Sunteți pe pagina 1din 22

NTOCMIREA SCHI EI N DESENUL DE INSTALA II

PROF. GEORGETA OLARU

Orice desen n care se realizeaz o instala ie se realizeaz pe baza unei schi e. Aceasta se ntocme te fie ca schi de proiect pentru lucr ri noi, fie schi de releveu - pentru lucr ri existente. Schi a se execut la o scar convenabil ex. 1:100 sau 1:50. Instala ia se reprezint prin - vederi n plan pentru fiecare nivel (S,P,E), - sec iunile verticale sau orizontale n cazul unor instala ii mai complexe, - scheme Totalitatea reprezent rilor determin imaginea complet a instala iei

EXECUTAREA RELEVEULUI
Se ncepe cu recunoa terea ntregii instala ii pentru a observa configura ia sa general , a se stabili traseele sale principale conducte principale, coloane verticale agregatele instala iei i dispozi ia acestora fa de diferitele p r i ale construc iei. Pe plan sunt trasate prin puncte balustrate , coloanele instala iei de alimentare cu ap cald i rece, a celei de canalizare, de nc lzire central etc. grupate dup a ezarea n construc ie i numerotate ntr-o anumit ordine.

Se respect pozi ia relativ n alc tuirea fiec rui grup de coloane. Distan a real ntre grupele de coloane sau ntre coloanele fiec rui grup nu se ia n considerare; la ntocmirea schi ei i a desenului , coloanele se traseaz la distan e alese aleatoriu (2..5 mm), n func ie de formatul hrtiei, de num rul coloanelor i de num rul obiectelor care se figureaz pe schem ntre coloane. Exemplul dat cuprinde schema coloanelor din patru apartamente aferente sc rii A, care este ntocmit doar pentru parter i etajul I, ntruct celelalte sunt identice.

A EZAREA COLOANELOR PE SCHI

SCHEME ALE COLOANELOR

INSTALA II CANALIZARE TUBURI DIN FONT Fig. a 1- eav trecere nivel cu cot i muf 2- ramifica ie tripl 3- tub font cu diametrul de 100 mm 4- pies de cur ire 5- ramifica ie simpl 6- cot 7- ramifica ie cu mufe 8- sifon de pardoseal

Figura b. APA RECE, ELEMENTE DE PVC GREU

1 eav PVC 2 eav cu dubl muf 3 lir de dilatare 4 pies de compensare din PVC 5 eav PVC 20 mm

Figura c. AP
1 robinet de col 2 teu

RECE , EAV O EL

7 - ramifica ie cruce 8 tu filetat 9 cot 10 teu de golire 11 punct fix 12 piuli olandez

3 - eav o el zinc filetat 4 vas closet 5 cot 6 tu filetat

13 - robinet

FI

DE LUCRU

DOMENIUL: CONSTRUC II, INSTALA II I LUCR RI PUBLICE CALIFICAREA: INSTALATOR INSTALA II TEHNICO-SANITARE I DE GAZE MODULUL I: DESEN DE INSTALA II UNITATEA DE NV ARE: NTOCMIREA PLANURILOR DE INSTALA II COMPETEN E: UTILIZREA SEMNELOR CONVEN IONALE PENTRU INSTALA II CLASA a XI-a ruta progresiv NUMELE ELEVULUI DATA..

FI
Figura reprezint

DE LUCRU 1

a) instala ie canalizare din font de scurgere b) ap rece din elemente de PVC c) ap rece cu conducte din o el. Se cere s se recunoasc p r ile componente ale fiec rui traseu i s se ntocmeasc legenda lui cu semnifica ia fiec rui reper sau tabela de componen a desenului, folosind numerota ia reperelor din schi .

FI A DE LUCRU 2
O parte dintr-o instala ie din eav de o el filetat este trasat pe schem prin linie punct. Se cere ca folosind semnele conven ionale standardizate i nota iile uzuale s se ntocmeasc schi a acestei instala ii, nlocuindu-se reperele numerice prin elementele necesare: fitinguri, arm turi..

REZOLVARE

INSTRUMENT DE EVALUARE modulul PLANURI DE INSTALA II unitatea de competen : Identific simboluri i semne conven ionale folosite n desenul de instala ii NUMELE ELEVULUI.................
n figura urm toare este reprezentat un nod sanitar pentru o baie simpl . S se identifice elementele componente ntocmindu-se tabelul de componen .

NR 1

NR.2

1- muf care face leg tura ntre etaje 2,4- eav galvanizat cu filet la ambele capete 3- teu 5 tub PVC u or cu muf 6 compensator PVC u or 7, 9 tub PVC u or 8, 10 ramifica ie PVC 11 teu PVC greu 12 reduc ie PVC greu lipit n teu 13, 14 eav 15 console PVC

NR.1

NR.2
1- coloan PVC greu 2 teu PVC lipit la coloana de PVC 3- teu zincat n urubat n coloan 4 conduct din eav zincat filetat la ambele capete 5 muf stnga-dreapta 6 tu cu filet la un cap t 7, 10 - tub PVC u or 8- compensator PVC lipit de piesa de cur ire 9 pies cur ire lipit de tubul PVC 11- ramifica ie PVC 12 consol cu cleme i bride pentru fixare nod instala ie 13 - inele PVC care se introduc pe tub dup ce au fost nc lzite 14- br ar

Se face utiliznd semnele conven ionale standardizate, pentru toate elementele constitutive. Traseul instala iei n plan se reprezint n creion, pe o direc ie paralel cu acea a zidurilor pe care instala ia este a ezat . Pe schi se nscriu: tipul, caracteristicile i dimensiunile fiec rui element al instala iei (conducte, piese auxiliare, arm turi, obiecte de utilizare etc. ) lungimea traseelor, cotele de pozi ie (dac este cazul), pantele conductelor i orice alt date care ajut la determinarea precis a instala iei.

REPREZENTAREA INSTALA IEI PE SCHI

REPREZENTARE N PLAN

REPREZENTARE N SEC IUNE VERTICAL