REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ

Asociat coordonator av. Andrei Cionca

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ

www.citr.ro

Semnale de alarmă privind intrarea în dificultate a unei firme
A. La nivelul exploatării a) cel al producţiei b) în plan comercial c) în plan social d) în plan administrativ B. La nivel financiar a) nivelului indicatorilor de rezultate b) creşterea gradului de îndatorare c) dificultăţi legate de nivelul trezoreriei
REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr.ro www.citr.ro

Fazele procesului de depreciere  faza de degradare (2-4 ani)  faza de dificultate (2-6 luni)  faza de criză (aprox. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .citr. 3 săptămâni) REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

5 REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. 27 alin. potrivit modificărilor în vigoare din 17 iulie • Art.citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. 5 “Cererea debitorului se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu.Cererea debitoarei aflată în dificultate financiară • Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei.” –  Iniţiativa aparţine societăţii în dificultate financiară.ro . –  Momentul declarării insolvenţei este la alegerea acesteia –  instanţele aplică deja constant articolul 27 alin.

•  Se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. nicio dobândă. nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. •  Compania are la dispoziţie instrumente pentru continuarea activităţii şi reeşalonarea datoriilor prin planul de reorganizare.citr. •  De la data deschiderii procedurii.Consecinţe pozitive •  Şanse crescute pentru formularea şi susţinerea cu succes a unui plan de reorganizare.ro .

• Rezilierea anumitor contracte cu costuri reduse.ro . c L85/2006) REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. • Reconfigurarea imediată a costurilor companiei.citr. • Toate plăţile efectuate în cursul procedurii printr-un cont bancar unic care nu poate fi poprit. 11 lit. • Folosirea creditului comercial de care compania a beneficiat înainte de deschiderea procedurii. • Posibilitatea desemnării administratorului judiciar cu care va colabora în vederea reorganizării (art. • Protecţia faţă de întreruperea utilităţilor.Consecinţe pozitive • Renegocierea contractelor în derulare. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.

citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Etape ale redresării a) Informarea/diagnosticarea activităţii întreprinderii b) Stabilirea unei politici de redresare: propunerea planului de reorganizare c) Punerea în aplicare a planului de reorganizare REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro .

ro . REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Informarea/diagnosticarea activităţii întreprinderii Perioada de observaţie – perioadă de analiză şi fundamentare a unui plan de reorganizare: • decelarea cauzelor care au determinat declanşarea insolvenţei. • identificarea existenţei / inexistenţei şanselor de reorganizare.citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. • continuarea activităţii curente liberă de presiunea creditorilor.

• sumele necesare susţinerii activităţii curente. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. •  sumele necesare punerii în aplicare a planului de reorganizare. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Stabilirea strategiei de redresare Politica de redresare are la bază analiza din faza de informare.citr. Debitoarea trebui să producă suficient pentru a acoperi: • datoriile acumulate anterior.ro .

Punerea în aplicare a planului de reorganizare Executarea planului beneficiază de: • controlul general al deciziilor – adunarea creditorilor.citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. • controlul de legalitate – judecătorul sindic.ro . • controlul de oportunitate – administratorul judiciar.

citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. b) valorificarea unor active.ro . i) îmbunătăţirea marketingului. j) transformarea datoriilor în titluri de valoare. g) restructurarea datoriilor. h) atragere de surse externe de finanţare. f) instituirea unui puternic control financiar centralizat. c) strategii de reducere a necesarului de fond de rulment. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Strategii de redresare a întreprinderilor în dificultate a) restrângerea activităţii/restructurare. e) schimbarea managementului neperformant/schimbare organizaţională. d) fuziunea/ divizarea.

în majoritatea cazurilor. • Însoţite de valorificarea de active. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro . • Menţinerea acelor activităţi cu reale şanse de redresare.Restrângerea activităţii/restructurare •  Contracararea şi eliminarea elementelor care au cauzat societăţii încetarea de plăţi. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr. •  Optimizarea fluxurilor de numerar prin reducerea cheltuielilor financiare aferente ciclului operaţional.

caz în care unele din active vor deveni excedentare nevoilor activităţii curente) vs.citr. •  Valorificarea individuală/în bloc (secţii de producţie sau unităţi autonome). REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. Avantaj: bunurile se vând libere de sarcini.Valorificarea unor active •  Valorificarea unora dintre active (poate însoţi masurile de restrângere a activităţii. valorificarea în integralitate a bunurilor.ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.

Strategii de reducere a necesarului de fond de rulment •  Reducerea stocurilor prin stoparea aprovizionărilor/efectuarea de comenzi mai mici şi mai dese/renegocierea comenzilor în curs de aprovizionare/schimbarea furnizorilor.ro . etc. a denunţa ori de a renegocia contractele în derulare. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. Avantaj: administratorul judiciar are un drept aproape discreţionar în a menţine.citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.

Fuziunea / divizarea •  Fuziunea se efectuează cu firme din acelaşi domeniu de activitate urmărindu-se consolidarea unei poziţii pe piaţă sau dintr-un alt domeniu de activitate urmărindu-se atacarea de noi pieţe. •  Divizarea urmăreşte salvarea unor unităţi sau centre de profit.citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. Avantaj: posibilitate de preluare a unui pasiv redus.ro .

Avantaj: micşorarea rezistenţei organizaţiei la nou/receptivitate la orice propuneri care au ca finalitate redresarea. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Schimbarea managementului neperformant /schimbare organizaţională •  Înlocuirea sau consolidarea managementului se efectuează obligatoriu prin numirea unui practician în insolvenţă • Măsura însoţită de o redimensionare a personalului.citr.ro .

prin aprobarea planului de reorganizare de adunarea creditorilor. conform legii. Avantaj: nu este necesar acordul individual al fiecărui creditor. Restructurarea datoriilor Posibilitatea eşalonării datoriilor. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. •  Se întocmesc către judecătorul sindic şi către creditori rapoarte financiare trimestriale.ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. a modificării condiţiilor de realizare a acestora şi chiar reducerea anumitor datorii.Instituirea unui control financiar centralizat • Obligatorie în situaţii de criză. plăţile se vor efectua dintr-un cont unic.citr. • În reorganizare.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.citr.Atragere de surse externe de finanţare •  Credite contractate utilizând garanţii ale societăţii ori cu garanţii colaterale asupra bunurilor asociaţilor debitoarei sau ale unor terţi/din majorare de capital social/ori din cedarea de părţi sociale însoţite de investiţii externe.ro . Avantaj: sursele atrase din exterior au destinaţie precisă cuprinsă în planul de reorganizare putând fi urmarită utilizarea acestora pas cu pas odată cu urmărirea îndeplinirii planului.

discounturi.citr.Îmbunătăţirea marketingului • Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing: produsele scoase pe piaţă. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro . • Strategie de creştere/scădere a preţurilor. preţurile practicate. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. reţelele de distribuţie. activităţile de expunere a produselor şi de publicitate.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro .Transformarea datoriilor în titluri de valoare • Posibilitatea pe care o dă legiuitorul de a se emite titluri de valoare în contul creanţelor cu acordul expres al creditorului în favoarea căruia se emit acestea.

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro .citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Avantaje/dezavantaje fiscale ale redresării în condiţiile Legii 85/2006 • Regimul accesoriilor aferente creanţelor (art. • Taxa pe valoarea adăugată taxare inversă. • Remiterea de datorie Venit impozabil.41).

citr. 74 0264 444 821. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. 0264 444 822. str. 0264 444 823 office@citr. I.citr.ro. Deleanu nr. www.ro .CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL Cluj-Napoca. B.ro REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful