Acte normative in domeniul constructiilor.

arhitecturii si urbanismului
Acte normative emise in 2003 Acte normative emise in 2002 Acte normative emise in 2001 Acte normative emise in 2000

Acte normative emise in 2003
• Hotarare de Guvern nr. 1560 *** M. Of. 12 din 10 ianuarie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici care functioneaza sub autoritatea MLPTL. Hotarare de Guvern nr. 1554 *** M. Of. 27 din 20 ianuarie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al MLPTL privind activitatea de privatizare pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 126 *** M. Of. nr. 113 din 24 februarie 2003 *** Hotarare privind indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineret in regim de inchiriere, in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara / Valea Oltului, zona A etapele 1-6" Hotarare de Guvern nr. 203 *** M. Of. nr. 139 din 04 martie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public Hotarare de Guvern nr. 226 *** M. Of. nr. 147 din 6 martie 2003 *** Hotarare privind contractarea de catre MLPTL a unui credit extern, garantat de Ministerul Finantelor publice, necesar finantarii Programului de pietruire a drumurilor comunale. Hotarare de Guvern nr. 224 *** M. Of. nr. 150 din 7 martie 2003 *** Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „ Sporirea capacitatii de circulatie pe DN 7 KM 11+200 - KM 31+600 Si DN 71 km 0+00 - km 11 + 200", judetele Ilfov si Dambovita. Hotarare de Guvern nr. 308 *** M. Of. nr. 204 din 28 martie 2003 *** Hotarare privind numirea coordonatorului national si a coordonatorului national executiv al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est (PSESE) Hotarare de Guvern nr. 304 *** M. Of. nr. 238 din 8 aprilie 2003 *** Hotarare privind mandatarea Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sa semneze Contractul de parteneriat publicprivat pentru reconversia functionala a amplasamentului Centrul Dambovita si de finalizare a constructiilor existente Hotarare de Guvern nr. 445 *** M. Of. Nr. 244 din 14 mai 2003 *** Hotarare privind numirea Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte. Hotarare de Guvern nr. 381 *** M. Of. nr. 244 din 9 aprilie 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" Hotarare de Guvern nr. 394 *** M. Of. nr. 254 din 12 aprilie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 382 *** M. Of. nr. 263 din 16 aprilie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru toate zonele de riscuri naturale. Hotarare de Guvern nr. 483 *** M. Of. nr. 298 din 6 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2003 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile

• •

• •

552 din 31 iulie 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 683 *** M. 717 *** M. situate in municipiul Bucuresti. Of. Of. Of. 535 din 24 iulie 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea Programului „Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii „CNI" S. nr. Hotarare de Guvern nr. amendat si a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor. nr. nr. 594 din 20 august 2003 *** Hotarare pentru transmiterea imobilului fost „Monument al Eroilor Comunisti" din domeniul public al statului si din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti • • • • • • • • • • • • • • • . 649 *** M. 818 *** M. 545 *** M. nr. nr. amendat. • Hotarare de Guvern nr. nr. 364 din 28 mai 2003 *** Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrarilor Publice. 385 din 4 iunie 2003 *** Hotarare privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului. 510 *** M. Of. Of. Transporturilor si Locuintei. Hotarare de Guvern nr. nr. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. nr. 849 *** M. Of. 443 din 23 iunie 2003 *** Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrarilor Publice.1 / Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Hotarare de Guvern nr. 476 *** M. 389 din 5 iunie 2003 *** Hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 572 *** M. Transporturilor si locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 496 din 9 iulie 2003 *** Hotarare privind organizarea si Functionarea Ministerului Transporturilor. 922 *** M. Constructiilor si Turismului Hotarare de Guvern nr. 607 *** M. nr. din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor. 740 *** M. nr. 7 din Legea locuintei nr. 152/1998 privind infiintarea ANL. Of. 870 *** M.S.G. 606 *** M. nr.de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. Of. 962/2001 Hotarare de Guvern nr. din administrarea Ministerul Transporturilor si Locuintei in administrarea MSF.M. 114/1996 Hotarare de Guvern nr. 311din 8 mai 2003 *** Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Consiliului Judetean Valcea in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale Hotarare de Guvern nr. 424 din 16 iunie 2003 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerul Transporturilor si Locuintei in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati si privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galati a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati" Hotarare de Guvern nr. aprobate prin H. Of. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr.A. a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele Codului I. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice. nr. Constructiilor si Turismului in proprietatea privata a statului si in administrarea Companiei Nationale de Investitii „CNI" S. Of. Of.M. 314 din 9 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2003 categoriilor de persoane prevazute la art. nr. 377 din 2 iunie 2003 *** Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferata din orasele resedinta de judet. Masura 2. proprietate publica a statului. 1254/2002 privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrarilor Publice. 312 din 9 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei Codul I. 469 din 1 iulie 2003 *** Hotarare pentru suplimentarea fondurilor necesare decontarii cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente programului SAPARD. Transporturilor si Locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. Of. 534 din 24 iulie 2003 *** Hotarare privind trecerea unor imobile.A. Of. din administrarea MFP a judetului Ilfov in administrarea ANL.S. nr. nr. 422 din 16 iunie 2003 *** Hotarare privind trecerea unui imobil format din cladire si terenul aferent. Of. Hotarare de Guvern nr. Of. Of. nr. 669 *** M. nr. Hotarare de Guvern nr. 486 *** M.

nr. 5 din Hotararea Guvernului nr. 3 din Hotararea Guvernului nr. nr. Transporturilor si Locuintei a unui credit extern. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri" Ordin nr. Hotarare de Guvern nr. 651 din 12 septembrie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003. nr.N. Of. nr. 661 din 18 septembrie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.G. Of. 129 din 27 februarie 2003 *** Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii Norme Metodologice nr. Constructiilor si Turismului. 685 din 29 septembrie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Magistrala 5 Drumul Taberei Pantelimon. 603 din 26 august 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. nr. Of. 53/2003 privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul ANL.• Hotarare de Guvern nr. 6/2003 privind constituirea interministeriale pentru urmarirea Programului de constructie Sali de sport Hotarare de Guvern nr. Of. modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene. nr. 4404 *** M. 1070 *** M. 1049 *** M. 645 din 10 septembrie 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O. nr.Of. 150 *** M. Si ANL. „Aeroportul International Bucuresti Baneasa" SA. 935 *** M. cu plata. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea MTCT. 123 din 26 februarie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.101 din 18 februarie 2003 *** Hotarare pentru modificarea art. Of. nr. nr. modificate. nr. 102 *** M. 159 *** M. nr. nr. Constructiilor si Turismului de a initia un program prioritar de reconversie functionala a amplasamentului Hotarare de Guvern nr. proprietate privata a statului. Hotarare de Guvern nr. 605 din 26 august 2003 *** Hotarare privind transmiterea unor bunuri imobile. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate Hotarare de Guvern nr. 96 din 17 februarie 2003 *** Hotarare privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 604 *** M Of.U.A. Of. Of. din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in administrarea Ministerului Transporturilor. 450 din 25 iunie 2003 *** Norme metodologice privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice emise de Ministerul Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice Ordin nr. Of. 207 *** M. nr. 605 *** M Of. 1114 *** M. Of. 1065 *** M. 603 din 26 august 2003 *** Hotarare privind trecerea. necesar finantarii programului de reabilitare primara a drumurilor nationale.Universitate" Hotarare de Guvern nr. 937 *** M. certificatului de management al sigurantei si certificatului de management al sigurantei interimar • • • • • • • • • • • • • • • • . nr. transporturilor si locuintei si al ministrului pentru aprobarea formei si continutului Documentului de conformitate. Hotarare de Guvern nr. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Tronsonul Drumul Taberei . 605 din 26 august 2003 *** Hotarare pentru completarea art. Of. 964 *** M. 944 *** M. garantat de catre Ministerul Finantelor Publice. Of. nr. 167/2003 privind structura si incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana Hotarare de Guvern nr. nr. Hotarare de Guvern nr. 607 din 27 august 2003 *** Hotarare privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare. nr. Of. precum si mandatarea Ministerului Transporturilor. precum si transmiterea dreptului de folosinta a unei suprafete de teren de la ANL catre Scoala Superioara de Aviatie Civila. Documentului de conformitate interimar. semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992. 652 din 15 septembrie 2003 *** Hotarare privind schimbul de terenuri intre S. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Hotarare de Guvern nr. a unor bunuri imobile din patrimoniul Societatii de Constructii CCCF Bucuresti S. nr. in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. 1068 *** M. Of. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice" Ordin nr. Of. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Hotarare de Guvern nr. semnat la Bucuresti la 14 decembrie 20014 Hotarare de Guvern nr. 950 *** M.

Of. transporturilor si locuintei nr. nr. transporturilor si locuintei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrarilor publice. 550 *** M. 704 *** M. 558 *** M. 380 din 2 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr. nr. reglare si/sau desfasoara activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere • • • • • • • • • • • • • • • . nr. nr. 166 *** M. 411 din 12 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 955/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a O. Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor in constructii" Ordin nr. 1896/2002 privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 272 din 18 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. in vederea stabilirii adecvarii la o utilizare prevazuta a a produselor pentru constructii. 269 din 17 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Masura 2. 289 *** M. 308/409/189 *** M. 397 din 9 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of. transporturilor si locuinteipentru aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice existente la nivel national. achizitia. avizarea. Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMLPTL nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanta si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice" Ordin nr. nr. Of. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 536/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si omologarea echipamentelor. nr. „Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordin nr. elaborarea. 592 din 20 august 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 483 *** M. pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere. 542 *** M. nr. 425 din 17 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 424 Ordin nr. nr. 806 *** M. Of. 1835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana Ordin nr. 278 din 23 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Metodologiei privind initierea. 393 din 6 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc Ordin nr. 205 din 28 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of. 205 din 28 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.G. Of. 163/90/399/148 *** M. nr.• Ordin nr. Of. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate sa elaboreze agremente Ordin nr. nr.U. nr. amenajarea teritoriului. 297 din 5 mai 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor eferente Programului SAPARD. Of. 769 *** M. utilizate ca referinte pentru aplicarea marcajului CS in domeniul produselor pentru constructii Ordin nr. programarea. 8 din Ordonanta Guvernului nr. transporturilor si locuintei privind inlocuirea anexei la OMLPTL nr. Of. transporturilor si locuintei. nr. 130 din 27 februarie 2003 *** Ordinul ministrului lucrarilor publice.1. nr. 603 *** M. 777 *** M. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. 814 *** M. 400 din 9 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 1894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul roman. al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru contestarea conformitatii produselor pentru constructii Ordin nr. nr. transporturilor si locuintei privind instituirea procedurii de administrarea speciala Ordin nr. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor. transporturilor si locuintei pentru inlocuirea anexei la OMLPTL nr. precum si evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie. transporturilor si locuintei pentru aprobarea: Ghidului de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei. urbanism si habitat. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente" Ordin nr. constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. Of. Of. Of. Of. 62 *** M. 243 din 9 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Listei specificatiilor tehnice si a documentelor tehnice directoare de referinta in domeniul produselor pentru constructii si al constructiilor Ordin nr. Ordin nr. Of. nr. aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii. 288 *** M. nr.

nr. Of. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind calculul si alcatuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate in zone seismice (completare P100)".Of. constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor / sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale Ordin nr. indicativ N. indicativ G. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. Of. 303 *** M. Of.tip de podete pentru drumuri" (revizuire P 19-86). 078-3 Ordin nr. constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor. 70 *** M. nr. 307 *** M. nr. 082-3 Ordin nr.E. nr. 302 *** M. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. nr. 47/1203/509 *** M. constructiilor si turismului nr. franceza. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia consolidarii prin comprimare a structurilor din zidarie".Of. cu modificarile si completarile ulterioare RNTR 1. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata/beton (revizuire P 134-93)".E. prin inspectia tehnica periodica. 665 din 19 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ". constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea imbinarii ductile la structuri metalice in zone seismice".nr. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. eliberarea si publicarea agrementelor tehnice pentru produse pentru constructii Ordonanta de Urgenta nr.185 din 25 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.P. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 020-3 Ordin nr. 081-3 Ordin nr. • • • • • • • • • • • • • • • • .E. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor . protectia mediului si folosinta conform destinatiei. 080-3 Ordin nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate in zone rurale". indicativ GT-33-1 Ordin nr. nr. 611 din 29 august 2003 *** Ordin al ministrului economiei si comertului.• Ordin nr. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii Ordin nr. 079-3 Ordin nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii". al ministrului transporturilor. 017-3 Ordin nr. indicativ M. engleza) in scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele din UE". 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. nr. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind solicitarea. 308 *** M. indicativ N. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalatii (germana. inmatriculate. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor.P.Of. 665 din 19 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 97 din 17 februarie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. nr.P. nr.nr.Of. Of. nr. indicativ G. indicativ P19-3 Ordin nr. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor.185 din 25 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. intocmirea. indicativ N. Of. 310 *** M. 306 *** M.Of.Of.Of. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)". in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere. 61 *** M. 596 din 21 august 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor.Of. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind realizarea si urmarirea in timp a protectiei structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou". Of.Of. indicativ N. nr.E. 305 *** M. 164/91 *** M. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 15 *** M. 309 *** M.P. 027-3 Ordin nr.Of. 019-3 Ordin nr. indicativ G. nr. nr. 300 *** M. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere. 304 *** M.Of. nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica". 171 din 28 martie 2003 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 301 *** M. 018-3 Ordin nr.P. indicativ G. Ordin nr. 165/92 *** M. indicativ G.P.

Of. Of. 1343 *** M. nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative OUG nr. nr. Of. 62 *** M. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente Ordonanta Guvernului nr. Of. nr. 100 din 5 februarie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Of. 618 din 30 august 2003 *** Ordonanta pentru completarea art. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european Ordonanta Guvernului nr. cuprins in Programul ISPA Hotarare de Guvern nr. Nr.06. 77 *** M. 268 din 22. 400 din 11. Ordonanta Guvernului nr. 1364 *** M. Of. 108 din 8 februarie 2002 *** Hotarare privind actualizarea valorii patrimoniului Inspectoratului de Stat in Constructii I. Judetul Bacau. Of.2002 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica Surduc. VI din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. nr. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului n. • • • • • • • • . 2 din O. nr. 61 din 1 februarie 2003 *** Ordonanta pentru modificarea alin.C. 61 *** M. 1159/1996 Hotarare de Guvern nr. Of.2002 *** Hotarare privind instituirea in portul Constanta. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. 19 din 15 ianuarie 2002 *** Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale din Municipiul Bacau". 337 *** M. nr. 684 din 29 august 2003 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. nr. 1322 *** M. Of. nr. 9 din Legea nr. Of. Of. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare.04. 3 ala art. 520 din 18 iulie 2003 *** Ordonanta pentru completarea art. nr. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. nr. republicata Hotarare de Guvern nr.S. 62 din 1 februarie 2003 *** Ordonanta privind completarea art. 547 *** M. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Of. 44 *** M.U. Of. 22 *** M. 06.• Ordonanta de Urgenta nr. nr. cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.Siriu" Hotarare de Guvern nr. a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor Hotarare de Guvern nr. 1321 *** M. nr. 53 *** M.N. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat Ordonanta Guvernului nr. Hotarare de Guvern nr. Of. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 452 din 25 iunie 2003 *** Ordonanta de Urgenta privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte Ordonanta Guvernului nr. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 354 din 2002 *** Hotarare privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. 615 din 29 august 2003 *** Ordonanta pentru modificarea alin. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare Ordonanta Guvernului nr. 584 *** M. 434 din 21. 615 din 30 august 2003 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 203/2003 privind realizarea. nr. Of. 577 *** M. 11 din 10 ianuarie2002 *** Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare si a statiei de epurare din Municipiul Focsani" judetul Vrancea. Hotarare de Guvern nr.A.G. APMC S. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte • • • • • • • Acte normative emise in 2002 • Hotarare de Guvern nr. nr. aflat in administrarea C. nr. Of. 2 al art. 29 *** M. nr.. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. 83 *** M. 69 *** M. Of nr. 26 din 17 ianuarie 2002 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2001 ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. companii nationale.

16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Hotarare de Guvern nr. 1374 *** M. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Deviere DN 28 A km 19+500 . 2002 *** Hotararea Guvernului privind modificarea anexei nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr.A Hotarare de Guvern nr. nr. 864 din 29 noiemb. 935 *** M. 381 *** M. 1297 *** M. 114/1996 Hotarare de Guvern nr. prevazut in bugetul de stat pe anul 2002. nr. nr. 141 *** M. 321 *** M.km 22+900 la Blagesti" judetul Iasi Hotarare de Guvern nr. Of. 957 din 27 decemb.Of. 1405 *** M. Ialomita Hotarare de Guvern nr. Facaieni. nr. 7 din Legea locuintei nr. nr.km 51 + 562" Hotarare de Guvern nr. 877 din 5 decembrie 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotarare a Guvernului nr. Transporturilor si Locuintei pentru inlaturarea efectelor furtunii din com. nr.2002 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2002 categoriilor de persoane prevazute la art. rectificate. 2002 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Varianta noua DN 24. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002. 923 din 17 decemb. OF. nr. Ministerului Lucrarilor Publice. Nr. 389 *** M. nr. Of. Of. 305 din 9 mai 2002 *** Hotarare privind trecerea unor terenuri. nr. 989 *** M. 665 din 9 septembrie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare Centrul istoric Bucuresti si a Normelor privind modul de finantare a proiectului privind reabilitarea si revitalizarea Centrului Istoric Bucuresti Hotarare de Guvern nr. Of. Of. Of. 1388 *** M. 248 *** M. 904 din 12 decemb. nr. 246 din 12 aprilie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „ Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii „CNI"S. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. nr. Transporturilor si Locuintei pentru finalizarea lucrarilor de reparatii si realizarea activitatilor de pregatire a drumurilor nasionale pe timp de iarna Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Hotarare de Guvern nr. nr. nr. Of. nr. 481 din 5 iulie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. Of. Of. 1343 *** M. 1396 *** M. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren. din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte • • • • • • • • • • • • • • . 204 din 26 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Lucrarilor Publice.Of. prevazut in bugetul de stat pe anul 2002. 682 din 16 septembrie 2002 *** Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2002 in bugetul Ministerul Lucrarilor Publice.Of. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 895 din 10 decemb. sector km 46 + 500 . judetul Ialomita. Of. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 620/2001 Hotarare de Guvern nr. Ministerului Lucrarilor Publice. 621 *** M.Of. Of. Transporturilor si Locuintei privind activitatea de privatizare pe anul 2002 Hotarare de Guvern nr.04. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 913 din 14 decemb. aprobat prin Hotarare a Guvernului nr. nr. Transporturilor si Locuintei pentru inlaturarea efectele furtunii din comuna Facaieni. 924 din 18 decemb. 277 din 24.• • Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte. 438/1996 Hotarare de Guvern nr. proprietate privata a statului. 1400 *** M. 926/2001 Hotarare de Guvern nr. 893 din 10 decemb. Jud. 1306 *** M.

Of. nr. cu terenul aferent. nr. 793 din 31 oct. 442 *** M.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr.Of. Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe. 1162 *** M. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte Hotarare de Guvern nr. nr.Of.Dezvoltare in constructii si Economia Constructiilor INCERC Bucuresti a unei parti din imobilul „Cladire administrativa pentru birouri".Of.Of.Of. nr. 520 din 18 iulie 2002 *** Hotarare privind infiintarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate Hotarare de Guvern nr. 1087 *** M. 1175 *** M. de catre Centru National pentru Reducerea Riscului seismic. 1224 *** M. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul programului de constructie de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. nr. 501 din 11 iulie 2002 *** Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 675 *** M.2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotarare a Guvernului nr.Of. cuprinzand nominalizarea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public Hotarare de Guvern nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare privind dotarea cu parc auto propriu pentru activitati specifice a Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 394 *** M.2002 *** Hotarare privind garantarea unor credite interne si/sau externe pentru Ministerul Lucrarilor Publice. nr. din Muzeul National de Istorie in Centrul Dambovita si aprobarea programului prioritar de reconversie functionala a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente. 492 *** M. 2002 *** Hotarare privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica SurducSiriu" Hotarare de Guvern nr.11.Of.Cernavoda Hotarare de Guvern nr. 723 *** M. nr. nr. necesare finantarii Programului de constructii de locuinte pentru tineri. 335 din 20 mai 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea guvernului nr.Of. 936 *** M. 1174 *** M. sectorul 1. 375 din 4 iunie 2002 *** Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drum din administrarea unor consilii locale din judetul Arges si respectiv a RN a Padurilor Directia Silvica Pitesti in administrarea RA „ANDR"si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale Hotarare de Guvern nr. 744 din 11 oct.Of. nr.2002 *** Hotarare privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 641 din 29 august 2002 *** Hotarare privind transmiterea unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Regiei Nationale a Padurilor in administrarea Ministerului Lucrarilor Publice. nr. 822 din 13. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei . 516 *** M. 793 din 31 oct.Of. garantate de Ministerul Finantelor Publice. 796 din 1 noiembrie 2002 *** Hotarare privind preluarea fara plata de la Institutul National de Cercetare .Of. 366 din 31 mai 2002 *** Hotarare pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat in municipiul Bucuresti.Of. nr.Of. 527 *** M. 789 din 30 oct. str. nr. 1159 *** M. Stirbei Voda. 927 *** M. 657 din 4 septembrie 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. destinate inchirierii. nr.Of.Of. Hotarare de Guvern nr. 884 *** M. Hotarare de Guvern nr.• Hotarare de Guvern nr.Of. nr. Transporturilor si Locuintei necesare finantarii Programului de constructie de sali de sport Hotarare de Guvern nr. • • • • • • • • • • • • • • • • . Hotarare de Guvern nr. 657 din 4 septembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2002 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare. 305 din 9 mai 2002 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea privata a statului si in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte Hotarare de Guvern nr. nr. 950 *** M. nr. 688 din 18 septembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG nr. 375 din 4 iunie 2002 *** Hotarare privind unele masuri referitoare la executarea in regim de urgenta a lucrarilor de constructie a Tronsonului de Autostrada Bucuresti Fetesti .

2002 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea MapN in proprietatea privata a statului si in folosinta gratuita a ANL Hotarare de Guvern nr. transporturilor si locuintei privind participarea Inspectoratului de Stat in Constructii I.Of. 1387 *** M. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 498 din 10. nr. nr.15/2002. Ordin nr.Of. 788/205 *** M. transporturilor si locuintei privind aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR -1. nr. aprobat prin OMLPTL nr. Transporturilor si Locuintei.nr.06. nr. 460 din 28 06. 304/16798 *** M. 44 *** M.C.156 din 5 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiectivede investitii din cadrul Programului de constructii de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. transporturilor si locuintei . nr. transporturilor si locuintei privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.• Hotarare de Guvern nr. Of. Of.2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei . 628 *** M. 07. la receptia lucrarilor de constructii finantate prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. 340 din 22 mai 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.424/2002 Ordin nr. 1896 *** M Of. Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.nr. ale unor agenti economici ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. 688 *** M. 168 11 martie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 668 *** M. Of. nr.12. 171 *** M. 888 din 09.nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. 07. Ordin nr.2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 236/297 *** M. 904 din 12 decemb.12.Of. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism / republicare Hotarare de Guvern nr. 915 *** M. 177 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea formei si continutul certificatelor eliberate de ANR privind aplicarea unor conventii internationale si coduri la care Romania este parte.i al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea • • • • • • • • • • • • • • • • • .165 din 7 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei . nr. 2002 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002. Transporturilor si Locuintei. 1179 *** M.8 din OG nr.C. nr. rectificate. nr. 912 din 16.S. aprobate cu modificari si completari prin Legea nr.nr. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.S. 804 din 5 noiembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Structurii devizului general si al metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Norme Metodologice nr. Of.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret in Municipiul Bucuresti Hotarare de Guvern nr. Of.Of. 668 *** M. din 28 noiemb. 184 din18 martie 2002 *** Precizari ale ministrului lucrarilor publice. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrarilor Publice.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate Ordin nr. 1398/2001 Ordin nr.Of. nr.Of. 469 din 01. transporturilor si locuintei privind participarea ISC la receptia lucrarilor de constructie finantate prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. Definitii si Abrevieri Ordin nr. 76 din 31 ianuarie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr. Ordin nr. Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr.Of. 832 din 19noiemb. 624 *** M.12.856 din 27 noiembrie 2002 *** Hotarare a Guvernului nr. 526 *** M. transporturilor si locuintei pentru completarea ROF-ului I.Of. 1254 *** M. nr. 912 din 14. transporturilor si locuintei si ale ministrului finantelor publice privind stabilirea modalitatilor de alocare a sumelor destinate asigurarii unor fonduri pentru finantarea constructiilor de locuinte pentru tineret si sali de sport.Of. nr. Of. Transporturilor si Locuintei necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferata din orasele resedinta de judet Hotarare de Guvern nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 1902 *** M. 463 din 28.

944 din 23. indicativ T/49/2 Ordin nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit.945 din 23. 289 din 29 aprilie 2002 *** Ordonanta de urgenta privind masuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al cladirilor de locuit multietajate. nr. 51 *** M. Ordin nr.10.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 1994 *** M. 955 *** M. pe caile ferate programate la reparatii capitale si la intersectiile cailor ferate cu drumuri publice programate la reabilitari Ordin nr. 539 din 24. 1434 *** M. nr.Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei.Of. cu modificarile si completarile ulterioare Ordin nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD.837 din 20. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si persoane cu handicap". transporturilor si locuintei pentru completarea art.07.10/1995. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii".944 din 23.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.945 din 23. 1764 *** M.12. 860 din 28 noiemb. 794 din 31. 1943 *** M. 231 din 8 aprilie 2002 *** Ordin la ministrului lucrarilor publice. 8 din Normele metodologice nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde menajere". 1991 *** M.945 din 23. transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.Of.Of.Of. Prevederi generale.Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 1993 *** M.11. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.12. 2003 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. indicativ NP-66-2 Ordonanta de Urgenta nr.12.Of.Of.12. indicativ P-64/2 Ordin nr.Of.12. 1521-MM521821/2002 privind constituirea si utilizarea FSDP. indicativ MP 024/2 Ordin nr. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri din domeniul sanatatii". nr. republicata.945 din 23. indicativ NP-65-2 Ordin nr.12. 488 *** M.1 "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordin nr. nr.944 din 23. 3705-MM-21137/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice • Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea de baza) din punct de vedere al cerintelor legii nr.Of. nr. incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public • • • • • • • • • • • • • • .Of.12. indicativ MP 017/2 Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice."indicativ NP-73-2 Ordin nr.Of. nr. nr.10/1995. Masura 2. transporturilor si locuintei privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier Ordin nr. transporturilor si locuintei privind obligativitatea introducerii sistemului constructiv cu placi elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferata amplasate pe coridoarele feroviare paneuropene. nr. 732 din 07. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii nr. indicativ NP-63-2 Ordin nr.Of. nr.Of. 1435 *** M. nr. nr. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri". 1992 *** M. 264 din 19 aprilie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 2002 *** M. indicativ T/50/2 Ordin nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.Normelor metodologice nr. 1995 *** M.10. 1850 *** M.

06.2002 *** Ordonanta de urgenta privind ratificarea Amendamentului nr. Ordonanta de Urgenta nr.Of. pe Coridorul de transport european nr.Of.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru completarea Legii nr.06. Hotarare de Guvern nr.03. nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 16 *** M.11.Of. Nr.Of. nr. Of. semnat la 21 decembrie 2001 de catre Romania si BERD la Acordul de Imprumut (Proiectul privind restructurarea AND si reabilitarea drumurilor) dintre Romania si BERD. 70 din 31 ianuarie 2002 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea art.. Of. nr. 111 *** M. 185 *** M.Of.12. 174 *** M.12.2002 *** OUG privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iunie 2002 Ordonanta de Urgenta nr.Of. nr. etapa a V-a.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Ordonanta Guvernului nr. 1. 435 din 21.2002 Ordonanta de Urgenta nr. unificarea si suprainaltarea depozitelor de zgura si cenusa Cicani si Beterega". nr. . respectiv in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului de Interne Ordonanta de Urgenta nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind transmiterea fara plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare in proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 23 *** M. 793 din 31. 463 din 28. 4 din legea nr. nr. nr. 14 din 10 ian. 364 din 30. Romania" semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001 Ordonanta Guvernului nr.09. 59 *** M.privat • • • • • • • • • • • • Acte normative emise in 2001 • • Hotarare de Guvern nr. 461 din 28. 2002 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. Transporturilor si Locuintei. 152/1998 privind infiintarea ANL Ordonanta de Urgenta nr. 80 *** M. nr.• • Ordonanta de Urgenta nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii Ordonanta de Urgenta nr.06. IV.935 din 20.11. 159 *** M. 94 din 2 februarie 2002 *** Ordonanta privind contractele de parteneriat public . 693 din 20. 81 *** M.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD.Of. 890 din 11.10. 343 *** M.Of.Of. Masura 2.11. semnat la Bucuresti la 8.05. 3 *** M. nr.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice. Ordonanta de Urgenta nr.Of. .2002 *** OUG privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si BEI si AND pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor. Of. 149 *** M. 821 din 13. Of. 84 din 1 februarie 2002 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru masura „Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada. nr. semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001. nr. Nr. 73 *** M. nr. Transporturilor si Locuintei. semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996. 140 *** M. Of. nr. 862 din 29. Ordonanta de Urgenta nr.2002 *** OUG privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate Ordonanta de Urgenta nr. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordonanta de Urgenta nr. 825 din 14. 143 *** M. republicata Ordonanta Guvernului nr. 5 *** M.Of. 163 din 30 martie 2001 *** Hotarare privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national CTE Rovinari Extinderea. nr. 2001 *** Hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice.2002 *** Ordonanta de urgenta privind ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a Municipiului Pitesti.1.

366 *** M. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Nr. Of. 442 din 07 aug. la Calafat-Vidin". incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 711 *** M. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale. Nr. Hotarare de Guvern nr. Of. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Of. proprietate publica a statului. Of. din administrarea Autoritatii Feroviare Romane AFER in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 1. 2001 *** Hotarare privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea de lucrari la unele obiective din judetul Cluj. nr.275/2000. Nr. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor parti din imobile. 2001 *** Hotarare privind infiintarea Centrului National pentru asezari umane (habitat). Of. semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000. Of. Hotarare de Guvern nr. 527 din 31 aug. 383 din 13 iul. 359 din 4 iul. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Hotarare de Guvern nr. 311din 8 mai 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Hotarare de Guvern nr. Nr. 579 *** M. aflate in administrarea sau folosinta unor institutii publice. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte. 2001 *** Hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile proprietate a statului. 499 *** M. 2001 *** Hotarare privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 801 *** M. 312 din 12 iun. 295 din 5 iun. 295 din 5 iun. Nr. Of. 498 *** M. 708 *** M. 527 din 31 aug.• Hotarare de Guvern nr. Of. 33 din Legea nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzand cladiri de locuit multietajate. Hotarare de Guvern nr. Nr. 442 din 07 aug. 378 din 11 iul. 791 *** M. 784 *** M. Nr. prevazute la art. Of. 513 din 29 aug. 2001 *** Hotarare privind aprobarea structurii. Nr. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul amenajarii teritoriului. Of. Nr. Nr. Hotarare de Guvern nr. 620 *** M. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor terenuri. 650 *** M. Nr. 520 *** M. Transporturilor si Locuintei in anul 2001. 114/1996. regii autonome si societati comerciale. 2001 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Amenajarea hidroenergetica a raului Strei pe sectorul Subcetate Simeria". Nr. proprietate privata a statului. 631 *** M. Of. 509 din 28 aug. 400 *** M. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. Hotarare de Guvern nr. 797 *** M. Of. Hotarare de Guvern nr. Nr. Acord intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul amenajarii teritoriului. 578 *** M. Hotarare de Guvern nr. 623 *** M. 359 din 4 iul. indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. 10/1995 privind calitatea in constructii. Nr. 178 din 9 apr. Of. Nr. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. din administrarea Institutului de Cercetari pentru Cereale • • • • • • • • • • • • • • • • • . 2001 *** Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Proiect privind mediul si infrastructura in portul Constanta". 447 din 08 aug. Of. 381 din 12 iul. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea componentei nominale a reprezentantilor partii romane in comisia mixta pentru realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunarea. Of. 706 *** M. Of. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Of. Nr. Nr. Of. 416 din 26 iul.

Nr. 588 din 19 sept. Of. 83 din 19 februarie 2001 *** Hotarare pentru aprobarea executiei unor pasarele pietonale si amenajarea unor treceri pentru biciclisti si persoane cu handicap locomotor pe drumul national DN 1. nr. Transporturilor si Locuintei. nr.Of. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. si de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion roman si strain in porturile din Romania. Nr.si Plante Tehnice Fundulea in administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". nr. indicativ NP 051/2000 Ordin nr. 143 *** M. 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.Of. 2001 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.Of. 632 din 9 octomb. nr. Of. 88 din 21 februarie 2001 *** Hotarare privind constituirea Comisiei Nationale TRACECA si a Secretariatului national TRACECA. Of. Of. Of. 2001 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2001 categoriilor de persoane prevazute la art. 906 *** M. nr. rectificate. Ordin nr.nr. 679 din 13 septembrie 2002 *** Hotarare privind unele masuri pentru inchirierea unor imobile sau parti disponibile din acestea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Norme Metodologice nr. 3705 / MM / 21137 *** M. 576 din 14-Sep-2001 *** Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 990 *** M. 7 din Legea locuintei nr. 855 *** M. 2001 *** Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. Of.Of.Of. 239 *** M. Of.N. republicata Hotarare de Guvern nr. transporturilor si locuintei privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap. Of. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate • • • • • • • • • • • • • • • • . 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Hotarare de Guvern nr. nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile I. 949 *** M. 867 *** M. nr. 590 din 20-Sep-2001 *** Hotarare privind detalierea listeisinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. 801/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea de lucrari la unele obiective din judetul Cluj Hotarare de Guvern nr. 732 din 19 nov. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice.nr. transporturilor si locuintei pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 114/1996. 963 *** M. 221 *** M. 1110 *** M. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000. 110 din 5 martie 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. Ordin nr. 598 din 24 sept. nr. sectorul Bucuresti-Ploiesti. nr. 596 din 21-Sep-2001 *** Hotarare privind infiintarea.Of. nr. 527 din 31 aug. semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001 Hotarare de Guvern nr. 69 din 8 febr. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul locuintelor si dezvoltarii urbane. Of. 903 *** M. 682 din 29 oct. Of. 105 *** M. Transporturilor si Locuintei si de institutiile publice din subordinea acestuia Hotarare de Guvern nr. Nr. 2001 *** Norme Metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Hotarare de Guvern nr.C. • Hotarare de Guvern nr. emise de ministrul lucrarilor publice. 649 *** M. transporturilot si Locuintei Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. 1107 *** M.Of. 626 din 4 octomb. transporturilor si locuintei privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti. 561 din 7-Sep-2001 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Hotarare de Guvern nr.nr. 219 *** M. 1255 *** M. transporturilor si locuintei si de ministrul finantelor publice Ordin nr. 287 din 31 mai 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.

nr. Nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Of. 541 din 1 sept. Ordonanta de Urgenta nr. Ordonanta Guvernului nr. 10 *** M. Of. 449 din 08 aug. Of. 246 din 14 mai 2001 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. Ordonanta de Urgenta nr. 536 din 1 sept.S. semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000.A. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 512 din 28 aug. Of. nr. 298 *** M. 2001 *** Ordonanta privind reabilitarea si revitalizarea Centrului istoric Bucuresti. 63 *** M. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte. Nr. . 2000 *** Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din domeniul lucrarilor publice. Ordonanta de Urgenta nr. Of. transporturilor si locuintei. Ordonanta Guvernului nr. 2001 *** Ordonanta privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C. Ordonanta Guvernului nr. 65 *** M. 110 *** M. Of. 299 *** M. 50 *** M.C. Nr. 2000 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr.Of. 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of. nr. Of.de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta • Ordin nr. Ordonanta Guvernului nr. Nr. 533 din 31 aug. 2001 *** Ordonanta privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I. Ordonanta Guvernului nr. Nr. 2001 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. Of. Nr. 2001 *** Ordonanta pentru modificarea art. 532 din 31 aug. 707 din 30 dec. 2001 *** Ordonanta de urgenta pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.S. Nr.Of. semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000. in proprietatea privata a Agentiei Nationale pentru Locuinte. 707 din 30 dec. 242 din 11 mai 2001 *** Ordonanta de urgenta privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate in municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vamilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice in proprietatea publica a statului si. 2001 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 / RO0002 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria.N. 2001 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind controlul statului portului in regiunea Marii Negre. 77 *** M. 66 *** M.I. Nr. 48 *** M. 4 din Legea nr. Nr." S. 1398 *** M. • • • • • • • • • • Acte normative emise in 2000 • • Ordonanta de Urgenta nr. Ordonanta Guvernului nr. 472 din 17 aug. 76 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii I. respectiv. Ordonanta Guvernului nr. 540 din 1 sept. Of. 681 din 29 oct. Ordonanta de Urgenta nr. Of. semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001. 25 *** M.C. Nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful