Sunteți pe pagina 1din 2

Auditul de mediu

Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

8. 1. DOMENIU DE APLICARE

Precizm nc odat c standardele interna ionale de management de mediu sunt destinate s furnizeze organiza iilor interesate elementele unui sistem de management de mediu, elemente care pot fi integrate i altor cerin e de management, pentru sprijinirea organiza iilor n atingerea obiectivelor referitoare la mediu i a celor economice. Aceste standarde, precum i alte standarde interna ionale similare, nu sunt destinate crerii unor bariere comerciale netarifare, creterii sau modificrii obliga iilor legale ale unei organiza ii. n principal, cuprinsul standardului este prezentat n figura 1.

Cuprins SR EN ISO 14001 1. Domeniu de aplicare 2. Referin e normative 3. Termeni i defini ii 4. Cerin e ale sistemului de management de mediu Cerin e generale Politica de mediu Planificare Implementare i func ionare Verificare Analiz efectuat de mangement Anexe A. Ghid pentru utilizarea standardului B. Ciresponden a ntre ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000 C. Bibliografie Fig. 5.1 Con inut SR EN ISO 14001

n cele ce urmeaz vor fi inserate elementele principale ale acestui standard. Trebuie spus de la nceput c baza SMM o reprezint ciclul prezentat n figura 2. Un astfel de model se aplic tuturor organiza iilor de orice tip i mrime, indiferent de condi iile geografice, culturale i sociale.

8.1. Domeniu de aplicare

Auditul de mediu
Tema 8 Cerin e cu ghid de utilizare SR EN ISO 14001

Domeniu de aplicare
Este aplicabil oricrei organiza ii care dorete: s stabileasc, s implementeze, s men in i s mbunt easc un sistem de management de mediu; s se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarat; s demonstreze aceast conformitate prin: realizarea unei autoevaluri i autodeclara ii; urmrirea confirmrii de ctre pr ile interesate n organiza ie, cum sunt clien ii, a conformrii sale; urmrirea confirmrii de ctre o parte extern a auto declara iei sale; urmrirea certificrii / nregistrrii sistemului su de management de mediu de ctre o organiza ie extern.

mbunt ire continu

Analiza efectuat de management

Politica de mediu

Planificare

Verificare i ac iuni corective Implementare i func ionare

Fig. 2. Model pentru sistemul de management de mediu

8.1. Domeniu de aplicare