Universitatea ³Alexandru Ioan Cuza´, Ia i Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa i ei, Sec ia Psihologie

Plan de Interven ie Introducere în psihoterapie

Nume: Prenume : Grupa : An:

Adumitroaei Isabela-Ecaterina 5 III

´Promo ie 2011´

în fapt. de i aceasta acuz prezen a unor simptome aferente tulbur rii distimice. putem formula o serie de obiective de urm rit.. mai presus decaât atât. întrucât numeroase persoane resimt. Introducere În încercarea de a duce la împlinire acest proiect de planificare a interven iei terapeutice.R spunsul simptomatic al clientei 3. dispus s . o persoan dispus s joace rolul unui ³cobai´. este aceea de a g si o persoan cunoscut . principala dificultate. cazul analizat este acela al unei tinere studente. pentru respectarea promisiunii de asigurare a confiden ialit ii voi oferi doar ini iala numelui.1. precum i manifestarea unor atacuri de panic inopinate considerate asociate diagnosticului ini ial. Obiectivele Terapeutice Având în vedere problemele relatate de A.Descrierea general a tulbur rii 2. c reia în urma conversa iilor sus inute i-am atribuit un diagnostic de anxietate generalizat . A. pentru a o face mai abordabil .2. neîndeplinind totu i condi iile necesare stabilirii diagnosticului. cea care constituie. o utilitate func ional i. pentru a asigura o organizare eficient pentru o interven ie cât mai benefic în favoarea clientei: y Un prim obiectiv este y În al doilea rând y În continuare y Vom încerca. 2. etapa de debut. întrucat r mâne bine-cunoscut imaginea psiho-terapiei în rândul popula iei generale din România. de asemenea.. Descrierea Problemei 2. cu o problem real .i deschid sufletul în fa a unui simplu student de psihologie. pentru a oferi acestei simul ri un sens practic. cu atât mai bine. Astfel. y X y Y y Z 2 . dac nu neap rat o nevoie. elementele pe care aceasta dore te s le trat m împreun în ceea ce va fi o colaborare terapeutic . Pe cât de dificil p rea ini ial aceast prim sarcin .1. m car o curiozitate de a încerca implicarea într-o sesiune de terapie i cu cât aceasta este mai pu in formal . pe atât s-a dovedit a fi relativ u or de realizat.

5.y y Z1 Z2 4. edin a 1 edin elor de Terapie 4. pe care le voi dezvolta în rândurile ce urmeaz : 5.2.Antrenament asertiv 5. Organizarea 4.2. edin a 4 4.Reducerea rezisten elor 5. Tehnici Terapeutice Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse anterior. edin a 6 5. edin a 5 4. edin a 3 4.6.Reformul ri i recadr ri 5.Metafore terapeutice 5. pe parcurul celor 6 edin e planificate.Elemente de tarapie cognitiv 3 .1.1. edin a 2 4. propun apelarea la diverse tehnici terapeutice.4.3.4.5.3.

Concluzii 4 .6. Evolu ia A teptat 7.