Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE / REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 17 - 18 iulie 2006

PROBA SCRISA LA GEOGRAFIE

PROFESORI Varianta 3

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

1. a. Caracterizati, la alegere, doua tipuri de versanti, precizand pentru fiecare aspectul si evolutia. b. Reprezentati prin desen cele doua tipuri de versanti caracterizati la punctul a. c. Precizati procesele care predomina in modelarea versantilor in climatul arid si semiarid, precum si in climatul umed. d. Caracterizati doua forme ale reliefului de eroziune creat de ghetarii de calota precizand, pentru fiecare, aspectul morfografic si procesul de modelare care le genereaza.

16 puncte

2. Cu privire la Podisul Moldovei precizati urmatoarele elemente de geografie fizica si umana: a. clima: trei factori genetici si modul in care fiecare dintre ei determina caracteristicile acesteia; b. temperatura medie anuala in Campia Moldovei (Jijiei); temperatura medie a lunii celei mai calde in Campia Moldovei (Jijiei); temperatura medie a lunii celei mai reci in Campia Moldovei (Jijiei); precipitatiile medii anuale in Campia Moldovei (Jijiei); c. trei tipuri de soluri din Podisul Moldovei si cate un exemplu de subunitate de relief, zona sau areal in care se gaseste fiecare tip; d. patru orase cu o populatie sub 50.000 locuitori si profilul lor economic predominant; e. trei tipuri de asezari rurale in functie de localizarea in teritoriu (pe anumite forme de relief);

f. doua resurse energetice si un areal sau un centru de exploatare pentru fiecare; g. distributia spatiala a terenurilor arabile.

20 puncte 3. Caracterizati Podisul Braziliei avand in vedere:


apartenenta la continentele precambriene; precizarea a doua unitati de relief inconjuratoare; patru tipuri genetice de relief; doua tipuri de clima; tipul de vegetatie predominanta si prezentarea unei caracteristici a acesteia; doua rauri sau fluvii.

12 puncte

4. a. Enumerati patru factori care influenteaza repartitia populatiei pe Glob. b. Selectati doi dintre factorii enumerati la punctul a. Explicati, pentru fiecare factor selectat, modul in care influenteaza existenta unor areale cu o concentrare: - foarte mare a populatiei in Asia; - foarte redusa a populatiei in Asia.

12 puncte

5. Examinati structura si valoarea teoretica si practica a programei scolare la disciplina de concurs din perspectiva activitatilor de proiectare, realizare si evaluare la clasa.
Nota:
Pentru subiectul de METODICA, in acordarea punctajului se iau in considerare si organizarea prezentarii, structurarea argumentelor si a exemplelor, precum si nota personala, creativa a analizei.

30 puncte