REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ

Asociat coordonator av. Andrei Cionca

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ

www.citr.ro

Semnale de alarmă privind intrarea în dificultate a unei firme
A. La nivelul exploatării a) cel al producţiei b) în plan comercial c) în plan social d) în plan administrativ B. La nivel financiar a) nivelului indicatorilor de rezultate b) creşterea gradului de îndatorare c) dificultăţi legate de nivelul trezoreriei
REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr.ro www.citr.ro

citr. 3 săptămâni) REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Fazele procesului de depreciere  faza de degradare (2-4 ani)  faza de dificultate (2-6 luni)  faza de criză (aprox.ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.

5 REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Cererea debitoarei aflată în dificultate financiară • Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei. –  Momentul declarării insolvenţei este la alegerea acesteia –  instanţele aplică deja constant articolul 27 alin. 27 alin.citr.” –  Iniţiativa aparţine societăţii în dificultate financiară. potrivit modificărilor în vigoare din 17 iulie • Art.ro . 5 “Cererea debitorului se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu.

Consecinţe pozitive •  Şanse crescute pentru formularea şi susţinerea cu succes a unui plan de reorganizare.citr. nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii.ro . •  Compania are la dispoziţie instrumente pentru continuarea activităţii şi reeşalonarea datoriilor prin planul de reorganizare. •  De la data deschiderii procedurii. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. nicio dobândă. •  Se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

• Rezilierea anumitor contracte cu costuri reduse.ro . • Posibilitatea desemnării administratorului judiciar cu care va colabora în vederea reorganizării (art. • Toate plăţile efectuate în cursul procedurii printr-un cont bancar unic care nu poate fi poprit.Consecinţe pozitive • Renegocierea contractelor în derulare. 11 lit. • Reconfigurarea imediată a costurilor companiei. • Protecţia faţă de întreruperea utilităţilor. c L85/2006) REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.citr. • Folosirea creditului comercial de care compania a beneficiat înainte de deschiderea procedurii. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.

ro .citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Etape ale redresării a) Informarea/diagnosticarea activităţii întreprinderii b) Stabilirea unei politici de redresare: propunerea planului de reorganizare c) Punerea în aplicare a planului de reorganizare REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. • continuarea activităţii curente liberă de presiunea creditorilor. • identificarea existenţei / inexistenţei şanselor de reorganizare. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro .citr.Informarea/diagnosticarea activităţii întreprinderii Perioada de observaţie – perioadă de analiză şi fundamentare a unui plan de reorganizare: • decelarea cauzelor care au determinat declanşarea insolvenţei.

• sumele necesare susţinerii activităţii curente. •  sumele necesare punerii în aplicare a planului de reorganizare. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.citr. Debitoarea trebui să producă suficient pentru a acoperi: • datoriile acumulate anterior. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Stabilirea strategiei de redresare Politica de redresare are la bază analiza din faza de informare.ro .

Punerea în aplicare a planului de reorganizare Executarea planului beneficiază de: • controlul general al deciziilor – adunarea creditorilor. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro .citr. • controlul de oportunitate – administratorul judiciar. • controlul de legalitate – judecătorul sindic.

citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. h) atragere de surse externe de finanţare. f) instituirea unui puternic control financiar centralizat.Strategii de redresare a întreprinderilor în dificultate a) restrângerea activităţii/restructurare. d) fuziunea/ divizarea. b) valorificarea unor active.ro . c) strategii de reducere a necesarului de fond de rulment. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. e) schimbarea managementului neperformant/schimbare organizaţională. j) transformarea datoriilor în titluri de valoare. g) restructurarea datoriilor. i) îmbunătăţirea marketingului.

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro .Restrângerea activităţii/restructurare •  Contracararea şi eliminarea elementelor care au cauzat societăţii încetarea de plăţi.citr. • Însoţite de valorificarea de active. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. •  Optimizarea fluxurilor de numerar prin reducerea cheltuielilor financiare aferente ciclului operaţional. • Menţinerea acelor activităţi cu reale şanse de redresare. în majoritatea cazurilor.

citr. valorificarea în integralitate a bunurilor.ro . caz în care unele din active vor deveni excedentare nevoilor activităţii curente) vs. Avantaj: bunurile se vând libere de sarcini. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. •  Valorificarea individuală/în bloc (secţii de producţie sau unităţi autonome).Valorificarea unor active •  Valorificarea unora dintre active (poate însoţi masurile de restrângere a activităţii. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.

a denunţa ori de a renegocia contractele în derulare. etc.Strategii de reducere a necesarului de fond de rulment •  Reducerea stocurilor prin stoparea aprovizionărilor/efectuarea de comenzi mai mici şi mai dese/renegocierea comenzilor în curs de aprovizionare/schimbarea furnizorilor.ro .citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. Avantaj: administratorul judiciar are un drept aproape discreţionar în a menţine.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro . •  Divizarea urmăreşte salvarea unor unităţi sau centre de profit. Avantaj: posibilitate de preluare a unui pasiv redus.Fuziunea / divizarea •  Fuziunea se efectuează cu firme din acelaşi domeniu de activitate urmărindu-se consolidarea unei poziţii pe piaţă sau dintr-un alt domeniu de activitate urmărindu-se atacarea de noi pieţe.citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

Schimbarea managementului neperformant /schimbare organizaţională •  Înlocuirea sau consolidarea managementului se efectuează obligatoriu prin numirea unui practician în insolvenţă • Măsura însoţită de o redimensionare a personalului. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. Avantaj: micşorarea rezistenţei organizaţiei la nou/receptivitate la orice propuneri care au ca finalitate redresarea.citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .

Avantaj: nu este necesar acordul individual al fiecărui creditor. conform legii.Instituirea unui control financiar centralizat • Obligatorie în situaţii de criză. a modificării condiţiilor de realizare a acestora şi chiar reducerea anumitor datorii. • În reorganizare. prin aprobarea planului de reorganizare de adunarea creditorilor. plăţile se vor efectua dintr-un cont unic.ro .citr. Restructurarea datoriilor Posibilitatea eşalonării datoriilor. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. •  Se întocmesc către judecătorul sindic şi către creditori rapoarte financiare trimestriale.

Atragere de surse externe de finanţare •  Credite contractate utilizând garanţii ale societăţii ori cu garanţii colaterale asupra bunurilor asociaţilor debitoarei sau ale unor terţi/din majorare de capital social/ori din cedarea de părţi sociale însoţite de investiţii externe. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. Avantaj: sursele atrase din exterior au destinaţie precisă cuprinsă în planul de reorganizare putând fi urmarită utilizarea acestora pas cu pas odată cu urmărirea îndeplinirii planului.ro .citr.

activităţile de expunere a produselor şi de publicitate. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Îmbunătăţirea marketingului • Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing: produsele scoase pe piaţă.ro .citr. reţelele de distribuţie. discounturi. preţurile practicate. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. • Strategie de creştere/scădere a preţurilor.

citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .Transformarea datoriilor în titluri de valoare • Posibilitatea pe care o dă legiuitorul de a se emite titluri de valoare în contul creanţelor cu acordul expres al creditorului în favoarea căruia se emit acestea.

Avantaje/dezavantaje fiscale ale redresării în condiţiile Legii 85/2006 • Regimul accesoriilor aferente creanţelor (art. • Remiterea de datorie Venit impozabil. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro . REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.41).citr. • Taxa pe valoarea adăugată taxare inversă.

citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. www.citr. Deleanu nr. 0264 444 823 office@citr. 0264 444 822. I. str. 74 0264 444 821.ro REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL Cluj-Napoca.ro . B.ro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful