Sunteți pe pagina 1din 67

Ministerul Educa iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din B l i Facultatea Tehnic , Fizic , Matematic i Informatic

Tez de licen

n Matematic

TEOREMELE DE BAZ ALE CALCULULUI DIFEREN IAL CU FUNC IILE DE O VARIABIL REAL . APLICA IILE LOR

Studentul Gr jdianu Natalia grupa MI41Z Conduc tor tiin ific lect. superior Ga i oi Natalia

B li 2011

CUPRINS:
INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ ........................ 3 CAPITOLUL I. CALCULUL DIFEREN IAL AL FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL 4 1.1 Probleme care au condus la no iunea de derivat ................................ .............................. 4 1.1.1 Problema despre trasarea tangentei la graficul unei func ii ................................ ........ 6 1.1.2 Problema despre aflarea vitezei instantanee a unui mobil ................................ .......... 7 1.2 No iunea de derivat a unei func ii ntr-un punct................................ ............................... 8 1.3 Continuitatea func iilor derivabile ................................ ................................ .................. 11 1.4 Derivatele laterale ................................ ................................ ................................ .......... 13 1.5 Interpretarea geometric a derivatei ................................ ................................ ................ 15 1.5.1 Ecua iei tangentei la graficul func iei ................................ ................................ ...... 15 1.5.2 Interpretarea geometric a derivatelor laterale ................................ ......................... 18 1.6 Derivatele unor func ii elementare ................................ ................................ .................. 22 1.7 Opera ii cu func ii derivabile ................................ ................................ .......................... 23 1.7.1 Derivata sumei, produsului i a ctului a dou func ii derivabile .............................. 23 1.7.2 Derivata func iei compuse ................................ ................................ ....................... 25 1.7.3 Derivata func iei inverse ................................ ................................ ......................... 27 1.8 Derivata de ordin superior ................................ ................................ .............................. 30 1.9 Diferen iala unei func ii ................................ ................................ ................................ .. 33 CAPITOLUL II. PROPRIET ILE FUNC IILOR DERIVABILE ................................ ......... 36 2.1 Puncte de extrem ................................ ................................ ................................ ............ 36 2.2 Teorema lui Fermat ................................ ................................ ................................ ........ 37 2.3 Teorema lui Rolle................................ ................................ ................................ ........... 42 2.4 Teorema lui Lagrange................................ ................................ ................................ ..... 45 2.4.1 Consecin e ale teoremei lui Lagrange ................................ ................................ ...... 48 2.5 Teorema lui Cauchy ................................ ................................ ................................ ....... 50 2.6 Teorema lui Darboux ................................ ................................ ................................ ...... 52 2.7Teoremele lui LHospital ................................ ................................ ................................ . 53 CONCLUZII ................................ ................................ ................................ ............................ 66 BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ ...................... 67

INTRODUCERE
Elementele analizei matematice ocup un loc important n programa colar . No iunea de derivat este una dintre cele mai importante din analiza matematic . A a cum se ntmpl cu orice concept fundamental, no iunea de derivat sintetizeaz modelarea unor fenomene care provin din domenii diferite, ca de exemplu problema tangentei, problema vitezei sau problema densit ii liniare a unei bare materiale.

CAPITOLUL I. CALCULUL DIFEREN IAL AL FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL


1.1 Probleme care au condus la no iunea de derivat
Calculul diferen ial i integral au fost inventate practic simultan, dar independent unul de cel lalt, de c tre englezul Isaac Newton (16431727), respectiv de c tre matematicianul german Gottfried Wilhelm von Leibniz (16461716). Se poate men iona, cu titlul aproape anecdotic, dar absolut real, c lumea tiin ific a momentului respectiv (1685-1690) a asistat, aproape cu sufletul la gur , timp de c iva ani buni, la un dialog deschis i permanent al celor doi titani, Leibnitz i Newton. Doar dup ce cei doi oameni de tiin au ajuns la n elegerea abord rii conceptelor i no iunilor din ambele puncte de vedere (al fizicianului i al matematicianului), dup ce s-au pus de acord cu no iunile preliminare, limitele i metodologia de abordare a conceptelor etc., cei doi au putut explica i restului lumii tiin ifice despre ce este vorba.[http://ro.wikipedia.org/wiki/Derivat ] Leibniz elaboreaz n jurul anului 1675 bazele calculului diferen ial i integral, de o mare nsemn tate pentru dezvoltarea ulterioar a matematicii i fizicii, independent de Isaac Newton, care enun ase deja principiile calculului infinitezimal ntr-o lucrare din 1666. Simbolurile matematice introduse de Leibniz n calculul diferen ial i integral se folosesc i ast zi. n calculul diferen ial, nota ia lui Leibniz folose te simbolurile dx i dy pentru a prezenta cre teri infinitezimale ale lui x i y, a a cum x i y reprezint cre teri finite ale x i y. Pentru y ca func ie de x avem: y ! f (x) , derivata lui y n raport cu x, care mai apoi devine:
f ( x (x ) f ( x ) (y ! lim ( x p0 ( x ( x p0 ( x (x ) x lim

care dup Leibniz, a fost coeficientul unei infinitezimle a lui y printr-o cre tere infinitezimal a lui x, sau dy ! f ' ( x) unde expresia din dreapta reprezint nota ia lui Lagrange pentru derivata lui f n dx

raport cu x. Din punct de vedere al teoriei moderne a infinitezimalelor, x reprezint o x cre tere infinitezimal , y, respectiv, y cre tere, i derivata este partea standard a frac iei infinitezimale:
f ' ( x) ! (y . (x (y . Apoi, punem (x

Respectiv, f ' ( x ) reprezint num rul real echivalent cu frac ia infinitezimal


dx ! (x , dy ! f ( x)dx , i prin defini ie f ( x) este raportul dintre dy i dx .

Nota ia pentru derivate introduse de Gottfried Leibniz este una dintre primele. Este utilizat n mod obi nuit atunci cnd ecua ia y ! f (x) este v zut ca o rela ie func ional ntre variabilele dependente i independente. Derivatele de ordin superior sunt exprimate folosind nota ia
dny dn f dn , (x ), sau f (x ) dx n dx n dx n

pentru derivata de ordinul n a func iei y ! f (x ) (n raport cu x). Acestea sunt nota iile pentru aplica ii multiple ale operatorului de derivare. Nota ia lui Leibniz permite s specific m variabila de diferen iere (la numitor). Acest lucru este specific , mai ales, pentru derivatele par iale. De asemenea, putem u or scrie regula lan ului: dy dy du ! . dx du dx Cteodat , folosit ca nota ie primar , una dintre cele mai r spndite nota ii moderne pentru diferen iere este cea a lui Lagrange, astfel nct derivata func iei f(x) se noteaz prin f ' ( x ) sau simplu . Asem n tor a II a i a III a derivat se noteaz : i (f ) ! f

( f ')' ! f

''

Pentru a ar ta ordinul derivatei, unii autori folosesc cifrele romane, al ii folosesc cifrele situate n paranteze: f
IV

sau f ( 4 ) i nota ia punctat , se plaseaz un

Nota ia lui Newton folosit pentru diferen iere, numit

punct peste numele func iei pentru a reprezenta derivata n raport cu timpul. Dac y ! f (t ) , atunci avem: Aceast nota ie se folose te doar pentru derivatele n raport cu timpul, ceea ce nseamn c variabila independent a func iei reprezint timpul. Este foarte r spndit n fizic i n disciplinele matematice care au leg tur cu fizica, a a ca teoria ecua iilor diferen iale ordinare, de obicei este folosit doar pentru derivatele de ordinul nti i doi, doar pentru a desemna derivatele n raport cu timpul. A a tip de nota ie este destul de dificil pentru derivatele de ordin superior. [http://en.wikipedia.org/wiki/Notation_for_differentiation] Al i matematicieni care au adus contribu ii importante la dezvoltarea calculului diferen ial sunt P.Fermat (1601-1665), M. Rolle (1652-1719), J.L. Lagrange ( 1736 - 1813). L Hpital (16611704), care a scris prima carte despre calculul diferen ial, Analyse des infiniments petits ap rut n 1696 la Paris i n care se afl i celebra regul care-i poart numele.

1.1.1 Problema despre trasarea tangentei la graficul unei func ii


Fie I un inerval deschis i Graficul Fie o func ie continu .

= {(x, f(x)) | xI} al acestei func ii este o curb de ecua ie y ! f (x ) Consider m punctele A( x0 , f ( x0 )) G f , B( x0 (x, f ( x0 (x)) G f not m cu
f

punctul A, adic cnd (x p 0 secanta AB ocup pozi ii diferite unghiul (fig. 1.). dreapta AT este tangent

anumit pozi ie limit , determinat de dreapta AT, care formeaz cu direc ia pozitiv a axei Ox Defini ie ([1]). Spunem c la graficul func iei n punctul

A( x 0 , f ( x 0 )) dac aceast dreapt coincide cu pozi ia limit (n cazul n care o astfel de pozi ie

exist ) a secantei AB cnd (x p 0 (fig. 1).

y f ( x 0 (x ) B1 f
f ( x0 )

A C
(x x0

Fig. 1. Tangenta la graficul func iei f n punctul dat A( x 0 , f ( x 0 )) Tangenta la graficul func iei f n punctul dat A( x 0 , f ( x 0 )) poate fi determinat dac este cunoscut coeficientul ei unghiular. Coieficientul unghiular a al dreptei de ecua ie y = ax + b este egal cu tangenta unghiului pe care l formeaz aceast dreapt cu axa Ox. Cum m (<C) = 90 o din ABC ob inem coeficientul unghiular al secantei AB:
k ( (x ) ! tg F ((x) ! C f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) (f ( x 0 ) ' ! ! (x (x C f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) , (x

Trecerea la limit n formula (1), cnd (x p 0 , conduce la studiul limitei:


( x p0

lim k ( (x ) ! lim tg F ( (x) ! lim


(x p 0

Valoarea finit a acestei limite (dac limita exist ) este coeficientul unghiular al tangentei la graficul func iei f n punctul (x0, f (x0)). Deci

unghiul format de secanta AB la graficul

cu axa Ox. Cnd pe curba

punctul B se apropie de i tinde s ocupe o

B2 T

x 0 (x x

(1)

(x p 0

(x p 0

lim tg F ( (x) ! lim

(x p 0

f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) ! tg E ! E . (x

(2)

1.1.2 Problema despre aflarea vitezei instantanee a unui mobil


S consider m mi carea rectilinie a unui corp solid, de exemplu mi carea unei pietre aruncate vertical n sus, sau mi carea pistonului n cilindrul unui motor. Abstragdu-ne de la dimensiunile i forma concret , ne vom imagina corpul ca un mobil M. Distan a s, parcurs de acest mobil de la pozi ia ini ial , depinde de timpul t. Cu alte cuvinte s este o func ie de timpul t: s ! f (t ) S admitem c n momentul t mobilul se afl la o distan s de la pozi ia ini ial (3) , iar

ntr-un oarecare moment urm tor t (t n pozi ia pe intervalul de timp t m rimea s a ob inut o cre tere s.

la distan a s (s de la pozi ia ini ial

(fig. 2). De aici rezult c distan a s a variat pe intervalul de timp t cu s. n acest caz se spune c

Fig. 2.
(s ; acest raport prezint viteza medie a mobilului pe intervalul t : (t

S consider m raportul

ed

(s (t

(4)

Viteza medie nu poate caracteriza exact rapiditatea deplas rii punctului M n momentul t n toate cazurile. De exemplu, dac la nceputul intervalului t corpul se deplaseaz foarte repede, iar la sfr itul lui foarte ncet, atunci, desigur, viteza medie nu poate reflecta toate aceste particularit i ale mi c rii mobilului i nu poate servi drept o imagine corect a vitezei lui adev rate n momentul t. Pentru a exprima mai precis aceast vitez real prin intermediul vitezei medii trebuie s lu m un interval de timp t mai mic. Cea mai exact caracteristic a vitezei mobilului n

momentul t este prezentat de c tre limita, spre care tinde viteza medie atunci cnd (t p 0 . Aceast limit se nume te viteza mi c rii n momentul dat:

ed

! lim

(t p 0

(s (t

(5)

A adar, viteza mi c rii n momentul dat se nume te limita raportului cre terii distan ei parcurse s c tre cre terea timpului t, atunci cnd cre terea timpului tinde c tre zero. Vom scrie egalitatea (5) n form desf urat . Din faptul c
(s ! f (t (t ) f (t ) ,

rezult
ed (t p 0

! lim

f (t (t ) f (t ) (t

(5 )

Anume aceasta va fi viteza mi c rii neuniforme. A adar, observ m c no iunea de vitez a mi c rii neuniforme este legat organic cu no iunea de limit . Defini ia vitezei mi c rii neuniforme poate fi formulat numai cu ajutorul no iunii de limit . Conform rela iei ( 5 ) v nu depinde de cre terea timpului t, ci de valoarea lui t i de caracterul func iei f (t ) .[5]

1.2 No iunea de derivat a unei func ii ntr -un punct


Fie func ia , unde intervalul deschis I . , x0 I i x un punct arbitrar dintr-o

vecin tate oarecare a punctului

Defini ie([1]). Diferen a x x0 se nume te cre terea argumentului x n punctul Se noteaz x x 0 ! (x . Defini ie([1]). Diferen a f ( x ) f ( x 0 ) se nume te cre terea func iei f n punctul corespunz tor cre trii argumentului Se noteaz : f ( x) f ( x0 ) ! (f ( x0 ) . Din x x 0 ! (x rezult c x ! x 0 (x i pri urmare f ( x ) f ( x 0 ) ! f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) ! (f ( x 0 ) . Defini ie([1]). Fie intervalul deschis I are derivat n punctul x 0 dac exist limita finit
(x p 0

, x 0 I i func ia

. Se spune c func ia f

lim

f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) . (x

(6) f ' ( x0 )

Aceast limit se nume te derivata func iei f n punctul x 0 i se noteaz


f ( x 0 ) ! lim
(x p 0

f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) (x

Astfel, derivata func iei f ntr-un punct arbitrar x 0 I reprezint limita raportului cre terii func iei c tre cre terea argumentului cnd cre terea argumentului tinde c tre zero. Dac n punctul x 0 I exist limita infinit :
(x p 0

lim

f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) ! g sau lim ! g , (x p 0 (x (x

se spune c func ia f n punctul x0 I are derivat egal cu g , respectiv cu g . n acest caz func ia nu se consider derivabil n punctul x 0 . Deci se spune c func ia f este derivabil n punctul x 0 I numai n cazul cnd n acest punct exist derivata finit Observa ii. 1. n cazul n care limita (6) este infinit sau nu exist , func ia f nu este derivabil n punctul x 0 . 2. n studiul derivabilit ii unei func ii ntr-un punct intervin doar valorile func iei respective ntr-o vecin tate a acestui punct. Din aceste motive se mai spune c derivalibilitatea func iei, similar cu limita i continuitatea func iei, este proprietatea local a acesteia. Defini ie. Se spune c o func ie este derivabil n orice punct din M.

f ( x0 ) .

este derivabil pe mul imea M (M I) dac ea

y n acest caz, func ia

care asociaz fiec rui punct

num rul real f ( x)

( x p f ( x )) , se nume te derivata func iei f pe mul imea M. y Opera ia prin care din f se ob ine f se nume te derivare.

Observa ie([1]). Derivata func iei f se noteaz :

dy df d , , ( f ), y ' , f ' unde y ! f (x) . dx dx dx

No iunea de derivat ca i no iunea de limit este o no iune local , dar spre deosebire de no iunea de limit , are sens numai n punctele din domeniul de defini ie al func iei date. Defini ie. Fie func ia . Mul imea punctelor n care func ia f este derivabil se . Evident
I.

nume te domeniul de derivabilitate al func iei f i se noteaz Exemple([1]). 1) S se calculeze aplicnd defini ia derivatei: a)
f ' (0,3), f ' ( 4), f ' (10), dac

f :

, f ( x) !

1 ; x

x0 ( x0 (x) 1 1 f ( x 0 (x) f ( x0 ) x (x x0 x ( x (x) ! ! lim 0 ! lim 0 0 f ' ( x0 ) ! lim (x p 0 (x p 0 (x p 0 (x (x (x


! lim
(x p 0

x 0 x 0 (x 1 1 (x ! lim ! 2 ! lim (x p 0 ( x x ( x (x ) (x p 0 x ( x (x ) (x x 0 ( x 0 (x ) x0 0 0 0 0

f ' ( x0 ) ! 

1 x0
2

Prin urmare: f ' (0,3) ! 


f ' ( 4) ! 

1 1 100 ! ! , 2 0,09 9 0,3

1 1 ! , 2 16 4 1 1 ! . 2 100 10

f ' (10) ! 

f ( x0 ) ! lim
4

f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) ( x (x ) 4 ( x 0 ) 4 (f ! lim ! lim 0 ! (x p 0 (x ( x p0 (x p 0 (x (x
2 4

! lim

x 0 4 x 0 (x 6 x 0 ( (x ) 2 4 x 0 ( (x ) 3 ( (x ) 4 x 0 ! (x p 0 (x (x ( 4 x 0 6 x 0 ( (x ) 4 x 0 ( (x ) 2 ( (x ) 3 ) 3 2 3 ! lim ( 4 x 0 6 x 0 (x 4 x 0 ( (x ) 2 ( (x ) 3 ) ! 4 x 0 (x p 0 (x p 0 (x
3 3 2

! lim

(la ridicarea unui binom la puterea a patra am folosit triunghiul lui Pascal). n a a fel am primit
f ' ( x 0 ) ! 4 x0 .

Deci f (0) ! 4 0 ! 0, f ' (1) ! 4 (1) 3 ! 4,


f ' (9) ! 4 9 3 ! 2916 .
  

c)

f (5), f (0,3), f (4), dac

f ' ( x0 ) ! lim
2

(x p 0

f ( x0 (x) f ( x0 ) (f ! lim ! lim (x p 0 ( x p0 (x (x


2 2 2 2

! lim

 3 x0 3( x0 (x) 2 (x x 0 ( x0 (x) 2 x 0 (x x 0 ( x 0 (x )
2 2

(x p 0

! 3 lim

(x p 0

6 x0 x 0 x0
2 2

Deci

 

b)

f (0), f (1), f (9), dac

f :

f ( x) ! x 4

f :

p 

f ( x) ! 

3 . x2

3 3 2 ( x0 (x) ( x0 ) 2 ! (x
2

! 3 lim

 x 0 x 0 2( x x 0 ( x 2 (x x0 ( x0 (x) 6 x0
3 2

( x p0

! 3 lim

(x(2 x 0 (x) (x x 0 ( x 0 (x ) 2
2

(x p 0

, astfel am primit:

f ' ( x0 ) !

6 x0
3

10

f ' ( 5) ! f ' (0,3) !

6 6 6 , ! ! 3 125 125 ( 5) 6 6 2 2000 , ! ! ! 3 0,027 0,009 9 (0,3)

f (4) !


6 6 3 ! ! . 3 64 32 4

2) S se arate c func ia f : f ( x) ! x 2 ; Solu ie:

este derivabil pe

i s se calculeze derivata ei, dac :

Func ia f definit prin f ( x ) ! x 2 este derivabil n orice punct din lim

, deoarece limita

(x p 0

f ( x0 (x) f ( x0 ) ( x (x) 2 ( x0 ) 2 2 x (x ( x0 ) 2 ! lim 0 ! lim 0 ! lim (2 x0 (x) ! 2 x 0 (x p 0 (x p 0 (x p 0 (x (x (x .
exist pentru orice x0 . Deci , ( x 2 ) ! 2 x pentru orice x

Din defini ia derivatei rezult urm torul algoritm de calcul al derivatei unei func ii ntr-un punct i pe o mul ime: 1) Se ia o cre tere arbitrar (x a argumentului x n punctul x 0 , astfel nct ( x 0 (x ) I . 2) Se determin cre terea func iei f n punctul x0 : (f ( x0 ) ! f ( x0 (x) f ( x0 ). 3) Se alc tuie te raportul
(f ( x 0 ) f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) ! . (x (x
( x p0

4) Se calculeaz limita acestui raport: lim !

f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) . (x

5) Se trage concluzii referitoare la derivabilitatea func iei f n punctul x 0


(f ( x 0 ) ' f ( x 0 ) ! lim . (x p 0 (x

6) Se studiaz derivabilitatea func iei f pe intervalul I.

1.3 Continuitatea func iilor derivabile


O condi ie necesar de existen urm toarea teorem : Teorema[(2)]. Dac o func ie este derivabil ntr-un punct, atunci ea este continu n acest punct. Demonstra ie. Fie o func ie derivabil n punctul x 0 . Are loc egalitatea: f ( x) f ( x0 ) ( x x 0 ), x I , x { x0 . x x0 11 a derivatei unei func ii ntr-un punct este formulat n

f ( x) ! f ( x 0 ) 

Deoarece func ia f este derivabil n punctul x 0 , atunci n acest punct exist


x p x0

i este finit limita

lim

f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) ! f ' ( x0 ) (x

Astfel, ob inem limita


x p x0

lim f ( x) ! lim
x p x0

f ( x) f ( x0 ) lim ( x x0 ) f ( x 0 ) ! f ' ( x0 ) 0 f ( x0 ) ! f ( x0 ), x p x0 x x0

ceea ce nseamn c func ia f este continu n punctul x 0 I c.c.t.d. Din teorema de mai sus rezult , c pentru ca func ia f s fie derivabil ntr-un punct, e necesar ca ea s fie continu n acest punct, dar aceasta nu este i suficient, adic din faptul c func ia f este continu ntr-un punct nu ntodeauna ea este derivabil n acest punct. Defini ie. Punctele x 0 I , n care func ia este continu , dar nu are derivat , se numesc puncte singulare ale func iei. Punctelor singulare ale func iei le corespund pe graficul ei puncte, n care nu exist tangent la acest grafic. Exemplu. Fie func ia y :
p

, y ! 3 x , (fig. 3) este definit

i continu pentru toate valorile argumentului.

Are oare aceast func ie derivat n punctul x ! 0 ? Pentru aceasta calcul m valoarea func iei cnd x ! 0 i cnd x ! 0 (x ; cnd x ! 0 avem y ! 0, cnd x ! 0 (x avem y (y ! 3 (x . Prin urmare (y ! 3 (x . S calcul m limita raportului cre terii func iei c tre cre terea argumentului:
3 1 (x (y ! lim ! g. ! lim (x p 0 ( x (x p 0 ( x (x p 0 3 (x 2

lim

A adar raportul cre terii func iei la cre terea argumentului n punctul x ! 0 tinde c tre infinit cnd (x p 0 (deci, limita nu exist ). Prin urmare func ia considerat nu este derivabil n punctul x ! 0 . Tangenta la curb formeaz cu axa absciselor n acest punct un unghi egal cu
T 2 , adic coincide cu axa Oy.

x 12

Fig. 3

1.4 Derivatele laterale


n unele cazuri pentru calcularea derivatei func iei ntr-un punct x 0 I e necesar folosirea limitelor laterale. S consider m func ia f,
sin x, daca x " 0, f ( x) ! x , daca x 0.

n punctul x0 ! 0 raportul
f ( x ) f ( x 0 ) f ( x ) f ( 0) , ! x x0 x0

nu are aceea i structur analitic pentru x " 0 i pentru x Pentru x " 0 avem
lim
x p0 x"0

sin x sin 0 sin x f ( x ) f (0 ) ! lim ! lim ! 1, x p0 x p0 x0 x x x"0 x "0

iar pentru x

0 avem lim
x p0 x 0

f ( x ) f (0 ) x0 ! lim1 ! 1. ! lim xp 0 x 0 xp 0 x0 x 0 x 0

Prin urmare, func ia considerat este derivabil n punctul 0 i


f ' (0) ! lim
xp 0

f ( x ) f (0 ) ! 1. x0

n continuare vom defini derivatele laterale ale func iei. Defini ie.([2]). Fie i x0 I . Func ia f se nume te derivabil la stnga n punctul i se noteaz f s ( x 0 ) .
f ( x) f ( x 0 ) . x x0


x 0 dac n acest punct exist limita la stnga finit f s ( x 0 ) ! lim
x p x0 x x0

(7)

13

Defini ie.([2]). Fie

i x 0 I . Func ia f se nume te derivabil la dreapta n punctul i se noteaz f d ( x 0 ) . f ( x) f ( x0 ) . x x0 , este derivabil n punctul x 0 I dac
  

x 0 dac n acest punct exist limita la dreapta finit f d ( x0 ) ! lim Teorema 2. O func ie


x p x0 x " x0

(8) i numai

unde

dac ea este derivabil la stnga i la dreapta n x0 iar f s ( x 0 ) ! f d ( x 0 ) ! f ( x 0 ) . Exemplu. Fie f :


p


, f (x ) !| x 2 9 | , x 0 ! 3, x 0 ! 3


 ( x 2 9), daca x 2 9 0 x 2 9, 3 x 3 f ( x) ! 2 ! 2 ! 2 x x 9, daca x 9 u 0 9, x e 3 sau x u 3 x 2 9, x e 3 x 2 9, 3 x 3 ! x 2 9, x u 3 2 x, x e 3 f ( x ) ! 2 x, - 3 x 3 2 x, x u 3


'


Calcul m derivatele n punctele -3 i 3 i avem


"

f s (3) ! 2 (3) ! 6
f ' ( 3) ! 2 ( 3) ! 6 f d' ( 3) ! 2 ( 3) ! 6
# # !

f s (3) ! 2 3 ! 6
f ' (3) ! 2 3 ! 6 f d' (3) ! 2 3 ! 6

Observ m c

f s ( 3) { f d ( 3) , ceea ce demonstreaz c nu exist derivat n punctul x 0 ! 3, . f (x ) !| x 2 9 | nu este derivabil (fig 4).

Deci func ia ini ial

-3

3 Fig. 4

14

Observa ii ([1]) 1. 2. Exist func ii care n unele puncte (sau n toate punctele) din domeniul lor de defini ie nu Din derivabilitatea unei func ii f la stnga (la dreapta) n punctul x 0 rezult continuitatea ei Exist func ii continue pe un interval, care nu snt derivabile n nici un punct al acestuia. snt derivabile nici la stnga, nici la dreapta.

la stnga (respectiv la dreapta) n acel punct. 3. Primul exemplu de acest fel a fost construit de matematicianul german Karl Weierstrass n 1874.

1.5 Interpretarea geometric a derivatei 1.5.1 Ecua iei tangentei la graficul func iei
Fie o func ie ( o func ie derivabil n punctul x 0 I i Gf graficul ei.

Teorema.([1]). Dac func ia f este derivabil n punctul x 0 , atunci la graficul ei ( x 0 , f ( x0 )) poate fi trasat o tangent k = f ' ( x0 ) . Teorema.([1]). Dac la graficul func iei f n punctul ( x 0 , f ( x0 )) poate fi trasat o tangent nevertical , atunci func ia f este derivabil n punctul x 0 i coeficientul unghiular k a acestei
$

nevertical , avnd coeficientul unghiular k egal cu f ' ( x 0 ) , adic

tangente este egal cu valoarea derivatei func iei f n punctul x 0 , adic k = f ( x 0 )

y
f ( x 0 (x )

Gf
B f A T C ( x ) x0
(x x 0 (x x

f ( x0 )

Fig. 5 Fie c fix m o valoare x din domeniul de defini ie al func iei f (x) arbitrar a argumentului, x, am g sit valoarea f ( x (x) , i i, lund o cre tere cre terea func iei

15

(f ! f ( x (x) f ( x) . Reprezentnd aceasta grafic ntr-un sistem de coordonate xOy (fig. 5)

observ m c
(f ! tg F , (x

unde

este unghiul format de secanta AB cu axa Ox. Presupunem c n punctul A ( x0 , f ( x 0 )) la

curba f (x) poate fi dus tangenta. Cnd (x p 0 , punctul B se mi c pe curb apropiindu-se de A. Din aceast cauz secanta AB va efectua o mi care de rota ie n jurul punctului A astfel nct la limit secanta se va suprapune cu tangenta. n consecin , m rimea unghiului devenind egal la limit cu m rimea unghiului
(x p 0

se va schimba

format de tangenta T cu axa Ox. Astfel avem:


%

lim

(f ! lim tg F ! tg E ! f ( x ). ( x (x p 0

Tangenta la graficul func iei f derivabile n punctul x 0 este dreapta ce trece prin punctul A ( x0 , f ( x 0 )) , a c rui coeficient unghiular este egal cu f ( x 0 ) , adic k = f ( x 0 ) ! tg E . Determin m ecua ia tangentei n punctul A ( x 0 , f ( x 0 )) al graficului func iei f derivabile n x 0 . tiind c ecua ia dreptei avnd coeficientul unghiular f ( x 0 ) este y ! f ( x 0 ) x b, determin m coeficientul b. A a cum tangenta trece prin punctul A ( x0 , f ( x0 )) , vom ob ine c :
f ( x0 ) ! f ( x0 ) x0 b ,
) ( ' & &

de unde b ! f ( x0 ) f ( x0 ) x0 . Astfel, dreapta tangentei n punctul ( x0 , f ( x 0 )) al graficului func iei f derivabile n punctul x 0 este dreapta dat de ecua ia:
y f ( x 0 ) ! f ( x 0 )( x x 0 )
)

(9)

Exemplu. Scrie i ecua ia tangentei dus la graficul func iei y ! x 3 n punctul de abscis Solu ie: Dup cum tim ecua ia tangentei este urm toarea y f ( x0 ) ! f ' ( x0 )( x x0 ) , pentru a scrie ecua ia tangentei la graficul func iei date mai nti calcul m:
f ( x 0 ) ! f (1) ! 1
1

f ( x) ! ( x 3 ) ! 3 x 2 ,
1 1

f (1) ! 3

nlocuim, i primim y 1 ! 3( x 1) y ! 3 x 2 aceasta este ecua ia tangentei la graficul func iei y ! x 3 (fig. 6). y

x 0 ! 1.

16

Fig. 6 Observa ie.([2]) Dac


f ' ( x 0 ) ! g , atunci dreapta tangent

n punctul ( x0 , f ( x 0 )) al

graficului Gf al func iei f continue n punctul x 0 este paralel cu axa Oy, adic dreapta are ecua ia
x ! x0 .
2

Dac form :

f ( x 0 ) ! g , atunci n vecin tatea punctului A ( x 0 , f ( x 0 )) graficul Gf are urm toarea

Gf

A ( x 0 , f ( x 0 ))

x0 Fig. 7

y Dac

f ' ( x 0 ) ! g , atunci n vecin tatea punctului A ( x 0 , f ( x 0 )) graficul Gf are urm toarea

form

Gf

A ( x 0 , f ( x 0 ))

x0 Fig. 8

17

1.5.2 Interpretarea geometric a derivatelor laterale


Aplicnd derivatele laterale ale unei func ii f ntr-un punct x0 i valorile lor n acest punct, putem determina mai exact forma graficului acestei func ii n vecin tatea punctului x0 . 1. Dac func ia f este derivabil la stnga n punctul x0 atunci semidreapta t s , de ecua ia
y ! f ( x 0 ) f ' ( x 0 )( x x 0 ), x x 0 se nume te simitangent la stnga n punctul ( x 0 , f ( x 0 )) la

graficul func iei f (fig. 9).

y f ( x0 )

Gf

y f ( x0 )

Gf

x0

x0

Fig. 9 2. Dac func ia f este derivabil la dreapt n punctul x0 , atunci semidreapta t d de ecua ie la dreapta n punctul ( x 0 , f ( x 0 ))

y ! f ( x 0 ) f ' ( x 0 )( x x 0 ), x " x 0 se nume te semitangent

pentru graficul func iei f (fig. 10). y Gf Gf f ( x0 )


f ( x0 )

x0

x0

Fig. 10

18

3. a) Fie f s ( x 0 ) ! g , f d ( x 0 ) ! g . n acest caz graficul Gf admite n punctul ( x 0 , f ( x 0 )) dou semitangente la dreapta i la stnga care formeaz cu axa Ox unghiuri de dreapta, i f ( x) u f ( x0 ), x ! x0 (fig. 11). b) Fie f s' ( x 0 ) ! g , , f d' ( x 0 ) ! g . n acest caz graficul Gf admite n punctul ( x 0 , f ( x 0 )) dou semitangente la dreapta i la stnga care formeaz cu axa Ox unghiuri de la dreapta, i f ( x) e f ( x0 ), x ! x0 (fig. 12). n cazul n care derivatele laterale f s' ( x 0 ) , f d' ( x 0 ) snt infinite i f s' ( x 0 ) { f d' ( x 0 ), punctul
( x 0 , f ( x 0 )) este numit punct de ntoarcere pentru graficul Gf (fig. 11, 12). T T la stnga i 2 2
4 3

la stnga i

la

y
f ( x0 )

Gf

y
f ( x0 )

Gf

y
f ( x0 )

Gf

x0

x0

x0

Fig. 11

y
f ( x0 )

y
f ( x0 )

f ( x0 )

Gf

Gf

Gf

x0

x0 Fig. 12

x0

4. a) Fie f s ( x 0 ) ! f d ( x 0 ) ! g . n acest caz graficul Gf admite n punctul x ecua ie x ! x0 (fig. 7).


5 5

x0 tangenta cu

19

b) Fie f s ( x 0 ) ! f d ( x 0 ) ! g . n acest caz graficul Gf admite n punctul ( x 0 , f ( x 0 )) tangenta cu ecua ie x ! x0 (fig. 8). 5. Fie f s ( x 0 ) { f d ( x 0 ) graficul
7 7 6 6

i cel pu in una din aceste derivate laterale este finit . n acest caz

admite n punctul ( x 0 , f ( x 0 )) dou semitangente (fig. 13):

y f ( x0 ) Gf O x0 a) x

y f ( x0 ) Gf O x0 b) Fig. 13 x

y f ( x0 ) Gf

x0

c)

Dac n punctul

func ia nu are derivat , dar are derivate laterale diferite ntre ele

( f s' ( x 0 ) { f d' ( x 0 ) ), i cel pu in una din ele este finit , atunci punctul ( x 0 , f ( x 0 )) este numit punct unghiular pentru graficul Gf (fig. 13). Observa ie. Cele dou semitangente, la stnga i la dreapta, ntr-un punct de ntoarcere pentru graficul func iei f formeaz un unghi nul (fig. 11, 12), iar ntr-un punct unghiular formeaz un unghi Exemple. 1) Fie f : (fig. 13).

, f ( x ) ! | x 1 | . S se determine dac punctul de abscis

punct de ntoarcere sau un punct unghiular pentru graficul func iei f. Solu ie: Calcul m derivatele laterale n punctul x 0 ! 1 :
f s (1) ! lim
A

 ( x 1) 0 x 1

x p1 x 1

! lim
x p1 x 1

( x ) ! g , f a) s 0 f d ( x0 ) R;
8 8

f ( x ) R, b) s 0 f d ( x0 ) ! g;

f s' ( x0 ) , c) f d' ( x0 ) , ' ( x ) { f ' ( x ). f 0 d s 0


@

x 0 ! 1 este un

 ( x 1) ( ( x 1) )
2

! lim
x p1 x 1

1 ( x 1)

! g

20

i f d' (1) ! lim


x p1 x "1

1 x 1 0 x 1 ! lim ! g, ! lim 2 x p1 x p1 x 1 x 1 x "1 ( x 1) x "1

rezult c punctul de abscis x 0 ! 1 este un punct de ntoarcere pentru graficul Gf (fig. 14)

1 Fig. 14

2) Demonstra i c punctul de abscis


f :

x 0 ! 1 este punct unghiular pentru graficul func iei

2 1, x e 1 x , f ( x) ! . Reprezenta i graficul func iei f. 1 2 x , x 1


B

Solu ie: Evident, f este continu n punctul x0 ! 1 . Avem f s' (1) ! lim
x p1 x 1

1 x2 x2 1 ! lim( x 1) ! 2 i f d' (1) ! lim ! lim( x 1) ! 2 . x p1 x 1 x p1 x 1 xp1 x 1 x "1 x "1

Deci punctul (1, f (1)) este un punct unghiular pentru graficul func iei f.

-1

Fig. 15

21

1.6 Derivatele unor func ii elementare


Prezent m un tabel al derivatelor unor func ii elementare prezentnd domeniile maximale ale func iilor i domeniile de derivabilitate corespunz toare: Tabelul 1. Func ia f c (constanta) xn,n N * xr ,r R *
2n

Df

f 0 nx n 1

Df'

Observatii: -

( 0, g ) [ 0,g )

rx r 1

( 0, g )

f
d

x,n N * x, n N *

1 2n x
2n 2 n 1

( 0,g 1

(0) ! g

2 n 1

f ' (0) ! g

( 2n 1) 2 n 1 x 2 n a x , a " 0, a { 1 ex ln x log a x , a " 0, a { 1 ( 0, g ) ( 0, g ) a x ln a ex 1 x 1 x ln a ( 0, g ) ( 0, g )

Observatii: f ( 1) ! g

sin x cos x Func ia f tg x

Df T R \ ( 2k 1) 2 \ _ T , k Za k

cos x sin x f
1 cos 2 x 1 sin 2 x 1

Df' T \ ( 2k 1) 2 \ _ T , k Za k
C

arcsin x

[-1,1] [-1,1]

(-1,1) (-1,1)
2

arccos x
arctg x
arcctg x

1 x2 1

1 x 1 x2 1 1 2 x 1

ctg x

f s (1) ! g f ' d ( 1) ! g f ' s (1) ! g

22

1.7 Opera ii cu func ii derivabile 1.7.1 Derivata sumei, produsului i a ctului a dou func ii derivabile
La fel ca n cazul func iilor continue suma, produsul i ctul a dou func ii derivabile sunt func ii derivabile, acest lucru va fi demonstrat n teorema de mai jos. Teorem . Dac func iile f , g : I p a) Func ia ( ) sunt derivabile n punctul x0 , x 0 I atunci:

este derivabil n punctul x0 i


( f g ) ( x 0 ) ! f ( x0 ) g ( x0 )

(10)

b) Func ia cf (

) este derivabil n
G

i (11)
G

( cf ) ( x 0 ) ! cf ( x 0 )

c) Func ia fg este derivabil n


H

i (12)
H H

( fg ) ( x 0 ) ! f ( x 0 ) g ( x 0 ) f ( x 0 ) g ( x 0 )

d) Dac func ia g ( x 0 ) { 0, , atunci func ia


'

f este derivabil n x 0 i g

f f ' ( x0 ) g ( x0 ) f ( x0 ) g ' ( x 0 ) ( x0 ) ! g g 2 ( x0 )

Demonstra ie. Folosind opera iile aritmetice cu limite de func ii, afirma iile din teorem rezult respectiv din: a) Avem ( f g ) ' ( x0 ) ! lim ( f g )( x0 (x) ( f g )( x0 ) ! (x p 0 (x f ( x0 (x) f ( x0 ) g ( x 0 (x) g ( x0 ) ! f ' ( x0 ) g ' ( x0 ) lim ! lim (x p 0 (x p 0 (x (x

i avem c
( f g ) ( x0 ) ! f ( x0 ) g ( x0 )
I I I

b) Avem:
( cf ) ' ( x 0 ) ! lim
( x p0

f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) cf ( x 0 (x ) cf ( x 0 ) ! cf ' ( x 0 ). ! c lim (x p 0 (x (x

c) Cunoa tem c g este derivabil n punctul x0 (din ipotez ) i este continu n acest punct, adic
x p x0

lim g ( x ) ! g ( x 0 ) .

Atunci

(13)

23

( f g ) ' ( x 0 ) ! lim ! lim

( x p0

f ( x 0 (x ) g ( x 0 (x ) f ( x 0 ) g ( x 0 ) ! (x

f ( x 0 (x ) g ( x 0 (x ) f ( x 0 ) g ( x 0 (x ) f ( x 0 ) g ( x 0 (x ) f ( x 0 ) g ( x 0 ) ! (x p 0 (x g ( x 0 (x ) g ( x 0 ) f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) g ( x 0 (x ) f ( x 0 ) ! lim ! (x p 0 (x (x ! f ( x0 ) g ( x0 ) g ( x0 ) f ( x0 ) .

d) Cum func ia g este continu

g ( x 0 ) { 0 pentru orice x V ( x0 ). Consider m x astfel, nct x0 (x V ( x0 ). Atunci


f g f ( x 0 ) ! lim g (x p 0 ! lim !
Q

g ( x 0 (x ) g ( x 0 ) 1 f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) g ( x0 ) f ( x0 ) lim ! (x p 0 g ( x (x ) g ( x ) (x p 0 (x (x 0 0 f ( x 0 ) g ( x 0 ) f ( x0 ) g ( x0 ) 1 ( f ( x 0 ) g ( x 0 ) f ( x 0 ) g ( x 0 )) ! g ( x0 ) g 2 ( x0 )
2
Q Q Q Q

Consecin . Dac func iile f1 , f 2 ,..., f n definite pe mul imea I sunt derivabile n punctul
x 0 I , atunci func iile f1 f 2 ... f n i f1 f 2 ... f n sunt derivabile n punctul x 0 i ( f 1 f 2 ... f n ) ' ( x 0 ) ! f 1 ( x 0 ) f 2 ( x 0 ) ... f n ( x 0 ), ( f 1 f 2 ... f n ) ' ( x 0 ) ! f1 ( x 0 ) f 2 ( x 0 ) ... f n ( x 0 ) f1 ( x 0 ) f 2 ( x 0 ) f 3 ( x 0 ) ... f n ( x 0 ) ...  f1 ( x 0 ) ... f n 1 ( x 0 ) f n ( x 0 ).
R

Dac func iile f1 , f 2 ,..., f n sunt derivabile pe I, atunci func iile f1 f 2 ... f n i f1 f 2 ... f n sunt derivabile pe I.

Exemple. 1. Calcula i derivata func iei f ( x) ! sin x 2 cos 2 x x 3 1 i afla i f ' (0) . Solu ie:
f ( x ) ' ! (sin x 2 cos 2 x x 3 1) ' ! (sin x 2 ) ' (cos 2 x ) ' ( x 3 ) ' 1' ! ! sin ' x 2 ( x 2 ) ' cos ' 2 x ( 2 x ) ' 3 x 2 ! 2 x cos x 2 2 sin 2 x 3 x 2 ; f ' (0) ! 2 0 cos 0 3 0 ! 0.

i g ( x 0 ) { 0, rezult c exist o vecin tate V( x 0 ) n care

f ( x 0 (x ) ( x 0 ) g f ( x 0 (x ) g ( x 0 ) f ( x 0 ) g ( x 0 (x ) ! ! lim (x p 0 g ( x 0 (x ) g ( x 0 ) (x (x

c.c.t.d.

'

'

'

'

'

24

2. S se calculeze f pentru func ia f : I p Solu ie:


S

, f ( x) ! 7 x 2 3x 2

f ( x) ! (7 x 2 3 x 2) ! (7 x 2 ) (3 x) (2) ! 7 ( x 2 ) 3( x) 0 ! 14 x 3. 3. Calcula i derivata func iei f ( x ) ! x 2 sin x Solu ie:


f ( x ) ! ( x 2 sin x ) ! x 2 (sin x ) sin x ( x 2 ) ! x 2 cos x 2 x sin x.
U U U U T T T T T T T

4. Calcula i derivata func iei f ( x ) ! Solu ie:

x2 5 . 3x 4 2 x 2 1

ntruct num r torul i numitorul frac iei considerate reprezint func ii derivabile n orice punct x i numitorul nu se anuleaz aplic m teorema ctului i ob inem:
(3 x 4 2 x 2 1)( x 2 5) ' ( x 2 5)(3 x 4 2 x 2 1) ' x2 5 f ( x) ! 4 ! 3x 2 x 2 1 ! (3 x 4 2 x 2 1) 2
' '

2 x (3 x 4 2 x 2 1) ( x 2 5)(12 x 3 4 x ) 6 x 5 4 x 3 2 x 12 x 5 4 x 3 60 x 3 20 x ! ! (3 x 4 2 x 2 1) 2 (3 x 4 2 x 2 1) 2 x 4 10 x 2 3 6 x 5 60 x 3 18 x ! 6 x . (3x 4 2 x 2 1) 2 (3 x 4 2 x 2 1) 2

1.7.2 Derivata func iei compuse


Deosebit de important este formula de derivare a func iilor compuse. In acest sens, are loc: Teorem ([2]). Dac func ia g : I p D este derivabil n punctul x0 , iar func ia f : D p este derivabil n punctul g ( x 0 ) , atunci func ia compus punctul x 0 i are loc formula:
( f Q ) ( x 0 ) ! f ( g ( x 0 )) g ( x 0 ). g

f Q :I p g

este derivabil n

(14)

Demonstra ie. Trebuie s demonstr m c


x p x0
W

lim

f ( g ( x )) f ( g ( x 0 )) ! f ( g ( x 0 )) g ( x 0 ). x x0

Dac g ( x 0 ) { 0, atunci pentru orice ir (a n ) n2 , a n I \ {x0 }, ir convergent c tre x0 , exist un rang ncepnd cu care g (a n ) { g ( x ). ncepnd de la acel rang, se poate scrie:
( f Q )(a n ) ( f Q )( x 0 ) f ( g ( a n )) f ( g ( x 0 )) g ( a n ) g ( x 0 ) g g ! a n x0 g (a n ) g ( x 0 ) an x0
X

(15)

25

Deoarece func ia g este continu n punctul x0 rezult c ipotez privind derivabilitatea func iei f n punctul g ( x 0 ) rezult c
npg
Y

lim g ( a n ) ! g ( x 0 ). Atunci din


npg

lim

f ( g (a n )) f ( g ( x0 )) ! f ( g ( x0 )). g (a n ) g ( x 0 )
( f Q )(a n ) ( f Q )( x 0 ) g g ! f ( g ( x 0 )) g ( x 0 ). npg a n x0
`

Din egalitatea (15) rezult atunci lim

g Aceasta arat c func ia f Q este derivabil n punctul x0 i are loc formula din teorem . c.c.t.d. Observa ii. 1. Deoarece x0 a fost ales arbitrar, rezult c dac g : I p D i f : D p g atunci f Q la fel este derivabil sunt derivabile,

i derivata ei are forma ( f Q ) ' ! f ' ( g ) g ' . Derivata unei g

func ii compuse este produsul derivatelor celor doua func ii n ordinea compunerii lor.
2. Dac se consider trei func ii derivabile f : I p J , g : J p K , h : K p f Q Q:I p g h este derivabil , atunci func ia i derivata ei are forma ( f Q Q ) ' ! f ' ( g Q ) g ' ( h) h ' . g h h

3. Dac func ia compus depinde de dou sau mai multe func ii intermediare, procesul deriv rii se extinde asupra fiec rei func ii intermediare.[3]

Exemple. 1. Fie avem f : Solu ia: Dac g ( x) ! sin x, atunci f ( g ) ! g 3 i f ' ( g ) ! 3 g 2


f ( x ) ! f ( g ) g ( x ) ! 3 g 2 g ( x ) ! 3 sin 2 x (sin x ) ! 3 sin 2 x cos x
a a a a a

3 , f ( x ) ! sin x .

2.

f :

f ( x ) ! cos x 2 .

Solu ia: Dac x 2 ! g ( x), atunci f ( g ) ! cos g i f ( g ) ! sin g f ' ( x) ! f ' ( g ) g ' ( x) ! (sin x 2 ) ( x 2 ) ! 2 x sin x 2 3. Fie avem f : Solu ia: Not m (5 x 3) 2 ! u ! t 2 i consider m func ia compus , dat prin ecua iile y ! sin u , u ! t 2 , t ! 5 x 3. Avem 26
b

2 , f ( x ) ! sin(5 x 3) .

(sin( 5 x 3) 2 ) ! sin u (t 2 ) t ! cos u 2t 5 ! 10(5 x 3) cos(5 x 3) 2 .

Teorema de derivare a func iilor compuse mpreun cu tabelul 1 ne permite ob inerea urm toarelor formule de derivare (unde u = u(x) este o func ie derivabil ).

Tabelul 2. Derivarea func iilor compuse


Func ia u un ur u
ln u

erivata

u' nu n1u ' ru r 1u ' u' 2 u u' u euu ' a u (ln a )u ' u ' cos u
 u ' sin u u' cos 2 u u' sin 2 u u' 1 u u'
2

u"0 u"0 u"0

eu au sin u cos u tg u

cos u { 0

ctg u
arcsin u
arccos u

sin u { 0 u2 u2 I I

arctg u
arcctg u

1 u u' 1 u 2 u' 1 u 2

1.7.3 Derivata func iei inverse


Se tie c dac I este un interval, iar f : I p interval. Func ia f : I p f ( I ) este atunci continu este o func ie continu , atunci f (I ) este un i surjectiv . Dac func ia f este i injectiv ,

atunci ea este strict monoton . Studiul inversei unei func ii continue poate porni astfel: Fie I, J dou intervale, fie f : I p J o bijec ie continu . Atunci func ia f este strict monoton , iar inversa ei f
1

: J p I este deci strict monoton , surjectiv

omeniul de defini ie

i, prin urmare, continu .

27

Teorem . Fie f : I p J o func ie continu

i bijectiv ntre dou intervale. Presupunem c


1

este derivabil ntr-un punct x 0 I i f ' ( x 0 ) { 0, atunci inversa g ! f


y 0 ! f ( x 0 ) i avem

este derivabil n punctul

g ' ( y0 ) !

1 f ( x0 )
'

(16)

Demonstra ie. Mai nti trebuie s punem condi ia pentru c limita


y p y0

lim

g ( y) g ( y 0 ) y y0

, y { y0.

Din faptul c y { y0 rezult c x { x0 i, n plus, g ( y) g ( y 0 ) g ( f ( x) g ( f ( x0 )) x x0 1 ! ! ! . f ( x ) f ( x0 ) y y0 f ( x) f ( x 0 ) f ( x) f ( x0 ) x x0 Trecnd la limit cnd y p y 0 , rezult c g ( y ) p g ( y 0 ) adic x p x 0 i ultimul raport tinde c tre
1 . Primul raport din rela ia de mai sus va avea limit , deci func ia g este derivabil n punctul f ' ( x0 )

y0 . c.c.t.d. Aceast teorem se folose te la aflarea derivatelor unor func ii inverse. Cum ar fi arcsin x ,
arccos x , arctg x , arcctg x.

Observa ii. 1. Notnd y 0 ! f ( x 0 ) , formula din teorema precedent se scrie ( f 1 ) ' ( y 0 ) ! 1 f ( f 1 ( x0 ))


'

2. Dac func ia f : I p J este bijectiv derivabil punct, atunci f 1 este derivabil i ( f 1 ) ' ! 1 . f Q 1 f
'

i cu derivata diferit de zero n fiecare

3. [5]Dac n punctul x 0 I derivata f ' ( x 0 ) ! 0, atunci n punctul respectiv y 0 ! f ( x 0 ) exist derivata infinit a func iei g invers n raport cu f i g ' ( y0 ) ! g - dac func ia f este cresc toare pe intervalul I, i g ' ( y 0 ) ! g - dac func ia f este descresc toare pe intervalul I. Dac f este func ie cresc toare pe intervalul I, atunci pentru orice x I , x { x0 , avem
f ( x) f ( x0 ) " 0 (fig. 16). Deci x x0

28

g ( y) g ( y0 ) 1 " 0. ! f ( x) f ( x0 ) y y0 x x0 De aici ob inem g ' ( y 0 ) ! lim


y p y0

g ( y) g ( y0 ) 1 ! g. ! lim x p x0 f ( x ) f ( x ) y y0 0 x x0

y0

x0

Fig. 16

y0

x0

Fig. 17 Dac ns func ia f este descresc toare pe intervalul I (fig. 17), atunci pentru orice x I ,
x { x 0 , avem f ( x) f ( x0 ) x x0 0 i deci

29

g ' ( y 0 ) ! lim

y p y0

g ( y) g ( y0 ) 1 ! g. ! lim x p x0 f ( x ) f ( x ) y y0 0 x x0

Exemplu. Calcula i derivata func iei y ! ln(1 x 2 ) 2 xarctg x. Solu ia: Aplic m teorema despre derivata unei diferen e i ob inem
y ' ! (ln(1 x 2 ) 2 x arctg x ) ' ! ! 2x ( 2 arctg x 2 x (arctg x ) ' ) ! 2 1 x

2x 1 2 arctg x 2 x ! 2 arctg x. 2 1 x 1 x2

1.8 Derivata de ordin superior


Fie f : I p o func ie derivabil pe intervalul I. Valorile derivatei f ' ( x ) depind, n

general, de x, adic derivata f ' ( x) este la rndul s u o func ie de x. Derivnd aceast func ie noi ob inem derivata a doua a func iei f (x) . Derivata primei derivate se nume te derivata de ordinul doi (derivata a doua) sau a doua derivat a func iei ini iale i se noteaz prin simbolul f ' ' ( x ) . Defini ie. Se spune c func ia f este derivabil de dou ori ntr-un punct x0 I, dac func ia f este derivabil ntr-o vecin tate a lui x0 i func ia f ' este derivabil n x0 . A adar f '' ( x 0 ) ! ( f ' ( x 0 )) ' ! lim
(xp 0

f ' ( x0 (x ) f ' ( x0 ) . (x

(17)

Observa ie. Dac func ia f este derivabil de dou ori n orice punct al intervalului I, atunci se spune c func ia f este derivabil de dou ori pe acest interval. Exemplu. Dac
f ( x ) ! x 5 , atunci f ' ( x ) ! 5 x 4 , f '' ( x ) ! ( f ' ( x )) ' ! ( 5 x 4 ) ' ! 20 x 3 .

Derivata derivatei a doua se nume te derivat de ordinul trei sau derivata a treia i se noteaz prin f ''' ( x ). Defini ie. Se spune c func ia f : I p este de n ori (n u 2) derivabil n punctul x0 I
f
( n 1)

dac func ia f este de n-1 ori derivabil pe I i derivata de ordinu n-1, notat n x0 .

, este derivabil

30

Se noteaz

(n)

( x0 ) ! ( f

( n 1) '

) ( x 0 ) i se nume te derivata de ordinul n a func iei f n punctul

x0 . Ordinul derivatei se ia n paranteze pentru a nu fi confundat cu exponentul puterii. Derivatele de ordinul patru, cinci, etc. se noteaz de asemenea cu ajutorul cifrelor latine :
f
IV

, f V, f

VI

,... n acest caz ordinul derivatei poate fi scris f r paranteze.

Exemplu. Fie dat func ia f ( x) ! sin x. s se afle expresia general a derivatei de ordinul arbitrar n. Solu ie:
T f ' ( x) ! cos x ! sin x , 2 T f '' ( x ) ! sin x ! sin x 2 , 2 T f ''' ( x ) ! cos x ! sin x 3 , 2 f
IV

T ( x ) ! sin x ! sin x 4 , 2

T f ( n ) ( x) ! sin x n . 2

n mod analog se ob in formulele derivatelor de orice ordin i a altor func ii elementare. Vom deduce n continuare o formul (a a-zisa formula a lui Leibniz), cu ajutorul c reia se poate calcula derivata de ordinul n a produsului a dou func ii u ( x)v( x) . Pentru a deduce aceast formul , vom calcula mai nti cteva derivate, dup care vom stabili o lege general , valabil pentru calcularea derivatei de orice ordin: f ! uv,
f ' ! u ' v uv ' , f '' ! u '' v u ' v ' u ' v ' uv '' ! u '' v 2u ' v ' uv '' ,

f f

' ''

! u ''' v u '' v ' 2u '' v ' 2u ' v '' u ' v '' uv ''' ! u ''' v 3u '' v ' 3u ' v '' uv ''' , ! u IV v 4u ''' v ' 6u '' v '' 4u ' v ''' uv IV .

IV

Se observ u or legea, dup care sunt construite aceste formule: membrul drept al acestor formule ne aminte te dezvoltarea binomului: u v , (u v ) 2 , (u v ) 3 , cu singura deosebire c n locul puterilor lui u i v avem aici derivatele de ordinul corespunz tor. Asem narea va fi i mai

31

mare, dac n formulele ob inute n loc de u, v vom scrie (u ) ( 0 ) , (v ) ( 0 ) . Extinznd aceast lege asupra cazului unui n arbitrar, ajungem la formula general :
e

f ( n ) ! (uv) ( n ) !
i !0

i n

u ( n i ) v ( i ) !

! u ( n ) v nu ( n 1) v ' ... 

n( n 1) ( n 2 ) '' u v ... 1 2

n( n 1)...( n i 1) ( n i ) (i ) u v ... uv ( n ) . 1 2...i

(18)

Pentru demonstrarea acestei formule apel m din nou la metoda induc iei matematice. Presupunem, c formula este adev rat pentru un anumit n. Dac pentru func iile u, v exist (n 1) a derivat , putem deriva pe (18) nc o dat n raport cu x; ob inem
f f f

ia

f ( n 1) !
i! 0

i n

[u ( n i ) v ( i ) ] ' !
i !0

i n

u ( n i 1) v ( i ) 
i !0

i n

u ( n i ) u (i 1) .

Unim acum termenii ultimelor dou sume, care con in produse ale derivatelor func iilor u i v de acela i ordin. Produsul u ( n1) v ( 0 ) figureaz numai n prima sum (pentru i ! 0 ); coeficientul lui
0 n aceast sum este C n ! 1. Exact la fel termenul u ( 0 ) v ( n 1) figureaz numai n suma a doua (n n termenul cu indicele i ! n ), cu coeficientul C n ! 1. Toate celelalte produse care figureaz n aceste

sume au forma u ( n 1 k ) v ( k ) pentru 1 e k e n. Fiecare produs de acest fel figurez att n prima sum (termenul cu num rul i ! k ), ct i n suma a doua (termenul cu num rul i ! k 1 ). Suma
k coeficien ilor respectivi va fi C nk C n 1 . Dar, dup cum se tie, k n

Prin urmare ob inem definitiv


f u
h h

( n 1)

! u ( n 1) v ( 0 ) 
k !1

[( n 1) k ] k n 1

v ( k ) u ( 0 ) v ( n 1) !
k !0

Deoarece
i

0 n 1

n 1 n 1

Am ob inut pentru f

( n 1)

o expresie, analoag cu expresia (18) (numai c n a fost nlocuit cu

n 1 ); aceasta demonstreaz valabilitatea formulei (18) pentru toate numerele naturale n.

Formula stabilit se nume te formula lui Leibniz. Ea este deseori util pentru g sirea pentru g sirea ecspresiilor generale ale derivatei a n a. [4] Exemplu. Fie f ( x ) ! e ax x 2 . Calcula i derivata f
(n)

u ! e ax , v ! x 2 , 32

k 1 n

k n 1

n 1

[( n 1) k ] k n 1

v (k ) ,

! 1.

( x) .

u ' ! ae ax , v ' ! 2 x , u '' ! a 2 e ax , v '' ! 2 ,

..
u ( n ) ! a n e ax , v ''' ! v I ! ... ! 0
p

f ( n )( x) ! a n e ax x 2 na n 1 e ax 2 x 
f
(n)

n(n 1) n 2 ax a e 2 1 2

( x ) ! e ax [ a n x 2 2na n 1 x n( n 1) a n 2 ].

1.9 Diferen iala unei func ii


Fie y ! f (x) o func ie derivabil n punctul x, deci
(y ! f ' ( x ). (x p 0 ( x lim

(19)

Atunci are loc egalitatea


(x p0

(y ! f ' ( x) E , unde E este un infinit mic concomitent cu (x (x

( lim E ! 0). Din ultima egalitate ob inem (y ! f ' ( x )(x E (x.

(20)

Produsul E (x din (20) este un infinit mic de ordin superior n raport cu primul termen al membrului drept:
( x p0

lim

E (x E ! lim ' ! 0 dac ' ( x p0 f ( x ) f ( x) (x

f ' ( x) { 0 .

Deci f ' ( x ) (x reprezint partea principal a cre terii func iei; ea este numit diferen iala func iei i se noteaz cu dy. A adar, dy ! f ' ( x)(x. Considernd func ia y ! x , g sim c dy ! dx ! ( x) ' (x ! (x, adic
dx ! (x.

(21) innd cont de

aceasta, putem exprima diferen iala func iei astfel:


dy ! f ' ( x ) dx.

(22)

A adar, diferen iala func iei f (x) poate fi exprimat n dou forme: prima, (21), utiliznd cre terea argumentului, i a doua, (22) utiliznd diferen iala argumentului. Men ion m c (22) reprezint formula de calcul al diferen ialei: diferen iala func iei f (x) n punctul x este egal cu produsul derivatei func iei n acest punct cu diferen iala argumentului. Din (22) ob inem: dy ! f ' ( x), dx (23) 33

deci simbolul

dy , care reprezint derivata, poate fi considerat ca raportul dintre diferen iala dx

func iei i diferen iala argumentului. S clarific m ce sens geometric are diferen iala (fig. 18)

C B M
dy y

x (x

Fig. 18 Ducnd tangenta la curba y ! f (x) i amintindu-ne c f ' ( x) ! tg E , n MAB avem

AB ! f ' ( x ) dx ! dy. Din desen se observ c diferen iala dy, asociat punctului x i cre terii x, este

cre terea ordonatei tangentei duse la curba f (x) n punctul M ( x, f ( x)) ; AB ! dy este o parte a cre terii func iei (y ! A . Dac u (x) i v(x ) sunt func ii derivabile, atunci din defini ia diferen ialei rezult
q

urm toarele rela ii: 1 2 3 d (u s v) ! du s dv, d (u v) ! v du u dv,


u v du u dv (v { 0). d ! v2 v

S afl m acum diferen iala unei func ii compuse. Fie y ! f (u ) , u ! N (x) i exist func ia compus y ! f (N ( x)). Derivnd aceast func ie conform regulei de derivare a func iei compuse vom ob ine
' y x ! f u' (u ) N ' ( x ),

de unde, innd cont de (22), avem


dy ! f u' (u ) N ' ( x ) dx.

Dar ntruct N ' ( x ) dx ! du , ultima rela ie o putem scrie astfel dy ! f ' (u )du (24)

34

Forma ob inut a diferen ialei este similar formei (22). Prin urmare, forma (22) nu depinde de faptul c argumentul func iei este o variabil independent sau o func ie de alt argument. Aceast proprietate se nume te invarian a formei diferen ialei. Men ion m c diferen iala i g se te aplica ii n calculele aproximative. Din (20) i (21) rezult egalitatea aproximativ
(y } dy ,

adic diferen iala exprim valoarea aproximativ a cre terii func iei. Aceasta poate fi scris alt form
f ( x 0 (x ) f ( x 0 ) } f ' ( x 0 ) (x,

i n

sau
f ( x 0 (x ) } f ( x 0 ) f ' ( x 0 ) (x.

(25)

Ultimele dou egalit i se utilizeaz n calculele aproximative: prima pentru a evalua cre terea func iei la trecerea din punctul x 0 n x 0 (x , iar a doua pentru a evalua valoarea func iei n punctul x 0 (x cnd se cunoa te valoarea ei n punctul x 0 .[6]

Exemplu. S se afle valoarea aproximativ Solu ie: Consider m func ia f ( x) ! 3 x

7.97 .

i x 0 ! 8. (x ! 0.03, deoarece se cunoa te c

8 ! f ( x0 ) ! 2 i

7.97 ! 8 0.03. n baza formulei (21), avem

7.97 } f (8) f ' (8) (0.03). f (8) ! 3 8 ! 2;


1 1 2 1 f ( x) ! ( x ) ! x 3 ! x 3 ! ; 3 3 3 x2
' 3 ' '

f ' (8) !

1 33 8 2

1 1 ! . 3 4 12

Deci
3

7.97 } 2 

1 ( 0.03) ! 1.9975 . 12

35

CAPITOLUL II. PROPRIET 2.1 Puncte de extrem

ILE FUNC IILOR DERIVABILE

ntr-o serie de probleme tehnice sau economice, i binen eles matematice, este important de tiut care sunt maximele i minimele anumitor m rimi variabile. Dup ce problemele cap t o formulare matematic , adeseori ele se reduc la determinarea punctelor de extrem ale anumitor func ii. Sunt necesare n prealabil cteva defini ii precise. Defini ie. Fix m o func ie : I I. (I ). dac exist o Un punct x0 I se nume te punct de maxim relativ (local) al func iei vecin tate U a punctului x0 astfel nct pentru orice x U I s avem f (x) e f ( x0 ) II. Un punct x0 I se nume te punct de mini relativ (local) al func iei U a punctului x0 astfel nct pentru orice x U I s avem
f ( x ) u f ( x 0 ).

(1) dac exist o vecin tate

(2)

O a x1

x2

x 3 x4

b x

Fig. 1 n (fig. 1) punctele x1 i x3 snt puncte de maxim ale func iei f, iar punctele x 2 i x 4 , snt puncte de minim ale acestei func ii. Dac x 0 este un punct de maxim al func iei f, valoarea f ( x 0 ) se nume te valoarea maxim a ei, dar dac x0 este un punct de minim, valoarea f ( x 0 ) se nume te valoarea minim a func iei date. Punctele de maxim i de minim relativ se mai numesc puncte de extrem relativ. Dac inegalit ile din defini ie sunt stricte se spune c x 0 este un punct de extrem strict. Valorile func iei n punctele ei de extrem relativ se mai numesc extremele relative ale func iei.

Punctele de extrem relativ se mai numesc puncte de extrem local, deoarece inegalit ile de tipul celor din defini ie sunt verificate nu neap rat pe ntreg domeniul de defini ie al func iei numai ntr-o vecin tate a lui x0. Observa ii. 1) Func ia considerat trebuie s fie neap rat cu valori reale. 2) Trebuie inut cont de faptul c o func ie poate s aib mai multe puncte de maxim i de minim relativ, iar un minim poate s fie mai mare dect un maxim, ceea ce justific faptul c punctele de maxim i de minim sunt relative.Valorile sup f ( x ), inf f ( x ) calculate
xI xI

ci

se mai

numesc extremele globale ale lui pe I. 3) Dac marginea M= sup f ( x ) este atins pe mul imea I , atunci orice punct x astfel nct
xI

f ( x 0 ) =M va fi un punct de maxim (nu neap rat strict). O situa ie analoag (cu sensul inegalit ii

schimbat) are loc pentru marginea inferioar are puncte de maxim global (fig. 2).

i pentru punctele de minim.

Dac marginea superioar nu este atins pe mul imea I, atunci se poate spune c func ia nu

y f

I Fig. 2

2.2 Teorema lui Fermat


Not istoric . Pierre de Fermat (n. 17 august 1601, Montauban, Fran a d. 12 ianuarie 1665, Castres, Fran a) a fost un avocat, func ionar public i matematician francez, cunoscut pentru contribu iile sale vaste la diferite domenii matematice, precursor al calculului diferen ial, geometriei analitice i calculului probabilit ilor. Lui Fermat i este atribuit ntr-o m sur mai mic calculul modern, n special, pentru munca sa referitoare la tangente i punctele sta ionare. Fermat este considerat cteodat "p rinte" al calculului diferen ial i al teoriei numerelor. A avut contribu ii i n geometria analitic i probabilitate. 37

Teorema lui Fermat este o teorem de analiz matematic , numit astfel dup Pierre de Fermat. Ea d o metod de a g si punctele de maxim i minim ale unei func ii derivabile. Valoarea derivatei n aceste puncte este 0. Astfel, problema determin rii punctelor de maxim i minim ale unei func ii se reduce la ob inerea solu iilor unei ecua ii. Teorema. Fie func ia f (x) definit ntr-un interval deschis I, care atinge ntr-un punct interior x0 al acestui interval valoarea maxim (minim ). Dac exist n acest punct derivata finit
f ' ( x 0 ) , atunci rezult n mod necesar, c f ' ( x0 ) ! 0 .

Demonstra ie. Presupunem c

x 0 este un punct de maxim (cazul minimului se trateaz la

fel sau se reduce la cazul precedent considernd func ia ). Atunci exist o vecin tate U a lui x0 ( i putem presupune c U I) astfel nct:
f ( x ) e f ( x 0 ) pentru orice x U .

Cum

este derivabil n x0 , atunci f ' ( x0 ) ! f d' ( x0 ) ! lim


x p x0 x " x0

f ( x) f ( x 0 ) i x x0
f ( x) f ( x0 ) . x x0

f ' ( x 0 ) ! f s' ( x 0 ) ! lim

x p x0 x x0

Conform ultimei inegalit i, raportul (respectiv pentru x U, x

f ( x) f ( x0 ) e 0 (respectiv u 0) pentru x U, x " x 0 x x0

x 0 ), deci f ' ( x 0 ) e 0, f ' ( x 0 ) u 0, de unde f ' ( x 0 ) ! 0 .

c.c.t.d. Observa ii.([8]). 1) Teorema lui Fermat d numai o condi ie necesar nu i suficient pentru existen a punctelor de extrem. Se poate ntmpla ca ntr-un punct derivata s se anuleze f r ca punctul respectiv s fie punct de extrem. ntr-adev r, dac se consider func ia f ( x ) ! x 3 , pentru orice x se observ c

f ' (0) ! 0 , dar punctul x 0 ! 0 nu este punct de extrem, ntruct nu se poate indica nici o vecin tate

U a lui 0 a a ca f ( x) f (0) ! x 3 s p streze acela i semn, x U .

38

f ( x) ! x 3

x
O

Fig. 3 Punctele x I , n care exist derivata func iei f i f ' ( x) ! 0 , se numesc puncte sta ionare ale func iei date. Deci punctele de extrem ale unei func ii pot fi sau punctele sta ionare ale ei sau punctele din domeniul ei de defini ie, n care nu exist derivat . Astfel, am deosebit acea categorie de puncte din domeniul de defini ie al func iei, care pot fi puncte de extrem. Acestea snt punctele sta ionare i punctele, n care nu exist derivata func iei. Aceast categorie de puncte se numesc puncte critice. Deci orice punct din domeniul de defini ie al func iei, n care derivata se anuleaz sau nu exist , este un punct critic.(Miron) 2) Condi ia ca punctul x 0 s fie interior intervalului I este esen ial . Astfel, dac x 0 coincide cu

una din extremit ile intervalului I s-ar putea ca derivata lui f s nu se anuleze n x0 . Spre exemplu, dac consider m func ia f ( x) ! x pe [0, 1], observ m c punct de minim n timp ce f ' ( x ) ! 1, x [0, 1]. 3) n general, nu orice punct de extrem local este punct critic i reciproc nu orice punct critic este punct de extrem local. Exemplu. S se studieze la extreme func ia
f ( x ) ! x 3 9 x 2 24 x 17.

f ' ( x) ! 1, x [0, 1], f are x0 ! 0 ca

Solu ie: 1. Afl m punctele sta ionare ale func iei. Avem f ' ( x) ! 3 x 2 18 x 24 ! 3( x 2 6 x 8) ! 3( x 2)( x 4). Deci avem dou puncte sta ionare x1 ! 4 i x 2 ! 2 . 2. Pentru x
4 avem f ' ( x) ! 3( x 2)( x 4) " 0,

iar pentru 4 func iei.

2 avem f ' ( x ) ! 3( x 2)( x 4)

0. Deci x1 ! 4 ete punct de maxim al

39

3. Pentru x " 2 avem f ' ( x ) " 0 i, prin urmare x 2 ! 2 este un punct de minim al func iei date: f (4) ! 1; f (2) ! 3. Observ m c
f ' ( x ) " 0 pe intervalul (g; 4) i pe intervalul (2; g ) , iar pe intervalul 0.

(4; 2) avem f ' ( x )

Teorema lui Fermat are o interpretare geometric evident : n condi iile enun ului, ntr-un punct de extrem, tangenta la grafic este paralel cu axa Ox (fig. 4). Dac este o func ie derivabil pe un interval deschis I, atunci zerourile derivatei f ' pe I; teorema lui Fermat afirm c punctele de extrem

pe I sunt numite i puncte critice ale lui func ii

local sunt printre punctele critice. n practic , pentru determinarea punctelor de extrem ale unei derivabile pe un interval deschis sau pe o reuniune de intervale deschise, se rezolv mai nti ecua ia f ( x ) ! 0 . y

Fig. 4 Defini ie. Fie I un interval deschiss al lui i f :I p o func ie derivabil pe I. Un

punct x 0 I n care f ' ( x 0 ) ! 0 se nume te punct sta ionar sau punct critic. Teorema lui Fermat afirm c punctele de extrem relativ ale unei func ii derivabile pe un interval, care sunt interioare acelui interval, se g sesc printre punctele sale critice. Observa ie. ntr-un punct critic tangenta la grafic este paralel la axa Ox (fig. 4). Exemple.[1] 1. Fie func ia f :

a) f ( x ) ! 2 x 2 x 3; b) f ( x ) ! x 2 2 x 3. 1) S se rezolve ecua ia f ' ( x) ! 0 i s se determine dac sunt verificate condi iile teoremei lui Fermat n punctul x0 , unde x 0 este solu ia acestei ecua ii. 2) S se reprezinte graficul func iei f. 40

Solu ie: a) f ( x ) ! 2 x 2 x 3, f ' ( x) ! f ' (2 x 2 x 3) ! f ' (2 x 2 ) f ' ( x) ! 2 f ' ( x 2 ) f ' ( x) ! 4 x 1, f ' ( x) ! 0,


4 x 1 ! 0 4 x ! 1 x0 ! 1 - sunt verificate condi iile teoremei lui Fermat. 4

O 1

Fig. 5 b) f ( x ) ! x 2 2 x 3. f ' ( x) ! f ' ( x 2 2 x 3) ! f ' ( x 2 ) f ' (2 x) ! f ' ( x 2 ) 2 f ' ( x) ! 2 x 2, f ' ( x) ! 0,


 2 x 2 ! 0 2 x ! 2 x 0 ! 1 - condi iile teoremei lui Fermat sunt satisf cute.

Fig. 6 2. S se determine dac n punctul x0 ! 1 snt verificate condi iile teoremei lui Fermat n func ia f : a)

f ( x) ! ( x 1) 2 , 41

f ( x ) ! ( x 1) 2 ! x 2 2 x 1, f ' ( x ) ! f ' ( x 2 2 x 1) ! f ' ( x 2 ) f ' ( 2 x ) ! f ' ( x 2 ) 2 f ' ( x ) ! 2 x 2,

f ' ( x) ! 0, 2 x 2 ! 0 2 x ! 2 x0 ! 1 - condi iile teoremei lui Fermat sunt satisf cute. b)


f ( x ) ! ( x 1) 3 , f ' ( x ) ! f ' (( x 1) 3 ) ! f ' (3( x 1) 2 ) ! 3 f ' ( x 2 2 x 1) ! 3 x 2 6 x 3,

f ' ( x) ! 0, 3x 2 6 x 3 ! 0 ,
( ! 36 36 ! 0 x 0 !

6 ! 1. 23

2.3 Teorema lui Rolle


Not istoric . Michel Rolle (1652-1719), membru al Academiei Franceze, a contribuit la dezvoltarea Geometriei Analitice i a Analizei Matematice. Urm toarea teorem , foarte util n aplica ii, este o consecin continue i a teoremei lui Fermat. Teorema([8]). Fie f : [a , b] p , unde a, b i a
b . Dac :

a propriet ilor func iilor

1. func ia f este continu pe intervalul nchis [a , b] , 2. func ia f este derivabil pe intervalul deschis (a , b) , 3. la capetele intervalului func ia cap t valori egale: f (a ) ! f (b) , atunci exist un punct c (a, b) a a nct f '(c ) ! 0 . Demonstra ie([5]). Func ia f (x) fiind continu n intervalul nchis [a,b], i atinge cel pu in odat pe acest segment valoarea cea mai mare M i valoarea cea mai mic m. S consider m dou cazuri: 1. M = m. Atunci func ia f (x ) este constant , adic pentru toate valorile lui x func ia ia una i aceea i valoare constant
f ' ( x) ! 0 . f ( x) ! M

n acest caz n toate punctele segmentului vom avea

i drept punct c putem lua orice punct din (a, b). 2. m<M. Cel pu in una dintre valorile m sau M nu este egal f (c) ! M . Totodat men ion m c c este diferit de a cu valoarea func iei la extremit ile segmentului. Fie c func ia i atinge valoarea cea mai mare M n punctul x = c adic i b, deoarece n virtutea ipotezei 42

f (a ) ! f (b) ; f (c) fiind cea mai mare valoare a func iei f (x ) , f (c (x) f (c) e 0 pentru x, pozitiv la fel ca i pentru x negativ. De aici rezult c
f (c ( x ) f (c ) e 0 pentru (x " 0, (x f (c ( x ) f (c ) u 0 pentru (x (x 0.

Avnd n vedere c , conform ipotezei, derivata func iei n punctul x ! c exist , putem trece la limit cnd (x p 0 :
f (c (x ) f (c ) ! f ' (c ) e 0 pentru (x " 0, (x f (c (x ) f (c ) ! f ' (c ) u 0 pentru (x (x 0.

( x p0

lim

( x p0

lim

ns inegalit ile f ' (c ) e 0 i f ' (c ) u 0 nu sunt compatibile cu excep ia cazului, n care


f ' (c ) ! 0 . Prin urmare am demonstrat existen a unui punct n interiorul segmentului [a, b], n care

f ' ( x ) se anuleaz . c.c.t.d. Teorema lui olle are urm toarea interpretare geometric : (piskunov)dac segmentul determinat de punctele (a , f (a )) , (b, f (b)) este paralel cu axa Ox i pe acest segment avem o curb continu , care are tangant n fiecare punct, atunci pe aceast curb exist cel pu in un punct cu abscisa c, a < c < b, n care tangenta este paralel la axa Ox (fig. 7).
r

y ! f (x) f (a) ! f (b)

c1

c2

Fig. 7 43

Corolar. ntre dou zerouri ale unei func ii derivabile pe un interval se afl cel pu in un zerou al derivatei acestei func ii. Demonstra ie. Fie derivabil pe un interval I i a, b I, a < b, zerouri ale lui . Atunci f (a ) ! f (b ) ! 0 i putem aplica teorema lui Rolle pe intervalul [a, b]. Dac segmentul determinat de punctele (a, f (a )), (b, f (b )) este paralel cu axa Ox, atunci exist cel pu in un punct ntre a i b n care tangenta la graficul lui este paralel cu axa Ox. c.c.t.d. Observa ii. 1. Toate cele trei condi ii din enun ul teoremei lui Rolle sunt esen iale, n sensul c dac s-ar renun a m car la una din ele, atunci concluzia nu ar mai fi ntotdeauna adev rat . a) Dac func ia f : [0, 1] p ,
x , daca x [0, 1), f ( x) ! este 0 , daca x ! 1

derivabil

pe

(0,1),

f (0) ! f (1) ! 0 , dar derivata func iei nu se anuleaz n (0,1). Teorema lui Rolle nu poate fi aplicat deoarece func ia nu este continu . y 1

1 Fig. 8

b) Func ia f : [1, 1] p

, f ( x ) !| x | este continu , f (1) ! f ( 1) , dar nu exist c (1, 1)

astfel nct f ' (c ) ! 0 . Teorema lui Rolle nu se poate aplica deoarece f nu este derivabil n zero. 2. Punctul c din teorem nu este unic. Pot exista mai multe puncte n care derivata lui f se anuleaz . Exemple. 1. S se aplice teorema lui Rolle func iei f i s se determine efectiv punctul c: a) f : [1, 3] p , f ( x) ! ( x 1)( x 3); 44

Func ia f ( x) ! ( x 1)( x 3) este continu pe [1, 3], derivabil pe (1, 3) , f (1) ! f (3) ! 0. Conform teoremei lui Rolle c (1, 3), astfel nct f ' (c) ! 0.
f ' ( x ) ! ( x 3) ( x 1) ! 2 x 2 f ' ( x ) ! 0,

2 x 2 ! 0 2 x ! 2 x 0 ! 1. Deci, c ! 1. b) f : [0, 4] p , f ( x) !| x 2 | .

Func ia f ( x) !| x 2 | este continu pe segmentul [0, 4] , dar nu este derivabil pe ntreg intervalul (0, 4), i anume func ia f ( x ) !| x 2 | nu este derivabil n punctual 2. Deci, teorema lui Rolle nu poate fi aplicat func iei f ( x ) !| x 2 | . c)
T T f : , p 2 2

, f ( x ) ! sin 2 x;

T T T T T T Func ia f ( x ) ! sin 2 x este continu pe , , derivabil pe , , f { f . 2 2 2 2 2 2

De aceea, teorema lui Rolle nu poate fi aplicat func iei f ( x) ! sin 2 x. 2. Fie f : [0, 2T ] p
f ( x ) ! x sin x cos x 1. S se arate c exist cel pu in un punct

c [0, 2T ] , astfel nct f '' (c) ! 0. f ' ( x) ! sin x x cos x sin x ! 2 sin x x cos x,
f '' ( x ) ! 2 cos x cos x x sin x ! 3 cos x x sin x , f '' ( x ) ! 0, 3 cos x x sin x ! 0 3 x sin x ! 0, cos x : cos x ,

3 xtg x ! 0 .

2.4 Teorema lui Lagrange


Not istoric . Joseph-Louis Lagrange (n italian Giuseppe Lodovico Lagrangia; n. 25 ianuarie 1736 la Torino - d. 10 aprilie 1813 la Paris) a fost un matematician i astronom de origine italian , care a adus numeroase contribu ii n matematic i mecanic , fiind considerat cel mai mare matematician al secolului al XVIII-lea. Napoleon l-a supranumit piramida grandioas a tiin elor matematice.

45

n matematic , Lagrange este considerat fondator al calculului varia iilor (simultan cu Euler) i al teoriei formelor p tratice. A demonstrat teorema lui Wilson pentru numere prime i conjectura lui Bachet referitoare la descompunerea unui num r ntreg n patru p trate perfecte. Numele lui apare aproape peste tot n matematic . Astfel, este celebr teorema din teoria grupurilor care i poart numele, o alt teorem referitoare la frac iile continue, precum i ecua ia diferen ial a lui Lagrange. n analiza matematic el a dat formula restului pentru dezvolt rile n serie Taylor, formula cre terilor finite i formula de interpolare; a introdus metoda multiplicatorilor pentru rezolvarea problemei afl rii extremelor condi ionate. n algebr a elaborat teoria ecua iilor (a c rei generalizare este teoria lui Galois), a g sit metoda de calcul aproximativ al r d cinilor ecua iilor algebrice cu ajutorul frac iilor continue, metoda de separare a r d cinilor ecua iilor, algebrice, metoda de eliminare a variabilelor dintr-un sistem de ecua ii. n domeniul ecua iilor diferen iale, Lagrange a elaborat teoria solu iilor singulare, precum i metoda varia iei constantelor. n fizic , preciznd principiul minimei ac iuni i utiliznd calculul varia iilor, el a descoperit func ia care satisface ecua iile Lagrange, func ie care i poart numele. A dezvoltat mecanica analitic , introducnd metoda multiplicatorilor Lagrange (1788). S-a implicat, de asemenea, n astronomie, efectund cercet ri ample cu privire la problema celor trei corpuri, unul din rezultatele sale fiind punerea n eviden (punctele lui Lagrange) n 1772. Una dintre cele mai celebre teoreme care-i este atribuit este Teorema lui Lagrange. Teorema([8]). Fie f : [a , b] p , unde a, b . Dac 1. func ia f este continu pe intervalul nchis [a , b] , 2. func ia f este derivabil pe intervalul deschis (a , b) , atunci exist un punct c (a, b) a a nct f (b ) f (a ) ' ! f (c). ba Demonstra ie([4]). Introducem o func ie ajut toare, definit egalitatea:
F ( x) ! f ( x) f (a) f (b ) f ( a ) ( x a ). ba

a punctelor de oscilare

pe intervalul [a , b] prin

Aceast func ie satisface toate condi iile teoremei lui Roll. ntradev r, ea este continu pe [ a , b] , deoarece reprezint diferen a dintre func ia continu ea are o anumit derivat finit , egal cu 46 f (x) i o func ie liniar . Pe intervalul (a , b)

F ' ( x) ! f ' ( x) 

f (b) f (a ) . ba

n sfr it, prin substitu ie ne convingem, c

F (a ) ! F (b) ! 0, adic

F (x) are valori egale la

capetele intervalului. Prin urmare func iei F (x) i se poate aplica teorema lui Roll, n corespundere cu care putem afirma existen a unui punct c n (a , b) , astfel nct F ' (c ) ! 0. Deci
f ' (c ) f (b ) f ( a) ! 0, ba

de unde
f (b ) f (a ) ' ! f (c ). ba

c.c.t.d. Teorema lui Roll este un caz particular al teoremei lui Lagrange; observa iile relativ la condi iile 1) i 2) f cute mai sus i p streaz valabilitatea i aici. Referindu-ne la interpreta ia geometric raportul
f (b ) f ( a ) B ! . ba A
s

a teoremeilui Lagrange (fig. 9) observ m c

Este coeficientul unghiular al secantei AB, iar f ' (c) este coeficientul unghiular al tangentei la curba y ! f (x) n punctul de abscis x ! c . c.c.t.d.

y
B M

y ! f (x)
A C

c
Fig. 9

Prin urmare teorema lui Lagrange este echivalent cu urm toarea afirma ie: pe arcul AB exist ntodeauna cel pu in un punct M, n care tangenta este paralel cu coarda AB. Formula demonstrat

47

f (b ) f ( a ) ! f '(c ) sau f (b) f (a ) ! f ' (c) (b a ) ba

poart denumirea de formula lui Lagrange sau formula cre terilor finite. Exemplu. Fie f : [3, 2] p , f ( x) ! 3 x 2 x 2.

S se aplice teorema lui Lagrange func iei f i s se determine punctul c. Solu ia: f (2) ! 12 2 2 ! 12 , f (3) ! 27 3 3 ! 32, f (2) f (3) ! f ' (c) (2 (3)) ,
12 32 ! f ' (c ) 5 , 5 f ' (c ) ! 20 ,

f ' (c ) ! 4 , f ' ( x) ! 6 x 1 ,
1 1 6 x 1 ! 4 6 x ! 3 x 0 ! , c ! . 2 2

2.4.1 Consecin e ale teoremei lui Lagrange


O serie de consecin e, foarte importante n studiul func iilor cu ajutorul derivatei, se pot trage din teorema precedent . Consecin a 1. Dac func ia f are derivat nul pe un interval I, atunci f este constant pe acest interval. Demonstra ie. Fie f o func ie cu derivata nul . Fie a un punct fixat, din I i x I un punct arbitrar. Aplicnd teorema lui Lagrange pe intervalul [a , x] (sau [ x, a ]) rezult c exist c (a, x) (sau c ( x, a )) a a ca
f ( x ) f (a ) ! f ' ( c )( x a ).

Cum f ' (c) ! 0, rezult

f ( x) ! f (a ), oricare ar fi x I , i deci f este constant pe I. c.c.t.d.

Consecin a 2. Dac dou func ii f, g snt derivabile pe un interval I i derivatele snt egale pe acest interval, atunci diferen a lor este o constant . Demonstra ie. Dac f ' ( x) ! g ' ( x) pentru orice x I , rezult c f ' ( x) g ' ( x) ! 0,

() x I . Aplicnd rezultatul primei consecin e, rezult c func ia h ! f g este constant , adic f ( x) g ( x) ! k , pentru orice x I . c.c.t.d. 48

Observa ie. Dac func iile f i g au derivate egale pe o mul ime care nu este interval nu rezult , n general, c diferen a lor este constant pe aceast mul ime. Consecin a 3. Fie f derivabil pe intervalul I. 1) Dac 2) Dac 3) Dac 4) Dac f ' " 0 pe I, atunci f este strict cresc toare pe I. f' 0 pe I, atunci f este strict descresc toare pe I.

f ' u 0 pe I, atunci f este cresc toare pe I. f ' e 0 pe I, atunci f este descresc toare pe I.

Demonstra ie. S ar t m, spre exemplu, punctul 1), celelalte cazuri se demonstreaz similar. Fie x1 , x2 dou puncte arbitrare din I a a ca x1 rezult c exist c ( x1 , x 2 ) a a nct f ( x 2 ) f ( x1 ) ! f ' (c)( x 2 x1 ). Cum f ' " 0 pe I rezult c
f ' (c ) " 0 i deci ( x 2 x1 ) f ' (c ) " 0. x 2 . Prin urmare, f este strict cresc toare pe I.

x2 . Aplicnd teorema lui Lagrange pe [ x1 , x 2 ]

De aici ob inem f ( x 2 ) f ( x1 ) " 0 oricare ar fi x1

c.c.t.d. Observa ie. Afirma iile cuprinse n punctele 1) i 4) ale teoremei precedente admit i reciproce, adic dac f este o func ie derivabil i cresc toare (descresc toare) pe un interval I, atunci f ' u 0 (respectiv f ' e 0 ), n timp ce punctele 1) i 2) nu mai admit reciproce, adic exist func ii derivabile, strict cresc toare, pentru care derivata se anuleaz n anumite puncte. n acest sens, este suficient s cresc toare pe consider m func ia f ( x ) ! x 3 , x , care este derivabil i strict

,dar a c rei derivat nu este strict pozutiv (se anuleaz n 0). f este derivabil pe

Consecin a 4. Fie f o func ie continu pe un interval I i x 0 I . Dac


I \ { x 0 } iar derivata sa f
'

are limit (finit sau infinit ) n punctul x 0 , atunci exist derivata

func iei f i n punctul x0 i n plus


f ' ( x 0 ) ! lim f ' ( x ).
xp x0

Demonstra ie. Presupunem c

xp x0

lim f ' ( x ) este finit

i not m aceast limit cu l. Atunci,

pentru orice num r I " 0, exist H I " 0 , astfel nct dac x I i | x x 0 | H I are loc
| f ' ( x) l | I .

(1)

Fie x I , x { x0 i | x x0 | H I . Pe intervalul [ x, x0 ] func ia f este continu , derivabil pe ( x, x 0 ) i deci exist c ( x, x0 ) astfel nct 49

f ( x) f ( x0 ) ! f ' (c ). x x0

Din (1) rezult atunci c dac x I , x { x0 i | x x0 | H I are loc f ( x) f ( x0 ) l x x0 Aceasta arat c


x p x0

I.

lim

f ( x) f ( x0 ) !l x x0

Deci f este derivabil n x 0 i f ' ( x 0 ) ! lim f ' ( x ).


xp x 0

c.c.t.d.

2.5 Teorema lui Cauchy


Not istoric . Augustin Louis Cauchy (n. 21 august 1789 - d. 23 mai 1857) a fost unul dintre cei mai importan i matematicieni francezi. A demarat un proiect important de reformulare i demonstrare riguroas a teoremelor de algebr , a fost unul dintre pionierii analizei matematice i a adus o serie de contribu ii i n domeniul fizicii. Datorit perspicacit ii i rigurozit ii metodelor sale, Cauchy a avut o influen extraordinar asupra contemporanilor i predecesorilor s i. Catolic i roialist fervent, manifest o prezen social activ . Cauchy a l sat posterit ii un num r enorm de lucr ri matematice care au fost publicate din 1882 pna n 1974 n Opere complete. Este vorba de 27 volume ce cuprind circa 800 de articole din domeniile: algebr , analiz matematic , mecanic Teorema([8]). Fie f : [a , b] p 1. f, g snt continue pe [a , b] ; 2. f, g snt derivabile pe (a , b) ; 3. g ' ( x) { 0 pentru orice x (a, b ) . Atunci exist un punct c (a, b) a a ca
f (b ) f ( a ) f ' (c ) ! . g (b ) g ( a ) g ' (c )

i teoria probabilit ilor. dou func ii cu urm toarele propriet i:

i g : [ a, b ] p

(2) presupunem prin absurd c

Demonstrare. S

ar t m mai nti c

g (b) { g (a ). S

g (b) ! g (a ). Atunci func ia g satisface condi iile din teorema lui Rolle i deci exist un punct
\ (a, b) a a ca g ' (\ ) ! 0, ceea ce vine n contradic ie cu ipoteza 3. Prin urmare, raportul din

membrul nti al egalit ii (2) are sens. Pentru a demonstra (2) s consider m func ia auxiliar

50

N ( x) ! f ( x) P g ( x), () x [a, b].

(3)

Din ipotezele 1. i 2. Rezult c N este continu pe [a , b] i derivabil pe (a , b) . S determin m acum P a a nct N (a ) ! N (b) adic
N s satisfac condi iile teoremei lui Rolle. Cernd

N (a ) ! N (b) , adic

N s satisfac condi iile teoremei lui Rolle. Cernd ca N ( a ) ! N (b) , adic

f (b) Pg (b) ! f (a ) Pg (a ), rezult


P!

f (b) f (a ) . g (b) g (a )

(4)

Aplicnd acum teorema lui Rolle func iei N , cu P dat de (4), ob inem c exist c (a, b ) a a ca
N ' (c) ! 0, adic

f ' (c) Pg ' (c ) ! 0, de unde


f ' (c ) ! P. g ' (c )

Prin urmare,
f ' (c ) f (b ) f ( a ) . ! g ' (c ) g (b ) g ( a )

cu care (3) este demonstrat . c.t.t.d. Exemple. S se aplice teorema lui Cauchy func iilor: a)
f , g : [1, e ] p

f ( x ) ! 2 ln x , g ( x ) ! 5 x 1 ;

Solu ie: f (e) ! 2 ln e ! 2, f (1) ! 2 ln 1 ! 0, g (e) ! 5e 1, g (1) ! 5 1 ! 4,

f ' (c) f (e ) f (1) f ' ( c ) f ' (c ) 2 20 ! ' ! ' ! ' ; g (e ) g (1) g (c ) 5e 5 g ( c ) 5e 1 4 g ( c )

f ' ( x) !

2 , x

g ' ( x ) ! 5, 2 2 2 2 ! ! x 0 ! e 1; 5e 5 x 5 5(e 1) x 5

Deci c ! e 1. b) f , g : [0, 3] p Solu ie: f (3) ! 3 3 1 ! 10;


g (3) ! 3 1 ! 2;

f ( x) ! 3 x 1 , g ( x) ! x 1 ;

51

f (0) ! 3 0 1 ! 1;

g (0) ! 0 1 ! 1.

f ' (c ) f (3) f (0) f ' (c ) 10 1 f ' (c ) 9 f ' (c) 9! ' ! ' ! ' ! ' ; g (3) g (0) g (c ) 2 1 1 g (c ) g (c ) g (c )

f ' ( x) ! 3; g ' ( x ) !

1 2 x 1

. x 1 ! 9 6 x 1 ! 3 ridic m la p trat ambele p r i i 2

3 2 2 x 1 ! 9 6 2x 1

ob inem x 1 !
5 Deci c ! . 4

5 9 9 x0 ! 1 x0 ! ; 4 4 4

2.6 Teorema lui Darboux


t

Not istoric . Jean Gaston

arboux (1842-1917) a urmat liceele dinNimes i Montpellier,

precum i cole Polytechniquesi cole Normale Suprieure. n 1866 ob ine titlul de doctor n matematici cu o tez intitulat Sur les sur-faces orthogonales. n anul academic 1866-1867 pred la Collge de France, iar ntre 1867 i 1872 la Liceul Louis le Grand. ntre 1873 i 1881 pred la cole Normale Suprieure. A fost decanul Facult ii de tiin e de la Sor-bona, ntre 1889 Diferen ial Sciences. Teorema([2]).. Dac este o func ie derivabil pe un interval I, atunci derivata sa i 1903. Darboux a adus contribu ii importante n Geome-tria i Analiza Matematic . A fost membru al Royal Society of London i al Acadmie des

f ' are proprietatea lui Darboux (adic nu poate trece de la o valoare la alta f r a trece prin toate valorile intermediare). Demonstra ie. Fie a, b I , a f ' (a) i f ' (b) , atunci exist b. Avem de ar tat c dac num rul P este cuprins ntre dac

c [a, b ] astfel nct f ' (c) ! P . Afirma ia este evident


f ' ( a ) { f ' (b) i, ntr-o prim etap , c f ' ( a ) f ' (b )

f ' ( a ) ! f ' (b). S presupunem c P ! 0 . Fie, spre exemplu f ' (a)

0 ic

0, f ' (b ) " 0. deoarece func ia f este contin , exist K [a, b]

astfel nct f (K ) ! min{ f ( x) | x [a, b ]}. Din presupunerea f ' (a ) nct


f ( x) f (a) xa 0

0, rezult c exist I " 0 astfel

52

pentru orice x (a, a I ). Atunci f (K ) e f ( x)

f (a ) pentru orice x (a , a I ) i, prin urmare,

K { a. Analog se arat c K { b. Atunci K (a , b) i este un punct de extrem pentru func ia f. Din

teorema lui Fermat rezult c

f ' (K ) ! 0 ! P .
f ' (a) f ' (b) i fie P astfel nct f ' ( a ) P f ' (b).

n cazul dat presupunem, spre exemplu, c

, g ( x) ! f ( x) P x este derivabil , g ' (b) " 0, i g ' (a ) 0. Conform Func ia g : I p etapei precedente exist c [a, b ] astfel nct g ' (c ) ! 0, ceea ce este echivalent cu f ' (c ) ! P .

2.7 Teoremele lui L Hospital


Not istoric . Guillaume Franois lHospital (1661-1704) a fost studen-tul lui Johann

Bernoulli (1667-1748). A fost cel care a tiparit, n 1696, primul curs de Analiz Matematic (care cuprindea lec iile primite de la Bernoulli). [(8)]Teoremele urm toare se folosesc la calculul unor limite de forma lim
xp x0

f ( x) atunci cnd g ( x)

x p x0

lim f ( x ) ! lim g ( x ) ! 0 sau cnd aceste limite sunt infinite. Se spune c n acest mod se rezolv
x p x0

nedetermin rile de forma

0 g sau . Se pot deduce apoi metode de nl turare a unor nedetermin ri 0 g

de forma 0 g , g g , 0 0 , g 0 , 1g . 1) Cazul
g g

Teorema lui LHospital ([2])Fie f , g : (a, b) p a) func iile f


xp a x "a

, dou func ii cu propriet ile:

i g sunt derivabile pe ( a , b) ;
x pa x "a

b) lim f ( x ) ! lim g ( x ) ! g c) g ( x) { 0, g d ) { 0, x (a, b) ; (x d) exist lim


x pa x"a

(x f d) ; (x gd ) (x f ( x) f ( x) f d) i are loc egalitatea lim . ! lim x pa g ( x) x pa g d ) (x g ( x) x"a x "a


x x0 b . Func iile f, g verific

atunci exist limita lim


xpa x "a

Demonstra ie. Consider m x i x 0 astfel nct a

condi iile din teorema lui Cauchy pe intervalul [ x, x 0 ] . c ! c ( x ) ( x, x 0 ) astfel nct f ( x) f d ) f ( x0 ) g ( x 0 ) f d ) (c (c f d ) f ( x) f ( x 0 ) (c !  ! g d ) g ( x) g ( x0 ) (c g ( x) g d ) g ( x) (c g ( x) g d ) (c

53

Din condi ia d) I " 0, H 1 ! H 1 (I ) " 0 astfel nct pentru orice x cu 0 inegalitatea


(x f d) l (x gd)

xa

H 1 (I ) are loc

(x f d) I . , unde l ! lim xp a g d ) (x 3 x"a x0 a


H 1 (I ) 0
c x0

Alegem x 0 astfel nct 0

ca

H 1 (I ) i

(c f d) l (c g d)

I . 3

Deoarece lim g ( x ) ! g lim


x pa x"a x pa x "a

1 ! 0 I " 0, H 2 ! H 2 (I ) " 0 astfel nct pentru orice x cu g ( x) f ( x0 ) g ( x) I f ( x0 ) , 3 g ( x) I 3l I

0 Din

xa

H 2 (I ) au loc inegalit ile

f ( x) f d ) f ( x0 ) g ( x 0 ) f d ) (c (c f ( x0 ) g ( x0 ) f d ) (c (c f d) f ( x) !  < l  l e g ( x) g d ) g ( x) (c g ( x) g d ) (c (c g ( x) g ( x) g d ) (c g d) g ( x) xa
H (I ) cu H (I ) ! min H 2 (I ), x 0 a .

I I I I  l ! I , pentru 0 3 3 3l I 3

Prin urmare lim


x pa x "a

f ( x) !l. g ( x)

c.c.t.d. Observa ie. a) Teorema de mai sus r mne adev rat dac condi ia b) o nlocuim cu lim f ( x) ! lim g ( x) ! g
x pa x"a x pa x"a

b) Teorema de mai sus r mne adev rat pentru x p a sau domeniile de defini ie ale func iilor f i g corespunz toare. Exemplu. S se calculeze lim T tgx . T xp 2 ln x T x 2 2

xpa x a

i le fel pentru x p sg , cu

lim T

g tgx nedeterminare. ! g T xp 2 ln x T x 2 2

T T Alegem func iile f , g : 0, p R, f ( x) ! tgx, g ( x) ! ln x care verific condi iile din regula 2 2

lui lHospital. Aplicnd aceast regul ob inem:

54

l 'H 'H 2 tgx d ! lim 1 T x (1) x !! y lim y l! tgx ! lim lim T T d x p T cos 2 x 2 y p 0 sin 2 y T xp y 0 2 ln 2 x xp 2 T T T x x x T ln 2 x 2 2 2 2 1 ! g lim y p 0 2 sin y cos y y 0

2) Cazul

0 0

Teorema lui LHospital (2) Consider m func iile reale f , g : ?a , bAp x0 ?a, bA. Presupunem c sunt satisf cute urm toarele condi ii: a) f i g sunt derivabile pe ?a, b A\ _ 0 a i continue n x0 ; x b) f ( x0 ) ! 0, g ( x0 ) ! 0 ; c) g d ) nu se anuleaz ntr-o vecin tate V a lui x 0 ; (x d) exist limita lim
x p x0

i un punct

(x f d) ! P n d) g (x
x p x0

n aceste condi ii exist lim

f ( x) !P g ( x)

Demonstra ie. Aplicnd teorema lui Cauchy func iilor f i g pentru orice x [a, b ] V exist c ! c x situat ntre x0 i x astfel nct atunci c x p x 0 Trecnd la limit n egalitatea de mai sus i innd cont c lim
lim
x p x0

f d ) f ( x) f ( x0 ) conform lui (c ! ! g d ) g ( x) g ( x0 ) (c

f ( x) . Dac x p x0 g ( x)

(x f d) ! P ob inem: (x gd )

x p x0

f ( x) f ( x0 ) f ( x) (c f ( x) f d) !P. ! P lim ! lim ! lim x p x0 g ( x ) (c g ( x ) x p x0 g ( x ) g ( x 0 ) c p x0 g d )

c.c.t.d. Exemplul. S se calculeze lim


x p0

1 m x n 1 n x m , unde
x2
u

m, n N , n , m u 2 .
v

x p0

x2

1 m x n 1 n x m lim

l' 1 0 ! caz de nedeterminare ! lim xp0 0

x  n x 1 d x2
n

d A!

55

! lim

l'

?nm(1 mx ) ! lim
x p0

n 1

 nm (1 nx ) m 1 2 x d

nm ( n m) . 2

3) Cazul 0 g ([2]) Fie a, b , a


b

f , g : ( a, b) p

lim f ( x) g ( x) apare o determinare de forma 0 g. Aceasta poate fi adus uneori la forma


x pa

g . Astfel deoarece ntr-o vecin tate a punctului a avem g ( x ) { 0, n acea vecin tate putem scrie g

Observnd c lim f ( x) ! lim


xp a xp a

1 ! 0, rezult c nedeterminarea ini ial a fost transformat ntr-una g ( x)

de forma

0 . Dac se poate stabili c exist 0 lim !


xp a

atunci
lim f ( x ) g ( x ) !
xp a

O transformare analoag se poate face dac ex ist o vecin tate a punctului a n care f ( x) { 0. Atunci, n acea vecin tate,
f ( x) g ( x) ! f ( x) . 1 g ( x)

Deoarece lim g ( x ) !
xp a

g 1 ! g, nedeterminarea este acum de forma g f ( x)

nl turarea ei, spre exemplu cu regula lui LHospital.

n (1 x) n 1 n (1 nx) x p0 2x
x x x

1

0 caz de nedeterminare 0
2

d A ! lim nm
xp 0

( n 1)(1 mx ) n 1 n 2 m( m 1)(1 nx ) m 2 2

. Dac

lim f ( x) ! 0
xp a

i lim g ( x) ! g , atunci n
x pa

0 sau 0

f ( x) g ( x) !

f ( x) . 1 g ( x)

f ( x) , 1 g ( x)

f ( x) . 1 g ( x)

i se poate studia

56

La fel se procedeaz dac o nedeterminare de forma studiat apare cnd limita se face n punctul b sau ntr-un punct x 0 ( a, b) . n acest ultim caz poate fi uneori necesar studierea ambelor limite laterale. Alegerea uneia sau alteia dintre transform rile propuse depinde de natura problemei, spre exemplu, de dificult ile de calcul la care se ajunge. Exemple. 1. S se calculeze lim x T 2arctgx .
xp g

T 2 arctgx d T 2arctgx 0 l 'H ! ! lim lim x T 2arctgx ! g 0 nedeterminare = lim ! xp g d xp g 1 0 x pg 1 x x


lim 2 x2 ! 2. xp g x 2 1 1

2. S se calculeze lim(e
x p0 x "0

1 x

ln x) . 1 x e
1 x

lim(e
x p0 x "0

1 x

ln x l 'H ln x) ! 0 g nedeterminare ! lim 1 ! lim


x p0 x "0

ex

xp 0 x "0

1 x2

! lim
x p0 x "0

x

1 x

0 ! 0. g

4) Cazul g g ([2]) O asemenea nedeterminare apare ntr-o limit


xp a xp a

de forma lim ( f ( x ) g ( x )),


xp a

atunci cnd

lim f ( x ) ! lim g ( x ) ! g. Deoarece exist atunci o vecin tate a punctului a n care func iile f, g nu se

anuleaz , acolo putem scrie


1 1 g ( x) f ( x ) g ( x ) ! f ( x ) g ( x ) g ( x ) f ( x ) sau f ( x ) g ( x ) ! f ( x )1 f ( x ) . 1 1 Dup prima transformare, limita ini ial devine lim f ( x ) g ( x ) g ( x ) f ( x ) , care prezint acum o xp a

nedeterminare de forma g 0. n cea de-a doua transformare, limita lim


xp a

f ( x) g este de forma . g ( x) g

Dac aceast limit exist


 g . Dac lim
xp a

i este diferit de 1, atunci lim ( f ( x ) g ( x )) este egal cu g sau cu


xp a

f ( x) ! 1, atunci n studiul limitei considerate apare nc o nedeterinare de forma g ( x)

g 0 a c rei nl turare se poate ncerca cu metoda studiat deja.

57

x 1 Exemplu. Fie limita lim x p1 ln x x 1

Limitele laterale au nedetermin ri de forma g g . Se scrie 1 x x 1 x ln x ! ln x x 1 ( x 1) ln x Sub aceast form apare o nedeterminare de tipul
lim
x p1

0 , care se poate trata cu regula lui L Hospital: 0

1 ln x 1 x ln x x 1 x 1 x ln x 1 ! . n concluzie, lim ! lim ! lim ! . x p1 ln x x p1 x ln x x 1 x p1 ln x 2 2 ( x 1) ln x x 1 2

5) Cazurile 0 0 , g 0 , 1g ([2]) Fie a, b


xp a

, a
xp a

i f , g : ( a, b) p
xp a

astfel nct f ( x ) " 0 pentru orice x (a , b). Dac


xp a

lim f ( x ) ! lim g ( x ) ! 0 sau lim f ( x ) ! g i lim g ( x ) ! 0 sau dac


x pa

lim f ( x ) ! 1 i lim g ( x ) ! g ,
x pa x pa

atunci lim f ( x ) g ( x ) apar nedetermin ri de forma 0 0 , g 0 , 1g . Oricare din aceste cazuri se reduce la cazul 0 g scriind
f ( x ) g ( x ) ! e g ( x ) ln f ( x ) .

Mai exact, dac exist lim g ( x ) ln f ( x ), atunci exist lim f ( x ) g ( x ) i


xp a x pa

lim f ( x) g ( x ) ! e x p a
x pa

lim g ( x ) ln f ( x )

Exemple. 1. S se calculeze limita


lim x x .
x p0 x "0

Solu ie: Metoda 1. lim x x ! 0 ! lim e x ln x ! e 0


x p0 x "0 x p0 x "0
x p0 x"0

lim x ln x

! (0 g ) ! e

xp 0 x "0

lim

ln x x 1

g ! !e g

x p0 x 2 x "0

lim

x 1

 lim x

!e

x p0 x "0

e 0 ! 1.

Efectund transformarea elementar

?f ( x)Ag ( x )

! e g ( x ) ln f ( x ) , am ob inut nedeterminarea (0 g) apoi

am aplicat regula de calcul a acestei nedetermin ri. Metoda 2. Not m y ! x x . Logaritm m ambele p r i n baza e: ln y ! x ln x. Trecem la limit : lim ln y ! lim( x ln x) ! (0 g) ! lim
x p0 x "0 xp 0 x "0

x 1 ln x g ! ! lim ! lim x ! 0. 2 x p0 x 1 x p0 g x p0 x x "0 x"0 x "0

58

Prin urmare, lim ln y ! 0 sau ln lim y ! 0 , adic x p0 x p0 x "0 x "0

lim y ! lim x x ! e 0 ! 1 . Am folosit metoda


x p0 x "0 xp 0 x "0

logaritm rii i apoi am aplicat regula de calcul a nedetermin ri (0 g) . 2. S se demonstreze c regula LHospital nu poate fi aplicat la func iile
1 2 cos , daca x { 0 x i g ( x) ! sin x n vecin tatea punctului x ! 0. f ( x) ! x 0, daca x ! 0

Solu ie: ntr-adev r, n vecin tatea punctului x 0 ! 0 func iile f (x) i g (x) satisface condi iile teoremei lui Cauchy i
lim f ( x ) ! lim g (0) ! 0.
x p0 x p0

Observ m c f ( x) ! lim g ' ( x) x p0


'

2 x cos

lim
x p0

1 1 1 x 2 sin 2 x x x ! lim 2 x cos 1 lim 1 sin 1 ! x p 0 cos x x x p0 cos x x cos x 1 1 ! lim sin . Aceast limit nu exist . x x p0 x
xp0

0 1 lim sin
x p0

Prin urmare, regula LHospital nu poate fi aplicat la aceste dou func ii, de i lim exist i este egal cu
1 1 x cos x ! 0 ! 0. x ! lim lim x p0 x p 0 sin x 1 sin x x x 2 cos

f ( x) g ( x)

Produsul unei func ii infinit mic la o func ie m rginit este o func ie infinit mic .

2.8 Aplica ii
Problema 1([7]). Pe circumferin a de raz r se d un punct A, prin care se duce tangenta la aceast circumferin . Determina i coarda BC, paralel cu tangent , dus astfel, nct triunghiul BAC s aib cea mai mare arie dintre toate triunghiurile nscrise n circumferin a dat , care au vrful n punctul A i baza paralel cu tangent n punctul A. ezolvare. Consider m triunghiul BAC, nscris n circumferin a dat , n care latura BC este o coard paralel cu tangenta, dus n punctul A al circumferin ei (fig. 10).

59

r B

Fig. 10 Fie x lungimea nn l imii triunghiului, cobort din vrful A pe baza BC, x !| AD |, iar S aria triunghiului BAC. Avem

S!

x | BC | ! x | BD |! x r 2 | D | 2 ! x r 2 ( x r 2 ) ! x 2 rx x 2 . 2 x (3r 2 x ) 2rx x 2

Astfel, aria S este o func ie, definit pe segmentul 0 e x e 2r . Afl m derivata func iei S, adic
S ' ( x) ! .

Rezolvnd ecua ia S ' ( x ) ! 0, 0 x0 !

2r , ob inem unicul punct sta ionar al func iei S i anume

3 3 r. Calcul m valorile func iei S n extremit ile segmentului [0; 2 r ] i n x 0 ! r. Ob inem 2 2


3 3 3 2 S (0) ! S (2r ) ! 0; S ( x 0 ) ! S r ! r . 4 2

Prin urmare, func ia S are cea mai mare valoare n punctul x 0 !

Problema 2. ([7]). Afla i n l imea cilindrului cu cel mai mare volum, care poate fi nscris ntr-o sfer de raz r. ezolvarei: Not m raza bazei cilindrului c utat prin r1 , iar n l imea lui prin x . Avem
x2 . n acest caz ob inem 4 x2 . V ( x ) ! Tx r 2 4

V ! Txr1 , unde r12 ! r 2 

3 r. 2

R spuns: x 0 !

3 r. 2

60

Func ia V este definit pe segmentul 0 e x e 2r. Deriv m aceast func ie i ob inem


x2 . V ' ( x ) ! Tx r 2 4

2r 3 3 Rezolvnd ecua ia V ' ( x) ! 0, adic Tr 2 Tx 2 ! 0 , ob inem unicul punct sta ionar x0 ! . 4 3 Calcul m valorile func iei n extremit ile segmentului [0; 2 r ] i n punctul sta ionar:
2r 3 4 3 3 V (0) ! V (2r ) ! 0; V ( x0 ) ! V 3 ! 9 T r .

Astfel, V ( x 0 ) este cea mai mare valoare a func iei V. Deci, n l imea cilindrului c utat este x0 ! 2r 3 . 3 R spuns: x0 ! 2r 3 . 3

Problema 3. ([7]). Afla i n l imea conului circular cu cel mai mic volum, care poate fi circumscris unei sfere de raz r. ezolvare: Not m prin x lungimea n l imii conului, iar prin r1 lungimea razei

circumferin ei de la baza lui (fig. 11).


S

C O

O1

Fig. 11 Avem x !| SO1 |, r1 !| AO1 |,


AO1 S i COS ob inem

i r !| OO1 |!| OC | . Din asem narea triunghiurilor dreptuinghice

61

r1 r ! ! x | CS |

r (x r) r
2 2

r x 2rx
2

De aici afl m r12 ! r 2 x2 r2x ! , x " 2r. x 2 2rx x 2r

Pentru volumul conului circumscris sferei date avem formula V ( x) !


T T r2x T r2x . x r12 ! x ! 3 3 x 2r 3 x 2r

Func ia V este definit pe intervalul [2r ; g] i este derivabil pe acest interval. Calcul m derivata ei:
V ' ( x) ! Tr 2 2 x ( x 2r ) x 2 Tr 2 x ( x 4r ) ! . 3 3 ( x 2r ) 2 ( x 2r ) 2

Din ecua ia V ' ( x ) ! 0 afl m unicul punct sta ionar x 0 ! 4r al func iei V, situat pe intervalul [2r ; g] . Ne convingem u or, c x 0 ! 4r este punct de minim al func iei V. n acest caz, conform teoremei celei mai mari i celei mai mici valori ale func iei, n punctul x 0 ! 4r func ia V are cea mai mic valoare. A a dar, conul circumscris sferei de raz r are cel mai mic volum, dac nn l imea lui este egal cu 4r. R spuns: x ! 4r. Problema 4. ([7]). O pic tur de ploaie cu masa ini ial
m 0 , c znd liber, se evapor

uniform i pierderea n mas este propor ional cu timpul t (coeficientul de propor ionalitate este k). Afla i peste cte secunde de la nceputul c derii energia cinetic a pic turii este cea mai mare i cu ce este egal ea. ezolvare: n momentul t masa pic turii este m ! m0 kt . Viteza c derii ei este v ! gt . n

acest caz energia cinetic va fi


W ! mv 2 g 2 t 2 kg 2 m0 2 3 ! t t . ( m0 kt ) ! 2 2 2 k g i are derivata

Func ia W este definit pe semisegmentul 0 e t

3 W ' (t ) ! kg 2 t 2 m0 g 2 t. 2

62

Rezolvnd ecua ia W ' (t ) ! 0, afl m unicul punct sta ionar t 0 ! u or, c t 0 !

2m0 al func iei W. Ne convingem 3k

2m0 este punct de maxim. n acest caz, potrivit teoremei despre maxim i minimul 3k 2m0 are cea mai mare valoare i 3k
2 2m 0 g ! . 27 k 2

unei func ii, func ia W n punctul t 0 !

2m W (t 0 ) ! W 0 3k

R spuns: t 0 !

2m0 . 3k

Problema 5. ([7]). Sec iunea transversal a unui canal are form de trapez isoscel cu perimetrul l i latura lateral congruent cu baza mic . Afla i m rimea unghiului de nclinare a fe elor laterale fa

de planul bazei, pentru care aria sec iunii transversale este cea mai mare, i cu ce lungimea laturii laterale a sec iunii

este egal aceast arie? ezolvare: Din condi iile problemei rezult , c
1 l. Not m prin 3

transversale este egal cu bazei, 0 E


2T . 3

m rimea unghiului format de fa a lateral cu planul

E h B C D

Fig. 12
1 n figura 12 avem | AB |!| BC |!| CE |! l ! E , | ED |! h ! a sin E ; | CD |! a cos E . Aria S a 3

sec iunii transversale a canalului se calculeaz astfel:


S! 1 (| BC | (| BC | 2 | C |)) h ! a 2 (1 cos E ) sin E . 2

Am ob inut func ia S definit pe intervalul 0 E

2T prin formula 3

63

S ( a ) ! a 2 (1 cos E ) sin E ! a 2 (sin E 

1 sin 2E ). 2

Deriv m aceast func ie n raport cu

i ob inem
E 3 cos E . 2 2

S ' (a ) ! a 2 (cos E cos 2E ) ! 2a 2 cos

Pe intervalul 0 E

T 2T avem unicul punct sta ionar E 0 ! este un punct de maxim. A a dar, 3 3 T i aceast arie are valoarea 3

sec iunea transversal a canalului are cea mai mare arie n cazul, cnd fe ele laterale forme az cu planul bazei un unghi, m rimea c ruiea este

3 2 T 1 3 S ! a 2 1 ! l . 2 2 12 3

R spuns: E 0 !

3 2 T l . , S! 3 12

Problema 6. ([7]). Afla i raza bazei i n limea conului cu cel mai mic volum, care poate fi circumscris unui cilindru cu raza r i nn l imea h. Planul bazei conului coincide cu planul uneia dintre bazele cilindrului. ezolvare: Not m prin r1 raza bazei, iar prin x nn l imea conului, circumscris cilindrului

(fig. 13) .
S

Fig. 13 Avem r1 " r i x " h. n figura 13 raza conului r1 !| OA | , iar nn l imea lui x !| OS | . n l imea i raza bazei cilindrului snt reprezentate respectiv prinsegmentele | OO ' | i | O ' C | . Din asem narea triunghiurilor dreptunghice AOS i CO ' S afl m 64

r1 | OA | x | OS | ! ! ! , ' ' r | O C | | OS | | O O | x h

de unde ob inem
r1 ! rx . xh

n acest caz volumul conului circumscris cilindrului se exprim prin formula urm toare:
x3 1 1 . V ! T r12 x ! T r 2 3 3 ( x h) 2

Func ia V, definit pe intervalul h


V ' ( x) !

g , este derivabil pe acest interval i

Tr 2 3 x 2 ( x h) 2 2( x h) x 3 Tr 2 x 2 ( x 3h) ! . 3 3 ( x h) 3 ( x h) 4

Avem, deci, un singur punct sta ionar x 0 ! 3h , situat pe intervalul h avem V ' ( x)

g . Pentru h

3h

0 , iar pentru x " 3h avem V ' ( x) " 0 . Deci, x 0 ! 3h este punct de minim al func iei

V. Astfel, n l imea conului cu cel mai mic volum posibil, care poate fi circumscris cilindrului considerat, este egal cu 3h , iar raza bazei lui cu 3r . 2 R spuns: r1 !
3r , x ! 3h . 2

65

CONCLUZII

66

BIBLIOGRAFIE
1. Ion Achiri .a. Matematic . Manual pentru clasa a XI-a. Editura Prut Interna ional, 2010. 304 pag. 2. Constantin St nescu .a. Matematic . Manual pentru clasa a XI-a. Editura Didactic Pedagogic , R.A. Bucure ti, 2001, 320 pag. 3. Miron S. Curs de analiz matematic . Chi in u: Lumina, 1992, 420 pag. 4. Fihtengol G. M. Bazele analizei matematice.vol. I, Editura Lumina, Chi in u 1968, 472 pag. 5. N. S. Piskunov. Calcul diferen ial i integral. vol. I, Editura Lumina, Chi in u 1991, 430 pag. 6. Leon Bivol, Mihai Bulat. Lec ii la analiza matematic . vol. I, Editura Evrica, Chi in u 2002, 238 pag. 7. S. I. Miron. Limite i derivate. Editura Lumina, Chi in u 1982, 130 pag. 8. Anca Precupanu. Bazele analizei matematice. Editura Polirom, Bucure ti 1998, 407 pag. 9. i

67