Sunteți pe pagina 1din 3

Activitatea din economia nationala: 7.

CONSTRUCTII LUCRARI DE ZIDARIE


ANEXA LA PROCESUL VERBAL DE CONTROL NR..

CHECK-LIST Privind respectarea prevederilor NSPM 27/1999 referitoare la lucrarile de zidarie : fundatii, zidarie,prepararea mortarului
ANEXA 1
Nr. crt. Norma Specifica Si articol NSPM 27/1999 Se respecta Da Nu Nu e cazul

CERINTA DE SECURITATE Inainte si in timpul executarii lucrarilorde zidarie sub nivelul solului si a celor de fundatii, se controleaza rezistenta sprijinirilor peretilor santurilor si sapaturilor. Deplasarea roabelor incarcate cu materiale (pietre, caramizi, beton, mortar) se face pe dulapi asezati de-a lungul gropii pe fundatie, la o distanta de minim 0,70 m de la marginea gropii Lucrarile de subzidariese executa numai pe baza unui proiect bine studiat si sub controlul permanent al personalului tehnic cu experienta in asemenea lucrari De-a lungul marginilor gropilor pentru fundatii este lasata o fasie libera pe o latime de minimum 0,5 m. La terminarea lucrarii, demontarea si montarea sprijinipilor din gropile de fundatie se fac de jos in sus, pe masura astuparii gropilor cu pamant si numai sub supravegherea continuua a maistrului de executie. Se respecta numarul dulapilor care se indeparteaza simultan pe verticala, conform normei Executarea zidului de protectie a hidroizolatiei se face dupa turnarea fundatiei, executarea zidului ce trebuie izolat si a hidroizolatiei verticale. Sapaturile se executa taluzat. Exista intocmita fisa tehnologica care cuprinde si indicarea masurilor privind impiedicarea surparii malurilor si a zidului de protectie Se consolideaza terenul, atunci cand se constata deformari ale acestuia, inaite de continuarea lucrarilor. Pentru executarea lucrarilor de zidarie la inaltime, se folosesc schele montate corespunzator si ingradite cu parapete de 1m inaltime.

1. 2. 3. 4.

Art. 41
NSPM 27/1999

Art. 44

NSPM 27/1999

Art.45
NSPM 27/1999

Art.47
NSPM 27/1999

Art.50

5. 6.

NSPM 27/1999

Art. 51

7. 8.

NSPM 27/1999 Art.55 NSPM 27/1999 Art. 58

Lucrari de zidarie -check-list NSPM 27/1999

pag.1/4

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19.

Pentru circulatie se folosesc schele si esafodaje. Este interzisa circulatia pe ziduri. Mecanismele si dispozitivele actionate electric, sunt legate la pamant. Personalul muncitor, ce manevreaza dispozitivele si mecanismele de mica mecanizare pentru ridicarea materialelor, este: - instruit si respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime. - Dotat cu echipament de protectie corespunzator In timpul executiei, intre diferite portiuni ale zidariei, se creaza diferente de inaltime mai mici de 1,5 m. Este interzisa lasarea stalpilor de zidarie liberi la partea superioara, dupa terminarea executiei . Sunt luate masuri de protectie contra prafului in locurile de prelucrare a blocurilor de BCA, muncitorii sunt echipati cu ochelari de protectie si masti contra prafului. Zidarul si ajutoarele acestuia poarta obligatoriu ochelari de protectie in timpul cioplirii in piatra Prelucrarea pietrelor pe santier se executa in locuri special imprejmuite in care accesul persoanelor straine este interzis si semnalizat corespunzator Intre materialul pentru zidarie depozitat pe podina si zidul ce se executa, este lasat un spatiu de minim 0,5 m de-a lungul intregului front de lucru. Podina de lucru este cu cel putin 15 cm mai jos decat nivelul zidariei. Inaltimea zidariei este sub 1,20 m deasupra podinei. Sunt montate podine auxiliare pentru inaltimi mai mari ale zidariei. Golurile periculoase sunt inchise sau ingradite cu parapeti de protectie. mai mult de 30 cm se executa de pe schele corespunzatoare Sunt montate viziere de protectie pe perimetrul exterior al constructiei in cazul zidirii peretilor exteriori de pe schele interioare Se folosesc containere speciale, corespunzator construite, pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de constructie. Se foloseste cleste special la manipularea blocurilor umede. Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu benesau cu pompe de mortar, respectiv masini de tencuit. Sunt cunoscute si respectate prevederile de securitate a muncii in timpul functionarii masinilor si al curatarii gropii de sub cupa Muncitorii care executa operatia de stingere a varului, sut instruiti si echipati cu EIP corespunzator

NSPM 27/1999 Art. 59 NSPM 27/1999 Art. 61 NSPM 27/1999

Art.62

NSPM 27/1999

Art.63
NSPM 27/1999

Art.65
NSPM 27/1999

Art.66
NSPM 27/1999

Art.67
NSPM 27/1999

Art.68
NSPM 27/1999

Art. 71
NSPM 27/1999

Art. 73

NSPM 27/1999

Art. 76
NSPM 27/1999

20. Zidaria corniselor de caramida ce ies din planul zidului 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Art.80
NSPM 27/1999

Art. 85
NSPM 27/1999

Art. 90
NSPM 27/1999

Art. 92
NSPM 27/1999

Art. 94
NSPM 27/1999

Art. 99, 98
NSPM 27/1999

Art.100
pag.2/4

Lucrari de zidarie -check-list NSPM 27/1999

27. Varul se scoate macanizat, cu graifere fixate pe


macarale sau cu alte dispozitive

NSPM 27/1999

Art.103

Inspector de munc, Legitimaia nr .. Semntura

Luat la cunotin, Conductorul unitii, Semntura

Lucrari de zidarie -check-list NSPM 27/1999

pag.3/4