Universitatea ³Alexandru Ioan Cuza´, Ia i Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa i ei, Sec ia Psihologie

Plan de Interven ie Introducere în psihoterapie

Nume: Prenume : Grupa : An:

Adumitroaei Isabela-Ecaterina 5 III

´Promo ie 2011´

. y X y Y y Z 2 . cea care constituie.i deschid sufletul în fa a unui simplu student de psihologie. cu atât mai bine. neîndeplinind totu i condi iile necesare stabilirii diagnosticului. Introducere În încercarea de a duce la împlinire acest proiect de planificare a interven iei terapeutice.. Obiectivele Terapeutice Având în vedere problemele relatate de A. de asemenea. pentru a oferi acestei simul ri un sens practic. A. mai presus decaât atât. Astfel. cazul analizat este acela al unei tinere studente. pentru a o face mai abordabil .R spunsul simptomatic al clientei 3. Pe cât de dificil p rea ini ial aceast prim sarcin . etapa de debut. principala dificultate. 2.2.Descrierea general a tulbur rii 2. m car o curiozitate de a încerca implicarea într-o sesiune de terapie i cu cât aceasta este mai pu in formal . o persoan dispus s joace rolul unui ³cobai´. de i aceasta acuz prezen a unor simptome aferente tulbur rii distimice.1.1. pentru respectarea promisiunii de asigurare a confiden ialit ii voi oferi doar ini iala numelui. dac nu neap rat o nevoie. dispus s . o utilitate func ional i. c reia în urma conversa iilor sus inute i-am atribuit un diagnostic de anxietate generalizat . întrucât numeroase persoane resimt. Descrierea Problemei 2. pe atât s-a dovedit a fi relativ u or de realizat. este aceea de a g si o persoan cunoscut . în fapt. cu o problem real . pentru a asigura o organizare eficient pentru o interven ie cât mai benefic în favoarea clientei: y Un prim obiectiv este y În al doilea rând y În continuare y Vom încerca. elementele pe care aceasta dore te s le trat m împreun în ceea ce va fi o colaborare terapeutic . întrucat r mâne bine-cunoscut imaginea psiho-terapiei în rândul popula iei generale din România. precum i manifestarea unor atacuri de panic inopinate considerate asociate diagnosticului ini ial. putem formula o serie de obiective de urm rit.

Reformul ri i recadr ri 5.1. edin a 5 4.3. propun apelarea la diverse tehnici terapeutice.2. Tehnici Terapeutice Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse anterior.5. edin a 4 4.Metafore terapeutice 5.Reducerea rezisten elor 5.4.Antrenament asertiv 5.Elemente de tarapie cognitiv 3 .3. Organizarea 4.5.2. edin a 6 5. edin a 1 edin elor de Terapie 4.y y Z1 Z2 4. pe care le voi dezvolta în rândurile ce urmeaz : 5.4. pe parcurul celor 6 edin e planificate.6. edin a 3 4. edin a 2 4.1.

Concluzii 4 . Evolu ia A teptat 7.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful