P. 1
Geometrie in Spatiu Clasa8

Geometrie in Spatiu Clasa8

|Views: 2,794|Likes:
Published by Keller Orsi

More info:

Published by: Keller Orsi on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

1.PUNCTUL.DREAPTA.

PLANUL
1.Punctul A 2.Dreapta d sau dreapta AB ▪A (d) ▪E=F A P▪ B Q▪ P≠Q

Semidreapta OA, notata [OA sau (OA, adica fara O 3.Segmentul AB, notat [AB] (AB),[AB),(AB]

O

A

A

M ●

B

M este mijlocul lui [AB] daca MA=MB=AB/2 sau [MA]≡[MB](=AB/2) 4.Definitie : Orice multime nevida de puncte este o figura geometrica Punctul, dreapta si planul sunt multimi de puncte, deci sunt figuri geometrice. - M≠N puncte distincte sau diferite M● N● E=F● - E=F puncte identice sau confundate 5.Axiomele geometriei in spatiu: 1.Prin doua puncte distincte trece o dreapta si numai una. 2.Printr-un punct exterior unei drepte trece o paralela la dreapta data si numai una. 3.Trei puncte necoliniare determina un plan. 4.Daca doua puncte sunt intr-un plan atunci si dreapta determinata de ele este in acel plan. 5.Daca doua plane au un punct comun atunci ele mai au cel putin inca un punct comun. 6.Exista patru puncte necoplanare. Consecinta: Doua plane care au un punct comun au o dreapta; cu alte cuvinte, intersectia a doua plane care au un punct comun este o dreapta(si nu altceva`). 6.Determinarea planului: 6.Determinarea planului: -Trei puncte determina un plan -Trei puncte determina un plan -Doua drepte concurente determinaplan plan -Doua drepte concurente determina un un -O dreapta si punct nesituat pe pe ea determina un -O dreapta si unun punct nesituatea determina un plan plan - Doua drepte paralele determina un -Doua drepte paralele determina un plan plan Notatii : planul se noteaza cu litere grecesti mici, sau cu 3 litere latine intre paranteze. α =(ABC) Doua drepte care au un singur punct comun se numesc drepte concurente. O a

a I b = {O} ; O este punctual de intersectie b Doua drepte a si b din acelasi plan care nu au nici un punct comun se numesc drepte paralele a║b a a Ib =Ǿ b Doua drepte nesituate in acelasi plan se numesc drepte necoplanare. a a b a Ib= Ǿ a b b b

2.DREPTE PARALELE
Definitie. Doua drepte coplanare care nu au nici un punct comun sunt paralele. scriem a b Axioma paralelelor: Printr-un punct exterior unei a drepte putem construi doar o paralela la acea dreapta.
b 2 1 Tr.1.Doua drepte paralele formeaza cu o secanta : 3 4 1. Unghiuri alterne interne congruente (3≡5)(4≡6). 2. Unghiuri alterne externe congruente (2≡8)(1≡7). 6 5 3. Unghiuri corespondente congruente (2≡6)(1≡5)(3≡7)(4≡8). 7 8 4. Unghiuri interne si de aceeasi parte a secantei suplementare.(3+6=1800)(4+5=1800) 5. Unghiuri externe si de aceeasi parte a secantei suplementare.(2+7=1800)(1+8=1800)

Tr.2.Mai multe drepte paralele echidistante determina pe orice secanta segmente congruente. a A a║b║c║d║e si [AB]≡[BC]≡[CD]≡[DE], rezulta b [AP]≡[PQ]≡[QR]≡[RS] c P B Daca in locul dreptelor ║luam plane ║tr.ramine d Q C valabila. e R D S E Tr.3.Daca M este mijlocul laturii [AB], iar MN║BC, atunci N este mijlocul lui [AC]. Tr.4.Thales O paralela la una din laturile unui triunghi formeaza pe celelalte doua segmente proportionale. A MN║BC rezulta AM/MB=AN/NC M N B C Tr.5.Mai multe drepte paralele neechidistante determina pe doua secante segmente proportionale. A P a║b║c rezulta AB/BC≡PQ/QR a A P b B Q B Q Tr.6.(Thales in spatiu) Mai multe plane ║determina pe c C R 2 secante care le taie, segmente C R proportionale. Tr.Cum impartim un segment in doua parti congruente. -luam in compas o lungime oarecare -construim dreapta oarecare AP A -cu compasul luam [AC] ≡ [CD] pe dr. AP -unim D cu B C -ducem CE║DB -conform tr.Thales 1=AC/CD=AE/EB, deci si AE=EB

E

B

D

P

Tr.Cum impartim un segment dat in n parti congruente : -ca mai sus, dar in loc sa luam pe AP, 2 segmente ≡ , luam n segmente ≡ Tr.Linia mijlocie a triunghiului este paralela cu latura a treia si egala cu jumatate din ea. -daca MN este linie mijlocie in ∆ABC(M si N sunt mijloacele laturilor ∆ABC) atunci MN║BC si MN=BC/2(vezi desenul de la tr.Thales).

adica nu sunt nici paralele si nici concurente.. AE ⊥ b. Tr.7.8.Doua drepte paralele determina pe alte doua drepte paralele pe care le intersecteaza segmente congruente.6.11. A B AE ⊥ a.Doua drepte coplanare care nu au nici un punct comun sunt paralele..Distanta dintre doua drepte paralele este constanta(mereu aceeasi). atunci a este paralela cu dreapta c. Tr. Daca dreapta a ⊥ b . atunci ea este perpendiculara pe orice paralela la dreapta b. Doua unghiuri cu laturile paralele sunt congruente sau suplementare. CG ⊥ a.Doua drepte distincte pot avea in comun un singur punct.Doua drepte paralele cu o a treia dreapta sunt paralele intre ele. a a ∈α si b∈ β. CG ⊥ b Concluzia : AE=BF=CG =.9. 2. E F Tr. dar nici nu au puncte comune. Tr. atunci ea intersecteaza orice paralela la dreapta b tot intr-un punct.Daca dreapta a intersecteaza dreapta b intr-un punct. BF ⊥ a.12.Tr.Doua drepte din spatiu pot fi coplanare: 1. 2. a║b si b║c . in acest caz sunt si coplanare si se numesc drepte concurente. atunci si a║c a b c Tr. a M c Q d a║b si c║d. Daca dreapta a ⊥ b si c ⊥ b. a║c b a C a G b c ┌ ┌ Tr. rezulta MN=PQ MNPQ=paralelogram b N P Pozitiile relative a doua drepte in spatiu: 1.Doua drepte din spatiu pot fi necoplanare. a∩b=Ø ∈ α a b β b muchii opuse in tetraedru . BF ⊥ b.10.

deci a║ α a b⊂α ⊂ α b Ex. a a║ α. un tetraedru oarecare M. in acest caz dreapta inteapa planul intr-un punct.N mijloacele laturilor AB si BC.2. cu baza dreptunghiul ABCD si dreapta a║BC. folosind notatiile indicate. AB ⊂α ∈ B 2. Spuneti daca a este paralela cu AD. AB si BC. folosind drepte paralele cu plane. in acest caz dreapta este paralela cu planul.13. Spunetieste paralela cu planul (BCD).O dreapta paralela cu o dreapta din plan este paralela cu planul. Ex. Fie ABCD. notatiile indicate. in acest caz dreapta este inclusa/continuta in plan.O dreapta poate avea nici un punct comun cu un plan . cu baza dreptunghiul ABCD si Ex. a∩ α=Ø. A ∈a. Un cub ABCDA’B’C’D’ are prin definitie toate fetele Se cere saSe cere sacubul si sa identificati. Un cub ABCDA’B’C’D’ are prin definitie toate fetele patrate. Fie ABCD.3.3.1. paralele cu plane. Pozitiile relative ale unei drepte fata de un plan: 1. a∩ α={A} α A 3. dar cu planul (ACD) ? Ex. laturilor Spuneti daca MN daca MN este paralela cu planul (BCD). desenati desenati cubul si sa identificati. a∩ α=Ø α Tr.N mijloacele Ex. Fie piramida VABCD.1. a A ∈α. A α A ∈α si B∈ β.3. dar cu (VAD) ? .O dreapta poate avea un singur punct comun cu un plan .2. dreapta a║BC. drepte Ex.O dreapta poate avea doua puncte comune cu un plan . Fie piramida VABCD. Dreapta a este paralela cu AD. patrate. un tetraedru oarecare sisi M. a║ b.

15.16.14. α ∩ β= Ø ∈ β A Oricare alt plan γ ║α coincide cu β daca A∈ γ ∈ α .Doua plane distincte pot fi paralele(nu au nici un punct comun). α ∩ β= Ø α β Tr. Fie A ∉α si A∈ β si β ║ α. a⊂ β ⊂ α (β ) a 2. a║β. α║β. a Daca. a⊂ α . Pozitiile relative a doua plane: 1. Daca. (a) (β ) A (b) Tr.Doua plane distincte pot avea in comun o dreapta.4.Daca o dreapta (d) este paralela cu un plan atunci orice plan care contine dreapta (d) si intersecteaza planul. o face dupa o dreapta paralela cu dreapta data (d).Printr-un punct exterior unui plan putem duce un singur plan paralel cu planul dat. α ∩ β= b atunci a║b a⊂ ⊂ α (β ) b α Tr. α ∩β=a. a║β si prin punctual A ∈ β ducem paralela b║a atunci dreapta b este continuta in planul β.

γ ∩ α = a γ ∩ β= c atunci a║b║c a α β b γ c β b α γ c .Tr.17. sunt paralele intre ele. γ ∩ α = a γ atunci a║b a α β α b a γ b β Tr.acoperisului) a Daca α∩β= b. Fie α ║β si γ ║ β atunci α ║γ α β γ Tr.19.18. Daca α ║β si γ ∩ β= b.Doua plane distincte paralele cu un al treilea plan diferit de ele.Daca trei plane distincte se intersecteaza doua cite doua dupa cite o dreapta. (Tr.Doua plane paralele sunt taiate de un al treilea plan dupa drepte paralele. atunci cele trei drepte sunt paralele.

P. Fie cubul ABCDA’B’C’D’ si M. mijlocie in ∆BCD. AB este paralela cu DE ? Ex. CD.CC’.20. iar S=(MNP) ∩OO’. M∈AB.Mai multe plane paralele determina pe doua secante segmente proportionale. Fie VABCD d=(VAB)∩(VCD).BB’.4. iar in planul β Ex. ∈ ∈AC. S=(MNP) ∩OO’.6.avem dreptunghiul ABCD. Demonstrati ca AB este paralela cu EF. N∈AC.5. BD. Daca α ║β si a║b║c. patrulaterul A’B’C’D’ este Stiind ca α ║β si AA’║BB’║CC’║DD’ demonstrati ca A’B’C’D’ este tot un dreptunghi. O’=A’C’∩B’D’. iar O=AC∩BD.Thales) α A’ A Daca α ║β║γ β B’ atunci AB/A’B’=BC/B’C’ B C γ C’ x.CC’.Doua plane paralele determina pe doua sau mai multe drepte paralele segmnete congruente.8. Stiind ca α ║β si AA’║BB’║CC’║DD’ demonstrati ca A’B’C’D’. Ex. Fie ABCD si CDEF doua dreptunghiuri Demonstrati ca AB este paralela cu EF. Fie ABCDtetraedru oarecare sisi MN linie mijlocie ∆ABC. iar iar EF ∈ ∈ ∈ EF linie mijlocie in ∆BCD.(Tr. AB aflate in planecu DE ? este paralela diferite. M∈AB.7. iar AA’. F∈ F∈ N Demonstrati ca MN║EF. Fie ABCD si CDEF doua dreptunghiuri aflate in plane diferite.N. Ce pozitie are dreaptafata de AB AB si CD ? d=(VAB)∩(VCD).9.5. Demonstrati ca AC║A’C’ . AB║D’C’cubul ABCDA’B’C’D’. a B b c A’ B’ C’ β Tr.DD’ la 1/3 de baza.CD.7. iar O=AC∩BD.Q puncte pe laturile Ex. Ex. In planul α Aflati O’S/O’O.6. atunci A C α AA’≡BB’≡CC’ Distanta dintre 2 plane paralele este constanta. C’S/SA . O’=A’C’∩B’D’. Fie ABCD tetraedru oarecare MN linie mijlocie in in ∆ABC.BB’.8. Demonstrati ca MN║EF. Fie cubul ABCDA’B’C’D’. Aflati O’S/O’O.N. Fie si AB’║DC’. Fie cubul ABCDA’B’C’D’ si M. Ex. Ex. Fie VABCDoopiramida cu baza trapez(AB║CD) si si piramida cu baza trapez(AB║CD) Ex. C’S/SA .DD’ la 1/3 de baza. AB║D’C’ si AB’║DC’. Demonstrati ca AC║A’C’ . tot un dreptunghi. E∈E∈BD. iar in planul β patrulaterul A’B’C’D’. In planul α avem dreptunghiul ABCD.21. Ex.Tr.Q puncte pe laturile AA’.4.9. Ex. . Ce pozitie are dreapta d d fata de si CD ? Ex.P.

ducem printr-un punct P doua drepte c║a si d║b. Spunem ca paralelismul pastreaza unghiurile.Unghiul a doua drepte oarecare din spatiu este egal cu unghiul format de doua drepte paralele cu dreptele date si concurente.Doua drepte oarecare din spatiu sunt perpendiculare daca doua drepte paralele cu dreptele date si concurente formeaza intre ele un unghi de 900(perpendiculare). a Unghiul dintre ele este egal cu unghiul dintre a si b. ⊂ b⊂α.4.O dreapata perpendiculara pe un plan este perpendiculara pe orice dreapta din plan.. . PA ⊥ a.23. Deci daca unghiul dintre ele are 900. ⊂ ⊂ α c d b A a ..22.. Tr. b⊂α PA ⊥ a. a⊂α. d⊂α. PA ⊥ b) ⊂ Rezulta ca oricare ar fi dreptele P c⊂α.O dreapata perpendiculara pe doua drepte concurente este perpendiculara pe plan. etc. Perpendicularitate in spatiu: 1. P a∩b={A}. PA ⊥ b. a si b sunt doua drepte necoplanare.. rezulta PA ⊥ c. c d b P 2. PA ⊥ d. rezulta PA ⊥ α α a A b Tr. a⊂α. Daca PA ⊥ α(adica PA este ⊥ pe doua drepte concurente a si b.

Tr. A∉α .10.3 ⊥ )Daca AB ⊥ ⊥ α si BCd. ∈d C∈d B∈ α. Fie AB ⊥ α si BC ⊥ d. A∉α . unde d⊂ α. C∈d B∈ α. P∉α si Q∈α rezulta ca PQ nu este ⊥ α si PQ>PA oricare ar fi Q∈α. P Daca PA ⊥ α. Fie AB ⊥ α si BC ⊥ d.25.11. Daca distanta de la A la d este 13 si distanta de la A la planul α este 12 calculati distanta de la B la d. Daca AB=8.3 ⊥ )Daca AB α si BC ⊥ ⊥ atunci AC ⊥ ⊥ .12. α C B d Ex.24. C (Tr. unde d⊂ α. rezulta d ⊥ AC. AC=10 calculati BC si distanta de la A la dreapta d. A∉α . unde d α. unde d⊂ α. A Daca AB ⊥ α si d⊂ α atunci AB ⊥ d deci d ⊥ BC(ip) si d ⊥ AB rezulta ca d ⊥ (ABC) si cum AC⊂(ABC). A∈α. Ex. Daca AB=4. . P Daca PA ⊥ α. A este proiectia lui P pe plan. . Ex. A∉α. Fie AB ⊥ α si BC ⊥ d. A∈α.d. C∈d B∈ α. P∉α Atunci oricare ar fi dreapta d care trece prin A rezulta ca dreapta d nu este ⊥ α d α A Tr. C∈d B∈ α. atunci ACd d unde d⊂⊂ α.26Teorema celor trei perpendiculare si reciprocele ei: (Tr. BC=3 calculati distanta de la A la dreapta d.Intr-un punct al unui plan putem construi o singura peprpendiculara pe acel plan.Dintr-un punct exterior unui plan putem construi o singura peprpendiculara pe acel plan. iar QA este proiectia lui PQ pe plan AQ=PQcos(<PQA) Q A Tr.

A∉α . CE=3. Fie AB ⊥ α si AC ⊥ d. unde d⊂ α. distanta de la A la . A Daca AB ⊥ α si d⊂ α atunci AB ⊥ d deci d ⊥ AC(ip) si d ⊥ AB rezulta ca d ⊥ (ABC) si cum BC⊂(ABC). Fie AB ⊥ α si AC ⊥ d.Daca AB=2 calculati distanta de la B la dreapta d si distanta de la A la α.3 ⊥ )Daca AB ⊥ BC.Tr. Ex. Tr. C∈d B∈ α. unde d⊂ α.27. unde d⊂ α.AC ⊥ d. C∈d B AB ∉ si (R1Tr. E∈d A∉α. Fie AB ⊥ BC. AC=3 calculati distanta de la B la dreapta d. Ex. rezulta d ⊥ BC. α C B d Ex. C∈d atunci BC ⊥ d. C∈d B∈ α. AC ⊥ d.3 ⊥ )Daca AB ⊥ α si AC ⊥ d. unde d⊂ α. ⊂ ∈ ∈ A Daca d ⊥ BC si d⊂ α si AC ⊥ d α deci d ⊥ (ABC) rezulta d ⊥ AB rezulta ca AB ⊥ AB si AB ⊥ d si α =(d. Daca AB=11. BC=3 calculati distanta de la A la α si d. C B d Ex. AC ⊥ d . atunci AB ⊥ α.15. AC=4. AB=10 calculati distanta de la B la dreapta d.16.BC). d⊂ α.3 ⊥ )Daca AB ⊥ BC si BC ⊥ d. Daca AC=28. d⊂ α. rezulta AB ⊥ α. (R2Tr. (R1Tr. A∉α . Ex. A∉α. B∈ α.C∈d.13. C∈d B∈ α. AE=5 si BC ⊥ d. atunci BC ⊥ d . C∈d B∈α.28. (R2Tr. BC ⊥ d. atunci AB ⊥ α unde d⊂ α.17.⊥Aα α.14. Daca distanta de la A la d este 30 si distanta de la A la planul α este 24 calculati distanta de la B la d. Daca AB=4. unde d⊂ α. Fie AB ⊥ α si AC ⊥ d. A∉α . Fie ∆ABC dreptunghic in B si BC ⊥ d si AC ⊥ d. A∉α . C∈d B∈ α.3 ⊥ )Daca∈ α. unde d⊂ α. C∈d B∈ α.

Daca d ⊥ β si d⊂α atunci α ⊥ β ⊂ α β d Tr. AA’ ⊥ α BB’ ⊥ α deci si BB’ CC’ ⊥ α deci si CC’ DD’ ⊥ α deci si DD’ deci si AA’ ⊥ β ⊥ β ⊥ β ⊥ β α A B C D atunci AA’=BB’=CC’=DD’ β A’ B’ C’ D’ . Daca d ⊥ α si d ⊥ β atunci α║β d α β Tr.29. Daca α ║β. Doua drepte perpendiculare pe acelasi plan sunt paralele.30.Doua plane perpendiculare pe aceeasi dreapta sunt paralele.32.Distanta dintre doua plane paralele este constanta.Tr.31. a b Daca a ⊥ α si b ⊥ α atunci a║b α Tr.Daca o dreapta este perpendiculara pe un plan atunci orice plan care contine dreapta data este perpendicular pe planul dat.

AB=8. BC=4√5. Ex.22.20. P∉α si PA=12.19.24. Fie ∆ABC dreptunghic in A. iar N este mijlocul lui CD. AB=10 si VA=20. ∆ABD dreptunghic in B. Ex. Calculati aria totala si volumul tetraedrului si distanta de la O la planul (ABC). Calculati ∈ ∉ ⊂ distanta de la P la dreapta d. Calculati distanta de la A la planul (BCD) si distanta de la B la (ACD). AB=8.C.26. iar ∆DAC dreptunghic in A si AB=10. AB=5.27. VA=12 si AB=8√2. se cere distanta de la A la dreapta d si ⊂ ⊂ distanta de la A la planul α. ∆ABD dreptunghic in D.Ex. Sectionam piramida cu un plan paralel cu planul (ABC) la 1/3 de virf. Calculati aria totala si volumul piramidei B’ABC si distanta de la B la planul (B’AC). Ex.25. Fie ∆ABC dreptunghic in B si catetele AB=3. Stiind ca AD=AB=12. Ex. CM=6. AB=8√2. Ex. ∆ACD dreptunghic in C.D patru puncte necoplanare si ∆ACB dreptunghic in C. se cere distanta de la C la planul (BAD) si distanta de la A la BD. AC=6 si masura unghiului dintre planele (BCD) si ( ACD) este de 600. Fie VABCD o piramida patrulatera regulata. Calculati aria totala si volumul piramidei si distanta de la C la planul (VAF). Ex. Fie VABCD o piramida patrulatera regulata. Fie A.21. Calculati aria totala si volumul piramidei si distanta de la O=AC∩BD. iar CM mediana in ∆BCD.23. iar ∆DAC dreptunghic in A si AD=8. d⊂ α si d ⊥ (ABC). Calculati aria totala si volumul corpului care ramine dupa ce indepartam piramida mica formata prin sectionare.18. iar O este intersectia medianelor ∆DCB.B. iar unghiul dintre VA si planul (ACD) cu masura de 600 . la planul (VMN). Fie A∈ α si PA ⊥ α. BC=4 astfel incit BC⊂ α . Ex. Se da cubul ABCDA’B’C’D’ cu latura bazei. Calculati distanta de la C la planul (BAD) si distanta de la C la BD. . Fie VABCDEF o piramida hexagonala regulata cu latura bazei. BD=6 si CD=12. unde M este mijlocul lui AD. d⊂ α si AB ⊥ d. Ex. Fie ABCD un tetraedru regulat . Fie ∆ABC dreptunghic in B. Ex.

avind aria bazei egala cu 15√3/2 si VA ⊥ (ABC). Ex.34. si la jumatatea distantei dintre V si planul (ABC). Ex. Calculati distanta de la V la BC. Daca ridicam. iar VA=12. Aratati ca oricare doua virfuri ale triunghiului sunt egal departate de mediana care porneste din cel de-al treilea virf al triunghiului. aratati ca volumul piramidei VABM este egal cu volumul piramidei VACM oricare ar fi punctul V in spatiu si in afara planului (ABC).33.Ex. Se da cubul ABCDA’B’C’D’ cu muchia de 10. Se cere distanta de la P la PLANUL (BCD) si distanta de la P la CD. Calculati perimetrul.36. Fie VABC o piramida triunghiulara regulata cu latura bazei de 15 si unghiul dintre VA si planul bazei (ABC) de 300. mediana si VA ⊥ (ABC). Se da triunghiul echilateral ABC cu latura de 4. VA=20. Calculati distanta de la V la BC. AB=24. Calculati masura unghiului dintre planele (A’B’C’) si (D’AC). Aflati unghiul dintre planele (PBD) si (BCD). Fie VABC o piramida triunghiulara cu baza ∆ABC. Ex. Calculati distanta de la A la BC si distanta de la mijlocul lui [AO] la BC. Se da cubul ABCDA’B’C’D’ cu latura bazei.32.35. aria si diagonala patratului. iar O este intersectia medianelor ∆DCB si AO=12. unde O’=A’C’∩D’B’ si distanta de la A’ la BD si distanta de la O=BC’∩CB’ la AD.30. AB=10. din unul din virfurile patratului. planul (ABC). Fie ABCD un patrat cu latura de 8.29. . Ex. raza cercului inscris in triunghi si aria triunghiului.31. Fie AM. Fie VA ⊥ (ABC). Fie ABCD un romb cu latura de 12 si unghiul ascutit de 600. Se da triunghiul oarecare ABC. se cere sa calculati distantele din virful perpendicularei V. la laturile si diagonalele patratului. Fie ABCD un tetraedru regulat . Calculati aria totala si volumul trunchiului de piramida format. Ex. Sectionam piramida cu un plan paralel cu baza. Se cere raza cercului circumscris triunghiului. Ex. o perpendiculara VA pe planul patratului cu lungimea de 12. Ex. Ex.28. iar P∉ (ABC) astfel incit PA=6 si PO=12. Calculati aria totala si volumul piramidei O’ABC. triunghi echilateral.

fiecare fiind dusa in unul din cele doua semiplane si fiind perpendiculare pe muchie(<APB de mai sus). c║a si d║b. .Unghiul diedru este unghiul format de doua semiplane determinate de dreapta comuna planelor. A AA’ ⊥ α si BB’ ⊥ α. Unghiul plan al diedrului sau unghiul plan corespunzator diedrului este unghiul format de doua semidrepte avind originea comuna pe muchia diedrului. duse in acelasi punct de pe dreapta d. c d a∩b=Ø. Unghiul a doua plane 1.Unghiul dintre doua plane care au o dreapta (d) in comun este unghiul format de doua perpendiculare pe (d) apartinind planelor.Unghiul unei drepte cu un plan este unghiul format de dreapta cu proiectia ei pe plan.b)=<(c. AB∩ α ={P} <(AB. α)=<APA’ α B P A’ B’ 3.4.Unghiul a doua drepte oarecare din spatiu(nu au nici un punct comun) este egal cu unghiul a doua paralele cu dreptele date si care sunt si concurente. A Fie AP ⊥ d si BP ⊥ d <APB este unghiul dintre plane B d P 4. Dreapta comuna o vom numi muchia diedrului(dreapta d de mai sus). Unghiul a doua drepte in spatiu. c∩d={P} a P <(a.d) b 2.

Stim .. Aria totala a tetraedrului este de patru ori aria unei fete a tetraedrului. Volumul teratedrului este V= A(∆BCD) · AO/3 =. Inaltimea tetraedrului regulat cade in centrul fetei opuse. 1. Poliedre. B Inaltimea tetraedrului este perpendiculara E O D dintr-unul din virfuri pe fata opusa. a3= l3√3/6 . Volumul tetraedrului este egal cu aria unei fete inmultita cu o treime din inaltimea corespunzatoare fetei. adica OD=2DE/3. ∆ACD. C Aria totala a tetraedrului este suma ariilor fetelor tetraedrului. deci AB=AC=AD=BC=CD=DB. deci OE este mediatoare si deci este si inaltime rezulta ca OE trece prin D. iar OE=DE/3.5. Corpuri rotunde. Volumul tetraedrului este V= A(∆BCD) · AO/3 = l33√2/12 . etc. AE= l3√3/2 . este triunghi echilateral deci AE este si mediana . deci O este pe inaltimea din D a ∆BCD. rezulta cu T3 ⊥ ca AE ⊥ BC. rezulta cu T3 ⊥ ca AE ⊥ BC. Dar ∆ABC.Tetraedrul Patru puncte necoplanare formeaza un corp pe care-l numim tetraedru. ∆ADB. R=raza cercului circumscris ∆ echilateral. Notam cu l3=latura ∆ echilateral. insa si ∆BCD este triunghi echilateral. Toate fetele sunt triunghiuri echilaterale.. triunghiuri echilaterale congruente. de asemenea ca O este la 2/3 de virf si la 1/3 de baza ∆BCD. deci inaltimea teratedrului este AO. sunt 4 inaltimi congruente. Deci ∆ABC. ∆BCD sunt toate. Fie AO ⊥ (BCD) OE ⊥ BC. At=A(∆ABC)+A(∆ACD)+A(∆ABD)+A(∆BCD) . care este la intersectia inaltimilor fetei .Tetraedrul regulat Un tetraedru cu toate muchiile congruente se numeste tetraedru regulat. Arii si volume. deci inaltimea teratedrului este AO.. AO= l3√6/3 .. si analog este si pe celelalte doua inaltimi ale ∆BCD. At=4A(∆ABC) =l23√3. A 1. Fie AO ⊥ (BCD) OE ⊥ BC. Abazei= l23√3/4 . adica E este mijlocul lui BC. Alat=3 l23√3/4. Volumul tetraedrului este egal cu aria unei fete inmultita cu o treime din inaltimea corespunzatoare fetei. a3=apotema ∆ echilateral.

O prisma hexagonala este o prisma in care bazele sunt hexagoane. D C Inaltimea prismei este perpendiculara E dintr-unul din virfurile unei baze pe baza opusa. V= Ab·h=AABCD·D’O=AABCD·h O prisma dreapta este o prisma in care orice muchie laterala este perpendiculara pe baze. ABCD si A’B’C’D’=paralelograme Paralelipiped drept este un paralelipiped cu fetele laterale drptunghiuri(bazele sunt totusi paralelograme)... h=D’O=inaltimea prismei(distanta dintre baze). ABCD si A’B’C’D’=paralelograme Iar AA’DD’.AA’BB’. At= Al +AABCD+AA’B’C’D’=Pbazeih+AABCD+AA’B’C’D’ Volumul prismei este egal cu aria unei baze inmultita cu inaltimea prismei.BB’CC’. A B AA’║BB’║CC’║DD’.BB’CC’.Prisma D’ C’ Daca bazele sunt doua poligoane paralele. diagonala paralelipipedului dreptunghic=d si d2=L2+l2+h2 volumul=V=Abazei·h=Llh=produsul dimensiunilor Cubul are toate fetele patrate: volumul V=l3. diagonala d=l√3 O prisma triunghiulara este o prisma in care bazele sunt triunghiuri.CC’DD’ sunt dreptunghiuri Paralelipiped dreptunghic este un paralelipiped h d cu toate fetele dreptunghiuri(fetele laterale si bazele a sunt dreptunghiuri). .1..AA’BB’. At=6l2. OE ⊥ AD rezulta (T3 ⊥ ) D’E ⊥ AD. ABCD si A’B’C’D’=dreptunghiuri l Iar AA’DD’.)h Aria totala a prismei este suma dintre aria laterala a prismei si ariile bazelor . AA’ ⊥ (A’B’C’). De exemplu aria fetei AA’DD’ este egala cu AD·D’E. fie D’O ⊥ (ABC). si AA’ ⊥ (ABC). AA’║BB’║CC’║DD’. Aria laterala a prismei este suma ariilor fetelor laterale ale prismei.CC’DD’ sunt dreptunghiuri (L) Aria totala a paralelipipedului dreptunghic =At=2(Ll+lh+Lh). Paralelipipedul este o prisma cu bazele paralelograme.. A’ B’ iar muchiile laterale sunt paralele si trec prin virfurile poligoanelor de la baza atunci ele formeaza un corp pe care-l numim prisma. iar Al=AAA’DD’+AAA’BB’+ABB’CC’+ACC’DD’=(AB+BC+CD+.

∆VAC. VBC..Piramida Patru puncte necoplanare formeaza un corp pe care-l numim piramida.. B . . . Volumul piramidei este egal cu aria unei fete inmultita cu o treime din inaltimea corespunzatoare fetei. V=Ab·VO/3 .. Volumul piramidei este egal cu aria bazei inmultita cu o treime din inaltime.Piramida regulata O piramida cu muchiile laterale congruente si avind baza un poligon regulat se numeste piramida poligonala regulata. mediatoare.). sunt triunghiuri isoscele congruente.. BC. V=AABC·VO/3 1. ∆ABC Fetele laterale=∆VAB..VE Aria laterala=suma ariilor fetelor laterale B Ariile bazelor=aria poligoanului de la baza Inaltimea piramidei este perpendiculara dintr-unul din virfuri pe fata opusa. Toate fetele sunt triunghiuri isoscele(VAB. si aria bazei(un poligon regulat). care sunt de altfel egale intre ele. CD.. Ab=aria bazei V Deci ∆VAB.... Inaltimea piramidei regulate cade in centrul bazei. care este la intersectia inaltimilor(=mediane. ∆VCD. VB.. Aria totala a piramidei este suma ariilor fetelor laterale. . E O hexagon regulat. etc. Baza este poligon regulat: A C triunghi echilateral.1. ∆VBC. A C Muchiile de la baza=AB. V Virful=V Baza=poligonul opus lui V. VC. patrat..... VO ⊥ (ABC) Aria totala a piramidei este suma ariilor fetelor piramidei. Muchiile laterale=VA. bisectoare) .. ∆VBC. Muchiile piramidei=laterale si ale bazei E O Apotema piramidei=inaltimile fetelor laterale.

la (VAB). iar unghiul dintre o mucie laterala si latura bazei alaturata ei de 450.ap/2. Stim . .38. adica E este mijlocul lui AB. iar aria totala 169. Prin mijlocul inaltimii ducem un plan paralel cu (VAB) . deci O este pe inaltimea din C a ∆ABC. Calculati volumul unei piramide patrulatere regulate care are aria laterala 144.41. precum si unghiul dintre VA si dreapta d=(VAD)∩(VBC). Calculati aria laterala a unei piramide triunghiulare regulate cu inaltimea de 4. Fie VABCD o piramida patrulatera regulata cu apotema de 6 si masura unghiului dintre muchii si diagonalele alaturate de 450. adica R=CO=2CE/3. Calculati tangenta unghiului dintre fetele VAB si VBC. insa ∆ABC este triunghi echilateral. ∆ABC si VO ⊥ (ABC) OE ⊥ AB. Volumul piramidei este V= A(∆ABC) · VO/3 .De exemplu daca baza este triunghi echilateral. aria laterala Alat =suma ariilor fetelor laterale care sunt triunghiuri isoscele congruente. iar OE=CE/3. Aria totala = At= Alat +A(∆ABC) . Aflati aria si volumul piramidei si distanta de la punctul de intersectie a diagonalelor patratului ABCD. Ex.40. Avind aria laterala egala cu 256. de asemenea ca O este la 2/3 de virf si la 1/3 de baza ∆ABC. Fie VABCD o piramida regulata cu baza patrat cu latura de 20. Ex. Ex. este triunghi isoscel deci VE este si mediana . Ex. deci OE este mediatoare si deci este si inaltime rezulta ca OE trece prin C. rezulta cu T3 ⊥ ca VE ⊥ AB. Ex. iar unghiul dintre muchia laterala si latura bazei de 450. Ex.42. Dar ∆VAB. Calculati volumul si aria laterala a unei piramide triunghiulare regulate cu latura bazei de 24. deci este semi-perimetrul bazei inmultit cu apotema piramidei(inaltimea fetei)=Pbazei. iar apotema de 12. deci inaltimea este VO.39. Fie VABC o piramida triunghiulara regulata. Calculati aria sectiunii formate.. VAB si VCD. etc.37. si analog este si pe celelalte doua inaltimi ale ∆ABC..

Se vede ca volumul trunchiului este egal cu diferenta volumelor celor doua piramide : Vt=V-V’ . iar V=A∆ABC·VO/3 deci raportul celor doua volume este : V’/V= A∆A’B’C’·VO’/ A∆ABC·VO.. B’C’BC.. Aria totala a trunchiului este suma ariilor fetelor trunchiului.CC’..AB.. ... unde B=aria bazei mari. ∆A’B’C’ sau. Pbazei mici=perimetrul bazei mici..A’B’. iar raportul volumelor : V’/V=(h’/h)3 . V’=A∆A’B’C’·VO’/3 . deci raportul ariilor este patratul raportului de asemanare : A∆A’B’C’/ A∆ABC=A’B’·i’/ AB·i=(i’/i)2 ... AC. ∆VO’B’~∆VOB ∆VO’M’~∆VOM.. A’B’. Al=(PBazei mari+Pbazei mici)Apotema tr. dar din asemanarea triunghiurilor ∆VA’B’~∆VAB.. A Muchiile trunchiului : AA’... E Aria laterala=aria trapezelor AA’BB’. BC.. Muchiile de la baza: AB.. b=aria bazei mici... Apotema tr. VO este inaltimea piramidei mari din care provine trunchiul. =apotema trunchiului Volumul trunchiului este egal cu o treime din inaltime inmultita cu suma dintre ariile bazelor si radacina patrata din produsul lor. Fie VABCD o piramida patrulatera regulata cu latura de 12. iar VO’ inaltimea piramidei mici. Sectionam piramida cu un plan (A’B’C’D’) paralel cu baza la 1/3 de virf. /2 At= Al+B+b. ceea ce poate usura calculele.1. Ex.BB’. O C Apotema trunchiului: B’E ⊥ AB. dar A∆A’B’C’= A’B’·i’/2 A∆ABC=AB·i/2..1. A’ O’ C’ Fetele laterale = trapeze A’B’AB. V=(B+b+√Bb)h/3. Se cere aria si volumul trunchiului format si distanta de la O la planul (VAB) si . obtinem : A’B’/AB=VO’/VO=i’/i.. Ariile bazelor = aria poligoanelor de la baza.Trunchiul de piramida V Virful piramidei din care provine trunchiul=V Bazele=∆ABC. deci raportul lor este A∆A’B’C’/ A∆ABC=A’B’·i’/ AB·i .. PBazei mari=perimetul bazei mari. B Inaltimea trunchiului este perpendiculara dintr-unul din virfuri pe baza(OO’). etc.BB’. iar unghiul dintre o fata laterala si baza de 600... h=OO’ Raportul volumelor celor doua piramide formate prin sectionarea (taierea) piramidei mari(VABC) cu planul (A’B’C’) paralel cu baza (ABC) este egal cu cubul raportului de asemanare. B’ Muchiile laterale: AA’. fetele laterale(trapeze) si ariile bazelor.

Un trunchi de piramida triunghiulara regulata cu latura bazei mari de 16. h=VO V VO ⊥ (QBC). R2T3 ⊥ spune ca OE ⊥ (VAB). dar VM ⊥ AB. Ex. A’B’=(1/3)AB=4 VVABCD = AABCD ·h/3=72√3. VO’=√3/2. VM=AB=12. deci VM ⊥ AB A’ D’ VAB=isos. Calculati apotema. deci AABCDA’B’C’D’ =192+256=448 Piramida VOAB are inaltimea VO. latura bazei mici 15 si unghiul format de muchia laterala cu muchia bazei mari. OO’=√3 B C 2 AABCD=AB =144. deci M=mij. deoarece daca OE ⊥ VM . unde OE este distanta de la O la planul (VAB). deci VVOAB = AOAB ·h/3=36√3/2. deci OE=3 VVOAB/ AVAM . care pornesc din acelasi virf. latura bazei mici 12 si volumul de 144. VO=3√3/2. muchia. inaltimea si aria trunchiului. AA’B’C’D’=(1/3) AABCD =48. iar distanta este chiar VM=12. OM ⊥ AB. la intersectia d a planelor (VAB) si (VCD). cos600=OM/VM VM=2OM=12 (sau VMN=echi) A D VO’M’VOM. iar VM ⊥ AB. Ex. Calculati aria trunchiului si volumul. deoarece AB ║ CD si deci AB║(VCD). . VM’=4. cunoscuta si baza OAB care are aria egala cu ¼ din aria bazei ABCD.AB si OM=AB/2 M’ B’ C’ m(<VMO)=600. VVA’B’C’D’ = VVABCD /3=24√3 VABCDA’B’C’D’= VVABCD . deci 1/3=VO’/VO= O’M’/OM=VM’/VM. atunci. cum si OM ⊥ AB. egal cu 600. AB=12.44.VVA’B’C’D’ =24√3(3-1)= 48√3 AABCDA’B’C’D’=AABCD+AA’B’C’D’+4AA’B’AB=144+48+4·(AB+A’B’)MM’/2. deci VM ⊥ d. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata cu latura bazei mari de 64. dar VVOAB = AVAM ·OE/3 .ditanta de la M=mijlocul lui [AB]. latura bazei mici 32 si apotema de 256. Calculati aria trunchiului si volumul.Fie ABCA’B’C’ un trunchi de piramida triunghiulara regulata cu latura bazei mari de 36. MM’=8.43.45. rezulta: M N O’M’=2. Planele (VAB) si (VCD) se taie dupa o dreapta d paralela cu AB. Ex.

1. Cilindrul ia nastere prin miscarea unui segment in jurul unui punct fix la distanta constanta de acest punct fix.B∈ β.Corpuri rotunde Corpurile rotunde sunt corpuri de rotatie. paralele. De exemplu o sfera o putem imagina ca find generata de un punct care se misca in spatiu la o distanta fixa de un punct fix dat. segmentul [AB] si punctul fix O si dreapta A A’ d si o lungime fixa R si doua plane paralele. . Volumul cilindrului V= πR2G =πR2h. segmentul avind celalalt capat fix. O’ R Se dau. Astfel bazele sunt doua cercuri cu aceeasi raza. data. De aceea [AB] se numeste generatoarea cilindrului. iar aria laterala(=aria dreptunghiului cu L=2πR si l=G care este desfasurarea cilindrului) Al= 2πRG. Se vede ca inaltimea cilindrului este egala cu generatoarea cilindrului.46. constanta . unde O si O’ sunt centrele cercurilor de la baza cilindrului. Daca [AB] se roteste in jurul lui O. iar diagonala sectiunii axiale face cu planul bazei un unghi de 600. O R la distanta R de O astfel incit mereu AB║d si AB ⊥ α . intuitiv ele sunt generate de puncte sau segmente/drepte care se misca. segmentul fiind mereu paralel cu o directie data si fixa. Calculati volumul cilindrului circular drept care are generetoarea si raza direct proportionale cu numerele 5 si 12. B B’ AB ⊥ β atunci [AB] genereaza un cilindru circular drept. 1. la distanta data. Conul ia nastere prin miscarea capatului unui segment in jurul unui punct fix. adica OO’=G=h=AB=A’B’=. iar A∈ α . iar segmentul care genereaza cilindrul este mereu paralel cu o directie fixa. aria totala At= 2πRG +2πR2=2πR(G +R) Ex. . α║β. OB=OB’=OA=OA’=R.Cilindrul circular drept Cilindrul circular drept ia nastere prin miscarea unui segment in jurul unui punct fix la distanta constanta de acest punct fix si intre doua plane paralele pe care segmentul este perpendicular. R este raza celor doua cercuri care sunt numite bazele cilindrului...

iar aria laterala O B Al=πG(R+r). Aria laterala =aria sectorului de cerc care La 360 …. 0 .1.. O este centrul cercului de la baza conului. Daca B se roteste in jurul lui O.. adica G2=h2+R2 . pentru ca avem triunghiurile asemenea ∆VO’A’ ~∆VOA.. adica : V’/V=VO’/VO=VA’/VA=VB’/VB=. Volumul conului V= πR2h/3. unde generatoarea G=AB=AB’=. aria totala At=πG(R+r) +π(R2+r2) A Unde G=AA’=BB’. iar A=fix si O.. r=A’O’=O’B’ R=OA=OB. R este raza cercului care este baza conului. segmentul avind celalalt capat fix... h=OO’..2πR lungimea arcului mic AC este Rezulta: V m(<AVC)= 3600R/G egala cu lungimea cercului de la baza G G conului=2πR.. in care generatoarea AB este ipotenuza. iar aria laterala Al=πRG... . Se vede ca inaltimea conului.. AO este cateta triunghiului dreptunghic AOB. Se dau.lungime crec=2πG se obtine prin desfasurarea conului: m(<AVC)... dar poate fi si echilateral sau dreptunghic si isoscel. Volumul trunchiului de con circular drept V= (πh/3)( R2+ r2+Rr). De aceea [AB] se numeste generatoarea conului. data.. constanta de punctul fix. iar raza cercului mare A C cu centrul in V este G.. Ca si la piramida raportul dintr volumul conului mic(V’) care a fost indepartat prin sectionare pentru a obtine trunchiul de con si volumul conului mare din care provie conul este egal cu cubul raportului de asemanare. Triunghiul ABB’ este un triunghi isoscel. deci AB2=AO2+OB2 .. segmentul [AB] si punctul fix O A si o lungime fixa R si planul α... inaltimea h=AO si raza R=Ob=OB’.Conul circular drept Conul ia nastere prin miscarea capatului unui segment in jurul unui punct fix.. aria totala At=πRG +πR2=πR(G+R).. O R la distanta R de O astfel incit B descrie un cerc B B’ si AO ⊥ α atunci [AB] genereaza un con circular drept.. la distanta data....B∈ α . O’ Sectionind un con cu un plan paralel cu cercul A’ B’ de la baza se obtine un trunchi de con circular drept.=r/R. fixa..

50. iar S=(MNP) ∩OO’. Razele a trei sfere sunt direct proportionale cu 15.insrc= a/2 si Rsf. iar aria(totala) A=4πR2 Notam cu a latura unui cub si cu rsf. Raza unei sfere este 24.insrc = raza sferei inscrisa in acest tetraedru si Rsf.1. Ex. l. Razele a trei sfere sunt 12. . iar h=inaltimea paralelipipedului.circ= a√3/2.circ= a√3/2.BB’.55. Aflati volumul celor trei sfere. Ex. Raza unei sfere este 36 si in ea inscriem un cub. Notam cu L. Ex.48.CC’.circ= raza sferei circumscrisa tetraedrului : Rsf.54. Ex. Notam cu a latura teratedrului regulat si cu rsf.53. Aflati O’S/O’O. 18 si 24. Ex. Ex. Ex. astfel ca virfurile acestuia sunt pe sfera.circ= (√L2+l2+h2)/2 Ex. 28 si 48.circ= raza sferei circumscrisa cubului : Rsf.N. Aflati aria sferei care are aria egala cu media aritmetica a celorlalte doua. Diagonala unui cub este 12.P.circ= raza sferei circumscrisa paralelipipedului : Rsf. Ex. Aflati volumul celor trei sfere circumscrisa cubului. este fix OA=R.DD’ la 1/3 de baza. Raza unei sfere este 12. stiind ca dimensiunile paralelipipedului sunt L=h√3.Q puncte pe laturile AA’. h laturile unui paralelipiped dreptunghic si cu Rsf. care este astfel tangenta la toate fetele cubului inclusiv bazele. Aflati raza unei sfere daca aria si volumul ei sunt egale. C’S/SA si volumul sferei circumscrisa paralelipipedului. rsf. l=h. Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ si M. Stim ca raza unei sfere este media aritmetica a celorlalte doua. Calculati aria si volumul sferei. iar O=AC∩BD. Raza unei sfere este de 12.insrc = raza sferei inscrisa in cub. O=centrul sferei.47. raza sferei R A A’ Volumul sferei V= 4πR3/3. O’=A’C’∩B’D’. Aflati volumul cubului. Aflati volumul unui con circumscris sferei.Sfera Sfera o putem imagina ca find generata de un punct care se misca in spatiu la o distanta constanta de un punct fix dat.49. Aflati volumul unui cub in care este inscrisa sfera.52.51.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->