REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ

Asociat coordonator av. Andrei Cionca

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ

www.citr.ro

Semnale de alarmă privind intrarea în dificultate a unei firme
A. La nivelul exploatării a) cel al producţiei b) în plan comercial c) în plan social d) în plan administrativ B. La nivel financiar a) nivelului indicatorilor de rezultate b) creşterea gradului de îndatorare c) dificultăţi legate de nivelul trezoreriei
REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr.ro www.citr.ro

ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Fazele procesului de depreciere  faza de degradare (2-4 ani)  faza de dificultate (2-6 luni)  faza de criză (aprox. 3 săptămâni) REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.citr.

–  Momentul declarării insolvenţei este la alegerea acesteia –  instanţele aplică deja constant articolul 27 alin.” –  Iniţiativa aparţine societăţii în dificultate financiară. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. 5 REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro . potrivit modificărilor în vigoare din 17 iulie • Art.Cererea debitoarei aflată în dificultate financiară • Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei. 27 alin. 5 “Cererea debitorului se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu.citr.

•  Se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. nicio dobândă. •  De la data deschiderii procedurii. •  Compania are la dispoziţie instrumente pentru continuarea activităţii şi reeşalonarea datoriilor prin planul de reorganizare.citr.Consecinţe pozitive •  Şanse crescute pentru formularea şi susţinerea cu succes a unui plan de reorganizare. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii.ro .

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr. • Rezilierea anumitor contracte cu costuri reduse. • Toate plăţile efectuate în cursul procedurii printr-un cont bancar unic care nu poate fi poprit. • Reconfigurarea imediată a costurilor companiei. 11 lit. • Folosirea creditului comercial de care compania a beneficiat înainte de deschiderea procedurii. c L85/2006) REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. • Protecţia faţă de întreruperea utilităţilor.ro . • Posibilitatea desemnării administratorului judiciar cu care va colabora în vederea reorganizării (art.Consecinţe pozitive • Renegocierea contractelor în derulare.

Etape ale redresării a) Informarea/diagnosticarea activităţii întreprinderii b) Stabilirea unei politici de redresare: propunerea planului de reorganizare c) Punerea în aplicare a planului de reorganizare REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .citr.

• identificarea existenţei / inexistenţei şanselor de reorganizare.citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. • continuarea activităţii curente liberă de presiunea creditorilor.Informarea/diagnosticarea activităţii întreprinderii Perioada de observaţie – perioadă de analiză şi fundamentare a unui plan de reorganizare: • decelarea cauzelor care au determinat declanşarea insolvenţei. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .

ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. Debitoarea trebui să producă suficient pentru a acoperi: • datoriile acumulate anterior.Stabilirea strategiei de redresare Politica de redresare are la bază analiza din faza de informare.citr. •  sumele necesare punerii în aplicare a planului de reorganizare. • sumele necesare susţinerii activităţii curente. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

citr. • controlul de legalitate – judecătorul sindic.ro . • controlul de oportunitate – administratorul judiciar. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Punerea în aplicare a planului de reorganizare Executarea planului beneficiază de: • controlul general al deciziilor – adunarea creditorilor. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Strategii de redresare a întreprinderilor în dificultate a) restrângerea activităţii/restructurare. g) restructurarea datoriilor. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. c) strategii de reducere a necesarului de fond de rulment. i) îmbunătăţirea marketingului. f) instituirea unui puternic control financiar centralizat. b) valorificarea unor active. e) schimbarea managementului neperformant/schimbare organizaţională. h) atragere de surse externe de finanţare. d) fuziunea/ divizarea. j) transformarea datoriilor în titluri de valoare.citr.ro .

• Menţinerea acelor activităţi cu reale şanse de redresare.citr. în majoritatea cazurilor. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. •  Optimizarea fluxurilor de numerar prin reducerea cheltuielilor financiare aferente ciclului operaţional. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Restrângerea activităţii/restructurare •  Contracararea şi eliminarea elementelor care au cauzat societăţii încetarea de plăţi. • Însoţite de valorificarea de active.ro .

citr.ro . caz în care unele din active vor deveni excedentare nevoilor activităţii curente) vs. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. valorificarea în integralitate a bunurilor. Avantaj: bunurile se vând libere de sarcini. •  Valorificarea individuală/în bloc (secţii de producţie sau unităţi autonome). REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Valorificarea unor active •  Valorificarea unora dintre active (poate însoţi masurile de restrângere a activităţii.

etc. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .Strategii de reducere a necesarului de fond de rulment •  Reducerea stocurilor prin stoparea aprovizionărilor/efectuarea de comenzi mai mici şi mai dese/renegocierea comenzilor în curs de aprovizionare/schimbarea furnizorilor. a denunţa ori de a renegocia contractele în derulare.citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. Avantaj: administratorul judiciar are un drept aproape discreţionar în a menţine.

citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Fuziunea / divizarea •  Fuziunea se efectuează cu firme din acelaşi domeniu de activitate urmărindu-se consolidarea unei poziţii pe piaţă sau dintr-un alt domeniu de activitate urmărindu-se atacarea de noi pieţe.ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. •  Divizarea urmăreşte salvarea unor unităţi sau centre de profit. Avantaj: posibilitate de preluare a unui pasiv redus.

ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr.Schimbarea managementului neperformant /schimbare organizaţională •  Înlocuirea sau consolidarea managementului se efectuează obligatoriu prin numirea unui practician în insolvenţă • Măsura însoţită de o redimensionare a personalului. Avantaj: micşorarea rezistenţei organizaţiei la nou/receptivitate la orice propuneri care au ca finalitate redresarea. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

Instituirea unui control financiar centralizat • Obligatorie în situaţii de criză. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. prin aprobarea planului de reorganizare de adunarea creditorilor. plăţile se vor efectua dintr-un cont unic.citr. Avantaj: nu este necesar acordul individual al fiecărui creditor. Restructurarea datoriilor Posibilitatea eşalonării datoriilor. •  Se întocmesc către judecătorul sindic şi către creditori rapoarte financiare trimestriale.ro . REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. • În reorganizare. conform legii. a modificării condiţiilor de realizare a acestora şi chiar reducerea anumitor datorii.

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Atragere de surse externe de finanţare •  Credite contractate utilizând garanţii ale societăţii ori cu garanţii colaterale asupra bunurilor asociaţilor debitoarei sau ale unor terţi/din majorare de capital social/ori din cedarea de părţi sociale însoţite de investiţii externe.citr.ro . Avantaj: sursele atrase din exterior au destinaţie precisă cuprinsă în planul de reorganizare putând fi urmarită utilizarea acestora pas cu pas odată cu urmărirea îndeplinirii planului. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.

reţelele de distribuţie. activităţile de expunere a produselor şi de publicitate. • Strategie de creştere/scădere a preţurilor.ro . preţurile practicate. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.citr.Îmbunătăţirea marketingului • Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing: produsele scoase pe piaţă. discounturi.

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .Transformarea datoriilor în titluri de valoare • Posibilitatea pe care o dă legiuitorul de a se emite titluri de valoare în contul creanţelor cu acordul expres al creditorului în favoarea căruia se emit acestea.

• Taxa pe valoarea adăugată taxare inversă. • Remiterea de datorie Venit impozabil. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro . REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.41).citr.Avantaje/dezavantaje fiscale ale redresării în condiţiile Legii 85/2006 • Regimul accesoriilor aferente creanţelor (art.

citr. 0264 444 822. Deleanu nr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr. B.ro REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. 74 0264 444 821. I. www. 0264 444 823 office@citr.CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL Cluj-Napoca. str.ro .ro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful