Sunteți pe pagina 1din 3

Auditul de mediu

Tema 12 BIBLIOGRAFIE

12. BIBLIOGRAFIE

V. Rojanschi, .Duduman, F. Grigore V. Rojanschi, Florina Bran, F. Grigore, Ildiko Ioan V. Rojanschi, Florina Bran, F. Grigore, Simona Diaconu V. Rojanschi, Florina Bran, F. Grigore V. Rojanschi, Florina Bran, F. Grigore V. Rojanschi, F. Grigore, Anghel Mirela V. Rojanschi; Florina Bran

Sisteme de management integrat pentru agen i economici, Editura Tribuna Economic, 2007 Cuantificarea dezvoltrii durabile, Editura Economica, Bucureti, 2006 Evaluarea impactului ecologic i auditul de mediu, Editura ASE, Bucureti, 2004 Elemente de economia si managementul mediului Editura Economica, Bucureti, 2004 Aspecte economice in protec ia mediului, Editura ASE, Bucureti, 2003 Sisteme de Management de Mediu - ISO 14000 (curs), Editura Pmntul, Piteti, 2003 Politici i Strategii de Mediu, Editura Economic, Bucureti, 2002 Protec ia i ingineria mediului, Editura Economic, Bucureti, 1997 Bazele fundamentale ale managementului, Ed. UPG Ploieti, 2003 Managementul mediului, Ed. Expert, Bucureti, 2005 Managementul Mediului. ISO 14001:2004 calea spre excelen , Ed. Economic, Bucureti, 2005 Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge, New York Free Press, 1988
1

V. Rojanschi; Florina Bran; Gheorghi a Diaconu Cornelia Coroian Stoicescu

Ion, P. Ionescu, C.

D. Garvin

12. Bibliografie

Auditul de mediu
Tema 12 BIBLIOGRAFIE

A.Bendavid-Val, N. P. Cheremisinoff

Achieving Environmental Excellence, ABS Consulting Government Institutes Rockville, MD, 2003 Green Profits, Butterworth Heinemann, Boston, 2001

N. P. Cheremisinoff, A.Bendavid-Val O. u uianu

Evaluarea i raportarea performan ei de mediu. Indicatori de mediu, Ed. AGIR, Bucureti 2006 Evaluarea Ciclului de via al produselor, Ed. Ecozone, Iai 2006

N. Penu

B.Ctin. Mcrescu, V. Nedeff Legisla ie Reglementri i standarde de protec ia Mirela Panainte, E. Monegu u mediului, Ed. Performantica, Iai 2006 M. Manolescu Activitatea evaluativ ntre cogni ie i metacogni iei, Ed. Meteor Press, Bucureti 2004

M. Filipoiu, G. Burlacu Ecologia dic ionar enciclopedic Ed. Tehnic, L. Frumosu, Coord. D. Drimer Bucureti 2006 Maria Lazr, I. Dumitrescu Ctin Marinescu Impactul antropic asupra mediului, Ed. Universitas, Petroani, 2006 Securitatea ecologic i na ional a statelor n condi iile globalizrii, Ed. Por ile Orientului, Iai 2005 Sisteme de management de mediu Cerin e cu ghid de utilizare Sisteme de management de mediu Linii directoare referitoare la principii, sisteme i tehnici de aplicare Ghiduri pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau mediu privind Stabilirea procedurii de organizare i coordonare a schemelor de management de mediu i audit (EMAS), modificat i completat prin Ordinul nr. 444/2006 i Ordinul nr. 1313/2006
2

****** SR EN ISO 14001

****** SR ISO 14004

****** SR EN ISO 19011

****** Ordinul nr. 50/2004

12. Bibliografie

Auditul de mediu
Tema 12 BIBLIOGRAFIE

****** Ordinul nr. 1018/2006 pentru aprobarea Procedurii de nregistrare EMAS ****** Ordinul nr. 1201/2006 privind Regulamentul de organizare i func ionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu, modificat i completat prin Ordinul nr.1100/2007

12. Bibliografie