P. 1
Modul 8 School Development

Modul 8 School Development

|Views: 707|Likes:
Published by esanunicu

More info:

Published by: esanunicu on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • 8. Introducere
 • 8.1. TIC în procesul de predare-învăţare
 • 8.1.1. Dinamizarea procesului de predare cu ajutorul TIC
 • 8.1.2. TIC şi curriculum
 • 8.1.3. Cunoaşterea colaborativă prin intermediul TIC
 • 8.2. TIC în procesul de studiu
 • 8.2.1. Biblioteca şcolii
 • 8.2.2. Studiu extra-curicular
 • 8.3. TIC în procesul de evaluare
 • 8.4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC
 • 8.4.1. Website-ul şcolii
 • 8.4.2. Forum-ul
 • 8.4.3. Blog-ul
 • 8.5. TIC în contextul administrativ
 • 8.5.1. Instrumente TIC pentru un management performant al şcolii
 • 8.5.2. TIC şi dezvoltarea şcolii prin programe de finanţare
 • 8.5.3. Securitatea informaţiilor în mediul educaţional
 • 8.6. Aspecte etice în utilizarea TIC în scop educaţional
 • 8.6.1. În evaluare
 • 8.6.2. În managementul şcolii
 • 8.7. ANEXA 1. Resurse on-line pentru profesori şi elevi
 • 8.8. ANEXA 2. Termeni specifici pentru eEducaţie
 • 8.9. ANEXA 3. Programe de formare continuă pentru cadrele didactice
 • 8.10. ANEXA 4. Programe de finanţare pentru şcoli
 • 8.10.1. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII
 • 8.10.2. PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL
 • 8.10.3. PROIECTUL “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”
 • 8.10.4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA 3.4
 • 8.10.5. ALTE PROGRAME SAU MODALITĂŢI DE FINANŢARE
 • 8.10.6. PROIECTE DE SUCCES
 • 8.10.7. ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

MODULUL 8
„APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ”

CURSUL
„UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL; APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI”

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 1

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Obiectivele acestui modul sunt:
 Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de predare-învăţare
Rolul TIC în dinamizarea procesului de predare

Rolul TIC în structurarea curricumului unei discipline. Rolul instrumentelor colaborative Exemple  Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de studiu: Biblioteca electronică Studiu extra-curicular folosind instrumente TIC Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în procesul de evaluare Instrumente şi exemple Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în comunicare Instrumente şi exemple Însuşirea cunoştinţelor şi acumularea deprinderilor practice privind rolul TIC în administrarea şi dezvoltarea şcolii Securitatea informaţiilor Exemple, recomandări Cunoaşterea aspectelor etice ale utilizării TIC în scop educaţional

 

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 2

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Cuprins
8. INTRODUCERE ............................................................................................................... 4

8.1. TIC în procesul de predare-învăţare ...................................................................................................................... 5 8.1.1. Dinamizarea procesului de predare cu ajutorul TIC ......................................................................................... 7 8.1.2. TIC şi curriculum ............................................................................................................................................ 17 8.1.3. Cunoaşterea colaborativă prin intermediul TIC .............................................................................................. 19 8.2. TIC în procesul de studiu ...................................................................................................................................... 31 8.2.1. Biblioteca şcolii .............................................................................................................................................. 33 8.2.2. Studiu extra-curricular .................................................................................................................................... 34 8.3. TIC în procesul de evaluare .................................................................................................................................. 40

8.4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC .................................................................................................... 52 8.4.1. Website-ul şcolii ............................................................................................................................................. 53 8.4.2. Forum-ul ......................................................................................................................................................... 62 8.4.3. Blog-ul ............................................................................................................................................................ 65 8.5. TIC în contextul administrativ .............................................................................................................................. 68 8.5.1. Instrumente TIC pentru un management performant al şcolii ........................................................................ 68 8.5.2. TIC şi dezvoltarea şcolii prin programe de finanţare ...................................................................................... 73 8.5.3. Securitatea informaţiilor în mediul educaţional .............................................................................................. 75 8.6. Aspecte etice în utilizarea TIC în scop educaţional ............................................................................................. 77 8.6.1. În evaluare ...................................................................................................................................................... 77 8.6.2. În managementul şcolii ................................................................................................................................... 78 8.7. 8.8. 8.9. ANEXA 1. Resurse on-line pentru profesori şi elevi ........................................................................................... 79 ANEXA 2. Termeni specifici pentru eEducaţie ................................................................................................... 84 ANEXA 3. Programe de formare continuă pentru cadrele didactice ................................................................ 88

8.10. ANEXA 4. Programe de finanţare pentru şcoli ................................................................................................... 93 8.10.1. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII ................................................................ 93 8.10.2. PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL .................................................................................. 97 8.10.3. PROIECTUL “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE” ...................................................................... 98 8.10.4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA 3.4 ........................................................................... 100 8.10.5. ALTE PROGRAME SAU MODALITĂŢI DE FINANŢARE .................................................................... 101 8.10.6. PROIECTE DE SUCCES ............................................................................................................................. 103 8.10.7. ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR ............................................................................ 106

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 3

pe trei direcţii majore: dotarea şcolilor. dumneavoastră să vă definiţi propriile linii de dezvoltare. Internetul şi TIC în genere elimină orice diferenţă între zonele urbane şi cele rurale. aceste trei direcţii au fost detaliate şi completate. profesionalizarea cadrelor didactice. datorită faptului că învăţământul devenise de masă. importanţă recunoscută atât la nivel economic. la început de secol XXI. Pe de altă parte. el îşi propune să ofere puncte de reper pentru ca ulterior. care le permitea să imagineze şi să dezvolte instrumente noi pentru nevoile lor. la inovaţii în domenii din ce în ce mai diverse. dezvoltarea TIC constituie un element definitoriu al societăţii. să ştiţi ce competenţe v-ar mai fi necesare şi cum să le obţineţi. de zi cu zi. iar provocările s-au conturat. ci drept părţi componente esenţiale ale procesului educaţional. dintr-o perspectivă nouă. spre o regândire a strategiilor de predare-învăţare şi a sistemului de educaţie în sine. Materialul de faţă a fost dezvoltat exact în această direcţie. Din acest motiv. Totodată. pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea resurselor necesare. Acest lucru presupune faptul că ideile pe care le veţi dezvolta în timpul trainingului să fie transpuse foarte uşor în lumea reală înspre folosul dumneavoastră. Ca atare. la apariţia unor noi meserii. acum se vorbeşte tot mai mult de o accelerare a procesului. şcolile au contribuit enorm la creşterea calităţii vieţii. conjugându-se cu alte direcţii prioritare. o schimbare de percepţie menită să readucă şcoala în centrul procesului de dezvoltare a societăţii. Cursul îmbină partea teoretică – prezentarea conceptelor de bază. bazată pe cunoaştere. educaţia au reprezentat din totdeauna motorul progresului societăţii. apariţia universităţilor în spaţiul cultural occidental a însemnat nu doar o evoluţie la nivel intelectual. spre formarea de competenţe transferabile şi construirea de structuri şi operaţii mentale. La finele secolului al XII-lea – începutul secolului al XIII-lea. autorităţilor locale şi la nivelul tuturor celor care văd un interes în educaţie. psihologică şi pedagogică. Mai târziu. între comunităţile mai puţin dezvoltate şi cele hiper-dezvoltate. iar premisele se modifică sensibil. la început. Acum. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. nucleul acestui curs îl reprezintă modelul de şcoală care utilizează într-o măsură maximală tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. Introducere Şcoala. Societatea informaţională. propunându-şi să determine la nivelul cadrelor didactice. învăţarea pe parcursul întregii vieţi. în secolul al XX-lea. a impus utilizarea tehnologiei ca punct de referinţă al schimbărilor de fond în sistemele de învăţământ. explicaţia cadrului şi exemplele – cu cea practică – aplicaţii directe. cum ar fi asigurarea calităţii în educaţie. 4 . prin prisma necesităţii de fundamentare teoretică. al elevilor şi al adulţilor din comunitatea din care faceţi parte. procesul educaţional însuşi beneficiază de pe urma introducerii noilor tehnologii în şcoală. între regiunile izolate şi cele industrializate. ci şi una din punct de vedere economic întrucât cei care beneficiaseră de pe urma lor priveau lucrurile obişnuite. iar educaţia are o importanţă deosebită în valorificarea noilor tehnologii. nu doar ca simple instrumente. dar şi la nivel politic. Ulterior.

utilizarea TIC în procesele de predare-învăţare face ca elevii să fie mai atenţi la ceea ce se predă. punând mai multe întrebări cu privire la fenomenele explicate. De exemplu. Elevul va fi mai activ în cadrul lecţiilor. Accentul se mută pe receptivitate şi interactivitate din partea elevului. le poate induce mult mai simplu noţiunile de gramatică.  să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor. Însă TIC nu se reduce doar la atât. folosind un software specializat şi calculatoare dotate cu căşti şi microfon. În al doilea rând. în procesele educaţionale în ansamblul lor.youtube. acest lucru se datorează faptului că TIC se adaptează nevoilor de învăţare ale elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor. care vin în întâmpinarea profesorului şi-l ajută să lucreze cu elevii. majoritatea profesorilor din învăţământul preuniversitar care folosesc în acest fel TIC apelează în cele mai multe cazuri la prezentări în PowerPoint şi într-o măsură mult mai mică la software educaţional. elevii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.1. profesorul le poate forma mult mai uşor „urechea‟ pentru acea limbă. dacă în sistemul clasic. ştirile ori desenele animate într-o limbă străină. profesorul trebuie să înţeleagă că nu doar cărţile oferă cunoaştere.youtube. putând fi utilizate fără a mai fi nevoie să ştergeţi ceea ce aţi scris şi putând chiar să salvaţi pe un calculator tot ceea aţi lucrat la clasă).  să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe  să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale În România anului 2009 se poate constata foarte uşor că există o reticenţă faţă de regândirea procesului de predare-învăţare astfel încât tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor să fie parte din acest proces şi nu doar simple instrumente de lucru. Un alt avantaj important adus de introducerea TIC în educaţie este acela că profesorul ajunge la fiecare elev. http://www. 5 . atât software cât şi hardware (de exemplu. la clasă şi în afara ei. utilizând TIC în predare se formează atenţia audio-vizuală.com/watch?v=17zF_pt-Aeg). ca în exemplul amintit. folosind un software educaţional specializat şi o conexiune la Internet pentru a accesa materiale audio-video. În primul rând.com/watch?v=Op8yZYxNGc&feature=related. Dacă în sistemul clasic elevul asculta lecţia şi era învăţat să ia notiţe. Există o serie întreagă de tehnologii. Este o foarte mare diferenţă între explicarea în sistemul clasic a gravitaţiei şi explicarea însoţită de un suport video în care sunt ilustrate efectele gravitaţiei (http://www. pe reţinerea de informaţii şi formarea de competenţe. Însă pentru aceasta. un profesor de engleză avea posibilitatea de a conversa în limba predată doar cu maximum 10 elevi în decursul unei ore de curs. De exemplu. dacă anumiţi elevi trebuie să înveţe limba engleză. cât şi pe cea de tablă normală. contribuie într-o măsură foarte mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. adică de pe reţinerea de informaţii. creşte receptivitatea lor precum şi interactivitatea.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. La fel de important este şi faptul că TIC facilitează procesul de învăţare încă din clasă. Studiile realizate în ultimii ani în diverse ţări au arătat că introducerea TIC în şcoală. Din acest motiv. fiecare elev poate asculta şi răspunde la exerciţii ca şi cum ar fi câte un profesor pentru fiecare elev în parte. tablele inteligente – smartboard – care îndeplinesc atât funcţia de video proiector. ci şi materialele documentare. TIC în procesul de predare-învăţare TIC te ajută …  să facilitezi şi să dinamizezi procesul de predare-învăţare  să creşti atractivitatea pentru materia predată.

Acest deziderat al centrării pe elev se datorează şi exploziei informaţionale care a început în secolul trecut. profesorul nu mai este un educator. De fapt. cum ajunge un elev să-şi structureze cunoştinţele de care are nevoie. mintea lui va fi antrenată să folosească acele cunoştinţe în situaţii noi. să genereze noi idei. la calculator. competenţe şi atitudini. În această paradigmă. ci el îşi mută focalizarea de pe profesor şi transferul de informaţie pe elev. să-l cooptezi în procesul de predare-învăţare. Predare Învăţare Evaluare Studiu Evaluarea nu mai este faza finală a unui proces educaţional. învăţare. şi se adaugă lor un proces nou. ci un manager şi un facilitator al învăţării. ci ea intervine pe tot parcursul acestui proces cu scopul de a gestiona procesul de predare-învăţare. să inoveze cu ajutorul lor. nu trebuie uitat nici faptul că folosind TIC cât mai mult la clasă. adică să-şi construiască singur cunoaşterea. dezvoltă abilităţi complementare cum ar fi cele de utilizare a calculatorului şi a noilor tehnologii informaţionale. La toate aceste avantaje se adaugă acela că elevului i se stimulează creativitatea. el ghidează elevul înspre rezultatele aşteptate. Ca atare. cât şi profesorul. evaluare sunt concepute ca separate la aceea în care cele trei sunt integrate într-un tot unitar.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere reţinând mult mai uşor informaţiile noi pentru că le asociază unor imagini. Iar profesorul este în acest context un facilitator al cunoaşterii. iar creierul înmagazinează informaţia de la prima sau a doua vizualizare. ci modul cum e structurată ea. pe complexul de cunoştinţe şi înţelegere. să-l înveţi să înveţe. el nu trebuie decât să fie atent. De fapt. de a elabora proiecte pentru lecţii şi a colabora cu colegii. Activitatea profesorului se centrează pe elev. Asociind cunoştinţele dobândite în noul model educaţional cu imagini şi sunete. pe ajutarea acestuia să înveţe cum să înveţe. îi oferă repere şi îl antrenează în procesul de predare-învăţare. 6 . va fi stimulată memoria de lungă durată şi nu cea de scurtă durată. ascultând un post de radio on-line sau folosind un forum pentru a afla date despre o temă de interes personal). profesorul devine managerul procesului de predare-învăţare. Nu e deloc de neglijat acest lucru ţinând seama de faptul că majoritatea elevilor sunt învăţaţi în România să scrie de foarte multe ori pentru a reţine ceva. În felul acesta. procesul educaţional nu se mai petrece de dragul lui însuşi. nu informaţia este problema. În acest nou context. Prin urmare. de a prezenta (în locul clasicului mod de a preda prin lectura unor notiţe ori de a asculta dacă elevul reproduce lecţia bine). şi anume cel de studiu (elevul învaţă nu doar la şcoală. în faţa televizorului. atât elevul. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.  Educaţia centrată pe elev înseamnă să ţii seama de ritmul propriu de învăţare al elevului. ci şi acasă. Pe de altă parte. lecturând o revistă sau un ziar. procesul care se întâmplă este invers: elevul nu mai are nevoie să scrie nimic. ceea ce propun specialiştii în metodică şi pedagogie modernă este să se treacă de la viziunea în care procesele de predare.

7 . devenind mai atractivă atât pentru elevi cât şi pentru profesor. În cele ce urmează vom oferi trei exemple prin care un profesor poate dinamiza procesul de predare-învăţare. ci şi resursele de pe Internet ori filmele documentare etc. iar conform programei trebuie să-i familiarizeze pe elevi cu concepte precum cultură. ci să-l ajute pe acesta în noul său rol. cu atâta sporeşte atenţia lui faţă de ceea ce predă profesorul. folosindu-se de o prezentare realizată într-un program de genul OpenOffice Impress sau Microsoft PowerPoint. Nu doar cărţile oferă cunoaştere. sculptură. Problema e cum poate să facă acest lucru. Este greşită concentrarea tuturor calculatoarelor dintr-o şcoală într-o singură sală. hărţi şi desene pe care profesorul le comentează. EXEMPLUL 1 Profesorul de istorie trebuie să predea la clasa a V-a lecţia despre moştenirea culturală a Orientul antic. piramidă. 8. În stilul tradiţional. Prezentarea respectivă conţine imagini. scriere. Aşadar. cu cât folosesc mai mult imagini şi sonor. ci îi va ajuta ca învăţarea elementelor să se facă chiar în clasă. Fiecare clasă trebuie să fie dotată cu calculator şi videoproiector fiindcă numai în acest fel putem vorbi cu adevărat de dinamizarea procesului de predare-învăţare-evaluare. iar aceştia ar fi scris după dictare ori după ceea ce profesorul ar fi scris la tablă. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. el va expune pe parcursul orei elementele pe care elevii trebuie să le înţeleagă şi să le reţină din lecţie. templu. profesorul de istorie şi-a stabilit următoarele activităţi pentru cele 45 de minute pe care le are la dispoziţie pentru lecţie: (1) În primul rând. profesorul va lucra cu elevii mult mai aproape fiindcă după o scurtă prezentare a ceea ce urmează să înveţe în lecţia respectivă. acesta îi va coopta la fiecare pas în a explora lumea Egiptului antic prin intermediul instrumentelor TIC şi nu doar că le va capta atenţia. arhitectură. cu cât elevul este pus să facă un lucru practic. papirus.1. profesorul venea la clasă şi le expunea elevilor “povestea” piramidelor. Integrând TIC în procesul de predare-învăţare. aflată sub cheie. Dinamizarea procesului de predare cu ajutorul TIC Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor nu sunt menite să ia locul profesorului.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   Cu cât orele sunt mai practice. toată lecţia se schimbă.1. În noua variantă.

uk/menu.co.ancientegypt. http://www.html (© 1999. De exemplu.youtube. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. The Trustees of the British Museum) (2) La anumite momente. de data aceasta explicându-le elevilor cum au ridicat faraonii imensele morminte.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. profesorul accesează un film de pe Internet în care este explicat procesul de fabricaţie al papirusului. profesorul foloseşte scurte filmuleţe sau serii de imagini pentru a-i introduce şi mai mult pe elevi în elementele care compun lecţia. 8 . atunci când ajunge să le explice elevilor despre papirus şi hieroglife.com/watch?v=_FNtqAkzpuU&NR=1 La fel procedează şi în cazul piramidelor.

profesorul le cere elevilor să acceseze Google Earth (care fusese deschis în prealabil pe calculatorul din clasă) şi să navigheze în jurul piramidelor care se pot vedea şi tridimensional.google.com/watch?v=nxP46jWYglI&feature=related Pentru a-i introduce şi mai mult în istoria piramidelor.youtube.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. Pentru a nu-i lăsa doar cu aceste informaţii primite în clasă. 9 . http://earth. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.com/ (3) La fel procedează şi cu celelalte concepte pe care elevii trebuie să şi le însuşească în urma lecţiei. Pentru această temă. profesorul le indică să folosească versiunea românească a Wikipedia şi alte câteva site-uri tematice. profesorul le cere elevilor să pregătească pentru fiecare concept cheie o scurtă descriere. © Google Earth.

iar elevii ar pleca plictisiţi şi fără să fi învăţat ceva la lecţia de franceză. http://www.. În modelul educaţional clasic. Toate acestea contribuie la cunoaştere.org/wiki/Marea_Piramid%C4%83_din_Giza  Elevii trebuie să fie angrenaţi în pregătirea lecţiilor la clasă prin jocuri. ea s-ar fi folosit de tablă pentru a scrie câteva substantive şi pentru a explica diferenţa dintre un substantiv la singular şi unul la plural. ea le explică care sunt părţile corpului folosind un site interactiv.fr/. fie de pe site-urile pentru învăţarea limbii franceze (de ex. Ca atare. nu doar manualele şi publicaţiile de specialitate. Iar apoi ar fi exersat cu elevii. în loc de a folosi tabla şi creta. Poate că.bonjourdefrance. ea ar fi putut apela şi la un casetofon care să redea pronunţia unui nativ.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner. ci cu explicarea pas cu pas a lucrurilor noi pe care elevul trebuie să le înţeleagă şi să le reţină.). prin activităţi de culegere de informaţii de pe Internet sau din alte surse (TV. EXEMPLUL 2 Profesoara de limba franceză de la clasa a V-a trebuie să le predea elevilor lecţia despre substantiv în limba respectivă. pentru a introduce cât mai multe elemente de vocabular. fie de pe site-urile ziarelor franceze. de exemplu. enciclopedii etc. în cor. ea nu se va preocupa cu scrisul la tablă. profesoara îşi regândeşte strategia de predare folosindu-se mai mult de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor.php). http://www. profesoara s-a concentrat pe lucrul elevilor direct cu substantivele limbii franceze. profesoara de franceză va apela şi ea la o prezentare cu ajutorul calculatorului şi unui video-proiector. ea s-ar fi folosit de câteva pagini fotocopiate din anumite cărţi de învăţat limba franceză în care imaginilor unor obiecte le sunt asociate substantivele corespondente în franceză. Noul model de predare-învăţare se axează mult mai mult pe cum învaţă o persoană o limbă străină. Mai întâi. 10 .free. În felul acesta. Dar totul s-ar opri aici.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://ro. Ea face acest lucru după cum urmează: (1) În primul rând.com/. http://lexiquefle. De asemenea.tv5. care nu a durat mai mult de 15 minute. Iar pentru asta ea se foloseşte de resurse găsite pe Internet: texte în franceză fie de pe site-urile unor reviste pentru tineri din Franţa. unde fiecare elev Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. ziare şi reviste. (2) De îndată ce a terminat de prezentat partea teoretică. pronunţia fiecărui substantiv.wikipedia. Predarea unei limbi străine nu poate să se desfăşoare la fel cu predarea matematicii.

profesoara apelează din nou la Internet pentru a îi obişnui pe elevi cu limba franceză vorbită şi nu doar scrisă.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere poate să indice cu mouse-ul calculatorului o anumite parte a corpului şi să vadă cuvântul care există pentru ea. Elevii au căştile pe urechi şi pot să asculte în linişte accentul nativului şi să meargă cu cursorul pe anumite cuvinte pentru a testa dacă au identificat corect substantivele din textul lecturat.swf După ce elevii au exersat circa 10 minute în felul acesta.fr/vocab. Pentru asta fiecare elev va accesa pe calculatorul din faţa sa o pagină web unde există un fişier audio şi textul corespunzător. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 11 .free. http://lexiquefle.

şi anume din ce este format sângele şi cum circulă el prin organism. 12 . ci ei învaţă câteva lucruri şi despre propriul lor corp.org/TV5Site/tivi5/video.com/n8/a11.bonjourdefrance.tv5. elevii nu doar îşi întăresc în memorie cuvintele nou învăţate şi simt limba franceză.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. profesoara revine la prezentarea ei şi verifică în circa 10 minute dacă elevii au reţinut cuvintele noi şi cum se formează singularul şi pluralul substantivelor în limba Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Astfel. http://www. profesoara de franceză accesează un alt site unde elevii pot urmări un scurt desen animat în care personajului central i se explică părţile corpului şi cum circulă sângele.htm (3) Mergând mai departe.php (4) La final.

oonicescu. Profesorul a decis că este nevoie de o schimbare şi a trecut toate lecţiile sale pe un blog personal . Ca urmare. elevii erau obligaţi să citească acasă ceea ce şi-au notat pe caiete în timpul orei şi să încerce singuri să înţeleagă procesele chimice după acele notiţe. Evident. 13 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere franceză.  http://www. EXEMPLUL 3 La ora de chimie.pdf Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. pe altele le-a transformat în fişiere PDF. până acum el s-a rezumat la a preda chimia doar cu ajutorul tablei. Din acest motiv. În felul acesta. majoritatea elevilor nu reţineau nimic din clasă. profesorul nu are la dispoziţie un laborator în care să le arate direct anumite reacţii chimice. ea va avea surpriza plăcută să vadă că elevii au reţinut mai mult decât dacă aceştia ar fi citit de pe tablă un şir de cuvinte. Unele lecţii le-a făcut sub formă de prezentări.ro/LECTII/CHIMIE/CHIMIE%209. De data aceasta. tot procesul de învăţare producându-se exclusiv acasă. şi rezultatele elevilor erau mai slabe decât cele ale unor elevi care mergeau în laboratorul de chimie şi vedeau “pe viu” reacţia dintre o bază şi un acid. elevii nu mai sunt nevoiţi să se concentreze pe luarea de notiţe ci pe ceea ce le explică profesorul. Ca atare.

ro/files/5/oxizi.didactic. Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi. pe ilustrarea proceselor chimice.ppt Procedând astfel.youtube. Iar la oră. 14 . profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Pentru asta el schimbă modul de organizare. profesorul de chimie a câştigat timp pentru implicarea elevilor în desfăşurarea lecţiilor. pe explicarea neînţelegerilor.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. profesorul se axează pe aprofundarea anumitor aspecte. dându-le sarcina elevilor să lectureze şi să înţeleagă materialul pentru lecţie înainte ca aceasta să se desfăşoare.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.youtube.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www.youtube. 15 .com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

ci vor şti că unele reacţii sunt efervescente. Avantajul materialelor de curs şi lecţiilor în format electronic este acela că elevul poate avea acces la ele nu doar în timpul orei. În felul acesta. profesorul poate alege să insereze în material diverse sarcini pentru a fi îndeplinite de elevi acasă. aşa cum se întâmplă în cadrul unei ore de curs. fiecare elev va avea ocazia să-şi testeze acele cunoştinţe cu ajutorul unor exerciţii pregătite în prealabil de profesor. în afara orelor de curs obişnuite. cu alte cuvinte care nu depinde de răspunsurile imediate din partea profesorului. exerciţii la tablă etc. În felul acesta se realizează o învăţare asincronă.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related După ce deja au cunoştinţele de bază despre reacţia dintre oxizi şi acizi din notele profesorului. 16 . Exerciţiile nu le vor mai părea străine. chiar cu degajarea unor vapori toxici ori cu producerea unei lumini puternice. predarea se prelungeşte şi în afara orele de curs. când profesorul explică. Iar profesorul le poate răspunde tot sub forma unui comentariu la acea lecţiei.youtube. Această comunicare vine să suplinească prezenţa profesorului la oră şi a notelor de curs postate de către acesta pe blog. dar nu suplineşte învăţarea şi testarea. Din acest motiv. la lecţia respectivă. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei facilitează procesul de învăţare. ci şi după.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. profesorul poate primi comentarii şi întrebări de la elevii săi chiar prin intermediului blogului. Folosind un blog şi nu o pagină simplă de web.  Utilizarea TIC în predare nu exclude testarea elevilor prin lucrări scrise. pentru a relua anumite aspecte.

Ca atare. mergeţi în secţiunea Educaţie / Blog. deşi în aparenţă nu au nimic de-a face cu lumea reală.youtube.ro/ . Iar asta presupune mai degrabă vizarea competenţelor decât simplul cumul de cunoştinţe pe care elevul trebuie să le dobândească. dacă el nu are acces la programarea lecţiilor Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Cu toate acestea. afirmaţia respectivă nu ar trebui înţeleasă ca şi cum ar fi transmis ideea că elevii nu trebuie să înveţe şi lucruri care. vom scoate în evidenţă modul cum TIC poate ajuta la structurarea curricumului unei discipline. Ele trebuie să constituie un punct de reper şi pentru elev. ca şi curricumul.com – un portal care găzduieşte milioane de imagini din toată lumea http://www. Şi cum să-l implice. profesorii pot scrie articole în blog – pentru asta.educaţie Google Images . de a învăţa prin experimente şi proiecte. la formarea de competenţe. ele sunt vitale pentru o bună formare intelectuală a elevului.flickr. la nivel macro. 8.google. a educaţiei ca proces de transfer de cunoştinţe. 17 . profesorul are sarcina ca pe marginea curricumului să construiască planuri de lecţie pentru fiecare oră pe care o ţine în parte. nu trebuie să fie rezervate doar profesorului.ecomunitate. inevitabil trebuie să aducem în discuţie şi partea de curriculum. Schiţaţi planul de lecţie în funcţie de utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   RESURSE UTILE www.imaginigratuite.1. la învăţarea prin experimente. el este documentul principal pentru orice proces educaţional instituţional. la o viziune modernă. şi anume rolul pe care tehnologia este nevoie să-l joace în educaţie. TIC şi curriculum Dacă am vorbit despre procesul de predare-învăţare. Dacă dorim orientarea educaţiei către elev.  Trebuie să trecem de la o educaţie bazată pe ideea transferului de cunoaştere la învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme.com – portal care găzduieşte scurte fişiere video TEME 1. Aceste planuri de lecţie. în care accentul cade asupra capacităţii elevilor de a folosi cunoştinţele în situaţii reale. Această schimbare implică trecerea de la viziunea clasică. de altfel. În acest condiţii.o colecţie de site-uri unde pot fi găsite imagini www. de foarte multe ori s-a spus că lucrurile pe care le învaţă elevul la şcoală nu-l ajută cu nimic în viaţa de zi cu zi.ro –pe acest portal.http://images. Revenind la curriculum. Iar aşa cum era de aşteptat. În primul rând. atunci aceasta trebuie să-l implice. Însă situaţia de până acum nu mai poate să reprezinte un vector de dezvoltare a comunităţii şi se impune o schimbare. trebuie menţionat faptul că şcoala românească a fost dintotdeauna axată pe transmiterea de cunoştinţe de la profesor către elev. abordarea s-a dovedit deficitară fiindcă domeniul educaţional nu a ţinut pasul niciodată cu nivelul de dezvoltare socio-economică. Această trecere poate fi pusă în practică doar dacă se ţine seama de ceea ce acest modul scoate în evidenţă. Ce tehnologii aţi putea folosi pentru a dinamiza lecţiile pentru disciplina pe care o predaţi? 2. Din acest motiv.2.ro – o foarte bună sursă de imagini Flickr – www. Însă el nu conţine decât elementele esenţiale care normează modul cum trebuie să arate procesul educativ pentru o anumită disciplină.

ca pe pagina personală sau pe blogul personal. aceste informaţii publicate on-line pot ajuta cadrele didactice să discute cu alţi colegi pe marginea lor şi să le îmbogăţească şi să le îmbunătăţească.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere dintr-un semestru? Publicând on-line curricumul unei discipline. Din acest punct de vedere. se asigură de fapt elevului accesul la conţinutul educaţional pe care el trebuie să-l asimileze.ro/chimie/html/anorganica. http://www. dar şi materiale suplimentare. capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. pe linia a ceea ce spuneam despre schimbarea de paradigmă. este importantă introducerea modelului pedagogic bazat pe proiect.” Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. să afişeze curriculumul de la disciplina sa. scurte rezumate ale lecţiilor şi exerciţii diferenţiate pe grade de dificultate pentru fiecare elev din clasă. Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive. Inclusiv notele elevilor săi la evaluări le poate include tot alături de curriculum. cu planul de lecţii aferent. 18 . Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice). “Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. sau link-uri către asemenea resurse. îmbogăţit cu trimiteri bibliografice şi la resurse on-line sau nu. Predarea prin proiecte este o metodă activă de predare şi are ca scop sprijinirea cadrelor didactice în promovarea învăţării centrate pe elev. într-o secţiune specială.html Totodată. prin integrarea tehnologiei şi prin abordări bazate pe proiecte particulare şi cu un grad foarte ridicat de aplicabilitate. un element major pe care orice curriculum trebuie să-l prevadă este metodologia pe care profesorul o adoptă. Mergând mai departe.liceulovidius. Un profesor ar putea să aleagă. care promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe.

În felul acesta. la disciplina literatură română. fără să apeleze la Internet sau la un atlas. Pentru fiecare etapă. urmând ca pe parcursul mai multor săptămâni şi a mai multor lecturi suplimentare. facilitează foarte mult colaborarea dintre elevi. aceştia să compare personaje la alegere din lecturi diferite. Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. cum ar fi să creeze o pagină de prezentare a unui eveniment istoric împreună. Ei vor fi nevoiţi să se folosească de diverse tehnologii pentru a-şi îndeplini sarcina. Odată creată pagina disciplinei pe care o predaţi. să-şi planifice studiul şi activităţile practice.  Cunoaşterea colaborativă trebuie încurajată prin utilizarea cât mai multor sarcini care presupun rezolvarea unor probleme de către grupuri de elevi. Elevii respectivi vor discuta între ei şi vor suplini unii celorlalţi informaţiile lipsă. trebuie să ştie cum să se auto-gestioneze.   RESURSE UTILE http://curriculum2008. Soluţiile TIC. Iar astfel de sarcini nu se pretează doar la anumite materii. 8. introduceţi pentru fiecare lecţie cel puţin două materiale suplimentare pe care elevii să le studieze acasă. 19 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” . planificarea activităţilor şi planurilor de lecţii. TEME 1. Dacă în cazul identificării capitalelor ţărilor din Europa elevii se pot descurca şi direct.3. prin coordonarea unor activităţi comune în cadrul unui grup. la anumite lecţii. ci şi evaluarea elevilor.com/ro/ProjectDesign/Design/) Acest model pedagogic facilitează nu doar procesul de predare-învăţare. De exemplu. elevii pot avea de realizat un proiect care să presupună analizarea unei nuvele şi să extragă tipologiile personajelor. orientând elevii către rezultat. sarcina comună fiind să identifice cât mai multe capitale din anumite regiuni fără a folosi harta. prin faptul că procesul educaţional e gândit în funcţie de un proiect. cât şi în cazul unui profesor. ci inclusiv de modul cum s-a desfăşurat proiectul. Aceştia pot folosi Internetul pentru a găsi informaţii şi pentru a realiza anumite sarcini. ei trebuie să producă o compunere de trei pagini în care să facă un rezumat a ceea ce a realizat pe parcursul proiectului. Să luăm drept exemplu o oră de geografie în care elevii pot să lucreze pe echipe. Cunoaşterea colaborativă prin intermediul TIC Cunoaşterea colaborativă reprezintă acea modalitate de a genera cunoştinţe atât în cazul unui elev.intel. şi mai ales să-şi respecte planul. Evaluarea proiectului (pe bază de procentaj) în exemplu nostru va ţine seama nu doar de rezultatul final. timpul alocat diverselor activităţi. 2.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere (http://educate.edu.1. Pe de altă parte.ro – portalul Ministerului Educaţiei cu curricula pentru învăţământul preuniversitar. în genere. rezultatele intermediare etc. ei trebuie să realizeze o scurtă prezentare a ceea ce li s-a cerut să facă. ci toate disciplinele pot beneficia de pe urma cunoaşterii colaborative. ei învaţă şi cum să-şi gestioneze proiectul. nu acelaşi lucru se întâmplă atunci când au de realizat un proiect comun mai complex. elevii vor înţelege că pentru a obţine un anumit rezultat. La final. Creaţi o pagină de Internet sau un blog care să conţină curriculum disciplinei pe care o predaţi acum.

După această etapă. Şi de această dată. De fapt. mai târziu. În felul acesta. elevii se vor raporta mult mai uşor la momentele istorice despre care află la ora de istorie. Homer. pe de altă parte să folosească TIC în comunicarea lor. Iar participarea lui îi creşte şi nivelul de atenţie acordat şcolii. pe alţii să găsească imagini cu piramidele şi alte temple egiptene şi să-şi noteze perioadele în care se crede că ele au fost construite. ei se deprind cu căutare de informaţii pe Internet pentru orice problemă ar avea de rezolvat. Cum întrebările nu sunt tocmai uşoare. Pe unii îi desemnează să caute între ce perioade au domnit diverşii faraoni. Pentru a nu uita de unde au luat informaţiile. Socrate. iar cine răspunde corect să primească un punct – iar dacă nimeni nu răspunde corect. http://del. elevii sunt determinaţi să-şi dorească să ştie cât mai multe cuvinte pe care colegii lor să nu ştie.us/) şi să-şi salveze link-urile către paginile sursă. vor fi capabili să scrie o cerere către directorul unei instituţii ori să formuleze argumente într-o contestaţie. elevii trebuie să-l încarce pe un site de partajare de documente şi să-l invite pe profesor să evalueze răspunsurile. să le ceară să acceseze un cont personal de instant messaging sau chat şi să-şi pună întrebări reciproc de genul “Cum se spune la . profesorul îi împarte pe grupe şi atribuie fiecărui grup câte două componente din secţiunile dedicate lor. pe alţii să identifice în ce perioade au trăit anumiţi gânditori greci (de exemplu.. cele trei răspunsuri trebuie să fie editate într-un editor de texte astfel încât să nu depăşească 300 de cuvinte şi să fie scrise cu diacritice. ci şi în scris. elevii sunt nevoiţi să caute pe Internet informaţii suplimentare despre subiectele din întrebări şi apoi fiecare dintre cei trei membrii ai unei grupe să formuleze un răspuns coerent. Să ne amintim şi exemplul profesorului de istorie. adică să comunice nu doar verbal. cu atât el învaţă mai multe lucruri. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Astfel li se stimulează creativitatea artistică. ceea ce face profesoara este să le stimuleze pe de o parte dorinţa de a învăţa limba franceză cât mai bine. după ce elevii au finalizat de folosit primul instrument amintit în secţiunea anterioară. profesorul creează împreună cu ei pe site-ul şcolii o linie temporală cu toate acele date. profesorul îi învaţă să folosească un sistem de bookmarking colaborativ (de exemplu. 20 .. După ce documentul a fost creat.) etc. Aristotel.. prin poştă electronică ori cu ajutorul blogului. La final.  Profesorii trebuie să încurajeze elevii să participe mai mult la ore. În acest caz. profesoara va acţiona doar ca arbitru – să stabilească cine are dreptate atunci când apare o dispută cu privire la corectitudinea unui răspuns. Cu cât elevul este mai activ.icio. îi împarte în grupuri de câte trei persoane şi îi pune să caute pe Internet informaţii despre anumite lucruri. profesorul le cere să comunice între ei prin intermediul poştei electronice şi să caute răspunsurile cele mai bune.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Să ne imaginăm următorul exemplu: profesoara de franceză. poate să utilizeze un joc prin care să-i determine pe elevi să colaboreze unii cu alţii. O altă metodă de lucru colaborativ implică apelul la un blog pe care profesorul să posteze informaţii cu privire la conţinutul lecţiilor şi cu secţiuni pe care elevii să le completeze postând la rândul lor comentarii la fiecare lecţie în parte. profesorul afişează rezultatele tot pe blogul personal. În felul acesta. Şi anume. Acesta. prin programele de mesagerie instant sau chat.  Elevii trebuie să fie deprinşi să scrie.. Pericles.?”. De data aceasta însă. pentru a-i atrage înspre domeniul istoriei. În plus. iar. După aceasta. punctul să-i fie atribuit celui care pune întrebarea.

 Wiki http://mirceaeliade. La fiecare în parte veţi găsi şi sugestii privitor la modul cum puteţi să le integraţi.wikispaces. Evident. 21 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere În cele ce urmează prezentăm câteva tehnologii pe care le puteţi integra în procesul de predareînvăţare.com/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. iar dumneavoastră trebuie să le găsiţi pe cele mai potrivite pentru specificul disciplinei pe care o predaţi. acestea sunt doar nişte exemple.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Wiki http://elisazamfirescu. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.0 care se bazează pe principiul colaborării dintre mai mulţi utilizatori cu scopul de a dezvolta conţinut. 22 .com/ http://aninoasa.wikispaces.wikispaces. Wiki-urile pot fi setate să fie editate de către oricine sau doar de anumiţi utilizatori.com/  Wiki este o tehnologie web 2. iar autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la modificările apărute în conţinut.

). un utilizator obişnuit poate să-şi creeze propria enciclopedie sau pagină de web. Aceeaşi modalitate o veţi putea folosi şi dumneavoastră.com/#q.  Wiki-urile pot fi folosite pentru a gestiona conţinut despre şcoala în care predaţi (de la prezentarea şcolii. ci doar cunoştinţe de bază despre editarea unui text într-un editor obişnuit. până la lista profesorilor.d. site-ul şcolii a fost realizat cu ajutorul tehnologiei wiki. pe cicluri şi alfabetic. şi anume Wikipedia (http://ro. 23 .a. o persoană poate fi desemnată să scrie prezentarea acesteia.b315776. de data aceasta nu pe un portal de găzduire gratuit ci pe portalul dedicat (şi acesta gratuit) al programului “Economia bazată pe cunoaştere” – www. paginile profesorilor şi proiectelor care se desfăşoară în şcoala respectivă ş. alta să scrie despre un proiect de eTwining. wiki se pretează foarte bine şi pentru postarea de material pentru lecţii şi proiecte colaborative cu elevii. imagini din comunitate şi din şcoală. lista elevilor diferenţiaţi pe clase.  Editarea conţinutului unui wiki nu necesită cunoştinţe în domeniul programării. În acelaşi mod cum a fost realizată Wikipedia.m. iar cu toate acestea informaţiile să păstreze o structură clară şi foarte uşor de utilizat. De aceea. În această situaţie. iar fiecare profesor despre el însuşi.  VoiceThread http://voicethread.ecomunitate.ro Aici vor fi disponibile în format wiki site-urile şcolilor implicate în proiectul “Economia bazată pe cunoaştere”. calendarul anului şcolar.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Wiki  Câteva exemple de utilizări ale wiki-urilor:  Cea mai mare enciclopedie liberă de pe Internet este realizată cu această tehnologie.i1672894 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. În cele două exemple de mai sus.org).wikipedia. un scurt istoric al comunităţii. în cadrul wiki-ului şcolii.

poate fi utilizat în educaţia la distanţă. să discute cu alţi utilizatori. cât şi pentru realizarea unor proiecte în sistem colaborativ.com/#q. 24 . Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. să înregistreze un comentariu audio. permiţând utilizatorilor înregistraţi să urmărească lecţia la ceva vreme după ce ea a fost realizată cu ajutorul VoiceThread.i1672894  VoiceThread (http://voicethread.com/) este un nou instrument de lucru colaborativ care permite unui utilizator înregistrat să partajeze imagini.b315776. Acest instrument VoiceThread poate fi folosit atât ca metodă complementară de predare. să scrie.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  VoiceThread http://voicethread. De asemenea. să scrie comentarii sub formă de text.

în zona personală. cu “Creionul” încercuieşte elementele care sunt relevante pentru formulă.voicethread. iar după aceea poate să salveze o explicaţie audio şi video în care în fundal se aude vocea sa iar pe imagine.mit.  De exemplu.  Simile Timeline  Simile Timeline (http://simile. Pentru asta el va introduce pe site-ul www. O “linie temporală” poate conţine şi informaţii suplimentare despre fiecare din punctele temporale create. trimiţând la site-uri externe sau la alte pagini din site-ul respectiv. cineva explică utilizarea formelor octogonale în tabloul respectiv. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.com. Crearea unei “linii temporale” într-o pagină de web este foarte simplă. documentaţia disponibilă pe site-ul dezvoltatorilor oferind toate detaliile necesare. profesorul urmărind comentariile elevilor şi răspunzând la ele. ci funcţionează sub forma unui element al unei pagini de web. 25 .edu/timeline/) este o resursă gratuită care generează reprezentări grafice temporale pentru evenimente introduse de utilizator. un profesor de religie poate folosi aceasta tehnologie pentru a explica anumite pasaje biblice şi să insereze imagini statice sau video pe care să indice cu ajutorul funcţiei “Creion” anumite elemente pe care le consideră importante  Un alt exemplu pentru utilizarea acestei tehnologii o reprezintă cazul în care un profesor de matematică doreşte să coreleze anumite formule cu o figură geometrică. În exemplul de mai sus. desen şi educaţie artistică etc. putând fi creat în orice pagină de web doriţi. El nu este un software. istorie. acestea fiind disponibile elevilor şi după finalizarea orelor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  VoiceThread  VoiceThread se pretează mai ales pentru realizarea de către elevi a unor proiecte de prezentare sau pentru ilustrarea unor lecţii de artă.  Elementul cel mai important al acestei tehnologii este că permite colaborare dintre utilizatorii portalului VoiceThread prin intermediul secţiunii “Comentează”. imaginea dorită şi cu formula alături..

la ora de istorie puteţi introduce ca temă de proiect realizarea unei pagini web care să conţină reprezentarea grafică a tuturor evenimentelor importante care au fost prezentate în cadrul lecţiilor. dacă elevii sunt puşi să caute informaţii suplimentare pe Internet.. de exemplu.com) sau pe site-urile unor reviste specializate (de ex.  Nu trebuie uitat nici faptul că folosind în acest mod calculatorul. în enciclopedii precum Wikipedia (www.bloglines.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Simile Timeline  Simile Timeline poate fi o foarte bună resursă educaţională pentru angrenarea elevilor în sarcini de lucru colaborativ.wikipedia. aceştia îşi vor mări indirect bagajul de cunoştinţe cu privire la acele evenimente istorice.  Colecţiile de RSS: bloglines. elevul deprinde anumite abilităţi care îi vor permite pe viitor să caute singur informaţiile de care are nevoie precum şi să colaboreze şi să comunice tot mai bine cu colegii săi. În felul acesta.historia.  De exemplu.ro/). 26 .http://www. elevii îşi vor fixa şi mai bine în memorie informaţiile cu privire la acele evenimente.com/public/keproject Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.com http://www.  În plus. “Historia” .

weblog.feedreader.com) şi Weblog (www. Două exemple de astfel de programe sunt FeedReader (www. pot accesa un astfel de agregator şi să urmărească până apar noi lucruri pe site-urile care îi interesează.bloglines.edu.0 care permite unei persoane care navighează pe Internet să urmărească modificările unui site în mod automat. care este un program rezident pe calculatorul propriu. fără a mai fi nevoie să instalaţi vreun program pe calculatorul personal şi la care au acces un număr foarte mare de utilizatori ai Internetului. Ele pot fi privite şi ca un index la care elevul apelează pentru a găsi mai uşor anumite informaţii. Aceste agregatoare on-line funcţionează pe principiul colaborării între utilizatorii înregistraţi. agregatoarele de RSS pot fi folosite pentru a eficientiza accesul la blogurile profesorilor sau la site-urile educaţionale.com). nu doar celui care le-a creat. 27 . pentru a nu accesa inutil un site care nu a suferit modificări. Printre asemenea agregatoare on-line putem menţiona Bloglines (www. Iar informaţia astfel disponibilă într-un agregator va fi accesibilă şi altor persoane.php/legaldocs?theme=rss  RSS (Rich Site Summary) este o tehnologie web 2. De exemplu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de RSS: bloglines. Pentru a citi un RSS aveţi nevoie de un RSS reader. Însă există agregatoare de RSS care funcţionează on-line. elevii. În acest caz.ro).  În educaţie.com) şi SharpReader (www. programul respectiv (care mai poartă şi denumirea de agregator) nu poate fi consultat decât de persoana care utilizează acel calculator.com http://www.sharpreader.ro/index. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. fără a mai fi nevoie să acceseze site-ul cu pricina.

 Acest sistem de bookmarking colaborativ este interesant pentru educaţie fiindcă facilitează accesul mai multor utilizatori (de exemplu.us care conţine milioane de bookmark-uri de la utilizatori din toată lumea. sortate după tag. Atunci când sunt mai multe bookmark-uri cu aceeaşi etichetă. 28 .icio.  Acest sistem colaborativ poate fi utilizat nu doar pentru elevi. cei care folosim respectivul calculator. profesorii dintr-o anumită şcoală sau regiune pot să colaboreze pentru a identifica resurse on-line care se pretează la o utilizare în procesul educaţional. să selecteze pagini web cu materiale pentru o anumită disciplină sau cu materiale de pedagogie şi metodică. De exemplu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de Bookmarking colaborativ: del.icio. Aceste link-uri. să spunem. Ce trebuie să faceţi:  să vă creaţi un cont. exact ca în exemplul de mai sus. ci şi pentru profesori.us http://delicious. O astfel de modalitate poate fi întâlnită pe portalul de. Dar există o modalitate prin care acest bookmark-uri pot fi puse la comun de mai mulţi utilizatori ai Internetului şi folosite în mod colaborativ. fie de un coordonator al lor (cum ar fi profesorul de la o anumită disciplină). dacă se află doar în lista din browser-ul folosit pe calculatorul personal nu prezintă interes decât pentru noi.com/tag/keproject  Bookmark-urile sunt scurtături către pagini web pe care le generăm din orice browser şi sunt stocate în secţiunea Bookmarks din cadrul acestuia. elevii dintr-o clasă sau dintr-un an şcolar) la resursele identificate fie de ei înşişi.  să adunaţi link-urile preferate  să organizaţi pe categorii link-urile preferate şi le puneţi la comun cu site-urile preferate ale altor utilizatori din lume  să vă puteţi abona la liste de discuţii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Ei pot. adică după eticheta pe care o definesc aceştia pentru fiecare bookmark. ele sunt afişate într-o listă comună.

De regulă. site-ul oferă şi posibilitatea de a introduce comentarii la prezentare sau note la fiecare slide în parte (pagină de prezentare).slideshare. la ora de limba română. Ca atare. pentru a-i motiva pe elevi să genereze ei înşişi prezentări pe care să le salveze pe acest portal. Acest portal poate fi folosit atât pentru a găsi idei pentru prezentări sau pur şi simplu pentru a învăţa cât mai bine cum se fac prezentările de efect.net/greta_negru/calculatorul-1  Slideshare (www. 29 .slideshare. Pe lângă prezentare. Un profesor de limba română.  De asemenea. care îi dezvoltă abilităţile de prezentare în public. acest lucru se întâmplă fiindcă site-ul care găzduieşte blogul nu oferă şi spaţiu de stocare pentru fişiere. iar foarte mulţi profesori au început să le folosească din ce în ce mai des la clasă.  Portalul respectiv poate fi folosit de profesori şi pentru a disemina informaţii legate de cursuri de genul celui de faţă. Dar şi elevul trebuie să se deprindă cu astfel de prezentări deoarece este un mijloc de comunicare facil.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de prezentări: Slideshare http://www. poate apela la această modalitate de comunicare pentru a aduce mai aproape de elev romanele şi nuvele din programa şcolară cu ajutorul imaginilor şi fragmentelor audio-video din filme şi/sau piese de teatru.  Prezentările au devenit un loc comun în educaţie. profesorii pot introduce prezentările lor de la clasă pe acest portal. de exemplu. profesorul poate delega câtorva elevi realizarea unei prezentări despre romanul “Ion” al lui Liviu Rebreanu pe care să o posteze pe acest portal. cât şi la clasă. urmând ca în blogul personal să pună doar un link către fişierul respectiv. iar toţi ceilalţi elevi să o comenteze în acelaşi loc.com) este un portal care conţine prezentări de tip Microsoft PowerPoint şi OpenOffice Impress de la utilizatori din lumea întreagă. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

profesorul de arte plastice le poate cere elevilor să realizeze o mini-galerie virtuală cu lucrări artistice care înfăţişează natura. Mai mult. La alt grup. Profesorul de istorie poate să dea drept sarcină pentru un grup de elevi să creeze o galerie a tuturor domnitorilor români. din ce curent face parte.  Flickr poate fi utilizat în educaţie pentru a crea un proiect colaborativ cu ajutorul imaginilor. având în comentariu date istorice. profesorul de istorie indică faptul ca această galerie să conţină şi câte o imagine cu harta locului unde s-a dat o bătălie sau alta. Flickr este de fapt un portal pe care utilizatorii înregistraţi pot afişa imagini surprinse de ei sau imagini favorite. din nou. iar fiecare imagine să fie însoţită de o scurtă descriere a respectivei lucrări: cine a realizat-o. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 30 . iar mai nou pot adăuga şi fişiere video. acelaşi profesor poate să dea ca temă realizarea unei galerii care să ilustreze marile bătălii ale ţărilor române.flickr. iar elevii având sarcina să scrie o scurtă descriere a zonei respective. pot posta comentarii la imaginile respective. ce o deosebeşte de alte tablouri cu aceeaşi temă etc. iar la fiecare imagine să ataşeze drept comentariu câteva date despre viaţa şi înfăptuirile respectivului domnitor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Colecţiile de imagini: Flickr http://www. De exemplu. în ce condiţii. ce anume subliniază ea.com/groups/13508291@N00/  Flickr este cea mai mare resursă de imagini din lume. când.

com şi comentaţi câteva dintre slide-urile care v-au plăcut.feedreader.com/ – un portal care permite crearea de documente. util pentru lucru colaborativ -PORTAL PREZENTĂRI Slideshare – http://www.edu/timeline/ CiteULike – http://citeulike.com/ – agregator off-line SharpReader – http://www.flickr. ZohoWriter . 31 .2.scribd.youtube. -AGREGATOARE PENTRU RSS FeedReader – http://www.http://writer.slideshare. Accesaţi www.com/ – o tehnologie care generează filme cu posibilitatea de a comenta împreună cu alţi utilizatori pe marginea lor. cât şi în rândurile elevilor. potrivit căreia după ore se termină cu “şcoala”.com/ – o alternativă de găzduire a wiki-urilor.com/ – cel mai cunoscut portal care găzduieşte fişiere audio-video.sharpreader.com/ – un portal unde poţi publica şi discuta documente proprii.bloglines. -PORTALURI PENTRU LUCRU COLABORATIV Scribd – http://www. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Simile Timeline – http://simile.mit.org/ – un portal de bookmarking colaborativ dar specializat pe articole academice.) Wikispaces – http://www. -VoiceThread – http://voicethread.com/ – agregator on-line. respectivii profesori nu mai simt nici o motivaţie de a lucra cu elevii după program şi nici elevii să mai studieze suplimentar.wikispaces.  TEME 1.un portal care găzduieşte gratuit prezentări sub formă de fişiere PowerPoint sau OpenOffice Impress -PORTALURI PENTRU IMAGINI ŞI FIŞIERE VIDEO Flickr – http://www. util pentru lucru colaborativ Weblog – http://www.zoho.  să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe  să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale Diverse sondaje arată că există o percepţie aproape general valabilă atât în cazul multor profesori. editarea lor în regim colaborativ.weblog. partajarea documentelor fără a mai fi nevoie să trimiteţi documente ataşate mesajelor de poştă electronică.wikieducator.us şi apoi introduceţi câteva link-uri în lista personală. 2.com/ – o foarte bună resursă de imagini. 8. YouTube – http://www.org/Main_Page (Un portal wiki pentru dezvoltarea de proiecte colaborative în domeniul educaţiei.slideshare.icio. Ca atare.com/ .ro/ – agregator on-line.com/ – agregator off-line Bloglines – http://www. Creaţi-vă un cont pe del. TIC în procesul de studiu TIC te ajută …  să angrenezi şi mai mult elevii în formarea lor  să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor. să importaţi aproape orice tip de document.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RESURSE UTILE Wikieducator – http://www. considerând suficiente cele 6 ore de la şcoală.

www. implicând elevii în activităţi de genul cercurilor literare. Un alt exemplu. De exemplu. Acest exemplu arată că se pot învăţa lucruri şi dacă se iese din cadrul instituţionalizat. ei realizează un site unde postează condiţiile în care pot participa clasele de elevi şi profesorii lor şi deschid un cont de e-mail pentru a gestiona corespondenţa cu cei care se înscriu la concurs. Dar acelaşi lucru se petrece şi cu profesorii: aceştia învaţă lucruri noi dacă accesează diverse pagini de pe Internet. folosindu-se de Internet pentru a căuta ceea ce este specific anumitor ţări. Din această perspectivă. pentru România. în ciuda oricăror dificultăţi.m. se gândesc să organizeze un concurs între mai multe şcoli generale din judeţul în care lucrează. când discută cu colegii pe forumuri. De fapt. Aceeaşi profesori. Prin comparaţie. pelican / pelican. folosesc un program de calculator pentru a crea-modifica o imagine. elevii şi profesorii învaţă şi în afara contextului şcolii. De exemplu. Respectivul program presupune ca elevii să realizeze un glosar on-line român-englez al tuturor conceptelor învăţate la geografie.gov. dacă elevii nu ar fi învăţaţi că există un univers foarte bogat în Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. stabilesc să realizeze la aceeaşi clasă un program educaţional bazat pe tehnologiile informaţiei şi comunicării care să completeze curriculum. prin multiplele activităţi extracuriculare care se desfăşoară în şcolile americane. nu în ultimul rând. citesc o ştire de pe un site. elevii nu doar că încep să facă progrese în ceea ce priveşte cele două discipline. Babele. pe care apoi să o traducă în engleză.nasa. este cel al colaborării dintre doi profesori din aceeaşi şcoală: un profesor de geografie şi unul de limba engleză. Atât glosarul cât şi descrierea vizuală a specificului ţărilor Uniunii Europene sunt postate pe un site gratuit făcut în întregime de elevi şi cei doi profesori.com sau site-ul NASA. iar pentru fiecare imagine alături numele românesc şi cel în engleză: Sfinxul / Sphinx. iar fiecare elev să posteze pentru câte o ţară a Uniunii Europene o descriere vizuală care să conţină imagini cu lucrurile care sunt specifice ţării respective şi cu denumirea în limba română şi în limba engleză.youtube. Unele studii au relevat faptul că un tânăr american de 18 ani a petrecut până la vârsta respectivă doar 9% din timpul lor la şcoală. atelierelor de informatică etc. Babele / The Old Ladies. Pentru asta.. egrete etc. cât şi limba engleză. ei speră să stimuleze şi mai mult proprii elevi dar şi pe cei din alte şcoli.). colaborarea cu elevul trebuie să se dezvolte şi în afara orele de la clasă astfel încât să includă activităţi care să susţină procesul de predare-învăţare. ci şi atunci când stau şi navighează pe Internet. mult mai elocvent. dacă nu s-ar produce această ieşire. ei colaborează cu ajutorul TIC la un proiect comun. Delta Dunării şi câteva animale de acolo (pelicani. unul dintre elevi caută pe Internet imagini cu Sfinxul. Prin intermediul acestui program. ascultă muzică on-line sau urmăresc un film documentar pe www. dacă participă personal la conţinutul unora. Aşadar. De data aceasta. învăţarea informală. Elevii nu învaţă doar la şcoală şi în bibliotecă. ei află lucruri noi despre acele state şi regiunile în care se află.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Numai că procesul de studiu nu se limitează la cele 6 ore de la şcoală. egretă / egret ş. dar informaţiile pe care ei le reţin sunt de lungă durată şi îi ajută să-şi formeze un bagaj intelectual cât mai bogat. În acest fel. văzând că rezultatele elevilor sunt mult mai bune dacă integrează materiile în acest fel. ocupă mult mai mult timp din educaţia unui tânăr. Pe de altă parte. Delta Dunării / The Danube Delta. când vizitează magazine virtuale. Iar. şi astfel învaţă spiritul de echipă. dorind să-şi ajute elevii să înveţe mai bine atât temele de la disciplina geografie. aceştia pot fi impulsionaţi să studieze mai mult.d. 32 . iar fiecare elev să compună câte o scurtă descriere pentru o ţară (maximum o pagină). să fie mai atraşi de şcoală. în cadrul instituţionalizat. proiectul presupune ca elevii să găsească elementele specifice pentru ţări din toată lumea şi să le redea în română şi engleză. mămăliga.a. Aceştia.

Biblioteca şcolii De regulă. învăţându-şi proprii elevi să recurgă din ce în ce mai des la TIC pentru a-şi găsi Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Biblioteca este un astfel de mediu. profesorii trebuie să se folosească din ce în ce mai mult de materialele în format electronic.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere jurul lor pe care trebuie să-l exploreze. În felul acesta. Dar ca acest declic să se petreacă.1. se spune că biblioteca este pentru exerciţiu personal de studiu. În al doilea rând. De aceea.2. chiar în locul unde regăsesc resursele de care sunt interesaţi. Însă noile tehnologii au extins această viziune deoarece lumea Internetului oferă posibilitatea cititorilor de a comenta pe marginea aceloraşi lecturi.com/productinfo/pq_learning_lit. http://www. elevul poate găsi aproape orice carte pe care ar dori sau trebuie să o citească. care implică doar doi factori: elevul (sau profesorul) şi cartea.shtml Dintr-un alt punct de vedere. 33 . ei ar rămâne la concepţia limitativă de care aminteam la începutul acestei secţiuni. 8. bibliotecile şcolare româneşti suferă de ceva vreme de o acută lipsă de resurse. chiar dacă ea nu se găseşte fizic în depozitul bibliotecii în care se află.proquestk12. utilizarea Internetului şi altor tehnologii TIC este esenţială pentru o mai bună educaţie a tinerilor şi o mai bună pregătire a cadrelor didactice. foarte important pentru studiu. Un prim pas pe care şcoala trebuie să-l facă este să genereze un catalog electronic al resurselor de care dispune în bibliotecă. Prioritatea bibliotecilor şi a şcolii în ansamblul ei trebuie să fie o mai bună organizare a resurselor prin introducerea calculatoarelor în mediul bibliotecii. profesorii trebuie să înţeleagă că există şi alte medii de învăţare care nu sunt instituţionale şi au rezultate la fel de bune dacă nu chiar mai bune decât în cazul şcolii.

Un profesor de matematică poate să-şi motiveze elevii pentru a învăţa la disciplina geometrie punându-i să construiască în afara orelor diverse obiecte care să ilustreze teoriile expuse. capabile să-şi creeze singure propriile planuri de studiu. prezentări on-line. Sau. Iar astfel elevii îşi vor dori să afla şi mai mult de ce acceleraţia unui meteorit de 30 kg la intrarea în atmosferă este mai mare decât acceleraţia unui meteorit de doar 10 kg. resurse de imagini etc. De exemplu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere sursele de informaţii necesare. o profesoară de fizică poate deschide un mini-club pentru a-i iniţia pe elevi în tainele astronomiei şi pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine teoriile expuse la orele de fizică.  Învăţându-i pe elevi să folosească biblioteca. În cazul activităţilor extra-curiculare. mai ales biblioteca virtuală. care trebuie atras înspre şcoală prin înglobarea acestor activităţi în procesul de predare-învăţare.2. şi care dintre cele două arde mai repede prin frecarea cu particulele din atmosferă. Folosind acel catalog. ci de loc în care se întâlnesc resurse dintre cele mai felurite (cărţi electronice. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. de fapt îi învăţaţi să fie persoane autonome. Studiu extra-curicular Activităţile extra-curicular nu trebuie considerate ca fiind costisitoare ori consumatoare de timp şi energie. dar şi trimiţând elevii să citească materiale de pe anumite pagini web. poate apela la diverse materiale de pe Internet pentru a le explica elevilor. Tot astfel află ce înseamnă acceleraţie. de exemplu.2. densitate. puteţi afla dacă şcoala dintr-o anumită zonă. profesoara de fizică le insuflă pasiunea pentru cifre. Astfel de lucruri nu pot fi utilizate la clasă pentru că ele nu sunt prevăzute în programa şcolară. o biblioteca ar trebui să includă şi un scaner cu ajutorul căruia să se poată extrage anumite pagini din resurse tipărite deţinute ca să fie folosite în procesul de predare cu ajutorul noilor tehnologii.) iar cei care-l frecventează acest pot comunica mult mai facil decât în mod direct. mişcarea planetelor şi diferenţele dintre traiectoriile unor comete care trec prin dreptul unor planete. Nu trebuie uitat faptul că prin intermediul TIC. să vadă anumite filme educative de pe Internet. folosind catalogul electronic al cărţilor. căci matematica este unul dintre instrumentele esenţiale ale fizicii. Aşadar. un profesor de fizică poate să-şi impulsioneze elevii să folosească TIC pentru a învăţa multe lucruri la disciplina pe care o predă prin simpla modificare a modului cum predă astfel încât să includă TIC în predare. materiale audio-video. De exemplu. are carte de care aveţi nevoie şi puteţi să o comandaţi tot prin Internet prin serviciul de schimb interbibliotecar. Ne vom opri doar la două astfel de exemple: mini-clubul de astronomie şi cercul literar. puteţi în continuare să vă bucuraţi de accesul direct la cărţi. 34 . Profesoara de fizică. Pe lângă banalele calculatoare. tehnologiile inovaţiei şi comunicaţiilor pot ajuta mai mult decât ne putem imagina la o primă reflecţie. rostul bibliotecii nu mai este doar acela de depozitar al cărţilor. profesorii pot apela la diverse proiecte extra-curiculare pentru a susţine învăţarea la clasă. 8. atmosferă etc. Totodată. Un elev care învaţă mai uşor prin activităţi extra-curiculare decât prin activităţi instituţionalizate este un elev normal. apropiată sau nu de dumneavoastră. şi atunci se pretează cel mai bine la un mini-club de astronomie.

org/gallery/ http://amazing-space. 35 .edu/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://hubblesite.stsci.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 36 .

el există! Acesta este e-Vacanţa şi face parte din programul mai larg «Economia bazată pe cunoaştere» al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiilor Informaţiei. elevii trebuie să beneficieze de acces gratuit la Internet pe parcursul vacanţei. iar un cadru Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. cât şi planul împreună cu textul în format electronic al nuvelei amintite.. Noi cinci. pentru a le stimula creativitatea cu ajutorul infrastructurii TIC existente în şcoală. Fiecare membru al respectivului cerc literar are posibilitatea să intre pe site-ul respectiv şi să comenteze ceea ce au scris elevii profesoarei de limba română şi chiar să propună ei înşişi lecturi noi sau pagini de web unde pot fi accesate resurse suplimentare. Ca discuţia să înceapă de undeva. în vacanţa de vară ar avea o alternativă educaţională la petrecerea timpului liber şi ar participa activ la programe extra-curiculare de unde s-ar îmbogăţi nu doar cu experienţa propriu-zisă. profesoara respectivă le-a cerut elevilor din clasa sa să posteze scurte rezumate ale capitolelor nuvelei şi să pună întrebări despre personaje. Cu cât elevii vor exersa mai mult în acest fel. profesoara respectivă a creat cu ajutorul unui site specializat (de ex.portaluri pe care puteţi găzdui gratuit cercuri literare TEME 1. După ce a avut acest plan definitivat. Programul e-Vacanţă! a fost gândit în mod special pentru a încuraja utilizarea noilor tehnologii de către elevi şi profesori pe perioada vacanţelor de vară.com/) o zonă pentru cercul literar în care elevii pot intra ca utilizatori înregistraţi şi publica comentariile lor. 37 . Această modalitate de lucru este cea mai bună pentru a le dezvolta elevilor abilitatea de a se exprima în scris. În anul 2008. De exemplu. cu atâta vocabularul lor se va îmbogăţi şi vor putea să scrie o compunere la clasă. 8000 de elevi şi 1000 de cadre didactice care au arătat că ideea de învăţare comunitară a dus la crearea de proiecte de succes în domeniul TIC în educaţie.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Profesoara de limba română de la o şcoală din judeţul Tulcea s-a gândit că ar fi foarte bine dacă i-ar atrage pe elevi înspre literatura română cu ajutorul unui cerc literar.o prezentare despre cum puteţi să creaţi un cerc literar http://www.com/ro/ProjectDesign/UnitPlanIndex/LiteratureECircles/ .com/. Trică şi comoara a lui Tudor Negoiţă. li se poate cere să descrie propria lor palmă folosind cât mai multe epitete. Creaţi o listă de resurse on-line pentru activităţile la care v-aţi gândit anterior.intel. ea a stabilit împreună cu profesorii de la alte şcoli din judeţ prin intermediul poştei electronice un calendar pentru lecturarea şi discutarea unor nuvele pentru copii – de exemplu. temele proiectului eVacanţa sunt descrise mai jos: ACTIVITATEA 1 – Internet de vacanţă În acest caz. EXEMPLUL 1 Şcoala dincolo de şcoală – programul “e-Vacanţa!” Ce-ar fi dacă activităţile extra-curiculare ale elevilor ar avea o continuitate? Dacă.boards2go. 2007.quicktopic. Pentru asta. Pentru a uşura comunicare dintre elevi. ci cu foarte multe cunoştinţe şi competenţe? Ce ar fi dacă ar exista un program care să sprijine astfel de proiecte extra-curriculare? Ei bine. 2.   RESURSE UTILE http://educate. În cele 3 ediţii de până acum (2006.com/ . http://www. şi dintre elevi şi profesorii implicaţi în cercul literar. Sunteţi implicat în vreo activitate extra-şcolară? Găsiţi o idee care să se potrivească disciplinei pe care o predaţi şi faceţi un mic plan de activităţi pe care aţi dori să le realizaţi. cât mai multe metafore.boards2go. http://www. ea a creat o pagină gratuită pentru cercul literat unde a postat atât o scurtă prezentare a obiectivelor cercului. cât mai multe comparaţii. 2008) au participat 200 de şcoli.

ACTIVITATEA 9 – “Învăţăm împreună” Şcolile coordonatoare vor invita reprezentanţi ai şcolilor din zonele învecinate şi vor desfăşura activităţi care să disemineze practicile pozitive pe care le-au obţinut în urma participării în cadrul diverselor programe educaţionale. Instantaneele respective trebuie apoi să fie utilizate în formarea unui album foto în format electronic. Pentru aceasta. care apoi să desfăşoare activităţi de tip jurnalistic. ACTIVITATEA 2 – Micul scriitor Această activitate trebuie să implice realizarea de către elevi a unor materiale literare (eseuri. reportaje etc. Pentru aceasta. ACTIVITATEA 7 – Şcoala mea. ACTIVITATEA 4 – Albumul meu foto La această activitate trebuie să participe minimum 20 de elevi de la clasele I-VIII. jocuri educaţionale etc.centru de tradiţie locală . părinţi şi cadre didactice. ACTIVITATEA 6 – Comunicare prin Internet În cadrul acestei categorii de activităţi. care să realizeze fotoreportaje cu ajutorul unei camerei foto. profesorii trebuie să coordoneze grupuri de elevi de la clasele I-V în realizarea unui concurs de desen cu ajutorul unui editor de imagini de genul programului PAINT.centru de informare prin presa online Echipa respectivă va trebui să colecteze toate informaţiile specifice acestor direcţii de popularizare. proiectul trebuie să constea în organizarea unei serii de trei conferinţe web cu o altă şcoală. profesorul poate să-i îndrume pe elevi să folosească Internetul pentru studiu sau pentru activităţi educaţionale suplimentare.arhiva foto cu imagini din comunitate . cadrele didactice implicate în proiect trebuie să împartă elevii în grupe de câte 5. comunitatea mea Pentru această activitate. navigării pe pagini web cu informaţii enciclopedice etc.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere didactic să-i supraveghe şi să-i îndrume în această activitate. ACTIVITATEA 5 – Parteneriat şcolar pentru viitor De data aceasta. De exemplu. ACTIVITATEA 10 – PAPI Voluntar Această activitate presupune ca personalul RECL să coordoneze o echipă formată din cel puţin 10 elevi care să participe la atingerea obiectivelor Punctului de Acces Public la Informaţie prin activităţi menite să popularizeze PAPI în comunitate drept: . ACTIVITATEA 11 – Şcoala părinţilor Rolul acestei activităţi este să-i implice pe părinţi şi alţi membrii ai comunităţii în activităţi derulate în cadrul şcolii pe perioada vacanţei. şcoala trebuie să realizeze un parteneriat instituţional cu o altă şcoală în cadrul căruia trebuie să realizeze activităţi comune care să implice utilizarea TIC. referate sau poezii) care să fie redactate cu ajutorul calculatorului. elevii trebuie să organizeze întâlniri informative. ACTIVITATEA 8 – Micii jurnalişti Scopul acestei activităţi este acela de a-i angrena pe elevi în activităţi cu specific jurnalist. la care să ia parte cel puţin 20 de elevi. cum ar fi interviuri.punct de informare turistică . pot să realizeze activităţi care să constea în utilizarea calculatorului în scopuri creative: realizarea de materiale cu ajutorul aplicaţiilor de tip Office şi editoarelor de imagini. De exemplu. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 38 . proiectul ar trebui să cuprindă prezentări ale unor evenimente sau elemente esenţiale din viaţa comunităţii din care şcoala respectivă face parte. ACTIVITATEA 3 – Desene pe monitor Pentru această activitate.centru de informare pentru întreprinzătorii din localitate . de genul accesării unor materiale educaţionale sau navigării. Toate materialele vor fi apoi editate sub forma unei publicaţii care să fie distribuită în comunitate.

Acest proiect îi va ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a redacta în format electronic diverse texte. dar nu să se limiteze doar la acestea. Căutaţi pe www. rezultatele profesorilor vor creşte. Pe de altă parte. neavând nevoie buget ci doar de câteva echipamente IT(cameră foto. ştiind că portofoliul de activităţi contează foarte mult în evaluarea proiectului propus. putând fi propuse şi altele. în colaborare. există criterii de realizare pe care proiectul trebuie să le atingă în mod obligatoriu. profesoara coordonatoare a proiectului. a machetei revistei cu ajutorul unui editor de texte şi publicarea acesteia pe Internet. dar şi să-şi dezvolte limba şi vocabularul. sub îndrumarea profesoarei. În centrul respectivelor activităţi trebuie să fie tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. Folosind camera foto. c) iniţierea elevilor în utilizarea Internetului pentru a se informa cu privire la anumit tradiţii populare. astfel de proiecte vor creşte şi experienţa profesorilor în a gestiona activităţi de tip administrativ. f) realizarea unor afişe care să fie puse în comunitate pentru a anunţa apariţia revistei în format electronic şi prin care elevii să invite membrii comunităţii să folosească Punctul de Acces Public la Informaţie pentru a o citi. În felul acesta. b) iniţierea elevilor în utilizarea unui camerei foto acordate în proiect şi realizarea de instantanee cu anumite evenimente din cadrul comunităţii sau şcolii respective. iar pregătirea lor didactică va fi mult mai eficientă. toţi fiind mult mai motivaţi de a lucra împreună în timpul şcolii. În general. în care să însoţească imaginile de texte care să descrie locurile ilustrate. calculator. în sistem colaborativ. care vor integra din ce în ce mai mult TIC în activităţile didactice. d) realizarea de către elevi a unor scurte fotoreportaje. Aceste activităţi pot fi schimbate funcţie de nevoile locale. colaborarea lor cu elevii va fi din ce în ce mai strânsă. Şi nu în ultimul rând. într-o pagină special creată cu acest scop. cameră web). reportofon. nu doar educaţional. a prevăzut următoarele acţiuni comune ale elevilor: a) iniţierea elevilor în utilizarea unui editor de texte. g) realizarea unei expoziţii de instantanee din comunitate menite să scoată în evidenţă punctele pozitive ale locurilor în care locuiesc. deprinzând în acest fel un ochi critic pentru orice fel de imagine sau material tipărit. Dacă elevii învaţă să utilizeze mai bine tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în activităţile lor de zi cu zi. Pentru aceasta. elevii vor fi mult mai atraşi şi înspre imagine. Astfel de proiecte aduc un beneficiu nu doar elevilor. e) realizarea de către elevi. anumite locuri istorice aflate în vecinătate comunităţii din care fac parte. precum şi gustul pentru domeniul artei imaginii. Un exemplu foarte bun pentru un proiect de acest gen îl constituie şi realizarea de către elevi. 39 . În plus. cu care aceştia să editeze ulterior revista de vacanţă.  TEME 1.google. microfon. La fiecare activitate în parte. a unei reviste şcolare de vacanţă. orice şcoală poate participa în proiectul eVacanţa. ei vor învăţa să utilizeze mult mai bine Internetul şi cum să îşi prezinte materialele cu ajutorul acestuia.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere dezbateri pe teme de interes şi pentru părinţi sau sesiuni de formare. ci şi profesorilor.acces la Internet şi cel mai important de un număr minim de cadre didactice coordonatoare şi un număr de elevi care doresc să-şi petreacă vacanţa în mod creativ şi activ. la fel se întâmplă şi în cazul profesorilor. videoproiector.ro referinţe la proiectul e-vacanţa Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

s-a observat că această spaimă dispare aproape în totalitate pentru că atenţia elevului se mută de la coala albă înspre modul de prezentare a conţinutului testării. În primul rând. iar acest lucru să permită afişarea notelor elevilor de la o anumită clasă într-o pagină specială.  SUGESTIE Pentru o tratare metodologică a evaluării. evaluarea nu trebuie să ia neapărat forma scrisă – studiile au arătat că în cele mai multe cazuri. Utilizând TIC în evaluare. dar şi să-şi regândească maniera de lucru cu aceştia. ea trebuie privită atât în rolul de atestare a nivelului de cunoştinţe şi de înţelegere a lor. Cu alte cuvinte. care. evaluarea nu mai are doar rolul de a verifica stadiul dezvoltării elevului. fără ca profesorul să stea să calculeze separat nota pentru fiecare elev în parte.3. ci şi de a ghida profesorul în procesul de predare-învăţare. deşi în mod tradiţional era privit ca fiind ultima etapă a procesului de predare-învăţare.pdf Nu este de neglijat posibilitatea de a avea evaluarea integrată într-un sistem de management al educaţiei (LMS – Learning Management System). În al doilea rând. În plus. să-i coopteze şi mai mult în realizarea activităţilor de la clasă. evaluările cu ajutorul TIC eficientizează în mod considerabil modul cum sunt testaţi elevii. sub formă de tabel. În această nouă lumină. ci de a-i ajuta pe profesori şi pe elevi să progreseze.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. scopul principal al evaluării nu mai este acela de a trece o notă în catalog. Toată această muncă o face direct sistemul. profesorul îşi poate modela lecţiile astfel încât să recupereze elementele neasimilate de elevi. 40 . dacă în urma unei evaluări elevii dovedesc un grad scăzut de pregătire. vă sugerăm să accesaţi următoarea prezentare: http://fmi. Nu mai este nevoie să pierdeţi timpul dictându-le subiectele sau corectând zeci de lucrări la care de cele mai multe ori aveţi probleme serioase de descifrare a scrisului. a nivelului de aplicare a acelor cunoştinţe în diverse situaţii şi integrare a lor în contexte noi. TIC în procesul de evaluare TIC te ajută …  să eficientizezi evaluarea elevilor pe tot parcursul semestrului  să nu pierzi din timpul dedicat orelor de predare/pregătire  să gestionezi mai bine procesul de evaluare şi toate informaţiile generate în cadrul acestui proces  să nu pierzi timp cu corectarea lucrărilor  să faci cunoscute rezultatele evaluării mult mai uşor  să existe o mai mare transparenţă în evaluare Evaluarea este unul dintre procesele educaţionale implicate în activitatea şcolii.unibuc. iar astfel evidenţa notele este mult mai clar Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. testele scrise blochează elevul producându-i o spaimă legată de rezultatul pe care trebuie să-l obţină. De exemplu. deci şi asupra conţinutului. cât şi ca instrument de motivare a elevului. comportă mult mai multe aspecte decât cel simplei verificări de cunoştinţe.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/6_10_radu.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 41 .

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 42 .

iar elevii pot să revină Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. ea s-a gândit de când şi-a structurat cursul la două etape de evaluare: 1) AUTO-EVALUARE 2) EVALUARE FINALĂ În primul caz. teste nu sunt cronometrate. În auto-evaluare. ci să-şi cunoască nivelul la care se află cu ajutorul unei evaluări obiective. Pentru asta. Folosindu-se de auto-teste deja realizate de alţii sau creându-şi singură propriile teste cu ajutorul platformei AeL. Acest lucru nu se putea întâmpla în cazul situaţiei cu exerciţiile de la finalul lecţiilor fiindcă. Pentru a face ceea ce şi-a propuse. în cazul în care nu avea răspunsurile. obiectivul nu este ca elevul să primească o notă (chiar dacă la finalul unora dintre testele folosite primeşte o notă). fie pe platforma AeL – pentru a schimba modul de evaluare. Fiindcă ceea ce o interesează este cât anume au asimilat elevii şi nu capacitatea acestora de a răspunde într-un interval de timp dat. 43 . el trebuia să fie şi propriul evaluator. fie pe un CompactDisk. EXEMPLUL 1 Profesoara de limbă franceză a lucrat deja cu elevii de la clasa a VI-a capitolul despre prepoziţii şi doreşte să îi evalueze astfel încât să aibă o imagine clară a nivelului lor. Ca atare. profesoara se foloseşte de exerciţii care sunt în format electronic – fie pe un site. auto-evaluarea presupune exerciţiul elevilor cu ei înşisi cu ajutorul auto-testelor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional Pentru a ilustra modul cum poate implementa TIC un profesor în partea de evaluare din cadrul procesului educaţional. Dacă în modelul pedagogic clasic exerciţiile de la finalul fiecărui capitol de manual jucau uneori şi rolul de auto-teste. vă propunem în continuare două exemple concrete. profesoara de franceză le dă elevilor câteva exerciţii de făcut în clasă cât şi acasă. profesoara de franceză recunoaşte limita acelor exerciţii şi îşi propune să schimbe modul cum îi sprijină pe elevi în învăţare.

com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-55854. Exemplul 1 . auto-evaluarea funcţionează ca o evaluare diagnostic.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere asupra lor ca să se re-testeze şi după alte câteva zile. identificând punctele tari şi punctele slabe ale elevilor. 44 . Din acest punct de vedere.Set de exerciţii http://www.francaisfacile.php Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

com/cgi2/myexam/voir2r. 45 .com/library/prepositions/bl_prep_verbs-test.about.php?id=55542 Exemplul 3 .Set de exerciţii corectat automat de site http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 2 .francaisfacile.htm?level=20&last=1&q0=17&question1=a Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Set de exerciţii http://french.

46 .ucl.be/gramlink-an/exercices/verbprep/verbprep01c.ac.ilv.Set de exerciţii http://www.ucl.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 .be/gramlink-an/exercices/verbprep/verbprep03c. oferind posibilitatea de a introduce din nou răspunsurile greşite http://www.htm Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.htm Exemplul 5 .Set de exerciţii corectat.ilv.ac.

ei realizează că mai au de învăţat înainte de a spune că au terminat cu studiul. Prin autotestare. rezervată testelor de matematică. să-şi auto-impună un termen pentru a duce la bun sfârşit o sarcină. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Prin urmare. ci şi platforme web cu exerciţii diferenţiate pe niveluri de dificultate. Tot datorită obişnuinţei de a se auto-evalua şi de a fi evaluat. să se raporteze la o anumită poziţie pentru a critica o alta. De fapt. O astfel de platformă este Experior. elevul învaţă să compară idei.Set de exerciţii cu răspunsuri multiple http://www.geocities.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 6 . E un fel de disciplină de sine pe care elevul şi-o însuşeşte. învaţă să-şi recunoască propriile limite şi îi împinge să şi le depăşească. ci el este parte din tot procesul educaţional angrenat la disciplina sa. de la cele mai uşoare exerciţii până la cele pentru olimpiadă. 47 . Nu se mai simte ameninţat de fiecare dată când este anunţat că urmează o lucrare de control sau o teză. Dar profesoara de franceză nu a limitat acest tip de evaluare doar la lecţia despre prepoziţii. Mai mult decât atât. evaluarea capătă în acest fel şi o valoare formativă pentru că elevul este învăţat să-şi testeze cunoştinţele şi competenţe şi să se auto-îmbunătăţească. să analizeze critic un discurs. deoarece este obişnuit cu testările. atitudinea elevului faţă de evaluările pentru care primeşte o notă se schimbă.com/eu_citizenship/  Elevii şi profesorii deopotrivă trebuie deprinşi cu auto-evaluarea. Pe Internet există nu doar teste simple de genul celor enumerate anterior.

ro/ Pagina de testare Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.experior.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Experior http://www. 48 .

cât şi pentru evaluarea la clasă. În sistemul clasic. Sau ar putea tipări respectivele subiecte pe bucăţi de coală A4 pentru fiecare elev în parte. pe blog-ul propriu sau pe site-ul şcolii. Experior se bucură de o interfaţă intuitivă. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. De îndată ce are acest raport. când pe tablă. iar elevii să răspundă direct pe platformă. elevii ar avea subiectele afişate pe tot parcursul testării fără a fi nevoie să le mai scrie pe coala de examinare. Însă există soluţii astfel încât acest lucru să nu se mai întâmple. al dificultăţii. cum ar fi AeL. O astfel de soluţie ar putea fi proiectarea subiectelor pe o tablă albă cu ajutorul unui videoproiector. fie le-ar fi dictat. care facilitează accesul la teste şi gestionarea testelor începute din punct de vedere al duratei (timpul total pentru efectuarea testului. Profesoara de franceză îşi poate face singură testul cu ajutorul AeL-ului. ea tot ar fi pierdut timp cu transcrierea subiectelor pe tablă sau cu dictarea lor. mult mai eficientă. O altă soluţie.  Puteţi utiliza Experior atât ca suport de auto-evaluare. ea poate să-l publice pe site-ul propriu. Dar ambele soluţii pot fi considerate costisitoare pentru că prima presupune ca elevul să se concentreze când pe coala de examinare. profesoara de franceză îşi anunţă elevi că va urma o lucrare finală pe care vor primi o notă. iar apoi poate crea un raport imediat cu situaţia celor care au susţinut evaluarea finală. 49 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  Experior Pagina de gestionare a testelor  Experior este o platformă inovativă de evaluare a cunoştinţelor de matematică pentru diverse niveluri. iar ceea de-a doua presupune un consum suplimentar de timp cu tipărirea şi tăierea subiectelor. În felul acesta. profesoara ar fi venit la clasă cu subiectele scrise pe o foaie şi fie le-ar fi scris pe tablă. al notei obţinute. Chiar dacă profesoara le-ar fi redactat folosind un calculator. Evaluarea finală După un anumit timp. de fapt o listă cu elevii şi notele primite. Făcând astfel. este aceea de a îngloba testul pe o platformă de managementul educaţie. timpul rămas). În felul acesta este o mai bună gestionare a evaluării pentru că profesoara nu se mai chinuie cu calcularea procentelor pentru fiecare subiect în parte şi calcularea notei finale. într-o zonă specială.

la ora de limbă şi literatură română. este că profesoara şi elevii dumneaei nu au pierdut timp cu transcrierea subiectelor pe tablă sau pe coala de examinare.m. subiectele de tip grilă nu o pot ajuta pe profesoara de română să eficientizeze evaluarea aşa cum am văzut în exemplul precedent. despre rimă. profesoara are posibilitatea de a verifica fiecare test în parte şi să atribuie o notă pentru rezolvările la test ale fiecărui elev. profesoara de română nu va mai fi nevoită să care acasă un teanc de foi pe care apoi să fie nevoită să le depoziteze până se strânge praful pe ele. curentele în care au fost aceştia încadraţi şi specificul scriiturii lor. Prin urmare. fiindcă notele vor fi la îndemâna lor tot timpul şi vor putea cunoaşte situaţia şcolară oricând ar dori. Profesoara de limba şi literatură română.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere profesoara de franceză economiseşte timp în relaţia cu elevii şi cu părinţii acestora. să scrie text.  Testarea elevilor nu înseamnă “sancţionarea” acestora. profesoara poate să le ceară elevilor prin aceeaşi platformă AeL. Dar nu înseamnă că noile tehnologii nu o pot ajuta. dorind să îi ajute să înţeleagă mai uşor toate aceste elemente teoretice a folosit în predare diverse metode care implicau TIC: de exemplu.d. la un moment dat pe parcursul semestrului. ceea ce interesând de fapt fiind formarea elevului. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 50 . oricând putând fi regăsite şi. Însă. ci evaluarea nivelului de cunoştinţe şi competenţe dobândite. ca în loc să aleagă răspunsul corect. despre modalităţile de exprimare poetică ş. elevii au învăţat să analizeze o operă literară din perspectiva elementelor de compoziţie artistică.a. Au aflat despre figurile de stil. După aceasta. care au fost proiectate cu ajutorul unui video-proiector. EXEMPLUL 2 La clasa a VII-a. ea a pregătit un test care presupune lectura unei poezii şi oferirea de răspunsuri la 10 întrebări pe marginea poemului respectiv. exact aşa cum ar scrie un mesaj de poştă electronică sau o intrare pe un blog sau un comentariu la un blog. profesoara a hotărât să le dea o testare ca să vadă cât au înţeles din cele studiate şi cum ştiu să se folosească de acele informaţii. şi în acest caz. Nota este un demers secundar. eventual. măsură. ci s-au putut ocupa direct de a răspunde la întrebări. a făcut apel la imagini pentru a însoţi explicaţia unei poezii sau nuvele. tipărite. sau i-a pus pe elevi să caute pe Internet cât mai multe informaţii despre scriitorii studiaţi şi operele lor. De data aceasta. În al doilea rând. Toate testele vor fi în baza de date a sistemului. Concluzia. Dacă subiectele cu răspunsuri multiple nu mai pot fi folosite acum.

didactic. 51 .Matematică http://myschool.Set de exerciţii în Word .Set de exerciţii în Word .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 2 .php?act=Attach&type=post&id=96 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/content/index.Matematică http://www.doc Exemplul 2 .ro/files/1/testdeevaluareunitatea1.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Conţinutul testelor şi rezultatele evaluării pot fi publicate on-line pe site-ul sau blog-ul profesorului pentru ca elevii să poată reveni, dacă doresc, asupra lor şi să se auto-corecteze. Rostul testelor nu este să le acorde note mici elevilor pentru că nu au învăţat, ci să-i ajute să înveţe. De aceea, publicarea lor on-line este un beneficiu pentru profesor şi nu un consum de energie sau o risipă a muncii după principiul “nu le voi mai putea folosi la altă clasă”. Publicarea lor on-line se poate face după finalizarea evaluării la toate clasele unde profesorul respectiv predă.

RESURSE UTILE
http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/sectiuneaC_lucrarea14.pdf o prezentare a unor aspecte metodico-didactice şi a unor recomandări practice de evaluare folosind mediul AeL http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/sectiuneaC_lucrarea23.pdf o prezentare a platformei Easy-Learning (http://easy-learning.neuro.pub.ro/) disponibilă în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, şi vă puteţi face o idee cu privire la cum arată o platformă de evaluare integrată http://myschool.ro/ - forum cu rezolvări la exerciţiile din manualele de liceu http://matematik.ro/ - pagina web a unei profesoare de matematică din judeţul Sibiu şi care conţine exerciţii de matematică pentru gimnaziu (organizat sub formă de forum) http://teste.haios.ro/ - website cu teste grilă pentru diverse materii http://www.englezaonline.ro/ - website care conţine şi o secţiune cu teste on-line http://www.profuderomana.ro/ - website care are secţiune cu teste de gramatica limbii române propuse la examenele de admitere la diferite universităţi

TEME
1. Ce instrumente de evaluare folosiţi în procesul didactic? Identificaţi modele alternative de evaluare care să implice utilizarea instrumentelor TIC. 2. Care sunt diferenţele dintre testele folosite pentru a ilustra primul exemplu şi cele de la al doilea exemplu? 3. Accesaţi Experior şi comentaţi aspectele care vi se pare cele mai interesante.

8.4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC
TIC te ajută …  să comunici mai uşor cu elevii şi părinţii acestora,  să comunici mai uşor cu colegii şi alte persoane interesate de şcoală  să promovezi şcoală mai bine şi să diseminezi informaţii cu privire la proiectele organizate de aceasta  să identifici potenţiali parteneri pentru dezvoltarea de proiecte

Am tot adus vorba despre modelul educaţional clasic, arătând de fiecare dată că există soluţii moderne, mult mai eficiente, de a îmbunătăţi procesele de predare-învăţare-evaluare. Este cazul acum să ne referim şi la modelul de comunicare presupus de sistemul clasic în relaţia dintre profesori şi elevi, profesori şi părinţii elevilor, dintre profesori şi colegi, şi la cum poate fi acesta îmbunătăţit cu ajutorul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 52

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

8.4.1. Website-ul şcolii
Din totdeauna, profesorii au comunicat în mod direct cu elevii şi părinţii acestora. De exemplu, aproape în toate cazurile, contactul pe care părinţii îl au cu şcoala se rezumă la şedinţele cu părinţii şi întâlnirile informale cu profesorii, pe holurile instituţiei. Însă acest contact este insuficient şi are efecte negative asupra motivaţiei elevilor şi părinţilor de a se interesa de procesul educaţional, precum şi asupra modului cum are loc comunicare. Iar asta se întâmplă fiindcă avem de-a face cu un contact minimal, mai degrabă de control a activităţii elevilor decât de implicare în educaţia acestora. Dar această situaţie se poate schimba folosind tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. Modelul clasic poate fi completat în beneficiul tuturor părţilor implicate. Cea mai la îndemână sugestie în acest sens o reprezintă comunicarea prin intermediul site-ului şcolii. Făcând un obicei din anunţarea diverselor evenimente festive sau administrative ale şcolii pe site-ul web al acesteia, părinţii şi elevii vor şti din timp ce activităţi îi solicită, unde ar fi nevoie de implicarea lor. Pe de altă parte, modul cum e construit un astfel de site, poate transforma total comunicarea. Ce ar fi dacă părinţii ar putea să vadă oricând situaţia la învăţătură a copiilor prin intermediul unei zone speciale, cu acces restrâns, de pe site-ul web al şcolii? Oare nu le-ar fi mai uşor să urmărească progresele copiilor la şcoală decât să ceară tot timpul carnetul ori să meargă până la şcoală ca să vorbească cu dirigintele clasei? Sau ce ar fi dacă elevii ar putea găsi pe site-ul şcolii exerciţii propuse spre rezolvare de profesorii lor, suplimentar temelor obişnuite – sau alte materiale educaţionale? Cu alte cuvinte, website-ul unei şcolii poate fi folosit ca o adevărată platformă educaţională, care oferă nu doar date de contact pentru şcoală, ci şi lista profesorilor şi elevilor, paginile cluburilor care funcţionează în şcoală, secţiuni cu materiale educaţionale ş.a.m.d. Totodată, site-ul şcolii poate fi un foarte bun mijloc de comunicare nu doar între cadrele didactice, elevi şi părinţi, ci şi între instituţie şi alte organizaţii (şcoli, ong-uri, autorităţi etc.) din ţară şi străinătate. El poate sta la baza unor parteneriate cu alte şcoli, la baza cooperării între cadrele didactice din Uniunea Europeană. Câteva chestiuni elementare Un site web poate fi static, adică sub forma unei prezentări (inclusiv cu imagini care se modifică la un anumit interval), sau dinamic, folosind o bază de date cu informaţii, conţinut care se schimbă relativ repede, formulare de contact sau alte metode de interacţiune cu vizitatorii, fişiere audio-video, forum, blog etc.. Un site static poate fi comparat cu un tablou, în timp ce un site dinamic poate fi apropiat mai degrabă unei interacţiuni cu o persoană aflată de cealaltă parte a ecranului – pui întrebări şi ţi se oferă răspunsurile de care ai nevoie, ceri un anumit lucru (de exemplu, structura anului pre-universitar cu datele exacte ale vacanţelor) şi ţi se oferă. Cele mai importante lucruri la un site, indiferent dacă e static sau dinamic sunt următoarele: 1. design-ul a. design-ul trebuie să nu fie complicat fiindcă, de regulă, complicat înseamnă şi mare, ceea ce duce la o încărcare greoaie a site-ului b. culorile site-ului nu trebuie să fie nici prea tari, nici în compoziţii obositoare (cu multe culori) fiindcă va respinge mai degrabă decât să atragă c. să nu conţină mult text într-o singură pagină; atunci când se doreşte inserarea unui raport de activitate, de exemplu, este mai bine ca acesta să apară pe pagini succesive cu un meniul de navigare pentru accesul cât mai uşor – în felul acesta se evită pe de o parte îngreunarea unui site, iar pe de altă parte obosirea vizitatorilor/lectorilor
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 53

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

2. structura a. site-ul trebuie să aibă o structură clară şi aerisită, care să permită o navigare simplă chiar şi pentru cei care nu cunosc deloc şcoala b. să conţină toată informaţiile despre şcoală şi să nu existe pagini goale 3. interactivitatea a. să conţină elemente de interactivitate: un formular de contact etc. b. să aibă înglobat şi un motor de căutare limitat la site c. să ofere servicii pentru utilizatori înregistraţi: forum etc. Orice site trebuie să fie verificat la finalul dezvoltării sale astfel încât să nu conţină erori, greşeli de ortografie, erori de formatare etc. De asemenea, el trebuie să fie întreţinut permanent cu informaţii, pe măsură ce acestea suferă vreo modificare sau apar elemente noi. Exemple de pagini web ale unor şcoli
Exemplul 1 – site static – http://www.scoala12.multinet.ro/

Exemplul 2 – site static – http://www.scoalajosemarti.ro/

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 54

geocities.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 3 – site static – http://www.scoala5calarasi. 55 .ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.com/romanul1/ Exemplul 4 – site dinamic – http://www.

56 .scoala5calarasi.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.scoala5calarasi.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 – lista profesorilor – http://www.ro/ Exemplul 4 – fişe de lucru pentru elevi – http://www.

ro/ Exemplul 4 – expoziţie de lucrări artistice realizate de elevi – http://www.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.scoala5calarasi. 57 .scoala5calarasi.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplul 4 – continuare fişe de lucru – http://www.

lipseşte o ofertă educaţională din partea liceului Liceul Ion Neculce (Bucureşti) PRO: .prima pagină nu atrage deloc.cnlazar.nu are un nume de domeniu propriu. o bază de date cu toate cadrele didactice.licsfsava. ECDL. denumirea liceului apare doar ca imagine) .oferta educaţională se prezintă sub forma unei liste cu clasele disponibile .informaţia este structurată clar în interiorul site-ului şi dispusă aerisit.informaţii lipsă (Galeria foto) sau foarte veche .culorile ales sunt mult prea închise pentru site-ul unei şcoli .lipsesc cu desăvârşire informaţiile despre corpul cadrelor didactice şi conducere.ro/ http://www.site cu elemente dinamice.com şi este invadat de reclamă de la Yahoo .site static. pe discipline. o bază de date cu toţi elevii liceului. despre facilităţile oferite (oferta licelului) .conţine prea puţine informaţii relevante despre şcoală .geocities.puţine elemente dinamice: o bază de date cu cadrele didactice şi o secţiune pentru foştii elevi la care accesul se face pe baza unui user şi a unei parole individuale .com/romanul1/ Liceul Sfântul Sava (Bucureşti) PRO: .ro/ http://www.conţine link-uri “moarte” – care nu duc nicăieri . 7 (Timişoara) – prima variantă PRO: .php http://www. o secţiune de ştiri unde sunt anunţate examenele naţionale – Testarea naţională şi Bacalaureatul . cu text bloc imposibil de citit .site-ul este găzduit pe un cont gratuit de pe www. conţinând informaţii inutile . distribuiţi pe ciclu de învăţământ şi clase. o galerie foto intitulată Liceul virtual care prezintă dotările existente.conţine informaţii la zi CONTRA: . şi conducerea instituţiei. fără culori stridente sau incompatibile .nimic CONTRA: .ro/fosti. care să faciliteze regăsirea site-ului Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.nu conţine nici un element care să indice identitatea proprietarul site-ului cu excepţia unui buton .date de contact insuficiente Model de site nerecomandat.neculce. cum ar fi: un poll pentru sondarea vizitatorilor cu privire la ce cursuri IT ar dori să participe – CISCO.conţine formular de contact CONTRA: .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www.secţiunea Noutăţi nu conţine decât un afiş sub formă de imagine (care datorită dimensiunii foarte mari se încarcă greu) pentru Balul Bobocilor Şcoala cu clasele I-VIII nr. adică prezintă un grad scăzut de interactivitate cu vizitatorul .geocities. ORACLE.consultarea primei pagini este mult prea dificilă . Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr (Bucureşti) PRO: .slabă optimizare pentru motoarele de căutare (de exemplu. 58 .se păstrează la nivelul de prezentare.conţine informaţii despre foştii elevi CONTRA: .

conţine foarte multe informaţii relevante despre şcoală din ultimii trei ani.există o bază de date cu profesorii. distribuiţi pe discipline . uşor de găsit . Singura dificultate reală pentru ca planul profesorului să eşueze ar fi fost ca elevii să nu aibă un calculator şi o conexiune la Internet disponibilă. script imagini care se schimbă prezentând dotările şcolii. de a-şi apropia părinţii pentru a-i susţine mai mult pe elevi în activităţile lor şcolare prin iniţierea celor dintâi în utilizarea minimală a calculatorului şi Internetului.conţine informaţii despre structura de conducere şi structura administrativă .ro/ Şcoala I-VIII “Nicolae Titulescu” (Călăraşi) PRO: .în unele cazuri sunt prea multe informaţii într-o singură pagină şi trebuie să derulezi destul de mult până a ajunge la final. pe de altă parte prin programul prin care au fost introduse Puncte de Acces Public la Informaţii (PAPI) în incinta primăriei locale. script căutare de la Google. el le-a solicitat părinţilor care nu aveau conexiune la Internet acasă să-şi trimită copii la PAPI pentru a putea folosi site-ul şcolii. susţinând lecţiile pe care aceştia le parcurg pe tot timpul semestrului.s-a încercat crearea unui brand propriu prin utilizarea unui banner .sunt oferite informaţii despre istoria şcolii şi despre oraş . Pentru asta. counter care cuantifică numărul de vizitatori . şi anume atragerea elevilor înspre şcoală prin intermediul calculatorului şi Internetului.are un nume de domeniu propriu . directorul şcolii a optat să folosească un portal gratuit care să găzduiască site-ul.conţine secţiune de evenimente unde sunt anunţate toate olimpiadele.scoala5calarasi. concursurile. cel deal doilea. Această cerere venită din partea directorului şcolii atinge două obiective: primul ar fi cel propus. ceea ce arată consecvenţa . precum şi ei înşişi să îi însoţească din când în când pentru a obţine informaţii despre activităţile şcolare ale acestora.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://www. unde. poate. 59 . materiale educative sub formă de fişiere audio-video etc. site-ul respectiv va veni în completarea activităţilor de la şcoală. care permite lucrul în sistem colaborativ.orarul este afişat într-o pagină specială. Însă această dificultate a fost înlăturată o dată prin programul care le-a oferit elevilor 200 de Euro pentru a-şi achiziţiona un calculator. Pentru a fi cât mai eficienţi. el se hotărăşte să se folosească de un site web care să conţină diverse jocuri pentru elevi. festivităţile organizate de şcoală sau legate de ea . Ca atare. Următorul pas al directorului şcolii a fost să implice toate cadrele didactice în dezvoltarea siteului respectiv.există diferite materiale educaţionale .conţine foarte multe elemente dinamice: vertical roll-bar cu anunţuri. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. iar forma acestuia să fie de tip wiki. preluare script cu informaţii despre vreme în oraşul Călăraşi.conţine un set de link-uri utile .există o expoziţie virtuală cu lucrările artistice ale elevilor etc. Pe de altă parte. sondaj părere despre site. se găseşte informaţia care interesează Două exemple de cum poate fi folosit site-ul şcolii Imaginaţi-vă următoarea situaţie: directorul unei şcoli dintr-o zonă izolată şi puţin dezvoltată a României ar dori să-şi atragă elevii mai mult înspre şcoală decât înspre muncile zilnice din gospodăriile familiilor lor. CONTRA: .

pe clase.com. au început să lucreze mai mult pe Internet. unde sunt anunţate toate chestiunile care privesc şcoala şi modul de desfăşurare a activităţilor şcolare (de la calendarul anului şcolar până la evenimente speciale şi informaţii despre plecarea sau venirea unui profesor nou) 4.com/ De îndată ce directorul a deschis contul pe portalul www. O listă a disciplinelor care se predau. profesorii. care sunt mai captivante pentru elevi în momentele când aceştia nu sunt la şcoală. Descrierea şcolii şi date de contact (în limba română şi în engleză) 2. pe discipline – iar la fiecare profesor în parte câte o scurtă prezentare într-o pagină proprie 5. profesorii au putut să înceapă să pună informaţii despre şcoală. Odată cu punerea în funcţie a site-ului. profesorul de chimie de la clasa a VII-a. 60 . Evident că profesorii au considerat necesar să folosească alte materiale. De exemplu. ei au introdus la disciplinele pe care aceştia le coordonează. despre programa şcolară şi activităţile de la disciplinele lor. Lista claselor cu elevii care le compun 6.wikispaces. de nevoie. să adauge şi exerciţii suplimentare. În felul acesta.wikispaces.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://mirceaeliade. După o scurtă perioadă în care site-ul a prins contur. pe site-ul şcolii pentru a-i deprinde pe aceştia cu funcţiile site-ului. materiale audio-video. iar la fiecare în parte câte o pagină cu materiale educaţionale pentru anul respectiv. Tipuri de conţinut introdus pe site: 1. jocuri educaţionale. timp de două săptămâni. la fiecare clasă în parte şi pe structura planurilor de lecţii. În felul acesta. Lista profesorilor. ei au aflat cât de multe resurse educaţionale se găsesc pe Internet. direct pe site-urile şcolii. cu programa şcolară etc. Descrierea proiectelor realizate în cadrul şcolii 3. pentru a le stârni şi mai mult Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. fiecare profesor al şcolii a lucrat cu elevii săi câte 5 minute în fiecare zi. Un avizier. Iar pe unele dintre acestea le-au înglobat în propriile lor lecţii. Lista absolvenţilor din ultimii doi ani 7.

Apoi. poate să invite părinţii tuturor elevilor şi ceilalţi elevi ai şcolii la prezentarea scenetei tot prin intermediul Avizierului on-line. .com. Pentru asta. la Avizier. prevede toate activităţile pe care grupurile de elevi selectate de cele două profesoare trebuie să le desfăşoare. el a introdus şi un link către un site educaţional care conţine un material on-line în care elevii pot lua cu mouse-ul diverse substanţe şi să le amestece între ele pentru a vedea ce reacţii rezultă. să afle lucruri noi despre piesa de teatru şi autorul ei. care a devenit accesibil on-line odată cu finalizarea lui. La fel.html Dezvoltarea site-ului le permite profesorilor să-şi convoace mult mai uşor părinţii la şcoală pentru diverse activităţi. de astfel de proiect de eTwinning ar putea include: . profesoara de franceză din şcoala din România a realizat împreună cu colega ei de franceză din Franţa un plan de acţiune.ro. . unde sunt arătate anumite experimente. Şi anume. http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere curiozitatea elevilor.pe pagina proiectului de pe site-ul şcolii româneşti. iar pe parcursul unei anumite perioade. cu ajutorul instrumentelor de lucru colaborativ). să fie mai puţin inhibaţi. Pentru această înfrăţire. Profesoara de limba franceză s-a gândit să folosească site-ul şcolii într-un mod cu totul diferit de cel amintit. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. poate să le ceară părinţilor de la clasa respectivă să colaboreze la realizarea decorurilor. www.elevii să încerce dialoguri imaginare între ei.elevii să planteze nişte seminţe. profesorul nu trebuie decât să posteze un anunţ pe site-ul şcolii. ea a contactat o altă şcoală din Franţa cu care a demarat un proiect de eTwinning ale cărui obiective sunt atragerea elevilor înspre învăţarea limbii franceze şi utilizarea TIC în învăţarea limbii respective.etwinning. cele două şcoli s-au înfrăţit în mod virtual. tot prin intermediul Internetului (prin e-mail. De exemplu. iar profesoara să le corecteze cu o altă culoare decât roşu formulările necorespunzătoare. elevii au într-o secţiune specială ar putea să realizeze un jurnal comun.crocodile-clips. Prin acest proiect. prin intermediul unui portal dedicat. 61 . în care fiecare elev să scrie în franceză ce a învăţat el la şcoală în săptămâna respectivă.youtube. un profesor de limba română care ar dori să-i implice pe elevi într-o scenetă care să îi înveţe să comunice mai uşor. povestindu-şi reciproc călătorii prin ţara sau regiunea lor. a introdus la fiecare lecţie în parte şi un materiale audio-video de pe www. să descrie în limba franceză evoluţia plantelor de la seminţe până la ciclul final. De exemplu. Acest plan de acţiune.com/shared/videos/ch/Reactions.

ei nu trebuie decât să se înscrie (adică să obţină un nume de utilizator şi o parolă) pe forumul creat de director pe site-ul şcolii. În felul acesta.4. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://mirceaeliade. cât şi elevii sau părinţii acestora. ei pot iniţia o discuţie pe marginea programei şcolare sau a celor mai potrivite materiale pe care să le utilizeze la clasă. De exemplu. Ele pot foarte bine să ţină elevii conectaţi la activităţile proiectelor şi acasă. aşa cum îi spune şi numele. el speră ca profesorii să poată purta discuţii mai uşor atât între ei. prin intermediul Internetului. 8. directorul a luat decizia să includă şi un forum. un elev dintr-o şcoală din judeţul Tulcea ar putea să descrie satul în care locuieşte. Ei pot. 62 . Forum-ul. de exemplu. Pentru a face acest lucru. să prezinte comuna în care locuiesc cu ajutorul pozelor făcute în comunitate şi cu scurte descrieri alături. De exemplu.2.com/Proiecte+eTwinning Aceste programe de eTwinning nu trebuie să se desfăşoare neapărat în cadrul instituţiei şcolare. folosind imagini cu diferite tipuri de păsări pe care le întâlneşte zilnic şi cu descrierea lor în limba engleză.wikispaces. Forum-ul Pe lângă site-ul şcolii. iar apoi să posteze mesajele la fel cum trimit un mesaj prin poşta electronică. este un loc virtual de întâlnire în care profesorii pot scrie despre absolut orice îi interesează sau îi preocupă.

63 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://forum.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.scoala30.

a. complementară la comunicarea de la clasă.scoala30. despre orice îi interesează. în comunicarea cu elevii şi părinţii acestora. Apoi să descrie structura internă a plantei aşa cum o văd ei. De exemplu. Ca atare. profesorul respectiv îi obişnuieşte pe elevi să-şi realizeze sarcina în ziua în care le-a fost dată şi să discute despre soluţia găsită de ei. Pentru rezultate cât mai eficiente. frunze late şi foarte aspre ş. 64 . profesorul a introdus condiţia ca elevii să se uite tot timpul pe forum şi să vadă despre ce plante au scris colegii lor ca ei să scrie despre o altă plantă. În felul acesta. urmând ca această a doua etapă să se întâmple la clasă.m. Astfel. complementară altor modalităţi de a comunica cu ajutorul TIC. fără microscop. ei îşi îmbogăţesc considerabil vocabularul. explicând care sunt părţile unei plante şi ce forme şi culori au ele (rădăcină puternică sub formă de fire groase. E o modalitate complementară de a comunica.ro/viewtopic. unde să scrie despre structura unor plante pe care ei le găsesc acasă. un elev ar putea să scrie despre floarea soarelui. care nu a mai fost menţionată. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. dar şi să caracterizeze ceea ce văd.). cât şi în procesul educaţional propriu-zis.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere http://forum.php?t=45 – pagină cu discuţii Pe forum pot discuta şi elevii între ei despre ce nu înţeleg la şcoală.  Forum-ul şcolii poate fi utilizat atât pentru o comunicare eficientă între cadrele didactice. tulpină subţire şi aspră. Forum-ul poate fi utilizat de profesori şi pentru a-i verifica cu privire la realizarea unor sarcini pentru disciplinele lor. Un profesor de biologie poate să le ceară elevilor să intre pe forum. într-o secţiune specială pentru orele de biologie.d. despre hobby-urile comune. Elevii nu doar că învaţă să recunoască structura plantelor. profesorul de matematică de la clasa a VI-a le poate cere elevilor să intre pe forum atunci când îşi scriu tema şi să explice cum au rezolvat o problemă şi de ce au optat pentru o anumită variantă de rezolvare.

4. şi modalităţi de a lucra cu elevii acasă. nu trebuie decât să accesaţi un portal care găzduieşte gratuit blog-uri: www. un exemplu de portal care găzduieşte documente şi prezentări tip slideshow.com etc. un profesor nemulţumit de prestaţia elevilor la clasă poate să introducă un comentariu prin care să le indice situaţia respectivă părinţilor. Combinând blog-ul cu www. eventual.scribd.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. ci şi de instrument de comunicare.blogspot. puteţi să includeţi şi documente pe blog.  Blog-ul este cea mai facilă metodă de a vă face o pagină web personală. Rolul lui este nu doar de instrument pentru educaţie.blogspot. http://anetaradu. Pentru a vă crea un blog. www. 65 . Puteţi introduce inclusiv materiale audio-video pe blog-ul dumneavoastră.com.wordpress.3.com. indicându-le. Blog-ul Despre blog am tot amintit în secţiunile anterioare.com/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. el poate să posteze şi comentarii sau anunţuri pentru profesori. De exemplu. Pe lângă faptul că un profesor poate să-şi afişeze pe blogul personal informaţii pentru elevi despre lecţiile pe care acesta le ţine.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

http://crisdialog-cds.blogspot.com/

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 66

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Dialogând cu elevii pe blog veţi reuşi să schimbaţi percepţia acestora şi asupra dumneavoastră. De foarte multe ori elevii reacţionează negativ şi ca urmare a faptului că ei sesizează diferenţe considerabile între o lecţie făcută de alt profesor într-un mod mai interactiv, cu ajutorul TIC, şi stilul clasic de predare-învăţareevaluare.

Blog-ul face comunicarea dintre profesor şi elev să nu mai pară un monolog. Elevul are posibilitatea de a contribui cu comentarii pe blog-ul profesorului şi să-şi spună părerea cu privire la lecţiile pe care le audiază. Cu cât un elev se simte mai atras de metodele utilizate de profesor la clasă şi în afara ei, cu atât elevul va fi favorabil unei colaborări mai strânse cu profesorul.
http://stiu.info/

TEME
1. Alegeţi-vă un site asemănător celor prezentate şi comentaţi-l cu argumente pro şi contra. 2. Creaţi-vă propriul blog pe www.blogspot.com, www.wordpress.com. 3. Dacă există un forum dedicat al şcolii dumneavoastră, accesaţi forumul şi introduceţi mesaje despre disciplina dumneavoastră şi lecţiile pe care urmează să le ţineţi, indicând materiale ajutătoare de pe Internet.

Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 67

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

8.5. TIC în contextul administrativ
TIC te ajută …  să gestionaţi mai bine activităţile din cadrul şcolii  să gestionaţi mai bine informaţiile din interiorul şcolii  să comunicaţi mai uşor cu colegii  să identificaţi posibile tipuri de proiecte care să fie finanţate şi linii de finanţare  să intraţi în contact cu posibili parteneri  să găsiţi resurse care să vă ajute în redactarea cererilor de finanţare  să depuneţi cererea de finanţare  să vă protejaţi informaţiile mult mai bine

Deşi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor îşi fac din ce în ce mai mult simţită prezenţa în şcolile româneşti, foarte puţini sunt cei care apelează la ele pentru a-şi eficientiza, pentru a-şi uşura munca. De cele mai multe ori, acest lucru se întâmplă datorită unor constrângeri externe (de exemplu, obligaţia de a prezenta un anumit document într-o formă electronică sau tipărită sau de a comunica şi prin intermediul poştei electronice anumite rapoarte sau documentaţii). În acest capitol, vom încerca să vă arătăm că TIC vă poate fi de mare ajutor în toate activităţile dumneavoastră legate de şcoală, de la partea administrativă a procesului educaţional până la realizarea de proiecte pentru dezvoltarea şcolii.

8.5.1. Instrumente TIC pentru un management performant al şcolii

  

Ce ar fi dacă programul după care sunt împărţite orele şi sălile ar fi realizat de un calculator, fără riglă, creion şi gumă de şters? Ce ar fi dacă activităţile administrative ale şcolii (de la gestiunea fondurilor, salariilor, şi până la numărul de ore pentru fiecare profesor, datele elevilor ori bunurile de inventar etc.) ar fi făcute cu ajutorul unui calculator? Ce-ar fi dacă în loc să mergi în bibliotecă pentru a vedea dacă există sau nu o anumită carte ai avea la îndemână o interfaţă web pe care să o consulţi de oriunde ai fi?

Directorul unei şcoli s-a săturat să se chinuie la începutul fiecărui an şcolar să facă programul şcolii împreună cu colegii săi, folosindu-se de creion, riglă şi guma de şters. Anterior, directorul acelei şcoli a încercat să introducă orarul astfel realizat în Word şi să-l tipărească pentru a fi mai vizibil şi mai estetic. Însă şi această sarcină i s-a părut complicată şi mare consumatoare de timp şi energie. Din alt punct de vedere, deşi programul respectiv era făcut pentru tot anul, datorită modificărilor orare (trecerea de la o ora de vară la ora de iarnă şi invers) făcea munca de la începutul anului şcolar inutilă pe parcursul lunilor de iarnă. Căutând pe Internet diverse materiale educaţionale, unul dintre profesorii şcolii respective a aflat de o categorie specială de programe de calculator care generează orare pentru şcoală. Folosinduse de o bază de date în care sunt trecute numele profesorilor, intervalele orare de lucru pe luni, săptămâni, zile, precum şi indicativul sălilor de curs şi laboratoarelor disponibile, software-ul creează tabele mult mai clare şi mult mai uşor decât dacă le-ar fi făcut cineva manual. Prin urmare, profesorul respectiv discută cu directorul despre acest tip de software şi îi trimite prin poşta electronică link-uri către paginile unor astfel de programe:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 68

com/index.wisetimetable. Website http://lalescu.ro/liviu/fet/ http://www.ro/liviu/fet/) Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.com/ http://www.html Exemplu interfaţă profesori 1 – generat cu FET (http://lalescu. 69 .imagictimetablesoftware. iMagic Mimosa Software Ltd.com/ http://www.mimosasoftware.com/ http://www.asctimetables.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Sistemul FET – Open Source Free Timetabling Software [GRATUIT] ASC TimeTables Lantiv Timetabler Wise Timetabler iMagic Timetable Mimosa Scheduling Software Dezvoltatorul Liviu Lălescu Applied Software Consultants Lantiv International Wise Technologies Ltd.lantiv.com/ http://www.

70 .com/) Exemplu grafic orar 3 – generat cu aSc Timetables (http://www.com/) Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Exemplu grafic orar 2 – generat cu Wise Timetable 4 (http://www.wisetimetable.asctimetables.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Orarul unei clase – http://www.eminescusm.ro/Orar/ Orarul general al sălilor – http://www.ro/Orar/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.eminescusm. 71 .

72 . poate să identifice simplu care este orarul clasei la care învaţă. Dacă în varianta manuală. de exemplu. software-ul generează automat următoarele elemente: . toate informaţii pot fi regăsite foarte uşor în orice moment. contabila şcolii scapă de evidenţa scriptică. Un elev. el decide să eficientizeze şi munca secretarelor şi a contabilei şcolii. directorul unei şcoli poate convoca mult mai uşor şi mai rapid cadrele didactice pentru o şedinţă de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/orar/ . toate calculele se fac automat. Văzând câte beneficii are de pe urma introducerii unui astfel de program. Microsoft Access).ro/Orar/ .precum şi orarul desfăşurat pe săli de curs şi laboratoare. nu se va mai holba la orar încercând să desluşească programul pentru săptămâna respectivă. Prin intermediul unui program de poştă electronică.m. în noua variantă. Ca atare. elevul sau părintele acestuia poate vedea pe pagina on-line a orarului (situată pe site-ul şcolii). Pe de altă parte. Aşadar. există diverse variante prin care tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor pot transforma managementul unei şcoli într-unul eficient.a. cu privire la software dedicat muncii de secretariat şi muncii financiar-contabile. directorul ar fi putut să facă o singură versiune a orarului. Nu e nevoie de efort suplimentar pentru a comunica mai bine cu profesorii.un orar general pe clase şi pe profesori.programul fiecărui profesor în parte. . pe hârtie. Aşa află că utilizând un program de calcul tabelar. clasa a V-a http://www. după care fiecare profesor ar fi extras programul propriu de la clasă.leonida. Dar directorul nu se rezumă doar la programul de generare a orarului.orarul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”. el se interesează pe Internet.d. directorul şcolii reduce considerabil efortul şi timpul investit în realizarea unui program pentru şcoală. Dacă ar veni cineva de la Inspectoratul Şcolar Judeţean să întrebe de ce un profesor primeşte sporuri. directorul şcolii va putea foarte uşor să demonstreze că respectivul profesor a lucrat cu mult mai mult decât îi cere norma şi merită să primească o compensaţie financiară pentru munca depusă. Faptul că orarul este disponibil şi în variantă electronică uşurează munca şi în cazurile schimbărilor de la ora de vară la ora de iarnă şi invers pentru că nu se va face decât o mică ajustare prin alegerea opţiunii pentru programul restrâns.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  EXEMPLE DE ORARE http://www. a fondurilor care ajung în şcoală ş. într-un program de calcul tabelar (de exemplu. În acest fel sunt eliminate erorile pe care le-ar fi genera prelucrarea manuală a datelor financiare. OpenOffice Calc sau Microsoft Excel) sau într-o bază de date (de exemplu. În plus. Cu câteva click-uri de mouse. clasa a IX-A Utilizând un program de generare a orarului. pe diverse forumuri educaţionale şi nu numai. . având o asemenea infrastructură informatizată. accesând baza de date.eminescusm. a salariilor şi sporurilor alocate.programul pentru fiecare clasă în parte. Introducând toate datele contabile sau toate datele elevilor şi profesorilor pe calculator.orarul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”. lucrurile sunt mult mai transparente.  Programele de calculator pentru gestiunea bunurilor ori gestiunea financiarcontabilă a şcolii pot reduce cu până la 60% timpul care se pierde cu aceste activităţi în lipsa unui sistem informatic. .

Ce ar fi dacă un profesor de limbă engleză ar merge la un program de specializare în Marea Britanie. Biblioteca nu este o extensie a şcolii. OpenOffice Calc sau Microsoft Excel) pentru a ţine evidenţa notelor sau punctajelor acordate elevilor. În interfaţa administratorului. Planurile de lecţie ar putea fi realizate în sistem colaborativ şi gestionate în format electronic. ar putea să discute pe marginea unui curriculum ca să găsească împreună o modalitate de lucru cu elevii cât mai interesantă pentru aceştia. elevi. O mai eficace gestionare a fondului de carte al bibliotecii se încadrează tot în această categorie. adică a bibliotecarului. Informatizând catalogul cărţilor. în interfaţa utilizatorilor obişnuiţi. alte părţi interesate de bunul mers al şcolii. iar media finală să fie calculată în mod automat. O altă ilustrare a modului cum eficientizează TIC procesele administrative ale şcolii este dată de utilizarea unui program de lucru colaborat. se reduce considerabil timpul necesar identificării unei cărţi.5.2. conţine o secţiune unde se precizează dacă acea carte este disponibilă sau este împrumutată. ci o parte a ei. profesorul respectiv economiseşte timp pe care altfel l-ar fi pierdut cu medii aritmetice pentru fiecare elev în parte. un elev sau un profesor care sunt interesaţi de o anumită carte vor şti dacă o pot obţine astăzi sau peste alte trei zile.ro puteţi afla mai multe detalii despre cine poate organiza un program de înfrăţire şcolară. În felul acesta.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere catedră decât dacă ar lăsa un anunţ pe o foaie sau ar scrie pe tablă în cancelarie. profesorii care predau aceeaşi materie. de data aceasta din Franţa.com.etwinning. Acest proiect poate fi sprijinit în mod activ prin programul eTwinning al Ministerului Comunicaţiilor. oricând având la dispoziţie informaţia respectivă. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 8. care conţine: * serviciu de poştă electronică: Gmail * serviciu de lucru colaborativ pe documente: Google Documents * serviciu de calendar colaborativ: Google Calendar * serviciu de mesagerie instant: Google Talk * serviciu de găzduire de imagini: Google Picasa * grupuri de discuţii: Google Groups * agregator pentru RSS: Google Reader Pentru a beneficia de toate aceste avantaje nu trebuie decât să vă creaţi un cont de poştă electronică pe www. Un profesor poate folosi un program de calcul tabelar (de exemplu. De exemplu. reprezentanţii comunităţii. TIC şi dezvoltarea şcolii prin programe de finanţare În secţiunea 8. de tip gratuit. Obiectivele principale ale proiectului respectiv au fost două: impulsionarea elevilor să înveţe limba franceză şi acomodarea acestora cu TIC în învăţarea unei limbi străine. Accesând pagina www. Website-ul şcolii ar putea fi reamintit aici ca un exemplu de instrument TIC care eficientizează foarte mult managementul şcolii prin faptul că permite crearea unui canal direct de legătură cu toţi factorii implicaţi: cadre didactice. În acest mod. este cel oferit de Google.gmail. ce activităţi să cuprindeţi. părinţi. acesta poate vedea şi cui este împrumutată şi când trebuie să sosească. am folosit un exemplu în care o profesoară de franceză a realizat un proiect de înfrăţire (eTwinning) cu o altă şcoală. 73 . Acest catalog. iar totul să fie acoperit nu din buzunarul propriu? Astfel de participări sunt posibile doar prin intermediul programelor Comeniu şi Grundtvig ale Agenţiei Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Un astfel de sistem colaborativ. dar şi cum puteţi transmite cererea de proiect prin Internet. Însă management eficient al şcolii nu înseamnă doar atât. iar toate cheltuielile ar fi suportate de către altcineva? Sau dacă un elev ar participa la un program dedicat nivelului său în care să descopere lucruri noi.5.

). deci şi pentru a programa activităţi. să realizaţi diverse activităţi cuprinse în proiect 7. să găsiţi resurse care să vă ajute în redactarea cererii de finanţare 4. În dezvoltarea proiectelor. puteţi să creaţi diverse materiale în cadrul proiectului (afişe. TIC vă ajută să dezvoltaţi activităţi de tip colaborativ. Aveţi nevoie de programe pentru a redacta cererile de finanţare. aţi putea crea un program de formare pentru tinerii din alte ţări care doresc să înveţe limba română. ca în exemplul de care am reamintit mai sus. Pentru a vă uşura o primă imagine a posibilităţilor de finanţare ale proiectelor şcolii. De exemplu. să identificaţi tipurile de proiecte ce pot fi finanţate 2. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Sau. 74 . să comunicaţi rapid şi eficient cu partenerii aleşi în redactarea cererii de finanţare 5. să intraţi în contact cu posibili parteneri 3. să multiplicaţi rezultatele proiectului şi după finalizarea lui Suita OpenOffice sau Microsoft Office vă ajută să …  redactaţi cererea de finanţare  creaţi lista de activităţi şi gestionaţi succesiune şi costurile aferente fiecăreia  gestionaţi bugetul proiectului  Apelând la o pagină web puteţi să diseminaţi mult mai uşor informaţiile cu privire la activităţile din proiect. pe care apoi să o transmiteţi în format electronic prin e-mail. TIC este un instrument esenţial. scurte prezentări audio-video etc. să diseminaţi informaţii cu privire la proiect şi rezultatele sale 9. Tot prin Internet puteţi să depuneţi şi documentaţia solicitată. Însă singura modalitate ca dumneavoastră să fiţi la curent cu aceste oportunităţi este să accesaţi paginile web ale instituţiilor care le gestionează. pliante. să depuneţi cererea de finanţare în format electronic 6. Totodată. iar dumneavoastră i-aţi iniţia în limba română utilizând instrumentele aşa cum am exemplificat până acum. broşuri. să gestionaţi proiectul 8. aţi putea să participaţi la un program de training sau să realizaţi un program de training care să presupună învăţarea unei limbi străine cu ajutorul sistemelor de management educaţional (LMS) – de eLearning. Tot ce trebuie să faceţi e să accesaţi pagina de web şi să scrieţi un proiect folosind un program de editare de text gen OpenOffice Write sau Microsoft Word. elevi şi cadre didactice. Aceştia ar avea toate costurile asigurate prin programul Comenius Mobilităţi. să elaboraţi rapoarte de activitate pentru proiect 10.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Pe site-ul acestei instituţii veţi găsi detaliat toate programele pe care le gestionează. pentru a realiza rapoarte ori materiale. am pregătit în Anexa 4 o descriere a celor mai relevante programe de finanţare. Folosind programe de editare de texte ori imagini.  Accesând Internetul veţi putea afla foarte multe informaţii despre programele de finanţare pentru şcoli. TIC vă ajută să … 1. cât şi condiţiile de participare.

Securitatea informaţiilor în mediul educaţional Una dintre cele mai mari probleme cu care se poate confrunta o instituţie şcolară este pierderea. ci chiar să le piardă ca urmare a unei căderi a sistemului. În al doilea rând. o şcoala dintr-o comună din sudul judeţului Giurgiu a fost dotată de curând cu un laborator de informatică. Calculatoarele aflate în birourile administrative sunt folosite cel mai adesea pentru a scrie documente într-un editor de texte clasic şi pentru a naviga pe Internet. În al patrulea rând. toate parolele de acces nu trebuie să fie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt destinate iar mesajele de e-mail suspecte să nu fie accesate. cu calculatoare la secretariat. riscând nu doar ca acestea să devină publice. în cancelarie şi în biroul directorului. Dar gestionându-le corect. În felul acesta. recomandarea specialiştilor este ca toate datele şcolii (de ex. Prin urmare. de la viruşi până la accesarea lor de la distanţă de către persoane care nu au nici o legătură cu şcoala. În plus. foarte rar se poate întâmpla ca acele riscuri să se materializeze. deteriorarea sau accesul neautorizat la date confidenţiale sau orice fel de date care privesc bunul mers al şcolii. în lipsa unei bune administrări a calculatoarelor dintr-o instituţie şcolară. datele contabile. care conţine şi un anti-spyware şi un filtru pentru poşta electronică (ca în cazul majorităţii programelor de acest fel).3. şi mult mai rar pentru alte tipuri de activităţi (de exemplu. fie imagini de pe net. 75 . De exemplu. Ce se poate face pentru a evita astfel de situaţii? În primul rând. de contabilitate). doamna secretară expune toate datele şcolii acestui pericol. Ceea ce face respectivul program e să genereze o listă de imagini de pe Internet şi pe care să le afişeze apoi sub formă de ScreenSaver.) să nu fie păstrate pe unităţi de calculator care sunt conectate la Internet sau în reţea. datele stocate pe acelea calculatoare sunt expuse la tot felul de pericole. personalul şcolii trebuie să fie instruite cu privire la eventualele riscuri la care se expun dacă folosesc programe de calculator piratate sau din surse nesigure. să nu se acceseze site-uri cu conţinut reprobabil. Printre datele cu care aceasta lucrează se află inclusiv CNP-urile şi alte date de identificare ale personalului şcolii. o administrare bazată pe categorii de utilizatori cu drepturi de acces diferenţiate pentru fiecare calculator în parte..Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. fie ceasul. De exemplu. este nevoie să se utilizeze periodic un program antivirus.5. a căutat pe Internet un anumit program indicat de respectivele persoane şi apoi l-a instalat pe calculator. bazele de date cu profesorii şi elevi etc. să nu se partajeze fişiere cu date în reţea. ci doar gestionate. În al treilea rând. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Însă ceea ce nu ştie secretara şcolii e că respectivul program conţine un virus troian care fură informaţii de pe calculatorul respectiv şi le transmite prin Internet către anumite site-uri. Aceste riscuri nu pot fi eliminate. pentru a proteja sistemul. Doamna secretară a aflat de la diverse persoane că ecranul negru al calculatorului care apare atunci când nu lucrează la el circa 10 minute poate fi personalizat astfel încât să arate fie poze personale.

 De asemenea. de exemplu).)  Calculatoarele pe care se află datele importante sau confidenţiale ale şcolii nu trebuie să fie conectate la Internet pentru a evita eventuale probleme de genul celor amintite anterior. Creaţi un fişier în OpenOffice Calc sau Microsoft Excel care să vă ajute să calculaţi media generală a elevilor de la clasa la care predaţi. 2. atunci se impune asigurarea accesului la respectiva unitate numai pe baza de autentificare cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole individuale (adică pentru fiecare utilizator în parte). dar cu drepturi restrânse (să nu poată instala programe. soft-ul utilizat pe calculatoarele şcolii nu trebuie să fie piratat.  Totodată.  În cazul în care un calculator este utilizat de mai multe persoane. parole şi alte date de acces pentru programele sau site-urile pe care le folosiţi.eset. #. parole şi coduri de acces) nu se păstrează pe calculator fiindcă ele pot fi furate de programe specializate sau de persoane răuvoitoare. nimeni nu va garanta pentru integritatea datelor.php TEME 1. 76 . Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. şi conturi pentru restul utilizatorilor. cât şi simboluri speciale (de exemplu. data de naştere sau CNP-ul). Altfel.). Identificaţi programul anti-virus instalat pe calculatorul la care vă aflaţi şi porniţi interfaţa de verificare ca să vedeţi dacă pe calculator se află viruşi sau alte programe distructive.avg. Specialiştii IT recomandă ca parolele să conţină atât litere şi cifre. @. (A se vedea site-urile recomandate din secţiunea “Resurse utile”. În felul acesta se păstrează un control asupra programelor care se instalează pe unitatea respectivă. Explicaţi ce măsuri de protecţie aţi luat pentru calculatoarele la care aveţi acces. este recomandat să nu deschideţi documente pe care le primiţi şi care au denumiri ciudate sau de la persoane pe care nu le cunoaşteţi. în cazul în care sistemul se defectează. Care este activitatea şcolară pe care aţi dori să o îmbunătăţiţi imediat? Ce instrumente TIC aţi folosi? 3. 4.com/download-avg-anti-virus-free-edition ESET NOD32 Antivirus – versiunea de probă (1 lună) este disponibilă în secţiunea Download http://www. care să aibă drepturi “zero” (adică să poată instala programe. dar şi cu mai puţine opţiuni de utilizare http://free. -) şi să aibă în componenţă mai mult de 7 caractere.  În cazul în care se foloseşte un program pentru poştă electronică (e-mail).   RESURSE UTILE SOFTWARE ANTI-VIRUS AVG 8.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RECOMANDĂRI  Protejarea tuturor calculatoarelor cu un program anti-virus. atunci se recomandă verificarea periodică a programului anti-virus ca să aibă activată setarea de verificare a mesajelor primite şi transmise. $. care să includă un firewall.  Datele persoanele (CNP-uri.  Este recomandat să vă schimbaţi parolele cel puţin o dată la doi ani şi să nu folosiţi în formarea unei parole date relevante pentru dumneavoastră (de exemplu. calculatoarele trebuie să aibă un cont de Administrator.  Tot legat de poşta electronică.0. numele unor persoane apropiate sau cuvinte din dicţionar.0 Free – o versiune gratuită a AVG 8. să poată modifica setările sistemului etc. este esenţială.  De asemenea. a nu se transmite altor persoane numele de utilizator şi parola de la calculatorul pe care îl folosiţi.ro/thinksmart/ena. conturi bancare. seria şi numărul buletinului.

În cea mai mare măsură.1. deşi s-ar putea să nu ne placă. atunci el le va cere elevilor rezumatele în format electronic. Folosind teste tip grilă pe o platformă de e-learning (gen AeL) la care elevii au acces într-un anumit moment. a căutat pe Internet o scurtă prezentare a respectivei nuvele şi. Totodată. Pentru aceste două situaţii posibile. Aceasta este o primă modalitate de a identifica eventuale probleme în evaluare. din pagină în pagină. În felul acesta va putea să efectueze foarte uşor căutări pe un motor de căutare folosind fraze sau bucăţi de fraze din rezumatele elevilor. problemele cu care ne confruntăm în funcţionarea TIC ni se datorează în cea mai mare măsură. neavând la îndemână termenul de comparaţie (sursa după care s-a copiat). Elevul. avem de-a face cu un caz tipic de plagiat. Asta se poate întâmpla fiindcă deşi. Elevul a copiat de mână textul şi l-a predat profesoarei ca fiind realizarea sa. ar putea scăpa fără nici o sancţiune.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. În secţiunea despre TIC în procesul de evaluare. enciclopediile şi dicţionarele libere presupun un control minim din punctul de vedere al corectitudinii informaţiilor oferite Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor nu este lipsită de riscuri.ro a găsit un scurt rezumat. pe site-ul www.6. Aspecte etice în utilizarea TIC în scop educaţional TIC te ajută …  să evaluezi corect şi obiectiv cunoştinţele şi competenţele elevilor  să descoperi mult mai uşor cazurile de plagiat  să obţii feedback pe marginea procesului de predare-învăţare-evaluare În şcoală NU utilizezi TIC pentru …  accesarea site-urilor interzise  ca înlocuitor al lucrărilor ştiinţifice. Cu alte cuvinte. În acest exemplu. ca profesor cu experienţă recunoşti că textul foloseşte un limbaj mult prea elevat pentru un elev de clasa a V-a.6. este acela că elimină factorul subiectiv din procesul de evaluare. dacă profesorul s-a obişnuit cu integrarea TIC în predare-învăţare şi evaluare. profesorul nu mai poate fi acuzat de un părinte nemulţumit de rezultatele fiului că a favorizat un anumit elev şi l-a defavorizat tocmai pe fiul său. Însă. Marele avantaj al acestora. nu vei putea dovedi că este vorba de un plagiat. dacă profesorul nu utilizează TIC în evaluare. 8. TIC facilitează în unele cazuri utilizarea improprie a informaţiei. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. O altă chestiune importantă legată de evaluarea cu ajutorul TIC este aceea că poate elimina într-o proporţie destul de mare frauda. Unul dintre elevi. În felul acesta. O altă modalitate la care dorim să facem referire este trecerea de la testele scrise la cele în variantă electronică. în loc să citească nuvela respectivă şi apoi să facă rezumatul cerut.calificativ. aceste riscuri sunt date de modul cum utilizăm aceste tehnologii şi nu de cum funcţionează ele. vă oferim în continuare câteva recomandări. am oferit câteva exemple de evaluare cu ajutorul noilor tehnologii. Astfel. În evaluare Profesoara de limba română a dat drept temă elevilor de la clasa a V-a să citească şi să facă un rezumat pentru nuvela “Popa Tanda” a lui Ioan Slavici. aceştia sunt nevoiţi să fie atenţi la ecran şi nu la ce răspunde colegul de alături fiindcă testele sunt cronometrate şi după un anumit timp ele se închid automat. merită să subliniem încă o dată. 77 . elevii nu mai nici ocazia să mai scrie două rânduri până cei din faţă merg la catedră ca să predea lucrarea.

de exemplu. şi alta să tipăreşti un document personal ori horoscopul. lucru care scoate din uz unitatea respectivă iar elevii să nu mai beneficieze de el. De exemplu. Mulţi utilizatori ai Internetului cred că în mediul virtual totul este permis. toate datele şcolii pot ajunge pe Internet. ceea ce contând mai degrabă în cazul acestei discipline fiind capacităţile practice ale elevului de a determina anumite coordonate. Ca atare. au accesat siteuri cu caracter pornografic. Acest proces trebuie adaptat pentru fiecare disciplină în parte.  RECOMANDĂRI  Cea mai bună soluţie de transmitere a temelor cu ajutorul TIC este prin folosirea poştei electronice deoarece în felul acesta se păstrează date de autentificare ale persoanei care a trimis mesajul şi documentul ataşat. Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii – http://www. O astfel de situaţie ar putea fi prevenită prin utilizarea unui filtru special care nu lasă utilizatorii calculatoarelor să intre pe anumite site-uri. Astfel de programe sunt instalate pe aproape toate calculatoarele din şcolile şi bibliotecile din Statele Unite şi majoritatea statelor europene. sau pot fi distruse parţial sau integral de viruşi. Alţi elevi. În felul acesta.6. o lecţie de trigonometrie nu se poate transpune decât parţial în format electronic. vrând să dea o dovadă de teribilism. În lipsa unor minime măsuri de protecţie. elevii îşi vor cunoaşte rezultatul la finalul testului. 8. după cum am văzut şi în secţiunea anterioară. Însă nu este deloc ineficient să le ceri elevilor să susţină o testare la geografie în care ei să fie nevoiţi să identifice. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 78 . ar putea utiliza calculatoarele şcolii pentru a transmite mesaje de tip spam către diverse adrese de e-mail.ro/ – a început încă din 2007 să dea amenzi usturătoare celor care fac spam de pe serverele din România. Însă nu este deloc aşa. site-uri cu conţinut reprobabil conţin cel mai adesea programe distructive care se instalează pe calculatorul care accesează site-urile respective şi pot conduce la distrugerea sistemului. dar şi în tabelul elevilor de la clasa în care învaţă. evaluarea prin intermediul unei platforme de e-learning permite afişarea aproape imediată a rezultatelor. elevii de la o anumită clasă. O altă utilizare neetică a infrastructurii şcolii este atunci când un cadru didactic foloseşte echipamentele şcolii în scopuri personale. cea mai bună soluţie este contorizarea paginilor imprimate. ar putea fi eliminat treptat prin educarea elevilor cu privire la conţinutul site-uri şi la ce este permis şi ce nu este permis pe Internet. În această situaţie. pentru configuraţia fiecărei lecţii în parte. În managementul şcolii Securitatea unui sistem informatic este esenţială pentru o bună administrare a şcolii sau a procesului educaţional. precum şi ora la care a făcut acest lucru. În acest caz.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere De asemenea. Pe de altă parte.anrcti. deşi mai greu de prevenit un astfel de comportament. Una e să tipăreşti la imprimanta şcolii teste pentru elevi sau un document relevant pentru activitatea ta didactică.2. caracteristicile unei delte alegând dintr-o listă sau pur şi simplu scriind ei anumite cuvinte care se aşteaptă de la ei. anumite valori pentru formele geometrice avute în vedere.  Evaluarea cu ajutorul TIC nu trebuie să înlocuiască total sistemul clasic de evaluare. Acest exemplu cu spam-ul este foarte bun pentru a înţelege că lucrurile nu stau în felul acesta. calculatoarele şcolii pot fi folosite doar în scopuri educaţionale. Dar este vreo problemă dacă un profesor sau un elev accesează un site care conţine materiale îndoielnice? De exemplu. iar părinţii lor nu vor mai comenta că elevii nu-şi cunosc nivelul pentru că nu ar avea repede rezultatele în cazul unei testări după metoda tradiţională. în mâinile unor persoane nu tocmai bine-voitoare. La nivelul României există o instituţie publică al cărui obiectiv este să reglementeze şi să sancţioneze astfel de incidente.

k9webprotection.untangle. La ce site-uri consideraţi că elevii nu ar trebui să aibă acces? 8. am încercat să sistematizăm resursele după tipul lor şi modalitatea de folosire după cum urmează: Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. vă recomandăm utilizarea unui program special pentru filtrarea traficului Internet. cu avalanşa de informaţii.toptenreviews. Prin urmare. alături de bibliotecile clasice.com/ OpenDNS (gratuit): http://www.com/index. să-i atragă şi să-i ajute să aleagă drumul şi informaţiile potrivite. articole vechi. dintre care menţionăm: Blue Coat K9 Web Protection (gratuit pentru utilizatorii individuali): http://www1. şi conturi pentru restul utilizatorilor. în mediul educaţional.netnanny. ANEXA 1. dar cu drepturi restrânse (să nu poată instala programe.com/ Net Nanny Parental Control: http://www. care să aibă drepturi “zero” (adică să poată instala programe. resursele online ocupă un loc la fel de important atât pentru cadrele didactice.).internet-filter-review. să poată modifica setările sistemului etc. cu schimbarea. cât şi pentru elevi.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=141 O trecere în revistă a programelor de filtrare a accesului la Internet (în limba engleză): http://www.)  În cazul în care un calculator este utilizat de mai multe persoane.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  RECOMANDĂRI  Asiguraţi-vă că utilizatorii calculatoarelor şcolii nu pot accesa site-uri nepotrivite mediului educaţional (site-uri cu materiale pornografice. de exemplu). Resurse on-line pentru profesori şi elevi În era informaţiei. În felul acesta se păstrează un control asupra programelor care se instalează pe unitatea respectivă. resursele on-line sunt foarte importante şi tind să înlocuiască modalităţile clasice de căutare a informaţiei şi explorare prin biblioteci.opendns. de noi practici. etc. atunci se impune asigurarea accesului la respectiva unitate numai pe baza de autentificare cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole individuale (adică pentru fiecare utilizator în parte).  Totodată.d.m. site-uri care promovează sau oferă accesul la jocurile de noroc ş.). Pentru că elevii sunt mari consumatori de informaţii de pe Internet.  RESURSE UTILE SOFTWARE PENTRU FILTRAREA ACCESULUI LA INTERNET 1) Se pot utiliza programe speciale pentru filtrarea accesului la Internet (care se numesc “filtre web” (web filters).  TEME 1.7. 2.com/ 2) Se solicită administratorului de server instalarea SQUID (http://www.com/ Untangle Web Filter: http://www.a. pentru monitorizarea accesului la Internet şi se blochează conexiunea la Internet persoanelor care nu o folosesc în scopuri educaţionale sau administrative. Pentru a nu permite accesarea acestor site-uri. cărţi.. (A se vedea site-urile recomandate din secţiunea “Resurse utile”. Identificaţi dacă aveţi un program pentru filtrarea accesului la Internet instalat pe calculatorul la care vă aflaţi.org/).squid-cache. calculatoarele trebuie să aibă un cont de Administrator. profesorii trebuie să ţină pasul cu ei. Pentru a veni în sprijinul profesori. 79 .

fizică. tehnologie): http://portal.ro/ Mate Club – comunitate virtuală unde puteţi găsi materiale matematice: http://mateclub.ro/discipline Fişe de lucru pentru matematică (Şcoala I-VIII “Nicolae Titulescu”.htm Software educaţional comercial Realizare de teste : http://www.1 Software educaţional  EXEMPLE DE SOFTWARE EDUCAŢIONAL Software educaţional gratuit Pachete de lecţii electronice (biologie.php Forum de probleme de matematică: http://www.7 – un program gratuit care ilustrează tabelul periodic al elementelor: http://www.8k.co. matematică.uk/1824/ Exampro GCSE Sciences – software pentru crearea de teste: http://www.htm Lecţii pentru elevii din învăţământul primar: http://www.escoala.freshney.crocodile-clips.teem.ro/index.ro/Downloads/index. geografie): http://www.pro-edu.com/matematica-clasa-5.org/education/index.sheppardsoftware.edu.edu. geografie.un program foarte atractiv care simulează un şantier arheologic într-un sit roman şi cuprinde foarte multe informaţii despre perioada Imperiului Roman: http://www.2 Resurse suplimentare pentru clasă  EXEMPLE Portalul educaţional SEI : www. fizică.com/teachers.0-softeducational.exampro. chimie.html Periodic Table Classic 3.ro/ Programul Pitagora – Clasa 5: http://www. Călăraşi): http://www. 80 .scoala5calarasi.didactic.html Arventure: The Romans .portal. chimie. matematică.pro-didactica. se adresează elevilor de liceu : http://www.ro/fise.htm Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. informatică.ro Didactic.com/en/Absorb_Chemistry_for_GCSE 1. istorie. folosite în procesul de predare-învăţare-evaluare de către profesori sau elevi 1.ro/31-informatica/univtest-generator-pro-6.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1.org.matematica-scolara. Resurse generale.ro – portal cu exerciţii pentru mai multe discipline: http://www.uk/ Absorb Chemistry for GSCE – un program care conţine explicaţii şi teste de auto-evaluare pentru chimia elementară.php/base/materiale/ Lecţii gratuite (informatică.

jhu.c-cultural.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1.bmb-on-line.loc.php Biblioteca virtuală de literatură contemporană: http://agonia.com/ JSTOR: http://www.psychology.org/ EBSCO: http://www.proquest.com/ Muse: http://muse.ro/ro/biblioteca_virtuala Biblioteca românească .ro/biblioteca/index.biblioteca.php?cid=45 Enciclopedia României: http://www.edu/  ENCICLOPEDII e-Enciclopedia: http://www.ro/biblioteca/model/index2.htm Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.springerlink.cimec.php/clasics/all/ Biblioteca virtuală LiterNet: http://editura.ro/e.html Biblioteca Virtuală Metropolitană Bucureşti: http://www.com/ SCOPUS: http://www.asp Biblioteca Online a Universităţii din Bucureşti: http://www.ase.ebsco.ase. muzeu şi arhivă: http://www.html Encyclopedia of Life – enciclopedie universală despre animale: http://www.scopus.liternet.orthodoxwiki.central.com/ Encyclopedia Mythica (engleză): http://www.europeana.e-scoala.ro/a_carte.pantheon.ro/resurse/resurse_electronice/carte_capitole.stanford.wikipedia. 81 .htm Biblioteca virtuală românească: http://www.eu/ Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.edu/ Enciclopedie de Psihologie (engleză): http://www.bibliotecadigitala.litera.ro/catalog/toate/0/2/Carti-pentru-copii.eukarya.php Enciclopedia României (în PDF): http://www.ro/bib_web/Biblioteca%20Virtuala.org/ Wikipedia: http://ro.org/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro.ro/scripts/master.php Cărţi de la A la Z: http://www.cartiaz.html OrthodoxWiki – enciclopedie colaborativă despre tradiţia creştină ortodoxă: http://ro.net/ Biblioteca Universităţii din Craiova: http://biblio.ucv.org/ Encyclopedia Britannica: http://www.enciclopedia/ Enciclopedia Dacica: http://www.ro/biblioteca%20virtuala/proza.eol.ro/sarmizegetusa/ Enciclopedia florei şi faunei din România: http://www.unibuc.ro/ Institutul de Memorie Culturală: http://www.ro/index.gk.org/mythica.org/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.britannica.gov/diglib/ihas/html/guide/guide-home.ro/wiki/Portal:Marea_Unire Enciclopedie de filosofie – Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.3 Biblioteci.enciclopediaromaniei.html Bibliotecă virtuală: http://www.com/ SpringerLink: http://www.un proiect al Asociaţiei pentru iniţiativă culturală în internet: http://biblior.jstor.ro/index.org/ Ghid de artă: http://memory. enciclopedii şi dicţionare virtuale  BIBLIOTECI VIRTUALE Biblioteca digitală a Academiei de Studii Economice din Bucureşti: http://www.wikipedia.

info.md/formule. Resurse şi informaţii utile despre Burse de studiu EXEMPLE http://www.ro/teste_nationale/ http://subiecte2008.ro/projects.edu.ro/ http://titularizare.it/index.ro/ http://campion.edrc.html Dicţionare online (diverse domenii): http://www. Resurse şi informaţii utile despre Concursuri EXEMPLE http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  DICŢIONARE ON-LINE Dicţionar de termeni matematici: http://mate.edu.ro/ Dicţionare de termeni matematici: http://math.examene.edu.ro/ http://www.com/ Dicţionar explicativ al limbii italiene De Mauro Paravia: http://www.html Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.ro/index.es/draeI/ Dicţionare ale limbii române: http://dictionare.org/ 2.edu.ro/teze_cu_subiect_unic/subiecte_si_bareme/ http://www.ournet.aspx Dicţionar explicativ al limbii engleze (OED): http://dictionary.dexonline.rae.ro/ Dicţionar explicativ al limbii spaniole (Academia Regală a Spaniei): http://buscon.it/ Dictionar explicativ al limbii române (DEX): http://www.cniv.html http://www.study-in-italy.ro/ www.roburse.dictionar-online.edu.php/articles/c187 3.eComunitate.anpcdefp.edu.oed.examene.ro/ Cupa SIVECO : http://portal.ro/ http://subiecte.ro/ http://www.olimpiade.edu.ro/index.php/articles/c1461 CNIV: http://www.edu.ro/Dictionar.ro/tempus/index.wiktionary.ro 4.edu. 82 .dictionaronline.jsp?project_id=18 http://www. Resurse şi informaţii utile despre Examene    EXEMPLE http://www.ro/ Dicţionare de limbi străine: http://www.demauroparavia.

ro/ Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară Apelul 2007: http://isj.edu.edu.afm. 83 .Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 5.ro/site/page.eu/education/trainingdatabase Centre de formare pentru profesori de limba străine http://www.4 http://www.html Programul Sectorial “Comenius” http://www.html Programul eTwinning http://www.ro/programe/llp/leonardo/formulare.ro/programe/tineret/referinta/index_s.anpcdefp.org/balkantrust/ Black Sea Trust for Regional Cooperation – program coordonat de biroul de la Bucureşti al The German Marshall Fund of the United States http://www.is.html Proiectul pentru Învăţământul Rural http://rural.europa.ro/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.finantare. Cercetării şi Tineretului. care include sub-programele “Comenius”.ro/program-481-Programul-de-Granturi-pentru-DezvoltareScolara.html Programul Sectorial “Grundtvig” http://www.inforegio.ro/programe/llp/comenius/formulare.cfm?city=bucharest Fondul de Mediu – program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile http://www.php?50 http://www. a se urmări site-ul Ministerului Educaţiei. “Leonardo Da Vinci”.ro/index.anpcdefp.edu.ro/programe/llp/grundtvig/formulare. precum şi pentru programul “Tineret în acţiune” http://www. Resurse şi informaţii utile despre obţinerea finanţărilor  EXEMPLE Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – autoritatea coordonatoare pentru “Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii”.org/about/office.anpcdefp.anpcdefp.php/articles/9581 Pentru apeluri viitoare.anpcdefp.ro/ http://www.gmfus.html Balkan Trust for Democracy – program coordonat de biroul de la Belgrad al The German Marshall Fund of the United States http://www.ro/ A se urmări şi site-urile: http://www.finantare.ro/programe/llp/comenius/arhiva.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC Linkuri utile cu oferte pentru stagii de formare: Catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig: http://ec.euractiv.ro/index.gmfus.ro/index.php/articles/c303 Programul Operaţional Regional (POR) – Axa prioritară 3.ro Programul “Tineret în acţiune” http://www. “Grundtvig” şi alte ce nu au relevanţă pentru acest curs.html Programul Sectorial “Leonardo Da Vinci” http://www.edu. secţiunea Programe şi proiecte: http://www.anpcdefp.

etc. 2.8. elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante. alături de colegi din ţările europene. tuturor profesorilor.ro/Educatie_Resurse_online/doku. Beneficii Un program pentru profesori eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă.edu.arc-software. să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. activităţi culturale pentru adulţi etc.didactic.ro/ Forum de probleme de matematică: http://www.ro – cancelaria virtuală -loc virtual unde profesori se pot întâlni şi discuta oricând: http://www. Unele localităţi au decis să se "înfrăţească" şi completeze comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte . Accesaţi câteva din site-urile indicate şi navigaţi prin conţinut.ro/ Didactic. la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională.php?s=162a9ad6758d2aee1da0ceb0da080dfb&showforum=12 Comunitate virtuală de discuţii: http://mate.pro-didactica. ANEXA 2.ro/index.info. Pentru desfăşurarea de activităţi în cadrul programului eTwinning. 84 .vizite. vă stau la dispoziţie o serie de instrumente de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 8.ro/ Forum de discuţii pentru profesori: http://www.ro/Forum/ Mate Club – comunitate virtuală unde puteţi găsi materiale mtematice: http://mateclub.  Site recomandat:http://doku.famouswhy. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar. Un program pentru elevi Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli).ro/forum/ Forum de discuţii despre educaţie şi învăţământ: http://forum. Forumuri    EXEMPLE Forum de discuţii pe site-ul Ministerului Educaţiei: http://forum. ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere. directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari.ro/ RECOMANDĂRI  Folosiţi cât mai multe resurse on-line în activitatea de predare-învăţare-evaluare  Solicitaţi elevilor să viziteze anumite site-uri recomandate de dumneavoastră pentru a culege informaţii  Participaţi în cât mai multe comunităţi virtuale de specialitate  Participaţi la cât mai multe cursuri şi perfecţionaţi-vă în fiecare an  Implicaţi-vă activ în educaţia elevilor dumneavoastră: organizaţi concursuri. indiferent de disciplina predată. Propuneţi un concurs destinat elevilor dintr-o clasă la care predaţi. Un program pentru comunitate Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. îndemnaţi-i să participe la concursuri.php/educatie TEME 1. Apoi menţionaţi ce materiale vi sau părut potrivite pentru a fi folosite în procesele educaţionale.didactic.8k.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 6.portal. Termeni specifici pentru eEducaţie Proiecte eTwinning Programul "eTwinning" a fost lansat la 14 ianuarie 2005.

Un portofoliu poate include  înregistrări pe banda magnetică. persoane şi organizaţii ce au acces la aceste informaţii. fotografii. integrator.htm Instrumente specifice Dacă te-ai înscris eşti un eTwinner! Poţi avea şi un eTwinning Label pentru proiectele înregistrate TwinSpace este un instrument specific proiectelor eTwinning (Staffroom. 3. desene. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. scrieri libere. clipuri publicitare. wiki sau o aplicaţie integrată. părinţilor  prezentarea unor bibliografii  creaţii proprii: postere. un weblog. e-Portfolio – sau portofoliul electronic. casete audio. forum  ştiri. Servicii ce pot fi aduse publicului larg participant la comunicarea web pe blog. resurse ) Clasă virtuală Instrument colaborativ şi de comunicare între profesori Instrument de planificare Instrument de colectare a documentelor şi linkurilor Instrumente TwinSpace ePortofolii Portofoliul este un instrument de evaluare complex. precum şi câteva instrumente externe: http://www. stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. contribuţii la reviste şcolare  reportaje. machete. afişe. Forum. reclame. chat. CD şi video  comunicări. lucrări curente scrise  răspunsuri la chestionare. 4. eseuri pe teme originale  teste. compuneri pe diverse teme. 85 . colegilor. adrese.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere lucru şi pentru colaborare pe platforma www. idei de proiecte) Împărtăşirea rezultatelor (Blog. Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu. idei de proiecte. Showroom) Instrumente Desktop (eTwinning Desktop) Actualizarea profilului: informaţii. caricaturi. chat. interviuri  seturi de întrebări şi răspunsuri adresate profesorilor.net/ww/en/pub/etwinning/tools. profil personal. sondaje de opinie. Classroom. Portofolio.  secvenţe de agendă personală. activităţi întreprinse. reprezentând o alternativă de evaluare şi autoevaluare a performanţelor şcolare.etwinning. colaje. revistă digitală Un ePortofoliu poate fi o simplă pagină web. Vizitarea profilelor) Discutarea ideilor (mailbox.etwinning. 2.net. colecţii de realizări. hărţi. constă în informaţii precum: 1. galerie foto Căutarea partenerilor (Search.

aria semantică a conceptului e-learning interferează cu şi se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experienţelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistată/ mediată de calculator. software de exersare. cât şi canalul de comunicare între actorii implicaţi. prezentări în diverse formate. o gamă largă de materiale electronice (pe suport digital/multimedia) sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educaţie: hărţi. (2) În sens restrâns. Internetul constituie atât mediul de distribuţie al materialelor. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. eContent Sub denumirea de software didactic/ educaţional (eContent). Funcţional deocamdată doar la nivelul învăţământului superior şi în educaţia adulţilor. Blended Learning Blended Learning sau învăţarea mixtă se referă la îmbinarea mai multor resurse.com/ http://www. 86 .php http://www. digital/ mobile/ online learning/ education. tehnologii şi metode de predare-învăţare astfel încât procesul de învăţare să fie cât mai accesibil şi mai eficient. dicţionare. suport şi evaluare.org/publications/misc/eifelglossary/eportfolio Ce este eLearning (1) În sens larg. Computerul şi materialele electronice/multimedia sunt utilizate ca suport în predare. etimologic. ca experienţă planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de studenţi în maniera proprie. software ce formează abilităţi.bde. evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc. conţinut specific şi metodologie. de învaţare prin mijloace electronice. filme didactice. instruire prin multimedia etc.org/publications/eportfolio/ http://www. tutoriale. preluat din literatura anglo-saxonă.blogspot. sistemul de instruire prin Internet replică si adaptează componentele demersului didactic tradiţional/ faţă-în-faţă: planificare.). elearning reprezintă un tip de educaţie la distanţă. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării – în special prin Internet. învăţare. interacţiune.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  eLearning EXEMPLE http://roinfocds. Termenul. a fost extins de la sensul primar. cărţi (e-books). prin elearning (sau e-learning) se întelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. enciclopedii.enseeiht. simulări. teste.eife-l. jocuri didactice etc.fr/~hansn/index. Definit astfel.eife-l. mai mult ca e-education.

Blog-urile iau adesea forma unor jurnale şi sunt actualizate constant cu noi intrări. pentru a solicita reacţii şi discuţii. De exemplu. dezbaterea unor probleme relevante pentru domeniul respectiv etc. Lecţiile sunt conduse de acesta din urmă. dacă elevul are un ritm de învăţare mai lent.com/index.ro/ http://en. colectarea de răspunsuri la idei. Instruirea asistată de calculator Pe lângă învăţarea mixtă. iar componenta TIC este un instrument de care el se foloseşte. cât şi de prezenţa unui profesor sau tutor. Altfel spus.  EXEMPLE http://www. mai există un alt concept care ne interesează aici. Wiki şi site-uri web de colaborare on-line Blog Descriere Acronimul de la weblogs. 87 .wikipedia. Exemple de utilizări în scopul instruirii Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. iar însăşi evaluarea are loc prin intermediul calculatorului.php/articles/c3 Blog. un plan preexistent într-un software educaţional. şi anume instruire asistată de calculator. blog-urile sunt utilizate pentru a schimba informaţii şi opinii cu cititorii. şi. el nu afectează deloc ritmul de învăţare al unui alt elev. reflecţii cu privire la studiu. un profesor de istorie foloseşte diverse materiale pentru a ilustra Războiul de 100 de ani. de ritmul propriu. în plus. Un aspect foarte important în instruirea asistată de calculator este acela că ritmul desfăşurării procesului educaţional depinde de elev. Jurnale personale. îi mobilizează pe elevi să caute informaţii suplimentare despre tema respectivă pe Internet. Avantaje Deosebirea faţă de stilul clasic de învăţare este aceea că elevul se comportă autonom. Rolul său este tot de a eficientiza procesul de învăţare şi de a facilita formarea de competenţe. interacţiunea dintre el şi calculator fiind maximă: procesul de învăţare este coordonat după un scenariu.elearning. liste de surse de căutare. Interacţiunea cu un profesor poate fi minimă sau poate lipsi. elevul beneficiază atât de componenta TIC.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Avantaje În cazul acestui tip de învăţare.org/wiki/E-learning http://advancedelearning. foloseşte teste pentru auto-evaluarea elevilor.

În noul model educaţional. opţiunile de proiectare şi elementele multimedia sunt deseori limitate. Pentru ca respectivele programe să conteze. • Formatarea. în cazul elevilor.shtml Scurtă introducere pentru a-i determina pe elevii dumneavoastră să scrie propriile lor blog-uri www. de a-şi îmbunătăţii competenţele de predare şi evaluare.com/4520-9239_7-6627472-1.com/a_tech/tech/tech217. • Conţinutul trebuie de obicei introdus online. tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor facilitează nu doar procesul de predare-învăţare-evaluare de la şcoală. • Blog-urile pot fi vizualizate de orice persoană care are acces la Internet. • Persoanele pot răspunde la intrările blog cu conţinut acid sau necorespunzător. Autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la toate modificările şi poate urmări şi monitoriza dezvoltarea conţinutului site-ului.ro/ce-este-o-comunitate-de-practici/ 2. 88 .shtml Despre Bloguri.html  TEME 1) Accesaţi site-ul http://trainingpractice.www. nu e nevoie decât să se acceseze Internetul.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Dezavantaje • Interacţiunea este limitată de răspunsurile scrise.php?title=Main_Page Pentru profesori începători în ceea ce priveşte wiki-urile – http://writingwiki.cnet. ANEXA 3.aspx/WritingWiki/For%20Teachers%20New%20 to%20Wikis.com/wiki/index. Însă nu orice program de formare profesională continuă merită efortul şi banii.cfm?ArticleID=6656 Tipăreşte şi călătoreşte: Aplicaţii web pentru procesarea documentelor http://reviews.info/edit/index. ci şi procesul de perfecţionare al cadrelor didactice.educationworld.scienceofspectroscopy. Acestea trebuie să caute în permanenţă oportunităţi de a se perfecţiona.eschoolnews.  EXEMPLE Articol despre modul de utilizare a blog-urilor în clasele primare www.budtheteacher.com/news/showStoryts. Iar pentru a găsi programe de training specifice. ele trebuie să fie acreditate de CENTRUL NAŢIONAL DE Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.com/a_tech/techtorial/techtorial037print. nu doar elevii trebuie să înveţe să-şi direcţioneze singuri studiul.php?title=Using_wiki_in_education Oferă un articol complet despre utilizarea aplicaţiilor online www.org/default. ci şi profesorii. cu excepţia cazului în care faceţi intrările blog private. Programe de formare continuă pentru cadrele didactice Aşa cum am amintit şi în secţiunile anterioare.9. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional depinde de formarea continuă a cadrelor didactice şi de o atitudine pro-activă din partea acestora.) Aţi folosit vreunul din instrumentele descrise mai sus? În ce context? 8.html Utilizarea wiki în educaţie – http://www. Wiki-urile reprezintă site-uri web de colaborare online care pot fi setate pentru a fi editate de oricine sau doar de anumiţi utilizatori.educationworld.

edu.ro/ http://isj.com ccdag2005@yahoo.buzau.ro/ http://ccd.cnfp.htm PROGRAME CASA CORPULUI DIDACTIC.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere FORMARE A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (CNFP).ro office@ccd.com ccd_gl@yahoo.ccdis.com ccd_bacau@yahoo.edu.com ccdab@yahoo.ccdar.ro/ http://www.ro ccd@isjcta.ro/weblap/ http://ccd.com ccd_dj@isj.ccd-bucuresti.ro ccd_gl@yahoo.ro/ http://www.htm Programe de formare continuă acreditate pentru personalul de conducere. accesaţi pagina web a instituţiei: http://www.ro Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ccdoradea.ro/cnfp/progr_acredit_prof. menţionăm câteva locuri unde se pot afla mai multe informaţii despre oferta de programe de formare disponibilă pe piaţa românească:  SUGESTII CNFP http://www.eduhr.org/2008-2009%5C2008OfertaCCD.rdsbv.htm CASELE CORPULUI DIDACTIC Denumire CCD Alba CCD Arad CCD Argeş CCD Bacău CCD Bihor CCD Bistriţa Năsăud CCD Botoşani CCD Brăila CCD Braşov CCD Bucureşti CCD Buzău CCD Călăraşi CCD Caraş Severin CCD Cluj CCD Constanţa CCD Covasna CCD Dâmboviţa CCD Dolj CCD Galaţi CCD Giurgiu CCD Gorj CCD Harghita CCD Hunedoara CCD Ialomiţa CCD Iaşi http://www.ccd.ro ccdbraila@yahoo.com ccd@ccd.ccd.edu.ro/ http://www.old.ro/ http://www.dj.ro ccdcalarasi@k.com ccd@buzau.ro/ http://www.ccdgorj.com ccdbucuresti@yahoo.uv.ccdag. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră.com ccdgorj@hotmail.ro/ http://ccdbraila.ro/ http://www.com ccd@rmpsz.ccdbacau.bt.ubbcluj.xhost. Pentru detalii privind organizaţiile acreditate să organizeze astfel de programe.com secretariat@ccdis.ro/ http://ccdbn.ro/ http://www.edu.com ccd_bistrita@yahoo.ro ccd@ccd.ro/cnfp/prog_acredit_dir.edu.ro/ http://www.ro ccddambovita@yahoo.hd.ro ccd_ialomita@yahoo.ubbcluj.ccdcovasna.ro/ http://www.cnfp. BUCUREŞTI Oferta pentru perioada 2008-2009 este disponibilă la adresa: http://www.com ccdbihor@yahoo.ro/ Pagina web Număr de telefon 0258 826 147 0258 826 147 0248 220 520 0234 523 988 0359 409 726 0263 237 094 0231 535 919 0239 611 060 0268 472 169 021 314 4660 0238 718 504 0242 312 793 0255 218 029 0264 593 945 0241 615 468 0267 316 088 0245 220 569 0251 421 159 0236 414 749 0246 212 638 0253 240 888 0266 372 139 0254 232 452 0243 234 205 0232 210 424 Adresa de mail ccdab@yahoo.org/ http://www.educv. 89 .ro ccd@ccd.hd.ro/.old.ro/ Programe de formare continuă acreditate pentru cadre didactice (situaţia la 6 februarie 2006) http://www.ro ccd@isj.ccddj.edu. de îndrumare şi control (situaţia la 6 februarie 2006) http://www.ccdbv.ro/ccd/ http://ialomita.com CCDBrasov@gmail.edu.ccd-bucuresti.ubbcluj.

go.com ccdph@isj.ro/Default.234/ http://www.ro/ http://www.com ccdfocsani@yahoo.ccdneamt.ro/ 021 350 1402 0262 275 935 0252 321 537 0265 260 880 0233 223 885 0249 406 103 0244 514 793 0261 715 869 0260 661 396 0269 230 259 0230 523 316 0247 315 636 0256 490 452 0240 516 656 0250 736 558 0235 317 279 ccdilfov@zappmobile.isjmm.es/ro/Cursuri/profesores_espanol/profesori_romana.ccdph.ro/ http://www.org/ro/romania-support-exchanges-and-professional-networks-englishlanguage-networks-networking-development-courses Lista cursurilor pentru 2009: http://www.ccd.com ccdvs@yahoo.eu/education/trainingdatabase/ Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.ro ccd@ccd-suceava.ccdsibiu.aspx?tabid=328&language=ro-RO Academica II http://unitbv.ro/ http://tulcea.html#mobi.ph.ro ccdmures@yahoo.com ccdsalaj@yahoo.ro/ http://www.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere CCD Ilfov CCD Maramureş CCD Mehedinţi CCD Mureş CCD Neamţ CCD Olt CCD Prahova CCD Satu Mare CCD Sălaj CCD Sibiu CCD Suceava CCD Teleorman CCD Timiş CCD Tulcea CCD Vâlcea CCD Vaslui CCD Focşani http://ccdilfov.ro/ Universitatea Transilvania din Braşov http://unitbv.com office@ccd.doc Institutul Cervantes – Cursuri pentru profesorii de limbă spaniolă http://bucarest.com ccdvalcea@yahoo. 90 .britishcouncil.org. accesaţi http://www.ro/ http://www.edu.170.ro/Default.britishcouncil.ccdmures.edu. Lista programelor de formare existente şi care pot fi accesate prin programele Comenius sau Grundtvig poate fi accesată la adresa: http://ec.aspx?tabid=327&language=ro-RO Curs de formare continuă a personalului de conducere http://unitbv.ro ccdolt@yahoo.ro ccdsatumare@yahoo. nu uitaţi că prin intermediul programului Comenius se pot finanţa integral programele de formare profesională continuă pentru profesorii de limbi străine sau pentru profesorii care doresc să înveţe o limbă străină.ro ccdmaramures@gmail.htm http://ccdmehedinti.com ccdtimis@yahoo.europa.com ccdmehedinti@go.ccd-suceava.ccd.org/ro/cursuri_british_council_pt_ccd_2009.ro ccd_tr_2005@yahoo.ecdl.ro/programe/llp/comenius/tipuri.com ccd_tl@yahoo.ccdfocsani.aspx?tabid=827&language=ro-RO Academica I http://unitbv.com http://www.htm ECDL – Certificat de competenţe pentru folosirea calculatorului http://www.edu.cervantes. Pentru detalii.ro/ http://www.com ccdneamt@gmail.ro/ccd/index.ro/Default.ro/Default.ro/ http://www.isjsibiu.anpcdefp.ro/ http://81.ro/ 0237 223 372  PROGRAME SUPLIMENTARE British Council – Cursuri de dezvoltare pentru profesorii de limbă engleză http://www.ccd-timis.aspx?tabid=329&language=ro-RO De asemenea.196.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 91 .

TEME 1. 92 . Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Puneţi pe blogul personal sau site-ul anterior creat informaţii despre programele de specializare care vi se par cele mai interesante.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere   RECOMANDĂRI  Accesaţi Internetul pentru a găsi cât mai multe informaţii despre programe de formare profesională şi specializare pentru profesori. 2. Faceţi o scurtă listă cu programele la care aţi vrea să participaţi.  Nu evitaţi programele de formare profesională de tip elearning.

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII Cele mai importante programe de finanţare centrate pe şcoală sunt cele din cadrul “Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii”. non-formal sau informal • Adulţi (fie >25 ani. ANEXA 4.10. Programe de finanţare pentru şcoli 8. • Ong-uri şi altele (Nu persoane fizice) • Organizaţii care se ocupă cu educaţia adulţilor.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8. de stat şi private • Elevi • Cadre didactice • Autorităţi locale • Asociaţii de părinţi • Ong-uri din sectorul educaţional Parteneriate şcolare Comenius Regio Mobilităţi individuale Cooperare multilaterala Reţele de parteneriat e-Twinning Învăţământul universitar Educaţia adulţilor » Dezvoltarea de programe alternative de educaţie şi îmbunătăţirea accesului la ele Obiective generale (se aplică doar învăţământului universitar) • Întreprinderi. Acestea nu sunt singurele incluse în programul amintit.1. sindicate etc. Leonardo Da Vinci şi Grundtvig. dar sunt cele mai relevante pentru şcolile din mediul rural. din sistemul formal.10. şi anume Comenius. Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Long-Life Learning Programme) Program Programul sectorial Comenius Erasmus Leonardo Da Vinci Educaţia şi formarea vocaţională (VET) » Dezvoltarea tehnicilor de predare/învăţare » Dezvoltarea instituţiilor care furnizează programe educaţional şi de formare profesională » Încurajarea cooperării la nivelul UE în domeniul educaţiei şi formării profesionale • Instituţii sau organizaţii care oferă programe de educaţie şi formare vocaţională Grundtvig Segmentul Învăţământul pre-universitar » Îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin promovarea acţiunilor de cooperare între şcoli » Încurajarea învăţării limbilor străine » Îmbunătăţirea metodelor pedagogice şi de management a şcolii • Instituţii de învăţământ preuniversitar. fie 25< care nu mai e cuprins în sistemul formal de educaţie) Cui se adresează? Mobilitate Transfer de inovaţie Mobilităţi individuale Parteneriate pentru învăţare Proiecte multilaterale Reţele de experţi şi organizaţii Vizite pregătitoare Măsuri acompaniatoare Acţiuni Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. 93 .

html#bi (a) Proiecte multilaterale Proiecte de parteneriat în care se pot implica cel puţin trei instituţii din trei ţări diferite. La schimbul de elevi vor participa minimum 10 elevi cu vârsta de cel puţin 12 ani.ro/programe/llp/comenius/tipuri. eTwinning Proiectele COMENIUS sunt cele mai potrivite pentru şcolile din zonele defavorizate fiindcă se adresează în mod direct acestora. Dezvoltarea de reţele de parteneriate şcolar. Realizarea de parteneriate şcolare: Proiecte multilaterale Proiecte bilaterale 2. 3. Măsuri acompaniatoare  nu se aplică 6. Instituţie şi îmbunătăţirea managementului şcolar şi a metodelor pedagogice. Parteneriate şcolare: Parteneriatele şcolare se împart în două categorii: (a) Proiecte multilaterale – http://www. Presupun schimburi reciproce de elevi între instituţiile partenere.html#multi (b) Proiecte bilaterale – http://www. Una din instituţiile implicate în parteneriat îşi va asuma rolul de coordonator de proiect. Pot fi axate pe: 1.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere COMENIUS Comenius este cel mai important program sectorial al Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii care se adresează educaţiei pre-universitare şi continuă vechiul program Comenius de care a beneficiat România înainte de momentul aderării la Uniunea Europeană. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.anpcdefp. să testeze şi să pună în practică noi abordări pedagogice şi manageriale. Activităţile prevăzute în proiect trebuie să fie interdisciplinare. Durata schimbului de elevi este de minimum 10 zile.ro/programe/llp/comenius/tipuri. Proiectele propuse trebuie să aibă o durată de 2 ani.anpcdefp. Se vor aborda strict tematici referitoare la dezvoltarea competenţelor elevilor şi profesorilor în limbile străine. Proiectele vor avea o durată de 2 ani. iar ulterior să fie integrate în curriculum. 5. Au ca scop promovarea diversităţii lingvistice în Europa şi încurajarea folosirii tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. tuturor categoriilor de personal didactic. 94 . Aceste proiecte vor permite echipelor de profesori şi directori de şcoli din ţările partenere să împărtăşească experienţe şi informaţii. asociaţiilor de părinţi sau ong-urilor care activează în domeniul educaţional. 2. Grupul de elevi va fi însoţit de profesori. precum şi autorităţilor locale. Elevi şi implicarea activă a acestora în activităţi specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. (b) Proiecte bilaterale Se vor implica maximum două instituţii din două ţări diferite. Comenius este împărţit în următoarele acţiuni: 1. Proiecte de formare a personalului didactic. Măsurile pe care le cuprinde se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor. Mobilităţi individuale (stagii de formare iniţială şi continuă cu scopul de a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie): Mobilităţi ale elevilor Asistenţi Comenius Formare continuă pentru personalul implicat în educaţie şcolară Găzduirea unui Asistent Comenius Vizita pregătitoare 4.

să faciliteze dezvoltarea de practici inovative în educaţia adulţilor precum şi transferul acestora de la o ţară participantă la alta. 95 . fie formatori ai profesorilor de limbi străine. în mod deosebit persoanele vârstnice şi pe cei care au ieşit din sistemul formal de educaţie fără calificări de bază. reuniune de proiect) în Proiectele de parteneriat multilateral sau bilateral Comenius.htm GRUNDTVIG Programul Grundtvig: îşi propune să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care.etwinning. Finanţarea se acordă pentru stagii de formare profesională continuă care implică activităţi desfăşurate într-un alt Stat Membru şi au o durată de minimum 5 zile şi maximum de 6 săptămâni. o se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează educaţia acestora.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Mobilităţi individuale Mobilităţile individuale pot fi de două feluri: a) Mobilităţi ale elevilor prin care elevii sunt cei care au posibilitatea de a participa în activităţile de mobilitate de scurtă durată (schimb de elevi. Orice organizaţie din domeniul educaţiei adulţilor. Prin această acţiune se finanţează stagii de formare profesională cu o durată de minimum 3 luni şi maximum 10 luni. care trebuie să se desfăşoare în instituţii de învăţământ pre-universitar dintr-un alt Stat Membru c) Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară – se adresează cadrelor didactice din învăţământul pre-universitar care predau limbi străine şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii actului educaţional. să asiste persoanele care provin din categorii şi contexte sociale vulnerabile şi/sau marginalizate. în sensul programului Grundtvig. non-formal sau informal poate să participe la programul Grundtvig.ro/ O modalitate de căutare de parteneri este utilizarea instrumentului Twin finder. Pot participa la aceste mobilităţi fie profesori calificaţi să predea o limbă oficială a Uniunii Europene ca limbă străină. iar beneficiarii sunt atât elevii şi profesorii.etwinning. din sistemul formal. pentru a le oferi oportunităţi alternative de educaţie. eTwinning Programul sectorial Comenius finanţează şi proiectele care presupun înfrăţirea şcolilor şi liceelor din State Membre ale Uniunii Europene. chiar şi la nivel de comunităţi). Adultul. b) Mobilităţi ale asistenţilor Comenius – pentru studenţii şi absolvenţii de studii superioare care doresc să devină profesori în sistemul de învăţământ pre-universitar.  o A SE CONSULTA Pentru detalii privind acţiunea de sprijinire a proiectelor de înfrăţire: http://www. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. sau un tânăr sub această vârstă. cât şi comunităţile din care aceştia provin (prin activităţi culturale comune. calitatea şi volumul mobilităţilor în Europa. personal didactic din şcoli care participă la Parteneriatele Comenius şi solicită formare în limba străină în care se desfăşoară parteneriatul. Obiective operaţionale Prin acţiuni şi tipuri de activităţi specifice programul Grundtvig îşi propune: să crească accesibilitatea. La proiectele de înfrăţire pot participa doar instituţii de învăţământ preuniversitar situate în două State Membre diferite. Vârsta minimă a potenţialilor beneficiari este de 12 ani. doresc să dobândească noi competenţe prin forme de educaţie a adulţilor.net/ww/en/pub/etwinning/tools. care nu mai este cuprins în sistemul formal de educaţie. pentru persoanele implicate în educaţia adulţilor. Acesta poate fi accesat la adresa: http://www. indiferent de vârstă. să amelioreze calitatea şi să crească volumul cooperării între organizaţiile implicate în educaţia adulţilor în Europa. este o persoană de peste 25 de ani. o vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor.

plasamente.să sprijine dezvoltarea de conţinuturi informaţionale bazate pe noile tehnologii.html#parteneriat 3. practicilor şi metodelor pedagogice inovative pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii să multiplice abordările pedagogice şi să îmbunătăţească managementul organizaţiilor pentru educaţia adulţilor.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. Mobilităţi individuale – stagii. organizaţii care furnizează servicii de orientare. instituţii şi organizaţii care oferă diferite tipuri de pregătire în educaţia adulţilor. Parteneriate (Parteneriate pentru Învăţare Grundtvig). regional şi naţional. consiliere şi informare în domeniul educaţiei adulţilor. instituţii din învăţământul superior. profesori.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri.html#multi 4. pe teme de interes comun pentru instituţiile participante Detalii la: http://www. formale cat şi non-formale. Vizite pregătitoare destinate reprezentantului unei instituţii care doreşte să participe la un seminar de contact sau la o întâlnire cu potenţiali parteneri pentru realizarea unui Parteneriat sau proiect Grundtvig Detalii la: http://www. formatori sau alte categorii de personal din instituţii şi organizaţii de educaţia adulţilor. cursuri sau schimburi de experienţă între cei implicaţi în organizaţii sau instituţii de educaţia adulţilor. organizaţii non-guvernamentale. Asociaţii şi fundaţii care lucrează în regim de voluntariat. Tipuri de activităţi Prin intermediul programului Grundtvig pot fi finanţate: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 1. centre de cercetare în domeniul educaţiei adulţilor.html#mobi 2. dezvoltarea serviciilor.anpcdefp. organizaţii non-profit. sesiuni de formare sau de dezvoltare profesională a personalului implicat în educaţia adulţilor.html#vizite 6.anpcdefp. 96 . de la nivel local. firme. persoane sau instituţii responsabile cu iniţierea şi monitorizarea politicilor şi sistemelor educaţionale pentru adulţi. Alte iniţiative (Măsuri acompaniatoare) [nu e cazul] LEONARDO DA VINCI Obiectivele generale ale programului sectorial Leonardo Da Vinci sunt: Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Candidaţi eligibili adulţi care învaţă/cursanţi adulţi. vizite pregătitoare destinate constituirii Parteneriatelor şi elaborării viitoarelor proiecte Grundtvig Detalii la: http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. asociaţii şi reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în educaţia adulţilor.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri. inclusiv Asociaţii ale profesorilor sau Asociaţii din domeniul educaţiei. instituţii implicate în formarea iniţială şi continuă a personalului din domeniul educaţiei adulţilor. Reţele de experţi şi organizaţii [nu e cazul] 5. Proiecte multilaterale – scopul acestor proiecte trebuie să fie de ameliorare a sistemelor de educaţie a adulţilor prin dezvoltare şi transfer de inovaţii şi bune practici între mai mulţi parteneri din ţări diferite Detalii la: http://www.anpcdefp. întreprinderi şi IMM-uri.

Valorile limită ale finanţărilor care vor fi acordate nu au fost încă stabilite. crearea unei dinamici interne a şcolii. El nu se adresează persoanelor fizice decât în măsura în care acestea sunt prinse printre membrii echipei unui proiect. dezvoltarea tehnicilor de predare / învăţare pentru toate persoanele implicate în educaţie şi formare profesională.edu. încurajarea cooperării europene în educaţie şi formare profesională. 1. dar detalii pot fi obţinute de pe site-ul: http://rural. 1. obiectivele programului sunt: i. ii. PROIECTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL Prin “Proiectul pentru Învăţământul Rural”. care presupun dezvoltarea de conţinut educaţional bazat pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. inspectori. ONG-uri.4 – Mijloace de învăţământ pentru şcolile din mediul rural. v. autorităţile urmăresc îmbunătăţirea parteneriatului comunitate-şcoală în vederea creşterii calităţii procesului educaţional şi în vederea dezvoltării de soluţii pentru nevoile educaţionale chiar din interiorul comunităţilor. doar primele două sunt importante pentru scopul acestui curs. Activităţile eligibile pot include. crearea unui cadru de colaborare între şcolile din mediul rural şi comunitatea din care fac parte. 8. şi C2 – Îmbunătăţirea parteneriatului comunitate-şcoală. creşterea ratei de absolvire şi ratei de trecere de la un ciclu de învăţământ la altul. programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pe baza activităţilor din şcoală şi prin participarea la programe de formare profesională continuă. proiecte comune ale şcolilor şi autorităţilor locale de creştere a ratei de absolvire prin responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi (cadre didactice.2. cât şi inspectorii şcolari şi comunităţile locale. La acest program pot participa atât cadrele didactice şi elevii din şcolile situate în mediul rural. şi anume: C1 – Îmbunătăţirea activităţilor de predare-învăţare în şcolile din mediul rural. dezvoltarea instituţiilor.). 1. elevi. organisme furnizoare de servicii de orientare. întreprinderi. autorităţi) şi găsirea de soluţii pentru abandonul şcolar. inclusiv asociaţiile elevilor. elevi. parteneri sociali sau alţi reprezentanţi ai pieţii muncii. îmbunătăţirea procesul de învăţare-predare.ro/index. părinţi etc. cadre didactice. consiliere şi informare privind orice aspect al învăţării pe tot parcursul vieţii. inclusiv camerele de comerţ şi organizaţiile de comerţ. incluzând comunicarea pe orizontală şi pe verticală între factorii implicaţi (directori de şcoli. La prima componentă există patru sub-componente: 1. în funcţie de componenta avută în vedere. voluntariate. etc. organizaţii non-profit. La acest program pot participa: instituţii sau organizaţii furnizoare de învăţare în domeniile acoperite de programul sectorial Leonardo da Vinci. părinţi.3 – Condiţii minime de funcţionare pentru şcolile din mediul rural. Cu alte cuvinte. îmbunătăţirea capacităţii locale de a administra sistemul de învăţământ. iii. părinţilor şi cadrelor didactice. organizaţiilor care furnizează/facilitează accesul la educaţie şi formare profesională.2 – Oportunităţi de pregătire profesională pentru cadrele didactice din mediul rural. 97 .1 – Dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din mediul rural pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală. Din cele patru componente anunţate ale “Proiectul pentru Învăţământul Rural”.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Prin programul Leonardo Da Vinci se pot finanţa proiecte care încurajează învăţarea limbilor străine. iv. asociaţii sau reprezentanţii celor implicaţi în educaţie şi formare profesională.10.php/articles/4 Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

Parteneri: Administraţiile Publice Locale ale comunităţilor EBC. imaginaţia. pe cunoaştere. Faptul ca locuitorii zonelor rurale au un acces mai limitat la tehnologia informaţiei este o realitate. sprijină dezvoltarea şi promovarea serviciilor de guvernare electronică.10. inabilitatea de a recurge la tehnologia informaţiei si de a te raporta la acumulările generaţiilor anterioare sau ale celei prezente. iar bunăstarea cetăţenilor lor este în proporţie directa cu numărul mare de angajaţi cu un înalt nivel de profesionalism şi cu utilizarea eficienta a abilitaţilor şi resurselor superioare pe care aceştia le accesează. mai mult decât dorinţa de perfecţionare şi învăţare continuă. facilitează modernizarea procesului educaţional şi promovează soluţiile inovative în mediul de afaceri. este o inechitate. pentru a le selecta pe cele care îşi asuma. finanţări nerambursabile. o poarta pentru câteva dintre localităţile cele mai defavorizate din punct de vedere al accesului la cunoaştere. Cunoaşterea înseamnă mai mult decât accesul la informaţie şi la tehnologia informaţiei. Cercetării şi Inovării (MECI). angajaţi de către primărie şi sprijiniţi în activitate de MCTI. a fost înfiinţată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale (RECL). Cooperaţie. din care 60 de milioane sunt puşi la dispoziţie printr-un împrumut al Băncii Mondiale. PROIECTUL “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE” Economia Bazată pe Cunoaştere este cel mai amplu proiect de informatizare a mediului rural din România. asistenţă). Statele cu economii avansate se bazează. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA). Proiectul ECB propune o schimbare a modului de gândire privind repartizarea geografica a cunoaşterii. opţiunea pentru cunoaştere. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.4 milioane dolari. cu un bun nivel al cunoştinţelor profesionale şi un înalt grad de dezvoltare personală. asigurând în acelaşi timp infrastructura IT&C şi servicii cu valoare adăugată bazate pe aceasta (training.Iniţiatorul si implementatorul proiectului este Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. de fapt. Prin Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC). în fiecare biblioteca publică şi în fiecare primărie.3. Aceştia beneficiază de specializare în diferite domenii şi astfel contribuie la îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la tehnologiile moderne. din ce în ce mai mult. reţeaua este administrata de un Manager de Reţea şi un Administrator IT. Împreuna cu primăria din fiecare localitate. cum ar fi creativitatea. MCSI a dotat 255 de comune şi oraşe mici din toata tara cu calculatoare si acces la Internet. deschizând. Pentru cei mai mulţi tineri este deja de la sine înţeles ca a nu şti sa lucrezi cu calculatorul este aproape la fel de grav cu a nu şti să citeşti. În acelaşi timp. Proiectul se derulează în perioada 2004 – 2010 Administrarea proiectului este realizată de Unitatea de Management a Proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere.8 milioane locuitori. Ministerul Educaţiei. de fapt. Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC). alcătuită dintr-un Punct de Acces Public de Informare (PAPI) şi mai multe puncte de acces în următoarele instituţii de utilitate publică: în una sau mai multe scoli din comunitate. Turism şi Profesii Liberale (MIMMC) şi Banca Mondială. competenta pe propriul domeniu de activitate. cunoaşterea înseamnă înţelegerea şi asumarea unei culturi care pune accent pe un cetăţean foarte bine pregătit. 98 . iar 9. Acoperirea şi durata proiectului: Proiectul EBC acoperă 38 din judeţele României şi se adresează unei populaţii de peste 1. Analfabetismul vremurilor actuale si al viitorului imediat este. inovaţia. constructiv si decisiv. În fiecare localitate. organism din cadrul MCSI Bugetul proiectului este de 69. Atât copiii cât si adulţii din zonele rurale au acelaşi drept la cunoaştere ca si locuitorii zonelor urbane. Comerţ. Toate cele aproape 3000 de localităţi rurale din România au fost provocate in 2006 la o competiţie.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere 8.4 reprezintă contribuia Guvernului României.

beneficiari ai subvenţiilor din agricultura sau şomeri în căutare de locuri de munca. în general. Apelând la aceste servicii. Cunoaşterea deschide porţi pentru împlinire personala şi realizări profesionale. 8% din populaţia României. multiplicare. Ulterior. Coordonatele principale pe care a fost direcţionat Proiectul sunt: (1) Acces la IT&C si alfabetizarea digitala pentru locuitorii celor 255 de comunităţi. ajutor pentru utilizarea serviciilor de guvernare electronică. telefon). oferă posibilitatea unui trai mai bun celor care vor sa beneficieze de noua tehnologie şi sunt dispuşi sa facă efortul de a se perfecţiona. ingineri agronomi sau preoţi.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere ca element de progres si dezvoltare comunitara. redactare. Proiectul urmează sa-i familiarizeze pe locuitorii acestor comunităţi cu aceste concepte noi. fermieri sau mici întreprinzători. începând cu 2009 urmează o ampla serie de activităţi de specializare în domeniul IT&C a peste 5000 de persoane din comunităţile EBC: profesori. reprezentând 20% din populaţia rurală (comunităţi sub 30.000 de locuitori. novatoare. asociaţii familiale sau întreprinderi mici si mijlocii. dezvoltare de afaceri. îşi pot largi orizontul cunoaşterii. au acum ocazia sa-si antreneze locuitorii în aceasta minunata aventura a cunoaşterii. acordarea de finanţări nerambursabile si asistenta pentru administraţia publica.800. facilitează contacte între oameni cu preocupări şi competente foarte diferite. primari. un factor de progres individual care trebuie utilizat de fiecare dintre noi. facilitate prin conectarea la tehnologiile moderne: sprijinirea actului educaţional. Portretele beneficiarilor proiectului ECB sunt la fel de variate ca poveştile întâlnirii lor cu instrumentele cunoaşterii. sesiuni de informare privind fondurile structurale sau alte proiecte de finanţare şi alte activităţi. apelând instrumente noi. construind platforme de acţiune pe mai multe nivele de acoperire: educaţional. Servicii specializate: cursuri de iniţiere sau perfecţionare în calculatoare. administrativ şi cultural. ei vor fi mai bine pregătiţi să beneficieze de oportunităţile momentului pentru a-si construi viata aşa cum si-o doresc. conceptul generos al economiei bazate pe cunoaştere devine accesibil unei populaţii de 1. oferă şanse noi de dezvoltare a comunităţilor. fie ca aceştia sunt copii de grădiniţa sau elevi. s-a putut trece la oferirea serviciilor cu valoare adăugată. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. cele câştigătoare. altfel spus. altfel spus guvernare electronica si (4) Promovarea comerţului electronic inovativ şi susţinerea IMM După realizarea infrastructurii şi specializarea celor doi experţi din fiecare RECL. studenţi sau pensionari. profesionalizarea cetăţenilor din comunităţile EBC. Astfel. Proiectul are în derulare acţiuni concrete. Cu alte cuvinte. 99 . Proiectul EBC este cuprinzător şi acoperă domenii esenţiale pentru locuitorii zonelor rurale si din oraşele mici. uşurează relaţia între cetăţean şi stat. promovarea comerţului electronic si a reţelelor de afaceri prin crearea unui portal specializat. asistenta pentru căutare de informaţii online. dezvoltarea şi promovarea serviciilor de eGovernment. pe ansamblu. cursuri de perfecţionare profesională pentru agricultori sau alte meserii. veterinari sau poliţişti. scanare de documente etc.000 locuitori) sau. Servicii de baza: servicii de comunicaţii (fax. persoane fizice autorizate. o adevărată schimbare la nivel cultural. antreprenori. 255 dintre ele. Prin acest proiect. dar este. cetăţenii pot accesa reţele de preocupări comune şi. Cunoaşterea este un vector important al creşterii economice. Cele 255 de RECL oferă doua paliere de servicii: cele de baza si cele cu valoare adăugată. copiere. consilieri locali sau funcţionari în administraţia locală. croite pe măsura fiecărei categorii de utilizatori ai RECL. personal administrativ. IMM-uri si alţi agenţi economici in procesul de accesare a finanţărilor. profesori sau medici în mediul rural. (2) Modernizarea sistemului educaţional prin IT&C. pentru elevi sau adulţi. (3) Dezvoltarea şi promovarea serviciilor de eguvernare. mai ales. cursuri de scriere a proiectelor de finanţare. care au darul de a declansa o schimbare fără precedent la nivelul mentalităţii şi al atitudinii. activităţi educaţionale.

000 RON. Se lucrează intens la dezvoltarea versiunii avansate a portalului www. este în curs armonizarea sistemului online de înregistrare a asociaţiilor familiale (AF) si persoanelor fizice autorizate (PFA) cu schimbările legislative recente. Urmează finalizarea proiectelor finanţate prin programul de finanţare nerambursabila e-creştere. Nu in ultimul rând. soluţii software sau consultanta pentru creşterea competitivităţii.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere cetăţeni. parteneriate.4 Un alt tip de oportunitate de finanţare pentru şcolile din zonele rurale o reprezintă Axa 3. adică primăriile. cu scopul de a deveni un centru de resurse. modernizare. inovare şi promovare a comunităţilor EBC. 8.10.ro.000. dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale şi a infrastructurii de formare profesională continuă.4 a Programului Operaţional Regional (POR). nici un program de investiţie nu a fost anunţat pe site-ul POR. Conform documentaţiei POR. În cazul proiectelor care vizează şcolile.ecomunitate. finanţarea se alocă pentru proiecte de reabilitare. cursuri specializate şi achiziţia de servicii de marketing online. care a oferit in toamna anului 2008. Activităţile eligibile trebuie să vizeze îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie. iar potenţialii beneficiari pot depune propunerile lor oricând în timpul anului (funcţionează după principiul cererii deschise cu depunere continuă şi a regulii primului venit-primului servit). Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.000 RON şi un maxim de 67. De asemenea. 9 mil. expoziţii.4. Până la ora când acest material de curs este redactat. entităţile eligibile sunt autorităţile locale. deşi apelul este deschis de la începutul lui 2008. care vizează infrastructura educaţională. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL. 100 . Proiectele propuse trebuie să aibă o valoare totală cuprinsă între un minim de 500. USD pentru următoarele tipuri de activităţi: achiziţia de utilaje de producţie cu conţinut crescut de elemente inovatoare sau tehnologii moderne. Proiectul investeşte în creşterea vizibilităţii beneficiilor IT&C pentru cetăţenii comunităţilor EBC. AXA 3. achiziţia de licenţe software. participarea la târguri. dotărilor şcolilor şi a centrelor de formare profesională astfel încât să se poată asigura un proces educaţional la standarde europene şi să se determine o creştere a participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional.

anpcdefp. “Leonardo Da Vinci”.edu.anpcdefp.html Programul Sectorial “Comenius” http://www. În primul rând.ro/ Programul de Granturi pentru Dezvoltarea Şcolară Apelul 2007: http://isj.ro/programe/llp/comenius/arhiva. În cele ce urmează ne vom referi la două astfel de alternative.ro/index. ci cu educaţia informală şi complementară.eu/education/trainingdatabase Centre de formare pentru profesori de limba străine http://www. chiar de 100%. a unor activităţi pe care le pot desfăşura elevii alături de profesori. 101 .ro Programul “Tineret în acţiune” http://www. ca acele proiecte să fie centrate pe acţiuni în parteneriat (fie între mai multe instituţii şcolare din ţară sau din ţară şi străinătate.ro/programe/tineret/referinta/index_s. care include sub-programele “Comenius”. “Grundtvig” şi alte ce nu au relevanţă pentru acest curs.html Proiectul pentru Învăţământul Rural http://rural.html Programul eTwinning http://www. Fondul de Mediu). viabile în mod special pentru şcolile din zonele rurale.php/articles/c303 Programul Operaţional Regional (POR) – Axa prioritară 3.edu.ro/programe/llp/comenius/formulare.edu.  finanţări din surse proprii (familiile elevilor).ro/index. ALTE PROGRAME SAU MODALITĂŢI DE FINANŢARE Reprezentanţii şcolilor şi cadrele didactice nu trebuie să aştepte doar apelurile pentru finanţările centrate pe şcoală la care neam referit anterior.10. Cercetării şi Tineretului.php?50 http://www.html Programul Sectorial “Grundtvig” http://www.anpcdefp.  finanţări din fonduri europene care nu au legătură directă cu şcoala (de exemplu.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere  A SE CONSULTA Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – autoritatea coordonatoare pentru “Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii”. precum şi pentru programul “Tineret în acţiune” http://www. trebuie precizat că sorţii de izbândă ale unor proiecte menite să atragă finanţări alternative depind de doi factori: primul.ro/site/page. Aceste finanţări alternative nu au legătură directă cu procesul educaţional propriu-zis.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC Linkuri utile cu oferte pentru stagii de formare: Catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig: http://ec.ro/programe/llp/leonardo/formulare.inforegio. Există şi alte modalităţi de finanţare.anpcdefp.4 http://www. 8. a se urmări site-ul Ministerului Educaţiei.5.html Finanţările alternative pot fi:  finanţări din partea unor institute culturale străine sau ong-uri internaţionale (gen Institutul Cervantes sau The German Marshall Fund for United States).  finanţări din partea unor agenţi economici.europa.ro/programe/llp/grundtvig/formulare.html Programul Sectorial “Leonardo Da Vinci” http://www.ro/index.anpcdefp.finantare.is.php/articles/9581 Pentru apeluri viitoare. fie între instituţii şcolare şi autorităţi Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.anpcdefp.edu. secţiunea Programe şi proiecte: http://www.ro/program-481-Programul-de-Granturi-pentruDezvoltare-Scolara.

283.55 73. Suceava cel Mare" Scoala cu clasele I-VIII Grosi Grosi Colegiul Naţional Brăila "Gh.php) – pot fi finanţate şi prin intermediul Fondului de Mediu. în acest caz. jud. Coltau Maramures Grupul Scolar Agricol Tandarei Tandarei Scoala cu clasele I-VIII Baia Sprie. jud. program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. în exerciţiul 2007-2008. jud. de exemplu.12 6.21 "Gh. Pe de altă parte. Institutul Cultural Italian – Italia.822.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere locale).VIII Maramures Tautii-Magheraus Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.15 3. cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).o investitie sigur pentru viitorul mediului inconjurator Educaţie ecologică în oraşul minier Baia Sprie (campanie de conştientizare şi educaţie ecologică) Exerciţii cu natura -Program de educaţie a adultilor de către liceeni.65 6. jud. instituţiile Uniunii Europene – Parlamentul European.Ţiţeica” Liceul teoretic "NICOLAE Medgidia.852. BALCESCU" Constanta SCOALA CU CLASELE GIURGIU I-VIII. ci mai ales la nivelul comunităţii. se pot finanţa programe cultural-educative cu sprijinul institutelor culturale ale unor ţări (Institutul Cervantes – Spania. Comisia Europeană. Un astfel de proiect ar putea. Organizaţia Tratatului Altanticului de Nord (NATO). din Baia Sprie Maramureş Colegiul Naţional "Stefan Suceava. un număr de 21 de şcoli şi licee sau grupuri şcolare au beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni în cadrul acestui obiectiv. promovarea unor valori culturale şi a unor acţiuni care să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii (de exemplu. cunoaşterea culturii ţărilor vecine şi înţelegerea paternurilor de gândire astfel încât conflictele interetnice să fie de domeniul trecutului.35 161. Consiliul Europei. proiecte nu trebuie să vizeze doar partea de infrastructură ori formare a cadrelor didactice.47 139.519. în ceea ce priveşte protecţia mediului).Murgoci" Şcoala cu clasele I . contribuie cu materiale informativeducative în cazurile în care există o dorinţă de a face cunoscute aceste structuri.986.989.555. bombe ecologice Invatam sa traim intr-un mediu curat Durata proiect 10 luni 10 luni 10 luni 11 luni 10 luni 3 luni 4 luni 12 luni 12 luni 9 luni 9 luni Valoarea finanţată 76. Anumite activităţi – în speţă cele de “educare şi conştientizare a publicului privitor la protecţia mediului” (http://www. O altă posibilitate o reprezintă programele de întărire a proceselor democratice la nivel regional prin acţiuni de parteneriat cultural-educativ între grupuri de tineri din sud-estul Europei (zona Balcanilor) şi regiunea Mării Negre.M.73 8. 8 Liceul Teoretic "Emil Baia Mare Racovita" Scoala cu clasele I .ro/proiecte05_categorii. De exemplu. Evident.16 97. Institutul Cultural Francez – Franţa etc.222.773. in beneficiul protecţiei mediului Rândunica a venit Tinerii Naturalisti Impreună pentru o natura curată Creeaza Eco-Generatia Ta! Sanatatea mediului-sanatatea noastra Iazurile de decantare. proiecte care să vizeze întărirea colaborării între tineri din ţările din Balcani. şi 2) sunt făcute cunoscute cultura şi limba ţării în cauză într-o regiune a ţării care nu are acces în mod direct la acţiunile culturale ale institutelor amintite.55 143.99 12. Nu trebuie uitat nici faptul că anumite instituţii internaţionale. proiectele trebuie să aibă o legătură directă cu cultura şi/sau limba ţărilor respective. 102 . În felul acesta se pot urmări două obiective: 1) se dezvoltă potenţialul şcolii respective deoarece elevii au un nou stimulent de a-şi însuşi limba şi cultura respectivă.52 Şcoala cu clasele I-VIII Coltau. informarea si pregatirea elevilor. de exemplu.VIII Craiova Nr. al doilea. Beneficiar Localitate Denumire proiect Istoria ne obligă la conştiinţa verde Gestionarea deseurilor. Apelându-se la The German Marshall Fund for United States. De exemplu. Nr.afm. dar promotorul să fie o şcoală dintr-o zonă defavorizată. Institutul Goethe – Germania.).390. să constea în organizarea unor concursuri de limbă la nivel judeţean.690. rezultatele proiectelor să aibă impact nu doar la nivelul şcolii. se pot scrie.

judetul Vaslui Vrancea-mediu european O viaţă sanatoasă intr-un mediu mai curat la nivelul comunei Ciugud. 2 Iscroni Titlul proiectului: Trecut.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Scoala cu clasele I-VIII "ALEXANDRU Focsani.40 Liceul Teologic Romano Catolic ''Sf.ro/ 8.ro/ http://www.gmfus. judeţul Alba Ape curate .10.org/about/office.afm.ro/proiecte01_finalizate. Alba Grup Scolar Agricol "Haralamb Vasiliu" Podu Iloaiei.045. Vrancea VLAHUŢÃ" Scoala cu clasele I – VIII Ciugud Structura Ciugud Structura Hapria Hapria.016.ro/ A se urmări şi site-urile: http://www.finantare. jud.88 Buteanu" Jud. prezent şi viitor.org/balkantrust/ Black Sea Trust for Regional Cooperation – program coordonat de biroul de la Bucureşti al The German Marshall Fund of the United States http://www.327.34 88. 103 . Maramureş copiilor.php  RESURSE UTILE Balkan Trust for Democracy – program coordonat de biroul de la Belgrad al The German Marshall Fund of the United States http://www.335.euractiv. ca mijloc de informare şi îmbogăţire a cunoştinţelor.mediu sănătos Constientizarea si sensibilizarea comunităţii asupra necesităţii protecţiei apelor din localitatea Podu Iloaiei 12 luni 8 luni 10 luni 35. Activităţi cuprinse în proiect: a) activităţi de informare pentru echipa de proiect cu privire la istoria cărţii. Dolj Mici. PROIECTE DE SUCCES EXEMPLUL 1: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr.33 Assisi" Scoala cu clasele I . tinerilor şi părinţilor acestora. O carte deschisă întregii comunităţi Categorie proiect: Proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin activităţi extra-curiculare Durata: 6 luni Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea cadrului de colaborare între şcoală şi comunitatea din care face parte prin sensibilizarea întregii comunităţi în favoarea lecturii.870.435. dar responsabili! 10 luni 25. privind protecţia mediului Grupul Scolar "Costin D.438.6.19 5.814. Şomcuta Mare.cfm?city=bucharest Fondul de Mediu – program coordonat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile http://www. Eco Borsa 11 luni 34.271. istoria tiparului şi a hârtiei b) activităţi de amenajare a unui nou spaţiu pentru biblioteca şcolii iniţiatoare Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.32 Nenitescu" Sursa: http://www. Bihor Pro Natura – 2007 12 luni 14. jud. Francisc de Roman Un mic pas in reconcilierea cu natura 10 luni 59. Craiova Eco-caravana promotorilor de mediu 12 luni 162.Parteneriat Educaţional pentru conştientizarea 12 luni 57.12 "Decebal" Grupul Scolar "Andrei Oradea. jud.57 Lovinescu" Grupul Şcolar''Ioan Com.afm.305. istoria bibliotecii.gmfus.37 Borsa Maramures Liceul Teoretic "Eugen Bucuresti Saptamana verde 8 luni 41.VIII Craiova. EDU-PART “M” .94 Nr.25 Saguna" Grupul Scolar Industrial Borsa.

valorificarea şi perpetuarea meseriilor tradiţionale specifice zonei Activităţi cuprinse în proiect: a) Realizarea unui mini-muzeu local al meseriilor tradiţionale. De exemplu. EXEMPLUL 2: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Rogoz Titlul proiectului: Ieri meşteşugar. prin tradiţii şi folclor! Categorie proiect: Proiect care sprijină integrarea şcolară şi profesională a copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor din sistemul de protecţie socială Durata: 6 luni Obiectivul proiectului: Întărirea colaborării dintre şcoală şi comunitatea locală în vederea sprijinirii şi integrării şcolare şi profesionale a unor categorii de copii şi tineri defavorizate prin reînvierea. informatizarea bazei de date cu cărţile din fondul bibliotecii. părinţi şi membrii comunităţii. primul de acest fel din regiune. o Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură atât prin metode clasice cât şi prin metode noi. o Creşterea gradului de implicare a comunităţii în activităţile şcolare şi extraşcolare. o masă rotundă în comunitatea din care a fost iniţiat proiectul. al instrumentelor muzicale specifice b) Implicarea meşterilor populare în cadrul proiectului c) Editarea unui volum conţinând date despre tradiţiile şi obiceiurile locale d) Instruirea teoretică şi practică a tinerilor în cadrul unor ateliere de lucru şi instruirea privind dansurile populare e) Organizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de “micii meşteşugari” f) Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor Rezultatele: Rezultatele măsurabile din punct de vedere cantitativ au constat în instruirea în meşteşugurile tradiţionale şi dansurile populare a 100 de elevi din şcoala care a iniţiat proiectul şi aflaţi în sistemul de Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. o Conştientizarea apartenenţei la comunitatea locală. o Organizarea bibliotecii virtuale în cadrul celei tradiţionale. Internet – crearea şi întreţinerea unui website al proiectului. şi promovarea cu ajutorul membrilor cenaclului a implicării comunităţii în îmbogăţirea fondului de carte prin donaţii... Obiectivele specifice ale proiectului prevăzute de coordonatori au fost ales în mod special pentru a putea fi măsurate în cadrul rapoartelor intermediare şi final. afişe şi pliante. Rezultatele: 1) crearea unui nou spaţiu pentru bibliotecă 2) îmbogăţirea fondului de carte de la 6815 volume la 7500-8000 3) sporirea numărului de elevi care frecventează biblioteca 4) impulsionarea membrilor comunităţii locale de a sprijini biblioteca Realizarea proiectului a mai presupus achiziţionarea de mobilier nou (rafturi pentru cărţi şi mese şi scaune pentru sala de lectură). electronice. televiziunea locală – participarea unor membrii ai proiectului la emisiuni informative. al costumelor populare. Mijloacele de diseminare a informaţiilor folosite în proiect au fost: presa scrisă locală – anunţuri. precum şi dotarea cu mijloace audio-video pentru activităţile înscrise în proiect. 104 . organizarea de seri de lectură etc. s-a avut în vedere: o Organizarea unui spaţiu în cadrul şcolii în care să fie puse la dispoziţia elevilor şi părinţilor acestora cărţi şi acces la cărţi virtuale. întâlniri cu scriitori şi jurnalişti.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere c) înfiinţarea unui cenaclu literar-artistic. distribuirea ofertei şcolare către elevi. o Creşterea numărului de cititori ai bibliotecii şcolare. azi antreprenor.

Construirea unui eveniment care să aibă impact major asupra modului de comportament în cadrul familiilor din comunitatea locală. Coordonatorii au pus un accent mai mare pe rezultatele „calitative‟ ale proiectului. un drept al tuturor? Categorie proiect: Proiect care sprijină integrarea şcolară şi profesională a copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor din sistemul de protecţie socială Durata: 12 luni Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii procesului didactic prin integrarea şcolară şi profesionale a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale Activităţi cuprinse în proiect: Pentru atingerea obiectivului general propus. informarea membrilor echipei de proiect cu privire la sarcinile care le revin etc. prin interviuri. având ca scop comun dezvoltarea reală şi progresul comunităţii în care se află. . afectivitate. toate fiind realizate prin implicarea elevilor şi profesorilor d) Activităţi de consiliere şcolară şi consiliere pentru părinţi şi cadre didactice e) Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului Rezultatele aşteptate: . responsabilizarea individului în cadrul grupului.Încurajarea colaborării părinte-copil. 105 . iniţiatorii au prevăzut următoarele tipuri de activităţi: a) Activităţi de management de proiect (de ex. prin strângerea de materiale specifice şi realizarea unora noi c) Activităţi de cenaclu artistic – punerea în scenă a unor piese de teatru şi comentarea acestora.Conştientizarea de către părinţi a celor mai bune modalităţi de educare a copilului (acordarea atenţiei.Conştientizarea de către cadrele didactice.). . după cum urmează: Îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor necesare celor 100 elevi cursanţi în practicarea meşteşugurilor tradiţionale.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere protecţie socială sau cu cerinţe educaţionale speciale. Integrarea socială şi creşterea interesului pentru dezvoltarea personală şi profesională a celor 100 elevi cursanţi. părinte-cadru didactic/consilier şi copil-cadru didactic. articole). interviuri. cadrelor didactice şi părinţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea spiritului de muncă în echipă. . Şcoala va deveni suport pentru rezolvarea unor probleme cu care comunitatea se confruntă. dansurilor populare şi valorificarea folclorului. implicare activă în managementul timpului activităţilor (extra-)şcolare. .Se va obţine constituirea unor nuclee de informaţii specifice care vor juca un rol activ în cadrul comunităţii.) b) Activităţi de informare şi documentare prin intermediul instituţiilor specializate în consiliere şi orientare.O bază de date pentru consilierea şi orientarea elevilor şi părinţilor disponibilă la nivelul comunităţii locale (materiale informative. chestionare. receptivitate la solicitările copilului. eliminarea practicilor violente din relaţia părinţi-copil etc. Întărirea rolului şcolii în susţinerea unei culturi locale a dezvoltării.Integrarea şcolară a elevilor cu nevoi speciale.Dezvoltarea de abilităţi specifice la nivelul elevilor. . Instituţiile comunitare devin interdependente. Îmbunătăţirea cooperării dintre şcoală şi comunitatea locală. . EXEMPLUL 3: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Şinca Titlul proiectului: Educaţia. .. părinţi şi membri ai comunităţii locale a Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag.

ELEMENTE DE MANAGEMENTUL PROIECTELOR Proiectele pentru programele de finanţare amintite la 8. loc în care se vor face excursii tematice d) Amenajarea în cadrul şcolii a spaţiului destinat educării în spiritul protecţie mediului e) Activităţi de observarea a poluării mediului în cadrul comunităţii şi în afara ei f) Organizarea de concursuri pe teme de ecologie şi cu specific local g) Realizarea unor materiale tipărite şi foto care să (de ex. Înainte de a porni în căutarea unei finanţări pentru proiect. adică unei alei cu planşelor care să explice diverse aspecte de protecţia mediului b) Organizarea unei excursii cu scopul de a observa vegetaţia şi fauna locală şi de a identifica acele căi prin care elevii pot contribui la protejarea mediului c) Amenajarea unui spaţiu special pentru activităţile proiectului (Căsuţa din pădure). EXEMPLUL 4: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Târgu Lăpuş Titlul proiectului: Suntem prietenii naturii Categorie proiect: Proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin activităţi extra-curriculare Durata: 12 luni Obiectivul proiectului: “Formarea conştiinţei ecologice şi a unui comportament ecologic” (sic!) Activităţi cuprinse în proiect: a) Crearea unei “potecii educative”. album foto) ajute la diseminarea rezultatelor proiectului Rezultatele: La proiect au participat 30 de elevi din clasele I-VIII. cât şi din punct de vedere financiar (dacă iniţiatorul poate proiectului. sau nu să aducă o co-finanţare).10.24. documentaţia care trebuie depusă constă doar într-o cerere de finanţare cu detalii despre etapele şi bugetul proiectului şi documente care să ateste că iniţiatorul are capacitatea de a duce la bun sfârşit proiectul. dar şi pe membrii comunităţii să înţeleagă de ce este nevoie de acţiuni individuale şi comune de protecţia mediului 4) Impulsionarea bunelor relaţii dintre elevi şi a practicilor bune de urmat de către aceştia 5) Să ajute şcoala să devină un punct de informare şi educare cu privire la protecţia mediului 8.1 sunt foarte uşor de realizat şi nu necesită ajutorul unei firme de consultanţă. este recomandat să se clarifice ideea proiectului şi ce presupune ea Trebuie respectate în mod obligatoriu atât din punctul de vedere al implicării necesare (oameni şi toate termenele de realizare ale instituţii).Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere importanţei informaţiilor primite prin diseminarea rezultatelor proiectului.. De cele mai multe ori. 106 .7. dacă etapele prevăzute pot conduce la atingerea obiectivelor. Rezultatele aşteptate au constat în: 1) Perceperea nevoilor comunităţii în ceea ce priveşte protecţia mediului 2) Să contribuie la educarea elevilor asupra faptului că acţiunile individuale influenţează negativ sau pozitiv mediul înconjurător 3) Crearea unor materiale care să îi ajute şi pe alţi elevi. Ceea ce contează foarte mult la aceste proiecte este modul cum sunt ele concepute. părinţii acestora şi 3 cadre didactice. dacă obiectivele propuse sunt realiste (adică dacă se pot realiza în orizontul de timp stabilit de iniţiator). Revista Broasca Verde. După ce s-au clarificat aceste Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. dacă bugetul este bine proporţionat astfel încât să ajungă realizării activităţilor din fiecare etapă sau să nu rămână fonduri necheltuite datorită unei supradimensionări a sa.

este obligatoriu să se verifice dacă dosarul conţine toate documentele solicitate. De exemplu. cadru didactic sau simplu membru al comunităţii –. deci de a scrie documentaţia proiectului. Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Aplicarea TIC în şcoală” Pag. Înainte de a depune cererea de finanţare. fie în mod direct de la persoanele care se ocupă de acel program de finanţare. În felul acesta se vor evita situaţiile în care cererile de finanţare sunt respinse înainte de a intra în procesul de evaluare. TEME 1. Etapele trebuie să conţină toate activităţile relevante atingerii obiectivelor şi să se încadreze cât mai bine în acestea. ai cărei membrii să cunoască foarte bine ce responsabilităţi le revin. Proiectul trebuie să aibă o echipă de proiect fixă. aspecte. avându-se în vedere faptul că dubla finanţare (acelaşi proiect să fie finanţat de două ori şi din surse diferite) nu este acceptată nici la nivelul fondurilor europene. atunci etapele unui eventual proiect trebuie să pună accent pe informare cu privire la efectele încălzirii globale şi diseminare a metodelor prin care fiecare – elev. Bugetul trebuie să includă doar acele tipuri de cheltuieli considerate eligibile de către coordonatorii programului de finanţare.   RECOMANDĂRI  Accesaţi Internetul şi resursele indicate mai sus în mod regulat pentru a afla detalii din timp despre apelurile de proiecte existente. Căutaţi detalii cu privire la programul de finanţare cel mai potrivit pentru ideea dumneavoastră de proiect şi apoi aflaţi când se pot depune propunerile de proiecte. nici la nivelul celor naţionale. poate face ceva astfel încât să fie împiedicat fenomenul. se va căuta acel program de finanţare care să corespundă cel mai bine obiectivelor ideii de proiect. este bine să consultaţi Ghidul solicitantului astfel încât să cunoaşteţi toate criteriile de eligibilitate pentru proiect şi activităţile specifice. Înainte de a completa cererea de finanţare. 107 . Găsiţi o idee de proiect pe care aţi dori să o concretizaţi cu ajutorul unuia dintre programele de finanţare amintite mai sus.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere A se verifica criteriile de eligibilitate din Ghidul solicitantului înainte de a depune un dosar. Detalii se pot obţine fie din Ghidul solicitantului. 2. să-şi respecte obligaţiile prin implicare activă. Echipa de proiect poate fi formată din directorul/coordonatorul de proiect. dacă un proiect îşi propune să crească nivelul de conştientizare al propriei contribuţii la procesul de încălzire globală. consilieri experţi pe tema proiectului şi elevi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->