Sunteți pe pagina 1din 8

CLINCHET PENTRU BUCURIA MUNCII MPLINITE MPLINITE Edi ia a III-a 2010-2011 III- 2010Suntem mici cercet tori ce g sim

comori

CLASA a III-a COALA CU CLASELE I-VIII R CHITENI ISTRUCTURA IZVOARELE, jud. Ia i Inst. LIDIA GHERC

Activitatea teatral n cadrul colii creeaz cadrul favorabil exprim rii libere a copiilor, antreneaz lucrul n echip , se adapteaz la cerin ele scenei afirmnd o atitudine degajat , lipsit de emo ii i i propune educarea lor ca spectatori. Plecnd de la simple exerci ii de aten ie n care sinceritatea i expresivitatea artistic , pn la jocuri de memorie, creeaz ac iunea scenic i imaginea artistic . Pentru a p trunde regulile comport rii scenice privim aten i n jurul nostru i ne d m seama c i exprimarea sentimentelor ia forme diferite de la a impulsiona pn la a captiva pe cei din jur. Arta teatral se materializeaz ntr-o oper de art pe care o numim spectacol i care este rezultatul unei munci de crea ie la care particip mai mul i factori: dramaturgul, actorul, regizorul i publicul. Teatrul presupune interpretarea unui text de c tre actori (copii actori) pe o scen , indiferent unde este amplasat spa iul de joc, dar neap rat n fa a publicului spectator. Una dintre caracteristicile artei teatrale este deci spectacolul. La baza muncii complexe, colective a factorilor componen i ai spectacolului dramaturg, actor, regizor i public, st opera dramatic , adic piesa.

Piesele de teatru prezentate de clasa a III-a sunt: III- sunt: Alb ca z pada, Cenu reasa, P cal i negustorul, Prostia omeneasc , Soacra cu trei nurori i Ocaua lui Cuza, Cuza, care s-au ad ugat celor specifice s rb torilor de iarn Na terea lui Isus i tradi iile de Anul Nou . Imaginile din cadrul spectacolelor vorbesc despre implicarea copiilor, a nv torului i a p rin ilor n organizarea acestor momente. momente. Interpretarea deosebit , d ruirea, spiritul de competi ie i de fair-play au fost elementele cheie faircare au caracterizat fiecare reprezenta ie a eleviloreleviloractori, n costume i decoruri adaptate i potrivite fiec rui moment. moment.

Na terea lui Isus

OCAUA LUI CUZA

P cal

i negustorul