Sunteți pe pagina 1din 5

nv area

Maria Can er

Defini ie
nv area - o schimbare relativ permanent n comportament care apare ca rezultat al experien ei. Diferen ierea teoriilor nv rii este dat de elementul asupra c ruia si focalizeaz aten ia; unele asupra comportamentului observabil (teorii behavioriste), altele asupra proceselor mentale (teorii cognitiviste). Exist dou feluri de nv are: nv area non-asociativ ; nv area asociativ .

 

nv

area non-asociativ

nv area non-asociativ nv area unui singur stimul habituarea, sensibilizarea. Habituarea se caracterizeaz printr-un raspuns comportamental caracteristic unui stimul inofensiv. Sensibilizarea amplificare a r spunsului comportamental la nivelul unui stimul intens.

nv

area asociativ

- implic nv area rela iilor dintre evenimente. Include: Condi ionarea clasic un eveniment vine dup altul. Condi ionarea instrumental o reac ie a sa va fi urmat de o anumit consecin . nv area complex implic un lucru adi ional pe lng formarea de asocia ii.

The ultimate triumph of the human mind is to understand what the mind is. V. S. Ramachandran