P. 1
Catalog Steel 2007

Catalog Steel 2007

|Views: 1,154|Likes:
Published by mihai80ct

More info:

Published by: mihai80ct on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

TENACITATE, DURABILITATE, FLEXIBILITATE…

Prezentã de peste un deceniu pe piaþa de profil din România, apreciatã de specialiºti drept unul din liderii în
domeniu, are ca domeniu principal de activitate comercializarea ºi distribuþia
produselor dinoþel ºi a materialelor neferoase.
Portofoliul include un numãr mare de produse metalurgice, într-o gamã foarte variatã, fabricate de cei mai
importanþi producãtori interni ºi externi din Ungaria, Austria, Slovacia, Turcia. Implementarea ºi aplicarea eficientã
a sistemului de management , garanteazã calitatea serviciilor ºi a produselor oferite de
Firma se aflã într-un proces de extindere, care s-a materializat prin deschiderea punctelor de lucru din
oraºele Bucureºti, Oradea, Timiºoara, Târgu-Mureº, Baia Mare, Bacãu, Miercurea-Ciuc ºi respectiv Centrul
Logistic Constanþa, cãrora li se vor alãtura în perioada imediat urmãtoare punctele de lucru din oraºele Braºov,
Craiova, Constanþa.
formatã din cele ºapte puncte de lucru, este susþinutã de activitatea logisticã, coordonatã de
trei depozite regionale, situate înoraºele Constanþa, Timiºoara ºi Bacãu. Mãrfurile dirijate de la producãtorii externi
ºi autohtoni în aceste depozite, sunt repartizate atât cãtre punctele de lucru din reþeaua comercialã cât ºi cãtre
consumatori.
Suntem un partener de încredere al clienþilor noºtri, cãrora le oferim produse ºi servicii de calitate, cotate la cele
mai înalte standarde.
Dorimsã menþinemrelaþii durabile cu clienþii noºtri, suntemreceptivi, în permanenþã, la necesitãþile lor ºi dorimsã
venimînîntâmpinarea tuturor cerinþelor, cupromptitudine ºi profesionalism.
Înacest sens:
-ne extindemîntoate zonele þãrii, îndepozite de mare capacitate, modernizate ºi dotate cucele mai
performante utilaje de manipulare;
-ne concentrãmeforturile învederea asigurãrii continuitãþii stocurilor;
-asigurãmasistenþã tehnicã necesarã printr-unpersonal cuungradînalt de pregãtire;
-la cerere, asigurãmservicii de transport, prinparcurile autoproprii;
-echipa noastrã de vânzãri este înpermanenþã la dispoziþia dumneavoastrã.
Prin tot ceea ce realizãm, dorim sã ne aducem o contribuþie importantã la creºterea eficienþei afacerii Dvs, în
termeni de calitate, disponibilitate ºi profesionalism!
MELINDA STEEL S.A.
ISO 9001
MELINDASTEELS.A.
Misiunea firmei
continuu
, ,
, ,
marii
Reþeaua comercialã
MELINDA COLOR-METAL
MELINDA STEEL
tablã zincatã, decapatã, neagrã, striatã
04
Domenii de utilizare:
• pentru construcþii metalice ºi mecanice care necesitã deformãri simple
• pentru acoperiº, deformãri simple, pentru fãlþuiri manuale ºi cu maºina
Grosime (mm) Cod
a
Tablã zincatã din import
ºi producþie internã
Dimensiune (mm)
1000 x 2000
C Mn P S
Compoziþie chimicã (%)
DX51D+Z150-N-A-C 0.04-0.05 0.21-0.26 0.008-0.019 0.009-0.016
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
A80
%
Caracteristici mecanice
370-405 348-395 30-35 150-288
Zn
g/m
2
Rm – rezistenþa la rupere (la tracþiune)
Re – limita la curgere (la alungire)
A – alungirea la rupere
0.35 TBZ.0.35
0.4 TBZ.0.4
0.45 TBZ.0.45
0.5 TBZ.0.5
0.55 TBZ.0.55
0.6 TBZ.0.6
0.7 TBZ.0.7
0.8 TBZ.0.8
0.9 TBZ.0.9
1 TBZ.1.0
Grosime (mm) Cod
a1
Tablã zincatã în rulou
Lãþime (mm)
1000
0.4 TBZ.0.4ROL
0.5 TBZ.0.5ROL
05
SR EN
10327/2004
Clasificare:
Dupã aspectul stratului de zinc:
N
Dupã aspectul suprafeþei:
B
C
•cu stratul de zinc solidificat normal simbol:
•clasa de calitate:
•clasa de calitate:
•cu stratul de zinc uniformizat
prin laminare dupã solidificare, simbol:
•clasa de calitate:
L
A
Simbolizare: DX51D+Z150NAC
DX51D - marca de oþel
Z150 - grosimea stratului de zinc
N - strat de zinc solidificat normal
A - clasa de calitate
C - protecþia suprafeþei
Se caracterizeazã prin
cantitatea totalã de zinc
depusã pe ambele feþe ale
tablei sau benzii.
Aderenþa stratului de zinc:
Se aprecieazã dupã rezultatele încercãrii de îndoire la 180 grade pe un
dorn. În funcþie de clasa de calitate, pe suprafeþele tablelor ºi benzilor
zincate sînt admise urmãtoarele defecte, controlate pe o singurã
suprafaþã, cu ochiul liber:
•îngroºãri neînsemnate de zinc, cu lãþimea de 10 mm, pe una din margini
•fisuri cu lungimea de max. 3 mm de la margini
•uºoare proeminenþe punctiforme de zinc, uniform distribuite pe
suprafaþã rezultate dupã solidificarea zincului
•mãrimi diferite ale florii de zinc
•mici defecte de cromatare
MELINDA STEEL
05
grosime Zn ( m/suprafaþa)= m
masa stratului de zinc (g/m )
2
2x7,1 (g/cm )
3
Simbolul grupei
pt. grosimea
stratului de zinc
Masa minimã de zinc
pe ambele feþe g/m
2
testare pe
3 epruvete
testare pe
1 epruvetã
Valori nominale
indicative pentru calculul
grosimii pe suprafaþã
valoare tipicã
Densitate
g/cm
3
Z 100 100 85 7
Z 140 140 120 10
Z 220 200 170 14 7.1
Z 225 225 195 16
Z 275 275 235 20
Z 350 350 300 25
Z masa stratului de zinc
Grosimea stratului de zinc:
Grosime (mm) Cod Dimensiune (mm)
1000 x 2000
0.40 TBD.0.4
0.50 TBD.0.5
0.80 TBD.0.8
1.00 TBD.1
1.25 TBD.1.25
1.50 TBD.1.5
2.00 TBD.2
2.50 TBD.2.5
3.00 TBD.3
b Tablã laminatã la rece (decapatã) din import ºi producþie internã
Aspecte:
Sudabilitatea:
Suprafaþa tablelor decapate trebuie sã fie curatã, cu aspect alb, mat, fiind
admise unele urme locale de oxizi:
•pori ºi zgârieturi
Pe marginile tãiate ale tablelor nu se admit exfolieri ºi rupturi vizibile cu ochiul
liber.
Tablele decapate sînt sudabile. Sudabilitatea se garanteazã prin compoziþia
chimicã.
•urme uºoare rãmase de la cãderea oxizilor ºi urme din laminare
•uºoarã coloraþie galbenã de la decapare
Grosime (mm) Cod
c
Dimensiune (mm)
1.5 TBN.1.5
2 TBN.2
3 TBN.3
4 TBN.4
5 TBN.5
6 TBN.6
8 TBN.8
10 TBN.10
12 TBN.12
1000x2000
1000x2000
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1500x6000
1500x6000
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
A80
%
Caracteristici mecanice
C Mn P Si
Compoziþie chimicã (%)
Al
C N P Si
Compoziþie chimicã (%)
326-450 235-329 29-34
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
A80
%
Caracteristici mecanice
Tablã laminatã la cald (neagrã) din import
ºi producþie internã
Grosime (mm) Cod
c1
Dimensiune (mm)
Tablã groasã laminatã la cald (neagrã)
din import ºi producþie internã
1500x6000 15 TBN.15
1500x6000 18 TBN.18
1500x6000 20 TBN.20
1500x6000 25 TBN.25
SR EN 10025-2:2004
SR EN
10025-2:2004
Domenii de utilizare:
Aspecte:
Utilizate în construcþii de maºini, structuri portante de maºini ºi
utilaje, construcþii metalice, în cazul unor solicitãri mecanice
moderate.
Suprafaþa tablelor trebuie sã fie curatã ºi netedã, lipsitã de pojghiþe,
aºchii, sufluri, crãpãturi, incluziuni nemetalice ºi de zgurã, lipsuri de
material, suprapuneri ºi stratificãri.
Se admit urmãtoarele defecte de suprafaþã:
• zgârieturi ºi sufluri mici locale, exfolieri locale, inegalitãþi
provenite din laminare, în limitele abaterilor admise la grosime
un strat subþire de oxizi
asperitãþi ale suprafeþei rezultate din laminare sau care rãmân
dupã cãderea þunderului, în limitele abaterilor negative la
grosime
Dar nu se admite remedierea prin sudurã a defectelor de suprafaþã.
Nu se admit, pe marginile tãiate, exfolieri ºi rupturi vizibile cu ochiul
liber. Tablele trebuie sã aibã marginile tãiate în unghiuri drepte.


Condiþii de livrare:
Tablele se livreazã în stare recoaptã, netezite (dresate) unse cu un strat
subþire de ulei de protecþie uºor lavabil. Tablele, dupã o pregãtire
corespunzãtoare, pot fi vopsite, zincate etc.
,
Domenii de utilizare:
•pentru construcþii metalice ºi mecanice, industria
autovehiculelor, maºini agricole, articole de menaj
•pentru produse ce urmeazã a fi prelucrate prin
deformare la rece ºi în special pentru ambutisare
Sudabilitatea:
Condiþii de livrare:
Comportarea la sudare ºi dupã sudare depinde nu numai de
material, ci ºi de concepþia constructivã, de condiþiile de
execuþie ºi de exploatare a elementelor de construcþie.
Se poate verifica comportarea la sudare prin omologarea
procesului de sudare, respectiv a tehnologiei de sudare.
Tablele se livreazã în stare laminatã sau în stare normalizatã
obþinutã prin dirijarea temperaturii în timpul ºi dupã laminare.
Tablele cu margini tãiate cu grosimi pânã la 40 mm vor avea
marginile tãiate numai cu mijloace mecanice, iar cele cu
grosimi de peste 40 mm vor avea marginile tãiate numai cu
flacãrã.
06
Grosime (mm) Cod
d
Dimensiune (mm)
Tablã striatã
1500x3000 3 TBN.ST.3
1500x3000 4
1500x3000 5
1500x6000 6
TBN.ST.4
TBN.ST.5
TBN.ST.6
0.11-0.15 0.046-0.053 0.010-0.017 0.13-0.16 0.020-0.060 S235JRG2
Mn S
0.066-0.17 0.007 0.01-0.05 0.008-0.219 S235JRG2 - -
S355J2H 0.120-0.20 - 0.003-0.040 - 0.59-0.6 0.003-0.040
340-510 235-329 17-42.5
470-630 355-480 24.5-32
Profilele deschise laminate la rece sunt obþinute din bandã de oþel laminatã la rece sau la cald (sau zincatã la comandã) laminoare
cilindrice.
Dimensiunile benzii folosite în fabricaþie pentru:
Profile deschise laminate la rece: lãþime 36-500 mm, grosime 1-6 mm
Profile închise laminate la rece: (þevi rectangulare): lãþime 50-420 mm, grosime 1-5 mm.
Date tehnice ale benzii de oþel folosite pentru producþie:
• rezistenþa la rupere de regulã pânã la 510N/mm
• s nt uºor de prelucrat ºi de sudat
• la comandã se pot galvaniza
în
( )
u
Categorii de produse, conform standardelor tehnice:
2
profile laminate la rece
Produse:
07
h
20–250
30-180
28-250
40-180
140-180
b
25-140 25-140
20–120
20-100
15-75
20-60
56
c8-45

20
t
2,0-5,0
1,5-6,0
1,5-6,0
2,0-5,0
2,0-4,0
3,0-4,0
Dimensiuni min –max (mm)
U-Profil U laminat la rece
L-Profil L laminat la rece
cu aripi egale
L-Profil L laminat la rece
cu aripi inegale
C-Profil C laminat la rece
Z-Profil Z laminat la rece
S-Profil S laminat la rece
Nume produs
L-Profil L laminat la rece
cu aripi egale
L-Profil L laminat la rece
cu aripi inegale
C-Profil C laminat la rece
Z-Profil Z laminat la rece
S-Profil S laminat la rece
U-Profil U laminat la rece
Categorie de produse Standard Formã
Profil
Dimensiunile
posibile,mm
Grosime
mm
min max min max
6,0
6,0
6,0
5,0
4,0
4,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
250x120
140x140
180x180
250x75
180x120
180x120
20x20
30x30
40x20
28x28
40x40
140x120
U
L
L
C
Z
S
oþeluri de uz general
ºi pentru
construcþii
Profile
deschise
utilizare specialã
pe bazã de înþelegere specialã
Profile
închise
oþeluri de
uz general
EN 10305-3
EN 10305-5
F 16
15x15
30x10
133
100x100
150x60
1,0
1,0
5,0
5,0
oþeluri pentru
construcþii
EN 10219-1,2 F 21,3
20x20
40x20
133
100x100
150x60
2,0
2,0
5,0
5,0
utilizare specialã pe bazã de înþelegere specialã
Menþiune:
Pe bazã de comenzi speciale, se pot fabrica produse care au: dimensiuni diferite, parametri mecanici ºi toleranþã mai stricte,
faþã de cele din standarde.
EN 10162
MELINDA STEEL
08
Profile închise de uz general Profile închise pentru construcþii
hxb
(mm)
1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
0,438
0,469
0,516
0,595
0,595
0,673
0,752
0,909
0,537
0,576
0,635
0,733
0,733
0,831
0,930
0,930
1,126
1,126
1,322
1,420
1,518
1,322
0,632
0,679
0,750
0,868
0,868
0,985
1,103
1,103
1,339
1,574
1,692
1,810
2,045
2,281
1,574
2,045
2,281
1,124
1,438
1,438
1,752
2,066
2,223
2,380
2,694
3,008
3,322
3,636
3,636
3,950
3,950
4,107
4,264
4,264
4,578
2,066
2,380
2,694
3,008
4,264
1,756
2,148
2,541
2,737
2,933
2,933
3,326
3,718
4,111
4,503
4,503
4,896
4,896
5,092
5,288
5,288
5,681
6,073
6,858
2,541
3,326
3,718
5,288
6,073
6,073
6,858
8,214
8,999
9,784
10,569
11,354
11,354
12,924
12,924
14,494
15,279
9,784
15x15, 20x10
16x16
20x15, 25x10
20x20
25x15, 30x10
30x15, 22x22
25x25, 30x20
40x10
30x30,40x20
51x9
35x35, 40x30
50x20
45x30, 50x25
40x40, 50x30
60x20
45x45, 50x40
60x30, 65x25
50x50, 60x40
70x30
60x50, 70x40
60x60,70x50
80x40
70x60, 80x50
90x40
90x45
70x70, 80x60
90x50
100x40
90x60, 100x50
80x80, 90x70
100x60
120x40
90x90, 100x80
120x60,130x50
100x100, 120x80
150x60
2,392
2,863
3,098
3,334
3,334
3,805
4,276
4,747
5,218
5,218
5,689
5,689
5,924
6,160
6,160
6,631
7,102
8,044
8,044
8,986
9,457
2,863
3,805
4,276
6,160
7,102
7,102
3,805
4,904
5,454
6,003
6,003
6,553
6,553
6,827
7,102
7,652
8,201
2 1
9,300
9,300
10,399
10,949
4,904
7,102
7,102
8, 0
8,201
4,252
5,508
6,136
6,764
6,764
7,392
7,392
7,706
8,020
8,648
9,276
9,276
10,532
10,532
11,788
12,416
5,508
8,020
8,020
9,276
hxb
(mm)
4,0 5,0 3,5 3,0 2,5 2,0
20x20
25x25, 30x20
30x30, 40x20
35x35, 40x30
50x20
45x30, 50x25
40x40, 50x30
60x20
45x45, 50x40
60x30, 65x25
50x50, 60x40
70x30
60x50, 70x40
60x60, 70x50
80x40
70x60, 80x50
90x40
90x45
70x70, 80x60
90x50
100x40
90x60, 100x50
80x80, 90x70
100x60
120x40
90x90, 100x80
120x60, 130x50
100x100, 120x80
150x60
1,05
1,36
1,68
1,99
1,99
2,15
2,31
2,31
2,62
2,62
2,93
2,93
3,25
6,56
3,56
3,88
3,88
4,03
4,19
4,19
4,19
4,50
4,82
4,82
4,82
1,64
2,03
2,42
2,42
2,62
2,82
2,82
3,21
3,21
3,60
3,60
3,99
4,39
4,39
4,78
4,78
4,98
5,17
5,17
5,17
5,56
5,96
5,96
5,96
6,74
6,74
2,36
2,83
2,83
3,07
3,30
3,30
3,77
3,77
4,25
4,25
4,72
5,19
5,19
5,66
5,66
5,89
6,13
6,13
6,13
6,60
7,07
7,07
7,07
8,01
8,01
8,96
9,43
3,76
4,86
4,86
5,41
5,96
5,96
6,51
6,51
6,79
7,06
7,06
7,06
7,61
8,16
8,16
8,16
9,26
9,26
10,36
10,91
4,20
5,45
5,45
6,08
6,71
6,71
7,34
7,34
7,65
7,97
7,97
7,97
8,59
9,22
9,22
9,22
10,48
10,48
11,73
12,36
8,13
8,91
9,70
9,70
10,48
11,27
11,27
12,84
12,84
14,41
15,19
Materia primã folositã pentru aceste profile estebandã din
oþel laminatã la cald sau rece cu Re=510N/mm
2
Masa specificã conform EN 10305 kg/m Masa specificã conform
EN 10219 kg/m
09
Oþeluri folosite în fabricarea profilelor la rece
Calitatea oþelului:
Materialul de bazã este bandã de oþel laminatã la rece sau la cald, de regulã cu o rezistenþã la rupere de pânã la
510 N/mm .
2
Toleranþe la grosime
Toleranþã la grosime (mm)
dacã materia de bazã este
Grosime
nominalã (mm)
de la pânã la
1,0
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
1,0
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
+/- 0,07
+/- 0,08
+/- 0,10
+/- 0,12
+/- 0,14
laminatã la rece laminatã la cald
+/- 0,17
+/- 0,17
+/- 0,18
+/- 0,20
+/- 0,22
+/- 0,24
+/- 0,26
Cerinþe tehnice
Toleranþa la îndoire în cazul profilelor structurale ºi de utilizare generalã conform standardelor EN 10162
Toleranþa la lãþimea lateralã
Grosime profil Toleranþa lãþimii laterale, dacã dimensiunea
nominalã a lãþimii (mm)
£
£
£
1,5
>1,5 3,0
> 3,0 6,0
£ 40
+ / - 0,50
+ / - 0,75
+ / - 1,00
> 40 100
+ / - 0,50
+ / - 0,75
+ / - 1,00
£ > 100 200
+ / - 0,75
+ / - 1,00
+ / - 1,25
£ >200 400
+ / - 1,25
+ / - 1,50
+ / - 1,75
£
Toleranþa unghiului de îndoire
Lungimea lãþimii mai mici,
respectiv a laturii libere
Toleranþa unghiului de îndoire
£
£
£
£
10
>10 40
> 40 80
> 80 110
> 110
+ / - 3°
+ / -1°45`
+ / -1°15`
+ / - 1°
+ / - 0°45`
Denunmire
Codul oþelului Standarde
numãr
S185
S235JT (St 37-2)
S235JRG2(RSt 37-2)
E235
S235JRH
EN 10025
EN 10305-
EN 10219-1
EN 10025
EN 10025
3
EN 10305-5
Produse laminate la cald din oþeluri de construcþii.
Condiþii tehnice de livrare
Profile laminate pentru structuri din oþeluri nealiate ºi din oþeluri cu granulaþie finã,
sudate longitudinal. Condiþii tehnice de livrare
la rece
Þevi de mare precizie din oþel. Condiþii tehnice de livrare. Þevi sudate cu secþiunea pãtratã ºi dreptunghiularã laminatã la rece
Observaþii:
Modul de dezoxidare al oþelurilor folosite:
Oþeluri complet calmate
Pentru galvanizarea ulterioarã clientul trebuie sã specifice cantitatea maximã de siliciu admisibil. În general
cantitatea maximã de siliciu admisibil este de 0,03%.
a
b
MELINDA STEEL
Þevi de mare precizie din oþel, sudate ºi calibrate laminate la rece. Condiþii tehnice de livrare
10
Starea de livrare
Lungime:
:
:
Menþiune:
Domenii de utilizare:
Profilele din oþel nu sunt tratate termic dupã laminarea la rece. Pe suprafaþa exterioarã ºi interioarã pot apãrea
urme de emulsie, respectiv urme mai mici de oxidare. Pe suprafeþele exterioare ale profilelor este aplicat un
strat de ulei, care asigurã o protecþie provizorie împotriva coroziunii. La cerere se poate renunþa la acest strat
de protecþie.
Cifrele minime ºi maxime ale lungimii: 5 000 – 12 000 mm
Standard 6 000 mm
Toleranþã la lungime +30 mm
0 mm
La comandã separatã se pot realiza dimensiuni speciale.
Toleranþa la lungime este mai redusã decât cele solicitate în standarde.
Masa unui profil este de maxim 100 kg.
Profilele laminate la rece au un domeniu larg de utilizare, datoritã ofertei vaste din punct de vedere al formelor,
dimensiunilor ºi calitãþii materialelor.
• raport optim între masa pe unitate de mãsurã ºi parametrii secþiunii
• uºor de montat
• formã ºi aspect plãcut, cu suprafeþe netede
• grad de precizie ridicate a dimensiunilor (toleranþã redusã)
Alte proprietãþi avantajoase:
Profile din oþel de uz general
ºi de construcþii
structuri de acoperiº
structurile unor construcþii metalice
bariere
producþia de containere
ºasiuri autovehicule
piese de maºini
instalaþii de rãcire
producþia de utilaje mici
realizare schele pentru iluminare publicã
realizare schele pentru semne de circulaþie publicã
bariere de protecþie în circulaþia publicã
sisteme de jaluzele
structuri pentru acoperiºuri
structuri provizorii pentru industria construcþiilor
structuri pentru autobuze
structuri de siguranþã pentru minerit
remorci
industria mobilei
radiatoare
Profile speciale din oþel:
Grosime
perete (mm)
Cod
a
Dimensiune
(mm)
Kg/ml
h b a
15 15 1.5 0.63 TPT.15151.5
20 20 1.5 0.87 TPT.20201.5
25 25 1.5 1.1 TPT.25251.5
30 10 1.5 0.87 TPT.30101.5
30 20 1.5 1.1 TPT.30201.5
30 30 1.5 1.34 TPT.30301.5
40 20 1.5 1.34 TPT.40201.5
40 30 1.5 1.57 TPT.40301.5
40 40 1.5 1.81 TPT.40401.5
45 45 1.5 2.05 TPT.45451.5
Grosime
perete (mm)
Cod
Dimensiune
(mm)
Kg/ml
h b a
30 30 3 2.39 TPT.30303.0
40 40 3 3.33 TPT.40403.0
50 30 3 3.33 TPT.50303.0
50 40 3 3.81 TPT.50403.0
50 50 3 4.28 TPT.50503.0
60 30 3 3.81 TPT.60303.0
60 40 3 4.28 TPT.60403.0
60 60 3 5.22 TPT.60603.0
70 40 3 4.75 TPT.70403.0
70 70 3 6.16 TPT.70703.0
80 40 3 5.22 TPT.80403.0
80 60 3 6.16 TPT.80603.0
80 80 3 7.1 TPT.80803.0
100 40 3 6.16 TPT.100403.0
100 60 3 7.1 TPT.100603.0
100 100 3 8.99 TPT.1001003.0
120 60 3 8.04 TPT.120603.0
120 80 3 8.99 TPT.120803.0
Grosime
perete (mm)
Cod
Dimensiune
(mm)
Kg/ml
h b a
20 20 2 1.12 TPT.20202.0
25 25 2 1.44 TPT25252.0
30 20 2 1.44 TPT.30202.0
30 30 2 1.75 TPT.30302.0
35 35 2 2.07 TPT.35352.0
40 20 2 1.75 TPT.40202.0
40 30 2 2.07 TPT.40302.0
40 40 2 2.38 TPT.40402.0
45 45 2 2.69 TPT.45452.0
50 20 2 2.07 TPT.50202.0
50 30 2 2.38 TPT.50302.0
50 40 2 2.69 TPT.50402.0
50 50 2 3.01 TPT.50502.0
60 20 2 2.38 TPT.60202.0
60 30 2 2.69 TPT.60302.0
60 40 2 3.01 TPT.60402.0
60 50 2 3.32 TPT.60502.0
Grosime
perete (mm)
Cod
Dimensiune
(mm)
Kg/ml
h b a
40 40 4 4.25 TPT.40404.0
50 50 4 5.51 TPT.50504.0
60 40 4 5.51 TPT.60404.0
60 60 4 6.76 TPT.60604.0
70 70 4 8.02 TPT.70704.0
80 40 4 6.76 TPT.80404.0
80 60 4 8.02 TPT.80604.0
80 80 4 9.28 TPT.80804.0
90 50 4 8.02 TPT.90504.0
90 90 4 10.53 TPT.90904.0
100 40 4 8.02 TPT.100404.0
100 50 4 8.65 TPT.100504.0
100 60 4 9.28 TPT.100604.0
100 100 4 11.79 TPT.1001004.0
120 60 4 10.53 TPT.120604.0
120 80 4 11.8 TPT.120804.0
S235JRG2 0.06-0.17 0.42-1.40 0.008-0.045 0.009-0.045
C Mn P S
Compoziþie chimicã (%)
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
340-510 235-330 24.5-32
A5
Caracteristici mecanice
Domenii de utilizare: Avantaje
• sunt destinate realizãrii diferitelor tipuri de construcþii ºi structuri metalice
de susþinere situate la interior sau exterior, aferente construcþiilor civile,
industriale, comerciale sau social-culturale.
• calitatea superioarã a materialului utilizat permite
aprecierea unei durate de utilizare de minim 25 ani a
produsului, cu condiþia respectãrii mãsurilor de
protecþie anticorozivã recomandate.
11
Þeavã dreptunghiularã sudatã longitudinal pãtratã ºi
SR EN
10025-2:2004
Profile laminate la cald
MELINDA STEEL
profile din oþel
12
Profile rectangulare
Grosime perete (mm)
b
Dimensiune (mm)
30x30 2.39 3.32 – –
40x40 5.33
50x50 6.55
60x60 8.13 9.45
70x70 9.70 •11.33 12.53
80x80 11.30 13.21 14.72 16.36
90x90 12..80 15.10 16.92 18.87
100x100 14.40 16.98 19.12 21.39 25.26
110x110 12.99 15.98 18.87 21.32 23.90
120x120 10.84 14.25 17.55 20.75 23.52 26.41 31.84
125x125 14.87 18.33 21.69 24.62
140x140 16.76 20.69 24.52 27.91 31.43 38.12
150x150 18.01 22.26 26.40 30.11 33.95 41.26
160x160 19.30 23.83 28.29 32.31 36.46 44.40
180x180 27.00 32.05 36.70 41.48 50.68
200x200 30.11 35.82 41.10 46.51 56.96
220x220 32.40 39.59 45.50 51.53 63.24
70x50 5.22 6.76 9.45
80x60 9.70 11.33
90x50 9.70 11.33
90x60 12.27
100x50 10.50 12.27
100x60 9.28 11.30 13.21
100x80 10.50 12.80 15.10 18.87
120x60 12.80 15.10 16.92
120x80 14.40 16.98 19.12 21.39 25.66
120x100 12.99 15.89 18.87 21.32 23.90 28.70
140x70 9.43 12.36 15.19 17.92 20.22 22.64 27.13
140x80 9.90 12.99 15.98 18.87 21.32 23.90 28.70
150x50 8.69 11.73 14.24
150x75 10.13 13.30 16.37 19.34 21.87 24.53
150x100 11.31 14.87 18.33 21.69 24.62 27.67 33.41
160x80 14.25 17.55 20.75 23.52 26.41 31.84
160x90 18.33 21.69 24.62 27.67 33.41
180x80 19.15 22.63 28.92
180x100 20.69 24.52 27.91 31.43 38.12
200x100 18.01 22.26 26.40 30.11 33.95 41.26
200x120 23.83 28.29 32.31 36.46 44.40
200x150 26.18 31.11 35.61 40.23 49.11
220x120 30.17 34.51 38.97 47.54
220x140 32.05 36.70 41.48
250x100 40.23 49.11
250x150 30.11 35.82 41.10 46.51 56.96
260x140 35.82 46.51 46.96
260x180 39.59 51.53 63.24
– – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – –
– – • – –
– – • –
– – • –
– – •
– • • • –

– • • • – –
– •
– •
– • •
– – • •
– – •
– – • •
– • – – –
– – • – – –
– – • – – –
– – – • – – –
– – – – –
– – – –
– – –
– – • – –
– – •
– • • • • • •
• •
• •
– – – –
• • • • –
• •
– •
– – • •
– – – –
– – •
– •
– – •
– – • •
– – – •
– – – • • • –
– – – – –
– – •
– – – –
– – – –
dimensiunile marcate cu semnul • se livreazã numai pe bazã de comandã fermã
Greutate specificã kg/ml
3 4 5 6 7 8 10
C Mn P S
Compoziþie chimicã (%)
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
410-560 275-380 24.5-32
470-630 355-480 24.5-32
A80
%
Caracteristici mecanice
S275JOH 0.120-0.22 0.59-1.5 0.003-0.045 0.003-0.044
S355J2H 0.120-0.20 0.59-1.6 0.003-0.040 0.003-0.040
SR EN
10025-2:2004
13
MELINDA STEEL
Domenii de utilizare:
• la construcþii de maºini, la construcþii metalice, la construcþii de vehicule, la construcþiile de cofraje, schele,
containere, scule ºi utilaje pentru agriculturã, nave, macarale ºi cabine, în ateliere de lãcãtuºerie ºi la tehnicile de
transport.
Avantaje
• se evidenþieazã prin foarte buna sudabilitate, sunt simplu de tãiat, sudat ºi de aplicat un strat acoperitor, sunt uºor
de asamblat, deci au costuri de prelucrare reduse, paletã largã de dimensiuni, toleranþe reduse, suprafaþã netedã
ce permite constructorului realizarea unui design clar ºi funcþional.
Sudabilitate potrivitã pentru prelucrare optimã
Materia primã de înaltã calitate vine în întâmpinarea cerinþelor clienþilor în domeniul puritãþii, al maleabilitãþii ºi vâscozitãþii
oþelului. Aceste profile se remarcã în special prin foarte buna sudabilitate ºi la margini, cu urmãtoarele proprietãþi:
• rezistenþã la rupere înaltã chiar ºi la temperaturi scãzute
• materie primã din oþeluri total dezoxidate
• echivalent carbon maxim 0.43%
• realizarea canturilor în conformitate cu EN 10219
• lipsa fisurilor la nivelul canturilor, datoritã materiei prime cu maleabilitate excelentã chiar ºi la clasele de rezistenþã ridicatã
14
S 355 J2 G3+Z35 Exemplu
Cum se citeºte ºi cum se interpreteazã corect o marcã de oþel definitã în litere ºi cifre? Care sunt informaþiile tehnice speciale
pe care le defineºte simbolizarea alfanumericã? Este simplu, redãm mai jos informaþia completã a simbolurilor de oþel.
Simbolizarea oþelurilor
-echivalent cu OL 32; OL 34
, cu clasele de calitate:
• - echivalent cu OL 37-1k se citeºte: oþel laminat la cald de construcþii nealiat (S), cu valoarea minimã a limitei de
curgere de 235 N/mm (235), pentru grosimi mai mici sau maxim egale cu 16 mm, cu valoarea minimã a energiei de rupere la
încercarea de încovoiere prin ºoc de 27 J la 20°C (JR)
• - echivalent cu OL 37-2k idem ca mai sus, în plus: oþel necalmat (G1)
• - echivalent cu OL 37-3k idem ca la S235JR, în plus: oþel în altã stare decât necalmat (G2)
• - echivalent OL 37-3kf - oþel laminat la cald de construcþii nealiat (S), cu valoarea minimã a limitei de curgere de
235 N/mm (235), pentru grosimi mai mici sau maxim egale cu 16 mm, cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea
de încovoiere prin ºoc de 27 J la -20°C (J2), alte caracteristici (G3)
• - echivalent OL 37 4kf idem ca mai sus
• - fãrã echivalent - oþel laminat la cald de construcþii nealiat (S), cu valoarea minimã a limitei de curgere de
235 N/mm (235), pentru grosimi mai mici sau maxim egale cu 16 mm, cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercare
la încovoiere prin ºoc de 27 J la 0°C (JO)
, cu clasele de calitate:
• - echivalent cu OL 44-2k
• - echivalent cu OL 44-3k
• - echivalent cu OL 44-3kf
• - echivalent cu OL 44-4kf
, cu clasele de calitate:
• - echivalent cu OL 52-2k
• - echivalent cu OL 52-3k
• - echivalent cu OL 52-3kf
• - echivalent cu OL 52-4kf
• - echivalent cu OL 52-3kf, dar cu clasã de calitate K2 = produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la
încercarea la încovoiere prin ºoc de 40J la -20°C
• - echivalent cu OL 52-4kf, dar cu clasã de calitate K2 = produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la
încercarea la încovoiere prin ºoc de 40J la -20°C
, oþel de construcþii mecanice cu valoarea minimã specificã a limitei de curgere de 295 N/mm , cu mãrcile:Conform EN 10027-1, simbolurile principale sunt însoþite de simboluri suplimentare care reprezintã clasa de calitate.
Cele mai utilizate simboluri suplimetare sunt:
• = clasã de calitate pentru produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea de încovoiere prin ºoc de 27 J
la 20°C
• = clasã de calitate pentru produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea la încovoiere prin ºoc de 27 J
la 0°C
• = clasã de calitate pentru produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea de încovoiere prin ºoc de 27 J
la -20°C
• = clasã de calitate pentru produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea la încovoiere prin ºoc de 40 J
la -20°C
• = oþeluri necalmate
• = oþeluri în altã stare decât starea necalmatã
• ºi = alte caracteristici (pe care le specificã producãtorul)
• = produsul se livreazã în stare normalizatã sau în stare brutã de laminare normalizatã
• = oþeluri cu capacitate de deformare la rece
Metodele de dezoxidare a oþelului la elaborare se simbolizeazã astfel:
• = oþel necalmat
• = oþel în altã stare decât necalmat
• = oþel complet calmat care conþine elemente de legare a azotului în cantitate suficientã (de ex., minim 0,020% Al). În cazul
utilizãrii altor elemente cu efect similar, acestea se menþioneazã în documentele de inspecþie.
S185
S235
S235JR
S235JRG1
S235JRG2
S235J2G3
S235J2G4
S235JO
S275
S275JR
S275JO
S275J2G3
S275J2G4
S355
S355JR
S355JO
S355J2G3
S355J2G4
S355K2G3
S355K2G4
E295
E295
E335
E360
JR
JO
J2
K2
G1
G2
G3 G4
N
C
FU
FN
FF
2
2
2
2
15
Simbolizarea alfanumericã a oþelurilor nealiate, laminate la clad, destinate construcþiilor.
Baza de simbolizare: SR EN 10026 + A1
MELINDA STEEL
þevi din oþel
16
Þevi negre sudate longitudinal pentru instalaþii
Cod
a
Dimensiune Grosime
perete (mm)
Kg/ml
3/8” 2.3 0.83 TNN.3/8
1/2” 2.6 1.21 TNN.1/2
3/4” 2.6 1.56 TNN.3/4
1” 3.2 2.41 TNN.1
1 1/4” 3.2 3.10 TNN.5/4
1 1/2” 3.2 3.56 TNN.6/4
2” 3.6 5.03 TNN.2
2 1/2” 3.6 6.42 TNN.21/2
3” 4.0 8.36 TNN.3
4” 4.5 12.2 TNN.4
Þevi zincate sudate longitudinal pentru instalaþii
Cod
b
Dimensiune Grosime
perete (mm)
Kg/ml
1/2” 2.6 1.26 TZN.1/2
3/4” 2.6 1.62 TZN.3/4
1” 3.2 2.49 TZN.1
1 1/4” 3.2 3.20 TZN.5/4
1 1/2” 3.2 3.67 TZN.6/4
2” 3.6 5.17 TZN.2
2 1/2” 3.6 6.60 TZN.21/2
3” 4.0 8.67 TZN.3
4” 4.5 12.5 TZN.4
17
C Mn P S
Compoziþie chimicã (%)
0.07-0.17 0.29-1.40 0.006-0.045 0.045 S235JRG2
SR EN
10025-2:2004
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
360-510 235-355 22.5-32.9
A80
%
Caracteristici mecanice
Domenii de utilizare:
Þevile din oþel carbon, sudate longitudinal, nezincate (negre)
sau zincate, filetate sau nefiletate (netede) sunt destinate
realizãrii reþelelor de transport a apei calde sau reci potabile,
instalaþiilor de încãlzire ºi de transport a agentului termic cu
presiunea maximã de 50 bar, precum ºi la realizarea
instalaþiilor tehnologice. Calitatea superioarã a materialului
utilizat, permite aprecierea unei durate de viaþã de minim 15
ani a produsului, cu respectarea mãsurilor de protecþie
anticorozivã corespunzãtoare.
Lungimi de livrare:
• lungimi de fabricaþie: 4,6,8 m
Þevile cu lungimi multipli ai lungimilor fixe, cuprinse în cadrul
lungimilor de fabricaþie, se livreazã cu un adaos de 5 mm
pentru fiecare retezare, dacã nu se prevede altfel în comenzi.
Abaterea limitã la lungime este de: +0-100 mm
Abaterile limitã la grosimea peretului sunt de: +/- 12,5%, iar în
locuri izolate ºi pe lungimi care nu depãºesc de douã ori
diametrul exterior se admite abaterea de: -15%.
Abateri limitã la masã pe fiecare þeavã: +/- 10%
Aspecte:
Suprafaþa exterioarã ºi interioarã a þevilor trebuie sã fie
netedã, lipsitã de fisuri, crãpãturi, suprapuneri de material,
incluziuni nemetalice. Se admit mici rizuri, ridicãturi,
adâncituri, un strat subþire de þunder sau urme de curãþire a
defectelor rezultate din procesul de fabricaþie, fãrã ca
grosimea peretului sã scadã sub limita minimã admisã.
Îmbinarea sudatã trebuie sã fie compactã ºi continuã, fãrã
fisuri sau alte defecte care sã reducã rezistenþa îmbinãrii
sudate sub cea a metalului de bazã.
Proeminenþa exterioarã a îmbinãrii sudate se îndepãrteazã. Se
admite îngroºarea îmbinãrii sudate în limitele abaterilor limitã
la diametrul exterior. Bavura interioarã a îmbinãrii sudate nu se
îndepãrteazã. Nu se admit denivelãri ale marginilor benzii în
îmbinarea sudatã. Extremitãþile þevilor trebuie retezate
perpendicular pe axa þevii. La capetele þevilor se admite o
bavurã rezultatã din procedeul tehnologic de tãiere. Nu se
admite deformarea capetelor þevii.
Þevile zincate trebuie sã aibã pe suprafaþa interioarã ºi
exterioarã un strat aderent ºi continuu de zinc. Acoperirea cu
zinc pe ambele suprafeþe sau numai pe suprafaþa interioarã
se realizeazã prin imersie în baia de zinc topit. Se admit
asperitãþi ºi îngroºãri locale ale stratului de zinc, mai
pronunþate pe o porþiune de 80 mm de la capãtul þevii, unde
se executã suflarea þevii.
Grosimea stratului de zinc pe suprafaþa exterioarã trebuie sã
fie mai micã decât cea de pe suprafaþa interioarã.
Grosimea stratului de zinc pe suprafaþa interioarã trebuie sã
fie de aproximativ 56 m. Masa liniarã a þevilor zincate se
calculeazã prin adãugare, la masa þevilor a cantitãþii de zinc
corespunzãtoare grosimii minime a stratului de zinc depus.
• lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie
• multipli ai lungimilor fixe
Abateri:
m
Þevi din oþel sudate longitudinal pentru instalaþii
Protejare:
Prin acordul pãrþilor, þevile se pot livra protejate contra coroziunii
prin uleiere sau alt procedeu adecvat.
MELINDA STEEL
M-masa liniarã (kg)
D-diametrul exterior (mm)
d-diametrul interior (mm)
g-grosimea peretelui (mm)
-densitatea oþelului=7,85 (kg/dm )
=3,14
r
p
3
(pentru serie normalã):
M=
p (D -d )
2 2
4
x r
Cod
c
Dimensiune
Ø (mm)
Grosime
perete (mm)
Kg/ml
18
17.2 2.3 0.85 TTR.17x2.3
21.3 2.5 1.16 * TTR.21x2.5
21.3 2.6 1.20 TTR.21x2.6
21.3 2.8 1.28 * TTR.21x2.8
26.9 2.3 1.40 TTR.26x2.3
26.9 2.6 1.56 TTR.26x2.6
26.9 2.7 1.58 * TTR.26x2.65
26.9 2.9 1.72 TTR.26x2.9
33.7 2.9 2.20 * TTR.33x2.9
33.7 3.2 2.41 TTR.33x3.2
33.7 3.4 2.54 * TTR.33x3.4
42.4 2.9 2.83 * TTR.42x2.9
42.4 3.2 3.09 TTR.42x3.2
42.4 3.6 3.44 TTR.42*3.6
48.3 2.9 3.25 * TTR.48x2.9
48.3 3.0 3.31 * TTR.48x3.0
48.3 3.2 3.56 TTR.48x3.2
48.3 3.6 3.97 TTR.48x3.6
60.3 2.9 4.11 * TTR.60x2.9
60.3 3.2 4.51 TTR.60x3.2
60.3 3.5 4.90 * TTR.60x3.5
60.3 3.6 5.03 TTR.60x3.6
60.3 4.0 4.76 * TTR.60x4.0
60.3 4.8 6.57 * TTR.60x4.8
76.1 2.9 5.24 * TTR.76x2.9
76.1 3.2 5.75 TTR.76x3.2
76.1 3.6 6.44 TTR.76x3.6
88.9 3.2 6.76 TTR.89x3.2
88.9 3.6 7.57 TTR.89x3.6
88.9 4.0 8.38 TTR.89x4.0
101.6 3.6 8.70 TTR.101x3.6
101.6 4.0 9.63 TTR.101x4.0
108 3.6 9.27 TTR.108x3.6
108 4.0 10.26 TTR.108x4.0
114 3.5 9.54 * TTR.114x3.5
114 3.6 9.83 TTR.114x3.6
114 4.0 10.85 TTR.114x4.0
114 4.5 12.15 * TTR.114x4.5
114 6.0 15.98 * TTR.114x6.0
114 6.4 16.98 * TTR.114x6.4
114 12.0 30.19 * TTR.114x12.0
133 4.0 12.72 TTR.133x4.0
133 5.0 15.78 TTR.133x5.0
159 4.5 17.15 TTR.159x4.5
159 5.0 18.99 TTR.159x5.0
159 8.0 29.79 * TTR.159x8.0
168 4.5 18.14 TTR.168x4.5
168 5.0 19.96 TTR.168x5.0
219 6.0 31.52 * TTR.219x6.0
219 6.3 33.05 TTR.219x6.3
219 6.4 33.56 * TTR.219x6.4
219 7.1 37.10 TTR.219x7.1
219 8.0 41.63 * TTR.219x8.0
324 8.0 62.34 * TTR.324x8.0
406 12.0 116.60 * TTR.406x12
dimensiunile marcate cu semnul se livreazã numai pe bazã
de comandã fermã
*
Aspecte:
Þevile trebuie sã aibã suprafeþele exterioare ºi interioare
netede, corespunzãtor procedeului de fabricaþie.
Suprafeþele exterioare ºi interioare ale þevilor trebuie sã nu
prezinte fisuri, suprapuneri de material, sufluri, incluziuni
metalice sau alte defecte vizibile cu ochiul liber. Se admit
mici ridicãturi, adâncituri, ºtirbituri ºi urme de la curãþirea
defectelor de suprafaþã, cu condiþia ca adâncimea lor sã nu
depãºeascã abaterea negativã la grosimea peretului. La
þevile cu diametrul interior sub 15 mm nu se garanteazã
suprafeþe interioare netede.
Protejare:
• neprotejat
Condiþii de livrare:
Þevile se livreazã în stare ecruisatã sau tratate termic. Cele
tratate termic (normalizate) se livreazã cu oxizi formaþi în
procesul tehnologic de fabricaþie. La cerere se pot livra ºi în
alte condiþii de aspect al suprafeþei (normalizatã în
atmosferã neutrã N.A.N, decapatã, etc.).
• lãcuit exterior cu lac negru sau incolor
• uleiate exterior sau interior-exterior
• la cerere, capetele vor fi prevãzute cu protectoare
din material plastic
Domenii de utilizare:
În construcþii de utilaje cu condiþii tehnice de calitate
precizate, cât ºi la cele de uz general.
Lungimi de livrare:
lungimi de fabricaþie: 4 - 12,5 m
lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie
multipli ai lungimilor fixe
• toleranþe: +/- 25 mm.
þevi laminate la cald• lungimi de fabricaþie: 4 - 12,5 m
• lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie
• multipli ai lungimilor fixe
• toleranþe: +/- 25 mm.
þevi trase la rece
Þevi fãrã sudurã din oþel carbon, laminate la cald sau trase la rece
STAS
8183-80
DIN
1629
C Mn P
max
S
max
Compoziþie chimicã (%)
ST 37.0 OLT 35 0,09-0,16 0,17-0,37 0,40-0,80 0.04 0.045
ST 44 OLT 45 0,17-0,24 0,17-0,37 0,40-0,80 0.04 0.045
OLT 65 0,40-0,50 0,17-0,37 0,70-1,00 0.04 0.045
abateri ±0.02 ±0.02 ±0.03 +0.005 +0.005
Si
Abaterile admise sunt date cu condiþia respectãrii
caracteristicilor mecanice.
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
340 230 26
440 250 21
640 370 16
A
%
Caracteristici mecanice
Caracteristicile mecanice se referã la epruvete în stare
laminatã netratate termic pentru OLT 35, normalizate
sau în stare de laminare pentru OLT 45 ºi normalizate la
840-860 grade pentru OLT 65.
19
Domenii de utilizare:
Utilizate pentru construcþii metalice, utilaje ºi conducte de uz general.
Lungimi de livrare:
• lungimi de fabricaþie: 4, 6, 8 m
• lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie
• multipli ai lungimilor fixe
Þevile cu lungimi multipli ai lungimilor fixe, cuprinse în cadrul lungimilor de fabricaþie, se livreazã cu un adaos de 5 mm
pentru fiecare retezare, dacã nu se prevede altfel în comenzi.
Abaterea limitã la lungime este de: +0-100 mm
Abaterile limitã la grosimea peretului < 3 mm este de: + 0,30 mm / -0,25 mm
Abaterile limitã la grosimea peretului > 3 mm este de: + 0,33 mm -0,25 mm
Aspecte:
Suprafaþa exterioarã ºi interioarã a þevilor trebuie sã fie netedã, lipsitã de fisuri, crãpãturi, suprapuneri de material,
incluziuni nemetalice. Se admit mici rizuri, ridicãturi, adâncituri, un strat subþire de þunder sau urme de curãþire a
defectelor rezultate din procesul de fabricaþie, fãrã ca grosimea peretului sã scadã sub limita minimã admisã. Îmbinarea
sudatã trebuie sã fie compactã ºi continuã, fãrã fisuri sau alte defecte care sã reducã rezistenþa îmbinãrii sudate sub cea a
metalului de bazã. Proeminenþa exterioarã a îmbinãrii sudate se îndepãrteazã. Se admite îngroºarea îmbinãrii sudate în
limitele abaterilor limitã la diametrul exterior. Bavura interioarã a îmbinãrii sudate nu se îndepãrteazã. Nu se admit
denivelãri ale marginilor benzii în îmbinarea sudatã. Extremitãþile þevilor trebuie retezate perpendicular pe axa þevii. La
capetele þevilor se admite o bavurã rezultatã din procedeul tehnologic de tãiere. Nu se admite deformarea capetelor þevii.
Condiþii de livrare:
Þevile se livreazã netratate termic, aºa cum rezultã din procesul de fabricaþie. Prin acord între pãrþi, þevile se pot livra în
stare normalizatã.
Protejare:
evile se livreazã de obicei fãrã protecþie, dar se pot livra ºi cu un strat protector anticoroziv.
/
Þ
MELINDA STEEL
Þevi de construcþii
Cod
d
Dimensiune
Ø (mm)
Grosime
perete (mm)
Kg/ml
22 2.0 0.986 TNC.22x2
26.5 1.5 0.925 TNC.27x1.5
26.9 2.0 1.219 TNC.27x2
33.5 2.5 1.911 TNC.33x2.5
33.7 2.0 1.552 TNC.34x2
42.4 2.0 1.993 TNC.42x2
42.4 2.2 1.992 TNC.42x2.2
42.4 3.0 2.915 TNC.42x3
48.3 2.3 2.607 TNC.48x2.3
48.3 2.9 3.244 TNC.48x2.9
48.3 3.0 3.348 TNC.48x3
48.3 3.2 3.555 TNC.48x3.2
60.3 3.0 4.217 TNC.60x3
76.1 3.0 5.408 TNC.76x3
88.9 3.0 6.355 TNC.89x3
88.9 4.0 8.375 TNC.89x4
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
360-510 235-355 22.5-32.9
A80
%
Caracteristici mecanice
C Mn P S
Compoziþie chimicã (%)
0.07-0.17 0.29-1.40 0.006-0.045 0.045 S235JRG2
SR EN
10025-2:2004
a Þevi de precizie
Diam. D . Grosime perete (mm) / Masa (kg/m)
mm 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5
iam
toleranþe
13 0,212 0,240 0,266 0,296 0,349
16 +/-0,12 0,265 0,299 0,335 0,370 0,438 0,536
18 0,298 0,339 0,379 0,419 0,497 0,610
19 0,316 0,359 0,409 0,444 0,527 0,647
20 0,333 0,378 0,423 0,469 0,556 0,684
21 +/-0,15 0,350 0,398 0,446 0,493 0,586 0,721 0,937
22 0,368 0,418 0,468 0,513 0,616 0,758 0,986
25 0,419 0,477 0,535 0,592 0,704 0,869 1,134
27 0,943 1,233 1,510 1,775
28 0,471 0,546 0,601 0,666 0,793 0,980 1,282
28,6 0,481 0,548 0,614 0,680 0,810 1,002 1,311
30 0,506 0,576 0,645 0,715 0,852 1,054 1,280
32 0,540 0,615 0,690 0,765 0,911 1,128 1,478 1,818 2,144
34 +/-0,20 1,202 1,578 1,941 2,293
35 0,674 0,756 0,838 1,000 1,238 1,626 2,002 2,366
38 0,734 0,823 0,912 1,088 1,350 1,774 2,188 2,588
40 0,773 0,867 0,962 1,147 1,423 1,873 2,311 2,736
42 0,812 0,912 1,028 1,207 1,498 1,972 2,435 2,885 3,321 3,747
45 +/-0,40 0,978 1,085 1,296 1,608 2,120 2,619 3,106 3,580 4,042
48 1,044 1,158 1,408 1,719 2,268 2,805 3,329 3,839 4,338 5,300
50 1,443 1,793 2,366 2,927 3,476 4,012 4,535 5,546
51 1,111 1,232 1,473 1,830 2,416 2,988 3,550 4,098 4,634 5,699
57 1,650 2,052 2,712 3,350 3,993 4,616 5,227 6,409
60 1,739 2,163 2,859 3,543 4,215 4,874 5,521 6,788
63 1,828 2,274 3,007 3,728 4,437 5,133 5,817 7,148
70 2,035 2,533 3,352 4,160 4,954 5,737 6,507 8,011
72 2,094 2,607 3,451 4,283 5,102 5,910 6,705 8,257
76 2,212 2,755 3,649 4,531 5,400 6,257 7,102 8,750
83 3,013 3,993 4,961 5,916 6,859 7,789 9,613
89 +/0,50 3,235 4,290 5,332 6,362 7,379 8,384 10,353
96 3,494 4,634 5,762 6,877 7,980 9,070 11,215
102 4,932 6,134 7,324 8,501 9,666 11,955
108 5,226 6,501 7,764 9,015 10,254 12,694
114 5,521 6,871 8,208 9,533 10,846 13,434
b
Þevi pãtrate
Diametru Grosime Masã pe Suprafaþã Lungime
D T M A
mm mm kg/m cm m
exterior unitate de secþiune nominalã
lungime pe tonã
2
20 2,0 1,05 1,34 953
25 2,0 1,36 1,74 733
25 2,5 1,64 2,09 610
25 3,0 1,89 2,41 529
30 2,0 1,68 2,14 596
30 2,5 2,03 2,59 492
30 3,0 2,36 3,01 423
40 2,0 2,31 2,94 434
40 2,5 2,82 3,59 355
40 3,0 3,30 4,21 303
40 4,0 4,20 5,35 238
50 2,0 2,98 3,74 341
50 2,5 3,60 4,59 278
50 3,0 4,25 5,41 236
50 4,0 5,45 6,95 183
50 5,0 6,56 8,36 152
Diametru Grosime Masã pe Suprafaþã Lungime
D T M A
mm mm kg/m cm m
exterior unitate de secþiune nominalã
lungime pe tonã
2
60 2,0 3,56 4,54 281
60 2,5 4,39 5,59 228
60 3,0 5,19 6,61 193
70 2,5 5,17 6,59 193
70 3,0 6,13 7,81 163
70 4,0 7,97 10,10 126
70 5,0 9,70 12,40 103
80 3,0 7,07 9,01 141
80 4,0 9,22 11,70 108
80 5,0 11,30 14,40
90 3,0 8,01 10,20 125
90 4,0 10,50 13,30 95,4
90 5,0 12,80 16,40 77,9
100 3,0 8,96 11,40 112
100 4,0 11,7 14,90 85,2
88,7
20
dimensiunile nominale conform standardului EN 10219-2-1997
Þevi rectangulare
Dimensiune
Grosime Masã pe
unitate de
lungime
Suprafaþã
secþiune
Lungime
nominalã
pe tonã
AXB
mm
T
mm
M
kg/m
A
cm
2
mm m
596
492
423
434
355
303
238
341
278
236
183
152
281
228
193
149
123
281
228
193
149
123
239
193
163
126
103
193
163
126
103
152
116
95,4
168
141
108
88,7
148
125
95,4
77,9
148
125
95,4
77,9
40 20 2,0 1,68 2,14
40 20 2,5 2,03 2,59
40 20 3,0 2,36 3,01
50 30 2,0 2,31 2,94
50 30 2,5 2,82 3,59
50 30 3,0 3,30 4,21
50 30 4,0 4,20 5,35
60 40 2,0 2,93 3,74
60 40 2,5 3,60 4,59
60 40 3,0 4,25 5,41
60 40 4,0 5,45 6,95
60 40 5,0 6,56 8,86
70 50 2,0 3,56 4,54
70 50 2,5 4,39 5,59
70 50 3,0 5,19 6,61
70 50 4,0 6,71 8,55
70 50 5,0 8,13 10,4
80 40 2,0 3,56 4,54
80 40 2,5 4,39 5,59
80 40 3,0 5,19 6,61
80 40 4,0 6,71 8,55
80 40 5,0 8,13 10,4
90 50 2,0 4,19 5,34
90 50 2,5 5,17 6,59
90 50 3,0 6,13 7,81
90 50 4,0 7,97 10,10
90 50 5,0 9,70 12,40
100 40 2,5 5,17 6,59
100 40 3,0 6,13 7,81
100 40 4,0 7,97 10,10
100 40 5,0 9,70 12,40
100 50 3,0 6,60 8,41
100 50 4,0 8,59 10,90
100 50 5,0 10,50 13,40
100 60 2,5 5,96 7,59
100 60 3,0 7,07 9,01
100 60 4,0 9,22 11,70
100 60 5,0 11,30 14,4
100 80 2,5 6,74 8,59
100 80 3,0 8,01 10,2
100 80 4,0 10,50 13,3
100 80 5,0 12,80 16,40
120 60 2,5 6,74 8,59
120 60 3,0 8,01 10,2
120 60 4,0 10,5 13,3
120 60 5,0 12,80 16,40
c
Diametru Grosime Masã pe Suprafaþã Lungime
D T M A
mm mm kg/m cm m
exterior unitate de secþiune nominalã
lungime pe tonã
2
21,3 2,0 0,95 1,21 1050
21,3 2,5 1,16 1,48 863
21,3 3,0 1,35 1,72 739
26,9 2,0 1,23 1,56 814
26,9 2,5 1,50 1,92 665
26,9 3,0 1,77 2,25 566
33,7 2,0 1,56 1,99 640
33,7 2,5 1,92 2,45 520
33,7 3,0 2,27 2,89 440
42,4 2,0 1,99 2,54 502
42,4 2,5 2,46 3,13 407
42,4 3,0 2,91 3,71 343
42,4 4,0 3,79 4,83 264
48,3 2,0 2,38 2,91 438
48,3 2,5 2,82 3,60 354
48,3 3,0 3,35 4,27 298
48,3 4,0 4,37 5,57 229
48,3 5,0 5,34 6,80 187
60,3 2,0 2,88 3,66 348
60,3 2,5 3,56 4,54 281
60,3 3,0 4,24 5,40 236
60,3 4,0 5,55 7,07 180
60,3 5,0 6,82 8,69 147
76,1 2,0 3,65 4,66 274
76,1 2,5 4,54 5,78 220
76,1 3,0 5,41 6,89 185
76,1 4,0 7,11 9,06 141
76,1 5,0 8,70 11,20 114
88,9 2,0 4,29 5,46 233
88,9 2,5 5,33 6,79 188
88,9 3,0 6,36 8,10 157
88,9 4,0 8,38 10,70 119
88,9 5,0 10,3 13,20 96,7
101,6 2,0 4,91 6,26 204
101,6 2,5 6,11 7,78 164
101,6 3,0 7,29 9,29 137
101,6 4,0 9,63 12,3 104
101,6 5,0 11,9 15,2 84
114,3 2,5 6,89 8,78 145
114,3 3,0 8,23 10,5 121
114,3 4,0 10,9 13,9 91,9
Þevi sudate longitudinal d
MELINDA STEEL
21
a
a
s
Cornier cu aripi egale
Cod
a
Dimensiune
a=a (mm)
Kg/ml Grosime
s (mm)
Oþel lat b
produse laminate
25 3 1.12 COR.25x25
30 3 1.36 COR.30x30
35 4 2.10 COR.35x35
40 3 1.84 COR.40x40
40 4 2.42 COR.40x40
50 4 3.06 COR.50x50
50 5 3.77 COR.50x50
60 4 3.61 COR.60x60
60 6 5.42 COR.60x60
70 7 7.38 COR.70x70
80 8 9.66 COR.80x80
90 9 12.20 COR.90x90
100 10 15.10 COR.100x100
Cod Dimensiune
a (mm)
Kg/ml Grosime
b (mm)
16 4 0.50 OLT.16x4
16 5.5 0.69 OLT.16x5.5
20 3 0.47 OLT.20x3
20 4 0.63 OLT.20x4
20 5 0.79 OLT.20x5
20 6 0.94 OLT.20x6
20 8 1.26 OLT.20x8
20 10 1.57 OLT.20x10
25 5 0.98 OLT.25x5
25 8 1.57 OLT.25x8
25 10 1.96 OLT.25x10
30 3 0.70 OLT.30x3
30 5 1.18 OLT.30x5
30 8 1.88 OLT.30x8
30 10 2.36 OLT.30x10
40 5 1.57 OLT.40x5
40 6 1.88 OLT.40x6
40 8 2.51 OLT.40x8
40 10 3.14 OLT.40x10
50 5 1.96 OLT.50x5
50 6 2.36 OLT.50x6
50 8 3.14 OLT.50x8
50 10 3.93 OLT.50x10
60 6 2.82 OLT.60x6
80 8 5.02 OLT.80x8
100 8 6.28 OLT.100x8
Domenii de utilizare:
Pentru uz general ºi uz gospodãresc, lucrãri de confecþii metalice sudate
sau cu ºuruburi, împrejmuiri, confecþii metalice ºi artizanale.
Confecþii metalice artizanale: balustrade, porþi ºi garduri, parapeþi
balcoane.
Observaþii:
Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale luând ca bazã
densitatea oþelului de 7,85 kg/dm
Lungimi de livrare:
Lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie: 3-6 m
Abateri limitã pentru lungimi de pânã 6 m: +/- 100 mm
Condiþii de formã:
Barele trebuie sã fie drepte, fãrã îndoituri sau deformaþii ale axei; abaterea
de la rectiliniaritate nu trebuie sã depãºeascã: 5-10 mm.
În secþiune laturile trebuie sã fie perpendiculare, se admite o abatere de la
perpendicularitatea secþiunii de maxim 5% din grosimea barei.
Barele trebuie sã fie tãiate fãrã îndoirea capetelor ºi fãrã deformarea
secþiunii.
Bavurile rezultate din tãiere nu trebuie sã depãºeascã 8 mm.
Nu se admite rãsucirea vizibilã cu ochiul liber a barei în jurul axei sale.
Condiþii de livrare:
Oþelul lat se livreazã în stare laminatã, în colaci sau legãturi între
300-1000 kg.
3
Domenii de utilizare:
Pentru uz general ºi uz gospodãresc, lucrãri de confecþii metalice, lucrãri
agricole, împrejmuiri.
Observaþii:
Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale luând ca bazã
densitatea oþelului de 7,85 kg/dm
Lungimi de livrare:
Lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie: 3-6 m
Abateri limitã pentru lungimi de pânã 6 m, +/- 100 mm
Condiþii de formã:
Aripile profilului trebuie sã fie perpendiculare.
Barele trebuie sã fie drepte, fãrã îndoituri ale axei. Se admit curburi locale
line, cu sãgeata de maxim 4 mm/m.
Nu se admite o rãsucire vizibilã a profilului în jurul axei sale.
Profilele trebuie sã fie tãiate fãrã îndoirea capetelor ºi fãrã deformarea
vizibilã a secþiunii. Bavurile rezultate din tãiere nu trebuie sã depãºeascã
8 mm.
Condiþii de livrare:
Cornierul cu aripi egale se livreazã în stare laminatã, în bare libere sau
legãturi între 300-5000 kg
3
a
b
22
Cod
d
Dimensiune
a (mm)
Kg/ml
25 25 1.29 PRT.25
30 30 1.77 PRT.30
40 40 2.33 PRT.40
Dimensiune
b (mm)
Domenii de utilizare:
Pentru uz general ºi uz gospodãresc, elemente de construcþii
metalice sudate sau îmbinate prin alte procedee, lucrãri
agricole.
Observaþii:
Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale luând
ca bazã densitatea oþelului de 7,85 kg/dm . Abateri limitã la masã
pe metru de lungime, +/-5%.
Lungimi de livrare:
Lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie: 3-6 m.
Abateri limitã pentru lungimi de pânã 6 m, +/- 25 mm.
Condiþii de formã:
În secþiune, axa inimii, trebuie sã fie perpendicularã pe axa
aripilor. Abaterea admisã la perpendicularitatea inimii, trebuie sã
fie mai micã sau maxim egalã cu 1 mm. În secþiune, aripile
trebuie sã fie egale. Barele trebuie sã fie drepte, fãrã îndoituri sau
deformaþii ale axei. Abaterea de la rectiliniaritate nu trebuie sã
depãºeascã 6 mm/m. Nu se admite o rãsucire vizibilã a profilului
în jurul axei sale.
Profilele trebuie sã fie tãiate fãrã îndoirea capetelor ºi fãrã
deformarea vizibilã a secþiunii. Bavurile rezultate din tãiere nu
trebuie sã depãºeascã 5 mm.
Condiþii de livrare:
Oþelul T cu aripi egale se livreazã în stare laminatã, în legãturi
între, 50-3000 kg.
3
Profil T
Cod
Profil U
c
Dimens.
b (mm)
Kg/ml Grosime
s (mm)
Dimens.
a (mm)
50 38 5 5.59 UNP.50
65 42 5.5 7.09 UNP.65
80 45 6 8.65 UNP.80
100 50 6 10.6 UNP.100
120 55 7 13.3 UNP.120
140 60 7 16 UNP.140
160 65 7.5 18.9 UNP.160
180 70 8 22 UNP.180
200 75 8.5 25.3 UNP.200
220 80 9 29.4 UNP.220
240 85 9.5 33.2 UNP.240
s
b
a
Domenii de utilizare:
Pentru uz general ºi uz gospodãresc, elemente de construcþii
metalice sudate sau îmbinate prin alte procedee, lucrãri agricole.
Observaþii:
Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale, luând
ca bazã densitatea oþelului de 7,85 kg/dm .
Abateri limitã la masã pe metru de lungime, +/-5%.
Lungimi de livrare:
Lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie: 3-6 m.
Abateri limitã pentru lungimi de pânã 6 m, +/- 25 mm.
Condiþii de formã:
Barele trebuie sã fie drepte, fãrã îndoituri sau deformaþii ale axei.
Abaterea de la rectiliniaritate pe lungimea totalã a profilului nu
trebuie sã depãºeascã sãgeata curburii admise pe metru lungime
înmulþitã cu lungimea profilului. Se admit curburi locale, în plan
orizontal sau vertical, cu sãgeata de maxim 2 mm/m.
Profilele trebuie sã fie tãiate fãrã îndoirea capetelor ºi fãrã
deformarea vizibilã a secþiunii. Bavurile rezultate din tãiere nu
trebuie sã depãºeascã 8 mm.
Condiþii de livrare:
Se livreazã în bare libere sau legãturi cu masa de maxim 5 tone.
3
C Mn P S
Compoziþie chimicã (%)
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
A5
%
Caracteristici mecanice
S235JRG2 0.06-0.17 0.49-1.40 0.007-0.045 0.014-0.045 340-510 235-330 26-41
SR EN
10025-2:2004
a
b
23
MELINDA STEEL
a
europrofile
IPE
IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 7,64 6
IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 10,3 8,1
IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 13,2 10,4
IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 16,4 12,9
IPE 160 160 82 5 7,4 9 20,1 15,8
IPE 180 180 91 5,3 8 9 23,9 18,8
IPE 200 200 100 5,6 8,5 12 28,5 22,4
IPE 220 220 110 5,9 9,2 12 33,4 26,2
IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 39,1 30,7
IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 45,9 36,1
IPE 300 300 150 7,1 10,7 15 53,8 42,2
IPE 330 330 160 7,5 11,5 18 62,5 49,1
IPE 360 360 170 8 12,7 18 72,7 57,1
IPE 400 400 180 8,6 13,5 21 84,5 66,3
IPE 450 450 190 9,4 14,6 21 98,8 77,6
IPE 500 500 200 10,2 16 21 116 90,7
IPE 550 550 210 11,1 17,2 24 134 106
h s g t r
Aria sectiunii
(cm )
2
Masa
(Kg/ml)
b HEA
h s g t r
Aria
secþiunii
(cm )
2
Masa
(Kg/ml)
HEA 100 96 100 5 8 12 21,2 16,7
HEA 120 114 120 5 8 12 25,3 19,9
HEA 140 133 140 5,5 8,5 12 31,4 24,7
HEA 160 152 160 6 9 15 38,8 30,4
HEA 180 171 180 6 9,5 15 45,3 35,5
HEA 200 190 200 6,5 10 18 53,8 42,3
HEA 220 210 220 7 11 18 64,3 50,5
HEA 240 230 240 7,5 12 21 76,8 60,3
HEA 260 250 260 7,5 12,5 24 86,8 68,2
HEA 280 270 280 8 13 24 97,3 76,4
HEA 300 290 300 8,5 14 27 112 88,3
HEA 320 310 300 9 15,5 27 124 97,6
c
HEB
h s g t r
Aria
secþiunii
(cm )
2
Masa
(Kg/ml)
HEB 100 100 100 6 10 12 26 20,4
HEB 120 120 120 6,5 11 12 34 26,7
HEB 140 140 140 7 12 12 43 33,7
HEB 160 160 160 8 13 15 54,3 42,6
HEB 180 180 180 8,5 14 15 65,3 51,2
HEB 200 200 200 9 15 18 78,1 61,3
HEB 220 220 220 9,5 16 18 91 71,5
HEB 240 240 240 10 17 21 106 83,2
HEB 260 260 260 10 17,5 24 118 93
HEB 280 280 280 10,5 18 24 131 103
HEB 300 300 300 11 19 27 149 117
HEB 320 320 300 11,5 20,5 27 161 127
Avantaje:
• o mare flexibilitate ºi libertate de expresie
• designul nu este limitat ºi nici nu are de suferit
• transparenþã, eleganþã, luminozitate
• o protecþie eficientã împotriva incendiilor
• simplitate ºi eficienþã
• posibilitate mare în alegerea culorii ºi a designului
• timp de execuþie al lucrãrilor mai redus decât în alte
cazuri
Lungimi de livrare:
lungimi de livrare uzuale: 6 - 12 m
24
25
d HEM
h s g t r
Aria secþiunii
(cm )
2
Masa
(Kg/ml)
HEM 100 120 106 12 20 12 53,2 41,8
HEM 120 140 126 12,5 21 12 66,4 52,1
HEM 140 160 146 13 22 12 80,6 63,2
HEM 160 180 166 14 23 15 97,1 76,2
HEM 180 200 186 14,5 24 15 113,1 88,9
EM 200 220 206 15 25 18 131,3 103
HEM 220 240 226 15,5 26 18 149,4 117
HEM 240 270 248 18 32 21 199,6 157
HEM 260 290 268 18 32,5 24 219,6 172
HEM 280 310 288 18,5 33 24 240,2 189
HEM 300 340 310 21 39 27 303,1 238
HEM 320 359 309 21 40 27 312 245
HEM 340 377 309 21 40 27 315,8 248
HEM 360 395 308 21 40 27 318,8 250
HEM 400 432 307 21 40 27 325,8 256
HEM 450 478 307 21 40 27 335,4 263
HEM 500 524 306 21 40 27 344,3 270
e UNPE
h s g t r
Aria sectiunii
(cm )
2
Masa
(Kg/ml)
UNPE 80 80 40 4,5 7,4 6,5 9 7,1
UNPE 100 100 46 4,5 7,6 7 10,9 8,6
UNPE 120 120 52 4,8 7,8 7,5 13,3 10,4
UNPE 140 140 58 4,9 8,1 8 15,6 12,3
UNPE 160 160 64 5,0 8,4 8,5 18,1 14,2
UNPE 180 180 70 5,1 8,7 9 20,7 16,3
UNPE 200 200 76 5,2 9 9,5 23,4 18,4
UNPE 240 240 90 5,6 10 10,5 30,6 24
UNPE 270 270 95 6 10,5 11 35,2 27,7
UNPE 300 300 100 6,5 11 12 40,5 31,8
UNPE 400 400 115 8 13,5 15 61,5 48,3
Limita de
curgere min.
N/mm
2
Alungirea
la rupere min.
L = 5d% o
Rezistenþa
min. 27J la
Marca de oþel
conf. DIN
W.Nr. EN Marca
EN
de oþel
conf.
Rezistenþa la
tracþiune N/mm
2
St 37-2
USt 37-3
RSt 37-2
St 37-3 U
St 37-3 N

St 44-2
St 44-3 U
St 44-3 N


St 52-3 U
St 52-3 N1.0037
1.0036
1.0038
1.0114
1.0116
1.0117
1.0044
1.0143
1.0144
1.0145
1.0045
1.0553
1.0570
1.0577
1.0595
1.0596
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
10025
S235JR
S235JRG1
S235JRG2
S235JO
S235J2G3
S235J2G4
S275JR
S275JO
S275J2G3
S275J2G4
S355JR
S355JO
S355J2G3
S355J2G4
S355K2G3
S355K2G4
340 - 470
410 - 560
490 - 630
235
(pentru grosimi
> 40 < 100 mm
val=215)
275
355
26
22
22
+20 C
o
0 C
o
-20 C
o
+20 C
o
0 C
o
-20 C
o
+20 C
o
20 C
o
-20 C
o
min. 40J la -20 C
o
MELINDA STEEL
Aceste produse se livreazã la comandã specialã
Profil Z
a
Cod h
(mm)
profile uºoare
Z100/1,00 100 1 1,7
Z100/1,25 1,25 2,1
Z100/1,50 1,5 2,5
Z100/2,00 2 3,4
Z120/1,00 120 1 1,9
Z120/1,25 1,25 2,3
Z120/1,50 1,5 2,8
Z120/2,00 2 3,7
Z150/1,00 150 1 2,1
Z150/1,25 1,25 2,6
Z150/1,50 1,5 3,2
Z150/2,00 2 4,2
Z180/1,00 180 1 2,4
Z180/1,25 1,25 2,9
Z180/1,50 1,5 3,5
Z180/2,00 2 4,7
Z200/1,00 200 1 2,5
Z200/1,25 1,25 3,1
Z200/1,50 1,5 3,8
Z200/2,00 2 5
Z200/2,50 2,5 6,2
Grosime
s (mm)
Greutate
(kg/ml)
Profil C
b
Cod h
(mm)
Grosime
s (mm)
Greutate
(kg/ml)
C100/1,00 100 1 1,6
C100/1,25 1,25 2
C100/1,50 1,5 2,4
C100/2,00 2 3,2
C120/1,00 120 1 1,8
C120/1,25 1,25 2,2
C120/1,50 1,5 2,7
C120/2,00 2 3,5
C150/1,00 150 1 2
C150/1,25 1,25 2,5
C150/1,50 1,5 3
C150/2,00 2 4
C180/1,00 180 1 2,3
C180/1,25 1,25 2,8
C180/1,50 1,5 3,4
C180/2,00 2 4,5
C200/1,00 200 1 2,4
C200/1,25 1,25 3
C200/1,50 1,5 3,6
C200/2,00 2 4,8
Profil U
c
Cod h
(mm)
Grosime
s (mm)
U100 100
U120 120
U150 150
U180 180
U200 200
U250 250
1; 1,25;
1,5; 2;
2,5
Calitate material: S350 GD-Z275 zincat, limita la curgere
(alungire) ridicatã
Lungime de laminare: 1500-14000 mm
Toleranþa la lungime: 0 -/+50 mm
La cererea clientului se pot livra, profile debitate la
dimensiunea doritã.
26
profile laminate la rece
27
Þevi *
a
Diametru
exterior (mm)
Grosime perete (mm)
10 • • • • •
13 • • • • • • •
16 • • • • • • • •
19 • • • • • • • • •
21 • • • • • • • • •
22 • • • • • • • •
25 • • • • • • • • • • •
28 • • • • • • • • • • •
32 • • • • • • • • • • •
38 • • • • • • • • •
42 • • • • • • • •
45 • • • • • • •
48 • • • • • • •
51 • • • • • • •
60 • • • • •
63 • • • • •
76 • • • • •
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00 3,30
Profile*
b
Dimensiune
(mm)
Grosime perete (mm)
0,50
0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00
3,30
10x10 • • • • •
15x15 • • • • • • • •
20x10 • • • • • • • •
20x20 • • • • • • • •
30x10 • • • • • • • •
25x15 • • • • • • • •
25x25 • • • • • • • • •
30x20 • • • • • • • • •
30x30 • • • • • • • • • •
40x20 • • • • • • • • • •
35x35 • • • • • • • • •
40x30 • • • • • • • • •
40x40 • • • • • • • •
50x30 • • • • • • • •
50x50 • • • • •
60x40 • • • • •
60x60 • • • • •
80x40 • • • • •
Þevi speciale *
c
Dimensiune
(mm)
Grosime perete (mm)
0,50
0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50
34x16 • • • • • • • •
64x28 • • • • •
32x17 • • • • • • • •
41x35 • • • • • •
Domenii de utilizare:
• construcþii civile ºi industriale,
acoperiºuri
• industria construcþiilor de maºini
• producþia de biciclete
• industria de mobilã
Profilele laminate la rece sunt fabricate
din benzi de oþel de calitatea
St 32, St 34 – 2, St 37 – 2.
Se conformeazã standardelor:
DIN 2394, EN 10219-1/2
Lungime standard: 6 m
* Aceste produse se livreazã la comandã specialã
MELINDA STEEL
oþel beton laminat la cald
28
Domenii de utilizare:
Oþelul beton laminat la cald, cu profil neted sau periodic, este utilizat la armarea betonului, la elemente ºi structuri
din beton armat ºi beton precomprimat.
Clasificare:
În funcþie de caracteristicile mecanice, oþelul beton se clasificã astfel:
a oþel beton cu profil periodic PC:
Greutate
(kg/ml)
Cod Diametru
(mm)
10 0.617 PC.10
12 0.888 PC.12
14 1.21 PC.14
16 1.58 PC.16
18 1.99 PC.18
20 2.46 PC.20
25 3.85 PC.25
b
Oþel beton cu profil neted OB
Greutate
(kg/ml)
Cod Diametru
(mm)
6 0.222 FB.6
8 0.395 FB.8
10 0.617 FB.10
12 0.888 FB.12
Observaþii:
Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale luând
ca bazã densitatea oþelului de 7,85 kg/dm .
3
Compoziþie chimicã (%)
C Si Mn S Marca
de oþel
OB 37
PC 52
max.
0,23
0,22
max.
0,07
0,55
0,75
1,6
max.
0.045
0.045
max.
P
0.045
0.045
max.
Ti sau Nb
max.
0.06
Caracteristici mecanice
Marca
de oþel
OB 37
PC 52
Diametrul
nominal
6 - 12
6 - 30
Rm
N/mm
2
360
510
Re
N/mm
2
255
355
A5
%
25
20
Marca
de oþel
Clasa Felul
profilului
Grupa
de oþel
I
II
III
OB 37
PC 52
PC 60
oþel carbon
oþel slab
aliat
neted
periodic
c
Barã trasã
Greutate
(kg/ml)
Cod Diametru
(mm)
5 0.15 OB.TR.5
6 0.22 OB.TR.6
8 0.39 OB.TR.8
10 0.62 OB.TR.10
12 0.89 OB.TR.12
13 1.05 OB.TR.13
14 1.21 OB.TR.14
15 1.39 OB.TR.15
16 1.58 OB.TR.16
18 2.00 OB.TR.18
19 2.23 OB.TR.19
20 2.47 OB.TR.20
22 2.98 OB.TR.22
24 3.55 OB.TR.24
25 3.85 OB.TR.25
30 5.55 OB.TR.30
C Mn P Si
Compoziþie chimicã (%)
S235JRG1 0.06-0.15 0.33-0.72 0.01-0.020 0.13-0.19
Re
N/mm
2
Rm
N/mm
2
A5
%
Caracteristici mecanice
340-510 235-329 10-12
SR EN
10025-2:2004
Lungimi de livrare:
Lungimi fixe sau multiple: 6 - 12 m. Abateri limitã: +/- 100 mm
Aspect:
Pe suprafaþa barei se admite un strat subþire de oxizi, cu condiþia ca, dupã curãþire, dimensiunea rezultatã sã nu
fie sub cea minimã admisã. Nu se admit ruperi în nervuri, dar sunt admise denivelãri pe suprafaþa profilului,
provenite de la calibrare, cu condiþia ca profilul sã se încadreze în aria admisã.
Condiþii de livrare:
Oþelul beton cu diametrul nominal de max. 12 mm se livreazã în colaci, iar peste acest diametru în legãturi de
bare.
29
Dimensiuni ºi nervuri:
Oþelul beton cu profil periodic trebuie sã aibã pe suprafaþã nervuri longitudinale diametral opuse, cu dimensiuni
constante pe toatã lungimea ºi nervuri elicoidale situate la distanþe egale, înclinate cu 55-65 de grade faþã de
nervurile longitudinale. Nervurile elicoidale sunt dispuse pe aceeaºi direcþie, pe ambele jumãtãþi ale profilului.
MELINDA STEEL
0,60 2,18 1,98 1,84 1,73 2,37 2,37 2,37 2,32 2,64 2,51 2,33 2,19
2,02 1,84 1,71 1,61 2,12 2,12 2,12 2,12 2,37 2,33 2,16 2,04
1,90 1,73 1,61 1,51 1,93 1,93 1,93 1,93 2,16 2,16 2,04 1,92
1,73 1,61 1,49 1,40 1,73 1,73 1,73 1,73 1,93 1,93 1,89 1,78
1,58 1,51 1,40 1,32 1,58 1,58 1,58 1,58 1,76 1,76 1,76 1,67
0,60
0,60
0,60
0,60
Raport de 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300
încovoiere
Sarcina
kg/m
2
Grosime
mm
Deschidere maximã m Deschidere maximã m Deschidere maximã m
Tabel cu deschiderile utilizate
panou sandwich
80
100
120
150
180
EXECUÞIE STANDARD Comenzi dupã dimensiuni:
Tablã din oþel de grosime: 0,60 mm Profil 33.250.1000
Galvanizatã 275 gr/m Lãþime utilã: 1000 mm
Învelitoare din poliester 25 µm sau Plastisol 200 µm Lungime maximã: 13 m
Culori standard
Spumã rigidã de poliuretan (PUR) Grosime: 30 mm
Opþional: 10 mm, 60 mm (peste 100 m ) Densitate: 45 kg/m
Fãrã CFC Clasã antifoc B3
alb stucco
din polietilenã
2
2 3
1. Tablã profilatã
2. Miez
3. Folie de aluminiu
4. Bandã de etanºare
Profil 33.250
Spumã
de poliuretan
Folie de
aluminiu
Bandã etanºare
Pentru acoperiº ºi pereþi din panouri a
Avantaje:
Raport excelent calitate – preþ
Izolare termicã bunã, fãrã condens
Utilizare la construcþii noi sau renovãri
Greutatea redusã +/- 8 kg/m permite folosirea unei structuri uºoare
Finisare excelentã, montare rapidã, stocuri disponibile în lungimi standard
2
30
EXECUÞIE STANDARD Comenzi dupã dimensiuni:
Tablã din oþel de grosime: 0,63 mm Finisare: 25 m poliester
Galvanizatã 275 gr/m Opþiune: 200 m Plastisol
Profil 33.250.1000
Spumã rigidã de poliuretan (PUR) Densitate: 45 kg/m
Coeficient de conductivitate: 0,025W/mK Clasa de foc B3 fãrã CFC
Panouri standard: 40 mm Opþional: 60 mm ºi 80 mm
Tablã din oþel de grosime: 0,50 mm Galvanizatã: 275 gr/m
Profil linear Finisare: 25 m poliester interior
(RAL 9002)
2
3
2
1. Tablã profilatã
2. Miez
3. Interior
Lungime minimã: 2,00 m
Lungime maximã: 12,20 m
Deschidere maximã recomandatã între 1,50 m ºi 2 m
Panou izolant pentru acoperiºuri b
31
MELINDA STEEL
Aceste produse se livreazã la comandã specialã
Caracteristici
Grosime
nominalã
mm
Greutate
Kg/ m
2
Valoare
K
W/m K
2
Moment de
încovoiere
maxim
kg.m
Moment
maxim
kg.m
I
cm
4
W
cm
4
Forþa
de reacþie
kg
40 12,49 0,548 276 271 78,1 28 1320
60 13,39 0,350 371 371 150,0 38 1485
80 14,29 0,292 471 471 247,7 49 1650
80 40 3,54 3,21 2,99 2,81 3,94 3,94 3,94 3,77 4,40 4,08 3,79 3,19
60 4,40 4,00 3,71 3,49 4,57 4,57 4,57 4,57 5,11 5,07 4,71 4,43
80 5,15 4,73 4,38 4,13 5,15 5,15 5,15 5,15 5,75 5,75 5,75 5,24
90 40 3,40 3,09 2,87 2,70 3,71 3,71 3,71 3,62 4,16 3,92 3,64 3,43
60 4,23 3,84 3,57 3,35 4,31 4,31 4,31 4,31 4,82 4,82 4,52 4,26
80 4,85 4,54 4,22 3,97 4,85 4,85 4,85 4,85 5,42 5,42 5,35 5,03
100 40 3,29 2,99 2,77 2,60 3,53 3,53 3,53 3,50 3,94 3,79 3,52 3,31
60 4,08 3,71 3,44 3,24 4,09 4,09 4,09 4,09 4,57 4,57 4,37 4,11
80 4,61 4,38 4,07 3,83 4,61 4,61 4,61 4,61 5,15 5,15 5,15 4,86
110 40 3,18 2,89 2,69 2,53 3,36 3,36 3,36 3,36 3,76 3,67 3,41 3,20
60 3,90 3,59 3,34 3,14 3,90 3,90 3,90 3,90 4,36 4,36 4,23 3,98
80 4,39 4,25 3,95 3,71 4,39 4,39 4,39 4,39 4,91 4,91 4,91 4,71
120 40 3,09 2,81 2,60 2,45 3,22 3,22 3,22 3,22 3,60 3,56 3,31 3,11
60 3,73 3,49 3,24 3,05 3,73 3,73 3,73 3,73 4,17 4,17 4,11 3,87
80 4,20 4,13 3,83 3,60 4,20 4,20 4,20 4,20 4,70 4,70 4,70 4,58
130 40 3,01 2,73 2,54 2,39 3,09 3,09 3,09 3,09 3,46 6,46 6,22 3,03
60 3,59 3,40 3,16 2,97 3,59 3,59 3,59 3,59 4,01 4,01 4,01 3,77
80 4,04 4,02 3,73 3,51 4,04 4,04 4,04 4,04 4,52 4,52 4,52 4,4
140 40 2,93 2,67 3,48 2,33 2,98 2,98 2,98 2,98 3,33 3,33 3,14 4,46
60 3,45 3,32 3,08 2,90 3,45 3,45 3,45 3,45 3,86 3,86 3,86 2,96
80 3,89 3,89 3,64 3,42 3,89 3,89 3,89 3,89 4,35 4,35 4,35 4,48
Raport de 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300
încovoiere
Sarcina Grosime
nominalã
mm
Deschidere maximã m Deschidere maximã m Deschidere maximã m
Diferenþe de grosime
Tabel cu deschiderile utilizate
32
Strat acrilic transparent
Granule de piatrã coloratã
Strat de bazã acrilic colorat
Grund
Zincare 275 g/m
Tablã din oþel de 0,5 mm, laminat la rece
Galvanizare/poliester
2
Structura panoului Powertekk Nordic
þigle metalice Isola Powertekk
Alternativa modernã cu aspect de þiglã pentru construcþii noi ºi renovãri
Isola Powertekk Nordic
Caracteristici:
cel mai puternic acoperiº de oþel cu aspect de þiglã.
greutate redusã, uºor de transportat, montaj uºor ºi sigur, fonoizolare foarte bunã,
duratã de viaþã mare, esteticã, stabilitate mare în culori. Pentru acoperiºuri cu pante de la 10° la 85°
Standard de înaltã calitate! Agrement INCERC 3935-2003
Numai avantaje!
Panourile Powertekk de format mic sunt uºor de manipulat ºi de montat chiar ºi atunci când vântul bate cu intensitate.
Apa nu are nici o ºansã sã pãtrundã, punctele de fixare nu sunt pe linia de scurgere.
Isola Powertekk Nordic
• Greutate redusã: 7,7 kg/m
• Þigle de dimensiuni mici: 1198 x 418 mm
• ablã din oþel de 0,5 mm, laminat la rece
• Finisaje: granule de piatrã colorate
2
T
Isola Powertekk “Classic Color” luciul durabil
• Þigle metalice vopsite
• Greutate redusã: 5 kg/m
• ablã din oþel de 0,5 mm, laminatã la rece
• Rezistente la vânt ºi raze ultraviolete, ideale ºi în condiþii
grele de climã, nu pierde strãlucirea ºi nu schimbã
culoarea în timp.
2
T
CC
Lac poliuretanic
Grund
Zincare 275 g/m
2
Tablã din oþel de 0,5 mm, laminat la rece
Galvanizare/poliester
33
MELINDA STEEL
Suprapunerile laterale de 88 mm, mai
mari decât la alte panouri, asigurã o
protecþie mãritã împotriva infiltraþiilor,
chiar ºi la vânt puternic, sau ploaie.
Pur ºi simplu convingãtor!
negru
verde
albastru
roºu
maro
roºu rustic
verde
gri
roºu
negru
maro
albastru
Powertekk CC
Powertekk Nordic
34
Modalitatea de comandã:
Pentru alegerea produsului optim, trebuie urmãrite urmãtoarele aspecte: locul
ºi domeniul de utilizare, mediul, solicitarea la care va fi expusã.
Stratul de protecþie trebuie precizat pentru ambele (supra)feþe.
Exemplu:
35
tablã cutatã coloratã
Aceste produse sunt realizate din bandã de oþel tratatã (acoperitã) cu diverse materiale organice ignifuge.
Domenii de utilizare: în construcþii exterioare ºi interioare.
Structura produselor: strat de lac simplu sau multiplu, de diferite calitate ºi grosime, cu sau fãrã folie protectoare care se poate îndepãrta.
În general sunt aplicate straturi organice ºi de acoperire pe cele douã suprafeþe ale tablei.
Roºu rustic
COD 3009
Azur
COD 5009
Gri aluminiu
COD 9006
Nume
produs
Tip produs Grosimea
tablei
Standard
de
calitate
Codul ºi masa
stratului de zinc
Standardul
stratului organic
Codul ºi
grosimea stratului
pe faþã (µm)
Codul ºi
grosimea stratului
pe spate (µm)
Culoare
Tablã cutatã TR 35/207-5 0,63 EN 10147 S280GD +Z275 EN 10169 SP25 SP10 RAL 9002
Produse
0,88 1,00 1,20
Tipul de cutã Grosime nominalã, mm
Zincat, strat organic
Lãþime
asamblare
Lungime
minimã
Lungime
maximã
HTR 35/207
TR 35/207 - 4
TR 35/207 - 5
TR 40/183 - 4
TR 40/183 - 5
TR 135/310 - 2
TR 135/310 - 3
TK 600/100
mm mm mm 0,75 0,63 0,5
X
X
X
X*
X*X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X*
X
X
X*
X
X
X*
X
X*
X
X
X*

X
X

828
828
1035
732
915
620
930
600
400
400
400
1900
1900
1000
1000
2000
14000
14000
14000
14000
14000
19000
19000
14000
* Numai comenzi speciale.
Lungime
minimã
Lungime
maximã
Calitate
date informative
orientative
Poliester
(SP)
Polivinilclorid
plastizol
(PVC/P)
Poliviniliden-
fluorid
(PVDF)
Strat de acoperire uzual, µm
Luminozitate %
Rezistenþã la cãldurã, C
UV- rezistenþã
o
25
35
80
foarte bunã
100, 200
50
60
foarte bunã
25
35
110
bunã
Aer curat din provincie
Industrial, normal
Aer de oraº viciat
Aer de mare
Special
Utilizare în exterior
recomandat
recomandat limitatrecomandat
recomandat
recomandat limitat
recomandat
recomandat limitat
recomandat
recomandat
recomandat limitat
recomandat limitat
recomandat limitat
Utilizare în interior
Curat ºi uscat
Umed
Agresiv
recomandat
recomandat limitat

recomandat
recomandat
recomandat limitat
recomandat
recomandat
recomandat limitat
Calitatea
oþelului
Folie protectoare
Strat de acoperire
Grund
Strat de zinc
Tablã din oþel
Strat de zinc
MELINDA STEEL
vatã mineralã sticlatã Isover
a
Grosime
(mm)
Dimensiuni sul
(mmxmm)
Denumire
produs
RIO 5 50 13000*1200 15,60 0,75
RIO 6 60 11000*1200 13,20 0,64
RIO 8 80 9000*1200 10,80 0,50
RIO 10 100 7500*1200 9,00 0,40
RIO 12 120 6500*1200 7,80 0,34
RIO 14 140 5500*1200 6,60 0,30
RIO 16 160 5000*1200 6,00 0,26
RIO 18 180 4500*1200 5,40 0,23
RIO 20 200 4000*1200 4,80 0,21
RIO TWIN 10/5 2*50 2*7500*1200 18,00 0,75
RIO TWIN 12/6 2*60 2*6500*1200 15,60 0,64
Unit. amb
m
2
Coeficient U
W/m * K
2
ISOVER RIO
Descrierea produsului
Domenii de utilizare
Saltele rulate pentru toate tipurile
de termoizolaþii supuse unor
sarcini reduse (între cãpriori, grinzi
de lemn, planºeelor podurilor
necirculabile, izolarea zidurilor de
cãrãmidã în douã straturi),
fonoizolarea tavanelor suspendate
b
Grosime
(mm)
Dimensiuni sul
(mmxmm)
Denumire
produs
Unit. amb
m
2
Coeficient U
W/m * K
2
RIO ALU
Descrierea produsului
Domenii de utilizare
RIO 5 ALU 50 13000*1200 15,60 0,75
RIO 6 ALU 60 11000*1200 13,20 0,64
RIO 8 ALU 80 9000*1200 10,80 0,50
RIO 10 ALU 100 7500*1200 9,00 0,40
RIO 12 ALU 120 6500*1200 7,80 0,34
RIO 14 ALU 140 5500*1200 6,60 0,30
RIO 16 ALU 160 5000*1200 6,00 0,26
RIO 18 ALU 180 4500*1200 5,40 0,23
RIO 20 ALU 200 4000*1200 4,80 0,21
Saltele rulate pentru toate tipurile
de termoizolaþii supuse unor
sarcini reduse
(între cãpriori, grinzi de lemn)
caºerate cu folie Al ca barierã
împotriva migrãrii vaporilor.
La comandã poate fi livratã ºi vatã mineralã bazalticã în diferite dimensiuni ºi densitãþi.
Domenii de utilizare ELF
• planºeu de acoperiº, cu structurã uºoarã, pantã redusã, bistrat, cu interspaþiu
de ventilaþie
• planºeu de capãt (de pod) cu pardosealã circulabilã din lemn, montat pe suport
de lemn
planºeu peste subsol, cu termoizolare inferioarã
planºeu cu termoizolaþie interioarã ºi cu pardosealã pe dalã flotantã
planºeu arcadã cu termoizolaþie interioarã ºi inferioarã, cu pardosealã pe dalã
flotantã ºi învelitoare tavan
pardosealã rezematã pe sol, sub duºumea pe dalã de beton
legãturi (noduri) structurale

36
MELINDA COLOR-METAL
S.C. MELINDACOLOR-METAL S.R.L.
S.C. MELINDACOLOR-METALS.R L.
S.C. MELINDASTEELS.A
este o firmã nou înfiinþatã în reþeaua de depozite a societãþii, care promoveazã
ºi comercializeazã produse dinaluminiuºi cupru.
Urmãrind evoluþia pieþei produselor metalurgice, s-a constatat o creºtere a cererii de produse neferoase.
Din dorinþa de a veni în sprijinul cumpãrãtorilor, conducerea societãþii a decis ca desfacerea produselor din aluminiu ºi
cuprusã se facã înparalel cucomercializarea produselor dinoþel.
Pentru a eficientiza deservirea clienþilor noºtri, aceastã activitate a fost preluatã de o firmã specializatã, a cãrei
activitate se axeazã pe comerþul cuproduse dinaluminiuºi cupru .
Produsele dinaluminiuºi cuprupot fi achiziþionate de la fiecare punct de lucru .
tablã aluminiu din import
38
tablã aluminiu tip Stucco
tablã aluminiu striatã tip Diamond
tablã aluminiu striatã
a
39
Tablã aluminiu
Grosime
(mm)
Cod Dimensiune
(mm)
1000x2000 0.5 TBAI.0.5
0.6 TBAI.0.6
0.7 TBAI.0.7
0.8 TBAI.0.8
1 TBAI.1
1.2 TBAI.1.2
1.5 TBAI.1.5
2 TBAI.2
2.5 TBAI.2.5
3 TBAI.3
4 TBAI.4
0.8 TBAI.0.8x1.25x2.5
1 TBAI.1x1.25x2.5
1000x2000
1000x2000
1000x2000
1000x2000
1000x2000
1000x2000
1000x2000
1000x2000
1000x2000
1000x2000
1250x2500
1250x2500
b
Grosime
(mm)
Cod Dimensiune
(mm)
Tablã aluminiu tip Stucco
c
Grosime
(mm)
Cod Dimensiune
(mm)
Tablã aluminiu striatã
1000x2000 1.5 TBAI.S.1.5
1000x2000 2 TBAI.S.2
1000x2000 2.5 TBAI.S.2.5
1000x2000 3 TBAI.S.3
d
Grosime
(mm)
Cod Dimensiune
(mm)
Tablã aluminiu striatã tip Diamond
1000x2000 1.5 TBAI.SD.1.5
1000x2000 2.5 TBAI.SD.2.5
MELINDA COLOR-METAL
Aliaj Stare Benzi de
aluminiu
Table de
aluminiu
Rm Rp0,2 A5 A10 HB moale
Grosimea /mm Grosimea /mm
de la pânã la de la pânã la
N/mm
2
N/mm
2
% % 1/4 dur
min. max. min.
Al99,5 H0 0,35 3 0,35 6 65 95 20 35 20 moale
AA-1050 H12, H22 0,35 3 0,35 6 90 130 60 13 10 30 1/4 dur
nealiat H14, H24 0,35 3 0,35 10 110 150 90 9 6 35 semidur
H16, H26 0,35 3 0,35 10 130 170 110 6 4 40 3/4 dur
H18, H28 0,35 3 0,35 6 150 - 130 3 2 45 dur
H29 extradur
AlMg3 H0 0,35 3 0,35 6 190 230 80 20 17 50 moale
AA-5754 H12, H22 0,35 3 0,35 10 220 260 130 14 12 65 1/4 dur
H14, H24 0,35 3 0,35 10 240 280 190 5 4 73 semidur
H16, H26 0,35 3 0,35 4 265 305 215 4 3 80 3/4 dur
H18, H28 0,35 3 0,35 3 290 - 250 3 2 85 dur
H29 extradur
AlMg2,5 H0 0,35 3 0,35 10 170 215 60 20 17 50 moale
AA-5052 H12, H22 0,35 3 0,35 10 210 250 130 12 10 65 1/4 dur
H14, H24 0,35 3 0,35 10 230 270 180 5 4 73 semidur
H16, H26 0,35 3 0,35 4 250 290 180 7 6 80 3/4 dur
H18, H28 0,35 3 0,35 3 270 - 210 6 5 85 dur
H29 extradur
1000x2000 0.8 TBAI.0.8
1000x2000 1 TBAI.1
1000x2000 0.6 TBAI.0.6
Caracteristici
b
Profile U
Masã
(kg/ml)
Cod Dimensiune
(mm)
8X8X1.0 0.6 ALPU.8X8X1.0
10X10X1.5 0.12 ALPU.10X10X1.5
15X15X1.5 0.18 ALPU.15X15X1.5
15X15X2.0 0.226 ALPU.15X15X2.0
20X20X1.5 0.26 ALPU.20X20X1.5
20X20X2.0 0.35 ALPU.20X20X2.0
25X25X2.0 0.415 ALPU.25X25X2.0
30X30X2.0 0.51 ALPU.30X30X2.0
40X40X3.0 0.96 ALPU.40X40X3.0
50X50X3.0 1.25 ALPU.50X50X3.0
c
Þeavã
Masã
(kg/ml)
Cod Dimensiune
Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1746 / 9107
Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1748
D22X1.5 0.274 ALTV.D22X1.5
D25X1.5 0.331 ALTV.D25X1.5
D30X1.5 0.381 ALTV.D30X1.5
D40x2.0 0.677 ALTV.D40X2.0
D50X2.0 0.831 ALTV.D50X2.0
D60X2.0 1.05 ALTV.D60X2.0
d
Profile L
Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1748
Masã
(kg/ml)
Cod Dimensiune
(mm)
10x10x1.5 0.08 ALCR.10x10x1.5
15x15x1.5 0.12 ALCR.15x15x1.5
15x15x2.0 0.17 ALCR.15x15x2.0
10x20x2.0 0.17 ALCR.10x20x2.0
20x20x2.0 0.22 ALCR.20x20x2.0
25x25x2.0 0.3 ALCR.25x25x2.0
30x30x2.0 0.32 ALCR.30x30x2.0
30x30x3.0 0.48 ALCR.30x30x3.0
30x15x2.0 0.25 ALCR.30x15x2.0
35x35x2.0 0.395 ALCR.35x35x2.0
35x35x3.0 0.58 ALCR.35x35x3.0
40x20x2.0 0.34 ALCR.40x20x2.0
40x20x3.0 0.49 ALCR.40x20x3.0
40x40x2.0 0.47 ALCR.40x40x2.0
40x40x3.0 0.66 ALCR.40x40x3.0
40x40x4.0 0.87 ALCR.40x40x4.0
50x50x2.0 0.54 ALCR.50x50x2.0
50x50x3.0 0.85 ALCR.50x50x3.0
50x50x4.0 1.08 ALCR.50x50x4.0
50x50x5.0 1.35 ALCR.50x50x5.0
60x60x2.0 0.73 ALCR.60x60x2.0
e
Profile rectangulare
Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1748
Masã
(kg/ml)
Cod Dimensiune
(mm)
15x15x1.5 0.24 ALTP.15x15x1.5
15x15x2.0 0.317 ALTP.15x15x2.0
20x20x1.5 0.37 ALTP.20x20x1.5
20x20x2.0 0.4 ALTP.20x20x2.0
25x25x2.0 0.53 ALTP.25x25x2.0
30x30x2.0 0.63 ALTP.30x30x2.0
30x30x3.0 0.93 ALTP.30x30x3.0
35x35x2.0 0.742 ALTP.35x35x2.0
40x20x1.5 0.471 ALTP.40x20x1.5
40x20x2.0 0.62 ALTP.40x20x2.0
40x25x2.0 0.672 ALTP.40x25x2.0
40x30x2.0 0.73 ALTP.40x30x2.0
40x30x3.0 1.058 ALTP.40x30x3.0
40x40x2.0 0.88 ALTP.40x40x2.0
40x40x3.0 1.22 ALTP.40x40x3.0
50x30x2.0 0.837 ALTP.50x30x2.0
50x50x2.0 1.06 ALTP.50x50x2.0
50x50x3.0 1.55 ALTP.50x50x3.0
60x20x2.0 0.85 ALTP.60x20x2.0
60x30x2.0 0.96 ALTP.60x30x2.0
60x40x2.0 1.11 ALTP.60x40x2.0
60x40x3.0 1.55 ALTP.60x40x3.0
60x60x3.0 1.88 ALTP.60x60x3.0
80x20x2.0 1.09 ALTP.80x20x2.0
80x40x2.5 1.58 ALTP.80x40x2.5
80x60x2.0 1.5 ALTP.80x60x2.0
80x80x3.0 2.65 ALTP.80x80x3.0
100x50x3.0 2.34 ALTP.100x50x3.0
100x100x4.0 4.23 ALTP.100x100x4.0
Menþiune:
Livrãrile se fac la comandã
profile din aluminiu
a
Profile T
Material: AlMgSi0.5F22 DIN 1725 / 1748
Masã
(kg/ml)
Cod Dimensiune
(mm)
20X20X2.0 0.22 ALCT.20X20X2.0
25X25X2.0 0.265 ALCT.25X25X2.0
25X25X3.0 0.39 ALCT.25X25X3.0
30X30X3.0 0.49 ALCT.30X30X3.0
35X35X3.0 0.56 ALCT.35X35X3.0
40X40X3.0 0.64 ALCT.40X40X3.0
50X50X3.0 0.8 ALCT.50X50X3.0
40
MELINDA COLOR-METAL
Proprietãþile mecanice ale profilelor din aluminiu
Aliaj Stare Rm min. Rp0,2 min. A5 %
6063 T6 215 170 6
6061 T6 260 240 7
6082 T6 310 260 8
2017A T4 380 260 10
2030 T4 370 250 6
7022 T6 490 420 5
7075 T6 530 460 4
Densitatea aliajelor: Cu:8,92 Fe:7,86 Mg:1,74
Aliaj Densitate
[g/cm3, kg/dm ]
3
1050, Al99,5 2,7
2014, AlCu4SiMg 2,8
2011, AlCu6SiPb 2,82
3004, AlMn1Mg1 2,72
5754, AlMg3 2,66
5052, AlMg2,5 2,68
6060, AlMgSi0,5 2,7
Formule de calcul ale masei:
- pentru table: G grosime (mm)
m = G x µ (kg/mm ) µ - densitate (g/cm )
A secþiunea transversalã a profilului (mm )
pentru profile:
m = A x 2,7(g/m)
2 3
2
-
a
b
Domenii de utilizare
• executare de jgheaburi ºi burlane
• în construcþii pentru executare de acoperiºuri ºi tuburi flexibile pentru ventilaþie, horn,
pervaz, glaf, faþade clãdiri, panouri de publicitate
• schele pentru construcþii
• cutii pentru scule
• scãri
• industria constructoare de maºini
• ambalaje
Simbolizarea aliajelor din aluminiu
Codul numeric
EN AW
Tipul aliajului Exemplu
Numeric Formula
1xxx nealiat 1050A Al99,5
2xxx Al+Cu(Mg) 2017A AlCu4MgSi
3xxx Al+Mn(Mg) 3103 AlMn1
4xxx Al+Si 4007 AlSi1,5Mn
5xxx Al+Mg(Mn) 5005A AlMg1
6xxx Al+Mg+Si 6060 AlMgSi0,5
7xxx Al+Zn+Mg+Cu 7020 AlZn4,5Mg1
8xxx Al+Fe; Li 8006 AlFe1,5Mn
Simbolizarea aliajelor din aluminiu dupã
normele internaþionale
EN AW DIN NF BS UNI
1050A Al99,5 A5 1B 4507
1200 Al99 A4 1C 3567
3003 AlMnCu A-M1 – 7780
3005 AlMn1Mg1 A-MG1 – 6361
5052 AlMg2,5 A-G2,5C – 3574
5083 AlMg4,5Mn A-G4,5Mc N8 7790
5754 AlMg3 A-G3M – 3575
41
Denumire
42
Etalbond:
Etalight:
1. este un material compozit format din strat de: (aluminiu+poliamidã+aluminiu) în care foaia de aluminiu are grosimea de
0,5 mm
2. stratul de vopsea este PVDF (multistrat) specific placãrilor exterioare
3. durata de viaþã (în condiþii normale de mediu) fãrã schimbarea calitãþilor stratului de vopsea (aproximativ 25 de ani)
4. dimensiune maximã casetã (realizatã ºi pusã în operã în þarã) este de :
l=750 mm
L=3000 mm, rezistenþã mecanicã excelentã.
1. este un material compozit format din strat de: (aluminiu+poliamidã+aluminiu) în care foaia de aluminiu are grosimea de
0,3 mm
2. stratul de vopsea este Polimericã, specific placãrilor interioare, casetelor publicitare, totemurilor
3. duratã de viaþã fãrã schimbarea calitãþilor stratului de vopsea (aproximativ 6 ani-mediu salin, 10 ani-mediu normal).
Suprafaþa poate îmbãtrâni matuindu-se.
4. dimensiune maximã casetã este de:
l=600 mm
L=900 mm , rezistenþã mecanicã bunã în parametrii specificaþi.
În zone cu vânt de peste 30 km/orã este recomandabilã contravântuirea.
Materiale de placare Etalbond ºi Etalight
Dimensiune
lxL(mm)
Grosime foaia de aluminiu
Etalbond 4mm (color chart)
Etalbond 4mm special 750X3000 0,5mm
Etalbond 3mm (color chart)
Etalbond Light 2mm
Etalbond Light 2mm (ambele feþe vopsite)
Etalbond Light 3mm 600X900 0,3mm
Etalbond Light 3mm (ambele feþe vopsite)
Etalbond Light 4mm
Etalbond Light 4mm (ambele feþe vopsite)
Culorile curente folosite
Denumire Culoare
alb ral 9010, champagne, silver, smoke, grey, bronze,
Etalbond argint, albastru, ral 5019, verde ral 6029, bourdeaux ral 3004,
portocaliu ral 2011, negru ral 9005.
silver, alb ral 9006, ivory ral 1015, albastru ral 5002,
Etalbond Light albastru ral 5010, galben ral 1023, roşu ral 3020, black 9005,
verde ral 6032.
produse din aluminiu ºi cupru
43
MELINDA COLOR-METAL
produse laminate din cupru
Materiale standard
Aliaj Standard
EN 1652
Cupru electrolitic Cu-ETP CW004A
Aliaj de fosfor ºi cupru dezoxidat (neprelucrat) Cu-DHP CW024A
Proprietãþile fizice (la temperatura camerei
de 20 grade)
Proprietãþi fizice Cu-ETP Cu-DHP
Densitate (g/cm ) 8.93 8.93
Conductibilitate termicã ( W/M•K) 390 330
Cãldurã specificã (J/kg•K) 385 385
Coeficient liniar de dilatare la 20° C (10 /K) 17 17
Conductibilitate electricã (m/ mm ) Min 58 45-51
Coeficient de elasticitate (N/mm ) 120 130
Punct de topire (L/S * în °C) 1.083 1.083
3
-6
2
2
Ώ •
• L/S Lichid / Solid
Proprietãþi mecanice conform EN 1652
Aliaj Tratament termic Rezistenþã la
tracþiune Mpa
Rezistenþã la
curgere 0,20%
Alungire % min
(A50) (A)
Duritate HV
Cu-DHP moale R220
H040 220-260 140 max 33 42 40-65
CW022A ½ tare R240
H065 240-300 180 min 8 15 65-95
Cu-ETPtare R290
H090 290-360 250 min 4 6 90-110
CW04A duritate arc R360
H110 360 min 320 min 2 - 110 min
Produsele laminate din cupru sunt destinate în special pentru lucrãri de arhitecturã (acoperiºuri, jgheaburi) ºi
burlane de scurgere), electrolizã, în decoraþii ºi în industrie.
Tablã din cupru
a
Grosime SECU
0,5 •
0,55
0,6 •
0,7
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

• • •
• •
• • •
• • •
• • • •

• • • •
• • • •

• • •SFCU CuZn37
Tablã standard cupru Dimensiune: 1000x2000 mm
La comandã fermã se pot livra ºi alte dimensiuni
Domenii de utilizare
Tablele din cupru sunt considerate cel mai potrivit material pentru lucrãrile de construcþii, deoarece
armonizeazã cu mediul înconjurãtor. În plus faþã de utilizarea principalã, (acoperiºuri), tablele din cupru sunt,
de asemenea, folosite pentru a se acoperi suprafeþe exterioare, precum pereþii sau ºemineele.
În domeniul industrial, cuprul joacã un rol deosebit în lucrãrile de inginerie sau cele de electrolizã.
Produse din cupru trase
b
Rotunde 4 – 50 mm 4 – 50 mm
Pãtrate lãþime 4 – 50 mm lãþime 4 – 50 mm
Hexagon lãþime 4 – 50 mm lãþime 4 – 50 mm
Platbandã (4 – 20) X (10 – 100 ) mm (4 – 10) X (10 - 100)
Bare Cupru:
SECU; SFCU
Cupru: CUZN39Pb3,
CUZN40Pb2
semidur moale semidur moale semidur moale
44
46
Consiliere profesionalã cu privire la soluþii moderne de acoperiri metalice, respectiv sisteme de jgheaburi
În legãturã cu problemele profesionale vã rugãm sã vã adresaþi cu încredere specialiºtilor noºtrii.
47
Principii de bazã privind caracteristicile materiale ºi de formã a sistemelor de evacuare a
apelor pluviale
Tablã zincatã prin cufundare: tablã ºi bandã din oþel zincat, fabricatã conform standardului
MSZ EN 10142:2000, de min.275 g/m², (grosimea pe feþe de 20÷m)
Grosimea nominalã: (mm)
Greutatea: (kg/m²)
Proprietãþi:
Densitate: (g/cm³)
Modul de elasticitate: (N/mm²)
Rezistenþa la rupere: (N/mm²)
Alungirea la rupere: (N/mm²)
Duritatea Brinell: (N/mm²)
Punct de topire (°C)
Conductibilitate termicã (W/mK)
Dilatare termicã (mm/m.K)
0,45 0,5 0,55 0,65 0,75
3,56 3,88 4,4 4,8 6
St 02 Z St E 250 Z
7,85
200.000
270-500 330-470
– –

1.250 - 1.460
60
0,012
Tablã ºi bandã din oþel, fabricat conform MSZ EN 988:1998,
conþinutul de zinc este de: 99,6-99,9% , cu elementele de aliere:
Ti: 0,12-0,2% ºi Cu 0,12-0,2%
Tablã zincatã aliatã:
Grosimea nominalã: (mm)
Greutatea: (kg/m²)
Proprietãþi:
Densitatea: (g/cm³)
Modul de elasticitate: (N/mm²)
Rezistenþa la rupere: (N/mm²)
Alungirea la rupere: (N/mm²)
Duritatea Brinell : (N/mm²)
Punct de topire (°C)
Conductibilitate termicã (W/mK)
Dilatare termicã (mm/m.K)
0,55 0,65 0,7
4,68 5,04
7,15
min. 80.000
min.151
min. 41
41
420
110
1,022
Principii de bazã privind caracteristicile materiale ºi de formã a sistemelor de evacuare a
apelor pluviale
Tablã zincatã: tablã ºi bandã din oþel zincat, fabricatã conform standardului
MSZ EN 10142:2000, de min.275 g/m², (grosimea pe feþe de 20 m) m
Grosimea nominalã: (mm)
Greutatea: (kg/m²)
Proprietãþi:
Densitate: (g/cm³)
Modul de elasticitate: (N/mm²)
Rezistenþa la rupere: (N/mm²)
Alungirea la rupere: (N/mm²)
Duritatea Brinell: (N/mm²)
Punct de topire (°C)
Conductibilitate termicã (W/mK)
Dilatare termicã (mm/mK)
0,45 0,5 0,55 0,65 0,75
3,56 3,88 4,4 4,8 6
St 02 Z St E 250 Z
7,85
200.000
270-500 330-470
– –

1.250 - 1.460
60
0,012
Tablã ºi bandã din oþel, fabricat conform MSZ EN 988:1998,
conþinutul de zinc este de: 99,6-99,9% , cu elementele de aliere:
Ti: 0,12-0,2% ºi Cu 0,12-0,2%
Tablã zincatã aliatã:
Grosimea nominalã: (mm)
Greutatea: (kg/m²)
Proprietãþi:
Densitatea: (g/cm³)
Modul de elasticitate: (N/mm²)
Rezistenþa la rupere: (N/mm²)
Alungirea la rupere: (N/mm²)
Duritatea Brinell : (N/mm²)
Punct de topire (°C)
Conductibilitate termicã (W/mK)
Dilatare termicã (mm/mK)
0,55 0,65 0,7
4,44 4,68 5,04
7,15
min. 80.000
min.151
min. 41
41
420
110
1,022
Influenþa componenþilor asupra comportamentului materialului:
Cuprul:
Titanul
creºte rezistenþa mecanicã ºi accelereazã
procesul de formare a patinei pe suprafaþa materialului.
: creºte rezistenþa la curgerea metalului, se
îmbunãtãþeºte factorul de dilataþie termicã în scopul
reducerii sarcinii metalului.
Pentru dimensionarea jgheaburilor în primul rând trebuie
precizate diametrul burlanului ºi dimensiunea jgheabului
trebuie raportat la aceastã cifrã, conform MSZ-04-
134:1991.
În tabelul urmãtor este luat în considerare o sarcinã
pluvialã de apr.300 l/sxha. Pe baza cunoaºterii mãrimilor
de etalon, sunt calculate conform EN 612 burlanele cu
profil circular ºi dimensiunile jgheaburilor conform DIN
1986-2.
Suprafaþa
acoperiºului
legat
de sistem
Sarcina
pluvialã
Burlan Jgheab
racordat
Profil semicircular
m
2
l/s Dim. nominalã mm Dim. nominalã mm
40 1,2 60 200
60 1,8 70
86 2,6 80 250
153 4,7 100 333
253 7,6 120 400
283 8,5 125 400
459 13,8 150 500
48
Jgheaburi
zincate
Lãþime/ Grosime
250
0,5mm
Lãþime / Grosime
333
0,5mm
Lãþime / Grosime
400
0,5mm
1 ml/buc X X X
2 ml/buc X X X
3 ml/buc X
4 ml/buc X
6 ml/buc X
Jgheaburi zincate
1- jgheaburile suspendate
2- colþar exterior
3- cârlig cu tijã
4- mufã universalã
5- cot
6- brãþarã pentru burlan
7- burlan de scurgere
Montarea sistemelor de jgheaburi
Jgheaburi cu muchie exterioarã, profil în semicircular
Dimensiune
nominalã
Jgheaburi cu profil semicircular
250 Lãþimea desfãºuratã a materialului -2/+1
333
400
18 d1 diametrul muchiei ±1
20
22
105 d2 diametrul jgheabului 0/+2
153
192
7 e fãlþuirea muchiei ±2
9
9
10 f înãlþarea minimã a peretelui din spate
11
11
5 g distanþa dintre muchie ºi falþ -1/+2
6
6
10 Falþul minim din spate
10
10
43 Secþiunea jgheabului cm
92
145
0,50 s grosimea propusã a materialului HA
0,55
0,55
0,65 s grosimea propusã a materialului Ti Zn
0,70
0,70
Lãþimea desfãºuratã a materialului -2/+1
Lãþimea desfãºuratã a materialului -2/+1
d1 diametrul muchiei ±1
d1 diametrul muchiei ±1
d2 diametrul jgheabului 0/+2
d2 diametrul jgheabului 0/+2
e fãlþuirea muchiei ±2
e fãlþuirea muchiei ±2
f înãlþarea minimã a peretelui din spate
f înãlþarea minimã a peretelui din spate
g distanþa dintre muchie ºi falþ -1/+2
g distanþa dintre muchie ºi falþ -1/+2
Falþul minim din spate
Falþul minim din spate
Secþiunea jgheabului cm
Secþiunea jgheabului cm
s grosimea propusã a materialului HA
s grosimea propusã a materialului HA
s grosimea propusã a materialului Ti Zn
s grosimea propusã a materialului Ti Zn
2
2
2
49
Cârlig de susþinere
Dim. Bandã
25X5
250
Dim. Bandã
25X5
330
Dim. Bandã
30X5
330
Dim. Bandã
30X5
400
Cârlig normal, zincat cu tijã scurtã X X X X
Cârlig normal, zincat cu tijã lungã X X X
X X X X Cârlig normal, zincat cu tijã elicoidalã
Dim. Bandã
25X5
250
Dim. Bandã
25X5
330
Dim. Bandã
30X5
330
Dim. Bandã
30X5
400
Cârlig normal vopsit (negru) X X X X
Cârlig normal vopsit (negru) cu tijã lungã X X X
Cârlig normal vopsit (negru) cu tijã elicoidalã X X X X
MELINDA STEEL
Element de susþinere pentru jgheaburi cu profil semicircular
d
3
50
Dimensiunea
nominalã
Dimensiune profilului b xs
3 2
c
1
1 2 3 4 d
4
a )
1
3
a )
3
4
a4 n
250
333
400
280/330 25x4 30x4 25x6 -
410/500 25x4 - - -
300/370 30x5 25x6 40x5 30x8
450 30x5 - - -
340/430 30x5 40x5 25x8 30x8
410 30x5 - - -
)
2
105 20 50 53 14
153 20 74 77 14
192 20 93 96 14
Sensul numerelor cu index superior
1
2
3
4
) împãrþirea ºi încãrcarea elementelor de susþinere
) d =6mm ha 5mm; d =7mm ha 5mm
) cu 5mm mai scurt, dacã s =6mm ºi 8mm
) cu 8mm mai scurt, dacã s =6mm ºi 8mm
3 3
2
2
≤ ≥
Dim.urechilor de fixare a jgheabului
urechea de fixare 1 urechea de fixare 2
24x1,25x100 20x1x80
F
F
/ Grosime
80
0,5mm
F
F
/ Grosime
100
0,5mm
F
F
/ Grosime
120
0,5mm
Mufã de vãrsare zincatã
Bazin pentru colectarea apei (de calcare)
Cot burlan 72
Element de evacuare
o
Mufã de vãrsare
zincatã
Bazin pentru
colectarea apei
(de calcare)
Cot burlan 72
o
Element de
evacuare
X
X
X
X
X
F
F
/ Grosime
80
0,5mm
F
F
/ Grosime
100
0,5mm
F
F
/ Grosime
120
0,5mm
Mufã de vãrsare zincatã
Bazin pentru colectarea apei (de calcare)
Cot burlan 72
Element de evacuare
o
X
X
X
X
X
X
X
Sisteme de jgheaburi
X
X
X
51
Lãþime / Grosime
250
0,5mm
Lãþime / Grosime
333
0,5mm
Lãþime / Grosime
400
0,5mm
Jgheab colþar X X X
Jgheab închis 1 ml/buc
Jgheab închis cu trunchi 1 ml/buc X X X
Capac/placã de închidere
pentru jgheaburi X X X
Lãþime/ Grosime
250
0,5mm
Lãþime / Grosime
333
0,5mm
Lãþime / Grosime
400
0,5mm
Ornament colþar de închidere X X X
Ornament colþar X X X
Jgheab colþar Jgheab închis 1 ml/buc Capac/placã de închidere
Burlan zincat (tub de scurgere)
Observaþie: Execuþie conicã specialã (suprafaþa nu se deterioreazã la asamblare; duratã de
viaþã mai lungã).
1 ml/buc X X X
2 ml/buc X X X
3 ml/buc X
4 ml/buc X
6 ml/buc X
Ô / Grosime / Grosime / Grosime Ô Ô
Ô 80
0,5 mm
Ô 100
0,5 mm
Ô 120
0,5 mm
MELINDA STEEL
F 80
Brãþarã vopsitã cu tijã scurtã 11 cm
Brãþarã vopsitã cu tijã lungã 15 cm
Brãþarã vopsitã cu tijã scurtã+diblu
Brãþarã vopsitã cu tijã lungã+diblu
Brãþarã zincatã cu tijã scurtã 11 cm
Brãþarã zincatã cu tijã lungã 15 cm
Brãþarã zincatã cu tijã scurtã+diblu
Brãþarã zincatã cu tijã lungã+diblu
Brãþarã pentru burlane de scurgere
F 100 F 120
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
52
zincatã=galvanizatã
Burlan de evacuare a apei cu
profil circular
Dimensiune
nominalã
80
100
120
0,50
0,50
0,55
0,65
0,70
0,70
cerc di2) pãtrat bi1) diam.interior resp.dim.
s-grosimea propusã a materialului HA
s-grosimea propusã a materialului Ti Zn
Dimensiune
nominalã
Brãþarã pt. burlan de evacuare,
cu profil circular
80
100
120
140
200
10x6 sau 8x8
100
200
250
100
200
250
d diam.interior al cercului resp.dim.pãtratului
l1-lungimea cozii brãþarei
bxd-dim. profilului cozii de plantare
l ) lungimea cozii brãþarei
l ) lungimea cozii brãþarei
2
2
2
1
Reguli importante de punere în operã (de montare):
Jgheaburile suspendate cu profil semicircular vor fi montate pe secþiunea cuprinsã între punctul înalt de pornire ºi cel de sosire situat
mai jos, cu reglarea unei pante de 3-5 mm/m
La montare se va urmãri ca muchia exterioarã a laturii frontale sau muchia laturii interioare sã fie situate cu min.10 mm mai jos decât
înãlþimea falþului peretelui din spate! (fãrã fãlþuire aceastã valoare în cazul peretelui din spate este de min.15 mm).
Printr-o soluþie tehnicã corespunzãtoare se va rezolva preluarea tensiunilor izvorâte din miºcãrile de dilataþie longitudinalã termicã!
Aceastã soluþie poate sã fie una cu plãci de închidere în punctele înalte, element de dilatare cu strat intermediar de cauciuc montat în
planul curgerii respectiv element de vãrsare suspendat, cu îmbinarea mobilã prin suprapunere a jgheabului în acel punct.
Cu problemele tehnice apãrute în legãturã cu proiectarea ºi montarea, adresaþi-vã consultanþilor noºtri de specialitate.
Tablã cutatã dimensiune max. 2850x920 mm
Grosime
0,45 mm
Grosime
0,50 mm
Grosime
0,60 mm
X X X
Aliaj de lipit/
kg 20dkg/buc
50% 60%
X X
La comenzi speciale se pot executa ºi în lungimi de 6 m.
Pe bazã de comenzi speciale se pot executa ºi urmãtoarele modele:
Borduri ºi accesorii
Lãþime desfãºuratã
chiar ºi în lungime de 6 m
200 250 330 400 500 666
Bordurã de streaºinã
Bordurã de perete
Bordurã de fronton
Bordurã pentru horn spate 1ml
Bordurã pentru horn faþã 1 ml
Vapã
Jgheab culcat
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
Fereastrã de acoperiº
0,50
Dispozitiv de aerisire
0,50
Lucarnã/ Fereastrã oarbã
0,50
53
110
22
70
MELINDA STEEL
54
Zona A
Zona B
Reghin
Beclean
Dej
Gherla
Sebeº
Orãºtie
Deva
Hunedoara
Haþeg
Braºov
Codlea
Baraolt
Pucioasa
Târgoviºte
Moreni
Zalãu
Baia Mare
Satu Mare
Negreºti
Piatra Neamþ
Târgu Neamþ
Târgu Jiu
Craiova
Slatina
Drãgãºani
Sovata
Târgu Mureº
Câmpia
Turzii
Cluj Napoca
Câmpulung
Piteºti
Curtea
de Argeº
Lugoj
Timiºoara
Dumbrãveni
Mediaº
Blaj
Alba Iulia
Tecuci
Galaþi
Brãila
Râmnicu Sãrat
Focºani
Buzãu
Sinaia
Câmpina
Ploieºti
Sibiu
Rm. Vâlcea
Bucureºti
Bacãu
Roman
Iaºi
Moineºti
Oneºti
Oradea
Urziceni
Slobozia
Medgidia
Tulcea
Suceava
Odorheiu Secuiesc
Bistriþa
Gheorgheni
Tg. Ocna
Tg. Secuiesc
Arad
Constanþa
Sf. Gheorghe
Zona A
Zona B
Zona C
Ne puteþi contacta la:
535600 Odorheiu Secuiesc
str. Beclean nr. 286., jud. Harghita
Tel: 004-0266-207410
Fax: 004-0266-207411
E-mail: steel@melinda.ro
• serviciul aprovizionare
• serviciul
, fax: 0266-207439,
Tel: 207455, 207456
• serviciul contabilitate: 0266-207457, 207458, 207410
interior: 220
financiar: 0266-207462
• linia verde: 0808 STEEL
Responsabili zonali
0744-211860
0742-109180
0744-211860
Sighiºoara
Fãgãraº
Rupea
Zona C
S
T
E
E
L
Sediu:
Odorheiu Secuiesc,
str. Beclean nr. 286
Tel: 0266-207410
Fax: 0266-207411
Punct de lucru Bucureºti,
Autostrada Bucureºti-
Piteºti km.13.5
Tel:
-
021-3529375
Mobil: 0742-109180
Punct de lucru Oradea,
ªos. Borºului nr. 14/A
Tel: 0259-432441
Fax: 0259-432442
Mobil: 0740-220674
Punct de lucru Timiºoara,
Str. Ion Ionescu
de la Brad nr. 29
Tel: 0256-400773
Fax: 0256-400776
0748-198021 Mobil:
Punct de lucru Târgu Mureº,
Str. Recoltei nr. 17A
Tel: 0265-253512
Fax: 0265-253513
Mobil: 0744-211860
Punct de lucru
Mobil:
Bacãu,
Str.Chimiei nr. 2
Tel: 0234-550320
Fax: 0234-550103
0744-633503
Punct de lucru Baia-Mare,
Bd. Bucuresti nr. 61-63
Tel/fax: 0262-221 443,
Mobil: 0746-176618
www.melinda.ro
D
e
s
i
g
n
&
D
T
P
:

0
2
6
6
-
2
1
8
1
0
7
;
C
r
e
a
t
e
d
b
y
:
A
s
t
i
A
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
T
o
p
I
n
v
e
s
t

TENACITATE, DURABILITATE, FLEXIBILITATE…
Prezentã de peste un deceniu pe piaþa de profil din România, apreciatã de specialiºti drept unul din liderii în domeniu, MELINDA STEEL S.A. are ca domeniu principal de activitate comercializarea ºi distribuþia produselor din oþel ºi a materialelor neferoase. Portofoliul include un numãr mare de produse metalurgice, într-o gamã foarte variatã, fabricate de cei mai importanþi producãtori interni ºi externi din Ungaria, Austria, Slovacia, Turcia. Implementarea ºi aplicarea eficientã a sistemului de management ISO 9001, garanteazã calitatea serviciilor ºi a produselor oferite de

MELINDA STEEL S.A.
Firma se aflã într-un continuu proces de extindere, care s-a materializat prin deschiderea punctelor de lucru din oraºele Bucureºti, Oradea, Timiºoara, Târgu-Mureº, Baia Mare, Bacãu, Miercurea-Ciuc ºi, respectiv, Centrul Logistic Constanþa, cãrora li se vor alãtura, în perioada imediat urmãtoare, punctele de lucru din oraºele Braºov, Craiova, Constanþa. Reþeaua comercialã formatã din cele ºapte puncte de lucru, este susþinutã de activitatea logisticã, coordonatã de trei depozite regionale, situate în oraºele Constanþa, Timiºoara ºi Bacãu. Mãrfurile dirijate de la producãtorii externi ºi autohtoni în aceste depozite, sunt repartizate atât cãtre punctele de lucru din reþeaua comercialã cât ºi cãtre marii consumatori.

Misiunea firmei
Suntem un partener de încredere al clienþilor noºtri, cãrora le oferim produse ºi servicii de calitate, cotate la cele mai înalte standarde. Dorim sã menþinem relaþii durabile cu clienþii noºtri, suntem receptivi, în permanenþã, la necesitãþile lor ºi dorim sã venim în întâmpinarea tuturor cerinþelor, cu promptitudine ºi profesionalism. În acest sens: -ne extindem în toate zonele þãrii, în depozite de mare capacitate, modernizate ºi dotate cu cele mai performante utilaje de manipulare; -ne concentrãm eforturile în vederea asigurãrii continuitãþii stocurilor; -asigurãm asistenþã tehnicã necesarã printr-un personal cu un grad înalt de pregãtire; -la cerere, asigurãm servicii de transport, prin parcurile auto proprii; -echipa noastrã de vânzãri este în permanenþã la dispoziþia dumneavoastrã. Prin tot ceea ce realizãm, dorim sã ne aducem o contribuþie importantã la creºterea eficienþei afacerii Dvs, în termeni de calitate, disponibilitate ºi profesionalism !

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->