Sunteți pe pagina 1din 1

AUDIT DE MEDIU

Con inutul tematic:


1. No iuni introductive
1.1. Glosar de termeni

2. Legisla ia european i interna ional n domeniul protec iei mediului


2.1. Legisla ia interna ional 2.2. Legisla ia european

3. Legisla ia din Romnia n domeniul protec iei mediului


3.1. Legisla ia din Romnia

4. Tipuri de audit
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Necesitatea auditului de mediu Categoria Rspunderi Categoria Management Categoria Activit i

5. Seria de standarde ISO 14000 6. Sisteme de management de mediu


6.1. Generalit i 6.2. Concepte ale managementului de mediu 6.3. Instrumente ale managementului de mediu

7. Schemele de Management de Mediu i Audit EMAS


7.1. Procedura de organizare i coordonare a schemei de management i audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntar a organiza iilor la aceast schem 7.2. Atribu ii i responsabilit i 7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu 7.4. Procedura de nregistrare EMAS

8. Sisteme de management de mediu Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001


8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Domeniu de aplicare Cerin e ale sistemului de management de mediu (SMM) Ghid pentru utilizarea standardului Coresponden a ntre ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000

9. Linii directoare referitoare la principii, sisteme i tehnici de aplicare ISO 14004


9.1. Domeniu de aplicare 9.2. Elemente ale sistemului de management de mediu

10. Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011
10.1. Principii de auditare 10.2. Conducerea unui program de audit 10.3. Activit i de audit 10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

11. Structura unui raport de audit 12. BIBLIOGRAFIE