PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE a calităţii educaţiei şi formării profesionale Numele şcolii SCOALA CU CLS I VIII LELEASCA OLT

Adresa şcolii COM LELEASCA JUD OLT STR.PAROSI NR 25 telefon – fax – email TELEFON 0746077034 stroestfn@yahoo.com Perioada acestui plan Numele Directorului Semnătura Directorului Data planului de îmbunătăţire 30. 09.2010 Data aprobării Numele inspectorului Semnătura inspectorului Monitorizarea internă Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire: Prima perioadă
15 septembrie – 15decembrie

de la 01/09/2010 STROE CARMEN FLORINA

până la 31/08/2011

Perioada a 2-a
15 decembrie - 15 martie

Perioada a 3-a
15 martie - 15 iunie

cadre didactice inovatoare .prezentarea noii organigrame a şcolii .constituirea grupului de lucru . . 2011 – finalizarea .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Informaţiile despre rezultatele organizaţiei.actualizarea componenţei colectivului didactic . 2010 Monitorizare şi evaluare .brainstorming pentru selectarea celor mai bune idei de îmbunătăţire la conţinut şi formă 31.completarea prezentării şcolii prin actualizarea acţiunilor desfăşurate în cabinet. ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi publicate în mod regulat necesitând reactualizare permanentă Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile . 10.Echipa de management .identificarea punctelor slabe ale cabinetului info.diseminarea rezultatelor proiectelor derulate în anul şcolar precedent Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor profesor TIC şi administrator financiar Prioritatea acţiunii ridicata Termene şi obiective intermediare 30.resurse financiare .portofoliile cadrelor didactice implicate în acţiunile desfăşurate CABINETUL DE INFORMATICA LIPSA INTERNET SI FAX IN SCOALA . 08.resursă timp .CEAC Costuri şi alte resurse necesare . .

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.resurse Evaluarea didactice teste la predictivă evaluare financiare elevilor prin .analiza semestrul întâi care să nivel de catedra.10. exacte şi se efectuează în mod regulat Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor . juste.diseminarea utilizaţi ( matrice rezultatelor de evaluare) pe arii . la .prezentarea .stabilirea în elevilor pe (prin baterii de cadrul ariilor baza 15.realizarea de curriculare evaluării predictive. SWOT a – evaluare respecte cu tema “metode rezultatelor la formativă particularităţil moderne de teste e de învăţare evaluare” . 01.CEAC .responsabili .ridicată 15. formative şi sumative la toate disciplinele .interpretarea rezultatelor .clasificarea ale elevilor .responsabil . 2011 – teste la nivelul curriculare a rezultatelor evaluare fiecărei arii conţinutului şi a obţinute sumativă curriculare) tipurilor de itemi .cadre teste activitati evaluare didactice diferenţiate metodice. instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului.aplicarea de teste diferenţiate . sunt riguroase.resursă timp cadrelor tipurilor de arii curriculare evaluare comisia de .desfasurarea de comisia de .instruirea .2010 – .

învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale.CEAC financiare proiector pentru ore responsabil cu .rezultate cabinet info.dotarea .adeverinţe grafic pentru cursuri de utilizarea formare videoproiectoarel continuă or .cadre activprezentarea .resurse a metodelor cu inca un video ui elevilor la metodica şi .creşterea formarea didactice participative calităţii continuă prin folosirea softurilor educationale achiziţiilor de platformelor .participarea cadrelor didactice la cursuri de formare .resursă timp Diversificare cabinetului info absenteismul comisie management .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea. educaţionale schimburi de manifestată şi a softurilor „bune practici” prin educaţionale (ore deschise îmbunătăţire ţinute de către a notelor profesorii cu .imbogatirea experienţă) portofoliului .reducerea . genului.responsabil . chestionare . învăţarea centrată pe elev. instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. culturii. abilităţilor.realizarea unui elevilor grafic de acces in .echipa de .efectuarea de învăţare.realizarea unui . motivării fiecărui elev Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .ridicată permanent .

vizite de studiu . regional şi.echipa de management .realizarea de acţiuni de conştientizar e a populaţiei referitoare la protecţia mediului .dezvoltarea continuă a colaborării permanentă – dezvoltarea colaborării .participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice . la nivel naţional .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local.încheierea de parteneriate . Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .2010 încheierea de parteneriate Monitorizare şi evaluare .analizarea necesităţilor în cadrul consiliului profesoral . dacă este posibil.01.participare la acţiuni de ecologizare Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor responsabil cu activităţi educative Prioritatea acţiunii ridicată Termene şi obiective intermediare 15.contractul de parteneriat desfăşurarea unei părţi a practicii la instituţiile respective .responsabil cu activităţi educative Costuri şi alte resurse necesare .cadre didactice Implicarea activă în parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţire a competenţel or practice .resurse financiare .resursă timp .identificarea /contactarea instituţiilor şi a agenţilor economici dispuşi să colaboreze cu unitatea noastră de învăţământ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful