Universitatea ³Alexandru Ioan Cuza´, Ia i Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa i ei, Sec ia Psihologie

Plan de Interven ie Introducere în psihoterapie

Nume: Prenume : Grupa : An:

Adumitroaei Isabela-Ecaterina 5 III

´Promo ie 2011´

Descrierea general a tulbur rii 2. mai presus decaât atât. pentru a oferi acestei simul ri un sens practic. neîndeplinind totu i condi iile necesare stabilirii diagnosticului. putem formula o serie de obiective de urm rit. principala dificultate. m car o curiozitate de a încerca implicarea într-o sesiune de terapie i cu cât aceasta este mai pu in formal . o utilitate func ional i.i deschid sufletul în fa a unui simplu student de psihologie. în fapt. cu o problem real . Obiectivele Terapeutice Având în vedere problemele relatate de A. întrucât numeroase persoane resimt. pentru respectarea promisiunii de asigurare a confiden ialit ii voi oferi doar ini iala numelui. de i aceasta acuz prezen a unor simptome aferente tulbur rii distimice. dac nu neap rat o nevoie. c reia în urma conversa iilor sus inute i-am atribuit un diagnostic de anxietate generalizat . cea care constituie. o persoan dispus s joace rolul unui ³cobai´. Introducere În încercarea de a duce la împlinire acest proiect de planificare a interven iei terapeutice. cazul analizat este acela al unei tinere studente. dispus s . pe atât s-a dovedit a fi relativ u or de realizat. cu atât mai bine. 2. etapa de debut.2... este aceea de a g si o persoan cunoscut . întrucat r mâne bine-cunoscut imaginea psiho-terapiei în rândul popula iei generale din România.1. A. de asemenea. y X y Y y Z 2 . Pe cât de dificil p rea ini ial aceast prim sarcin . pentru a asigura o organizare eficient pentru o interven ie cât mai benefic în favoarea clientei: y Un prim obiectiv este y În al doilea rând y În continuare y Vom încerca. precum i manifestarea unor atacuri de panic inopinate considerate asociate diagnosticului ini ial. elementele pe care aceasta dore te s le trat m împreun în ceea ce va fi o colaborare terapeutic .1. Astfel. Descrierea Problemei 2.R spunsul simptomatic al clientei 3. pentru a o face mai abordabil .

Tehnici Terapeutice Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse anterior.4. edin a 6 5. pe care le voi dezvolta în rândurile ce urmeaz : 5.1.6. edin a 2 4.4.Antrenament asertiv 5.2.y y Z1 Z2 4. propun apelarea la diverse tehnici terapeutice.2. edin a 5 4.1. edin a 3 4.3.Elemente de tarapie cognitiv 3 . Organizarea 4. pe parcurul celor 6 edin e planificate.Reformul ri i recadr ri 5. edin a 4 4.3.5.Metafore terapeutice 5. edin a 1 edin elor de Terapie 4.5.Reducerea rezisten elor 5.

6. Concluzii 4 . Evolu ia A teptat 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful