Sunteți pe pagina 1din 6

5.

SISTEME SUBSTRACTIVE

Termenul de sistem substractiv cuprinde acele tehnici care permit ob inerea restaur rilor integral ceramice prin reducerea succesiv , dintr-un bloc ceramic de un anumit volum, pn la atingerea formei finale a restaur rii. Sistemele substractive cuprind: - tehnicile de frezare computerizat CAD/CAM (Cerec, Procera); - tehnicile de frezare prin copiere exclusiv mecanic (Celay, Ceramatic) Sistemul CAD/CAM Conceperea i lansarea sistemelor de frezare computerizat influen at cunoa tem ast zi sub numele de amprent CAD/CAM a fost

decisiv de cercet rile lui Francois Duret (1972), finalizate prin ceea ce optic . Duret a urm rit cu tenacitate

eliminarea amprentei clasice (chimico-manual ) cu una modern -optoelectronic .

Astfel un emi tor de raze neionizante proiecteaz un fascicol luminos, coerent sau necoerent, care poate codifica" suprafa a supus analizei (din i, esuturi limitrofe etc.). Un receptor situat ntr-o camer de nregistrare (de exemplu camer de luat vederi) va decodifica n timp real informa iile volumetrice ob inute i le va transmite unui computer care va prelucra datele i va creea designul viitoarei restaur ri. Computerul dirijeaz apoi instala ia de frezare care va strunji ntr-un bloc de material (ceramic , titan etc.) restaurarea.

Un astfel de sistem de realizare a restaur rilor, bazat pe amprent const n trei segmente de baz : - un sistem de m surare

optic ,

i captare a formelor dentare care const ntr-un

emi tor i un receptor de raze (camera de amprentare optic ); - un ansamblu de analizare i prelucrare a informa ei captate (computer sau procesoare specializate), care permite conceperea ntr-un timp ct mai scurt posibil a formei restaur rii. - un dispozitiv de frezare cu comand numeric .

Sistemul CAD/CAM E4D (D4D Tehnologies)

De remarcat c timpul necesar unei amprente optice este de maximum 30 de secunde, comparativ cu timpul de aproximativ 5-10 minute necesar unei amprente clasice (chimico-manuale). Amprenta optic laboratorului de tehnic elimin dentar n totalitate materialele de amprent , iar posibilitatea elimine participarea (cel pu in pentru unele piese protetice). Amprenta

realiz rilor restaur rilor protetice asistate de calculator tind s

optic poate fi considerat nceputul sfr itului amprent rii tradi ionale.

Sistemul Cerec Cerec este rodul colabor rii dintre Werner H. Mormann i Marco Brandestim

sus inu i de firma Brains (Zurich - Elve ia). Sistemul Cerec a fost ulterior preluat, perfec ionat i comercializat de c tre firma Siemens (Germania). Scopul ini ial al celor doi cercet tori a fost creearea unui sistem de realizare a restaur rilor protetice integral ceramice care s elimine pe ct posibil fazele de laborator. De asemenea s-a urm rit nglobarea tuturor componentelor sistemului ntr-o singur instala ie, ct mai compact . Sistemul dezvoltat de Mormann i Brandestini a fost folosit n clinic la ora actual dou CAD/CAM. De-a lungul dezvolt rii sale sistemul Cerec a prezentat mai multe variante att ale instala iei proriu-zise, ct i a programelor de prelucrarea datelor i coordonare a dispozitivelor de frezare (COS - Cerec Operating System) : n 1985 a ap rut prima variant a lui Cerec 1 n serie redus de doar 25 din anul

1985 la Universitatea din Zurich. ncepnd din 1989, el a penetrat i cabinetele private existnd peste 2500 de instala ii Cerec n toat lumea. Cerec cu cele variante comerciale Cerec 1 i Cerec 2 este n prezent cel mai utilizat sistem

instala ii Sistemul era dotat cu COS varianta 1.0. n 1988 apare varianta comercial Cerec 1 coordonat de COS 1.0., iar din

1991 de COS 2.0. 0 mbun t ire a lui COS 2.0 (varianta 2.11) permite o prelucrare i un design mai precis al incrusta iilor. n 1993 sistemul de operare a fost adaptat pentru realizarea fa etelor ceramice (Cerec Veneer Software 1). Cerec 2 a fost lansat pe pia n septembrie 1994 beneficiind de COS 4.2.

Acest sistem de operare a permis o diversificare a tipurilor de restaur ri protetice realizabile cu aceast instala ie (inlay, onlay, fa ete i coroane 3/4 integral ceramice).

La sfr itul anului 1997 COS a ajuns la varianta 4.26 iar la nceputul lui 1998 a fost lansat software-ul care permite realizarea coroanelor din zona frontal Crown Software 1.0, recent acesta fiind mbun t it cu varianta 1.1. n anul 2000 - a fost lansat sistemului Cerec 3. Datele referitoare la acesta disponibile pn la data public rii acestui capitol fiind reduse, n continuare ne vom referi la sistemul Cerec 2 care este nc cel mai r spndit sistem CAD / CAM. Cerec

(Prototip, Cerec 1, Cerec 2, Cerec 3)

Instala ia Cerec const n trei dispozitive de baz : dispozitivul de achizi ionare a datelor (camera intraoral prelucrare a datelor interfa grafic , track-ball) pentru amprentare tridimensional ), dispozitivul de i dispozitivul de frezare asistat de calculator (un i de concepere a design-ului restaur rii (monitor, taste,

micromotor pentru Cerec 1 i dou micromotoare pentru Cerec 2).

Timpii necesari pentru fiecare etap a realiz rii unei restaur ri cu sistemul Cerec 2, la diferite nivele de asisten (dup Bohrs R.).

Etape

Prepara ie Aplicarea digii Aplicarea pulberii TiOz Amprent optic Designul CAD Frezarea restur rii Ajustarea adapt rii Finisarea proximal Gravarea acid a restaur rii / silanizare / bonding Gravarea suprafe elor dure dentare/aplicarea adezivului /bonding Inserarea i fixarea restaur rii Polimerizarea Indep rtarea digii Indep rtarea de ciment Finisarea Verificarea aplicarea fluorizant Total

Timpul necesar n func ie de nivelul de asisten a Sc zut Mediu Inalt Medic Asistent Medic Asistent Medic 05:10 05:10 05:10 05:10 05:10 01:50 de 01:00 00:20 05:20 01:15 01:10 00:55 03:50 01:50 01:50 01:00 00:20 05:20 01:10 00:55 01:50 01:15 03:50 -

Asistent A 05:10 02:10 01:00 00:20 06:20 01:15 02:10 01:10 -

Asistent B 02:10 03:50

04:10

04:10

04:10

00:20

04:10

00:20

01:20 02:00 00:30

01:20 00:30 06:40 02:20 01:05

01:20 06:40 02:20 01:05

01:20 02:00 00:30 06:40 02:20 01:05

01:20 06:40 -

01:20 02:00 00:40 06:40 02:50 01:20

excesului 06:40 02:20 adapt rii, 01:05 lacului 38:55

23:05

31:20

26:20

13:10

38:35

06:20

Sistemul Celay Principiul sistemului Celay (Mikrona Technologie AG, Spreitenbach, Elve ia) const n frezarea pur mecanic a unei piese protetice integral ceramice deosebit de precise dintr-un bloc ceramic prin copierea unei machete din r profilometru. Sistemul const ac ioneaz simultan: - dispozitivul de scanare (profilometrul) - o tij metalic care urm re te conturul machetei realizat din r in diacrilic (Celay-Tech). ntr-un micromotor cu freze diamantate de cu forma - dispozitivul de frezare const dintr-un unit n care sunt nglobate dou dispozitive care in cu ajutorul unui

diferite forme. Forma frezelor (globular , efilat , disc) este corelat profilometrului, freza i profilometrul ac ionnd simultan i pe aceea i direc ie.

La ora actual sistemul Celay este folosit la realizarea de restaur ri protetice fixe prin dou procedee: a) prin copierea unei machete modelate corespunz tor unei morfolgii i

unui volum identic cu cel al viitoarei restaur ri. n acest caz se folosesc blocurile din ceramic feldspatic cu granula ie fin Celay Vita. Piesa care va rezulta (inlay-ul sau onlay-ul) prin aceast tehnic are nevoie n final de unele mici retu uri. Acest procedeu nu este utilizat pentru lucr ri mai voluminoase (ex. coroane, pun i) datorit erorilor ce pot apare n timpul frez rii. b) prin copierea unei machete mai reduse fa de volumul final al restaur rii. Tehnica presupune ob inerea unui nucleu din Al2O3 ce va fi infiltrat cu o sticl (asem n tor procedeului In-Ceram) pe care se vor depune straturi succesive de mas ceramic . Pentru realizarea nucleului se folosesc blocuri din oxid de aluminiu presinterizat industrial - Vita Celay Alumina. Tehnica este utilizat la realizarea de nuclee ceramice pentru coroane i proteze par iale reduse, care ulterior vor fi placate prin tehnici clasice de stratificare.

S-ar putea să vă placă și