Sunteți pe pagina 1din 13

Auditul de mediu

Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

10. 4. COMPETEN A I EVALUAREA AUDITORILOR

Generaliti ncrederea n procesul de audit depinde de competen a celor care desfoar audituri. Aceast competen se bazeaz pe demonstrarea: - aptitudinilor personale ; i - capabilitatea de a aplica cunotin ele i aptitudinile acumulate prin educa ie, experien de munc, instruire ca auditor i experien de audit. Conceptul de competen a auditorilor este ilustrat n figura 1. Unele dintre cunotin e i abilit i sunt comune pentru auditorii sistemelor de management al calit ii i de mediu iar unele sunt specifice auditorilor unei discipline individuale. Auditori i dezvolt, men in i mbunt esc competen a prin dezvoltare profesional continu i prin participri regulate la audituri. Aptitudini personale Un auditor trebuie: - s dea dovad de etic, cinste, ncredere, sinceritate, onestitate i discre ie; - s fie receptiv, de ex. dornic s ia n considerare idei sau alte puncte de vedere alternative; - s fie diplomat, de ex. tact n lucrul cu oameni; - s aib spirit de observa ie, de ex. stare activ de contientizare a ambientului fizic i a activit ilor practice; - s fie perceptiv, de ex. stare de contientizare instinctiv a situa iilor i capabilitatea de a n elege situa iile; - s fie flexibil, de ex. se adapteaz prompt la situa ii diferite; - s fie tenace, de ex. perseverent, concentrat pe ndeplinirea obiectivelor; - s aib capacitate de decizie, de ex. ajunge la concluzii n timp util bazndu-se pe analiz i ra ionamente logice; i - s aib siguran de sine, de ex. ac ioneaz i se manifest independent n timp ce interac ioneaz efectiv cu ceilal i

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Cunotine i abiliti Cunotin e i abilit i generale pentru auditorii sistemelor de management al calit ii i de mediu Auditorii trebuie s aib cunotin e i abilit i n urmtoarele domenii: a) Principii, proceduri i tehnici de audit care s permit auditorilor s selecteze i s aplice pe cele corespunztoare diferitelor audituri i s se asigure c auditurile sunt efectuate ntr-o manier consecvent i sistematic. Un auditor trebuie s fie capabil s: - aplice principiile, procedurile i tehnicile de audit; - planifice i s organizeze activitatea n mod eficace; - efectueze auditul n limitele programului agreat; - stabileasc prioritatea i s se concentreze pe probleme n func ie de importan ;

COMPETEN
Cunotin e i nsuiri generale

Calitate Cunotin e i nsuiri specifice domeniului calit ii

Mediu Cunotin e i nsuiri specifice domeniului mediului

Educa ie

Experien de munc

Instruire ca auditor

Experien de audit

Aptitudini personale

Fig. 1 Calit i personale ale auditorilor colecteze informa ii n mod eficace prin intervievare, ascultare, observare i examinarea documentelor, nregistrrilor i a datelor;
2

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

n eleag adecvarea i consecin ele utilizrii tehnicilor de eantionare pentru auditare; verifice exactitatea informa iilor colectate; confirme c dovezile de audit sunt suficiente i adecvate pentru a sus ine constatrile i concluziile auditului; evalueze acei factori care pot influen a credibilitatea constatrilor i concluziilor auditului; utilizeze documente de lucru pentru a nregistra activit ile auditului; pregteasc rapoartele de audit; men in confiden ialitatea i securitatea informa iilor, i comunice eficace, fie prin abilit ile lingvistice personale, fie prin intermediul unui interpret.

b) Sistemele de management i documente de referin care permit auditorului s n eleag domeniul i s aplice criteriile de audit. Cunotin ele i nsuirile n acest domeniu trebuie s cuprind: - aplicarea sistemelor de management diverselor organiza ii; - interac iunea ntre componentele sistemului de management; - standardele sistemelor de management al calit ii sau de mediu, proceduri aplicabile sau alte documente ale sistemului de management utilizate ca i criterii de audit; - recunoaterea diferen elor dintre documentele de referin i prioritatea acestora; - aplicarea documentelor de referin pentru diferite situa ii de audit ; i - sisteme informatice i tehnologia pentru autorizarea, securitatea, difuzarea i controlul documentelor, datelor i al nregistrrilor. c) Situa ii organiza ionale - care permit auditorilor s n eleag contextul opera ional al organiza iei. Cunotin ele i nsuirile n acest domeniu trebuie s cuprind: - mrimea, structura, func iile i rela iile organiza iei; - procesele generale ale activit ii i terminologia conex, i - obiceiurile culturale i sociale ale auditatului. d) Legile, reglementrile i alte cerin e relevante aplicabile disciplinei care permit auditorului s lucreze n cadrul organiza iei auditate i s cunoasc cerin ele care se aplic organiza iei auditate. Cunotin ele i nsuirile n acest domeniu trebuie s cuprind: - Coduri, legi i reglementri locale, regionale i na ionale; - Contracte i acorduri; - Tratate i conven ii interna ionale; i alte cerin e la care organiza ia subscrie.

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Cunotin e i abilit i generale pentru conductorii echipei de audit Un conductor al unei echipe de audit trebuie s fie capabil : - s planifice i s utilizeze eficace resursele pe durata unui audit; - s reprezinte echipa de audit n comunicarea cu clientul auditului i auditatul; - s organizeze i s conduc membrii echipei de audit, - s asigure orientarea i s ndrume auditorii n curs de formare; - s conduc echipa de audit pentru a ob ine concluziile de audit; - s previn i s rezolve conflictele i - s ntocmeasc i s finalizeze raportul de audit. Cunotin e i abilit i specifice pentru auditorii sistemului de management al calit ii Auditorii sistemului de management al calit ii trebuie s aib cunotin e i abilit i referitoare la : a) tehnici i metode din domeniul calit ii pentru a permite auditorului s examineze sistemele de management al calit ii i s genereze constatrile i concluziile de audit corespunztoare. Cunotin ele i abilit ile n acest domeniu trebuie s acopere: - terminologia calit ii; - principiile de management al calit ii i aplicarea acestora i - instrumentele managementului calit ii i aplicarea lor (de exemplu controlul statistic al proceselor, analiza efectelor i a modurilor de defectare etc.) b) procese i produse, inclusiv servicii pentru a permite auditorului s n eleag contextul tehnologic n care se efectueaz auditul. Cunotin ele i abilit ile n acest domeniu trebuie s acopere: - terminologia specific sectorului; - caracteristicile tehnice ale produselor i proceselor, inclusiv ale serviciilor - procesele i practicile specifice sectorului. Cunotin e i abilit i specifice pentru auditorii sistemului de management de mediu Auditorii sistemului de management de mediu trebuie s aib cunotin e i abilit i referitoare la : a) tehnici i metode din domeniul managementului mediului pentru a permite auditorului s examineze sistemele de management de mediu i s genereze constatrile i concluziile corespunztoare auditului. Cunotin ele i abilit ile n acest domeniu trebuie s acopere: - terminologia n domeniul mediului; - principiile de management de mediu i aplicarea acestora i

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

instrumentele managementului de mediu i aplicarea lor (cum sunt evalurile impacturilor/ aspectelor de mediu, evaluarea ciclului de via , evaluarea performan ei de mediu etc.). b) tiin e i tehnologii de mediu - pentru a permite auditorului s n eleag rela ia fundamental dintre activit ile umane i mediu. Cunotin ele i abilit ile n acest domeniu trebuie s acopere: - impactul activit ilor umane asupra mediului; - interac iunea ecosistemelor; - forme ale mediului ( exemplu: aer, apa, sol); - managementul resurselor naturale ( exemplu: combustibili fosili, apa, flora i fauna) i - metode generale pentru protec ia mediului. c) aspecte tehnice i de mediu referitoare la operare pentru a permite auditorului s n eleag interac iunea activit ilor, produselor i serviciilor, precum i opera iunilor auditatului cu mediul. Cunotin ele i abilit ile n acest domeniu trebuie s acopere: - terminologia specific sectorului; - aspecte i impacturi de mediu; - metode pentru evaluarea semnifica iei aspectelor de mediu; - caracteristice critice ale proceselor opera ionale, produselor i serviciilor, - tehnici pentru monitorizare i msurare; i - tehnologii pentru prevenire a polurii. Studii, experien profesional, instruire ca auditor i experien de audit Auditor Un auditor trebuie s aib urmtoarele studii, experien profesional, instruire ca auditor i experien de audit: a) ei trebuie s absolve studii suficiente pentru a dobndi cunotin e i abilit i b) ei trebuie s aib experien profesional. Experien a profesional trebuie s fie ntr-o func ie tehnic, managerial sau profesional care implic ra ionamente, rezolvarea problemelor i comunicarea cu al i specialiti sau manageri, persoane cu func ii similare, clien i i/ sau alte pr i interesate. Parte din experien a profesional trebuie s fie n func ia n care activit ile ntreprinse contribuie la dezvoltarea cunotin elor i a abilit ilor n: - domeniul managementului calit ii pentru auditorii sistemelor de management al calit ii, i - domeniul managementului de mediu pentru auditorii sistemelor de management de mediu; c) instruire ca auditor. Instruirea poate fi furnizat de propria organiza ie sau de o organiza ie extern;

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

d) experien de audit. Aceast experien trebuie acumulat sub direc ionarea i ndrumarea unui auditor care este competent n calitate de conductor al unei echipe de audit n aceeai disciplin. Conductorul echipei de audit Un conductor al echipei de audit trebuie s fi acumulat experien de audit suplimentar. Aceast experien suplimentar trebuie acumulat ac ionnd n calitate de conductor al echipei de audit sub direc ionarea i ndrumarea unui altui auditor care este competent n calitate de conductor al echipei de audit. Auditori care auditeaz att sisteme de management al calit ii ct i de mediu Auditorii sistemelor de management al calit ii sau auditorii sistemelor de management de mediu care doresc s devin auditori n cea de-a doua disciplin trebuie s: a) aib instruirea i experien a profesional necesare pentru a acumula cunotin ele i abilit ile pentru cea de-a doua disciplin; i b) efectueze audituri n cel de-al doilea sistem de management sub direc ionarea sau ndrumarea unui auditor care este competent n calitate de conductor al echipei de audit n cea de-a doua disciplin. Un conductor al echipei de audit ntr-una dintre discipline trebuie s ndeplineasc recomandrile men ionate mai sus pentru a deveni conductor al echipei de audit n cea de-a doua disciplin. Niveluri de studii, experien profesional, instruire ca auditor i experien de audit Organiza iile trebuie s stabileasc nivelurile de studii, experien profesional, instruire ca auditor i experien de audit pentru un auditor, necesare pentru a acumula cunotin ele i abilit ile corespunztoare programului de audit prin aplicarea pailor 1 i 2 ai procesului de evaluare. Experien a a artat c nivelurile prezentate n tabelul 1 sunt corespunztoare pentru auditorii care efectueaz audituri de certificare sau similare. n func ie de programul de audit pot fi corespunztoare niveluri mai ridicate sau mai sczute

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Exemple de niveluri de studii, experien profesional, instruire ca auditor i experien de audit pentru auditorii care efectueaz audituri de certificare sau similare Tabelul 1
Auditor Studii Experien a profesional total Experien a profesional n domeniul managementului de mediu sau calitate Instruirea ca auditor Studii secundare
(a se vedea Nota 1)

Auditor n ambele discipline Idem auditor Idem auditor 2 ani n cea de-a doua disciplin
( a se vedea Nota 3)

Conductor al echipei de audit Idem auditor Idem auditor

5 ani
( a se vedea Nota 2)

Cel pu in 2 ani din cei 5 ani de experien 40 de ore de instruire despre audit

Idem auditor

24 de ore de instruire n cea de-a doua disciplin


( a se vedea Nota 4)

Idem auditor

Experien a de audit

4 audituri complete 3 audituri complete 3 audituri complete pentru un total de cel pentru un total de cel pentru un total de cel pu in 20 de zile de pu in 15 zile de pu in 15 zile de experien de audit ca experien de audit n experien de audit n auditor n curs de cea de-a doua rolul de conductor al formare sub disciplin sub echipei de audit sub direc ionarea i conducerea i direc ionarea i ndrumarea unui ndrumarea unui ndrumarea unui auditor competent n auditor competent n auditor competent n calitate de calitate de calitate de conductor al echipei conductor al echipei conductor al echipei (a se vedea nota 5) n cea de-a doua de audit. (a se vedea nota 5) disciplin
(a se vedea nota 5).

Auditurile trebuie efectuate n ultimii trei ani consecutivi.

Auditurile trebuie efectuate n ultimii doi ani consecutivi.

Auditurile trebuie efectuate n ultimii doi ani consecutivi.

Nota 1 Studii secundare reprezint acel nivel din sistemul na ional de educa ie care urmeaz dup nivelul primar sau elementar, dar care este finalizat anterior intrrii la o universitate sau institu ie educa ional similar. Nota 2 Numrul de ani pentru experien profesional poate fi redus cu un an dac persoana a absolvit o form de educa ie post liceal corespunztoare. Nota 3 Experien profesional n cea de-a doua disciplin poate fi dobndit n acelai timp cu experien a profesional din prima disciplin. Nota 4 Instruirea n cea de-a doua disciplin este pentru a acumula cunotin e despre standardele, legile, reglementrile, principiile, metodele i tehnicile relevante. Nota 5 Un audit complet este un audit care acoper to i paii. Experien a global de audit trebuie s acopere ntregul standard al sistemului de management.

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Meninerea i mbuntirea competenei Dezvoltarea profesional continu Dezvoltarea profesional continu se refer la men inerea i mbunt irea cunotin elor, a abilit ilor i a nsuirilor personale. Aceasta poate fi realizat prin mijloace ca activitate suplimentar, experien , instruire, studiu individual, studiu asistat, participarea la ntlniri, seminarii i conferin e sau alte activit i relevante. Auditorii trebuie s demonstreze dezvoltarea profesional continu. Men inerea abilit ilor de auditare Auditorii trebuie s i men in i s demonstreze abilitatea de auditare prin participarea n mod regulat la audituri ale sistemelor de management al calit ii/de mediu. Evaluarea auditorilor Generalit i Evaluarea auditorilor i a conductorilor echipei de audit trebuie planificat, implementat i nregistrat n concordan cu procedurile programului de audit pentru a furniza un rezultat care este obiectiv, consecvent, corect i de ncredere. Procesul de evaluare trebuie s identifice nevoile de mbunt ire a instruirii i a altor abilit i. Evaluarea auditorilor intervine n urmtoarele etape diferite: - evaluarea ini ial a persoanelor care doresc s devin auditori; - evaluarea auditorilor ca parte a procesului de selectare a echipei de audit; - evaluarea continu a performan ei auditorului pentru a identifica necesit ile pentru men inerea i mbunt irea cunotin elor i a abilit ilor. Figura 2 ilustreaz rela ia dintre aceste etape de evaluare.

Procesul de evaluare Procesul de evaluare implic patru pai principali. Pasul 1 Identificarea nsuirilor personale, a cunotin elor i abilit ilor pentru a ndeplini necesit ile programului de audit. Pentru stabilirea cunotin elor i a abilit ilor adecvate trebuie s se ia n considerare urmtoarele: - Mrimea, natura i complexitatea organiza iei care va fi auditat; - Obiectivele i amploarea programului de audit; - Cerin ele de certificare/nregistrare i acreditare; - Rolul procesului de audit n managementul organiza iei care va fi auditat; - Nivelul de ncredere cerut n programul de audit; i - Complexitatea sistemului de management care va fi auditat.
10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Pasul 2 Stabilirea criteriilor de evaluare Criteriile pot fi cantitative (cum sunt anii de experien profesional, numrul de audituri efectuate, orele de instruire ca auditor) sau calitative (cum sunt demonstrarea nsuirilor personale, a cunotin elor sau a abilit ilor, n timpul instruirii sau la locul de munc). Pasul 3 Selectarea metodei adecvate de evaluare Evaluarea trebuie realizat de o persoan sau de un grup de persoane care utilizeaz una sau mai multe metode selectate dintre cele din tabelul 2. La utilizarea tabelului 2 trebuie s se ia n considerare urmtoarele: - Metodele prezentate reprezint un interval de op iuni i pot s nu fie aplicate n toate situa iile; - Diferitele metode prezentate pot diferi n ceea ce privete ncrederea conferit, i - O combina ie de metode care trebuie de regul s fie utilizat pentru a asigura un rezultat obiectiv, coerent, corect i de ncredere.

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Dezvoltarea competen ei
Criterii nendeplinite

Evaluare ini ial

Criterii ndeplinite

Evaluarea continu a performan ei

Criterii ndeplinite

Auditor

Criterii nendeplinite

Neselec ionat Men inerea i mbunt irea competen ei

Selec ia echipei de audit

Auditare

Fig. 2 Etape ale Evalurii Auditorilor


10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

10

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Metode de evaluare Tabelul 2.


Metoda de evaluare Analiza nregistrrilor Feedback pozitiv sau negativ Interviu

Obiective
Verifica pregtirea i experien a acumulate de auditor Furnizeaz informa iile despre cum este perceput presta ia auditorului Evalueaz nsuirile personale, abilit ile de comunicare, verific informa iile, testarea cunotin elor i ob inerea informa iilor suplimentare Evalueaz nsuirile personale, i capacitatea de a aplica cunotin e i abilit i Evalueaz nsuirile personale, cunotin ele i abilit ile, precum i aplicarea acestora. Furnizeaz informa iile acolo unde observarea direct nu este posibil sau adecvat.

Exemple Analiza nregistrrilor referitoare la studii, instruire, experien profesional i de audit Supravegheri, chestionare, referin e personale, mrturii, reclama ii, evaluarea performan ei, analize reciproce Interviuri fa n fa sau la telefon Interpretare de roluri, audituri cu supraveghere, evaluarea n activitate. Examene scrise i orale, teste psihometrice Analiza raportului de audit i discu ia cu clientul auditului, cu auditatul, cu colegii i cu auditorul.

Observare Testare Analiza post audit

Pasul 4 Efectuarea evalurii La acest pas informa iile colectate despre persoan sunt comparate fa de criteriile stabilite la pasul 2. Atunci cnd o persoan nu ndeplinete criteriile, se solicit instruire suplimentar, experien profesional i/sau experien de audit suplimentar, urmat de o reevaluare. Un exemplu referitor la aplicarea i documentarea pailor procesului de evaluare pentru un program ipotetic de audit intern, este ilustrat n tabelul 3.

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

11

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Aplicarea procesului de evaluare pentru un auditor ntr-un program ipotetic de audit intern Tabelul 3
Domenii de competen nsuiri personale Etapa 1 nsuiri personale, cunotin e i abilit i Etic, fr prejudec i, diplomatic, cu spirit de observa ie i de percep ie, flexibil, tenace, hotrt, ncreztor Etapa 2 Criterii de evaluare Performan satisfctoare la locul de munc A absolvit un curs de instruire ca auditor intern. A efectuat trei audituri ca membru al unei echipe de audit intern A citit i n eles procedurile manualului sistemului de management, obiectivele, domeniul i criteriile de audit relevante A lucrat n organiza ie cel pu in de 1 an n func ia de supervizor. A absolvit un curs de instruire despre legile relevante pentru activit ile i procesele care vor fi auditate. A absolvit o instruire n aplicarea metodelor de control al calit ii. A demonstrat la locul de munc i a utilizat procedurile de ncercare pe flux i final. Etapa 3 Metode de evaluare Evaluarea perfoman ei

Cunotin e i abilit i generale Principii, proceduri i tehnici Abilitatea de a efectua un audit conform procedurilor interne, comunicarea cu de audit colegii de la locul de munc cunoscut. Sistem de management i documente de referin Situa ii organiza ionale Abilitatea de a aplica pr i relevante din manualul sistemului de management i din procedurile corelate.

Analiza nregistrrilor de la instruire Observare Analiz reciproc Analiza nregistrrilor de instruire Testare Interviu Analiza nregistrrilor referitoare la experien a profesional Analiza nregistrrilor de instruire.

Abilitatea de a-i desfura activitatea n mod eficace n cadrul culturii organiza iei i structurii organiza ionale i de raportare. Abilitatea de a identifica i a n elege Legi, reglementri i alte aplicarea legilor i reglementrilor cerin e aplicabile relevante pentru procesele, produsele i/sau emisiilor n mediu. Cunotin e i abilit i specifice domeniului calit ii Metode i tehnici referitoare Abilitatea de a descrie metodele interne de control al calit ii. la calitate Abilitatea de a diferen ia ntre cerin ele pentru ncercarea n cursul fabrica iei i cea final.
10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

Analiza nregistrrilor de la instruire Observare.

12

Auditul de mediu
Tema 10 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului SR EN ISO 19011

Etapa 1 nsuiri personale, cunotin e i abilit i Abilitatea de identifica produsele, Procese i produse, inclusiv procesele de fabrica ie ale acestora, servicii specifica iile i utilizarea final a acestora. Cunotin e i abilit i specifice domeniului mediului Abilitatea de n elege metodele pentru Metode i tehnici ale evaluarea performan ei de mediu managementului de mediu tiin e i tehnologii de mediu Abilitatea de n elege modul n care metodele de prevenire i de control ale polurii utilizate de organiza ie trateaz aspectele de mediu semnificative ale organiza iei Abilitatea de a recunoate aspectele de Aspecte tehnice i de mediu mediu ale organiza iei i impacturile ale operrii acestora (ex.: materiale, reac iile lor cu altele i poten ialul impact asupra mediului n cazul unei scurgeri accidentale sau emisii. Abilitatea de a evalua procedurile de rspuns n caz de urgen , aplicabile n cazul incidentelor de mediu.

Domenii de competen

Etapa 2 Criterii de evaluare A lucrat n planificarea produc iei ca func ionar pentru planificarea proceselor A lucrat n departamentul service

Etapa 3 Metode de evaluare Analiza nregistrrilor de munc.

A absolvit o instruire referitoare la Analiza nregistrrilor de la evaluarea performan ei de mediu instruire. 6 luni de experien n controlul i Analiza nregistrrilor de munc. prevenirea polurii ntr-un mediu de lucru similar. A absolvit un curs de instruire intern despre depozitarea materialelor, amestecarea, utilizarea i eliminarea acestora i despre impacturile lor de mediu . A absolvit un curs de instruire despre planul de rspuns n situa ii de urgen i capacitate de rspuns. Are experien ca membru al unei echipe de rspuns n situa ii de urgen . Analiza nregistrrilor de instruire. Analiza nregistrrilor de instruire i referitoare la experien a profesional.

10.4. Competen a i evaluarea auditorilor

13