Universitatea ³Alexandru Ioan Cuza´, Ia i Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa i ei, Sec ia Psihologie

Plan de Interven ie Introducere în psihoterapie

Nume: Prenume : Grupa : An:

Adumitroaei Isabela-Ecaterina 5 III

´Promo ie 2011´

pentru respectarea promisiunii de asigurare a confiden ialit ii voi oferi doar ini iala numelui. dac nu neap rat o nevoie. principala dificultate.i deschid sufletul în fa a unui simplu student de psihologie. precum i manifestarea unor atacuri de panic inopinate considerate asociate diagnosticului ini ial. de asemenea. mai presus decaât atât. este aceea de a g si o persoan cunoscut . putem formula o serie de obiective de urm rit.2.1. de i aceasta acuz prezen a unor simptome aferente tulbur rii distimice. c reia în urma conversa iilor sus inute i-am atribuit un diagnostic de anxietate generalizat . Descrierea Problemei 2. pentru a o face mai abordabil . elementele pe care aceasta dore te s le trat m împreun în ceea ce va fi o colaborare terapeutic . întrucât numeroase persoane resimt. Pe cât de dificil p rea ini ial aceast prim sarcin . cu o problem real . etapa de debut. neîndeplinind totu i condi iile necesare stabilirii diagnosticului. y X y Y y Z 2 . cazul analizat este acela al unei tinere studente. pentru a oferi acestei simul ri un sens practic. Introducere În încercarea de a duce la împlinire acest proiect de planificare a interven iei terapeutice. întrucat r mâne bine-cunoscut imaginea psiho-terapiei în rândul popula iei generale din România.1. cea care constituie..Descrierea general a tulbur rii 2. 2. Astfel. A. o persoan dispus s joace rolul unui ³cobai´. Obiectivele Terapeutice Având în vedere problemele relatate de A. pentru a asigura o organizare eficient pentru o interven ie cât mai benefic în favoarea clientei: y Un prim obiectiv este y În al doilea rând y În continuare y Vom încerca. pe atât s-a dovedit a fi relativ u or de realizat. dispus s . în fapt. m car o curiozitate de a încerca implicarea într-o sesiune de terapie i cu cât aceasta este mai pu in formal . cu atât mai bine.R spunsul simptomatic al clientei 3.. o utilitate func ional i.

Organizarea 4. edin a 4 4. pe parcurul celor 6 edin e planificate.Reformul ri i recadr ri 5.1.Elemente de tarapie cognitiv 3 .6. edin a 3 4. Tehnici Terapeutice Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse anterior.Metafore terapeutice 5. edin a 5 4.4. edin a 1 edin elor de Terapie 4.1.2. pe care le voi dezvolta în rândurile ce urmeaz : 5.5. propun apelarea la diverse tehnici terapeutice.Reducerea rezisten elor 5.3.y y Z1 Z2 4.5.4.2.Antrenament asertiv 5. edin a 2 4.3. edin a 6 5.

Evolu ia A teptat 7. Concluzii 4 .6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful