Acte normative in domeniul constructiilor.

arhitecturii si urbanismului
Acte normative emise in 2003 Acte normative emise in 2002 Acte normative emise in 2001 Acte normative emise in 2000

Acte normative emise in 2003
• Hotarare de Guvern nr. 1560 *** M. Of. 12 din 10 ianuarie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici care functioneaza sub autoritatea MLPTL. Hotarare de Guvern nr. 1554 *** M. Of. 27 din 20 ianuarie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al MLPTL privind activitatea de privatizare pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 126 *** M. Of. nr. 113 din 24 februarie 2003 *** Hotarare privind indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineret in regim de inchiriere, in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara / Valea Oltului, zona A etapele 1-6" Hotarare de Guvern nr. 203 *** M. Of. nr. 139 din 04 martie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public Hotarare de Guvern nr. 226 *** M. Of. nr. 147 din 6 martie 2003 *** Hotarare privind contractarea de catre MLPTL a unui credit extern, garantat de Ministerul Finantelor publice, necesar finantarii Programului de pietruire a drumurilor comunale. Hotarare de Guvern nr. 224 *** M. Of. nr. 150 din 7 martie 2003 *** Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „ Sporirea capacitatii de circulatie pe DN 7 KM 11+200 - KM 31+600 Si DN 71 km 0+00 - km 11 + 200", judetele Ilfov si Dambovita. Hotarare de Guvern nr. 308 *** M. Of. nr. 204 din 28 martie 2003 *** Hotarare privind numirea coordonatorului national si a coordonatorului national executiv al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est (PSESE) Hotarare de Guvern nr. 304 *** M. Of. nr. 238 din 8 aprilie 2003 *** Hotarare privind mandatarea Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sa semneze Contractul de parteneriat publicprivat pentru reconversia functionala a amplasamentului Centrul Dambovita si de finalizare a constructiilor existente Hotarare de Guvern nr. 445 *** M. Of. Nr. 244 din 14 mai 2003 *** Hotarare privind numirea Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte. Hotarare de Guvern nr. 381 *** M. Of. nr. 244 din 9 aprilie 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" Hotarare de Guvern nr. 394 *** M. Of. nr. 254 din 12 aprilie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 382 *** M. Of. nr. 263 din 16 aprilie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru toate zonele de riscuri naturale. Hotarare de Guvern nr. 483 *** M. Of. nr. 298 din 6 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2003 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile

• •

• •

476 *** M. 649 *** M. nr.G. 534 din 24 iulie 2003 *** Hotarare privind trecerea unor imobile. 311din 8 mai 2003 *** Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Consiliului Judetean Valcea in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale Hotarare de Guvern nr.M.M. 606 *** M.S. 377 din 2 iunie 2003 *** Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. proprietate publica a statului. 1254/2002 privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrarilor Publice. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice.1 / Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Hotarare de Guvern nr. 312 din 9 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei Codul I. 594 din 20 august 2003 *** Hotarare pentru transmiterea imobilului fost „Monument al Eroilor Comunisti" din domeniul public al statului si din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti • • • • • • • • • • • • • • • . 152/1998 privind infiintarea ANL. 422 din 16 iunie 2003 *** Hotarare privind trecerea unui imobil format din cladire si terenul aferent. 922 *** M. Masura 2. nr. nr. amendat. din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor. necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferata din orasele resedinta de judet. nr. Transporturilor si locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 552 din 31 iulie 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 535 din 24 iulie 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea Programului „Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii „CNI" S. 486 *** M. 545 *** M. 683 *** M. Of. 572 *** M. nr. 717 *** M. Of. 818 *** M. 510 *** M. 389 din 5 iunie 2003 *** Hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 364 din 28 mai 2003 *** Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrarilor Publice. Hotarare de Guvern nr. nr. 385 din 4 iunie 2003 *** Hotarare privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului. din administrarea Ministerul Transporturilor si Locuintei in administrarea MSF. nr. Of. 114/1996 Hotarare de Guvern nr. 469 din 1 iulie 2003 *** Hotarare pentru suplimentarea fondurilor necesare decontarii cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente programului SAPARD. nr. amendat si a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor. Hotarare de Guvern nr. nr. Of. Transporturilor si Locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 962/2001 Hotarare de Guvern nr. 740 *** M. 669 *** M. Of. 314 din 9 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2003 categoriilor de persoane prevazute la art. Transporturilor si Locuintei. Of. Constructiilor si Turismului Hotarare de Guvern nr. 496 din 9 iulie 2003 *** Hotarare privind organizarea si Functionarea Ministerului Transporturilor.de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. Of.S. Hotarare de Guvern nr. 607 *** M. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr.A. nr. Hotarare de Guvern nr. 443 din 23 iunie 2003 *** Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrarilor Publice. din administrarea MFP a judetului Ilfov in administrarea ANL. aprobate prin H. Of. • Hotarare de Guvern nr. nr. nr. nr. Of. nr. 424 din 16 iunie 2003 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerul Transporturilor si Locuintei in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati si privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galati a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati" Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Of. Of. 7 din Legea locuintei nr. 849 *** M. Hotarare de Guvern nr. Of.A. nr. Of. nr. a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele Codului I. 870 *** M. situate in municipiul Bucuresti. Of. Constructiilor si Turismului in proprietatea privata a statului si in administrarea Companiei Nationale de Investitii „CNI" S. Of. nr. Of.

Of. Si ANL.Universitate" Hotarare de Guvern nr. garantat de catre Ministerul Finantelor Publice. „Aeroportul International Bucuresti Baneasa" SA. 102 *** M. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea MTCT. 4404 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea. 605 din 26 august 2003 *** Hotarare privind transmiterea unor bunuri imobile. nr. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice" Ordin nr. 685 din 29 septembrie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Magistrala 5 Drumul Taberei Pantelimon. 129 din 27 februarie 2003 *** Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii Norme Metodologice nr. Of. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Hotarare de Guvern nr. a unor bunuri imobile din patrimoniul Societatii de Constructii CCCF Bucuresti S. modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene. 5 din Hotararea Guvernului nr. 603 din 26 august 2003 *** Hotarare privind trecerea. 450 din 25 iunie 2003 *** Norme metodologice privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice emise de Ministerul Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice Ordin nr. nr. 150 *** M. nr. Constructiilor si Turismului de a initia un program prioritar de reconversie functionala a amplasamentului Hotarare de Guvern nr. 1065 *** M. Hotarare de Guvern nr. necesar finantarii programului de reabilitare primara a drumurilor nationale. Hotarare de Guvern nr.U. 950 *** M. Of. Of. nr. nr. nr. 604 *** M Of. Hotarare de Guvern nr. 651 din 12 septembrie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003. nr. din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in administrarea Ministerului Transporturilor. Constructiilor si Turismului. precum si transmiterea dreptului de folosinta a unei suprafete de teren de la ANL catre Scoala Superioara de Aviatie Civila. 167/2003 privind structura si incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana Hotarare de Guvern nr. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. Of. Tronsonul Drumul Taberei . Of. Transporturilor si Locuintei a unui credit extern. 6/2003 privind constituirea interministeriale pentru urmarirea Programului de constructie Sali de sport Hotarare de Guvern nr. Documentului de conformitate interimar. 937 *** M. nr. semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992. 96 din 17 februarie 2003 *** Hotarare privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. cu plata. 1049 *** M. Of. 645 din 10 septembrie 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O. nr. semnat la Bucuresti la 14 decembrie 20014 Hotarare de Guvern nr. modificate. nr. Of. 159 *** M. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate Hotarare de Guvern nr. 1114 *** M. nr.N. 661 din 18 septembrie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 207 *** M. 605 *** M Of.A. 3 din Hotararea Guvernului nr. Of. Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri" Ordin nr. 53/2003 privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul ANL. certificatului de management al sigurantei si certificatului de management al sigurantei interimar • • • • • • • • • • • • • • • • . 1068 *** M. transporturilor si locuintei si al ministrului pentru aprobarea formei si continutului Documentului de conformitate. Hotarare de Guvern nr. 935 *** M. 123 din 26 februarie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 605 din 26 august 2003 *** Hotarare pentru completarea art. 1070 *** M. precum si mandatarea Ministerului Transporturilor. proprietate privata a statului. nr. 964 *** M. 607 din 27 august 2003 *** Hotarare privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare. Of. nr. 944 *** M. nr. 603 din 26 august 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.101 din 18 februarie 2003 *** Hotarare pentru modificarea art. Hotarare de Guvern nr.• Hotarare de Guvern nr. Of. Of. Of. nr. nr. in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. 652 din 15 septembrie 2003 *** Hotarare privind schimbul de terenuri intre S.G. nr. Of.

558 *** M. Of. Ordin nr. utilizate ca referinte pentru aplicarea marcajului CS in domeniul produselor pentru constructii Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Metodologiei privind initierea. 483 *** M. 1835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana Ordin nr. Of. Of. al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc Ordin nr. Of. 769 *** M. 278 din 23 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMLPTL nr. nr. 425 din 17 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate sa elaboreze agremente Ordin nr.G. achizitia. 289 *** M. 400 din 9 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. Ordin nr. 704 *** M. 308/409/189 *** M. nr. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Of. 288 *** M. Masura 2. 424 Ordin nr. nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor eferente Programului SAPARD. 205 din 28 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuinteipentru aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice existente la nivel national. transporturilor si locuintei. amenajarea teritoriului. transporturilor si locuintei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrarilor publice. nr. programarea. 536/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si omologarea echipamentelor. transporturilor si locuintei nr. 397 din 9 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 380 din 2 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. Of. Of. nr. 550 *** M. 806 *** M. Of.• Ordin nr. constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. nr. 130 din 27 februarie 2003 *** Ordinul ministrului lucrarilor publice. 592 din 20 august 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. transporturilor si locuintei pentru inlocuirea anexei la OMLPTL nr. precum si evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie. Of. pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere. 62 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor in constructii" Ordin nr. 777 *** M. reglare si/sau desfasoara activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere • • • • • • • • • • • • • • • . 166 *** M. 205 din 28 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei privind inlocuirea anexei la OMLPTL nr. nr. Of. 272 din 18 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.1. nr. Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea: Ghidului de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei. Of. 814 *** M. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanta si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice" Ordin nr. Of. nr. 1894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul roman. urbanism si habitat. 269 din 17 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. avizarea. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor. 411 din 12 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Listei specificatiilor tehnice si a documentelor tehnice directoare de referinta in domeniul produselor pentru constructii si al constructiilor Ordin nr. nr. aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii.U. Ordin nr. nr. 1896/2002 privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente" Ordin nr. Of. nr. 393 din 6 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. in vederea stabilirii adecvarii la o utilizare prevazuta a a produselor pentru constructii. al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru contestarea conformitatii produselor pentru constructii Ordin nr. nr. transporturilor si locuintei privind instituirea procedurii de administrarea speciala Ordin nr. 955/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a O. 243 din 9 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 603 *** M. „Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordin nr. 297 din 5 mai 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 163/90/399/148 *** M. Of. Of. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. elaborarea. nr. 542 *** M.

P. nr.Of.E. indicativ G. 165/92 *** M.E.nr. • • • • • • • • • • • • • • • • .E. Ordin nr.Of. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii Ordin nr. nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind realizarea si urmarirea in timp a protectiei structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou". in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere. indicativ G. 027-3 Ordin nr. indicativ G. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ". intocmirea. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea imbinarii ductile la structuri metalice in zone seismice". 61 *** M. nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate in zone rurale". Of. 307 *** M. Of. 078-3 Ordin nr. nr. nr.tip de podete pentru drumuri" (revizuire P 19-86). 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 020-3 Ordin nr. nr.P. 97 din 17 februarie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. indicativ N. cu modificarile si completarile ulterioare RNTR 1. 019-3 Ordin nr. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 310 *** M. indicativ N. 164/91 *** M. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat. nr. 308 *** M. inmatriculate. nr.Of.Of. 665 din 19 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii". 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. eliberarea si publicarea agrementelor tehnice pentru produse pentru constructii Ordonanta de Urgenta nr. nr. prin inspectia tehnica periodica.E. indicativ N. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. nr. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 15 *** M. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)". indicativ M. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind calculul si alcatuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate in zone seismice (completare P100)". 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. nr. nr. 303 *** M. indicativ P19-3 Ordin nr.185 din 25 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. al ministrului transporturilor. 611 din 29 august 2003 *** Ordin al ministrului economiei si comertului. 306 *** M. 079-3 Ordin nr. 309 *** M. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor .Of. 171 din 28 martie 2003 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. Of. 081-3 Ordin nr. Of. indicativ N. engleza) in scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele din UE".Of. 304 *** M.Of. 302 *** M.nr. 017-3 Ordin nr. 305 *** M.Of.185 din 25 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 082-3 Ordin nr.P. nr. indicativ G. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. indicativ G. 47/1203/509 *** M. nr.P. constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor. constructiilor si turismului nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata/beton (revizuire P 134-93)".P.P. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica". 300 *** M. Of. franceza. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia consolidarii prin comprimare a structurilor din zidarie". protectia mediului si folosinta conform destinatiei. indicativ GT-33-1 Ordin nr. 301 *** M. 665 din 19 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 596 din 21 august 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalatii (germana.Of.Of. nr. Of. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 70 *** M. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere.• Ordin nr.Of. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind solicitarea. 018-3 Ordin nr. constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor / sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale Ordin nr. 080-3 Ordin nr.

615 din 30 august 2003 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2 al art. Of. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative OUG nr. VI din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 547 *** M. Judetul Bacau. cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 1322 *** M. 61 *** M. nr. APMC S. a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor Hotarare de Guvern nr. 400 din 11. 1343 *** M. 69 *** M. 06. cuprins in Programul ISPA Hotarare de Guvern nr.2002 *** Hotarare privind instituirea in portul Constanta. Of nr. 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1321 *** M. 520 din 18 iulie 2003 *** Ordonanta pentru completarea art. Hotarare de Guvern nr.S. nr. Of. nr. nr. Of. 61 din 1 februarie 2003 *** Ordonanta pentru modificarea alin. nr. Of. 26 din 17 ianuarie 2002 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2001 ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.• Ordonanta de Urgenta nr.Siriu" Hotarare de Guvern nr. nr. 615 din 29 august 2003 *** Ordonanta pentru modificarea alin. 83 *** M. nr. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului n. Of. dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european Ordonanta Guvernului nr. 337 *** M.04. 584 *** M. Nr.. 3 ala art. 2 din O. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. aflat in administrarea C. Of. Hotarare de Guvern nr. 108 din 8 februarie 2002 *** Hotarare privind actualizarea valorii patrimoniului Inspectoratului de Stat in Constructii I.G. • • • • • • • • . companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.06. 22 *** M. companii nationale. 684 din 29 august 2003 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 11 din 10 ianuarie2002 *** Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare si a statiei de epurare din Municipiul Focsani" judetul Vrancea. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare Ordonanta Guvernului nr. Of.C. nr. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. republicata Hotarare de Guvern nr. nr. Of. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat Ordonanta Guvernului nr. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. Of.2002 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica Surduc. 577 *** M. 19 din 15 ianuarie 2002 *** Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale din Municipiul Bacau". 62 din 1 februarie 2003 *** Ordonanta privind completarea art. nr. Of. 452 din 25 iunie 2003 *** Ordonanta de Urgenta privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte Ordonanta Guvernului nr. 53 *** M. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.N. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte • • • • • • • Acte normative emise in 2002 • Hotarare de Guvern nr. nr. Of. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. Of. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. nr. 203/2003 privind realizarea. 9 din Legea nr.A. 354 din 2002 *** Hotarare privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. nr. Of. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. Ordonanta Guvernului nr. 268 din 22. 44 *** M. 100 din 5 februarie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.U. 1364 *** M. 618 din 30 august 2003 *** Ordonanta pentru completarea art. Of. 77 *** M. 29 *** M. Of. nr. 1159/1996 Hotarare de Guvern nr. nr. 62 *** M. 434 din 21. Of. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente Ordonanta Guvernului nr.

nr. 1396 *** M.2002 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2002 categoriilor de persoane prevazute la art. 1405 *** M. aprobat prin Hotarare a Guvernului nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 877 din 5 decembrie 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotarare a Guvernului nr. nr. 957 din 27 decemb. 682 din 16 septembrie 2002 *** Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2002 in bugetul Ministerul Lucrarilor Publice. nr. proprietate privata a statului. 621 *** M. Nr. 904 din 12 decemb. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. nr. 305 din 9 mai 2002 *** Hotarare privind trecerea unor terenuri. Of. 277 din 24. Ministerului Lucrarilor Publice. 913 din 14 decemb. 893 din 10 decemb. 1388 *** M. 2002 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Varianta noua DN 24. 926/2001 Hotarare de Guvern nr. nr.• • Hotarare de Guvern nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Hotarare de Guvern nr. 321 *** M. Transporturilor si Locuintei pentru finalizarea lucrarilor de reparatii si realizarea activitatilor de pregatire a drumurilor nasionale pe timp de iarna Hotarare de Guvern nr. nr. prevazut in bugetul de stat pe anul 2002. rectificate. 864 din 29 noiemb. nr. 204 din 26 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Lucrarilor Publice. 1343 *** M. nr.04. 114/1996 Hotarare de Guvern nr. Of. Of. Transporturilor si Locuintei privind activitatea de privatizare pe anul 2002 Hotarare de Guvern nr.Of. 1400 *** M. 620/2001 Hotarare de Guvern nr. 248 *** M. Jud. Of. nr. 923 din 17 decemb. Of.Of. 2002 *** Hotararea Guvernului privind modificarea anexei nr. 1297 *** M. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Of. Of. nr. 1374 *** M. 141 *** M. nr. Of. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Deviere DN 28 A km 19+500 . Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. Of.Of. nr. din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte • • • • • • • • • • • • • • . 381 *** M. sector km 46 + 500 . nr.km 22+900 la Blagesti" judetul Iasi Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002. 924 din 18 decemb. 665 din 9 septembrie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare Centrul istoric Bucuresti si a Normelor privind modul de finantare a proiectului privind reabilitarea si revitalizarea Centrului Istoric Bucuresti Hotarare de Guvern nr. Of. Of. 895 din 10 decemb. 481 din 5 iulie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. prevazut in bugetul de stat pe anul 2002. judetul Ialomita.km 51 + 562" Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Facaieni. OF.A Hotarare de Guvern nr. Ministerului Lucrarilor Publice. 389 *** M. 438/1996 Hotarare de Guvern nr. 935 *** M.Of. 989 *** M. 246 din 12 aprilie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „ Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii „CNI"S. Ialomita Hotarare de Guvern nr. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. 1306 *** M. 7 din Legea locuintei nr. nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Transporturilor si Locuintei pentru inlaturarea efectele furtunii din comuna Facaieni. nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. Transporturilor si Locuintei pentru inlaturarea efectelor furtunii din com. Hotarare de Guvern nr. aprobate prin Hotararea Guvernului nr.

Of. Hotarare de Guvern nr. 657 din 4 septembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2002 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare.Of. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei . 492 *** M. nr. nr.Of.Of. din Muzeul National de Istorie in Centrul Dambovita si aprobarea programului prioritar de reconversie functionala a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente.Of. Stirbei Voda.Of.Dezvoltare in constructii si Economia Constructiilor INCERC Bucuresti a unei parti din imobilul „Cladire administrativa pentru birouri". 335 din 20 mai 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea guvernului nr.Of. Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe. 520 din 18 iulie 2002 *** Hotarare privind infiintarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr.Cernavoda Hotarare de Guvern nr. nr. nr. 1175 *** M. 793 din 31 oct. 305 din 9 mai 2002 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea privata a statului si in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte Hotarare de Guvern nr.• Hotarare de Guvern nr.Of. nr. 641 din 29 august 2002 *** Hotarare privind transmiterea unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Regiei Nationale a Padurilor in administrarea Ministerului Lucrarilor Publice. 366 din 31 mai 2002 *** Hotarare pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat in municipiul Bucuresti. 442 *** M. 1159 *** M. nr. nr. 884 *** M.Of. destinate inchirierii. 723 *** M.Of.2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotarare a Guvernului nr. 375 din 4 iunie 2002 *** Hotarare privind unele masuri referitoare la executarea in regim de urgenta a lucrarilor de constructie a Tronsonului de Autostrada Bucuresti Fetesti . Transporturilor si Locuintei necesare finantarii Programului de constructie de sali de sport Hotarare de Guvern nr. 936 *** M.2002 *** Hotarare privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 2002 *** Hotarare privind dotarea cu parc auto propriu pentru activitati specifice a Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic. 501 din 11 iulie 2002 *** Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.Of. garantate de Ministerul Finantelor Publice. cu terenul aferent.Of. nr.Of. 1224 *** M. 950 *** M. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul programului de constructie de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica SurducSiriu" Hotarare de Guvern nr.Of. 796 din 1 noiembrie 2002 *** Hotarare privind preluarea fara plata de la Institutul National de Cercetare . necesare finantarii Programului de constructii de locuinte pentru tineri. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 527 *** M. nr. 822 din 13. 394 *** M. de catre Centru National pentru Reducerea Riscului seismic.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. cuprinzand nominalizarea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public Hotarare de Guvern nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte Hotarare de Guvern nr. str. nr. 1174 *** M. nr.Of. 927 *** M. nr. sectorul 1. 688 din 18 septembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG nr. 789 din 30 oct. nr. • • • • • • • • • • • • • • • • . 375 din 4 iunie 2002 *** Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drum din administrarea unor consilii locale din judetul Arges si respectiv a RN a Padurilor Directia Silvica Pitesti in administrarea RA „ANDR"si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale Hotarare de Guvern nr. 1087 *** M.Of.2002 *** Hotarare privind garantarea unor credite interne si/sau externe pentru Ministerul Lucrarilor Publice. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. nr. 744 din 11 oct. 657 din 4 septembrie 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 516 *** M. nr. nr.Of. 675 *** M. 793 din 31 oct. nr. Hotarare de Guvern nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Hotarare de Guvern nr.11. 1162 *** M.

Ordin nr. 912 din 16. transporturilor si locuintei privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. aprobate cu modificari si completari prin Legea nr.Of.2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.8 din OG nr. 688 *** M. Ordin nr. nr.i al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea • • • • • • • • • • • • • • • • • . nr. 1179 *** M.12.nr. 304/16798 *** M. transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate Ordin nr. nr.nr. Definitii si Abrevieri Ordin nr. ale unor agenti economici ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. Of. Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. 1387 *** M. Of. 07.S.12.Of. 804 din 5 noiembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Structurii devizului general si al metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Norme Metodologice nr. 1254 *** M. transporturilor si locuintei privind participarea Inspectoratului de Stat in Constructii I. Transporturilor si Locuintei. 460 din 28 06. nr.165 din 7 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei .nr.15/2002. 236/297 *** M. Transporturilor si Locuintei. Transporturilor si Locuintei necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferata din orasele resedinta de judet Hotarare de Guvern nr.Of. 340 din 22 mai 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr. 788/205 *** M. 832 din 19noiemb.2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei . Of.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. Of.Of. nr. 668 *** M. aprobat prin OMLPTL nr. 1896 *** M Of. transporturilor si locuintei . 184 din18 martie 2002 *** Precizari ale ministrului lucrarilor publice.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism / republicare Hotarare de Guvern nr.12.Of. din 28 noiemb. 668 *** M.424/2002 Ordin nr. la receptia lucrarilor de constructii finantate prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice.856 din 27 noiembrie 2002 *** Hotarare a Guvernului nr. transporturilor si locuintei pentru completarea ROF-ului I. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 1902 *** M. 44 *** M.Of. Ordin nr. transporturilor si locuintei privind aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR -1. 463 din 28.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret in Municipiul Bucuresti Hotarare de Guvern nr.S. 498 din 10. 469 din 01.C. 07. 904 din 12 decemb.2002 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea MapN in proprietatea privata a statului si in folosinta gratuita a ANL Hotarare de Guvern nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea formei si continutul certificatelor eliberate de ANR privind aplicarea unor conventii internationale si coduri la care Romania este parte.Of. 1398/2001 Ordin nr. nr. transporturilor si locuintei privind participarea ISC la receptia lucrarilor de constructie finantate prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. 177 *** M. Of. 2002 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002.C. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of.• Hotarare de Guvern nr.nr. 526 *** M. nr. nr. 888 din 09. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrarilor Publice. rectificate. 76 din 31 ianuarie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 915 *** M. transporturilor si locuintei si ale ministrului finantelor publice privind stabilirea modalitatilor de alocare a sumelor destinate asigurarii unor fonduri pentru finantarea constructiilor de locuinte pentru tineret si sali de sport. 912 din 14. nr. 171 *** M. nr. nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.06. 168 11 martie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.Of.Of. nr. 628 *** M. Of.156 din 5 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiectivede investitii din cadrul Programului de constructii de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. nr. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 624 *** M.

indicativ MP 017/2 Ordin nr.945 din 23.10. cu modificarile si completarile ulterioare Ordin nr. 1994 *** M.Of. indicativ MP 024/2 Ordin nr.12. 1521-MM521821/2002 privind constituirea si utilizarea FSDP. Prevederi generale. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si persoane cu handicap". transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice. nr.Of. 794 din 31.944 din 23.12. 1435 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. indicativ P-64/2 Ordin nr. 1991 *** M. 539 din 24.12. 860 din 28 noiemb. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD. 1764 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr. nr. 2003 *** M. incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public • • • • • • • • • • • • • • . republicata. transporturilor si locuintei privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier Ordin nr. 8 din Normele metodologice nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.10/1995. transporturilor si locuintei privind obligativitatea introducerii sistemului constructiv cu placi elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferata amplasate pe coridoarele feroviare paneuropene.Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii".12. nr. pe caile ferate programate la reparatii capitale si la intersectiile cailor ferate cu drumuri publice programate la reabilitari Ordin nr.Normelor metodologice nr. nr. 1434 *** M.12.Of.Of. 1992 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde menajere"."indicativ NP-73-2 Ordin nr.1 "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordin nr. nr.Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.837 din 20. nr.945 din 23. indicativ NP-65-2 Ordin nr. transporturilor si locuintei. 1993 *** M. 264 din 19 aprilie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.Of. nr. nr.Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. indicativ T/50/2 Ordin nr.944 din 23.Of.12. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit. 3705-MM-21137/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice • Ordin nr. 289 din 29 aprilie 2002 *** Ordonanta de urgenta privind masuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al cladirilor de locuit multietajate.10.Of.Of.07. nr. indicativ NP-66-2 Ordonanta de Urgenta nr. 51 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri".11.Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri din domeniul sanatatii".Of. 231 din 8 aprilie 2002 *** Ordin la ministrului lucrarilor publice. nr. nr. 955 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea de baza) din punct de vedere al cerintelor legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.944 din 23.10/1995.945 din 23. 1943 *** M.Of. indicativ T/49/2 Ordin nr. nr. 488 *** M. 732 din 07. transporturilor si locuintei pentru completarea art. 1850 *** M. 2002 *** M.12. indicativ NP-63-2 Ordin nr. Masura 2.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.945 din 23. transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. nr. 1995 *** M.Of.

343 *** M. 463 din 28. 73 *** M. Transporturilor si Locuintei.03. nr. nr. Hotarare de Guvern nr. 4 din legea nr. semnat la Bucuresti la 8. 1. 23 *** M. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 81 *** M.09.Of. nr.Of.12. nr. 143 *** M. 174 *** M. semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001. Ordonanta de Urgenta nr. Transporturilor si Locuintei.935 din 20. . . 890 din 11. Of.06. 70 din 31 ianuarie 2002 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea art. 94 din 2 februarie 2002 *** Ordonanta privind contractele de parteneriat public .10. 461 din 28. nr.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice.11.Of. Nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind transmiterea fara plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare in proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte.05.06. Masura 2. Of. nr. 435 din 21. 16 *** M. Of.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Ordonanta Guvernului nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii Ordonanta de Urgenta nr. Of.2002 *** OUG privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iunie 2002 Ordonanta de Urgenta nr.11. 111 *** M. 152/1998 privind infiintarea ANL Ordonanta de Urgenta nr. 693 din 20. semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996. Ordonanta de Urgenta nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind ratificarea Amendamentului nr. 80 *** M. 185 *** M.Of. Ordonanta de Urgenta nr. 140 *** M. nr. Romania" semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001 Ordonanta Guvernului nr. Nr.• • Ordonanta de Urgenta nr.Of. semnat la 21 decembrie 2001 de catre Romania si BERD la Acordul de Imprumut (Proiectul privind restructurarea AND si reabilitarea drumurilor) dintre Romania si BERD. 5 *** M. nr. 84 din 1 februarie 2002 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru masura „Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada. IV.Of.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD. 149 *** M.Of. 2001 *** Hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice. republicata Ordonanta Guvernului nr. 862 din 29. 364 din 30.2002 *** Ordonanta de urgenta privind ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a Municipiului Pitesti. nr. unificarea si suprainaltarea depozitelor de zgura si cenusa Cicani si Beterega". nr. etapa a V-a.2002 Ordonanta de Urgenta nr.06. nr.1. 821 din 13.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru completarea Legii nr. respectiv in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului de Interne Ordonanta de Urgenta nr..privat • • • • • • • • • • • • Acte normative emise in 2001 • • Hotarare de Guvern nr. 163 din 30 martie 2001 *** Hotarare privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national CTE Rovinari Extinderea.12.11. 793 din 31.Of. 3 *** M. 2002 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. nr.2002 *** OUG privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate Ordonanta de Urgenta nr. 59 *** M. nr. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordonanta de Urgenta nr. nr.Of. pe Coridorul de transport european nr.Of. Of. 159 *** M.Of. 825 din 14.2002 *** OUG privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si BEI si AND pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor. 14 din 10 ian.

Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea structurii. 499 *** M. Acord intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul amenajarii teritoriului. nr. 2001 *** Hotarare privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea de lucrari la unele obiective din judetul Cluj. Of. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 359 din 4 iul. 33 din Legea nr. 2001 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Amenajarea hidroenergetica a raului Strei pe sectorul Subcetate Simeria". 178 din 9 apr. Nr. prevazute la art. 801 *** M. 2001 *** Hotarare privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 311din 8 mai 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Hotarare de Guvern nr. 416 din 26 iul.• Hotarare de Guvern nr. Nr. Nr. Nr. Of. 295 din 5 iun. proprietate publica a statului. 520 *** M. 527 din 31 aug. 513 din 29 aug. Hotarare de Guvern nr. Nr. 295 din 5 iun. 114/1996. Of. 442 din 07 aug. 527 din 31 aug. 2001 *** Hotarare pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale. 381 din 12 iul. 623 *** M. Hotarare de Guvern nr. Of. Of. Nr. 400 *** M. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 650 *** M. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor parti din imobile. 711 *** M. 359 din 4 iul. indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. 578 *** M. Hotarare de Guvern nr. Nr. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 378 din 11 iul. din administrarea Autoritatii Feroviare Romane AFER in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 620 *** M. 708 *** M. 312 din 12 iun. Hotarare de Guvern nr. Nr. Hotarare de Guvern nr. Nr. Of. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. Nr. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Proiect privind mediul si infrastructura in portul Constanta". 2001 *** Hotarare pentru aprobarea componentei nominale a reprezentantilor partii romane in comisia mixta pentru realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunarea. la Calafat-Vidin". Of. Nr. Of. Of. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul amenajarii teritoriului. 1. 383 din 13 iul. aflate in administrarea sau folosinta unor institutii publice. Nr. Hotarare de Guvern nr. Of. proprietate privata a statului. Of. Of. regii autonome si societati comerciale. Hotarare de Guvern nr. 706 *** M. Hotarare de Guvern nr. Nr. 797 *** M. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte. 509 din 28 aug. 10/1995 privind calitatea in constructii. 2001 *** Hotarare privind infiintarea Centrului National pentru asezari umane (habitat). Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile proprietate a statului. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor terenuri. Nr. Of. Of. 579 *** M. Hotarare de Guvern nr. 498 *** M. 366 *** M. Nr. Of. 442 din 07 aug. 791 *** M. Hotarare de Guvern nr.275/2000. Of. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzand cladiri de locuit multietajate. Nr. Transporturilor si Locuintei in anul 2001. semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000. incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. Of. Nr. din administrarea Institutului de Cercetari pentru Cereale • • • • • • • • • • • • • • • • • . 631 *** M. 784 *** M. 447 din 08 aug. Hotarare de Guvern nr. Of.

590 din 20-Sep-2001 *** Hotarare privind detalierea listeisinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr.Of. Of. Of. 596 din 21-Sep-2001 *** Hotarare privind infiintarea. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. Of. semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001 Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile I. 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 114/1996. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Hotarare de Guvern nr. nr. 2001 *** Norme Metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Hotarare de Guvern nr. nr.nr. transporturilor si locuintei si de ministrul finantelor publice Ordin nr.Of. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2001 categoriilor de persoane prevazute la art. nr.si Plante Tehnice Fundulea in administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". 219 *** M. 990 *** M. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate • • • • • • • • • • • • • • • • . Of. nr.Of. nr. Ordin nr.nr. Of. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. 1110 *** M. 110 din 5 martie 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 1255 *** M. 598 din 24 sept. Of. 83 din 19 februarie 2001 *** Hotarare pentru aprobarea executiei unor pasarele pietonale si amenajarea unor treceri pentru biciclisti si persoane cu handicap locomotor pe drumul national DN 1.Of. 239 *** M. 105 *** M. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000. 88 din 21 februarie 2001 *** Hotarare privind constituirea Comisiei Nationale TRACECA si a Secretariatului national TRACECA. 561 din 7-Sep-2001 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 221 *** M. Transporturilor si Locuintei. si de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion roman si strain in porturile din Romania. 906 *** M. 287 din 31 mai 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 855 *** M. 576 din 14-Sep-2001 *** Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 527 din 31 aug. 732 din 19 nov. 143 *** M. indicativ NP 051/2000 Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. Transporturilor si Locuintei si de institutiile publice din subordinea acestuia Hotarare de Guvern nr. 682 din 29 oct. republicata Hotarare de Guvern nr. nr. Hotarare de Guvern nr. emise de ministrul lucrarilor publice. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul locuintelor si dezvoltarii urbane. 679 din 13 septembrie 2002 *** Hotarare privind unele masuri pentru inchirierea unor imobile sau parti disponibile din acestea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. Ordin nr. organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Norme Metodologice nr. • Hotarare de Guvern nr. sectorul Bucuresti-Ploiesti. 626 din 4 octomb. 867 *** M. nr. 69 din 8 febr. Of. Of. nr. nr. 1107 *** M. 7 din Legea locuintei nr. 801/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea de lucrari la unele obiective din judetul Cluj Hotarare de Guvern nr. 632 din 9 octomb.Of.Of.N. Of. Nr. 949 *** M. transporturilor si locuintei privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap. 588 din 19 sept. rectificate. Nr. 903 *** M. 963 *** M.nr.C. transporturilor si locuintei privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti. nr. nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.Of. transporturilot si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 3705 / MM / 21137 *** M. Of. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Hotarare de Guvern nr. 649 *** M. Nr.

19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte. Of. 449 din 08 aug. Of. 2001 *** Ordonanta privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C." S. Ordonanta de Urgenta nr. 48 *** M. 681 din 29 oct. 541 din 1 sept. 512 din 28 aug. Nr. Ordonanta Guvernului nr. nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Ordonanta de Urgenta nr. Ordonanta Guvernului nr. Of. Of. 25 *** M. Ordonanta de Urgenta nr. nr. Of.N. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. 242 din 11 mai 2001 *** Ordonanta de urgenta privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate in municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vamilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice in proprietatea publica a statului si.S. Nr. 2001 *** Ordonanta privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I. Of. 2000 *** Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din domeniul lucrarilor publice. 1398 *** M. Nr. Of. Nr. semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.A. 10 *** M. 110 *** M. respectiv. Ordonanta Guvernului nr.I. semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001.S. 63 *** M. 2001 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 299 *** M.C. Of. 2001 *** Ordonanta pentru modificarea art. 50 *** M. 540 din 1 sept. 532 din 31 aug. 298 *** M. Nr. 65 *** M. 246 din 14 mai 2001 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 707 din 30 dec. 472 din 17 aug. Of. in proprietatea privata a Agentiei Nationale pentru Locuinte. 536 din 1 sept. 76 *** M. transporturilor si locuintei.Of. 66 *** M. Ordonanta Guvernului nr. Of. Nr. 77 *** M. 2001 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 / RO0002 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria. 707 din 30 dec. Ordonanta Guvernului nr. 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000. Ordonanta Guvernului nr. Of. 2001 *** Ordonanta de urgenta pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. .C. Nr. 2001 *** Ordonanta privind reabilitarea si revitalizarea Centrului istoric Bucuresti. 2001 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind controlul statului portului in regiunea Marii Negre. Ordonanta de Urgenta nr.Of. • • • • • • • • • • Acte normative emise in 2000 • • Ordonanta de Urgenta nr. 4 din Legea nr. 2000 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. nr. 533 din 31 aug. Nr.de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta • Ordin nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii I. Nr. Ordonanta Guvernului nr. Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful