaţii din domeniul educaţiei.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. centre de cercetare în domeniul educaţiei adulţilor.anpcdefp. Mobilităţi individuale – stagii.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. persoane sau instituţii responsabile cu iniţierea şi monitorizarea politicilor şi sistemelor educaţionale pentru adulţi.html#vizite 6. instituţii şi organizaţii care oferă diferite tipuri de pregătire în educaţia adulţilor. Alte iniţiative (Măsuri acompaniatoare) [nu e cazul] LEONARDO DA VINCI Obiectivele generale ale programului sectorial Leonardo Da Vinci sunt: Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. formatori sau alte categorii de personal din instituţii şi organizaţii de educaţia adulţilor. instituţii din învăţământul superior.

4 – Mijloace de învăţământ pentru şcolile din mediul rural. ONG-uri. creşterea ratei de absolvire şi ratei de trecere de la un ciclu de învăţământ la altul. El nu se adresează persoanelor fizice decât în măsura în care acestea sunt prinse printre membrii echipei unui proiect.10. părinţi. programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pe baza activităţilor din şcoală şi prin participarea la programe de formare profesională continuă. La acest program pot participa: instituţii sau organizaţii furnizoare de învăţare în domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci. 1. proiecte comune ale şcolilor şi autorităţilor locale de creştere a ratei de absolvire prin responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi (cadre didactice.2. inclusiv asociaţiile elevilor. v.1 – Dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din mediul rural pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală. dezvoltarea instituţiilor.3 – Condiţii minime de funcţionare pentru şcolile din mediul rural. îmbunătăţirea capacităţii locale de a administra sistemul de învăţământ. doar primele două sunt importante pentru scopul acestui curs. etc. încurajarea cooperării europene în educaţie şi formare profesională. PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL Prin “Proiectul pentru Învăţământul Rural”. La prima componentă există patru sub-componente: 1. autorităţi) şi găsirea de soluţii pentru abandonul şcolar. cadre didactice.ro/index.). La acest program pot participa atât cadrele didactice şi elevii din şcolile situate în mediul rural.php/articles/4 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Cu alte cuvinte. şi anume: C1 – Îmbunătăţirea activităţilor de predare-învăţare în şcolile din mediul rural. întreprinderi. voluntariate. iv. incluzând comunicarea pe orizontală şi pe verticală între factorii implicaţi (directori de şcoli. dar detalii pot fi obţinute de pe site-ul: http://rural. şi C2 – Îmbunătăţirea parteneriatului comunitate-şcoală. crearea unui cadru de colaborare între şcolile din mediul rural şi comunitatea din care fac parte. 8. parteneri sociali sau alţi reprezentanţi ai pieţii muncii. cât şi inspectorii şcolari şi comunităţile locale. inspectori. autorităţile urmăresc îmbunătăţirea parteneriatului comunitate-şcoală în vederea creşterii calităţii procesului educaţional şi în vederea dezvoltării de soluţii pentru nevoile educaţionale chiar din interiorul comunităţilor. 1.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Prin programul Leonardo Da Vinci se pot finanţa proiecte care încurajează învăţarea limbilor străine. Activităţile eligibile pot include. 1. părinţilor şi cadrelor didactice. organisme furnizoare de servicii de orientare.2 – Oportunităţi de pregătire profesională pentru cadrele didactice din mediul rural. în funcţie de componenta avută în vedere. inclusiv camerele de comerţ şi organizaţiile de comerţ. consiliere şi informare privind orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii. organizaţiilor care furnizează/facilitează accesul la educaţie şi formare profesională. obiectivele programului sunt: i. Valorile limită ale finanţărilor care vor fi acordate nu au fost încă stabilite. crearea unei dinamici interne a şcolii. Din cele patru componente anunţate ale “Proiectul pentru Învăţământul Rural”. elevi. iii. asociaţii sau reprezentanţii celor implicaţi în educaţie şi formare profesională. 97 .edu. îmbunătăţirea procesul de învăţare-predare. dezvoltarea tehnicilor de predare / învăţare pentru toate persoanele implicate în educaţie şi formare profesională. ii. care presupun dezvoltarea de conţinut educaţional bazat pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. elevi. părinţi etc. organizaţii non-profit.

PROIECTUL “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE” Economia Bazată pe Cunoaştere este cel mai amplu proiect de informatizare a mediului rural din România. cum ar fi creativitatea. Aceştia beneficiază de specializare în diferite domenii şi astfel contribuie la îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la tehnologiile moderne. Atât copiii cât si adulţii din zonele rurale au acelaşi drept la cunoaştere ca si locuitorii zonelor urbane. pe cunoaştere. Acoperirea şi durata proiectului: Proiectul EBC acoperă 38 din judeţele României şi se adresează unei populaţii de peste 1. de fapt. Statele cu economii avansate se bazează.Iniţiatorul si implementatorul proiectului este Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. opţiunea pentru cunoaştere. Proiectul se derulează în perioada 2004 – 2010 Administrarea proiectului este realizată de Unitatea de Management a Proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere. Proiectul ECB propune o schimbare a modului de gândire privind repartizarea geografica a cunoaşterii. în fiecare biblioteca publică şi în fiecare primărie.10. din ce în ce mai mult. Cercetării şi Inovării (MECI). Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA). Toate cele aproape 3000 de localităţi rurale din România au fost provocate in 2006 la o competiţie. reţeaua este administrata de un Manager de Reţea şi un Administrator IT. iar 9. angajaţi de către primărie şi sprijiniţi în activitate de MCTI. Parteneri: Administraţiile Publice Locale ale comunităţilor EBC. constructiv si decisiv. Comerţ. a fost înfiinţată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale (RECL). mai mult decât dorinţa de perfecţionare şi învăţare continuă. Cooperaţie. facilitează modernizarea procesului educaţional şi promovează soluţiile inovative în mediul de afaceri. asigurând în acelaşi timp infrastructura IT&C şi servicii cu valoare adăugată bazate pe aceasta (training. deschizând. 98 . iar bunăstarea cetăţenilor lor este în proporţie directa cu numărul mare de angajaţi cu un înalt nivel de profesionalism şi cu utilizarea eficienta a abilitaţilor şi resurselor superioare pe care aceştia le accesează. cu un bun nivel al cunoştinţelor profesionale şi un înalt grad de dezvoltare personală. Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC). organism din cadrul MCSI Bugetul proiectului este de 69. Analfabetismul vremurilor actuale si al viitorului imediat este. sprijină dezvoltarea şi promovarea serviciilor de guvernare electronică.3. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Cunoaşterea înseamnă mai mult decât accesul la informaţie şi la tehnologia informaţiei. pentru a le selecta pe cele care îşi asuma. cunoaşterea înseamnă înţelegerea şi asumarea unei culturi care pune accent pe un cetăţean foarte bine pregătit. Turism şi Profesii Liberale (MIMMC) şi Banca Mondială. Împreuna cu primăria din fiecare localitate. inovaţia.4 milioane dolari. este o inechitate. Ministerul Educaţiei. MCSI a dotat 255 de comune şi oraşe mici din toata tara cu calculatoare si acces la Internet. din care 60 de milioane sunt puşi la dispoziţie printr-un împrumut al Băncii Mondiale. inabilitatea de a recurge la tehnologia informaţiei si de a te raporta la acumulările generaţiilor anterioare sau ale celei prezente. competenta pe propriul domeniu de activitate. asistenţă). În fiecare localitate. o poarta pentru câteva dintre localităţile cele mai defavorizate din punct de vedere al accesului la cunoaştere. alcătuită dintr-un Punct de Acces Public de Informare (PAPI) şi mai multe puncte de acces în următoarele instituţii de utilitate publică: în una sau mai multe scoli din comunitate. În acelaşi timp.4 reprezintă contribuia Guvernului României. imaginaţia.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Faptul ca locuitorii zonelor rurale au un acces mai limitat la tehnologia informaţiei este o realitate. Pentru cei mai mulţi tineri este deja de la sine înţeles ca a nu şti sa lucrezi cu calculatorul este aproape la fel de grav cu a nu şti să citeşti.8 milioane locuitori. Prin Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC). de fapt. finanţări nerambursabile.

Servicii specializate: cursuri de iniţiere sau perfecţionare în calculatoare. dezvoltarea şi promovarea serviciilor de eGovernment. facilitate prin conectarea la tehnologiile moderne: sprijinirea actului educaţional. 8% din populaţia României. altfel spus guvernare electronica si (4) Promovarea comerţului electronic inovativ şi susţinerea IMM După realizarea infrastructurii şi specializarea celor doi experţi din fiecare RECL. dezvoltare de afaceri. 99 . administrativ şi cultural.000 locuitori) sau. profesori sau medici în mediul rural. cursuri de perfecţionare profesională pentru agricultori sau alte meserii. construind platforme de acţiune pe mai multe nivele de acoperire: educaţional. acordarea de finanţări nerambursabile si asistenta pentru administraţia publica. conceptul generos al economiei bazate pe cunoaştere devine accesibil unei populaţii de 1. veterinari sau poliţişti. Coordonatele principale pe care a fost direcţionat Proiectul sunt: (1) Acces la IT&C si alfabetizarea digitala pentru locuitorii celor 255 de comunităţi. pe ansamblu. Ulterior. o adevărată schimbare la nivel cultural. ingineri agronomi sau preoţi. au acum ocazia sa-si antreneze locuitorii în aceasta minunata aventura a cunoaşterii. cetăţenii pot accesa reţele de preocupări comune şi. cele câştigătoare. asociaţii familiale sau întreprinderi mici si mijlocii.800. uşurează relaţia între cetăţean şi stat. studenţi sau pensionari. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. care au darul de a declansa o schimbare fără precedent la nivelul mentalităţii şi al atitudinii. asistenta pentru căutare de informaţii online. novatoare. Servicii de baza: servicii de comunicaţii (fax. Proiectul are în derulare acţiuni concrete. croite pe măsura fiecărei categorii de utilizatori ai RECL. în general. Cunoaşterea este un vector important al creşterii economice. cursuri de scriere a proiectelor de finanţare. ajutor pentru utilizarea serviciilor de guvernare electronică. reprezentând 20% din populaţia rurală (comunităţi sub 30. s-a putut trece la oferirea serviciilor cu valoare adăugată. mai ales. Proiectul EBC este cuprinzător şi acoperă domenii esenţiale pentru locuitorii zonelor rurale si din oraşele mici. fermieri sau mici întreprinzători. scanare de documente etc.000 de locuitori. beneficiari ai subvenţiilor din agricultura sau şomeri în căutare de locuri de munca. facilitează contacte între oameni cu preocupări şi competente foarte diferite. Prin acest proiect. consilieri locali sau funcţionari în administraţia locală. (3) Dezvoltarea şi promovarea serviciilor de eguvernare. Portretele beneficiarilor proiectului ECB sunt la fel de variate ca poveştile întâlnirii lor cu instrumentele cunoaşterii. fie ca aceştia sunt copii de grădiniţa sau elevi. Cunoaşterea deschide porţi pentru împlinire personala şi realizări profesionale. 255 dintre ele. (2) Modernizarea sistemului educaţional prin IT&C. Apelând la aceste servicii. pentru elevi sau adulţi. telefon). ei vor fi mai bine pregătiţi să beneficieze de oportunităţile momentului pentru a-si construi viata aşa cum si-o doresc. copiere. începând cu 2009 urmează o ampla serie de activităţi de specializare în domeniul IT&C a peste 5000 de persoane din comunităţile EBC: profesori. Proiectul urmează sa-i familiarizeze pe locuitorii acestor comunităţi cu aceste concepte noi. primari. antreprenori. dar este. altfel spus. Astfel. Cele 255 de RECL oferă doua paliere de servicii: cele de baza si cele cu valoare adăugată. promovarea comerţului electronic si a reţelelor de afaceri prin crearea unui portal specializat. redactare. îşi pot largi orizontul cunoaşterii. sesiuni de informare privind fondurile structurale sau alte proiecte de finanţare şi alte activităţi.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere ca element de progres si dezvoltare comunitara. IMM-uri si alţi agenţi economici in procesul de accesare a finanţărilor. multiplicare. Cu alte cuvinte. persoane fizice autorizate. oferă posibilitatea unui trai mai bun celor care vor sa beneficieze de noua tehnologie şi sunt dispuşi sa facă efortul de a se perfecţiona. personal administrativ. oferă şanse noi de dezvoltare a comunităţilor. un factor de progres individual care trebuie utilizat de fiecare dintre noi. activităţi educaţionale. apelând instrumente noi. profesionalizarea cetăţenilor din comunităţile EBC.

parteneriate. Proiectul investeşte în creşterea vizibilităţii beneficiilor IT&C pentru cetăţenii comunităţilor EBC. nici un program de investiţie nu a fost anunţat pe site-ul POR. 100 . Activităţile eligibile trebuie să vizeze îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie.000 RON. dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale şi a infrastructurii de formare profesională continuă. modernizare. participarea la târguri. inovare şi promovare a comunităţilor EBC. În cazul proiectelor care vizează şcolile. Proiectele propuse trebuie să aibă o valoare totală cuprinsă între un minim de 500. cursuri specializate şi achiziţia de servicii de marketing online. dotărilor şcolilor şi a centrelor de formare profesională astfel încât să se poată asigura un proces educaţional la standarde europene şi să se determine o creştere a participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. entităţile eligibile sunt autorităţile locale. 9 mil. deşi apelul este deschis de la începutul lui 2008. adică primăriile. este în curs armonizarea sistemului online de înregistrare a asociaţiilor familiale (AF) si persoanelor fizice autorizate (PFA) cu schimbările legislative recente.000 RON şi un maxim de 67. De asemenea.4 Un alt tip de oportunitate de finanţare pentru şcolile din zonele rurale o reprezintă Axa 3.ro. finanţarea se alocă pentru proiecte de reabilitare. Se lucrează intens la dezvoltarea versiunii avansate a portalului www.4 a Programului Operaţional Regional (POR).10. expoziţii. 8. USD pentru următoarele tipuri de activităţi: achiziţia de utilaje de producţie cu conţinut crescut de elemente inovatoare sau tehnologii moderne. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL. care vizează infrastructura educaţională. Nu in ultimul rând. iar potenţialii beneficiari pot depune propunerile lor oricând în timpul anului (funcţionează după principiul cererii deschise cu depunere continuă şi a regulii primului venit-primului servit).Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere cetăţeni.ecomunitate. soluţii software sau consultanta pentru creşterea competitivităţii. Până la ora când acest material de curs este redactat. Conform documentaţiei POR. cu scopul de a deveni un centru de resurse. Urmează finalizarea proiectelor finanţate prin programul de finanţare nerambursabila e-creştere. AXA 3.4. care a oferit in toamna anului 2008.000. achiziţia de licenţe software.

ro/programe/llp/leonardo/formulare.html Programul Sectorial “Comenius” http://www. În primul rând.ro/site/page.php?50 http://www.ro/programe/llp/comenius/arhiva. Cercetării şi Tineretului. “Leonardo Da Vinci”.4 http://www.php/articles/9581 Pentru apeluri viitoare. ALTE PROGRAME SAU MODALITĂŢI DE FINANŢARE Reprezentanţii şcolilor şi cadrele didactice nu trebuie să aştepte doar apelurile pentru finanţările centrate pe şcoală la care neam referit anterior. “Grundtvig” şi alte ce nu au relevanţă pentru acest curs.edu.5.anpcdefp.edu.anpcdefp. În cele ce urmează ne vom referi la două astfel de alternative. 8.finantare.  finanţări din fonduri europene care nu au legătură directă cu şcoala (de exemplu.europa. precum şi pentru programul “Tineret în acţiune” http://www. Aceste finanţări alternative nu au legătură directă cu procesul educaţional propriu-zis.anpcdefp.anpcdefp.  finanţări din surse proprii (familiile elevilor).edu.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC Linkuri utile cu oferte pentru stagii de formare: Catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig: http://ec.html Proiectul pentru Învăţământul Rural http://rural.php/articles/c303 Programul Operaţional Regional (POR) – Axa prioritară 3. secţiunea Programe şi proiecte: http://www.html Programul Sectorial “Leonardo Da Vinci” http://www.html Programul eTwinning http://www.anpcdefp. ca acele proiecte să fie centrate pe acţiuni în parteneriat (fie între mai multe instituţii şcolare din ţară sau din ţară şi străinătate.ro/programe/tineret/referinta/index_s. a unor activităţi pe care le pot desfăşura elevii alături de profesori. Există şi alte modalităţi de finanţare.html Finanţările alternative pot fi:  finanţări din partea unor institute culturale străine sau ong-uri internaţionale (gen Institutul Cervantes sau The German Marshall Fund for United States). Fondul de Mediu).ro/programe/llp/grundtvig/formulare.eu/education/trainingdatabase Centre de formare pentru profesori de limba străine http://www.ro Programul “Tineret în acţiune” http://www.is.html Programul Sectorial “Grundtvig” http://www.ro/ Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară Apelul 2007: http://isj.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  A SE CONSULTA Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – autoritatea coordonatoare pentru “Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii”. a se urmări site-ul Ministerului Educaţiei. trebuie precizat că sorţii de izbândă ale unor proiecte menite să atragă finanţări alternative depind de doi factori: primul. viabile în mod special pentru şcolile din zonele rurale.ro/program-481-Programul-de-Granturi-pentruDezvoltare-Scolara.edu.ro/index. ci cu educaţia informală şi complementară.  finanţări din partea unor agenţi economici.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare. 101 . care include sub-programele “Comenius”. fie între instituţii şcolare şi autorităţi Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/index.inforegio.ro/index. chiar de 100%.10.

47 139. de exemplu.989.390.690. Anumite activităţi – în speţă cele de “educare şi conştientizare a publicului privitor la protecţia mediului” (http://www. jud. Apelându-se la The German Marshall Fund for United States. jud.php) – pot fi finanţate şi prin intermediul Fondului de Mediu. al doilea. promovarea unor valori culturale şi a unor acţiuni care să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii (de exemplu. să constea în organizarea unor concursuri de limbă la nivel judeţean.55 73. De exemplu.986.ro/proiecte05_categorii. De exemplu. O altă posibilitate o reprezintă programele de întărire a proceselor democratice la nivel regional prin acţiuni de parteneriat cultural-educativ între grupuri de tineri din sud-estul Europei (zona Balcanilor) şi regiunea Mării Negre. Nu trebuie uitat nici faptul că anumite instituţii internaţionale. rezultatele proiectelor să aibă impact nu doar la nivelul şcolii. jud. Pe de altă parte.99 12. instituţiile Uniunii Europene – Parlamentul European. În felul acesta se pot urmări două obiective: 1) se dezvoltă potenţialul şcolii respective deoarece elevii au un nou stimulent de a-şi însuşi limba şi cultura respectivă. din Baia Sprie Maramureş Colegiul Naţional "Stefan Suceava. de exemplu. 8 Liceul Teoretic "Emil Baia Mare Racovita" Scoala cu clasele I .55 143.VIII Craiova Nr.M. proiectele trebuie să aibă o legătură directă cu cultura şi/sau limba ţărilor respective.283.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere locale). se pot finanţa programe cultural-educative cu sprijinul institutelor culturale ale unor ţări (Institutul Cervantes – Spania. dar promotorul să fie o şcoală dintr-o zonă defavorizată. în ceea ce priveşte protecţia mediului). Institutul Cultural Francez – Franţa etc. şi 2) sunt făcute cunoscute cultura şi limba ţării în cauză într-o regiune a ţării care nu are acces în mod direct la acţiunile culturale ale institutelor amintite. Organizaţia Tratatului Altanticului de Nord (NATO). Consiliul Europei. Suceava cel Mare" Scoala cu clasele I-VIII Grosi Grosi Colegiul Naţional Brăila "Gh. ci mai ales la nivelul comunităţii. Institutul Goethe – Germania.afm.16 97. contribuie cu materiale informativeducative în cazurile în care există o dorinţă de a face cunoscute aceste structuri. 102 .822. BALCESCU" Constanta SCOALA CU CLASELE GIURGIU I-VIII.52 Şcoala cu clasele I-VIII Coltau. informarea si pregatirea elevilor. bombe ecologice Invatam sa traim intr-un mediu curat Durata proiect 10 luni 10 luni 10 luni 11 luni 10 luni 3 luni 4 luni 12 luni 12 luni 9 luni 9 luni Valoarea finanţată 76. Institutul Cultural Italian – Italia.o investitie sigur pentru viitorul mediului inconjurator Educaţie ecologică în oraşul minier Baia Sprie (campanie de conştientizare şi educaţie ecologică) Exerciţii cu natura -Program de educaţie a adultilor de către liceeni.73 8. un număr de 21 de şcoli şi licee sau grupuri şcolare au beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni în cadrul acestui obiectiv.21 "Gh.15 3. proiecte nu trebuie să vizeze doar partea de infrastructură ori formare a cadrelor didactice.35 161.519. Nr. se pot scrie. Beneficiar Localitate Denumire proiect Istoria ne obligă la conştiinţa verde Gestionarea deseurilor. proiecte care să vizeze întărirea colaborării între tineri din ţările din Balcani. Un astfel de proiect ar putea.222. program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.773. jud.Ţiţeica” Liceul teoretic "NICOLAE Medgidia. Comisia Europeană. Evident. în acest caz.Murgoci" Şcoala cu clasele I . cunoaşterea culturii ţărilor vecine şi înţelegerea paternurilor de gândire astfel încât conflictele interetnice să fie de domeniul trecutului. Coltau Maramures Grupul Scolar Agricol Tandarei Tandarei Scoala cu clasele I-VIII Baia Sprie.852.65 6.). în exerciţiul 2007-2008.12 6. in beneficiul protecţiei mediului Rândunica a venit Tinerii Naturalisti Impreună pentru o natura curată Creeaza Eco-Generatia Ta! Sanatatea mediului-sanatatea noastra Iazurile de decantare.VIII Maramures Tautii-Magheraus Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).555.

ca mijloc de informare şi îmbogăţire a cunoştinţelor.mediu sănătos Constientizarea si sensibilizarea comunităţii asupra necesităţii protecţiei apelor din localitatea Podu Iloaiei 12 luni 8 luni 10 luni 35.ro/ A se urmări şi site-urile: http://www. Maramureş copiilor.40 Liceul Teologic Romano Catolic ''Sf.org/about/office.33 Assisi" Scoala cu clasele I .afm.37 Borsa Maramures Liceul Teoretic "Eugen Bucuresti Saptamana verde 8 luni 41.271.94 Nr.327.gmfus. istoria bibliotecii.10. Bihor Pro Natura – 2007 12 luni 14.cfm?city=bucharest Fondul de Mediu – program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile http://www. dar responsabili! 10 luni 25.016. Eco Borsa 11 luni 34.ro/proiecte01_finalizate. Dolj Mici. istoria tiparului şi a hârtiei b) activităţi de amenajare a unui nou spaţiu pentru biblioteca şcolii iniţiatoare Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/ http://www. O carte deschisă întregii comunităţi Categorie proiect: Proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin activităţi extra-curiculare Durata: 6 luni Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea cadrului de colaborare între şcoală şi comunitatea din care face parte prin sensibilizarea întregii comunităţi în favoarea lecturii.435.870.045.88 Buteanu" Jud.gmfus.438.Parteneriat Educaţional pentru conştientizarea 12 luni 57. jud.25 Saguna" Grupul Scolar Industrial Borsa.euractiv.php  RESURSE UTILE Balkan Trust for Democracy – program coordonat de biroul de la Belgrad al The German Marshall Fund of the United States http://www. Activităţi cuprinse în proiect: a) activităţi de informare pentru echipa de proiect cu privire la istoria cărţii. PROIECTE DE SUCCES EXEMPLUL 1: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr.afm. Şomcuta Mare.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Scoala cu clasele I-VIII "ALEXANDRU Focsani.finantare. 103 . jud.814. Craiova Eco-caravana promotorilor de mediu 12 luni 162.12 "Decebal" Grupul Scolar "Andrei Oradea.VIII Craiova. Vrancea VLAHUŢÃ" Scoala cu clasele I – VIII Ciugud Structura Ciugud Structura Hapria Hapria.6.305.34 88. prezent şi viitor.19 5. jud.57 Lovinescu" Grupul Şcolar''Ioan Com. Francisc de Roman Un mic pas in reconcilierea cu natura 10 luni 59. judetul Vaslui Vrancea-mediu european O viaţă sanatoasă intr-un mediu mai curat la nivelul comunei Ciugud.32 Nenitescu" Sursa: http://www. EDU-PART “M” . tinerilor şi părinţilor acestora.org/balkantrust/ Black Sea Trust for Regional Cooperation – program coordonat de biroul de la Bucureşti al The German Marshall Fund of the United States http://www. privind protecţia mediului Grupul Scolar "Costin D.335. 2 Iscroni Titlul proiectului: Trecut.ro/ 8. judeţul Alba Ape curate . Alba Grup Scolar Agricol "Haralamb Vasiliu" Podu Iloaiei.

afişe şi pliante. distribuirea ofertei şcolare către elevi. Mijloacele de diseminare a informaţiilor folosite în proiect au fost: presa scrisă locală – anunţuri. electronice. EXEMPLUL 2: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Rogoz Titlul proiectului: Ieri meşteşugar. o Organizarea bibliotecii virtuale în cadrul celei tradiţionale. o masă rotundă în comunitatea din care a fost iniţiat proiectul. părinţi şi membrii comunităţii. De exemplu. s-a avut în vedere: o Organizarea unui spaţiu în cadrul şcolii în care să fie puse la dispoziţia elevilor şi părinţilor acestora cărţi şi acces la cărţi virtuale. o Creşterea gradului de implicare a comunităţii în activităţile şcolare şi extraşcolare. o Conştientizarea apartenenţei la comunitatea locală. prin tradiţii şi folclor! Categorie proiect: Proiect care sprijină integrarea şcolară şi profesională a copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor din sistemul de protecţie socială Durata: 6 luni Obiectivul proiectului: Întărirea colaborării dintre şcoală şi comunitatea locală în vederea sprijinirii şi integrării şcolare şi profesionale a unor categorii de copii şi tineri defavorizate prin reînvierea. precum şi dotarea cu mijloace audio-video pentru activităţile înscrise în proiect. valorificarea şi perpetuarea meseriilor tradiţionale specifice zonei Activităţi cuprinse în proiect: a) Realizarea unui mini-muzeu local al meseriilor tradiţionale. informatizarea bazei de date cu cărţile din fondul bibliotecii.. Rezultatele: 1) crearea unui nou spaţiu pentru bibliotecă 2) îmbogăţirea fondului de carte de la 6815 volume la 7500-8000 3) sporirea numărului de elevi care frecventează biblioteca 4) impulsionarea membrilor comunităţii locale de a sprijini biblioteca Realizarea proiectului a mai presupus achiziţionarea de mobilier nou (rafturi pentru cărţi şi mese şi scaune pentru sala de lectură). o Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură atât prin metode clasice cât şi prin metode noi. azi antreprenor. o Creşterea numărului de cititori ai bibliotecii şcolare. televiziunea locală – participarea unor membrii ai proiectului la emisiuni informative. Internet – crearea şi întreţinerea unui website al proiectului. şi promovarea cu ajutorul membrilor cenaclului a implicării comunităţii în îmbogăţirea fondului de carte prin donaţii.. 104 . primul de acest fel din regiune. organizarea de seri de lectură etc. al instrumentelor muzicale specifice b) Implicarea meşterilor populare în cadrul proiectului c) Editarea unui volum conţinând date despre tradiţiile şi obiceiurile locale d) Instruirea teoretică şi practică a tinerilor în cadrul unor ateliere de lucru şi instruirea privind dansurile populare e) Organizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de “micii meşteşugari” f) Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor Rezultatele: Rezultatele măsurabile din punct de vedere cantitativ au constat în instruirea în meşteşugurile tradiţionale şi dansurile populare a 100 de elevi din şcoala care a iniţiat proiectul şi aflaţi în sistemul de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere c) înfiinţarea unui cenaclu literar-artistic. întâlniri cu scriitori şi jurnalişti. Obiectivele specifice ale proiectului prevăzute de coordonatori au fost ales în mod special pentru a putea fi măsurate în cadrul rapoartelor intermediare şi final. al costumelor populare.

. Instituţiile comunitare devin interdependente.O bază de date pentru consilierea şi orientarea elevilor şi părinţilor disponibilă la nivelul comunităţii locale (materiale informative.Dezvoltarea de abilităţi specifice la nivelul elevilor. chestionare. iniţiatorii au prevăzut următoarele tipuri de activităţi: a) Activităţi de management de proiect (de ex.). după cum urmează: Îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor necesare celor 100 elevi cursanţi în practicarea meşteşugurilor tradiţionale. Integrarea socială şi creşterea interesului pentru dezvoltarea personală şi profesională a celor 100 elevi cursanţi. toate fiind realizate prin implicarea elevilor şi profesorilor d) Activităţi de consiliere şcolară şi consiliere pentru părinţi şi cadre didactice e) Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului Rezultatele aşteptate: . având ca scop comun dezvoltarea reală şi progresul comunităţii în care se află. 105 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere protecţie socială sau cu cerinţe educaţionale speciale. . implicare activă în managementul timpului activităţilor (extra-)şcolare. EXEMPLUL 3: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Şinca Titlul proiectului: Educaţia. . .Conştientizarea de către cadrele didactice. responsabilizarea individului în cadrul grupului. . cadrelor didactice şi părinţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea spiritului de muncă în echipă. părinte-cadru didactic/consilier şi copil-cadru didactic. Întărirea rolului şcolii în susţinerea unei culturi locale a dezvoltării.. afectivitate.Construirea unui eveniment care să aibă impact major asupra modului de comportament în cadrul familiilor din comunitatea locală. prin strângerea de materiale specifice şi realizarea unora noi c) Activităţi de cenaclu artistic – punerea în scenă a unor piese de teatru şi comentarea acestora. eliminarea practicilor violente din relaţia părinţi-copil etc.Se va obţine constituirea unor nuclee de informaţii specifice care vor juca un rol activ în cadrul comunităţii. Şcoala va deveni suport pentru rezolvarea unor probleme cu care comunitatea se confruntă. receptivitate la solicitările copilului. articole).) b) Activităţi de informare şi documentare prin intermediul instituţiilor specializate în consiliere şi orientare. informarea membrilor echipei de proiect cu privire la sarcinile care le revin etc.Integrarea şcolară a elevilor cu nevoi speciale. prin interviuri.Conştientizarea de către părinţi a celor mai bune modalităţi de educare a copilului (acordarea atenţiei. un drept al tuturor? Categorie proiect: Proiect care sprijină integrarea şcolară şi profesională a copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor din sistemul de protecţie socială Durata: 12 luni Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii procesului didactic prin integrarea şcolară şi profesionale a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale Activităţi cuprinse în proiect: Pentru atingerea obiectivului general propus.Încurajarea colaborării părinte-copil. dansurilor populare şi valorificarea folclorului. interviuri. Îmbunătăţirea cooperării dintre şcoală şi comunitatea locală. Coordonatorii au pus un accent mai mare pe rezultatele „calitative‟ ale proiectului. părinţi şi membri ai comunităţii locale a Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. . .

106 . După ce s-au clarificat aceste Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. sau nu să aducă o co-finanţare). EXEMPLUL 4: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Târgu Lăpuş Titlul proiectului: Suntem prietenii naturii Categorie proiect: Proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin activităţi extra-curriculare Durata: 12 luni Obiectivul proiectului: “Formarea conştiinţei ecologice şi a unui comportament ecologic” (sic!) Activităţi cuprinse în proiect: a) Crearea unei “potecii educative”. Înainte de a porni în căutarea unei finanţări pentru proiect.7. părinţii acestora şi 3 cadre didactice.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere importanţei informaţiilor primite prin diseminarea rezultatelor proiectului. adică unei alei cu planşelor care să explice diverse aspecte de protecţia mediului b) Organizarea unei excursii cu scopul de a observa vegetaţia şi fauna locală şi de a identifica acele căi prin care elevii pot contribui la protejarea mediului c) Amenajarea unui spaţiu special pentru activităţile proiectului (Căsuţa din pădure). ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR Proiectele pentru programele de finanţare amintite la 8. Revista Broasca Verde. dacă etapele prevăzute pot conduce la atingerea obiectivelor. cât şi din punct de vedere financiar (dacă iniţiatorul poate proiectului. dacă obiectivele propuse sunt realiste (adică dacă se pot realiza în orizontul de timp stabilit de iniţiator). album foto) ajute la diseminarea rezultatelor proiectului Rezultatele: La proiect au participat 30 de elevi din clasele I-VIII.10. este recomandat să se clarifice ideea proiectului şi ce presupune ea Trebuie respectate în mod obligatoriu atât din punctul de vedere al implicării necesare (oameni şi toate termenele de realizare ale instituţii). dacă bugetul este bine proporţionat astfel încât să ajungă realizării activităţilor din fiecare etapă sau să nu rămână fonduri necheltuite datorită unei supradimensionări a sa. documentaţia care trebuie depusă constă doar într-o cerere de finanţare cu detalii despre etapele şi bugetul proiectului şi documente care să ateste că iniţiatorul are capacitatea de a duce la bun sfârşit proiectul. Ceea ce contează foarte mult la aceste proiecte este modul cum sunt ele concepute.1 sunt foarte uşor de realizat şi nu necesită ajutorul unei firme de consultanţă. dar şi pe membrii comunităţii să înţeleagă de ce este nevoie de acţiuni individuale şi comune de protecţia mediului 4) Impulsionarea bunelor relaţii dintre elevi şi a practicilor bune de urmat de către aceştia 5) Să ajute şcoala să devină un punct de informare şi educare cu privire la protecţia mediului 8. loc în care se vor face excursii tematice d) Amenajarea în cadrul şcolii a spaţiului destinat educării în spiritul protecţie mediului e) Activităţi de observarea a poluării mediului în cadrul comunităţii şi în afara ei f) Organizarea de concursuri pe teme de ecologie şi cu specific local g) Realizarea unor materiale tipărite şi foto care să (de ex..24. De cele mai multe ori. Rezultatele aşteptate au constat în: 1) Perceperea nevoilor comunităţii în ceea ce priveşte protecţia mediului 2) Să contribuie la educarea elevilor asupra faptului că acţiunile individuale influenţează negativ sau pozitiv mediul înconjurător 3) Crearea unor materiale care să îi ajute şi pe alţi elevi.

Înainte de a completa cererea de finanţare. nici la nivelul celor naţionale. aspecte. Echipa de proiect poate fi formată din directorul/coordonatorul de proiect. fie în mod direct de la persoanele care se ocupă de acel program de finanţare. 107 . ai cărei membrii să cunoască foarte bine ce responsabilităţi le revin. este obligatoriu să se verifice dacă dosarul conţine toate documentele solicitate. se va căuta acel program de finanţare care să corespundă cel mai bine obiectivelor ideii de proiect. Găsiţi o idee de proiect pe care aţi dori să o concretizaţi cu ajutorul unuia dintre programele de finanţare amintite mai sus. Detalii se pot obţine fie din Ghidul solicitantului. Căutaţi detalii cu privire la programul de finanţare cel mai potrivit pentru ideea dumneavoastră de proiect şi apoi aflaţi când se pot depune propunerile de proiecte. În felul acesta se vor evita situaţiile în care cererile de finanţare sunt respinse înainte de a intra în procesul de evaluare. poate face ceva astfel încât să fie împiedicat fenomenul. este bine să consultaţi Ghidul solicitantului astfel încât să cunoaşteţi toate criteriile de eligibilitate pentru proiect şi activităţile specifice. Înainte de a depune cererea de finanţare. cadru didactic sau simplu membru al comunităţii –. De exemplu. Proiectul trebuie să aibă o echipă de proiect fixă. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. TEME 1. dacă un proiect îşi propune să crească nivelul de conştientizare al propriei contribuţii la procesul de încălzire globală. deci de a scrie documentaţia proiectului. să-şi respecte obligaţiile prin implicare activă.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere A se verifica criteriile de eligibilitate din Ghidul solicitantului înainte de a depune un dosar. Etapele trebuie să conţină toate activităţile relevante atingerii obiectivelor şi să se încadreze cât mai bine în acestea. atunci etapele unui eventual proiect trebuie să pună accent pe informare cu privire la efectele încălzirii globale şi diseminare a metodelor prin care fiecare – elev.   RECOMANDĂRI  Accesaţi Internetul şi resursele indicate mai sus în mod regulat pentru a afla detalii din timp despre apelurile de proiecte existente. avându-se în vedere faptul că dubla finanţare (acelaşi proiect să fie finanţat de două ori şi din surse diferite) nu este acceptată nici la nivelul fondurilor europene. consilieri experţi pe tema proiectului şi elevi. Bugetul trebuie să includă doar acele tipuri de cheltuieli considerate eligibile de către coordonatorii programului de finanţare. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->