Sunteți pe pagina 1din 15

Monitorizarea calit ii apelor subterane

Asistent Drnd. Ing. Daniela Simina tefan

Catedra de Tehnologie Chimica Anorganica si Protectia Mediului, Universitatea Politehnica Bucuresti

Ce sunt apele subterane?


ape subterane - toate apele care se afla sub pam nt n zona de saturatie i n contact direct cu solul sau subsolul HG 964/2000, HG 118/2002. ap subteran cu nivel liber (strat acvifer cu nivel liber) reprezint stratul de ap care circul n subteran care la partea superioar este limitat de o suprafa liber (suprafa a de deplesie), n care presiunea este constant iar n partea inferioar este delimitat de un strat impermeabil. ap subteran de adncime (strat acvifer de adncime sub presiune) delimitat att n partea inferioar ct i n partea superioar de straturi impermeabile

Originea apelor subterane


-Ape juvenile sau magnatice - condensarea subteran a vaporilor rezulta i din gazeificarea magmelor vulcanice -Ape cosmice - din meteori ii din care cad pe suprafa a p mntului, mici cantitativ -Apele de z c mnt - care se g sesc nso ind z c mintele de petrol, au un con inut bogat n materii organice -Apele de tip vadozic -infliltra iile de la suprafa (ploi i z pezi), mbiba straturile de roci nesaturate. Prin acumularea de ap la nivelul rocilor impermeabile (argila sau magma) se formeaz stratul acvifer sau pnza freatic .

Scopul monitoriz rii calit ii apei subterane


ii utiliz rii apei subterane ca surs de ap potabil , de uz industrial sau agricol -supravegherea calit ii -identificarea polu rii pnzei freatice -supravegherea i analiza deplas rii poluan ilor -analiza modific rilor de calitate datorate unor actiuni deliberate (modificarii regimului de pompare, injectarea unui efluent n pnza freatic , cur irea suprafe elor de stocare de euri, etc).
-stabilirea posibilit

Categorii de sta ii hidrogeologice


-de ordinul I -urm resc leg tura dintre apele subterane cu cele de suprafa (v ile fluviilor i n apropierea lacurilor)

-de ordinul II -monitorizeaz regimul apelor subterane n leg tur cu


factorii climatici ( zonele de interfluviu de cmpie)

-amplasate n zonele de captare ale principalelor acvifere urm resc efectul exploat rii asupra regimului apelor subterane -pomp ri experimentale -determinarea calit ii apelor subterane, a propag rii undei de poluant -amplasate n jurul unit

ilor industriale importante

Etapele prelevarii probelor de ape


1.Alegerea locului de prelevare -identificarea nivelului prelevarii 2.Alegerea metodei de prelevare -prin pompare sau prelevare la
adancime

3.Purjarea putului -eliminarea apei stagnante (4 -6ori volum putului ) 4.Prelevarea propiu -zisa cu dispozitive speciale 5.Filtrarea probelor - separarea pe elemente chimice se utilizeaza
membrane celulozice , fibra de sticla sau policarbonati (pe teren)

6.Conservarea probelor- in vederea stabilizarii 7.Efectuarea unor analize in teren (temperatura, pH-ul, potential
electrochimic, conductivitate electrica, alcalinitate, gaze dizolvate )

8.Transport - inchise ermetic, in vase corespunzatoare, fara agiatare 9.Stocare, la temperaturi de -4C pe termen scurt, respectiv -20 C pe
termen lung.

10. Analiza in conditii de laborator.

Parametrii monitorizati

R

IZ IC I

S p e c tr o fo to m e t r ic v iz i S p e c tro fo to m sp e c tro fo to m sp e c tro fo to m sp e c tro fo to m e t r ic e tric e tric e tric

B IO L O G IC I U

(2 2C ),

-n r. e e n te r ic i = fu n d a m e n t a li; U = u t ili

b a c te r io fa g i

c o li fo r m i ( c o lifo r m i cm 3) c o li fo r m i fe c /1 0 0 c m 3) n u m ru l e 3 7 C ( n r. g e -b a c t e r iilo r S a lm o n e la , -n r . m e z o fi le

a li, ( n r c o li g e r m e n i la r m e n i/ m l) e tip

C H IM IC I

N to ta l i o r g a ic N H 4+ N O 2N O 3su b sta e o r g a ic e C C O M n , C C O C r 2S O 4 , C l-, e2+; I o n i m e t a lic i ( M n ,M o , C r , Z n , C u , N i, P b ) M ic r o p o lu a n i (p e stic i e , fe n o l )

v iz i il v iz i il v iz i il v iz i il

S T A S 3 0 6 9 -8 7 S T A S 3 0 4 8 -8 8 S T A S 3 7 3 4 -7 0

s p e c tr o fo to m e tr ic v iz ib il sp e c tr o fo to m e tr ic , a b so r b ie a to m ic ,

t o t a li, t o t a li/1 0 0

S S S S

T T T T

A A A A

S 1 2 6 5 0 -8 8 , S 7 5 7 6 -6 6 , S 1 0 2 6 6 -8 7 S 3 0 0 1 -8 3

S T A S 3 0 0 1 -8 3 S T A S 3 0 0 1 -8 3 S T A S 3 0 0 1 -8 3 S T A S 3 0 0 1 -8 3 S T A S 3 0 0 1 -8 3

   

C D R C P

a 2+, g 2+, N a + , K u r it a t e t o t a la e zi u u fi B O 5 to ta l i fo sfa i

S u s e -u l

sii S T A S 6 3 2 5 -7 5
+

g r a v im e t r ic P H -m etre

S S S S S S S S S S S

T T T T T T T T T T T

A A A A A A A A A A A

S S S S S S S S S S S

3 6 6 2 -6 2 3 0 2 6 -7 6 3 6 3 8 -7 6 6 5 3 6 -8 8 3 2 6 5 -8 6 10064 7 3 1 2 -8 3 6 3 2 8 -8 5 3 0 4 8 /2 -9 0 3 0 4 8 /1 -9 0 9 8 7 7 -7 4 ;

T A S 7 7 2 2 -8 4 S T A S 6 3 2 3 -8 8

T em C o T u r

erat r c t iv it a t e e le c t r i c i ita te

term o m etr c e le c t r o c im ic g r a v im e t r ic

T I

U L E T R U L U I

IN C

IC T O R L IT A T E

E T O D A A N A L IZ A N A L IZ A P

R IN C I

 

IU L

E T O D E I

il

Surse de poluare
Oficiul de evalu ri tehnologice S A (OTA) -30 de tipuri de surse , 6 categorii
Categoria I: Surse directe -tancuri septice i latrine -pu uri de injec ie pentru depozitare deseuri sau alte ape uzate -irigatii cu ape uzate si ingrasamant- namoluri de la statiile de tratare Categoria II: Surse accidentale -defectiuni depozite deseuri, deversare ape de precipitatii Categoria III:Fisuri conducte, deteriorare ambalaje -transport petrol, gaze naturale, -transport compusi chimici Categoria IV: Surse indirecte -utilizarea ierbicidelor, insecticidelor, fertilizanti -antrenare de poluanti atmosferici si de la sol Categoria V: Modificarea structurii naturale a solului (excavari) -inflitratiile Categoria VI: Apele de suprafata -lacuri, rauri, mari

Tipuri de contaminanti
Tipul Exemple emetale i Anioni: amoniu, bor, cloruri, cianuri, floruri, nitri i, nitra i, fosfa i, sulfi i, sulfa i Metale i Cationi : calciu, arsen, bariu, cadmiu, calciu, crom, cupru, fier, plumb, magneziu, mangan, mercur, nichel, paladiu, potasiu, argint, sodiu, titan, zinc, adioactivi cesiu, crom, fier, plumb, toriu, radiu, scandiu, zinc, zirconiu Hidrocarburi alcani, alchene, arene. deriva i halogena i compu i cu oxigen, azot, Surse fertilizanti, fibre sintetice, combustibili, polimeri, depuneri metalice, depuneri galvanice, pesticide, aditivi alimentari, detergenti, pesticide ape de mina, fungicide, bactericide, catalizatori, depuneri galvanice, fotografii, ape reziduale, namoluri tratare, industria hartiei, coloranti, pigmen i aparatura electronica uzata, depozite subtareane, reactivi chimici, reactoare nucleare solventi, degresan i, pesticide, insecticide, coloran i, ierbicide, uleiuli minerale si vegetale, parfumuri, farmaceutice, ra ini, hartie, polimeri, plastice, detergen i, combustibili

Compusi anorganici

Compu i organici

Procese geochimice
Tip proces Dizolvare precipitare Oxidare-reducere aracterizare odi icarea starii de agregare odi icarea starii de oxidare Trans er de substante intre medii E ect asupra poluantilor ctiune asupra acvi er odi icarea reste sau scade concentratia compozitiei unor compusi Degradarea ccelerarea degradarii substantelor substantelor organice, organice precipita sau dizolva metale Incetineste deplasarea Retine poluantilor constituenti pe supra ata particulelor solide Scade Retine ionii poluanti din concentratia unui solutie, incetineste depoluarea ion si creste concentratia altuia odi ica concentratia, Scade reactivitatea si mobilitatea disponibilitatea metalelor de reactie a substantelor

Sorbtie-desorbtie

Schimb ionic

entine echilibrul de sarcina

omplexare

Formare structuri complexe intre ionii metalici si alti compusi

Studiu de caz
Bazinul hidografic TI AHidrostructuri
-campia Somesului -zone de lunci si terase ale Somesul-ui Mic si afluenti, Somesul Mare si aflenti, Somesul Inferior, Crasna si afluenti, Tisa si afluenti -zona de dune de langa orasul Carei.

, 2002

Depasiri ale concentratiei limita admisibile la indicatorul O3Cauzele contaminarii acviferului freatic cu azotati: -spalarea solului (irigatii) -apele de suprafata (lacuri, rauri) -utilizarea ingrasamintelor minerale

Foraje cu depasiri ale indicatorului O3Nr. crt.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Denumire foraj

NO3-(>45mg/l) STAS 1342-91


242.8 389.8 216.6 250.1 68.74 114.5 74.22 571.1 136.4 52.8 70.4 88.00 90.00 52.8 70.40 92.78 47.76 116.63 59.52 78.55 73.94 151.82 665.06 79.42 80.55 197.55 328.95

Negresti, F1 Mare Caramidari, FN Mare Odoreu 118 FN Mare Odoreu 80 FN Gherla spital, FN Legia eghea FN Manastirec SC Gen. FN Mintiul Gherlii FN Savadisla spital TBC FN Citcau F1 FN1 Citcau F2 Dej, str. Bistritei Guga alea Grosilor iile Dejilor Carei Groapa Gunoi Carei- dupa Shell Caus F9 Ord I Oradea F6 Ord.I Oradea F7 Ord.I Oradea P1 FP Oradea P5FP Oradea F9 FP Bors F1 Ord.II Reghin F6 Cristesti F1 Cristesti F3

a otat

mg

700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

g a a a Gh gh a ana t S a am da O do O do

Foraje cu depasiri ale concentratiei de N Bazin Hd. omes-Tisa ( inteza calitatii apelor din omania -2002)

u u

a p ta gh a Ge n

nt u Ghe rlii Savadista it au it au ej

zotati

Lo alitate

Guga ale a Grosilor viile e jilor Care i Care i Caus O rade a O rade a O rade a O rade a O rade a ors Re ghin Criste sti Criste sti

3 -

S it u a ia g e n e r a l
T ip u l d e p o lu a r e M e t a le g r e le

a a p e lo r s u b t e r a n e d in R o m n ia
Z o n a s p e c i fic ( b a z in h id r o lo g ic ) B h. Som e G h e r la , A p a h id a , ( P b , H g , C u , Z n , C d , C r ) , B h M u re C o p a M ic , M e d ia , T r n v e n i, T e iu , S ib o t, S ig h i o a r a , O d o r h e iu - S e c u ie s c P b , H g , C u , Z n , C d , C r), B h . O lt ( F e ) , B h . J iu ( F e ) R m n ic u lc e a ( P b , H g , C u , Z n , C d , C r ) , B h . S ir e t ( F e ) , C u lo a r u l C r a s n e i, Z o n a m e d ia n a C m p ie i T r o n s o n u l R e g h in L u d u A v a l d e S ig h i o a r a

B a z in e h id r o s t r u c t u r a le m a jo re D e p . T r a n s iv a n ie i

A z o t a i i fo s fa i

C u lo a r u l. T r n a v e i M a r i

C m p . I n fe r io a r a D u n r ii T r o n s o n u l C a la fa t - G iu r g iu C m p . P lo ie t iu lu i C u lo a r u l I a lo m i e i T r o n s o n u l U r z ic e n in d rei C m p . B r g a n u lu i d e N o rd C u lo a r u l.S ir e t u lu i T ro n so n u l A v a l R o m a n -a m o n te A d ju d C u lo a r u l. B is t r i e i A v a l P ia t r a N e a m C u lo a r u l.B a h lu iu lu i A v a l P o d u I lo a ie i C u lo a r u l.P r u t u lu i A val U ngheni C m p . C o v u r lu iu lu i ,C m p . I n fe r io a r a S ir e t u lu i, D o b r o g e a d e s u d P ro d u i C o n u l a lu v io n a r T e le a j n p e t r o lie r i ( 70 K m ) F e r t ili z a t o r i a n t id u n t o r i N H 4 + , N O 3 -, N O 2 P r o d u s e c h im ic e P ro d u se m en a je re i a c t iv it a t e z o o t e h n ic P la t fo r m e in d u s t r ia le M a r ile O r a e C o m p le e z o o t e h n ic e R a fin r iile P e t r o b r a z i, A s t r a , P e t r o lu l P lo ie t i, A zo m u re , A R C H IM A ra d , D O L J C H IM lc e a , A Z O C C r a io v a , O L C H I M R m n ic u R o zn o v I C T O R I A , F g r a , C o d le a , T o h a n u e c h i, Z r n e t i, B o d , I a ln i a , P it e t i, O r a d e a , C lu j , S u c e a v a , B u c u r e t i C a r e i, P a lo t a , C e fa , H a lc iu , B o r , B ile t i

D e p . G e t ic P o d . G e t ic P o d M o ld o v e i C m p I n fe r io a r a a S o m e u lu i B n ene C u lo a r u l. M u r e

Prezentarea situatiei unor indicatori


Sursa : aport privind starea apelor din omania 2000. Starea apelor subterane

7 ora e cu de asiri de % a oniu azotat O n os at

reatic

adanci e

i u a ei su terane