Sunteți pe pagina 1din 51

Chimie tehnologic Cuprins 1. . No iuni fundamentale n chimia tehnologic. Proces tehnologic, proces de produc ie.

Flux
tehnologic i criterii de alegere. Mrimi ce caracterizeaz procesele chimice industriale: conversia total, conversia util, randamentul, selectivitatea

2. Simboluri tehnice i scheme tehnologice. Clasificarea proceselor tehnologice. Etapele


elaborrii proceselor tehnologice. Bilan ul de materiale n sisteme tehnologice

3. Tehnologia apei. Apa potabil. Condi ii de calitate. Tratarea apelor naturale pentru
ob inerea apelor potabile. Eliminarea suspensiilor. Sterilizarea apei. Ape industriale. Dedurizarea apei. Demineralizarea apei. Ape reziduale. Epurarea apelor uzate i reziduale

4. Tehnologia acidului sulfuric. Procedee de fabricare a acidului sulfuric. Materii prime pentru
ob inerea gazelor sulfuroase. Prjirea piritei. Purificarea i uscarea gazelor sulfuroase. Oxidarea catalitic a dioxidului de sulf. Absorb ia trioxidului de sulf. Sortimente de acid sulfuric. Utilizri ale acidului sulfuric

5. Fabricarea gazului de sintez 6. Tehnologia amoniacului

CHIMIE TEHNOLOGIC Chimia tehnologic este disciplina care prezint aplica iile n industrie ale cunotin elor dobndite prin studiul celor patru mari grupe de discipline de chimie fundamental: chimie anorganic, organic, analitic i al chimiei fizice. Studiul chimiei tehnologice ofer suportul teoretic pentru a realiza industrial procese de fabricare i de prelucrare a numeroase substan e necesare n activitatea economic i ca bunuri de consum. 1. No iuni fundamentale n chimia tehnologic 1.1. Proces tehnologic, proces de produc ie Defini ii Procesul tehnologic reprezint transformarea materiilor prime n produse intermediare sau finite cu ajutorul unuia sau mai multor procese chimice fundamentale i a uneia sau mai multor opera ii fizice sau mecanice (desfurate paralel sau ciclic). Procesul de produc ie sau de procesul de fabrica ie reprezint totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime i a semifabricatelor n produse finite. Un proces de produc ie este un sistem format din procesul tehologic, procesul de munc i procese naturale n unele cazuri. Procesele chimice fundamentale ( exemplu halogenarea, sulfurarea, nitrarea, oxidarea, alchilarea ) schimb natura i compozi ia substan elor, transformndu-le n alte substan e cu alte propriet i. Opera iile fizice i mecanice, numite opera ii unitare nu schimb natura substan elor respectiv nu implic reac ii chimice. Aceste opera ii au ca obiective: - pregtirea materiei prime - izolarea produselor din mediul de reac ie i purificarea lor. Principalele opera ii tip sau opera ii unitare sunt: - Transportul materialelor, lichidelor, materialelor solide; - Concasarea - Mrun irea; - Sedimentarea; - Filtrarea; - Amestecarea; - nclzirea i rcirea; - Fermentarea; - Pasteurizarea, sterilizarea; - Concentrarea;
2

- Condensarea; - Cristalizarea; - Uscarea; - Distilarea i rectificarea; - Extrac ia. 1.2. Fluxul tehnologic si criterii de alegere a proceselor tehnologice Reprezentarea procesului tehnologic Traseul materiei prime de-a lungul proceselor chimice fundamentale i a opera iilor unitare, pn la produsul finit, constitue fluxul tehnologic. Reprezentarea grafic a fluxului tehnologic se numete schema tehnologic. Schema tehnologic poate fi de dou tipuri: o A. Schem tehnologic de opera ii o B. Schem tehnologic de fabrica ie Schema tehnologic de opera ii reprezint opera iile unitare i procesele chimice fundamentale scrise n dreptunghiuri. Substan ele implicate n opera ia respectiv se scriu ntr-o parte sau alta a dreptunghiului, indicndu-se prin sge i dac intr sau ies din aceasta. Schema tehnologic de fabrica ie cuprinde reactoarele i celelalte utilaje implicate n proces, pentru efectuarea opera iilor unitare, reprezentate n ordinea de succesiune urmat i la nivelele adecvate. Alegerea procesului tehnologic Un produs chimic finit poate fi ob inut prin mai multe tipuri de procese tehnologice formate din secven e diferite de procese chimice fundamentale i opera ii unitare. Produsul chimic ob inut poate avea aceleai calit i sau calit i diferite ,n func ie de procesul tehnologic utilizat pentru ob inerea lui. Natura procesului determin randamentul de ob inere al acestuia, cheltuielile de materii prime, materiale, energie i for a de munc. De aceea alegerea procesului tehnologic de fabrica ie al unui produs se face astfel nct s duc la ob inerea unui produs de bun calitate, la un cost ct mai mic, cu un consum minim de materii prime, materiale, energie i un grad nalt de automatizare. Deci criteriile de alegere a unui proces tehnologic sunt: a. asigurarea cu materii prime i energie; b. calitatea produsului finit; c. cantitatea de produs finit ce trebuie ob inut n unitatea de timp; d. costul produsului finit. De asemenea ,se alege procesul tehnologic pentru care consumurile specifice sunt mai reduse , iar subprodusele se ob in n cantit i mai mici i pot fi valorificate. Se vor prefera procesele tehnologice cu consumuri de energie mai mici. b. Calitatea produsului finit
3

Ob inerea direct din proces a unui produs cu un nalt grad de puritate , este o condi ie esen ial n alegerea procesului de fabrica ie al acestuia. Un proces tehnologic prin care se ob in produi impurifica i cu substan e secundare necesit opera ii i instala ii n plus,pentru purificare, ceeea ce determin consumuri de materiale, energie i investi ii superioare. c. Cantitatea de produs finit ce trebuie ob inut n unitatea de timp Dac produsul trebuie ob inut n cantitate mare, atunci se alege un proces tehnologic cu func ionare continu. Dei acest proces necesit instala ii mai scumpe dect un proces cu func ionare discontinu, devine rentabil dac instala iile sunt mari.Pentru produsele ce trebuie ob inute n cantitate mic n unitatea de timp, se aleg procesele tehnologice cu func ionare discontinu, care sunt mai ieftine. d. Costul produsului finit Pentru fabrica ia unui produs , se alege acel proces tehnologic pentru care costul acestuia este minim. La costuri egale, se prefer procesul tehnologic care nu conduce la produi secundari. Eficien a economic a unui proces tehnologic se urmrete cu ajutorul unor indicatori tehnico-economici care presupun cunoaterea conversiei , a randamentului, bilan ului de materiale, bilan ul termic, productivitatea muncii, costul de produc ie, etc. Orice proces tehnologic se compune dintr-o succesiune de opera ii fizice i chimice care pot fi grupate astfel: opera ii de pregtire a materiilor prime; opera ii de prelucrare a materiilor prime care conduc la ob inerea produselor finite; opera iide valorificare a subproduselor i a deeurilor; opera ii auxiliare (transport,depozitare, etc.) 1.3 Mrimi ce caracterizeaz procesele chimice industriale: conversia, randamentul, selectivitatea Se consider reac ia chimic general de forma:

R = P
i i j

unde: R reprezint reactan ii, P reprezint produii de reac ie, iar i , respectiv j reprezint coeficien ii stoechiometrici ai reactan ilor i ai produilor de reac ie. Conversia, notat cu C este definit ca raportul dintre numrul de moli de materie prima care s-a transformat n produi chimici i numrul de moli de materie prim alimentat.

C (%) =

nr.de moli de materie prima transformata 100 nr. de moli de mateie prima alimentata
4

Ranadamentul, , este raportul dintre cantitatea de produs util ob inut n urma reac iei i cantitatea de mateie prim intrat n proces. Pentru procesele a cror desfurare se poate exprima prin ecua ii stoechiometrice cunoscute, randamentul n produs final este: moli de produs obtinut practic (%) = 100 moli de produs teoretic Selectivitatea este raportul dintre numrul de moli de produs util ob inut i numrul de moli de materie prim transformat ( calculele se fac pentru reactantul aflat n cantitate stoechiometric).

S (%) =

moli produs util 100 moli materie prima transformata

2. Clasificarea proceselor tehnologice a. clasificarea dup modul de desfurare in timp Procesele tehnologice pot fi : discontinue (periodice) semicontinue continue Procesele discontinue -se realizeaz n utilaje cu func ionare periodic, din care produsul se evacueaz la intervale de timp determinate. n cazul proceselor discontinue, parametrii tehnologici (temperatura, presiunea, concentra ia reactan ilor, viteza de reac ie, etc.) variaz n decursul desfurrii procesului. Procesele discontinue lucreaz n regim nesta ionar. Un astfel de proces decurge n arje. Procesele discontinue sunt aplicate mai pu in deoarece n cazul acestora productivitatea este sczut i nu pot fi automatizate complet. Un proces tehnologic discontinuu se caracterizeaz prin mrimea arjei i durata unui ciclu de transformare. Procesele continue se caracterizeaz prin simultaneitatea desfurrii tuturor fazelor. Acestea decurg n aparate cu func ionare continu, iar parametrii se men in invariabili, constan i , pe toatdurata procesului. n acest caz, regimul de lucru este sta ionar n cazul proceselor continue, alimentarea cu materii prime i energie se face continuu i uniform, iar evacuarea produilor de reac ie n acelai mod. Procesele continue se caracterizeaz prin debite de alimentare i evacuare i timpul de sta ionare a materialelor n instala ie.
5

n cazul proceselor semicontinue alimentarea se face par ial continuu, par ial dicontinuu, iar produii sunt evacua i n acelasi mod. b. clasificarea dup numrul de prelucrri ale materiei prime nainte de a prsi instala ia Dup numrul de prelucrri ale materiei prime nainte de a prsi instala ia se disting: procese ciclice, sau n circuit nchis; procese aciclice, sau n circuit deschis. Procese ciclice se aplic n opera ii cnd la o singur trecere a reactan ilor prin reactor, conversia are valori mici, rmne reactant netransformat, care se separ de produs i apoi se recircul. Exemple: -sinteza amoniacului; -oxidarea i absorb ia gazelor nitroase; - absorb ia SO3 din gazele de la oxidarea SO2 c. clasificarea dup starea de agregare n care se gsesc reactan ii Dup starea de agregare n care se gsesc reactan ii procesele pot fi: procese eterogene, n care compuii masei de reac ie se afl n faze diferite. Cele mai utilizate sunt sistemele bifazice de tipul : g-l , g-s , l-s, l-l . procese omogene care au loc cu viteze mai mari dect cele eterogene, mecanismul global este mai simplu i pot fi uor controlate. Linia tehnologic Este numit instala ia n care se desfoar procesul tehnologic. Linia tehnologic este format din : o utilaje o sisteme de transport ale materiilor prime, ale semifabricatelor i ale produselor finite ntre utilaje o aparate de msur i control Parametrii tehnologici reprezint valorile optime ale mrimilor : presiune, debite, temperatur, concentra ie, pentru care se pot ob ine produse chimice cu anumite caracteristici calitative. Materiile prime cuprind totalitatea substan elor naturale sau sintetice, anorganice sau organice,necesare pentru ob inerea unui anumit produs. Materiile prime folosite n industria chimic pot fi:
6

- materii prime minerale: sare brut (NaCl), pirit ( FeS), blenda ( ZnS), galena (PbS) - crbuni; - i ei; - gaze naturale; - materii prime vegetale i minerale ( de exemplu:grsimi, uleiuri, alcool, lemn, cereale, lapte ) Produsele finite sunt substan ele sau materialele (bunurile) care rezult n urma desfurrii unui proces tehnologic. Produsele finite trebuie s corespund unor norme legale de calitate. Semifabricatele sunt produse rezultate n urma unor etape ale procesului tehnologic. n decursul procesului tehnologic, materiile prime sunt transformate prin mai multe opera ii n produse finite. Stadiile intermediare de prelucrare ale materiilor prime sunt numite semifabricate.
Produse finite
PROCES TEHNOLOGIC (semifabricate)

Produse auxiliare sau subproduse Deeuri

MATERII PRIME

Materiale auxiliare sunt produse care sunt necesare n procesul de produc ie alturi de materiile prime, dar nu se regsesc n produsul finit. Materiale auxiliare sunt: apa, aburul care sunt numite i utilit i. Ramurile principale ale tehnologiei chimice Tehnologia chimic general este o disciplin n cadrul tiin elor chimice i prezint problemele esen iale ale tuturor ramurilor industriei chimice. Tehnologia chimic general se mparte, n mod conven ional n: Tehnologia chimic ANORGANIC Tehnologia chimic ORGANIC n func ie de particularit ile proceselor, de materiile prime utilizate i de produsele finite ob inute. Tehnologia chimic anorganic Tehnologia chimic anorganic are ca obiect de studiu procesele chimice anorganice. Acestea se pot clasifica n: o procese anorganice de baz;
7

o procese electrochimice; o procese metalurgice; o procese de fabricare a produselor ceramice, a sticlei i a lian ilor anorganici. Procesele anorganice de baz constau n fabricarea compuilor anorganici de mare tonaj : acizi, baze, sruri minerale i ngrminte chimice. Aceste procese constituie obiectul de cercetare i de studiu al disciplinelor tehnologice urmtoare: Tehnologia apei; Tehnologia acidului sulfuric; Tehnologia amoniacului i a acidului azotic; Tehnologia produselor sodice (derivate de la NaCL)- Na2CO3, NaOH, Cl2 , HCl; Tehnologia ngrmintelor chimice; Tehnologia silica ilor i a compuilor oxidici (produse ceramice, por elan, sticl, lian i anorganici :ciment,) Tehnologia chimic organic Tehnologia chimic organic cuprinde : o Tehnologia chimic organic de baz n care se studiaz prelucrarea materiilor prime organice- gaz metan, i ei, crbuni i ob inerea compuilor de mare tonaj (acetilen, acid acetic, clorur de vinil, eten, etc. ) o Tehnologia chimic organic de sintez numit i sinteza organic fin, ce cuprinde: - tehnologia produselor farmaceutice; - tehnologia antiduntorilor; - tehnologia coloran ilor; - tehnologia reactivilor organici; - tehnologia produselor cosmetice; - tehnologia fabricrii tensidelor - tehnologia compuilor macromoleculari (materiale plastice, cauciuc sintetic, fibre artificiale) Simboluri tehnice i scheme tehnologice Simbolurile tehnice sunt semne conven ionale prin care se realizeaz reprezentarea utilajelor. Aceste semne sugereaz forma i mrimea acestora. Simbolul tehnic este un semn grafic simplificat care reprezint un anumit utilaj. El ndeplinete urmtoarele condi ii: - reprezint clar i sugestiv forma utilajului i principiul su de func ionare; - asigur desenarea rapid a schemelor tehnologice.
8

Dup gradul de informare pe care ofer, simbolurile tehnice se casific n: simboluri func ionale simboluri de aparatur simboluri speciale Simbolurile func ionale se reprezint sub forma unui dreptunghi n care se scrie opera ia fizic sau procesul chimic efectuat n utilajul respectiv. Exemple: Neutralizare Distilare

Simbolurile de aparatur redau schematic aparatul i modul su de func ionare. Exemple: conduct (sgeata indicdirec ia de curgere) conduct prin care circul componentul principal (uor ngroat) conduct pentru recirculare O O O O conduct prin care circul lichide conduct prin care circul gaze linie de circula ie pentru solide (band rulant, vagonet, jgheab) conduct pentru suspensii solid lichid conduct pentru emulsie ( L L) conduct pentru suspensie solid-gaz conduct pentru spume ( L G ) conduct pentru suspendat n spume ventil pe conduct ventil reductor de presiune de la 50 la 5 atmosfere
50:5

Dozator simplu

A a:b B A+B Dozator amestector n raportul a: b

manometru

filtru pentru gaz

separator gaz lichid

siloz , buncr

rezervor pentru lichide

10

recipient vertical cu manta i agitator

agitator elice

vas nclzit (rcit) cu serpentin serpentin

agitator

agitator ancor

motor electic

elice

ventilator

pomp centrifug

band transportoare

11

coloan cu stropire sau coloan de stripare (scruber)

coloan cu umplutur

compresor n 3 trepte coloan de desorb ie

12

coloan de distilare

Reactor tubular continuu

Reactant

Produs

Etapele elaborrii proceselor tehnologice Pentru a se eleabora un proces tehnologic nou i instala ia tehnologic aferente se parcurg urmtoarele etape: 1.-conceperea procesului tehnologic; 2.-etapa dimensionrii tehnologice a utilajelor; 3.-etapa proiectrii procesului tehnologic; 4.-comanda i montarea utilajului; 5.-punerea n func iune i rodajul instala iei. Conceperea procesului tehnologic Etapele proiectrii sistemelor tehnologice sunt: cercetarea preliminar; cercetarea de laborator; cercetarea de dezvoltare, care cuprinde etapele : -cercetare pe micropilot -cercetare pe pilot -cercetare pe instala ie semiindustrial proiectarea sistemelor de produc ie.

13

3. Tehnologia tratrii apei Considera ii generale Apa are un rol esen ial n existen a vie ii; fr ap nu exist viat. Apa este constituentul major al corpurilor vii. Apa este o substan a chimic deosebit.

o
H
104o 5'

- polaritate ridicat este un foarte bun dizolvant pentru numeroase substan e: sruri, acizi, baze, alcooli, proteine; - mediu pentru foarte multe reac ii; - agent de splare; -cldur specific ridicat, este un bun purttor de cldur. Apa costitue mediul n care au loc reac iile biochimice caracteristice vie ii. n natur apa exist n toate formele de agregare: vapori, lichid i solid, urmnd un circuit de la o stare la alta. Din evaporarea oceanelor,mrilor,lacurilor,rurilor, rezult vapori de ap (mai uori ca aerul) care ridicndu-se n atmosfer se condenseaz ca nori sau cea i cad iarai pe pmnt sub forma de ploaie,grindin, zpad. Apa meteoric ajuns pe pmnt poate strbate prin straturi permeabile (sol, nisip, pietri si alte roci) pn ajunge la o ptura impermeabila de argil, formnd deasupra acesteia o pnz de ap subterana (freatic) care reapare la suprafa prin izvoare, pu uri, sonde. n circuitul su n natur, apa vine n contact cu substan e gazoase, lichide i solide, impurificndu-se. Vaporii de ap din atmosfer se condenseaz i dizolv gazele din atmosfer n cantit i depinznd de temperatur i de presiunile par iale ale acestora. n apele de precipita ii sunt dizolvate gaze in concentra ii de aproximativ: 63% N2, 35% O2, 1,75% CO2, dei concentra ia acestor gaze in aer este de aproximativ: 79% N2, 20,9% O2, 0.003% CO2. Ajuns n sol, apa continu procesul de absorb ie a CO2 ( existent n straturile superioare ale solului datorit procesului de descompunere a substan elor organice), devenind foarte agresiv i putnd ac iona ( reac iona si solubiliza) asupra majorit ii combina iilor din sol. Apa dizolv sruri ntlnite n roci (cloruri alcaline, clorura de magneziu ). n apa imbog it n cloruri, solubilitatea sulfa ilor i a fosfa ilor de calciu este mai mare. Dizolvarea carbona ilor depinde de concentra ia de CO2 dizolvat n ap. De fapt este o solubilizare nso it de o reac ie chimic, deoarece carbona ii trec n bicarbona i. CaCO2 + CO2 +H2O Ca(HCO3)2
14

Uneori, unele izvoare dizolv, din rocile ntlnite substan e gazoase sau solide n cantit i anormal de mari formnd ape minerale (acide, alcaline, carbonice, srate, amare, sulfuroase, feruginoase, iodurate, radioactive, etc.) cu importante efecte curative Clasificarea apelor naturale n natur, apa se gsete n hidrosfer, n atmosfer i n litosfer. Exist urmtoarele categorii de ape: ape meteorice ape subterane ape de suprafa -ruri -lacuri -mri i oceane 3.1. APA POTABIL Prin ap potabil se n elege: o orice tip de ap n stare natural sau dup tratare, folosit pentru but, gtit, la preparare hranei sau pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei i indiferent dac este furnizat prin re ea de distribu ie, din rezervor sau este comercializat n sticle sau alte recipiente; o toate tipurile de apa folosit ca surs n industria alimentar pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor sau substan elor destinate pentru consumul uman, cu excep ia cazului n care autorit ile competente aprob folosirea apei i sunt convinse c apa nu afecteaz calitatea i salubritatea produsului alimentar n forma lui finit. Apa potabil este destinat pentru consum menajer (but , preparat mncare , splat ) ct i cea necesar pentru tehnologia de fabrica ie n industria alimentar. Apa potabil, apa natural, subteran sau de suprafat,este bun de but. n acest scop ea trebuie sa ndeplineasca urmtoarele conditii principale: Sa aib o temperatura ntre 7 si 12o C, s fie incolor, transparent, fr miros, fr gust, s nu contin suspensii minerale sau organice, sruri solubile n cantitate mai mare dect un gram la litru, substantele otrvitoare (compusi de cupru, plumb, arsen etc.) i nici microbi, care pot provoca mbolnvirea oamenilor sau a animalelor. Potabilitatea apei depinde de propriet ile sale fizice i chimice (culoare , turbiditate , miros , con inut n diferite substan e, etc.). n apa potabil trebuie s fie absente substan ele toxice i organismele patogene. Condi iile de calitate pentru apa potabil sunt stabilite prin standarde i reglementri . Aceste condi ii de calitate se refer la urmtoarele caracteristici ale apei : o organoleptice o fizice o chimice o radioactive o biologice Caracteristicile organoleptice sunt: mirosul, gustul, turbiditatea i culoarea . mirosul i gustul apei se datoresc prezen ei n ap a unor sruri solubile, gaze, substan e minerale sau organice n descompunere, a unor microorganisme vii, a vegeta iei
15

acvatice. Apa potabil nu trebuie s aib gust sau miros particular, dar nici s fie lipsit de gust. Mirosul apei provine de la substan ele volatile pe care le con ine, ca rezultat al ncrcrii cu substan e organice n descompunere, al dezvoltrii planctonului, al polurii cu substan e chimice sau cu ape reziduale. Determinarea mirosului apei trebuie s se fac la temperatura de 15-200C i la 600C, ntr-o ncpere care s fie lipsit de miros. Turbiditatea apei (tulbureala apei) se datoreaz prezen ei substan elor n suspensie ( argil, nisip fin, nmol, substan e organice, plancton, etc ) i care nu sedimenteaz n timp. Turbiditatea se exprim n grade de turbiditate . Un grad de turbiditate reprezint tulbureala produs de 1 mg caolin (silice) ntr-un litru de ap distilat. Se msoar cu aparate numite turbidimetre. Culoarea apei Apa pur este incolor. Culoarea apei naturale este determinat de prezen a compuilor coloidali ai fierului , a substan elor humice sau a unor substan e rezultate din descompunerea plantelor acvatice. Culoarea este dat de originea materialelor transparente. Ionii de Fe dau apei culoarea galben, cei de Cu o coloreaz n albastru. Prin reziduurile activit ii antropice, se poate schimba culoarea apelor. Apele de culoare brun provin de la distileriile de crbune, culoarea brun nchis o au apele de la fabricile de celuloz. Apele bogate n Fe de la tbcrii au culoarea verde nchis sau neagr. Colora ia apei se exprim n grade de culoare. Gradul de culoare este colora ia produs de o solu ie care con ine 1mg platin la 1 l de ap sub form de ion cloroplatinat. Temperatura apei variaz n func ie de provenien i de anotimp. Pentru apele sbuterane ,se ncadreaz ntre 8-12oC, iar pentru cele de suprafa variaz ntre 0oC iarna i 27 oC - 30 oC vara. Radioactivitatea -este proprietatea apei de a emite radia ii permanente alfa , beta sau gama. Conductibilitatea electric i conductivitatea Conductivitatea apelor constituie unul dintre indicatorii cei mai utiliza i n aprecierea gradului de mineralizare a apelor cel pu in din urmtoarele considerente: - msurtorile de conductivitate (rezistivitate) a apei permit determinarea con inutului total de sruri dizolvate n ap ; - au avantajul diferen ierii dintre sruri anorganice i organice pe baza mobilit ilor ionice specifice; - elimin erorile datorate transformrii speciilor de carbona i/bicarbona i prin evaporare la 105o C (conform metodologiei de determinare gravita ional a reziduului fix, n cazul bicarbona ilor pierderile sunt de circa 30%). Din valoarea conductibilit ii se pot face aprecieri asupra concentra iei electroli ilor i asupra varia iei gradului de mineralizare a apei. Conductibilitatea se msoar n -1cm-1 = Siemens S , mS , S
16

3.2. Condi ii de calitate pentru apa potabil Calitatea apei se poate defini ca un ansamblu conven ional de caracteristici fizice, chimice, biologice i bacteriologice, exprimate valoric, care permit ncadrarea probei ntro anumit categorie , ea cptnd astfel nsuirea de a servi unui anumit scop . Pentru stabilirea calit ii apei, din multitudinea caracteristicilor fizice, chimice i biologice care pot fi stabilite prin analize de laborator se utilizeaz practic un numr limitat, considerate mai semnificative Fiecare ar sau regiune dintr-o ar are propriile norme de calitate. Totui pe plan mondial se tinde spre o baz comun, rezultat din experien a i necesit ile tuturor. n acest sens Organiza ia Mondial a Snt ii a emis i reediteaz periodic "Directivele pentru calitatea apei potabile" iar organisme interna ionale precum Uniunea European promoveaz i ele norme comune detaliat sau cel pu in orientative, cum sunt Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman. Orice alterare fizic, chimic sau bacteriologic a apei peste o limit admisibil stabilit, inclusiv depirea nivelului natural de radioactivitate produs direct sau indirect, cu activit i umane care o fac improprie pentru o folosire normal, se numete poluare a apei. Apa, element indispensabil vie ii i activit ii omului, se constituie ntr-un important indicator al aprecierii gradului de civiliza ie i al posibilit ilor de dezvoltare pe care o localitate le ofer locuitorilor si. Pentru ca o apa s fie declarat potabil, ea trebuie s ndeplineasc mai multe condi ii, cele mai importante fiind: S fie sigur din punct de vedere sanitar (legat de cerin ele consumatorului) i al furnizorului de ap (s fie transportabil); S nu con in agen i patogeni sau microorganisme patogene, s fie lipsit de risc de contaminare (s nu existe virui , bacterii, protozoare, spori, chiti, etc.); S fie incolor i cu gust plcut; Concentra ia substan elor indezirabile sau toxice s fie foarte sczut. Din punct de vedere al furnizorului de ap, nu trebuie s provoace deteriorri calitative ale conductelor n timpul transportului, datorit depunerilor sau a agresivit ii calciului, sau dezvoltrii de bacterii i s se poat transporta uor. n Romnia, norma de calitate pentru apa potabil , n ultimul deceniu, a fost STAS 1342/91 AP POTABIL. Acest standard de stat se refer la apa potabil furnizat de instala iile centrale sau sursele locale de alimentare ap, de rezervoarele de nmagazinare transportabile, precum i la cea folosit pentru ap cald menajer (baie i buctrie). NU se refer la apele minerale. Apa potabil trebuie s corespund standardului de calitate nr.1342/91, respectiv s se ncadreze n limitele impuse de 54 de indicatori (prelua i la recomandrile Organiza iei Mondiale a Snt ii), i anume: organoleptici (2), fizici (4), chimici (35), radioactivi (2). Toate aceste cerin e sunt transpuse n indicatori (parametrii caracteristici) care reprezint parametrii apei potabile. Sistemul mondial de supraveghere a mediului nconjurtor prevede urmrirea calit ii apelor prin trei categorii de parametrii: - parametri de baz : temperatur, pH, conductivitate, oxigen dizolvat, colibacili ;
17

- parametri indicatori ai polurii persistente : cadmiu, mercur, compui organo halogena i i uleiuri minerale ; - parametri op ionali : carbon organic total ( COT ), consum biochimic de oxigen ( CBO) detergen i anionici, metale grele, arsen, bor, sodiu, cianuri , uleiuri totale, streptococi . Pentru precizarea caracteristicilor de calitate a apei se utilizeaz urmtoarea terminologie : - criterii de calitate a apei - totalitatea indicatorilor de calitate a apei care se utilizeaz pentru aprecierea acesteia n raport cu msura n care satisface un anumit domeniu de folosin sau pe baza crora se poate elabora o decizie asupra gradului n care calitatea apei corespunde cu necesit ile de protec ie a mediului nconjurator ; - indicatori de calitate ai apei - reprezenta i de caracteristici nominalizate pentru o determinare precis a calit ii apelor ; - parametri de calitate ai apei sunt valori i exprimri numerice ale indicatorilor de calitate a unei ape ; - valori standardizate ale calit ii apei - reprezint valori ale indicatorilor de calitate a apelor care limiteaz un domeniu conven ional de valori acceptabile pentru o anumit folosin a ape Parametri de calitate sunt microbiologici, chimici i indicatori. Valorile concentra iilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt cele prevzute n tabelele din Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile Aa cum s-a artat deja, pentru caracterizarea calit ii i gradului de poluare a unei ape se utilizeaz indicatorii de calitate. Acetia se pot clasifica dup natura lor i dup natura i efectele pe care le au asupra apei , dup cum Clasificare dup natura indicatorilor de calitate: 1. Indicatori organoleptici (gust, miros ) 2. Indicatori fizici ( pH, conductivitate electric, culoare, turbiditate ) 3. Indicatori chimici : o generali-se refer compozi ia natural a apei; o toxici se refer la prezen a compuilor poluan i toxici,a cror prezen induce un factor de risc pentru sntatea consumatorilor. -amine aromatice= Ar-NH2 : C6H5-NH2 (fenilamina sau anilina) -As , Cd2+ , CN- , NO3 , Cr3 , Hg , N, -pesticide -trihalometani 4.Indicatori bacteriologici prezen a organismelor animale sau vegetale 5.Indicatori biologici6.Indicatori de radioactivitate-Consumul de ctre om al alimentelelor si apei potabile cu un continut radioactiv crescut, poate determina cresterea ncrcturii interne a organismului ce conduce la cresterea dozelor efective rezultate prin ingestie si implicit a riscului aparitiei efectelor negative asupra sanatatii. Clasificare dup natura i efectul pe care l au asupra apei: - indicatori fizico-chimici generali: - temperatura
18

- pH - indicatorii regimului de oxigen - oxigen dizolvat (OD) - consumul biochimic de oxigen (CBO5) - consumul chimic de oxigen (CCO Cr i CCO Mn) - indicatorii gradului de mineralizare : - reziduul fix - cloruri, sulfa i - calciu, magneziu, sodiu, etc. - indicatori fizico - chimici selectivi - carbon organic total (COT) - azot Kjeldhal i azot total, fosfa i - duritate, alcalinitate - indicatori fizico - chimici specifici ( toxici): - cianuri - fenoli - hidrocarburi aromatice mono i polinucleare - detergen i - metale grele ( mercur, cadmiu, plumb, zinc, cobalt, fier, etc.) - pesticide - arsen - uraniu natural - trihalometani - indicatori radioactivi - activitate global i - activitate specific admis a fiecrui radionuclid -indicatori biologici care reflect gradul de saprobitate a apei, prin analiza speciilor de organisme care populeaz mediul acvatic. - indicatori bacteriologici care msoar nivelul de poluare bacterian, n principal prin determinarea numrului de bacterii coliforme totale i de bacterii coliforme fecale. n tabelul de mai jos sunt redate valorile admise i excep ional admise ale indicatorilor de potabilitate. Organismele biologice indicatoare de poluare, duntoare snt ii precum chisturi de giardia, protozoare intestinale patogene etc. nu se admit. Tabel nr.1 Indicatori de potabilitate si valorile maxim admise
Gust si miros temperatura pH turbiditate culoare conductivitate 2 grade 7-15 grade C 6-8 5-10 grade 15-30 grade 1000-3000S/cm Amine aromatice azota i Cianuri libere fluor Mercur Plumb 0 mg/dm3 45mg/dm3 0,01 mg/dm3 1,2 mg/dm3 0,001mg/dm3 0,05 mg/dm3
19

Duritatea apei Calciu Cloruri Cupru Fier Magneziu Mangan Sulfa i Zinc

20-30 grade germane 100-180 mg/dm3 250-400 mg/dm3 0,05-0,1mg/dm3 0,1-0,3 mg/dm3 50-80 mg/dm3 0,05-0,3 mg/dm3 200-400mg/dm3 5-7 mg/dm3

Total cloroform Pesticide CCO (consumul chimic de oxigen) Amoniac Nitri i Germeni mezofili Germeni coliformi totali Germeni coliformi fecali Streptococi fecali

0,5 mg/dm3 0,1 micrograme/dm3 2,5-3 mg/dm3 0 -0,3 mg/dm3 0 0,3 mg/dm3 300/cm3 10/100cm3 2/100cm3 2/100cm3

Caracteristicile biologice Apa potabil nu trebuie s con in organisme animale i vegetale vizibile cu ochiul liber,nici ou sau larve de parazi i. Numrul organismelor animale microscopice nu trebuie s depeasc 20 n 1 dm3 de ap. Propriet ile chimice ale apei Apa potabil nu este i nu trebuie s fie pur. Ea con ine dizolvate gaze i o serie de substan e minerale i organice care i confer caracterul de potabilitate. Dintre substan ele dizolvate , unele sunt necesare: O2 , CO2 , Ca2+ altele sunt admisibile: MgO , SO2-4 , SiO2 , Fe , Mn , Al , K , Cl , dar n anumite limite, Iar altele sunt inadmisibile: H2S , As , ionul Cr6+, compuii azotului , ai fosforului , Pb Prezen a ionilor de calciu i magneziu n ap i confer acesteia duritate. Apa cu duritate mare are o ntrebuin are limitat n industrie i n scopuri gospodreti. pH-ul, aciditatea i alcalinitatea apei Valoarea pH-ului ( concentra ia ionilor de hidrogen) apei determin n mare msur: -procesele biologice i chimice care au loc n apa natural; -caracterul coroziv al apei. pH-ul apelor naturale este cuprins ntre 6,5 - 8 , abaterea de la aceste valori dnd indica ii asupra polurii cu compui anorganici . pH-ul i capacitatea de tamponare a acestuia constituie una din propriet ile esen iale ale apelor de suprafa i subterane, pe aceast cale asigurndu-se un grad de suportabilitate natural fa de impactul cu acizi sau baze, srurile de Na+ , K+ , Ca2+ , Mg2+ jucnd un rol esen ial n acest sens. De subliniat c aceast capacitate de tamponare a pHului este deosebit de important nu numai pentru echilibrele din faza apoas, dar i pentru cele de la interfa a cu materiile n suspensie, respectiv cu sedimentele. n func ie de pH-ul apei se stabilesc unele din procesele de tratare ale acesteia. Valoarea pH-ului unei ape naturale se poate determina cu rela ia: pH = 6,52 + log[ CO2]bic - log[ CO2 ]liber
20

[ CO2]bic = concentra ia CO2 din carbona ii acizi [ CO2 ]liber = concentra ia CO2 liber existent n ap Rezult c aciditatea apelor natural este cauzat n principal de CO2 liber. Aciditatea mai este determinat de apari ia acizilor humici, de acizi organici sau de acizi minerali adui cu apele uzate sau forma i prin hidroliza srurilor aflate n ap. 6,52 este o constant reprezentnd logaritmul cu semn schimbat al concentra iei ionilor de acid carbonic disociat. Alcalinitatea apelor naturale se datoreaz ionilor de bicarbonat i n mai mic msur fosfa ilor. Practic alcalinitatea total se datoreaz bicarbona ilor de calciu i magneziu, astfel c, n apele naturale obinuite, duritatea temporar a apei este egal cu alcalinitatea total . Alcalinitatea poate aprea i n cazul deversrii de ape reziduale puternic bazice. Duritatea apei a fost inclus la capacitatea de tamponare a apei datorit ponderii carbona ilor de calciu i magneziu n apele naturale. Se deosebesc urmtoarele tipuri de duritate: - duritatea total reprezint totalitatea srurilor de Ca2+ i Mg2+ prezente n ap; - duritatea temporar reprezint con inutul ionilor de Ca2+ i Mg2+ lega i de anionul HCO-3 , care prin fierberea apei se poate nltura deoarece dicarbona ii se descompun n CO2 i n carbona i care precipit; - duritatea permanent reprezint diferen a dintre duritatea total i duritatea temporar, fiind atribuit ionilor de Ca2+ i Mg2 lega i de anionii Cl- , SO2-4 , NO-3 .Acest tip de duritate rmne n mod permanent n ap, chiar dup fierbere. Con inutul de dioxid de carbon al apei Con inutul de dioxid de carbon este o caracteristic foarte important a apei. Con inutul de CO2 determin aa numitul echilibru carbonic al apei. Dioxidul de carbon se poate gasi in ap sub trei forme :liber ,agresiv si legat sub forma de bicarbonati si carbonate. Cea mai mare parte a CO2 se gsete dizolvat fizic, numai o mic parte reac ioneaz cu apa i se formeaz acidul carbonic. CO2+HOH <==> H2CO3 ntre H2 CO3 i srurile acidului carbonic se stabilete urmtorul echilibru: MCO3 + CO2 + H2O <==> M(HCO3)2 M cation de metal divalent ( Ca2+ , Mg2+ , Cu2+ , Pb2+ )etc. n acest echilibru apar toate formele de dioxid de carbon : -CO2 liber; - CO2 semilegat n bicarbona i;
21

(1)

- CO2 legat n carbona i Din echilibrul ( 1 ) , rezult c pentru men inerea bicarbona ilor n solu ie, este necesar o anumit cantitate de CO2 liber numit dioxid de carbon aferent. Cantitatea de CO2 care depete aceast limit se numete CO2 agresiv ,care este capabil s transforme noi cantit i de carbona i n bicarbona i. [ CO2 ]liber = [CO2 ]aferent +[ CO2 ]agresiv La scderea cantit ii de dioxid de carbon sub limita necesar men inerii bicarbona ilor n solu ie are loc precipitarea unei cantit i corespunztoare de carbona i. Formele sub care se gsete CO2 n ap por fi prezentate prin schema din figura urmtoare. Existen a uneia sau alteia dintre formele sub care se poate gsi CO2 n ap este n func ie de pH-ul apei, respectiv: o la pH 4 , CO2 este prezent sub form de CO2 liber; o la pH = 8,4 , CO2 este prezent sub form de HCO-3 ; o la pH 10,5 , CO2 este prezent sub form decarbona i. CO2 total

CO2 liber

CO2 agresiv

CO2aferent

CO2semilegat HCO-3
Figura nr 1. Formele de CO2 din ap

CO2legat CO2-

CO2 nu duneaz calit ii apei potabile, ci i confer gust plcut i prospe ime. Dar CO2 agresiv poate face apa nepotabil, deoarece poate dizolva PbCO3 format pe pere ii conductelor de plumb prin care se transport apa. Carbonatul de plumb, PbCO3, se gsete sub forma unui strat sub ire pe pere ii conductelor i se formeaz sub ac iunea bicarbona ilor de Ca i Mg din ap. n apa de alimentare a cazanelor de abur, CO2 trebuie s lipseasc deoarece produce o puternic coroziune chimic a tolelor cazanelor. Sruri dizolvate n ap. Duritatea apelor Apele naturale con in cantit i variabile de sruri dizolvate din rocile cu care vin n contact. Datorit gradului de dilu ie ridicat, aceste sruri sunt total disociate , astfel nct n ap se gsesc ioni :
22

Ca2+ , Mg2+ , Na+ , K+ , HCO -3 , SO2-4 , ClAlturi de aceti ioni se mai gsesc : Fe2+ , Fe3+ , Ba2+ , Al3+ , NO-2 , NO-3 , F- , SiO2-3 , PO3-4 n cantitatea cea mai mare dintre ionii men iona i , se gsesc ioni de Ca2+ , iar dintre anioni, n mod obinuit , concentra ia anionilor SO2-4 este mai mare dect a celor de Cln apele subterane i este mai mic n apa mrilor i a oceanelor , unde predomin ionul Cl- . n sursele de ap din diferite zone pot s predomine anumi i ioni care confer apei un anumit caracter. Astfel pot exista ape: o magneziene o sulfatice o clorurate o feruginoase o iodurate o sulfuroase o carbogazoase Oxigenul i substan ele organice dizolvate n ap Oxigenul se gsete dizolvat n apele naturale aproape de limita de satura ie determinat de presiunea sa par ial i temperatur. Oxigenul particip la reac ii chimice i biochimice cu substan ele dizolvate n ap. Ca urmare, n apele subterane, n special n cele cu fier, con inutul de O2 este foarte sczut. n apele de suprafa , con inutul de O2 depinde de presiune i de temperatur, precum i de numeroasele procese fizice, chimice, biologice care nso esc ciclul vie ii biologice ( asimila ie , respira ie , degradri ) . Ca urmare a consumrii oxigenului , n aceste procese apare un deficit de oxigen care poate provoca dispari ia complet a vie ii aerobe. Prin deficit de oxigen se n elege diferen a dintre cantitatea de oxigen care satureaz apa la presiunea i temperatura dat i con inutul real de oxigen. ntre con inutul de O2 i substan ele organice din ap se poate stabili o corela ie direct. Substan ele organice din apele naturale provin din: o terenurile din bazinul hidrografic, substan ele humice; o din descompunerea organismelor vii din ap; o din deversarea de ape uzate, menajere sau industriale. Con inutul de substan e organice din ap Este un indicator de calitate foarte important deoarece substan ele organice servesc ca suport nutritiv pentru bacterii, virui i alte organisme vii. ntotdeauna o mare cantitate de bacterii sau plancton este asociat cu o mare concentra ie de substan e organice. Determinarea analitic individual a substan elor organice din apele natural este dificil de realizat deoarece presupune o aparatur de laborator de nalt tehnicitate. Din acest motiv de obicei se recurge la o apreciere global a cantit ii de substan e organice din ap prin determinarea oxidabilit ii.
23

Oxidarea substan elor organice din ap se poate face chimic sau biochimic. Determinarea oxidabilit iipe cale chimic const n stabilirea cantit ii de substan oxidant ( KMnO4 , K2Cr2O7 )consumat, necesar pentru oxidarea substan elor organice con inute ntr-un anumit volum de ap. Aceast analiz chimic se numete determinarea consumului chimic de oxigen i se noteaz: CCO - Mn CCO - Cr Consumul Chimic de Oxigen (CCO) este un parametru important n analiza apelor reziduale , a apelor de suprafat i a plantelor deoarece d informa ii asupra gradului de poluare al apei cu materie organic. Consumul biochimic de oxigen CBO Este un indicator de calitate pentru ap care d informa ii despre con inutul de substan e organice din ap degradabile pe cale biologic. CBO reprezint cantitatea de oxigen care se consum pentru degradarea oxidativ de ctre microorganisme a substan elor organice con inute ntr-un dm3 de ap. Conven ional s-a stabilit ca determinarea consumului biochimic de oxigen s se efectueze pentru o perioad de incubare de mai multe zile, - (CBO )n , unde n reprezint numrul de zile de incubare, a crui valoare optim este de 5 zile. (CBO )5 rezult din diferen a ntre concentra ia oxigenului dizolvat n proba supus analizei la nceputul i la sfritul perioadei de incuba ie. Incubarea probelor de ap se realizeaz la temperatura de 20 1 0C, la ntuneric. Prezen a O2 n apa potabil a minim 4 6 mg/dm3 este necesar deoarece confer apei un gust plcut i prospe ime. Prezen a substan elor organice n apa potabil nu este admis din urmtoarelor motive: o datorit caracterului toxic direct; o indic o eventual infectare a apei STAS 1342-91, admite pentru con inutul de substan e organice n apa potabil limita de 10 mg KmnO4/dm3 ap. Oxigenul dizolvat n ap favorizeaz deferizarea i demanganizarea apei bazat pe fenomenul de oxidare. n prezen a a 5 6 mg O2/dm3 n ap i a unei durit i temporare de minim 20d are loc coroziunea fierului conform reac iei: 4 Fe + 3 O2 + 6 H2O = 4 Fe(OH)3 concomitent cu absorb ia unei pr i pe precipitat din CO2 aferent, ceea ce duce la reac ia: Ca ( HCO3)2 = CaCO3 + CO2 Datorit acestor reac ii se formeaz un strat de Fe(OH)3 hidroxid feric i carbonat de calciu, care ader la peretele conductei ntrerupnd coroziunea.
24

n apa de alimentare a cazanelor de abur , oxigenul chiar n concentra ii reduse , favorizeaz coroziunea. Principii de tratare a apelor Tratarea apelor are ca scop corectarea unor caracteristici ale apei brute; astfel nct dup tratare apa s corespund din punct de vedere calitativ unor anumite cerin e, n func ie de utilizarea ei ca ap potabil sau ap industrial. Aceste tratamente sunt cu att mai necesare , cu ct se folosesc tot mai mult apele de suprafat, de obicei puternic impurificate. Datorit faptului c apele naturale au o compozi ie foarte variat, nu exist o tehnologie tip de tratare a apelor , ci de la caz la caz se aplic anumite opera ii de tratare a apei Pentru stabilirea unui proces tehnologic eficient de tratare a unor ape ,ntr-un caz concret, se face n prealabil un studiu experimental n laborator sau n sta ii pilot. Procese de tratare a apei Cele mai importante procese de tratare a apei sunt: Purificarea apelor care cuprinde,n linii mari, opera ii de: o eliminare a suspensiilor o deferizare i demanganizare o sterilizarea sau dezinfec ia Purificarea apelor se aplic n cazul apelor naturale care se vor folosi ca ape potabile sau n scopuri industriale cnd sunt necesare ape cu grad nalt de puritate. Corectarea calit ii apelor care se aplic n special pentru apele industriale. Acest proces cuprinde, n principal, opera iile: o eliminarea uleiurilor o decarbonatarea (eliminarea CO2 ) o desilicierea ( eliminarea SiO2 ) o dedurizarea (eliminarea srurilor Ca2+ , Mg2+ ) o demineralizarea (eliminarea tuturor componen ilor minerali ) Se efectueaz toate aceste opera ii sau doar unele,n func ie de destina ia apei industriale i de propriet ile (caracteristicile ) fizico-chimice necesare n anumite utilizri industriale. exemplu : apa pentru producerea aburului. Epurarea apelor reziduale 3.3. Tratarea apelor naturale pentru ob inerea apelor potabile. Purificarea apelor naturale 3.3.1. Eliminarea suspensiilor Apele curgtoare de suprafa con in cantit i variabile de substan e aflate n stare de suspensie. Suspensiile prezente n ap pot fi clasificate n trei categorii, i anume: a) Suspensii gravita ionale cu diametrul peste 10-3 mm; d>10-3 mm ;separabile prin simpl sedimentare ; b) Suspensii fine nencrcate electric cu dimensiuni mai mici de 10-3 mm , practic nesedimentabile , sau care se decanteaz greu, cu viteze foarte reduse;
25

c) Suspensii coloidale cu dimensiuni de 1 200 mm , nesedimentabile. Eliminarea suspensiilor se face cu ajutorul urmtoarelor opera ii principale: deznisiparea, decantarea, filtrarea, coagularea. Aceste opera ii se aplic independent sau combinat. Deznisipare (presedimentare) Se aplic atunci cnd apa brut con ine cantit i mari de nisip sau alte substan e grele de natur mineral. Deznisiparea reprezint prima treapt n procesul de limpezire a apei. Deznisipatoarele sunt plasate naintea decantoarelor. Deznisipatoarele pot fi , dup direc ia de curgere a apei, orizontale (figura nr.2 ) i verticale (figura nr.3 ):
1
Apa bruta APA DEZNISIPAT

5
Figura nr. 2. DEZNISIPATOR ORIZONTAL

unde: 1. 2. 3. 4. 5. Camer de linitire a apei Grtare (pentru re inerea suspensiilor plutitoare, grosiere) Camera de sedimentare Praguri, stvilare Dispozitiv de evacuare a nisipului 1*

4*
Ap deznisipat

3*
Ap brut

2*
Figura nr. 3. DEZNISIPATOR VERTICAL

26

unde: 1*-Zona central 2*Evacuare nisip 3*Conduct de alimentare cu ap brut 4*Conduct de evacuare a apei deznisipate

Deznisipatoarele verticale se folosesc acolo unde se impune economie de spa iu i unde nu sunt necesare lucrri dificile i excavri costisitoare. Apa introdus prin conducta (3*) circul de sus n jos prin zona central (1*) a deznisipatorului i de jos n sus prin compartimentul exterior cu o vitez mai mic dect viteza de depunere a nisipului ( 2 5 m/s ). Apoi apa este evacuat pe la partea superioar prin conducta (4*). Nisipul se depune la partea inferioar i este evacuat prin conducta (2*) . Timpul de edere a apei n deznisipator este de 30100 s. Deznisiparea poate fi considerat i presedimentare. Presedimentarea (deznisiparea ) se aplic n cazul n care apa natural con ine cantit i mari de nisip sau alte particule minerale grele, care se pot depune ulterior pe canale, conducte sau uzeaz prin abraziune pompele sau alte utilaje folosite la tratarea apei. n deznisipatoare se elimin nisipul din ap. Acesta este format din particule cu un diametru > 0,2 m care au o vitez de depunere destul de mare. Timpul de sta ionare a apei n deznisipator este mic, de ordinul a cteva minute, iar viteza de trecere a apei este mare ( 0,10,5 m/s ). Decantarea Decantarea reprezint opera ia de eliminare a suspensiilor din ap. Opera ia se realizeaz n bazine de sedimentare denumite decantoare , n care apa brut circul cu o vitez redus, iar particulele aflate n suspensie se depun gravita ional. Prin opera ia de decantare se realizeaz ndeprtarea gravita ional a nmolurilor i a suspensiilor coagulate. Cele mai uzuale sunt decantoarele statice (orizontale) . Pentru debite foarte mari de ap se folosesc decantoarele radiale. Decantarea apei este un proces de separare a particulelor solide cu dimensiuni mai mari de 10-3 mm , aflate n suspensie, prin ac iunea for elor gravita ionale, astfel c se ob ine apa limpezit i suspensiile:
Ap brut ,eventual plus reactivi de coagulare

DECANTARE

Ap limpezit

Suspensii (nmol)
Figura nr. 4 Schi a decantare

27

Pentru procesul de eliminare gravita ional a suspensiilor din ap se utilizeaz i termeni ca sedimentarea apei sau limpezirea apei. Aceast opera ie se realizeaz n bazine de sedimentare numite decantoare, n care apa brut este n repaus sau circul cu vitez foarte mic, astfel nct viteza de sedimentare s fie mai mare dect viteza de deplasare a apei. Particulele solide se depun datorit greut ii proprii sau ngreunrii artificiale. Prin aceast opera ie se elimin din ap suspensiile gravita ionale i suspensiile coagulate n propor ie de 4080 % din cele ini iale. Suspensiile depuse n decantoare formeaz nmoluri, care se ndeprteaz continuu sau discontinuu. Viteza de curgere a apei trebuie s fie mic, s nu depeasc 1cm /s.
1 8 (p) 2 3

5
Apa brut

6 4
apa decantat

7
Figura nr. 5. Decantor orizontal longitudinal

unde : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. camer de linitire i distribu ie a apei camer de decantare a apei camer de colectare a apei decantate camer de colectare i evacuare a nmolului conducta de intrare a apei brute conducta de golire a apei limpezi conduct de evacuare a nmolului perete pentru evacuarea uniform a apei (p)

Camera de linitire i distribu ie a apei are rolul de a primi apa brut i de a o distribui n spa iul de decantare. Viteza de circula ie a apei n aceast camer trebuie s fie mai mare ( 0,5 m/s ) dect viteza de sedimentare, pentru a nu produce depuneri. n spa iul de decantare, viteza de deplasare a apei este mic ( 1 2 mm/s ) pn la maxim 5 mm/s , pentru ca viteza de sedimentare a particulelor solide s fie mai mare dect viteza de deplasare a apei. Evacuarea apei decantate se face printr-un deversor pe toat l imea bazinului de decantare. Pricipiul este acelai pentru decantoarele radiale i verticale. S -au determinat , experimental, condi ii optime de sedimentare i anume: - viteza de curgere a apei s nu depeasc 1 cm/s; - regimul de curgere al apei s fie laminar;
28

- s nu existe varia ii ale densita ii apei datorate varia iei de temperatur; - cantitatea de substan e n suspensie s nu fie prea mare; cnd substan ele n suspensie se afl n cantitate de peste 1g/dm3 ,sedimentarea este ngreunat, deoarece particulele se deranjeaz ntre ele n timpul sedimentrii; - alimentarea i evacuarea uniform a apei n decantor. Filtrarea apei Filtrarea apei se realizeaz prin trecerea ei printr-un strat poros cu compozi ie granulometric adecvat, n scopul re inerii particulelor aflate n suspensie. Materialul filtrant cel mai frecvent utilizat este nisipul cuar os cu minim 98 % silice i maxim 2 % substan e organice. n anumite cazuri se folosete ca material filtrant antracitul foarte dur , crbunele activ , marmura , vata mineral. Re inerea de ctre materialul filtrant a particulelor n suspensie duce la o micorare progresiv a spa iilor (intersti iilor ) dintre granulele materialului filtrant. Acest fenomen este numit colmatarea filtrului. Pe msur ce filtrul se colmateaz, crete pierderea de presiune din filtru i scade viteza de filtrare. Primele filtre utilizate la tratarea apei au fost filtrele lente . Apa circul cu vitez redus. n partea superioar a filtrului sunt re inute microorganismele vii, fomnd o membran gelatinoas numit membran biologic. Aceasta are un rol important n eficacitatea filtrului deoarece re ine cele mai fine suspensii, n special microorganismele. Dezavantajul filtrelor lente este volumul lor mare , datorit vitezei de filtrare reduse. Filtrele lente au fost nlocuite, par ial, de filtrele rapide , pentru care viteza de filtrare este mai mare i au un volum mai redus. n cazul filtrelor rapide, nu se mai formeaz membrana biologic i de aceea este necesar ulterior opera ia de dezinfec ie a apei. Filtrele rapide se utilizeaz n special pentru filtrarea apelor tratate cu coagulan i. Se prezint n continuare, n figurile 7 i 8 ,schema de func ionare a unui filtru rapid deschis i a unui filtru rapid nchis:

1 6

ap brut

nisip

conduct de golire ptr. apa de splare 3 2 7 4


Figura nr. 7. Filtru rapid deschis

a filtrelor

5
ap de splare ap filtrat

unde: 1. 2. 3. 4.

conduct de alimentare cu ap brut strat drenant care sus ine stratul de nisip strat de nisip filtrant conduct de evacuare a apei filtrate
29

5. conduct de alimentare cu ap pentru splarea filtrului 6. conduct de golire pentru apa de splare a filtrelor 7. camera de ap filtrat (pentru colectarea apei filtrate)

Apa decantat se introduce prin conducta (1) i este repartizat, prin intermediul unor jgheaburi pe toat suprafa a filtrului. Apa circul prin stratul de nisip de sus n jos , trece prin drenajul filtrului, (2) i ajunge n camera de ap filtrat de unde se evacueaz prin intermediul conductei (4) . Dup colmatare, filtrul trebuie splat. Apa de splare se introduce n filtru prin conducta de splare (5) , intr n filtru, strbate suprafa a filtrului, expandeaz apoi stratul de nisip, men innd granulele de nisip n suspensie. Impurit ile re inute la suprafa a granulelor i se desprind i sunt antrenate de curentul de ap n jgheaburile de colectare de la partea superioar, apoi se evacueaz prin conducta de golire (6) .
ap brut 4

8 ap de splare a filtrului

3 6 aer comprimat 7 unde: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 5 ap filtrat ap de splare 9
Figura nr. 8. Filtru rapid nchis

rezervor din tabl de o el strat drenant care sus ine stratul de nisip filtrant nisip filtrant conducta de alimentare conducta de evacuare ap filtrat tu pentru aer comprimat conduct perforat pentru distribuire aer conduct lateral pentru evacuarea apei de splare a filtrului conducta de golire a filtrului

Filtrul rapid se compune dint-un rezervor din tabl de o el (1) prevzut cu stratul drenant (2) care sus ine stratul de nisip filtrant (3) . Apa decantat intr prin conducta (4) , strbate stratul filtrant de sus n jos i iese prin conducta (5). Dac stratul filtrant s-a colmatat, filtrul se spal introducnd ap prin conducta (5) i insuflare de aer comprimat prin tu ul (6) , distribuit uniform prin conducta perforat (7) . Apa i aerul strbat stratul filtrant de jos n sus, l expandeaz i antreneaz impurit ile prin conducta(4) n conducta lateral (8) . Conducta (9) servete pentru golirea complet a filtrului.
30

Coagularea suspensiilor Sedimentarea natural a suspensiilor din ap nu este ntotdeauna suficient pentru a ndeprta complet substan ele aflate n suspensie. Din acest motiv, n aceste cazuri se recurge la utilizarea unor reactivi care provoac flocularea dispersiilor coloidale din ap, numi i reactivi de coagulare sau coagulan i. Coloizii din ap sunt forma i din dou faze: - faza dispers, format din particule coloidale cu dimensiuni de 1 200 m - mediul de dispersie, format din ap Agen ii de coagulare sunt n general sruri ale unor metale polivalente ( Fe3+ , Al3+ etc. ) care prin hidrokiz sau disociere pun n libertate ionii metalici. Acetia anuleaz sarcina negativ a particulelor coloidale din ap, producnd coagularea fazei disperse i sedimentarea rapid. Principalii reactivi de coagulare sunt: a) srurile de aluminiu : Al2(SO4)318H2O , alaun de aluminiu i potasiu : KAl(SO4)212 H2O , AlCl36 H2O Hidroliza srurilor de aluminiu este favorizat de prezen a ionilor bicarbonat. Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 3CaSO4 + 2Al(OH)3 +6CO2 n urma procesului de coagulare are loc scderea durit ii temporare concomitent cu creterea durit ii permanente sulfatice (dat de CaSO4) b) srurile de fier Se utilizeaz att sruri feroase Fe SO4 7 H2O ct i sruri ferice. Sulfatul feros reac ioneaz cu bicarbona ii de Ca i Mg formnd , n prima etap, bicarbonat de fier care se descompune apoi lent n Fe(OH)2 rezultnd hidroxid feros. Pentru a accentua faza a doua a procesului, n ap se introduce lapte de var. Procesul decurge conform urmtoarelor reac ii: Fe(HCO3)2 + CaSO4 FeSO4 + Ca(HCO3)2 Fe(HCO3)2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 + Fe(OH)2 Capacitatea de coagulare srete prin oxidarea Fe2+ la Fe3+ , care are loc datorit oxigenului din ap: 2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O 2Fe(OH)3 Dintre srurile ferice se folosete sulfatul feric, Fe2(SO4)3 i clorura feric,FeCl3: Fe(OH)3 + 3HCl FeCl3 + 3 H2O n ultimii ani se folosesc coagulan i polielectrolitici i coagulan i pe baz de polimeri (poliacrilamid , poliacetat de vinil ). Coagularea se produce n timp (procesul decurge n camere de amestec). Pentru a se forma flocoanele, sta iile de tratare sunt prevzute cu camere de reac ie (camere de reac ie cu pere i icana i).

31

intrare ap

ieire ap

golire
Figura nr.9. Camer de reac ie cu pere i icana i(cu icane orizontale)

p 3
Figura nr. 10. Camer de reac ie icane verticale

- viteza apei este de 0,2 0,4 m/s - timpul de sta ionare este de 15 30 minute - 1. intrare ap - 2. ieire ap - 3. Conducta de golire a camerei de reac ie Intensitatea de amestecare este determinat de numrul de icane i de distan a dintre ele. 3.3.2. Deferizare i demanganizare Apele subterane i uneori i cele de suprafa , con in compui solubili ai fierului i manganului. Fierul se gsete n ap sub form feroas, solubil ca bicarbona i [ Fe (CO3H)2 ]i mai pu in ca sulfa i , fosfa i , sau silica i. De asemenea , fierul se gsete sub form de sruri ferice solubile i compui ferici insolubili (hidroxidul feric ), precum i sub form coloidal complexat cu substan e organice. Fierul din ap favorizeaz dezvoltarea ferobacteriilor care obtureaz conductele de transport a apei. Anumite bacterii se hrnesc cu fier. Ele oxideaza fierul din feros n feric i l depoziteaz ntr-o mas gelatinoas cu care se nconjoar. Aceste forma iuni gelatinoase sunt periculoase pentru ca pot bloca valvele i mediile de filtrare. n exces, imprim apei un gust metalic , o culoare roietic. Concentra ia maxim admis a fierului n apa potabil este de 0,1 mg / .
32

Manganul se gsete n ap , n general n cantitate mic i adesea nso ete fierul. Se gsete sub form solubil , n suspensie i complexat. n prezen a compuilor cu mangan i a substan elor organice este favorizat dezvoltarea microorganismelor. Con inutul maxim admis de mangan n apa potabil este de 0,005 mg /. Procedee de deferizare Eliminare excesului de fier din ap se face prin: o - oxidarea cu aer o - oxidarea cu reactivi chimici o - eliminarea prin schimb ionic cu cationit Oxidarea cu aer Oxidarea cu aer se realizeaz prin pulverizarea apei prin duze i cderera sub form de ploaie de la o anumit nl ime. Con inutul de oxigen al apei depinde de gradul de pulverizare i distan a de la care se pulverizeaz. Srurile de fier hidrolizeaz: Fe2+ + 2H2O Fe(OH)2 + 2H+ 2Fe(OH)2 + 1/2 O2 + H2O 2Fe(OH)3 ndeprtarea precipitatului se face prin decantare i filtrare. Oxidarea cu reactivi chimici Oxidarea cu reactivi chimici se aplic n cazul apelor care con in concentra i mari de FeSO4 sau compui ai fierului i manganului. Sulfatul feros se transform cu lapte de var , n hidroxid feros, care apoi se oxideaz la hidroxid feric: FeSO4 + Ca(OH)2 Fe(OH)2 + CaSO4 2Fe(OH)3 2Fe(OH)2 + 1/2 O2 + H2O Oxidarea compuilor organici ai fierului i manganului se realizeaz cu agen i oxidan i puternici ca : permanganat de potasiu , clor , ozon. Permanganatul de potasiu nu este utilizat dect pentru propriet ile sale auxiliare n procesul decolorrii, al demanganizrii i, uneori, se folosete drept coagulant. Clorul este utilizat pentru potabilizarea apelor i pentru tratarea apelor uzate. n cazul apelor uzate clorul e folosit pentru oxidarea cianurilor, hidrogenului sulfurat, amioniacului i unele substan e organice. Clorul are dezavantajul c prin reac ia cu unele substan e organice din ap formeaz compui halogena i a cror nocivitate este recunoscut. Ozonul are avantajul de a ac iona complementar pentru eliminarea multor micropoluan i, pentru ameliorarea gustului, mirosului i culorii. Deferizarea total se ob ine la trecerea apei peste schimbtori de cationi rezultnd cationi i , de forma R Na: R Na2 + Fe2+ R Fe + 2Na+ Procedee de demanganizare
33

Eliminarea manganului se realizeaz mai greu, deoarece srurile solubile ale manganului sunt mult mai stabile dect cele de fier i oxigenul atmosferic nu le poate oxida, dect la un pH mai mare de 9 , cnd manganul precipit sub form de hidroxid. Este greu de tratat datorit condi iilor care trebuie a fi indeplinite (PH, raportul bicarbona i/carbona i, i de prezenta altor minerale n special Fe). Precipitarea manganului sub form de hidroxid filtrabil se poate realiza cu oxidan i energici ca: ozon , dioxid de clor : R Na2 + Mn2+ R Mn + 2Na+ Dioxidul de clor reactioneza cu apa cu formare de acid cloros si cloric : 2ClO2 + H2O = HClO2 + HClO3 Eliminarea prin schimb ionic cu cationit Demanganizarea cu cationi i Se utilizeaz cationiti de sodiu care se trateaz cu clorur de mangan , trecnd n forma de R Mn: R Na2 + MnCl2 R2 Mn + 2NaCl Cationi ii R2 Mn se activeaz prin tratare cu permanganat de potasiu sau calciu , KMnO4 sau Ca(MnO4)2 , astfel ca manganul din cationit s fie adus la un grad de oxidare avansat , care s asigure oxidarea fierului i manganului sub form de oxihidra i uor separabili. R Mn + CaCl2 , regenerare R Ca + MnCl2 R Mn + Ca(MnO4)2 R Ca + oxizi superiori de Mn insolubili Oxizii superiori de mangan se descompun n masa coloanei cu schimbtor de ioni , adernd la suprafa a granulelor de schimbtor de ioni. Exist procedee de deferizare i demanganizare n care se utilizeaz alge care oxideaz manganul la compui insolubili, sau plante acvatice care folosesc fierul i manganul n metabolismul lor. 3.3.3. Sterilizarea sau dezinfec ia apei Sterilizarea apei are ca scop eliminarea microorganismelor i a germenilor patogeni din ap. Opera ia de sterilizare se aplic dup filtrare. Dezinfec ia este procesul de ndeprtare din apele uzate a microorganismelor patogene. Aplicarea procesului este oportun n cazul apelor uzate industriale care con in astfel de microorganisme (tbcrii, abatoare, unit i de cretere a animalelor, fabrici de conserve, industrie fermentativ, etc.). Trebuie s se fac distinc ie ntre dezinfec ie i sterilizare. Sterilizarea presupune distrugerea tuturor microorganismelor (bacterii, alge, spori, virusuri etc.), n timp ce dezinfec ia nu distruge toate microorganismele. Mecanismul dezinfec iei cuprinde dou faze: ptrunderea dezinfectantului prin peretele celular pe de o parte i denaturarea materiilor proteice din protoplasm, inclusiv a enzimelor, pe de alt parte. Agen ii chimici (ozon, clor, bioxid de clor, brom, iod, etc.) pot degrada materia celular reac ionnd direct cu aceasta, n timp ce metodele fizice induc modificri chimice ale acestui material. Sterilizarea apei se poate realiza prin: 1. Procedee fizice
34

Procedeele fizice folosesc ac iunea unor agen i fizici care distrug microorganismele din ap: cldura , radia iile UV , radia iile ionizante a. procedeul termic fierberea apei se aplic pentru cantit i mici de ap b. dezinfectarea apei cu raze ultraviolete se bazeaz pe propriet ile bactericide puternice ale acestora. Radia iile UV se ob in cu ajutorul lmpilor n care se realizeaz descrcri electrice n vapori de mercur.Lmpile sunt montate n conducte prin care curge apa.Efectul bactericid se manifest pe o raz de 25 cm de la lamp, dac apa este limpede. 2. Procedee chimice Procedeele chimice de sterilizare a apei folosesc ac iunea antiseptic a diferi ilor reactivi chimici: clorul , substan e clorigene , ozonul , permanganatul de potasiu. Sterilizarea apei cu clor i compui clorigeni Sterilizarea apei cu clor este metoda cea mai rspndit , deoarece se utilizeaz aparatur relativ simpl; se poate aplica att pentru debite mici ct i pentru debite mari de ap; iar pre ul de cost este redus. Efectul bactericid al clorului este cunoscut de mult timp, clorul fiind folosit pentru dezinfec ia apei nc din 1896. Clorul activ este un dezinfectant obinuit pentru ape , care ac ioneaz sub form de ion de hipoclorit; efectele sunt mai pronun ate la valori mici ale pH, cnd hipocloritul ac ioneaz sub forma de acid hipocloros slab disociat. Amoniacul prezent n ap reac ioneaz cu clorul activ dnd natere (n func ie de raportul clor activ-amoniac) la monodi- i tricloramin, care la rndul su poate fi oxidat de un exces de clor la azot molecular. Ac iunea bactericid a clorului se bazeaz pe propriet ile oxidante ale clorului , care n contact cu apa , reac ioneaz cu aceasta formnd acidul hipocloros, care n func ie de pHul apei se descompune n oxigen atomic sau ion hipoclorit : Cl2 + H2O HClO + HCl HClO O + HCl ,sau HClO ClO- + H+ pH optim 7 7,5 la pH acid , 4 5,6 exist HOCl nedisociat, la pH alcalin, >10 Oxigenul atomic (oxigenul n stare nscnd) oxideaz substan ele organice din ap , inclusiv bacteriile i germenii. Necesarul de clor pentru dezinfectarea apei se determin experimental n laborator i reprezint clorul consumat de substan ele organice i reductoare din ap, precum i clorul rezidual. Clorul rezidual , care trebuie s fie de 0,05 0,5 mg /, evit reinfectarea apei. n prezen a amoniacului are loc formarea cloraminelor. Aceast reac ie depinde de pH: HOCl + NH3 NH2Cl + H2O , pH > 8,5 HOCl + NH2Cl NHCl2 + H2O ,pH = 4,4 5 HOCl + NHCl2 NCl3 + H2O ,pH < 4,4 Cloraminele au de asemenea efect bactericid, dar mai sczut dect al clorului. n schimb ele prezint ale avantaje, adic:
35

- nu reac ioneaz cu compuii organici aromatici (clorul reac ioneaz cu compuii organici aromatici ); - se men in timp mai ndelungat n ap , asigurnd o protec ie mpotriva reinfectrii La doze sporite de clor, cloraminele sunt oxidate la azot molecular. Cloraminele exercit efecte dezinfectante datorit clorului activ pe care l con in. La doze sporite de clor, acestea sunt oxidate la azot molecular, ceea ce determin scderea clorului activ remanent n solu ie. Dup oxidarea lor total (punctul de "rupere") concentra ia clorului ncepe s creasc din nou. Sterilizarea cu ozon Ozonul este un oxidant energic care se utilizeaz n sterilizarea apei , deoarece distruge enzimele , distruge sporii , viruii , bacteriile i este mai eficient dect clorul n ndeprtarea microplantelor acvatice i a protozoarelor. Ozonul reprezinta o melucula cu trei atomi de oxigen, n compara ie cu oxigenul din atmosfer care are doar doi atomi; propriet ile celor dou tipuri de molecule sunt foarte diferite: ozonul este un oxidant foarte puternic astfel c are un rol decisiv n distrugerea patogenilor,ca urmare acesta se descompune n molecule de O2. Astfel dizolvat, oxigenul asigur un gust deosebit apei poatabile. O3 = O2 + O , reac ia decurge uor deoarece O3 este instabil la temperatura ambiant . Ozonul se ob ine din aer sau din oxigen sub ac iunea descrcrilor electrice de nalt tensiune. Aerul purificat i uscat este trecut printr-o camer (baterie ) de ionizare , n care sub ac iunea unui cmp de descrcri electrice de nalt tensiune se formeaz ozonul. O2 2O 2O3 2O + 2O2 3O2 2O3 Aerul ozonizat este introdus n contracurent cu apa de dezinfectat ntr-un turn de absorb ie. Pentru dezinfectarea unui litru de ap se consum 0,5 2 mg O3 , n func ie de con inutul de impurit i al apei. Ozonul este pu in solubil n ap, de aceea este necesar s se asigure un contact intim cu apa. Prin tratarea apei cu ozon se realizeaz concomitent eliminarea (oxidarea ) fenolului , decolorarea apei, mbunt irea gustului i a mirosului apei. Ozonul oxideaz H2S , nitrilii i al i deriva i organici. n epurarea apelor uzate, ozonul este folosit pentru decolorare, dezinfec ie, oxidarea par ial a unor substan e nocive (fenoli, detergen i, cianuri etc.). Este de subliniat c ozonul are o toxicitate ridicat, pentru expunere continu concentra ia n aer fiind limitat 1a circa 0,1 mg/m3). Printre cei mai importan i patogeni distrui de ozon se numr: E-Coli, Coliform, Holera. Pentru cele mai comune aplica ii, un con inut optim rezidual este de 0.4 sau 0.5 ppm (pr i per milion) ozon . Acesta este suficient pentru a distruge patogenii care pot coabita n
36

interiorul recipien ilor de ap. Tratarea apei cu radiatii UV nu asigur ns i sterilizarea recipientilor pentru depozitarea apei, asta nsemnnd c orice urm de spori sau bacterii care se afl n aceti recipien i se pot multiplica dup umplere. 3.4. Ape industriale 3.4.1.Corectarea calit ii apelor Apele naturale trebuie supuse unor procedee adaptate scopului pentru care urmeaz s fie folosit apa respectiv. Aceste tratamente sunt cu att mai necesare, cu ct se face apel din ce n ce mai mult la apele de suprafa , de obicei puternic impurificate. Alimentrile cu ap constituie pentru centrele populate i pentru industrie dotri indispensabile. Corectarea calit ii apelor se aplic n special pentru apele industriale. Apa necesar n diferite procese tehnologice trebuie s ndeplineasc anumite condi ii de calitate caracteristice fiecrui domeniu de utilizare. Opera iile de corectare a calit ii apelor cuprind: - decantarea, tratarea cu coagulan i, filtrarea - deferizarea ,demanganizarea - degazarea (eliminarea gazelor dizolvate) - desilicierea ( eliminarea SiO2 ) - dedurizarea (eliminarea srurilor Ca2+ , Mg2+ ) - demineralizarea (eliminarea tuturor componen ilor minerali ) 3.4.2. Dedurizarea apei Eliminarea durit ii apei se poate realiza prin: metode termice metode chimice cu schimbtori de ioni Procedeul de dedurizare cu schimbtori de ioni Acest procedeu se bazeaz pe capacitatea unor substan e solide , greu solubile , de a absorbi din solu ie anioni sau cationi i de a ceda n schimb al ii. Materialele schimbtoare de ioni sunt subs ante insolubile con innd ioni cu putere slab care sunt capabili s fie schimbati cu al i ioni din solu iile cu care vin n contact. Aceste schimbri au loc fr alte modificri fizice n materialul schimbtor de ioni. Ionii schimbtori sunt acizi sau baze insolubile, care formeaz la rndul lor sruri insolubile, i aceasta i face capabili s schimbe ioni incarcti pozitivi (schimbtori de cationi) sau ncrca i negativ (schimbtori de anioni). Multe substante naturale ca proteinele, celuloza, elementele galvanice, i particulele de impurit i demonstreaz propriet ile ionilor schimbtori care joac un rol important n func ia lor n natur. Materialele schimbatoare de ioni sintetice bazate pe crbune i rini fenolice au fost primele utilizate la nivel industrial n 1930. C iva ani mai trziu au fost dezvoltate rsinile constnd din polistiren cu grupe sulfonat pentru a forma schimbtori cationici sau grupe aminice pentru a forma schimbtori anionici. Clasificarea schimbtorilor de ioni
37

n func ie de sarcina ionului absorbit , schimbtorii de ioni se numesc cationi i , care sunt schimbtori de cationic i anioni i , care sunt schimbtori de anioni Schimbtorii de ioni se clasific dup mai multe criterii: 1) dup originea lor: - naturali (zeoli i) - de sintez: -permuti i -rini schimbtoare de ioni 2) dup natura lor: - anorganici ( zeoli i, permuti i ) - organici rini schimbtoare de ioni 3) dup structura reticular a compuilor organici de sintez: - rini microporoase - rini macroporoase 4) dup tipul ionului schimbat: - cationi i - anioni i - amfoteri ( pot schimba att anioni ct i cationi ) Zeoli ii Zeoli ii se noteaz Z-Na, unde Z este un rest macromolecular; ei sunt silica i hidrata i care con in ioni de aluminiu i ioni ai metalelor alcaline. Zeoli ii sunt schimbtori de ioni naturali ; din punct de vedere chimic fac parte din categoria alumino-silica ilor naturali ai metalelor alcaline i alcalino-pmntoase. Structura cristalin a zeoli ilor este de tip re ea tridimensional care con ine cationi angaja i n legturi la nivelul re elei i cationi mobili care pot fi angaja i n procesul de schimb ionic. Permuti ii Permuti ii, se noteaz P-Na unde P este un rest macromolecular; ei sunt silica i dubli de aluminiu i sodiu, ob inu i prin topirea cuar ului cu caolin, cu carbonat de sodiu sau cu sulfur de sodiu i crbune Cationi i Rinile acide i srurile lor cu metale alcaline (uzual cu sodiu) au proprietatea de a schimba cationii pe care i con in, inclusiv H+ cu cationi din solu iile cu care vin n contact. Aceste rini se numesc cationi i. n reac iile de schimb ele se simbolizeaz R-H respectiv R-Na , (Cat) Na. Cationi ii con in n molecula lor grupri acide de tipul: - COOH sau - COONa - SO3H sau - SO3Na capabile s fixeze cationi minerali i organici i s schimbe cu ionul de hidrogen sau de sodiu. Anioni ii
38

Rinile cu caracter bazic se numesc anioni i i au proprietatea de a re ine anionii din solu iile cu care vin n contact. n reac iile de schimb ionic se simbolizeaz R-OH sau RCl func ie de anionul ce poate fi schimbat (hidroxid, respectiv clorur). Anioni ii au n molecul grupri func ionale bazice - NH2 capabile s fixeze anionii minerali sau organici i s i schimbe cu ionul HO- ,R OH sau (An) OH. Dup caracterul bazic , anioni ii pot fi : anioni i slab bazici; - au n molecul gruparea aminic - NH2 ; RN+ H2 , HO- , - sunt un amestec de amine cu schelet molecular alifatic sau aromatic, - nu schimb ionii acizilor foarte slabi, - sunt regenera i mai uor anioni i puternic bazici - con in gruparea de amoniu cuaternar (sunt sruri cuaternare de amoniu ) R N+R3 HO- aceste rini pot schimba ionii acizilor foarte slabi - n func ie de matricea polimerului pot fi: -rini polistirenice -rini poliacrilice Rinile sintetice, con in un rest organic, R, care este un produs reticulat de copolimerizare, de tip stiren-divinilbenzen. Pe acesta se afl grefate grupe active acide (carboxil, -COOH, sulfonice, -SO3H sau fenolice -OH) sau bazice (amine, -NH2, sau amine N-substituite). n Romnia, rinile schimbtoare de ioni se fabric la VIROLITE Oraul Victoria. Alte sortimente de rini schimbtoare de ioni, fabricate n lume sunt de tip Amberlite, Wolfatite, Dowex, Sephadex, Duolite etc. Cationi ii sunt utiliza i pentru reducerea durit ii apei , re innd ioni de calciu , Ca2+ i magneziu Mg2+ , din solu ie i cednd n schimb ioni de Na+ sau K+ . Regenerarea cationi ilor se realizeaz prin tratarea acestora cu solu ia de clorur de sodiu sau carbonat de sodiu, refcndu-se capacitatea de schimb ionic. DEDURIZAREA APEI -se realizeaz cu un schimbtor cationic puternic acid de forma R Na. Prin re inerea ionilor de Ca2+ i Mg2+ , se ob ine un efluent care con ine numai sruri de sodiu: 2R Na + ( Ca ,Mg ) (HCO3)2 R2 ( Ca ,Mg ) + 2NaHCO3 2R Na + ( Ca ,Mg )Cl2 R2( Ca ,Mg ) + 2NaCl 2R Na + ( Ca ,Mg )SO4 R2( Ca ,Mg ) + Na2SO4 La regenerare are loc reac ia: R2( Ca ,Mg ) + 2NaCl 2R Na + ( Ca ,Mg ) Cl2
39

Apa dedurizat va avea aceeai mineralizare ( con inut de sruri ) , dar duritatea scade pn la o valoare rezidual de 0 -0,1 mval/ . 3.4.3. Demineralizarea apei Reac iile care au loc la trecerea peste un cationit sintetic conduc la ob inerea de ap dedurizat, cu caracter acid. Prin trecerea apei rezultate peste un anionit se ob ine ap n care nu se mai gsesc nici un fel de ioni strini, numit ap demineraliazat: Dac se utilizeaz rini schimbtoare de ioni, apa dur este trecut nti peste un cationit apoi peste un anionit. Demineralizarea apei se ob ine prin tratarea apei succesiv cu: a. un schimbtor de cationi ,de tip R H , n care ionii metalici sunt nlocui i cu ioni de hidrogen iar srurile neutre din ap sunt transformate n acizi liberi; b. un schimbtor de anioni (anionit ) , de forma R OH , n care se re in anionii acizilor , eliberndu-se ioni hidroxil , care cu protonii ( H3O ) formeaz apa Instala iile de demineralizare sunt alctuite din mai multe coloane legate n serie . n acest fel se consum mai pu ini reactivi de regenerare. Regenerarea anioni ilor se realizeaz prin tratarea cu solu ii diluate de hidroxid de sodiu (NaOH 4% ).

40

ap brut

HCl 7%

NaOH 4%

cation de degazare

R -COOH ap deionizat demineralizat R SO3H Figura nr.11. Schema unei instala ii de demineralizare total a apei

unde: 1. 2. 3. 4. 5. coloan cu cationit - cationit slab acid slab acid, elimin dt coloan cu cationit puternic acid cationit puternic acid coloan cu anionit slab bazic anionit slab bazic - elimin acizi tari ( HCl , H2SO4 ) coloan de degazare cationit de degazare se elimin CO2 prin insuflare de aer coloan cu anionit puternic bazic anionit puternic bazic elimin acidul silicic i CO2

1. n coloana 1: 2R H + ( Ca ,Mg ) (HCO3)2 R2( Ca ,Mg ) + 2H2CO3 H2CO3 H2O + CO2 2. Coloana 2 con ine cationit puternic acid , care elimin cationii lega i de anionii clorhidric , sulfuric , silicic: 2R H + ( Ca ,Mg )SO4 R2 ( Ca ,Mg ) + H2SO4 2R H + ( Ca ,Mg ) Cl2 R2 ( Ca ,Mg ) + 2HCl 2R H + MgSiO3 R2Mg + H2SiO3 3. Coloana 3 con ine un anionit slab bazic , care elimin acidul sulfuric i clorhidric format: 2R OH + H2 SO4 R2SO4 + 2H2O R OH + HCl RCl + H2O

41

4. Apa trece apoi n coloana 4 de degazare unde are loc eliminarea CO2 , prin insuflarea de aer , pn la un con inut residual de cca 10 mg CO2/ dm3 . 5. Coloana 5 con ine anionit puternic bazic , care elimin acidul silicic i restul de CO2 : 2R OH + H2SiO3 R2 SiO3 + 2H2O R2 CO3 + 2H2O 2R OH + H2CO3 Prin alegerea optim a treptelor de demineralizare i a nivelului de regenerare , se poate ob ine o ap cu duritatea rezidual 0 0d , i mineralizare m = 0 , sruri reziduale 0,005 5 mg /dm3 . Instala ia de demineralizare pote fi prin schimb ionic n suspensie , n care regenerarea se face n contracurent. 3.5. APE REZIDUALE Este greu de crezut c pe planeta noastr, acoperit n propor ie de 70% de ap, numai 1% din totalul resurselor de ap este disponibil pentru folosin oamenilor. Din toat apa care acoper globul, 97,5% este ap srat , rmnnd ap dulce numai 2,5% , iar din acestea peste jumtate sunt ghe ari i calot glaciar. Iat de ce apa este o continu preocupare pe planeta noastr att pentru cercettori, dar mai cu seam pentru cei ce sufer din cauza lipsei de ap. Dei trim n secolul 21, n lume, 1.1 miliarde de oameni (reprezentnd 18% din popula ia globului) duc lips de ap potabil. Poluarea apelor reprezint procesul de alterare a calit ilor fizice , chimice i biologice ale acestora produs direct sau indirect de activit i umane care fac ca apele s devin improprii pentru folosirea normal care era posibil nainte de alterare Apele rezultate din activit ile industriale , agricole sau menajere rmn dup utilizare cu o ncrctur din substan ele prelucrate. Ele sunt cunoscute sub denumirea de ape reziduale sau ape uzate. Apele reziduale sunt apele crora prin utilizare li s-au modificat calit ile chimice , biologice sau fizice ; apele din precipita ii sau alte surse , care fr s fi fcut obiectul unei folosiri, s-au ncrcat cu substan e strine , provenite din activit ile sociale i economice. Prevenirea i combaterea fenomenului de poluare presupune cumoaterea naturii poluan ilor i a surselor care i genereaz . Substan ele poluante ajunse n emisar ,sufer : - procese fizice ( sedimentare , evaporare etc. ) - procese chimice (hidroliz i oxidare ) - procese biologice care au loc n mod natural ,n timp , printr-un proces complex numit autoepurare. Depirea capacit ii de autoepurare a emisarului pune n pericol flora , fauna i posibilit ile de folosint ulterioar a apei.

42

Substan ele poluante , odat ajunse n re eaua hidrologic , pnza freatic , lacuri , ruri , mri , oceane , sunt practic imposibil de eliminat , datorit dilurii lor ntr-un volum mare de ap , greu de prelucrat. De aceea tratarea apelor reziduale n scopul eliminrii poluan ilor trebuie s se fac la sursa de poluare. Poluan ii din ap rezult din numeroase activit i antropice: industrie, orae, agricultur. Poluan ii care provin din surse industriale pot curge din evile unor fabrici sau se pot scurge din rezervoare de depozitare subterane. Uneori, ntreprinderile elimin poluan ii n canalizarea oraelor, crescnd varietatea poluan ilor n zonele municipale. Oraele i alte comunit i reziden iale contribuie n principal cu ape combinate cu chimicale folosite n gospodrie. Poluan ii proveni i din agricultur, cum ar fi gospodrii, puni i ferme contribuie cu dejec ii animale, ngrminte i sedimente provenite din eroziune . Apele naturale trebuie supuse unor procedee adaptate scopului pentru care urmeaz s fie folosit apa respectiv. Aceste tratamente sunt cu att mai necesare, cu ct se face apel din ce n ce mai mult la apele de suprafa , de obicei puternic impurificate. Alimentrile cu ap constituie pentru centrele populate i pentru industrie dotri indispensabile. 3.5.1 Epurarea apelor menajere Uzina de tratare a apei cuprinde instala iile aferente procedeelor de corectare a propriet ilor apei. Avnd n vedere marea varietate a compozi iei apelor naturale, ceea ce face s nu existe dou ape identice, nu exist nici o tehnologie sau schem ablon de tratare a apelor, ci de la caz la caz, trebuie aplicate anumite opera iuni de tratare a apei, a cror combinare ntr-un proces tehnologic eficient, rezult dintr-un studiu experimental temeinic, executat n prealabil n laborator i eventual n instala ii pilot. Epurarea apelor menajere se poate realize prin procedee: Mecanice Chimice Biologice De obicei se folosesc toate aceste tipuri de procedee, ele completndu-se reciproc. Procedee mecanice de epurare Procedeele mecanice de epurare urmresc nlturarea din ap a corpurilor mari , a impurit ilor care se depun i a celor care plutesc. Apele se trec prin grtare ( rare , apoi grtare fine ) dup care se trec prin deznisipatoare. n ap rmn suspensii fine care se separ n bazine de decantare n care apa curge foarte ncet. Depunerile (nmolul ) se colecteaz de cteva ori pe zi , pentru a evita fermentarea, opera ie executat cu racloare sau pompe speciale. Nmolul rezultat din procesele de epurare este colectat i prelucrat pentru a avea un volum redus i a putea fi transportat i utilizat ca ngrmnt agricol. Tratarea nmolurilor se realizeaz prin fermentare sau deshidratare. Fermentarea nmolului se realizeaz n bazine speciale, n absen a aerului, datorit activit ii bacteriilor anaerobe care transform substan ele organice n substan e minerale , cu producere de gaze n special metan, care poate fi captat i utilizat. Nmolurile nefermentabile se deshidrateaz pe cmpuri de uscare , n iazuri, prin filtrare n filtre pres , filtre cu vid , filtre centrifuge.
43

Ap rezidual

Grtare
Centrala termic

Site

Deznisipatoare

Separatoare de grsimi

Rezervoare de gaze

Decantoare primare orizontale

Nmol

Rezervoare de fermentare a nmolului

Spre valorificare sau depozitare final a nmolului

Ape de drenaj Ape decantate

Platforme de uscare

RECE PTOR

Figura nr. 12. Schema sta iei de epurare mecanic

44

Procedee chimice de epurare Procesele chimice de epurare sunt acelea n care poluan ii sunt transforma i n alte substan e mai uor de separat (precipitate insolubile, gaze care pot fi stripate), cu nocivitate mai sczut sau mai susceptibile de a fi ndeprtate prin alte procese de epurare (de exemplu prin procese biologice). Prin procedeele chimice de epurare se urmrete neutralizarea apelor acide sau alcaline cu lapte de var sau CO2 , precum i separarea cu ajutorul coagulan ilor a impurit ilor i a coloizilor. Coagulan ii folosi i sunt: sulfatul feric Fe(SO4) i sulfatul de aluminiu. Procesele chimice folosite la epurarea apelor sunt: Oxidarea Coagularea i flocularea Schimbul ionic Neutralizarea - procesul prin care pH-ul unei ape uzate, avnd valori n afara intervalului favorabil dezvoltrii florei i faunei acvatice (aproximativ 6,5-8,5), este reglat prin adaos de acizi sau baze, dup caz. Neutralizarea apei are ca efect i micorarea nsuirilor corozive ale apei care pot determina degradarea materialelor cu care vine n contact (conducte, construc ii i instala ii de transport sau de epurare). Apele acide se pot neutraliza prin tratare cu lapte de var, Ca(OH)2, sod caustic sau carbona i cu caracter bazic, iar apele alcaline se pot neutraliza cu substan e ce con in acizi sau oxizi acizi (CO2 de exemplu) . Sta iile de epurare mecano chimic con in construc ii pentru coagularea suspensiilor coloidale din ap , amplasate naintea decantoarelor. Datorit proceselor de coagulare , se realizeaz o decantarea mai rapid a suspensiilor. Procedee biologice de epurare Substan ele organice pot fi ndeprtate din ap de ctre microorganismele care le utilizeaz ca hran, respectiv drept surs de carbon. O parte din materiile organice utilizate de ctre microorganisme servesc la producerea energiei necesare pentru micare sau pentru desfurarea altor reac ii consumatoare de energie, legate de sinteza de materie vie, respectiv de reproducerea microorganismelor. Epurarea realizat cu ajutorul microorganismelor este numit biologic. Ea se desfoar prin reac ii de descompunere i de sintez, mijlocite de enzime, catalizatori biologici genera i de ctre celulele vii. Epurarea biologic este precedat de epurarea mecanic i de cea chimic. Se realizeaz n dou categorii de construc ii i instala ii: cmpuri de iriga ie, cmpuri de infiltra ie , iazuri biologice n care se realizeaz epurarea biologic natural folosindu-se capacitatea natural de autoepurare a solului i a apelor; biofiltre , bazine de aerare cu nmol activ n care are loc epurarea biologic artificial. Epurarea biologic artificial are ca scop oxidarea substan elor organice i transformarea lor n substan e stabile de ctre microorganismele aerobe. Dup epurarea biologic urmeaz decantarea apei , apoi dezinfectarea cu clor sau clorur de var i evacuarea n ape curgtoare.
45

4. Tehnologia acidului sulfuric Dintre acizii minerali, produi ai industriei chimice, acidul sulfuric ocup primul loc din punct de vedere al produc iei i al consumului. Aceast fapt este datorat reactivit ii mari a acidului sulfuric, combinat cu costul sczut al fabrica iei i numeroasele utilizari ale acestui compus. Capacitatea de produc ie a unei linii tehnologice variaz ntre 600-2000 t H2SO4/zi. Procedee de fabricare a acidului sulfuric Acidul sulfuric se poate ob ine prin urmatoarele procedee: procedeul cu nitroz, n care oxidarea dioxidului de sulf se face sub ac iunea catalitic a oxizilor de azot superiori; se ob ine acid sulfuric relativ diluat (maxim 76-78% H2SO4); procedeul prin contact n care dioxidul de sulf este oxidat la trioxid de sulf pe catalizatori solizi. Fazele principale ale procesului tehnologic sunt: pregtirea amteriilor prime; ob inerea gazelor sulfuroase; purificarea i uscarea gazelor sulfuroase; oxidarea catalitic a dioxidului de sulf la trioxid de sulf; absorb ia trioxidului de sulf; valorificarea deeurilor i a gazelor reziduale. Materii prime pentru ob inerea gazelor sulfuroase Principalele materii prime folosite la fabricarea acidului sulfuric sunt: -sulful elementar; -sulfuri: pirita, FeS2, calcopirita Cu Fe S2 , sulfurile unor metale neferoase (ZnS, PbS, CuS). Alte materii prime ceva mai pu in utilizate sunt: -sulfatul de calciu i magneziu, hidrogenul sulfurat, gaze reziduale cu SO2 , sulfatul feros etc. n rile europene, piritele reprezint 66% din materiile prime disponibile pentru fabricarea acidului sulfuric. Prin valorificarea cenuii de pirit, costul acidului sulfuric devine cu o treime mai sczut dect al celui pe baz de sulf. Pe plan mondial, sulful reprezint 66% din totalul materiilor prime utilizate n industria acidului sulfuric. Prjirea piritei Procesul deprjire a piritei decurge dup o reac ie n sistem ereogen la suparafa a de contact solid-gaz. Procesul decurge dup o succesiune de reac ii paralel consecutive 4 FeS2 (s) 4FeS (s) +4S (s) H=+49, 64 kcal H=+62, 47kcal 4 SO2 (g) H= - 346,39 kcal H= - 581,75 kcal
46

4S (s) 4S (g) 4S (g) + O2 )g)

4 FeS (s) + 7 O2 (g) 2Fe2O3 (s) + 4 SO2(g)

Reac ia global a procesului va fi: 4 FeS2 (s) + 11 O2 (g) 2Fe2O3 (s) + 8 SO2(g) H= - 816, 03 kcal

Cantitatea mare de cldur degajat prin ardere (816,03/4= 204,01 kcal/mol) asigur desfurarea procesului n condi ii autoterme. Industrial, pentru prjirea piritei se utilizeaz cuptoare mecanice, cuptoare n suspensie, cuptoare ciclonice sau cuptoare cu strat fluidizat. n fabricile moderne se utilizeaz cuptoare cu strat fluidizat care asigur productivit i foarte mari (30 t FeS2/m2 zi, recuperarea avansat a clurii de ardere, con inut ridicat de SO2 , reglarea automat i posibilitatea utilizrii de materii prime cu diferite granula ii. Purificarea i uscarea gazelor sulfuroase Purificarea gazelor sulfuroase nu este necesar dac acestea s-au ob inut prin arderea sulfului. Aceste gaze nu con in practic impurit i , cu numai vapori de ap. Se face uscarea lor prin contactare cu acid sulfuric concentrat, la temperatur joas. Dar, gazele sulfuroase provenite de la arderea piritei i a sulfurilor metalelor neferoase n cuptoare cu strat fluidizat con in cantit i variabile de impurit i sub form de praf, gaze (SO3, HF, Si F4 ) i vapori (As2O3, SeO2, Se, H2O etc) n func ie de natura i fin ea materiei prime supuse prjirii. ndeprtarea impurit ilor din aceste gaze este necesar din urmtoarele motive: impurific acidul sulfuric; praful obtureaz conductele sau duce la creterea rezisten ei hidraulice n aparate, ngreuneaz transferul termic prin depunere pe pere ii conductelor, blocheaz mecanic sau otrvete chimic catalizatorul; impurit ile n aflate n stare de gaz otrvesc catalizatorul; dioxidul de seleniu nu ac ioneaz asupra catalizatorului, dar se recupereaz ntru-ct este o materie prim pre ioas pentru fabricarea semiconductorilor. Purificarea gazelor sulfuroase se realizeaz n dou trepte: n prima treapt are loc aa numita purificare uscat, prin care se re ine praful astfel nct gazele s con in maxim 0,1-0,25 g praf/Nm3 de gaz; purificarea uscat se realizeaz prin procedee mecanice (multicicloane) i electrice ( filtre electrice uscate). n a doua etap se face o purificare umed, numit purificare special prin care se elimin arsenul, seleniul i aerosolii de acid sulfuric forma i prin reac ia dintre vaporii de ap i SO3 din gazele sulfuroase. Purificarea special urmrete eliminarea aerosolilor de acid sulfuric (cu filtre electrice umede) i a impurit lor de As2O3 i seleniu (prin condensare ntr-un rcitor cu serpentin).

Oxidarea catalitic a dioxidului de sulf Oxidarea dioxidului de sulf la trioxid este un proces exoterm.
47

SO2 + O2 SO3 H = -22,9 kcal Reac ia decurge cu degajare de cldur i contrac ie de volum, iar deplasarea echilibrului spre dreapta, respectiv creterea conversiei, se realizeaz prin micorarea temperaturii i mrirea presiunii. Conversia reprezint raportul dintre numrul de moli de SO2 oxida i la SO3 i numrul total de moli de SO2 i n condi ii de echilibru se definete prin raportul:

xe =

p SO3 p SO3 + p SO2

n care: p SO2 , p SO3 sunt presiunile par iale , la echilibru al SO3 respectiv SO2. Oxidarea dioxidului de sulf la trioxid de sulf necesit o energie de activare foarte ridicat ( 59,72 kcal/mol) i din acest motiv efectuarea ei la nivel industrial este posibil numai cu ajutorul catalizatorilor. Cel mai utilizat catalizator este pentoxidul de vanadiu cu promotor de K2O pe suport de silice (SiO2) . Con inutul de V2O5 al catalizatorului industrial este de 4-11%. Procesul de oxidare catalitic este condus n reactoare adiabatice cu strat fix de catalizator. Majoritatea sunt prevzute cu patru straturi de catalizator i schimb de cldur n afara stratului catalitic. Absorb ia trioxidului de sulf Ultima faz a procesului de fabrica ie a acidului sulfuric este absorb ia SO3 din gazele catalizate i transformarea lui n acid sulfuric. Gazele evaculate din reactorul de oxidare catalitic sunt dirijate n instala ia de absorb ie a SO3 unde are loc absorb ia trioxidului de sulf n acid sulfuric concentrat (98,3%) sau, dac se urmrete i ob inerea de oleum , n oleum 20 %. Conform diagramei de echilibru lichid gaz n sistemul H2O-H2SO4-SO3, absorbantul optim este H2SO4 98,3 %, care corespunde compozi iei azeotropului. Sortimente de acid sulfuric Industrial se fabric urmtoarele sortimente d eacid sulfuric: monohidrat, sau acid sulfuric 100%; Acid sulfuric de concentra ie 98, 96, 92 respectiv 73 % Acid sulfuric pentru acumulator de 98, 92 respectiv 37 % Oleum cu 20 % SO3 liber; Oleum cu 65 % SO3 liber.
48

Acidul sulfuric pentru analiz i chimic pur, se ob in din trioxidul de sulf rezultat la distilarea oleumului i ap triplu distilat n aparatur de cuar . Utilizri ale acidului sulfuric Acidul sulfuric are numeroase utilizri datorit reactivit ii mari i a costului sczut al fabrica iei. Acidul sulfuric este un bun oxidant, deshidratant i catalizator n sinteza organic (eterificare, esterificarea alcoolilor, adi ia apei la eten, nitrarea compuilor organici, alchilarea i polimerizarea alchenelor). Acidul sulfuric este folosit la fabricarea de fertilizan i (superfosfat, fosfat de amoniu, sulfat de amoniu), de pigmen i (alb de titan), de acizi, sulfa i, dicroma i i explozivi. Acidul sulfuric este folosit la fabricarea metalelor neferoase i rare, ca agent de decapare pentru o eluri i metale nainte de vopsire sau de a fi acoperite cu staniu (cositorire), nichel sau crom. Alte utilizari ale acidului sulfuric sunt: n industria acumulatoarelor; n procesele de fabricare a unor coloran i, vopsele, lacuri, medicamente, materiale plastice, insecticide, erbicide, detergen i, etanol, esteri, eteri etc. n industria alimentar la prepararea glucozei, a zahrului, a amidonului etc. Agent de uscare a gazelor. 5. Fabricarea gazului de sintez Gazul de sintez se ob ine prin oxidarea par ial a hidrocarburilor uoare , n special a metanului. Acest proces este numit conversie i se utilizeaz n special pentru ob inerea hidrogenului necesar sintezei amoniacului. Agen ii de oxidare care se pot folosi sunt apa (vapori), oxigenul sau dioxidul de carbon. n cazul conversiei metanului, reac iile sunt: CH4 + H2O (g) CO + 3 H2 H= + 49, 25 kcal

Aproximativ 80% din hidrogenul destinat fabricrii amoniacului se ob ine dupa aceast metod. Metanul se poate oxida i cu oxigen ( oxidare par ial la CO) , reac ia fiind exoterm: CH4 + H2O (g) CO + 3 H2 H= - 8,5 kcal

Conversia cu dioxid de carbon se utilizeaz pentru ob inerea gazului de sintez din care se va fabrica metanol sau cnd se dispune de dioxid de carbon. CH4 + CO2 (g) 2 CO + 2 H2 H= + 60 kcal

Oxidarea par ial a omologilor metanului se desfoar conform reac iei: CnH2n+2 + n H2O (g) n CO + (2n+1) H2
49

n prezen a vaporilor de ap, monoxidul de carbon reac ioneaz conform reac iei: CO + H2O (g) CO2 + H2 H= - 10 kcal

Aceast reac ie are loc att n procesul de conversie a hidrocarburilor gazoase ct i ca faz separat n procesul tehnologic de ob inere a gazului brut, n vederea reducerii con inutului de monoxid de carbon din gazul de sintez, care altfel necesit pentru purifcare procedee dificile i costisitoare. Prin conversia monoxidului de carbon cu vapori de ap crte con inutul de hidrogen din gaze. Conversia metanului este o reac ie catalitic. Se utilizeaz catalizatori de Ni sau Co cu adaosuri de Al2O3, Mg O , ZrO2 , ThO2 i al i activatori. n practica industrial, n func ie de condi iile locale s-au dezvoltat mai multe procedee de ob inere a gazului brut care se pot clasifica astfel: Procedee ntr-o singur treapt Procedee n dou trepte Dup presiunea de lucru se aplic: -procedee de conversie la presiune joas; -procedee de conversie la presiune ridicat. Gazul de sintez este apoi purificat prin ndeprtarea prin diverse metode a dioxidului de carbon i a monoxidului de carbon. 6. Tehnologia amoniacului Amoniacul este principala materie prim pentru ob inerea substan elor organice i anorganice cu azot, inclusiv fertilizan ii minerali. Amoiacul se utilizeaz la fabricarea medicamentelor, a coloran ilor, explozivilor, a pilelor de combustie i n industria petrochimic, a hrtiei i frigotehniei. Posibilitatea ob inerii amoniacului din elemente se cunoate de peste 100 de ani, dar condi iile de sintez au fost stabilite abia la nceputul secolului al XX-lea pe baza legilor termodinamicii i a cineticii chimice. Sinteza amoniacului din elemente reprezint cea mai strlucit aplica ie a unor principii de tiin fundamental n practica industrial. Materiile prime pentru sinteza amoniacului sunt hidrogenul i azotul n raportul stoechiometric (3:1). Hidrogenul provine din metan prin conversia acestuia i purificarea gzului de sintez brut, iar azotul provine din aer prin arderea par ial a hidrogenului, proces prin care se consum oxigenul. N2 + 3 H2 2 NH3 H=-11,05 kcal/mol

Sinteza amoniacului are loc sub ac iunea catalizatorilor. Industrial se utilizeaz catalizatori pe baz de fier activat cu promotori de oxizi amfoteri sau acizi (Al2O3, TiO2, SiO2 ), oxizi alcalin (Na2O, K2O) sau alcalino-pmntoi (MgO, CaO). Amoniacul se sintetizeaz la presiuni ridicate, pentru a deplasa echilibrul spre dreapta. Industrial , procedeele de fabricare a amoniacului se clasific n:
50

Procedee operate la presiune joas (100-200atmosfere); Procedee operate la presiune medie (250-350 atmosfere); Procedee operate la presiune nalt (450-1000 atmosfere).

Bibliografie
1. Aurel Blaga i col. Tehnologie chimic general i procese tip, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983. 2. Nicu Dulmi , Maria Stanca Tehnologie chimic, Vol. I, Ed. Presa universitar clujean, Cluj-Napoca, 1999. 3. Carmen Teodosiu, Tehnologia apei potabile si industriale, Editura MATRIX ROM, Bucuresti, 2001 4. Nicu Dulmi i col. Lucrri practice la tehnologie chimic general, Vol. I i II, Univ. Babe Bolyai, ClujNapoca, 1994. 5. Victor Pruanu, Tehnologii chimice, Ed. tiin ific i Enciclopedic, Bucureti, 1982 6. Florica Manea, Dalila Marsavina, Ioan Ursoiu, Principii, metode si aplica ii in analiza apei, Ed Politehnica, Timioara, 2004

51