P. 1
Suport de Curs

Suport de Curs

|Views: 160|Likes:
Published by HJDFHJFGJUDJKSDJ

More info:

Published by: HJDFHJFGJUDJKSDJ on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

1

UNIVERSITATEA MARITIMÃ CONSTANTA FACULTATEA NAVIGATIE
MASTER: MANAGEMENT MARITIM SI PORTUAR

MANAGEMENT MARITIM
NOTE DE CURS
SEF LUCRÃRI DR. IORDÃNOAIA FLORIN

Copyright 2010 © NICI O PARTE A ACESTEI LUCRÃRI NU POATE FI COPIATÃ SAU REPRODUSÃ SUB NICI O FORMÃ SI ÎN NICI UN FORMAT, FÃRÃ ACORDUL PREALABIL AL AUTORULUI.
ACESTE NOTE DE CURS NU POT FI FOLOSITE DECÎT DE STUDENTII DE LA MASTER PENTRU PREGÃTIREA EXAMENELOR, ORICE ALTÃ SITUATIE ÎNCALCÃ LEGEA DREPTULUI DE AUTOR ! NOTÃ: CAPITOLELE MARCATE CU ROSU SÎNT FACULTATIVE ! CONSTANTA 2010

2

CURSUL 1

PROCESUL DE MANAGEMENT MARITIM
Managementul Maritim este unic, nu din punct de vedere formal, ci mai degrabã, datoritã specificului vietii si activitãtii desfãsurate la bordul navelor, pe mãrile si oceanele lumii. Acesta nu a apãrut în zilele noastre, nu este creatia unui singur popor sau a unei singure persoane. Din antichitate oamenii au cãlãtorit pe mare în diferite scopuri: cunoastere, comert sau cucerirea de noi teritorii. Într-un fel sau altul, omul a trebuit sã-si organizeze voiajul: -sã-si aleagã colaboratorii cei mai curajosi, mai rezistenti si foarte bine pregãtiti, -sã pregãteascã navele (corãbii, caravele, etc), -sã le doteze cu tot ceea ce era necesar pentru o cãlãtorie îndelungatã pe mare. În acest fel a început, ceea ce mai tîrziu avea sã se numeascã Management Maritim. Dar în ultimii ani acesta a cãpãtat o amploare deosebitã, cu abordãri stiintifice, pe baza unei experiente vaste în domeniul navigatiei si a problemelor mãrii, indiferent de natura acestora, adicã: transportul de mãrfuri si persoane, poluarea mediului marin, probleme juridice, legislative, interne si internationale. Pe plan mondial, marile companii de navigatie s-au adaptat cerintelor unui Management modern, bazat în primul rînd pe un personal de conducere si executie excelent pregãtit, iar rezultatele obtinute sînt deosebite si au condus la rezultate finaciare care au impulsionat dezvoltarea transportului maritim. Din punct de vedere al abordãrii stiintifice, se impune diferentierea dintre diversele discipline de specialitate din domeniu astfel: -Transportul Maritim, abordeazã aspectele tehnice, care se referã la: -pregãtirea navei pentru încãrcare, -încãrcarea navei, -asigurarea tehnicã a mãrfurilor, pe timpul transportului, -descãrcarea navei. -Managementul Maritim, se referã la: -Managementul companiei de navigatie (al operatiunilor navale). -Managementul logistic în transportul maritim. -Managementul navei sau exploatarea comercialã a navei. -Managementul financiar al activitãtii din transportul maritim. -Managementul tehnic (mentenanta navei). -Managementul sigurantei navei si protectiei mediului. -Managementul portuar si al operatorilor portuari. -Marketingul maritim si portuar. -Asigurãrile si Reasigurãrile din domeniul maritim si portuar. -Dreptul maritim. -Comertul International pe Mare, care cuprinde problemele referitoare la aspectele economice ale: -Pietei maritime, -Politicile specifice mãrii, -Prespectivele dezvoltãrii acestui segment al Comertului International. -Economia transporturilor maritime, ca un corolar stiintific al acestor discipline.

3 În anumite medii stiintifice se considerã cã nu mai este necesarã o anumitã separare între Comertul International si cel Martim, datoritã faptului cã acesta este integrat celui international si mai ales a faptului cã în epoca actualã nu se mai desfãsoarã acel comert, care se practica cu cîteva secole în urmã, adicã direct de la bordul navei, cînd se cumpãra marfa de pe danã si se vindea apoi direct de la bord. Denumirea de Comert Martim are în contextul actual mai mult o conotatie istoricã, decît una realã, datoritã faptului cã rolul echipajului si al navei s-au redus doar la aspectele tehnice si juridice, mai putin la cele legate de tranzactiile dintre partenerii de afaceri, aflati de multe ori la mare distantã fatã de porturi si nave.

-falimentul sau modul de desfiintare. Transporturile de mãrfuri sau pasageri pornesc de la necesitãtile economiei mondiale. cu ajutorul navelor maritime. dar scopul principal al înfiintãrii unei companii de navigatie maritimã îl reprezintã eficienta economicã a investitiei. Din punct de vedere juridic. rute sau relatii stabilite. Dupã modul de utilizare a navelor. metode care aplicate asupra mijloacelor existente sã conducã la reducerea pierderilor. adicã al circulatiei mãrfurilor. indiferent de tipul de marfã.În prima categorie de companii. dinainte stabilite de cãtre armatori. În vederea obtinerii eficientei economice trebuie sã fie cãutate o serie de metode intensive de rentabilizare si modernizare a transporturilor. -Companii de Navigatie Maritimã Tramp.1. o Companie de Navigatie Maritimã este o societate comercialã care presteazã o serie de servicii. juridice. Acestor contracte li se aplicã reglementãri speciale. cãi navigabile. din diferite pãrti ale lumii. Din punct de vedere economic. societate comercialã sau intreprindere. -Companii de Navigatie Maritimã Mixte. etc. pe mãrile si oceanele lumii. face legãtura între producãtori si consumatori. Personalitatea juridicã este reglementatã prin lege. între porturi diferite. atît în prezent cît si în perspectivã. Aceasta realizeazã o serie de legãturi între porturi diferite. Prin contracte. a). . adicã obtinerea de profit. dar si pe baza unor reglementãri internationale din domeniul navigatiei. -modul de înfiintare si obtinere a personalitãtii juridice. cît si a importurilor de mãrfuri. Compania de Navigatie Maritimã este consideratã ca o componentã importantã a economiei unui stat datoritã faptului cã are un rol foarte important pentru realizarea exporturilor. aceste linii sînt pãstrate ca rute de navigatie pentru perioade mari de timp. organizatã si desfãsoarã o serie de activitãti pentru transportul mãrfurilor si pasagerilor.4 CURSUL 2 COMPANIA DE NAVIGATIE MARITIMÃ 2. beneficiari sau intermediari. între tara de origine a proprietarului navelor si o serie de tãri. navlositori. pentru transportul cãlãtorilor si materialului rulant. Companiile de Navigatie Maritimã pot fi împãrtite astfel: -Companii de Navigatie Maritimã de Linie. -drepturile si obligatiile actionarilor. între anumite porturi. Compania de Navigatie Maritimã se constituie ca o firmã. functioneazã în baza legilor statului national. -drepturile si obligatiile societãtii. astfel în aceasta sînt prevãzute: -modul de asociere. NOTIUNI INTRODUCTIVE Compania de Navigatie Maritimã este înfiintatã. navele efectueazã voiajele pe linii. conducãtorilor. dar si clauze economice specifice acestui tip de transport. Transportul maritim pe „linie“ înseamnã efectuarea voiajelor regulate. pe rute. producãtori. pentru beneficiari interni si externi. în domeniul transporturilor. la obtinerea unui randament maxim. care reprezintã asocierea intereselor unor persoane fizice sau juridice.

sub aspect: -Managerial. -Financiar. -Angajarea personalului administrativ al firmei. b).Nici o companie de navigatie nu poate fi înfiintatã numai pentru un anumit tip de transport. 2. În acest tip de transport rutele de navigatie. -Modalitãtile de platã pentru serviciul prestat (navlul). deoarece acestea oferã. pot fi contractate pe o anumitã linie. De asemenea. navlul si eficienta economicã depind de bursa navlurilor. -Angajarea echipajelor. datoritã unor caracteristici impuse de transportul maritim. în functie de marfa disponibilã aflatã într-un port sau altul. datoritã unei serii de avantaje considerabile. o serie de avantaje sau dezavantaje. -Fiscal. nu pentru înfiintarea firmei. dotarea. politici sau de nivelul relatiilor dintre agentii economici sau chiar dintre state. care vor influenta alegerea tipului de societate comercialã. -Armarea. .5 Particularitãtile acestui tip de transport maritim sînt urmãtoarele: -Durata voiajului între porturi. apei. -Durata stationãrii navei în port. -Clauze speciale referitoare la: -întîrzieri la încãrcare/descãrcare si penalitãtile. c). etc. CONDITIILE DE BAZÃ PENTRU ÎNFIINTAREA COMPANIEI DE NAVIGATIE Pentru înfiintarea Companiei de Navigatie trebuie avute în vedere o serie de conditii specifice. de o serie de factori economici. Conditiile de bazã pentru înfiintare si functionare sînt: a). etc.2. -Cumpãrarea navei. sînt nave care dupã un anumit numãr de voiaje tramp. astfel cã navele pot ajunge usor sã intre în categoria „tramp“. realitatea pietei maritime a demonstrat cã si cele mai ferme contracte se pot încheia dezastros.Existenta unui capital mare la început. -Asigurarea navei. -descãrcarea navei. prin modul de organizare si functionare. în cadrul unei Companii de Navigatie Maritimã trebuie luate în considerare toate variantele. etc. sînt trimise pentru transport pe rute diferite. ci acesta este necesar pentru: -Constructia navei. adicã timpul pentru: -încãrcarea navei. -Buna stare de navigabilitate. -întîrzieri pe timpul transportului si penalitãtile. -Plata combustibilului. -Starea tehnicã a navei. înzestrarea. în functie de evolutia pietei maritime. lubrifiantilor. -Social. De aceea. etc. Chiar dacã tendinta actualã este de supra-specializare a navelor.În Navigatia tramp („vagabond“) navele nu au o rutã stabilitã. de cererea si oferta de transport de pe piata maritimã.

relatiile cu intermediarii. sã adopte hotãrîri rapide. dar si a mãrfurilor transportate. a personalului administrativ. etc. autoritãtile portuare. dar mai ales pentru administrarea acesteia. cheiaj. dar si alegerea echipajelor. acestea se schimbã sau cel putin o parte dintre membrii echipajului. -remorcaj maritim.6 -Plata taxelor portuare. b).Alegerea echipei manageriale. dar mai ales pe cele ale navelor. apoi un numãr de persoane în asteptare pentru ambarcare. sã rezolve urgent problemele firmei. deoarece de la un voiaj la altul. d). organizarea schimburilor la intervale de timp si cu costuri cît mai mici pentru companie. legalã. Rãspunderea rezultã în primul rînd din valoarea mare a navelor. c). care cunosc problemele legate de nave. -remuneratii de asistentã. ofiteri de marinã cu experientã. brokerii. astfel încît personalul de conducere si cel administrativ trebuie obisnuit sã lucreze în echipã. pentru extinderea pietelor pentru produsele acestora. în ture.Relatiile si contactele cu producãtorii. Echipa managerialã trebuie sã fie formatã din persoane cu experientã în functii de conducere în domeniul maritim. de la o perioadã la alta. etc. consumatorii. de exemplu: -avarii la marfã pe timpul voiajului. . operatorii portuari. Functiile si numãrul acestora trebuie sã corespundã cu sarcinile care le revin. în conditii de stres. etc. de remorcaj portuar. -Asigurarea unui fond de rezervã pentru cheltuieli speciale (exceptionale). -avarii particulare. a dotãrilor aflate pe aceasta. În cadrul companiei de navigatie activitatea se desfãsoarã permanent. vînzãtorii. -avarii comune. asiguratorii. a activitãtilor. intermediarii. Aceasta înseamnã în primul rînd o fluctuatie permanentã de persoane. Personalul administrativ este important pentru desfãsurarea normalã. a existentei partidelor de mãrfuri. contracte de transport. cît si dozarea corectã a responsabilitãtilor conducerii si apãrarea drepturilor asociatilor. De regulã companiile de navigatie sînt înfiintate la aparitia sau dezvoltarea cererii pentru transport.Rãspunderea pãrtilor la asocierea si înfiintarea firmei. din vina armatorului. -salvare. fiind expuse riscurilor transportului pe mare. etc. deoarece mãrfurile se aflã o anumitã perioadã de timp în responsabilitatea armatorului. a cererii beneficiarilor sau a producãtorilor. În cadrul asocierii pe baza contractului de societate si a statutului se au în vedere atît limitarea. Problemele legate de echipaje sînt cele mai dificile. pentru îndeplinirea corectã si la timp a acestora.

etc. -Stabilirea principalelor directii de actiune. -fiscalã. -Alegerea structurii optime. -tehnicã. dar mai ales majore. cu atît este necesarã o atentie mãritã pentru identificarea acestor obstacole. de naturã: -legislativã: internã si externã. se pot considera urmãtoarele etape: -Stabilirea obiectivelor activitãtilor. va fi “scheletul“ pe care se va sprijini întreaga activitate a companiei. adicã: -departamentele. constã în desfãsurarea urmãtoarelor: -Identificarea sectoarelor organizatorice care contribuie la îndeplinirea obiectivelor companiei. pentru evitarea sau depãsirea acestora. -posturile. . -Elaborarea diferitelor variante de structurã. PROIECTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A UNEI COMPANII DE NAVIGATIE MARITIMÃ Aceasta este o activitate cãreia trebuie sã i se acorde o importantã deosebitã.Stabilirea obiectivelor activitãtii. -Identificarea obstacolelor minore sau majore. -Stabilirea legãturilor functionale. -sectiile. -birourile. -sectoarele. care trebuie sã rãspundã obiectivelor urmãrite. care pot conduce la eliminarea sau micsorarea efectelor acestora. sã se ajungã la solutia optimã. a). -Culegerea tuturor informatiilor referitoare la domeniul respectiv. Aceasta este o etapã importantã si deosebit de complexã. b). a caracterului si a mãrimii obstacolelor minore. datoritã faptului cã schema organizatoricã pe care o va adopta conducerea firmei. dar mai ales pentru gãsirea si alegerea acelor variante de organizare. pentru gãsirea acelor solutii. -Stabilirea legãturilor ierarhice.7 CURSUL 3 ORGANIZAREA COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMÃ MODERNÃ 3. -Stabilirea sarcinilor pentru fiecare sectiune organizatoricã.Identificarea obstacolelor presupune stabilirea obiectivã. -functiile. În activitatea de proiectare a structurii organizatorice a Companiei de Navigatie Maritimã. deoarece cu cît sînt mai multe obstacole. -Compararea beneficiilor pentru diferite variante.1. Pentru realizarea acesteia trebuie sã fie mobilizate toate fortele disponibile. care pot influenta activitatea companiei.

.O. -crearea de noi locuri de muncã si altele. -schimbatã complet. care poate conduce la eliminarea unui obstacol. de deplinã legalitate. Aceasta înseamnã cã nivelele inferioare. . c). fiind cuprinsã în regulamentul de ordine internã sau de functionare (R. etc. sau R.Alegerea structurii optime. prelucrarea acestora. depind de deciziile luate la nivelele ierarhic superioare. efecte negative la întîlnirea altui fel de obstacol. -dezvoltarea afacerii.Elaborarea diferitelor variante de structurã se efectueazã plecînd de la nivelul superior al conducerii.F.O. îl reprezintã faptul cã toate beneficiile urmãrite trebuie sã se realizeze în conditii optime.). luarea deciziilor. Pe mãsura desfãsurãrii activitãtilor aceastã structurã poate fi: -modificatã. rãspunsul la acestea.8 În aceastã situatie se impune dezbaterea sistematicã a acestor variante. pentru cã de aceasta depinde viteza si eficienta transmiterii informatiilor. coborînd pe scara ierarhicã la nivelele care se subordoneazã direct conducerii superioare si apoi pînã la nivelele de executie. -profit. referitor la aceste comparatii. d). aceastã structurã va fi implementatã încã de la începutul functionãrii companiei. De aici trebuie avute în vedere analize la cît mai multe variante posibile si asezarea acestora pe nivele ierarhice optime. porneste de la faptul cã o Companie de Navigatie Maritimã trebuie sã urmãreascã: -avantaje directe.Compararea beneficiilor pentru diferite variante. se efectueazã dupã ce au fost elaborate mai multe variante. -continuarea investitiilor. are ca efect însã. dupã o anumitã perioadã de timp. Principalul aspect.I. -îmbunãtãtitã. deoarece este posibil ca adoptarea unei variante. e).

) este aceea care hotãrãste asupra urmãtoarelor aspecte: -Directiile strategice de actiune ale companiei. NOTIUNI INTRODUCTIVE Conform legislatiei nationale actuale Compania de Navigatie Maritimã constituitã ca o societate comercialã pe actiuni trebuie sã rãspundã caracteristicilor transportului maritim. -mãrirea capitalului social sau micsorarea acestuia. scopului pentru care a fost înfiintatã. Adunarea Generalã a Actionarilor (A. -emisiunea de obligatiuni.G. -Alegerea Consiliului de Administratie sau a conducerii companiei. -rezervã. -Verificarea si aprobarea bilantului contabil. -sã discute.A. -Stabilirea fondurilor companiei pentru: -investitii. Adunarea generalã extraordinarã se întruneste ori de cîte ori este nevoie pentru: -prelungirea duratei societãtii. -plata dividendelor. -sã aleagã administratorii si cenzorii. Adunãrile generale pot fi ordinare sau extraordinare. iar atunci cînd este un singur administrator acesta este considerat . -alte probleme care impun adoptarea unor hotãrîri deosebit de importante pentru viitorul companiei. -dizolvarea anticipatã a societãtii. Adunarea generalã ordinarã este obligatã: -sã asculte raportul administratorilor si al cenzorilor. -schimbarea obiectului de activitate al societãtii sau adãugarea de noi activitãti. La societatea comercialã pe actiuni indiferent de natura capitalului.9 CURSUL 4 STRUCTURA MANAGERIALÃ A UNEI COMPANII DE NAVIGATIE MARITIMÃ CONSTITUITÃ CA SOCIETATE COMERCIALÃ PE ACTIUNI 4. cea ordinarã se întruneste în cel mult 3 luni de la încheierea anului financiar. -schimbarea formei de societate. Conform contractului de societate si statutului. Cînd sînt mai multi administratori se constituie un Consiliu de Administratie. -sã fixeze suma dividendelor. În practica transporturilor maritime Companiile de Navigatie pot fi administrate de cãtre unul sau mai multi administratori. -sã adopte o hotãrîre în privinta gestiunii administratorilor. sã aprobe sau sã modifice Bilantul Contabil. pentru desfãsurarea în conditii optime a activitãtilor la sediul acesteia. -dezvoltare. dar si la bordul navelor.1.

-sã urmãreascã îndeplinirea clauzelor sau a prevederilor contractului de societate de cãtre administratori. Comitetul de Directie are urmãtoarele atributii: -Sã prezinte la sedinta Consiliului de Administratie registrul sãu de decizii. figura 4.2. -Sã verifice Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi. -Presedinte. În cadrul Consiliului de Administratie se alege un presedinte. cautiune sau depozite. figura 4. inopinant. -sã convoace Adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã dacã aceasta nu a fost fãcutã de cãtre administratori. -Consiliul de Administratie. demersurile si hotãrîrile companiei. -sã verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sînt în proprietatea companiei sau au fost primite de la terti sub forma de gaj.3.10 Administrator Unic. toate actele înfãptuite de cãtre conducere sau angajati. . 4. acesta poate sã fie si director general. Membrii Comisiei de Cenzori au o serie de obligatii astfel: -sã efectueze în fiecare lunã. -Sã rãspundã pentru toate deciziile luate de cãtre directori. La sedintele Consiliului de Administratie este convocatã si Comisia de Cenzori care are urmãtoarele atributii: -Sã supravegheze modul de conducere si de gestionare a companiei.Varianta I este cea folositã la marile companii de navigatie maritimã între anii ’80-’90. care avea urmãtoarea structurã managerialã (organigramã): -Adunarea Generalã a Actionarilor. -Varianta a-III-a figura 4. care poate sã conducã si Comitetul de Directie. inspectii ale caseriei.2. dacã acestea sînt legal întocmite si corespund cu registrele de evidentã contabilã sau de gestiune. -sã urmãreascã aplicarea legii în toate actiunile. Consiliul de Administratie poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de Directie alcãtuit din membrii alesi dintre administratori. A). iar cele ale Comitetului de Directie se adoptã pe baza majoritãtii absolute a voturilor membrilor sãi. ORGANIGRAMA COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMÃ SOCIETATE COMERCIALÃ PE ACTIUNI Organigrama unei companii de navigatie maritimã la nivelul superior se prezintã astfel: -Varianta I. -Sã prezinte rapoarte despre operatiile executate si altele. -Comisia de Cenzori. iar atunci cînd situatia o impune sã le aducã la cunostiinta Adunãrii Generale a Actionarilor. -sã aducã la cunostiinta administratorilor orice fel de nereguli constatate în administrarea companiei sau despre încãlcarea dispozitiilor legale si statutare.1. -Comitetul de Directie. -Varianta a-II-a. -Director General. -Sã informeze Consiliul de Administratie despre toate abaterile constatate. -Sã verifice dacã a fost efectuatã corect evaluarea patrimoniului companiei pentru întocmirea bilantului si a celolalte documente. În Consiliului de Administratie deciziile se adoptã cu majoritatea de voturi.

obligatiile si rãspunderile. -Director Tehnic. -Birouri. Prin modul de organizare. -Director de Resurse Umane. -Servicii. -Tehnic. supraveghere sau dispecerat. structura ierahicã si functionalã. -Serviciul de urmãrire. specificã acelei perioade. Aceasta era o structurã deosebit de mare. -Posturi. a). -Resurse Umane. conservatoristã. -analizeazã si asigurã respectarea disciplinei contractuale în scopul prevenirii unor neîntelegeri. -Serviciul de exploatare. -întocmirea contractelor de prestãri servicii. -Serviciul de sigurantã a navigatiei. -Comercial. În subordinea acestuia se aflau: -Sectiile de nave. care reflecta o anumitã conceptie managerialã. -întocmirea proceselor verbale de stingere a litigiilor. în faza precontractualã sau a unor litigii în faza de executare a contractelor. . -Economic. Compania de Navigatie Maritimã era structuratã pe urmãtoarele departamente: -Exploatare. Toate departamentele la rîndul lor fiind structurate pe: -Sectii. Oficiul juridic avînd rolul de a reprezenta compania în fata instantelor de judecatã. de a asigura legalitatea activitãtii comerciale a companiei. -întocmirea contractelor de asociere. prin participarea la: -întocmirea contractelor de constituire a companiei. pe diverse probleme. -Compartimente. în statutul juridic sau în regulamentul de ordine internã erau prevãzute o serie de compartimente care erau obligate sã acorde ajutorul directorului general acestea erau: -compartimentul juridic.Directorul de Exploatare a navelor era conducãtorul care rãspundea direct de situatia si starea operationalã a navelor. -Director Comercial.11 -Directori adjuncti: -Director de Exploatare a Navelor.Directorul General are în subordine directã pe toti ceilalti directori. strategie si resurse. greoaie. -Director Economic. -întocmirea protocoalelor de preluare-predare. -compartimentul de previziune. Aceste functii erau cuprinse în regulamentul de ordine internã sau de functionare unde erau înscrise toate atributiile. b). de multe ori ineficientã. -consilierii.

4. BUGET CONTROL FIN. ADUNAREA GENERALÃ A ACTIONARILOR COMISIA DE CENZORI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE COMITETUL DE DIRECTIE PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL BIROUL JURIDIC BIROUL PROGNOZÃ CONSILIERI DIRECTOR EXPLOATARE NAVE DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR COMERCIAL DIRECTOR RESURSE UMANE SECTII DE NAVE SERVICIUL TEHNIC SERVICIUL FINANCIAR SERVICIUL NAVLOSIRI SERVICIUL RES. UMANE SERVICIUL EXPLOATARE SERVICIUL INVESTITII SERVICIUL CONTABIL SERVICIUL MARKETING SERVICIUL RECRUTARE SERVICIUL SIGURANTÃ SERVICIUL APROVIZIONARE SERVICIUL DECONTURI AGENTII ÎN STRÃINÃTATE SERVICIUL ADMINISTRATIV DISPECERAT RADIO COMUNICATII ÎNTREÞINERE MODERNIZARE CONTRACTÃRI REPARATII TRANSPORT SALARII INVENTARE PLAN. PRETURI ASIGURÃRI LITIGII SECRETARIAT ADMINISTRATIE OFICIUL DE CALCUL PROTECTIA MUNCII .1. Varianta anilor ’80-’90.12 Fig.

Sectia de nave reprezintã o unitate economicã formatã dintr-un anumit numãr de nave. -Mentineau legãturilor cu: -Autoritatea Navalã. instalatii sau echipamente. ateliere. -Registrul Naval. tipul de navigatie pe care îsi desfãsoarã activitatea. care avea în subordine urmãtoarele servicii: . -biroul de prevenirea si stingerea incendiilor. etc. -Asigurarea documentatiei tehnice. pentru respectarea normelor de protectie a muncii la bordul navelor. -piese de schimb. etc. -Stivuirea. -Controlul activitãtii de întretinere si reparatii efectuate cu mijloacele bordului. -Urmãrirea lucrãrilor efectuate la nave de cãtre santiere. de specialitate. -combustibili. -Îndrumarea si controlarea activitãtii de pregãtire. referitoare la nave. -alimente. -Santierele Navale. amararea si protejarea corespunzãtoare a mãrfurilor. respectarea termenelor de reparare prevãzute prin contracte. -Îndrumarea si controlul pentru respectarea normelor de protectie si stingere a incendiilor. o pune la dispozitia santierelor de reparatii. -Îndrumarea si controlul la bord. -Propunea vînzarea navelor sau casarea acestora. -uleiuri. Serviciul de sigurantã a navigatiei avea urmãtoarele sarcini: -Luarea tuturor mãsurilor de pregãtire a navelor pentru executarea voiajelor în deplinã sigurantã astfel: -aprovizionarea cu materiale. în functie de tipul. la santierele din tarã sau din strãinãtate. mãrimea si numãrul acestora.13 În cadrul acestor servicii se aflau o serie de birouri sau compartimente astfel: -biroul întretinere. mentinerea stãrii de navigabilitate a navelor. Serviciul de exploatare are un rol foarte important în mentinerea stãrii tehnice corespunzãtoare a navelor. pentru prevenirea poluãrii marine.Directorul Tehnic conducea departamentul tehnic al companiei. -compartimentul radio-comunicatii. etc. -Alegerea celor mai bune oferte pentru efectuarea reparatiilor. -Încãrcarea mãrfurilor în sigurantã. în conformitate cu regulile si conventiile internationale. -apã. de linie sau tramp. urmãrind corelatia dintre costuri si calitatea lucrãrilor. de cãtre echipaj. -Întocmirea planului de muncã la bord si graficul activitãtilor. -Firmele prestatoare de servicii de întretinere si reparatii. la termenele prevãzute de legislatia în vigoare. Atributiile principale ale acestui serviciu erau: -Programarea lucrãrilor de reparatii partiale sau capitale ale navelor. c). termenele de garantie sau de serviciu pe mare.

încãrcarea. dezvoltare. Aceastã variantã a fost impusã în primul rînd de cãtre introducerea unor noi reglementãri în domeniul sigurantei navei. -Serviciul decontãri valutare. se observã urmãtoarele diferente: -S-a renuntat la Comitetul de Directie sau Consiliul Directorilor pentru a reduce nivelul piramidei ierarhice. -Serviciul marketing maritim. Serviciul de navlosiri reprezintã unul dintre cele mai importante compartimente ale companiei. o parte din atributiile compartimentului au fost transferate serviciului de exploatare si logisticã. -biroul protocol. -Serviciul de investitii. Din figura 3.14 -Serviciul tehnic. e). Acest cod a impus folosirea unor proceduri legate de siguranta navei si prevenirea poluãrii atît la nivelul navelor cît si la sediul companiei. este cea folositã la sfîrsitul anilor ’90. -Serviciul agenturare (agentii în strãinãtate). -Serviciul contabilitate. fiind pãstrate doar serviciul de navlosire si de marketing. descãrcarea si alte operatii specifice. B). Acesta asigura angajarea navelor în contractele de transport maritim. -A fost desfintat postul de director comercial fiind înlocuit cu director de marketing si relatii publice. Acest departament era alcãtuit din urmãtoarele servicii: -Serviciul navlosiri.Directorul Economic (Financiar) rãspundea de activitatea financiar-contabilã a companiei. etc.Directorul Comercial este cel care rãspundea de departamentul comercial al companiei.Varianta a-II-a. -Serviciul de aprovizionare. -biroul litigii maritime. . -Serviciul recrutare-angajare echipaje. prin obligativitatea implementãrii Codului de Management al Sigurantei Navei. În cadrul acestui departament intrau urmãtoarele servicii: -Serviciul financiar. d). Aceste compartimente aveau în compunere o serie de birouri sau sectii astfel: -biroul de asigurãri maritime. sã facã investitii în implementarea Codului la bordul navei si la sediu. modernizare. -A fost desfintat postul de director tehnic fiind înlocuit cu directorul pentru sigurantã. Unele companii folosesc serviciile unor brokeri si au renuntat la serviciul de navlosire propriu.Directorul de Resurse Umane (Administrativ) asigura îndeplinirea unei game largi de sarcini în urmãtoarele domenii: -Serviciul resurse umane. stivuirea. f). aplatizarea acesteia contribuind la eliminarea unei verigi birocratice în efectuarea managementului. iar alte servicii au fost externalizate. Dacã pînã la implementarea acestui Cod nu existau la sediile companiilor proceduri si rãspunderi orientate pe sigurantã si prevenirea poluãrii.2. -Serviciul administrativ. iar companiile au fost obligate sã facã eforturi de adaptare la aceastã situatie. în prezent acest fapt nu mai este posibil datoritã legislatiei restrictive.

3. Dupã acesta cea mai importantã functie este cea de director responsabil cu siguranta. -A fost desfintat postul de director de resurse umane si întreg serviciul de personal. ADUNAREA GENERALÃ A ACTIONARILOR COMISIA DE CENZORI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXPLOATARE NAVE DIRECTOR SIGURANTÃ DIRECTOR FINANCIAR DIRECTOR MARKETING SERVICIUL EXPLOATARE SI LOGISTICÃ PERSOANA DESEMNATÃ SERVICIUL FINANCIAR SERVICIUL NAVLOSIRI SERVICIUL SIGURANTÃ SERVICIUL CONTABIL SI AUDIT SERVICIUL MARKETING NAVE C). care la unele companii este reprezentat de persoana desemnatã. la multe companii serviciul de contabilitate fiind de asemenea externalizat. Serviciul de exploatare si logisticã avînd în continuare un rol important. activitatea fiind externalizatã cãtre firmele de crewing. 4.Varianta a-III-a. Se observã eliminarea functiei de director general. este folositã în prezent la unele companii de navigatie maritimã. figura 4.2. .15 -A fost înlocuit postul de director economic cu cel de director financiar. fiind pãstratã doar o persoanã care are atributii de personal în cadrul compartimentului de exploatare a navelor. ca persoanã specializatã în probleme de finantare. -S-a redus schema de personal pentru reducerea costurilor legate de salarii si cresterea rãspunderii angajatilor. Varianta anilor 1998-2002. Fig. dar o parte dintre serviciile de logisticã au fost externalizate. presedintele preluînd si atributiile de director general.

Varianta anilor 2003-2005. Fig. companiile de navigatie maritimã acordînd un sprijin deosebit realizãrii unui serviciu puternic. iar auditul a fost externalizat. 4.16 A fost introdusã functia de responsabil cu securitatea companiei si a navelor conform Codului ISPS. ADUNAREA GENERALÃ A ACTIONARILOR COMISIA DE CENZORI PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL DIRECTOR SIGURANTÃ DIRECTOR EXPLOATARE NAVE DIRECTOR FINANCIAR DIRECTOR MARKETING PERSOANA DESEMNATÃ SERVICIUL EXPLOATARE SI LOGISTICÃ SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL SERVICIUL NAVLOSIRI RESPONSABIL SECURITATE NAVE SERVICIUL MARKETING .3. În cadrul compartimentului financiar a fost preluat si serviciul contabil. Serviciul de marketing este cel care se aflã în „ofensivã”. Rolul acestui serviciu va fi în crestere în viitor. orientat spre cunoasterea pietei si a concurentei.

modul de administrare se realizeazã similar cu cel de la societãtile comerciale pe actiuni. -Poate fi înfiintatã de cãtre o singurã persoanã.17 CURSUL 5 STRUCTURA MANAGERIALÃ A UNEI COMPANII DE NAVIGATIE MARITIMÃ SOCIETATE COMERCIALÃ CU RÃSPUNDERE LIMITATÃ 5. se deosebeste de societatea comercialã pe actiuni prin urmãtoarele aspecte: -Numãrul asociatilor nu poate fi mai mare de 50 de persoane. -Nu se mai alege Consiliul de Administratie în cazul unui asociat unic. -Dispune de repartizarea beneficiului. cuprins între 2 si 50 de persoane. aceasta provocînd mari pierderi. La societatea cu rãspundere limitatã. -Dispune urmãrirea în justitie a administratorilor sau cenzorilor. -Votul depinde de pãrtile sociale ale asociatilor.1. cu un anumit numãr de asociati. Armatorii au adoptat o astfel de solutie datoritã unor motive complexe. -Numãrul de persoane angajate este mult mai mic. înfiintate pentru a administra o singurã navã. dacã nu existã acorduri încheiate între state. Pe piata maritimã mondialã actualã existã un numãr foarte mare de societãti comerciale cu rãspundere limitatã. -înfiintarea unor societãti comerciale în tãrile care acordã pavilioane de complezentã. cu diferenta cã organul suprem de conducere îl reprezintã Adunarea Generalã a Asociatilor (A.G. adicã o navã reprezintã o firmã. etc. de multe ori în urma unor situatii grave petrecute în legãturã cu unele nave pentru: -diminuarea riscurilor arestãrii celorlalte nave. -Sarcinile care revin angajatilor sînt numeroase. . -evitarea dublei impuneri. etc. Aceasta are urmãtoarele competente: -Aprobã Bilantul Contabil. -Modificã statutul societãtii. pentru evitarea plãtilor de impozite si taxe mari. pot avea rãspunderi în douã sau mai multe domenii de activitate.As). NOTIUNI INTRODUCTIVE Conform legislatiei actuale Compania de Navigatie Maritimã constituitã ca societate comercialã cu rãspundere limitatã. revocã sau descarcã de activitate pe administratori sau cenzori. -Administratorii pot fi asociati sau neasociati. -Mãreste sau micsoreazã capitalul social. -Alege. -Capitalul social necesar pentru înfiintare este mai mic. -Rãspunderea asociatilor este limitatã la valoarea patrimoniului social. în urma unor litigii.

astfel o serie de departamente sau sectii sînt reduse la nivelul unui birou sau chiar la un singur angajat. departamentele erau structurate si organizate astfel: -Departamentul de Exploatare a Navelor. care avea urmãtoarele sectii: .2. societate cu rãspundere limitatã. -Directorul de Exploatare Nave (Tehnic). -Directorul de Resurse Umane.5.1: -Adunarea Generalã a Asociatilor.Varianta anilor ’80-’90. ADUNAREA GENERALÃ A ASOCIATILOR PRESEDINTE ADMINISTRATOR UNIC DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXPLOATARE NAVE SERVICIUL EXPLOATARE SERVICIUL NAVLOSIRE DIRECTOR TEHNIC SERVICIUL TEHNIC SERVICIUL REPARATII DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR RESURSE UMANE SERVICIUL ANGAJÃRI SECRETARIAT SERVICIUL FINANCIAR SERVICIUL CONTABIL SERVICIUL DECONTURI OFICIUL JURIDIC SERVICIUL APROVIZIONARE OFICIUL DE CALCUL Toate aceste functii sînt înscrise în Regulamentul de Organizare si Functionare. -Administratorul Unic sau Directorul General. ORGANIGRAMA COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMÃ. care rãspunde de problemele domeniului respectiv. -Presedintele Companiei.18 5.1. figura 5. SOCIETATE CU RÃSPUNDERE LIMITATÃ Organizarea Companiei de Navigatie Maritimã. Organigrama unei astfel de companii cuprindea urmãtoarele functii. -Directorul Economic. Varianta anilor ’80-’90. este mult simplificatã fatã de compania organizatã ca societate pe actiuni. Fig. A).

-secretariatul. -serviciul aprovizionare. În unele tãri cu legislatie foarte restrictivã acest tip de companie a fost initiat încã din anii ’70-’80. Fig. -juridic (litigii).Structura „o nava . La aceste companii se puteau efectua schimbãri din punct de vedere organizatoric si structural mult mai usor.5. C). a fost extinsã prin angajarea unei persoane care sã rãspundã de problemele de . dar adevãrata dezvoltare a acestora a fost în ultimii ani datoritã legislatiei în domeniul fiscal. -Departamentul Resurse Umane putea sã cuprindã: -serviciul angajãri echipaje. -navlosiri. de mare încredere.2. Aceasta s-a impus în multe situatii ca fiind una de compromis. -oficiul de calcul.Tendinta actualã. Datoritã restrictiilor impuse de Codul ISPS. care avea în componentã: -serviciul tehnic. -serviciul deconturi. -Departamentul Tehnic. care au un numãr mare de sarcini de îndeplinit. -Departamentul Economic (Financiar) cu urmãtoarele servicii: -financiar.2. adaptarea lor la conditiile pietei era mai rapidã. al sigurantei si al prevenirii poluãrii. -serviciul reparatii. B). reducerea schemei de personal sau angajarea de noi persoane mult mai dinamicã.2.o companie”. O navã – o companie. la sediul acestui tip de companie lucreazã 7-9 persoane. Structura managerialã a unei astfel de companii este prezentatã în figura 5. structura prezentatã în figura 5. Tendinta actualã a unor armatori este aceea de a înfiinta companii pentru fiecare navã si pentru acestea sã lucreze aceleasi persoane. care sã rezolve un numãr mare de sarcini. ca în situatia în care ar avea toate navele înregistrate în acelasi loc sau sub acelasi pavilion. Dezavantajul era dat de faptul cã persoanele angajate trebuiau sã fie foarte bine pregãtite. ASOCIAT UNIC DIRECTOR AGENT OPERARE PERSOANA DESEMNATÃ SECRETARIAT CONTABIL NAVA Numãrul de functii este foarte redus. -contabil.19 -exploatare nave. dar si de început pentru cei care „intrau” în afaceri.

Unele companii au externalizat serviciul de contabilitate si de audit.5. Structura actualã.20 securitate ale navelor si companiei.3. Fig. iar cãutarea mãrfurilor este fãcutã doar de cãtre brokeri. compania acceptînd ofertele acestora.3. ASOCIAT UNIC DIRECTOR AGENT OPERARE PERSOANA DESEMNATÃ SECRETARIAT RESPONSABIL SECURITATE NAVA CURSUL 6 . ca în figura 5.

-Obtinerea performantelor financiare. diferitã de cele din alte momente din activitatea unei companii. Aplicarea acestor principii si obtinerea performantei în activitatea logisticã este importantã pentru îmbunãtãtirea activitãtii companiei si cresterea profitului. de regulã prin achizitionarea de nave noi. -Implicarea totalã a resurselor umane. -Rezolvarea detaliilor. ASIGURAREA LEGÃTURII DINTRE LOGISTICÃ SI STRATEGIA COMPANIEI DE NAVIGATIE . vor apãrea o serie de rezultate în domenii cum sînt: -Cresterea activelor companiei.1. -Evaluarea si depãsirea propriilor performante. modul prin care poate sã aducã si sã creascã profitul firmei prin deciziile de logisticã pe care le adoptã. Analiza modului în care se adoptã deciziile în domeniul logisticii este deosebit de importantã pentru întelegerea rolului acesteia. PRINCIPIILE DE BAZÃ ALE LOGISTICII Pornind de la faptul cã rolul principal al logisticii din domeniul transporturilor maritime este acela de a aduce profituri companiilor de navigatie. trebuie sã fie înteles modul în care se încadreazã aceasta în structura generalã a unei firme de transport maritim si de asemenea trebuie sã fie identificate aspectele care determinã optinerea profitului cu ajutorul logisticii. -Optimizarea volumului de mãrfuri transportate. Principiile logisticii care sînt esentiale în activitatea unei companii: -Asigurarea legãturii dintre logisticã si strategia companiei.2. nu fac parte din activitãtile curente ale companiilor. -Organizarea globalã a activitãtilor. -Constituirea aliantelor strategice. Cercetarea rolului si impactului logisticii asupra companiei de navigatie trebuie sã porneascã de la rolul pe care îl are directorul departamentului de logisticã în cadrul companiei. -Cresterea cotei de piatã a companiei. -Folosirea eficientã a informatiilor. tipul si aria geograficã în care îsi desfãsoarã activitatea. Departamentul de logisticã trebuie sã aibã în vedere acele principii care sînt esentiale. au valabilitate generalã indiferent de domeniul de activitate. 6. de la înfiintarea acesteia. Atunci cînd operatiunile de logisticã se desfãsoarã conform cu principiile si în strînsã legãturã cu obiectivele firmei. -Cresterea valorii la bursã a actiunilor companiei si obtinerea de venituri din actiuni. -Stabilirea nivelului optim al serviciului de transport. -Obtinerea veniturilor din investitiile în management. Organizarea fiecãrei actiuni de logisticã este consideratã a fi unicã. Unii specialisti din domeniul logisticii le considerã aparte deoarece în practicã s-a constatat cã de multe ori nu sînt folosite. Aceastã cercetarea trebuie sã fie orientatã pe gãsirea acelor principii care pot determina succesul operatiunilor de logisticã. -Obtinerea de venituri din folosirea capitalul total al companiei.21 MANAGEMENTUL LOGISTIC LA COMPANIA DE NAVIGATIE MARITIMÃ 6.

Dar rãspunsurile la aceste întrebãri se constituie ca un mijloc de diferentiere a firmei fatã de concurenti. -mãsurarea si analiza performantelor. Legãtura dintre logisticã si strategie. diferentierea serviciului sau prin ambele directii. În aceasta se observã legãtura directã în dublu sens.1. astfel descãrcarea mãrfurilor la timp. Legãturile din cadrul analizei lantului valorii reflectã sincronizarea dintre activitãti pentru obtinerea avantajului competitiv. evaluarea activitãtilor si a legãturilor dintre acestea este esentialã pentru a putea întelege efectul logisticii asupra profiturilor companiei. Fig.6. Modalitãtile de sprijinire a strategiei companiei pentru obtinerea avantajului competitiv pot sã fie orientate pe douã directii: reducerea costurilor. De aceea trebuie sã fie pus un accent important pe apropierea de clienti si pe calitate. . adicã pretul transportului. logistica externã si marketing. iar reducerea costurilor permite stabilirea unor preturi de transport competitive. Legãtura dintre logisticã si strategia companiei de navigatie este prezentatã în figura 6. iar managerii trebuie sã înteleagã cã aceastã diferentiere este esentialã pentru succesul companiei.1. directorul logistic si directorul financiar. care porneste de la strategia companiei si logisticã.22 În cadrul acestui principiu operatiunile de logisticã trebuie sã fie legate direct de planul strategic al companiei. În acest contex apar urmãtoarele întrebãri: -Care factor are cea mai mare influentã asupra capacitãtii companiei de a-si pãstra clientii ? -Obiectivul strategic al firmei este de a rãmîne sau de a deveni una cu costuri reduse sau de a satisface nevoile clientilor prin intermediul unor servicii calitative semnificative ? -Este nevoie de realizarea unui nou serviciu ? Practic rãspunsurile la aceste întrebãri au fost neglijate de cãtre conducerile companiilor de navigatie maritimã. La nivelul companiei de navigatie maritimã mai multi directori de departamente coordoneazã functia logisticã. acestia pot fi urmãtorii: directorul tehnic. Deoarece aceeasi sarcinã poate sã fie realizatã în modalitãti diferite. în portul de destinatie este un obiectiv foarte important al companiei de navigatie. atît la nivelul central al companiei cît si la bordul navei. Pentru obtinerea avantajului competitiv este necesarã crearea unei reputatii de armator care presteazã servicii de calitate superioare. directorul de navlosire. -planurile si strategiile de actiune ale logisticii. -nivelul de performantã care este necesar în fiecare situatie. Acestea reflectã necesitatea coordonãrii diferitelor functii. -sistemul de mãsurare si raportare a acesteia. dar obiectivele companiei sînt aceleasi. aceasta fiind indisolubil legatã de: -proiectarea obiectivelor logisticii. impune coordonarea activitãtilor grupate în operatiuni tehnice. Abordarea diverselor probleme diferã de la una la alta. cu costuri si performante diferite.

ORGANIZAREA GLOBALÃ A ACTIVITÃTILOR Acest principiu impune o organizare globalã a logisticii. astfel trebuie sã se conducã întregul canal logistic ca un flux unic. iar pentru eliminarea acestora logistica se organizeazã într-un context integrat.3. logisticã. marketing si finante. Astfel deciziile corecte în ambele domenii sînt mai usor de de adoptat dacã un singur director va fi responsabil pentru toate functiile logistice interdependente. Astfel gestionarea materialelor si a navei. transportul mãrfurilor. Pentru a obtine costuri reduse în domeniul logisticii se impune de multe ori sã se facã anumite compromisuri. . În anumite situatii rezultã o serie de conflicte de interese. Utilizarea eficientã a navelor pentru efectuarea transportului mãrfurilor a însemnat si înseamnã o permanentã cãutare a eficientei maxime. astfel se cunosc interrelatiile esentiale dintre serviciul de transport ca obiect de bazã. Adoptarea conceptului de „lant al valorii” se constituie ca un demers logic al integrãrii logistici. integrat care foloseste o gamã completã de structuri departamentale de sprijin si o serie de active disponibile.23 6. Pentru a putea desfãsura servicii logistice adecvate este necesarã o coordonare a tuturor operatiilor cu strategia generalã a companiei. folosirea la maxim posibilitãtile sinergetice si nu doar minimizarea simplistã a conflictelor. astfel încît sã fie controlate toate functiile acesteia de cãtre un singur departament din cadrul companiei. descãrcarea si logistica internã trebuie sã fie unificate printr-o combinatie adecvatã de conducere centralizatã si descentralizatã. În acest sens trebuie sã fie integrate gestiunea materialelor si distributia. În cadrul acestui proces se cautã stimularea cooperãri pentru realizarea obiectivelor comune. încãrcarea navei.

-Circulatia informatiilor între compartimente. De aceea companiile au fãcut şi fac şi în prezent multe investiţii dotarea cu sisteme moderne de gestionare şi stocare a . pe baza fluxului integrat al informatiilor si analizelor si acesta va da rãspunsul cel mai corect. Specialistii din domeniul logiasticii considerã cã cel mai bun mod de a pune aceastã problemã a centralizãrii sau descentralizãrii trebuie sã fie la nivel de activitate si nu la cel de functie. al relatiilor cu fiecare compartiment în parte. Compartimentul logistic este cel la care se centralizeazã toate informatiile. Legendã: -Decizia de angajare a navei. În figura 6. dar şi pentru luarea deciziilor. Deciziile directorului general pot fi luate în mod clasic. Acestea sunt folosite pentru efectuarea tranzacţiilor. integrarea cît mai eficientã a acestora si conducerea corectã pentru sprijinirea si concentrarea eforturilor asupra tuturor activitãtilor specifice. Folosirea simulãrii decizionale poate sã conducã la reducerea costurilor şi a numãrului de servicii suplimentare pentru creşterea avantajului competitiv.6. -Circulatia integratã a informatiilor. Interrelatiile logisticii. Obţinerea informaţiilor nu necesitã costurilor foarte mari. care are navele angajate în transportul mãrfurilor de linie. Fig. FOLOSIREA EFICIENTÃ A INFORMAŢIILOR În prezent folosirea sistemelor de informaţii şi a tehnologiei de vîrf pentru procesarea informaţiilor este de neconceput într-un departament de logisticã. Unificarea functiilor logisticii sub controlul unei singure persoane duce la problema alegerii combinatiei optime dintre conducerea centralizatã si cea descentralizatã. fiind considerat ca resurse esenţiale pentru obţinerea profitului companiei. Astfel se considerã cã schimburile electronice de date cu clienţii pot sã reprezinte o sursã de diferenţiere competitivã şi de creştere a cotei de piaţã a companiei. 6.24 Prin aceasta managerii companiei trebuie sã identifice functiile si activitãtile care au legãturã cu logistica. De exemplu dacã trebuie sã încheie contractul de transport sau nu.4.2 este reprezentatã situatia de la o firmã de transport maritim de tipul societãtii pe actiuni. separat sau prin integrarea acestora si obtinerea unui singur rãspuns la situatiile care apar.2.

-Efectuarea calculelor capacitãţii de transport pentru fiecare navã în parte. Directorii departamentului logistic înţeleg faptul cã existenţa unor persoane de conducere experimentate.25 informaţiilor. bine pregãtite sunt lucruri esenţiale pentru succesul strategiilor şi planurilor firmei. 6. de personalul companiei. -Personalul departamentului de logisticã.3. figura 6. Conducãtorii departamentului de logisticã trebuie sã fie preocupaţi de importanţa pe care clienţii o acordã calitãţii resurselor umane şi în mod special membrilor echipajului navei. Persoanele din cadrul companiei care au atribuţii de logisticã. -Minimizarea distanţelor de transport. În acest sens calitatea este dependentã de resursele umane. -Comandantul navei. IMPLICAREA TOTALÃ A RESURSELOR UMANE Fãrã o implicare totalã a personalului companiei de navigaţie nu se pot obţine performanţelor superioare în logisticã. logisticã. aceasta constituindu-se ca o alternativã la cheltuielile fãcute pentru alte resurse logistice considerate ca fiind convenţionale. Complexitatea gestionãrii unei baze mari de date poate sã creeze multe probleme. care au cãpãtat un rol important în luarea deciziilor de logisticã. Departamentele de logisticã au nevoie de un nou tip de manageri. sunt urmãtoarele: -Directorul logistician. Instalarea sistemelor performante de gestionare a datelor care fac legãtura între managementul companiei. Au fost fãcute investiţii atît în privinţa calculatoarelor cu vitezã mare de operare. pregãtirea şi perfecţionarea personalului se constituie într-o cerinţã deosebit de importantã. sã stabileascã stimulente care sã favorizeze îndeplinirea în bune condiţii a funcţiei logistice. Se considerã cã cele mai profitabile companii îşi conduc personalul din domeniul logisticii în aşa fel încît calitatea muncii sã reprezinte o prioritate zilnicã. iar dacã de la nivelul managementului nu se impune în rîndul angajaţilor o orientare bazatã pe calitate. Însã prin dezvoltarea unor noi prototipuri de sisteme de calcul rapide se pot efectua noi abordãri de dezvoltare a sistemelor şi se pot obţine beneficii imediate din aplicaţiile folosite. Recrutarea personalului este consideratã atît de importantã încît unele firme cheltuiesc o mare parte din timpul de care dispun pentru aceasta.5. Conducerea companiei trebuie sã încerce sã rãsplãteascã pe acele persoane care contribuie la creşterearea productivitãţii muncii şi în anumite situaţii. dar şi furnizori. iar recrutarea poate deveni o adevãratã problemã pentru conducerea departamentului. pentru a gãsi acele persoane care sã fie apte sã desfãşoare activitãţile cerute la o companie de navigaţie maritimã. dar şi a programelor care oferã sprijinul pentru luarea deciziilor optime de tipul „sistemelor expert”. intermediari a reprezentat o investiţie care s-a dovedit a fi deosebit de rentabilã. compartimentele de navlosire. -Luarea deciziilor tactice şi operative. Programele au urmãtoarele capacitãţi: -Analiza situaţiei solicitãrilor de nave pentru transport. . Cu atît mai mult pentru compartimentul logistic recrutarea. Aceste performanţe se obtin atunci cînd conducerea companiei înţelege cã oamenii sunt cea mai importantã resursã a acesteia. clienţi. serviciile acesteia vor rãmîne în urma concurenţei. -Analiza şi alegerea porturilor pentru efectuarea buncherajului în funcţie de preţul combustibilului.

-Ofiţerul secund. apoi reducerea costurilor.6. -Ofiţerii maritimi electricieni şi electromecanici.3. noile concepte economice sau manageriale. Persoanele care au atribuţii de logisticã.26 -Ofiţerul secund şi şeful mecanic. Din aceastã figurã se observã interrelaţiile dintre conducerea departamentului logistic şi echipajul navei în privinţa aprovizionãrii navei şi mai ales în legãturã cu marfa transportatã de care rãspund în mod direct: -Comandantul navei. de comunicaţii. cãrţi. masterate pentru a-şi îmbunãtãţi nivelul de pregãtire. pregãtirea personalului la locul de muncã nu este o garanţie suficientã pentru îndeplinirea sarcinilor de aceea este necesarã trimiterea managerilor şi a personalului din departamentului de logisticã la cursuri de perfecţionare. Plata cursurilor de perfecţionare a personalului trebuie sã fie înţeleasã ca o investiţie prin care se vor reduce costurile companiei. 6. În privinţa pregãtirii profesionale. 6. creşterea calitãţii serviciilor prestate. Prin planurile elaborate anual companiile trebuie sã îşi aloce resurse şi pentru pregãtirea personalului. Fig. a cunoaşte noile tendinţe din domeniu. posibilitatea creşterii calitãţii şi a numãrului de servicii prestate. -Ofiţerii de punte şi personalul de punte. dar şi în domeniul tehnicii de calcul. -Ofiţerii maritimi de punte. Primul scop al acestei pregãtiri trebuie sã fie creşterea productivitãţii muncii. achiziţionarea de materiale. -Şeful de echipaj. reviste de specialitate care sã vinã în ajutorul personalului. cu cv-uri deosebite. eliminarea procedurilor redundante prin eliminarea timpilor „morţi”. MANAGER LOGISTICÃ DEPARTAMENT LOGISTICÃ COMANDANTUL NAVEI OFIŢERUL SECUND ŞEFUL MECANIC PERSONAL PUNTE PERSONAL MAŞINÃ PERSONAL ELECTRIC Este important şi pentru imaginea de ansamblu a companiei de a avea angajate persoane cu studii de specialitate. CONSTITUIREA ALIANŢELOR STRATEGICE . în acelaşi timp cu creşterea moralului şi a motivaţiei personalului.

concurenţei acerbe şi vor avea garantat succesul afacerii. În anumite situaţii în urma unor legãturi strînse cu anumiţi parteneri de afaceri s-au înfiinţat noi societãţi comerciale. sprijin total din partea personalului proprii. Acesta este un obiectiv care necesitã multã atenţie. care de fapt va ţine legãturile cu partenerii. coordonare cu furnizorii şi clienţii. Fig. prognozele şi planificãrile. 6. în funcţie de tipul de marfã sau tipul de navã. de regulã.27 Acest principiu al logisticii a devenit deosebit de important încît se considerã cã numai companiile care fac parte dintr-o alianţã strategicã vor putea face faţã fluctuaţiilor de pe piaţã maritimã. Avantajele alianţelor strategice pentru compania de navigaţie maritimã pot fi urmãtoarele: -Reducerea costurilor de cãutare a mãrfurilor pentru transport. astfel companiile trebuie sã îşi comunice reciproc toate datele operaţionale.4. Companiile de transport maritim demonstreazã modul în care pot fi parteneri deplini ai producãtorilor şi comercianţilor în cadrul lanţului logistic. Pe mãsurã ce pe piaţa . societãţi comerciale din ţãri diferite. iar cãutarea de mãrfuri sau de nave disponibile se face cu ajutorul brokerilor care pot sã lucreze preferenţial cu anumiţi parteneri. Aceste relaţii de parteneriat nu pot avea succes fãrã un schimb deschis şi direct de informaţii. -Creşterea profiturilor. Alianţele strategice în transportul maritim. iar aceste alianţe prin natura lor sînt multinaţionale. Constituirea alianţei în faza de început va însemna o serie de cheltuieli pentru pregãtirea şi susţinerea schimbãrilor operaţionale dar şi implicarea activã a conducerii firmei. -Creşterea cotei de piaţã deoarece devin compania devine furnizor preferat de cãtre clienţii. pe termen mediu dar mai ales lung. -Îmbunãtãţirea procesului operaţional. sã aducã cele mai bune oferte de transport armatorilor „prieteni”. holdinguri de navigaţie.4. De mult timp este cunoscut faptul cã o mare parte a transportului maritim are la bazã o serie de relaţii constituite între armatori şi navlositori. PRODUCÃTORII MÃRFURILOR (NAVLOSITORII) OPERATORII PORTUARI COMPANIA DE NAVIGAŢIE MARITIMÃ ASIGURATORII MÃRFURILOR ŞI NAVELOR CONFERINŢELE DIN NAVIGAŢIA DE LINIE FURNIZORII BROKERII FINANŢATORII Realizarea alianţelor strategice nu este uşoarã în domeniul transportului maritim deoarece membrii unei alianţe sunt. Schema generalã a alianţelor din domeniul transporturilor maritime este reprezentatã în figura 6. financiare. Relaţiile de parteneriat se pot constitui atît în cadrul lanţului produsului sau al canalului.

intermediarii şi clienţii vor obţine profituri mai mari decît firmele care nu iau în considerare astfel de alianţe. CURSUL 7 . încãrcãtorii.28 maritimã concurenţa devine acerbã. Acele firme care vor cultiva cel mai bine alianţele strategice cu furnizorii. logistica va juca un rol mai mare în servirea clienţilor.

3.S. Responsabilitãtile armatorului sau administratorului sînt serioase si nu lasã loc de interpretãri si conflict între companie si nave. într-o manierã explicitã si practicã. a liniilor directoare si a standardelor recomandate de administratii. cu referire atît la sigurantã. Sistemul de management al sigurantei asigurã: respectarea regulilor si reglementãrilor obligatorii. identificînd posibilele zone de risc si procedurile care trebuie sã fie adoptate pentru a elimina riscul si procedurile care trebuie utilizate în caz de urgentã. INTRODUCERE Documentatia sistemului de management al sigurantei asigurã respectarea regulilor si reglementãrilor obligatorii. între altele.) înseamnã Codul international de management pentru exploatarea în sigurantã a navelor si pentru prevenirea poluãrii. a liniilor directoare si a standardelor . Înregistrarea schimbului de informatii dintre vapoare si companie constituie o parte importantã a acestor auditãri. prevenirea vãtãmãrilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si evitarea deteriorãrii mediului. luarea în considerare a codurilor aplicabile.M. 7. societãti de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. asa cum ar putea fi modificat de cãtre IMO. Procedura de Auditare internã din Manualul sistemului este utilizatã pentru a audita operarea cu succes a sistemului. luarea în considerare a codurilor aplicabile. inclusiv pregãtirea acestui personal pentru situatii de urgentã. Manualul este astfel structurat încît sã reflecte tipul de operare specific al navelor si managementului companiei.1. în conformitate cu prevederile codului sînt garantarea sigurantei pe mare. 7. în mod deosebit a mediului marin si a proprietãtii. constituind o descriere scrisã si detaliatã a procedurilor de operare adoptate pentru utilizarea navelor. al armatorului sau administratorului. cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bareboat. OBIECTIVE Obiectivele manualului sistemului de management al sigurantei. Companie înseamnã proprietarul navei sau oricare altã organizatie sau persoanã.2. cît si la protectia mediului marin. -stabilirea de mãsuri de sigurantã împotriva tuturor riscurilor identificate. DISPOZITII GENERALE Codul international de management al sigurantei (Codul I. -îmbunãtãtirea continuã a competentei personalului de la tãrm si de la bordul navelor în ceea ce priveste managementul sigurantei. urmãtoarele: -asigurarea unor practici sigure în exploatarea navei si a unei ambiante de lucru fãrã pericole. sub forma adoptatã de cãtre Adunare Generalã a IMO. care si-a asumat rãspunderea pentru operarea navei de la proprietar si a acceptat sã se achite de toate sarcinile si responsabilitãtile impuse prin cod. Administratie înseamnã guvernul statului al cãrui pavilion nava a fost autorizatã sã-l arboreze. va îndeplini rolurile desemnate. Bazat pe acest manual personalul de la tãrm. Obiectivele companiei în domeniul managementului sigurantei sînt.29 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI 7.

-referire la procedurile pentru pregãtirea si rãspunsul în situatiile de urgentã.4. administratii. executarea si verificarea activitãtilor legate de sigurantã si de prevenirea poluãrii sau avînd incidentã asupra lor. -Politica referitoare la sãnãtate si sigurantã. responsabilitatea. Acestea sînt reflectate atît în organigrama companiei.1. unde . Compania admite cã o comunicare efectivã. cît si la tãrm. constient. -Politica referitoare la siguranta navei si a mãrfurilor. -nivelurile definite de autoritate si liniile de comunicatie dintre acestea si totodatã dintre personalul de la tãrm si cel navigant. APLICAREA CODULUI Prevederile acestui cod sînt aplicate tuturor navelor prin prevederile functionale pentru sistemul de management al sigurantei. prin actiune sau omisiune. în mod deosebit a mediului marin si a proprietãtii. Ei nu trebuie. -referire la procedurile pentru raportarea accidentelor si non-conformitãtilor. autoritatea si relatiile reciproce dintre toate persoanele însãrcinate cu conducerea. Politicile adoptate de companie în general sînt urmãtoarele: -Politica economicã a companiei. cît si în cea de la bordul navelor. -referire la procedurile pentru auditare internã si analize ale managementului. sã punã. În consecintã toti angajatii trebuie sã coopereze cu managementul în eforturile depuse pentru a duce la îndeplinire scopurile politicilor companiei si sã îsi asume întreaga responsabilitate pentru a munci în sigurantã. 7. în pericol viata lor sau a colegilor lor. societãti de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. Compania a definit si stabilit. Pentru a fi efective politicile companiei trebuie sã fie aplicate avînd implicarea tuturor angajatilor. -Politica de mediu si prevenire a poluãrii.4. Compania trebuie sã asigure punerea în aplicare si mentinerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice.30 recomandate de Organizatie. armatorul trebuie sã transmitã administratiei numele complet si detaliile acestei entitãti. în scris.4. RESPONSABILITÃTILE SI AUTORITATEA COMPANIEI În cazul în care entitatea responsabilã pentru exploatarea navei este diferitã de armator (managerul). de prevenire a vãtãmãrilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si de evitare a deteriorãrii mediului. 7. POLITICILE COMPANIEI ÎN DOMENIUL SIGURANTEI SI PROTECTIEI MEDIULUI Compania este obligatã sã stabileascã politici în domeniul sigurantei si al protectiei mediului în care sã fie prezentat modul de realizare a obiectivelor de garantare a sigurantei pe mare. însotitã de instructie si instruire în ceea ce priveste prevenirea accidentelor si practicile de sãnãtate si sigurantã sînt o parte importantã a politicii sale.2. -Politica referitoare la consumul de alcool si droguri. Manualul sistemului de management al sigurantei include: -politicile de sigurantã si protectie a mediului a companiei. atît la bordul navelor. 7. -referiri la instructiuni si proceduri care sã asigure operarea sigurã a navelor si protectia mediului în conformitate cu legislatia tãrii sub al cãrei pavilion se aflã si internationalã.

conform procedurii „Angajare personal”. -planificarea întrunirilor de analizã a sistemului si pãstrarea înregistrãrilor despre acestea.5. Compania trebuie sã facã toate eforturile pentru a recruta si pãstra serviciile personalului navigant calificat corespunzãtor si care sînt . Comandantii vor fi ghidati în permanentã de responsabilitãtile lor primare care sînt siguranta vietii.4. compania a desemnat o persoanã de la tãrm. RESPONSABILITATEA PERSOANEI DESEMNATE Pentru garantarea exploatãrii în sigurantã a fiecãrei nave si pentru asigurarea legãturii dintre companie si persoanele de la bord. Dacã este necesarã urmarea altor proceduri decît cele descrise în manual. Aceastã persoanã este explicit numitã si toate responsabilitãtile legate de acest aspect sînt descrise în fisa postului pentru persoana desemnatã. Responsabilitatea si autoritatea persoanei desemnatã includ: -implementarea efectivã si mentinerea sistemului de management al sigurantei.31 sînt evidentiate relatiile de colaborare dintre angajati. -asigurarea cã sistemul de management al sigurantei este înteles de personalul navigant si de angajatii de la companie.5. -asigurarea cã existã resursele necesare si suport de la tãrm. un model de referintã al acestora fiind pãstrat în registrul de referintã al fiselor posturilor. -identificarea cerintelor de instruire cu privire la personalul de la tãrm implicat în sistemul de management al sigurantei. Toate celelalte considerente sînt secundare fatã de acestea. care are acces direct la nivelul cel mai înalt al conducerii. -raportare directã cãtre presedinte asupra aspectelor semnificative din cadrul sistemului de management al sigurantei. cît si la tãrm. Nici un astfel de set de instructiuni nu poate acoperi absolut tot si comandantul are dreptul de a alege actiunile care trebuie sã fie întreprinse în circumstante extraordinare. Scopul instructiunilor este de a oferi un cadru de lucru în care comandantii si ofiterii pot lucra în sigurantã si eficient. a mãrfurilor si protectia mediului marin. siguranta navei. în scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate sã-si îndeplineascã functiile lor. -investigarea rapoartelor de non-conformitate cu comandantii navelor si superintendentii. 7. 7. fãrã a inhiba însã initiativa si libertatea de actiune atunci cînd se confruntã cu o situatie neobisnuitã. precum si în fisele posturilor. -desfãsurarea auditurilor sistemului de management al sigurantei atît la bordul navei. MANUALUL DE INSTRUCTIUNI PENTRU FLOTÃ 7. comandantul trebuie sã raporteze companiei acest lucru cu prima ocazie.3. dupã cum este necesar.SCOPURI SI OBIECTIVE Instructiunile pentru flotã (navã) sînt emise pentru a prezenta tuturor comandantilor. Compania asigurã resursele adecvate si suportul corespunzãtor de la tãrm. ofiterilor si personalului navigant politicile de operare ale companiei. -conexiunea cu comandantii asupra aspectelor de rutinã ale sistemului de management al sigurantei.1. descriind circumstantele si oferind motive pentru o astfel de actiune.

a minutelor întrunirilor de sigurantã de la bordul navei. din dosarul echipajului. Persoana desemnatã la tãrm poate sã aibã în plus urmãtoarele responsabilitãti: -se asigurã cã instructiunile flotei sînt pãstrate actualizate. pentru a vedea dacã actiunile corective au fost luate. RESPONSABILITÃTI LA BORDUL NAVEI a). nava. este pus la dispozitie de cãtre de la companie.5.32 competenti pentru a-si îndeplini sarcinile. -identificarea instruirii necesare personalului de la navã. -pãstreazã contactul cu comandantii si ofiterii. a-i proteja pe colegi. a rapoartelor deficientelor si non-conformitatilor. -inspecteazã fiecare navã la intervale planificate. marfa si mediul. -organizeazã si efectueazã la bordul navei audituri pe probleme de sigurantã. -se asigurã cã toate rapoartele deficientelor.5.COMANDANT Comandantul are autoritatea si responsabilitatea completã pentru întreprinderea tuturor actiunilor necesare pentru sigurantã. În anumite situatii aceasta poate sã însemne deviatii de la procedurile documentate (Conform Rezolutiei IMO A . -se asigura cã resursele si suportul solicitat de navã. Instructiunile trebuie sã fie revizuite periodic pentru a se asigura cã reflectã cu precizie cerintele si circumstantele curente. Responsabilitãtile comandantului sînt descrise în fisa postului pentru postul de comandant. 7. -monitorizeazã operatiunile navelor prin verificarea lor. implicat în actiuni de sigurantã si prevenire a poluãrii. b).3. o copie semnatã aflîndu-se în dosarul fiecãrui angajat. incidentelor si accidentelor sînt investigate si înaintate persoanelor responsabile ale companiei.MEMBRII ECHIPAJULUI Membrii echipajului trebuie sã respecte în permanentã regulile si procedurile de operare de sigurantã si prevenire a poluãrii necesare si sã ia toate precautiunile necesare pentru a se proteja. CURSUL 8 . 443(XI)). Oricum sînt necesare proceduri formale astfel încît toti cei vizati sã poatã lucra împreunã cãtre aceleasi scopuri. Pentru tot personalul navigant de la bordul navei responsabilitãtile sînt descrise în fisele posturilor pe care fiecare angajat le primeste la angajare. non-conformitãtilor. 7. PERSOANA DESEMNATÃ DE LA TÃRM Pe lîngã responsabilitãtile definite în „Manualul de Management al Sigurantei”. -pãstreazã o copie a manualului de instructiuni pentru flotã si a rapoartelor relevante. pentru stabilirea de actiuni potrivite.2. analizele sistemului de sigurantã efectuate de comandant. prevenirea poluãrii si operarea eficientã a navei. Cerintele specifice fiecãrui post sînt definite în documentatia „Manualului Sistemului de Management al sigurantei”.

Una este conducerea navei din punct de vedere tehnic sau a echipajului care: este pregãtit. La început proprietarul (armatorul) poate sã îndeplineascã personal o serie de functii manageriale. uitati prin diferite porturi ale lumii. nu au fãcut nimic pentru ca acestia sã nu ajungã în situatiile disperate. acceptã anumite servituti ale serviciului la bordul navei maritime. juridice si tehnico-economice. o . -situatiile deosebit de grele prin care trec navele si personalul ambarcat. -Întelegerea mentalitãtilor si adaptarea la lucrul în echipã. organizat. în care au ajuns. a riscurilor permanente care existã pe mare sau în porturi. cã acest echipaj este cel de care depinde afacerea companiei. etc. Experienta companiilor de navigatie românesti a demonstrat cã o serie de manageri. sã urmãreascã direct situatia navei sau a navelor. de a fi altruist si responsabil. În acest mod apare inevitabil situatia de a-i organiza. la înfiintarea companiei de navigatie maritimã se cer o serie de calitãti manageriale specifice în plus fatã de cele necesare managerilor sau întreprinzãtorilor care îsi desfãsoarã activitatea la uscat. care pune în aplicare aceastã idee. Aceste situatii dovedesc faptul cã a conduce o companie de navigatie cere. atunci cînd au ajuns conducãtori de companii au uitat de cei care le-au fost colegi. conduce si controla. sã planifice. o calitate deosebitã.33 CONDUCEREA COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMÃ 8. care nu au respectat un numãr minim de reguli de conducere. atît la sediul companiei cît si la bordul navelor. De aceea în afarã de conditiile legale. coordoneze. controloze si sã regleze activitatea companiei.1. fosti comandanti de navã sau ofiteri cu experientã îndelungatã la bord. un singur om. nu trebuie sã uite de factorul uman. pentru a-si dezvolta afacerile. a unei companii de navigatie maritimã care încã de la înfiintare este o firmã cu activitate internationalã. organizeze. aceasta a „dispãrut” datoritã conducerilor acesteia. care vor ocupa functiile din cadrul firmei si vor îndeplini o serie de sarcini. Cu totul alta o reprezintã conducerea unei firme. se supune unei discipline la bordul navei. -greutãtile si problemele care apar pe mare sau în port. sã negocieze contractele de navlosire. Armatorul unei companii de navigatie nu trebuie sã uite de: -specificul vietii pe mare. O datã cu dezvoltarea companiei si cresterea cifrei de afaceri este necesarã angajarea unui anumit numãr de persoane. Pentru conducerea unei companii de navigatie maritimã se cer. -Cunoasterea navelor maritime. pe baza unei experiente la bord sau a absolvirii unei institutii de învãtãmînt de marinã. de faptul cã un echipaj format dintr-un numãr redus de persoane este cel care contribuie direct la desfãsurarea activitãtilor de bazã ale companiei. pe lîngã multe calitãti si abilitãti manageriale. Printre acestea pot fi enumerate: -Cunoasterea pietei maritime. Chiar dacã acesta a înfiintat compania pentru a cîstiga mai mult. CONDUCEREA COMPANIEI Activitatea într-o companie de navigatie poate sã porneascã de la o idee. aceea de a fi „om“. respectã un regulament al serviciului la bord. a atuurilor si dezavantajelor acesteia. Flota comercialã româneascã nu a fost „scufundatã“ într-un rãzboi. inumane. în special.

În ultimii 25 de ani aproximativ 80 % din navele comerciale ale lumii au echipaje multilingve fiind compuse din mai multe etnii. Cu toate cã diversitatea echipajelor este tot mai mare acum. -Perfectionarea permanentã a întregului personal al companiei. -între echipaj si personalul companiei. atît din punct de vedere profesional cît si lingvistic. -Planificarea activitãtilor la nivelul companiei si al navelor. -Reinvestirea permanentã a profitului. singurãtate si obosealã. De asemenea astãzi la bordul navelor sînt angajate persoane cu cetãtenie diferitã. La la sediul companiilor de navigatie care au un numãr mare de nave sînt angajati foarte multi strãini si aici apar anumite probleme de comunicare. COMUNICAREA MODERNÃ ÎNTRE COMPANIA DE NAVIGATIE MARITIMÃ SI NAVA DE TRANSPORT Prin specificul activitãtii desfãsurate personalul angajat al unei companii de navigatie maritimã intrã în contact direct cu persoane din tãri. din punctul de vedere al modalitãtilor de comunicare moderne. astfel pot fi enumerate: -Elaborarea unei strategii pe termen mediu sau lung. culturi si religii diferite.2. evaluarea si corectarea activitãtilor. extinderea activitãtii. permanent si eficient de relatii cu partenerii de afaceri. Acesta este rezultatul cresterii globalizãrii cu o scãdere drasticã a multor pavilioane nationale în favoarea pavilioanelor de complezentã. -Negocierea contractelor cu partenerii de afaceri. pentru cã cei care sînt angajati la sediul companiei trec printr-o selectie deosebit de riguroasã. 8. între membrii de echipaj. -Seriozitate. În aceastã lucrare sînt prezentate problemele de comunicare care apar între companie si navã. -Dezvoltarea unui sistem complex. Astãzi sînt considerate ca probleme de comunicare în domeniul transporturilor maritime urmãtoarele: -între membrii de echipaj. Acest fapt poate conduce la stres. corectitudine si calitatea exceptionalã a serviciilor prestate. de la manageri la personalul de executie. -Motivarea corespunzãtoare a personalului angajat. adaptatã cerintelor pietei maritime. -între membrii de echipaj si persoanele strãine care vin la bord pentru diferite activitãti. pentru a permite recrutarea cu costuri mult mai mici a echipajelor din toatã lumea. Dar cele mai multe probleme de comunicare apar la bordul navelor maritime. Este efectuatã o analizã a acestor probleme. prelungirea transportului. modernizarea navelor. -Coordonarea permanentã a activitãtilor. -Analiza permanentã a rezultatelor economico-financiare. astfel cã se formeazã echipaje mixte. -Adoptarea corectã a deciziilor de conducere. -între membrii de echipaj si autoritãtile strãine. -Controlul.34 serie de calitãti. -Adoptarea unei tactici de actiune. sînt tot mai putini membri într-un echipaj. din punct de vedere al cerintelor pe care trebuie sã le îndeplinescã ofiterii si marinarii de astãzi. Dacã mai sînt si . etc. aptitudini si cunostiinte care sã contribuie la conducerea companiei.

Pentru îmbunãtãtirea procesului de comunicare la bordul navei. care de asemenea cauzeazã frictiuni si accidente. Solutionarea acestor probleme a impus folosirea limbii engleze în lumea întreagã în comunicatiile navã-coastã si navã-navã. Dupã cum nava este „casã si loc de muncã pentru navigatori” si constituie o unitate independentã. a echipajului. trebuie avute în vedere urmãtoarele recomandãri: -Stabilirea unei singure limbi de lucru care poate fi folositã în toate circumstantele. a mãrfurilor si a mediului înconjurãtor.35 probleme de comunicare. grijile casei. care au contribuit la accidente si catastrofe marine majore. existau cãi de evitare a frictiunilor. Cele mai frecvente probleme de comunicare care apar se referã la nivelul de întelegere al limbii engleze între navã si tãrm. Existã diferente culturale într-un echipaj mixt care implicã sensuri si accente diferite la aceleasi cuvinte si metode de comunicare. exceptînd interiorul unor grupuri mici adunate pentru a vorbi în limba proprie. -Este nevoie de o coordonare precisã la operarea navei. Diferentele culturale devin îndeosebi contrare în marea diversitate de grupuri de pe o navã modernã. Dar nu este numai o problemã de limbaj. Conversatiile s-ar centra pe subiecte sigure cum ar fi: sport. care sã contribuie la lipsa de confidentã reciprocã. Anumite referiri sînt în general evitate în careul ofiterilor sau în salon. ultima navã si ocazional între prieteni. în conditii critice si de congestie a traficului cînd este putin timp sau spatiu pentru a rectifica neîntelegerile initiale si între ordinele trecãtoare dintre diferiti vorbitori pe puntea de comandã în timpul alertei. o serie întreagã de functii si cerinte de comunicare trebuie sã fie îndeplinite astfel: -Este nevoie de o comunicare corectã între navã si statiile de coastã. -Este nevoie de comunicare în cadrul echipajului pentru mentinerea armoniei în timpul perioadei de serviciu. -Este necesarã o anumitã abilitate de a comunica între nave. -Executarea de ghiduri pentru folosirea limbii în cazuri de pericol si pentru prevenirea accidentelor. . muzicã. -Analizarea din punct de vedere lingvistic a comunicatiilor navã-navã si navã coastã. cînd sînt implicate mai multe nationalitãti. creste riscul aparitiei erorilor umane care duc la punerea navei în pericol. Pe o navã cu echipaj multinational nu poate exista o comunitate de interese numai pe subiecte sigure. Dacã un echipaj traditional era pe o navã. -Analizarea incidentelor si a cauzelor tensiunilor culturale la bordul navei si directia curentã a acestora. sex. Aceasta a fost facilitatã de introducerea „Vocbularului Standard Maritim” (Standard Maritime Vocabulary) si de cererea pentru folosirea unei limbi comune în operatiunile la navã de cãtre „Convention of Training. cînd se dau si se îndeplinesc ordine în situatii normale si de urgentã. Certification and Watchkeeping” (STCW 1995). Nu mai existã reguli tacite de comportament dupã care se ghideazã mult echipajele omogene. cum ar fi politica sau religia. Astãzi se cunosc foarte multe exemple de greseli în comunicare în categoriile de mai sus. -Evaluarea standardelor prezente pentru dezvoltarea aptitudinilor de comunicare în colegii maritime si executarea unei programe pilot ca rãspuns la noile reguli si curente de gîndire. suspiciune si neîntelegere. în zonele cu trafic congestionat sau la manevrele dificile din porturi. urmãtorul port. de exemplu unul englezesc.

-Stresori generali. hula. -ofiterului de cart. -depãrtarea de casã si familie. care actioneazã asupra: -personalului de punte. -Stresori psihologici: -pericolele mãrii. în activitatea motorie. etc. Starea organismului se referã la rãspunsurile emotionale „în exces“. strîmtori sau lîngã coastã. radã.Conflictelor familiale care includ: -conflictele conjugale. Acestia se pot clasifica astfel: 1). -conflictele paraconjugale. etc. care se exprimã vizibil în comportarea persoanei. cum sînt: vîntul. -Stresori chimici: -mirosul mãrfurilor ambarcate. -controalele la navã. -Stresori centrali.36 8. -Stresori biologici: -rãul de mare. STRESUL SI STAREA DE SÃNÃTATE A MEBRILOR ECHIPAJELOR NAVELOR Cercetarea stresului în domeniul transportului maritim face posibilã o abordare pozitivã a acestuia. autoritãtilor sau societãtilor de clasificare. -bolile specifice. -Stresori multipli de tipul: -pericolul accidentelor de navigatie în port.Dupã numãrul de agenti stresori în actiune: -Stresori unici de tipul: -rãul de mare. 2). .Dupã natura lor: -Stresori fizici.Dupã numãrul indivizilor afectati: -Stresori individuali. navlositorilor.3. prin cunoasterea. Stresul are douã componente: agentul stresor si starea organismului. ceata. -substantele chimice ambarcate la bord. valurile. -întregului echipaj. -Stresori colectivi. care se referã la efectele asupra: -comandantului navei.Dupã conexiunea cu problemele vietii: -Stresori periferici. precum si în devierea diferitelor constante fiziologice si psihologice. Principalele cauze ale stresului se datoreazã: a). -conflictele dintre pãrinti si copii. -personalului de la masinã. constientizarea si dezvoltarea capacitãtii de a reactiona optim la agresiunile zilnice ale mediului. în limbaj. 4). -controalele la navã din partea companiei. Agentul stresor este desemnat prin factorii nocivi sau stimulii psihici cu o semnificatie afectivã puternicã. 3).

familie. -viitorul firmei. etc. etc. -probleme cu locuinta. din diferite motive. -accidente. de cãtre nave. -lipsa de relaxare. -responsabilitãtile care depãsesc capacitãtile persoanei. -dificultãti de integrare socio-familiarã. -La nivelul angajatilor sau functionarilor de la sediul firmei: -situatia generalã a tãrii. -mãsuri coercitive. canale. hulã. -teama de a nu îsi pierde locul de muncã. -raporturile inadecvate cu superiorii sau subordonatii. etc).Conflictele sociale pot apãrea din urmãtoarele cauze: -probleme materiale.37 -pierderi sau prejudicii. -prelungirea duratei zilei de muncã. -controalele inopinante ale managerilor. -poluarea sonorã. -navigatia în zonele aglomerate (intrarea în porturi. -ritmul alert de adoptare a deciziilor. d). -controalele diferitelor organelor de stat. -tristete. . intemperii). -pericolul pirateriei si terorismului. etc. etc. viitorul acesteia. La firma de transport maritim se constatã urmãtoarele cauze provocatoare de stres: -La nivelul managerilor: -complexitatea. prieteni. -criza de timp. -pericolul de pierdere a navelor (esuãri. defectarea aparatelor sau instalatiilor.Conflictele profesionale datorate: -activitãtii profesionale excesive. -responsabilitãtile mari care însotesc functiile managerilor. diversitatea si caracterul sarcinilor specifice acestui tip de firmã. -factorii perturbatori (sonori. scufundãri.Conflictele din sfera vietii intime: -complexe de inferioritate. -insuccesele. -somajul. -pericolul de poluare în porturi sau a mãrii. b). etc. c). -La nivelul echipajelor aflate la bordul navelor maritime: -depãrtarea de tarã. -gradul de agitatie al mãrii (furtuni. strîmtori). arestãri. termici). -problemele tehnice care apar la bord. -insatisfactia legatã de necesitãti biologice. -melancolie. -somnul insuficient.

Principalele cheltuieli de operare a navelor pe care trebuie sã le programeze si sã le efectueze o companie de navigatie sînt urmãtoarele: -costurile tehnice.38 CURSUL 9 COSTURILE ÎN COMPANIA DE NAVIGATIE MARITIMÃ 9. -zona de navigatie. Existã de asemenea o serie de factori externi care afecteazã costurile în functie de: -tipul de navã. -Deprecierea valorii navelor. etc.Astfel navele port-containere. -gradul de periculozitate al mãrfurilor transportate. c). natura si nivelul costurilor sînt asemãnãtoare.Munca pe punte la tancurile petroliere sau chimice poate fi îngreunatã din cauza situatiei gazelor din tancuri. a).. b). plata taxelor si impozitelor. -costurile pentru aprovizionarea navelor. la fel ca toate celelalte firme din domeniul serviciilor. NOTIUNI INTRODUCTIVE Se poate considera cã indiferent de tipul firmei. -Cheltuielile de voiaj. -costurile pentru consultantã. ca navele care se deplaseazã în regiunile ecuatoriale sau tropicale.2.Navele care se deplaseazã pe rute permanente în zonele de la latitudini mari. 9. -Cheltuielile de operare ale navelor. etc. Pentru compania de navigatie maritimã grupele principalele de costuri sînt urmãtoarele: -Cheltuielile de regie ale companiei. . în navigatia de linie. domeniul de activitate. -Cheltuielile de încãrcare ale navelor. costuri cu salariile persoanelor angajate la sediu. care reprezintã un mare pericol. -costurile pentru supraveghere. -costurile maritime. cu umiditate mare. circumpolare. ferry-boat si tancurile petroliere nu pot sã transporte o cantitate mare de marfã. COSTURILE TEHNICE Costurile tehnice din cadrul companiei de navigatie maritimã se referã la toate cheltuielile care se efectueazã pentru: -întretinerea curentã a navei. prin comparatie cu navele de tipul cargou. etc. nu pot sã transporte materiale pe punte. dar aceasta se diferentiazã printr-o serie de costuri specifice. RO-RO-uri. Realitatea este totusi alta deoarece o companie de navigatie maritimã are o serie de costuri pentru functionarea sediului.1. care au valori destul de mari si trebuie sã se tinã cont de nivelul acestora.

-Expertiza în situatiile care apar. Acest mod de rezolvare a problemelor tehnice este avantajos deoarece: -Nava nu este opritã din exploatare pentru efectuarea lucrãrilor în port sau în santier. -Manevrarea navei realizatã de cãtre ofiterii de punte. -Materialele si piesele de rezervã. Pentru aceasta conducãtorii companiei trebuie sã se preocupe permanent de identificarea nevoilor si necesitãtilor echipajului. a instalatiilor si a echipamentelor de la bord. -Calificarea personalului care efectueazã lucrãrile. Procedurile de operare corectã a navei. înseamnã un ajutor deosebit pentru lucrãrile de reparatii. asociate cu o pregãtire de specialitate corespunzãtoare pentru conducerea navei. secund si seful de echipaj. personalul ambarcat este plãtit suplimentar („over time“).Serviciul la bord se referã la faptul cã o serie de lucrãri pot fi efectuate de cãtre unii membrii ai echipajului fãrã sã fie necesarã angajarea unor specialisti de la firme de profil sau de la santiere navale. -Conducerea echipajului de cãtre comandant. a). care este ambarcat la bordul navei si efectueazã lucrãrile pe timpul deplasãrii navei sau al stãtionãrii în port. În prezent serviciul tehnic este cel care se ocupã de planificarea. sã asigure toate conditiile pentru ca acestia sã obtinã cele mai bune rezultate în activitate. b). Pentru activitatea desfãsuratã peste sarcinile normale de serviciu ale functiei respective. Calificarea profesionalã a membrilor echipajului si serviciul acestora desfãsurat la bordul navei sînt folosite pentru: -Operarea navei. 2).Operarea navei este realizatã de cãtre echipajul ambarcat la bord si cuprinde urmãtoarele: -Conducerea navei care se realizeazã de cãtre comandant si ofiteri. organizarea si verificarea lucrãrilor efectuate. În anumite situatii se angajeazã personal specializat pentru efectuarea lucrãrilor.39 -reparatiile navei. -Întretinerea navei. uneltele si echipamentele folosite. de regulã. sef mecanic. -Monitorizarea echipajului si a navei. manipularea corectã instalatiilor de bord si folosirea eficientã a echipamentelor de la bord. . Dezavantajul este dat de faptul cã existã riscul ca o serie lucrãri efectuate cu membrii echipajului sã fie de o calitate mai redusã decît cea a santierului. -Evaluarea performantelor si a profesionalismului echipajului. aceasta înseamnã costuri mult mai mici. care în plus oferã si garantii post reparatii. -Motivarea echipajului sã munceascã mai mult pentru salarii mai mari.Calificarea personalului reprezintã un aspect important pentru companie datoritã faptului cã angajarea la bordul navelor a unor persoane calificate pentru anumite meserii sau policalificarea acestora. -Reparatiile la bord. asa numitul echipaj aditional. Costurile tehnice includ urmãtoarele tipuri de costuri generate de: -Serviciul la bordul navei. prevenirea accidentelor la bord si siguranta navei sînt. -Mijloacele de muncã. 1).Monitorizarea se referã la: -Evaluarea performantelor tehnico-economice ale navei.

40 Activitatea de monitorizare se efectueazã de cãtre echipaj. e). 9. personalul de observare de la coastã si în anumite situatii de cãtre experti. Folosirea tehnicilor moderne de calcul. accidentelor sau distrugerilor si referã la: -Examinarea periodicã a stãrii corpului navei. curãtenie sau reparatii. presupune o serie de costuri. dar în situatia în care se ajunge la solutionarea litigiului de cãtre o instantã se pot recupera aceste cheltuieli ale companiei. actualizate. Dintre acestea unele au nevoie de o serie de corectii care se aplicã periodic acestora. 4). pînã la navã. pentru corectarea hãrtilor sau întocmirea unor documente. Planificarea riguroasã poate sã punã la dispozitie informatii suficiente pentru crearea stocurilor necesare de materiale.3. a instalatiilor si a echipamentelor de la bord se face cu scopul prevenirii avariilor. Toate acestea trebuie efectuate pe baza unui plan de verificãri si lucrãri. Costul destul de mare al pieselor de schimb poate duce la realizarea unor stocuri necesare.Reparatiile care se efectueazã la navã sînt de douã tipuri: -Temporare. -Ghidul porturilor. uneltele si echipamentele folosite au o anumitã pondere în costurile tehnice datoritã faptului cã au. -Avizele pentru navigatori. Plata expertilor poate fi efectuatã de cãtre companie.Materialele necesare si piesele de rezervã sînt cele fãrã de care întretinerea navei si reparatiile acesteia nu pot fi efectuate eficient. un grad mare de uzurã. -Cãrtile pilot. de regulã.Angajarea expertilor se face atunci cînd nava sau compania ajung într-o situatie specialã. compartimentelor. c). COSTURI MARITIME Aceste costuri se referã la achizitionarea unor materiale si publicatii care sînt folosite la bordul navei. Aceste costuri sînt date de: -Hãrtile de navigatie maritimã. instalatiilor si echipamentelor de la bord. -Protectia aparatelor. dar lipsa acestora sau costurile ridicate datoritã transportului pe calea aerului.Întretinerea navei. -Publicatii periodice si reviste de specialitate. de . pot genera cheltuieli mai mari dacã nava este întîrziatã datoritã lipsei acestor piese. cu valori foarte mari. -Reînnoirea stocului de piese de schimb si materiale consumabile. etc. d). -materialele necesare înnoirilor unor componente de bazã. fiind necesare pentru desfãsurarea în sigurantã a navigatiei. de regulã atunci cînd se produce un litigiu maritim. dar se apeleazã uneori la ajutorul ofiterilor de punte. 3). -Publicatiile nautice cum sînt: -Efemerida nauticã. instalatiilor si echipamentelor. Înlocuirea documentelor vechi cu altele noi. se folosesc permanent pentru întretinere. -Permanente.Mijloacele de muncã. La nivelul unor companii se foloseste o clasificare a acestor materiale astfel: -materiale pentru înlocuirea curentã a pieselor uzate sau arse.

4. 9. de personal. -Lenjerie si veselã. evitarea abordajelor sau a altor pericole.5. pe canale. De-a lungul ultimilor ani au fost observate o serie de mãsuri care au fost adoptate de cãtre conducerile companiilor de navigaţie maritimã astfel: .41 înregistrare si stocare a datelor vine în ajutorul ofiterilor pentru efectuarea acestor corectii si adaptarea documentelor. COSTURILE PENTRU SUPRAVEGHERE Aceastã supraveghere este introdusã de putin timp si se realizeazã doar în anumite zone. -Bucãtãria navei si cambuza. 9. Pentru aceastã supraveghere se plãtesc anumite taxe care trebuie sã fie cunoscute din timp si luate în evidentã. Pentru conducerea companiei de navigaţie cel mai uşor este sã reducã o serie de costuri administrative. avînd în vedere concurenţa de pe piaţa maritimã. dar reducerea costurilor navelor este mult mai dificilã. -Materialele administrative. -Materialele sportive si de recreere. COSTURILE PENTRU CONSULTANTÃ Atunci cînd se produce un litigiu maritim compania apeleazã la firme sau persoane fizice. -Mobilierul de la bord. de mare actualitate. 9. REDUCEREA COSTURILOR COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMÃ Reducerea costurilor la compania de navigaţie maritimã este un obiectiv foarte important. Dar aceasta nu este o problemã simplã care sã fie rezolvatã imediat. pentru realizarea unor expertize care pot sta la baza rezolvãrii litigiului. de regie. COSTURILE PENTRU APROVIZIONAREA NAVELOR Costurile efectuate pentru aprovizionarea navelor se referã la: -Proviziile maritime. În cadrul companiei pot fi angajati o serie de experti care au anumite sarcini legate de îndeplinirea atributiilor pentru efectuarea diferitelor expertize. intrãri în porturi.7. etc. iar diferentele de pret variazã în functie de sursa de aprovizionare sau portul în care se face aceasta. -Lubrifiantii. Atunci cînd pentru solutionarea problemelor se ajunge la o instantã aceasta poate sã numeascã un expert independent. -Barul navei.6. -Alimentele. 9. -Spãlãtoria navei. experti pe diferite domenii. strîmtori. -Articolele de îmbrãcãminte. Toate acestea au avantajul cã au o anumitã repetabilitate. nu se schimbã cantitativ. zone de separare a traficului sau treceri înguste fiind necesarã pentru evitarea aglomerãrii navelor. fãrã anumite consecinţe asupra navei şi siguranţei acesteia. sînt relativ constante în consum.

A doua mãsurã a fost cea a preluãrii unui numãr mai mare de sarcini de cãtre persoanele ambarcate la bord. autoritãţi şi sindicate datoritã creşterii numãrului de sarcini ale celor ambarcaţi. reînnoirea stocului de piese de schimb şi materiale consumabile de la furnizori care oferã cel mai bun raport între preţ-calitate. Un alt moment important a fost cel al modernizãrii mijloacelor de comunicaţie dintre terţi astfel: -navã şi conducerea companiei. chiar cu riscul scãderii siguranţei navei. Dar cele mai multe probleme se referã la nave şi aici au fost. -Evitarea stocurilor mari de piese. uneltele şi echipamentele performante. reducerea timpului de redactare a documentelor oficiale eliberate de cãtre navã. -Schimbarea pavilionului navei prin înregistrarea acesteia într-o ţarã care oferã reduceri de taxe şi impozite (paradisuri fiscale). -navã şi autoritãţi. REDUCEREA CHELTUIELILOR TEHNICE Reducerea costurilor tehnice din cadrul companiei de navigaţie maritimã se poate efectua prin: -Reducerea cheltuielilor de întreţinere a navei prin: -Normarea consumului de materiale. -Externalizarea unor servicii cãtre anumite firme specializate. sunt şi vor fi în viitor cele mai grele probleme legate de costuri.1. -companie şi terţi. pentru obţinerea unui randament ridicat al activitãţilor. unele chiar drastice. etc. -Planificarea precisã a reparaţiilor navei. Se recomandã: -achiziţionarea acestora prin licitaţie publicã. la 15-20 în prezent. de creştere a acestora. -Dotarea cu mijloace de muncã. -Introducerea tehnologiilor moderne de comunicaţii. Permanent au existat dispute între armatori. sãptãmînalã şi lunarã. 9. -navã şi agenţi. -Planificarea întreţinerilor navei şi a materialelor de întreţinere zilnicã. -Angajarea unui personal foarte bine pregãtit care sã aibă o calificare superioarã. numãrul acestora variind în funcţie de tipul de navã.42 -Schimbarea structurii organizatorice. -Introducerea tehnicii de calcul performante. -navã şi brokeri. -obţinerea de reduceri sau discont-uri. -Evidenţa precisã a materialele şi pieselor de rezervã. Prima mãsurã a fost aceea de a reduce numãrul de membri în echipaje astfel s-au produs reduceri semnificative de la cca. -Reducerea schemei de personal. O mãsurã foarte importantã a constituit-o introducerea tehnicii de calcul moderne. -Închirierea navelor unei companii de management maritim. În ultimii 20 de ani companiile au adoptat o serie de mãsuri. pentru reducerea costurilor şi de-a lungul acestei perioade de timp au fost multe situaţii conflictuale din aceaste cauze. . 40-50 de persoane la începutul anilor ’80.7.

etc. 9. REDUCEREA COSTURILOR MARITIME Aceste costuri pot fi limitate sau reduse prin urmãtoarele metode: -Prelungirea duratei de folosire a hãrţilor de navigaţie maritimã prin protejarea acestora cu ajutorul hîrtiilor de calc sau a foliilor transparente.2. totuşi folosirea unui program de limitare a consumului apei din tanc este indicatã. . -Consumul de apa potabilã trebuie sã fie permanent raţionalizat. conform caracteristicilor acestora. pentru evitarea pierderilor.7. echipamentele de luptã împotriva incendiilor şi a materialele pirotehnice prin licitaţii electronice. de punte.7. valoarea estimatã. -La motroul navei şi la echipamentele electrice pentru evitarea defecţiunilor trebuie respectate caracterisiticile de funcţionare şi parametrii acestora. -sã obţinã reduceri de preţ în funcţie de numãrul de litigii. -Pentru evitarea consumului suplimentar de combustibil şi lubrifianţi se recomandã: -planificarea precisã a voiajului. de calitate şi mai ales verificarea permanentã a stãrii acestora pentru evitarea defectãrilor sau a agravãrii acestor defecţiuni. parîmele metalice sau din frînghie reducerea costurilor de achiţionare a altora noi pot fi evitatã prin respectarea mãsurilor de întreţinere şi reparare la timp. care se lipesc pe hãrţile de navigaţie cu scotch. la instalaţiile mecanice. de la danã la danã. -evitarea pierderilor.43 9. REDUCEREA COSTURILOR PENTRU CONSULTANTÃ Pentru situaţiile de litigiu maritim. -Pentru reducerea consumului de vopsea la bord se recomandã: -efectuarea întreţinerii curente atunci cînd condiţiile meteorologice permit uscarea acesteia. dar mai ales achiziţionarea acestora în format electronic. controlul permanent al poziţiei navei pentru corectarea imediatã a abaterilor de la drum. etc. -achiziţionarea de la furnizori care pot sã asigure cantitatea şi calitatea cerutã. REDUCEREA COSTURILE PENTRU APROVIZIONAREA NAVELOR La acest tip de costuri rolul logisticii şi al marketingului sunt foarte importante astfel: -Achiziţionarea bãrcilor de salvare. -efectuarea precisã a navigaţiei. efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţie la timp şi de calitate.7. -Pentru substanţele chimice folosite la bord se recomandã: -respectarea strictã a modului de folosire a acestora. -La echipamentele de încãrcare. -ambarcarea acestora de la furnizorii care oferã cel mai bun preţ de pe piaţã.4. -folosirea mijloacelor şi instrumentelor de vopsire performante. cele vechi pot fi vîndute anumitor instituţii care le pot folosi în anumite condiţii. -Achiziţionarea publicaţiilor nautice direct de la edituri. -Achiziţionarea strictã a publicaţiilor de specialitate. chiar dacã acest fapt poate sã producã nemulţumirea membrilor echipajului. -Dupã înlocuirea acestora la expirarea terenului de folosinţã. 9.3. pentru reducerea costurilor legate de plata consultanţei compania poate sã procedeze astfel: -sã încheie un contract-cadru cu firma de consultanţã. a echipamentele de salvare.

sãpun. -folosirea formularelor tipizate pentru reducerea consumului de hîrtie. similar pentru nava care are ruta de navigaţie în zonele tropicale şi ecuatoriale se vor achiziţiona echipamente care pot fi îmbrãcate de cãtre echipaj. -Pentru reducerea consumului de materiale consumabile pentru biroticã se impun urmãtoarele mãsuri: -calcularea precisã a consumurilor. -Pentru reducerea costurilor la articolele de îmbrãcãminte se recomandã urmãtoarele: -achiziţionarea articolelor numai pentru zonele şi sezonul în care se efectueazã navigaţia.44 -Pentru reducerea consumului de materialele administrative sunt necesare urmãtoarele mãsuri: -calcularea precisã a consumurilor zilnice. reducerea costurilor este semnificativã mai ales pentru companiile care au un numãr mare de membri şi comanda pentru confecţionare este mare. de exemplu pentru navigaţia pe timp de iarnã se vor achiziţiona doar echipamentele specifice. -folosirea uniformelor înseamnã o reducere a cheltuielilor prin confecţionarea acestora la un singur furnizor ales prin licitaţie. detergenţi. etc. sãptãmînale. reîncãrcarea imprimantelor. etc. -echipamentele de protecţie pot fi achiziţionate prin licitaţie direct de la producãtori. -aprovizionarea prin licitaţie publicã. avînd în vedere temperaturile ridicate. . lunare şi anuale de materiale de întreţinere.

-Garantii materiale. agent economic. cu clauze specifice iar la acesta se adaugã o serie de anexe. MODUL DE NUMIRE AL MANAGERILOR Criteriile de alegere a managerilor sînt deosebit de importante pentru armatori. navlositor sau firmã de specialitate (managerul). care sã acopere cel putin cheltuielile curente ale navei si echipajului. -burse pentru marinari. Managerii trebuie sã fie de acord cu aceastã alegere. -recrutãri si angajãri de personal. Dacã obiectul contractului îl constituie o singurã navã. vor deveni mai mari. fãrã respectarea unui numãr minim de criterii. toate caracterisiticile acestora vor fi trecute în contract.2. Acestia au urmãtoarele obligatii: . -Rezultate deosebite obtinute la alte contracte. nave si costuri. -Experientã în administrarea si conducerea navelor. Principalele criterii luate în considerare la alegerea managerilor sînt: -Capitalul social mare. caracteristicile tehnico-economice ale acesteia vor fi trecute detaliat în anexa la contract. pentru viitorul companiei. cu termenul de valabilitate si cu clauzele contractuale. 10.1. -cursuri de perfectionare pentru ofiteri. de tipul navei sau al navelor. etc. costurile cu întretinerea echipajului cuprind toate cheltuielile cu caracter general si sînt suportate de manager. cifra de afaceri. DEFINITII FOLOSITE ÎN CADRUL CONTRACTULUI Contractul are o formã standard în care sînt folosite o serie de definitii referitoare la parteneri. în care sînt trecute caracterisiticile tehnice si economice ale navelor. Acesta reprezintã o formã modernã de colaborare în domeniul transporturilor maritime. în scopul conducerii si administrãrii uneia sau mai multor nave de transport maritim.3. Acestea includ: -costurile cu echipajul la bordul navei. CONTRACTUL DE MANAGEMENT AL NAVEI Contractul de management al navei se încheie între proprietarul navei (armatorul) si o persoanã juridicã. Încheierea contractelor de management. cu scopul de a asigura un serviciu de management economic si de calitate. riscurile si asa mari în transporturile maritime. -Activitatea de bazã în domeniul transporturilor maritime. Dupã selectionarea managerilor.45 CURSUL 10 CONTRACTUL DE MANAGEMENT MARITIM 10. fãrã garantia cã alegerea acestora a fost cea mai bunã. De asemenea. Atunci cînd contractul se referã la mai multe nave. 10. cu o serie de avantaje pentru ambele pãrti contractante. armatorii vor încheia contractul pentru o anumitã perioadã de timp astfel cã aceastã alegere este valabilã pînã la terminarea contractului. Contractul se încheie în anumite conditii. Aceste criterii trebuie sã tinã cont de specificul transportului.

a). -Auditul la navã. materiale. -Dreptul de subcontractare. -asigurarea navei cu provizii. -navlosirea navei. 1). -vînzarea sau cumpãrarea navei. capabil sã desfãsoare. -Stabilirea si respectarea duratei contractului. -Respectarea legilor si reglementãrilor. acestea sînt negociabile. -operarea navei. -Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.46 -Sã îsi asume rãspunderea de a actiona cu bunã credintã si promtitudine pentru prestarea serviciilor în interesul armatorilor. Acesta reprezintã o clauzã foarte importantã a contractului. 10. -Taxa de management. FUNCTIILE MANAGERILOR Pe timpul derulãrii contractului.4. Printre cele mai importante functii ale managerilor sînt: -angajarea comandantului si a echipajului. pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale si altele. -contabilitatea navei. activitãtile de la bord. în concordantã cu practica internationalã de managementul navei. -asigurarea tehnicã. etc. care trebuie sã fie selectionat dupã o serie de criterii profesionale. -asigurarea maritimã. în cele mai bune conditii. din care sã rezulte un echipaj competent. În contractul de management unele dintre clauze sau functii cuprinse în aceste clauze pot sã fie optionale. -Rãspunderile. -Inspectarea navei.Managementul resurselor umane stabilit prin contract presupune angajarea comandantului navei. financiare si umane. de calitatea pregãtirii profesionale si a disciplinei acestuia depind: . -Legea si arbitrajul. managerii pot sã îndeplineascã urmãtoarele functii: -Prestarea serviciilor pentru navã si echipaj. deoarece de modul de alegere a echipajului. astfel încît forma standard a contractelor este modificatã. -calculul navlului. -Sã protejeze interesele armatorilor în toate situatiile care apar pe timpul contractului. -Administrarea generalã a navei. -Încasãrile si plãtile. -Asigurarea navei. în functie de o serie de situatii specifice. -bunkerajul navei. -Sã aloce toate resursele disponibile. a ofiterilor. MANAGEMENTUL NAVEI Prestarea serviciilor pentru navã si echipaj se referã la faptul cã managerii trebuie sã desfãsoare o serie de activitãti prin care sã angajeze echipajul navei. marinarilor sau personalului de serviciu pentru pasagere.

în special pentru mãrfuri sau alte valori deductibile. -angajarea si supravegherea lucrãrilor de reparatii. se referã la urmãtoarele sarcini: -angajarea unui personal competent care sã supravegheze întretinerea si exploatarea tehnicã a navei. -angajarea supraveghetorilor la încãrcare/descãrcare. astfel încît acestia se ocupã cu: -cãutarea navlurilor. pentru prevenirea dezastrelor. dar care nu apartin acesteia. -calculul navlului. adicã managerii pot organiza si presta servicii de navlosire. -angajarea stivadorilor. astfel: . ambarcate pe navã. -încheierea altor tipuri de contracte pentru exploatarea comercialã a navei. din încasãrile obtinute din: -navluri. -încheierea de contracte de navlosire. în raport cu prevederile stabilite în contract. -chirii. Comandantul navei are un statut special. duratele acestor contracte depãsesc perioada de valabilitate a contractului de management. e). -angajarea unor consilieri pe diferite domenii tehnice. pentru rezolvarea problemelor deosebite care apar la navã. c). -asigurarea navei cu piese de schimb. lubrifianti si alimente. acesta avînd rãspunderi deosebite fatã de manageri sau armator.Asigurarea maritimã va fi efectuatã în functie de instructiunile si cu acordul armatorului. -calcularea chiriilor. În situatia în care. acestea pot fi încheiate doar cu acordul armatorului. -angajarea expertilor pentru efectuarea diferitelor expertize. -angajarea agentilor portuari. -efectuarea de calcule pentru estimarea voiajelor navei. -alte surse. navlurilor.Managementul navlului se referã la urmãtoarele aspecte: -previziunea evolutiei pietelor navlurilor. -siguranta mãrfurilor.Managementul navlosirii navei reprezintã o parte importantã a contractului de management al navei.Managementul tehnic al navei.47 -siguranta navei. d).Managementul operãrii navei constã în îndeplinirea urmãtoarelor obligatii: -elaborarea instructiunilor pentru efectuarea voiajelor navei.Contabilitatea navei va fi organizatã de cãtre manageri pentru a satisface toate cerintele armatorului. -negocierea de servicii de transport pentru navã. -calculul contrastaliilor si al “dispatch money“. g). -calculul chiriilor. -siguranta pasagerilor. f). b). contrastalii sau “dispatch money“. modificare sau modernizare a navei. -efectuarea în cele mai bune conditii a voiajelor. -efectuarea plãtilor cãtre armatori. -estimarea voiajelor navei.

în functie de conditiile contractuale.Buncherarea navei este importantã pentru asigurarea acesteia cu combustibilul necesar pentru efectuarea voiajelor. inclusiv taxa de management. h). etc. specificatã în contract. Dacã managerul obtine rabaturi comerciale sau comisioane. -pãstrarea tuturor actelor. În cazul cînd se aplicã o clauzã pentru echipaj. -pãstrarea tuturor datelor referitoare la contractele cu tertii. Proiectul trebuie sã cuprindã în principal urmãtoarele aspecte: -Estimarea necesitãtilor navei. Managerii vor efectua toate plãtile cãtre armator. într-un cont de bancã separat. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Armatorul poate sã cearã managerilor întocmirea unui proiect de buget pentru o perioadã de 12 luni. .48 -sã asigure înregistrarea corectã în conturi. în functie de calitatea cerutã de caracteristicile motoarelor. în afara sumelor pe care acestia trebuie sã le primeascã de la armator.Asigurarea navei cu provizii reprezintã sarcina managerilor. într-un cont special. dacã acestia nu primesc fondurile necesare. j). o garantie bancarã pentru o sumã echivalentã cu 2 luni de cost al echipajelor. -Fonduri de rezervã pentru cheltuieli exceptionale referitoare la: -reparatii ale navei în regim de urgentã. ÎNCASÃRILE SI PLÃTILE Pe toatã perioada desfãsurãrii contractului. vor fi mentinute în creditul armatorului. -aprovizionarea navei cu alimente. Aceastã sumã poate sã fie folositã de cãtre manageri. asigura transportul acestora la navã sau pot angaja intermediari pentru aceasta. periodic. optionalã în cadrul contractului. cãtre armator. o situatie comparativã între veniturile si cheltuielile navei.Vînzarea sau cumpãrarea navei reprezintã o clauzã specialã. 3). -alimentarea navei cu combustibil. acestea vor fi creditate de armator. Prin contract poate sã se prevadã obligatia managerului de a înainta lunar. Armatorii vor deconta toate cheltuielile efectuate de cãtre manageri. rapoarte contabile cãtre armator. dacã managerii nu primesc nici un rãspuns vor considera proiectul ca fiind acceptat de armatori. Pentru obtinerea fondurilor necesare managerii vor înainta o cerere cãtre armator. fãrã însã a avea dreptul de negociere asupra acestui act. Acestia vor elabora proiectul si îl vor prezenta armatorului cu 3 luni înainte de intrarea în vigoare. care vor contacta. -prime de asigurare aditionale. -sã întocmeascã si sã prezinte. toate veniturile si cheltuielile efectuate de cãtre manageri. unde managerii pot sã vîndã sau sã cumpere nava. la cererea acestora. facturilor si chitantelor referitoare la cheltuielile efectuate pentru navã. armatorul va prezenta managerilor la intrarea în vigoare a contractului. i). care trebuie sã le vireze banii în cont în termen de 10 zile. încheia contracte cu furnizorii. 2). respectînd instructiunile armatorului. dar nu vor folosi fonduri proprii pentru finantarea activitãtilor. Armatorul trebuie sã accepte si sã rãspundã la acesta în termen de o lunã de zile.

-„Hymalaia“. etc. necontrolabile de cãtre acestia. -Rãspunderea managerului. apãrarea si despãgubirile care sînt aplicabile managerului. solutionarea reclamatiilor sau a oricãror fel de probleme care pot sã afecteze interesele armatorului sau ale navei.49 4).În caz de fortã majorã atît armatorul cît si managerul sînt absolviti de orice fel de rãspundere. -Indemnizatia. -pierderii. Acesta nu rãspunde decît. c). limitãrile de rãspundere. necesarã managerului pentru rezolvarea problemelor. datoritã unor cauze externe. Aceastã clauzã contine exceptiile. -efectuãrii de cheltuieli cu intentie. 5). -întîrzierii. pentru imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor. managerul este obligat sã informeze armatorul în orice fel de situatie. indiferent de situatie. -amînãrii. d).. de asemenea va rambursa cãtre manager sumele cheltuite de acesta pentru îndeplinirea sarcinilor. a). a navei sau în conformitate cu clauzele contractului. cu acordul armatorului. etc. -amînare. tehnice sau economice. Indiferent de natura incidentelor sau reclamatiilor. rãspunderile pãrtilor contractante pot sã fie considerate în functie de urmãtoarele situatii astfel: -Forta majorã. Rãspunderea managerului pentru orice fel de incident. sînt valabile si se vor extinde si asupra . -Rãspunderea armatorului.Managerul nu are nici un fel de rãspundere pentru: -pierdere. de la experti autorizati. datorate prestãrii serviciului de management. -cheltuialã. etc. pentru solutionarea oricãror reclamatii. subcontractorilor pe care managerul îi foloseste. în situatile care privesc nava. cu exceptia faptului cînd se dovedeste cã aceasta apartine managerului. Managerul poate introduce actiune în justitie. nu va depãsi un total mai mare de 10 ori taxa anualã de management. agentilor. directã sau indirectã. -esuãrii voite. pentru sustinerea actiunilor în justitie. etc. -omisiunii cu intentie. b). RÃSPUNDERILE PÃRTILOR CONTRACTANTE În legãturã cu executarea contractului. Acesta poate obtine consultatii juridice.Clauza „Hymalaia“ se înscrie în contract cu scopul protejãrii angajatilor. ADMINISTRAREA GENERALÃ A NAVEI Prin clauzele contractuale managerul navei va efectua toate demersurile pentru rezolvarea problemelor specifice. conditiile si drepturile. înscrisã în contract. pentru orice fel de probleme care privesc activitatea acestuia. din care rezultã o reclamatie. -daunã. dacã toate acestea se datoreazã: -neglijentei.Rãspunderea armatorului este permanentã. Armatorul va asigura orice fel de garantie materialã sau bancarã.

pentru ca acesta sã poatã pune nava la dispozitia armatorului. sau chitantele. . 8). fãrã costuri suplimentare pentru armator astfel: sediul. iar acestea vor fi plãtite de cãtre armator. Managerii trebuie sã întreprindã toate demersurile pentru protejarea tertilor cu care colaboreazã. echipaj sau marfã sînt în comun. ca sumã forfetarã. acesta nu este obligat sã le plãteascã. În situatia în care managerul îsi dã acordul prealabil de a plãti primele de asigurare. în legãturã cu activitãtile care privesc nava. adicã: -postale. 11). de aici se considerã cã orice fel de disputã între pãrti se va rezolva prin “Arbitrajul de la Londra“. fiecare parte va numi cîte un arbitru care sã o reprezinte. 10). Managerul asigurã urmãtoarele facilitãti. într-un interval de timp rezonabil. DREPTUL DE SUBCONTRACTARE În contract se prevede faptul cã managerul nu are dreptul de a subcontracta nici una dintre obligatiile sale. TAXA DE MANAGEMENT Pentru prestarea serviciului înscris în contract armatorul plãteste managerului o taxã de management. AUDITUL LA NAVÃ Managerul are obligatia de a înregistra permanent în contabilitate toate actele. -sã nu permitã încãlcarea legilor sau reglementãrilor de cãtre angajatii sãi. Acesta va pune la dispozitia armatorului toate documentele contabile pentru inspectare si auditare. birouri. RESPECTAREA LEGILOR SI REGLEMENTÃRILOR Managerul se obligã asupra urmãtoarelor aspecte: -sã respecte legea din tara de înmatriculare a navei. ASIGURAREA NAVEI Asigurãrile fãcute pentru navã. INSPECTAREA NAVEI Armatorul are dreptul stabilit prin contract. 6). în numele armatorului si al managerului.. LEGEA SI ARBITRAJUL Contractul de management va fi guvernat de reglementãrile dreptului englez. Înainte de efectuarea controlului va notifica managerului intentia sa. la intrarea în vigoare a contractului. conform Legii Arbitrajului din 1950 si 1970. nave si echipaj. 9). 7). cu valoarea lor realã. fãrã acodul armatorului. inspectarea navei. în rate trimestriale. iar prima ratã este plãtitã în avans. facturile. -sã respecte legile din zonele de navigatie ale navei. la intervale de timp convenite de comun acord. sã efectueze în orice moment. Armatorul va suporta urmãtoarele cheltuieli efectuate de cãtre manager. personal administrativ. stabilitã anual. -sã respecte reglementãrile internationale referitoare la navigatie. unei terte persoane. pentru orice fel de motiv. 12). etc. pe care îl considerã întemeiat.50 acestora.

-deplasãri în interesul armatorului. astfel: -dacã armatorul nu remite sumele datorate cãtre manager. va plãti pentru 3 luni taxa de management. realã. din cauza situatiei pietei navlurilor. -declararea pierderii. -la folosirea navei de cãtre armator în detrimentul managerului. etc. pierdutã sau altã situatie. -Poate sã se încheie atunci cînd una dintre pãrti notificã aceasta. armatorul va suporta toate costurile cu echipajul pe o perioadã de timp de 3 luni. dar cuantumul acestora nu va fi mai mare decît a fost stabilit prin contractat. în scris. unilateralã în urmãtoarele situatii: -la vînzarea navei. -pierderea totalã. -Contractul se poate întrerupe în cazul neîndeplinirii obligatiilor. contractul rãmînînd în continuare valabil. Dacã managerul a angajat echipajul. -Contractul se poate întrerupe prin denuntarea extraordinarã. constructive a navei. dar si pentru manager. dar nu din vina managerului. -lichidarea judiciarã. Principalele aspecte referitoare la durata contractului sînt: -Acesta intrã în vigoare la data prevãzutã pentru începerea sa si se va termina la data înscrisã pentru aceasta. totale. etc.51 -comunicatii. a navei. -falimentul. DURATA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT Durata acestuia reprezintã un aspect deosebit de important. atunci aceastã taxã se va reduce. înainte de termen. Armatorul trebuie sã facã o serie de previziuni asupra evolutiei pietei maritime. -dacã sînt prejudiciate interesele managerului. -Contractul se întrerupe automat în urmãtoarele situatii: -desfiintarea firmei uneia dintre pãrti. celeilalte pãrti. -arestarea navei. sã anticipeze corect situatiile si sã încheie contractul atunci cînd prin acesta poate sã rezolve problemele sale sau ale navei. prin acordul ambelor pãrti. În situatia cînd armatorul hotãrãste sã retragã nava din exploatare. pentru o perioadã limitatã de timp. pentru orice fel de costuri care pot sã aparã. dacã nava este vîndutã. Taxa de management poate sã fie plãtitã pentru o perioadã de 3 luni si dupã terminarea contractului. 13). dar dacã perioada se prelungeste. de asemenea vor plãti. Acesta se considerã încheiat dupã douã luni de la transmiterea notificãrii. . etc. printr-o notificare a armatorului. atît pentru armator.

-Cerintele codului ISM. Facilitãtile programelor computerizate joacã un rol esential în formularea analizei si sistemului de montorizare. Folosirea celei mai potrivite vopsele. -Cerintele codului ISPS. -Extensia la care inspectia si munca de întretinere poate fi începutã în timp ce nava este în service sau în perioade stationare. -Vechimea. -Capacitatea valabilã a terminalului si costurile împreuna cu locatia strategicã a depozitului în relatia cu programul de voiaj. Alegerea depozitului pentru munca de cercetare ar trebui sã se bazeze pe o evaluare atentã a tintelor competitive. Aceasta a fost posibilã prin adoptarea tehnicilor de management la bordul navei si prin practicarea împãrtirii muncii inspectiei de-a lungul unui numãr de ani. În particular este necesar a se închiria tonaj aditional pentru a lua rezidurile de la navã pentru inspectie. clasificarea si înregistrarea navei. -Totalitatea costului diversitãtii de terminale ale navei care se oferã si timpul de escalã a fiecãruia. -frecventa serviciului.1. la intervale mai mari de 2 ani. -Termenii de plata a depozitului navei. Cei trei factori primordiali considerati sunt in totalitate fixati pe . Aceasta necesitã o atentie în principal asupra valabilitãtii navei si corelarea pietei în raport cu capacitatea. Factorii care influenteazã formularea programului de inspectie include urmãtoarele: -Cerintele planului de marketing care reflectã: -traficul si volumul portului de escala. Peste tot cele mai bune rezultate sunt în general obtinute printr-un program de inspectie bine planificat de-a lungul celor 12 luni ale anului. Un numãr crescut de depozite permite o împãrtire a facilitãtilor de plata. care este complet integrat cerintelor planului de marketing. unde obiectivul principal este acela de a întîmpina cerintele planului de marketing cu un cost efectiv si servicii solide de capacitate adecvatã. -Cerintele cercetarii de bazã si nivelele de tolerantã care permit flexibilitatea datelor cercetãrii.52 CURSUL 11 OPERATIUNILE NAVALE 11. INFLUENTELE INSPECTIILOR LA NAVÃ SI ALE ÎNTRETINERII NAVEI Programul de inspectie la navã este astazi o zona „criticã” a managementului flotei. a sistemului anti-vegetativ si deplasarea spre inspectia apei a avut o contributie la prelungirea perioadei dintre vizitele la docul uscat. care domoleste situatia cashflow-ului armatorului. In prezent navele sunt introduse pe doc uscat pentru inspectiile la linia de încãrcare a navei. defalcate de-a lungul anului. În termeni simplii perioada de trafic de vîrf ar trebui sã se întîlneascã cu o flota completa pentru a fi operationalã. -diversitãtile de marfã.

Detalii despre aceste metode sunt descrise în continuare: a). Dacã i se cere.Notatia B. Pentru inspectia motorului regulile atestã cã pentru sigurantã aceste pãrti sunt inspectate de inginerul sef. Totusi atentia trebuie sã fie orientatã cãtre: -capacitatea si adecvarea depozitelor în particular. multe societãti de clasificare au introdus un aranjament de inspectie alternativ pentru utilaje si instalatii. pregãteste specificatii în cooperare cu proprietarul navei. Totusi pentru aranjarea modificãrilor minore asupra corpului si a instalatiilor. b).Sistemul de întretinere planificat. -termenii de arbitrare dacã s-ar produce o disputã. Acesta metodã este în acelasi timp consumatoare de timp si scumpã. -efectul oricãrei variatii ale ratelor de schimb pe costurile contractuale fixe. Regulile de clasificare cer ca inspectiile la corp si la masinã au loc la fiecare 4 ani. asupra pãrtilor care urmeazã sã fie reparate. pentru navele individuale la cererea armatorului. -cheltuielile cu echipajul de-a lungul perioadei de cercetare. -orice politicã nationalã sau internationalã cãtre tãrile care preiau munca de cercetare a navei si proviziile de asigurare.S.S. intervalul dintre reparatii a crescut considerabil. d). -productivitatea generalã. Astãzi majoritatea proprietarilor folosesc sisteme de planificare avansate si proceduri de întretinere pentru a creste cererea pentru costurile efective de operare. Pentru a evita deschiderea care nu e necesarã utilajului si pentru a evita duplicarea muncii. -ratele de schimb. Modul traditional de cecetare a navei este de a o aduce în terminalul unde pãrtile care urmeazã sã fie inspectate sunt dezasamblate. c). Inspectorul este prezent pe timpul voiajului navei si realizeaza inspectiile cerute. -recordul relatiilor industriale.I. Acesta implicã urmãtoarele în programul de cercetare: -Compania clasificatã care aprobã programul de întretinere al armatorului. -valabilitea creditului si termenul de platã. Acest interval extins poate intra în conflict cu regulile „normale”.53 costurile contractuale. Totusi un numãr de metode de inspectie alternative existã astãzi si au fost dezvoltate o datã cu clasificarea societãtii. . dar este încã practicatã în mare mãsurã pentru o multime de motive. -costul si durata voiajelor în/si din terminal.Inspectia continuã. ceea ce permite un interval de reparatie la 5 ani. astfel scade clasa de inspectie la una anualã. acest sistem poate înlocui sistemul de inspectie continuã a motroului principal. Sistemele continue alternative au loc chiar dacã inspectiile sunt împãrtite la un ciclu de 5 ani. Acesta se supune unui tip de aprobare si poate folosit ca o bazã pentru un aranjament de inspectie special. inspectate si reasamblate. -experienta anterioarã a proprietarului navei cu depozitul. Desi repararea navei este încã necesarã pentru o serie de motive. timpul de escala si standardele muncii marinarului. Aranjamentul se bazeazã pe sistemul de întretinere planificat al proprietarului gata de oparare „la bord”. Mai mult pentru navele care asigurã întretinerea motorului în acord cu un program de întretinere fixat. iar o notatie B.I. -Inspectia initialã la bord de cãtre inspectorul companiei. iar acum sunt foarte populare. -abilitatea lor tehnicã sã preia munca.Inspectia voiajului. curãtate. poate fi obtinuta (“built for in water surveys” = inspectie în apã).

inspectorul pregãteste specificatii ale pãrtilor care vor fi reparate. aceasta determinã cresterea intervalului de reparare a navei la cinci ani. cauzate probabil de foamete sau lipsuri. Aceasta este o problema extrem de dificil de rezolvat. Un numãr de companii de clasificare au dezvoltat acum armonizarea cercetãrilor asa cum inspectiile relevante pot fi armonizate sau sincronizate cu cerintele Autoritãtii Maritime din fiecare tarã. Principalele circumstante în care variatiile comertului apar în transportul maritim sunt prezentate în continuare: 1). -Inginerul sef sã fie aprobat de cãtre societate de clasificare. cu o recentã crestere aparentã în importantã. iar inspectorul tine cont de inspectiile cerute de-a lungul voiajului navei. Inspectiile au fost împãrtite de-a lungul anului si cîteva vizite la bordul navei au fost necesare de cãtre supraveghetor. PROBLEMELE CAUZATE DE FLUCTUATIILE SI VARIATIILE COMERTULUI MARITIM Fluctuatiile si variatiile din comertul international sunt comune tuturor formelor de transport si sunt greu sã fie depãsite satisfãcãtor în transport maritim. Fiecare inspectie trebuie fãcutã cu un timp tolerant de legãturã si existã trei categorii detaliate în continuare: -Inspectii anuale cu un timp de legãturã cu trei luni înainte si dupã aceastã datã stabilitã. Inspectia de audit este fãcutã pentru a verifica dacã aranjamentele sunt conforme cu procedurile agreate. -Inspectia specialã la patru ani cu o extensie de un an. Totusi inspectia anualã de audit trebuie fãcutã împreunã cu A. de exemplu sau în cereri exceptionale pentru importuri. Inspectiile anuale fãcute de inginerul sef sunt acceptate ca fiind inspectii de clasã. tancurile tind sã se întoarca la o vitezã putin mai mare decît ca atunci cînd e încãrcat. -Anual. -Constructia pentru inspectia navei la danã. sociali si politici. pot cauza cresterea unei variatii a traficului.G.O cantitate anormalã de marfa într-o arie particularã datoratã unei recolte mari neuzuale. Navele vor fi încãrcate într-o singurã directie dar navigatia în balast în altã directie. Ele sunt cauzate de factori economici. Tancurile transportã petrolul din tãrile producatoare în cele consumatoare si se întorc în balast.Una din cele mai extreme cauze ale variatiilor se gãseste în transportul mondial de petrol. (Inspectia anuala generalã ordinarã). La inspectia anualã de audit inspectorul raporteazã punctele cerute de proprietarul navei.S. Aceastã problemã care apare pe piata . aranjamentul inspectiei utilajului se bazeazã pe un sistem de întretinere plãnuit si aprobat. Dacã i se cere si în cooperare cu proprietarul navei. obtinuta prin aranjarea modificarilor minore la corp si masinã. Pentru asigurarea beneficiului total din armonizarea inspectiilor proprietarul navei are urmatoarele optiuni: -Inspectia pe timpul desfãsurãrii voiajului.2. 2).54 -Inspectia continuã a motortului care se aflã în operare. -Douã si douã jumãtãti de an de inspectii sã fie fãcute cu 6 luni înainte si dupã data fixatã. Pentru a reduce impactul unui voiaj neproductiv. 11.

8). -deformarea volumului de marfa liberã valabilã pentru transport.Desfãsurarea traficului dintre douã tãri poate fi balansatã. care este marfã vrac si grea. Fluctuatiile sezoniere în desfãsurarea traficului pot fi domolite prin costuri variabile acordate sezonului. 7). De exemplu între Orientul mijlociu si America de Nord. 6). Aceasta variatie la transportul de containere rezultã din mixul de marfã din comertul european de est si nord american. Aceste diferente pot fi accentuate de dezvoltarea containerizarii.. Aceasta implicã faptul ca mãrfurile importate din Asia sã fie transportate cu containere de 20 pic.55 tramp poate fi combãtutã prin utilizarea navelor cargou care pot transporta marfã diferitã întrun/sau dintr-un port apropiat si astfel se reduce voiajul în balast la minimum. Restrictiile la import pot fi necesare pentru a proteja industria internã si pentru a mentine angajatii. unde tranzitul aerian . -îmbunãtãtirea planificãrii încãrcãrii navei pentru a reduce timpul de încãrcare si în general îmbunãtãtirea timpului de întoarcere în port. sunt depozitate pe punte. -creativitate. Proprietarii de nave adesea organizeazã croaziere pentru a completa capacitatea nefolositã în extrasezon. desi problema se poate diminua dupã cum sirul tipului de container creste. depinzînd de circumstantele în care se întîlnesc. Acestea pot fi temporare sau permanente. iar contractele bilaterale urmãresc sa reducã aceastã practicã. Acestea sunt evidente pe piata tramp desi vor deveni mai putin relevante deoarece tehnologia modernã permite procesarea si depozitarea mãrfii. -returnarea containerele goale si mutarea lor pe rute diferite. -adaptabilitate la modul de efectuare a transporturilor. dar dificultãtile pot încã apare rezultînd din diferente de caracteristici si din factorii de încãrcare a mãrfii care este cãratã în douã directii. Perioadele de vîrf ale traficului tind sã influenteze mãrimea flotei si operatiunile neeconomice. Metodele de evitare a fluctuatiilor pot fi gãsite dintre urmãtoarele: -cresterea vitezei de navigatie.Fluctuatiile sezoniere în trafic pot cauza dificultãti industriale. Conversia produselor exportate din Asia sunt relativ usoare. -închirierea de tonaj aditional. Un exemplu este vãzut pe piata maritimã combinatã cu cea aerianã. iar cele exportate cu containere de 40 pic. 4). -tranportarea unei cantitãti mai mari de marfã pe punte atunci cînd vremea permite.Fluctuatiile din comertul international si variatiile din reteaua de distributie internationalã cer operatorilor sã aibã: -viziune. acestea se gãsesc pe navel portcontainer.Alti factori politici cum sunt: -discriminarea de pavilion. 9). -schimbarea navelor într-un comert mai putin ocupat. care se întîlneste în aceste astãzi. Restrictiile oficiale de comert tind sã creascã în ciuda dezvoltãrii ariilor libere de comert. 3)..Serviciile de pasageri sunt subiect al fluctuatiilor sezoniere. oferind expeditorilor rate avantajoase la depozitare si oferind aliante apropiate cu expeditorii prin asocieri comerciale si consilii ale transportatorilor. prin schimbarea traficului de la rutele obisnuite la unele mai putin ocupate.Exemple de containere cu dublã functiune care micsoreazã aceastã variatie.Restrictiile guvernamentale pot fi impuse la importul sau la exportul de bunuri. Asia primeste materiale brute si bunuri semi-preparate din Europa. pentru a combate un deficit de comert persistent sau ca sã apere holdingurile tãrile de moneda grea. 5).

PLANIFICAREA. dar sunt în general constrînse dur de existenta danelor cu apã adîncã pentru navele de mare tonaj de tipul tancurilor petroliere. Cîteva nave de tipul ferry-boat din comertul maritim mic. astfel asigurînd folosirea maximã a navelor. dar si piata poate mai usor sã accepte o navã mai micã decît una mai mare. Acesta se poate doborî prin operarea unei linii ca navã tramp pe trasee sigure. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA FLOTEI Planificarea flotei operationale este astãzi foarte importantã în conducerea navei. De asemenea unele nave portcontainier au o rampã integratã pentru a putea depozita containerele si vehiculele. dar uneori peste 5. . Un alt serviciu existã din Orientul Îndepãrtat si America de Nord. Este o arie care figureazã puternic în buget si este programatã de obicei peste 2 ani.3. au mai mult de patru punti hidraulice de operare pentru a permite o variatie combinatã de a transporta masini si vehicule de transport pe drum. -Conducerea trebuie sã decidã dacã planificã nevoile flotei pentru cerintele de vîrf. acesta este relevantã pentru serviciil liniilor de containere. In final operatorii care se lovesc de o variatie severã a comertului se pot strãdui sã rezolve problema prin intermediul mecanismului de preturi. O serie de factori influenteazã semnificativ procesul de luare a deciziilor în planificarea operationalã a flotei astfel: -Navele mari tind sã fie mai economice. care folosesc un voiaj scurt în balast pentru a se lega cu un comert tramp. -Planificãrile trebuie sã facã ducã la cea mai bunã folosire a flotei existente. Containerele de linie sunt mai vulnerabile la variatii decît navele tramp deoarece ultimele nu se pot schimba în mod normal de al un comert la altul. Rolul ei este de a utiliza navele sau flota în asa fel încît sã producã rezultate optime. un exemplu este acela al navelor cu un consortiu servind un grup de comert. În Dubai transportatorii aerieni soseau cu produse importate pentru consum sau industriale si înainte ca transportul aerian sau maritim sã înceapã. implicînd transbordãrile din porturile maritime sau aeroporturi din Singapore si Dubai. Operatorul unei flote mari este în general angajat într-un numãr de comerturi diferite si de acea se pot schimba unele din navele lui cu cele unde cerea este mare. în special pe timpul deprecierii comertului. De exemplu tehnologiile moderne pemite distribuirea de produse finite în vrac. Aceste nave de tipul multiscop sunt mai scumpe de construit. medii sau scãzute. iar dezvoltarea de nave multiscop a adus o mare flexibilitate operãrii lor. care pot sã fie folosite de-a lungul unei perioade mai lungi de timp. returnînd cargourile goale. chiar dacã nava lucreazã sau nu. Tehnologia a ajutat sã domoleascã unele din aceste variatii si fluctuatii din comertul maritim. 11. Nu numai cã au un acces cuprinzãtor în port.56 provine din porturile coastei americane de NE. în particular cu referire la piatã si cu un nivel de profitabilitate. dar oferã oportunitãti mari pentru operãri profitabile în cadrul schimbãrilor de context a comertului international. -Navele mici au o flexibilitate operationalã mai mare. Liniile pot schimba comerturile în circumstante sigure. notînd în particular cã toate costurile sunt create. un aranjament care permite o flexibilitate mare si independentã fatã de operãrile portuare.

6). 2). împreunã cu celelalte costuri relevante inclusiv deplasãrile în port. Împreuna cu planificarea flotei. Planificarea flotei este îndeaproape în legãtura cu: -bugetele.Costul cu echipajul.Costurile portuare si baza aplicãrii lor. costul voiajului în balast.Prognoza cererii traficului anual este datã de departamentul de marketing. 5). dar va fi influentatã în particular de clasificarea navei. asigurînd tot timpul siguranta navei.Timpul de cãlãtorie a fiecarui comert sau ruta. care vor varia în functie de port. 7). -prognozele economice. tonaj nou sau programãri rapide. 4).Prospectele de cãutare de contracte noi. în altul sau altã danã. Metoda de a considera cã este nevoie de o capacitate mãritã de transport trebuie sã fie decisã. 9). Datele cerute pentru planificarea flotei vor varia în functie de situatie. .Costul voiajului dintr-un port sau danã. -politica.Optiunile alternative si costurile cum sunt închirierile de-a lungul perioadei de vîrf. 8). viteza optimã a navei. 10). -Planul trebuie sã reflecte obiectivele comitetului director al companiei. 3). închirieri. referitoare la amestecul de marfã si venitul net. Aceasta este de obicei furnizatã de superintendentul maritim dintr-un port sau danã în altul sau altã danã. companie sau piatã.57 -Conducerea trebuie sã evalueze dacã planificã pentru cresterea anualã a cererii. 11). Datele furnizate de departamentul de marketing pot contine rezultatele cercetãrii pietei. Aceasta implicã urmãtoarele criterii. -optiunile de investitie. Acestea sunt detalierile informatiilor cerute astfel: 1).Facilitãtile de transboradare la bordul navei si în ce mãsura pot fi folosite în port pentru a accelera timpul de întoarcere si pentru a reduce cheltuielie portuare. lucrînd tot timpul în cadrul legal al industriei maritime. costurile cu combustibilul. peste tot se cere o bunã cunoastere a conditiilor pietei si a tendintelor corelate cu utilizarea navei pe baze profitabile. factorii de depozitare si venitul obtinut. dar predictiile de venit si factorii de cost vor fi dominanti în evaluarea si formularea planului flotei. Aceasta este ajutatã de folosirea computerelor. deoarece poate implica nave de capacitate mare. care sunt obtinute pentru comert cum ar fi curgerea de marfã perisabila. Acestea vor determina precis nivelul cererii si al venitului în diferite timpuri ale anului si vor facilita cum este mai bine sã furnizeze capacitatea mai economica cerutã. Acesta trebuie condus de piatã si buget si are întreg consimtãmîntul participantilor.Specificatiile acceptãrii navei la fiecare danã si port împreunã cu orice fel de fluctuatii sau alte constrangeri. de pietele în care navele opereazã si de mãrfurile transportate astfel: -Primul obiectiv pentru consiliul directorial este acela de a definitiva planul de afacere pentru care managerul flotei va rãspunde. avînd în vedere cererile inspectiei. planul de afaceri al companiei este o sarcinã importantã a conducerii flotei.Detaliile cererii de vîrf sezoniere si a lunilor slabe împreunã cu o analizã a mãrfurilor continute. -tendintele pietei.Capacitatea individualã a navei si valabilitatea ei de-a lungul celor 12 luni.

-competitia si producerea venitului din marfa transportatã. -resursele necesare navigatiei. FACTORII CARE INFLUENTEAZÃ CALITATEA SERVICIULUI DE TRANSPORT MARITIM Se considerã cã sunt cinci factori care influenteazã natura serviciului de transport maritim astfel: -viteza. -frecventa. -costul. cum ar fi fructele proaspete si legumele. -tehnologia portuara. -Planul trebuie sã fie orientat spre reducerea costurilor si legat la venitul obtinut din amestecul de marfã transportatã la fiecare voiaj. -locatia terminalului. Viteza si frecventa serviciului sînt esentiale pentru transportul de marfã sigurã. -Conducerea echipajului ca si programul de inspectie a navei este o arie critica a costurilor în conducerea flotei. Resursele maxime trebuie sã fie valabile în perioada de vîrf. -viteza optima compatibilã cu costul. -reîntoarecerea. Pentru a fi costuri efective acestea trebuie sã implice etape ale plãtii programelor de inspectie si sã cauzeze minimul de pierdere la programul de navigatie. deconturile si asigurarea sunt toate arii care necesitã o revizuire constantã pentru a asigura proprietarul de nave cã obtine o afacere favorabilã. -calitatea serviciului.5. -Costurile portuare. tinînd seama cã transportul ieftin este de obicei scopul navelor tramp.58 -Resursele de capacitate ale flotei trebuie sã fie potrivite prognozei pietei si trebuie sã se reflecte în buget preum si în programul de navigatie. pentru a se asigura ca profitul bugetului sã fie atins. -facilitatile de achizitionare a combustibilului. . -depozitarea si valabilitatea alimentelor. 11. -Combustibilul. Serviciile rapide si frecvente împreunã cu reîntoarecerea se vor regãsi în general în comertul navelor de linie. -infrastructura portului. -costul transbordãrii mãrfii. repararea navei si inspectia navei trebuie sã fie considerate ca locatii strategice ale portului si ale terminalului. -Programul de navigatie necesitã o atentie specialã referitor la: -costurile portuare. -timpul de întoarcere. Nevoia pentru vitezã este probabil simtitã mai puternic în comertul de lungã distantã. unde timpul voiajului poate fi apreciabil redus si expeditorul acordã beneficiul livrãrii rapide. Producãtorii de bunuri de consum evalueazã viteza astfel încît sã reducã riscul de stricare si costul bunurilor în tranzit.

De asemenea implicã faptul cã bunurile trebuie sã soseascã în stare bunã si companiile de transport maritim sã asigure facilitãti adecvate la docuri si la birourile lor pentru completarea documentelor necesare si alte formalitati. minereuri minerale. lemn. Preturile rãmîn un factor dominant în alegerea serviciului de expeditor. Atunci cînd piata este solidã. care balanseazã nevoia pentru vitezã cu capitalul aditional si cu costurile de operare implicate si împãrtind pe faze navigatia pentru a potrivi ritmul mãrfurilor clientilor. Mai importantã este valabilitatea spatiului transportului tramp. desi ei trebuie sã se alieze cu expeditorii pentru a se asigura cã ratele nu sunt asa de mari ca preturile bunurilor de pe piatã. dar genereazã profiturile necesare pentru a sustine o flotã modernã. . deoarece costul transportului are o legãturã directã cu navigabilitatea. ratele vor fi doar marginalizate de costul de operare al navei. Reîntoarecerea este importantã pentru expeditorii care întalnesc termene limitã la scrisorile de credit si la licentele de import. Aceste cerinte sunt recunoscute si se întîlnesc la operatorii de linie. Ratele de pret pentru aceste servicii sunt complet stabile si mai ridicate decît acele costuri ale navelor tramp. ratele vor creste. Conducerea trebuie sã fie orientatã spre calitatea serviciului pentru a se obtine o succesiune repetatã a exportului. cu accent pe un serviciu sigur si pe mutãri ale bunurilor într-un mod efectiv. Serviciul furnizat trebuie sã fie orientat cãtre client. Existã o anume justificare în argmententare precum cã aceia care transportã bunuri cu navele de linie ar trebui sã plateasca costuri mai mari de transport pentru serviciu. în ciuda faptului cã politica comercialã a guvernelor si discriminarea de pavilion exercitã o influentã sporitã în transportul maritim international. În termeni largi costurile de distribuire reprezintã 8 – 15 % din costul total de productie. Mãrfurile de valoare micã pe de altã parte trebuie sa fie transportate cît mai ieftin posibil. Transbordãrile de marfã trebuie sã fie eficiente si nu înclinate spre distrugere. ratele care variazã în acord cu cererea si oferta.59 Frevcenta serviciului poate fi de asemenea importantã acolo unde bunurile pot fi vîndute doar în cantitãti mici la intervale frecvente. Calitatea serviciului reprezintã un aspect de mare consideratie în lumea competitivã a transportului maritim si a comertului international. astfel încît viteza si frecventa serviciului au o semnificatie minorã. cereale si alte marfuri în vrac sunt în general transportate conform unor aranjamente programate. De asemenea este important ca pretul transportului pe mare sã fie fxat la un nivel rezonabil. Dacã existã spatiu disponibil. Multe mãrfuri dintre aceste categorii cum ar fi cãrbunii. Proprietarii pot mentine ratele la un nivel rezonabil pentru a obtine un profit. dar o limitã superioarã va fi fixatã de pretul prospectiv al mãrfurilor din momentul vînzãrii. ceea ce este foarte scump pentru a se realiza.

Pentru societãtile comerciale de la uscat se folosesc mai multe feluri de clasificãri referitoare la trãsãturile principale ale managerilor. etc. INTRODUCERE La societãtile comerciale de la uscat rezultatele obţinute de cãtre acestea. a faptului cã navele maritime se conduc diferit fatã de firmele sau unitãtile productive de la uscat. Managerul este considerat persoana care exercitã funcţiile managementului în functie de obiectivele. b). . competenţele şi responsabilitãţile specifice funcţiei. aptitudini. -şefi de compartimente. Profesia de manager poate fi caracterizatã prin rolurile pe care un manager trebuie sã le îndeplineascã acestea sînt: -Rolul în domeniul interpersonal adicã: -de reprezentare.60 CURSUL 12 MANAGER. -leader. Astfel se considerã cã principalele trãsãturi caracteristice unui manager sînt: -Dubla profesionalizare.1. -directori adjuncţi. Managerii pot fi clasificaţi dupã urmãtoarele criterii. -managerii de nivel superior: -director general. În transportul maritim situatia este diferitã de cea de la uscat datoritã specificului acestui domeniu. pot fi: -managerii de nivel inferior: -maiştrii. -Caracterul creator al activitãţii desfãşurate. De asemenea pericolele sunt diferite fatã de cele care apar în activitatea de la uscat.Dupã nivelul ierarhic. -director economic. -agent de legãturã. -supraveghetorii. calitatea procesului de management depind foarte mult de managerii care conduc acele firme. a). sarcinile. -managerii de nivel mediu: -şefi de secţie. cu situaţii inedite. cunoştiinţe manageriale. se cer şi calitãţi. LEADER SI LEADERSHIP ÎN SHIPPING 12. -şef serviciu aprovizionare. deoarece un manager este confruntat în aproximativ 80% din cazuri.Dupã sfera activitãţilor coordonate: -manageri funcţionali: -şef serviciu producţie. care înseamnã cã pe lîngã cunoştiinţele necesare profesiei de bazã. -manageri generali: -director de producţie.

-diseminator de informaţii. totusi foarte multe aspecte tehnice afecteazã managementul companiei de navigatie. dar timpul afectat pentru fiecare funcţie diferã de la un nivel ierarhic. care reprezintã abilitatea de a lucra cu oamenii. care reprezintã abilitatea de a coordona şi integra toate interesele şi activitãţile din cadrul organizaţiei. faţã de cei de la nivelul mediu şi inferior. care rãspunde de conducerea de ansamblu a companiei. tehnici sau cunoştiinţe specifice domeniului de activitate. Aceastã diferenţiere a timpului determinã o diferenţiere a calitãţilor pe care trebuie sã le aibã managerii aflaţi pe niveluri diferite ierarhice. -ritmul de creştere. În acest sens se considerã cã: -managerii de la nivelul superior vor afecta un timp mai lung pentru previziune. dar acolo mai sunt si alte aspecte care diferentiaza foarte mult managementul companiilor de navigatie de cel al firmelor din domeniul productie industriale sau al prestãrii serviciilor terestre. În cadrul companiei de navigaţie maritimã se observã faptul cã procesele de management şi procesele de execuţie sunt complementare. -distribuitor de resurse. -prefigureazã obiectivele generale ale companiei: -numãrul contractelor de transport. echipa de conducere se structureazã în urmãtoarele nivele de conducere. -Rolul în domeniul decizional: -întreprinzãtor. Managerii din conducerea companiilor de navigatie maritimã se confruntã cu o serie de situatii specifice. care formeazã piramida tipicã managerialã astfel: 1). de a-i înţelege. -managerii de la nivelul mediu şi inferior vor afecta un timp mai mare pentru organizare. . acestea sînt considerate astfel: -Calitãţi tehnice. În cadrul unei companii de navigaţie maritimã. antrenare şi coordonare. organizare. de a reuşi sã-i motiveze în vederea participãrii la realizarea obiectivelor organizaţiei. în care se aflã managerii de nivel superior. în aceastã poziţie se aflã: -Directorul general. care reprezintã capacitatea de a folosi proceduri. îndeplinind urmãtoarele sarcini: -stabileşte strategiile de acţiune ale companiei. -purtãtor de cuvînt. -Calitãţi conceptuale. dar ponderea cea mai mare o deţin procesele de management. se ocupã de previzionare. -mînuitor de disfuncţionalitãţi. faţã de cei de la nivel superior. care uneori sunt greu de imaginat cã se pot întîmpla la o firmã de la uscat. specialitãţii respective.Nivelul I „Top Management“.61 -Rolul în domeniul informaţional: -de observator activ (monitor). -Calitãţi umane. ambele contribuind la realizarea obiectivelor companiei. la altul şi de la o organizaţie la alta. Managerii indiferent de nivelul ierarhic la care se aflã. Toate acestea sunt valabile desigur si la companiile de navigatie. -negociator. Chiar dacã prestarea serviciului de transport maritim este din punct de vedere tehnologic mai putin complicatã decît productia industrialã sau serviciile clasice.

Acest fapt asigurã însã respectarea principiului unitãţii de conducere. Aceştia au în subordine: -şefii de echipe (organizate pe ture de lucru). 2).Nivelul III „Lower Management“. -financiar. pe anumite domenii de activitate (de exemplu: juridic. etc. Aceştia rãspund pentru aplicarea politicilor companiei pe compartimentul sau departamentul respectiv. -reprezintã compania în relaţiile cu mediul. Autoritatea ierarhicã are prioritate asupra autoritãţii funcţionale pentru cã rãspunderea revine conducãtorilor. -şefii de echipaj ai navelor. Acest tip de piramidã are urmãtoarele avantajele: . De regulã directorul general adjunct este acela care rãspunde de problemele de operare a navelor maritime. în care se includ managerii de la nivelul de mijloc. directorul executiv şi directorul general. -şefii de birouri. În cadrul companiei de navigaţie maritimã autoritatea managerilor este de tipul: -ierarhicã. -tehnic. Şefii de echipe au în subordine personalul care executã acţiunile de care depinde realizarea obiectivelor planificate ale companiei. etc. ii). -logistic (aprovizionare). -funcţionalã. i). La o companie de transport maritim aceştia sunt: -directorii executivi: -executiv (operativ). -resurse umane.Autoritatea funcţionalã se realizeazã de cãtre specialiştii firmei. piramida ierarhicã este de tipul aplatizatã.62 -profitul. cu un numãr redus de niveluri ierarhice. -comandanţii de nave. financiar-contabil). -Directorul general adjunct. -economic. managementul de bazã sau inferior în care se includ: -şefii de compartimente şi dispecerate. atît prin statutul companiei de navigaţie. de cãtre şeful de compartiment. -marketing. dar şi cu ajutorul unor consilieri. -superintendenţii. În cadrul structurii manageriale a unei companii de navigaţie. funcţie care la actualele companii de transport maritim din România a fost desfiinţatã.Autoritatea ierarhicã se exercitã direct asupra subordonaţilor din compartimente. 3). cît şi al legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare.Nivelul II „Middle Management“. -siguranţã şi prevenirea poluãrii. -de flotã (secţie de nave). dar la multe alte companii aceasta este consideratã foarte importantã. -persoana desemnatã. -administrativ. dar de multe ori şi al cutumelor din domeniu.

consideratã una dintre cele mai grave probleme în domeniul transportului maritim din România.63 -asigurã comunicaţii directe şi rapide. care au o mare capacitate de comunicare. -Dupã sfera activitãţilor coordonate: -manageri functionali: -şef serviciu tehnic. -directori adjuncţi. -şef serviciu personal. astfel: -piaţa. care se desfãşoarã zilnic. -manageri generali: -director de exploatare a navelor. -managerii de nivel mediu: -persoana desemnatã. -concurenţa. simpatice. -numãr mic de manageri şi cheltuieli reduse cu salariile acestora. -permite aproprierea managerilor de locul de execuţie. -director de marketing. -şef serviciu aprovizionare. ofiterii secunzi si sefii mecanici. -personalitãţile „cheie“. LEADERI SI LEADERSHIP Leaderii sînt considerate acele persoane carismatice. -operativitate în adoptarea deciziilor. Dezavantajele piramidei aplatizate sunt urmãtoarele: -încãrcarea excesivã cu sarcini a managerilor. etc. 12. În transportul maritim managerii pot fi clasificaţi dupã urmãtoarele criterii. -numãr mare de şedinţe de lucru. etc. chiar direct de la funcţionar. -Dupã nivelul ierarhic pot fi: -managerii de nivel inferior: -comandanţii de nave. -tehnologiile. -director de navlosire. . -sistemul informaţional funcţioneazã rapid. -director economic. -managerii de nivel superior: -director general. -limitarea posibilitãţilor de cuprindere a tuturor problemelor. -şefi de secţie. -şefi de departamente. Se considerã cã principalele calitãţi ale unui leader sînt: -Cunoaşterea grupului pe care îl conduce şi a sectorului de activitate. -şefi de compartimente. dupã terminarea programului de lucru normal.2. -superintendenţii. aptitudini necesare pentru ai înţelege pe ceilalţi. la directorul general. -director de logistică.

-sensibilitatea faţã de ceilalţi. Leadership-ul eficient este influenţat de urmãtoarele variabile: -personalitatea leaderilor. -Calitãţile personale: -integritate. conducãtorii cãutînd în general sã se modeleze dupã superiorii lor. astfel: -Viziunea. adicã sã nu se risipeascã forţele şi resursele de care dispune grupul. de a fi perseverent în acţiune. care prin poziţiile pe care le deţin în cadrul firmei pot sã susţinã transformarea viziunii în realitate. de a te expune. -susţinerea cu resurse pentru aplicarea strategiei fixate pentru firmã. -Aptitudinile şi competenţa: -capacitatea de analizã. -prin prisma comportamentului leaderilor. -raţionamente sigure. Aceasta înseamnã a orienta oamenii într-o direcţie care sã corespundã cu interesul lor pe termen lung.64 -stimulentele care motiveazã oamenii. -Reputaţia. Leadership-ul este definit ca un proces de orientare a unui grup de persoane prin mijloace necoercitive. Leaderii trebuie sã îndeplineascã în principal urmãtoarele tipuri de funcţii: -de soluţionare a problemelor (îndeplinirea sarcinilor). -Curajul. al unui grup aflat la un nivel ierarhic inferior şi conducerea superioarã a unei firme. În literatura de specialitate se remarcã trei tipuri de abordãri ale problematicii leadership-ului astfel: -prin prisma trãsãturilor caracteristice ale leaderilor. care împart recompensele şi chiar puterea. De asemenea se considerã cã existã 4 modalitãţi de a exprima mãreţia în gîndire şi acţiune ale unui leader. -grupul de persoane implicatesînt foarte motivate. prin: -viziune care ţine cont de interesele legitime ale tuturor persoanelor implicate. -abordarea contextualã. Un leader care îndeplineşte ambele categorii de funcţii este un leader performant. exprimatã prin atenţia acordatã celorlalţi. -perspectivele şi comportamentul superiorilor. de a acţiona. . prin integrarea forţelor din mediul ambiant al organizaţiei. cu factorii interni care vor influenţa realizarea obiectivelor. succesul anterior în afaceri. adicã supunerea întotdeauna înaintea faptelor. -sarcinile solicitate şi liderul care trebuie sã le îndeplineascã. aceste funcţii influenţeazã stilul de leadership. -onestitate. -funcţia socialã (de informare şi menţinere a grupului). Se considerã cã existã anumite puncte comune între un leadership eficace. -strategie prin care sã se concretizeze aceastã viziune. experienţa trecutã şi perspectivele acestora. sã nu se exploateze partea negativã a laturii umane. respingînd iluziile. -Realismul. -Etica. care presupune o gîndire nouã şi amplã. -Motivarea puternicã de a fi leader. -înţelegerea naturii umane. -Relaţiile din societate şi ramura de activitate. care reprezintã acea caracteristicã de a distinge perspectiva cea mai largã.

65 -perspectivele şi comportamentul omologilor din firmã sau din afara ei, -caracteristicile, perspectivele şi comportamentul subordonaţilor, -cultura organizaţiei. Prin natura activitãţilor desfãşurate la bordul navelor cel mai important leader devine, de regulã, comandantul navei, dar în anumite situaţii poate fi şi ofiţerul secund. Calitãţile acestora sunt deosebite de importante pentru rezolvarea situaţiilor dificile care se petrec pe mare sau în porturi, pentru coeziunea echipajului şi acţiunea unitarã a acestuia. În prezent procesele manageriale s-au extins, astfel au încput sã fie organizate departamente de logisticã, de marketing şi informatice, acestea avînd la bazã principiile manageriale specifice, dar au apãrut noi concepte despre managementul timpului şi cel al navlosirii. Din punct de vedere managerial problematica managerilor, leaderului si a leadership-ului este foarte importantã. Acest fapt rezultã si din repartitia proceselor de management, asa cum sunt prezentate acestea in figura 12.1. La nivelul conducerilor „top management” în cadrul proceselor manageriale desfãşurate la sediile companiilor de navigaţie maritimã ponderea acestora este urmãtoarea, figura 12.2: -Managementul operaţiunilor navale (1): 35-40 %. -Managementul logisticii (2): 30-35 %. -Managementul resurselor umane (3): 8-10 %. -Managementul navlosirii (4): 5-6 %. -Managementul mentenanţei (5): 3-4 %. -Managementul financiar (6): 2-3 %. -Administrare generalã (7): 1-2 %. De la o companie la alta aceste valori variazã ca pondere. Aceaste situatii le-am observat studiind procesele manageriale la sase companii de navigatie maritimã din Romania, care au avut nave diferite si prin calculul numãrului de activitãti, folosind media aritmeticã simplã am obtinut aceste rezultate. În unele cazuri datele nu au fost în totalitate reale, deoarece unii dintre conducãtori nu au dorit sã fie cunoscute în totalitate activitãtile de la companie, dar în final valorile obtinute sunt apropiate de realitate. O variabilã importantã este datã de variatiile sezoniere ale activitãtilor, de perioadele de efectuare a reparatiilor la nave. În concluzie se poate considera cã în transporturile maritime factorul uman aflat în functiile de conducere ale companiilor au rolul esential pentru rezistenta pe piata maritimã. Experienta nefericitã a companiilor de navigatie românesti a demonstrat realitatea cã numai acelela care au fost conduse de lideri puternici au reusit sã obtinã rezultate deosebite.

66

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR NAVALE

MANAGEMENTUL TIMPULUI

MANAGEMENTUL NAVLOSIRII

MANAGEMENTUL COMPANIEI DE NAVIGAŢIE MARITIMÃ

MANAGEMENTUL MARKETINGULUI

INFORMATICÃ MANAGERIALÃ MANAGEMENTUL LOGISTICII

MANAGEMENTUL MENTENANŢEI

Fig. 12.1. Managementul actual al companiei de navigaţie maritimã. Sursa: studiul autorului, original. % 100 75 50 25 Procese 1 2 3 4 5 6 7 Fig. 12.2. Ponderea proceselor de management. Sursa: studiul autorului, original.

67

CURSUL 13

MANAGEMENTUL RESTRUCTURÃRII COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMÃ
13.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE
Datoritã evolutiilor de pe piata maritimã orice fel de companie de navigatie trebuie sã fie pregãtitã sã se restructureze. Aceastã restructurare trebuie sã fie înteleasã în dublu sens, atît al restrîngerii activitãtii, cît si al dezvoltãrii. Ambele situatii impun schimbãri, de multe ori majore, la nivelul top managementului, cît si la nivelele de executie. Aceste schimbãri sînt de regulã privite cu o anumitã reticentã chiar de cãtre manageri, care nu înteleg cã o restructurare fãcutã din timp sau la timp poate sã previnã o serie de situatii dificile pentru companie. Aceste reticente tin de o serie de factori dar ele trebuie sã fie estompate, pentru a nu periclita viitorul companiei în general si al afacerii în curs, în particular. Restrîngerea activitãtilor se poate datora urmãtorilor factori: -Scãderea cantitãtilor de marfã, din cauze multiple. -Încetarea contractelor „de linie” cu partenerii (navlositorii). -Pierderea accidentalã a unei nave. -Legislatia internã sau internationalã din domeniu. Dezvoltarea activitãtii are la bazã în general o serie de previziuni pe termen mediu si lung, aceasta se poate datora în principal cresterii economiei mondiale, a celei nationale sau în alte situatii speciale.

13.2. OPTIMIZAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMÃ „TRAMP”
Optimizarea structurii organizatorice a unei societãti comerciale cu rãspundere limitatã, companie de navigatie maritimã, se face în functie de situatia acesteia, de conditiile noi care se impun la nivelul companiei astfel: -La înfiintare avînd o anumitã structurã, care poate sã fie asemãnãtoare cu cea prezentatã în figura 5.1. -Dupã o anumitã perioadã de timp, în raport cu evolutia sa, dacã se constatã o crestere a numãrului de activitãti, atunci schema de personal trebuie sã fie revãzutã, analizatã si revizuitã, în sensul cresterii numãrului de persoane, la departamentele sau birourile cele mai solicitate. În anumite situatii se pot face mutãri de persoane de la un departament mai putin solicitat la altul, pentru acoperirea necesarului de personal. -În situatia scãderii activitãtilor, a vînzãrii unor nave, a scãderilor si fluctuatiilor de pe piata maritimã, firma trebuie sã ia o serie de mãsuri de reducere a costurilor prin: -reducerea numãrului de angajati de la sediul firmei, -reducerea numãrului de membrii ai echipajelor, pînã la limitele stabilite de reglementãrile internationale în vigoare, -restructurarea integralã a firmei, etc.

Avantajele unei astfel de structuri sînt urmãtoarele: -Numãr redus de angajati.M. cu tonaj redus.1. -Salarii relativ mici. Dezavantajele acestui tip de firmã sînt urmãtoarele: -Numãr foarte mare de sarcini pentru fiecare persoanã. care are în proprietate 3 nave de capacitate micã. Pentru o astfel de firmã de transport maritim.1.000 TDW. TIPURI SI STRUCTURI ORGANIZATORICE FOLOSITE LA C. 13. în raport cu functiile similare de la companiile mari. de la administrator sau director. cu studii superioare (agentul) si medii sînt directe. Numãrul de persoane care lucreazã la sediul firmei este cuprins între 8-12 persoane. ordinele si dispozitiile circulã în dublu sens. La acest tip de firmã optimizarea structurii de personal se poate efectua astfel: a). -Relatiile dintre manageri. pînã la agent sau contabil. „TRAMP” 1). informatiile dintre acestia. Generic o astfel de firmã mai este denumitã „ de directori ”.N. care au în proprietate un numãr mic de nave. în numãr de 5 si ceilalti 3 angajati. STRUCTURA SIMPLÃ Aceastã structurã este întîlnitã la firmele mici. Fig. costuri mici cu salariile. . pentru 2 nave cumpãrate. -Va creste numãrul sarcinilor pentru contabil. -Programul de activitate este foarte lung si epuizant. Structura simpla.68 13. în functie de tipul de navã.Dacã firma va cumpãra nave noi trebuie sã se efectueze restructurarea astfel: -Departamentul de operare se mãreste prin angajarea a cel putin unei persoane sau chiar douã. de regulã 2-3 nave.2. 3-4. de sus în jos sau pe orizontalã. organigrama este prezentatã în figura 13.1. -Departamentul tehnic trebuie sã angajeze o persoanã.

dupa restructurare. contabilul preluînd o parte dintre sarcinile acestuia. -Sarcinile acestuia pot fi preluate de cãtre directorul de operare si de cãtre directorul tehnic.000-15. -Se renuntã la directorul economic. care au în proprietate un numãr relativ redus de nave. de sus în jos. Astfel vor rãmîne sã lucreze la sediul firmei 7 persoane. în raport cu cele de la firmele mici. cu tonaj mediu.3. Dezavantajele acestui tip de firmã sînt urmãtoarele: -Numãr relativ mare de sarcini pentru fiecare persoanã.2. aplatizatã.Dacã firma va vinde o navã. -Salariile sînt mai mari. care are în proprietate 8 nave de capacitate medie.2. dar mult mai redus pe orizontalã. -Se renuntã la agentul de operare. numãrul de sarcini este distribuit relativ echilibrat.Dacã firma vinde 2 nave.69 b). iar o altã parte va fi transferatã unei firme de contabilitate sau unui expert contabil. Fig. STRUCTURA EXTINSÃ Aceast tip de structurã se întîlneste la firmele mijlocii. -Echipa managerialã este consolidatã. de regulã 8-10 nave. -Profiturile obtinute din activitatea de bazã sînt mai mari. Pentru o astfel de firmã de transport maritim. Structura simpla. atunci restructurarea poate sã cuprindã urmãtoarele: -Se renuntã la functia de director general iar atributiile acestuia vor fi împãrtite între asociatul unic si ceilalti directori. . organigrama va fi cea prezentatã în figura 13. de tipul piramidal. -Numãrul de persoane cu studii superioare este mare. 13. ordinele si dispozitiile au circuitul în dublu sens. -Circulatia informatiile între manageri. alãturi de manageri fiind si sefii de sectii si agentii care rãspund direct de nave. Avantajele unei astfel de structuri sînt urmãtoarele: -Structura este bine organizatã.000 TDW. Numãrul de persoane care lucreazã la sediul firmei este cuprins între 20-25 de persoane. 7. atunci restructurarea va cuprinde: -Se renuntã la activitatea agentului de operare. organigrama este prezentatã în figura 13. 2). c). Astfel vor rãmîne sã lucreze la sediul firmei 5 persoane.

Firma poate sã ajungã la un numãr de aproximativ 30-32 de persoane. .4: -de exploatare a navelor. Optimizarea structurii de personal se poate efectua astfel: a).3. -de navlosire. În anumite situatii: -se poate desfiinta sectia de navlosiri. figura 13. b). -de contabilitate. atunci restructurarea va însemna renuntarea la activitatea unor persoane de la urmãtoarele sectii. -de navlosire. -de crewing. Fig. Structura extinsa. personalul care este pãstrat fiind trecut la sectia de exploatare a navelor. 13.Dacã firma va vinde 2-3 nave.Dacã firma va cumpãra nave noi trebuie sã se efectueze restructurarea astfel: -Se mãreste numãrul de angajati ai sectiilor: -de exploatare a navelor. -Responsabilitatea se transmite la nivelul ierarhic inferior. -de crewing. -Va creste numãrul sarcinilor pentru serviciul de contabilitate.70 -Programul de activitate este prelungit.

sarcinile persoanelor disponibilizate pot fi preluate de cãtre colegii care rãmîn în firmã din sectiile respective sau activitatea poate fi externalizatã.71 -se poate renunta la postul de director de resurse umane. .4. -se poate renunta la postul de director economic. dupa restructurare. Astfel schema de personal a firmei se poate reduce la un numãr de persoane 15-18 persoane. pãstrîndu-se doar un contabil sef. Structura exstinsa. Fig. 13.

-Se stabilesc sarcinile angajatilor si intervalele de timp în care trebuie sã le realizeze. -La bordul navei. . Abordarea aspectelor legate de managementul timpului poate fi fãcutã diferentiat astfel: -La sediul companiei acestea sînt în legãturã cu: -problemele curente de organizare a activitãtilor.1. dar marele dezavantaj era dat de faptul cã sarcinile care nu erau îndeplinite se treceau imediat pe lista zilei sau a perioadei urmãtoare. controlului permanent.72 CURSUL 14 MANAGEMENTUL TIMPULUI LA COMPANIA DE NAVIGATIE MARITIMÃ 14. MANAGEMENTUL TIMPULUI LA SEDIUL COMPANIEI În cadrul companiilor de navigatie maritimã se lucreazã astfel: -Se programeazã activitãtile. -Se stabilesc termene de îndeplinire a acestora astfel: -scurte. mediu si lung. Avantajul era acela al simplitãtii modului de lucru. -medii. b). selectarea avantajelor fiecãrei generatii si eliminarea unora dintre dezavantaje. 14. transformarea valorilor în obiective si actiuni. NOTIUNI INTRODUCTIVE În literatura de specialitate actualã se foloseste notiunea de „Time management”. eficienta economicã. c). Aceasta a reprezentat un mare salt calitativ în organizarea activitãtilor. organizarea activitãtilor si a evenimentelor viitoare. accentului pus pe stabilirea obiectivelor pe termen scurt. care de-a lungul timpului a fost împãrtitã în trei generatii astfel: a). de tipul reparatiilor curente la navã. etc. La baza desfãsurãrii activitãtilor stãteau agenda de lucru. În transportul maritim erau folosite listele de control pentru activitãtile desfãsurate la sediul companiilor si la bordul navelor.Generatia a treia este cea a planificãrii precise. întocmirii listelor de prioritãti. În urma unor cercetãri recente se considerã cã este necesarã o evaluare a celor trei generatii. Astfel se poate vorbi de o a patra generatie a managementului timpului. dar si responsabilitatea personalã. -problemele navelor. reparatiile capitale în santier.2. organizãrii activitãtilor dupã importanta acestora. angajarea navei într-un contract de linie. realizarea scopurilor stabilite. -lungi. cresterea eficientei si a productivitãtii. care se bazeazã pe o anumitã orientare pe piatã în functie de anumite jaloane ale modului de folosire a timpului.Generatia a doua este consideratã cea a planurilor si pregãtirilor.Generatia întîi este consideratã cea a reperelor.

-Depistarea unor deficiente organizatorice. sã gãseascã solutiile cele mai bune. completarea membrilor echipajului. -Poluarea mediului marin de cãtre navã în port sau în apropierea coastei. Acesta este folosit în conformitate cu prevederile Codului ISM si are rolul de a pregăti compania si navele pentru efectuarea acestui audit. sã ajute comandantii si echipajele în gãsirea acestor solutii. Un model de organizare a timpului îl reprezintă planul de audit intern la sediul companiei si la navele maritime. Modelul planului este prezentat în tabelul 14. -Îmbolnãvirea unui membru din echipaj. aprovizionarea acesteia la timp. retinerea sau arestarea navei.1. etc. adecvate situatiei respective. -Se calculeazã eficienta economicã a activitãtilor desfãsurate. TABELUL 14. astfel apar o serie de situatii de urgentã pe care conducerea si angajatii trebuie sã le rezolve urgent. solicitarea debarcãrii si înlocuirea acestuia.1. PLAN DE AUDITARE INTERNĂ LA COMPANIE SI NAVE PENTRU ANUL ______ DEPARTAMENTE IAN FEB MAR APR MAI Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Director general Persoana desemnată Administrativ Comercial-exploatare Tehnic Resurse umane Juridic-asigurări Finanţe-contabilitate . Situatiile de urgentã sînt considerate urmãtoarele: -Aparitia problemelor tehnice la navã. tehnice sau lipsuri în urma desfãsurãrii controalelor autoritãtilor care se soldeazã cu amendarea. Conducerea companiei trebuie sã rezolve problemele.73 -Se verificã modul de îndeplinirea a sarcinilor la intervalele de timp stabilite sau inopinant. Dar realitatea este de multe ori cu totul alta. De urgenta cu care sînt rezolvate problemele depinde plecarea navei în voiaj.

74 NAVE IAN FEB MAR APR MAI Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport Data Raport IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC 1. 6. 3. 7. 8. Raport: Numărul raportului de auditare. 2. MARCATE CU UN X VOR FI VERIFICATE LA AUDITĂRILE INTERNE ÎN URMĂTOARELE DEPARTAMENTE: General Politică Responsabilităţi şi autoritate Persoana desemnată Responsabilitate comandant Resurse şi personal Planuri pentru operaţiuni la bordul navelor Pregătirea pentru situaţii de urgenţă Non-conformităţi Întreţinere Documentaţie Auditări şi revizuire Certificare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Finanţe+contabilitate x Nave (Comandanţi) Logistica-Marketing Director general Resurse umane Juridic-asigurări Tehnic . Explicaţii Data: Se introduce ziua din lună. Persoana desemnată Comercial-exploatare ELEMENTELE SISTEMULUI. 4. 9. 5.

de lungã duratã. cu rezultate nefaste pentru România. în afara industriei si agriculturii. lãsînd piata maritimã sã genereze sau chiar sã „guverneze“ transporturile navale. prin crearea unui întreg sistem care sã sustinã dezvoltarea transporturilor navale. în acest moment. Pe plan mondial sînt o serie de state care au reusit sã se dezvolte. De aici trebuie înteles cã o abordare pragmaticã a viitorului transporturilor navale este necesarã. pentru ca România sã aibe în continuare o flotã comercialã eficientã. care sã înceapã cît mai repede. bazatã pe o strategie pe termen mediu si lung.Statul ca principal investitor sau actionar. ci mai degrabã ca o investitie sigurã. -managerial. se vor gãsi vinovatii. dar si obligatorie. care sã închirieze nave strãine pentru a transporta mãrfurile românesti. Un exemplu demn de urmat în acest sens este Grecia care nu are resurse naturale. Aceastã situatie are o serie de cauze. cu un caracter profund de naturã : -economicã. se vor face anchete. Dar trebuie sã întelegem cã România nu poate sã rãmînã o tarã fãrã flotã comercialã. care sã rezolve mai multe probleme economice si sociale. adicã sã nu fie fãcute nici un fel de investitii. aplicatã oarecum la întîmplare pînã în prezent. Aceasta este o conceptie economicã de esentã liberalã. practic nu mai avem flotã comercialã. destinate exportului sau importului. practic aceastã tarã s-a dezvoltat prin shipping si turism. Rentabilitatea unei flote comerciale trebuie privitã si înteleasã nu ca o sursã de îmbogãtire imediatã. în toti acesti ani de tranzitie. Teoretic o serie de nave au trecut în proprietatea unor firme private cu capital românesc sau mixt. la economia de piatã. INTRODUCERE Dacã la începutul anului 1990 România era pe un loc onorabil în lume. nu are zone agricole întinse sau o industrie puternicã. prin ministerele de resort. maritime si fluviale. Pentru aceasta factorii politici. capacitate si tone de marfã transportate. la intersectia drumurilor maritime. 2). s-au scris mii de pagini si se vor mai scrie multe. care trebuie sã rãspundã pentru greselile fãcute.Neimplicarea statului în domeniul transporturilor navale. pentru integrarea în structurile politico-economice occidentale. ca numãr de nave. . -politic. nu se poate explica în cîteva rînduri.75 FACULTATIV STRATEGIA DE RELANSARE A TRANSPORTURILOR NAVALE ÎN ROMÂNIA 1. sã rezolve principalele probleme. dar numãrul acestora este mult prea mic pentru a reprezenta o flotã comercialã. -de conjuncturã internã si externã. folosindu-se de pozitia lor geograficã. trebuie sã adopte o politicã adecvatã. În reconstructia României. astfel: 1). Principalele directii strategice de actiune în domeniul transporturilor navale pot fi abordate pornind de la 2 conceptii economice distincte. conducerea statului. trebuie regîndit întregul sistem al transporturilor navale. Tot ceea ce s-a întîmplat în acesti ani. pe baza unei politici coerente.

dar si la nivelul agentilor economici care opereazã în domeniul shippingului. care vor avea cea mai mare pondere din totalul comertului maritim. decît din transportul mãrfurilor sau al pasagerilor“. porturi si zone noi de interes economic. specialistii lipsesc mai degrabã în domeniul conducerii firmelor de shipping. cu activitate în porturi sau apropiate domeniului. -agricultura. -transporturile terestre. -fluviul Dunãrea. Totul constã în a prognoza aceste situatii favorabile si a fi pregãtiti pentru folosirea oportunitãtilor care apar pe piata maritimã. în anul 1990 s-a dovedit falimentarã în România. Teoria existentei firmelor mici si eficiente în transporturile navale care a stat la baza restructurãrii companiei „Navrom“. 2. numai o firmã mare. adicã iesirea la mare. de aceea în contextul actual mondial. Este mai putin important faptul cã o companie de navigatie trebuie sã fie cu capital de stat sau privat.U. Ponderea transporturilor navale se mentine la cote mari. Aceasta va însemna un impuls pentru dezvoltarea transporturilor. promovînd mai degrabã o politicã de cumpãrare si vînzare de nave. în acest secol centrul de greutate al transporturilor maritime se va transfera în oceanul Pacific. Liniile maritime sînt în permanentã schimbare. . în orice fel de conditii ale mãrii. sã aducã venituri importante în tãrã. puternicã. care în prezent are mari rezerve nefolosite. cel mai important este sã existe si sã functioneze eficient. sã creeze noi locuri de muncã. Japonia si China.. între S. fluviu si apele interioare: -porturile maritime si fluviale. de globalizare.Pozitia geograficã. -canalul Dunãre-Marea Neagrã. INFLUENTELE TRANSPORTURILOR NAVALE ASUPRA ECONOMIEI Transporturile navale în tara noastrã au implicatii mari la nivelul macroeconomic. al firmelor mici si mijlocii. de extindere a corporatiilor multinationale în toate domeniile. al politicii economice generale. deoarece existã în România o experientã bogatã în transporturile navale si mai ales personal pregãtit sã lucreze pe orice fel de tipuri de nave.Structura economiei nationale prin: -întreprinderile industriale si în special cea constructoare de nave.A. 2). considerã cã „din transporturile navale nu te poti îmbogãti decît în anumite conditii. Aceatã idee are la bazã o teorie a speculatiilor economice. care vor asimila cele mai noi cuceriri ale revolutiei stiintifico-tehnice. la bursa de valori sau la bursa maritimã si cred cã este valabilã mai degrabã la nivelul micro-economic. România nu duce lipsã de specialisti care sã lucreze la bordul navelor. constructia de nave noi. Aceastã politicã economicã trebuie orientatã în functie de o serie de factori cum sînt: 1). se ridicã noi state care au ritmuri înalte de dezvoltare. rutele de transport au o altã dinamicã. dar zonele de schimburi comerciale. diversificarea serviciilor auxiliare sau colaterale transporturilor propriu-zise. atunci cînd piata este favorabilã. poate rezista fluctuatiilor pietei maritime si mai ales concurentei acerbe din acest domeniu.76 Unii dintre specialistii în domeniul shippingului. adicã. în special cel rutier si aerian. practic la 10 ani apar noi rute. sã sprijine industria constructiilor de nave. Trebuie reconsiderate principiile care stau la baza transporturilor navale în situatia actualã mondialã. cînd cîstigã „teren“ celelalte tipuri de transporturi. în functie de o cerere si o ofertã imprevizibile.

-Activitatea portuarã. Analiza acestor influente porneste de la cîteva probleme principiale. în special cele din Uniunea Europeanã. ca principalã sursã de acumulare a devizelor. prin recîstigarea pietelor de desfacere pe care au actionat agentii economici români. -Protectia socialã si crearea de noi locuri de muncã.Sursele de finantare pentru înfiintarea unei companii de navigatie pot fi: -Bugetul de stat. 3). trebuie stabilite urmãtoarele obiective: -Sursele de finantare. . Influente transporturilor navale. care sînt legate direct de activitatea unei companii de navigatie. -Constructiile de nave si reparatii. prevãzîndu-se anual un anumit procent din PIB.77 -serviciile.Cadrul institutional si politica de integrare europeanã si mondialã. Fig. 3.1. dar si intrarea pe alte piete. -Transportul de mãrfuri si persoane. -Cercetarea si învãtãmîntul.Orientarea si tendintele comertului exterior. -Infrastructura. STRATEGIA DE RELANSARE A TRANSPORTURILOR NAVALE Pornind de la modul de organizare al unei companii nationale de navigatie maritimã. 1). Influentele transporturilor navale asupra economiei nationale sînt redate schematic în figura 1. 4).

-Conducerea aleasã pe criterii profesionale. datoritã factorilor economici sau politici. de tipuri si mãrimi diferite între care: -petroliere. sînt o dovadã a eforturilor si investitiilor fãcute în acest scop. -Sectii specializate de management si relatii economice externe. 3). cînd volumul acestora se reduce.O altã influentã a transporturilor navale o constituie mentinerea si dezvoltarea sectorului de constructii de nave. care sã aibe urmãtoarele caracteristici tehnico-economice: -80-100 de nave. Implicarea statului face ca relatiile importante de transport sã fie pãstrate. Pe baza initiativei politice si a unor fonduri. se fabricau nave de diverse tipuri si capacitãti. În România au fost fãcute mari investitii în acest domeniu. -Sectie de management al resurselor. unele au fost realizãri de exceptie pe plan european . datoritã colaborãrii cu partenerii traditionali sau cu cei seriosi si puternici. În tãrile dezvoltate acestea au o dezvoltare constantã. care reprezintã investitii de mare valoare si recuperabile într-o perioadã de timp foarte mare. românesti sau strãine. -Modul de ambalare si pachetizare a mãrfurilor. O parte dintre aceste sectii sau functii ale acestora pot fi preluate de cãtre firme particulare. Toate aceste fluctuatii sînt cunoscute. -Împrumuturile externe. în astfel de perioade rezistã doar firmele puternice. în drept maritim. de la organismele internationale. care se dovedesc a fi rentabile în special pe rute directe (linii de transport) sau pe voiaje de croazierã. adevãrate orase plutitoare. pentru reducerea timpului de încãrcare-descãrcare. -port-containere.Un domeniu neglijat în ultimii ani este cel al transportului de persoane pe mare. cu capital mixt sau majoritar de stat. chiar dacã transporturile aeriene detin ponderea. -Dezvoltarea unor sisteme complexe de sigurantã si salvare a vietii umane pe mare. -cargouri specializate. prevenirea poluãrii. asa cum s-a mai întîmplat. Este deja o certitudine cã transporturile navale vor avea si în secolul XXI ponderea cea mai mare astfel apar ca fiind normale urmãtoarele aspecte: -Eforturile fãcute pe plan mondial pentru dotarea navelor cu sisteme ultramoderne de navigatie si sigurantã. dar mai ales de recesiune. unde se ajunsese la un anumit nivel de perfectionare si eficientã. fãrã implicatii la nivel politic. se poate înfiinta compania maritimã. -mineraliere. Constructia noilor tipuri de pasagere.78 -Bãncile de investitii în domeniul naval. care sã elimine promovarea pe criterii neprofesionale. de regulã cele mici dau faliment sau îsi limiteazã activitatea. Transportul mãrfurilor are o variatie continuã. scãzînd astfel pretul pe tona transportatã. al cãlãtoriilor de afaceri sau turistice. crewing sau agenturare). 2). avînd perioade de avînt. la început limitate. totusi cele navale pot fi rentabile. -Subscriptie publicã pentru constituirea sau completarea capitalului social al companiei de navigatie. specializate pe anumite domenii (de exemplu. pentru evitarea diferitelor situatii contractuale dezavantajoase pentru firmã si statul român. -Sectie specializatã în drept maritim.

aceasta ar fi o rutã importantã pentru relatiile cu statele central-europene. Un rol important îl ocupã transporturile speciale. -remorcaj. de la comert pînã la productie. din care o treime pot fi destinate exportului.79 Utilizînd la maxim capacitãtile de productie ale santierelor navale se pot produce în medie 5-15 de nave anual. -combustibili. Dupã constructia navelor. 4). ambarcati în aceleasi conditii. selectarea si tranzitul mãrfurilor. -Depozitarea. -Activitãti în zonele libere portuare. pentru produsele petroliere si derivatele acestora. primind salarii mult mai mici în raport cu cetãtenii statelor respective. 5). -Servicii vamale.Transporturile navale mai au o influentã directã si asupra activitãtii portuare. Cea mai importantã investitie care este în legãturã directã cu activitatea portuarã o reprezintã autostrada Constanta-Bucuresti-Pitesti-Sibiu-Arad. -piese de schimb. astfel: -Aprovizionarea navelor cu: -alimente. Santierele navale si în general platformele portuare atrag o fortã de muncã impresionantã. în afara constructiilor propriu-zise. de regulã asigurînd salarii mai mari fatã de alte sectoare ale economiei. -Servicii auxiliare: -pilotaj. platformele industriale. prin conductele subterane. de absolventi de liceu sau de învãtãmînt superior de marinã. În concluzie transporturile navale sînt un element important al economiei. Aceastã autostradã care ar traversa România de la est la vest are o importantã strategicã în contextul tendintei actuale de transport containerizat al mãrfurilor. Prin desfintarea flotei nationale acestea au mult de pierdut datoritã lipsei „obiectului de cercetare“ si a locurilor de muncã pentru un numãr destul de mare de cercetãtori calificati. În porturi se efectueazã o serie de alte servicii.Implicatiile sociale ale transporturilor navale reprezintã de asemenea un factor important care poate influenta decizia de constituire a unei flote nationale. datoritã numãrului mare de persoane care lucreazã la bordul navelor si pe platformele portuare. în afara celor de încãrcare-descãrcare a navelor. 6). o sursã de venituri pe termen lung si un factor de stabilitate socialã. -lubrifianti. etc. etc. Porturile sînt legate de centrele economice. În acest mod se poate ajunge ca în 5-7 ani sã avem o flotã de cel putin 70-80 de nave. care asimileazã un numãr mare de persoane.Dezvoltarea infrastructurii care prelungeste transportul naval pe uscat reprezintã o altã directie importantã. iar celelalte pentru flota nationalã. Marea majoritate a personalului navigant român în acest moment lucreazã pe nave ale companiilor strãine. .Un alt aspect cu implicatii deosebit de importante îl reprezintã cercetarea si învãtãmîntul de marinã. pe timpul executãrii serviciului pe mare. acestea trebuie sã efectueze diferite reparatii curente sau capitale. 7). în acest fel se va asigura santierelor navale un obiect de activitate constant. cu ajutorul cãilor ferate si a celor rutiere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->