Sunteți pe pagina 1din 21

1. Sa se verifice daca n apartine N dat este sau nu prim. #include <math.h> #include <conio.h> #include <stdio.h> //#include <iostream.

h> il utilizati cand folositi cout si cin void main() { unsigned int n,i,cont=0; clrscr(); printf ("Introduceti un numar : "); scanf ("%d",&n); /*cout << "Introduceti un numar : "; cin >> n;*/ for (i=2;i<floor(sqrt(n));i++) // impartim pe n la i care creste cu 1 de fiecare data pana la parte intreaga (floor) din radical (sqrt) de n { if (n%i==0) //daca n se imparte fix (%) la i atunci nu este prim { printf("Numarul %d nu este prim!",n); /*cout << "Numarul " <<n<< "nu este prim!";*/ cont=1; //in cazul in care nu este prim cu ajutorul lui cont avem grija sa nu mai afiseze ca este prim break; //cand am aflat ca nu este prim iesim din for astfel scurtam timpul de ciclare } } if (cont!=1) //daca este prim cont ramane 0 cum l-am initializat si se va afisa ca numarul n este prim { printf("Numarul %d este prim!",n); /*cout << "Numarul " <<n<< "este prim!";*/ } getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

2. Sa se determine cel mai mic divizor propriu al lui n care apartine lui N* dat #include <conio.h> #include <stdio.h> //#include <iostream.h> il utilizati cand folositi cout si cin void main() { unsigned int n,i,u,d[40],cont=0; clrscr(); printf ("Introduceti un numar : "); scanf ("%d",&n); /*cout << "Introduceti un numar : "; cin >> n;*/ for (i=2;i<=(n/2);i++) // mergem pana la jumatatea numarului if (n%i==0) //daca n se imparte fix (%) la i atunci i este divizor { printf("Cel mai mic divizor propriu al lui %d este %d ",n,i); //cout << "Cel mai mic divizor al lui "<<n<<" este "<<i; cont=1; break; } if(cont==0) printf("Numarul este prim!"); //cout <<"Numarul este prim!"; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

3. Sa se determine cel mai mare divizor propriu al lui n care apartine lui N* dat #include <conio.h> #include <stdio.h> //#include <iostream.h> il utilizati cand folositi cout si cin void main() { unsigned int n,i,u,d[40],cont=0; clrscr(); printf ("Introduceti un numar : "); scanf ("%d",&n); /*cout << "Introduceti un numar : "; cin >> n;*/ for (i=(n/2);i>1;i--) // mergem pana la jumatatea numarului if (n%i==0) //daca n se imparte fix (%) la i atunci i este divizor { printf("Cel mai mare divizor propriu al lui %d este %d ",n,i); //cout << "Cel mai mare divizor al lui "<<n<<" este "<<i; cont=1; break; } if(cont==0) printf("Numarul este prim!"); //cout <<"Numarul este prim!"; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

4. Sa se determine toti divizorii lui n care apartine lui N*dat #include <conio.h> #include <stdio.h> //#include <iostream.h> il utilizati cand folositi cout si cin void main() { unsigned int n,i,u,j=0,cont=0,d[40]; clrscr(); printf ("Introduceti un numar : "); scanf ("%d",&n); /*cout << "Introduceti un numar : "; cin >> n;*/ for (i=2;i<=(n/2);i++) // mergem pana la jumatatea numarului if (n%i==0) //daca n se imparte fix (%) la i atunci i este divizor { d[j++]=i; cont=1; } if(cont==1) { u=j; printf("Divizorii lui %d sunt: ",n); //cout << "Divizorii lui "<<n<<"sunt: "; for(j=0;j<u;j++) { printf("%d ",d[j]); //cout << " " <<d[j]; } } else printf("Numarul este prim!"); //cout <<"Numarul este prim!"; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

5. Pentru a(n) cu componente intregi se cere suma valorilor din care impartite la 5 dau rest par #include <stdio.h> //#include <iostream.h> il utilizati cand folositi cout si cin #include <conio.h> void main() { int lung,i,a[40],rest,suma=0; clrscr(); printf("Introduceti lumgimea vectorului : "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului : "; cin >> lung;*/ for (i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%d",&a[i]); //citirea vectorului a /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for (i=0;i<lung;i++) //parcurgerea vectorului { if (a[i]>=5) //se cauta numerele mai mari decat 5 pt ca numerele mai mici dau rest 0 si vor modifica rezultatul { rest=a[i]%5; if (rest>=2) //daca restul este mai mic decat 2 impartirea cu rest la 2 va da 0 si se va modifica rezultatul if (rest%2==0) //se accepta doar resturile pare suma+=a[i]; //suma tuturor numerelor care impartite la 5 dau rest par } } printf("Suma numerelor care impartite la 5 dau rest par din vectorul a este %d.",suma); //afisarea sumei //cout << "Suma numerelor care impartite la 5 dau rest par din vectorul a este "<<suma; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

6. Pentru a(n) cu componente reale, se cere media aritmetica a valorilor strict pozitive #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il utilizati cand folositi cout si cin void main() { float a[40],suma=0,med; int lung,i,cont=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului :"); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului :"; cin >> lung;*/ for (i=0;i<lung;i++) //parcurgerea vectorului { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%f",&a[i]); //citirea vectorului /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for (i=0;i<lung;i++) //parcurgerea vectorului if (a[i]>0) //cautarea doar a numerelor pozitive { suma+=a[i]; //suma numerelor pozitive cont++; //contorizator al numerelor pozitive } med=suma/cont; //media aritmetica printf("Media aritmetica a numerelor pozitive din vectorul a este %-8.2f",med); //cout << "Media aritmetica a numerelor pozitive din vectorul a este "<<med; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

7. Pentru a(n) real se cere m=min a[i] cu i de la 1->n si pozitiile minimului #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il utilizati cand folositi cout si cin void main() { float a[40],m; int n,i,lung,poz[40],j=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului: "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului: "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) //parcurgera vectorului { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%f",&a[i]); // citirea vectorului /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } m=a[0]; for(i=0;i<lung;i++) if(m>=a[i]) { m=a[i]; //aflam vectorul } for(i=0;i<lung;i++) if(a[i]==m) poz[j++]=i; //contorizam pozitiile minimului intr-un vector printf("Minimul din vectorul a este %-8.2f\n",m); // %-8.2f inseamna ca vreau sa afiseze un nr real (%f) aliniat de la stanga la dreapta (-) pe 8 locuri dintre care 2 dupa virgula (8.2) //cout << "Minimul din vectorul a este "<<m<<endl; printf("Pozitiile minimului sunt "); //cout << "Pozitiile minimului sunt "; n=j; //stabilim limita vectorului for(j=0;j<n;j++) //parcurgerea vectorului care contine pozitiile minimului din vectorul a printf("%d ",poz[j]); //cout << poz[j]; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

8. Pentru a(n) si b(n) intregi, se cere diferenta dintre cea mai mare valoare impara din a si cea mai mica valoare para din b #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il introduceti cand folositi cout si cin void main() { int a[40],b[40],c[40],j=0,n,lung,i,min,max,dif; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorilor a si b: "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorilor a si b: "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1);scanf("%d",&a[i]); //citirea vectorului a //cout <<"a["<<i+1<<"]: ";cin >> a[i]; printf("b[%d]: ",i+1);scanf("%d",&b[i]); //citirea vectorului b //cout <<"b["<<i+1<<"]: ";cin >> b[i]; } max=a[0]; for(i=0;i<lung;i++) if(max<a[i] && a[i]%2!=0) max=a[i]; //aflarea celui mai mare numar impar din a for(i=0;i<lung;i++) if(b[i]%2==0) c[j++]=b[i]; //aflarea numerelor pare din b si introducerea lo in alt vector c n=j; //stabilirea lungimii vectorului c min=c[0]; //initializarea minimului cu primul numar din vectorul c for(j=0;j<n;j++) if(c[0]>c[j]) min=c[j]; //aflarea minimului par din vectorul b (NU din vectorul c) dif=max-min; //diferenta dintre cele doua numere printf("Diferenta dintre cel mai mare numar impar din a si cel mai\nmic numar par din b este %d",dif); //cout << "Diferenta dintre cel mai mare numar impar din a si cel mai "<<endl<<"mic numar par din b este "<<dif; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

9. Pentru a(n) real sa se decida daca elementele vectorului sunt in progresie aritmetica #include <stdio.h> #include <conio.h> //include <iostream.h> il incarcati daca folositi cout sau cin void main() { float a[40]; int i,lung,test=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului a: "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului a: "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%f",&a[i]); //initializarea vectorului a /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for(i=0;i<lung;i++) if(i+2<lung) //conditie pusa sa nu depasim lungimea vectorului if(a[i+2]-a[i+1]!=a[i+1]-a[i]) { printf("Vectorul nu este in progresie aritmetica!"); test=1; break; //oprim ciclarea in cazul in care vectorul nu este ordonat pentru a micsora timpul de rulare } if(test==0) //daca nu s-a intrat in if-ul al 2-lea din for test ramane 0 si se afiseaza ce este mai jos printf("Vectorul este in progresie aritmetica!"); getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

10. Pentru a(n) real sa se decida daca elementele vectorului sunt in ordine crescatoare #include <stdio.h> #include <conio.h> //include <iostream.h> il incarcati daca folositi cout sau cin void main() { float a[40]; int i,lung,test=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului a: "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului a: "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%f",&a[i]); //initializarea vectorului a /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for(i=0;i<lung;i++) if(i+1<lung) //conditie pusa sa nu depasim lungimea vectorului if(a[i+1]<a[i]) { printf("Vectorul nu este ordonat in ordine crescatoare!"); test=1; break; //oprim ciclarea in cazul in care vectorul nu este ordonat pentru a micsora timpul de rulare } if(test==0) //daca nu s-a intrat in if-ul al 2-lea din for test ramane 0 si se afiseaza ce este mai jos printf("Vectorul este ordonat crescator!"); getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

11. Pentru a(n) real sa se decida daca elementele vectorului sunt in ordine crescatoare #include <stdio.h> #include <conio.h> //include <iostream.h> il incarcati daca folositi cout sau cin void main() { float a[40]; int i,lung,test=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului a: "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului a: "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%f",&a[i]); //initializarea vectorului a /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for(i=0;i<lung;i++) if(i+1<lung) //conditie pusa sa nu depasim lungimea vectorului if(a[i+1]<a[i]) { printf("Vectorul nu este ordonat in ordine crescatoare!"); test=1; break; //oprim ciclarea in cazul in care vectorul nu este ordonat pentru a micsora timpul de rulare } if(test==0) //daca nu s-a intrat in if-ul al 2-lea din for test ramane 0 si se afiseaza ce este mai jos printf("Vectorul este ordonat crescator!"); getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

12. Pentru a(n) se cere b(m) care contine doar elemente mai mici decat 1 din vectorul a #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il includeti in cazul in care folositi cout si cin void main() { float a[40],b[40]; int lung,m,i,j=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului a "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului a "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%f",&a[i]); //citirea vectorului a /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for(i=0;i<lung;i++) if(a[i]<1) { b[j++]=a[i]; //crerea vectorului b format din elementele vectorului a mai mici decat 1 } m=j; for(j=0;j<m;j++) printf("%8.1f ",b[j]); //in cazul in care vectorul a nu va avea elemente mai mici decat 1 nu se va afisa nimic (asha ca modificati dupa plac sau dupa ce spun profii) //cout << " "<<b[j]; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

13. Pentru a(n) se cere b(m) care se obtine din a eliminand toate elementele reale din intervalul [p,q] #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il includeti in cazul in care folositi cout si cin void main() { float a[40],b[40],liminf,limsup; int lung,m,i,j=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului a "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului a "; cin >> lung;*/ printf("Introduceti limita inferioara a intervalului: "); scanf("%f",&liminf); /*cout << "Introduceti limita inferioara a intervalului "; cin >> liminf;*/ printf("Introduceti limita superioara a intervalului: "); scanf("%f",&limsup); /*cout << "Introduceti limita superioara a intervalului "; cin >> limsup;*/ for(i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%f",&a[i]); //citirea vectorului a /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for(i=0;i<lung;i++) if(a[i]>=liminf && a[i]<=limsup) { b[j++]=a[i]; //crerea vectorului b format din elementele vectorului a care apartin intervalului } m=j; for(j=0;j<m;j++) printf("%8.1f ",b[j]); //cout << " "<<b[j]; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

14. Pentru a(n) se cere b(m) si c(p), respectiv cu valorile strict pozitive din a si cu valorile absolute ale valorilor strict negative din a #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <math.h> //#include <iostream.h> il includeti in cazul in care folositi cout si cin void main() { float a[40],b[40],c[40]; int lung,m,k,i,j=0,f=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului a "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului a "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%f",&a[i]); //citirea vectorului a /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for(i=0;i<lung;i++) { if(a[i]>0) b[j++]=a[i]; //crerea vectorului b format din elementele vectorului a mai mari ca 0 if(a[i]<0) c[f++]=-a[i]; //crearea vectorului c format din valorile absolute ale valorilor strict negative din vectorul a } m=j; printf("Vectorul b(n) este: "); for(j=0;j<m;j++) printf("%-8.1f ",b[j]); //cout << " "<<b[j]; printf("\nVectorul c(p) este: "); k=f; for(f=0;f<k;f++) printf("%-8.1f ",c[f]); //cout << " "<<c[f]; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

15. Pentru a(n) se cere b(m) care contine valorile din a ce sunt divizibile cu 5 #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il includeti in cazul in care folositi cout si cin void main() { int lung,m,i,j=0,a[40],b[40]; clrscr(); printf("Introduceti lungimea vectorului a "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea vectorului a "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) { printf("a[%d]: ",i+1); scanf("%d",&a[i]); //citirea vectorului a /*cout << "a["<<i+1<<"]: "; cin >> a[i];*/ } for(i=0;i<lung;i++) if(a[i]%5==0) { b[j++]=a[i]; //crerea vectorului b format din elementele vectorului a mai mici decat 1 } m=j; for(j=0;j<m;j++) printf("%d ",b[j]); //cout << " "<<b[j]; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

16. Pentru a(n,n) se cere suma elementelor diagonalei secundare #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il introduceti cand utilizati cout si cin void main() { int a[20][20],lung,i,j,sum=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea matricii patratice: "); scanf("%d",&lung); /*cout << "Introduceti lungimea matricii patratice: "; cin >> lung;*/ for(i=0;i<lung;i++) for(j=0;j<lung;j++) { printf("a[%d][%d]: ",i+1,j+1); scanf("%d",&a[i][j]); //initializarea matricii a /*cout "a["<<i<<"]["<<j<<"]: "; cin >> a[i][j];*/ } for(i=0;i<lung;i++) for(j=lung-1-i;j>=0;j--) //conditie necesara pentru a parcurge diagonala secundara { sum+=a[i][j]; //suma elementelor dupa diagonala secundara break; //cand adauga iese din for-ul 2 pentru a parcurge numai diagonala secundara } printf("Suma este %d!",sum); //cout << "Suma este "<<sum; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

17. Pentru a(n,n) se cere media aritmetica a elementelor din triunghiul

superior fata de diagonala principala a matricei, inclusiv aceasta #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il introduceti cand utilizati cout si cin void main() { int lun,i,j,cont=0; float a[20][20],sum=0; clrscr(); printf("Introduceti lungimea matricii a patratice: "); scanf("%d",&lun); /*cout << "Introduceti lungimea matricii a patratice: "; cin >> lun;*/ for(i=0;i<lun;i++) for(j=0;j<lun;j++) { printf("a[%d][%d]: ",i+1,j+1); scanf("%f",&a[i][j]); //initializarea matricii a /*cout "a["<<i<<"]["<<j<<"]: "; cin >> a[i][j];*/ } for(i=0;i<lun;i++) for(j=i;j<lun;j++) { sum+=a[i][j]; //suma elementelor din triunghiul superior fata de diagonala principala cont++; //aflarea numarului de elemente din triunghiul superior fata de diagonala principala } printf("Media aritmetica elementelor din triunghiul superior fata de diagonala\nsecundara este %-8.2f !\n",sum/cont); getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

18. Pentru a(n,m) se cere numarul elementelor strict mai mari decat x

x fiind o valoare data #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il introduceti cand utilizati cout si cin void main() { int a[20][20],lin,col,x,i,j,sum=0; clrscr(); printf("Introduceti numarul de linii ale matrici a: "); scanf("%d",&lin); /*cout << "Introduceti numarul de lunii ale matrici a: "; cin >> lin;*/ printf("Introduceti numarul de coloane ale matrici a: "); scanf("%d",&col); /*cout << "Introduceti numarul de coloane ale matrici a: "; cin >> col;*/ for(i=0;i<lin;i++) for(j=0;j<col;j++) { printf("a[%d][%d]: ",i+1,j+1); scanf("%d",&a[i][j]); //initializarea matricii a /*cout "a["<<i<<"]["<<j<<"]: "; cin >> a[i][j];*/ } printf("Introduceti numarul dupa care se va efectuarea cautarea: "); scanf("%d",&x); /*cout << "Introduceti numarul dupa care se va efectuarea cautarea: "; cin >> x*/ for(i=0;i<lin;i++) for(j=0;j<col;j++) if(a[i][j]>x) //conditia ca elementul matricii a sa fie mai mare decat x sum++; //numarul elementelor care sunt mai mari decat x printf("Numarul elementelor strict mai mari decat %d este %d!",x,sum); //cout << "numarul elementelor strict mai mari decat "<<x<<" este "<<sum; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

19. Pentru a(n,n) se cere valoarea maxima de pe diagonala principala si numarul elementelor din matrice egale cu acest maxim si aflate in triunghiul superior fata de diagonala principala #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il introduceti cand utilizati cout si cin void main() { int lun,i,j,sum=0,max,cont=0,a[20][20]; clrscr(); printf("Introduceti lungimea matricii a patratice: "); scanf("%d",&lun); /*cout << "Introduceti lungimea matricii a patratice: "; cin >> lun;*/ for(i=0;i<lun;i++) for(j=0;j<lun;j++) { printf("a[%d][%d]: ",i+1,j+1); scanf("%d",&a[i][j]); //initializarea matricii a /*cout "a["<<i<<"]["<<j<<"]: "; cin >> a[i][j];*/ } max=a[0][0]; //stabilirea maximului for(i=0;i<lun;i++) for(j=i;j<lun;j++) { if(a[i][j]>max) max=a[i][j]; //aflarea maximului dupa diagonala principala break; } for(i=0;i<lun;i++) for(j=i;j<lun;j++) { sum+=a[i][j]; //suma elementelor din triunghiul superior fata de diagonala principala if(a[i][j]==max) cont++; //aflarea numarului de elemente max din triunghiul superior fata de diagonala principala } printf("Suma elementelor din triunghiul superior fata de diagonala secundara este %d !\n",sum); //cout << "Suma elementelor din triunghiul superior fata de diagonala secundara este "<<sum<<endl; printf("Numarul de elemente egale cu maximul de pe diagonala principala este %d !",cont); //cout <<"Numarul de elemente egale cu maximul de pe diagonala principala este "<<cont<<"!"; getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

20. Pentru a(n,m) se cere media aritmetica a elementelor din fiecare coloana #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il introduceti cand utilizati cout si cin void main() { int lin,col,i,j,nr[20],o=0; float a[20][20],medar[20]; clrscr(); printf("Introduceti numarul de linii ale matrici a: "); scanf("%d",&lin); /*cout << "Introduceti numarul de lunii ale matrici a: "; cin >> lin;*/ printf("Introduceti numarul de coloane ale matrici a: "); scanf("%d",&col); /*cout << "Introduceti numarul de coloane ale matrici a: "; cin >> col;*/ for(i=0;i<lin;i++) for(j=0;j<col;j++) { printf("a[%d][%d]: ",i+1,j+1); scanf("%f",&a[i][j]); //initializarea matricii a /*cout "a["<<i<<"]["<<j<<"]: "; cin >> a[i][j];*/ } for(i=0;i<lin;i++) { nr[o]=0; //initializam vectorul care contorizeaza numarul de elemente de pe fiecare coloana medar[o]=0; //initializam vectorul care face suma elementelor de pe o coloana (coloana o) for(j=0;j<col;j++) { nr[o]++; medar[o]+=a[j][i]; } o++; } for(o=0;o<j;o++) printf("Media arit de pe col %d este: %8.2f !\n",o+1,medar[o]/nr[o]); getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }

21. Pentru a(n,m) cu n = par, se cere produsul scalar din fiecare linie impara si urmatoarea din matrice #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <iostream.h> il introduceti cand utilizati cout si cin void main() { int lin,col,i,j,k; float a[20][20],b[10][20]; clrscr(); do { printf("Introduceti numarul de linii ale matrici a: "); scanf("%d",&lin); /*cout << "Introduceti numarul de lunii ale matrici a: "; cin >> lin;*/ }while(lin%2!=0); printf("Introduceti numarul de coloane ale matrici a: "); scanf("%d",&col); /*cout << "Introduceti numarul de coloane ale matrici a: "; cin >> col;*/ for(i=0;i<lin;i++) for(j=0;j<col;j++) { printf("a[%d][%d]: ",i+1,j+1); scanf("%f",&a[i][j]); //initializarea matricii a /*cout "a["<<i<<"]["<<j<<"]: "; cin >> a[i][j];*/ } for(i=0;i<lin;i++) for(k=0;k<lin/2;k++) for(j=0;j<col;j++) if((i+1%2!=0) && (i+2<=lin)) b[k][j]=a[i][j]*a[i+1][j]; for(k=0;k<lin/2;k++) { printf("\n"); for(j=0;j<col;j++) printf("%-8.2f ",b[k][j]); } getch(); //asteapta introducerea unui caracter astfel lasandu-ne destul timp sa analizam rezultatul (se mai poate utiliza si delay(milisecunde)) }