Sunteți pe pagina 1din 2

OPOZABILUL

Pe vremuri berea rece la crcima din cartier f cea cu mul i politichie. Ast zi la crciuma din garajul lui Nea Fane sau a lui Nicki din scara blocului, mintea doarme amor it sau njur ! In comunele din toat Romnia pe fiecare strad , mai la drum, exist cte un magazin n care din bidoane, se serve te genocid pentru barba ii din Romnia. Cmpul este pustiu. La Cap a, izul de franzus a disp rut. O familie de cojocari de pe vremuri i permitea s posede o afacere n buricul trgului, cafeneaua Cap a. Mecca scriitorilor i gazetarilor. Ora exact n politic . Ast zi protipendada de la Cap a, ca de altfel i pentru celelalte restaurate ale capitalei sau cluburi, n mare parte o formeaz Am gust de fiere-n gur i nu pot pronun a nume! Eram n S.U.A. i televiziunea american prezenta reportajul luat lui Dan Voiculescu de c tre un reporter fracez, imediat dup revolu ie. Am v zut o figur de ne-om, de care instantaneu mi s-a f cut scrb . La o ntrebare a reportelui francez, Dan Voiculescu i-a uguiat buzele i limba a hien i-n b taie de joc, a r spuns Unde este ast zi Dan Voiculescu, pe cine reprezint , ce avere are i ce trage romnul de rnd? Incanta iile inteligen ei nu se pot cantona n lumea materialului, atunci cnd posesia instinctual exclude ra ionalul. Tr im suspenda i ntre un imaginativ n c utare de timp i-o realitatea din ce n ce mai dur . Ne ascundem dup mun ii egoismului individual, uitnd c totu i trim ntr-o turm . Turma are calit ile ei. Ea este suma celor care adun i-a celor care scad, valoarea utilului ei. Pe drumurile min ii nu to i merg, pe aceea i cale. Opozabilul ne distruge. Noi avem prea mul i opozabili i prea mul i sunt supraponderali n greutate, n case, n ma ini i-n bani, i cte multe altele. Puteam s trecem de efectul turmei, de mult timp pentru a nu mai fii turm , dar nu reu im s mi c m opozabilii, s -i ndep rt m, s -i anihil m.

- George ! Ce tot ba i tu acolo? Stai de prea mult timp la calculator. S nu i se strice ochii, pentru c am observat c dai peste toate cele, cnd mergi prin cas . Si calculatorul la, v d ca nu aduce nimic. Vii i ceri bani, tot de la mine. - Mam , ce tii tu! Trebuie s recuperez. Peste jum tate dintre japonezi poart ochelari. Oare ochelarii nlocuiesc munca? Ei, cei de aici, ncerc s recupereze nimicul, cheltuind, c ci nu po i inventa ce exist i nici nu po i trece peste etape de mult pierdute. Dar sunt i altele care ne vin de-a gata. Din p cate avem de recuperat, acolo sus, unde ra ionalul a r mas cantonat n instictul foamei, n cuvintele sacre ale posesiei, am, se d , am apucat, mi-a dat cineva, am o rela ie, n-am furat am complectat, etc. Mama lui George tr ie te n lumea celor r ma i n urm i sunt mul i ca ea. Istoria i-a uitat Si-atunci au avut opozabili, dar cu alt fa i cu limite. Tot ei sunt n mare parte, opozabili i ast zi, dar i-au schimbat pielea i-au nl turat limitele! Mama mea i cu mama ta, i-au ajutat. Acum ofteaz dup pielea opozabililor, de dinainte. Mama st i se uit la televizor, pe posturile lor. - Ia uit -te George ce spune la televizor ! - Da, mam i ieri i alalt ieri, de dozeci i unul de ani spun acelea i lucruri, dar de ficare dat cu alte cuvinte i se schimb ntre ei. Mama lui George st cu ochii a iti i n ecran cu minile puse palma peste palm , f cute c u . Instinctiv parc ar cere sau ar a tepta ceva, poate In ochii ei mai lic re te un strop de speran . Lumini n ape apar i dispar de pe retina ei cu viteze fulgeratoare. Tresar. Nemi cat i dreapt cum st , am senza ia c n dosul chipului lini tit alearg cirezi de bouri. Un vuiet de p dure, org astral , muge te ngrozitor. In urechi mi sun parc z ng nit de metale lovite. Brusc, mi revin. Lini te i doar zgomotul televizorului. Pentru mine este un zgomot. Imaginea a disp rut tot a a de repede cum a ap rut. In ochii mei r mne chipul mamei uitndu-se cu o privire blajin la televizor. C ldura din camer nc lze te acum aerul de afar . S-a l sat seara. Hmm i c ldura poate ctedat s - i creeze halucina ii.

Viorel Muha

S-ar putea să vă placă și