REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ

Asociat coordonator av. Andrei Cionca

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ

www.citr.ro

Semnale de alarmă privind intrarea în dificultate a unei firme
A. La nivelul exploatării a) cel al producţiei b) în plan comercial c) în plan social d) în plan administrativ B. La nivel financiar a) nivelului indicatorilor de rezultate b) creşterea gradului de îndatorare c) dificultăţi legate de nivelul trezoreriei
REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr.ro www.citr.ro

citr.Fazele procesului de depreciere  faza de degradare (2-4 ani)  faza de dificultate (2-6 luni)  faza de criză (aprox.ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. 3 săptămâni) REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .citr. potrivit modificărilor în vigoare din 17 iulie • Art. –  Momentul declarării insolvenţei este la alegerea acesteia –  instanţele aplică deja constant articolul 27 alin. 5 “Cererea debitorului se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu. 27 alin. 5 REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.” –  Iniţiativa aparţine societăţii în dificultate financiară.Cererea debitoarei aflată în dificultate financiară • Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei.

citr. nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii.Consecinţe pozitive •  Şanse crescute pentru formularea şi susţinerea cu succes a unui plan de reorganizare. nicio dobândă. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro . majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. •  De la data deschiderii procedurii. •  Compania are la dispoziţie instrumente pentru continuarea activităţii şi reeşalonarea datoriilor prin planul de reorganizare. •  Se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

c L85/2006) REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. • Rezilierea anumitor contracte cu costuri reduse. • Toate plăţile efectuate în cursul procedurii printr-un cont bancar unic care nu poate fi poprit. 11 lit. • Reconfigurarea imediată a costurilor companiei. • Posibilitatea desemnării administratorului judiciar cu care va colabora în vederea reorganizării (art. • Folosirea creditului comercial de care compania a beneficiat înainte de deschiderea procedurii.ro .citr.Consecinţe pozitive • Renegocierea contractelor în derulare. • Protecţia faţă de întreruperea utilităţilor.

citr.Etape ale redresării a) Informarea/diagnosticarea activităţii întreprinderii b) Stabilirea unei politici de redresare: propunerea planului de reorganizare c) Punerea în aplicare a planului de reorganizare REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro . O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.

• continuarea activităţii curente liberă de presiunea creditorilor. • identificarea existenţei / inexistenţei şanselor de reorganizare.ro .citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Informarea/diagnosticarea activităţii întreprinderii Perioada de observaţie – perioadă de analiză şi fundamentare a unui plan de reorganizare: • decelarea cauzelor care au determinat declanşarea insolvenţei.

citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro . • sumele necesare susţinerii activităţii curente. Debitoarea trebui să producă suficient pentru a acoperi: • datoriile acumulate anterior.Stabilirea strategiei de redresare Politica de redresare are la bază analiza din faza de informare. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. •  sumele necesare punerii în aplicare a planului de reorganizare.

• controlul de oportunitate – administratorul judiciar. • controlul de legalitate – judecătorul sindic.ro .citr. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Punerea în aplicare a planului de reorganizare Executarea planului beneficiază de: • controlul general al deciziilor – adunarea creditorilor. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

i) îmbunătăţirea marketingului. e) schimbarea managementului neperformant/schimbare organizaţională. g) restructurarea datoriilor.citr. f) instituirea unui puternic control financiar centralizat. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. h) atragere de surse externe de finanţare. c) strategii de reducere a necesarului de fond de rulment. d) fuziunea/ divizarea.Strategii de redresare a întreprinderilor în dificultate a) restrângerea activităţii/restructurare. j) transformarea datoriilor în titluri de valoare.ro . b) valorificarea unor active.

• Însoţite de valorificarea de active.citr. • Menţinerea acelor activităţi cu reale şanse de redresare. în majoritatea cazurilor. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.Restrângerea activităţii/restructurare •  Contracararea şi eliminarea elementelor care au cauzat societăţii încetarea de plăţi. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. •  Optimizarea fluxurilor de numerar prin reducerea cheltuielilor financiare aferente ciclului operaţional.ro .

citr.Valorificarea unor active •  Valorificarea unora dintre active (poate însoţi masurile de restrângere a activităţii. valorificarea în integralitate a bunurilor. •  Valorificarea individuală/în bloc (secţii de producţie sau unităţi autonome). REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro . caz în care unele din active vor deveni excedentare nevoilor activităţii curente) vs. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. Avantaj: bunurile se vând libere de sarcini.

ro .Strategii de reducere a necesarului de fond de rulment •  Reducerea stocurilor prin stoparea aprovizionărilor/efectuarea de comenzi mai mici şi mai dese/renegocierea comenzilor în curs de aprovizionare/schimbarea furnizorilor. Avantaj: administratorul judiciar are un drept aproape discreţionar în a menţine. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. etc. a denunţa ori de a renegocia contractele în derulare.citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.ro . •  Divizarea urmăreşte salvarea unor unităţi sau centre de profit.Fuziunea / divizarea •  Fuziunea se efectuează cu firme din acelaşi domeniu de activitate urmărindu-se consolidarea unei poziţii pe piaţă sau dintr-un alt domeniu de activitate urmărindu-se atacarea de noi pieţe. Avantaj: posibilitate de preluare a unui pasiv redus.

Avantaj: micşorarea rezistenţei organizaţiei la nou/receptivitate la orice propuneri care au ca finalitate redresarea.citr. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .Schimbarea managementului neperformant /schimbare organizaţională •  Înlocuirea sau consolidarea managementului se efectuează obligatoriu prin numirea unui practician în insolvenţă • Măsura însoţită de o redimensionare a personalului.

plăţile se vor efectua dintr-un cont unic. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. • În reorganizare. Avantaj: nu este necesar acordul individual al fiecărui creditor. conform legii. Restructurarea datoriilor Posibilitatea eşalonării datoriilor. •  Se întocmesc către judecătorul sindic şi către creditori rapoarte financiare trimestriale. prin aprobarea planului de reorganizare de adunarea creditorilor.citr.Instituirea unui control financiar centralizat • Obligatorie în situaţii de criză. a modificării condiţiilor de realizare a acestora şi chiar reducerea anumitor datorii.ro .

ro . REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. Avantaj: sursele atrase din exterior au destinaţie precisă cuprinsă în planul de reorganizare putând fi urmarită utilizarea acestora pas cu pas odată cu urmărirea îndeplinirii planului.citr.Atragere de surse externe de finanţare •  Credite contractate utilizând garanţii ale societăţii ori cu garanţii colaterale asupra bunurilor asociaţilor debitoarei sau ale unor terţi/din majorare de capital social/ori din cedarea de părţi sociale însoţite de investiţii externe.

• Strategie de creştere/scădere a preţurilor. reţelele de distribuţie.ro . preţurile practicate. discounturi. activităţile de expunere a produselor şi de publicitate. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.Îmbunătăţirea marketingului • Ajustarea unor componente cheie ale politicii de marketing: produsele scoase pe piaţă. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.citr.

REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www.ro .citr.Transformarea datoriilor în titluri de valoare • Posibilitatea pe care o dă legiuitorul de a se emite titluri de valoare în contul creanţelor cu acordul expres al creditorului în favoarea căruia se emit acestea.

O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI. • Remiterea de datorie Venit impozabil.ro .Avantaje/dezavantaje fiscale ale redresării în condiţiile Legii 85/2006 • Regimul accesoriilor aferente creanţelor (art.41).citr. • Taxa pe valoarea adăugată taxare inversă.

www.citr. 0264 444 823 office@citr. 0264 444 822. Deleanu nr.ro REORGANIZAREA AFACERII SUB PROTECŢIA LEGII INSOLVENŢEI.CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL Cluj-Napoca. O SOLUŢIE DE REDRESARE FINANCIARĂ www. 74 0264 444 821. I.ro. str.ro . B.citr.