P. 1
Plan de Imbunatatire

Plan de Imbunatatire

|Views: 265|Likes:
Published by stroestfn7455

More info:

Published by: stroestfn7455 on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2015

pdf

text

original

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE a calităţii educaţiei şi formării profesionale Numele şcolii SCOALA CU CLS I VIII LELEASCA OLT

Adresa şcolii COM LELEASCA JUD OLT STR.PAROSI NR 25 telefon – fax – email TELEFON 0746077034 stroestfn@yahoo.com Perioada acestui plan Numele Directorului Semnătura Directorului Data planului de îmbunătăţire 30. 09.2010 Data aprobării Numele inspectorului Semnătura inspectorului Monitorizarea internă Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire: Prima perioadă
15 septembrie – 15decembrie

de la 01/09/2010 STROE CARMEN FLORINA

până la 31/08/2011

Perioada a 2-a
15 decembrie - 15 martie

Perioada a 3-a
15 martie - 15 iunie

resurse financiare .completarea prezentării şcolii prin actualizarea acţiunilor desfăşurate în cabinet.CEAC Costuri şi alte resurse necesare . .cadre didactice inovatoare .constituirea grupului de lucru .diseminarea rezultatelor proiectelor derulate în anul şcolar precedent Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor profesor TIC şi administrator financiar Prioritatea acţiunii ridicata Termene şi obiective intermediare 30. 2010 Monitorizare şi evaluare . ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt disponibile şi publicate în mod regulat necesitând reactualizare permanentă Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .identificarea punctelor slabe ale cabinetului info.Echipa de management .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Informaţiile despre rezultatele organizaţiei. . 08.prezentarea noii organigrame a şcolii .resursă timp .portofoliile cadrelor didactice implicate în acţiunile desfăşurate CABINETUL DE INFORMATICA LIPSA INTERNET SI FAX IN SCOALA .actualizarea componenţei colectivului didactic .brainstorming pentru selectarea celor mai bune idei de îmbunătăţire la conţinut şi formă 31. 10. 2011 – finalizarea .

2010 – .cadre teste activitati evaluare didactice diferenţiate metodice.desfasurarea de comisia de . 2011 – teste la nivelul curriculare a rezultatelor evaluare fiecărei arii conţinutului şi a obţinute sumativă curriculare) tipurilor de itemi .analiza semestrul întâi care să nivel de catedra. instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului. SWOT a – evaluare respecte cu tema “metode rezultatelor la formativă particularităţil moderne de teste e de învăţare evaluare” . sunt riguroase.stabilirea în elevilor pe (prin baterii de cadrul ariilor baza 15. 01. exacte şi se efectuează în mod regulat Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor . juste.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.interpretarea rezultatelor .realizarea de curriculare evaluării predictive.responsabil .diseminarea utilizaţi ( matrice rezultatelor de evaluare) pe arii .10.instruirea . la .resurse Evaluarea didactice teste la predictivă evaluare financiare elevilor prin .aplicarea de teste diferenţiate .resursă timp cadrelor tipurilor de arii curriculare evaluare comisia de .prezentarea .ridicată 15.responsabili .clasificarea ale elevilor .CEAC . formative şi sumative la toate disciplinele .

rezultate cabinet info.echipa de .realizarea unui elevilor grafic de acces in . educaţionale schimburi de manifestată şi a softurilor „bune practici” prin educaţionale (ore deschise îmbunătăţire ţinute de către a notelor profesorii cu .realizarea unui .cadre activprezentarea .ridicată permanent .efectuarea de învăţare.CEAC financiare proiector pentru ore responsabil cu .reducerea .resurse a metodelor cu inca un video ui elevilor la metodica şi . abilităţilor. chestionare .adeverinţe grafic pentru cursuri de utilizarea formare videoproiectoarel continuă or .imbogatirea experienţă) portofoliului . genului. instruirea practică şi învăţarea PUNCTUL SLAB avut în vedere: Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii (ex. motivării fiecărui elev Ţinte Acţiuni necesare Rezultate Responsabil Prioritatea Termene şi Monitorizare şi Costuri şi alte măsurabile pentru acţiunii obiective evaluare resurse necesare îndeplinirea intermediare acţiunilor .resursă timp Diversificare cabinetului info absenteismul comisie management .participarea cadrelor didactice la cursuri de formare .PRINCIPIUL CALITĂŢII: Predarea.creşterea formarea didactice participative calităţii continuă prin folosirea softurilor educationale achiziţiilor de platformelor . învăţarea centrată pe elev. învăţarea prin activităţi practice) pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale. culturii.responsabil .dotarea .

resurse financiare .cadre didactice Implicarea activă în parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţire a competenţel or practice .încheierea de parteneriate . dacă este posibil.dezvoltarea continuă a colaborării permanentă – dezvoltarea colaborării .realizarea de acţiuni de conştientizar e a populaţiei referitoare la protecţia mediului .participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice .contractul de parteneriat desfăşurarea unei părţi a practicii la instituţiile respective .echipa de management .identificarea /contactarea instituţiilor şi a agenţilor economici dispuşi să colaboreze cu unitatea noastră de învăţământ .participare la acţiuni de ecologizare Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor responsabil cu activităţi educative Prioritatea acţiunii ridicată Termene şi obiective intermediare 15.analizarea necesităţilor în cadrul consiliului profesoral . la nivel naţional . regional şi.2010 încheierea de parteneriate Monitorizare şi evaluare .vizite de studiu .01.PRINCIPIUL CALITĂŢII: Responsabilităţile managementului PUNCTUL SLAB avut în vedere: Proiectele de parteneriat şi programele de învăţare contribuie la creşterea participării la programele de învăţare şi a capacităţii de ocupare a unui loc de muncă la nivel local.resursă timp .responsabil cu activităţi educative Costuri şi alte resurse necesare . Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->