Acte normative in domeniul constructiilor.

arhitecturii si urbanismului
Acte normative emise in 2003 Acte normative emise in 2002 Acte normative emise in 2001 Acte normative emise in 2000

Acte normative emise in 2003
• Hotarare de Guvern nr. 1560 *** M. Of. 12 din 10 ianuarie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici care functioneaza sub autoritatea MLPTL. Hotarare de Guvern nr. 1554 *** M. Of. 27 din 20 ianuarie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al MLPTL privind activitatea de privatizare pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 126 *** M. Of. nr. 113 din 24 februarie 2003 *** Hotarare privind indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineret in regim de inchiriere, in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara / Valea Oltului, zona A etapele 1-6" Hotarare de Guvern nr. 203 *** M. Of. nr. 139 din 04 martie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public Hotarare de Guvern nr. 226 *** M. Of. nr. 147 din 6 martie 2003 *** Hotarare privind contractarea de catre MLPTL a unui credit extern, garantat de Ministerul Finantelor publice, necesar finantarii Programului de pietruire a drumurilor comunale. Hotarare de Guvern nr. 224 *** M. Of. nr. 150 din 7 martie 2003 *** Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „ Sporirea capacitatii de circulatie pe DN 7 KM 11+200 - KM 31+600 Si DN 71 km 0+00 - km 11 + 200", judetele Ilfov si Dambovita. Hotarare de Guvern nr. 308 *** M. Of. nr. 204 din 28 martie 2003 *** Hotarare privind numirea coordonatorului national si a coordonatorului national executiv al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est (PSESE) Hotarare de Guvern nr. 304 *** M. Of. nr. 238 din 8 aprilie 2003 *** Hotarare privind mandatarea Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sa semneze Contractul de parteneriat publicprivat pentru reconversia functionala a amplasamentului Centrul Dambovita si de finalizare a constructiilor existente Hotarare de Guvern nr. 445 *** M. Of. Nr. 244 din 14 mai 2003 *** Hotarare privind numirea Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte. Hotarare de Guvern nr. 381 *** M. Of. nr. 244 din 9 aprilie 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" Hotarare de Guvern nr. 394 *** M. Of. nr. 254 din 12 aprilie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 382 *** M. Of. nr. 263 din 16 aprilie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru toate zonele de riscuri naturale. Hotarare de Guvern nr. 483 *** M. Of. nr. 298 din 6 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2003 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile

• •

• •

Hotarare de Guvern nr. nr. 7 din Legea locuintei nr. Of. nr. nr. 717 *** M.1 / Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Hotarare de Guvern nr. situate in municipiul Bucuresti. 962/2001 Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. nr.A. Of. Of. nr. din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor. Transporturilor si Locuintei. 649 *** M. Transporturilor si locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele Codului I. 389 din 5 iunie 2003 *** Hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.S. 534 din 24 iulie 2003 *** Hotarare privind trecerea unor imobile. Constructiilor si Turismului Hotarare de Guvern nr.de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 152/1998 privind infiintarea ANL. 469 din 1 iulie 2003 *** Hotarare pentru suplimentarea fondurilor necesare decontarii cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente programului SAPARD. Of.M. Of.M. nr. nr. 510 *** M. din administrarea MFP a judetului Ilfov in administrarea ANL. 870 *** M. 314 din 9 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2003 categoriilor de persoane prevazute la art.S. 545 *** M. Of. 1254/2002 privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrarilor Publice. 535 din 24 iulie 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea Programului „Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii „CNI" S.G. necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferata din orasele resedinta de judet. amendat. 849 *** M. nr. 364 din 28 mai 2003 *** Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrarilor Publice. nr. 424 din 16 iunie 2003 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerul Transporturilor si Locuintei in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati si privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galati a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati" Hotarare de Guvern nr. din administrarea Ministerul Transporturilor si Locuintei in administrarea MSF. 594 din 20 august 2003 *** Hotarare pentru transmiterea imobilului fost „Monument al Eroilor Comunisti" din domeniul public al statului si din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti • • • • • • • • • • • • • • • . 422 din 16 iunie 2003 *** Hotarare privind trecerea unui imobil format din cladire si terenul aferent. Of. Of. nr. 669 *** M. nr. Hotarare de Guvern nr. Of. 606 *** M. nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice. Of. 486 *** M. Constructiilor si Turismului in proprietatea privata a statului si in administrarea Companiei Nationale de Investitii „CNI" S. 922 *** M. Of. nr. Transporturilor si Locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 572 *** M. Hotarare de Guvern nr. 607 *** M. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 311din 8 mai 2003 *** Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Consiliului Judetean Valcea in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale Hotarare de Guvern nr. 476 *** M. Of. amendat si a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor. 683 *** M. Hotarare de Guvern nr. 443 din 23 iunie 2003 *** Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrarilor Publice. nr. 496 din 9 iulie 2003 *** Hotarare privind organizarea si Functionarea Ministerului Transporturilor. proprietate publica a statului. 377 din 2 iunie 2003 *** Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. Of. nr. Masura 2. aprobate prin H. Of. Of. 114/1996 Hotarare de Guvern nr. • Hotarare de Guvern nr.A. nr. Hotarare de Guvern nr. 740 *** M. nr. 818 *** M. 552 din 31 iulie 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 385 din 4 iunie 2003 *** Hotarare privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului. 312 din 9 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei Codul I. Of.

174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate Hotarare de Guvern nr. in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. Of.Of. 603 din 26 august 2003 *** Hotarare privind trecerea. 96 din 17 februarie 2003 *** Hotarare privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 167/2003 privind structura si incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana Hotarare de Guvern nr. nr. transporturilor si locuintei si al ministrului pentru aprobarea formei si continutului Documentului de conformitate. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice" Ordin nr. 603 din 26 august 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. cu plata. 607 din 27 august 2003 *** Hotarare privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare. Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea MTCT. Of. 450 din 25 iunie 2003 *** Norme metodologice privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice emise de Ministerul Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice Ordin nr. necesar finantarii programului de reabilitare primara a drumurilor nationale. a unor bunuri imobile din patrimoniul Societatii de Constructii CCCF Bucuresti S. 652 din 15 septembrie 2003 *** Hotarare privind schimbul de terenuri intre S.• Hotarare de Guvern nr. 102 *** M.Universitate" Hotarare de Guvern nr. Of. nr. proprietate privata a statului. semnat la Bucuresti la 14 decembrie 20014 Hotarare de Guvern nr. modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene. 159 *** M. 129 din 27 februarie 2003 *** Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii Norme Metodologice nr. nr. 604 *** M Of. Of. nr. nr. 1065 *** M. nr. 935 *** M. nr. 964 *** M. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. precum si transmiterea dreptului de folosinta a unei suprafete de teren de la ANL catre Scoala Superioara de Aviatie Civila. Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri" Ordin nr. 605 din 26 august 2003 *** Hotarare pentru completarea art.101 din 18 februarie 2003 *** Hotarare pentru modificarea art. 944 *** M. nr. semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992. Of. 123 din 26 februarie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.A. 605 *** M Of.G. precum si mandatarea Ministerului Transporturilor. Documentului de conformitate interimar. nr. 4404 *** M. Of. Of. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. nr. 661 din 18 septembrie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. Transporturilor si Locuintei a unui credit extern. Of. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Constructiilor si Turismului de a initia un program prioritar de reconversie functionala a amplasamentului Hotarare de Guvern nr. nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Hotarare de Guvern nr. garantat de catre Ministerul Finantelor Publice. 950 *** M. 937 *** M. „Aeroportul International Bucuresti Baneasa" SA. 1114 *** M. 1049 *** M. nr. nr.U. 605 din 26 august 2003 *** Hotarare privind transmiterea unor bunuri imobile. din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in administrarea Ministerului Transporturilor. 685 din 29 septembrie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Magistrala 5 Drumul Taberei Pantelimon. 645 din 10 septembrie 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O. Of. nr. 53/2003 privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul ANL. 150 *** M. certificatului de management al sigurantei si certificatului de management al sigurantei interimar • • • • • • • • • • • • • • • • . modificate. Of. 3 din Hotararea Guvernului nr.N. nr. 1070 *** M. Of. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. Si ANL. 6/2003 privind constituirea interministeriale pentru urmarirea Programului de constructie Sali de sport Hotarare de Guvern nr. 651 din 12 septembrie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003. Constructiilor si Turismului. 207 *** M. 5 din Hotararea Guvernului nr. Tronsonul Drumul Taberei . Hotarare de Guvern nr. nr. 1068 *** M. Of. nr.

380 din 2 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 704 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate sa elaboreze agremente Ordin nr. 278 din 23 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea: Ghidului de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei. Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMLPTL nr. al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru contestarea conformitatii produselor pentru constructii Ordin nr. 62 *** M. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 393 din 6 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 243 din 9 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. Of. 769 *** M. Of. nr. 272 din 18 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanta si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice" Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Metodologiei privind initierea. aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii. 806 *** M. 1835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana Ordin nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor eferente Programului SAPARD. Of. 289 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Listei specificatiilor tehnice si a documentelor tehnice directoare de referinta in domeniul produselor pentru constructii si al constructiilor Ordin nr. 558 *** M. transporturilor si locuintei pentru inlocuirea anexei la OMLPTL nr. 163/90/399/148 *** M. nr. 400 din 9 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. Ordin nr. avizarea. pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere. Of. nr. 205 din 28 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 166 *** M. Of. amenajarea teritoriului. Of. nr. „Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordin nr. nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. transporturilor si locuintei. 603 *** M. 1896/2002 privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc Ordin nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si omologarea echipamentelor. nr. 297 din 5 mai 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente" Ordin nr. Of. Of. nr. 288 *** M. in vederea stabilirii adecvarii la o utilizare prevazuta a a produselor pentru constructii. Of. 814 *** M. 308/409/189 *** M. 205 din 28 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 542 *** M. 1894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul roman.• Ordin nr. 550 *** M. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Of. nr.1. Of. Of. nr. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor in constructii" Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrarilor publice. Masura 2. 269 din 17 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. reglare si/sau desfasoara activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere • • • • • • • • • • • • • • • . transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor. constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr.G. 397 din 9 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of. urbanism si habitat. 955/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a O. 592 din 20 august 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 425 din 17 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei nr. transporturilor si locuintei privind instituirea procedurii de administrarea speciala Ordin nr. achizitia. precum si evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie. 411 din 12 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. 777 *** M. transporturilor si locuintei privind inlocuirea anexei la OMLPTL nr. Of. 424 Ordin nr. 130 din 27 februarie 2003 *** Ordinul ministrului lucrarilor publice. nr. nr. nr. programarea. Of. nr. utilizate ca referinte pentru aplicarea marcajului CS in domeniul produselor pentru constructii Ordin nr. Ordin nr.U. Of. 483 *** M. elaborarea. transporturilor si locuinteipentru aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice existente la nivel national.

018-3 Ordin nr.Of. 301 *** M. intocmirea. 70 *** M. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor . Of. nr.Of. engleza) in scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele din UE".E. Of.185 din 25 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of.nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalatii (germana. constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor / sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale Ordin nr. cu modificarile si completarile ulterioare RNTR 1. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind realizarea si urmarirea in timp a protectiei structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou".E. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind calculul si alcatuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate in zone seismice (completare P100)".P. 308 *** M. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. nr. indicativ N. 164/91 *** M.Of. 082-3 Ordin nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii".Of. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. nr.Of. 020-3 Ordin nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)".Of. 47/1203/509 *** M.P. inmatriculate. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata/beton (revizuire P 134-93)". constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ".P. franceza. 665 din 19 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. indicativ M. nr. indicativ G. indicativ GT-33-1 Ordin nr. indicativ P19-3 Ordin nr. Of. constructiilor si turismului nr. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 165/92 *** M. protectia mediului si folosinta conform destinatiei. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 302 *** M. 300 *** M. 61 *** M. 304 *** M. 303 *** M. 665 din 19 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor.Of. 079-3 Ordin nr.P. Of. indicativ N.Of. nr. nr. 171 din 28 martie 2003 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 611 din 29 august 2003 *** Ordin al ministrului economiei si comertului.• Ordin nr.P. nr.tip de podete pentru drumuri" (revizuire P 19-86). 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat. indicativ N. 309 *** M. 080-3 Ordin nr. indicativ G. • • • • • • • • • • • • • • • • . nr. indicativ G. 15 *** M. nr. 017-3 Ordin nr. eliberarea si publicarea agrementelor tehnice pentru produse pentru constructii Ordonanta de Urgenta nr. in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.P. 078-3 Ordin nr. 019-3 Ordin nr. nr.Of. indicativ G.E. 027-3 Ordin nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate in zone rurale". al ministrului transporturilor. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind solicitarea. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia consolidarii prin comprimare a structurilor din zidarie". 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. prin inspectia tehnica periodica. nr.E. 306 *** M. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea imbinarii ductile la structuri metalice in zone seismice". constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica". 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor. Of.Of. 310 *** M.185 din 25 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. indicativ G. nr. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii Ordin nr.nr.Of. indicativ N. 596 din 21 august 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 081-3 Ordin nr. nr. nr. Ordin nr. 97 din 17 februarie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. 305 *** M. 307 *** M.

100 din 5 februarie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 400 din 11. Hotarare de Guvern nr. 2 din O. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. Of. Of. 62 *** M.U. Of. Judetul Bacau. 61 *** M. nr. 1322 *** M. 62 din 1 februarie 2003 *** Ordonanta privind completarea art.2002 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica Surduc. dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european Ordonanta Guvernului nr. Of. nr. 452 din 25 iunie 2003 *** Ordonanta de Urgenta privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte Ordonanta Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. Of. Of. 22 *** M.04.• Ordonanta de Urgenta nr. Of. 83 *** M. nr. Of nr. 1364 *** M. reorganizare si privatizare a unor societati nationale.Siriu" Hotarare de Guvern nr. Of. 434 din 21. 69 *** M. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. 11 din 10 ianuarie2002 *** Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare si a statiei de epurare din Municipiul Focsani" judetul Vrancea. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente Ordonanta Guvernului nr. 1321 *** M. Of. cuprins in Programul ISPA Hotarare de Guvern nr. nr. nr. republicata Hotarare de Guvern nr. nr. 44 *** M. 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 337 *** M. nr. 29 *** M. 77 *** M. 615 din 29 august 2003 *** Ordonanta pentru modificarea alin. 26 din 17 ianuarie 2002 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2001 ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice.A.C. cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 2 al art. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte • • • • • • • Acte normative emise in 2002 • Hotarare de Guvern nr.N. 615 din 30 august 2003 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. Ordonanta Guvernului nr. 1159/1996 Hotarare de Guvern nr. Of. 61 din 1 februarie 2003 *** Ordonanta pentru modificarea alin. Nr. 684 din 29 august 2003 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.S.2002 *** Hotarare privind instituirea in portul Constanta. 268 din 22. VI din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Of. 354 din 2002 *** Hotarare privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor Hotarare de Guvern nr. nr. 584 *** M.G. 3 ala art. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative OUG nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare Ordonanta Guvernului nr. nr. 06. • • • • • • • • . nr. 577 *** M. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 520 din 18 iulie 2003 *** Ordonanta pentru completarea art. nr. 19 din 15 ianuarie 2002 *** Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale din Municipiul Bacau". companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Hotarare de Guvern nr. 108 din 8 februarie 2002 *** Hotarare privind actualizarea valorii patrimoniului Inspectoratului de Stat in Constructii I. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. Of. 53 *** M. 203/2003 privind realizarea. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului n. Of. nr. 9 din Legea nr. 618 din 30 august 2003 *** Ordonanta pentru completarea art. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. companii nationale. APMC S. Of. 1343 *** M.06. nr. Of. Of.. 547 *** M. aflat in administrarea C. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. nr.

204 din 26 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Lucrarilor Publice. nr. Of. OF.Of. 926/2001 Hotarare de Guvern nr. 895 din 10 decemb. 1343 *** M. 114/1996 Hotarare de Guvern nr.04.Of. Ialomita Hotarare de Guvern nr. Of. 321 *** M. nr. 389 *** M. Nr. 877 din 5 decembrie 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotarare a Guvernului nr. 913 din 14 decemb. 1306 *** M. 2002 *** Hotararea Guvernului privind modificarea anexei nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. Ministerului Lucrarilor Publice. 864 din 29 noiemb. Of. nr. nr. 381 *** M. 682 din 16 septembrie 2002 *** Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2002 in bugetul Ministerul Lucrarilor Publice.• • Hotarare de Guvern nr. 665 din 9 septembrie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare Centrul istoric Bucuresti si a Normelor privind modul de finantare a proiectului privind reabilitarea si revitalizarea Centrului Istoric Bucuresti Hotarare de Guvern nr. Of.km 51 + 562" Hotarare de Guvern nr. Ministerului Lucrarilor Publice. 305 din 9 mai 2002 *** Hotarare privind trecerea unor terenuri. 620/2001 Hotarare de Guvern nr. Transporturilor si Locuintei privind activitatea de privatizare pe anul 2002 Hotarare de Guvern nr. nr. nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte. Of. 1297 *** M. 893 din 10 decemb. Transporturilor si Locuintei pentru finalizarea lucrarilor de reparatii si realizarea activitatilor de pregatire a drumurilor nasionale pe timp de iarna Hotarare de Guvern nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. Of. nr. 438/1996 Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Deviere DN 28 A km 19+500 . Jud. 141 *** M. 277 din 24. 923 din 17 decemb. 246 din 12 aprilie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „ Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii „CNI"S. nr.Of. 621 *** M. din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte • • • • • • • • • • • • • • . 904 din 12 decemb. nr. Of. sector km 46 + 500 . judetul Ialomita. Of. 1396 *** M. prevazut in bugetul de stat pe anul 2002. 1374 *** M. 924 din 18 decemb. 7 din Legea locuintei nr. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 935 *** M. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. prevazut in bugetul de stat pe anul 2002. nr. 1405 *** M.km 22+900 la Blagesti" judetul Iasi Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. 481 din 5 iulie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. 1388 *** M. aprobat prin Hotarare a Guvernului nr.2002 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2002 categoriilor de persoane prevazute la art. 248 *** M. proprietate privata a statului. nr.Of. Transporturilor si Locuintei pentru inlaturarea efectelor furtunii din com. 957 din 27 decemb. nr. nr. Facaieni. nr. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Transporturilor si Locuintei pentru inlaturarea efectele furtunii din comuna Facaieni. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. Of. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002. 2002 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Varianta noua DN 24. Of. 1400 *** M. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren. 989 *** M. Of. nr. rectificate. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.A Hotarare de Guvern nr.

nr.Cernavoda Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. 950 *** M. 793 din 31 oct.2002 *** Hotarare privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 744 din 11 oct. cuprinzand nominalizarea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public Hotarare de Guvern nr. nr. din Muzeul National de Istorie in Centrul Dambovita si aprobarea programului prioritar de reconversie functionala a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente. 641 din 29 august 2002 *** Hotarare privind transmiterea unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Regiei Nationale a Padurilor in administrarea Ministerului Lucrarilor Publice. 796 din 1 noiembrie 2002 *** Hotarare privind preluarea fara plata de la Institutul National de Cercetare .Of. cu terenul aferent. 675 *** M. 1175 *** M. 927 *** M. nr. nr. 657 din 4 septembrie 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte Hotarare de Guvern nr. Transporturilor si Locuintei necesare finantarii Programului de constructie de sali de sport Hotarare de Guvern nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul programului de constructie de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr.• Hotarare de Guvern nr. 501 din 11 iulie 2002 *** Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. nr. 936 *** M.Of. 789 din 30 oct. Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe.Of.Of. nr. 1159 *** M. destinate inchirierii. str. nr. 723 *** M.2002 *** Hotarare privind garantarea unor credite interne si/sau externe pentru Ministerul Lucrarilor Publice.Of. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare privind dotarea cu parc auto propriu pentru activitati specifice a Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic. 305 din 9 mai 2002 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea privata a statului si in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte Hotarare de Guvern nr.Of.Of. Hotarare de Guvern nr.Of. 516 *** M. 442 *** M.Of. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei . 520 din 18 iulie 2002 *** Hotarare privind infiintarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate Hotarare de Guvern nr. Stirbei Voda. 335 din 20 mai 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea guvernului nr.Of. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Hotarare de Guvern nr. nr.Of. 793 din 31 oct. 822 din 13. 1162 *** M. nr. 1174 *** M.Of. 688 din 18 septembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG nr. 394 *** M. garantate de Ministerul Finantelor Publice. nr. nr. 1087 *** M. 657 din 4 septembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2002 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare. necesare finantarii Programului de constructii de locuinte pentru tineri. nr.Of.11. de catre Centru National pentru Reducerea Riscului seismic.Of. • • • • • • • • • • • • • • • • . Hotarare de Guvern nr. 366 din 31 mai 2002 *** Hotarare pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat in municipiul Bucuresti. 884 *** M. nr. 1224 *** M. 375 din 4 iunie 2002 *** Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drum din administrarea unor consilii locale din judetul Arges si respectiv a RN a Padurilor Directia Silvica Pitesti in administrarea RA „ANDR"si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale Hotarare de Guvern nr. 527 *** M.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr.Of.2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotarare a Guvernului nr.Of. 492 *** M. nr. 2002 *** Hotarare privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica SurducSiriu" Hotarare de Guvern nr. 375 din 4 iunie 2002 *** Hotarare privind unele masuri referitoare la executarea in regim de urgenta a lucrarilor de constructie a Tronsonului de Autostrada Bucuresti Fetesti .Dezvoltare in constructii si Economia Constructiilor INCERC Bucuresti a unei parti din imobilul „Cladire administrativa pentru birouri". nr.Of. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. sectorul 1. nr.

Of.8 din OG nr. nr. 76 din 31 ianuarie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.06.165 din 7 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei .nr.156 din 5 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiectivede investitii din cadrul Programului de constructii de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. 668 *** M. nr. 904 din 12 decemb. 1902 *** M.S. rectificate.nr. nr. transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate Ordin nr. 184 din18 martie 2002 *** Precizari ale ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea formei si continutul certificatelor eliberate de ANR privind aplicarea unor conventii internationale si coduri la care Romania este parte.S.Of. transporturilor si locuintei privind participarea ISC la receptia lucrarilor de constructie finantate prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. 1896 *** M Of. transporturilor si locuintei . 526 *** M. aprobat prin OMLPTL nr.Of. transporturilor si locuintei privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. Of. 340 din 22 mai 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr. 888 din 09. nr. 912 din 16.i al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea • • • • • • • • • • • • • • • • • . aprobate cu modificari si completari prin Legea nr.C.Of.2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei . 236/297 *** M. 469 din 01. Of. nr.nr. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. nr.2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. nr.12. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. Of. 171 *** M.12. nr. 07.12.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. Of. nr. 788/205 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 460 din 28 06. transporturilor si locuintei privind aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR -1. 912 din 14. 688 *** M. 44 *** M. ale unor agenti economici ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. 1398/2001 Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru completarea ROF-ului I. nr. Ordin nr. 624 *** M. transporturilor si locuintei si ale ministrului finantelor publice privind stabilirea modalitatilor de alocare a sumelor destinate asigurarii unor fonduri pentru finantarea constructiilor de locuinte pentru tineret si sali de sport.Of. 668 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. din 28 noiemb. transporturilor si locuintei privind participarea Inspectoratului de Stat in Constructii I. 1254 *** M.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret in Municipiul Bucuresti Hotarare de Guvern nr. 804 din 5 noiembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Structurii devizului general si al metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Norme Metodologice nr. 177 *** M. 07.Of.Of. Of. Transporturilor si Locuintei necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferata din orasele resedinta de judet Hotarare de Guvern nr. Definitii si Abrevieri Ordin nr. 628 *** M. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr.• Hotarare de Guvern nr. 915 *** M. 1179 *** M. Of. Of. nr. 304/16798 *** M.15/2002. 498 din 10. 832 din 19noiemb.Of.nr. Of. nr.424/2002 Ordin nr. 1387 *** M. nr. 2002 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002. la receptia lucrarilor de constructii finantate prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice.856 din 27 noiembrie 2002 *** Hotarare a Guvernului nr. 463 din 28. 168 11 martie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Transporturilor si Locuintei.C.2002 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea MapN in proprietatea privata a statului si in folosinta gratuita a ANL Hotarare de Guvern nr. Ordin nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrarilor Publice.Of. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Transporturilor si Locuintei.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism / republicare Hotarare de Guvern nr.

Ordin nr.Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde menajere". nr.10. 8 din Normele metodologice nr. 1521-MM521821/2002 privind constituirea si utilizarea FSDP. 51 *** M. 860 din 28 noiemb. 1943 *** M.Of. 264 din 19 aprilie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. indicativ MP 017/2 Ordin nr. 1850 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr.944 din 23.Of. indicativ P-64/2 Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea de baza) din punct de vedere al cerintelor legii nr.Of.Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri din domeniul sanatatii".Normelor metodologice nr. cu modificarile si completarile ulterioare Ordin nr.11.Of.944 din 23. indicativ MP 024/2 Ordin nr."indicativ NP-73-2 Ordin nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei.Of. nr. 1435 *** M. Prevederi generale. nr.12.945 din 23. 2002 *** M. 3705-MM-21137/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice • Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru completarea art. 289 din 29 aprilie 2002 *** Ordonanta de urgenta privind masuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al cladirilor de locuit multietajate. nr. nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.10/1995. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si persoane cu handicap".2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr.12. nr. 488 *** M.945 din 23. indicativ NP-63-2 Ordin nr.12.07. nr.10/1995.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 1991 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. republicata. 231 din 8 aprilie 2002 *** Ordin la ministrului lucrarilor publice.10. nr. nr.Of. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.12. Masura 2. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice. 1995 *** M. 732 din 07. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public • • • • • • • • • • • • • • . transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD. 1764 *** M.Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii". pe caile ferate programate la reparatii capitale si la intersectiile cailor ferate cu drumuri publice programate la reabilitari Ordin nr. 539 din 24.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.Of. nr. indicativ T/50/2 Ordin nr.Of. indicativ T/49/2 Ordin nr. transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.Of. 794 din 31.837 din 20.Of. 1993 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. nr.1 "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordin nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.944 din 23.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 2003 *** M.12.12. 1994 *** M. indicativ NP-65-2 Ordin nr.Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri". 1992 *** M.Of.12. transporturilor si locuintei privind obligativitatea introducerii sistemului constructiv cu placi elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferata amplasate pe coridoarele feroviare paneuropene. transporturilor si locuintei privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier Ordin nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.945 din 23. 955 *** M. 1434 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii nr. nr.945 din 23. indicativ NP-66-2 Ordonanta de Urgenta nr.

343 *** M. Ordonanta de Urgenta nr.Of.Of. Hotarare de Guvern nr. semnat la 21 decembrie 2001 de catre Romania si BERD la Acordul de Imprumut (Proiectul privind restructurarea AND si reabilitarea drumurilor) dintre Romania si BERD. Nr. nr.06.09.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Ordonanta Guvernului nr.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice. 70 din 31 ianuarie 2002 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea art. etapa a V-a. 2002 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 80 *** M. 435 din 21. nr. 5 *** M. nr. nr. Transporturilor si Locuintei. nr.1. 1. nr. 2001 *** Hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice. nr.935 din 20. Of. 693 din 20. Masura 2. pe Coridorul de transport european nr. 461 din 28.06.11.11.privat • • • • • • • • • • • • Acte normative emise in 2001 • • Hotarare de Guvern nr. 94 din 2 februarie 2002 *** Ordonanta privind contractele de parteneriat public .2002 *** Ordonanta de urgenta pentru completarea Legii nr. semnat la Bucuresti la 8. nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii Ordonanta de Urgenta nr. 23 *** M. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordonanta de Urgenta nr. 163 din 30 martie 2001 *** Hotarare privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national CTE Rovinari Extinderea. 4 din legea nr. .2002 *** Ordonanta de urgenta pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD.Of. 793 din 31. 14 din 10 ian. 111 *** M.2002 *** OUG privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iunie 2002 Ordonanta de Urgenta nr. 81 *** M. 16 *** M.03. 159 *** M. Of. republicata Ordonanta Guvernului nr. 862 din 29.. . semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001. Ordonanta de Urgenta nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind ratificarea Amendamentului nr. 140 *** M.12. 149 *** M. nr.Of. nr. 185 *** M. 174 *** M. 84 din 1 februarie 2002 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru masura „Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada. Romania" semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001 Ordonanta Guvernului nr. 821 din 13. nr.10. 364 din 30.2002 *** Ordonanta de urgenta privind transmiterea fara plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare in proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte. respectiv in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului de Interne Ordonanta de Urgenta nr.12. semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996.Of. Of.• • Ordonanta de Urgenta nr.Of.2002 *** OUG privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si BEI si AND pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor. 59 *** M.Of. unificarea si suprainaltarea depozitelor de zgura si cenusa Cicani si Beterega".2002 *** Ordonanta de urgenta privind ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a Municipiului Pitesti. nr. nr.05. Of. Nr. 3 *** M. 73 *** M. 463 din 28. IV.Of.2002 Ordonanta de Urgenta nr. 890 din 11. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 152/1998 privind infiintarea ANL Ordonanta de Urgenta nr. Ordonanta de Urgenta nr.06. Transporturilor si Locuintei. nr.Of. 143 *** M.2002 *** OUG privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate Ordonanta de Urgenta nr. Of.Of. 825 din 14.Of.11.

Of. Of. 1. 359 din 4 iul. 578 *** M. Of. 509 din 28 aug. Nr. Nr. Nr. Of. Hotarare de Guvern nr. 359 din 4 iul. 708 *** M. Nr. incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. Of. 2001 *** Hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile proprietate a statului. Nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzand cladiri de locuit multietajate. Hotarare de Guvern nr. 623 *** M. 10/1995 privind calitatea in constructii. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Proiect privind mediul si infrastructura in portul Constanta". Hotarare de Guvern nr. 784 *** M. 797 *** M. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Of. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor terenuri. 442 din 07 aug. 513 din 29 aug. Nr. 311din 8 mai 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind infiintarea Centrului National pentru asezari umane (habitat). 381 din 12 iul. 2001 *** Hotarare pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale. aflate in administrarea sau folosinta unor institutii publice. 178 din 9 apr. Of. 527 din 31 aug. Of. semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000. Nr. Nr. Hotarare de Guvern nr. 706 *** M. Nr.• Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Of. Nr.275/2000. Nr. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor parti din imobile. 416 din 26 iul. 295 din 5 iun. 791 *** M. Nr. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul amenajarii teritoriului. Nr. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. 295 din 5 iun. Of. Hotarare de Guvern nr. Of. Of. 498 *** M. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 366 *** M. 383 din 13 iul. 400 *** M. Of. nr. Of. 527 din 31 aug. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. 312 din 12 iun. Transporturilor si Locuintei in anul 2001. Hotarare de Guvern nr. 33 din Legea nr. Nr. 520 *** M. Nr. din administrarea Institutului de Cercetari pentru Cereale • • • • • • • • • • • • • • • • • . Nr. la Calafat-Vidin". Of. din administrarea Autoritatii Feroviare Romane AFER in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. proprietate privata a statului. 2001 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Amenajarea hidroenergetica a raului Strei pe sectorul Subcetate Simeria". 711 *** M. 579 *** M. Of. Hotarare de Guvern nr. prevazute la art. 2001 *** Hotarare privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea de lucrari la unele obiective din judetul Cluj. Of. 447 din 08 aug. 620 *** M. 650 *** M. regii autonome si societati comerciale. Nr. 499 *** M. proprietate publica a statului. 2001 *** Hotarare privind aprobarea structurii. 114/1996. 442 din 07 aug. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea componentei nominale a reprezentantilor partii romane in comisia mixta pentru realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunarea. Acord intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul amenajarii teritoriului. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. 378 din 11 iul. indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. 801 *** M. Hotarare de Guvern nr. Of. 631 *** M. 2001 *** Hotarare privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.

ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice.Of. 990 *** M. 801/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea de lucrari la unele obiective din judetul Cluj Hotarare de Guvern nr. nr. 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 682 din 29 oct. Nr. nr.Of. republicata Hotarare de Guvern nr. Transporturilor si Locuintei. 83 din 19 februarie 2001 *** Hotarare pentru aprobarea executiei unor pasarele pietonale si amenajarea unor treceri pentru biciclisti si persoane cu handicap locomotor pe drumul national DN 1. emise de ministrul lucrarilor publice. 649 *** M. indicativ NP 051/2000 Ordin nr. nr. 626 din 4 octomb.Of. 2001 *** Norme Metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Transporturilor si Locuintei si de institutiile publice din subordinea acestuia Hotarare de Guvern nr. Nr. 903 *** M. transporturilor si locuintei pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 906 *** M. Of. Of. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul locuintelor si dezvoltarii urbane.Of. Hotarare de Guvern nr. sectorul Bucuresti-Ploiesti. 7 din Legea locuintei nr. transporturilor si locuintei privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti. nr.Of. 219 *** M.Of. 114/1996.nr. 69 din 8 febr. Of. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile I. nr. si de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion roman si strain in porturile din Romania. Of. nr. 949 *** M. 598 din 24 sept. Of. 867 *** M. Ordin nr. 963 *** M. rectificate. Of. 143 *** M. 596 din 21-Sep-2001 *** Hotarare privind infiintarea. 527 din 31 aug. 2001 *** Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. transporturilor si locuintei privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap. 855 *** M. 221 *** M.si Plante Tehnice Fundulea in administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". 287 din 31 mai 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 679 din 13 septembrie 2002 *** Hotarare privind unele masuri pentru inchirierea unor imobile sau parti disponibile din acestea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. Of. Hotarare de Guvern nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate • • • • • • • • • • • • • • • • . 110 din 5 martie 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Hotarare de Guvern nr.C. 1255 *** M.nr. 561 din 7-Sep-2001 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. Of. nr. 588 din 19 sept.Of. 2001 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2001 categoriilor de persoane prevazute la art. organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Norme Metodologice nr. 590 din 20-Sep-2001 *** Hotarare privind detalierea listeisinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. • Hotarare de Guvern nr.N. 1110 *** M.nr. 105 *** M. 732 din 19 nov. 632 din 9 octomb. 576 din 14-Sep-2001 *** Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. nr. nr. Of. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000. 239 *** M. Nr. Of. 1107 *** M. transporturilot si Locuintei Hotarare de Guvern nr. nr. transporturilor si locuintei si de ministrul finantelor publice Ordin nr. semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001 Hotarare de Guvern nr. nr. 88 din 21 februarie 2001 *** Hotarare privind constituirea Comisiei Nationale TRACECA si a Secretariatului national TRACECA. Hotarare de Guvern nr. 3705 / MM / 21137 *** M.

Ordonanta Guvernului nr. 110 *** M. Nr. Of. 1398 *** M. . Of. 48 *** M. 540 din 1 sept. respectiv. Of. Nr. 2001 *** Ordonanta de urgenta pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 76 *** M. 707 din 30 dec. 298 *** M. Nr.N.C. Nr. 536 din 1 sept. 533 din 31 aug. nr. 541 din 1 sept. 2001 *** Ordonanta privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I. 77 *** M.de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta • Ordin nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 2001 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 / RO0002 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria. Ordonanta de Urgenta nr. 246 din 14 mai 2001 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 65 *** M.A. 2001 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2000 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii I.I. Nr. in proprietatea privata a Agentiei Nationale pentru Locuinte. 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Nr. 2001 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind controlul statului portului in regiunea Marii Negre. 4 din Legea nr. 532 din 31 aug. 242 din 11 mai 2001 *** Ordonanta de urgenta privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate in municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vamilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice in proprietatea publica a statului si. Of.Of. 707 din 30 dec. Ordonanta de Urgenta nr.S. Ordonanta Guvernului nr. Nr. Ordonanta Guvernului nr. 2000 *** Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din domeniul lucrarilor publice. Of. 2001 *** Ordonanta privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C. transporturilor si locuintei. Nr. 10 *** M. Of. Ordonanta de Urgenta nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte. nr. Of. Nr." S. Of. 299 *** M. Ordonanta Guvernului nr. Nr. 2001 *** Ordonanta pentru modificarea art. Of.Of.C. Of. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Ordonanta de Urgenta nr. Ordonanta Guvernului nr. • • • • • • • • • • Acte normative emise in 2000 • • Ordonanta de Urgenta nr. 25 *** M. 681 din 29 oct. 66 *** M. semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001. 449 din 08 aug.S. 63 *** M. 472 din 17 aug. 512 din 28 aug. Ordonanta Guvernului nr. Ordonanta Guvernului nr. semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000. 2001 *** Ordonanta privind reabilitarea si revitalizarea Centrului istoric Bucuresti. Of. 50 *** M. semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful