Sunteți pe pagina 1din 3

Auditul de mediu

Tema 6 Sisteme de management de mediu

6.3. INSTRUMENTE ALE MANAGEMENTULUI DE MEDIU

n general un Sistem de Management de Mediu (SMM) trebuie s ofere toate detaliile necesare pentru evaluarea impactului asupra mediului a tuturor proceselor i procedurilor, astfel nct s faciliteze: luarea deciziilor, previziunile strategice, conceptele de dezvoltare, proiectare, prelucrare, ambalare, distribu ie i comercializare, fr efecte negative asupra mediului. n acest sens, alturi de SMM exist n prezent un cuprinztor set de instrumente ale managementului de mediu care ajut la solu ionarea problemelor n condi iile respectrii cerin elor dezvoltrii durabile. Institu iile guvernamentale au nevoie de un mecanism, ca i de instrumente specifice pentru a-i realiza programele, politicile i strategiile na ionale de protec ie a mediului. De asemenea, conductorii ntreprinderilor au descoperit, la rndul lor, c le sunt necesare instrumente de mediu pentru a-i concretiza deciziile luate n sistemul de management de mediu. n ultimii ani, o dat cu evolu ia nregistrat la nivelul managementului de mediu au devenit opera ionale o serie ntreag de instrumente manageriale de protec ie a mediului. Aceste instrumente sunt astfel structurate nct s mbunt easc sistemul de luare a deciziilor, de informare a managerilor i a altor categorii de personal, cu scopul final al mbunt irii performan elor de mediu ale ntreprinderilor. Ele au fost promovate n numeroase ri, fiind la ndemna companiilor pentru a fi adoptate i utilizate n mod voluntar fr presiuni legislative. ntr-o clasificare general, aceste instrumente se mpart n trei mari categorii: - pentru analiz i evaluare; - pentru ac iune; - pentru comunicare. Instrumentele pentru analiz i evaluare sunt de tipul urmtor: - metode de comparare a performan elor de mediu proprii cu realizrile de vrf n domeniu; - analiza cost-beneficiu, util n ierarhizarea alternativelor de control al proceselor de poluare; - auditul de mediu, folosit pentru a verifica conformarea cu legisla ia specific i de a evalua practicile i procedurile de mediu; - evaluarea impactului de mediu, aplicat n faza de proiectare cu scopul identificrii impactului poten ial;

6.3. Instrumente ale managementului de mediu

Auditul de mediu
Tema 6 Sisteme de management de mediu

evaluarea cheltuielilor pentru protec ia mediului (contabilitate de mediu), evaluarea costului total - ajut la identificarea urmtoarelor patru tipuri de costuri pentru un produs, proces sau proiect: costuri directe; costuri ascunse ex.: monitoring, conformare); poten iale rspunderi (plata unor remedieri n mediu) sau costuri mai pu in tangibile (cum ar fi rela iile cu publicul, o bun imagine etc.); evaluarea ini ial a calit ii mediului (diagnoz) - se realizeaz pentru a stabili punctul de plecare ntr-o ac iune ecologic; evaluarea ciclului de via , metoda prin care sunt evaluate consumurile de energie i materii prime pe de o parte i impactul asupra mediului, pe de alta, n fazele reprezentative ale desfurrii proceselor pentru ob inerea unui produs i ale utilizrii lui (ncepnd cu extrac ia materiilor prime, prelucrarea, utilizarea, reciclarea, transportul, pn la depozitarea produsului uzat); evaluarea riscului asupra mediului i a snt ii umane este realizat cu scopul stabilirii unor msuri de prevenire a apari iei unor incidente, accidente; evaluarea tehnologiei - stabilete efectele poten iale ale unei noi tehnologii nainte de implementarea sa; indicatorii dezvoltrii durabile - diferi i de indicatorii economici conven ionali i care integreaz aspectele de mediu n aprecierea progresului economic.

Instrumente pentru ac iune, precum: sistem de management de mediu care stabilete structura organizatoric, responsabilit ile, practicile, procedurile, procesele i resursele, pentru a implementa politica de mediu a ntreprinderii; politica de mediu reprezint obiectivele i principiile ce stau la baza ac iunilor de protec ie a mediului, incluznd conformarea cu ntreaga legisla ie de mediu specific ntreprinderii; management total al calit ii mediului a fost acceptat ca un instrument viznd mbunt irea performan elor ntregii activit i incluznd i managementul de mediu; eco-marcarea (eco-emblema), termen care descrie o procedur devenit oficial n multe ri, conform creia un produs cu un nivel acceptabil de impact asupra mediului poate primi o etichet ecologic; prghii economice, al cror scop este de atingere a obiectivelor de mediu cu costuri ct mai mici. n acest sens alocarea optim a resurselor pentru mediu reclam utilizarea cantit ii optime a fiecrei resurse comparativ cu pre urile altor factori economici de produc ie (ex.: ecua ia economic de optimizare ntre pre ul materiilor prime - intrri - i taxele pe emisii poluante - ieiri);
6.3. Instrumente ale managementului de mediu

Auditul de mediu
Tema 6 Sisteme de management de mediu

n elegeri voluntare - focalizate pe atingerea unor obiective de mediu dincolo de cerin ele legii; parteneriat n favoarea protec iei mediului, n general realizate pentru a transforma pozi iile de confruntare, dependen i izolare n n elegeri mutuale precum i interdependen a acceptat. Instrumente de comunicare n interiorul ntreprinderii i n afara ei. Dintre acestea semnalm: rapoarte anuale; informa ii pentru mass-media, pentru clien i sau pentru proprii angaja i; rapoarte interne pentru eviden a SMM.

6.3. Instrumente ale managementului de mediu