Sunteți pe pagina 1din 9

Taiwan Venture Capital Association Member List

No.

Company Name

Date

Chairman

Address

Tel

Fax

Sino-Scan Venture Fund, Ltd.

1985

Chin Lin

27F, No. 99, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27051006

27051008

Han Tech Venture Capital Corp.

1986

John Miau

Suite 1801, 18F, No. 333, Kee-lung Rd., Sec 1,


Taipei, 110, Taiwan

87807815

87807825

Taiwan Venture Capital Corp.

1987

Chang-Chi
Ke

No. 22, Jie-Shou Rd., Tao-Yuan City, 330, Taiwan

03-3612131223

03-3670029

Hotung Venture Capital Corp.

1987

Cheng-Wang 10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Huang
Taiwan

25006700

25029716

International Venture Capital


Investment Corp

1987

Kuo-Lun kao

18F-2, No.76, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27048018

27042787

Universal Venture C.Investment


Corp.

1988

Kuang-His
Hsu

5F, No. 91, Heng-Yang Rd., Taipei, 100, Taiwan

23616550

23310549

R.O.Capital Venture Company


Ltd.

1989

Chin Lin

27F, No. 99, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27051006

27051008

WK Technology Fund

1989

Wen C. Ko

6F, No.15, Ti-Din Ave., Sec.2,Taipei, 114,Taiwan.

87978787

87977999

Euroc Venture Capital Corp.

1990

Yu-Jen Kao 11F, No. 22, Ai-Kuo E. Rd., Taipei,100, Taiwan

23952588

23947170

10

First Taiwan Venture Capital Inc.

1990

Shang-Hung 15F, No. 563, Chung-Hsiao E. Rd., Sec 4, Taipei,


Shen
110, Taiwan

27625805

27635332

11

Technology Associates Corp.

1990

Hung-Chih
Chen

9F, No. 108, Nan-King E Rd., Sec 5, Taipei, 105


Taiwan

27470030

27472177

12

Grand Cathay Venture Capital Co.

1992

S. C. Ho

3F, No. 245, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 106,


Taiwan

87733997

87733800

13

Litung Venture Capital Corp.

1992

25006626

25029716

14

R.O.Capital Strategic Venture


Fund, Ltd.

1993

Chin Lin

27F, No. 99, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27051006

27051008

15

Fortune Venture Capital Inc.

1993

Robert Tsao

2F, No. 76, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27006999

27026208

16

Chien Kung Venture Capital Corp.

1994

Ding-Hua Hu

12F, No. 138, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

25460889

25460738

17

Koos Venture Capital Co. Ltd.

1995

Chun-Tai Wu 18F, No.3 , Sung-Shou Rd., Taipei, 110, Taiwan

87256100

87803000

18

Taiwan United Venture Capital


Corp.

1995

Quintin Wu

27983295

26599530

19

Euroc Venture Capital Corp.

1995

Yu-Jen Kao 11F, No. 22, Ai-Kuo E. Rd., Taipei, Taiwan

23952588

23947170

20

Union Venture Capital Corp.

1995

Matthew Miau

7F, No.187, Ti-Ding Blvd , Sec.2, Neihu, Taipei,


114, Taiwan.

26579368

26577966

21

Concord Venture Capital Corp.

1995

Y. L. Chiao

14F, No. 117, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105,Taiwan

25465155

27195365

22

China Alliance Venture Fund Ltd.

1996

Txong-Yeong 27F, No.99, Tun-Hwa S. Rd., Sec.2, Taipei, 106,


Lin
Taiwan

27051006

27051008

23

Tailink Fund

1996

James Liao

Rm.1012, 10F, No. 54, Min-Sheng E. Rd., Sec 4,


Taipei, 105, Taiwan

27184318

27189717

24

Golden Technology Venture


Capital Investment Corp.

1996

Robert Lu

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

25

Pacific Venture Capital Co. Ltd.

1996

Ben Yang

5F, No.420, Fu-Hsin N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

25093533

25099358

26

Hyield Venture Capital Co., Ltd.

1996

Hung-Jen
Chuang

15F, No. 207, Pei-Hsin Rd., Sec 3, Hsin-Tien City,


231, Taiwan

89131591

89131593

27

WK Technology Fund IV

1996

Wen C. Ko

6F, No. 15, Sec.2, TiDing Ave., Taipei, 114,


Taiwan.

87978787

87977999

Cheng-Wang 13F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Huang
Taiwan

10F, No.39, JIHU Rd., Neihu Chtu, Taipei, 114,


Taiwan

Taiwan Venture Capital Association Member List

28

Comos Technology Venture


Capital Investment Corp.

1996

Prestan W.
Chen

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

29

TKS Venture Capital Co. Ltd.

1996

Ted Huang 5F, No.420, Fu-Hsin N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

25093533

25099358

30

Futung Venture Capital Corp.

1996

Cheng-Wang 10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Huang
Taiwan

25006700

25029716

31

Top Taiwan Venture Capital Co.,


Ltd.

1996

Ping-Yu Chu

17F, No. 123, Chung-Hsiao E. Rd., Sec 2, Taipei


100, Taiwan

23511999

23519199

32

Fubon Venture Capital Co., Ltd.

1996

Daniel M.
Tsai

3F, No.108, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 106,


Taiwan

87739996

87739997

33

Grand Pacific Venture Capital Co.,


Ltd.

1996

Cheng-Ping
11F, No.3, Sung-Shou Rd., Taipei, 110, Taiwan
Chuang

23458998

23455382

34

Legend Technology Venture


Capital Investment Corp.

1996

james Chew

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

35

Grand Cathay Venture Capital


Co.

1997

Li-The Hsu

3F, No. 245, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 106,


Taiwan

87733997

87733800

36

Apex Venture Capital Corp.

1997

Cheng-Ming 5F, No.143, Min-Sheng E. Rd., Sec 2, Taipei, 104,


Lee
Taiwan

25072960

25006908

37

Asian VC Investment Corp.

1997

You-Lin Lu

18F-2, No.76, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27048018

27092127

38

International Network Capital


Corp.

1997

Falton Chao

10F-2, No.76, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27556033

27092127

39

Alpha Venture Capital Fund., Inc.

1997

Ming J. Chen

6F, No.106, Ho-Ping E. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27377069

27377386

40

Hwa Yi Venture Capital Co. Ltd.

1997

S. K. Lue

4F, No. 552, Jung-Shiau E. Rd., Sec 5, Taipei 110,


Taiwan

27591299

27591300

41

Ta Ya Venture Capital Co., Ltd.

1997

Shang-Hung 3F, No.108, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 106,


Shen
Taiwan

87739996

87739997

42

Powerworld Fund Inc.

1997

Frank Huang

8F, No.70, Nan-King E. Rd., Sec 3, Taipei, 104,


Taiwan

25170055

25179208

43

Tai Yuen Venture C.Pac-Link


Fund

1997

Vivian Wu

16F, No.2, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27555000

27552000

44

Concord Venture Capital Corp.

1997

Y. L. Chiao

14F, No.117, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei, 105,


Taiwan

25465155

27195365

45

Premier Venture Capital Corp.

1997

Kenneth Lin

7F, No.76 Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27022870

27554808

46

H-COM Venture Capital Co. Ltd.

1997

Leslie Koo

5F, No.420, Fu-Hsin N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

25093533

25099358

47

Tech Alliance Corp.

1997

H. C. Chen

9F, No. 108, Nan-King E Rd., Sec 5, Taipei, 105,


Taiwan

27470030

27472177

48

Wantung Venture Capital Corp.

1997

Cheng-Wang 10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Huang
Taiwan

25006700

25016864

49

Century Venture Capital Co. Ltd.

1997

Paul P. Wang 5F, No.420, Fu-Hsin N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

25093533

25099358

50

FAT Venture Capital Co.,Ltd.

1997

stephen-j.
tsuei

10F, No.6, Tung-Hwa N Rd., Taipei, 105, Taiwan

27512345

27515416

51

Far Eastern Technology Venture


Capital Investment Corp.

1997

I. L. Wang

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

52

KC Venture Capital Corp.

1997

03-3286561

03-3284128

53

University Ventrues, Inc.

1997

87518751

87518853

54

Core Pacific Venture Capital Corp.

1997

Ching-Ching
8F, No.12, Tung-Hsin Rd., Taipei, 105, Taiwan
Shen

27481807

27481820

55

Kuo-Ding Venture Investment


Co., Ltd.

1997

Ming-Tsang 3F, No.233-1, Pao-Chiao Rd., Hsin-Tien, Taipei


Wang
Hsien, 231, Taiwan

29177555

29171018

Cheng-Wang 10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Huang
Taiwan
Min-Jen
Chien

No. 300, Yang-Kuang St., Taipei, 114, Taiwan

Taiwan Venture Capital Association Member List

56

Investar Dayspring Venture


Capital Inc.

1997

Kenneth Tai

Suite 1201, 12F, No. 333, Keelung Rd., Sec 1,


Taipei, 110, Taiwan

27579585

27579586

57

Han Rong Venture Capital


Investment Corp.

1997

Zang-Sen
Lee

17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27540168

27540169

58

Win Plus Venture Capital


Corporation

1997

Heng-Yi Du

5F, No.143, Min-Sheng E. Rd., Sec 2, Taipei, 104,


Taiwan

25072960

25006908

59

Alliance Venture Capital Co.,


Ltd.

1997

Timothy Lin

12F, No.13 Fu-Hsin S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27065750

27065800

60

Chung-Yung Venture Capital


Fund, Ltd.

1998

Chui-Ching 2F, No. 181, He-Ping E. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Yeh
Taiwan

27597279

27596859

61

Chief Venture Capital Corp.

1997

A-Ping Lin

15F, No. 76, Tung-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27022870

27554808

62

Titan Technology Venture Capital


Investment Corp.

1997

Chih-Yuan
Chen

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

63

Hua Jing Venture Capital Corp.

1998

Y. C. Chuang

17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27540168

27540169

64

Global Venture Capital Corp.

1998

Wu-Hsiung
Chen

8F, No. 6, Chung-Hsing Rd., Sec 1, Wu-Kung,


Taipei Hsien, 231, Taiwan

89769268

89769269

65

Cho Feng Venture Capital Corp.

1998

Song-Chang 17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Tang
Taiwan

27540168

27540169

66

Hwa Hsin Venture Capital Co., Ltd

1998

Fu-Chi Teng

4F, No. 552, Jung-Shiau E. Rd., Sec 5, Taipei 110,


Taiwan

27591299

27591300

67

Enrichment Venture Capital Corp

1998

T. K. Chen

16F, No.169, Jen-Ai Rd., Sec 4, Taipei, Taiwan

27113401

27113403

68

Concord Venture Capital Corp.

1998

Y. L. Chiao

14F, No.117, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


Taiwan

25465155

27195365

69

Primus Technology Fund

1998

H. C. Chen

16F, No.35, Min-Chuan E. Rd., Sec 3, Taipei,


Taiwan

25044377

25044367

70

Hwa Nan Venture Capital Co., Ltd

1998

Jui-Chang Lin

2F, No.336 , Chang-Sheng Rd., KuShan District,


Kaohsiung, 804, Taiwan

06-5053596

06-5053583

71

Hwa Chung Venture Capital Co.,


Ltd

1998

Pen-Lin Liao

4F, No. 552, Jung-Shiau E. Rd., Sec 5, Taipei 110,


Taiwan

27591299

27591300

72

Wa Tech Venture Capital Co., Ltd.

1998

Wei-Pun Lin

16F, No. 460, Cheng-Kung Rd., Sec 5, Taipei, 114,


Taiwan

26307755

26307733

73

Technology Partners Venture


Capital Co.

1998

Shang-Te
Chan

2F-2, No.130, Szu-Wei Rd., Hsin-Chu, 300, Taiwan

03-5257928

03-5257930

74

WK Technology Fund

1998

Wen C. Ko

6F, No. 15, Sec.2, TiDing Ave., Taipei, 114,


Taiwan.

87978787

87977999

75

Universal Venture Fund Inc.

1998

Frank Huang

8F, No.70, Nan-king E. Rd., Sec 3, Taipei, 104,


Taiwan

25176896

25179208

76

Cheng-Yang Venture Capital


Corp.

1998

Peng-Tsao
Chang

7F-5, No.148, Chung-Hsiao E. Rd.,Sec 4, Taipei,


106, Taiwan

27787552

27781314

77

Euroc Venture Capital Corp.

1998

Yu-Jen Kao 11F, No.22, Ai-Kuo E. Rd., Taipei, 100, Taiwan

23952588

23947170

78

Baotung Venture Capital Corp.

1998

Po-Chih
Huang

10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Taiwan

25006700

25029716

79

Jupiter Venture C.Co., Ltd.

1998

Jason Kuo

5F, No.420, Fu-Hsin N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

25093533

25099358

80

Venus Venture C.Co., Ltd.

1998

H. J. Hsu

5F, No.420, Fu-Hsin N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

25093533

25099358

81

Mercury Venture C.Co., Ltd.

1998

L. H. Lin

5F, No.420, Fu-Hsin N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

25093533

25099358

82

Joint Choice Venture Capital


Corp.

1998

Jimmy Huang

03-5646060

03-5646099

83

Hontung Venture Capital Co., Ltd.

1998

Stan Shih

25006700

25029716

3F, No.609, Kuang-Fu Rd., Sec 1, Shing-Chu City,


300, Taiwan
10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,
Taiwan

Taiwan Venture Capital Association Member List

84

FCGI Venture Capital Investment


Corporation

1998

J. T. Hsu

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27181038

27183880

85

SF Technology. Venture Capital


Investment Corp.

1998

K. C. Wang

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

86

Chien Cheng Venture Capital


Corp.

1998

Ding-Hua Hu

12F, No. 138, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

25460889

25460738

87

Super Tech Venture Capital Corp.

1998

Cheng-Ming 5F, No.143, Min-Sheng E. Rd., Sec 2, Taipei, 104,


Lee
Taiwan

25072960

25006908

88

Alliance Venture Capital Co.,


Ltd.

1998

Timothy Lin

12F, No.13 Fu-Hsin S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27065750

27065800

89

Technology partner Venture


Capital Corp.

1998

C.W. Yeh

9F-6, No.2, Lane 150, Shin-Yi Rd., Sec 5, Taipei,


110, Taiwan

27585565

27585805

90

Kingdom Venture Capital Co., Ltd.

1998

Yu-Shan-Ma

27F, No. 99, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27051006

27051008

91

Pacific Venture Capital Co., Ltd.

1998

C. T. Sun

6F, No. 21, Lane 120, NeiHu Rd., Sec 1, Taipei,


114, Taiwan

87511155

87511212

92

Taishin Venture Capital


Investment Co., Ltd.

1998

Thomas Wu

10F, No. 46, Chung-Shan N. Rd., Sec 2, Taipei,


104, Taiwan

25318678

25318646

93

Concord Venture Capital Corp.

1998

H. Y. Lin

14F, No.117, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei, 106,


Taiwan

25465155

27195365

94

Joint-Fun Venture Capital Corp.

1998

Wen-Hui Tsai

4F, No.46, Alley 36, Lane 250, Nan-King E. Rd.,


Sec 5, Taipei, 105, Taiwan

27686565

27679797

95

Chiatung Venture Capital Corp.

1998

Pang-Ke Lin

10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Taiwan

25006700

25029716

96

Hua Eng Venture Capital Copr.

1998

Yu-Chen
Wang

8F-3, No. 248, Nan-king E. Rd., Sec 3, Taipie, 104,


Taiwan

27212106

87738341

97

FR Venture Capital Inc.

1998

Rock Hsu

13F, No. 563, Chung-Hsiao E. Rd., Sec 4, Taipei,


110, Taiwan

27625805

27635332

98

WK Technology Fund VI

1998

Wen C. Ko

6F, No. 15, Sec.2, TiDing Ave., Taipei, 114,


Taiwan.

87978787

87977999

99

First Bio Ventrue Capital


Corporation

1999

Cheng-Ming 5F, No.143, Min-Sheng E. Rd., Sec 2, Taipei, 104,


Lee
Taiwan

25072960

25006908

1999

Song-Chang 17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Tang
Taiwan

27540168

27540169

100 Hua Cheng Venture Capital Corp.


101

China International Venture


Capital Inc.

1999

Yang-Feng 28F, No. 97, Tun-Hua S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Wu
Taiwan

23257998

23257933

102

Interpacific Venture Group Inc.

1999

Ying-Chung
3F, No. 57, Fu-Hsing N. Rd., Taipei, 105,Taiwan
Yan

27710168

27733342

103

Kuotung Venture Capital Corp.

1999

Chih-Yuan
Chen

10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Taiwan

25006700

25029716

1999

Chi-Yuang Ko

8F, No. 2, Tun-Hua S. Rd., Sec 1, Taipei, 105,


Taiwan

27117866

27117966

23257998

23257933

14F, No. 117, Min-Sheng E. Rd, Sec 3, Taipei, 105,


Taiwan

25465155

27195365

104 Sheng-Hua Venture Capital Corp.

Ching-Ping 28F, No. 97, Tun-Hua S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Chang
Taiwan

105

China Century Venture Capital


Inc.

1999

106

Concord Venture Capital


Corp.

1999

Jasmine
Huang

107

Chetral Venture Capital


Investment Corp.

1999

James Chew

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

108

National Venture Capiatal


Corporation

1999

Ming-Lang
Ho

6F, No. 132, NanJing E. Rd., Sec 3, Taipei, 104,


Taiwan

27779082

27779054

109

Crystal Technology Venture


Capital Corp.

1999

Ming-Chih
Chou

8F, No. 148, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104, Taiwan

25428260

25428265

110

Young-Shin Venture Caapital


Corp.

1999

Feng-Chi
Chang

8F, No.92, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27550606

23255815

111

Chung-Shan Venture Capital


Corp.

1999

De-Qiang
Huang

25F-2, No.25 , Hai-Pien Rd., Lin-Ya District


Kaohsiung , 802, Taiwan

07-5254593

07-5254596

Taiwan Venture Capital Association Member List

112

Triton I Venture Capital Ltd.

1999

Yau-Hung
Chang

Rm. D, 11F, No. 89, Sung-Jen Rd., Taipei, 110,


Taiwan

87806889

113

Alliance Venture Capital Co.,


Ltd.

1999

Timothy Lin

12F, No.13, Fu-Hsing S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27065750

27065800

114

Internation Venture Capital


Investment Corp.

1999

K. L. Kao

18F-2, No. 76, Tun-Hua S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27048018

27042787

115

Technology partner Venture


Capital Corp.

1999

Li. Li. Hsu

9F-6, No.2, Lane 150, Shin-Yi Rd., Sec 5, Taipei,


110, Taiwan

27585565

27585805

116

Technology partner Venture


Capital Corp.

1999

C.W. Yeh

9F-6, No.2, Lane 150, Shin-Yi Rd., Sec 5, Taipei,


110, Taiwan

27585565

27585805

117 Comtel Technology Venture Fund

1999

Ying-I Shen

8F, No.52, Lan-Kang Rd., Sec.3, Taipei, 115,


Taiwan

27828929

27859673

118

Sino Star Capital Co., Ltd.

1999

Richard M.
Tsai

3F, No.108, Tun-Hua S. Rd., Sec 1, Taipei,


106,Taiwan

87739996

87739997

119

NCTU Spring Venture Capital


Co., Ltd.

1999

John Hsuan

3F, No.108, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 106,


Taiwan

87739996

87739997

120

Ascentek Venture Capital Corp.

1999

Y. C. Chuang

30F, No.6 , Min-Chuan 2nd Rd., Kaohsiung , 806,


Taiwan

07-3382288

07-3387110

121

Communication Venture Capital


Investment Corp.

1999

M. K. Tsai

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

122

Emerging Technology Venture


Capital Investment Corp.

1999

C. Y. Chen

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

123

Capital Venure Fund Corp.

1999

George Chen 18F, No. 101 Sung-Jen Rd., Taipei, 110, Taiwan

87896288

87892938

124

Fu Yu Venture Capital Investment


Corp.

1999

Allen Hsu

14F, No.2, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27555000

27552000

125

WK Technology Fund

1999

Wen C. Ko

6F, No.15, Ti-Din Ave., Sec.2,Taipei, 114, Taiwan.

87978787

87977999

126

China Corporate Venture Fund


Ltd.

1999

27051006

27051008

127

Luxon Venture Capital Corp.

1999

Kuo-Sen
Chen

3F, No. 28, Sha-Lun Rd., TanShui, 251, Taiwan

26203388

26224263

128

Globe Vision Venture Capital


Corp.

1999

Ching-I
Chang

9F, No. 97, Tun-Hua S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

23257998

23257933

129

Quanta Venture Capital Corp.

1999

Lam, Pak-lee

9F, No. 97, Tun-Hua S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

03-3272345

03-3271511

130

Hung-Wei Venture Capital Corp.

1999

Po-Jen Yeh

4F-5, No.882, Kuang-Fu Rd., Sec 2, Hsinchu, 300,


Taiwan

03-5780211

03-5789458

131 Concord Venture Capital Corp.

1999

Y. L. Chiao

14F, No. 117, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

25465155

27195365

Mathias K. Y. 27F, No.99 , Tun-Hua S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Chen
Taiwan

87802089

132

AAEON Technology Venture


Capital Corp.

1999

Y. S. Chuang

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


Taiwan

27013066

27013022

133

NCTU Spring 1 Technology


Venture Capital Corp.

1999

John Hsuan

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 4, Taipei,


105, Taiwan

27182330

25467182

134

Bioworld Venture Capital Corp.

1999

Cheng-Ming 5F, No.143, Min-Sheng E. Rd., Sec 2, Taipei, 104,


Lee
Taiwan

25072960

25006908

135

Sun-Yuan Venture Capital Corp.

1999

Kong-Hsiang 15F, No.76 Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Wang
Taiwan

27022870

27554808

136

Sunplus Venture Capital Co.,


Ltd.

1999

C. C. Huang

No. 10, Lane 16, Chang-Chun St., Hsin-Chu,


Taiwan

03-5786005

03-5789145

137

D-link Venture Capital investment


Corp.

1999

Ken Kao

13F-1,No.128, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


Taiwan

03-5636666

03-5643988

138

Titan Venture Capital Corp.

2000

stephen-j.
tsuei

10F, No.6, Tung-Hwa N Rd., Taipei, 105, Taiwan

27512345

27515416

139

Titan Venture Capital Corp.

2000

stephen-j.
tsuei

10F, No.6, Tung-Hwa N Rd., Taipei, 105, Taiwan

27512345

27515416

Taiwan Venture Capital Association Member List

7F, No.187, Ti-Ding Blvd , Sec.2, Neihu, Taipei,


Taiwan.

26579368

26577966

Eric Lin

17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27540168

27540169

2000

Tse-Fu Chiu

17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27540168

27540169

Prosperity Venture Capital Corp.

2000

Chi-Yuang Ko

8F, No. 2, Tun-Hua S. Rd., Sec 1, Taipei, 105,


Taiwan

27117866

27117966

144

United Venture Capital Corp.

2000

K. S. Wang 4F-2, No.76, Tun-Hua S. Rd, Sec 2, Taipei, Taiwan

27097078

27097098

145

Aster Venture Capital Corp.

2000

Ming-Chih
Chou

8F, No. 148, Sung-Chiang Rd., Taipei, Taiwan

25428260

25428265

146

Centillion Venture Capital Corp.

2000

T. C. Wu

Suite D, 11F, No. 89, Sung-Jen Rd., Taipei, 110,


Taiwan

147

IBT Venture Co.

2000

Wei-Hsin
Cheng

10F, No.97, Sung-Jen Rd., Taipei, Taiwan

27229933

87883001

148

PK Venture Capital Corp.

2000

Pin-Kung
Chiang

15F, No. 76, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei 106,


Taiwan

27022870

27554808

149

Hua-Chih Venture Capital Corp.

2000

Song-Chang 17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Tang
Taiwan

27540168

27540169

150

Info Venture Capital Corp.

2000

David Lu

17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27540168

27540169

151

Cathay Venture Capital Inc.

2000

Ching-Lan
Lee

22F, No. 296, Jen-Ai Rd., Sec 4, Taipei, 106,


Taiwan

152

Jih Sun Venture Capital


Investment Company

2000

Chi-Sheng
Lin

12F, No. 111, Nan-King E. Rd., Sec 2, Taipei,


104,Taiwan

140

Harbinger Venture Capital Corp.

2000

Matthew Miau

141

Softchina Venture Capital Corp.

2000

142 Softchina Venture Capital Corp.


143

87806889

87802089

27551399*307 27551099
25048888

25016221

153 Noble Tech Venture Capital Corp.

2000

Cheng-Ming 5F, No.143, Min-Sheng E. Rd., Sec 2, Taipei, 104,


Lee
Taiwan

25072960

25157615

154

Vista Technology Venture Capital


Investment Corporation

2000

Charles Chen 9F, No. 149, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104, Taiwan

25235655

25235755

155

Land Port Capital Investment


Company

2000

Chen-Ming
Kao

Suite 3, 8F, no. 248, Sec 3, Nan King E Rd., Taipei,


104, Taiwan

27817377

87737718

156

Chien Pang Ventrue Capital


Corp.

2000

Ding-Hua Hu

12F, No. 138, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan.

25460889

25460738

157

WK Technology Fund

2000

Ko, WenChang

6F, No.15, Ti-Din Ave., Sec.2,Taipei, 114, Taiwan.

87978787

87977999

158

Chien Hsing Venture Capital


Corp.

2000

Chi-Hsiung 9F, No. 25, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 105,


Liu
Taiwan

25707983

25703107

159

Omnitek Venture Capital Capital


Corp.

2000

Jung-Yung
Chen

07-3382288

07-3387110

160

Universal Development
Investment Company

2000

Shih-Chein 9F, No. 71, Sec 2, Dun-Hua S. Rd., Taipei 106,


Yang
Taiwan

23250777

27544778

161

China Technology Venture


Capital Corp.

2001

Shih-Chein
8F, No.214, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 105, Taiwan
Yang

87706968

87706958

162

Top Taiwan Venture Capital


Co., Ltd.

2001

I-Hao Yeh

17F, No. 123, Chung-Hsiao E. Rd., Sec 2, Taipei,


104, Taiwan

23511999

23519199

163

International Network Capital


Global Fund.

2001

Falton Chao

10F-2, No.76, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27556033

27092127

2001

Li-The Hsu

3F, No. 245, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 106,


Taiwan

27411162

27773770

2001

James Chew

13F-1, 128, Min-Sheng E. Rd., Sec.3, Taipei, 105,


Taiwan

27182330

25467182

2002

I. H. Yeh

17F, No. 123, Chung-Hsiao E. Rd., Sec 2, Taipei,


104, Taiwan

23511999

23519199

2002

C. N. Weng

4F, No. 552, Jung-Shiau E. Rd., Sec 5, Taipei 110,


Taiwan

27591299

27591300

164
165
166
167

Prudence Venture Investment


Corp.
Grand Cathay & Fortune
Technology Venture Capital
Investment Corp.
Top Taiwan Venture Capital
Co., Ltd.
Der Yang Biotech Venture Capital
Co., Ltd.

30F, No.6 , Min-Chuan 2nd Rd., Kaohsiung, 806 ,


Taiwan

Taiwan Venture Capital Association Member List

168

Sheng Tung Venture Capital


Capital Corp.

2002

169

ICIF IC incubation Fund

2002

170

CDIB BioScience Venture I

2002

Benny Hu

30F, No. 99, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei,106,


Taiwan

171

TSC Venture Capital Corp.

2002

Shang-Te
Chan

172

Bio 21 Venture Capital Capital


Funds

2002

173

Chiabon Venture Capital Co.,


Ltd.

2002

Ching-His
Tong

174

CDIB Knowledge-Based Economy


Capital Co., Ltd.

2002

Hsin Chen

175 E. SUN Venture Capital CO., Ltd.

2002

Yung-Hsiung 13F, No. 117, Min-Sheng E. Rd., Sec. 3, Taipei,


Hou
105, Taiwan

176

Maxima Venture Capital Capital I


corp.

2002

John Hsuan

177

Parawin Venture Capital Capital


Corp.

2002

178 Communicator Venture Capital

Minjuh Huang

10F, No. 261, Sung-Chiang Rd., Taipei, 104,


Taiwan

25006700

25029716

27998800

27998332

23250556

23250557

11F-1, No. 176, Kee-lung Rd., Sec 1, Taipei, 110, Ta 27460787

27465055

Ke-Yung Yu No. 18, Jihu Rd., Taipei, 114, Taiwan

Cheng-Ping 5F, No. 143, Min-Sheng E. Rd., Sec 2, Taipei, 104,


Chen
Taiwan

25072960

25006908

3F, No. 108, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 106,


Taiwan

87739996

87739997

11F, No. 125, Nanking E. Rd., Sec 5, Taipie, 105,


Taiwan

27638800

27535428

23125116

23891115

27200011

27202106

Tzong-Yeong
1F, No. 91, Sung-Jen Rd., Taipei, 110, Taiwan
Lin

87883998

87891830

5F, No. 60, Lane 321, Yang-Kwang St., NeiHu


District, Taipei, 114, Taiwan

87511804

87511806

2002

M. K. Tsai

Suite A, 10F, No. 89, Song-Ren Rd., Taipei, 110,


Taiwan

179

China Power Venture Capital


Co., Ltd

2002

Ching-I
Chang

28F, No. 97, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

23257998

23257933

180

Top Taiwan IV Venture Capital


Co., Ltd.

2002

Joseph Wang

17F, No. 123, Chung-Hsiao E. Rd., Sec 2, Taipei,


104, Taiwan

23511999

23519199

181

Hon Pang Venture Capital Corp.

2003

Ding-Hua Hu

12F, No. 138, Min-Sheng E. Rd., Sec 3, Taipei,


105, Taiwan

25460889

25460738

182 Hua-Liu Venture Capital Corp.

2003

Min-Juh
Hwang

17F-1, No.105, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27540168

27540169

183

Harbinger Venture Capital Corp.

2003

Matthew Miau

7F, No. 187 , Ti-Din Ave., Sec 2,Taipei, 114,


Taiwan.

26579368

26577966

184

Shin Sheng Venture Capital


Investment Corporation

2003

Allen Hsu

14F, No. 2, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27555000

27552000

185

Centillion Venture Capital


Corp.

2003

Han-Chin
Chen

Suite D, 11F, No. 89, Sung-Jen Rd., Taipei, 110,


Taiwan

87806889

186

Fuhwa Venture Capital Co., Ltd.

2003

Shou-Tso
Huang

9F, No. 4, Chung-Hsiao W. Rd., Sec 1, Taipei, 100,


Taiwan

23497993

23497939

187 Fuhwa I Venture Capital Co., Ltd.

2003

Shou-Tso
Huang

Suite 1201, 12F, No. 333, Keelung Rd., Sec 1,


Taipei, 110, Taiwan

27579585

27579586

2002

Yen-Chih
Shen

5F-3, No. 248, Nan-King E. Rd., Sec 3, Taipei, 105,


Taiwan

27817377

87737718

2003

Chun-Che
Chen

3F, No. 3, Sung-Shou Rd., Taipei, 110, Taiwan

27222002

87803000

22F, No. 296, Jen-Ai Rd., Sec 4, Taipei, 106,


Taiwan

25093533

25099358

27F, No. 99, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27051006

27051008

188

ASCENDAX Venture Capital


Corporation

189 Chinatrust Venture Capital Corp.

87802089

190

Cathay Pacific Venture Capital


Co., Ltd.

2003

M. H. Huang

191

CDIB Strategic Venture Fund,


Ltd.

2002

Chin Lin

192

Cathay Venture Capital


Corporation

2003

Eli C. Wang 7F, No. 39, Jinan Rd., Sec 2, Taipei, 100, Taiwan

23567087

23567187

193

PK Venture Capital Corp.

2003

Kuang15F, No. 76, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei 106,


Hsiang Wang Taiwan

27022870

27554808

194

Fubon Financial Holding Venture


Capital Corp.

2003

Richard M.
Tsai

87718886

87714698

195

Aspire Venture Fund

2003

Li-Ta Lu

7F, No. 108, Tun-Hwa S. Rd., Sec 1, Taipei, 106,


Taiwan

7F, No. 137, Chien-Kuo N. Rd., Sec 2, Taipei, 104,


26961234*1748 86911111
Taiwan

Taiwan Venture Capital Association Member List

196

CTB I Venture Capital Co., Ltd.

2003

Feng-I Huang 5F, No. 91, Heng-Yang Rd., Taipei, 100, Taiwan

23149147

66308170

197

Technology Partner V Venture


Capital Corp.

2004

Chia-Wen
Yeh

27585565

27585805

198

Global Stractegic Vetnrue Capital


Corp.

2004

Shih-Chein 9F, No. 71, Sec 2, Dun-Hua S. Rd., Taipei 106,


Yang
Taiwan

23250777

27001713

199

Vision Venture Capital Corp.

2004

Ming-Chan
Chen

6F, No.106, Ho-Ping E. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan

27377028

27377386

200

Boston Life Science Venture


Corporation

2004

kenneth Lo 10F, No. 97, Sung-Jen Rd., Taipei, 110, Taiwan

27229933

87883001

201

Riselink Venture Capital Corp.

2004

Tzong-Yeong
1F, No. 91, Sung-Jen Rd., Taipei, 110, Taiwan
Lin

87883998

87891830

202

Hua Nan Venture Capital Co.,


Ltd.

2004

Teng-Li Hung

5F, No.143, Min-Sheng E. Rd., Sec 2, Taipei, 105,


Taiwan

25000622

25005311

203

Dragon Investment Fund I Co.,


Ltd.

2004

Stan Shih

7F, No. 122, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

35183999

660660076

9F-6, No.2, Lane 150, Shin-Yi Rd., Sec 5, Taipei,


110, Taiwan

204 Tai-Shin Venture Capital Corp.

2003

Tung-Liang 10F, No. 46, Chung-Shan N. Rd., Sec 2, Taipei,


Wu
104, Taiwan

205 Lian-Shin Venture Capital Corp.

2002

Tao-Chi Sun

6F, No. 21, Lane 120, NeiHu Rd., Sec 1, Taipei,


114, Taiwan

206

Harbinger Venture Capital


Corp.

2002

Matthew Miau

7F, No.187, Ti-Ding Blvd , Sec.2, Neihu, Taipei,


114, Taiwan.

207

Harbinger Venture Capital


Corp.

2002

Matthew Miau

7F, No.187, Ti-Ding Blvd , Sec.2, Neihu, Taipei,


114, Taiwan.

2003

Tsai-Hsin
Chiu

6F, No. 132, NanJing E. Rd., Sec 3, Taipei, 104,


Taiwan

208 Communicator Venture Capital


209

Cathay Venture Capital Co.,


Ltd.

2004

Ching-Lan
Lee

22F, No. 296, Ren-Ai Rd., Sec 4, Taipei, 106,


Taiwan

27551399*307 27551099

210

H&A Venture Capital Investment


Corporation

2004

Alpha Wu

32F-1, No. 333 Keelung Rd., Sec 1, Taipei, 110,


Taiwan

27209855

211 InnoVIsion Venture Capital Corp.

2204

Jerry Wang

Suite A2, 21F, No. 216, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2,


Taipei, 106, Taiwan

27371859

23775923

212

IP Fund Two Co.

2004

William Lu

7F, No. 122, Tun-Hwa N. Rd., Taipei, 105, Taiwan

35183999

66060021

213

Waterland Venture Capital Co.


Ltd.

2004

Harvey Liu

9F., 167, Nanjing E. Rd., Sec. 2, Taipei, 104, Taiwan

25154567

25010606

214

UTEK Venture Capital


Corporation

2004

Hung-Wen
Chen

18F, 182, Duen-Hua S. Rd., Sec. 2, Taipei106, Taiwa 27353658

27357100

215

First Venture Capital Co., Ltd.

2004

Shiang-Li Hen 18F, 30, Chung-Ching S. Rd., Sec. 1, Taipei 100, Ta

23484927

23119691

216 Wei-Don Venture Capital Corp.

2004

Sheng-Sheng
10F-1, 139, Sung-Chiang Rd., Taipei 104, Taiwan
Lin

25041268

25185638

217

TSC Bio Venture Capital Corp.

2004 Chan, Shang-Te11F-1, No. 176, Kee-lung Rd., Sec 1, Taipei, 110, Ta 27460787

27465055

218

paclink Bio Venture Capital


Investment Corportaion

2004

Shan Ko Hsu 14F, 2. Tun Hwa South Road, Sec. 2, Taipei, 106, Ta 27555000

27552000

219

H&H Venture Capital Investment


Corp.

2004

Te-Hua Yang 32F-1, No. 333 Keelung Rd., Sec 1, Taipei, 110, Taiw 27209855

27222106

220

Globaltop Partner I Venture


Capital Corp.

2004

221

Eminent Venture Capital


Corporation

2005

Lo-Min Chung 11F, No.19-11 San Choung Road, Nan Kang, Taipei

222

Fu-Din Venture Capital Corp.;

2004

Shao-Hsin Wa

223

Huiyang Private Equity Fund Co.,


Ltd.

2005

Edwin Tsai

Hsin-I Lin

9F-6, No.2, Lane 150, Shin-Yi Rd., Sec 5, Taipei,


110, Taiwan

27222106

27585565

27585805

26553010

26553209

17F, No. 123, Chung-Hsiao E. Rd., Sec 2, Taipei,


104, Taiwan

23511999

23519199

5F, No. 258, Ren-Ai Rd., Sec. 4, Taipei 106, Taiwan

66363436

66360036

Taiwan Venture Capital Association Member List

224

Taiwan Global BioFund

2005 Show Chung Ho4F, 51, Section 2, Chung Ching S. Rd., Taipei, Taiwa 23961166

23278592

225

Grand Cathay Venture Capital III


Co., Ltd.

2005

Li-The Hsu

3F, No. 245 Tun-Hua S. Rd., Set. 1, Taipei, Taiwan

87733997

87733800

226

Chi-Din Venture Capital Corp.;

2005

Chi-Lin Wei

17F, No. 123, Chung-Hsiao E. Rd., Sec 2, Taipei,


104, Taiwan

23511999

23519199

227

Mega CTB Venture Capital Co.,


Ltd.

2005

23149147

66308170

228

Pac-Link Opportunity Fund

2005

27555000

27552000

Joseph C.P. S 5F, No. 91, Heng-Yang Rd., Taipei, 100, Taiwan
Kai-Tai Yan

14F, No.2, Tun-Hwa S. Rd., Sec 2, Taipei, 106,


Taiwan