Acte normative in domeniul constructiilor.

arhitecturii si urbanismului
Acte normative emise in 2003 Acte normative emise in 2002 Acte normative emise in 2001 Acte normative emise in 2000

Acte normative emise in 2003
• Hotarare de Guvern nr. 1560 *** M. Of. 12 din 10 ianuarie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici care functioneaza sub autoritatea MLPTL. Hotarare de Guvern nr. 1554 *** M. Of. 27 din 20 ianuarie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al MLPTL privind activitatea de privatizare pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 126 *** M. Of. nr. 113 din 24 februarie 2003 *** Hotarare privind indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineret in regim de inchiriere, in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara / Valea Oltului, zona A etapele 1-6" Hotarare de Guvern nr. 203 *** M. Of. nr. 139 din 04 martie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public Hotarare de Guvern nr. 226 *** M. Of. nr. 147 din 6 martie 2003 *** Hotarare privind contractarea de catre MLPTL a unui credit extern, garantat de Ministerul Finantelor publice, necesar finantarii Programului de pietruire a drumurilor comunale. Hotarare de Guvern nr. 224 *** M. Of. nr. 150 din 7 martie 2003 *** Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „ Sporirea capacitatii de circulatie pe DN 7 KM 11+200 - KM 31+600 Si DN 71 km 0+00 - km 11 + 200", judetele Ilfov si Dambovita. Hotarare de Guvern nr. 308 *** M. Of. nr. 204 din 28 martie 2003 *** Hotarare privind numirea coordonatorului national si a coordonatorului national executiv al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est (PSESE) Hotarare de Guvern nr. 304 *** M. Of. nr. 238 din 8 aprilie 2003 *** Hotarare privind mandatarea Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sa semneze Contractul de parteneriat publicprivat pentru reconversia functionala a amplasamentului Centrul Dambovita si de finalizare a constructiilor existente Hotarare de Guvern nr. 445 *** M. Of. Nr. 244 din 14 mai 2003 *** Hotarare privind numirea Consiliului national de coordonare al Agentiei Nationale pentru Locuinte. Hotarare de Guvern nr. 381 *** M. Of. nr. 244 din 9 aprilie 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" Hotarare de Guvern nr. 394 *** M. Of. nr. 254 din 12 aprilie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 382 *** M. Of. nr. 263 din 16 aprilie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru toate zonele de riscuri naturale. Hotarare de Guvern nr. 483 *** M. Of. nr. 298 din 6 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2003 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile

• •

• •

Hotarare de Guvern nr. nr. 469 din 1 iulie 2003 *** Hotarare pentru suplimentarea fondurilor necesare decontarii cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente programului SAPARD.M. nr. 740 *** M. proprietate publica a statului. amendat. Masura 2. 422 din 16 iunie 2003 *** Hotarare privind trecerea unui imobil format din cladire si terenul aferent. nr. • Hotarare de Guvern nr. 1254/2002 privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrarilor Publice.M. Of. nr. 314 din 9 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2003 categoriilor de persoane prevazute la art. Transporturilor si Locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. 510 *** M. Transporturilor si Locuintei. Hotarare de Guvern nr.1 / Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Hotarare de Guvern nr.A. Of.S. Of. Hotarare de Guvern nr. 545 *** M. 389 din 5 iunie 2003 *** Hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor. nr. 312 din 9 mai 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei Codul I. Of. nr. nr. 424 din 16 iunie 2003 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerul Transporturilor si Locuintei in proprietatea publica a municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati si privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galati a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati" Hotarare de Guvern nr. 818 *** M. 377 din 2 iunie 2003 *** Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. Of. 364 din 28 mai 2003 *** Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrarilor Publice. 649 *** M.de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. 535 din 24 iulie 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea Programului „Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii „CNI" S. nr. amendat si a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor. Of. nr. nr. situate in municipiul Bucuresti. 534 din 24 iulie 2003 *** Hotarare privind trecerea unor imobile. din administrarea MFP a judetului Ilfov in administrarea ANL. Of. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice. Of. Constructiilor si Turismului in proprietatea privata a statului si in administrarea Companiei Nationale de Investitii „CNI" S. nr. nr. 443 din 23 iunie 2003 *** Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrarilor Publice. 962/2001 Hotarare de Guvern nr. 114/1996 Hotarare de Guvern nr. 683 *** M. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 7 din Legea locuintei nr. Of. 385 din 4 iunie 2003 *** Hotarare privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului.S. 849 *** M. 717 *** M. Of. 606 *** M. Of. nr. 496 din 9 iulie 2003 *** Hotarare privind organizarea si Functionarea Ministerului Transporturilor. 594 din 20 august 2003 *** Hotarare pentru transmiterea imobilului fost „Monument al Eroilor Comunisti" din domeniul public al statului si din administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti • • • • • • • • • • • • • • • . Of. 486 *** M. Of. 669 *** M. 476 *** M. nr. Of. necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferata din orasele resedinta de judet. 572 *** M. nr. Transporturilor si locuintei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Hotarare de Guvern nr. nr. 152/1998 privind infiintarea ANL. a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele Codului I. 552 din 31 iulie 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 922 *** M. Constructiilor si Turismului Hotarare de Guvern nr. aprobate prin H. 870 *** M. Hotarare de Guvern nr. Of.G. Of. nr. din administrarea Ministerul Transporturilor si Locuintei in administrarea MSF.A. 311din 8 mai 2003 *** Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Consiliului Judetean Valcea in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. 607 *** M.

Universitate" Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Of. semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992.101 din 18 februarie 2003 *** Hotarare pentru modificarea art. 1070 *** M. Si ANL. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate Hotarare de Guvern nr. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. 450 din 25 iunie 2003 *** Norme metodologice privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice emise de Ministerul Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice Ordin nr.N. necesar finantarii programului de reabilitare primara a drumurilor nationale. 604 *** M Of. 605 *** M Of. 3 din Hotararea Guvernului nr. nr. din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in administrarea Ministerului Transporturilor. Documentului de conformitate interimar. proprietate privata a statului. 603 din 26 august 2003 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. Hotarare de Guvern nr. 605 din 26 august 2003 *** Hotarare privind transmiterea unor bunuri imobile. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri" Ordin nr. 167/2003 privind structura si incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana Hotarare de Guvern nr. 1114 *** M. nr. certificatului de management al sigurantei si certificatului de management al sigurantei interimar • • • • • • • • • • • • • • • • . 652 din 15 septembrie 2003 *** Hotarare privind schimbul de terenuri intre S. precum si mandatarea Ministerului Transporturilor. Of. Of. Tronsonul Drumul Taberei . Constructiilor si Turismului. semnat la Bucuresti la 14 decembrie 20014 Hotarare de Guvern nr. 1065 *** M. nr. modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 53/2003 privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul ANL. modificate. Of. 102 *** M. 651 din 12 septembrie 2003 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003. 207 *** M. 935 *** M. nr. 685 din 29 septembrie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Magistrala 5 Drumul Taberei Pantelimon. nr. nr. nr. Constructiilor si Turismului de a initia un program prioritar de reconversie functionala a amplasamentului Hotarare de Guvern nr. precum si transmiterea dreptului de folosinta a unei suprafete de teren de la ANL catre Scoala Superioara de Aviatie Civila. nr. 5 din Hotararea Guvernului nr. Of.U. in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea MTCT. nr. 96 din 17 februarie 2003 *** Hotarare privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 159 *** M. „Aeroportul International Bucuresti Baneasa" SA. Of. 661 din 18 septembrie 2003 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 645 din 10 septembrie 2003 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.• Hotarare de Guvern nr. 950 *** M. 944 *** M. Hotarare de Guvern nr. transporturilor si locuintei si al ministrului pentru aprobarea formei si continutului Documentului de conformitate. 150 *** M. Of. nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea. 603 din 26 august 2003 *** Hotarare privind trecerea. 605 din 26 august 2003 *** Hotarare pentru completarea art. nr. 964 *** M. Of. Of. Hotarare de Guvern nr. garantat de catre Ministerul Finantelor Publice.G. nr. Of.A. 123 din 26 februarie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. cu plata. a unor bunuri imobile din patrimoniul Societatii de Constructii CCCF Bucuresti S. nr. 937 *** M. Of. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Hotarare de Guvern nr. 4404 *** M. 1068 *** M. nr. Of. nr. 129 din 27 februarie 2003 *** Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii Norme Metodologice nr. Of. Of. nr.Of. Hotarare de Guvern nr. 6/2003 privind constituirea interministeriale pentru urmarirea Programului de constructie Sali de sport Hotarare de Guvern nr. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice" Ordin nr. Transporturilor si Locuintei a unui credit extern. 607 din 27 august 2003 *** Hotarare privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare. 1049 *** M.

precum si evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie. 272 din 18 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. programarea. Of. 163/90/399/148 *** M. 806 *** M.• Ordin nr. amenajarea teritoriului. pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere. Of. 769 *** M. 576 din 12 august 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 205 din 28 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. nr. nr. nr. nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor eferente Programului SAPARD. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. 955/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a O. nr. 411 din 12 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Of. transporturilor si locuintei nr. Ordin nr. transporturilor si locuintei privind instituirea procedurii de administrarea speciala Ordin nr. nr. 1835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana Ordin nr. 814 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Metodologiei privind initierea. 243 din 9 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru inlocuirea anexei la OMLPTL nr. nr. 397 din 9 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea: Ghidului de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei. nr. 592 din 20 august 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. Of. transporturilor si locuintei privind inlocuirea anexei la OMLPTL nr. constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 130 din 27 februarie 2003 *** Ordinul ministrului lucrarilor publice. 393 din 6 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr. transporturilor si locuintei. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente" Ordin nr. nr. 424 Ordin nr. 550 *** M. 297 din 5 mai 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 289 *** M. 166 *** M. Of. 777 *** M.G. aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii. transporturilor si locuintei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrarilor publice. Of. nr. nr. al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc Ordin nr. nr. Of. 288 *** M. elaborarea. 542 *** M. Ordin nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Listei specificatiilor tehnice si a documentelor tehnice directoare de referinta in domeniul produselor pentru constructii si al constructiilor Ordin nr. 1894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul roman. utilizate ca referinte pentru aplicarea marcajului CS in domeniul produselor pentru constructii Ordin nr. Of. Of. 603 *** M. 1896/2002 privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. Of. 278 din 23 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 704 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanta si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice" Ordin nr. „Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordin nr. 380 din 2 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.1. Of. transporturilor si locuintei pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMLPTL nr. Of. nr. Of. 62 *** M. nr. 400 din 9 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. in vederea stabilirii adecvarii la o utilizare prevazuta a a produselor pentru constructii.U. reglare si/sau desfasoara activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere • • • • • • • • • • • • • • • . 558 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor in constructii" Ordin nr. nr. avizarea. nr. al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor abilitate pentru contestarea conformitatii produselor pentru constructii Ordin nr. 483 *** M. 205 din 28 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 536/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si omologarea echipamentelor. 425 din 17 iunie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 269 din 17 aprilie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor. 308/409/189 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate sa elaboreze agremente Ordin nr. Of. achizitia. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Of. urbanism si habitat. Masura 2. transporturilor si locuinteipentru aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice existente la nivel national.

Ordin nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)". 310 *** M.P. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. Of. al ministrului transporturilor.185 din 25 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Of. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. inmatriculate. indicativ N.E. protectia mediului si folosinta conform destinatiei. in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere. nr. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. indicativ N. 596 din 21 august 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. indicativ M.Of. nr. 300 *** M. 70 *** M. 61 *** M. nr. franceza.nr. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. Of. 018-3 Ordin nr. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii Ordin nr.Of. nr.P. 164/91 *** M. nr. Of.Of.tip de podete pentru drumuri" (revizuire P 19-86).Of.E. eliberarea si publicarea agrementelor tehnice pentru produse pentru constructii Ordonanta de Urgenta nr. 027-3 Ordin nr. transporturilor si locuintei si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind solicitarea. 020-3 Ordin nr. 171 din 28 martie 2003 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.Of. 078-3 Ordin nr. nr. Of. cu modificarile si completarile ulterioare RNTR 1. 665 din 19 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. prin inspectia tehnica periodica. 302 *** M. nr. indicativ G. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata/beton (revizuire P 134-93)". 081-3 Ordin nr. constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor.P. indicativ G. 301 *** M. 017-3 Ordin nr.Of. 304 *** M. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor.Of. 665 din 19 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor / sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale Ordin nr. indicativ P19-3 Ordin nr. 306 *** M.E.P. indicativ G. 080-3 Ordin nr. 305 *** M. nr.P. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind realizarea si urmarirea in timp a protectiei structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou". nr. 165/92 *** M. indicativ GT-33-1 Ordin nr. 47/1203/509 *** M. Of. • • • • • • • • • • • • • • • • . 019-3 Ordin nr. nr. indicativ G. nr. 671din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor.P. 15 *** M.185 din 25 martie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 307 *** M. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ". indicativ N. 308 *** M.Of. 079-3 Ordin nr. 309 *** M.• Ordin nr. 303 *** M. 082-3 Ordin nr.E.nr.Of. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalatii (germana. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat. indicativ G. constructiilor si turismului nr. intocmirea. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor . constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Normativ privind calculul si alcatuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate in zone seismice (completare P100)". 97 din 17 februarie 2003 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere. 611 din 29 august 2003 *** Ordin al ministrului economiei si comertului. indicativ N. nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate in zone rurale".Of. 670 din 23 septembrie 2003 *** Ordin al ministrului transporturilor. engleza) in scopul armonizarii reglementarilor romanesti cu cele din UE". nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica".Of. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea imbinarii ductile la structuri metalice in zone seismice". nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind proiectarea si executia consolidarii prin comprimare a structurilor din zidarie". nr. constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii".

452 din 25 iunie 2003 *** Ordonanta de Urgenta privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte Ordonanta Guvernului nr. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. nr. Of. 77 *** M. republicata Hotarare de Guvern nr. 2 din O.C. Of. nr. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale.06. nr. Of.A. 434 din 21. Of. 520 din 18 iulie 2003 *** Ordonanta pentru completarea art. 61 *** M. 1364 *** M.G. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte • • • • • • • Acte normative emise in 2002 • Hotarare de Guvern nr. aflat in administrarea C. 29 *** M. nr. 1322 *** M. 400 din 11. Ordonanta Guvernului nr. APMC S. 3 ala art. 618 din 30 august 2003 *** Ordonanta pentru completarea art. Hotarare de Guvern nr. nr.U. Of nr. 1343 *** M. 06. a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor Hotarare de Guvern nr. 354 din 2002 *** Hotarare privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. Of. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare Ordonanta Guvernului nr. VI din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european Ordonanta Guvernului nr. 615 din 30 august 2003 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1321 *** M. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat Ordonanta Guvernului nr. Of. 44 *** M. Hotarare de Guvern nr. nr. cuprins in Programul ISPA Hotarare de Guvern nr. nr.04. Of.2002 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica Surduc. 577 *** M. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative OUG nr. nr. 26 din 17 ianuarie 2002 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2001 ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. reorganizare si privatizare a unor societati nationale.. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului n. nr. nr. 9 din Legea nr. Of. Judetul Bacau. 53 *** M. 547 *** M. nr. 19 din 15 ianuarie 2002 *** Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale din Municipiul Bacau". nr. 2 al art. 268 din 22. 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83 *** M. 11 din 10 ianuarie2002 *** Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare si a statiei de epurare din Municipiul Focsani" judetul Vrancea. companii nationale. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. nr.S. 62 *** M.• Ordonanta de Urgenta nr. nr. Of. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. Of. 615 din 29 august 2003 *** Ordonanta pentru modificarea alin. 684 din 29 august 2003 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. Of.Siriu" Hotarare de Guvern nr.N. 108 din 8 februarie 2002 *** Hotarare privind actualizarea valorii patrimoniului Inspectoratului de Stat in Constructii I. 62 din 1 februarie 2003 *** Ordonanta privind completarea art. 69 *** M. 100 din 5 februarie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 1159/1996 Hotarare de Guvern nr. 203/2003 privind realizarea. 22 *** M. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Of. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. • • • • • • • • . Of. Nr. 337 *** M. 61 din 1 februarie 2003 *** Ordonanta pentru modificarea alin. Of. 584 *** M. Of. cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente Ordonanta Guvernului nr.2002 *** Hotarare privind instituirea in portul Constanta. nr. nr. Of.

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. nr. nr.km 51 + 562" Hotarare de Guvern nr. nr. 2002 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Varianta noua DN 24. 7 din Legea locuintei nr. Of. Ialomita Hotarare de Guvern nr. 665 din 9 septembrie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare Centrul istoric Bucuresti si a Normelor privind modul de finantare a proiectului privind reabilitarea si revitalizarea Centrului Istoric Bucuresti Hotarare de Guvern nr. 114/1996 Hotarare de Guvern nr. 141 *** M. 924 din 18 decemb. 957 din 27 decemb. nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.Of. 1405 *** M. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 864 din 29 noiemb. Of. 1343 *** M. nr. 682 din 16 septembrie 2002 *** Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2002 in bugetul Ministerul Lucrarilor Publice. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren. Of. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. sector km 46 + 500 . 204 din 26 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Lucrarilor Publice. prevazut in bugetul de stat pe anul 2002. Of. 913 din 14 decemb. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. 989 *** M. Of. 248 *** M. 481 din 5 iulie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. Hotarare de Guvern nr.2002 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2002 categoriilor de persoane prevazute la art. judetul Ialomita. 1396 *** M. Transporturilor si Locuintei pentru inlaturarea efectelor furtunii din com. nr. proprietate privata a statului. OF. 904 din 12 decemb.04. Transporturilor si Locuintei pentru inlaturarea efectele furtunii din comuna Facaieni. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002. aprobat prin Hotarare a Guvernului nr. nr. 895 din 10 decemb. Of. nr. 1400 *** M. 2002 *** Hotarare a Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte. Of. 389 *** M. 381 *** M. nr. 321 *** M. rectificate. 877 din 5 decembrie 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotarare a Guvernului nr. Of. 1306 *** M.Of. Of. 1388 *** M. 246 din 12 aprilie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „ Sali de sport" prin Compania Nationala de Investitii „CNI"S. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. 438/1996 Hotarare de Guvern nr. din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte • • • • • • • • • • • • • • . Facaieni. 893 din 10 decemb. nr.Of. Transporturilor si Locuintei pentru finalizarea lucrarilor de reparatii si realizarea activitatilor de pregatire a drumurilor nasionale pe timp de iarna Hotarare de Guvern nr. prevazut in bugetul de stat pe anul 2002. nr. 923 din 17 decemb. Of. nr.km 22+900 la Blagesti" judetul Iasi Hotarare de Guvern nr. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Deviere DN 28 A km 19+500 . Nr. 1374 *** M. 926/2001 Hotarare de Guvern nr. nr. 305 din 9 mai 2002 *** Hotarare privind trecerea unor terenuri. Of. 1297 *** M. 277 din 24.A Hotarare de Guvern nr. nr. nr.Of. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Hotarare de Guvern nr. 620/2001 Hotarare de Guvern nr. Jud. Transporturilor si Locuintei privind activitatea de privatizare pe anul 2002 Hotarare de Guvern nr. Ministerului Lucrarilor Publice. 2002 *** Hotararea Guvernului privind modificarea anexei nr. 935 *** M. 621 *** M. Ministerului Lucrarilor Publice.• • Hotarare de Guvern nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr.

305 din 9 mai 2002 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea privata a statului si in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte Hotarare de Guvern nr. nr. 335 din 20 mai 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea guvernului nr. 884 *** M. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Hotarare de Guvern nr. cuprinzand nominalizarea cladirilor de locuit multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public Hotarare de Guvern nr. destinate inchirierii.Of. 793 din 31 oct. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei . 2002 *** Hotarare privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetica SurducSiriu" Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. 950 *** M. 1162 *** M. 657 din 4 septembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2002 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare. 688 din 18 septembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG nr. 793 din 31 oct. 822 din 13. 501 din 11 iulie 2002 *** Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe. 744 din 11 oct. nr. 927 *** M. necesare finantarii Programului de constructii de locuinte pentru tineri. 516 *** M. 675 *** M. 723 *** M.Of. nr. 520 din 18 iulie 2002 *** Hotarare privind infiintarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate Hotarare de Guvern nr. 1224 *** M. nr.Of.11. nr.Of.Of.2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotarare a Guvernului nr.Cernavoda Hotarare de Guvern nr. de catre Centru National pentru Reducerea Riscului seismic. Hotarare de Guvern nr. Stirbei Voda. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. nr.Of. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul programului de constructie de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. nr. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr. nr. 375 din 4 iunie 2002 *** Hotarare privind unele masuri referitoare la executarea in regim de urgenta a lucrarilor de constructie a Tronsonului de Autostrada Bucuresti Fetesti . cu terenul aferent. nr. nr. • • • • • • • • • • • • • • • • .Of. 2002 *** Hotarare privind dotarea cu parc auto propriu pentru activitati specifice a Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic. Hotarare de Guvern nr. nr.Of.Of. 796 din 1 noiembrie 2002 *** Hotarare privind preluarea fara plata de la Institutul National de Cercetare . 394 *** M. 375 din 4 iunie 2002 *** Hotarare privind transmiterea unor sectoare de drum din administrarea unor consilii locale din judetul Arges si respectiv a RN a Padurilor Directia Silvica Pitesti in administrarea RA „ANDR"si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor nationale Hotarare de Guvern nr. nr. 789 din 30 oct.Of.Of.• Hotarare de Guvern nr.2002 *** Hotarare privind contractarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 442 *** M. nr. 1159 *** M. 641 din 29 august 2002 *** Hotarare privind transmiterea unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Regiei Nationale a Padurilor in administrarea Ministerului Lucrarilor Publice. sectorul 1.Of. din Muzeul National de Istorie in Centrul Dambovita si aprobarea programului prioritar de reconversie functionala a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente. nr.2002 *** Hotarare privind garantarea unor credite interne si/sau externe pentru Ministerul Lucrarilor Publice. 527 *** M. 1174 *** M.Of. str.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr.Of. nr. 492 *** M. nr. garantate de Ministerul Finantelor Publice. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte Hotarare de Guvern nr. 657 din 4 septembrie 2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.Of. Transporturilor si Locuintei necesare finantarii Programului de constructie de sali de sport Hotarare de Guvern nr. 1087 *** M. 366 din 31 mai 2002 *** Hotarare pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat in municipiul Bucuresti.Of. 1175 *** M. 936 *** M.Dezvoltare in constructii si Economia Constructiilor INCERC Bucuresti a unei parti din imobilul „Cladire administrativa pentru birouri".Of.

Of. nr. din 28 noiemb. Transporturilor si Locuintei. 1896 *** M Of.• Hotarare de Guvern nr. 07.Of. transporturilor si locuintei privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.Of. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Transporturilor si Locuintei necesare pentru finantarea Programului de reabilitare a statiilor de cale ferata din orasele resedinta de judet Hotarare de Guvern nr. nr. nr. 1254 *** M. Of. 1179 *** M. transporturilor si locuintei pentru aprobarea formei si continutul certificatelor eliberate de ANR privind aplicarea unor conventii internationale si coduri la care Romania este parte. 912 din 16.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei privind participarea ISC la receptia lucrarilor de constructie finantate prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice.Of. nr. 460 din 28 06.Of.C.Of.Of. 904 din 12 decemb. 788/205 *** M.2002 *** Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 915 *** M. Of. transporturilor si locuintei privind aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR -1.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism / republicare Hotarare de Guvern nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr. 07. Ordin nr. Of. 304/16798 *** M. 688 *** M. aprobat prin OMLPTL nr. Of.15/2002. 668 *** M.856 din 27 noiembrie 2002 *** Hotarare a Guvernului nr. Of.Of.Of. transporturilor si locuintei pentru completarea ROF-ului I. Definitii si Abrevieri Ordin nr. 668 *** M.156 din 5 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei-sinteza pe amplasamente si obiectivede investitii din cadrul Programului de constructii de sali de sport in anul 2002 Hotarare de Guvern nr.nr. 340 din 22 mai 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 2002 *** Hotarare a Guvernului privind garantarea unor credite externe si/sau interne pentru Ministerul Lucrarilor Publice. 463 din 28. transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate Ordin nr. 1387 *** M. la receptia lucrarilor de constructii finantate prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. 168 11 martie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 44 *** M.nr.12. Ordin nr. Of.165 din 7 martie 2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei . 76 din 31 ianuarie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei .S.S. nr. 832 din 19noiemb. nr. 469 din 01.424/2002 Ordin nr.2002 *** Hotarare pentru aprobarea detalierii listei . nr.2002 *** Hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea MapN in proprietatea privata a statului si in folosinta gratuita a ANL Hotarare de Guvern nr. nr. 2002 *** Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002. Ordin nr. 912 din 14. nr. aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 1902 *** M. nr. Ordin nr. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 498 din 10.12. 888 din 09. rectificate. 1398/2001 Ordin nr.nr. 177 *** M. 624 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. ale unor agenti economici ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. Of. 171 *** M. Transporturilor si Locuintei Hotarare de Guvern nr.C.i al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea • • • • • • • • • • • • • • • • • . nr. nr. 526 *** M.06. transporturilor si locuintei privind participarea Inspectoratului de Stat in Constructii I. 184 din18 martie 2002 *** Precizari ale ministrului lucrarilor publice.nr.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret in Municipiul Bucuresti Hotarare de Guvern nr. 628 *** M. nr.sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr. 236/297 *** M. nr. 804 din 5 noiembrie 2002 *** Hotarare privind aprobarea Structurii devizului general si al metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii Norme Metodologice nr.8 din OG nr. transporturilor si locuintei si ale ministrului finantelor publice privind stabilirea modalitatilor de alocare a sumelor destinate asigurarii unor fonduri pentru finantarea constructiilor de locuinte pentru tineret si sali de sport.12. Transporturilor si Locuintei.

indicativ NP-66-2 Ordonanta de Urgenta nr.Of.Of.Of. 488 *** M.12.945 din 23. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri din domeniul sanatatii".2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.10/1995. nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.944 din 23. Prevederi generale.945 din 23. nr. 3705-MM-21137/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice • Ordin nr.Of.12. nr. 860 din 28 noiemb. indicativ NP-63-2 Ordin nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.11. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri". 289 din 29 aprilie 2002 *** Ordonanta de urgenta privind masuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al cladirilor de locuit multietajate.Of. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD.12. 539 din 24. incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public • • • • • • • • • • • • • • .944 din 23. transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.Of.Of. republicata. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit.945 din 23. nr. 1850 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice. nr. transporturilor si locuintei privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier Ordin nr.Normelor metodologice nr. 1435 *** M. 732 din 07.10. 794 din 31. 1943 *** M. 1521-MM521821/2002 privind constituirea si utilizarea FSDP. 955 *** M.Of. nr.Of. nr.945 din 23.12. 1995 *** M.Of. transporturilor si locuintei privind obligativitatea introducerii sistemului constructiv cu placi elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferata amplasate pe coridoarele feroviare paneuropene. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii nr.12. 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 1991 *** M.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.944 din 23.12. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 1764 *** M. pe caile ferate programate la reparatii capitale si la intersectiile cailor ferate cu drumuri publice programate la reabilitari Ordin nr. nr. cu modificarile si completarile ulterioare Ordin nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. indicativ NP-65-2 Ordin nr. 51 *** M. nr. 1434 *** M. 1992 *** M. indicativ P-64/2 Ordin nr. nr. 2003 *** M."indicativ NP-73-2 Ordin nr.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. indicativ T/49/2 Ordin nr. 2002 *** M.07. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde menajere". transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii". nr. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice tehnice „Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea de baza) din punct de vedere al cerintelor legii nr. 1994 *** M.Of.12.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 231 din 8 aprilie 2002 *** Ordin la ministrului lucrarilor publice.Of.2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr.Of. 1993 *** M. indicativ T/50/2 Ordin nr.1 "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordin nr. transporturilor si locuintei. Masura 2. 8 din Normele metodologice nr.10.10/1995. nr. transporturilor si locuintei pentru completarea art. transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si persoane cu handicap".2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice.Of. 264 din 19 aprilie 2002 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Ordin nr. indicativ MP 024/2 Ordin nr.837 din 20. indicativ MP 017/2 Ordin nr. nr.Of.

890 din 11. 1. 174 *** M.2002 *** OUG privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si BEI si AND pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor. nr.11. Nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii Ordonanta de Urgenta nr. 821 din 13. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.10.Of. 693 din 20. nr. pe Coridorul de transport european nr. etapa a V-a. 149 *** M.• • Ordonanta de Urgenta nr. Ordonanta de Urgenta nr. 143 *** M. nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a Municipiului Pitesti. 435 din 21.2002 *** OUG privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iunie 2002 Ordonanta de Urgenta nr. Of.Of. 159 *** M. Transporturilor si Locuintei. 862 din 29. 80 *** M. nr. nr. IV. 70 din 31 ianuarie 2002 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea art.2002 *** OUG privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate Ordonanta de Urgenta nr. . Romania" semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001 Ordonanta Guvernului nr.Of.Of. 111 *** M. 94 din 2 februarie 2002 *** Ordonanta privind contractele de parteneriat public . Of.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru completarea Legii nr. 364 din 30. 3 *** M.1. 4 din legea nr.12. 343 *** M. Ordonanta de Urgenta nr.Of. 152/1998 privind infiintarea ANL Ordonanta de Urgenta nr. 2001 *** Hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice. 23 *** M. nr.Of.11. 185 *** M.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Ordonanta Guvernului nr.Of.Of. Of. 825 din 14. semnat la Bucuresti la 8. nr.06. Hotarare de Guvern nr.11. 463 din 28. republicata Ordonanta Guvernului nr. 5 *** M. Masura 2.Of. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" Ordonanta de Urgenta nr.12. Ordonanta de Urgenta nr. unificarea si suprainaltarea depozitelor de zgura si cenusa Cicani si Beterega". 140 *** M. nr. Of. 73 *** M. 16 *** M.06.Of. . 81 *** M. 59 *** M.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice. semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996.2002 Ordonanta de Urgenta nr. 793 din 31.Of. nr. nr. 84 din 1 februarie 2002 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru masura „Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada.2002 *** Ordonanta de urgenta privind ratificarea Amendamentului nr. 461 din 28. 14 din 10 ian.06. semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001.2002 *** Ordonanta de urgenta pentru asigurarea fondurilor necesare elaborarii proiectelor aferente Programului SAPARD. 2002 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. nr.09.03.935 din 20. semnat la 21 decembrie 2001 de catre Romania si BERD la Acordul de Imprumut (Proiectul privind restructurarea AND si reabilitarea drumurilor) dintre Romania si BERD. nr. nr. Of.05.. 163 din 30 martie 2001 *** Hotarare privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national CTE Rovinari Extinderea. Nr.privat • • • • • • • • • • • • Acte normative emise in 2001 • • Hotarare de Guvern nr. respectiv in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului de Interne Ordonanta de Urgenta nr. nr.2002 *** Ordonanta de urgenta privind transmiterea fara plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare in proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Transporturilor si Locuintei.

Of. 2001 *** Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2001 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzand cladiri de locuit multietajate. aflate in administrarea sau folosinta unor institutii publice. 383 din 13 iul. 2001 *** Hotarare privind infiintarea Centrului National pentru asezari umane (habitat). 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul amenajarii teritoriului. incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public. Of. Nr. Hotarare de Guvern nr. Of. 2001 *** Hotarare privind aprobarea structurii. 784 *** M. 631 *** M. 797 *** M. indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice. 2001 *** Hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile proprietate a statului. Hotarare de Guvern nr. Nr. 359 din 4 iul. 791 *** M. 10/1995 privind calitatea in constructii. 366 *** M. 447 din 08 aug. 801 *** M. Nr. 442 din 07 aug. 711 *** M. Nr. 578 *** M. Hotarare de Guvern nr. Of. 513 din 29 aug. proprietate publica a statului. Of. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor parti din imobile. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea componentei nominale a reprezentantilor partii romane in comisia mixta pentru realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunarea. 579 *** M. Nr. Nr. 312 din 12 iun. 2001 *** Hotarare privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea de lucrari la unele obiective din judetul Cluj. Of. Nr. 400 *** M. Of. la Calafat-Vidin". prevazute la art. proprietate privata a statului. 623 *** M.275/2000. Nr. Hotarare de Guvern nr. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii. Hotarare de Guvern nr. 378 din 11 iul. Of. semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000. 620 *** M. 178 din 9 apr. 381 din 12 iul. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte. din administrarea Autoritatii Feroviare Romane AFER in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.• Hotarare de Guvern nr. 295 din 5 iun. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 295 din 5 iun. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Nr. Acord intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul amenajarii teritoriului. Of. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor terenuri. Nr. 2001 *** Hotarare privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 650 *** M. Transporturilor si Locuintei in anul 2001. din administrarea Institutului de Cercetari pentru Cereale • • • • • • • • • • • • • • • • • . 33 din Legea nr. Of. 527 din 31 aug. 499 *** M. 2001 *** Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Amenajarea hidroenergetica a raului Strei pe sectorul Subcetate Simeria". 359 din 4 iul. 442 din 07 aug. 416 din 26 iul. Hotarare de Guvern nr. Nr. Nr. Of. 520 *** M. Nr. Of. Hotarare de Guvern nr. Of. 114/1996. Nr. Hotarare de Guvern nr. Of. 527 din 31 aug. nr. Nr. 2001 *** Hotarare privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Of. Of. Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. Nr. 311din 8 mai 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Hotarare de Guvern nr. 706 *** M. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Proiect privind mediul si infrastructura in portul Constanta". 1. Hotarare de Guvern nr. 498 *** M. Of. 509 din 28 aug. regii autonome si societati comerciale. Hotarare de Guvern nr. Nr. 2001 *** Hotarare pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale. 708 *** M. Of.

Of. 561 din 7-Sep-2001 *** Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 867 *** M. Ordin nr. nr. 588 din 19 sept. transporturilor si locuintei pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 649 *** M. 626 din 4 octomb. Of.Of. 69 din 8 febr. 632 din 9 octomb. Of. 110 din 5 martie 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. Hotarare de Guvern nr. Of. 576 din 14-Sep-2001 *** Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. emise de ministrul lucrarilor publice. 679 din 13 septembrie 2002 *** Hotarare privind unele masuri pentru inchirierea unor imobile sau parti disponibile din acestea de catre Ministerul Lucrarilor Publice. 1107 *** M. Of. si de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion roman si strain in porturile din Romania. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate • • • • • • • • • • • • • • • • . 2001 *** Hotarare pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul locuintelor si dezvoltarii urbane. nr. transporturilot si Locuintei Hotarare de Guvern nr. Transporturilor si Locuintei. nr. 1110 *** M. • Hotarare de Guvern nr. Of. Transporturilor si Locuintei si de institutiile publice din subordinea acestuia Hotarare de Guvern nr.nr. semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001 Hotarare de Guvern nr. Hotarare de Guvern nr. transporturilor si locuintei si de ministrul finantelor publice Ordin nr. 682 din 29 oct. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2001 categoriilor de persoane prevazute la art. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Hotarare de Guvern nr. Of. Nr. Hotarare de Guvern nr. 2001 *** Hotarare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. transporturilor si locuintei privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti. nr. Of. Nr. 114/1996. 527 din 31 aug. organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte Norme Metodologice nr. 732 din 19 nov.Of. sectorul Bucuresti-Ploiesti. transporturilor si locuintei privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap. Of. 963 *** M. 903 *** M. 83 din 19 februarie 2001 *** Hotarare pentru aprobarea executiei unor pasarele pietonale si amenajarea unor treceri pentru biciclisti si persoane cu handicap locomotor pe drumul national DN 1. Of. 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. 855 *** M. 590 din 20-Sep-2001 *** Hotarare privind detalierea listeisinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret Hotarare de Guvern nr.si Plante Tehnice Fundulea in administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". 596 din 21-Sep-2001 *** Hotarare privind infiintarea. nr. nr. 221 *** M. 88 din 21 februarie 2001 *** Hotarare privind constituirea Comisiei Nationale TRACECA si a Secretariatului national TRACECA. 105 *** M.Of. 2001 *** Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 2001 *** Norme Metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. rectificate. nr. ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice. republicata Hotarare de Guvern nr. Of.Of.C. 143 *** M. 801/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru finantarea de lucrari la unele obiective din judetul Cluj Hotarare de Guvern nr. nr. nr.Of. 990 *** M. 3705 / MM / 21137 *** M. 219 *** M. 1255 *** M. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile I. 7 din Legea locuintei nr. indicativ NP 051/2000 Ordin nr. 239 *** M. Nr. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000. Ordin nr. 906 *** M. 2001 *** Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice.Of. 287 din 31 mai 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. nr. nr. 598 din 24 sept.nr.nr.N. 949 *** M.

Of. 540 din 1 sept. 298 *** M. 2000 *** Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din domeniul lucrarilor publice. Ordonanta Guvernului nr. nr. Ordonanta Guvernului nr. Nr. 536 din 1 sept.I. Nr.C. Ordonanta Guvernului nr. Of. • • • • • • • • • • Acte normative emise in 2000 • • Ordonanta de Urgenta nr. 242 din 11 mai 2001 *** Ordonanta de urgenta privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate in municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vamilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice in proprietatea publica a statului si. transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii I. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte. Ordonanta Guvernului nr. semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000. Nr. Nr. Nr. 707 din 30 dec. 2001 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind controlul statului portului in regiunea Marii Negre.Of.de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta • Ordin nr. Nr. 50 *** M. 2001 *** Ordonanta pentru modificarea art.A.C. Ordonanta Guvernului nr. 65 *** M. 10 *** M. 2001 *** Ordonanta privind reabilitarea si revitalizarea Centrului istoric Bucuresti. nr.S. 472 din 17 aug." S. Nr. Of. Of. 246 din 14 mai 2001 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. Ordonanta de Urgenta nr.Of. 2001 *** Ordonanta pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 / RO0002 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria. Ordonanta Guvernului nr. semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000.N. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 512 din 28 aug. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. 76 *** M. 541 din 1 sept. 533 din 31 aug. Of. 77 *** M. Ordonanta de Urgenta nr.S. 299 *** M. Nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 681 din 29 oct. 2001 *** Ordonanta privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C. Of. 2001 *** Ordin al ministrului lucrarilor publice. semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001. 66 *** M. Ordonanta de Urgenta nr. 707 din 30 dec. 532 din 31 aug. 110 *** M. 2001 *** Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. respectiv. Ordonanta de Urgenta nr. Nr. . 63 *** M. Of. 48 *** M. Nr. in proprietatea privata a Agentiei Nationale pentru Locuinte. Of. 25 *** M. 2001 *** Ordonanta de urgenta pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. nr. 2001 *** Ordonanta privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I. 1398 *** M. Of. 449 din 08 aug. transporturilor si locuintei. 2000 *** Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. Ordonanta Guvernului nr. Of. 4 din Legea nr. Of.