Sunteți pe pagina 1din 5

ELECTRONICĂ - CHESTIONAR MINIMAL

În analiza unei scheme, sursa ideală de tensiune se pasivizează prin:

a. întreruperea ei

b. scurtcircuitarea bornelor ei

c. înlocuirea cu o sursă echivalentă de curent

În analiza unei scheme, sursa ideală de curent se pasivizează prin:

d. întreruperea ei

e. scurtcircuitarea bornelor ei

f. înlocuirea cu o sursă echivalentă de tensiune

Enunţaţi teorema lui Millman

Enunţaţi teorema lui Thévenin

Enunţaţi teorema lui Norton

Impedanţa de ieşire a unui cuadrupol se defineşte ca:

a.

i

ies

u

ies

b.

u

ies

i

ies

c.

u

iesgol

i

iesscurt

Impedanţa de intrare a unui cuadrupol se defineşte ca:

a.

u

in

i

in

b.

u

in

u

ies

c.

u

in

i

iesscurt

În condiţii de mers în gol, impedanţa de sarcină a unui cuadrupol:

a. se scurcircuitează

b. se scoate din circuit

c. se înlocuieşte cu o impedanţă egală cu impedanţa de ieşire a cuadrupolului

Caracteristica volt-amperică a unei diode se poate aproxima ca în figură.

ă a unei diode se poate aproxima ca în figur ă . În analiza circuitului în

În analiza circuitului în care se află această diodă, în polarizare directă, ea poate fi înlocuită cu:

a.

circuitului în care se afl ă aceast ă diod ă , în polarizare direct ă ,

b.

circuitului în care se afl ă aceast ă diod ă , în polarizare direct ă ,

c.

d.circuitului în care se afl ă aceast ă diod ă , în polarizare direct ă ,

circuitului în care se afl ă aceast ă diod ă , în polarizare direct ă ,

Caracteristica volt-amperică a unei diode se poate aproxima ca în figură.

ă a unei diode se poate aproxima ca în figur ă . În analiza circuitului în

În analiza circuitului în care se află această diodă, în polarizare directă, ea poate fi înlocuită cu:

a.

în polarizare direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. d. Caracteristica

b.

polarizare direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. d. Caracteristica volt-amperic

c.

d.direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. Caracteristica volt-amperic ă a

direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. d. Caracteristica volt-amperic ă

Caracteristica volt-amperică a unei diode se poate aproxima ca în figură.

ă a unei diode se poate aproxima ca în figur ă . În analiza circuitului în

În analiza circuitului în care se află această diodă, în polarizare directă, ea poate fi înlocuită cu:

a.

în polarizare direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. d. Curentul

b.

polarizare direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. d. Curentul invers
polarizare direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. d. Curentul invers

c.

direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. d. Curentul invers de

d.

direct ă , ea poate fi înlocuit ă cu: a. b. c. d. Curentul invers de

Curentul invers de saturaţie al unei diode este:

a. între 1 şi 10 mA

b. mai mic de 1 mA

c. mai mare de 10 mA

Punctul static de funcţionare al unei diode este:

a. punctul în care dioda începe să conducă curent

b. intersecţia dintre dreapta de sarcină şi axa tensiunilor

c. intersecţia dintre dreapta de sarcină şi caracteristica volt-amperică

Între punctele A şi B tensiunea pe dioda stabilizatoare are o variaţie:

a. are o variaţie foarte mică

b. are o variaţie foarte mare

c. rămâne riguros constantă

o varia ţ ie: a. are o varia ţ ie foarte mic ă b. are o

Marcaţi relaţiile corecte între curenţii măsurabili pentru un tranzistor bipolar:

a. I C = I B +I E

b. I E = I B + I C

c. I C βI B

d. I C βI E

Care dintre simbolurile următoare este cel al unui tranzistor npn?

a. b. c.
a.
b.
c.

Care dintre simbolurile următoare este cel al unui tranzistor pnp?

a. b. c.
a.
b.
c.

În regim de saturaţie:

a. prin tranzistorul bipolar nu circulă curent

b. prin tranzistorul bipolar circulă curent

c. tensiunea dintre colector şi emitor este foarte mică

d. tensiunea dintre colector şi emitor este egală cu tensiunea de alimentare

În regim de blocare:

a. prin tranzistorul bipolar nu circulă curent

b. prin tranzistorul bipolar circulă curent

c. tensiunea dintre colector şi emitor este foarte mică

d. tensiunea dintre colector şi emitor este egală cu tensiunea de alimentare

Tranzistorul cu caracteristica de transfer din figură este:

a. TECJ-n

b. TECJ-p

c. TECMOS cu canal indus n

d. TECMOS cu canal indus p

Tranzistorul cu caracteristica de transfer din figură este:

a. TECJ-n

b. TECJ-p

c. TECMOS cu canal indus n

d. TECMOS cu canal indus p

= const. U DS U T
= const.
U DS
U
T
= const. U DS U T
= const.
U DS
U T

0

U GS

TECJ-p c. TECMOS cu canal indus n d. TECMOS cu canal indus p = const. U

U GS

TECJ-p c. TECMOS cu canal indus n d. TECMOS cu canal indus p = const. U

Amplificatorul operaţional are:

a. impedanţa de intrare foarte mică şi impedanţa de ieşire foarte mare

b. impedanţa de intrare foarte mică şi impedanţa de ieşire foarte mică

c. impedanţa de intrare foarte mare şi impedanţa de ieşire foarte mică

d. impedanţa de intrare foarte mare şi impedanţa de ieşire foarte mare

Schema din figură reprezintă un:

a. amplificator neiversor

b. amplificator diferenţial

c. amplificator repetor

d. amplificator inversor

Schema din figură reprezintă un:

a. amplificator neiversor

b. amplificator diferenţial

c. amplificator repetor

d. amplificator inversor

Schema din figură reprezintă un:

a. amplificator neiversor

b. amplificator diferenţial

c. amplificator repetor

d. amplificator inversor

În cazul reacţiei negative într-un amplificator:

u in

R 2

R 1 v
R
1
v

R 2

R 1 v u in
R
1
v
u
in

u in

v
v

a. semnalul de reacţie este în fază cu semnalul furnizat de sursa de semnal

b. semnalul de reacţie este în antifază cu semnalul furnizat de sursa de semnal

c. semnalul de reacţie este defazat cu π/2 faţă de semnalul furnizat de sursa de semnal

În cazul reacţiei pozitive într-un amplificator:

a. semnalul de reacţie este defazat cu π/2 faţă de semnalul furnizat de sursa de semnal

b. semnalul de reacţie este în antifază cu semnalul furnizat de sursa de semnal

c. semnalul de reacţie este în fază cu semnalul furnizat de sursa de semnal

Corespondentul binar al numărului zecimal 25 este:

a. 00011101

b. 00001101

c. 00011001

Corespondentul zecimal al numărului binar 00011101 este:

a.

31

b. 29

c.

17

Următorul tabel de adevăr este cel al unei funcţii logice:

B

A

x

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

a.

SAU

b.

ŞI

c. ŞI-NU

 

d. SAU-NU

Următorul tabel de adevăr este cel al unei funcţii logice:

 
 

B

 

A

 

x

0

 

0

 

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

a.

SAU

b.

ŞI

c. ŞI-NU

 

d. SAU-NU

Schema din figură reprezintă o poartă logică:

a. SAU

b. ŞI

c. ŞI-NU

d. SAU-NU

Schema din figură reprezintă o poartă logică:

a. SAU

b. ŞI

c. ŞI-NU

d. SAU-NU

= +5V V DD T 1 T 2 T 3 V ies V in1 T
= +5V
V DD
T 1
T 2
T 3
V ies
V in1
T 4
V in2
= +5V V DD T 1 T 2 T 3 T 4 V ies V
= +5V
V DD
T
1
T
2
T 3
T 4
V ies
V in1
V in2