Universitatea ³Alexandru Ioan Cuza´, Ia i Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa i ei, Sec ia Psihologie

Plan de Interven ie Introducere în psihoterapie

Nume: Prenume : Grupa : An:

Adumitroaei Isabela-Ecaterina 5 III

´Promo ie 2011´

pentru a asigura o organizare eficient pentru o interven ie cât mai benefic în favoarea clientei: y Un prim obiectiv este y În al doilea rând y În continuare y Vom încerca. întrucat r mâne bine-cunoscut imaginea psiho-terapiei în rândul popula iei generale din România. pe atât s-a dovedit a fi relativ u or de realizat. cea care constituie.Descrierea general a tulbur rii 2.R spunsul simptomatic al clientei 3. m car o curiozitate de a încerca implicarea într-o sesiune de terapie i cu cât aceasta este mai pu in formal . în fapt.. pentru respectarea promisiunii de asigurare a confiden ialit ii voi oferi doar ini iala numelui. pentru a o face mai abordabil . Introducere În încercarea de a duce la împlinire acest proiect de planificare a interven iei terapeutice. o utilitate func ional i. etapa de debut. precum i manifestarea unor atacuri de panic inopinate considerate asociate diagnosticului ini ial. de asemenea. de i aceasta acuz prezen a unor simptome aferente tulbur rii distimice. pentru a oferi acestei simul ri un sens practic. 2. Pe cât de dificil p rea ini ial aceast prim sarcin . c reia în urma conversa iilor sus inute i-am atribuit un diagnostic de anxietate generalizat . dispus s . Descrierea Problemei 2. cu atât mai bine. mai presus decaât atât. întrucât numeroase persoane resimt. y X y Y y Z 2 . putem formula o serie de obiective de urm rit.2. cazul analizat este acela al unei tinere studente. principala dificultate. o persoan dispus s joace rolul unui ³cobai´. Astfel. Obiectivele Terapeutice Având în vedere problemele relatate de A.i deschid sufletul în fa a unui simplu student de psihologie. A.1. este aceea de a g si o persoan cunoscut . cu o problem real .. dac nu neap rat o nevoie. neîndeplinind totu i condi iile necesare stabilirii diagnosticului. elementele pe care aceasta dore te s le trat m împreun în ceea ce va fi o colaborare terapeutic .1.

edin a 4 4.3. edin a 2 4.6.Antrenament asertiv 5.Elemente de tarapie cognitiv 3 .y y Z1 Z2 4. edin a 5 4. edin a 6 5.Metafore terapeutice 5.Reformul ri i recadr ri 5. pe care le voi dezvolta în rândurile ce urmeaz : 5. edin a 3 4. pe parcurul celor 6 edin e planificate.2.4. propun apelarea la diverse tehnici terapeutice. Organizarea 4.1.5.4. edin a 1 edin elor de Terapie 4.1. Tehnici Terapeutice Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse anterior.5.Reducerea rezisten elor 5.2.3.

Concluzii 4 . Evolu ia A teptat 7.6.