Sunteți pe pagina 1din 5

Auditul de mediu

Tema 6 Sisteme de management de mediu

6.1. GENERALIT I

Controlul efectiv al polurii nu se poate realiza exclusiv pe solu ii tehnologice, ci trebuie abordat n baza unui sistem de management de mediu, integrat managementului general al ntreprinderii. Dei este o ac iune voluntar implementarea sistemelor de management de mediu, a reuit s conving, nu numai prin beneficiile financiare ob inute (identificarea zonelor ce pot aduce economii, mrirea eficien ei produc iei, gsirea de noi pie e, etc.), dar i prin creterea credibilit ii n ob inerea de credite bancare, n atragerea investitorilor i a noilor beneficiari. n acest sens, n prezent, pe plan mondial se poate constata o orientare a preocuprilor companiilor ctre introducerea Sistemelor de Management de Mediu (SMM). Acestea ofer o modalitate structurat i sistematic de integrare a problematicii de mediu n toate aspectele activit ii unei companii. Scopul nu const numai n conformarea cu legisla ia de mediu i minimizarea riscurilor financiare, ci i mbunt irea continu a performan ei de mediu, asigurndu-se astfel o bun imagine i o serie de avantaje pe pia a competi ional. n 1985 conceptul SMM a fost introdus pentru prima dat n Olanda, n prezent aceasta constituind un real interes n celelalte ri Vest Europene, n Asia, SUA, Canada i continu cretere n Europa Central i de Est. Ini ial (anii 70) eforturile rilor au fost concentrate spre dezvoltarea componentelor legislative i de reglementare ca i a structurilor organizatorice care s asigure ncadrarea activit ii economice n limitele permise de standardele de mediu. n aceste condi ii rspunsul industriei era dat ca reac ie la apari ia problemelor, ndeosebi a celor de neconformare cu reglementrile existente. Investi iile erau preponderent n solu ii tehnologice de depoluare, la capt de linie (end of pipe). n continuare s-a trecut treptat la integrarea politicii ecologice n politica economic a ntreprinderii. n 1987, Raportul Brundland al Comisiei Mondiale asupra Mediului i Dezvoltrii a introdus termenul de Dezvoltare Durabil i a ndemnat industriile s-i dezvolte sisteme eficiente de management de mediu. A urmat ntlnirea din 1992 de la Rio de Janeiro cnd conductorii de guverne i de mari companii, grupuri private au analizat cum poate fi condus lumea ntreag ctre dezvoltarea durabil. A rezultat consensul global i angajamentul politic de la cel mai nalt vrf (Agenda 21) pentru nceperea colaborrii ntre guverne, ntreprinderi, organiza ii neguvernamentale, etc., n vederea gsirii solu iilor pentru rezolvarea problemelor cruciale de mediu. S-a hotrt de asemenea ca Organiza ia Interna ional pentru Standardizare (ISO) s elaboreze o serie de standarde dedicate sistemului de management de mediu.
6.1. Generalit i

Auditul de mediu
Tema 6 Sisteme de management de mediu

Sistemul de Management de Mediu (SMM) este definit ca fiind o component a sistemului general de management ce include structura organizatoric, activit ile de planificare, responsabilit ile, practicile, procedurile, procesele i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, revizuirea i men inerea politicii de mediu. Un Sistem de Management de Mediu are ca obiectiv principal s ajute o companie n: identificarea i controlul aspectelor de mediu, a impacturilor i riscurilor relevante din companie; satisfacerea politicii de mediu a obiectivelor i intelor, inclusiv conformarea cu legisla ia de mediu; definirea unui set de principii de baz care s orienteze activit ile viitoare viznd responsabilit ile de mediu; stabilirea unor creteri ale performan ei de mediu a companiei, pe baza unui bilan costuri-beneficii; determinarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor; definirea responsabilit ilor, autorit ii i a procedurilor care s asigure implicarea fiecrui angajat al companiei, n reducerea impactului negativ asupra mediului; realizarea unui sistem eficient de comunicare n interiorul companiei i asigurarea unei instruiri a personalului. SMM rspunde abordrii cunoscute Managementului Calit ii i anume: Planific, Execut, Verific, mbunt ete (figura1).
PLANIFIC

MBUNT ETE

EXECUT

VERIFIC Fig. 1 Ciclul ac iunilor PEVI specific pentru o activitate socio-economic

6.1. Generalit i

Auditul de mediu
Tema 6 Sisteme de management de mediu

SMM reprezint un instrument de identificare i rezolvare a problemelor specifice de mediu care poate fi implementat ntr-o companie n diferite modalit i, depinznd de condi iile specifice. Din punct de vedere a evolu iei standardelor din domeniul SMM sunt de re inut cele la nivel european EMAS(Environment Management and Audit Scheme) i cele la nivel interna ional ISO 14001 si 19011. Sistemul de management de mediu va diferi n func ie de tipul, natura, mrimea, complexitatea activit ii, produselor i serviciilor companiei. Exist totui un numr de elemente de baz care se regsesc n comun tuturor SMM. Acestea include: - Ob inerea angajamentului din partea managerului general al companiei privind dorin a i sprijinul n implementarea sistemului de management de mediu; - Analiza ini ial: stabilirea exact a pozi iei unde se afl compania n rela ie cu mediul. Constituie baza de pornire n implementarea SMM, fa de care se va judeca ulterior i mbunt irea performan ei de mediu. - Politica de mediu, de obicei publicat n scris ca Declara ie a Politicii de Mediu, exprimnd angajamentul managerului general de a se conforma legisla iei de mediu i de a urmri mbunt irea continu a performan ei de mediu. n felul acesta, se asigur nu numai responsabilitatea pentru implementarea politicii de mediu, ci i suportul necesar acesteia. - Programul de mediu sau Planul de ac iune, care pornind de la identificarea aspectelor de mediu i a impactului asociat acestora, con ine msurile ce vor fi luate de-a lungul unei perioade de timp. n fapt, acesta traduce politica de mediu a companiei n obiective i inte, identific activit ile necesare atingerii acestora, definete responsabilit ile angaja ilor i resursele financiare corespunztoare. - Structuri i responsabilit i: definirea, atribuirea i comunicarea structurilor, responsabilit ilor i autorit ii de mediu necesare pentru a implementa SMM. Contientizare, motivare i furnizarea de cunotin e corespunztoare printr-un program de instruire. Va fi desemnat un reprezentant al managementului companiei, responsabil cu activitatea de protec ie a mediului. - Integrarea managementului de mediu n managementul general al companiei include proceduri pentru nglobarea cerin elor de mediu n toate sectoarele specifice companiei, cum ar fi: aprovizionare, marketing, cercetare-dezvoltare, serviciu financiar etc. Aceste proceduri pot con ine: - sistemul de comunicare intern; - controlul documentelor; - controlul opera ional;
6.1. Generalit i

Auditul de mediu
Tema 6 Sisteme de management de mediu

- evaluarea riscului i pregtirea planurilor i procedurilor de urgen n vederea asigurrii unui rspuns corespunztor n cazul incidentelor neprevzute i accidentale. Monitoring, msurtori i proceduri de nregistrare necesare pentru a nregistra i eviden ia pe baz de documente, rezultatele ac iunilor ntreprinse. Ac iuni preventive i corective n vederea eliminrii cauzelor existente sau poten iale privind neconformarea cu obiectivele, intele stabilite ini ial. Auditul Sistemului de Management de Mediu stabilirea i men inerea programelor de auditare a sistemului de management de mediu cu o frecven dictat de natura opera iilor. Analiza Managementului de Mediu evaluarea fcut de managerul general asupra tuturor aspectelor semnificative ale SMM, pentru a identifica necesitatea unor posibile schimbri n sistem.

Dintre avantajele introducerii unui Sistem de Management de Mediu ntr-o companie, se pot men iona: Opera ional: Identific i corecteaz, pe plan intern, probleme, nainte ca acestea s fie descoperite din exterior; Elimin posibile conflicte ntre standardele SMM na ionale prin introducerea unui standard interna ional; Asigur o implicare mai mare a angaja ilor n activitatea ntreprinderii; Faciliteaz ob inerea autoriza iei de func ionare; Ajut n dezvoltarea i transferul tehnologiilor. Comercial: Demonstreaz beneficiarilor c ntreprinderea rspunde exigen elor de mediu; Ofer avantaje n rela iile publice prin posibilitatea comunicrii angajamentului de a asigura un mediu nconjurtor curat, sigur i sntos; Rspunde cerin elor poten iale (na ionale i interna ionale) ale rela iilor comerciale; Asigur profit dintr-o ofert de produse verzi ; mbunt ete competitivitatea pe pia a interna ional; Asigur o imagine mbunt it. Financiar: Faciliteaz rela iile cu companiile de asigurare; Elimin posibilele costuri determinate de nencadrarea n standardele na ionale de mediu; Asigur economii financiare prin minimizarea consumurilor de energie i materii prime; Satisface criteriile investitorilor;
6.1. Generalit i

Auditul de mediu
Tema 6 Sisteme de management de mediu

Ajut la reducerea rspunderilor i riscurilor de mediu; Ajut accesul la mprumuturi bancare. Reglementri: demonstreaz angajamentul ntreprinderilor fa de guvernamentale, pentru conformare i mbunt ire continu; asigur un program de mediu proactiv.

autorit ile

Protec ia mediului: Reduceri ale consumurilor de materii prime i energie; emisiilor n aer, ap, sol; deeurilor i ambalajelor; zgomotului; impactului asupra ecosistemelor etc. Dezvoltarea sistemului de management de mediu i a instrumentelor aferente au ca finalitate abordarea ntr-un context global a rela iei unit ii economice n raport cu mediul.

6.1. Generalit i