Universitatea ³Alexandru Ioan Cuza´, Ia i Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa i ei, Sec ia Psihologie

Plan de Interven ie Introducere în psihoterapie

Nume: Prenume : Grupa : An:

Adumitroaei Isabela-Ecaterina 5 III

´Promo ie 2011´

2. mai presus decaât atât. principala dificultate. Descrierea Problemei 2. pentru respectarea promisiunii de asigurare a confiden ialit ii voi oferi doar ini iala numelui. etapa de debut. o utilitate func ional i. elementele pe care aceasta dore te s le trat m împreun în ceea ce va fi o colaborare terapeutic . neîndeplinind totu i condi iile necesare stabilirii diagnosticului. întrucât numeroase persoane resimt. putem formula o serie de obiective de urm rit. precum i manifestarea unor atacuri de panic inopinate considerate asociate diagnosticului ini ial.1. cu atât mai bine. m car o curiozitate de a încerca implicarea într-o sesiune de terapie i cu cât aceasta este mai pu in formal . A. Pe cât de dificil p rea ini ial aceast prim sarcin . c reia în urma conversa iilor sus inute i-am atribuit un diagnostic de anxietate generalizat . pentru a asigura o organizare eficient pentru o interven ie cât mai benefic în favoarea clientei: y Un prim obiectiv este y În al doilea rând y În continuare y Vom încerca.Descrierea general a tulbur rii 2.i deschid sufletul în fa a unui simplu student de psihologie. de asemenea. pentru a oferi acestei simul ri un sens practic.2. în fapt. cea care constituie. este aceea de a g si o persoan cunoscut . pe atât s-a dovedit a fi relativ u or de realizat. dispus s . y X y Y y Z 2 . Introducere În încercarea de a duce la împlinire acest proiect de planificare a interven iei terapeutice. pentru a o face mai abordabil . de i aceasta acuz prezen a unor simptome aferente tulbur rii distimice.1. cu o problem real . Astfel.. cazul analizat este acela al unei tinere studente.. întrucat r mâne bine-cunoscut imaginea psiho-terapiei în rândul popula iei generale din România. o persoan dispus s joace rolul unui ³cobai´. dac nu neap rat o nevoie. Obiectivele Terapeutice Având în vedere problemele relatate de A.R spunsul simptomatic al clientei 3.

3.4. edin a 1 edin elor de Terapie 4.4. edin a 5 4.Metafore terapeutice 5. pe care le voi dezvolta în rândurile ce urmeaz : 5.1.5.Antrenament asertiv 5. propun apelarea la diverse tehnici terapeutice.Reducerea rezisten elor 5. edin a 4 4. pe parcurul celor 6 edin e planificate.2. edin a 2 4. Tehnici Terapeutice Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse anterior. edin a 6 5. edin a 3 4.2.Elemente de tarapie cognitiv 3 .6.5. Organizarea 4.3.Reformul ri i recadr ri 5.1.y y Z1 Z2 4.

Concluzii 4 . Evolu ia A teptat 7.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful