Sunteți pe pagina 1din 11

Auditul de mediu

Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

7. 4. PROCEDURA DE NREGISTRARE EMAS

n continuare, sunt prezentate unele dintre conceptele care se introduc prin Procedura de nregistrare EMAS (reglementate prin Ordinul 1018/2006). Prevederi generale Organismul na ional competent pentru aplicarea Procedurii de nregistrare EMAS este constituit din Comitetul consultativ EMAS i Biroul EMAS, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor, apelor i mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare i coordonare a schemelor de management de mediu i audit (EMAS) n vederea participrii voluntare a organiza iilor la aceste scheme, cu modificrile i completrile ulterioare. Procedura se aplic tuturor organiza iilor sau pr ilor organiza iilor care solicit nregistrare EMAS. Competen a pentru acordarea nregistrrii EMAS revine Comitetului consultativ EMAS. Comitetul consultativ EMAS decide prin vot acordarea nregistrrii EMAS dup evaluarea documentelor necesare nregistrrii EMAS i a informa iilor de inute cu privire la organiza ia solicitant, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordinul nr. 50/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Calitatea de membru titular al Comitetului consultativ EMAS se pierde, prin excludere, la propunerea majorit ii celorlal i membri titulari ai Comitetului consultativ EMAS, ca urmare a constatrii nclcrii prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare i func ionare a Comitetului consultativ EMAS i a Biroului EMAS, aprobat prin Ordinul nr. 790/2006. Depunerea i con inutul solicitrii de nregistrare EMAS n vederea ob inerii nregistrrii EMAS organiza ia nainteaz Biroului EMAS din cadrul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului solicitarea de nregistrare EMAS, care trebuie s con in urmtoarele documente: cererea de nregistrare EMAS, al crei model este prevzut n anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1018/2006; documentele de sus inere a solicitrii nregistrrii EMAS, prevzute la art. 12 alin. (1) lit. a) i b) din Ordinul nr. 50/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Documentele prevzute la alin. (1) din Ordinul nr. 1018/2006 se depun n 3 exemplare pe suport hrtie i ntr-un exemplar pe suport electronic.
7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

La data depunerii solicitrii de nregistrare EMAS data validrii declara iei de mediu nu trebuie s depeasc 8 luni. Pentru ob inerea nregistrrii EMAS a unei organiza ii care opereaz pe mai multe amplasamente, cererea de nregistrare EMAS se completeaz pentru fiecare amplasament. Organiza iile care opereaz pe amplasamente temporare pot ob ine nregistrarea EMAS numai dac se face dovada c acestea sunt incluse n procedura de verificare efectuat de ctre verificatorul de mediu. Pentru nregistrarea EMAS a mai multor organiza ii independente care i desfoar activitatea ntr-o zon restrns ca o singur organiza ie comun, acestea trebuie s demonstreze c exercit o responsabilitate comun n gestionarea problemelor de mediu i a impactului semnificativ asupra mediului. Organiza iile pentru care nu poate fi definit corespunztor un amplasament specific pot ob ine nregistrarea EMAS numai prin integrarea acestuia n sistemul de management de mediu i prin descrierea precis n declara ia de mediu a domeniului de activitate i a infrastructurii. Biroul EMAS efectueaz analiza preliminar i stabilete dac documentele sunt corect ntocmite i dac organiza ia ndeplinete condi iile legale pentru ob inerea nregistrrii EMAS. n func ie de rezultatul analizei preliminare, documentele sunt supuse analizei propriu-zise efectuate de Comitetul consultativ EMAS. Biroul EMAS verific dac: toate sec iunile relevante din cererea de nregistrare EMAS sunt completate corect; au fost depuse toate documentele de sus inere a solicitrii nregistrrii; organiza ia sau partea din organiza ie ntrunete toate condi iile legale pentru ob inerea nregistrrii EMAS, n special respectarea tuturor cerin elor de reglementare din domeniul protec iei mediului; verificatorul de mediu care a condus verificarea i validarea informa iilor organiza iei este acreditat pentru domeniul de activit i al organiza iei pentru care se solicit nregistrarea EMAS. Dac cerin ele prevzute la art. 5 nu sunt ndeplinite, Biroul EMAS realizeaz, n termen de 10 zile lucrtoare de la primirea solicitrii, dup caz, urmtoarele: - comunic n scris conducerii organiza iei respingerea motivat a solicitrii, concomitent cu returnarea documentelor depuse, fr a mai nregistra organiza ia n baza de date; - solicit n scris conducerii organiza iei completri la documentele depuse. Organiza ia are obliga ia s transmit completrile la documentele depuse, n termen de 15 zile de la primirea solicitrii. Nerespectarea termenului atrage respingerea solicitrii i returnarea documenta iei depuse.

7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Dac cerin ele prevzute la art. 5 din Ordinul nr. 1018/2006 sunt ndeplinite, Biroul EMAS realizeaz, n termen de 10 zile lucrtoare de la primirea solicitrii, urmtoarele: nregistreaz cererea de nregistrare EMAS n baza de date privind nregistrarea EMAS i atribuie organiza iei un numr de cod; informeaz n scris conducerea organiza iei cu privire la nceperea procedurii de nregistrare EMAS; ntiin eaz Comitetul consultativ EMAS i Comisia de acreditare n legtur cu primirea solicitrii i cu rezultatul analizei preliminare. Biroul EMAS convoac Comitetul consultativ EMAS n termen de 30 de zile lucrtoare de la data ntiin rii; dispune afiarea informa iei privind depunerea solicitrii de nregistrare EMAS a organiza iei pe pagina web a Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului i a agen iei teritoriale pentru protec ia mediului n a crei raz de competen se afl organiza ia sau acea parte a organiza iei pentru care se solicit nregistrarea EMAS; solicit agen iei teritoriale pentru protec ia mediului n a crei raz de competen se afl organiza ia sau acea parte a organiza iei pentru care se solicit nregistrarea EMAS situa ia respectrii n ultimii 2 ani de la data depunerii solicitrii a reglementrilor de mediu i fixeaz un termen de 10 zile pentru primirea informa iilor solicitate. Evaluarea observa iilor pr ilor interesate Pr ile interesate pot s i fac cunoscut opinia i s transmit Biroului EMAS, n scris, comentariile asupra solicitrii de nregistrare EMAS, n termen de 30 de zile de la data afirii informa iei prevzute la art. 7 lit. d). din Ordinul nr. 1018/2006. Biroul EMAS transmite n scris conductorului organiza iei comentariile primite din partea pr ilor interesate, n termen de 5 zile de la primirea acestora. Comentariile justificate ale pr ilor interesate se supun analizei Comitetului consultativ EMAS n cadrul primei ntruniri de verificare a conformit ii organiza iei solicitante. Evaluarea solicitrii de nregistrare EMAS Toate documentele solicitrii de nregistrare EMAS ale organiza iei, care au trecut de analiza preliminar a Biroului EMAS, se supun analizei detaliate efectuate de Comitetul consultativ EMAS. Documentele trebuie s fie corect ntocmite i s prezinte Comitetului consultativ EMAS toate informa iile necesare pentru luarea deciziei. La ntrunirea de verificare a conformit ii organiza iei solicitante, n vederea ob inerii nregistrrii EMAS, poate fi convocat i verificatorul de mediu acreditat care
7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

a condus verificarea i validarea informa iilor con inute n documentele de sus inere a solicitrii. Comitetul consultativ EMAS poate solicita Comisiei de acreditare referin e care s demonstreze c activit ile verificatorului de mediu n legtur cu organiza ia solicitant s-au desfurat corect. Dac la prima ntrunire de verificare a conformit ii organiza iei solicitante Comitetul consultativ EMAS constat c organiza ia nu ndeplinete toate condi iile legale pentru ob inerea nregistrrii EMAS, n special a cerin elor de reglementare din domeniul protec iei mediului, se trece la etapa de evaluare a neconformit ii cu prevederile legale din domeniul protec iei mediului. Dac se constat c n ultimii 2 ani de la data solicitrii ob inerii nregistrrii EMAS organiza ia a nclcat cerin ele de reglementare din domeniul protec iei mediului i a produs un impact asupra mediului, verificatorul de mediu i organiza ia au obliga ia s semneze i s transmit Comitetului consultativ EMAS o declara ie validat de ctre verificatorul de mediu, prin care s dovedeasc c daunele au fost reparate i c s-au luat toate msurile pentru a preveni apari ia altor situa ii similare. Comitetul consultativ EMAS, prin Biroul EMAS, solicit de la autorit ile competente pentru controlul respectrii msurilor de protec ie a mediului, desemnate conform legisla iei din domeniul protec iei mediului, urmtoarele: - informa ii suplimentare asupra prejudiciului adus mediului; - copie de pe actele de constatare a contraven iilor, ntocmite de agen ii constatatori; - copie de pe actele de constatare i cercetare a infrac iunilor, ntocmite de organele de urmrire penal, conform competen elor legale. n cazul n care exist neclarit i privind informa iile furnizate n documenta ia de sus inere a solicitrii, Comitetul consultativ EMAS, prin Biroul EMAS, solicit organiza iei informa ii suplimentare asupra sec iunilor respective. Comitetul consultativ EMAS fixeaz un termen de 15 zile lucrtoare pentru primirea informa iilor i documentelor suplimentare prevzute la art. 10 i 11 din Ordinul nr. 1018/2006. Reprogramarea ntrunirii Comitetului consultativ EMAS pentru evaluarea completrilor la documenta ia depus nu trebuie s depeasc 30 de zile lucrtoare de la data primirii completrilor solicitate. Biroul EMAS ntiin eaz n scris organiza ia cu privire la reprogramarea ntrunirii Comitetului consultativ EMAS i despre motivul lurii acestei decizii. Comitetul consultativ EMAS decide continuarea procedurii de nregistrare EMAS dac, dup primirea informa iilor i a documentelor suplimentare prevzute la art. 10 i 11 din Ordinul nr. 1018/2006, se constat c organiza ia face dovada respectrii tuturor cerin elor legale necesare ob inerii nregistrrii EMAS. Biroul EMAS comunic n scris organiza iei continuarea procedurii de nregistrare EMAS. Refuzul solicitrii nregistrrii EMAS
7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Comitetul consultativ EMAS, n urma analizei detaliate, decide refuzul solicitrii nregistrrii EMAS n urmtoarele cazuri: documentele nu sunt corect ntocmite i/sau nu prezint Comitetului consultativ EMAS toate informa iile necesare pentru luarea deciziei; Comitetul consultativ EMAS primete un raport de supraveghere de la Comisia de acreditare, n care se demonstreaz c activit ile verificatorului de mediu nu s-au realizat ntr-o manier corespunztoare, care s garanteze c organiza ia solicitant ndeplinete cerin ele necesare ob inerii nregistrrii EMAS; pe baza informa iilor primite de la autorit ile teritoriale pentru protec ia mediului Comitetul consultativ EMAS este informat de Biroul EMAS c organiza ia solicitant nu ntrunete toate condi iile legale pentru ob inerea nregistrrii EMAS, n special n ceea ce privete respectarea tuturor cerin elor de reglementare din domeniul protec iei mediului; organiza ia nu transmite informa iile prevzute la art. 11 n termenul prevzut la art. 12 alin. (1) din Ordinul nr. 1018/2006. Refuzul solicitrii nregistrrii EMAS va ine seama de cauzele i de gravitatea abaterii de la cerin ele legale pentru ob inerea nregistrrii EMAS i se decide n urma consultrii: - pr ilor interesate; - agen iilor teritoriale pentru protec ia mediului i comisariatelor teritoriale ale Grzii Na ionale de Mediu n a cror raz de competen se afl organiza ia sau acea parte a organiza iei pentru care se solicit ob inerea nregistrrii EMAS. n cazul refuzului solicitrii nregistrrii EMAS, organiza ia reia procedura de nregistrare EMAS de la etapa ini ial. Biroul EMAS informeaz n scris organiza ia, n termen de 10 zile lucrtoare de la data ntrunirii Comitetului consultativ EMAS, asupra motiva iei refuzului solicitrii nregistrrii EMAS, concomitent cu returnarea documentelor depuse. Acordarea nregistrrii EMAS Comitetul consultativ EMAS decide prin vot acordarea nregistrrii EMAS dac informa iile cuprinse n documentele necesare ob inerii nregistrrii EMAS sunt concludente i dac n urma evalurii observa iilor pr ilor interesate n legtur cu organiza ia se constat c aceasta ndeplinete toate condi iile legale pentru ob inerea nregistrrii EMAS. n cazul deciziei favorabile de acordare a nregistrrii EMAS, Biroul EMAS, n termen de 5 zile de la luarea deciziei, realizeaz urmtoarele: atribuie un numr de nregistrare i include organiza ia n Lista organiza iilor nregistrate EMAS; l informeaz pe conductorul organiza iei despre acordarea nregistrrii EMAS i solicit dovada achitrii tarifului de nregistrare.
7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Dup primirea dovezii privind achitarea tarifului de nregistrare, Biroul EMAS elaboreaz Certificatul de nregistrare EMAS. Certificatul de nregistrare EMAS se semneaz de reprezentantul cu func ie de conducere al autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului, membru n cadrul Comitetului consultativ EMAS, i se transmite organiza iei solicitante. Certificatul de nregistrare EMAS este valabil o perioad de 3 ani de la data nregistrrii. Depunerea i con inutul solicitrii de rennoire a nregistrrii EMAS n vederea ob inerii rennoirii nregistrrii EMAS, organiza ia nainteaz Biroului EMAS din cadrul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului solicitarea de rennoire a nregistrrii EMAS, care trebuie s con in urmtoarele documente: - cererea de rennoire a nregistrrii EMAS, al crei model este prevzut n anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1018/2006; - documentele de sus inere a solicitrii de rennoire a nregistrrii EMAS, prevzute la art. 131 alin. (1) din Ordinul nr. 50/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Documentele, mai sus men ionate, se depun cu cel pu in 60 de zile nainte de data expirrii Certificatului de nregistrare EMAS existent, n 3 exemplare pe suport hrtie i ntr-un exemplar pe suport electronic. Procedura de rennoire a nregistrrii EMAS parcurge procedura de nregistrare EMAS. n cazul n care Comitetul consultativ EMAS decide rennoirea nregistrrii EMAS, Biroul EMAS emite un nou Certificat de nregistrare EMAS dup ce organiza ia face dovada achitrii tarifului de nregistrare EMAS. Suspendarea i anularea nregistrrii EMAS Organiza ia nregistrat EMAS are obliga ia s actualizeze anual informa iile din declara ia de mediu, iar n cazul schimbrii acestora, s valideze anual informa iile cuprinse n declara ia de mediu i s pun aceste informa ii la dispozi ia publicului i a altor pr i interesate. Biroul EMAS, prin agen iile teritoriale pentru protec ia mediului, asigur verificarea respectrii prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordinul nr. 1018/2006. n cazul constatrii nerespectrii prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordinul nr. 1018/2006, Biroul EMAS ntiin eaz Comitetul consultativ EMAS. Comitetul consultativ EMAS suspend sau anuleaz, dup caz, nregistrarea EMAS n situa ia n care: - primete un raport de supraveghere de la Comisia de acreditare, n care se demonstreaz c activit ile verificatorului de mediu nu s-au realizat ntr-o manier corespunztoare, care s garanteze c organiza ia ndeplinete cerin ele necesare men inerii nregistrrii EMAS;
7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

- Biroul EMAS ntiin eaz Comitetul consultativ EMAS c organiza ia nu respect prevederile art. 20 alin. (1) din Ordinul nr. 1018/2006; - Biroul EMAS ntiin eaz Comitetul consultativ EMAS despre sesizrile scrise, primite de la agen ia teritorial pentru protec ia mediului sau de la comisariatele teritoriale ale Grzii Na ionale de Mediu i de la alte pr i interesate, c organiza ia nu mai ndeplinete toate condi iile legale pentru men inerea nregistrrii EMAS, n special n ceea ce privete respectarea tuturor cerin elor de reglementare din domeniul protec iei mediului; - Biroul EMAS ntiin eaz Comitetul consultativ EMAS cu privire la primirea unei declara ii de renun are la nregistrarea EMAS, semnat de conductorul organiza iei, prin care se solicit anularea nregistrrii EMAS. Comitetul consultativ EMAS se ntrunete n termen de 15 zile de la data primirii informa iilor prevzute la art. 21 din Ordinul nr. 1018/2006 pentru stabilirea modalit ii i termenului de consultare cu pr ile interesate i cu autorit ile publice competente, n vederea nceperii procedurii de suspendare sau de anulare a nregistrrii EMAS, n func ie de natura i de amploarea nerespectrii condi iilor legale necesare men inerii nregistrrii EMAS. n termen de 5 zile de la data ntrunirii Comitetului consultativ EMAS, Biroul EMAS informeaz n scris Comisia de acreditare, verificatorul de mediu care a verificat i validat informa iile organiza iei, autoritatea public teritorial pentru protec ia mediului, comisariatul teritorial al Grzii Na ionale de Mediu n a crei raz de competen se afl organiza ia, pr ile interesate i conductorul organiza iei despre nceperea motivat a procedurii de suspendare a nregistrrii EMAS i termenul fixat pentru consultare, care nu trebuie s depeasc 15 zile lucrtoare. Dup efectuarea consultrilor, n termen de 10 zile, Biroul EMAS convoac Comitetul consultativ EMAS n vederea analizrii neconformit ilor organiza iei, pe baza dovezilor furnizate de pr ile consultate. n func ie de amploarea neconformit ilor, Comitetul consultativ EMAS decide asupra suspendrii nregistrrii EMAS pentru o perioad de timp determinat, dar nu mai mare de un an, sau asupra anulrii nregistrrii EMAS. n termen de 5 zile de la luarea deciziei, Biroul EMAS comunic organiza iei decizia de suspendare sau de anulare a nregistrrii EMAS i motivele care au stat la baza acesteia. Dup nlturarea neconformit ilor care au dus la suspendarea nregistrrii EMAS, dar nu mai trziu dect termenul limit pentru care s-a dispus suspendarea, organiza ia solicit Comitetului consultativ EMAS ridicarea suspendrii nregistrrii EMAS i transmite Biroului EMAS documentele doveditoare privind conformarea. n termen de 10 zile lucrtoare de la primirea documentelor prevzute la alin. (1), Biroul EMAS solicit autorit ilor competente situa ia conformrii i convoac Comitetul consultativ EMAS n termen de 10 zile de la primirea acesteia. Comitetul consultativ EMAS analizeaz solicitarea organiza iei de ridicare a suspendrii i decide n consecin .
7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Biroul EMAS informeaz organiza ia n termen de 10 zile n legtur cu decizia i, n cazul unei decizii favorabile, nscrie ridicarea suspendrii n Registrul na ional EMAS. Dac organiza ia nu a nlturat neconformit ile n termenul limit pentru care s-a decis suspendarea, Biroul EMAS ntiin eaz Comitetul consultativ EMAS asupra acestui fapt. Comitetul consultativ EMAS decide anularea nregistrrii EMAS n termen de 30 de zile de la data ntiin rii, iar Biroul EMAS informeaz n termen de 5 zile organiza ia asupra anulrii nregistrrii EMAS. Organiza ia creia i s-a anulat nregistrarea EMAS poate s solicite o nou nregistrare EMAS, n condi iile respectrii tuturor condi iilor legale necesare ob inerii nregistrrii EMAS, i s reia procedura de nregistrare EMAS de la etapa ini ial. Solu ionarea contesta iilor mpotriva deciziei Comitetului consultativ EMAS privind refuzul nregistrrii EMAS, a deciziei de suspendare sau de anulare a nregistrrii EMAS organiza ia poate s depun contesta ie. Contesta ia se motiveaz n scris i se nainteaz Biroului EMAS n termen de 30 de zile de la data comunicrii deciziei. Comitetul consultativ EMAS solu ioneaz contesta ia n termen de 10 zile de la depunerea acesteia. n urma analizrii contesta iei, Comitetul consultativ EMAS decide cu votul majorit ii membrilor si admiterea sau respingerea acesteia. n cazul admiterii contesta iei, Comitetul consultativ EMAS dispune, dup caz, nregistrarea EMAS, anularea suspendrii, respectiv revocarea deciziei de anulare a nregistrrii EMAS. Decizia privind solu ionarea contesta iei se comunic de ctre Biroul EMAS contestatarului, n scris, n termen de 5 zile. n cazul n care organiza ia nu depune contesta ie n termenul prevzut la art. 26 alin. (2) din Ordinul nr. 1018/2006 sau n cazul respingerii contesta iei de ctre Comitetul consultativ EMAS, n termen de 5 zile, Biroul EMAS are obliga ia: s anuleze organiza ia din Lista organiza iilor nregistrate EMAS, dac Comitetul consultativ EMAS a decis anularea nregistrrii EMAS; s nscrie suspendarea sau anularea nregistrrii EMAS n Registrul na ional EMAS; s dispun afiarea informa iei privind suspendarea sau anularea nregistrrii EMAS a organiza iei pe pagina web a Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului i a agen iei teritoriale pentru protec ia mediului n a crei raz de competen se afl organiza ia sau acea parte a organiza iei. Ordinul 1018/2007, privind Procedura de nregistrare EMAS, are urmtoarele anexe:
7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

- Cerere de nregistrare emas (Anexa 1); - Cerere de rennoire a nregistrrii emas (Anexa 2). n continuare vor fi prezentate elementele principale ale acestor anexe. Anexa 1
Nr. nregistrare organiza ie: Data: Nr. nregistrare ANPM: Data:

CERERE DE NREGISTRARE EMAS - model


1. Date privind organiza ia Denumire Nr. nreg. Reg. Com. Strada, numrul Localitate Adresa sediului Jude Cod potal Telefon/Fax Adresa de e-mail Persoan de contact Responsabil declara ie de mediu (nume, date de contact) Reprezentant legal Codul CAEN al activit ilor Categoria de activit i cade sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polurii (se va marca corespunztor) Situa ia reglementrii din punct de vedere al protec iei mediului Numr de angaja i IMM (se va marca corespunztor)

DA

NU

Tipul actului

Numrul Actului

DA

NU

2. Descrierea organiza iei Descrierea activit ii organiza iei/amplasamentului pentru care se solicit nregistrare EMAS Organigrama organiza iei Planul de situa ie al amplasamentului Subcontractori 3. Numrul i descrierea amplasamentelor pentru care se solicit nregistrare EMAS*) Numr amplasament Denumirea amplasamentului Strad, numr Localitate Adresa Jude Cod potal Persoana de contact Responsabil declara ie de mediu (nume, date de contact) Reprezentant legal Codul CAEN al activit ilor Numr de angaja i Telefon/fax adres email/pagin web Categoria de activit i cade sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polurii (se va marca corespunztor) Situa ia reglementrii din punct de vedere al protec iei mediului

DA Tipul actului

NU Numrul actului

*)Se va completa pentru fiecare amplasament n parte. Dac organiza ia este identic cu amplasamentul aceast pagin nu se completeaz.
4. Date privind verificatorul de mediu*) Nume Date de contact Nr. Certificatului de acreditare Domeniu acreditrii**) Data planificat pentru urmtoarea declara ie de mediu

*)Se va completa pentru fiecare verificator de mediu care a participat la verificarea i validarea informa iilor; **)Se va anexa copia dup certificatul de acreditare a verificatorului de mediu.

Conductorul organiza iei i asum rspunderea pentru corectitudinea informa iilor incluse n documentele de sus inere a solicitrii nregistrrii EMAS, iar
7.4. Procedura de nregistrare EMAS

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

rspunderea pentru corectitudinea informa iilor validate revine verificatorului de mediu care a realizat verificarea i validarea informa iilor.
5. Date privind organismul na ional competent pentru aplicarea procedurii de nregistrare EMAS Denumire Adres Telefon Fax ntocmit la data Numele conductorului organiza iei Func ia Semntura

ANEXA Nr. 2
Nr. nregistrare organiza ie: Data: Nr. nregistrare ANPM: Data:

CERERE DE RENNOIRE A NREGISTRRII EMAS - model 1. Date privind organiza ia Denumire Nr. nreg. Reg. Com. Strada, numrul Localitate Adresa sediului Jude Cod potal Telefon/Fax Adresa de e-mail Persoan de contact Responsabil declara ie de mediu (nume, date de contact) Reprezentant legal Codul CAEN al activit ilor Categoria de activit i cade sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polurii DA (se va marca corespunztor) Situa ia reglementrii din punct de vedere al protec iei Tipul actului mediului Numr de angaja i IMM (se va marca corespunztor) DA Numr de nregistrare EMAS Data ob inerii nregistrare EMAS 2. Descrierea organiza iei Descrierea activit ii organiza iei/amplasamentului pentru care se solicit nregistrare EMAS Organigrama organiza iei Planul de situa ie al amplasamentului Subcontractori 3. Numrul i descrierea amplasamentelor pentru care se solicit renoirea nregistrrii EMAS*) Numr amplasament Denumirea amplasamentului Strad, numr Localitate Adresa Jude Cod potal Persoana de contact Responsabil declara ie de mediu (nume, date de contact) Reprezentant legal Codul CAEN al activit ilor Numr de angaja i Telefon/fax adres email/pagin web Categoria de activit i cade sub inciden a legisla iei privind prevenirea i controlul integrat al polurii (se va marca corespunztor) Situa ia reglementrii din punct de vedere al protec iei mediului

NU

Numrul Actului

NU

DA Tipul actului

NU Numrul actului

*)Se va completa pentru fiecare amplasament n parte. Dac organiza ia este identic cu amplasamentul aceast pagin nu se completeaz.
4. Date privind verificatorul de mediu*) Nume Date de contact Nr. Certificatului de acreditare

7.4. Procedura de nregistrare EMAS

10

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS
Domeniu acreditrii**) Data planificat pentru urmtoarea declara ie de mediu

*)Se va completa pentru fiecare verificator de mediu care a participat la verificarea i validarea informa iilor; **)Se va anexa copia dup certificatul de acreditare a verificatorului de mediu.

Conductorul organiza iei i asum rspunderea pentru corectitudinea informa iilor incluse n documentele de sus inere a solicitrii de rennoire a nregistrrii EMAS, iar rspunderea pentru corectitudinea informa iilor validate revine verificatorului de mediu care a realizat verificarea i validarea informa iilor.
5. Date privind organismul na ional competent pentru aplicarea procedurii de nregistrare EMAS Denumire Adres Telefon Fax ntocmit la data Numele conductorului organiza iei Func ia Semntura

7.4. Procedura de nregistrare EMAS

11